WAARDENETWERKEN EN METAMARKETS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WAARDENETWERKEN EN METAMARKETS"

Transcriptie

1 In de vorige hoofdstukken is een uitwerking gegeven van de drijvende krachten in de ontwikkeling van de ketens in de multifunctionele landbouw. De als belangrijke drijvende krachten benoemde samenwerkingsverbanden en ketens zijn in dit hoofdstuk onder de noemer van waardenetwerken geplaatst. Waardenetwerken functioneren bij gratie van de toegevoegde waarde die een samenwerking oplevert, zowel gezamenlijk als voor iedere deelnemer afzonderlijk. De in de vorige hoofdstukken benoemde drijvende krachten vormen stuk voor stuk wezenlijke bouwstenen voor de ontwikkeling van waardenetwerken. Immers voorwaarden voor het functioneren van een waardenetwerk zijn: een goede vertrouwensrelatie een duidelijke doelstelling van de samenwerking (value drivers) een regisserende partij een goede communicatie en/of transactie ondersteunende infrastructuur. In dit hoofdstuk typeren we de ketens en waardenetwerken, geven een taxonomie om netwerken te karakteriseren en sluiten we af met enkele voorbeelden. We gaan ook in op de versnelling die kan worden bereikt als verschillende samenwerkingsverbanden gaan samenwerken: zogenaamde metasamenwerking in zelfsturende ketens. In de plattelandseconomie kunnen zich dan Metamarkets ontwikkelen en de plattelandseconomie tot ongekende bloei brengen. De in hoofdstuk 5 beschreven virtuele veiling is daarvan een illustratie. WAARDENETWERKEN EN METAMARKETS 53

2 7.1 KETENTYPOLOGIE EN WAARDENETWERKEN We kennen afzetketens, logistieke ketens, productieketens, kennisketens, kwaliteitsketens etc. Kenmerk is in elk geval dat er informatie wordt uitgewisseld en ook vaak fysieke producten of diensten. Globaal kunnen de volgende typen worden onderscheiden: Ambachtelijke ketens Regelketens (functies afgestemd middels afspraken, bijvoorbeeld met betrekking tot marketing, kwaliteit, productspecificaties, logistiek, ICT) Zelfsturende ketens of waardenetwerken. Ambachtelijke ketens Vakmanschap en kwaliteit zijn de kernwaarden. Deelnemers in het netwerk voelen zich onafhankelijk eigenaar en werken samen als er direct nut is bij het productieproces. De samenwerking is vaak gebaseerd op gewoonte. De economische groei is vaak laag. De zaak wordt met eigen vermogen gefinancierd. In belangrijke delen van Europa zijn ambachtelijke netwerken van vitaal belang om de samenleving draaiende te houden. De (oude) landbouwcoöperaties vormen een schoolvoorbeeld van deze typering. Regel ketens We worden overstelpt met het concept van regelketens. Er is bij dit type ketens altijd een sturingsbedoeling: marktefficiency, procesefficiency, ketenintegratie, groeistrategie, kwaliteitsbeheersing, etc. Het vak ketenkunde bloeit als nooit tevoren. Eerst ging het vooral om fysieke afstemmingen. Thans wordt ook steeds meer het belang van de sociologische en psychologische component onderkend. Zelfsturende ketens of waardenetwerken Kennis en communicatie vormen het wezen van netwerken. Een zelfsturend systeem biedt ruimte aan creativiteit, lokt nieuwe combinaties uit, en bevordert ondernemerschap. Voor zelfsturing is overigens wel een recept nodig, een gezamenlijk beeld, gezamenlijke value drivers, en vooral ook gezamenlijke infrastructuur. Daarbij spelen termen als digital content 54

3 management, community connectivity, commerce transaction exchange en collaboration een belangrijke rol. Eerder behandeld onder het hoofdstuk EEN WAARDENETWERK FACILITEERT AMBACHTELIJKE EN REGELKETENS In waardenetwerken ligt een ketenkennisinfrastructuur besloten. Daarin zijn voorzieningen getroffen om verbindingen te leggen, om informatie uit te wisselen, om samenwerking tot stand te brengen en handel te faciliteren. En hierbij geldt hoe meer gedecentraliseerd hoe intelligenter een kennissysteem is. Het gaat dus om het inrichten van een systeem van mogelijkheden. In zelfsturende systemen is uiteraard ruim plaats voor ambachtelijke netwerken en voor regelketens. Een zelfsturend systeem is een communicatie- en kennissysteem. Het gaat dus om communicatieve intelligentie. Wat zijn de conditionerende voorwaarden voor een zelfsturend ketennetwerk: 1. Zelfsturende ketens vragen een perfecte communicatie infrastructuur (internet, ontmoetingsplaatsen, etc.). 2. Zelfsturende ketens vragen hechte samenwerking in groepen en andersoortige verbanden, zoals studieclubs, huiskamerinitiatieven, platforms. 3. Zelfsturende ketens vragen (groeps)leiders met een visie en toekomstbeeld. 4. Zelfsturende ketens vragen een vorm van overkoepelend management. Voor de verdere opschaling van verbrede landbouw dienen zelfsturende ketennetwerken te worden ontwikkeld en ingericht. 7.3 DE TAXONOMIE VAN WAARDENETWERKEN In voorgaande hoofdstukken behandelden we de drijvende krachten voor plattelandsontwikkeling: de plattelandsondernemers die een belevingsproduct leveren, de marktwerking van branding, de vlag waaronder beoogde doelen vorm krijgen, de toegevoegde waarde van samenwerkingsverbanden, de katalyserende werking van de moderne technologie en de ondernemers die het doen. 55

4 Deze drijvers zijn in de volgende figuur vertaald naar symbolen. Aansluitend zijn in de volgende paragrafen enkele voorbeelden uitgewerkt. Figuur 7.1: Taxonomie voor rollen in waardenetwerken (Value-Added Communities) 7.4 DE NETWERKENDE ONDERNEMER CENTRAAL IN HET NETWERK In figuur 7.2 is met de bovenstaande symbolen een voorbeeld getekend van een verbredende boer die biologische groente verbouwt en tegelijkertijd een zorgboerderij bestiert. Zorgbehoevende hulpboeren en vrijwilligers werken mee. De lokale gemeenschap geeft het bedrijf extra ondersteuning. De boerderij staat als lokaal boer-consument verband (LBC) centraal. In regionaal verband werkt de boer samen met andere ondernemers: in de afzet van producten, die hij toelevert aan de Hyperfrais supermarkt en deels verkoopt in zijn eigen boerderijwinkel; hij betrekt ook producten van anderen. Onder de vlag van Van Eigen Erf levert hij ook product aan de exploitant van de regionale webwinkel. Op regionaal niveau opereert het bedrijf als zorgleverancier voor de gezamenlijk opgerichte Stichting Boeren en Zorg in Gelderland (BEZIG), op haar beurt weer ondersteund door het Landelijk Steunpunt Landbouw en Zorg. 56

5 Figuur 7.2: De boer als Lokaal Boer Consument Verband centraal in de samenwerking Deze figuur illustreert bij uitstek de meerwaarde en samenhang van de samenwerkingsverbanden die een verbredende boer kan aangaan. Vrijwel alle facetten van samenwerking die in hoofdstuk 2 zijn aangestipt komen aan de orde. Het is evident dat een stevige positie in het netwerk een positieve invloed zal hebben op de omzetontwikkeling. 7.5 METAMARKETS Figuur 7.3 is ontleend aan een ingediend Green Valley project Smaak van de Streek. Beoogd was om bestaande samenwerkingsverbanden, met als participanten de Biologische Producentenvereniging Achterhoek, de haar faciliterende merkhouder voor regionale afzet Distrekoen de Zuid Veluwse bezorger aan huis Streekexpresse te koppelen met nieuw te ontwikkelen afzetkanalen zoals een Hyperfrais supermarkt en een landelijke shop in shop formule. 57

6 Figuur 7.3: MetaMarket: landelijk handelsplatform van streekproducten Voordelen voor de samenwerkende ketens zijn te behalen in gebruik van faciliteiten; veel kleine regionale producentencombinaties regelen tot nu toe hun eigen vervoer: combineren zal goedkoper zijn. Overigens hebben alle samenwerkingsverbanden nu hun eigen softwareoplossing ontwikkeld; ruimte voor nieuwe ontwikkeling is er niet of nauwelijks. Op dat terrein zijn grote voordelen te behalen en noodzakelijk voor de afhandeling van de onderlinge transacties. In het project is de opzet van een virtuele veiling voorgesteld. Daarbij niet tornend aan het behoud van eigen identiteit, marktformule en klanten. Dit marktmodel waarbij samenwerkingverbanden, ketens en dienstverleners onderling samenwerken wordt betiteld als een Metamarkt, een markt over de grenzen van de afzonderlijke afzetformules heen. Immers in lokaal georiënteerde afzetcombinaties is vaak onvoldoende product voorradig en komt de leverzekerheid in geding. De virtuele veiling zorgt voor transparantie in vraag en aanbod over een regio. Met behulp van informatie en internettechnologie kunnen nu 58

7 onderlinge transacties worden afgesloten en klanten worden bediend. Dat resulteert in meer klanttevredenheid, meer zekerheid en meer omzet. Een extra effect van metamarketing wordt verkregen bij een gezamenlijke branding; het uitstralen van een gezamenlijke identiteit. Eerder genoemd onder regiobranding. In dit voorbeeld versterken de merken Streekexpresse, Streek en Smaakverbond en Distreko elkaar niet. Beter zou zijn om De Smaak van de Streek of Smaak van Gelderland zwaar te promoten en de samenwerkingsverbanden in de diverse afzetkanalen daarvan te laten profiteren. Dit vereist afstemming over het brandownership. 59

8 Green Valley project: Bewoners en burgers streven naar het behoud van een open Wageningse Eng 60

Eindrapportage. zuivelnatuur

Eindrapportage. zuivelnatuur Eindrapportage zuivelnatuur Een uniek samenwerkingsverband tussen: Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting Courage, La Place Restaurants, Rouveen Kaasspecialiteiten en de natuurboeren Nico Verduin

Nadere informatie

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Opgesteld door Public Result op verzoek van de regio Achterhoek en het ministerie van BZK. Voorwoord Voor de Achterhoek Agenda 2020 trekken we als

Nadere informatie

Eindrapportage roadmap fase II Opbrengsten publiek-private tafels

Eindrapportage roadmap fase II Opbrengsten publiek-private tafels Oktober 2014 Het Doorbraakproject is een gezamenlijk initiatief van de PO-Raad, VO-raad en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken. Samen met onderwijsinstellingen, bedrijfsleven

Nadere informatie

Innovatieprogramma Agrofood Brabant 2020

Innovatieprogramma Agrofood Brabant 2020 Innovatieprogramma Agrofood Brabant 2020 26 april 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1. Agrofood in beeld... 5 1.1 Agrofoodcluster: de afbakening... 5 1.2 Het agrofoodcluster in Brabant... 5 1.3 Troeven

Nadere informatie

Inleiding. Voor wie is dit boek geschreven?

Inleiding. Voor wie is dit boek geschreven? Inleiding. Soms kunnen woorden zó mooi zijn. Elegant, helder, simpel. lijkt zo n woord. Het maakt direct duidelijk wat ermee wordt bedoeld. Gebruik het in gesprekken met directieleden, bedrijfskundigen,

Nadere informatie

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities Bijlage bij Green Deal Smart Energy Cities Programma Opschaling Slimme Energie Concepten Inhoudsopgave 1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities... 1 2 Doel van de Green Deal Smart Energy Cities...

Nadere informatie

Andersson Elffers Felix. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) Ondernemingsplan. 28 augustus 2008

Andersson Elffers Felix. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) Ondernemingsplan. 28 augustus 2008 Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) Ondernemingsplan 28 augustus 2008 Maliebaan 16 postbus 85198 3508 AD Utrecht telefoon 030 236 3030 telefax 030 236 3070 kvk 30096560 mail@aef.nl Inhoud

Nadere informatie

Hogere bedrijfswaarde door netwerkregie

Hogere bedrijfswaarde door netwerkregie Hogere bedrijfswaarde door netwerkregie Karin Kleingeld, Alfred Griffioen Succesvol ondernemen vindt in toenemende mate plaats door samenwerking in netwerken en met partners. Standalone bedrijven zullen

Nadere informatie

Visie op dienstverlening aan inwoners en ondernemers 2015

Visie op dienstverlening aan inwoners en ondernemers 2015 Visie op dienstverlening aan inwoners en ondernemers 2015 Zwolle is een prachtige stad. De gemeente doet er alles aan om Zwolle nóg leuker, mooier en gastvrijer te maken, zodat inwoners en ondernemers

Nadere informatie

Economische visie Hilversum 2007-2020. Hilversum met beide benen in de Media Valley

Economische visie Hilversum 2007-2020. Hilversum met beide benen in de Media Valley Economische visie Hilversum 2007-2020 Hilversum met beide benen in de Media Valley Inhoudsopgave 1. Ambities voor de creatieve sector 2. Structuur van en dynamiek in de creatieve sector 3. Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Wegwijzer landbouw "Boeren op goede gronden" 2014-2020 Drenthe

Wegwijzer landbouw Boeren op goede gronden 2014-2020 Drenthe 2014-629 Wegwijzer landbouw "Boeren op goede gronden" 2014-2020 Drenthe Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Omgevingsbeleid op 3 september 2014 - Provinciale Staten op 24 september 2014 - fatale

Nadere informatie

Notitie Visie en Roadmap Marktmodel Laaddienstverlening Elektrisch Vervoer

Notitie Visie en Roadmap Marktmodel Laaddienstverlening Elektrisch Vervoer Notitie Visie en Roadmap Marktmodel Laaddienstverlening Elektrisch Vervoer Datum 16 oktober 2010 Auteurs Opdrachtgevers Johan Boekema, Frens Jan Rumph (TNO) Douwe Lycklama, Leendert Bottelberghs (Innopay)

Nadere informatie

Strategisch Meerjarenbeleid

Strategisch Meerjarenbeleid Strategisch Meerjarenbeleid 2013 2016 Colofon Scribent: Nelleke Vogel Documenteigenaar: Bestuurder Bestemd voor: Geheel Atlant Zorggroep Datum besluit: Februari 2015 Evaluatiedatum: Januari 2016 Versie:

Nadere informatie

De opkomst van de Verenigingseconomie Een sluipende revolutie voltrekt zich

De opkomst van de Verenigingseconomie Een sluipende revolutie voltrekt zich De opkomst van de Verenigingseconomie Een sluipende revolutie voltrekt zich Een ware economische en maatschappelijke revolutie voltrekt zich onder onze neus, maar er zijn nog maar weinig mensen die zien

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

Memo Aan: de Gemeenteraad Van: het College Datum: 16 april 2012 Onderwerp: beantwoording vragen raadsrotonde 12 april 2012 inzake Afbramerij

Memo Aan: de Gemeenteraad Van: het College Datum: 16 april 2012 Onderwerp: beantwoording vragen raadsrotonde 12 april 2012 inzake Afbramerij Memo Aan: de Gemeenteraad Van: het College Datum: 16 april 2012 Onderwerp: beantwoording vragen raadsrotonde 12 april 2012 inzake Afbramerij Tijdens de raadsrotonde van 12 april jl. is er een voorbereidend

Nadere informatie

Marketing Sustainable Agriculture: An analysis of the potential role of new food supply chains in sustainable rural development

Marketing Sustainable Agriculture: An analysis of the potential role of new food supply chains in sustainable rural development European Commission THE FIFTH FRAMEWORK PROGRAMME 1998-2002 QUALITY OF LIFE AND MANAGEMENT OF LIVING RESOURCES Marketing Sustainable Agriculture: An analysis of the potential role of new food supply chains

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Dwaande-campagne wonen en werken. Investeren in verbinding, samenwerking en ontwikkeling. Strategie 2015-2018

Dwaande-campagne wonen en werken. Investeren in verbinding, samenwerking en ontwikkeling. Strategie 2015-2018 Dwaande-campagne wonen en werken Investeren in verbinding, samenwerking en ontwikkeling Strategie 2015-2018 Auteur: Eelkje Idsardi, Trainee wonen en werken Versie: 5 Burgum, 7 november 2014 Inhoud Introductie

Nadere informatie

Toegang van Annemagreet Kuiper. Afstudeerscriptie Master of Business Adminstration - Health Erasmus CMDZ Maart 2007. Lisette Schipper Anthonie Maranus

Toegang van Annemagreet Kuiper. Afstudeerscriptie Master of Business Adminstration - Health Erasmus CMDZ Maart 2007. Lisette Schipper Anthonie Maranus Goed geregeld?! Toegang tot zorg- en dienstverlening voor klanten van concerns voor zorg en welzijn Toegang van Annemagreet Kuiper Afstudeerscriptie Master of Business Adminstration - Health Erasmus CMDZ

Nadere informatie

Notitie Lokaal Loket Wonen, Welzijn en Zorg Gemeente Heusden

Notitie Lokaal Loket Wonen, Welzijn en Zorg Gemeente Heusden Notitie Lokaal Loket Wonen, Welzijn en Zorg Gemeente Heusden Een kastje zonder muur Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Naamgeving 4 1.3 Leeswijzer 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg

Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg Inhoudsopgave Inleiding: betrokken bij Limburg p. 3 De rol van de Provincie in Limburg p. 7 Limburg: sociaal en cultureel p. 9

Nadere informatie

lisamariax@gmail.com Katharina Prause katharina.prause@gmail.com Sandra van Kampen, Urgenda Sandra.van.kampen@urgenda.

lisamariax@gmail.com Katharina Prause katharina.prause@gmail.com Sandra van Kampen, Urgenda Sandra.van.kampen@urgenda. 1 Boer en consument heffen de vork; herverdeling van de voedselketen Een inventarisatie van regionale korte keten initiatieven in Nederland. Hoe kan deze beweging groeien? Auteurs Lisa Arkenbout lisamariax@gmail.com

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE Vertical Market Software 1 2 Total Specific Solutions Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE 1 Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door meer markten onder één vlag te bedienen vindt een optimale

Nadere informatie

Dwars tegen de stroom in

Dwars tegen de stroom in Dwars tegen de stroom in Meerjarenbeleid 2014-2016 Bibliotheek Hengelo en Bibliotheek Hof van Twente Colofon Versie Definitief Datum update 09 2014 Auteur(s) Monic Gierveld Inhoudsopgave 1. Inleiding 3

Nadere informatie

ARCHITECTUUR ELEKTRONISCHE OVERHEID. Samenhang en Samenwerking

ARCHITECTUUR ELEKTRONISCHE OVERHEID. Samenhang en Samenwerking ARCHITECTUUR ELEKTRONISCHE OVERHEID Samenhang en Samenwerking ARCHITECTUUR ELEKTRONISCHE OVERHEID Samenhang en Samenwerking In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties,

Nadere informatie

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak:

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak: Inhoud Inhoud... 1 Het Marketingconcept:... 2 Tevreden klanten:... 2 Geintergreerde aanpak:... 2 Behoeftengeoriënteerd werkterrein:... 3 Concurentieanalyse:... 3 Marktonderzoek:... 3 Winstbijdrage:...

Nadere informatie

Ontwikkelplan restauratie en herbestemming Afbramerij

Ontwikkelplan restauratie en herbestemming Afbramerij Ontwikkelplan restauratie en herbestemming Afbramerij DRU Industriepark 31 Mei 2011 www.deafbramerij.nl Inhoudsopgave 1. DE AFBRAMERIJ: GROEIDIAMANT VAN DE ACHTERHOEK...2 1.2 Afbramerij: investeren in

Nadere informatie

Bankieren met bezieling

Bankieren met bezieling Samen meer zien inzichten delen Inspirerende ambities: bankieren met bezieling Besturing Kwaliteit Samenwerking Bankieren met bezieling 3 alle neuzen in dezelfde richting? wij durven wel eens iets anders

Nadere informatie