Aanwezig : MM. Johan Deleu, uittredend voorzitter van de gemeenteraad ; Albert Beerens, burgemeester;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanwezig : MM. Johan Deleu, uittredend voorzitter van de gemeenteraad ; Albert Beerens, burgemeester;"

Transcriptie

1 Verslag installatievergadering van de gemeenteraad als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober Gemeenteraad van woensdag 2 januari Aanwezig : MM. Johan Deleu, uittredend voorzitter van de gemeenteraad ; Albert Beerens, burgemeester; Lutgarde Van der Borght, Paul Verhaevert, Anja Haverals, Ludovicus Van Lembergen, Willem Engels, Jan Couck, Johan Deleu, Pierre Van de Velde, Vera De Koster, Patrick De Smedt, Marijke De Vis, Ineke Robijns, Joske Vermeir, Inez De Coninck, Arianne De Bondt, Els Van Buggenhout, Willy Segers, Inge De Nil, Jeroen Eenens, Magda Vandeputte, Luc De Ridder en José Van Damme, gemeentesecretaris Afwezig : Mevr. Marieke De Medts (Open Vld) welke werd verkozen als effectief raadslid, heeft zich verontschuldigd en wenst haar eed af te leggen op de eerstvolgende gemeenteraad. Uittredend voorzitter van de gemeenteraad, de heer Johan Deleu, opent de installatievergadering in openbare zitting. Hij biedt zijn nieuwjaarswensen aan en heet iedereen welkom op de installatievergadering van heden van de nieuwe gemeenterad. Hij wenst iedereen proficiat met zijn of haar verkiezing. Een raadsled zegt dat zijn fractie INZET-GROEN een oppositie zal voren op een positieve en constructieve manier. Hij vraagt wanneer het beleidsplan van de nieuwe meerderheid zal voorgelegd worden. De burgemeester deelt mee dat dit zal gebeuren op de volgende gemeenteraad. De burgemeester bedankt het betrokken raadslid voor zijn positieve ingesteldheid en de bereidheid tot een constructieve opstelling. De beleidsnota zal een aantal dagen op voorhand worden overgemaakt aan de raadsleden. Een raadslid wenst namens haar fractie LVDB/CD&V ook iedereen proficiat met zijn of haar verkiezing. Ook haar fractie zal zich op een constructieve manier opstellen. DAGORDE : Openbare zitting : 1. Mededeling van de beslissing dd. 20 november 2012 van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen van Vlaams-Brabant houdende de geldigverklaring van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012 in Opwijk. 2. Mededeling van het besluit van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur houdende de benoeming van Albert Beerens als burgemeester van de gemeente Opwijk per 1 januari 2013 en de mededeling van de eedaflegging van de burgemeester bij de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant (onder voorbehoud). 1

2 3. Mededeling : a) van een schrijven van een verkozen raadslid welke meedeelt niet aanwezig te kunnen zijn op de installatievergadering van heden van de nieuwe gemeenteraad wegens verblijf in het buitenland tevens met de mededeling om de eed als gemeenteraad te willen afleggen op de volgende gemeenteraad. b) van de uitdrukkelijke verklaring van een aantal verkozen gemeenteraadsleden dat men afstand doet van het mandaat als gemeenteraadslid van de gemeente Opwijk. 4. Onderzoek en goedkeuring van de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden en van 3 als opvolger verkozen raadsleden, gelet op punt 3b van deze dagorde. 5. Eedaflegging van de raadsleden. 6. Vaststelling van de rangorde van de raadsleden. 7. Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad. 8. Verkiezing van de schepenen. 9. Eedaflegging van de schepenen. 10. a) Onderzoek van de geloofsbrieven van de kandidaat leden van de O.C.M.W.-raad. b) Verkiezing van de leden van de O.C.M.W.-raad. 11. Mededeling van plaats, dag en uur van de installatievergadering van de nieuwe O.C.M.W.-raad. 12. Verkiezing van de gemeenteraadsleden (3) welke namens de gemeente Opwijk zullen zetelen in de politieraad van AMOW. Geheime zitting : 13. Ambtshalve aanstelling van de gemeenteontvanger als financieel beheerder, met behoud van de verworven rechten inzake het geldelijk statuut met toepassing van artikel van het gemeentedecreet. 1. Mededeling van de beslissing dd. 20 november 2012 van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen van Vlaams-Brabant houdende de geldigverklaring van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012 in Opwijk. De voorzitter deelt mee dat de Raad voor Verkiezingsbetwistingen op 20 november 2012 de gemeenteraadsverkiezingen op zondag 14 oktober 2012 in Opwijk heeft goedgekeurd. 2. Mededeling van het besluit van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur houdende de benoeming van Albert Beerens als burgemeester van de gemeente Opwijk per 1 januari 2013 en de mededeling van de eedaflegging van de burgemeester bij de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant (onder voorbehoud). 2

3 De voorzitter deelt mee dat de heer Albert Beerens op 19 december 2012 werd benoemd tot burgemeester van de gemeente Opwijk Provincie Vlaams-Brabant met ingang van 1 januari De voorzitter deelt ook mee dat de heer Albert Beerens de eed als burgemeester heeft afgelegd in handen van provinciegouverneur Lodewijk De Witte op 21 december 2012 in Leuven. 3. Mededeling : a) van een schrijven van een verkozen raadslid welke meedeelt niet aanwezig te kunnen zijn op de installatievergadering van heden van de nieuwe gemeenteraad wegens verblijf in het buitenland tevens met de mededeling om de eed als gemeenteraad te willen afleggen op de volgende gemeenteraad. b) van de uitdrukkelijke verklaring van een aantal verkozen gemeenteraadsleden dat men afstand doet van het mandaat als gemeenteraadslid van de gemeente Opwijk. De voorzitter deelt mee dat Marieke De Medts, welke als effectief raadslid werd verkozen op de lijst nr. 1 Open Vld met een schrijven dd. 10 december 2012, heeft laten weten dat zij niet op de installatievergadering kan aanwezig zijn omdat zij op dit ogenblik in het buitenland verblijft. Zij verontschuldigt zich hiervoor en wenst haar eed als nieuw gemeenteraadslid af te leggen op de volgende gemeenteraad. De voorzitter deelt verder mee : - dat mevr. Christiane Goubert, verkozen op de lijst nr. 1 Open Vld, met een schriftelijke verklaring dd. 6 december 2012 heeft laten weten afstand te doen van haar mandaat als raadslid ; - dat de heer Peter Beerens, verkozen op de lijst nr. 1 Open Vld, met een schriftelijke verklaring dd. 11 december 2012 heeft laten weten afstand te doen van zijn mandaat als raadslid ; - dat mevrouw Lutgard Verhaevert, verkozen op de lijst nr. 2 N-VA, met een schriftelijke verklaring dd. 20 december 2012 heeft laten weten afstand te doen van haar mandaat als raadslid ; - dat mevrouw Agnes Lievens, verkozen als eerstopvolgend raadslid op de lijst nr. 2 N-VA, met een schriftelijke verklaring dd. 18 december 2012 heeft laten weten afstand te doen van haar recht op het mandaat van raadslid. 4. Onderzoek en goedkeuring van de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden en van 3 als opvolger verkozen raadsleden, gelet op punt 3b van deze dagorde. De geloofsbrieven van de hiernavolgende aanwezig verkozen raadsleden en van de wetmatige opvolgers van deze welke afstand hebben gedaan van hun mandaat als raadslid of recht op het mandaat van raadslid worden goedgekeurd. Er wordt geen enkele opmerking gemaakt : Van der Borght Lutgarde, Verhaevert Paul, Haverals Anja, Van Lembergen Ludovicus, Engels Willem, Couck Jan, Deleu Johan, Van de Velde Pierre, De Koster Vera, De Smedt Patrick, De Vis Marijke, Robijns Ineke, Vermeir Joske, De Coninck Inez, De Bondt Arianne, Van Buggenhout Els, Segers Willy, De Nil Inge, Eenens Jeroen, Vandeputte Magda en De Ridder Luc. 3

4 5. Eedaflegging van de raadsleden. Uittredend voorzitter van de gemeenteraad, de heer Johan Deleu, legt als nieuw gemeenteraadslid de hiernavolgende eed af in handen van de heer Albert Beerens, burgemeester : Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. Hierna leggen de hiernavolgende raadsleden in handen van de heer Johan Deleu, uittredend voorzitter van de gemeenteraad, de hiernavolgende eed af : Ik weer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen : Van der Borght Lutgarde, Verhaevert Paul, Haverals Anja, Van Lembergen Ludovicus, Engels Willem, Couck Jan, Deleu Johan, Van de Velde Pierre, De Koster Vera, De Smedt Patrick, De Vis Marijke, Robijns Ineke, Vermeir Joske, De Coninck Inez, De Bondt Arianne, Van Buggenhout Els, Segers Willy, De Nil Inge, Eenens Jeroen, Vandeputte Magda en De Ridder Luc. 6. Vaststelling van de rangorde van de raadsleden. De voorzitter leest de officiële rangorde voor van de huidige gemeenteraad : Volgnummer NAAM EN VOORNAMEN VAN DE RAADSLEDEN Anciënniteit als gemeenteraadslid (mag onderbroken opgebouwd zijn) Aantal bekomen stemmen bij de recentste gemeenteraads- verkiezing Opmerkingen 1 BEERENS Albert Rufin 36 jaar VAN DER BORGHT Lutgarde Pharaïlde 24 jaar VERHAEVERT Paul Jozef 18 jaar + 1 maand HAVERALS Anja Josephine 18 jaar VAN LEMBERGEN Ludovicus Carolus 18 jaar ENGELS Willem Albert 12 jaar COUCK Jan Augusta 6 jaar DELEU Johan Luc Gaston 6 jaar VAN DE Velde Pierre Leon 6 jaar DE KOSTER Vera Maria 6 jaar DE SMEDT Patrick Louis Marie 6 jaar DE VIS Marijke 6 jaar ROBIJNS Ineke Louise 6 jaar VERMEIR Joske Maria 1 jaar + 9 maand DE CONINCK Inez 0 jaar DE BONDT Arianne Marie Francine 0 jaar VAN BUGGENHOUT Els Augusta Paul 0 jaar SEGERS Willy Louis Anna 0 jaar DE NIL Inge Adeline Mariette 0 jaar EENENS Jeroen 0 jaar VANDEPUTTE Magda Joanna 0 jaar DE RIDDER Luc Jan Leon 0 jaar 201 4

5 7. Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad. De gemeentesecretaris overhandigt een voordracht van een kandidaat-voorzitter van de gemeenteraad aan uittredend voorzitter van de gemeenteraad Johan Deleu. De voorzitter deelt me dat er slechts één akte van voordracht werd ingediend op naam van Josephine Maria Vermeir (Joske Vermeir), verkozen en geïnstalleerd als raadslid van de lijst nr. 1 Open Vld. De voordrachtakte voldoet aan de gestelde decretale vereisten om als geldig te kunnen worden aanvaard. Er worden geen opmerkingen gemaakt hieromtrent. De uittredende voorzitter van de gemeenteraad, de heer Johan Deleu, verklaart aldus mevrouw Josephine Maria Vermeir (Joske Vermeir), bovenvermeld, als voorzitter van de nieuwe gemeenteraad. 8. Verkiezing van de schepenen. Mevrouw Josephine Maria Vermeir (Joske Vermeir) neemt het voorzitterschap van de gemeenteraad over van de heer Johan Deleu, uittredend gemeenteraadsvoorzitter. Zij deelt mee dat er voor de vijf te begeven schepenmandaten er één voordrachtakte werd ingediend. De voordrachtakte voldoet aan alle decretale voorwaarden om aldus te kunnen worden aanvaard. Er worden ter zake geen opmerkingen gemaakt. De geloofsbrieven van de vijf hiernavolgende voorgedragen kandidaten worden goedgekeurd. Er worden ter zake geen opmerkingen gemaakt. In de desbetreffende voordrachtakte worden : - Jan Augusta Couck voorgedragen als eerste schepen - Pierre Leon Van de Velde voorgedragen als tweede schepen - Johan Luc Gaston Deleu voorgedragen als derde schepen - Vera Maria Gustaaf De Koster voorgedragen als vierde schepen - Inez De Coninck voorgedragen als vijfde schepen. De voorzitter verklaart de vijf bovenvermelde voorgedragen schepenen als verkozen. 9. Eedaflegging van de schepenen. In handen van de burgemeester, de heer Albert Beerens, leggen de hiernavolgende verkozen schepen de eed af als schepen van de gemeente Opwijk : Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen : - Eerste schepen Jan Couck - Tweede schepen Pierre Van de Velde - Derde schepen Johan Deleu - Vierde schepen Vera De Koster - Vijfde schepen Inez De Coninck 10. a) Onderzoek van de geloofsbrieven van de kandidaat leden van de O.C.M.W.- raad. b) Verkiezing van de leden van de O.C.M.W.-raad. 5

6 De voorzitter deelt mee da voor de verkiezing van de leden van Raad van het OCMW vier voordrachtakten van kandidaat-werkende leden van de OCMW-raad en van hun opvolgers werden ingediend. Al deze voordrachtaktes werden tijdig ingediend bij de gemeentesecretaris. Al de vier voordrachtaktes voldoen aan de decretale voorwaarden om als geldig te worden aanvaard. De voorzitter leest de officiële kandidatenlijst voor met alle voorgestelde kandidaten en van alle opvolgers van deze voorgestelde kandidaten. De gemeentesecretaris deelt aan ieder lid van de gemeenteraad vijf voorgedrukte stembiljetten uit. Er zijn 22 raadsleden aanwezig. Er worden aldus in het totaal 110 stembiljetten uitgedeeld. De raasdsleden Marijke De Vis en Inez De Coninck staan de voorzitter bij de stemverrichtingen bij. De voorzitter stelt vast dat er 110 geldige stemmen werden uitgebracht. De uitslag van deze stemming luidt als volgt : Beerens Peter 12 De Coninck Nathalie 12 De Smedt Patrick 12 Lievens Agnes 12 Longin Joke 15 Meskens Gwendolijn 13 Moijson Martine 11 Mortier Roland 12 Roggeman Jeroen 0 Van Gucht Els 11 Van Weverberg Jasper 0 De voorzitter leest de uitslag van deze stemming integraal voor. De voorzitter leest aldus de lijst van de verkozen OCMW-raadsleden met hun opvolgers voor in openbare zitting : verkozen zijn tot werkend lid van de raad van maatschappelijk welzijn : de kandidaten, die als opvolgers voor elk hiernaast vermeld verkozen werkend lid werden voorgedragen, van rechtswege en in de volgorde van de voordrachtakte de opvolgers zijn van deze verkozen werkende leden. 1. De Pauw Annelies BEERENS Peter 2. Du Buisson Nico Jean-Pierre 3. Van de Voorde Eline Madeleine Cesar DE CONINCK Nathalie DE SMEDT Patrick Louis Marie 1. Roggeman Jeroen 2. Engels Bob 1. Verbesselt Linda Maria Ferdinand 2. Geeurickx Peter Victor Angele Agnes 3. De Visscher Harry Victor Herman LIEVENS Agnes Malvina Celestine 1. Verbesselt Linda Maria Ferdinand 2. Geeurickx Peter Victor Angele Agnes 3. De Visscher Harry Victor Herman 6

7 - LONGIN Joke 1. Luypaert Laura Julie 2. Van Weverberg Jasper MESKENS Gwendolijn Margaretha Philomena Maria 1. Roggeman Jeroen 2. Engels Bob MOIJSON Martine Mathilde Paula 1. Verbesselt Linda Maria Ferdinand 2. Geeurickx Peter Victor Angele Agnes 3. De Visscher Harry Victor Herman MORTIER Roland Charles Jozef 1. De Pauw Annelies 2. Du Buisson Nico Jean-Pierre 3. Van de Voorde Eline Madeleine Cesar VAN GUCHT Els Catharina Jozef 1. De Pauw Annelies 2. Du Buisson Nico Jean-Pierre 3. Van de Voorde Eline Madeleine Cesar 11. Mededeling van plaats, dag en uur van de installatievergadering van de nieuwe O.C.M.W.-raad. De voorzitter deelt mee dat de installatievergadering van de nieuwe OCMW-raad plaats Heeft op maandag 7 januari 2013 om 20 uur in de Cafetaria van het Woonzorgcentrum De Oase Kloosterstraat Opwijk. 12. Verkiezing van de gemeenteraadsleden (3) welke namens de gemeente Opwijk zullen zetelen in de politieraad van AMOW. De burgemeester deelt mee dat er drie akten van voordracht werden ingediend op de gestelde dag en uur bij uittredend burgemeester Lutgard Van Biesen-Van der Borght. De burgemeester deelt mee dat volgens het PV van nazicht deze drie voorgelegde akten van voordracht geldig zijn en dat aldus de voorgedragen kandidaten met hun voordragen opvolgers kunnen aanvaard worden. De burgemeester leest de lijst van de kandidaten met hun opvolgers voor. Er worden 22 stembiljetten uitgedeeld waarop de voorgedragen kandidaten met hun voorgedragen opvolgers zijn vermeld. Schepen Inez De Coninck en raadslid Marijke De Vist staan de voorzitter bij de stemverrichtingen bij. 7

8 De burgemeester leest in openbare zitting de uitslag van de geheime stemming voor met vermelding van de verkozenen met hun opvolgers : Couck Jan bekomt 7 stemmen Engels Willem bekomt 7 stemmen Van der Borght Lutgarde bekomt 8 stemmen Bijgevolg stelt de burgemeester vast dat : Verkozen zijn het effectief lid van de politieraad : De kandidaten die als opvolgers voor elk hiernaast vermeld verkozen effectief lid werden voorgedragen, van rechtswege en in de volgorde van de voordrachtakte de opvolgers zijn van deze verkozen effectieve leden : 1. COUCK Jan Augusta 1.DELEU Johan Luc Gaston 2.VAN BUGGENHOUT Els Augusta Paul 2. ENGELS Willem Albert 1. DE MEDTS Marieke 2. DE BONDT Arianne Maria Francine 3. VAN DER BORGHT 1. SEGERS Willy Louis Anna Lutgarde Pharaïlde 2. VERHAEVERT Paul Jozef Lode De voorzitter vraagt of er nog vragen zijn. Er worden geen vragen gesteld. De voorzitter sluit de openbare zitting en opent de geheime zitting. De voorzitter sluit de zitting. Aldus beslist in voormelde zitting. In opdracht : J. Van Damme J. Vermeir gemeentesecretaris voorzitter 8

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 26 mei 2015 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; GEMEENTE Jan Couck, Pierre Van de Velde, Johan Deleu,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 28 januari 2014 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; Albert Beerens, burgemeester GEMEENTE Jan Couck,

Nadere informatie

Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013

Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013 STAD TONGEREN ARRONDISSEMENT TONGEREN PROVINCIE LIMBURG Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013 Aanwezig: Patrick Dewael, burgemeester-voorzitter (punten

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 02 januari 2007.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 02 januari 2007. Aanwezig: Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 02 januari 2007. Munten Benny, Burgemeester; Nyns Jean-Pierre, Guldentops-Allard Elke, Debehets-Schepmans Ria, Vlayen Bart, Zurinckx-Liénart

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 28 januari 2014 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; Albert Beerens, burgemeester GEMEENTE Jan Couck,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 1 juli 2014 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; Albert Beerens, burgemeester GEMEENTE Jan Couck,

Nadere informatie

Voer hier uw titel in

Voer hier uw titel in Voer hier uw titel in Voer hier uw tekst in op niveau 1 Tweede niveau Voer Provincie- hier uw en titel in gemeenteraadsverkiezingen Voer hier uw tekst in op niveau 1 Zondag Tweede 14 niveau oktober 2012

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad van dinsdag 24 MEI 2016

Verslag gemeenteraad van dinsdag 24 MEI 2016 Verslag gemeenteraad van dinsdag 24 MEI 2016 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, schepen voorzitter (vanaf punt 2); Albert Beerens, burgemeester Jan Couck, Pierre Van de Velde, Johan Deleu, Mevr. Vera

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Arrondissement Halle - Vilvoorde Gemeente Herne. NOTULEN GEMEENTERAAD ZITTING 2 januari 2007

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Arrondissement Halle - Vilvoorde Gemeente Herne. NOTULEN GEMEENTERAAD ZITTING 2 januari 2007 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Arrondissement Halle - Vilvoorde Gemeente Herne NOTULEN GEMEENTERAAD ZITTING 2 januari 2007 1 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 2 januari 2007 Aanwezig :

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-MARTENS-LATEM Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Gent NOTULEN VAN DE INSTALLATIEVERGADERING GEMEENTERAAD 2 JANUARI 2013

GEMEENTE SINT-MARTENS-LATEM Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Gent NOTULEN VAN DE INSTALLATIEVERGADERING GEMEENTERAAD 2 JANUARI 2013 GEMEENTE SINT-MARTENS-LATEM Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Gent NOTULEN VAN DE INSTALLATIEVERGADERING GEMEENTERAAD 2 JANUARI 2013 Heden woensdag 2 januari 2013 te 20.00 uur zijn overeenkomstig

Nadere informatie

Notulen van de Gemeenteraad Installatievergadering van 2 januari 2013

Notulen van de Gemeenteraad Installatievergadering van 2 januari 2013 Gemeente Kampenhout Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de Gemeenteraad Installatievergadering van 2 januari 2013 Aanwezig: Daniëls Carlo, De Vroe Gwenny, Fannes Marleen, Gallo Claire, Grauwels Edith,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

Zitting van C. D huyvetter, voorzitter K. Degroote, burgemeester De Keukeleire, Vanhaesebrouck, Delmotte en Declercq, schepenen,

Zitting van C. D huyvetter, voorzitter K. Degroote, burgemeester De Keukeleire, Vanhaesebrouck, Delmotte en Declercq, schepenen, Zitting van 02.01.2013 Aanwezig: C. D huyvetter, voorzitter K. Degroote, burgemeester De Keukeleire, Vanhaesebrouck, Delmotte en Declercq, schepenen, Vandemaele, Persijn, Lambrecht, Vercaemer, De Smet,

Nadere informatie

Beknopt verslag van de gemeenteraadszitting van 2 januari 2013

Beknopt verslag van de gemeenteraadszitting van 2 januari 2013 Beknopt verslag van de gemeenteraadszitting van 2 januari 2013 OPENBARE ZITTING 1. Mededeling geldigverklaring gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2012. Kennisname. Er wordt akte genomen van het besluit

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013 Aanwezig: DAGORDE: Jean Pierre Taverniers (van punt 1. t.e.m. punt 3) - de voorzitter van de gemeenteraad

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 22 september 2011 Aanwezig : MM. Johan Deleu, raadslid voorzitter; Mevr. Lutgard Van Biesen Van der Borght, burgemeester;

Nadere informatie

RAAD zitting van 5 maart De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00

RAAD zitting van 5 maart De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00 RAAD zitting van 5 maart 2013 De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00 Zijn aanwezig:mevr. Anne Marie De Gussem, voorzitter Mevr. Femke Colenbie, Dhr. Jacques Wollaert, Mevr. Martine Van Audenaerde,

Nadere informatie

Raad 7 januari Kennisgeving van de verkiezing en van het onderzoek van de geloofsbrieven van de OCMWraadsleden

Raad 7 januari Kennisgeving van de verkiezing en van het onderzoek van de geloofsbrieven van de OCMWraadsleden Raad 7 januari 2013 1 RAAD 7 januari 2013 Aanwezig: Ilse Lacante, voorzitter van de gemeenteraad Chris De Ridder, Roger Van Driessche, Jan Claus, Els Van der Velden, Lieve Fierens, Kristien Sestig, Gwenda

Nadere informatie

De gemeenteraadzitting van 18 december 2012 werd unaniem goedgekeurd.

De gemeenteraadzitting van 18 december 2012 werd unaniem goedgekeurd. ZITTING VAN 2 JANUARI 2013 Tegenwoordig: R. De Caluwé - P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht I. Mertens - E. Coppens - L. Dieleman - van De Vijver F. Dierinck C. Francis - R. Van Megroot S. Poppe J. Vandamme

Nadere informatie

ONZE STERKE HANDEN. 1 Albert BEERENS 13 Peter BEERENS. 2 Vera DE KOSTER 14 Annelies DE PAUW. 3 William ENGELS 15 Cindy VANDERSTRAETEN

ONZE STERKE HANDEN. 1 Albert BEERENS 13 Peter BEERENS. 2 Vera DE KOSTER 14 Annelies DE PAUW. 3 William ENGELS 15 Cindy VANDERSTRAETEN ONZE STERKE HANDEN 1 Albert BEERENS 13 Peter BEERENS 2 Vera DE KOSTER 14 Annelies DE PAUW 3 William ENGELS 15 Cindy VANDERSTRAETEN 4 Louis VAN LEMBERGEN 16 Sven DEHAUWERE 5 Joske VERMEIR 17 Eline VAN DE

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN DE INSTALLATIEVERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE VERGADERING van Begijnendijk

PROCES-VERBAAL VAN DE INSTALLATIEVERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE VERGADERING van Begijnendijk PROVINCIE: Vlaams - Brabant ARRONDISSEMENT: Leuven GEMEENTE: Begijnendijk PROCES-VERBAAL VAN DE INSTALLATIEVERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OPENBARE VERGADERING van Begijnendijk Heden woensdag twee januari

Nadere informatie

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN ZITTING VAN : 4 januari 2013 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Aanwezig : Penders Caroline, voorzitter Lenssen Georges, burgemeester Bemelmans

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 26 november 2013 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; Albert Beerens, burgemeester GEMEENTE Jan Couck,

Nadere informatie

Openbare vergadering van 2 januari Proces-verbaal van de installatievergadering van de gemeenteraad van Wuustwezel:

Openbare vergadering van 2 januari Proces-verbaal van de installatievergadering van de gemeenteraad van Wuustwezel: PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT ANTWERPEN GEMEENTE WUUSTWEZEL Openbare vergadering van 2 januari 2013 Proces-verbaal van de installatievergadering van de gemeenteraad van Wuustwezel: 001 Kennisname

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 2/01/2010 Punt 1: secretariaat - Kennisneming van het ontslag van Willy Vanhooren als burgemeester Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ; Jacques

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 31 juli 2014

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 31 juli 2014 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 31 juli 2014 Notulen open zitting Samenstelling De heer Fons Duchateau De heer Eddy Baelemans, OCMW ondervoorzitter; de heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter;

Nadere informatie

Gemeente Nazareth Overzicht gemeenteraadsbesluiten 2 januari 2007

Gemeente Nazareth Overzicht gemeenteraadsbesluiten 2 januari 2007 Gemeente Nazareth Overzicht gemeenteraadsbesluiten 2 januari 2007 Punt 1 Mededeling van het Besluit van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen houdende geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen van

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Installatievergadering van de nieuwe raad van maandag 7 januari 2013 Tegenwoordig: dhr. Ignace Dereeper - voorzitter

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad van dinsdag 29 januari 2013

Verslag gemeenteraad van dinsdag 29 januari 2013 Verslag gemeenteraad van dinsdag 29 januari 2013 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitster; Albert Beerens, burgemeester Jan Couck, Pierre Van de Velde, Johan Deleu, Mevr. Vera De Koster,

Nadere informatie

Gemeenteraad: zitting van 02 januari 2013 VERSLAG

Gemeenteraad: zitting van 02 januari 2013 VERSLAG Gemeenteraad: zitting van 02 januari 2013 VERSLAG Aanwezig: Afwezig: Verontschuldigd: Geert Janssens: Voorzitter van de gemeenteraad; Manu Claes: Burgemeester; Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 2 JANUARI 2013

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 2 JANUARI 2013 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 2 JANUARI 2013 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B.,

Nadere informatie

Zitting Gemeenteraad van 02 januari 2013

Zitting Gemeenteraad van 02 januari 2013 Zitting Gemeenteraad van 02 januari 2013 AANWEZIG: Dirk Debaere, Voorzitter - Kurt Windels, Burgemeester - Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Robrecht Kindt, Schepenen

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad van dinsdag 23 APRIL 2013

Verslag gemeenteraad van dinsdag 23 APRIL 2013 Verslag gemeenteraad van dinsdag 23 APRIL 2013 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitster; Albert Beerens, burgemeester Jan Couck, Pierre Van de Velde, Johan Deleu, Mevr. Vera De Koster,

Nadere informatie

Gemeente HERSELT Provincie ANTWERPEN Arrondissement TURNHOUT

Gemeente HERSELT Provincie ANTWERPEN Arrondissement TURNHOUT Gemeente HERSELT Provincie ANTWERPEN Arrondissement TURNHOUT NOTULEN UIT DE GEMEENTERAAD ZITTING van 2 januari 2013 AANWEZIG: Peetermans L. burgemeester-voorzitter; Helsen K., Korthout R., Peeters M.,

Nadere informatie

1. Kennisname geldigverklaring gemeenteraadsverkiezingen. DE GEMEENTERAAD, NEEMT AKTE VAN:

1. Kennisname geldigverklaring gemeenteraadsverkiezingen. DE GEMEENTERAAD, NEEMT AKTE VAN: 1 Tegenwoordig: Jan SEYNHAEVE, burgemeester Frank ACKE, Geert BREUGHE, Hannelore CARLU, Filip DAEM, Marie DE CLERCK, Francies DEBELS, Kevin DEFIEUW, Sander DEFLO, Luc DEFRAYE, Mathieu DESMET, Daphne FLAMEZ,

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN PROVINCIE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VLAAMS-BRABANT ZITTING van 13 MEI 2015 Aanwezig : MM. Albert Beerens, burgemeester-voorzitter; GEMEENTE Jan Couck, Pierre

Nadere informatie

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VLAAMS-BRABANT. Inzake de O.C.M.W. - raadsverkiezingen van 2 januari 2007 in de gemeente Tielt-Winge.

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VLAAMS-BRABANT. Inzake de O.C.M.W. - raadsverkiezingen van 2 januari 2007 in de gemeente Tielt-Winge. . OPENBARE VERGADERING DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VLAAMS-BRABANT Inzake de O.C.M.W. - raadsverkiezingen van 2 januari 2007 in de gemeente Tielt-Winge. 1.PROCEDURE Gelet op het verzoekschrift

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 2/01/2013 Punt 1: secretariaat - Kennisneming van het geldig verklaren van de gemeenteraadsverkiezingen van 14/10/2012 Willy Vanhooren, voorzitter

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DINSDAG 6 OKTOBER 2015

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DINSDAG 6 OKTOBER 2015 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DINSDAG 6 OKTOBER 2015 OPENBARE ZITTING... 2 1. OPSTARTEN VAN DE PROCEDURE TOT AANSTELLEN VAN EEN NIEUW COLLEGE VAN BURGEMEESTER

Nadere informatie

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN OOST-VLAANDEREN

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN OOST-VLAANDEREN DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN OOST-VLAANDEREN BESLUIT BETREFFENDE DE SCHEPENENVERKIEZING VAN 2 JANUARI 2007 TE LEDE Kenmerk: Lede/bezwaari Bezwaarindiener: de heer Edwin Brantegem DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN

Nadere informatie

1. Vergadering van 02 januari 2013.

1. Vergadering van 02 januari 2013. 1. Vergadering van 02 januari 2013. Aanwezig: Dames en Heren: Appeltans Laurens, Voorzitter, Bart Gruyters, Burgemeester; Vandenrijt, Vanuytrecht, Raemaekers, Pauly, Boesmans, Vanleeuw, Spooren, Guypen,

Nadere informatie

VERSLAG GEMEENTERAAD VAN DINSDAG 27 MEI 2014

VERSLAG GEMEENTERAAD VAN DINSDAG 27 MEI 2014 VERSLAG GEMEENTERAAD VAN DINSDAG 27 MEI 2014 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; Albert Beerens, burgemeester Jan Couck, Pierre Van de Velde, Johan Deleu, Mevr. Vera De Koster, Mevr.

Nadere informatie

RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST

RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST Nr. R.Verkb. 1516/0002 van 25 januari 2016 in de zaak 1516/R.Verkb./0003 In zake: mevrouw Sandy NEEL, wonende te 2050 ANTWERPEN, Frederik Van Eedenplein 6/25 verzoekende

Nadere informatie

GEMEENTE SCHILDE VERSLAG. Vergadering van de gemeenteraad d.d. 02/01/2013

GEMEENTE SCHILDE VERSLAG. Vergadering van de gemeenteraad d.d. 02/01/2013 GEMEENTE SCHILDE VERSLAG Vergadering van de gemeenteraad d.d. 02/01/2013 Aanwezig: H. Bellens voorzitter D. Bauwens, burgemeester S. Dietvorst, P. Mendonck, L. Struyf, K. Krekels, A. Fierens, schepenen

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2014 99 ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2014 Aanwezig : De heer Patrick De Smedt, De heer Peter Beerens, mevrouw Agnes Lievens, mevrouw Joke Longin, mevrouw Gwendolijn Meskens de heer Roland Mortier, mevrouw Els Van

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN MAANDAG 7 JANUARI 2013. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN MAANDAG 7 JANUARI 2013. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN MAANDAG 7 JANUARI 2013 Aanwezig: Verontschuldigd: Gabriels Katja, Burgemeester Karel De Gucht, Voorzitter gemeenteraad Abbeel Marleen,

Nadere informatie

INSTALLATIEVERGADERING O.C.M.W.-Raad

INSTALLATIEVERGADERING O.C.M.W.-Raad INSTALLATIEVERGADERING O.C.M.W.-Raad Akte van mededeling betreffende de geldigverklaring van de verkiezing van werkende leden en leden opvolgers van het O.C.M.W. Provincie : West Vlaanderen O.C.M.W. Ichtegem

Nadere informatie

Voorzitter van de installatievergadering Dhr. Paul Cottenie opent de zitting om uur.

Voorzitter van de installatievergadering Dhr. Paul Cottenie opent de zitting om uur. Notulen gemeenteraad Zitting van 2 januari 2013 Aanwezig: Paul Cottenie; voorzitter installatievergadering Jean Marie De Groote; Voorzitter Johan Van Durme; Burgemeester Christ Meuleman, Marleen Verdonck,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL

Nadere informatie

DRAAIBOEK INSTALLATIE POLITIEKE ORGANEN

DRAAIBOEK INSTALLATIE POLITIEKE ORGANEN DRAAIBOEK INSTALLATIE POLITIEKE ORGANEN Stappenplan voor voordrachten, installatie gemeenteraad, OCMW-raad, politieraad e.a. VERSIE 2 oktober 2012 Voor alle Vlaamse gemeenten, met uitzondering van Drogenbos,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 25 februari 2010 Aanwezig : MM. Johan Deleu, raadslid voorzitter; Mevr. Lutgard Van Biesen Van der Borght, burgemeester;

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 APRIL 2014

ZITTING VAN 24 APRIL 2014 276 ZITTING VAN 24 APRIL 2014 Aanwezig : De heer Patrick De Smedt, De heer Peter Beerens, mevrouw Agnes Lievens, mevrouw Joke Longin, mevrouw Gwendolijn Meskens de heer Roland Mortier, mevrouw Els Van

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen College van burgemeester en schepenen GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 5 juli 2016 Afdeling Vrije tijd - Evenementen 24 2016_CBS_00251 Politieverordeningen - Politieverordening stadsrun Droeshout op 16

Nadere informatie

Gemeenteraadsvoorzitter

Gemeenteraadsvoorzitter Gemeenteraadsvoorzitter Uittreksel uit de pocket Gemeentedecreet ontleed (11 e editie) 14. Wie kan de gemeenteraad voorzitten? Elk Belgisch gemeenteraadslid De burgemeester is niet automatisch voorzitter

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen College van burgemeester en schepenen GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 5 juli 2016 Afdeling Vrije tijd - Evenementen 26 2016_CBS_00254 Politieverordeningen - Politieverordening Kampioenschap van Vlaanderen

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 20/09/2016

NOTULEN RAAD 20/09/2016 NOTULEN RAAD 20/09/2016 Aanvang: Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: 20:00 uur Christophe Merckx: voorzitter; Freddy Busselot, Carine De Cock, Valerie Hamelryck, Jeroen Hofmans, Kimberly Michel, Mathias

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 29 januari 2007.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 29 januari 2007. Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 29 januari 2007. Aanwezig: Munten Benny, Burgemeester, voorzitter van de raad; Roggen Jo, Lassaut Henri, Claes Ingrid, Jamar Chris, schepenen; Andries

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Departement Bestuurszaken Secretariaat Anne Baré Robert Van Lent tel

OCMWANTWERPEN Departement Bestuurszaken Secretariaat Anne Baré Robert Van Lent tel INSTALLATIEVERGADERING Vergadering van maandag 7 januari 2013, van 20 uur OCMWANTWERPEN Departement Bestuurszaken Secretariaat Anne Baré Robert Van Lent tel. 03 338 27 76 Rondgedeeld op: Aanwezig: M. B.

Nadere informatie

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VOOR DE PROVINCIE WEST- VLAANDEREN. RvV 2010.001 Norbert Cremery e.a. / Michèle Vandermeeren-OCMW De Panne

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VOOR DE PROVINCIE WEST- VLAANDEREN. RvV 2010.001 Norbert Cremery e.a. / Michèle Vandermeeren-OCMW De Panne DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VOOR DE PROVINCIE WEST- VLAANDEREN RvV 2010.001 Norbert Cremery e.a. / Michèle Vandermeeren-OCMW De Panne De Raad voor Verkiezingsbetwistingen, Inzake: verkiezing ocmw

Nadere informatie

DRAAIBOEK INSTALLATIE POLITIEKE ORGANEN Stappenplan voor voordrachten, installatie gemeenteraad, OCMW-raad, politieraad e.a. aangepaste versie 5 december 2006 Voor alle Vlaamse gemeenten, met uitzondering

Nadere informatie

RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST

RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST Nr. R.Verkb. 1516/0003 van 2 februari 2016 in de zaak 1516/R.Verkb./0004 In zake: de heer Fernand DELIAERT, wonende te 9940 Evergem, Riemesteenweg 147 verzoekende

Nadere informatie

RAAD VAN 7 JANUARI 2014

RAAD VAN 7 JANUARI 2014 RAAD VAN 7 JANUARI 2014 Aanwezig: Afwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. R. Artois, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. E. Vangindertael, Mevr.

Nadere informatie

Over stembussen die moeten kloppen als een bus

Over stembussen die moeten kloppen als een bus Over stembussen die moeten kloppen als een bus DRAAIBOEK INSTALLATIE NIEUWE GEMEENTERAAD MET INBEGRIP VAN SOMMIGE WERKZAAMHEDEN INZAKE DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN EN DE POLITIERAAD Mededeling

Nadere informatie

Vergadering van 18.01.16

Vergadering van 18.01.16 Vergadering van 18.01.16 Aanwezig: Frank Acke, voorzitter; Jan Seynhaeve, burgemeester; Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Suzan Joye, Veerle De Pauw, Serge Verbrugghe, Nico Vanwynsberghe,

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad van dinsdag 23 JUNI 2015. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter;

Verslag gemeenteraad van dinsdag 23 JUNI 2015. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; Verslag gemeenteraad van dinsdag 23 JUNI 2015 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; Albert Beerens, burgemeester Jan Couck, Pierre Van de Velde, Johan Deleu, Mevr. Vera De Koster, Mevr.

Nadere informatie

ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2013 1 ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2013 Aanwezig : De heer Patrick De Smedt, De heer Peter Beerens, mevrouw Agnes Lievens, mevrouw Joke Longin, mevrouw Gwendolijn Meskens de heer Roland Mortier, mevrouw Els Van

Nadere informatie

Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement.

Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement. Z I T T I N G V A N 20.11.2007 Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. De Vijlder C. Cooman G. Dooms J. De Gols M. De Boeck

Nadere informatie

PUNT 1: Kennisneming geldigverklaring gemeenteraadsverkiezingen PUNT 2: Mededeling benoeming en eedaflegging burgemeester

PUNT 1: Kennisneming geldigverklaring gemeenteraadsverkiezingen PUNT 2: Mededeling benoeming en eedaflegging burgemeester Zitting van 2 januari 2013 Aanwezig: Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, Marie-Louise Maes, Diane Willems, Bert De Wit, Elynn Van Uffel, schepenen; Verlinden Marc, gemeenteraadsvoorzitter Koen De

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI INSTALLATIEVERGADERING

GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI INSTALLATIEVERGADERING GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 - INSTALLATIEVERGADERING Aanwezig: mevrouw A. Willems, voorzitter van de installatievergadering, gemeenteraadslid vanaf punt 5 de heer L. De Meyere, verkozen gemeenteraadslid,

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2012/2

Omzendbrief BB 2012/2 Omzendbrief BB 2012/2 Vlaams Ministerie van Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen Regelgeving en Werking Boudewijnlaan 30 bus 70, 1030 BRUSSEL Tel. 02

Nadere informatie

1. Mededeling geldigverklaring verkiezingsuitslag gemeenteraadsverkiezingen van 08 oktober 2006

1. Mededeling geldigverklaring verkiezingsuitslag gemeenteraadsverkiezingen van 08 oktober 2006 ZITTING VAN 2 JANUARI 2007 AANWEZIG: Henri Vannoppen, uittredend voorzitter; Chris Taes, burgemeester; Erwin Willems, Ann Outtier-Vannerem, Stef Ryckmans, Paul Goeminne, Bart Nevens, schepenen; Marcel

Nadere informatie

POLITIERAAD 31 januari 2013 Verslag

POLITIERAAD 31 januari 2013 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem POLITIERAAD 31 januari 2013 Verslag Aanwezig: Koen Metsu, burgemeester- voorzitter. Erik Jacobs, Koen Volckaerts, Harry Debrabandere, burgemeesters. Rudy Van Onckelen,

Nadere informatie

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VLAAMS-BRABANT

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VLAAMS-BRABANT OPENBARE ZITTING DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VLAAMS-BRABANT Inzake de eedaflegging van de heer Roger Mertens d.d. 2 januari 2007 als gemeenteraadslid te Wemmel. 1. Procedure Gelet op het bezwaarschrift

Nadere informatie

Maandag 14 september 2015: 50+ Opwijk Sportelt 1

Maandag 14 september 2015: 50+ Opwijk Sportelt 1 Algemene vergadering Gemeentelijke Seniorenraad dd. 04.05 2015 Aanwezig: Abbeloos Karel - Bogaerts Peter - Capoen Patsy - De Block Godelieve - De Brandt Ludovicus - De Hertogh Frans - De Mol Emiel - De

Nadere informatie

Raad van maatschappelijk welzijn

Raad van maatschappelijk welzijn Raad van maatschappelijk welzijn Notulen openbare zitting Zitting van 22 december 2016 Samenstelling: Aanwezig: de heer Patrick De Smedt; mevrouw Joke Longin; mevrouw Gwendolijn Meskens; mevrouw Els Van

Nadere informatie

ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 02 JANUARI 2007

ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 02 JANUARI 2007 GEMEENTE GRIMBERGEN ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 02 JANUARI 2007 AANWEZIG: MM. E. Willems Burgemeester C. Buyle,J. Cauwenberghs, W. De Boeck, L. Desmedt, J. Declerck, A. Deman, J. Dewit, S. Dupont,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 2 januari 2013 Provincie LIMBURG Stad 3840 BORGLOON Aanwezig: Debuyst Frederic voorzitter; Deneuker Danny - burgemeester Missotten Charly, Awouters Eric, Dedrij

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

ZITTING VAN 25 APRIL 2013

ZITTING VAN 25 APRIL 2013 1 ZITTING VAN 25 APRIL 2013 Aanwezig : De heer Patrick De Smedt, De heer Peter Beerens, mevrouw Agnes Lievens, mevrouw Joke Longin, mevrouw Gwendolijn Meskens de heer Roland Mortier, mevrouw Els Van Gucht,

Nadere informatie

Gemeenteraadzitting van 2 januari 2007

Gemeenteraadzitting van 2 januari 2007 NOTULEN GEMEENTERAAD Gemeenteraadzitting van 2 januari 2007 Aanwezig: L. Carpentier, burgemeester-voorzitter. P. Heyvaert, E. Somers, mevr. L. Verstrepen en J. Van Osselaer, schepenen. F. Evens, R. Goyvaerts,

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 22 februari 2013. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad

AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad GEND MET TOELICHTING Gemeenteraad Dinsdag 02 januari 2007 OPENRE ZITTING 075.074 Gemeenteraad - Installatie - Mededeling van de geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezing van 8 oktober 2006. Op 20

Nadere informatie

GEMEENTERAADSFRACTIE 8370 BLANKENBERGE VLAAMS BELANG

GEMEENTERAADSFRACTIE 8370 BLANKENBERGE VLAAMS BELANG BADSTAD GEMEENTERAADSFRACTIE 8370 BLANKENBERGE VLAAMS BELANG Blankenberge, 19 maart 2013 Aan de gouverneur van West-Vlaanderen De heer Carl Decaluwé Burg 3 8000 Brugge Betreft: Klacht wegens het niet correct

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 22 maart 2016 om 20:00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 22 maart 2016 om 20:00 uur in het stadhuis. STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE Blankenberge, 14 maart 2016 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 22 maart 2016 om 20:00 uur in

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

ZITTING VAN 2 JANUARI 2013

ZITTING VAN 2 JANUARI 2013 ZITTING VAN 2 JANUARI 2013 AANWEZIG: Chris Taes burgemeester-voorzitter; Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna Outtier-Vannerem, Harold Vanheel, schepenen; Julia De Coster, Franciscus Peeters,

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 26 juni 2013-18:45 uur Locatie AZ Jan Palfijn - Restaurant Site 2 - Fabiolalaan 57-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS. GEMEENTERAAD 02 januari 2015 O V E R Z I C H T S L I J S T

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS. GEMEENTERAAD 02 januari 2015 O V E R Z I C H T S L I J S T 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 02 januari 2015 O V E R Z I C H T S L I J S T AANWEZIG : Pascal Buytaert, voorzitter van de gemeenteraad tot punt 2 Remi Audenaert, voorzitter van de gemeenteraad

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen E. Feys Dienst technische dienst Volgnummer dossier 32 Onderwerp Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening.

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

Notulen uit de OCMW-raad van 27 januari 2016

Notulen uit de OCMW-raad van 27 januari 2016 Notulen uit de OCMW-raad van 27 januari 2016 OPENBARE ZITTING 1. Kennisname einde mandaat OCMW-raadsleden. 2 2. Installatie nieuwe OCMW-raadsleden 2 3. verslag vorige openbare zitting. 3 4. Goedkeuring

Nadere informatie

WIJZIGEN VASTSTELLING HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD

WIJZIGEN VASTSTELLING HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 JANUARI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Ward Baeten, voorzitter Simon Lagrange, burgemeester Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. De heer Guido Bulen tot De heer Jorn Van Helden vanaf

OPENBARE ZITTING. De heer Guido Bulen tot De heer Jorn Van Helden vanaf Proces-verbaal der raadsvergadering van maandag 7 januari 2013 Aanwezig: de heer M. Vanoevelen, voorzitter van de gemeenteraad, de heer M. Aytar, de heer G. Bulen, mevr. S. Dudek, mevr. C. Gundogdu, mevr.

Nadere informatie

RAAD Verslagen van raadsleden die zitting hebben in diverse raden,commissies,

RAAD Verslagen van raadsleden die zitting hebben in diverse raden,commissies, PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 25 januari 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke, voorzitter, Freddy

Nadere informatie

Notulen Zitting van 20 juni 2017

Notulen Zitting van 20 juni 2017 Gemeenteraad Notulen Zitting van 20 juni 2017 Samenstelling: Aanwezig: de heer Albert Beerens; de heer William Engels; mevrouw Lutgard Van der Borght; de heer Pol Verhaevert; mevrouw Anja Haverals; de

Nadere informatie

Notulen. Zitting 2 januari 2007

Notulen. Zitting 2 januari 2007 Aanwezig: MM. Werner Mertens, Voorzitter; Dirk Claes, burgemeester; Dirk Jacobs, Hugo Vandenberghe, Lucia Wouters, Frans De Cat en Jan Vanborren, schepenen; Marcel Van Goolen, Hilde Van Laer, Wim Ivens,

Nadere informatie