WOONLASTEN VERLAGING DE TRANSITIE PARTIJ

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WOONLASTEN VERLAGING DE TRANSITIE PARTIJ"

Transcriptie

1 WOONLASTEN VERLAGING DE TRANSITIE PARTIJ Marcel Korver 2 mei 2015

2 INLEIDING Woonlasten behoren voor bijna alle huishoudens tot de grootste kostenpost, gemiddeld zo n 40% van het netto inkomen. Voorheen vonden de meeste Nederlanders deze investering enigszins gerechtvaardigd omdat de waarde van hun huis alsmaar hoger werd. De crisis heeft ons duidelijk gemaakt dat dit verkooppraatje van de banken niet opgaat. Het harde bewijs hiervoor is dat momenteel van zo n 1,4 miljoen huishoudens de woning onder water staat. Dat wil zeggen dat de woning minder waard is geworden en men bij verkoop met een restschuld blijft zitten. We kunnen stellen dat we ons allemaal rijk hebben gerekend en worden nu met onze neuzen op de harde feiten gedrukt. De vragen die we ons zelf moeten stellen zijn o.a.: - Waarom zijn de huisprijzen zo hoog als de verzekerwaarde / herbouwwaarde grofweg zo n 50% lager is? - Wat is een realistische waarde? - Welke inspanning doen de banken als ze ons het geld lenen en waar komt dat geld vandaan? - Wat is de echte reden van de huizenzeepbel? WAAROM ZIJN DE HUIZENPRIJZEN ZO HOOG? Sinds decennia is er een tekort aan woningen, dat wil zeggen dat er meer minder woningen zijn dan dat er vraag is. Na 2015 wordt dit geraamd op zo n Wilt u bijvoorbeeld huren dan staat men vaak voor vele jaren op de lijst voordat men uiteindelijk een woning krijgt toegewezen. U zou toch denken dat een simpele oplossing voor dit probleem het bouwen van meer woningen is zeker als er zoveel werkelozen zijn! 2/9

3 Toch gebeurt dit niet omdat zoals men zegt de woningmarkt op slot zit. Of moeten we eigenlijk zeggen op slot wordt gehouden zodat de druk op de woningmarkt net zover op te voeren totdat men geen kant meer op kan en ondanks het grote risico en overgewaardeerde prijzen weer tot lenen overgaat! 1. SCHAARSTE CREATIE Door schaarste op de woningmarkt te creëren kunnen verkoop- en huurprijzen kunstmatig hoog worden gehouden, projecten met enorme winsten worden verkocht en banken extra rente inkomsten vangen! 2. GROND SPECULATIE Voordat een gemeente overgaat tot het bouwen van nieuwe woningen wordt er veelal maanden zo niet enkele jaren overlegd over hoe en wat. Grondspeculanten komen dit via slinkse wegen te weten en kopen de mogelijke bouwgrond van de boer nog voordat men begint. Deze bouwgrond wordt van de boer met een iets hogere prijs gekocht. De gemiddelde prijs die boeren voor hun land kregen was 6,67 Euro per/m2. Als de grond bouwrijp (wegen, riolering, elektra enz.) is gemaakt kost een m2 grond tussen de Euro. De huizen koper betaald echter een veel hoger bedrag. Dit was gemiddeld 390 per/m2 en in de regio Utrecht 650 per/m2. Voor een gemiddelde kavelgrootte van 163 m2 betaald elke nieuwe bewoner door deze grondspeculatie van o.a. projectontwikkelaars en gemeenten gemiddeld 30% teveel. Voor een woning van is dat Euro. Over dit bedrag moet ook 30 jaar rente worden betaald waardoor dit bedrag met 56% wordt verhoogd tot U betaald dus als koper voor 163 m2 grond geen 163 x 86 = maar 163 x 390 = dat is inclusief de rente teveel! Voor huurwoningen betekend dit dat de huur door deze onnodige grondspeculatie enorm wordt verhoogd. 3/9

4 3. RENTEAFTREK De mogelijkheid om rente af te trekken op uw inkomsten is iets waar men aan het einde van het jaar naar uitkijkt. Deze renteaftrek heeft het voor velen immers ogenschijnlijk mogelijk gemaakt om een huis te kopen die anders buiten bereik was. De realiteit ziet er echter heel anders uit. Ten eerste moeten we ons zeer goed realiseren dat deze renteaftrek uit belastingen wordt betaald die eerder bij ons zijn geïnd! Deze sigaar uit eigen doos werkt in de praktijk als een subsidie op winst van banken, waarbij de kosten van deze subsidie worden betaald met belasting op arbeid. Als we de renteaftrek (HRA) afschaffen kan het belastingtarief van de eerste twee belastingschijven met 6% worden verlaagd. Voor een modale werknemer betekent dit, dat hij, zonder gebruik te maken van aftrekposten, ongeveer per jaar minder belasting zal hoeven te betalen. Doordat er schaarste op de woningmarkt is en elke Nederlander met de renteaftrek in hun achterhoofd een woning koopt heeft een projectontwikkelaars bijna gegarandeerd kopers die bereid zijn hoge prijzen te betalen. De waanzinnige winsten op grondspeculatie is hiermee voor speculanten e/o projectontwikkelaars dus veilig afgedekt en u betaald de rekening! DE OPLOSSING HUURKOOP CONTRACT Ons voorstel is om zowel bestaande als nieuwe hypotheken naar een nieuwe huurkoop contractvorm over te sluiten. Deze contractvorm wordt al gebruikt en is volledig legaal. Deze regeling is alleen geldig voor de hoofdwoning! Indien iemand een extra woning als belegging wil kopen kan men bij alle andere banken terecht door gebruik te maken van het hypotheek obligatiesysteem, dat al ruim twee eeuwen in Denemarken wordt 4/9

5 toegepast of een levensloopspaarregeling, zoals die in Singapore al lange tijd wordt toegepast. NAAMLOZE VOLKS VENNOOTSCHAP BANK Deze huurkoop contracten worden ondergebracht bij de Naamloze Volks Vennootschap Bank. Dit kan de Abn/Amro zijn zolang deze nog niet is geprivatiseerd! Deze nieuwe bedrijfsvorm de Naamloze Volks Vennootschap (NVV) geeft elke Nederlander bij geboorte en ouder dan 18 automatisch aandeelhouderschap in elke NVV die wordt opgericht. Het aandeel is niet verhandelbaar en vervalt zodra men emigreert of overlijdt. Doordat elke Nederlander aandeelhouder is heeft elke Nederlander een stem en kan slechts bij een meerderheid van de stemmen grote wijzigingen worden doorgevoerd zoals verkoop van het bedrijf. Het verkwanselen van toekomstige politieke leiders, managers of directeuren is hierdoor zeer moeilijk geworden zoals dat voorheen met onze publieke instellingen is gebeurd. Verder moet het management verantwoording afleggen aan de aandeelhouders oftewel het volk. Via de Directe Dynamische Democratie heeft iedereen inzicht in het reilen en zeilen van de NVV s en kan men op elk gewenst moment een petitie starten. Als een grote meerderheid krijgt willen we als extra barrière in de grondwet opnemen dat verkoop van NVV s oftewel onze nationale bezittingen niet mogelijk is. Winsten die worden gemaakt in de NVV bank(en) komen dan automatisch ten goede van de aandeelhouder oftewel het volk. Verliezen komen net zoals nu ook voor rekening van de aandeelhouders. Met als grote verschil dat er nu honderden duizenden mensen over de schouders van het management meekijken. 5/9

6 VAN HYPOTHEEK NAAR HUURKOOP 1. Een bestaande woning met een hypotheek wordt verkocht aan de NVV Bank gelijk aan de restschuld van de hypotheek. 2. De woning eigenaar sluit gelijktijdig een huurkoop contract of bij de NVV Bank met een antispeculatie clausule. In deze clausule gaat men akkoord de woning niet te verkopen boven de waarde van de woning verhoogd met de gecumuleerde inflaties. 3. De huur is gebaseerd op het geleende bedrag gedeeld door het maanden dat men wenst af te lossen. 4. Aan het einde van deze periode heeft de huurder het recht tot koop voor een symbolisch bedrag van 1 Euro. 5. Tussentijdse verkoop werkt hetzelfde als met bestaande hypotheken. Het contract wordt beëindigd en de huurkoop wordt afgekocht met het geld dat de nieuwe koper betaald voor de woning. Reeds betaalde huren worden uitbetaald. REKENSOM WOONLASTEN KOOPWONING * Bij nieuw te bouwen woningen kan in combinatie me de antispeculatie regeling van zeer grote woonlasten verlaging worden gerealiseerd. ** Bij bestaande woningen zijn de winsten van de projectontwikkelaars of grondspeculanten al betaald en kan alleen nog voordeel met de huurkoop vorm zonder rente worden behaald. *** Historisch gezien heeft Nederland de afgelopen 20 jaar gemiddeld 1,97% inflatie gehad. De veroorzaker van inflatie ligt voornamelijk in rente! Omdat streeft naar een waardevast geldsysteem zonder rente is in onderstaand rekenvoorbeeld geen inflatiecorrectie toeslag opgenomen. 6/9

7 Omschrijving Koopwoning , perceel 163 m2, annuïteit 30 jr vast tegen 3,1%, bruto 908 netto 823 p/m KOOPWONING Huidige Situatie Bestaande Woning Nieuwbouw Landbouw grond boer 6,67 p/m , , ,00 Kosten bouwrijp maken 92,50 p/m , , ,00 Grondspeculatiewinst projectontwikkelaar en gemeente bij verkoop tegen 390,00 p/m , , ,00 Kosten bouw woning en winst aannemer , , ,00 VERKOOPPRIJS WONING ,00 ** ,00 * ,00 TE BETALEN RENTE 30 JR, 3,1% 908x360= = ,00 *** *** TOTAAL BETAALD WONING , , ,00 Maandelijkse Kosten Zonder Renteaftrek Bruto 908,00 465,00 Maandelijkse Kosten (Met Renteaftrek) Netto 823,00 584,00 465,00 -/- 29% -/- 44% HUURWONING Nu betaald men gemiddeld 450 per maand voor een gemiddelde huurwoning met een WOZ waarde van Voorstel van is om nieuwe huurwoningen zonder speculatie winst en rentetoeslag te bouwen waardoor een woning niet maar ~ kost waarop de huur wordt gebaseerd! De huren kunnen we verder naar beneden brengen door i.p.v. 50 jaar een afschrijvingsperiode van 70 jaar aan te houden. Door een nieuwe wet in te voeren die huurcorporaties verplicht hun huren aan te passen aan het wettelijke, zie opsomming hieronder, toegestane 7/9

8 kunnen de huren drastisch worden verlaagd. Huurcorporaties worden in staat gesteld om hun hypotheken naar huurkoop contracten om te zetten. De huur wordt als volgt berekend: Afschrijvingsperiode van 70 jaar Jaarlijks onderhoudskosten gebaseerd aantal kubieke meters en bouwjaar. Gemiddelde onderhoudskosten voor wooncorporaties is nu per jaar. REKENSOM WOONLASTEN HUURWONING Omschrijving De gemiddelde huurprijs die men momenteel betaald voor een woning van is 450 p/m Huidige Situatie bestaande woning nieuwbouw Afschrijving 50 jaar 3.000, ,00 Jaarlijkse kosten onderhoud 1.920, ,00 TOTAAL HUUR PER JAAR 5.400, , ,00 TOTAAL HUUR PER MAAND 450,00 330,00 292,00 -/- 27% -/- 35% Ter vereenvoudiging van de vergelijking hebben we de onderhoudskosten- en huurstijging gelijk gelaten. Normaal zou deze inflatie in een economie dat gebaseerd is op een waardevaste munt niet mogen plaatsvinden. NIEUWE WET BEZIT ONROEREND GOED ziet het kunnen kopen of huren van een woning tegen de laagst mogelijke prijs zonder speculatiewinsten en allerlei belastingen als een grondrecht. Dit zijn de wetten die wij willen indienen: 1. Elke woning tot wordt vrijgesteld van overdracht- en erfbelasting. Op deze manier kunnen we het leven van onze kinderen enorm verbeteren en kunnen zij zich volledig richten op de dingen die 8/9

9 er echt toe doen i.p.v. je hele leven bezig te hoeven zijn om je huis af te lossen. 2. Huur corporaties/verhuurders worden verplicht hun huren aan te passen aan het wettelijke toegestane op basis van bouwjaar, aantal kubieke meters en de hieraan verbonden onderhoudskosten. CONCLUSIE Met de veranderingen die wil doorvoeren kunnen huurders en huiseigenaren jaarlijks enkele duizenden Euro s besparen. Dit zou niet alleen een gigantische koopkracht verbetering kunnen betekenen en impuls voor de middenstand het geeft mensen ook de kans versneld af te lossen. In de inflatoire economie waarin we nu leven zou versneld aflossen van leningen betekenen dat de hoeveelheid geld in de economie afneemt. Al het geld in onze economie is immers op basis van schuld gecreëerd. In het model dat wij deze voorstellen betekend schulden aflossen ook echt je schulden aflossen en waardoor de koopkracht juist toeneemt. BRONVERMELDINGEN Huishoudens waarvan de woning onder water is bron: CBS Gemiddelde woningprijs 2014: Z24 Onderhoudskosten eigen woning: Vereniging Eigen Huis DISCLAIMER Alle informatie waarop de hierin gemaakte berekeningen gebaseerd zijn komen uit externe bronnen en kan hierdoor onvolkomenheden bevatten. Er kunnen geen rechten aan dit document worden ontleend! 9/9

Crisis op de woningmarkt

Crisis op de woningmarkt Crisis op de woningmarkt 15 augustus 2012 Leo van de Pas Crisis in de woningmarkt, de veroorzakers en economische gevolgen Wat u altijd al had willen weten, door Leo van de Pas, directeur Woningmarktcijfers.nl

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek

Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek Allianz Nederland Asset Management B.V. Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek Versienummer: 2013-09 1 Inhoudsopgave Waarom Algemene Voorwaarden? 4 Wat is een hypotheek? 4 Wat kunt u van uw adviseur verwachten?

Nadere informatie

Voorwoord. Heerlen, juni 2010 Leo van de Pas, directeur Woningmarktcijfers.nl

Voorwoord. Heerlen, juni 2010 Leo van de Pas, directeur Woningmarktcijfers.nl Voorwoord De woningmarkt functioneert niet goed en zit op slot zijn veelgehoorde uitdrukkingen om de actuele situatie op de Nederlandse woningmarkt te kenschetsen. De economische crisis veroorzaakte een

Nadere informatie

Beter Belast Voorstellen voor een doordachtere en eerlijkere fiscale behandeling van het eigen huis

Beter Belast Voorstellen voor een doordachtere en eerlijkere fiscale behandeling van het eigen huis Beter Belast Voorstellen voor een doordachtere en eerlijkere fiscale behandeling van het eigen huis Beter Belast Voorstellen voor een doordachtere en eerlijkere fiscale behandeling van het eigen huis Jona

Nadere informatie

Eigen huis verliest gouden glans

Eigen huis verliest gouden glans Eigen huis verliest gouden glans Visie op de Nederlandse huizenmarkt 2015-2025 ING Economisch Bureau Maart 2015 Wat moeten huizenkopers weten? Trends op de woningmarkt tot 2025 Een koophuis is geen investering

Nadere informatie

NIEUWSOVERZICHT KABINETSPLANNEN DECEMBER 2012

NIEUWSOVERZICHT KABINETSPLANNEN DECEMBER 2012 NIEUWSOVERZICHT KABINETSPLANNEN DECEMBER 2012 Dat er een nieuwe regering is zal niemand zijn ontgaan. En dat de voorstellen verstrekkende gevolgen hebben ook niet. Het vervelende is dat we nu in een periode

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks 1. Waarom deze informatie? Een eigen woning geldt voor veel mensen als een ideaal. Aan koopwoningen zitten dan ook aantrekkelijke kanten. Zo kunt u uw eigen woning

Nadere informatie

Full Reserve Banking Onderzoek Chicagoplan 1930

Full Reserve Banking Onderzoek Chicagoplan 1930 Full Reserve Banking Onderzoek Chicagoplan 1930 Inhoud Inleiding 1 Functies van geld 1 Definitie full reserve banking 2 Afschaffen staatsschuld 2 Verminderen private schuld 3 Creatie van geld 5 Balansverkorting

Nadere informatie

Leuk dat je dit e-book wilt gaan lezen!

Leuk dat je dit e-book wilt gaan lezen! 2013 Stephan van der Toom www.cashflowclub.nl Inleiding Leuk dat je dit e-book wilt gaan lezen! Veel mensen zijn super geïnspireerd door de boeken en presentaties van Robert Kiyosaki. Toch lopen veel mensen

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

fiscale informatie voor de aangifte 2004 en wijzigingen in 2005 met de cijfertjes. ---BEWAREN--- BOERSMA

fiscale informatie voor de aangifte 2004 en wijzigingen in 2005 met de cijfertjes. ---BEWAREN--- BOERSMA BELASTINGAANGIFTE 2004 fiscale informatie voor de aangifte 2004 en wijzigingen in 2005 met de cijfertjes. ---BEWAREN--- BOERSMA Adviseurs De Rijlst 8 - Postbus 5 8520 AA Sint Nicolaasga tel 0513-434048

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2011

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2011 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2011 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De verhuurderheffing

De verhuurderheffing De verhuurderheffing Aanbevelingen aan het kabinet over de indeling van de verhuurderheffing na 2017 Bachelorscriptie Pieter Beereboom Datum: 22 juli 2014 Studie: Fiscale Economie Scriptiebegeleider: J.E.

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

Vragen en antwoorden pensioenakkoord

Vragen en antwoorden pensioenakkoord Vragen en antwoorden pensioenakkoord 1. Waarover gaat dit pensioenakkoord? Het pensioenakkoord gaat over drie onderwerpen: de AOW, de aanvullende pensioenen, en de kansen van ouderen op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Koopgarant Korting bij de aankoop van een woning Terugkoopgarantie Hoe zorgt u voor een goede financiering?

Koopgarant Korting bij de aankoop van een woning Terugkoopgarantie Hoe zorgt u voor een goede financiering? Koopgarant Korting bij de aankoop van een woning Terugkoopgarantie Hoe zorgt u voor een goede financiering? Samen werken aan wonen Koopgarant kopen met korting Door de hoge prijzen op de woningmarkt is

Nadere informatie

Kopen mét korting en zónder zorgen. Koopgarant

Kopen mét korting en zónder zorgen. Koopgarant Kopen mét korting en zónder zorgen Koopgarant Inhoud 1. Koopgarant: wat koopt u eigenlijk? 4 2. Wat komt er kijken bij de koop van uw woning? 7 3. Wanneer is de woning van u? 8 4. Hoe zorgt u voor goede

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

koopgarant kopen zonder zorgen

koopgarant kopen zonder zorgen koopgarant kopen zonder zorgen > Koopgarant - Kopen zonder zorgen RWS Partner in wonen vindt dat u als klant moet kunnen kiezen als het om wonen gaat. En dan niet alleen in de keuze van het soort woning,

Nadere informatie

I Waarom Slimmer Kopen slimmer is

I Waarom Slimmer Kopen slimmer is I Waarom Slimmer Kopen slimmer is De prijs, de hoge maandlasten en de risico s. Dat zijn doorgaans de redenen die iemand ervan weerhouden een (andere) woning te kopen. Geldt dat ook voor u? In dat geval

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

2014: het jaar van je nieuwe koopwoning? NU kopen nog aantrekkelijker! Zorgeloos huren of verhuren. In deze special: apps

2014: het jaar van je nieuwe koopwoning? NU kopen nog aantrekkelijker! Zorgeloos huren of verhuren. In deze special: apps commerciële bijlage apps NVM.nlextra In deze special: Handige informatie, tips & facts! NU kopen nog aantrekkelijker! Wonen 2014 2014: het jaar van je nieuwe koopwoning? HuuR & Verhuur Zorgeloos huren

Nadere informatie

MVGM Vastgoedtaxaties. Marktrapportage Wonen Q1 2013

MVGM Vastgoedtaxaties. Marktrapportage Wonen Q1 2013 . MVGM Vastgoedtaxaties ACTUEEL 27 AANBEVELINGEN 3 ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN 4 BRUTO BINNENLANDS PRODUCT (BBP) ARBEIDSMARKT ONTSLAGAANVRAGEN VACATURES WW- UITKERINGEN FAILLISSEMENTEN VERWACHTING 4 4 5

Nadere informatie

Koopgarant Kopen zonder zorgen

Koopgarant Kopen zonder zorgen h e t b i l d t f e rwerderadiel m e n a l d u madeel f r a n e k e r a d e e l Koopgarant Kopen zonder zorgen Veel mensen denken er wel eens over om een huis te kopen. Maar de stap om het ook daadwerkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Een hypotheek van Delta Lloyd Inhoud Belangrijk 3 Een hypotheek 4 Stappenplan 4 Lenen 5 De Budget Hypotheek 5 De DrieSterrenHypotheek 6 De Nieuwbouw Hypotheek 6 Bent u zelfstandig ondernemer? 6 Terugbetalen

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Versie juli 2015 Hartelijk welkom bij NIBC Direct U heeft een NIBC Direct hypotheekofferte aangevraagd.

Nadere informatie

Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen

Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen Aflossingsvrije hypotheek De naam zegt het al: bij de aflossingsvrije hypotheek los je niets af. Je betaalt iedere maand alleen rente over het

Nadere informatie

De Blok-hypotheek. Lastenverlichting voor de starter? ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN. Erasmus School of Economics.

De Blok-hypotheek. Lastenverlichting voor de starter? ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN. Erasmus School of Economics. ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN Erasmus School of Economics Bachelorscriptie De Blok-hypotheek Lastenverlichting voor de starter? Naam: Qing Ying Chen Studentnummer: 320592 Begeleider: J.E.

Nadere informatie