Fryslân 2030: wonen zonder zorg(en)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fryslân 2030: wonen zonder zorg(en)"

Transcriptie

1 Fryslân 2030: wonen zonder zorg(en) George de Kam Honorair hoogleraar Volkshuisvesting en grondmarkt, met bijzondere aandacht voor het wonen van ouderen Rijksuniversiteit Groningen Leeuwarden 15 januari Introductie Wie ben ik Trends in wonen van ouderen Kwetsbaarheid belangrijker dan leeftijd Lessen uit woonservicegebieden Demografie meer impact dan nieuw beleid Transformeren en investeren Verbindingen en Regie voor wonen zonder zorg(en) 1

2 2

3 Erasmusheem gaat sluiten Gevolg van systeemwijzgingen, veroudering van gebouwen, verschuivende wensen van ouderen zelf 3

4 Voorbeeld De Bogen te Harderwijk.. een van de vlaggenschepen van maatschappelijk ondernemende corporaties 4

5 Kwetsbaarheid kwetsbaarheid bij ouderen is een proces van het opeenstapelen van lichamelijke, lijk psychische en/of sociale tekorten in het functioneren dat de kans vergroot op negatieve gezondheidsuitkomsten (functiebeperkingen, opname, overlijden) (SCP rapport Kwetsbare ouderen (2011) p 11) 9 Kwetsbaarheid en gebruik AWBZ/WMO SCP Kwetsbare ouderen in tel Friesland op 4 e plaats provincies met 65+ (2009), in middenmoot AWBZ met zorg+verblijf (2008) 3,56% bij 65+, 23,37% 80+ Onderzoek vergelijkt kwetsbaarheid en gebruik formele zorg aan de hand van statistische gegevens Gemiddeld 42,7% 65+ kwetsbaar, 32,6% formele zorg; bij 75+ is dat 54,3% en 51,8% Groteverschillentussen tussen aandeel kwetsbareouderenin Friese gemeenten (kaarten en tabellen) Grote verschillen tussen risico kwetsbaarheid en gebruik formele zorg (kaarten en tabellen) > belangrijke aandachtspunten voor lokaal beleid! 5

6 Percentage kwetsbare 65+ (bron: Kwetsbare ouderen in tel. De balans tussen lokale zorgvraag en lokale ondersteuning. Fabian Dekker et al (2012) Verwey Jonker Instituut, WMO Kenniscahier nr 14, pag 45) Verschil zorggebruik tov kwetsbare ouderen 65+ (Idem P 47) 6

7 Ouderen profielen. Ontleend aan onderzoek van prof Joris Slaets en collega s. Behoefte ondersteuning en zorg hang sterker samen met kwetsbaarheid dan met leeftijd. Grootte van de blokken geeft aandeel in de bevolking weer. Beleid zou er op gericht moeten zijn om overgang naar meer kwetsbare profielen zo veel mogelijk te beperken of af te remmen. Extreem kwetsbaar Ervaren ernstige klachten in verschillende domeinen, Multidomein problematiek Klachen in lichamelijk, psychisch, mobiliteit en cognitie. Ervaren soms te weinig aandacht. Lichamelijke en mobiliteit problemen Chronische aandoeningen en kunnen zich niet meer zelfstandig redden. Complex xiteit Vitaal Begin chronische aandoeningen, maar verder geen beperkingen. Somber en gespannen Moeite met ouder worden, passief en onzeker. Wel eens psychosociale klachten en last van geheugen. Chronische aandoeningen, maar redden zich prima. Kwetsbaarheid 13 Lessen uit woonservicegebieden Belang vraagsturing: uiteindelijk kan alleen oudere zelf bepalen wat effectief is Ouderen te weinig gerespecteerd in hun zelfstandigheid Woning geschiktheid, aanpassingen en voorzieningen bepalen of langer kan wonen (ff (effectief) tif) en naar behoefte bh aangepaste woning > minder thuiszorg (doelmatig, efficiënt) Woonservicegebieden zorgen er voor dat achteruitgang welbevinden van ouderen (bij toenemende beperkingen) wordt geremd Wijknetwerk formeel/informeel bepaalt of welbevinden (beter) op peil blijft Bescheiden bijdrage aan efficiëntie: minder ziekenhuisopnames Zie Het onderzoek is gefinancierd door NWO in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO). Op genoemde website staan onderzoeksrapporten van het totale project, en van de 10 onderzochte proeftuinen (o.a. Bilgaard Leeuwarden) 7

8 Demografie meer impact dan nieuw beleid (bron:monitor Investeren voor de toekomst 2012, ABF Research juni 2013, pag 35) Transformeren en investeren (bron: Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie. Kamers van Koophandel, 2014 pag 6) 8

9 Transformeren en investeren in Friesland (bron: idem KvK 2014 pag 24) Verschillende reacties op noodzaak transformatie zorgvastgoed 9

10 Verschillend reacties op noodzaak transformatie zorgvastgoed.. Prognose bandbreedte investeringsopgave provincie Friesland voor wegwerken tekort geschikt en verzorgd wonen (Bron idem KvK 2014 p 64) 10

11 Relatieve Investeringsopgaven tot 2040 per gemeente (bron: idem KvK p 64) Gemeente Minimaal per inwoner Maximaal per inwoner Harlingen Littenseradiel / Lemsterland 433 resp resp Minimaal per 65+ Maximaal per 65+ Littenseradiel Harlingen Lemsterland Gemeenten met Kleinste investeringsopgave Minimaal per inwoner Maximaal per inwoner Menameradiel, / Achtkarspelen 164 resp resp Het Bildt, Dantumadiel 182 resp resp Ontwikkelingslijnen (bron: Vergrijzing en ruimte, Planbureau voor de leefomgeving (2013)) Verdere daling verhuismobiliteit ouderen Eerder aanpassing dan nieuwbouw Aanpassing wordt meer individuele opgave (ontstaan van nieuwe markten/producten) Nog 10 jaar dempend effect van vergrijzing op doorstroming Daarna toenemend effect uitstroom, tot jaarlijks in 2030 Regionaal verschillend effect vrijkomende woningen > relatie met krimp 11

12 Achtergelaten woningen 2008 / 2038 (PBL 2013 p 113) Gevolgen voor ruimte en wonen Nivellering aan einde levensloop verdwijnt goeddeels Groeiende behoefte aan verzorgd / beschut wonen > locatie locatie krijgt nieuwe invulling > specifieke regionale deelmarkten Niet te optimistisch over verzilveren overwaarde in woningen Nieuwe vormen wonen en zorg 12

13 Verbinding en regie voor wonen zonder zorg(en) (bron: o.a. de Kam en Hendrixen 2012 p 38) Kern van initiatiefnemers (onder andere bestuurders) met visie (breder dan het eigen organisatiebelang) en betrokkenheid/passie Durven loslaten Bindend en wervend inhoudelijk concept als paraplu: ruimtelijke kwaliteit Duidelijkheid over randvoorwaarden en over middelen die participanten kunnen en willen inzetten (preventie, verzekeraars?) 25 Verbinding en regie Daadwerkelijke betrokkenheid van ouderen en vrijwilligers: de participatie voorbij Oog voor potentiële quick wins in deelgebieden / op deelterreinen Communicatie met de samenleving over voornemens en resultaten Open jegens nieuwe participanten; duidelijke condities voor toetreding; local procurement en wijkbinding in aanbestedingen bevorderen 13

14 Regie gemeente en burgerinitiatief Ontleend aan Master thesis Eva Bennen 20 augustus 2014: Triggers en sleutelfiguren. Een vergelijkend onderzoek naar condities en factoren voor burgerinitiatieven in de niet medische zorg in Groningen. Master Sociale Planologie Rijksuniversiteit Groningen. _e_1.pdf Link: Ruimte geven en orde scheppen Faciliterende organisatie ingericht vanuit burgerlogica Regie in handen houden geen stimulans burgerinitiatief Aandacht voor inbedding en empathie uit ACTIE instrument (dit geeft aan hoe gemeenten en andere professioneleorganisatiesbeter organisaties kunnen omgaan met burgerinitiatieven. Zie volgende dia) Belang triggers en sleutelfiguren ACTIE ondersteunt burgerinitiatief vanuit gemeenten (en andere professionele partijen) Het ACTIE instrument is dynamisch en beweegt mee met de verschillende fasen van een initiatief. De afkorting ACTIE staat voor: Animo: motivaties i en dijf drijfveren van burgers om hun initiatief i i i gestalte te geven. Contact: Verbinding met buurtgenoten, organisaties in de buurt en instanties. Toerusting: Middelen (geld of natura), tijd en vaardigheden waar de initiatiefnemers over beschikken Inbedding: De manier waarop organisaties zijn ingericht om burgerinitiatieven te ondersteunen. Empathie: Het vermogen van professionals en hun organisaties om zich te verplaatsen in bewoners en adequaat in te spelen op hun wensen en verwachtingen. (zie Denters, Tonkens, Verhoeven & Bakker Burgers maken hun buurt (2013) Platform 31 14

15 Dromen. Hoe wilt u zelf oud worden Hoe kan ik scala aan mogelijkheden voor ouderen vergroten Loslaten 15

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam

Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam Centrale onderzoeksvraag Op welke wijze kan cliëntparticipatie een bijdrage leveren

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG 1 ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG Inleiding De ouderen worden min of meer gedwongen om in hun eigen huis te blijven wonen ook als de zorgvraag bij hen toeneemt. De meeste mensen zullen ook graag zelfstandig

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Coöperaties voor en door burgers

Coöperaties voor en door burgers Kennisdossier 9: Coöperaties voor en door burgers Een nieuwe vorm van belangenbehartiging door actieve burgers mei 2014 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Wat zijn coöperaties?... 4 2. Achtergronden van

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Even Buurten: De complexiteit van een wijkgerichte aanpak

Even Buurten: De complexiteit van een wijkgerichte aanpak Even Buurten: De complexiteit van een wijkgerichte aanpak Drs. Hanna M. van Dijk Dr. Jane M. Cramm Dr. Freek J.B. Lötters Dr. Job van Exel Prof.dr. Anna P. Nieboer instituut Beleid & Management Gezondheidszorg

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Gesprekswijzer met productenoverzicht voor gemeenten en ggz-instellingen Auteur: Anne-Marie van Bergen Datum: Utrecht, februari 2010 MOVISIE Voorwoord Burgers die

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Op maat voor later. Maatschappelijke initiatieven op de snijvlakken van wonen, zorg en pensioenen

Op maat voor later. Maatschappelijke initiatieven op de snijvlakken van wonen, zorg en pensioenen Op maat voor later Maatschappelijke initiatieven op de snijvlakken van wonen, zorg en pensioenen Cor van Montfort, Henk Griffioen, Meike Bokhorst, Wendy Asbeek Brusse en Marianne de Visser Op maat voor

Nadere informatie

Wie zorgt voor oudere migranten?

Wie zorgt voor oudere migranten? Wie zorgt voor oudere migranten? De rol van mantelzorgers, sleutel figuren, professionals, gemeenten en ouderen zelf PHAROS - UMCU/NUZO - AMC Deze publicatie is gebaseerd op de resultaten uit twee projecten

Nadere informatie

OUDERENZORG KAN BETER! HOME INSTEAD THUISSERVICE LAAT ZIEN HOE

OUDERENZORG KAN BETER! HOME INSTEAD THUISSERVICE LAAT ZIEN HOE OUDERENZORG KAN BETER! HOME INSTEAD THUISSERVICE LAAT ZIEN HOE Ouderenzorg moet beter! Dat is de politieke conclusie op basis van het IGZ rapport dat de staatssecretaris medio juni 2014 naar de Kamer stuurde.

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Ik sta er niet meer alleen voor!

Ik sta er niet meer alleen voor! Ik sta er niet meer alleen voor! Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn centrale begrippen in onze participatiesamenleving. Eén gezin, één plan, één hulpverlener is al uitgangspunt van beleid. Daaraan wordt

Nadere informatie

Denktank Transformatie Jeugdstelsel. Beter met minder. Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel

Denktank Transformatie Jeugdstelsel. Beter met minder. Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel Denktank Transformatie Jeugdstelsel Beter met minder Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel Beter met minder Nederlands Jeugdinstituut Postbus 19221 3501 DE Utrecht Bezoekadres: Catharijnesingel

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Burgers maken hun buurt

Burgers maken hun buurt Burgers maken hun buurt Platform31-2012 Platform31 - Burgers maken hun buurt - 1 ISBN: 9789077389997 NUR: 740 Uitgave: Platform31 Auteurs: Prof. Dr. S.A.H. Denters (Bas), Universiteit Twente; Prof. Dr.

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Krimp als structureel probleem. Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen

Krimp als structureel probleem. Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen Krimp als structureel probleem Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen November 2009 Krimp als structureel probleem Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen H.F. Dijkstal, J.H. Mans November 2009 In opdracht

Nadere informatie

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 1 Colofon Nijmegen, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen, provincie

Nadere informatie

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Deel 1: Wat is eenzaamheid? Is het een probleem? 1 Wat wordt onder eenzaamheid verstaan? 5 2 Waarom is er aandacht voor eenzaamheid

Nadere informatie

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G Zorg en opleidingen partners in innovatie Advies van de Verkenningscommissie hbo gezondheidszorg I N H O U D S O P G A V E WOORD VOORAF HBO-ZORGPROFESSIONAL VAN DE

Nadere informatie

Regie aan de poort. De basiszorg als verbindende schakel tussen persoon, zorg en samenleving

Regie aan de poort. De basiszorg als verbindende schakel tussen persoon, zorg en samenleving Regie aan de poort De basiszorg als verbindende schakel tussen persoon, zorg en samenleving Adviseur in gezondheid en Zorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) is een onafhankelijk adviesorgaan

Nadere informatie

Preventie en zorg verbinden in de praktijk. Wijkgezondheidsprofiel en beleidsdialoog als handvatten

Preventie en zorg verbinden in de praktijk. Wijkgezondheidsprofiel en beleidsdialoog als handvatten 1 Preventie en zorg verbinden in de praktijk Wijkgezondheidsprofiel en beleidsdialoog als handvatten 2 In opdracht van: Uitgevoerd door: 3 VOORWOORD 4 3 STAP TOEPassing IN DE PRAKTIJK 1 - KENNISMAKEN MET

Nadere informatie