Bedieningshandleiding Standaardinstellingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedieningshandleiding Standaardinstellingen"

Transcriptie

1 Gebruiksaanwijzing Bedieningshandleiding Standaardinstellingen Het apparaat aansluiten Systeeminstellingen Eigenschappen Kopieerapparaat/Documentserver Faxeigenschappen Printereigenschappen Scannereigenschappen Addressen en gebruikers registreren voor fax-/scannerfuncties Andere gebruikersinstellingen Bijlage Lees deze handleiding aandachtig door voor u deze machine in gebruik neemt en bewaar de handleiding op een handige plaats voor latere naslag. Lees voor een veilig en correct gebruik van het apparaat eerst de Veiligheidsinformatie in Over dit apparaat.

2 Inleiding Deze handleiding bevat gedetailleerde aanwijzingen over de bediening en opmerkingen over het gebruik van deze machine. Voor uw veiligheid en ter ondersteuning raden wij aan deze handleiding goed door te lezen voordat u de machine gebruikt. Bewaar deze handleiding op een handige plaats zodat u snel gegevens kunt opzoeken. Belangrijk De inhoud van deze handleiding kan zonder kennisgeving worden veranderd. In geen geval is de producent/leverancier aansprakelijk voor directe, indirecte, speciale, incidentele schade of bedrijfsschade als gevolg van het hanteren of bedienen van het apparaat. Opmerkingen: Sommige illustraties wijken mogelijk iets af van hetgeen u op uw apparaat ziet. Bepaalde opties zijn mogelijk niet beschikbaar in bepaalde landen. Neem contact op met uw plaatselijke dealer voor meer informatie. Afhankelijk van het land waarin u zich bevindt, kunnen sommige units optioneel zijn. Neem voor details hierover contact op met uw plaatselijke leverancier. Opmerkingen: De modelnamen van de apparaten staan niet vermeld op de volgende pagina s. Controleer het type van uw apparaat voordat u deze handleiding leest. Type 1: 25 kopieën/minuut (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) Type 2: 30 kopieën/minuut (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) Bepaalde types zijn mogelijk niet beschikbaar in bepaalde landen. Neem contact op met uw plaatselijke dealer voor meer informatie. Deze gebruiksaanwijzing voorziet in twee maatsystemen. Gebruik de metrische maten voor dit apparaat.

3 Handleidingen voor dit apparaat Verwijzen naar de handleidingen die betrekking hebben op hetgene dat u met het apparaat wilt doen. Over dit apparaat Lees de veiligheidsinformatie in deze handleiding voordat u het apparaat gaat gebruiken. Deze handleiding geeft een inleiding op de functies van het apparaat. Het geeft tevens uitleg over het bedieningspaneel, voorbereidende procedures voor het gebruik van het apparaat, hoe u tekst kunt invoeren en hoe u de meegeleverde cd-roms moet installeren. Bedieningshandleiding Standaardinstellingen Geeft uitleg over gebruikersinstellingen en adresboekprocedures zoals het opslaan van faxnummers, adressen en gebruikerscodes. Wij verwijzen u tevens naar deze handleiding voor uitleg over het aansluiten van het apparaat. Problemen oplossen Geeft aanwijzingen over hoe u algemene problemen kunt oplossen en legt uit hoe u papier, toner, nietjes en andere verbruiksartikelen kunt vervangen. Veiligheidsinformatie Deze handleiding is bedoeld voor beheerders van het apparaat. In de handleiding worden de beveiligingsfuncties uitgelegd die de beheerders kunnen gebruiken om te voorkomen dat er wordt geknoeid met de gegevens of om het apparaat te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Raadpleeg deze handleiding ook voor procedures voor het registreren van beheerders en het instellen van gebruikers- en beheerderstoegang. Kopieer-/Documentserverhandleiding Geeft uitleg over functies en bewerkingen van het Kopieerapparaat en de Documentserver. Wij verwijzen u tevens naar deze handleiding voor uitleg over het plaatsen van originelen. Faxhandleiding Geeft uitleg over Faxfuncties en -bewerkingen. Printerhandleiding Geeft uitleg over Printerfuncties en -bewerkingen. Scannerhandleiding Geeft uitleg over Scannerfuncties en -bewerkingen. i

4 handleiding Geeft uitleg over hoe u het apparaat in een netwerkomgeving configureert en bedient en hoe u de meegeleverde software moet gebruiken. Deze handleiding beslaat alle modellen en bevat beschrijvingen van functies en instellingen die mogelijk niet op dit apparaat beschikbaar zijn. Afbeeldingen, illustraties en informatie over bedieningssystemen die worden ondersteund kunnen enigszins afwijken van die van dit apparaat. Overige handleidingen Handleidingen voor dit apparaat Veiligheidsinformatie Verkorte Kopieerhandleiding Verkorte Faxhandleiding Verkorte Printerhandleiding Verkorte Scanhandleiding PostScript3 Supplement UNIX Supplement Handleidingen voor DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite Installatiehandleiding DeskTopBinder Introductiehandleiding Handleiding Auto Document Link Opmerking De meegeleverde handleidingen zijn specifiek voor alle apparaattypes. U moet Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader op uw pc geïnstalleerd hebben om de handleidingen in PDF-formaat te kunnen bekijken. ii

5 INHOUDSOPGAVE Handleidingen voor dit apparaat...i Gebruik van deze handleiding...1 Symbolen...1 Bedieningspaneel...2 Gebruikersinstellingen openen...3 Standaardinstellingen wijzigen...3 Gebruikersinstellingen verlaten...5 Menu beveiligen Het apparaat aansluiten Aansluiten op de interfaces...7 Aansluiten op de Ethernet-interface...8 Aansluiten op de USB-interface...9 Aansluiten op de IEEE 1394-interface...10 Aansluiten op de IEEE 1284-interface...11 Aansluiten op de IEEE b (draadloos LAN)-interface...12 instellingen...16 Instellingen die nodig zijn voor het gebruik van de Printer/LAN-fax...16 Vereiste instellingen voor het gebruik van internetfax...20 Vereiste instellingen voor het gebruik van de functie...26 Vereiste instellingen om de functie Scan to Folder te gebruiken...31 Vereiste instellingen voor het gebruik van de netwerkbezorgingsscanner...34 Vereiste instellingen voor het gebruik van de netwerk-twain-scanner...38 Instellingen die nodig zijn voor gebruik van de documentserver...42 Voorzieningen gebruiken om netwerkinstellingen te maken...45 Het apparaat aansluiten op een telefoonlijn en telefoon...57 De telefoonlijn aansluiten...57 Het lijntype selecteren Systeeminstellingen Algemene functies...59 Instellingen voor uitvoerlade...63 Papierlade-instellingen...64 Timer instellingen...69 Interface-instellingen Parallelle interface...76 IEEE IEEE b...79 Lijst afdrukken...81 Bestandsoverdracht...82 Beheerderinstellingen...89 LDAP-server programmeren/wijzigen/verwijderen...98 De LDAP-server programmeren...99 iii

6 3. Eigenschappen Kopieerapparaat/Documentserver Algemene functies Reproductiefactor Bewerken Stempel Achtergrondnummering Vooraf ingestelde stempel Gebr.stempel Datumstempel Paginanummering Invoer/uitvoer Kleurafbeelding aanpassen Instellingen voor Document Server Faxeigenschappen iv Algemene functies Scaninstellingen Verzendinstellingen Ontvangstmodus Oorspronkelijke instellingen Instellingen ontvangstbestanden Ontvangstrapport Scanformaat programmeren/wijzigen/ wissen Een scanformaat verwijderen Faxinformatie registreren Faxinformatie registreren Faxinformatie verwijderen Doorzenden Een eindontvanger programmeren De doorzendfunctie verlaten Doorzendteken Parameterinstell De gebruikersparameters wijzigen Bijzondere afzender die anders moeten worden behandeld Geautoriseerde ontvangst Ontvangstbestand afdrukhoeveelheid Doorzenden zijdig afdrukken Geheugenbeveiliging Papierlade Bijzondere afzender programmeren/wijzigen Geautoriseerde RX (Geautoriseerde ontvangst) Afdrukkwaliteit ontvangstbestand Doorzenden zijdig afdrukken Geheugenbeveiliging Papierlade Aanvankelijke set-up van een bijzondere afzender programmeren Een bijzondere afzender verwijderen...187

7 Boxinstellingen Persoonlijke boxen programmeren/wijzigen Persoonlijke boxen verwijderen Informatieboxen programmeren/wijzigen Informatieboxen verwijderen Doorzendboxen programmeren/wijzigen Doorzendboxen verwijderen De boxlijst afdrukken Printereigenschappen Proefafdruk De configuratiepagina afdrukken De configuratiepagina interpreteren Onderhoud Systeem Host Interface PCL-menu PS Menu PDF Menu Scannereigenschappen Algemene instellingen Scaninstellingen Verzendinstellingen Addressen en gebruikers registreren voor fax- / scannerfuncties Adresboek Namen beheren in het adresboek Fax verzenden met snelkiezen verzenden met snelkiezen Gescande bestanden rechtstreeks naar een gedeelde map verzenden Voorkomen dat een niet-geautoriseerde gebruiker toegang heeft tot gedeelde mappen van het apparaat Gebruikers en het gebruik van het apparaat beheren Namen registreren Namen registreren Een geregistreerde naam wijzigen Een geregistreerde naam verwijderen Verificatie-informatie Een gebruikerscode registreren Een gebruikerscode wijzigen Een gebruikerscode verwijderen De teller weergeven voor elke gebruiker De teller afdrukken voor elke gebruiker De teller voor alle gebruikers afdrukken Het aantal afdrukken wissen v

8 Faxbestemming Faxbestemming IP-faxbestemming bestemming Een bestemming registreren Een bestemming wijzigen Een bestemming verwijderen Mappen registreren SMB gebruiken om verbinding te maken FTP gebruiken om verbinding te maken NCP gebruiken voor het verbinden Namen in een groep registreren Een groep registreren Namen in een groep registreren Een groep toevoegen aan een andere groep Namen weergeven die in een groep zijn geregistreerd Een naam verwijderen uit een groep Een groep in een andere groep verwijderen Een Groepsnaam wijzigen Een groep verwijderen Een beveiligingscode registreren Een beveiligingscode voor een enkele gebruiker registreren Een beveiligingscode voor een groep gebruikers registreren SMTP en LDAP verificatie registreren SMTP-verificatie LDAP-verificatie Andere gebruikersinstellingen Onderhoud De taal van het display wijzigen Informatie Teller De teller voor Totaal weergegeven Bijlage vi Specificaties voor de hoofdeenheid Automatische documentinvoer Specificaties voor opties Informatie over geïnstalleerde Software expat NetBSD Sablotron JPEG LIBRARY SASL MD MD Samba(Ver 3.0.4) RSA BSAFE Open SSL Open LDAP INDEX

9 Gebruik van deze handleiding Symbolen In deze handleiding worden de volgende symbolen gebruikt: Duidt belangrijke veiligheidsvoorschriften aan. Het negeren van deze voorschriften kan leiden tot ernstige verwondingen of overlijden. Lees altijd de voorschriften. Ze staan in het hoofdstuk Veiligheidsinformatie van Over dit apparaat. Duidt belangrijke veiligheidsvoorschriften aan. Het negeren van deze voorschriften kan leiden tot middelmatige of lichte verwondingen, of schade aan het apparaat of eigendommen. Lees altijd de voorschriften. Ze staan in het hoofdstuk Veiligheidsinformatie van Over dit apparaat. Duidt aan dat u moet opletten als u het apparaat gebruikt, en signaleert waarschijnlijke oorzaken voor papierstoringen, schade aan originelen, of verlies van gegevens. Lees altijd deze uitleg. Geeft extra uitleg over de apparaatfuncties en instructies voor het oplossen van gebruikersfouten. Dit symbool staat aan het einde van secties. Het geeft aan waar u verdere relevante informatie kunt vinden. [] Geeft de namen van toetsen aan die verschijnen op het bedieningspaneel van het apparaat. {} Geeft de namen van toetsen aan op het bedieningspaneel van het apparaat. 1

10 Bedieningspaneel Op het display worden de status van het apparaat, foutberichten en functiemenu s weergegeven. De weergegeven functie-items dienen als keuzetoetsen. U kunt deze items kiezen of selecteren door kort op uw keuze te drukken. Als u een item op het display kiest of selecteert, wordt het als volgt gemarkeerd. Toetsen die er als volgt uitzien, kunnen niet worden gebruikt. Belangrijk Een schok of stoot van meer dan 30 N (ca. 3 kgf) kan het display beschadigen. Om het volgende scherm weer te geven drukt u op de toets {Gebruikersinstellingen/Teller} om het menu Gebruikersinstellingen en daarna op [Systeeminstellingen]. Met het menuscherm Systeeminstellingen als voorbeeld geeft dit gedeelte uitleg over hoe u het bedieningspaneel van het apparaat moet gebruiken. NL AMC001S 1. De menutabbladen voor diverse instellingen verschijnt. Om de instelling weer te geven die u wilt opgeven of wijzigen, drukt u op het betreffende menutabblad. 2. Een lijst met instellingen verschijnt. Om een instelling op te geven of te wijzigen drukt u op de betreffende toets in de lijst. 3. Druk hierop om het menu Gebruikersinstellingen af te sluiten. 2

11 Gebruikersinstellingen openen Dit gedeelte is bedoeld voor Beheerders die verantwoordelijk zijn voor dit apparaat. Met Gebruikersinstellingen kunt u standaardwaarden wijzigen of instellen. Opmerking Bewerkingen voor de systeeminstellingen wijken af van de gewone bewerkingen. Verlaat Gebruikersinstellingen altijd als u klaar bent. Elke wijziging die u aanbrengt met Gebruikersinstellingen blijft effectief, zelfs als de hoofdschakelaar of de bedrijfsschakelaar wordt uitgeschakeld of als u op de toets {Energiespaarstand} of {Instellingen verwijderen} drukt. Standaardinstellingen worden vetgedrukt getoond. Verwijzing Pag.5 Gebruikersinstellingen verlaten Standaardinstellingen wijzigen Dit gedeelte beschrijft hoe u de instellingen van Gebruikersinstellingen kunt wijzigen. Belangrijk Als Beheerderverificatiebeheer is opgegeven, neem dan contact op met uw beheerder. A Druk op de toets {Gebruikersinstellingen/Teller}. NL AMG003S 3

12 B Selecteer het menu. Om de Systeeminstellingen te wijzigen, drukt u op [Systeeminstellingen]. Om de Kopieer-/Documentservereigenschappen te wijzigen, drukt u op [Kopieerapp./Doc. Server-eigensch.]. Om de Faxeigenschappen te wijzigen, drukt u op [Faxeigenschappen]. Om de Printereigenschappen te wijzigen, drukt u op [Printereigensch.]. Om de Scannereigenschappen te wijzigen, drukt u op [Scannereigensch.]. Om de kleurregistratie of -gradatie aan te passen, drukt u op [Onderhoud]. Om de taal te wijzigen die op het display wordt gebruikt, drukt u op [Engels]. Om de telefoonnummers te controleren die u moet bellen voor reparaties of voor het bestellen van verbruiksartikelen, drukt u op [Informatie]. Om de teller te controleren, drukt u op [Teller]. C Selecteer de gebruikerseigenschap die u wilt wijzigen. D Wijzig de instellingen door de instructies op het display te volgen en druk vervolgens op [OK]. Opmerking Als u de wijzigingen in de instellingen ongedaan wilt maken en wilt terugkeren naar het beginscherm, drukt u op de toets {Gebruikersinstellingen/Teller}. Verwijzing Pag.59 Systeeminstellingen Pag.105 Eigenschappen Kopieerapparaat/Documentserver Pag.135 Faxeigenschappen Pag.203 Printereigenschappen Pag.217 Scannereigenschappen Pag.299 Andere gebruikersinstellingen 4

13 Gebruikersinstellingen verlaten Dit gedeelte beschrijft hoe u Gebruikersinstellingen kunt afsluiten. A Druk op de toets {Gebruikersinstellingen/Teller}. NL AMG003S Opmerking U kunt Gebruikersinstellingen ook afsluiten door op [Afsluiten] te drukken. Menu beveiligen Met Menu beveiligen kunt u voorkomen dat niet-geverifieerde gebruikers de Gebruikersinstellingen kunnen wijzigen. Menu beveiligen kan worden ingesteld voor ieder onderstaand gebruikersinstellingenmenu. Eigenschappen Kopieerapparaat/Documentserver Faxeigenschappen Printereigenschappen Scannereigenschappen Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder. 5

14 6

15 1. Het apparaat aansluiten Dit hoofdstuk beschrijft hoe u het apparaat moet aansluiten op het netwerk en hoe u de netwerkinstellingen moet instellen. Aansluiten op de interfaces Dit gedeelte legt uit hoe u de interface van het apparaat kunt identificeren en hoe u het apparaat aansluit volgens de netwerkomgeving. 1. IEEE 1394-poorten (optioneel) Poorten voor het aansluiten van de IEEE 1394-interfacekabel 2. USB2.0-poort Poort voor het aansluiten van de USB2.0- interfacekabel 3. 10BASE-T/100BASE-TX-poort Poort voor het aansluiten van de 10BASE-T- of 100BASE-TX-kabel 4. IEEE 1284-poort (optioneel) Poort voor het aansluiten van de IEEE 1284-interfacekabel 5. Draadloos LAN-poort (optioneel) Poort voor het gebruik van het draadloos LAN Opmerking Het is onmogelijk twee of meer van de onderstaande opties te installeren: IEEE 1394-interfacekaart, IEEE interfacekaart, IEEE b draadloos LAN. 7

16 Het apparaat aansluiten Aansluiten op de Ethernet-interface 1 Sluit 10BASE-T- of 100BASE-TX-kabel aan op de Ethernet-interface. Belangrijk Als de hoofdstroom is ingeschakeld, schakel deze dan uit. A Een ferrieten kern voor de Ethernet-kabel wordt bij dit apparaat geleverd. Maak een lus in de kabel van circa 15cm (5,9 inch) (A) van het apparaateinde van de kabel. Sluit de ferrieten kern aan. AEV047S B Zorg ervoor dat de hoofdstroomschakelaar van het apparaat is uitgeschakeld. C Sluit de Ethernet-interfacekabel aan op de 10BASE-T/100BASE-TX-poort. AMB016S D Sluit het andere uiteinde van de Ethernetkabel aan op een aansluitapparaat van het netwerk, bijvoorbeeld een hub. 8

17 Aansluiten op de interfaces E Schakel de hoofdschakelaar van het apparaat in. 1 AME005S A Lampje (groen) Groen licht brandt als het apparaat correct op het netwerk is aangesloten. B Lampje (geel) Geel licht brandt wanneer 100 BASE-TX in bedrijf is. Gaat uit wanneer 10 BASE-T in bedrijf is. Opmerking Voor meer informatie over het installeren van het printerstuurprogramma verwijzen wij u naar Printerhandleiding. Verwijzing Over dit apparaat Printerhandleiding Aansluiten op de USB-interface Sluit de USB2.0-interfacekabel aan op de USB2.0-poort. A Sluit de USB2.0-interfacekabel aan op de USB2.0-poort. AMB013S 9

18 Het apparaat aansluiten B Sluit het andere uiteinde aan op de USB2.0-poort van de hostcomputer. 1 Opmerking Dit apparaat wordt niet geleverd met een USB-interfacekabel. Zorg ervoor dat u de juiste kabel koopt voor het apparaat en uw computer. De USB2.0-interfacekaart wordt ondersteund door Windows Me / 2000 / XP, Windows Server 2003, Mac OS X of hoger. Voor Windows Me: Installeer USB-afdruksupport. In combinatie met Windows 98SE / Me is alleen een snelheid mogelijk die gelijk is aan die van USB1.1. Voor Mac OS: Om Macintosh te kunnen gebruiken, moet het apparaat zijn uitgerust met de optionele PostScript 3-eenheid. In combinatie met Mac OS X of hoger wordt een overdrachtssnelheid van USB2.0 ondersteund. Voor meer informatie over het installeren van het printerstuurprogramma verwijzen wij u naar Printerhandleiding. Verwijzing Printerhandleiding Aansluiten op de IEEE 1394-interface De IEEE 1394-interfacekabel op de IEEE 1394-interfacekaart aansluiten. A De IEEE 1394-interfacekabel op de IEEE 1394-poort aansluiten. AMB014S 10

19 Aansluiten op de interfaces B Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de interfaceconnector op de hostcomputer. Controleer de vorm van de connector met de computer. Sluit de kabel goed aan. Opmerking Gebruik de interfacekabel aan die wordt geleverd bij de IEEE 1394-interfacekaart. Er zijn twee interfacepoorten beschikbaar voor het aansluiten van de IEEE 1394-interfacekabel. Beide zijn geschikt. Voor meer informatie over het installeren van het printerstuurprogramma verwijzen wij u naar Printerhandleiding. 1 Verwijzing Over dit apparaat Printerhandleiding Aansluiten op de IEEE 1284-interface De IEEE 1284-interfacekabel op de IEEE 1284-interfacekaart aansluiten. A Zorg ervoor dat de hoofdstroomschakelaar op het apparaat is uitgeschakeld. Als de hoofdstroom is ingeschakeld, schakel deze dan uit. B Schakel de hoofdstroomschakelaar van de hostcomputer uit. C De IEEE 1284-interfacekabel op de IEEE 1284-poort aansluiten. AMB015S Gebruik de conversieconnector (1) die bij de IEEE 1284-interfacekaart wordt geleverd. D Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de interfaceconnector op de hostcomputer. Controleer de vorm van de connector met de computer. Sluit de kabel goed aan. 11

20 Het apparaat aansluiten 1 E Schakel de hoofdschakelaar van het apparaat in. F Schakel de hostcomputer in. In combinatie met Windows 95/98/Me/2000/XP en Windows Server 2003 kan er een installatiescherm voor het printerstuurprogramma verschijnen bij het inschakelen van de computer. Als dit gebeurt, klik dan op [Annuleren] in het scherm. Opmerking Voor meer informatie over het installeren van het printerstuurprogramma verwijzen wij u naar Printerhandleiding. Verwijzing Over dit apparaat Printerhandleiding Aansluiten op de IEEE b (draadloos LAN)-interface Aansluiten op de IEEE b (draadloos LAN)-interface. Opmerking Controleer de instellingen van het IPv4-adres en het subnetmasker van dit apparaat. Voor informatie over het instellen van het IPv4-adres en subnetmasker van het bedieningspaneel van het apparaat, raadpleegt u Interface-instellingen. Verwijzing Pag.72 12

21 Aansluiten op de interfaces Installatieprocedure Installeer IEEE b (draadloos LAN) volgens de onderstaande procedure: 1 Opmerking Selecteer [ Ad-hoc modus]-modus wanneer u Windows XP als een draadloze LAN-client aansluit met het standaardstuurprogramma of de voorzieningen van Windows XP, of als u de infrastructuurmodus niet gebruikt. Voor informatie over het opgeven van draadloze LAN-instellingen van het bedieningspaneel van het apparaat, raadpleegt u IEEE b. Voor informatie over het opgeven van draadloze LAN-instellingen anders dan die van het bedieningspaneel van het apparaat, raadpleegt u Voorzieningen gebruiken om netwerkinstellingen te maken. Voor informatie over de instellingsitems, raadpleegt u IEEE b. Verwijzing Pag.79 IEEE b Pag.45 Voorzieningen gebruiken om netwerkinstellingen te maken 13

22 Het apparaat aansluiten Controleer de verbinding 1 Controleer de draadloze LAN-verbinding. Zorg ervoor dat de LED van de IEEE b-interface-eenheid brandt. Bij gebruik van infrastructuurmodus 1 2 ZGDH600J 1. Als [Type LAN] op het [Interface instellingen] / []-scherm niet is ingesteld op [IEEE b], dan brandt het niet, zelfs niet als de hoofdspanning is ingeschakeld. 2. Als het correct is aangesloten op het netwerk, dan brandt de LED groen in infrastructuurmodus. Als de LED knippert, dan zoekt het apparaat naar apparaten. Bij gebruik van adhoc-modus / ad-hoc-modus 1 2 ZGDH600J 1. Als de IEEE b-interfaceeenheid werkt, dan brandt de LED oranje. 2. Als het correct is aangesloten op het netwerk, dan brandt de LED groen in ad-hoc- of ad-hocmodus. Als de LED knippert, dan zoekt het apparaat naar apparaten. De LED gaat na een paar seconden branden. Druk de configuratiepagina af om instellingen te controleren. 14

23 Aansluiten op de interfaces Opmerking Voor meer informatie over het afdrukken van een configuratiepagina, zie Afdruklijst. Verwijzing Pag.204 De configuratiepagina afdrukken 1 Het signaal controleren Bij het gebruik in infrastructuurmodus kunt u de radiogolvenstatus van het apparaat controleren met behulp van het bedieningspaneel. A Druk op [Systeeminstellingen]. B Druk op [Interface instellingen]. C Druk op [IEEE b]. D Druk op [Signaal wireless LAN]. De radiogolvenstatus van het apparaat verschijnt. E Na de controle van de radiogolvenstatus drukt u op [Afsluiten]. F Druk op de {Gebruikersinstellingen/Teller}-toets om terug te keren naar het menu Gebruikersinstellingen/Teller/Informatie. Opmerking Om de radiogolvenstatus te controleren, drukt u op [IEEE b] onder [Type LAN] in menu van Interface-instelling. Verwijzing Pag.45 Voorzieningen gebruiken om netwerkinstellingen te maken Pag.79 IEEE b 15

24 Het apparaat aansluiten instellingen 1 Dit gedeelte beschrijft de netwerkinstellingen die u kunt wijzigen met Gebruikersinstellingen (systeeminstellingen). Maak instellingen al naargelang functies die u wilt gebruiken en de interface die moet worden aangesloten. Belangrijk Deze instellingen zouden moet worden gemaakt door de systeembeheerder of met advies van de systeembeheerder. Instellingen die nodig zijn voor het gebruik van de Printer/LAN-fax Dit gedeelte geeft de instellingen die nodig zijn voor het gebruik van de printerof LAN-faxfunctie. Ethernet Dit gedeelte geeft de instellingen die nodig zijn voor het gebruik van de printerof LAN-faxfunctie met een Ethernet-verbinding. Voor details over hoe u de functie moet gebruiken, zie Interface-instellingen. Menu Gebruikersinstellingen Instellingsvereisten IPv4-adres apparaat IPv4 Gateway-adres Apparaat IPv6 adres IPv6 Gateway-adres IPv6 Staatloze automatische adresconfiguratie DNS-configuratie DDNS-configuratie Domeinnaam WINS-configuratie Effectief protocol Noodzakelijk Noodzakelijk 16

25 instellingen Menu Gebruikersinstellingen Instellingsvereisten NCP-bezorgingsprotocol NW-frametype 1 SMB-computernaam SMB-werkgroep Ethernet-snelheid Type LAN Noodzakelijk SNMPv3-communicatie toestaan SSL- / TLS-communicatie toestaan Hostnaam Apparaatnaam Opmerking IPv6 kan alleen worden gebruikt voor de printerfunctie. In [Effectief protocol] moet u controleren of het protocol dat u wilt gebruiken, staat ingesteld op [Actief]. [Type LAN] wordt weergegeven wanneer de draadloze LAN-kaart is geïnstalleerd. Als Ethernet en IEEE b (draadloos LAN) beide zijn aangesloten, dan heeft de geselecteerde interface voorrang. Verwijzing Pag.72 Interface-instellingen 17

26 Het apparaat aansluiten IEEE 1394 (IPv4 boven 1394) 1 Dit gedeelte geeft de instellingen die nodig zijn voor het gebruik van de printerof LAN-faxfunctie met een IEEE 1394-interfacekabel. Voor details over hoe u de functie moet gebruiken, zie Interface-instellingen. Menu Gebruikersinstellingen Instellingsvereisten IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IPv4-adres DDNS-configuratie Hostnaam Domeinnaam WINS-configuratie IPv4 over 1394 IPv4 Gateway-adres DNS-configuratie Effectief protocol Noodzakelijk Noodzakelijk Noodzakelijk Opmerking [IEEE1394] verschijnt als de IEEE 1394-interfacekaart is geïnstalleerd. In [Effectief protocol] moet u controleren of het protocol dat u wilt gebruiken, staat ingesteld op [Actief]. Verwijzing Pag.72 Interface-instellingen 18

27 instellingen IEEE b (draadloos LAN) Dit gedeelte geeft de instellingen die nodig zijn voor het gebruik van de printerof LAN-faxfunctie met een IEEE b (draadloos LAN). Voor details over hoe u de functie moet gebruiken, zie Interface-instellingen. 1 Menu Gebruikersinstellingen Instellingsvereisten IPv4-adres apparaat IPv4 Gateway-adres Apparaat IPv6 adres IPv6 Gateway-adres IPv6 Staatloze automatische adresconfiguratie DNS-configuratie DDNS-configuratie Domeinnaam WINS-configuratie Effectief protocol NCP-bezorgingsprotocol NW-frametype SMB-computernaam SMB-werkgroep Type LAN SNMPv3-communicatie toestaan SSL- / TLS-communicatie toestaan Hostnaam Noodzakelijk Noodzakelijk Noodzakelijk 19

28 Het apparaat aansluiten Menu Gebruikersinstellingen Instellingsvereisten Apparaatnaam 1 IEEE b Communicatiemodus Noodzakelijk IEEE b SSID-instelling IEEE b Kanaal IEEE b Beveiligingsmethode IEEE b Transmissiesnelheid Opmerking In [Effectief protocol] moet u controleren of het protocol dat u wilt gebruiken, staat ingesteld op [Actief]. [IEEE b] en [Type LAN] worden weergegeven wanneer de draadloos LAN-interfacekaart is geïnstalleerd. Als zowel Ethernet als draadloos LAN (IEEE b) zijn aangesloten, dan heeft de geselecteerde interface voorrang. Verwijzing Pag.72 Interface-instellingen Vereiste instellingen voor het gebruik van internetfax Dit gedeelte geeft de instellingen die nodig zijn voor het gebruik maken van internetfax. Ethernet Dit gedeelte geeft de instellingen die nodig zijn voor het gebruik maken van internetfax. Voor details over hoe u de functie moet gebruiken, zie Interface-instelling en Bestandsoverdracht. Menu Gebruikersinstellingen Instellingsvereisten IPv4-adres apparaat IPv4 Gateway-adres DNS-configuratie Noodzakelijk Noodzakelijk 20

29 instellingen Menu Gebruikersinstellingen Instellingsvereisten DDNS-configuratie Domeinnaam WINS-configuratie Effectief protocol Ethernet-snelheid Type LAN SNMPv3-communicatie toestaan SSL- / TLS-communicatie toestaan Hostnaam Noodzakelijk Noodzakelijk Bestandsoverdracht SMTP-server Noodzakelijk Bestandsoverdracht SMTP-verificatie Bestandsoverdracht POP voor SMTP Bestandsoverdracht Ontvangstprotocol Bestandsoverdracht POP3 / IMAP4-instellingen Bestandsoverdracht adres beheerder Bestandsoverdracht communicatiepoort Noodzakelijk Bestandsoverdracht Ontvangstinterval Bestandsoverdracht Max. ontvangstgrootte Bestandsoverdracht opslag in server Bestandsoverdracht bericht programmeren/wijzigen/wissen Bestandsoverdracht account faxen Noodzakelijk 1 21

30 Het apparaat aansluiten 1 Opmerking In [Effectief protocol] moet u controleren of het protocol dat u wilt gebruiken, staat ingesteld op [Actief]. [Type LAN] wordt weergegeven wanneer de draadloze LAN-interfacekaart is geïnstalleerd. Als zowel Ethernet als draadloos LAN (IEEE b) zijn aangesloten, dan heeft de geselecteerde interface voorrang. [SMTP Server] en [Fax Account] moet zijn ingesteld om de verzendfunctie te kunnen gebruiken. Wanneer [POP voor SMTP] is ingesteld op [Aan], maak dan ook een instelling voor [Ontvangstprotocol] en [POP3 / IMAP4 Instellingen]. Wanneer [SMTP verificatie] is ingesteld op [Aan], maak dan ook een instelling voor [ adres beheerder]. [ communicatiepoort] en [Fax Account] moet zijn ingesteld om de ontvangstfunctie te kunnen gebruiken. Wanneer u [POP voor SMTP] instelt op [Aan], controleer dan het poortnummer van [POP3] in [ communicatiepoort]. Verwijzing Pag.72 Interface-instellingen Pag.82 Bestandsoverdracht IEEE 1394 (IPv4 boven 1394) Dit gedeelte geeft de instellingen die nodig zijn voor het gebruik maken van internetfax met IEEE 1394-interfacekabel. Voor details over hoe u de functie moet gebruiken, zie Interface-instelling en Bestandsoverdracht. Menu Gebruikersinstellingen Instellingsvereisten IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IPv4-adres DDNS-configuratie Hostnaam Domeinnaam WINS-configuratie IPv4 over 1394 IPv4 Gateway-adres Noodzakelijk Noodzakelijk Noodzakelijk 22

31 instellingen Menu Gebruikersinstellingen Instellingsvereisten DNS-configuratie Effectief protocol Noodzakelijk Bestandsoverdracht SMTP-server Noodzakelijk 1 Bestandsoverdracht SMTP-verificatie Bestandsoverdracht POP voor SMTP Bestandsoverdracht Ontvangstprotocol Bestandsoverdracht POP3 / IMAP4-instellingen Bestandsoverdracht adres beheerder Bestandsoverdracht communicatiepoort Noodzakelijk Bestandsoverdracht Ontvangstinterval Bestandsoverdracht Max. ontvangstgrootte Bestandsoverdracht opslag in server Bestandsoverdracht bericht programmeren/wijzigen/wissen Bestandsoverdracht account faxen Noodzakelijk Opmerking [IEEE1394] wordt weergegeven wanneer de IEEE 1394-interfacekaart is geïnstalleerd. In [Effectief protocol] moet u controleren of het protocol dat u wilt gebruiken, staat ingesteld op [Actief]. [SMTP Server] en [Fax Account] moet zijn ingesteld om de verzendfunctie te kunnen gebruiken. Wanneer [POP voor SMTP] is ingesteld op [Aan], maak dan ook een instelling voor [Ontvangstprotocol] en [POP3 / IMAP4 Instellingen]. Wanneer [SMTP verificatie] is ingesteld op [Aan], maak dan ook een instelling voor [ adres beheerder]. [ communicatiepoort] en [Fax Account] moet zijn ingesteld om de ontvangstfunctie te kunnen gebruiken. Wanneer u [POP voor SMTP] instelt op [Aan], controleer dan het poortnummer van [POP3] in [ communicatiepoort]. Verwijzing Pag.72 Interface-instellingen Pag.82 Bestandsoverdracht 23

32 Het apparaat aansluiten IEEE b (draadloos LAN) 1 Dit gedeelte geeft de instellingen die nodig zijn voor het gebruik maken van internetfax met IEEE b (draadloos LAN). Voor details over hoe u de functie moet gebruiken, zie Interface-instelling en Bestandsoverdracht. Menu Gebruikersinstellingen Instellingsvereisten IEEE b IEEE b IEEE b IEEE b IEEE b IPv4-adres apparaat IPv4 Gateway-adres DNS-configuratie DDNS-configuratie Domeinnaam WINS-configuratie Effectief protocol Type LAN SNMPv3-communicatie toestaan SSL- / TLS-communicatie toestaan Hostnaam Communicatiemodus SSID-instelling Kanaal Beveiligingsmethode Transmissiesnelheid Noodzakelijk Noodzakelijk Noodzakelijk Noodzakelijk Noodzakelijk Bestandsoverdracht SMTP-server Noodzakelijk Bestandsoverdracht SMTP-verificatie 24

33 instellingen Menu Gebruikersinstellingen Instellingsvereisten Bestandsoverdracht POP voor SMTP Bestandsoverdracht Ontvangstprotocol Bestandsoverdracht POP3 / IMAP4-instellingen Bestandsoverdracht adres beheerder 1 Bestandsoverdracht communicatiepoort Noodzakelijk Bestandsoverdracht Ontvangstinterval Bestandsoverdracht Max. ontvangstgrootte Bestandsoverdracht opslag in server Bestandsoverdracht bericht programmeren/wijzigen/wissen Bestandsoverdracht account faxen Noodzakelijk Opmerking In [Effectief protocol] moet u controleren of het protocol dat u wilt gebruiken, staat ingesteld op [Actief]. [IEEE b] en [Type LAN] worden weergegeven wanneer de draadloos LAN-interfacekaart is geïnstalleerd. Als zowel Ethernet als draadloos LAN (IEEE b) zijn aangesloten, dan heeft de geselecteerde interface voorrang. [SMTP Server] en [Fax Account] moet zijn ingesteld om de verzendfunctie te kunnen gebruiken. Wanneer [POP voor SMTP] is ingesteld op [Aan], maak dan ook een instelling voor [Ontvangstprotocol] en [POP3 / IMAP4 Instellingen]. Wanneer [SMTP verificatie] is ingesteld op [Aan], maak dan ook een instelling voor [ adres beheerder]. [ communicatiepoort] en [Fax Account] moet zijn ingesteld om de ontvangstfunctie te kunnen gebruiken. Wanneer u [POP voor SMTP] instelt op [Aan], controleer dan het poortnummer van [POP3] in [ communicatiepoort]. Verwijzing Pag.72 Interface-instellingen Pag.82 Bestandsoverdracht 25

34 Het apparaat aansluiten Vereiste instellingen voor het gebruik van de functie 1 Dit gedeelte geeft de instellingen die nodig zijn voor het verzenden van . Ethernet Dit gedeelte geeft de instellingen die nodig zijn voor het verzenden van met een Ethernetkabel. Voor details over hoe u de functie moet gebruiken, zie Interface-instelling en Bestandsoverdracht. Menu Gebruikersinstellingen Instellingsvereisten IPv4-adres apparaat IPv4 Gateway-adres DNS-configuratie DDNS-configuratie Domeinnaam WINS-configuratie Effectief protocol Ethernet-snelheid Type LAN SNMPv3-communicatie toestaan SNMPv3-communicatie toestaan Hostnaam Noodzakelijk Noodzakelijk Noodzakelijk Noodzakelijk Bestandsoverdracht SMTP-server Noodzakelijk Bestandsoverdracht SMTP-verificatie Bestandsoverdracht POP voor SMTP Bestandsoverdracht Ontvangstprotocol Bestandsoverdracht POP3 / IMAP4-instellingen 26

35 instellingen Menu Gebruikersinstellingen Instellingsvereisten Bestandsoverdracht adres beheerder Bestandsoverdracht communicatiepoort Bestandsoverdracht bericht programmeren/wijzigen/wissen 1 Bestandsoverdracht Intervaltijd opn.verz. scanner Bestandsoverdracht Aantal scanneroproepen verzendt opnieuw Opmerking In [Effectief protocol] moet u controleren of het protocol dat u wilt gebruiken, staat ingesteld op [Actief]. [Type LAN] wordt weergegeven wanneer de draadloze LAN-interfacekaart is geïnstalleerd. Als zowel ethernet als draadloos LAN (IEEE b) zijn aangesloten, dan heeft de geselecteerde interface voorrang. Wanneer [POP voor SMTP] is ingesteld op [Aan], maak dan ook een instelling voor [Ontvangstprotocol] en [POP3 / IMAP4 Instellingen]. Wanneer u [POP voor SMTP] instelt op [Aan], controleer dan het poortnummer van [POP3] in [ communicatiepoort]. Verwijzing Pag.72 Interface-instellingen Pag.82 Bestandsoverdracht IEEE 1394 (IPv4 boven 1394) Dit gedeelte geeft de instellingen die nodig zijn voor het verzenden van met een IEEE 1394-interfacekabel. Voor details over hoe u de functie moet gebruiken, zie Interface-instelling en Bestandsoverdracht. Menu Gebruikersinstellingen Instellingsvereisten IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IPv4-adres DDNS-configuratie Hostnaam Domeinnaam WINS-configuratie Noodzakelijk 27

36 Het apparaat aansluiten Menu Gebruikersinstellingen Instellingsvereisten IEEE 1394 IPv4 over 1394 Noodzakelijk 1 IPv4 Gateway-adres Noodzakelijk DNS-configuratie Effectief protocol Noodzakelijk Bestandsoverdracht SMTP-server Noodzakelijk Bestandsoverdracht SMTP-verificatie Bestandsoverdracht POP voor SMTP Bestandsoverdracht Ontvangstprotocol Bestandsoverdracht POP3 / IMAP4-instellingen Bestandsoverdracht adres beheerder Bestandsoverdracht communicatiepoort Bestandsoverdracht bericht programmeren/wijzigen/wissen Bestandsoverdracht Intervaltijd opn.verz. scanner Bestandsoverdracht Aantal scanneroproepen verzendt opnieuw Opmerking [IEEE1394] wordt weergegeven wanneer de IEEE 1394-interfacekaart is geïnstalleerd. In [Effectief protocol] moet u controleren of het protocol dat u wilt gebruiken, staat ingesteld op [Actief]. Wanneer [POP voor SMTP] is ingesteld op [Aan], maak dan ook een instelling voor [Ontvangstprotocol] en [POP3 / IMAP4 Instellingen]. Wanneer u [POP voor SMTP] instelt op [Aan], controleer dan het poortnummer van [POP3] in [ communicatiepoort]. Verwijzing Pag.72 Interface-instellingen Pag.82 Bestandsoverdracht 28

37 instellingen IEEE b (draadloos LAN) Dit gedeelte geeft de instellingen die nodig zijn voor verzenden van met IEEE b (draadloos LAN). Voor details over hoe u de functie moet gebruiken, zie Interface-instelling en Bestandsoverdracht. 1 Menu Gebruikersinstellingen Instellingsvereisten IEEE b IEEE b IEEE b IEEE b IEEE b IPv4-adres apparaat IPv4 Gateway-adres DNS-configuratie DDNS-configuratie Domeinnaam WINS-configuratie Effectief protocol Type LAN SNMPv3-communicatie toestaan SSL- / TLS-communicatie toestaan Hostnaam Communicatiemodus SSID-instelling Kanaal Beveiligingsmethode Transmissiesnelheid Noodzakelijk Noodzakelijk Noodzakelijk Noodzakelijk Noodzakelijk Bestandsoverdracht SMTP-server Noodzakelijk Bestandsoverdracht SMTP-verificatie 29

38 Het apparaat aansluiten Menu Gebruikersinstellingen Instellingsvereisten Bestandsoverdracht POP voor SMTP 1 Bestandsoverdracht Ontvangstprotocol Bestandsoverdracht POP3 / IMAP4-instellingen Bestandsoverdracht adres beheerder Bestandsoverdracht communicatiepoort Bestandsoverdracht bericht programmeren/wijzigen/wissen Bestandsoverdracht Intervaltijd opn.verz. scanner Bestandsoverdracht Aantal scanneroproepen verzendt opnieuw Opmerking In [Effectief protocol] moet u controleren of het protocol dat u wilt gebruiken, staat ingesteld op [Actief]. [Type LAN] wordt weergegeven wanneer de draadloze LAN-interfacekaart is geïnstalleerd. Als zowel ethernet als draadloos LAN (IEEE b) zijn aangesloten, dan heeft de geselecteerde interface voorrang. Wanneer [POP voor SMTP] is ingesteld op [Aan], maak dan ook een instelling voor [Ontvangstprotocol] en [POP3 / IMAP4 Instellingen]. Wanneer u [POP voor SMTP] instelt op [Aan], controleer dan het poortnummer van [POP3] in [ communicatiepoort]. Verwijzing Pag.72 Interface-instellingen Pag.82 Bestandsoverdracht 30

39 instellingen Vereiste instellingen om de functie Scan to Folder te gebruiken Dit gedeelte geeft de instellingen die nodig zijn voor het verzenden van bestanden. Ethernet 1 Dit gedeelte geeft de instellingen die nodig zijn voor het verzenden van bestanden met een ethernetkabel. Voor details over hoe u de functie moet gebruiken, zie Interface-instelling en Bestandsoverdracht. Menu Gebruikersinstellingen Instellingsvereisten IPv4-adres apparaat IPv4 Gateway-adres DNS-configuratie DDNS-configuratie Domeinnaam WINS-configuratie Effectief protocol Ethernet-snelheid Type LAN SNMPv3-communicatie toestaan SSL- / TLS-communicatie toestaan Hostnaam Noodzakelijk Noodzakelijk Noodzakelijk Noodzakelijk Bestandsoverdracht Intervaltijd opn.verz. scanner Bestandsoverdracht Aantal scanneroproepen verzendt opnieuw 31

40 Het apparaat aansluiten 1 Opmerking In [Effectief protocol] moet u controleren of het protocol dat u wilt gebruiken, staat ingesteld op [Actief]. [Type LAN] wordt weergegeven wanneer de draadloze LAN-interfacekaart is geïnstalleerd. Als zowel ethernet als draadloos LAN (IEEE b) zijn aangesloten, dan heeft de geselecteerde interface voorrang. Verwijzing Pag.72 Interface-instellingen Pag.82 Bestandsoverdracht IEEE 1394 (IPv4 boven 1394) Dit gedeelte geeft de instellingen die nodig zijn voor het verzenden van bestanden met een IEEE 1394-interfacekabel. Voor details over hoe u de functie moet gebruiken, zie Interface-instelling en Bestandsoverdracht. Menu Gebruikersinstellingen Instellingsvereisten IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IPv4-adres DDNS-configuratie Hostnaam Domeinnaam WINS-configuratie IPv4 over 1394 IPv4 Gateway-adres DNS-configuratie Effectief protocol Noodzakelijk Noodzakelijk Noodzakelijk Noodzakelijk Bestandsoverdracht Intervaltijd opn.verz. scanner Bestandsoverdracht Aantal scanneroproepen verzendt opnieuw 32

41 instellingen Opmerking [IEEE1394] wordt weergegeven wanneer de IEEE 1394-interfacekaart is geïnstalleerd. In [Effectief protocol] moet u controleren of het protocol dat u wilt gebruiken, staat ingesteld op [Actief]. 1 Verwijzing Pag.72 Interface-instellingen Pag.82 Bestandsoverdracht IEEE b (draadloos LAN) Dit gedeelte geeft de instellingen die nodig zijn voor verzenden van bestanden met IEEE b (draadloos LAN). Voor details over hoe u de functie moet gebruiken, zie Interface-instelling en Bestandsoverdracht. Menu Gebruikersinstellingen Instellingsvereisten IEEE b IPv4-adres apparaat IPv4 Gateway-adres DNS-configuratie DDNS-configuratie Domeinnaam WINS-configuratie Effectief protocol Type LAN SNMPv3-communicatie toestaan SSL- / TLS-communicatie toestaan Hostnaam Communicatiemodus Noodzakelijk Noodzakelijk Noodzakelijk Noodzakelijk Noodzakelijk 33

42 Het apparaat aansluiten Menu Gebruikersinstellingen Instellingsvereisten IEEE b SSID-instelling 1 IEEE b Kanaal IEEE b Beveiligingsmethode IEEE b Transmissiesnelheid Bestandsoverdracht Intervaltijd opn.verz. scanner Bestandsoverdracht Aantal scanneroproepen verzendt opnieuw Opmerking In [Effectief protocol] moet u controleren of het protocol dat u wilt gebruiken, staat ingesteld op [Actief]. [IEEE b] en [Type LAN] worden weergegeven wanneer de draadloos LAN-interfacekaart is geïnstalleerd. Als zowel ethernet als draadloos LAN (IEEE b) zijn aangesloten, dan heeft de geselecteerde interface voorrang. Verwijzing Pag.72 Interface-instellingen Pag.82 Bestandsoverdracht Vereiste instellingen voor het gebruik van de netwerkbezorgingsscanner Dit gedeelte geeft de instellingen die vereist zijn voor het bezorgen van gegevens aan het netwerk. Ethernet Dit gedeelte geeft de instellingen die vereist zijn voor het bezorgen van gegevens aan het netwerk met een ethernetkabel. Voor details over hoe u de functie moet gebruiken, zie Interface-instelling en Bestandsoverdracht. Menu Gebruikersinstellingen Instellingsvereisten IPv4-adres apparaat IPv4 Gateway-adres Noodzakelijk 34

43 instellingen Menu Gebruikersinstellingen Instellingsvereisten DNS-configuratie DDNS-configuratie 1 Domeinnaam WINS-configuratie Effectief protocol Noodzakelijk Ethernet-snelheid Type LAN Noodzakelijk SNMPv3-communicatie toestaan SSL- / TLS-communicatie toestaan Hostnaam Bestandsoverdracht Bezorgingsoptie Bestandsoverdracht Bestandsdoorzending Fax RX Bestandsoverdracht Intervaltijd opn.verz. scanner Bestandsoverdracht Aantal scanneroproepen verzendt opnieuw Opmerking In [Effectief protocol] moet u controleren of het protocol dat u wilt gebruiken, staat ingesteld op [Actief]. [Type LAN] wordt weergegeven wanneer de draadloze LAN-interfacekaart is geïnstalleerd. Wanneer zowel ethernet als draadloos LAN (IEEE b) zijn aangesloten, dan heeft de geselecteerde interface voorrang. Als [Bezorgingsoptie] is ingesteld op [Aan], controleer dan of het IPv4-adres is ingesteld. Verwijzing Pag.72 Interface-instellingen Pag.82 Bestandsoverdracht 35

44 Het apparaat aansluiten IEEE 1394 (IPv4 boven 1394) 1 Dit gedeelte geeft de instellingen de vereist zijn voor het bezorgen van gegevens aan het netwerk met een IEEE 1394-interfacekabel. Voor details over hoe u de functie moet gebruiken, zie Interface-instelling en Bestandsoverdracht. Menu Gebruikersinstellingen Instellingsvereisten IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IPv4-adres DDNS-configuratie Hostnaam Domeinnaam WINS-configuratie IPv4 over 1394 IPv4 Gateway-adres DNS-configuratie Effectief protocol Noodzakelijk Noodzakelijk Noodzakelijk Bestandsoverdracht Bezorgingsoptie Bestandsoverdracht Bestandsdoorzending Fax RX Bestandsoverdracht Intervaltijd opn.verz. scanner Bestandsoverdracht Aantal scanneroproepen verzendt opnieuw Opmerking [IEEE1394] wordt weergegeven wanneer de IEEE 1394-interfacekaart is geïnstalleerd. In [Effectief protocol] moet u controleren of het protocol dat u wilt gebruiken, staat ingesteld op [Actief]. Als [Bezorgingsoptie] is ingesteld op [Aan], controleer dan of het IPv4-adres is ingesteld. Verwijzing Pag.72 Interface-instellingen Pag.82 Bestandsoverdracht 36

45 instellingen IEEE b (draadloos LAN) Dit gedeelte geeft de instellingen die nodig zijn voor het bezorgen van gegevens aan het netwerk met IEEE b (draadloos LAN). Voor details over hoe u de functie moet gebruiken, zie Interface-instelling en Bestandsoverdracht. 1 Menu Gebruikersinstellingen Instellingsvereisten IEEE b IEEE b IEEE b IEEE b IEEE b IPv4-adres apparaat IPv4 Gateway-adres DNS-configuratie DDNS-configuratie Domeinnaam WINS-configuratie Effectief protocol Type LAN SNMPv3-communicatie toestaan SSL- / TLS-communicatie toestaan Hostnaam Communicatiemodus SSID-instelling Kanaal Beveiligingsmethode Transmissiesnelheid Noodzakelijk Noodzakelijk Noodzakelijk Noodzakelijk Bestandsoverdracht Bezorgingsoptie Bestandsoverdracht Bestandsdoorzending Fax RX 37

46 Het apparaat aansluiten Menu Gebruikersinstellingen Instellingsvereisten Bestandsoverdracht Intervaltijd opn.verz. scanner 1 Bestandsoverdracht Aantal scanneroproepen verzendt opnieuw Opmerking In [Effectief protocol] moet u controleren of het protocol dat u wilt gebruiken, staat ingesteld op [Actief]. [IEEE b] en [Type LAN] worden weergegeven wanneer de draadloos LAN-interfacekaart is geïnstalleerd. Wanneer zowel Ethernet als draadloos LAN (IEEE b) zijn aangesloten, dan heeft de geselecteerde interface voorrang. Als [Bezorgingsoptie] is ingesteld op [Aan], controleer dan of het IPv4-adres is ingesteld. Verwijzing Pag.72 Interface-instellingen Pag.82 Bestandsoverdracht Vereiste instellingen voor het gebruik van de netwerk-twainscanner Dit gedeelte geeft de instellingen die vereist zijn voor het gebruik van de TWAIN-scanner in de netwerkomgeving. Ethernet Dit gedeelte geeft de instellingen die vereist zijn voor het gebruik van de netwerk-twain-scanner met een Ethernetkabel. Voor details over hoe u de functie moet gebruiken, zie Interface-instellingen. Menu Gebruikersinstellingen Instellingsvereisten IPv4-adres apparaat IPv4 Gateway-adres DNS-configuratie DDNS-configuratie Domeinnaam Noodzakelijk 38

47 instellingen Menu Gebruikersinstellingen Instellingsvereisten WINS-configuratie Effectief protocol Noodzakelijk 1 Type LAN Noodzakelijk Ethernet-snelheid SNMPv3-communicatie toestaan SSL- / TLS-communicatie toestaan Hostnaam Opmerking In [Effectief protocol] moet u controleren of het protocol dat u wilt gebruiken, staat ingesteld op [Actief]. [Type LAN] wordt weergegeven wanneer de draadloze LAN-interfacekaart is geïnstalleerd. Wanneer zowel Ethernet als draadloos LAN (IEEE b) zijn aangesloten, dan heeft de geselecteerde interface voorrang. Verwijzing Pag.72 Interface-instellingen 39

48 Het apparaat aansluiten IEEE 1394 (IPv4 boven 1394) 1 Dit gedeelte geeft de instellingen die vereist zijn voor het gebruik van de netwerk-twain-scanner met een IEEE 1394-interfacekabel. Voor details over hoe u de functie moet gebruiken, zie Interface-instelling en Bestandsoverdracht. Menu Gebruikersinstellingen Instellingsvereisten IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IPv4-adres DDNS-configuratie Hostnaam Domeinnaam WINS-configuratie IPv4 over 1394 IPv4 Gateway-adres DNS-configuratie Effectief protocol Noodzakelijk Noodzakelijk Noodzakelijk Opmerking [IEEE1394] wordt weergegeven wanneer de IEEE 1394-interfacekaart is geïnstalleerd. In [Effectief protocol] moet u controleren of het protocol dat u wilt gebruiken, staat ingesteld op [Actief]. Verwijzing Pag.72 Interface-instellingen 40

49 instellingen IEEE b (draadloos LAN) Dit gedeelte geeft de instellingen die nodig zijn voor het gebruik maken van netwerk-twain-scanner met IEEE b (draadloos LAN). Voor details over hoe u de functie moet gebruiken, zie Interface-instellingen. 1 Menu Gebruikersinstellingen Instellingsvereisten IEEE b IEEE b IEEE b IEEE b IEEE b IPv4-adres apparaat IPv4 Gateway-adres DNS-configuratie DDNS-configuratie Domeinnaam WINS-configuratie Effectief protocol Type LAN SNMPv3-communicatie toestaan SSL- / TLS-communicatie toestaan Hostnaam Communicatiemodus SSID-instelling Kanaal Beveiligingsmethode Transmissiesnelheid Noodzakelijk Noodzakelijk Noodzakelijk Noodzakelijk 41

Bedieningshandleiding Standaardinstellingen

Bedieningshandleiding Standaardinstellingen Gebruiksaanwijzing Bedieningshandleiding Standaardinstellingen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Het apparaat aansluiten Systeeminstellingen Eigenschappen Kopieerapparaat/Document Server Faxeigenschappen Printereigenschappen

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Standaardinstellingen

Bedieningshandleiding Standaardinstellingen Gebruiksaanwijzing Bedieningshandleiding Standaardinstellingen 1 2 3 4 5 6 7 8 Het apparaat aansluiten Systeeminstellingen Eigenschappen Kopieerapparaat/Document Server Printereigenschappen Scannereigenschappen

Nadere informatie

Scannerhandleiding. Gebruiksaanwijzing

Scannerhandleiding. Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Scannerhandleiding 1 2 3 4 5 6 Het versturen van een scanbestand per e-mail Scanbestanden versturen met scan-to-folder Scanbestanden bezorgen Het apparaat gebruiken als een TWAIN-compatibele

Nadere informatie

Netwerkhandleiding. Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel

Netwerkhandleiding. Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel Netwerkhandleiding 1 3 4 Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt

Nadere informatie

Scannerhandleiding. Gebruiksaanwijzing

Scannerhandleiding. Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Scannerhandleiding 1 2 3 4 5 6 7 Het versturen van een scanbestand per e-mail Scanbestanden naar mappen verzenden Bestanden opslaan met de scanfunctie Scanbestanden bezorgen Originelen

Nadere informatie

Netwerkhandleiding. Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel

Netwerkhandleiding. Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel Netwerkhandleiding 1 3 4 Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt

Nadere informatie

Printerhandleiding. Gebruiksaanwijzing

Printerhandleiding. Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Printerhandleiding 1 2 3 4 5 6 7 Het apparaat voorbereiden Het printerstuurprogramma instellen Andere afdrukbewerkingen GL/2- en TIFF-bestanden afdrukken Opslaan en afdrukken met gebruikmaking

Nadere informatie

Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerhandleiding. Gebruiksaanwijzing

Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerhandleiding. Gebruiksaanwijzing Printer/Scanner Unit Type 3045 Gebruiksaanwijzing Scannerhandleiding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Beginnen Het versturen van een scanbestand per e-mail Scanbestanden versturen met scan-to-folder Opslaan van bestanden

Nadere informatie

FAX Option Type 3030. Faxhandleiding Gebruiksaanwijzing

FAX Option Type 3030. Faxhandleiding <Basis functies> Gebruiksaanwijzing FAX Option Type 3030 Gebruiksaanwijzing Faxhandleiding 1 2 3 4 5 Aan de slag Faxen Internetfaxfuncties gebruiken Programmeren Probleemoplossing Lees deze handleiding aandachtig door voordat

Nadere informatie

In deze handleiding worden twee maateenheden gebruikt.

In deze handleiding worden twee maateenheden gebruikt. Netwerkhandleiding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Beschikbare printerfuncties via een netwerk De netwerkkabel aansluiten op het netwerk Installatie van het apparaat in een netwerk Windows-configuratie De printerfunctie

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Standaardinstellingen

Bedieningshandleiding Standaardinstellingen Gebruiksaanwijzing Bedieningshandleiding Standaardinstellingen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Beginnen Bewerkingen met gecombineerde functies Document Server Gebruikersinstellingen (Systeeminstellingen) Adressen en

Nadere informatie

DX-C200P. Softwarehandleiding. Gebruiksaanwijzing

DX-C200P. Softwarehandleiding. Gebruiksaanwijzing DX-C200P Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding 1 Voorbereiden voor afdrukken 2 Het printerstuurprogramma instellen 3 Andere afdrukbewerkingen 4 Rechtstreeks afdrukken vanaf een digitale camera (PictBridge)

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. KYOCERA FS-C1020MFP http://nl.yourpdfguides.com/dref/3631174

Uw gebruiksaanwijzing. KYOCERA FS-C1020MFP http://nl.yourpdfguides.com/dref/3631174 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding

Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding Lees dit eerst Handleidingen voor deze printer...11 Specifieke modelinformatie...12 Aanwijzingen voor het lezen van deze handleiding...13 Symbols...13 Voorbereiden

Nadere informatie

Handleiding voor netwerkprinten

Handleiding voor netwerkprinten Handleiding voor netwerkprinten 1 2 3 4 5 6 7 Configuratie van Windows 95/98/Me Configuratie van Windows 2000 Configuratie van Windows XP Configuratie van Windows NT 4.0 Configuratie van NetWare Configuratie

Nadere informatie

MODEL: MX-2300N MX-2700N. Scannerhandleiding

MODEL: MX-2300N MX-2700N. Scannerhandleiding MODEL: MX-2300N MX-2700N Scannerhandleiding INHOUD OVER DEZE HANDLEIDING.................... 3 MET HET APPARAAT MEEGELEVERDE HANDLEIDINGEN......................... 4 VOORDAT U DE MACHINE ALS NETWERKSCANNER

Nadere informatie

AR-NB2 NETWERK UITBREIDINGS KIT. GEBRUIKSAANWIJZING (voor netwerkscanner)

AR-NB2 NETWERK UITBREIDINGS KIT. GEBRUIKSAANWIJZING (voor netwerkscanner) MODEL AR-NB NETWERK UITBREIDINGS KIT GEBRUIKSAANWIJZING (voor netwerkscanner) INLEIDING VOORDAT U DE NETWERKSCANNERFUNCTIE GEBRUIKT DE NETWERKSCANNERFUNCTIE PROBLEMEN OPLOSSEN NETWERK UITBREIDINGS KIT

Nadere informatie

AR-M256 AR-M316 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM. GEBRUIKSAANWIJZING (voor netwerkscanner)

AR-M256 AR-M316 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM. GEBRUIKSAANWIJZING (voor netwerkscanner) MODEL AR-M56 AR-M6 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING (voor netwerkscanner) INLEIDING VOORDAT U DE NETWERKSCANNERFUNCTIE GEBRUIKT HOE U DE NETWERKSCANNERFUNCTIE GEBRUIKT PROBLEMEN OPLOSSEN

Nadere informatie

Voor een veilig en correct gebruik, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing

Voor een veilig en correct gebruik, dient u de Veiligheidsinformatie in Lees dit eerst te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing Voor een veilig en correct gebruik, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing INHOUDSOPGAVE Inleiding...7 Hoe werkt deze handleiding?...

Nadere informatie

NETWERKHANDLEIDING. Ingebouwde multiprotocol multifunctionele Ethernetafdrukserver en draadloze multifunctionele afdrukserver

NETWERKHANDLEIDING. Ingebouwde multiprotocol multifunctionele Ethernetafdrukserver en draadloze multifunctionele afdrukserver Ingebouwde multiprotocol multifunctionele Ethernetafdrukserver en draadloze multifunctionele afdrukserver NETWERKHANDLEIDING Deze Netwerkhandleiding biedt nuttige informatie over bedrade en draadloze netwerkinstellingen,

Nadere informatie

Handleiding software-installatie

Handleiding software-installatie DIGITAAL KLEUREN MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM MODEL: MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Handleiding software-installatie VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT INSTALLATIE IN EEN WINDOWS-OMGEVING Deze handleiding

Nadere informatie

NETWERKHANDLEIDING. Ingebouwde multiprotocol Ethernetafdrukserver en draadloze Ethernetafdrukserver

NETWERKHANDLEIDING. Ingebouwde multiprotocol Ethernetafdrukserver en draadloze Ethernetafdrukserver Ingebouwde multiprotocol Ethernetafdrukserver en draadloze Ethernetafdrukserver NETWERKHANDLEIDING Deze gebruikershandleiding voor het netwerk biedt nuttige informatie over bedrade en draadloze netwerkinstellingen

Nadere informatie

Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300-serie. Configuratie en instellingen

Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300-serie. Configuratie en instellingen Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300-serie Configuratie en instellingen 2008 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. KONICA BIZHUB 423 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2821939

Uw gebruiksaanwijzing. KONICA BIZHUB 423 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2821939 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor KONICA BIZHUB 423. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de KONICA BIZHUB 423 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Instellingen voor Scannen naar e-mail

Instellingen voor Scannen naar e-mail Handleiding Snelle configuratie scanfuncties XE3024NL0-2 In deze handleiding vindt u instructies voor het volgende: Instellingen voor Scannen naar e-mail op pagina 1 Instellingen voor Scannen naar mailbox

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding

Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding Voor een veilig en juist gebruik, zorg ervoor dat u de "Veiligheidsinformatie" leest voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding INHOUDSOPGAVE Hoe werkt deze handleiding?...

Nadere informatie

AL-1633 AL-1644 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING

AL-1633 AL-1644 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING MODEL AL-6 AL-6 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING INLEIDING SOFTWARE VOOR DE SHARP AL-6/6 VÓÓR DE INSTALLATIE DE SOFTWARE INSTALLEREN AANSLUITEN OP EEN COMPUTER CONFIGUREREN

Nadere informatie

AR-M160 AR-M205 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING

AR-M160 AR-M205 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING MODEL AR-M60 AR-M05 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING INLEIDING SOFTWARE VOOR DE SHARP AR-M60/M05 VÓÓR DE INSTALLATIE DE SOFTWARE INSTALLEREN AANSLUITEN OP EEN COMPUTER

Nadere informatie

Netwerkhandleiding. Ingebouwde multiprotocol ethernetafdrukserver multifunctioneel en draadloze ethernetafdrukserver multifunctioneel

Netwerkhandleiding. Ingebouwde multiprotocol ethernetafdrukserver multifunctioneel en draadloze ethernetafdrukserver multifunctioneel Netwerkhandleiding Ingebouwde multiprotocol ethernetafdrukserver multifunctioneel en draadloze ethernetafdrukserver multifunctioneel Deze Netwerkhandleiding biedt u nuttige informatie over bedrade en draadloze

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE KLEURSYSTEMEN

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE KLEURSYSTEMEN LEES PRZECZYTAJ DIT BOEK W PIERW EERST KOLEJNOŚ MULTIFUNCTIONELE DIGITALE KLEURSYSTEMEN Verkorte handleiding Overzicht van onze handleidingen Een aantal van deze handleidingen zijn beschikbaar in gedrukte

Nadere informatie