WORKSHOP 1: Corporate & Project Branding - of hoe vorm en inhoud elkaar versterken Steven Bruyneel, Art Director, Volta Communicatie in Vorm

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WORKSHOP 1: Corporate & Project Branding - of hoe vorm en inhoud elkaar versterken Steven Bruyneel, Art Director, Volta Communicatie in Vorm"

Transcriptie

1 RAPPORT WINTER CHECK 2014 WORKSHOP 1: Corporate & Project Branding - of hoe vorm en inhoud elkaar versterken Steven Bruyneel, Art Director, Volta Communicatie in Vorm WORKSHOP 2: Visual Storytelling of infografieken Hans Faelens, Content marketing - strategy & creation bij contentbureau Jansen en Jansen WORKSHOP 3: In House Video Koen Vlecken, Praktijklector AP Hogeschool Antwerpen CASE STUDY 1: Cultuur, waarden en communicatie: ingrediënten voor een perfecte cocktail? Barbara de Clippel, Communicatieverantwoordelijke FOD Sociale Zekerheid CASE STUDY 2: Beste personeelsblad van het jaar Stad Gent Els Van Cleemput, Coördinator Interne Communicatie at Stad Gent CASE STUDY 3: Hoe maak je van een jaarverslag meer dan een jaarverslag? Edgard Eeckman, Manager Dienst Communicatie, Universiteit Ziekenhuis Brussel

2 WORKSHOP 1: Corporate & Project Branding Steven Bruyneel begeleiders: Martine, Charis Steven Bruyneel, Art Director van het communicatie- en vormgevingsbureau Volta gaf ons een boeiende kijk op hoe het visuele aspect van communicatie onze boodschappen en doelen kan ondersteunen. Eerst en vooral moeten we de beleving van het beeld door de klant centraal stellen, en niet onze eigen communicatievisie. Hoe ervaart een medewerker onze communicatie?", is de hamvraag. Vertegenwoordigt de inhoud de verpakking of andersom? Klopt het wel als je een personeelsblad maakt waar nauwelijks personeel in te zien is? Tweede tip in visualisatie is: betrek het vormgevingsbureau van in het begin bij de creatie van jouw visualisatie en branding. Zo bereik je meer dan wanneer zij te laat in het proces betrokken worden en dan uiteindelijk alleen maar aan tools kunnen denken. Klinkt herkenbaar, niet? Steven nam ons mee op een boeiende reis van huidige logo trends: zwart wit logo s, vereenvoudiging van bestaand logo, patronen, er zit beweging in (denk maar aan Proximus) en last but not least onder invloed van de apps moeten we denken aan korte en krachtige logo s. Via een internationale case study nam hij ons stap voor stap mee in de realisatie van een nieuwe naam gevolgd door een interne projectnaam en branding. We sloten de workshop af door in groep onze eigen projectnaam en branding te creëren voor een overschakeling naar SAP.. Steven Bruyneel Art Director van het communicatie- en vormgevingsbureau Volta

3 WORKSHOP 2: Visual Storytelling of infografieken Hans Faelens begeleiders: Erwin, Julie Infografieken duiken steeds vaker op, onder andere onder invloed social media zoals Twitter. Het is inderdaad een interessante manier om informatie op een toegankelijke manier te presenteren. Een infografiek biedt naast informatie ook vaak entertainment en nodigt de lezer uit om de illustratie te verkennen. Maar al te vaak echter beperken infografieken zich tot op het opleuken van wat cijfers. Hans Faelens van contentbureau Jansen en Janssen uit Gent legde in een workshop op de BViC Wintercheck uit hoe je deze valstrik kan vermijden. Net zoals een traditioneel artikel vertrekt ook een infografiek van een journalistieke keuze. Wat is de kernboodschap van jouw verhaal en welke cijfers kunnen deze boodschap onderbouwen. Zorg voor een grafische basisstructuur. Pas als dat duidelijk is, kan je met een vormgever praten over de grafische aanpak. Hou het cijfermateriaal zo simpel mogelijk. Gebruik niet te veel variabelen en probeer verbanden te leggen zodat de cijfers verrijkt worden. Breng de cijfers naar een menselijke schaal, zodat ze begrijpelijker worden. Soms kan dat letterlijk door bijvoorbeeld naast een afbeelding van een straaljager een auto te plaatsen om de verhoudingen duidelijk te maken. Soms mag een infografiek ook complex zijn en kan bijna een beeldverhaal worden waar de lezer als het ware wordt uitgenodigd op een ontdekkingstocht doorheen de cijfers en illustraties. Zorg er wel voor dat de lezer in zijn/haar behoefte wordt voldaan: directe info voor de snelle lezer, meer analyse en eventueel visuele grapjes voor de meerwaardezoeker. Hans Faelens Content marketing - strategy & creation bij contentbureau Jansen en Jansen

4 WORKSHOP 3: In House Video Koen Vlecken begeleider: Dirk Het gebruik van video in de interne communicatiemix neemt steeds toe. Bewegende beelden versterken de boodschap en blijven langer hangen bij je intern doelpubliek. Om zulke films te maken kan je je wenden tot een productiehuis. Maar wist je dat je met heel eenvoudige middelen ook in staat bent om zelf filmpjes te maken? Spreker Koen Vlecken, docent aan de AP Hogeschool van Antwerpen, gaf een inspirerende kijk op het zelf realiseren van interne videoproducties. Zijn workshop startte met een kennismaking met het basismateriaal om mee van start te gaan. Echt diep in de geldbeugel tasten hoef je hiervoor niet te doen. De grootste investering is de aankoop van een fototoestel (bijv. een Nikon DSLR), een goede aansluitbare microfoon en enkele bijhorende accessoires om licht, geluid en stabiliteit van het toestel onder controle te houden. Naast de aankoop van deze hardware, dien je ook te beschikken over software om de opgenomen beelden te monteren. Programma s waarmee je gebruiksvriendelijk aan de slag kan gaan, zijn imovie voor Mac en Adobe Première Elements voor zowel Windows- als Mac. Zelf aan de slag gaan en filmen betekent vooral veel experimenteren. Maar mits het gebruik van enkele standaardtechniekjes kan je al heel snel mooie resultaten voorleggen. Zo kregen we praktische tips & tricks rond snijbeelden, establishing shots en het gebruik van muzikale buffers. Wens je een testimonial te filmen van een collega? Zorg er dan voor dat je zeker je vragen vooraf niet letterlijk doorgeeft. Indien je dit wel doet, is de kans groot dat de antwoorden niet spontaan overkomen. Een laatste gouden tip betreft de lengte van de filmpjes. Houd het zo kort mogelijk. In max. 3 minuten moet je in staat zijn om een boodschap aan je interne doelgroep(en) mee te geven.. Koen Vlecken Praktijklector AP Hogeschool Antwerpen

5 CASE STUDY 1: Cultuur, waarden en communicatie Barbara de Clippel begeleiders:marianne, Annick Barbara was reeds vorig jaar te gast met een boeiende case over de nieuwe werkcultuur bij de FOD Sociale Zekerheid. Barbara bracht een bijzonder verhaal: hoe transformeer je een 'ambtenarij' in de stijl van "De collega's" tot een modern en jong bedrijf? Waar niemand nog een eigen bureau heeft, waar mensen twee tot drie dagen in de week thuis werken, waar prikken niet meer hoeft, waar medewerkers inspraak hebben en samen met de leidinggevenden het beleid en de werkaanpak mee bepalen. Een prachtig voorbeeld hoe het anders kan. Geweldig dat ze het ook blijven waarmaken. En daar hebben de waarden, het continu communiceren van die waarden en het integreren in de dagelijkse processen en activiteiten veel mee te maken. 5 waarden: respect, solidariteit, vertrouwen, zelfontplooiing en resultaatgerichtheid. Vaak holle woorden en wat dan Wat doe je er mee? De FOD organiseerde workshops om de waarden concreet te maken. Resultaat, een lijst van 500 gedragingen om de waarden te laten leven. Waarden en teamverbondenheid Elk team formuleert zijn eigen waardentop. Hierdoor gaan teams beter samenwerken en verhogen ze hun efficiëntie. Waarden en evaluatie Waarden dienen ook als inspiratie in de ontwikkelingscirkels en zijn in het proces ingebakken. De evaluatiecyclus start in team. Samen wordt teruggeblikt: hoe hebben we gepresteerd? Wat deden we goed, wat minder? Hoe hebben we samengewerkt? Samen wordt gepland voor het volgende jaar. De doelstellingen komen van het team. Tenslotte krijgen medewerkers een individueel gesprek. De evaluatie gebeurt op drie punten: kwanitiatief, kwalitatief en gedrag, gebaseerd op de waarden..

6 CASE STUDY 1: Cultuur, waarden en communicatie Barbara de Clippel Waarden en leiderschapsontwikkeling De nieuwe cultuur was en is voor de leidinggevenden een grote aanpassing, zowel op het vlak van mentaliteit (meer inspraak voor de medewerkers) als op het vlak van aanpassen aan de veranderende werkomgeving en samenwerkingsvormen (mensen zijn door het thuiswerken soms maar 1 dag in de week samen op kantoor). Daarom werd een leertraject voor leidinggevenden opgestart, ronde tafel gesprekken met tafelbegeleiders. De waarden staan hier ook weer centraal. Vertrouwen, hoe feedback geven, allemaal voorbeelden hoe collega leidinggevenden elkaar kunnen inspireren. Waarden en beslissingen op het Directie Comité Beslissingen op het DC worden afgetoetst aan de cultuur en de waarden van het bedrijf. Rol en opdracht van Communicatie Ondersteunen binnen de organisatie bij projecten en opdrachten In het veranderingstraject is sterk ingezet op relation management. Daar oogst het communicatieteam nu de vruchten van. Om de rol van communicatie vroeg genoeg in een proces te kunnen spelen, moet je: mensen kennen, durven voorstellen zullen wij dat doen? accountmanager zijn voor verschillende departementen. meerwaarde aantonen, niet de output maar outcome, wat je bereikt. Make a difference. Blijf het spanningsveld zoeken van wat er werkt. Meewerken aan de cultuur in samenwerking met HR Samen werd aan verschillende projecten gewerkt, o.a. op het vlak van co-responsability versus ownership, public relations, Succes oogsten Waarden doen leven is meer dan een campagne, het is een continu traject. Koppel het aan iets, aan je sleutelmomenten in het werkjaar. Voorbeeld Goeie morgen ontbijt, zonder vooraf rond te communiceren, zonder mensen op de vingers te tikken. Medewerkers via een leuk en passend initiatief laten voelen hoe belangrijk een goeie morgen is. TROTS, meer dan 80% van de medewerkers zijn trots en dat zegt genoeg. Luisteren, heel veel luisteren! Mensen betrekken, vrijwilligers, enthousiastelingen, zij worden later de ambassadeurs. Barbara de Clippel Communicatieverantwoordelijke FOD Sociale Zekerheid

7 CASE STUDY 2: Beste personeelsblad van het jaar Stad Gent Els Van Cleemput begeleiders:maaike/dirk Eind 2013 friste de communicatieafdeling van de stad Gent haar personeelsblad op. Ze namen een communicatiebureau onder de arm, veranderden de naam van Moment naar Gent & Co, het blad kreeg een ander formaat en onderging ook inhoudelijk een transformatie. Nog geen half jaar later behaalden ze onze BViC-prijs voor het Beste Personeelsblad. Els Van Cleemput, Annemie De Kockere (beiden stad Gent en Willem Van Ekert (communicatiebureau The fat lady) gaven de deelnemers enkele tips en tricks mee. Uitgangspunt is het standpunt van de medewerkers. Breng geen zakelijke informatie in een personeelsblad, vertel verhalen vanuit de medewerker. Het vernieuwde redactiebeleid vertaalde zich in een missie en strategie die ze voorlegden aan het topmanagement. Dat is een belangrijke hefboom om achteraf discussies te vermijden. De principes van hun redactiebeleid: Visueel: - (Stimuleren van) openheid, interactie en betrokkenheid - Beleid niet als beleid gebracht - Dynamisch, creatief en gevarieerd! - Persoonlijkheid, emotie en (ver)binding - Link naar (de Groep) Gent - Realistisch en geloofwaardig Alle inhoud voor het personeelsblad wordt op basis van 7 criteria afgetoetst: - Het is voor alle stadsmedewerkers - Het slaat bruggen en versterkt het communitygevoel - Het stimuleert veranderingsbereidheid - Het illustreert de organisatiemissie en strategie; het personeelsblad is een managementsinstrument - Het brengt thema s die leven (in de wandelgangen) - Het verdiept, inspireert, motiveert, verhoogt het zelfrespect en fierheid van de lezer - Interne communicatie = externe communicatie. Lezer is ambassadeur van de stad Gent.

8 CASE STUDY 2: Beste personeelsblad van het jaar Stad Gent Els Van Cleemput Een heel goede, gestructureerde voorbereiding, een uitgebreid netwerk van communicatie-antennes binnen de stad Gent, het nieuwe formaat en een vernieuwde vormgeving droegen ook bij tot het succes. De positieve reacties bleven niet uit bij de lezer. We zagen dus een enthousiaste communicatie-afdeling aan het woord, al hadden ze het ook over de uitdagingen waar ze voor staan. Ze zijn overtuigd van het belang van een degelijk, papieren magazine maar dat neemt niet weg dat er gedacht wordt aan digitale mogelijkheden. Ook een lezersonderzoek staat nog op de to-do lijst. Aan hun BVIC-collega s geven ze ten slotte nog graag enkele tips voor een geslaagd personeelsblad: - Denk eerst goed na waarom je het uitbrengt, bepaal dan inhoud en vorm - Werk cross-mediaal: integreer je blad én je content in de totale communicatiemix en leg verbanden - Zorg voor levendige fotografie, ook bij zakelijke onderwerpen. Focus op mensen in actie - Benadruk het visuele met een goede mix van beeld en tekst. Beeld blijft plakken - Zorg voor een frisse vormgeving, met veel afwisseling - Denk na over creatieve rubrieken en invalshoeken om een onderwerp aan te brengen - Zorg dat het volume van je blad en de lengte van de teksten behapbaar zijn. - Zorg dat de eigenheid en de identiteit van je stad of organisatie aanwezig is. - Zorg voor maximale interactie met je lezers. Zoek actief feedback. - Zorg voor voldoende communciatie rond je blad. - Zoek naar manieren om medewerkers zelf onderwerpen te laten aanbrengen. - Wees positief, maar realistisch en geloofwaardig. Een gezonde kritische reflectie moet kunnen. Els Van Cleemput Coördinator Interne Communicatie at Stad Gent

9 CASE STUDY 3: Hoe maak je van een jaarverslag meer dan een jaarverslag? Edgard Eeckman begeleiders: Peter, Marianne Edgar Eeckman en AZ Brussel vielen in 2013 in de prijzen met hun digital jaarverslag van De sterkte van het product is dat er echt vanuit een digitale versie is gestart. Dit heeft gewerkt en niet bv. vanuit een papieren versie die eventjes digitaal wordt opgesmukt. Er werd met een externe partner samengewerkt die ook vanuit dit uitgangspunt meedacht (Bits of Love). Ook over 2013 is er een digitaal verslag en voor 2014 is het in voorbereiding. De jaarverslagen zijn consulteerbaar in verschillende lagen, opgebouwd vanuit een mooie rode draad, die een band heeft ook visueel - met mensen die in het ziekenhuis werken. Hij maakt van het jaarverslag telkens een campagne, waarbij hij probeert het een heel jaar onder de aandacht te houden, bv. door geregeld filmpjes uit het verslag op de facebookpagina te posten. Edgar gaf ons een mooi inzicht in de aanpak, de valkuilen, de problemen, de scheppingsvoorwaarden, de manieren waarop er rekening is gehouden met klassieke en minder klassieke doelgroepen ("kan ik het printen"), enz. We kregen een heel praktische en realistische inkijk in dit project, wat vele deelnemers ongetwijfeld zal stimuleren om ook hun eigen jaarverslagen eigentijdser te maken en hun doelgroep beter te bereiken.. Edgard Eeckman Manager Dienst Communicatie, Universiteit Ziekenhuis Brussel

Enterprise Social Media. Social media in het hart van uw organisatie: gewoon doen!

Enterprise Social Media. Social media in het hart van uw organisatie: gewoon doen! Enterprise Social Media Social media in het hart van uw organisatie: gewoon doen! Enterprise Social Media Social media krijgen vaak het verwijt louter geklets voort te brengen. Leuk misschien voor privégebruik,

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Sociale media voor interne communicatie Door: Roosmarijn Busch

Sociale media voor interne communicatie Door: Roosmarijn Busch Sociale media voor interne communicatie Door: Roosmarijn Busch In 2009 werkte ik als communicatie manager bij de dienst Economische Zaken van de Gemeente Amsterdam. Samen met vijf andere diensten uit de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

Social Media Marketing. Een praktische handleiding voor bedrijven. door Hannes Van de Velde

Social Media Marketing. Een praktische handleiding voor bedrijven. door Hannes Van de Velde Social Media Marketing Een praktische handleiding voor bedrijven door Hannes Van de Velde Woord vooraf Een bachelorproef maak je niet alleen. Een heleboel mensen staat je bij, met alles wat ze te bieden

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

10 tips voor succesvol duurzaam inzetbaarheidsbeleid

10 tips voor succesvol duurzaam inzetbaarheidsbeleid 10 tips voor succesvol duurzaam inzetbaarheidsbeleid Door: Pauline Miedema Duurzame inzetbaarheid, vitaliteitsbeleid, integraal gezondheidsmanagement. Het klinkt allemaal prachtig en ook nuttig, maar wat

Nadere informatie

Mensen met mogelijkheden

Mensen met mogelijkheden Mensen met mogelijkheden Inspiratieboek voor professionals: dromen, durven en doen Arbeidsparticipatie en mensen met een psychische kwetsbaarheid Leeswijzer Wij hebben niet zomaar een boek willen maken,

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Anyta Mulder - ZorgAccent: Een partner die snapt waar het in communicatie om draait!

Anyta Mulder - ZorgAccent: Een partner die snapt waar het in communicatie om draait! ANIMATIES - WEBSITES - VORMGEVING - VIDEOCLIPS - PROMOTIEFILMS FILMEN - 3600 PRESENTATIES - STORYTELLING Anyta Mulder - ZorgAccent: Een partner die snapt waar het in communicatie om draait! Tips & trucs

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Artikel Marc Jetten. Leiderschap en het Nieuwe Werken

Artikel Marc Jetten. Leiderschap en het Nieuwe Werken Als leidinggevende sta je in je blootje. Leidinggeven en het Nieuwe Werken! Ze vragen me om los te laten. En geen leiding te geven op basis van hiërarchie maar te coachen op basis van vertrouwen. Ik krijg

Nadere informatie

2.1 Wat verstaan we onder draagvlak en participatie?

2.1 Wat verstaan we onder draagvlak en participatie? KSF 2 Draagvlak 2.1 Wat verstaan we onder draagvlak en participatie? Bij het opstarten en voeren van een competentiebeleid is een breed draagvlak door het betrekken van medewerkers essentieel om het te

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

De Converserende Overheid

De Converserende Overheid De Converserende Overheid De Converserende Overheid De overheid is van iedereen Het begin van een nieuwe overheidscommunicatie Julie Clément Eric Goubin Marc van Daele D/2014/45/478 ISBN 978 94 014 2124

Nadere informatie

Livecase1. Presenteren met impact. Asito

Livecase1. Presenteren met impact. Asito Livecase1 Presenteren met impact Asito Presenteren met impact Laat het gewenste gedrag beleven De klant aan het woord ALERT zit in het DNA van onze mensen en we zijn nu bezig om het planmatig te mobiliseren.

Nadere informatie

De verzekeringsbranche werkt aan inzetbaarheid. Handleiding Workshop inzetbaarheid

De verzekeringsbranche werkt aan inzetbaarheid. Handleiding Workshop inzetbaarheid Handleiding Workshop inzetbaarheid Qidos B.V. 2009 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inzetbaarheid... 5 De zes bouwstenen van inzetbaarheid...5 Toelichting van de bouwstenen...6 2. De rol van leidinggevenden

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Liefde. klantcontact. eerste. op het. Kwaliteit van de dienstverlening omhoog, kosten omlaag en. vooruit naar de kerntaak in de corporatiesector

Liefde. klantcontact. eerste. op het. Kwaliteit van de dienstverlening omhoog, kosten omlaag en. vooruit naar de kerntaak in de corporatiesector Liefde op het eerste klantcontact Kwaliteit van de dienstverlening omhoog, kosten omlaag en vooruit naar de kerntaak in de corporatiesector Inhoudsopgave 1. Nieuwe tijden vragen nieuwe vormen van samenwerking

Nadere informatie

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Content marketing bouwen aan een nieuwe klantrelatie nieuwe bomen BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Inhoudsopgave Inleiding 4 Over nieuwe bomen 4 01. Ontwikkelingen online 5 Peer to peer communicatie 6 Zoekmachine

Nadere informatie

Het nieuwe leren. nieuwe rol, nieuwe tools de leerregisseur mixt oude Én nieuwe ingrediënten. GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK

Het nieuwe leren. nieuwe rol, nieuwe tools de leerregisseur mixt oude Én nieuwe ingrediënten. GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK magazine over organisatieontwikkeling door schouten & nelissen Het nieuwe leren. praktijkcases rabobank: Samen leren joulz leert in de praktijk GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK Formeel en informeel

Nadere informatie

3.1 Het belang van communicatie voor een goed competentiebeleid

3.1 Het belang van communicatie voor een goed competentiebeleid KSF 3 Communicatie 3.1 Het belang van communicatie voor een goed competentiebeleid Bij het opstarten en voeren van een competentiebeleid komt communicatie vaak pas op de tweede plaats. Tijdens bijeenkomsten

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers

Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers Advies Coaching Training Denken in mogelijkheden Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers Denken Delen DoenDuurzaam powered by DHC uitgave 2014 1 euro 1 DeHaanCoaching AdviesCoachingTraining

Nadere informatie

Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn

Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn Auteur: Bureau Communicatie, Gemeente Hoorn Datum: Januari 2011 Corsanr: 11.02881 1 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 1 Waarom deze visie? 1.1 Tijd voor innovatie 1.2

Nadere informatie

DE 5 STAPPEN DIE EEN ZELFSTUREND TEAM SUCCESVOL MAKEN

DE 5 STAPPEN DIE EEN ZELFSTUREND TEAM SUCCESVOL MAKEN www.zelfsturendeteamsindezorg.nl GERDA HAMMINK Zelfsturende teams in de zorg is een initiatief van DE 5 STAPPEN DIE EEN ZELFSTUREND TEAM SUCCESVOL MAKEN INHOUD Inleiding...3 Zelfsturend, waarom eigenlijk?...6

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie