Hoorn, stad met het blauwe hart

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoorn, stad met het blauwe hart"

Transcriptie

1 Hoorn, stad met het blauwe hart Plan voor de oprichting van Stichting Promotie Hoorn Mei 2013 Voorstel Stichting Promotie Hoorn HIER in Westfriesland mei 2013

2 Inhoudsopgave 1. Inleidende samenvatting 2. Wie zijn wij? 3. Achtergronden van het plan 3.1 Wat hebben we bedacht? 3.2 Wie hebben we gesproken? 3.3 Waar leidde het toe? 4. Het plan 4.1 Hoe ziet het plan eruit? 4.2 Wie zijn er bij betrokken? 4.3 Wie gaat dat betalen? 4.4 Wat gaat het opleveren? 5. De volgende stap Bijlage 1: Alle onderdelen van het plan kort uitgewerkt 1

3 1. Een inleidende samenvatting Het plan: Stichting Promotie Hoorn Hoorn in zicht. Het is nodig, en het is mogelijk: een heldere, aansprekende promotie voor de stad Hoorn, vanuit een samenwerkingsverband met alle bestaande relevante partijen. Met een onafhankelijke stichting die fungeert als overkoepelend centraal en effectief communicerend platform. Een stichting, bezet door meerdere fte s, die praktische tools creëert en uitvoert zoals een overkoepelende en inspirerende website, een eigen aansprekend magazine, een stadspas met kortingen en andere voordelen, een online nieuwsbrief met tips en aanbiedingen, apps met (restaurant)routes, social media-acties, (digitale) stadskaarten, lichtkranten aan de rand van de stad en nog veel meer. Onder één noemer die alle partijen samenbrengt, onder dezelfde onafhankelijke vlag met slechts één doel: zorgen dat Hoorn hier beter van wordt. En het mooie is: er hoeft niets opnieuw uitgevonden te worden, alles is er al. We hoeven het alleen maar samen te voegen en onder één vlag te scharen. De tijd is er rijp voor, de partijen zien de noodzaak, de bereidheid is er. Zo vinden de bezoekers van Hoorn (zowel de regionale als de landelijke bezoeker) en de Hoornse inwoners binnenkort heel gemakkelijk inspirerende informatie over de stad. En maken zij kennis met de culturele activiteiten, de shoppingmogelijkheden, het horeca-aanbod, de uitgaansgelegenheden, de historische en architectonische hoogtepunten en de schoonheid van stad en haven. Maar ook met de prachtige regio waar Hoorn de parel van is; de promotie is immers ingebed in de promotie van de regio. Hoorn op efficiënte wijze vermarkt, dat is het effect. We zijn in zicht, we zijn vindbaar, we verleiden en informeren. Hoorn krijgt de economische boost die de stad en haar ondernemers juist nu nodig hebben en we maken nog beter gebruik van onze USP s. Het doel? Het aantal bezoekers aan onze stad verhogen, het plezier van een bezoek versterken en verblijf verlengen waardoor men langer blijft, meer besteedt en Hoorn aanbeveelt als winkel-, cultuur- en recreatiestad. Dat is het plan. En het kan, zo bewees ons onderzoek van de afgelopen anderhalf jaar. Gewoon door iedereen bij elkaar te brengen. In Hoorn gebeurt immers al zoveel: zowel op cultureel, winkel- en promotioneel gebied. De samenhang ontbreekt nu echter. Hoorn en al haar (culturele) ondernemers zijn niet zichtbaar genoeg en dat gaat letterlijk ten koste van de stad. Niet voor niets luidt de conclusie van de Hoornse Rekenkamercommissie in het rapport Toerismebeleid: onbekend maakt onbemind d.d 15 januari 2013 dan ook: Hoorn moet meer doen aan citymarketing. 2

4 Wij, de makers van het magazine HIER in Westfriesland, zijn het volledig met de Hoornse Rekenkamercommissie eens. Stadspromotie is weliswaar een belangrijk onderdeel van citymarketing maar is natuurlijk niet hetzelfde. Ons plan richt zich vooral op de stadspromotie. Ten eerste omdat andere onderdelen van de Hoornse citymarketing al gedeeltelijk worden ingevuld door andere partijen (provincie, KvK, ontwikkelingsbedrijf NhN). Daarnaast is stadspromotie een efficiënt afgebakend terrein dat concreet haalbaar is en juist nu in deze economisch moeilijke tijden zo belangrijk is. Als laatste: met veel geld uittrekken voor het aanstellen van een citymarketeer zonder uitvoerend orgaan en concrete middelen, komt Hoorn niet veel verder. Wij zien de mogelijkheden om stadspromotie goed en gedegen te realiseren. Juist nu - maar dan wel gezamenlijk met zowel gemeente als alle spelers in het veld. Met een gezamenlijk gedeelde visie en doelstelling die de bestaande activiteiten en partijen verenigt. Die visie fungeert als de vlag boven op de wagen. Eén vlag die Hoorn herkenbaar maakt en tevens dient als duidelijke TomTom voor alle samenwerkende partijen. Het bepaalt een stevige promotionele koers voor de komende jaren. Voor dit plan hebben wij reeds een onderzoek, een commitmentproces met vrijwel alle partijen en de start van de ontwikkelingsfase achter de rug. Tot nu toe is er veel enthousiasme over de plannen, vooral omdat men de meerwaarde ziet van een gecentreerde en gerichte promotie van de stad. Maar ook vanwege het feit dat in dit plan de uitvoerende organisaties de sterke rol die ze al hebben, kunnen blijven spelen. Ons plan vormt voor niemand een bedreiging, maar is een welkom initiatief om de bestaande activiteiten te verbinden en te versterken. Naar ons idee de enige manier om stadspromotie in Hoorn van de grond te krijgen. Dit rapport is dan ook een samenvoeging van alle ideeën die er leven bij de belangrijkste partijen op dit gebied in Hoorn. Het vraagt ieders inzet en goede wil, maar die is er al. Het vraagt hier en daar om het herschikken van de bestaande financiële middelen en om een betrokken lokale overheid die investeert in de stad en samenwerkt met de partijen in het veld. Het resulteert in een structurele onafhankelijke stichting met een gezamenlijk gedragen meerjarenplan. Dat kost wat maar minder dan alle losse activiteiten zouden doen en het is veel effectiever. De uitkomst is meer dan de som der delen. En daar wordt iedereen beter van. In vele steden is stadspromotie al succesvol gerealiseerd, bijvoorbeeld in Alkmaar, Dordrecht en Groningen. Van de eerste en laatste zijn enkele kerngegevens opgenomen in dit plan. Het voert te ver om ze hier allemaal uit te werken, ze zijn echter belangrijke inspiratiebronnen en leerzame voorbeelden voor onze stad. Oorspronkelijk was het onze bedoeling om aan de hand van dit plan een expertmeeting te organiseren waarbij we het plan met alle betrokkenen verder wilden concretiseren. In verband met de grote stappen die Hoorn op korte termijn wil nemen op het gebied van citymarketing hebben we besloten om het plan nu al te verspreiden, waarbij we in een volgend stadium - na groen licht - graag de expertmeeting alsnog willen organiseren. 3

5 Met dit plan willen wij laten zien wat er hier leeft en mogelijk is, gewoon van binnenuit, gedragen door mensen uit het veld. Hopelijk belanden deze ideeën en het commitment dat er al ligt niet in de la. Dat zou echt een gemiste kans zijn. Enkele cijfers over Hoorn: Cijfers keer bezocht door ruim bezoekers; De grootste groep bezoekers is tussen de 30 en 64 jaar. Dat komt overeen met het landelijke beeld; Bezoekers komen vooral naar Hoorn om te winkelen; Het aantal bezoeken daalde met 13 procent t.o.v Dit komt overeen met de landelijke dalende trend als gevolg van de economische crisis. Vervoer Het meest gebruikte vervoermiddel om naar Hoorn te komen is de auto; keer. (Dat is 77 procent van alle vervoermiddelen. Dit is aanmerkelijk hoger dan het landelijke gemiddelde dat op 58 procent uitkomt); Met de trein werden bezoeken afgelegd; Boot: bezoeken; 84 procent van de bezoekers kwam uit de eigen provincie. Bestedingen Hoorn scoort opmerkelijk hoog in het hoogste segment van meer dan 100 euro gemiddeld (25% t.o.v. 10% landelijk). Dit leidt tot een hoog gemiddeld bestedingspatroon. Gemiddeld wordt per persoon per bezoek 51,80 euro uitgegeven. Vooral bij het winkelen wordt veel geld uitgegeven. Namelijk 44 procent geeft tussen de 91 en 100 euro uit, terwijl dat landelijk 15 procent is. Hoorn staat bekend als fun-shopstad. Huidig cijfer Aantal inwoners: Bron: NBTC-NIPO Research 4

6 2. Wie zijn wij? De initiatiefnemer van Stichting Promotie Hoorn is het team van HIER in Westfriesland; hét magazine voor kunst, cultuur en lifestyle in de regio. Onze namen zijn Ron Dol, Irma van der Lubbe, Marian Vleerlaag, Cor Dol en Tako Rem. Als reclame-, marketing- en communicatiespecialisten maken wij naast diverse uitingen voor onze opdrachtgevers al vier jaar het gratis glossy magazine HIER in Westfriesland voor alle inwoners en bezoekers van Hoorn en de regio. Dat doen we met passie - zonder enige vorm van subsidie - omdat de stad en de regio ons na aan het hart ligt. Door het magazine (en door onze betrokkenheid bij de organisatie van culturele activiteiten als het weekend Hoorn Kunst & Cultuur en het Hoornse Boek&Bal) hebben wij contacten met alle grote en kleine spelers in het Hoornse en regionale kunsten cultuurveld. Bovendien hebben we via ons magazine een uitstekende samenwerkingsrelatie met zo n 200 Hoornse ondernemers. Laat het duidelijk zijn: HIER in Westfriesland wil geen stichting voor de promotie van Hoorn zijn of worden. Zoals het blad een uit de hand gelopen maar zeer professionele hobby is, is het onderzoek naar de mogelijkheden van een kortingspas uitgelopen in dit plan. En nee, daar kregen we niet voor betaald. Wij hebben dit doorgezet omdat we enthousiast zijn over de mogelijkheden. Wij zijn één van de partijen die de stad al promoten en vinden daarom het onderwerp heel belangrijk. Juist nu, Hoorn moet in zicht! In Stichting Promotie Hoorn willen wij graag het magazine HIER in Westfriesland inbedden, gecombineerd met de stadspas. Waar mogelijk verzorgen we graag andere promotionele uitingen die uit het plan voortkomen, zoals het mede-ontwikkelen van de overkoepelende website. We zetten met plezier onze kennis, expertise en ons netwerk in. De doelgroep vinden en binden met geloofwaardige en relevante content en de samenwerkingspartners een stevig promotioneel platform bieden, daar hebben wij als team van HIER ervaring mee. Het is waar we sterk in zijn. 5

7 3. Achtergronden van het plan 3.1 Wat hebben we bedacht? Eind 2011/begin 2012 onderzochten we de mogelijkheid tot uitbreiding van het magazine met een kortingspas, de zogenaamde HIER-Pas. Een kortingspas met acties en kortingen op horeca-, winkel-, kunst- en cultuurgebied. Hiervoor werden onder meer online enquêtes gehouden en live interviews afgenomen met ondernemers en sleutelfiguren in de kunst- en cultuursector in Hoorn en omstreken. Al in het begin van dit proces bleek echter dat er een sterke gemeenschappelijke behoefte bij de geïnterviewden bestond, namelijk een betere afstemming van activiteiten, meer onderlinge samenwerking en een betere algemene promotie van Hoorn bij bewoners en bezoekers van de stad. De geïnterviewden droegen zelf veel concrete oplossingen aan voor de knelpunten. Naar aanleiding hiervan heeft het team van HIER in Westfriesland besloten de focus te verleggen van een onderzoek voor een pas naar een totaalonderzoek naar stadspromotie. Hiervoor is de lijst van geïnterviewden uitgebreid met mensen/organisaties die al actief zijn op het gebied van de promotie van de stad en zijn er bezoeken geweest aan initiatieven in andere steden, waaronder Stadspas Rotterdam en Stichting Promotie Alkmaar. De conclusies zijn uitgewerkt in een overkoepelend idee onder de noemer Stichting Promotie Hoorn. 3.2 Wie hebben we gesproken? Ad Geerdink: Westfries Museum Hans Stuifbergen: Museum 20 ste eeuw René Van den Broeke: Museumstoomtram Theo Viset: Pop Hoorn Miranda Rood: Bibliotheek Hoorn Astrid Honing: Schouwburg Het Park Esther Wagenaar: Blauwe Schuit Irma Sijs: Theater het Pakhuis Josine Sibum: Hotel MariaKapel Frank van den Berg: Manifesto Wouter Hakhoff: muzikant/dirigent Ilona Palasthy: Dromedaris Suzan Vermeulen: Het Gezelschap Jeroen van de Brug: Galerie X Hans Feld: destijds de Hoornse Boekhandel Bob Jansen: Bob Jansen haar en make-up Patrick van der Kroft: Restaurant Van der Kroft 6

8 Nanja Pol: Restaurant Zuid Sjef Wolters: Reclamesjef Henk van den Bovenkamp: Lusence Sandy van Lent: Basic Label Ron Whisker: ijssalon Vivaldi Femke Jacobs: Cartridge City Aart Ruppert: wethouder Peter Westenberg: wethouder Henk Hansen: voorzitter OSH (Ondernemers Stad Hoorn) Rob van Loon: Hoorn Events Edith Hartog: Evenementen & Markten Marcel Serlier: VVV Hart van Noord-Holland Jan Haring: vice-voorzitter OSH 3.3 Waar leidde het toe? We verzamelden al de knowhow, de vragen, de knelpunten en de ideeën die er over dit onderwerp leven. Steeds opnieuw kwam het idee terug om in navolging van andere steden een overkoepelende organisatie in de vorm van een stichting ter promotie van de stad Hoorn op te richten. Deze organisatie initieert, stimuleert, coördineert en ondersteunt de veelheid aan activiteiten in onder één centrale paraplu. Hierdoor zijn de activiteiten beter op elkaar afgestemd en versterken zij elkaar. Bovendien hebben inwoners en bezoekers - maar ook de ondernemers van Hoorn - op deze manier één duidelijke ingang naar het ontsluiten van alle informatie over de stad. Voorwaarden die genoemd werden voor het slagen van dit plan: Een onafhankelijk opererende stichting Een gezamenlijke uitvoering met bestaande partijen waarin allen een rol kunnen spelen Participatie en betrokkenheid van de gemeente bij de in uitvoerende stichting Een locatie in de binnenstad Structurele financiële ondersteuning voor de communicatiemiddelen Meerdere betaalde fte s om continuïteit te garanderen Een meerjarenplan met een bewust op de verschillende doelgroepen gerichte marketingstrategie 7

9 4. Het plan 4.1 Hoe ziet het plan eruit? Wij stellen ons voor dat de Stichting Promotie Hoorn zetelt in de binnenstad bijvoorbeeld in de Statenpoort, de Kerkmeijerkamer, met de ingang op de Nieuwsteeg. Deze ruimte wordt verhuurd door de gemeente, maar staat al geruime tijd leeg. Deze onafhankelijke en overkoepelende stichting stuurt alle promotionele activiteiten in de stad aan en stemt ze op elkaar af zodat de activiteiten elkaar versterken en zowel bewoners als bezoekers als ondernemers van de stad één centrale ingang hebben voor het ontsluiten van alle informatie. Dit doet de organisatie vanuit het meerjarenplan op de verschillende doelgroepen gerichte marketingplan. Van daaruit realiseert en onderhoudt Stichting Promotie Hoorn onder andere een inspirerende en oriënterende website, een blad, een stadspas met kortingen en activiteiten, een online nieuwsbrief met tips en aanbiedingen, apps met (restaurant)routes, lichtkranten aan de rand van de stad, online informatiepalen in de stad, et cetera. Zie voor de uitwerking per onderdeel Bijlage 1. Daarnaast zorgt de stichting dat het lokale en het regionale toerismebeleid en de uitvoering ervan op elkaar aansluiten. Dat doet de stichting met één motto dat alle partijen samenbrengt, onder dezelfde onafhankelijke vlag met slechts één doel: zorgen dat Hoorn hier beter van wordt. Voorstel van onze kant is: Hoorn, stad met het blauwe hart Daarbij kan in diverse promotionele uitingen de slogan aangepast worden aan het doel: - Winkelstad met het blauwe hart - Historische stad met het blauwe hart - Culturele stad met het blauwe hart - Ondernemende stad met het blauwe hart - Uitgaansstad met het blauwe hart - Culinaire stad met het blauwe hart -... Let wel: dit voorstel moet nog voorgelegd worden op de expertmeeting en wellicht kan dit tijdens de brainstorm met alle partijen tot een andere invalshoek/motto leiden. Of het nu dit motto of een ander wordt: de stichting zorgt dat er een aansprekend en onderscheidend imago gecreëerd wordt. Gezamenlijk wordt hiermee beter bekend gemaakt wat onze stad en de regio te bieden heeft; er is samenhang in het aanbod en meer slagkracht in marketing en communicatie. 8

10

11 Winkel-

12 4.2 Wie zijn er bij betrokken? Met elkaar wordt het merk Hoorn uitgedragen. Partnership is daarbij het sleutelwoord. In navolgend schema wordt de betrokkenheid van de deelnemende partijen geschetst; hieronder wordt een mogelijk invulling met name(n) genoemd. Dit zijn invullingen van onze kant en zijn slechts suggesties. Elke andere invulling is mogelijk en dient in overleg samengesteld te worden. Met andere woorden: dit voorstel moet nog voorgelegd worden op de expertmeeting en wellicht kan dit tijdens de brainstorm met alle partijen tot een andere invalshoek/invulling leiden. Bestuur Het bestuur van Stichting Promotie Hoorn zou gevormd kunnen worden door afgevaardigden van: Gemeente Hoorn, wethouder of hoge ambtenaar bijvoorbeeld Frans Mencke Kunst- en cultuursector bijvoorbeeld Ad Geerdink, directeur Westfries Museum en/of Roel Vente, directeur Schouwburg het Park Ondernemers winkeliers bijvoorbeeld vicevoorzitter OSH Jan Haring Ondernemers horeca bijvoorbeeld Nanja Pol, eigenaar restaurant Zuid Stad- en regiopromotie bijvoorbeeld VVV directeur Marcel Serlier Commerciële evenementensector bijvoorbeeld Rob van Loon van Hoorn Events Kunst- en cultuurevenementen bijvoorbeeld Ron Dol van HIER in Westfriesland en/of Wouter Hakhoff, culturele organisator Uitvoering 0,5 fte Aanvragen vergunningen en informatieafstemming gemeente 1,0 fte Coördinatie en evenementenbegeleiding 0,5 fte Bijhouden content website en uitvoering Hoorn-pas Belangrijke voorwaarden *Het bestuur vergadert altijd met de medewerkers die de uitvoering realiseren om beleid en uitvoering zo nauw mogelijk op elkaar af te stemmen. Zo vermijd je papieren tijgers en kennisverlies vanuit het veld. *De Adviescommissie wordt per onderwerp samengesteld en geeft minimaal twee maal per jaar inhoudelijk input aan bestuur en uitvoerende medewerkers. *Stichting Promotie Hoorn is een leer/werkplek voor re-integratie/mensen met een beperking ism met Gemeente Hoorn en Opmaat. De administratieve basistaken worden door minimaal twee van deze medewerkers mede uitgevoerd. De coördinator begeleidt hen. *Indien nodig wordt expertise ingehuurd van een citymarketeer maar alleen wanneer dit relevant is om het budget zo effectief mogelijk in te kunnen zetten. 9

13

14 4.3 Wie gaat dat betalen? Stadspromotie kost geld. Maar dat kost het nu ook al, ondanks het feit dat het versnipperd gebeurt. De geldstromen die er nu al plaatsvinden dienen in kaart te worden gebracht waarna deze op een betere manier inzetbaar zijn. Dan is de uitkomst meer dan de som der delen. en uniforme promotie van de stad is efficiënter en de verschillende partijen kunnen gebruik maken van gezamenlijke tools als de website en dergelijke. Dat vraagt wel om lef, loslaten en vertrouwen. Het kan ook alleen als de gemeente laat zien dat dit een door het stadsbestuur gedragen plan is dat financieel ondersteund wordt en door de gemeente mede uitgevoerd wordt. Een voorbeeld dichtbij maar van een iets grotere stad. In Alkmaar gaat ongeveer euro per jaar om in de stadspromotie. Daarvan komt vanuit Economische Zaken. De rest is afkomstig uit culturele instellingen, sportverenigingen, het ondernemersfonds (20.000) en sponsors. In de Alkmaarse Stadspas gaat ongeveer euro om. Daarvan komt euro vanuit eigen inkomsten door de verkoop van de pas, euro vanuit WMO/Sociale Zaken (de minimapas is opgenomen in de Stadspas waardoor deze veel effectiever wordt gebruikt). In Hoorn kunnen financiële middelen ingezet worden vanuit: - Economische zaken - Reclamegelden OSH - Promotie culturele instellingen - Promotie sport en recreatie - Sociale zaken (Hoornpas) - Verder valt nog te denken aan gedeeltelijke sponsoring door het Hoornse bedrijfsleven (voordeel bij drukwerkinkoop e.d.) 4.4 Wat gaat het opleveren? Stadspromotie levert winst op. Dat hebben succesvolle voorbeelden uit den lande bewezen. Logisch, want als je het goed doet, trekt het bezoekers uit de regio, uit het hele land en zelfs uit het buitenland naar de stad. De winkeliers, horeca en culturele sector doen hier hun voordeel mee. Natuurlijk is het moeilijk om tot een inschatting te komen wat het geldelijke gewin precies is. Om maar eens een voorbeeld te noemen: geschat wordt dat de 1,5 miljoen euro die Marketing Groningen aan tv-spotjes en andere reclame uitgeeft in de periode zo n 83 miljoen euro aan extra inkomsten hebben opgeleverd door extra dagrecreanten en extra overnachtingen (zie prof. G.J. Hospers Er gaat niets boven citymarketing, hoe zet je een plaats op de kaart? ). Maar Groningen is Hoorn niet, wij moeten het op onze eigen manier doen. Hoe dan ook: een goed uitgewerkt financieel plan dient de basis te zijn voor de stichting. Deze dient te werken met targets waaronder stijgende bezoekersaantallen. Bij de Stichting Promotie Alkmaar is de target bijvoorbeeld gesteld op jaarlijks 1% meer bezoekers, waarbij de telling plaatsvindt door de gemeente. Ook voor Hoorn lijkt ons deze target een goed uitgangspunt. 10

15 5. De volgende stap Ons oorspronkelijke idee was om dit plan nu met alle betrokkenen in een expertmeeting te bespreken. Die sessie zou leiden tot de uiteindelijke vorm. Daarna zou het met het versterkte commitment naar de gemeente gaan. We doen het nu andersom omdat de stadspromotie een politiek actueel onderwerp is geworden en het heel jammer zou zijn als dit plan met alle betrokkenheid en het commitment dat er al ligt als mosterd na de maaltijd zou komen. Het team van HIER formeerde vorig jaar al onbezoldigd een Task Force om deze expertmeeting te realiseren met afgevaardigden vanuit het veld die sterk zijn in organiseren en verbindende kwaliteiten kennen (Wouter Hakhoff, Suzan Vermeulen, Josine Sibum, Ron Dol en Marian Vleerlaag.) Zij hebbenen petit comité de conclusies uit het onderzoek en het conceptplan besproken. Er ligt een voorzet klaar voor een expertmeeting om gezamenlijk de praktische en financiële realisatie te onderzoeken. Die samenkomst zou gehouden kunnen worden in bijvoorbeeld Theater het Pakhuis met de eerder genoemde betrokkenen. Deze brainstormsessie is natuurlijk bedoeld om het plan gezamenlijk verder uit te werken en commitment te versterken. Nogmaals benadrukken wij dat dit een samenvoeging is van alle bestaande ideeën en dat er tijdens de meeting veranderingen aangebracht kunnen worden. Daarbij zou zeker de Gemeente Hoorn aanwezig dienen te zijn als belangrijke mede-uitvoerder. Bij groen licht voor dit plan zetten wij graag op korte termijn deze belangrijke tweede stap. 11

16 Bijlage 1. Alle onderdelen van het plan kort uitgewerkt 1. De website Doel: één centrale plek bieden waar iedereen (inwoners, ondernemers en bezoekers) terecht komt die informatie wil over de stad: De bestaande website van de gemeente krijgt een nieuwe homepage. Hierop wordt een splitsing gemaakt naar enerzijds de bestaande website, anderzijds een nieuwe website waarop Hoorn gepromoot wordt. Van daaruit kan doorgeklikt worden naar informatie over winkels, uitgaan, horeca, toeristische informatie, etc. De website zal de volgende functionaliteiten moeten hebben: 1.1 Afgeschermd deel voor organisaties Doel: afstemming agenda s, creëren samenwerkingsverbanden, versterking culturele veld. 1.2 Agendafunctie Diverse organisaties houden momenteel een activiteitenagenda bij, zie bijvoorbeeld: en Het is zinvol deze informatie te bundelen tot een compleet aanbod. Ook kunnen links worden opgenomen naar belangrijke culturele spelers zoals Schouwburg het Park en Cinema Oostereiland. Belangrijk is, dat alles op de site goed wordt gevolgd met Google Analytics. Deze gegevens zijn van essentieel belang om commerciële ruimte op de site te kunnen verkopen. 1.3 Content op maat De content moet op verschillende manieren kunnen worden benaderd. Via buttons met indeling Kunst & Cultuur, Mode & Lifestyle, Eten & Drinken en Logeren (voor hotels, bed & breakfast, campings, etc.). Daarnaast via de naam van de zaak/organisatie, gerangschikt op alfabetische volgorde, via een adviesprogrammaatje waarin iemand zijn voorkeuren kan aanklikken (bijv. restaurant/spaans -> tapas y mas, la cubinata) en via een algemene zoekfunctie op de site. HIER in Westfriesland heeft in de afgelopen vier jaar een schat aan waardevolle content verzameld op het gebied van kunst, cultuur en lifestyle. Het team kan deze content bewerken en geschikt maken voor online gebruik. Maar ook andere partijen hebben content voorradig zoals het Binnenstadsmanagement. Daarnaast zal nieuwe content gerealiseerd moeten worden. 1.4 Hyperlinks Bij ieder artikel en iedere advertentie dient een hyperlink naar de website van de ondernemer te worden opgenomen, om zo traffic naar zijn site te creëren. Het uitvoerende team zal de ondernemer op mogelijkheden als Google Analytics wijzen, zodat hij kan zien dat de site daadwerkelijk traffic naar zijn eigen site genereert. 12

17 1.5 Ruimte voor reviews Reviews zijn tegenwoordig ongelooflijk belangrijk. Bij iedere zaak/organisatie moet dus de mogelijkheid worden geven voor een beoordeling, liefst in tekst (incl. rapportcijfer), beeld en video. 1.6 Blogs en columns Door Hoornaars en Horinezen uit verschillende disciplines. Zij kunnen er in belangrijke mate toe bijdragen dat inwoners/bezoekers regelmatig terugkeren op de site. 1.7 Pas-aanbiedingen Op de site moet prominent ruimte worden vrijgemaakt voor de actuele Hoornpas-aanbiedingen. Bezoekers aan de site moeten hier coupons kunnen printen of kunnen meenemen op hun smartphone. Ook moet op de site ruimte komen voor uitleg over de Hoornpas en een aanmeldingsmogelijkheid. 1.8 Advertentiemogelijkheden Naast de reguliere banners, is het mogelijk om vast terugkerende onderdelen te plaatsen: - Menu van de week: iedere keer een ander restaurant/eettentje - Expo uitgelicht: iedere week een andere expositie in beeld - Voorstelling van de week - Huis in de aanbieding: iedere week een andere makelaar met een ander huis - Creatief: iedere week een andere workshop - Etc. Daarnaast natuurlijk veel ruimte voor aanbiedingen (met actiecode of coupon, om het effect te kunnen meten) en mailacties (= ook goed meetbaar). 1.9 Online centraal ticketloket Doel: Bieden van een centraal punt waarop kaartjes gereserveerd en besteld kunnen worden voor alle activiteiten op gebied van kunst, cultuur en lifestyle. Geven van informatie aan bezoekers en bewoners over activiteiten in de stad. 13

18 2. nieuwsbrief Doel: inwoners en bezoekers wekelijks informeren over de activiteiten in Hoorn in die week en ze aanzetten hieraan deel te nemen. Voor veel cultureel ingestelde Hoornaars en Horinezen vormen digitale nieuwsbrieven een belangrijke manier om zich te oriënteren op voorstellingen en andere culturele uitjes, zo blijkt uit eigen onderzoek. Veel culturele instellingen en grotere ondernemers hebben zelf een nieuwsbrief. Maar veel kleinere middenstanders nog niet. Of ze zien er niet professioneel uit. Vanuit de paraplufunctie kan de Stichting Promotie Hoorn afspraken maken met (culturele) ondernemers om tegen betaling een vast aantal maal per jaar te worden meegenomen in een speciale digitale nieuwsbrief, met een activiteit of aanbieding. De nieuwsbrief kan ook zeer goed dienst doen om informatie rond de Hoornpas te verspreiden. Uiteraard moet de nieuwsbrief prikkelen en motiveren om door te klikken en traffic naar de Hoornportal en websites van participanten te genereren. Consumenten kunnen zich via de site opgeven voor de nieuwsbrief. Ondernemers die een klantenbestand hebben, kunnen dat aanleveren. 3. Magazine Hier in Westfriesland Doel: inwoners en bezoekers motiveren en stimuleren om (culturele en commerciële) activiteiten in Hoorn te ondernemen. Na vier jaar is het glossy regiomagazine HIER in Westfriesland inmiddels een begrip geworden en kan daardoor een sleutelrol spelen bij het realiseren van de doelstellingen. Het magazine wordt huis aan huis verspreid onder Hoornse huishoudens via postcodesegmentatie; daarnaast vinden exemplaren hun weg naar de lezer via adverteerders en culturele instanties. In de bladformule kan worden opgenomen dat er standaard ruimte komt voor een overzicht (met kaartje dat doorgedrukt kan worden voor losse verspreiding) van alle participanten en van alle aanbiedingen rond de Hoornpas. 3.1 Magazine online Met een oplage van op ca Hoornse huishoudens bereikt het magazine nog lang niet de volledige Hoornse doelgroep. Naast de huishoudens die het blad in de bus krijgen, is er een hele groep die het blad misschien wel kent, maar niet iedere uitgave ziet. Bovendien is het blad in papieren vorm nog niet voldoende bereikbaar voor (potentiële) toeristen en mensen die Hoorn incidenteel aandoen, bijvoorbeeld met de boot of voor familiebezoek. Een oplage-verhoging zou daarom deel kunnen uitmaken van het plan. Daarnaast kan aanvullend bereik gecreërd worden door een online variant. Met de opkomst van de tablets (in Nederland in 2012 gestegen tot 2,8 miljoen exemplaren, dit betekent dat inmiddels 23% van alle personen die wel eens internetten een tablet tot hun beschikking heeft) wordt immers ook het online lezen van magazines meer gemeengoed. HIER valt momenteel online door te bladeren via een link naar Issuu. Het mooie hieraan is dat alle websitevermeldingen in het blad automatisch hyperlinks worden waarop bezoekers kunnen doorklikken. Het verdient echter aanbeveling om te onderzoeken of van HIER een echt online 14

19 magazine te maken is, waarop bijvoorbeeld ook (making-off)filmpjes kunnen worden gezet voor meer prikkeling en bereik. 4. Promotionele publicaties Ieder jaar worden door verschillende organisaties publicaties vervaardigd over Hoorn. Zo is er bijvoorbeeld de gids Mooi Hoorn, verschillende VVV-uitgaven en de Freebeesmap. Uiteraard kunnen al deze uitgaven blijven bestaan. Wel is het wenselijk datzij gebruikmaken van dezelfde paraplu Hoorn, stad met het blauwe hart. Daarnaast is het ook mogelijk om vanuit de Stichting Promotie Hoorn publicaties te verzorgen als een touristengids, shopping- en restaurantgidsen. 5. De Hoornpas Uit eigen onderzoek van HIER in Westfriesland blijkt dat er interesse is in een stadspas à la de Alkmaarpas (zie Onze stagiaire Laura Flierman is vorig jaar afgestudeerd op dit onderwerp. De pas heeft verschillende doelstellingen voor drie verschillende doelgroepen. 1. Bewoners. Doel: Korting bieden op kunst- en cultuuractiviteiten en op retail. Extra s bieden zoals speciaal hiervoor georganiseerde evenementen. Exposure bieden aan het culturele veld en de ondernemers in Hoorn. 2. Bezoekers. Doel: Deze zo lang mogelijk in Hoorn houden en ervoor zorgen dat zij activiteiten ondernemen op het gebied van kunst, cultuur en winkelen. Eenmalige aanbiedingen geven op kunst- en cultuuractiviteiten en op retail middels de dagpas en het bijbehorende voucherboekje. Extra s bieden zoals speciaal hiervoor georganiseerde evenementen. Exposure bieden aan culturele veld en ondernemers Hoorn. 3. Minima uit Hoorn. Doel: Korting bieden op lidmaatschap sportverenigingen en andere activiteiten voor henzelf en kinderen zonder stigma s. Extra korting bieden op kunst- en cultuuractiviteiten en op retail. Extra s bieden zoals speciaal hiervoor georganiseerde evenementen. 6. Interactieve informatiepalen in de stad Doel: Informatie bieden aan bezoekers, een overzicht bieden van alle activiteiten, horeca en winkelmogelijkheden in Hoorn via de vernieuwde website (zie punt 1). 7. Fysiek ticketloket in de haven en/of stad Doel: Bieden van een centraal punt waarop kaartjes gereserveerd en gehaald kunnen worden voor alle activiteiten op gebied van kunst, cultuur en lifestyle. Geven van informatie aan bezoekers en bewoners over activiteiten in de stad. Wellicht kan dit loket gevestigd worden in het TIP van HoornEvents en kunnen deze werkzaamheden ook gedaan worden door VVV Hoorn. 8. Mobiele app via QR/NFC Doel: informatie ontsluiten voor inwoners en bezoekers, waar en wanneer zij dat willen. 15

20 Het aantal aansluitingen voor mobiel internet stijgt nog steeds. In een totaalpakket voor stadspromotie mag een mobiele app dan ook niet ontbreken om alle informatie over de stad overal en op ieder moment te kunnen ontsluiten. Denk aan rondlopen door Hoorn en met de smartphone al scannend alle relevante informatie binnenhalen. Dat kan zowel toeristische informatie over monumenten en andere gebouwen zijn, maar ook een aanbieding van een deelnemende ondernemer. Binnenlopen, mobiel laten zien, en klaar! 9. Stadsplattegrond Doel: inwoners en bezoekers wegwijs maken in de stad en suggesties voor activiteiten aan de hand doen. Eigen onderzoek heeft geleerd dat in Amsterdam jaarlijks papieren stadsplattegronden worden meegenomen bij hotels. Deze voorzien kennelijk in een grote behoefte. Het lijkt een interessante optie om ook vanuit de Stichting Promotie Hoorn een papieren kaart uit te geven met daarop aangegeven hotels, restaurants en culturele instanties. 10. Evenementen Hoorn kent vele evenementen. Daarnaast zijn in Hoorn diverse partijen actief op het gebied van events. Er is behoefte aan coördinatie van al deze verschillende evenementen en nieuwe initiatieven, dat kan door de Stichting Promotie Hoorn. Hierdoor wordt overlap voorkomen, vergunningen worden afgestemd en er kan gezamenlijk publiciteit worden gerealiseerd, waardoor de evenementen elkaar versterken. Uiteraard worden de evenementen ook gekoppeld aan de Hoornpas, door bijvoorbeeld pashouders voorrang te geven bij het reserveren en ze de mogelijkheid te bieden om in te tekenen op een speciaal arrangement. De stichting helpt ondernemers bij het aanvragen van vergunningen van de evenementen (de procedure dient hiervoor vereenvoudigd te worden) en ondersteunt bij de organisatie. Ook is er ruimte voor het ondersteunen en ontwikkelen van nieuwe initiatieven waarbij de nieuwste technologische ontwikkelingen een belangrijke rol kunnen spelen. 11. Social media Doel: inwoners en bezoekers informeren, stimuleren en motiveren en de dialoog met ze aangaan. De kracht van social media is enorm. Overkoepelende Facebook- en Twitteraccounts kunnen heel gericht en actief worden ingezet om de veelheid van activiteiten en initiatieven in Hoorn onder de aandacht te brengen van bewoners en bezoekers. En om met ze in gesprek te gaan, want social media is vooral tweerichtingverkeer; het geeft Stichting Promotie Hoorn bijvoorbeeld de mogelijkheid om via polls snel een idee te krijgen hoe belangstellenden over een bepaald idee denken. Door actief te zijn op social media zal ook de website hoger scoren op de rankings op Google, waardoor meer mensen de overkoepelende site zullen bezoeken. 12. Layar Om meer mensen naar de website en die van participanten te krijgen (of hun webshop), lijkt het interessant om de mogelijkheden van Layar te onderzoeken. De gedrukte codes in magazine, 16

21 toeristische gids, et cetera kunnen gescand worden, waarmee men op de hieraan gelinkte websites komt. De pro-versie geeft toegang tot statistieken, waarmee aan de participant kan worden getoond hoeveel mensen zijn site hebben aangeklikt. 13. Location based marketing Doel: stimuleren aankopen/uitgeven bij lokale middenstand en culturele instanties. Er bestaat een aantal online tools waarmee (culture) middenstanders heel gericht aanbiedingen kunnen communiceren en traffic kunnen genereren, zoals scoupy en groupon. 14. Campagne Als Hoorn de zaken echt groot wil gaan aanpakken, dan is het absoluut noodzakelijk om een landelijke en lokale campagne te voeren die de stad bij inwoners, toeristen én ondernemers op de kaart zet. Het team van HIER heeft daar, zoals in dit rapport gelezen kan worden, zeker ideeën over en zou deze graag verder uitwerken. Belangrijk is een centraal thema dat de kern van Hoorn raakt. In het huidige thema Hoorn moet je voelen kan de naam van de stad in feite worden verwisseld voor iedere andere stadsnaam. Een centraal thema moet prikkelen en weergeven waar de stad voor staat. Dit plan is intellectueel eigendom van het team van HIER in Westfriesland. Op de complete inhoud, zowel tekst als beeld, zit copyright. 17

ONTDEK!CITYMARKETING

ONTDEK!CITYMARKETING RAPPORT ONTDEK!CITYMARKETING CENTRUMMANAGEMENT EN LEIDEN MARKETING IN EEN NIEUWE FASE DEEL I & II 10 september 2012 INHOUDSOPGAVE Deel I NA DE BESLUITVORMING OVER LEIDEN MARKETING 2013-2016 I - 1 Inleiding:

Nadere informatie

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel.nr. : Datum: 16 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: B. Duindam, Elise van Andel N.a.v. (evt. briefnrs.): 26967, 30184,

Nadere informatie

2013-2016 Meerjarenplan

2013-2016 Meerjarenplan 2013-2016 Meerjarenplan Colofon Januari 2012 Uitgave Stichting Cultuurpromotie Utrecht 2013-2016 Inhoud 2013-2016 Inleiding 5 2010-2011 Terugblik 6 2013-2016 Taak 8 2013-2016 Positie 8 2013-2016 Ambities

Nadere informatie

DE LEEGSTAND VAN HET MKB IN BRIELLE EEN ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN CITYMARKETING BIJ HET TEGENGAAN VAN LEEGSTAND

DE LEEGSTAND VAN HET MKB IN BRIELLE EEN ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN CITYMARKETING BIJ HET TEGENGAAN VAN LEEGSTAND DE LEEGSTAND VAN HET MKB IN BRIELLE EEN ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN CITYMARKETING BIJ HET TEGENGAAN VAN LEEGSTAND NAAM: ANOUK SLUIS - 0833947 STUDIE: COMMUNICATIE BEGELEIDER: MEVROUW K. STOLK INSTITUUT:

Nadere informatie

Marketing/Communicatie Plan. ten behoeve van de promotie van. Leidschendam - Centrum

Marketing/Communicatie Plan. ten behoeve van de promotie van. Leidschendam - Centrum Marketing/Communicatie Plan ten behoeve van de promotie van Leidschendam - Centrum Door : Tekst en fotografie Preneurl. BV Aakwerf 2, 2725 CN Zoetermeer, T:079 3433996 E:info@preneurl.com Van : Ing. Datum

Nadere informatie

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant Bart de Boer Kwartiermaker 31 Maart 2014 Inleiding... 2 Voor en door partners... 2 VisitBrabant: van beweging naar organisatie... 2 Succesfactoren en momentum... 3 De

Nadere informatie

JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014. December 2013

JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014. December 2013 JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014 December 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord door de directie 3 1. Doelstellingen 2014 5 2. Werkwijze Citymarketing 2014 7 3. Strategie 2014 9 4. Externe Marketing 9 4.1

Nadere informatie

Begroting/jaarplan 2011

Begroting/jaarplan 2011 Begroting/jaarplan 2011 Colofon Oktober 2010 Uitgave Stichting Cultuurpromotie Utrecht Vormgeving Robert Ramkema/SCU Woord vooraf Voor u ligt het jaarplan/begroting 2011 van de Stichting Cultuurpromotie

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING ALMELO PROMOTIE 2012-2016

BELEIDSPLAN STICHTING ALMELO PROMOTIE 2012-2016 BELEIDSPLAN STICHTING ALMELO PROMOTIE 2012-2016 VOORWOORD Almelo profileren als aantrekkelijke stad met kwalitatief hoogwaardige, attractieve en opvallende evenementen, zo luidt de missie van Stichting

Nadere informatie

Jouw marketingplan in acht stappen

Jouw marketingplan in acht stappen Jouw marketingplan in acht stappen Werkboek voor ondernemers in de multifunctionele landbouw 1 INHOUD Inleiding... 3 Wat is marketing en waarom een marketingplan?... 4 Stap 1. Formuleren van doelstellingen...

Nadere informatie

Mediawijzer.net Jaarplan 2011 december 2010, versie 3.0. Jaarplan 2011. Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0

Mediawijzer.net Jaarplan 2011 december 2010, versie 3.0. Jaarplan 2011. Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0 Jaarplan 2011 Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0 1 Voorwoord We leven in een snelle wereld waar, mede door technologische ontwikkelingen, het gebruik van media een steeds grotere

Nadere informatie

VVV Maastricht Marketingplan 2014. Inhoudsopgave

VVV Maastricht Marketingplan 2014. Inhoudsopgave Marketingplan 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Onze visie, missie en organisatie 4 Kerncijfers toerisme Maastricht 8 Trends 9 Onze omgeving 11 Marketingvisie en doelstellingen 12 Speerpunten 2014 14 Regiefunctie

Nadere informatie

Leisure Port. Jaarplan 2013

Leisure Port. Jaarplan 2013 1 Leisure Port Jaarplan 2013 Voorwoord Voor u ligt het jaarplan 2013 van Stichting Leisure Port, een samengaan van activiteiten tussen Stichting Toerisme Noord-Limburg en Stichting Promotie Noord-Limburg.

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen

De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen Provincie Groningen De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen Eindrapportage - deel 1 lagroup 3 april 2013 eindrapportage, deel 1 2012-063 rp 14a Inhoud Deel 1 Introductie 3 Belangrijkste

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

De afgelopen periode zijn er belangwekkende veranderingen gerealiseerd. Er is een

De afgelopen periode zijn er belangwekkende veranderingen gerealiseerd. Er is een Jaarplan 2015 VOORWOORD De afgelopen periode zijn er belangwekkende veranderingen gerealiseerd. Er is een hernieuwde visie tot stand gekomen die de basis is voor ons functioneren. Samen met de nieuwe visie

Nadere informatie

Aan de slag met Citymarketing Zutphen!

Aan de slag met Citymarketing Zutphen! Aan de slag met Citymarketing Zutphen! De som van alles wat Zutphen +tot Zutphen maakt ( 1 Aan de slag met Citymarketing Zutphen! De som van alles wat Zutphen tot Zutphen maakt 2 ) ( 3 Notitie over citymarketing

Nadere informatie

Is Bergen merkwaardig?

Is Bergen merkwaardig? Is Bergen merkwaardig? Advies over de te volgen merkstrategie voor de gemeente Bergen (NH) Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Stuurgroep Toerisme en Recreatie Bergen Leisure Result Datum: Mei 2009 INHOUD SAMENVATTING

Nadere informatie

Nota van B&W. Bestuurlijke context

Nota van B&W. Bestuurlijke context Nota van B&W Portefeuille B. B. Schneiders Auteur E.P.A. Evertse Telefoon 5113566 E-mail: e.evertse@haarlem.nl STZ/EC Reg.nr. 2008/16556 Bijlagen: A Onderwerp Principebesluit City Marketing Haarlem B &

Nadere informatie

Kansen zien in crisistijden:

Kansen zien in crisistijden: Kansen zien in crisistijden: Een onderzoek naar de manier waarop de P60 businessclub het beste opgezet kan worden. Afstudeerscriptie HBO Bachelor Vrijetijdsmanagement Naam: Danielle Alkema Studentnummer:

Nadere informatie

Regie werkt! Gemeentelijke praktijkvoorbeelden

Regie werkt! Gemeentelijke praktijkvoorbeelden Regie werkt! Gemeentelijke praktijkvoorbeelden Regie werkt! Gemeentelijke praktijkvoorbeelden 1 inhoudsopgave voorwoord 5 deel i: vormen van regie 7 inleiding van theorie naar praktijk 9 1. Geld als vliegwiel

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Regio Alkmaar: Parel aan Zee

Regio Alkmaar: Parel aan Zee Regio Alkmaar: Parel aan Zee Toeristische Visie 2025, een samenvatting Toeristisch Recreatief Actieplan 2015 22 januari 2015 Inleiding Toerisme en recreatie is voor de Regio Alkmaar een belangrijke economische

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT SOCIALE KAART NIJKERK

ADVIESRAPPORT SOCIALE KAART NIJKERK ADVIESRAPPORT SOCIALE KAART NIJKERK OPDRACHTGEVER: GEZONDHEIDSCENTRUM DE NIJE VESTE UITVOEREND: MARLOES VOGT LOOPTIJD: OKTOBER 2014 TOT EN MET DECEMBER 2014 1 Inhoud Managementsamenvatting... 3 Inleiding...

Nadere informatie

Directieverslag 1. 1. Doelstellingen en resultaten 3. 2. Strategie & Beleid 7

Directieverslag 1. 1. Doelstellingen en resultaten 3. 2. Strategie & Beleid 7 Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Directieverslag 1 1. Doelstellingen en resultaten 3 2. Strategie & Beleid 7 3. Business to Consumer 3.1 Marketing Recreatief Toerisme 13 3.2 Cultuur Marketing 22 4. Business

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland

BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland Afstudeeronderzoek Arnoud van der Kolk (9809643) TCW- corporate communication In opdracht van de gemeente Zaanstad Afstudeercommissie: M.D.T. de Jong

Nadere informatie