Hoorn, stad met het blauwe hart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoorn, stad met het blauwe hart"

Transcriptie

1 Hoorn, stad met het blauwe hart Plan voor de oprichting van Stichting Promotie Hoorn Mei 2013 Voorstel Stichting Promotie Hoorn HIER in Westfriesland mei 2013

2 Inhoudsopgave 1. Inleidende samenvatting 2. Wie zijn wij? 3. Achtergronden van het plan 3.1 Wat hebben we bedacht? 3.2 Wie hebben we gesproken? 3.3 Waar leidde het toe? 4. Het plan 4.1 Hoe ziet het plan eruit? 4.2 Wie zijn er bij betrokken? 4.3 Wie gaat dat betalen? 4.4 Wat gaat het opleveren? 5. De volgende stap Bijlage 1: Alle onderdelen van het plan kort uitgewerkt 1

3 1. Een inleidende samenvatting Het plan: Stichting Promotie Hoorn Hoorn in zicht. Het is nodig, en het is mogelijk: een heldere, aansprekende promotie voor de stad Hoorn, vanuit een samenwerkingsverband met alle bestaande relevante partijen. Met een onafhankelijke stichting die fungeert als overkoepelend centraal en effectief communicerend platform. Een stichting, bezet door meerdere fte s, die praktische tools creëert en uitvoert zoals een overkoepelende en inspirerende website, een eigen aansprekend magazine, een stadspas met kortingen en andere voordelen, een online nieuwsbrief met tips en aanbiedingen, apps met (restaurant)routes, social media-acties, (digitale) stadskaarten, lichtkranten aan de rand van de stad en nog veel meer. Onder één noemer die alle partijen samenbrengt, onder dezelfde onafhankelijke vlag met slechts één doel: zorgen dat Hoorn hier beter van wordt. En het mooie is: er hoeft niets opnieuw uitgevonden te worden, alles is er al. We hoeven het alleen maar samen te voegen en onder één vlag te scharen. De tijd is er rijp voor, de partijen zien de noodzaak, de bereidheid is er. Zo vinden de bezoekers van Hoorn (zowel de regionale als de landelijke bezoeker) en de Hoornse inwoners binnenkort heel gemakkelijk inspirerende informatie over de stad. En maken zij kennis met de culturele activiteiten, de shoppingmogelijkheden, het horeca-aanbod, de uitgaansgelegenheden, de historische en architectonische hoogtepunten en de schoonheid van stad en haven. Maar ook met de prachtige regio waar Hoorn de parel van is; de promotie is immers ingebed in de promotie van de regio. Hoorn op efficiënte wijze vermarkt, dat is het effect. We zijn in zicht, we zijn vindbaar, we verleiden en informeren. Hoorn krijgt de economische boost die de stad en haar ondernemers juist nu nodig hebben en we maken nog beter gebruik van onze USP s. Het doel? Het aantal bezoekers aan onze stad verhogen, het plezier van een bezoek versterken en verblijf verlengen waardoor men langer blijft, meer besteedt en Hoorn aanbeveelt als winkel-, cultuur- en recreatiestad. Dat is het plan. En het kan, zo bewees ons onderzoek van de afgelopen anderhalf jaar. Gewoon door iedereen bij elkaar te brengen. In Hoorn gebeurt immers al zoveel: zowel op cultureel, winkel- en promotioneel gebied. De samenhang ontbreekt nu echter. Hoorn en al haar (culturele) ondernemers zijn niet zichtbaar genoeg en dat gaat letterlijk ten koste van de stad. Niet voor niets luidt de conclusie van de Hoornse Rekenkamercommissie in het rapport Toerismebeleid: onbekend maakt onbemind d.d 15 januari 2013 dan ook: Hoorn moet meer doen aan citymarketing. 2

4 Wij, de makers van het magazine HIER in Westfriesland, zijn het volledig met de Hoornse Rekenkamercommissie eens. Stadspromotie is weliswaar een belangrijk onderdeel van citymarketing maar is natuurlijk niet hetzelfde. Ons plan richt zich vooral op de stadspromotie. Ten eerste omdat andere onderdelen van de Hoornse citymarketing al gedeeltelijk worden ingevuld door andere partijen (provincie, KvK, ontwikkelingsbedrijf NhN). Daarnaast is stadspromotie een efficiënt afgebakend terrein dat concreet haalbaar is en juist nu in deze economisch moeilijke tijden zo belangrijk is. Als laatste: met veel geld uittrekken voor het aanstellen van een citymarketeer zonder uitvoerend orgaan en concrete middelen, komt Hoorn niet veel verder. Wij zien de mogelijkheden om stadspromotie goed en gedegen te realiseren. Juist nu - maar dan wel gezamenlijk met zowel gemeente als alle spelers in het veld. Met een gezamenlijk gedeelde visie en doelstelling die de bestaande activiteiten en partijen verenigt. Die visie fungeert als de vlag boven op de wagen. Eén vlag die Hoorn herkenbaar maakt en tevens dient als duidelijke TomTom voor alle samenwerkende partijen. Het bepaalt een stevige promotionele koers voor de komende jaren. Voor dit plan hebben wij reeds een onderzoek, een commitmentproces met vrijwel alle partijen en de start van de ontwikkelingsfase achter de rug. Tot nu toe is er veel enthousiasme over de plannen, vooral omdat men de meerwaarde ziet van een gecentreerde en gerichte promotie van de stad. Maar ook vanwege het feit dat in dit plan de uitvoerende organisaties de sterke rol die ze al hebben, kunnen blijven spelen. Ons plan vormt voor niemand een bedreiging, maar is een welkom initiatief om de bestaande activiteiten te verbinden en te versterken. Naar ons idee de enige manier om stadspromotie in Hoorn van de grond te krijgen. Dit rapport is dan ook een samenvoeging van alle ideeën die er leven bij de belangrijkste partijen op dit gebied in Hoorn. Het vraagt ieders inzet en goede wil, maar die is er al. Het vraagt hier en daar om het herschikken van de bestaande financiële middelen en om een betrokken lokale overheid die investeert in de stad en samenwerkt met de partijen in het veld. Het resulteert in een structurele onafhankelijke stichting met een gezamenlijk gedragen meerjarenplan. Dat kost wat maar minder dan alle losse activiteiten zouden doen en het is veel effectiever. De uitkomst is meer dan de som der delen. En daar wordt iedereen beter van. In vele steden is stadspromotie al succesvol gerealiseerd, bijvoorbeeld in Alkmaar, Dordrecht en Groningen. Van de eerste en laatste zijn enkele kerngegevens opgenomen in dit plan. Het voert te ver om ze hier allemaal uit te werken, ze zijn echter belangrijke inspiratiebronnen en leerzame voorbeelden voor onze stad. Oorspronkelijk was het onze bedoeling om aan de hand van dit plan een expertmeeting te organiseren waarbij we het plan met alle betrokkenen verder wilden concretiseren. In verband met de grote stappen die Hoorn op korte termijn wil nemen op het gebied van citymarketing hebben we besloten om het plan nu al te verspreiden, waarbij we in een volgend stadium - na groen licht - graag de expertmeeting alsnog willen organiseren. 3

5 Met dit plan willen wij laten zien wat er hier leeft en mogelijk is, gewoon van binnenuit, gedragen door mensen uit het veld. Hopelijk belanden deze ideeën en het commitment dat er al ligt niet in de la. Dat zou echt een gemiste kans zijn. Enkele cijfers over Hoorn: Cijfers keer bezocht door ruim bezoekers; De grootste groep bezoekers is tussen de 30 en 64 jaar. Dat komt overeen met het landelijke beeld; Bezoekers komen vooral naar Hoorn om te winkelen; Het aantal bezoeken daalde met 13 procent t.o.v Dit komt overeen met de landelijke dalende trend als gevolg van de economische crisis. Vervoer Het meest gebruikte vervoermiddel om naar Hoorn te komen is de auto; keer. (Dat is 77 procent van alle vervoermiddelen. Dit is aanmerkelijk hoger dan het landelijke gemiddelde dat op 58 procent uitkomt); Met de trein werden bezoeken afgelegd; Boot: bezoeken; 84 procent van de bezoekers kwam uit de eigen provincie. Bestedingen Hoorn scoort opmerkelijk hoog in het hoogste segment van meer dan 100 euro gemiddeld (25% t.o.v. 10% landelijk). Dit leidt tot een hoog gemiddeld bestedingspatroon. Gemiddeld wordt per persoon per bezoek 51,80 euro uitgegeven. Vooral bij het winkelen wordt veel geld uitgegeven. Namelijk 44 procent geeft tussen de 91 en 100 euro uit, terwijl dat landelijk 15 procent is. Hoorn staat bekend als fun-shopstad. Huidig cijfer Aantal inwoners: Bron: NBTC-NIPO Research 4

6 2. Wie zijn wij? De initiatiefnemer van Stichting Promotie Hoorn is het team van HIER in Westfriesland; hét magazine voor kunst, cultuur en lifestyle in de regio. Onze namen zijn Ron Dol, Irma van der Lubbe, Marian Vleerlaag, Cor Dol en Tako Rem. Als reclame-, marketing- en communicatiespecialisten maken wij naast diverse uitingen voor onze opdrachtgevers al vier jaar het gratis glossy magazine HIER in Westfriesland voor alle inwoners en bezoekers van Hoorn en de regio. Dat doen we met passie - zonder enige vorm van subsidie - omdat de stad en de regio ons na aan het hart ligt. Door het magazine (en door onze betrokkenheid bij de organisatie van culturele activiteiten als het weekend Hoorn Kunst & Cultuur en het Hoornse Boek&Bal) hebben wij contacten met alle grote en kleine spelers in het Hoornse en regionale kunsten cultuurveld. Bovendien hebben we via ons magazine een uitstekende samenwerkingsrelatie met zo n 200 Hoornse ondernemers. Laat het duidelijk zijn: HIER in Westfriesland wil geen stichting voor de promotie van Hoorn zijn of worden. Zoals het blad een uit de hand gelopen maar zeer professionele hobby is, is het onderzoek naar de mogelijkheden van een kortingspas uitgelopen in dit plan. En nee, daar kregen we niet voor betaald. Wij hebben dit doorgezet omdat we enthousiast zijn over de mogelijkheden. Wij zijn één van de partijen die de stad al promoten en vinden daarom het onderwerp heel belangrijk. Juist nu, Hoorn moet in zicht! In Stichting Promotie Hoorn willen wij graag het magazine HIER in Westfriesland inbedden, gecombineerd met de stadspas. Waar mogelijk verzorgen we graag andere promotionele uitingen die uit het plan voortkomen, zoals het mede-ontwikkelen van de overkoepelende website. We zetten met plezier onze kennis, expertise en ons netwerk in. De doelgroep vinden en binden met geloofwaardige en relevante content en de samenwerkingspartners een stevig promotioneel platform bieden, daar hebben wij als team van HIER ervaring mee. Het is waar we sterk in zijn. 5

7 3. Achtergronden van het plan 3.1 Wat hebben we bedacht? Eind 2011/begin 2012 onderzochten we de mogelijkheid tot uitbreiding van het magazine met een kortingspas, de zogenaamde HIER-Pas. Een kortingspas met acties en kortingen op horeca-, winkel-, kunst- en cultuurgebied. Hiervoor werden onder meer online enquêtes gehouden en live interviews afgenomen met ondernemers en sleutelfiguren in de kunst- en cultuursector in Hoorn en omstreken. Al in het begin van dit proces bleek echter dat er een sterke gemeenschappelijke behoefte bij de geïnterviewden bestond, namelijk een betere afstemming van activiteiten, meer onderlinge samenwerking en een betere algemene promotie van Hoorn bij bewoners en bezoekers van de stad. De geïnterviewden droegen zelf veel concrete oplossingen aan voor de knelpunten. Naar aanleiding hiervan heeft het team van HIER in Westfriesland besloten de focus te verleggen van een onderzoek voor een pas naar een totaalonderzoek naar stadspromotie. Hiervoor is de lijst van geïnterviewden uitgebreid met mensen/organisaties die al actief zijn op het gebied van de promotie van de stad en zijn er bezoeken geweest aan initiatieven in andere steden, waaronder Stadspas Rotterdam en Stichting Promotie Alkmaar. De conclusies zijn uitgewerkt in een overkoepelend idee onder de noemer Stichting Promotie Hoorn. 3.2 Wie hebben we gesproken? Ad Geerdink: Westfries Museum Hans Stuifbergen: Museum 20 ste eeuw René Van den Broeke: Museumstoomtram Theo Viset: Pop Hoorn Miranda Rood: Bibliotheek Hoorn Astrid Honing: Schouwburg Het Park Esther Wagenaar: Blauwe Schuit Irma Sijs: Theater het Pakhuis Josine Sibum: Hotel MariaKapel Frank van den Berg: Manifesto Wouter Hakhoff: muzikant/dirigent Ilona Palasthy: Dromedaris Suzan Vermeulen: Het Gezelschap Jeroen van de Brug: Galerie X Hans Feld: destijds de Hoornse Boekhandel Bob Jansen: Bob Jansen haar en make-up Patrick van der Kroft: Restaurant Van der Kroft 6

8 Nanja Pol: Restaurant Zuid Sjef Wolters: Reclamesjef Henk van den Bovenkamp: Lusence Sandy van Lent: Basic Label Ron Whisker: ijssalon Vivaldi Femke Jacobs: Cartridge City Aart Ruppert: wethouder Peter Westenberg: wethouder Henk Hansen: voorzitter OSH (Ondernemers Stad Hoorn) Rob van Loon: Hoorn Events Edith Hartog: Evenementen & Markten Marcel Serlier: VVV Hart van Noord-Holland Jan Haring: vice-voorzitter OSH 3.3 Waar leidde het toe? We verzamelden al de knowhow, de vragen, de knelpunten en de ideeën die er over dit onderwerp leven. Steeds opnieuw kwam het idee terug om in navolging van andere steden een overkoepelende organisatie in de vorm van een stichting ter promotie van de stad Hoorn op te richten. Deze organisatie initieert, stimuleert, coördineert en ondersteunt de veelheid aan activiteiten in onder één centrale paraplu. Hierdoor zijn de activiteiten beter op elkaar afgestemd en versterken zij elkaar. Bovendien hebben inwoners en bezoekers - maar ook de ondernemers van Hoorn - op deze manier één duidelijke ingang naar het ontsluiten van alle informatie over de stad. Voorwaarden die genoemd werden voor het slagen van dit plan: Een onafhankelijk opererende stichting Een gezamenlijke uitvoering met bestaande partijen waarin allen een rol kunnen spelen Participatie en betrokkenheid van de gemeente bij de in uitvoerende stichting Een locatie in de binnenstad Structurele financiële ondersteuning voor de communicatiemiddelen Meerdere betaalde fte s om continuïteit te garanderen Een meerjarenplan met een bewust op de verschillende doelgroepen gerichte marketingstrategie 7

9 4. Het plan 4.1 Hoe ziet het plan eruit? Wij stellen ons voor dat de Stichting Promotie Hoorn zetelt in de binnenstad bijvoorbeeld in de Statenpoort, de Kerkmeijerkamer, met de ingang op de Nieuwsteeg. Deze ruimte wordt verhuurd door de gemeente, maar staat al geruime tijd leeg. Deze onafhankelijke en overkoepelende stichting stuurt alle promotionele activiteiten in de stad aan en stemt ze op elkaar af zodat de activiteiten elkaar versterken en zowel bewoners als bezoekers als ondernemers van de stad één centrale ingang hebben voor het ontsluiten van alle informatie. Dit doet de organisatie vanuit het meerjarenplan op de verschillende doelgroepen gerichte marketingplan. Van daaruit realiseert en onderhoudt Stichting Promotie Hoorn onder andere een inspirerende en oriënterende website, een blad, een stadspas met kortingen en activiteiten, een online nieuwsbrief met tips en aanbiedingen, apps met (restaurant)routes, lichtkranten aan de rand van de stad, online informatiepalen in de stad, et cetera. Zie voor de uitwerking per onderdeel Bijlage 1. Daarnaast zorgt de stichting dat het lokale en het regionale toerismebeleid en de uitvoering ervan op elkaar aansluiten. Dat doet de stichting met één motto dat alle partijen samenbrengt, onder dezelfde onafhankelijke vlag met slechts één doel: zorgen dat Hoorn hier beter van wordt. Voorstel van onze kant is: Hoorn, stad met het blauwe hart Daarbij kan in diverse promotionele uitingen de slogan aangepast worden aan het doel: - Winkelstad met het blauwe hart - Historische stad met het blauwe hart - Culturele stad met het blauwe hart - Ondernemende stad met het blauwe hart - Uitgaansstad met het blauwe hart - Culinaire stad met het blauwe hart -... Let wel: dit voorstel moet nog voorgelegd worden op de expertmeeting en wellicht kan dit tijdens de brainstorm met alle partijen tot een andere invalshoek/motto leiden. Of het nu dit motto of een ander wordt: de stichting zorgt dat er een aansprekend en onderscheidend imago gecreëerd wordt. Gezamenlijk wordt hiermee beter bekend gemaakt wat onze stad en de regio te bieden heeft; er is samenhang in het aanbod en meer slagkracht in marketing en communicatie. 8

10

11 Winkel-

12 4.2 Wie zijn er bij betrokken? Met elkaar wordt het merk Hoorn uitgedragen. Partnership is daarbij het sleutelwoord. In navolgend schema wordt de betrokkenheid van de deelnemende partijen geschetst; hieronder wordt een mogelijk invulling met name(n) genoemd. Dit zijn invullingen van onze kant en zijn slechts suggesties. Elke andere invulling is mogelijk en dient in overleg samengesteld te worden. Met andere woorden: dit voorstel moet nog voorgelegd worden op de expertmeeting en wellicht kan dit tijdens de brainstorm met alle partijen tot een andere invalshoek/invulling leiden. Bestuur Het bestuur van Stichting Promotie Hoorn zou gevormd kunnen worden door afgevaardigden van: Gemeente Hoorn, wethouder of hoge ambtenaar bijvoorbeeld Frans Mencke Kunst- en cultuursector bijvoorbeeld Ad Geerdink, directeur Westfries Museum en/of Roel Vente, directeur Schouwburg het Park Ondernemers winkeliers bijvoorbeeld vicevoorzitter OSH Jan Haring Ondernemers horeca bijvoorbeeld Nanja Pol, eigenaar restaurant Zuid Stad- en regiopromotie bijvoorbeeld VVV directeur Marcel Serlier Commerciële evenementensector bijvoorbeeld Rob van Loon van Hoorn Events Kunst- en cultuurevenementen bijvoorbeeld Ron Dol van HIER in Westfriesland en/of Wouter Hakhoff, culturele organisator Uitvoering 0,5 fte Aanvragen vergunningen en informatieafstemming gemeente 1,0 fte Coördinatie en evenementenbegeleiding 0,5 fte Bijhouden content website en uitvoering Hoorn-pas Belangrijke voorwaarden *Het bestuur vergadert altijd met de medewerkers die de uitvoering realiseren om beleid en uitvoering zo nauw mogelijk op elkaar af te stemmen. Zo vermijd je papieren tijgers en kennisverlies vanuit het veld. *De Adviescommissie wordt per onderwerp samengesteld en geeft minimaal twee maal per jaar inhoudelijk input aan bestuur en uitvoerende medewerkers. *Stichting Promotie Hoorn is een leer/werkplek voor re-integratie/mensen met een beperking ism met Gemeente Hoorn en Opmaat. De administratieve basistaken worden door minimaal twee van deze medewerkers mede uitgevoerd. De coördinator begeleidt hen. *Indien nodig wordt expertise ingehuurd van een citymarketeer maar alleen wanneer dit relevant is om het budget zo effectief mogelijk in te kunnen zetten. 9

13

14 4.3 Wie gaat dat betalen? Stadspromotie kost geld. Maar dat kost het nu ook al, ondanks het feit dat het versnipperd gebeurt. De geldstromen die er nu al plaatsvinden dienen in kaart te worden gebracht waarna deze op een betere manier inzetbaar zijn. Dan is de uitkomst meer dan de som der delen. en uniforme promotie van de stad is efficiënter en de verschillende partijen kunnen gebruik maken van gezamenlijke tools als de website en dergelijke. Dat vraagt wel om lef, loslaten en vertrouwen. Het kan ook alleen als de gemeente laat zien dat dit een door het stadsbestuur gedragen plan is dat financieel ondersteund wordt en door de gemeente mede uitgevoerd wordt. Een voorbeeld dichtbij maar van een iets grotere stad. In Alkmaar gaat ongeveer euro per jaar om in de stadspromotie. Daarvan komt vanuit Economische Zaken. De rest is afkomstig uit culturele instellingen, sportverenigingen, het ondernemersfonds (20.000) en sponsors. In de Alkmaarse Stadspas gaat ongeveer euro om. Daarvan komt euro vanuit eigen inkomsten door de verkoop van de pas, euro vanuit WMO/Sociale Zaken (de minimapas is opgenomen in de Stadspas waardoor deze veel effectiever wordt gebruikt). In Hoorn kunnen financiële middelen ingezet worden vanuit: - Economische zaken - Reclamegelden OSH - Promotie culturele instellingen - Promotie sport en recreatie - Sociale zaken (Hoornpas) - Verder valt nog te denken aan gedeeltelijke sponsoring door het Hoornse bedrijfsleven (voordeel bij drukwerkinkoop e.d.) 4.4 Wat gaat het opleveren? Stadspromotie levert winst op. Dat hebben succesvolle voorbeelden uit den lande bewezen. Logisch, want als je het goed doet, trekt het bezoekers uit de regio, uit het hele land en zelfs uit het buitenland naar de stad. De winkeliers, horeca en culturele sector doen hier hun voordeel mee. Natuurlijk is het moeilijk om tot een inschatting te komen wat het geldelijke gewin precies is. Om maar eens een voorbeeld te noemen: geschat wordt dat de 1,5 miljoen euro die Marketing Groningen aan tv-spotjes en andere reclame uitgeeft in de periode zo n 83 miljoen euro aan extra inkomsten hebben opgeleverd door extra dagrecreanten en extra overnachtingen (zie prof. G.J. Hospers Er gaat niets boven citymarketing, hoe zet je een plaats op de kaart? ). Maar Groningen is Hoorn niet, wij moeten het op onze eigen manier doen. Hoe dan ook: een goed uitgewerkt financieel plan dient de basis te zijn voor de stichting. Deze dient te werken met targets waaronder stijgende bezoekersaantallen. Bij de Stichting Promotie Alkmaar is de target bijvoorbeeld gesteld op jaarlijks 1% meer bezoekers, waarbij de telling plaatsvindt door de gemeente. Ook voor Hoorn lijkt ons deze target een goed uitgangspunt. 10

15 5. De volgende stap Ons oorspronkelijke idee was om dit plan nu met alle betrokkenen in een expertmeeting te bespreken. Die sessie zou leiden tot de uiteindelijke vorm. Daarna zou het met het versterkte commitment naar de gemeente gaan. We doen het nu andersom omdat de stadspromotie een politiek actueel onderwerp is geworden en het heel jammer zou zijn als dit plan met alle betrokkenheid en het commitment dat er al ligt als mosterd na de maaltijd zou komen. Het team van HIER formeerde vorig jaar al onbezoldigd een Task Force om deze expertmeeting te realiseren met afgevaardigden vanuit het veld die sterk zijn in organiseren en verbindende kwaliteiten kennen (Wouter Hakhoff, Suzan Vermeulen, Josine Sibum, Ron Dol en Marian Vleerlaag.) Zij hebbenen petit comité de conclusies uit het onderzoek en het conceptplan besproken. Er ligt een voorzet klaar voor een expertmeeting om gezamenlijk de praktische en financiële realisatie te onderzoeken. Die samenkomst zou gehouden kunnen worden in bijvoorbeeld Theater het Pakhuis met de eerder genoemde betrokkenen. Deze brainstormsessie is natuurlijk bedoeld om het plan gezamenlijk verder uit te werken en commitment te versterken. Nogmaals benadrukken wij dat dit een samenvoeging is van alle bestaande ideeën en dat er tijdens de meeting veranderingen aangebracht kunnen worden. Daarbij zou zeker de Gemeente Hoorn aanwezig dienen te zijn als belangrijke mede-uitvoerder. Bij groen licht voor dit plan zetten wij graag op korte termijn deze belangrijke tweede stap. 11

16 Bijlage 1. Alle onderdelen van het plan kort uitgewerkt 1. De website Doel: één centrale plek bieden waar iedereen (inwoners, ondernemers en bezoekers) terecht komt die informatie wil over de stad: De bestaande website van de gemeente krijgt een nieuwe homepage. Hierop wordt een splitsing gemaakt naar enerzijds de bestaande website, anderzijds een nieuwe website waarop Hoorn gepromoot wordt. Van daaruit kan doorgeklikt worden naar informatie over winkels, uitgaan, horeca, toeristische informatie, etc. De website zal de volgende functionaliteiten moeten hebben: 1.1 Afgeschermd deel voor organisaties Doel: afstemming agenda s, creëren samenwerkingsverbanden, versterking culturele veld. 1.2 Agendafunctie Diverse organisaties houden momenteel een activiteitenagenda bij, zie bijvoorbeeld: en Het is zinvol deze informatie te bundelen tot een compleet aanbod. Ook kunnen links worden opgenomen naar belangrijke culturele spelers zoals Schouwburg het Park en Cinema Oostereiland. Belangrijk is, dat alles op de site goed wordt gevolgd met Google Analytics. Deze gegevens zijn van essentieel belang om commerciële ruimte op de site te kunnen verkopen. 1.3 Content op maat De content moet op verschillende manieren kunnen worden benaderd. Via buttons met indeling Kunst & Cultuur, Mode & Lifestyle, Eten & Drinken en Logeren (voor hotels, bed & breakfast, campings, etc.). Daarnaast via de naam van de zaak/organisatie, gerangschikt op alfabetische volgorde, via een adviesprogrammaatje waarin iemand zijn voorkeuren kan aanklikken (bijv. restaurant/spaans -> tapas y mas, la cubinata) en via een algemene zoekfunctie op de site. HIER in Westfriesland heeft in de afgelopen vier jaar een schat aan waardevolle content verzameld op het gebied van kunst, cultuur en lifestyle. Het team kan deze content bewerken en geschikt maken voor online gebruik. Maar ook andere partijen hebben content voorradig zoals het Binnenstadsmanagement. Daarnaast zal nieuwe content gerealiseerd moeten worden. 1.4 Hyperlinks Bij ieder artikel en iedere advertentie dient een hyperlink naar de website van de ondernemer te worden opgenomen, om zo traffic naar zijn site te creëren. Het uitvoerende team zal de ondernemer op mogelijkheden als Google Analytics wijzen, zodat hij kan zien dat de site daadwerkelijk traffic naar zijn eigen site genereert. 12

17 1.5 Ruimte voor reviews Reviews zijn tegenwoordig ongelooflijk belangrijk. Bij iedere zaak/organisatie moet dus de mogelijkheid worden geven voor een beoordeling, liefst in tekst (incl. rapportcijfer), beeld en video. 1.6 Blogs en columns Door Hoornaars en Horinezen uit verschillende disciplines. Zij kunnen er in belangrijke mate toe bijdragen dat inwoners/bezoekers regelmatig terugkeren op de site. 1.7 Pas-aanbiedingen Op de site moet prominent ruimte worden vrijgemaakt voor de actuele Hoornpas-aanbiedingen. Bezoekers aan de site moeten hier coupons kunnen printen of kunnen meenemen op hun smartphone. Ook moet op de site ruimte komen voor uitleg over de Hoornpas en een aanmeldingsmogelijkheid. 1.8 Advertentiemogelijkheden Naast de reguliere banners, is het mogelijk om vast terugkerende onderdelen te plaatsen: - Menu van de week: iedere keer een ander restaurant/eettentje - Expo uitgelicht: iedere week een andere expositie in beeld - Voorstelling van de week - Huis in de aanbieding: iedere week een andere makelaar met een ander huis - Creatief: iedere week een andere workshop - Etc. Daarnaast natuurlijk veel ruimte voor aanbiedingen (met actiecode of coupon, om het effect te kunnen meten) en mailacties (= ook goed meetbaar). 1.9 Online centraal ticketloket Doel: Bieden van een centraal punt waarop kaartjes gereserveerd en besteld kunnen worden voor alle activiteiten op gebied van kunst, cultuur en lifestyle. Geven van informatie aan bezoekers en bewoners over activiteiten in de stad. 13

18 2. nieuwsbrief Doel: inwoners en bezoekers wekelijks informeren over de activiteiten in Hoorn in die week en ze aanzetten hieraan deel te nemen. Voor veel cultureel ingestelde Hoornaars en Horinezen vormen digitale nieuwsbrieven een belangrijke manier om zich te oriënteren op voorstellingen en andere culturele uitjes, zo blijkt uit eigen onderzoek. Veel culturele instellingen en grotere ondernemers hebben zelf een nieuwsbrief. Maar veel kleinere middenstanders nog niet. Of ze zien er niet professioneel uit. Vanuit de paraplufunctie kan de Stichting Promotie Hoorn afspraken maken met (culturele) ondernemers om tegen betaling een vast aantal maal per jaar te worden meegenomen in een speciale digitale nieuwsbrief, met een activiteit of aanbieding. De nieuwsbrief kan ook zeer goed dienst doen om informatie rond de Hoornpas te verspreiden. Uiteraard moet de nieuwsbrief prikkelen en motiveren om door te klikken en traffic naar de Hoornportal en websites van participanten te genereren. Consumenten kunnen zich via de site opgeven voor de nieuwsbrief. Ondernemers die een klantenbestand hebben, kunnen dat aanleveren. 3. Magazine Hier in Westfriesland Doel: inwoners en bezoekers motiveren en stimuleren om (culturele en commerciële) activiteiten in Hoorn te ondernemen. Na vier jaar is het glossy regiomagazine HIER in Westfriesland inmiddels een begrip geworden en kan daardoor een sleutelrol spelen bij het realiseren van de doelstellingen. Het magazine wordt huis aan huis verspreid onder Hoornse huishoudens via postcodesegmentatie; daarnaast vinden exemplaren hun weg naar de lezer via adverteerders en culturele instanties. In de bladformule kan worden opgenomen dat er standaard ruimte komt voor een overzicht (met kaartje dat doorgedrukt kan worden voor losse verspreiding) van alle participanten en van alle aanbiedingen rond de Hoornpas. 3.1 Magazine online Met een oplage van op ca Hoornse huishoudens bereikt het magazine nog lang niet de volledige Hoornse doelgroep. Naast de huishoudens die het blad in de bus krijgen, is er een hele groep die het blad misschien wel kent, maar niet iedere uitgave ziet. Bovendien is het blad in papieren vorm nog niet voldoende bereikbaar voor (potentiële) toeristen en mensen die Hoorn incidenteel aandoen, bijvoorbeeld met de boot of voor familiebezoek. Een oplage-verhoging zou daarom deel kunnen uitmaken van het plan. Daarnaast kan aanvullend bereik gecreërd worden door een online variant. Met de opkomst van de tablets (in Nederland in 2012 gestegen tot 2,8 miljoen exemplaren, dit betekent dat inmiddels 23% van alle personen die wel eens internetten een tablet tot hun beschikking heeft) wordt immers ook het online lezen van magazines meer gemeengoed. HIER valt momenteel online door te bladeren via een link naar Issuu. Het mooie hieraan is dat alle websitevermeldingen in het blad automatisch hyperlinks worden waarop bezoekers kunnen doorklikken. Het verdient echter aanbeveling om te onderzoeken of van HIER een echt online 14

19 magazine te maken is, waarop bijvoorbeeld ook (making-off)filmpjes kunnen worden gezet voor meer prikkeling en bereik. 4. Promotionele publicaties Ieder jaar worden door verschillende organisaties publicaties vervaardigd over Hoorn. Zo is er bijvoorbeeld de gids Mooi Hoorn, verschillende VVV-uitgaven en de Freebeesmap. Uiteraard kunnen al deze uitgaven blijven bestaan. Wel is het wenselijk datzij gebruikmaken van dezelfde paraplu Hoorn, stad met het blauwe hart. Daarnaast is het ook mogelijk om vanuit de Stichting Promotie Hoorn publicaties te verzorgen als een touristengids, shopping- en restaurantgidsen. 5. De Hoornpas Uit eigen onderzoek van HIER in Westfriesland blijkt dat er interesse is in een stadspas à la de Alkmaarpas (zie Onze stagiaire Laura Flierman is vorig jaar afgestudeerd op dit onderwerp. De pas heeft verschillende doelstellingen voor drie verschillende doelgroepen. 1. Bewoners. Doel: Korting bieden op kunst- en cultuuractiviteiten en op retail. Extra s bieden zoals speciaal hiervoor georganiseerde evenementen. Exposure bieden aan het culturele veld en de ondernemers in Hoorn. 2. Bezoekers. Doel: Deze zo lang mogelijk in Hoorn houden en ervoor zorgen dat zij activiteiten ondernemen op het gebied van kunst, cultuur en winkelen. Eenmalige aanbiedingen geven op kunst- en cultuuractiviteiten en op retail middels de dagpas en het bijbehorende voucherboekje. Extra s bieden zoals speciaal hiervoor georganiseerde evenementen. Exposure bieden aan culturele veld en ondernemers Hoorn. 3. Minima uit Hoorn. Doel: Korting bieden op lidmaatschap sportverenigingen en andere activiteiten voor henzelf en kinderen zonder stigma s. Extra korting bieden op kunst- en cultuuractiviteiten en op retail. Extra s bieden zoals speciaal hiervoor georganiseerde evenementen. 6. Interactieve informatiepalen in de stad Doel: Informatie bieden aan bezoekers, een overzicht bieden van alle activiteiten, horeca en winkelmogelijkheden in Hoorn via de vernieuwde website (zie punt 1). 7. Fysiek ticketloket in de haven en/of stad Doel: Bieden van een centraal punt waarop kaartjes gereserveerd en gehaald kunnen worden voor alle activiteiten op gebied van kunst, cultuur en lifestyle. Geven van informatie aan bezoekers en bewoners over activiteiten in de stad. Wellicht kan dit loket gevestigd worden in het TIP van HoornEvents en kunnen deze werkzaamheden ook gedaan worden door VVV Hoorn. 8. Mobiele app via QR/NFC Doel: informatie ontsluiten voor inwoners en bezoekers, waar en wanneer zij dat willen. 15

20 Het aantal aansluitingen voor mobiel internet stijgt nog steeds. In een totaalpakket voor stadspromotie mag een mobiele app dan ook niet ontbreken om alle informatie over de stad overal en op ieder moment te kunnen ontsluiten. Denk aan rondlopen door Hoorn en met de smartphone al scannend alle relevante informatie binnenhalen. Dat kan zowel toeristische informatie over monumenten en andere gebouwen zijn, maar ook een aanbieding van een deelnemende ondernemer. Binnenlopen, mobiel laten zien, en klaar! 9. Stadsplattegrond Doel: inwoners en bezoekers wegwijs maken in de stad en suggesties voor activiteiten aan de hand doen. Eigen onderzoek heeft geleerd dat in Amsterdam jaarlijks papieren stadsplattegronden worden meegenomen bij hotels. Deze voorzien kennelijk in een grote behoefte. Het lijkt een interessante optie om ook vanuit de Stichting Promotie Hoorn een papieren kaart uit te geven met daarop aangegeven hotels, restaurants en culturele instanties. 10. Evenementen Hoorn kent vele evenementen. Daarnaast zijn in Hoorn diverse partijen actief op het gebied van events. Er is behoefte aan coördinatie van al deze verschillende evenementen en nieuwe initiatieven, dat kan door de Stichting Promotie Hoorn. Hierdoor wordt overlap voorkomen, vergunningen worden afgestemd en er kan gezamenlijk publiciteit worden gerealiseerd, waardoor de evenementen elkaar versterken. Uiteraard worden de evenementen ook gekoppeld aan de Hoornpas, door bijvoorbeeld pashouders voorrang te geven bij het reserveren en ze de mogelijkheid te bieden om in te tekenen op een speciaal arrangement. De stichting helpt ondernemers bij het aanvragen van vergunningen van de evenementen (de procedure dient hiervoor vereenvoudigd te worden) en ondersteunt bij de organisatie. Ook is er ruimte voor het ondersteunen en ontwikkelen van nieuwe initiatieven waarbij de nieuwste technologische ontwikkelingen een belangrijke rol kunnen spelen. 11. Social media Doel: inwoners en bezoekers informeren, stimuleren en motiveren en de dialoog met ze aangaan. De kracht van social media is enorm. Overkoepelende Facebook- en Twitteraccounts kunnen heel gericht en actief worden ingezet om de veelheid van activiteiten en initiatieven in Hoorn onder de aandacht te brengen van bewoners en bezoekers. En om met ze in gesprek te gaan, want social media is vooral tweerichtingverkeer; het geeft Stichting Promotie Hoorn bijvoorbeeld de mogelijkheid om via polls snel een idee te krijgen hoe belangstellenden over een bepaald idee denken. Door actief te zijn op social media zal ook de website hoger scoren op de rankings op Google, waardoor meer mensen de overkoepelende site zullen bezoeken. 12. Layar Om meer mensen naar de website en die van participanten te krijgen (of hun webshop), lijkt het interessant om de mogelijkheden van Layar te onderzoeken. De gedrukte codes in magazine, 16

21 toeristische gids, et cetera kunnen gescand worden, waarmee men op de hieraan gelinkte websites komt. De pro-versie geeft toegang tot statistieken, waarmee aan de participant kan worden getoond hoeveel mensen zijn site hebben aangeklikt. 13. Location based marketing Doel: stimuleren aankopen/uitgeven bij lokale middenstand en culturele instanties. Er bestaat een aantal online tools waarmee (culture) middenstanders heel gericht aanbiedingen kunnen communiceren en traffic kunnen genereren, zoals scoupy en groupon. 14. Campagne Als Hoorn de zaken echt groot wil gaan aanpakken, dan is het absoluut noodzakelijk om een landelijke en lokale campagne te voeren die de stad bij inwoners, toeristen én ondernemers op de kaart zet. Het team van HIER heeft daar, zoals in dit rapport gelezen kan worden, zeker ideeën over en zou deze graag verder uitwerken. Belangrijk is een centraal thema dat de kern van Hoorn raakt. In het huidige thema Hoorn moet je voelen kan de naam van de stad in feite worden verwisseld voor iedere andere stadsnaam. Een centraal thema moet prikkelen en weergeven waar de stad voor staat. Dit plan is intellectueel eigendom van het team van HIER in Westfriesland. Op de complete inhoud, zowel tekst als beeld, zit copyright. 17

Alkmaar Marketing is de citymarketingorganisatie voor Alkmaar en omgeving. Alkmaar Marketing verbindt bezoekers, bewoners en bedrijven.

Alkmaar Marketing is de citymarketingorganisatie voor Alkmaar en omgeving. Alkmaar Marketing verbindt bezoekers, bewoners en bedrijven. Media tarieven 2018 Alkmaar Marketing Alkmaar Marketing is de citymarketingorganisatie voor Alkmaar en omgeving. Alkmaar Marketing verbindt bezoekers, bewoners en bedrijven. Hoe? Door Alkmaar te promoten

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen)

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen) Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht Jaarplan 2015 (eerste versie op hoofdlijnen) Versie 2.0 27 maart 2015 1. Inleiding De POBD is een vereniging die als doel heeft het winkel- en horecabezoek aan

Nadere informatie

print Ontdek de sportviscommunity met meer dan 8 miljoen contactmomenten! websites games marketing e-newsletters social media content

print Ontdek de sportviscommunity met meer dan 8 miljoen contactmomenten! websites games marketing e-newsletters social media content Ontdek de sportviscommunity met meer dan 8 miljoen contactmomenten! Maak kennis met de Vipmedia sportviscommunity. Via dit mediaplatform kunt u uw doelgroep gepassioneerde sport- en wedstrijdvissers direct

Nadere informatie

Samen sterker voor Woudenberg!

Samen sterker voor Woudenberg! Kick-off bijeenkomst Samen sterker voor Woudenberg! WELKOM Brainstorm-avond Samen Sterker voor Woudenberg DES Woudenberg RBT Heuvelrug & Vallei woensdag 16 september 2015 Agenda 19.00 u Inloop & ontvangst

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009 Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 25 november 2008 Naam opsteller : Thea Olivier Informatie op te vragen bij : Thea Olivier Portefeuillehouders : Jan Mesu Onderwerp: evaluatie Stuurgroep

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

De Telegraaf De feiten

De Telegraaf De feiten Platform Dagblad De Telegraaf Website Telegraaf.nl De Telegraaf Mobiel De Telegraaf Tablet De Telegraaf Glossy s Specials Redactionele pijlers Nieuws Sport Finance Entertainment Informatie en reserveren

Nadere informatie

Marketing voor bedrijvenparken. Samen bouwen aan succes.

Marketing voor bedrijvenparken. Samen bouwen aan succes. Marketing voor bedrijvenparken Samen bouwen aan succes. Grond en stenen met waarde Een vol bedrijvenpark zorgt voor een hogere grond- en steenprijs. Precies wat u als eigenaar van een bedrijvenpark wilt,

Nadere informatie

Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland

Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland Augustus 2012 Karina Brouwer 2 Inhoudsopgave Wat is Uit-in-Noord-Holland?... 5 Bezoekersaantallen...5 Agenda...7 Editorial...7 Tips...7 Acties...7 Nieuwsbrief...7

Nadere informatie

Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC

Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC 1 Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC Agenda Wat is innovatielab? Doel innovatielab Onderzoek innovatielab Producten innovatielab Travel 3.0 platform 2 Wat is het innovatielab

Nadere informatie

Onze missie is mensen Almelo maximaal laten beleven. Ons motto: Wij brengen Almelo samen!

Onze missie is mensen Almelo maximaal laten beleven. Ons motto: Wij brengen Almelo samen! Onze missie is mensen Almelo maximaal laten beleven. Ons motto: Wij brengen Almelo samen! 2 Voorwoord Geachte lezer, Het jaar 2014 was in vele opzichten een positief jaar. Hoogtepunten waren een groot

Nadere informatie

APELDOORN PROMOTIE MAAKT JE ZICHTBAAR. Promotiemiddelen 15

APELDOORN PROMOTIE MAAKT JE ZICHTBAAR. Promotiemiddelen 15 APELDOORN PROMOTIE MAAKT JE ZICHTBAAR Promotiemiddelen 15 1 MAAKT JE ZICHTBAAR Promoot je evenement of onderneming via Apeldoorn Promotie Apeldoorn Promotie maakt je activiteiten zichtbaar Apeldoorn Promotie

Nadere informatie

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING INHOUD 1. Over SEO 2. Over Bloggen 3. Over Social Media 4. Over Email marketing 5. Over Google Adwords 6. Over Adverteren op Social Media 7. Over Affiliate

Nadere informatie

saleskit digitale mogelijkheden LINDA.

saleskit digitale mogelijkheden LINDA. saleskit digitale mogelijkheden LINDA. ALTIJD EN OVERAL AANWEZIG met content & interactie die voldoen aan de merkwaarden van LINDA. ALTIJD MET EEN KNIPOOG PROFIEL LINDA. biedt vrouwen met LINDAmagazine.nl,

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Gelderland levert je mooie streken. Geldersestreken2016

Gelderland levert je mooie streken. Geldersestreken2016 Gelderland levert je mooie streken Geldersestreken2016 Wat doen we? Het bezoek aan de Gelderse streken (Veluwe, Achterhoek, regio Arnhem Nijmegen en Rivierenland) in zijn geheel bevorderen: meer toeristen

Nadere informatie

Plan van Aanpak Organisatie. Januari 2015, dynamisch handvat

Plan van Aanpak Organisatie. Januari 2015, dynamisch handvat Plan van Aanpak 2016 Januari 2015, dynamisch handvat 1. Organisatie Vanaf 2016 wordt de organisatie van Venray Bloeit anders ingericht. De nieuwe organisatiestructuur ziet er als volgt uit: Stuurgroep

Nadere informatie

Van lead naar klant. Alles wat u moet weten over leads

Van lead naar klant. Alles wat u moet weten over leads Van lead naar klant Alles wat u moet weten over leads Leads Voor de meeste websites is hét doel: leads. Ofwel, mensen of bedrijven die interesse hebben in uw product of dienst., potentiële klanten dus.

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Content marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan stijgen

Nadere informatie

Frankwatching. Volledige automatisering e-mailmarketing

Frankwatching. Volledige automatisering e-mailmarketing Frankwatching Volledige automatisering e-mailmarketing Efficiënte promotie van nieuwe artikelen via e-mail CMS Koppeling bespaart een uur werk per nieuwsbrief Customized content door uitgebreide segmentatie

Nadere informatie

VVV Maastricht. lidmaatschap 2016

VVV Maastricht. lidmaatschap 2016 VVV Maastricht lidmaatschap 2016 1 facts & figures BEZOEKEN 3.000.000 IN MAASTRICHT, PER JAAR 2E HOTELSTAD VAN NEDERLAND 2E TOERISTENSTAD VAN NEDERLAND 2E MONUMENTENSTAD VAN NEDERLAND STERKSTE TOERISTISCHE

Nadere informatie

De virtuele toekomst van uw bedrijf is begonnen

De virtuele toekomst van uw bedrijf is begonnen Bricks and clicks De virtuele toekomst van uw bedrijf is begonnen Alphens.NL, de grootste en meest bezochte site van Alphen aan den Rijn Alle nieuws on-line en altijd als eerste en meest compleet Hét podium

Nadere informatie

A. Business model canvas. B. Marketing en acquisitieplan. C. Actiepunten. BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan

A. Business model canvas. B. Marketing en acquisitieplan. C. Actiepunten. BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan A. Business model canvas Je vult het business model canvas in en komt tot een duidelijke beschrijving van de waarde propositie en het beoogde klant segment

Nadere informatie

saleskit! digitale mogelijkheden LINDA.!

saleskit! digitale mogelijkheden LINDA.! saleskit digitale mogelijkheden LINDA. ALTIJD EN OVERAL AANWEZIG met content & interactie die voldoen aan de merkwaarden van LINDA. ALTIJD MET EEN KNIPOOG PROFIEL LINDA. biedt vrouwen met LINDAmagazine.nl,

Nadere informatie

Dinsdag 17 april 2012 kick-off

Dinsdag 17 april 2012 kick-off Dinsdag 17 april 2012 kick-off Niek van Twillert Managing Director App HET Instrument Agenda Historie papieren Instrumentengids Instrumentengids.nl Oriëntatiegedrag potentiële klant 2012. App HET Instrument

Nadere informatie

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners?

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Stelling Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Tim Cosson Internet Strateeg Eigenaar mindworkz 26 jaar oud Woon samen Voetbal Geloof in samenwerken 1.Wat is social media? 2.Welke doelen

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

maastricht: media kit 2015

maastricht: media kit 2015 maastricht: media kit 2015 VVV/Maastricht Marketing 1 Wie zijn wij Wij zijn de citymarketing organisatie van Maastricht, actief op het gebied van branding & marketing. Informatieverstrekker & dienstverlener,

Nadere informatie

De Telegraaf De feiten

De Telegraaf De feiten Platform Dagblad De Telegraaf Website Telegraaf.nl De Telegraaf Mobiel De Telegraaf Tablet De Telegraaf Glossy s Specials Redactionele pijlers Nieuws Sport Finance Entertainment Informatie en reserveren

Nadere informatie

UW BEDRIJF GEMAKKELIJK EN VOORDELIG PROMOTEN OP TOPSITES? DAT KAN! In enkele simpele stappen staan uw advertenties gericht online.

UW BEDRIJF GEMAKKELIJK EN VOORDELIG PROMOTEN OP TOPSITES? DAT KAN! In enkele simpele stappen staan uw advertenties gericht online. 95 Lokaal adverteren op het netwerk van Telegraaf Media Groep NIEUW! UW BEDRIJF GEMAKKELIJK EN VOORDELIG PROMOTEN OP TOPSITES? DAT KAN! Ontdek de voordelen Gericht Bereik de doelgroep die u ook echt wilt

Nadere informatie

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0. Ook Coevorden Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren Project Datum Versie Status Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.4 Concept 1. Visie Achtergrond: van twitter via verbinding naar

Nadere informatie

Platform. Dagblad De Telegraaf Website Telegraaf.nl

Platform. Dagblad De Telegraaf Website Telegraaf.nl Presentatie 2014 Platform Dagblad De Telegraaf Website Telegraaf.nl g De Telegraaf mobiel De Telegraaf tablet De Telegraaf tablet De Telegraaf glossy s De Telegraaf specials De Telegraaf specials Het platform

Nadere informatie

Meer gasten in uw restaurant door Facebook

Meer gasten in uw restaurant door Facebook Meer gasten in uw restaurant door Facebook Waarom investeren in Facebook? 9,6 miljoen mensen maken gebruik van Facebook waarvan 6,8 miljoen dagelijks. Doelgroep(en) zijn gemakkelijk te bereiken. Zorgt

Nadere informatie

Mediakit 2016 editie

Mediakit 2016 editie Mediakit 2016 editie Wij maken technologie begrijpelijk Contactgegevens Informatie over verkoop, traffic, redactie en de uitgever 2016 Titels: AndroidPlanet.nl iphoned.nl Smartphone.nl www.androidplanet.nl

Nadere informatie

May 11, 14 Adverteermogelijkheden 2014

May 11, 14 Adverteermogelijkheden 2014 1 ALLES OVER HAARLEM vernieuwende blog Haarlemcityblog.nl is een vernieuwend online blog over Haarlem en omgeving voor mannen en vrouwen tussen de 25 en 45 jaar, wonend in Haarlem of bezoekers van onze

Nadere informatie

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING ONLINE MARKETING ANGELCOACHING MARCA VAN DEN BROEK Met mijn bedrijf AngelCoaching zet ik me in voor succesvol ondernemen als kunstenaar//creatief. WAAR GAAT HET OM? Zichtbaarheid Onderscheidend (en authentiek)

Nadere informatie

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie

Enquête toeristisch-recreatieve aanbod in Zuid-Limburg en de Euregio

Enquête toeristisch-recreatieve aanbod in Zuid-Limburg en de Euregio Enquête toeristisch-recreatieve aanbod in Zuid-Limburg en de Euregio Beoordeling van het vrijetijds- aanbod in Zuid- Limburg en de regio door de geënquêteerden Er is van alles te doen in de regio. Volgens

Nadere informatie

TravMedia Company. professionaliseert e-mailmarketing

TravMedia Company. professionaliseert e-mailmarketing TravMedia Company professionaliseert e-mailmarketing Efficiënte promotie van nieuwe artikelen via e-mail CMS Koppeling bespaart een uur werk per nieuwsbrief Customized content door uitgebreide segmentatie

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1 Uw bedrijf in beeld De manier waarop en de vorm waarin uw bedrijf zich presenteert, bepaalt in grote mate de beeldvorming van het bedrijf bij uw huidige en toekomstige relaties en klanten. Dit geldt voor

Nadere informatie

Promotie/reclamepakketten

Promotie/reclamepakketten Promotie/reclamepakketten 2014/2015 Inhoudsopgave I. beunited Network... 3 II. www.bitterballenborrel.nl... 4 III. www.borrelnieuws.nl... 5 IV. Combinatietarieven... 6 V. Item inbrengen voor bij de verloting...

Nadere informatie

Management Support vormt al meer dan 30 jaar dé community voor (directie)secretaressen, officemanagers en managementassistenten.

Management Support vormt al meer dan 30 jaar dé community voor (directie)secretaressen, officemanagers en managementassistenten. Management Support vormt al meer dan 30 jaar dé community voor (directie)secretaressen, officemanagers en managementassistenten. Belangrijkste peilers: print en digitaal vakblad, website, emailnieuwsbrief,

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010 April 2011 ugu Toeristisch bezoek aan in 2010 Al zeven jaar doet mee aan Toeristisch bezoek aan steden, onderdeel van het Continu Vakantie Onderzoek (CVO). Het CVO is een panelonderzoek waarbij Nederlanders

Nadere informatie

GEMEENTE SOEST. Welkom. Update: Gemeente Soest op de kaart! Nynke Minkema-Wedzinga Datum: 21-04-2015

GEMEENTE SOEST. Welkom. Update: Gemeente Soest op de kaart! Nynke Minkema-Wedzinga Datum: 21-04-2015 Welkom Update: Gemeente Soest op de kaart! Nynke Minkema-Wedzinga Datum: 21-04-2015 1 Inhoud Terugblik uitkomst naamsbekendheid onderzoek t.b.v. promotie campagne Ingezette promotie campagne Gemeente Soest

Nadere informatie

INSPIRATIEBRON VOOR SPELEN, SPORTEN EN BEWEGEN IN DE BUITENRUIMTE

INSPIRATIEBRON VOOR SPELEN, SPORTEN EN BEWEGEN IN DE BUITENRUIMTE MEDIAKIT 2015 INSPIRATIEBRON VOOR SPELEN, SPORTEN EN BEWEGEN IN DE BUITENRUIMTE Platform BuitenSpelen werkt, in nauwe samenwerking met krachtige partners in het veld, aan de verzameling, interpretatie

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

Het Fair Fashion Festival 2015

Het Fair Fashion Festival 2015 Het Fair Fashion Festival 2015 Wij streven ernaar de aandacht van de consument voor F air T rade fashion te verhogen door middel van het Fair Fashion Festival. Onder het begrip fashion verstaan wij: kleding,

Nadere informatie

saleskit digitale mogelijkheden LINDA.

saleskit digitale mogelijkheden LINDA. saleskit digitale mogelijkheden LINDA. ALTIJD EN OVERAL AANWEZIG met content & interactie die voldoen aan de merkwaarden van LINDA. ALTIJD MET EEN KNIPOOG PROFIEL LINDA. biedt vrouwen met LINDAmagazine.nl,

Nadere informatie

De virtuele toekomst van uw bedrijf is begonnen

De virtuele toekomst van uw bedrijf is begonnen Bricks and clicks De virtuele toekomst van uw bedrijf is begonnen Alphens.NL, de grootste en meest bezochte site van Alphen aan den Rijn Alle nieuws on-line en altijd als eerste en meest compleet Hét podium

Nadere informatie

Havezate Den Alerdinck

Havezate Den Alerdinck HET DIRECTEUREN DINER Havezate Den Alerdinck - LAAG ZUTHEM - INDEX DINEREN IN GOED GEZELSCHAP EEN GARANTIE VOOR INSPIRERENDE ONTMOETINGEN DE ZEVEN UITGANGSPUNTEN VAN HET DIRECTEUREN DINER LOCATIE HAVEZATE

Nadere informatie

Whitepaper: Conversie realiseren door middel van Facebook Advertising

Whitepaper: Conversie realiseren door middel van Facebook Advertising Whitepaper: Conversie realiseren door middel van Facebook Advertising De mogelijkheden van Facebook Advertising binnen de totale online marketingstrategie. Facebook Advertising Met 8,9 miljoen Facebook-gebruikers

Nadere informatie

TOP AANBOD. Online Marketing

TOP AANBOD. Online Marketing TOP AANBOD Online Marketing Éen aanspreekpunt voor al uw marketing activiteiten! TAOM is gespecialiseerd in online marketing & zorgt ervoor dat uw bedrijf op een heldere, krachtige en duidelijke manier

Nadere informatie

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Datum: : 13-6-2017 Van Onderwerp: : Marco van Hoek, Wendy Kolste : Plan van aanpak Aanleiding Ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente

Nadere informatie

Documentatiemap VEENENDAAL. VoordeelCard VEENENDAAL. W. van Oranje-Nassau. Veenendaal VoordeelCard is een initiatief van:

Documentatiemap VEENENDAAL. VoordeelCard VEENENDAAL. W. van Oranje-Nassau. Veenendaal VoordeelCard is een initiatief van: Documentatiemap Veenendaal is een initiatief van: 1. Wat is de Veenendaal Voordeel Card De Veenendaal Voordeel Card is een digitale abonneekaart die vanaf begin november 2012 voor inwoners en bezoekers

Nadere informatie

CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? 12 februari 2014, Richard van Hoorn

CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? 12 februari 2014, Richard van Hoorn CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? Hoe krijg ik mijn winkel vol? Inzet marketingbudget Hoe meet je of de kosten van printmedia opwegen tegen het effect? Het commercieel effect De klassieke commerciële

Nadere informatie

WORKSHOP SCOREN MET UW TOERISTISCHE WEBSITE

WORKSHOP SCOREN MET UW TOERISTISCHE WEBSITE WORKSHOP SCOREN MET UW TOERISTISCHE WEBSITE Wie zijn wij? Peter Dekker Alfons van Duijvenbode Agenda Belang van online in toerisme Gebruiksvriendelijke websites Online marketing dimensies Vragen & Meer

Nadere informatie

Lesweek 7 Zoekmachinemarketing/ Search Engine Marketing (SEM)

Lesweek 7 Zoekmachinemarketing/ Search Engine Marketing (SEM) Lesweek 7 Zoekmachinemarketing/ Search Engine Marketing (SEM) Voor dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van teksten uit het boek: Interactieve Marketing, van Reijsen, M. Zweers, T. Jansen, H. Pearson Education

Nadere informatie

Succesvol dankzij internet

Succesvol dankzij internet Succesvol dankzij internet Gratis workshop voor Ondernemend Roombeek Enschede 24-4-2012 Jorik Heins Deze presentatie komt online beschikbaar op www.marketingman.nl/presentatie Vanavond Wat is een goede

Nadere informatie

Van de Bestuurstafel

Van de Bestuurstafel pagina 1 van 5 Subscribe Share Past Issues Translate OVLR Nieuwsbrief 12-2015 View this email in your browser OVLR 1995 2015 Van de Bestuurstafel Heeft u al uw ondernemers plannen klaar voor 2016? Op basis

Nadere informatie

JAARPLANNER Maak van je huis jouw droomhuis!

JAARPLANNER Maak van je huis jouw droomhuis! JAARPLANNER 2018 Maak van je huis jouw droomhuis! MISSIE DOELGROEP PROFIEL MISSIE WONEN.nl helpt mensen om van hun huis hun droomhuis te maken! Dat doen we op de volgende manier: - Prikkelen met nieuws.

Nadere informatie

bijeenkomst markt! 12 maart het paleis 2010, statement communicatieadviesbureau

bijeenkomst markt! 12 maart het paleis 2010, statement communicatieadviesbureau bijeenkomst markt! 12 maart het paleis ron overbeek directeur statement communicatieadviesbureau overbeek@statement.nl www.statement.nl nl.linkedin.com/in/ronoverbeek twitter.com/ronoverbeek wie ben ik?

Nadere informatie

WHITEPAPER. Waarom een online magazine? Welke voordelen zijn er te behalen? Inhoud & bladritme ONLINE MAGAZINES

WHITEPAPER. Waarom een online magazine? Welke voordelen zijn er te behalen? Inhoud & bladritme ONLINE MAGAZINES WHITEPAPER ONLINE MAGAZINES Waarom een online magazine? Welke voordelen zijn er te behalen? Inhoud & bladritme INTRODUCTIE Je hebt deze whitepaper gedownload omdat je geïnteresseerd bent in online magazines.

Nadere informatie

Ons huis hebben we gevonden op AmsterdamWoont.nl. Een krachtige bundeling van nieuwbouwpartijen

Ons huis hebben we gevonden op AmsterdamWoont.nl. Een krachtige bundeling van nieuwbouwpartijen Ons huis hebben we gevonden op AmsterdamWoont.nl Een krachtige bundeling van nieuwbouwpartijen Een krachtige bundeling van nieuwbouwpartijen Het doel van het Platform Woonpromotie Amsterdam is het aanbod

Nadere informatie

Maximale zichtbaarheid op het grootste regionale nieuwsplatform. * voorne-putten.nl * vpdealz.nl * social media * app * narrowcasting.

Maximale zichtbaarheid op het grootste regionale nieuwsplatform. * voorne-putten.nl * vpdealz.nl * social media * app * narrowcasting. Tarieven 2014 de schakel tussen web en winkel Maximale zichtbaarheid op het grootste regionale nieuwsplatform * voorne-putten.nl * vpdealz.nl * social media * app * narrowcasting Voorne-Putten.nl is een

Nadere informatie

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS WEBSHOP FEBELNET Versie 2.0 Hoe uw site kenbaar maken? Facebook Google+ account QR-code aanmaken en communiceren (aanmaken kan gratis via: http://goqr.me

Nadere informatie

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Actueel beleidsplan Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut E vrienden@hubrecht.eu 2014-2016 1.1 Inleiding Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

Holland's Next Topmodel Seizoen 6

Holland's Next Topmodel Seizoen 6 Seizoen 6 Inspireren Advisereren Communiceren Delen creeeren Concept Afstudeeronderzoek Student: Sanne Fleskens Opleiding: MIC Redactie & Mediaproductie Begeleiders: Micha Struyk & Marcel Cleeren Amsterdam,

Nadere informatie

Checklist: Facebookpagina

Checklist: Facebookpagina Checklist: Facebookpagina De Facebookpagina checklist Met plezier bieden we u deze Facebook Checklist aan. De Facebook Checklist geeft u inzicht in de mogelijkheden die Facebook biedt voor uw bedrijf.

Nadere informatie

De Wolf & Partners accountants en adviseurs heeft het initiatief genomen om over dit onderwerp een branche-update te presenteren.

De Wolf & Partners accountants en adviseurs heeft het initiatief genomen om over dit onderwerp een branche-update te presenteren. 1. Branche-update 1.1 Waarom deze branche-update? Het zijn turbulente tijden voor de MKB ondernemer in de modebranche. De derde recessie in vier jaar wordt gecombineerd met een complete verandering van

Nadere informatie

Evenementen. pakketten. VVV Zuid-Limburg

Evenementen. pakketten. VVV Zuid-Limburg VVV Zuid-Limburg App Belangenbehartiging politiek Acties voor Inwoners Promotie regio via infopunten Kennis delen Promotie van evenementen Toeristische promotie gemeentes Social media Presentaties en gastcollege

Nadere informatie

Vijf oplossingen om jongeren te betrekken bij de Provincie Utrecht

Vijf oplossingen om jongeren te betrekken bij de Provincie Utrecht Perikles Adviesgroep Vijf oplossingen om jongeren te betrekken bij de Provincie Utrecht Bart Haagsma, Mirthe de Kok, Bas Litjens, Bart van Santen, Montse van Schie en Annemijn Willemsen 21 maart 2016 Perikles

Nadere informatie

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016 ASSET MARKETING Asset Marketing is een studievereniging van de Universiteit van Tilburg die zich richt op studenten en alumni met een interesse in marketing, marktonderzoek of communicatie. Met een ledenbestand

Nadere informatie

Goede voorbeelden van evenementendesks. Model lalkmaar, Groningen, Antwerpen?

Goede voorbeelden van evenementendesks. Model lalkmaar, Groningen, Antwerpen? Evenementendesk Goede voorbeelden van evenementendesks Model lalkmaar, Groningen, Antwerpen? Model Alkmaar Onderdeel van SPA: Stichting Promotie Alkmaar Voordat je een vergunning g aanvraagt evenementendesk

Nadere informatie

Bedrijventelefoonboek.nl

Bedrijventelefoonboek.nl Bedrijventelefoonboek.nl Informatie voor bedrijven In deze brochure wordt kort uitgelegd welke functionaliteiten het Bedrijventelefoonboek uw onderneming te bieden heeft. In Nederland zoeken elke dag gemiddeld

Nadere informatie

, 1. Drenthebelletje De nieuwsbrief van Marketing Drenthe. Save, A-Nexe, NDiate). iiii ilt. Nieuwsbrief september 2017

, 1. Drenthebelletje De nieuwsbrief van Marketing Drenthe. Save, A-Nexe, NDiate). iiii ilt. Nieuwsbrief september 2017 Nieuwsbrief september 2017 Drenthebelletje De nieuwsbrief van Marketing Drenthe tging 12 resentatie meerjarenplan 18 iiii111111111ilt 11111111, 1 ne e. campabne mee op landelijke pub Save, A-Nexe, NDiate).

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

De digitale kiosk: Collectieve digitale distributie van content van Vlaamse & Nederlandse cultuurtijdschriften

De digitale kiosk: Collectieve digitale distributie van content van Vlaamse & Nederlandse cultuurtijdschriften De digitale kiosk: Collectieve digitale distributie van content van Vlaamse & Nederlandse cultuurtijdschriften Workshop De Brakke Grond, Amsterdam, 21 mei 2015 Workshop - Inhoud 1. Presentatie (20 minuten)

Nadere informatie

saleskit! digitale mogelijkheden LINDA.!

saleskit! digitale mogelijkheden LINDA.! saleskit! digitale mogelijkheden LINDA.! ALTIJD EN OVERAL AANWEZIG! met content & interactie die voldoen aan de merkwaarden van LINDA. ALTIJD! MET EEN KNIPOOG PROFIEL! LINDA. biedt vrouwen met LINDAmagazine.nl,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Essay Dordtologie Een sportevenement specifiek voor Dordrecht Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Inleiding Ik heb met plezier de cursus Dordtologie gevolgd. Allerlei onderwerpen zijn tijdens

Nadere informatie

Hoe was het? Het is weer tijd voor uw jaarverslag! Uw jaarlijkse visi- Tastbare weggever tekaartje is een belangrijk communicatiemiddel dat alle

Hoe was het? Het is weer tijd voor uw jaarverslag! Uw jaarlijkse visi- Tastbare weggever tekaartje is een belangrijk communicatiemiddel dat alle hoe was het? Hoe was het? Het is weer tijd voor uw jaarverslag! Uw jaarlijkse visitekaartje is een belangrijk communicatiemiddel dat alle aandacht verdient. De mogelijkheden zijn legio, vooral als u kiest

Nadere informatie

Geknipt voor jou! De Kappersbon brengt nieuwe klanten naar uw kapsalon! Wij zetten de voordelen voor u op een rijtje...

Geknipt voor jou! De Kappersbon brengt nieuwe klanten naar uw kapsalon! Wij zetten de voordelen voor u op een rijtje... De Kappersbon brengt nieuwe klanten naar uw kapsalon! Als ondernemer doet u er alles aan om het klanten naar de zin te maken in uw kapsalon. De inrichting, de materialen, de kwaliteit van de behandelingen;

Nadere informatie

Inleiding. Schema Achterhoekagenda

Inleiding. Schema Achterhoekagenda Inleiding In deze instructie wordt uitleg gegeven over de functionaliteit van de Achterhoekagenda. De informatie is tevens terug te vinden op de website. Schema Achterhoekagenda. De werking van de Achterhoekagenda

Nadere informatie

VROUW Altijd wat nieuws

VROUW Altijd wat nieuws VROUW Altijd wat nieuws Kernwaarden VROUW Positief Gespreksbepalend Eigenzinnig Dichtbij Herkenbaar Verrassend Realistisch Altijd en overal VROUW platform Bron: NOM Print Monitor 2013-I/2013-II/ STIR mei

Nadere informatie

Consumenten gedragen zich anders dan voorheen. Doordat wij continu op onze smartphone in verbinding staan met internet kunnen wij overal en altijd

Consumenten gedragen zich anders dan voorheen. Doordat wij continu op onze smartphone in verbinding staan met internet kunnen wij overal en altijd 1 Consumenten gedragen zich anders dan voorheen. Doordat wij continu op onze smartphone in verbinding staan met internet kunnen wij overal en altijd gebruik maken van een nieuwe informatielaag. Dit heeft

Nadere informatie

uitgeverij buro70 crossmediaal activiteiten

uitgeverij buro70 crossmediaal activiteiten ter info buro70 De uitgeverij - handelend onder de naam BURO70 / Uitgeverij Neuféglise - werd opgericht in september 2006. Het eerste nummer van Hap&Tap Magazine verscheen begin december dat jaar. Nog

Nadere informatie

Activiteitenplan 2016

Activiteitenplan 2016 1 Activiteitenplan 2016 Activiteitenplan 2016 De VVV informatie heeft bij de consument een uitstekend imago. Betrouwbaar, volledig en actueel. Het merk is bij 98% van de bevolking bekend. Het uitzenden

Nadere informatie

ONTSPANNEN ADVERTEREN MET DAGJE REGIO WORDT KLANT VAN DAGJE REGIO EN MAAK KANS OP EEN DAGJEREGIO-ZITZAK

ONTSPANNEN ADVERTEREN MET DAGJE REGIO WORDT KLANT VAN DAGJE REGIO EN MAAK KANS OP EEN DAGJEREGIO-ZITZAK ONTSPANNEN ADVERTEREN MET DAGJE REGIO WORDT KLANT VAN DAGJE REGIO EN MAAK KANS OP EEN DAGJEREGIO-ZITZAK Zonder inspanning meer bezoekers op jouw eigen website. Relax adverteren vanaf 0,02 per dag! Meer

Nadere informatie

Musea en VVV. Welkom Opening door Mart Wijnen (wethouder) natuur

Musea en VVV. Welkom Opening door Mart Wijnen (wethouder) natuur Welkom Opening door Mart Wijnen (wethouder) VVV, kansen voor Valkenswaard Door Peter Moezelaar (voorzitter VVV Valkenswaard) De LTA en haar doelstellingen door Henk Wessels (voorzitter LTA) Stijlgids Veelzijdig

Nadere informatie

Inzicht krijgen in de resultaten van uw SEA-campagne. How To

Inzicht krijgen in de resultaten van uw SEA-campagne. How To Inzicht krijgen in de resultaten van uw SEA-campagne How To Inhoudsopgave U heeft een SEA-campagne. Natuurlijk wilt u weten wat de effectiviteit van uw campagne is. Hoe vaak worden advertenties vertoond?

Nadere informatie

INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE

INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE DE TRIPLE I VAN VVV NOORDOOST-BRABANT INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE Kijk je even in deze folder? Sluit prima aan bij onze digitale ambities dus wellicht iets voor ons... Triple I Brabant Triple I

Nadere informatie

saleskit digitale mogelijkheden LINDA.

saleskit digitale mogelijkheden LINDA. saleskit digitale mogelijkheden LINDA. ALTIJD EN OVERAL AANWEZIG met content & interactie die voldoen aan de merkwaarden van LINDA. ALTIJD MET EEN KNIPOOG PROFIEL LINDA. biedt vrouwen met LINDAmagazine.nl,

Nadere informatie

PARTNERPLAN. Uw bijdrage aan de mooiste handelsstad ter wereld

PARTNERPLAN. Uw bijdrage aan de mooiste handelsstad ter wereld PARTNERPLAN Uw bijdrage aan de mooiste handelsstad ter wereld Inhoudsopgave MKB Amsterdam... 3 De organisatie... 4 De activiteiten... 4 Waarom kiezen voor een partnerschap met MKB Amsterdam?... 5 De partnerschapsvormen...

Nadere informatie

Waarom dit e-book. De vele mogelijkheden van LinkedIn zal in dit e-book uitgebreid uitgelegd worden. Ik wens je veel leesplezier!

Waarom dit e-book. De vele mogelijkheden van LinkedIn zal in dit e-book uitgebreid uitgelegd worden. Ik wens je veel leesplezier! Waarom dit e-book Breng jezelf en je bedrijf onder de aandacht bij LinkedIn. LinkedIn is voor iedereen die zichzelf, product of dienst en bedrijf onder de aandacht wilt brengen. Met dit e-book laat ik

Nadere informatie

Uitgangspunten Crossretail

Uitgangspunten Crossretail Uitgangspunten Crossretail Crossretail is geen kant en klare succesoplossing. U bent mede verantwoordelijk voor het slagen hiervan. Vandaag proberen wij u handvatten aan te reiken om dit te bewerkstelligen.

Nadere informatie

Facebook voor beginners: aan de slag met een Facebook Bedrijvenpagina.

Facebook voor beginners: aan de slag met een Facebook Bedrijvenpagina. Facebook voor beginners: aan de slag met een Facebook Bedrijvenpagina. Auteur: Alle rechten voorbehouden 2012 Inhoud Introductie... 3 Wat is een bedrijvenpagina eigenlijk?... 4 Het aanmaken van een Facebook

Nadere informatie