Het Belgisch voorzitterschap : balans. Woord van de Administrateur-generaal P.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Belgisch voorzitterschap 01.07.2010 31.12.2010: balans. Woord van de Administrateur-generaal P.2"

Transcriptie

1 Uw geneesmiddelen en gezndheidsprducten, nze zrg Het Belgisch vrzitterschap : balans Wrd van de Administrateur-generaal P.2 Wijziging van het cmmunautair wetbek inzake geneesmiddelen vr menselijk gebruik met betrekking tt vervalste geneesmiddelen P.5 Wijziging van het cmmunautair wetbek inzake geneesmiddelen vr menselijk gebruik met betrekking tt farmacvigilantie P.9 Wijziging van het cmmunautair wetbek inzake geneesmiddelen vr menselijk gebruik in het kader van infrmatie aan patiënten P.11 Balans van de infrmele vergaderingen gerganiseerd dr het FAGG P.12 Vr vragen en suggesties, f indien niet meer wenst te ntvangen, vragen wij u ns te cntacteren via het mailadres Over het Federaal Agentschap vr Geneesmiddelen en Gezndheidsprducten (FAGG) Het FAGG is sinds 1 januari 2007 in België de bevegde verheid vr geneesmiddelen en gezndheidsprducten. De rl van het FAGG is het verzekeren van de kwaliteit, de veiligheid en de deltreffendheid van geneesmiddelen en gezndheidsprducten p de markt en in klinische ntwikkeling. Het FAGG waakt in het belang van de vlksgezndheid, dat de bevlking kan beschikken ver de geneesmiddelen en de gezndheidsprducten die zij ndig heeft. tel Trimesteriële nieuwsbrief. Verantwrdelijke uitgever: Xavier De Cuyper, Administrateur-generaal Cpyright FAGG

2 Wrd van de Administrateur-generaal Wrd van de Administrateur-generaal Het Belgisch vrzitterschap lijkt al ver achter ns te liggen. Nchtans was het vr het FAGG een zeer spannende peride, bekrnd met een aantal mie verwezenlijkingen die we na enige bezinning graag met u delen in EXTRA. België zette het vrzitterschap in met realistische ambities, maar mag terecht trts zijn p de bereikte resultaten. Het werd een meer dan eerbaar eindresultaat, met nder meer de gedkeuring van belangrijke Richtlijnen, waarnder, wat ns rechtstreeks aanbelangt: wijzigingen aan het cmmunautair wetbek betreffende geneesmiddelen vr menselijk gebruik, de strijd tegen namaakgeneesmiddelen en de infrmatie van patiënten. Even krt ter herhaling het prgramma van het eerste fficiële tri-vrzitterschap (Spanje, België en Hngarije) in het cmpetentieterrein van ns Agentschap met de vlgende items: - Veiligheid en kwaliteit; - Antimicrbiële resistentie - ratineel gebruik van antibitica; - Farmacvigilantie; - Strijd tegen vervalsing van geneesmiddelen; - Samenwerking p het vlak van tegang tt geneesmiddelen. Dit alles in het kader van het algemene thema Vlksgezndheid, innvatie en slidariteit. In samenwerking met het RIZIV en de Eurpese Cmmissie rganiseerde het FAGG de ministeriële Cnferentie Innvatin and Slidarity in Pharmaceuticals, die niet minder dan 250 deelnemers telde en kn rekenen p een zeer actieve participatie tijdens de discussiegrepen. Het werkprgramma van ns Agentschap mvatte verder het rganiseren van de gebruikelijke infrmele vergaderingen (twintig), die in ttaal 834 deelnemers bijeenbrachten. Het gaat nder meer m de Heads f Medicines Agencies (HMA, netwerk van de Eurpese geneesmiddelenautriteiten) en de Wrking Grup f Enfrcement Officers (WGEO, werkgrep vr verleg aangaande de strijd tegen de farmaceutische criminaliteit). In deze lijst van twintig vergaderingen, was de rganisatie van een infrmele vergadering van de Clinical Trials Facilitatin Grup (CTFG, een samenwerkingsverband m klinische studies binnen Eurpa te vergemakkelijken en te harmniseren) en van de Pharmacvigilance Inspectr s Wrking Grup (PhiWG, werkgrep van de farmacvigilantie-inspecteurs) een specifiek initiatief van het FAGG. Bij deze infrmele vergaderingen wrden de bevegde verheden van elke Lidstaat uitgendigd, de Eurpese Cmmissie en het Eurpean Medicines Agency (EMA, Eurpees Geneesmiddelenbureau), de Lidstaten van de Eurpese Ecnmische Ruimte (EER: Nrwegen, Liechtenstein en IJsland), alsk sms derde landen zals Zwitserland f andere internatinale rganisaties zals de Raad van Eurpa f de Wereldgezndheidsrganisatie (WHO). 2 Wrd van de Administrateur-generaal

3 Inzake klinische preven werkte het FAGG k mee aan een cnferentie gerganiseerd dr Pharma.be die met tt del de vertegenwrdigers van industrie, Ethische cmités, nderzekers en bevegde verheden samen te brengen rnd enkele actuele thema s. Vr de twintig infrmele vergaderingen leverde het FAGG kwaliteitsvlle agenda s, gecördineerd en afgestemd tussen de verschillende grepen. Enkele vrbeelden als belangrijkste resultaten van deze vergaderingen zijn: De gedkeuring dr de hfden van natinale geneesmiddelenautriteiten van de strategie vr de kmende vijf jaren nder de vrm van het Strategy Paper vr HMA en waarte de verschillende werkgrepen van dit netwerk hebben bijgedragen. Er is k gestart met het uitwerken van een implementatieplan. Zals eerder meegedeeld* werden in de strategie 2015 verschillende dmeinen als priritair bestempeld; het betreft nder meer de harmnisering van klinische nderzeken met betrekking tt geneesmiddelen vr menselijk gebruik, de geneesmiddelenbewaking en de nieuwe bevegdheidsdmeinen. Een betere rganisatie van het netwerk inzake medische hulpmiddelen met de prichting van een beheerscmité en met de lancering van een prject m na te gaan he p Eurpees vlak meer cördinatie kan gebeuren tussen het netwerk inzake geneesmiddelen en dat inzake medische hulpmiddelen. De verbetering p Eurpees vlak van het verlp van de telating vr het aanvangen van multinatinale klinische studies (VHP, Vluntary Harmnisatin Prcedure, Vrijwillige harmnisatieprcedure), nder meer via het gebruik van een gemeenschappelijke databank p het niveau van EMA. In een chrnlgische tabel vindt u k de feedback van elke infrmele meeting terug.naast de infrmele vergaderingen telde de fficiële agenda k ng eens zestien fficiële meetings van de werkgrep van de Raad betreffende geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Een grte pririteit vr het FAGG was tijdens dit Belgisch vrzitterschap uiteraard de samenwerking en de inbreng in de vrtzetting van het regelgevend werk in het kader van het Pharmaceuticals Pack en de drie luiken ervan, nl. de geneesmiddelenbewaking, de strijd tegen van vervalste geneesmiddelen en de infrmatie aan patiënten. België deed zijn reputatie alle eer aan dr de nderhandelingen ver het vrstel van richtlijn betreffende namaakgeneesmiddelen tt een ged einde te brengen; deze richtlijn werd verigens p 16 februari 2011 dr het Eurpees Parlement aangenmen. Lees verder vr meer gedetailleerde infrmatie ver dit geneesmiddelenpakket. Zals aangekndigd blikken we in EXTRA Het Belgisch vrzitterschap : balans terug p een vr ns zeer intensief maar tegelijk verrijkend halfjaar in het teken van het Belgisch vrzitterschap en p de gevlgen van de besprekingen p de pdrachten van Vlksgezndheid. Vr ik u deze resultaten laat ntdekken, wil ik ng van de gelegenheid gebruik maken m te benadrukken dat deze resultaten niet mgelijk waren geweest znder de samenwerking en de steun van de afgevaardigden van de andere Lidstaten, de Eurpese Cmmissie en het Eurpees Parlement Wrd van de Administrateur-generaal

4 Ik wil k de talrijke deelnemers, de cllega s van het Kabinet Vlksgezndheid, nze partners (.a. het RIZIV en het Wetenschappelijk Instituut Vlksgezndheid) en alle medewerkers van ns Belgisch Agentschap bedanken vr het werk dat ze geleverd hebben m de meetings in de beste mstandigheden te laten plaatsvinden, en die er mede vr gezrgd hebben dat het Belgisch vrzitterschap 2010 een grt succes is gewrden vr het FAGG. Tt slt richt ik ng een bijznder dankwrd aan Els Geeraerts, verantwrdelijke van de Cel Internatinale Betrekkingen van het Agentschap, die in efficiënte samenwerking met Christine Guérin de cördinatie van ns aandeel in het vrzitterschap vr haar rekening nam. Xavier De Cuyper, Administrateur-generaal Christine Guérin en Els Geeraerts Ft : 4 Wrd van de Administrateur-generaal

5 Wijziging van het cmmunautair wetbek inzake geneesmiddelen vr menselijk gebruik met betrekking tt vervalste geneesmiddelen (Richtlijn 2001/83/EG) Als het grtste succes van het Belgisch vrzitterschap 2010 nteren wij het bekmen van een plitiek akkrd tussen Raad, Eurpees Parlement en Eurpese Cmmissie inzake het ntwerp van Richtlijn ter vrkming van vervalste geneesmiddelen. Een echt staaltje van ptimale samenwerking tussen de Belgische en Eurpese instellingen en tussen de Lidstaten, in een bijznder cmplex dssier, zwel p technisch als p plitiek vlak! Het Eurpees Parlement heeft inmiddels het plitiek akkrd in dit dssier bevestigd dr p 16 februari 2011 in plenaire zitting met vergrte meerderheid deze Richtlijn aan te nemen. Nu gaat de pririteit uit naar de vertaling in de verschillende Eurpese natinale talen zdat deze Richtlijn tegen de kmende zmer in het Publicatieblad van de Eurpese Gemeenschap bekendgemaakt kan wrden. Cntext Dr de sterke pkmst van de laatste jaren van vervalste geneesmiddelen in de legale prductie- en distributieketen van geneesmiddelen werden de lacunes van het cntrlesysteem vrzien in het cmmunautair wetbek betreffende geneesmiddelen steeds duidelijker. Een aanpassing van de Richtlijn bleek dus nvermijdelijk m de mazen van het reglementair net te dichten en z vervalste geneesmiddelen tegen te huden en uit het legale circuit te weren. Naast evidente redenen zals de bescherming van de Vlksgezndheid, zijn er uiteraard k industriële, cmmerciële en plitieke beweegredenen. De redenen van Vlksgezndheid liggen vr de hand. Terwijl vervalsing vreger vral werd aangetrffen bij geneesmiddelen znder therapeutisch effect (de zgenaamde categrie van de vitamines), wrden nu steeds meer therapeutische geneesmiddelen nagemaakt, wat een kwestie van leven f dd kan zijn. De ksten die deze vervalsing teweegbrengt vr de farmaceutische industrie, laten geen twijfel bestaan ver de industriële en cmmerciële redenen. De bedreiging die vervalste geneesmiddelen vrmen vr het vertruwen in het gezndheidszrgsysteem dat, meer ng dan andere sectren, nd heeft aan stabiliteit, maakt meteen k de plitieke beweegredenen duidelijk. Het vrstel van de Cmmissie was vral gericht p: De aanvulling van het cmmunautair wetbek inzake geneesmiddelen vr menselijk gebruik vr het verzekeren van een versterkte cntrle, zwel binnen als buiten de EU, p de authenticiteit van geneesmiddelen en hun bestanddelen; De pneming van alle actren van de prductie- en distributieketen daar waar het cmmunautair wetbek enkel betrekking had p fabrikanten en grthandelaars, en de tekenning van een actievere rl in de identificatie van vervalste geneesmiddelen; De pdracht vr de Cmmissie m een - tt ng te ntbrekend - authenticatie- en identificatiesysteem vr geneesmiddelen te ntwikkelen (veiligheidskenmerken). 5 Wijziging van het cmmunautair wetbek inzake geneesmiddelen vr menselijk gebruik met betrekking tt vervalste geneesmiddelen

6 De Raad bereikte bijna een akkrd ver deze tekst dr het vrstel van de Cmmissie te verfijnen in juni 2010, met name betreffende de inspecties en de cördinatie ervan p Eurpees niveau, het systeem van veiligheidskenmerken en de verdere versterking van de cntrles p de actren in de prductie- en distributieketen. Tijdens het Belgisch vrzitterschap werden de resultaten van de evaluatie van het vrstel van de Cmmissie dr de Raad en het Eurpees Parlement vergeleken, en werd er gezcht naar een cmprmis tussen de drie instellingen. Het Eurpees Parlement was ng ambitieuzer dan de Raad en wilde nder meer een cntrle inveren p de nline verkp van geneesmiddelen, de traceerbaarheid van vervalste geneesmiddelen bij de patiënten, geharmniseerde sancties en sms een ng strengere cntrle p de actren van de prductie- en distributieketen dan wat de Raad en de Cmmissie hadden vrzien. Dat er bvendien verschillende visies waren ver de mvang van de aanwending van de veiligheidskenmerken, maakte het er niet makkelijker p. Nieuwe bepalingen Als resultaat van bijna zes maand intensief nderhandelen, laat de nieuwe Richtlijn zich uiteindelijk als vlgt lezen. Een versterkte cntrle ver de ganse keten van prductie en distributie van geneesmiddelen Alle peratren die actieve substanties verhandelen, k distributeurs, meten wrden geregistreerd en kunnen p basis van een risicanalyse wrden nderwrpen aan een vrafgaandelijke inspectie; Specifieke gede distributiepraktijken (GDP Gd Distributin Practices) vr actieve substanties zullen wrden ntwikkeld; Alle geregistreerde/vergunde peratren van actieve substanties en geneesmiddelen wrden pgenmen in een Eurpese databank die publiek tegankelijk is; Iedere peratr met nagaan f diegene met wie hij handel drijft wel degelijk de juiste vergunning f registratie heeft; Brkers, namelijk diegenen die vr de rekening van een derde nderhandelen ver geneesmiddelen maar deze nit fysiek in handen krijgen, meten k wrden geregistreerd (znder mgelijke vrafgaandelijke inspectie) en krijgen bepaalde verplichtingen van de gede distributiepraktijken pgelegd zals het bijhuden van een register en het beschikken ver een urgentieplan. De lijst van geregistreerde brkers is publiek tegankelijk bij de natinale bevegde instanties; Distributeurs krijgen bijkmende verplichtingen pgelegd zals het beschikken ver een kwaliteitssysteem en het verplicht registreren van het ltnummer van geneesmiddelen. Zij meten dit k drgeven aan de persnen die geneesmiddelen afleveren aan het publiek; Actieve substanties kmende uit derde landen meten aan de gede fabricagepraktijken (GMP Gd Manufacturing Practices) vlden. Derde landen f bepaalde entiteiten in derde landen kunnen GMP verklaard wrden na inspectie; Alle peratren wrden verplicht vermedelijke vervalsingen van geneesmiddelen te melden bij de bevegde instanties; Fabrikanten van geneesmiddelen zijn verplicht de excipiënten die zij gebruiken aan tepasselijke GMP te nderwerpen (niet ndzakelijk deze van geneesmiddelen) p basis van een frmele risicanalyse; hiervr zullen richtsneren wrden ntwikkeld; 6 Wijziging van het cmmunautair wetbek inzake geneesmiddelen vr menselijk gebruik met betrekking tt vervalste geneesmiddelen

7 Cntrles in transitznes wrden pgeverd. Verkp via internet De Lidstaten kunnen kiezen f zij vr geneesmiddelen p medisch vrschrift het verbd p de verkp via internet al dan niet handhaven; Alle persnen die geneesmiddelen aan het publiek kunnen afleveren (k supermarkten in Lidstaten waar dit mgelijk is) meten indien zij geneesmiddelen via internet wensen te verkpen, gentificeerd zijn bij de bevegde natinale instanties; De verkp vanuit een andere Lidstaat met gebeuren in vereenstemming met de regels geldig vr de aflevering in de Lidstaat van bestemming; de nline verkp vanuit een supermarkt in een andere Lidstaat aan patiënten in België kan dus niet; De gentificeerde internetsites zullen vrzien wrden van een EU-lg teneinde de herkenbaarheid van legale sites te verhgen; Deze internetsites meten een link vrzien naar de internetsite van de bevegde natinale instantie. Deze internetsite van de bevegde instantie met infrmatie vrzien ver de wettelijke vrwaarden inzake de internetverkp van geneesmiddelen in de betrkken Lidstaat en wijzen p de gevaren van mgelijke illegale sites, alsk ter cnsultatie een lijst van gentificeerde en gecntrleerde internetsites; De internetsites van de natinale bevegde instanties meten een link vrzien naar de internetsite van EMA waar eveneens de ndige infrmatie wrdt gepubliceerd; De Eurpese Cmmissie en de Lidstaten zullen gezamenlijke infrmatiecampagnes lanceren ver de gevaren van de internetverkp van geneesmiddelen. Safety features (veiligheidskenmerken) De Cmmissie met de te gebruiken veiligheidskenmerken ng vastleggen in een uitveringsakte; deze kenmerken meten alleszins telaten de authenticiteit en de identiteit van individuele verpakkingen na te gaan. Deze hebben k een anti-tampering device dat met telaten na te gaan f niet werd gekneid met de verpakking van het geneesmiddel; Geneesmiddelen p medisch vrschrift meten wrden vrzien van een veiligheidskenmerk, tenzij de uitveringsakte van de Cmmissie vastlegt dat deze geen gevaar p vervalsing vrmen; Geneesmiddelen vrij van medisch vrschrift zullen enkel een veiligheidskenmerk dragen indien bij de uitveringsakte van de Cmmissie wrdt vastgelegd dat deze een risic p vervalsing vrmen; De uitveringsakte van de Cmmissie zal vastleggen he en in welke mate de veiligheidskenmerken dr fabrikanten, distributeurs en persnen gemachtigd m geneesmiddelen aan het publiek af te leveren, meten wrden gecntrleerd; De uitveringsakte van de Cmmissie zal tevens vastleggen he de databank die infrmatie ver de veiligheidskenmerken zal bevatten, wrdt pgezet en beheerd, alsk wie er in welke mate tegang tt zal hebben; De Lidstaten mgen de mvang van het verplicht gebruik van het veiligheidskenmerk uitbreiden tt alle terugbetaalbare geneesmiddelen met het g p het gebruik ervan vr het systeem van terugbetaling en/f farmacvigilantie. Het anti-tampering device kan wrden uitgebreid naar alle geneesmiddelen met het g p de veiligheid van patiënten; Parallelinverders mgen de veiligheidskenmerken vervangen dr gelijkwaardige veiligheidskenmerken. 7 Wijziging van het cmmunautair wetbek inzake geneesmiddelen vr menselijk gebruik met betrekking tt vervalste geneesmiddelen

8 Traceerbaarheid Het bestaande Rapid alert -systeem (RAS) wrdt vastgelegd in de Richtlijn en uitgebreid naar meldingen van vermedelijke vervalste geneesmiddelen; In gevallen die een ernstig gevaar vr de Vlksgezndheid kunnen vrmen en waar er vermeden is dat deze geneesmiddelen tt bij de patiënten zijn geraakt, meten de bevegde natinale instanties dringende verwittigingen lanceren aan het grt publiek die meten telaten m de vermedelijke vervalste geneesmiddelen van bij de patiënt terug te halen. Sancties Een minimum kader met te vrziene sancties dr de Lidstaten werd vastgelegd. De betrkken Richtlijn met nu dr de Lidstaten wrden mgezet in natinale regelgeving binnen de acht maanden na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Eurpese Gemeenschap. Cntact Els Geeraerts Philippe De Buck Alain Denis David Duveau Ethel Mertens 8 Wijziging van het cmmunautair wetbek inzake geneesmiddelen vr menselijk gebruik met betrekking tt vervalste geneesmiddelen

9 Wijziging van het cmmunautair wetbek inzake geneesmiddelen vr menselijk gebruik met betrekking tt farmacvigilantie (Richtlijn 2001/83/EG en Verrdening EG Nr 726/2004) Tijdens het Belgisch vrzitterschap werden de Richtlijn en de Verrdening inzake farmacvigilantie verder afgewerkt. Tijdens het vrafgaande Spaanse vrzitterschap (eerste jaarhelft 2010) werd vr de inhudelijke aspecten al een plitiek akkrd bereikt tussen Raad, Eurpees Parlement en Eurpese Cmmissie. Het Eurpees Parlement stemde p 22 september 2010, de ndertekening gebeurde p 15 december 2010 en de bekendmaking p 31 december De vrnaamste nieuwigheden in deze Richtlijn kunnen als vlgt wrden samengevat. Meldingen van bijwerkingen De gegevens inzake bijwerkingen van geneesmiddelen wrden systematisch gecentraliseerd bij het EMA (Eurpean Medicines Agency Eurpees Geneesmiddelenbureau), namelijk in de Eudravigilance database. De directe rapprtering van bijwerkingen dr patiënten met mgelijk wrden gemaakt in alle Lidstaten. Ok niet ernstige bijwerkingen meten wrden gemeld. Dit laat te een glbaal verzicht te hebben van alle gemelde bijwerkingen vr geneesmiddelen, wat de kans p het tijdig identificeren van bijwerkingen verhgt. Pharmacvigilance Risk Assessment Cmité De besluitvrming p Eurpees vlak ver de te ndernemen acties bij bijwerkingen van geneesmiddelen die centraal vergund zijn, wrdt geharmniseerd dr de installatie van een specifiek Cmité bij het EMA, het Pharmacvigilance Risk Assessment Cmité. Dit cmité, waarin k de verschillende Lidstaten zijn vertegenwrdigd, zal aanbevelingen frmuleren ver alle aspecten van het risicbeheer van geneesmiddelen. De aanbevelingen meten p een geharmniseerde wijze wrden geïmplementeerd in de Lidstaten. De reeds bestaande cördinatiegrep, CMDh (C-rdinatin Grup fr Mutual Recgnitin and Decentralised Prcedures, human Cördinatiegrep vr wederzijdse erkenning en gedecentraliseerde prcedures, geneesmiddelen vr menselijk gebruik), krijgt dezelfde taken vr de andere geneesmiddelen. Veiligheidsstudies na het verkrijgen van de vergunning vr het in de handel brengen (VHB) Vr de veiligheidsstudies uitgeverd na het verkrijgen van de VHB van een geneesmiddel, wrden k regels pgelegd aan de vergunninghuders, vr zver het studies betreft die werden gevraagd dr de bevegde instanties. Het prtcl van deze studies met wrden gedgekeurd dr de bevegde instanties, alvrens de studie kan starten. Indien maatregelen meten wrden genmen, vlgend p de studieresultaten, dan met dit k p een geharmniseerde wijze gebeuren. 9 Wijziging van het cmmunautair wetbek inzake geneesmiddelen vr menselijk gebruik met betrekking tt farmacvigilantie

10 Verlaging van de administratieve lasten Een verlaging van de administratieve lasten dr vr ged gekende substanties niet langer PSURs (Peridic Safety Update Reprt Peridiek geactualiseerd Veiligheidsverslag) te vereisen en de directe rapprtering p Eurpees vlak van bijwerkingen dr de farmaceutische industrie. Dit laat uiteraard meer tijd vr pr-actief beheer van de risic s van geneesmidden. Transparantie Een verhging van de transparantie naar patiënten en gezndheidszrgbeefenaars te nder andere dr de mgelijkheid van publieke hrzittingen dr het Pharmacvigilance Risk Assessment Cmité. De betrkken Richtlijn met nu dr de Lidstaten wrden mgezet in natinale regelgeving tegen 21 juli Cntactpersnen Els Geeraerts Sfie Gethals Jamila Hamdani 10 Wijziging van het cmmunautair wetbek inzake geneesmiddelen vr menselijk gebruik met betrekking tt farmacvigilantie

11 Wijziging van het cmmunautair wetbek inzake geneesmiddelen vr menselijk gebruik in het kader van infrmatie aan patiënten (Richtlijn 2001/83/EG) Er werd eveneens bijzndere aandacht besteed aan het derde luik van het Pharmaceuticals Pack, dat betrekking heeft p de Ontwerprichtlijn betreffende de infrmatie aan patiënten. Na gedkeuring dr het Eurpees Parlement werden de wijzigingen aan de tekst van de Eurpese Cmmissie besprken p het niveau van de Raad. Bij de besprekingen bleef de Raad erbij dat, ndanks de teveging van deze wijzigingen dr het Eurpees Parlement, de tekst ng steeds te veel gevaren inhield vr de patiënt. De Eurpese Cmmissie ging vervlgens akkrd m een nieuw ntwerp vr te stellen dat rekening hudt met de pmerkingen die werden gemaakt. Het nieuwe ntwerp wrdt tegen de zmer van 2011 verwacht. Cntactpersnen Marie-Luise Buffiux Els Geeraerts Anniek Ryckman 11 Wijziging van het cmmunautair wetbek inzake geneesmiddelen vr menselijk gebruik in het kader van infrmatie aan patiënten

12 Balans van de infrmele vergaderingen gerganiseerd dr het FAGG Link URL: Ft s : 12 Balans van de infrmele vergaderingen gerganiseerd dr het FAGG

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank

Omzendbrief betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de identificatie en de encdering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank Referentie PCCB/S2/CRR/1176598 Datum 11/05/2016

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

BIJLAGE. Bevindingen en aanbevelingen van de auditors van DG REGIO

BIJLAGE. Bevindingen en aanbevelingen van de auditors van DG REGIO BIJLAGE Bevindingen en aanbevelingen van de auditrs van DG REGIO In september 2011 heeft de auditeenheid van Directraat-generaal Reginaal Beleid (DG REGIO) van de Eurpese Cmmissie een derdelijnscntrle

Nadere informatie

Toegangscontrole en (voor)aanmelding

Toegangscontrole en (voor)aanmelding Tegangscntrle en (vr)aanmelding Telichting ISPS Sinds 1 juli 2004 zijn passagiersschepen en vrachtschepen (BT 500 en meer) die internatinale reizen maken en havenfaciliteiten die deze vr internatinale

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Participatie van het Publiek

Participatie van het Publiek Participatie van het Publiek KU Leuven Prf. Dr. Frankie Schram Frankie.schram@sc.kuleuven.be Ideeën Cmmissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprjecten (Cmmissie Sauwens) Te ruime inspraak-

Nadere informatie

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn.

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn. RIZIV: Opleiden van werkzekenden, die erkend arbeidsngeschikt zijn. VERSIE 2015 Inhudspgave OOK ERKEND ARBEIDSONGESCHIKTE PERSONEN HEBBEN RECHT OP OPLEIDING...2 Visie...2 Delgrep...2 Partners in het traject...2

Nadere informatie

CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN

CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN XCDC Trading & Cnsultancy B.V.B.A. B-8780 Ostrzebeke 1. Algemeen CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN Vanaf 1 st juli 2014 is de CE MARKERING van buwprducten die nder een geharmniseerde nrm vallen,

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Normalisatie van gevelelementen Actualiteit en vooruitblik Nieuwigheden veiligheidseisen kinderen en binnenzonwering

Normalisatie van gevelelementen Actualiteit en vooruitblik Nieuwigheden veiligheidseisen kinderen en binnenzonwering Nrmalisatie van gevelelementen Actualiteit en vruitblik Nieuwigheden veiligheidseisen kinderen en binnenznwering Achtergrnd nieuwe nrmering kinderveiligheid met binnenznwering Ongevallen gerapprteerd met

Nadere informatie

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren Implementatie van het nieuw geestelijk gezndheidsbeleid vr kinderen en jngeren Template vr de beschrijving van het netwerk 1. Inleiding Op 30 maart 2015 werd de Gids naar een nieuw geestelijk gezndheidsbeleid

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet voor elektriciteit ELIA

Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet voor elektriciteit ELIA Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet vr elektriciteit ELIA Verklaring van de Algemene Directie Energie met het g p de gedkeuring van het plan dr de federale Minister van Energie Deze verklaring

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Werkgroep : verbetering Veiligheidsoverleg Spoorwegexploitatie 27 september Verslag

Werkgroep : verbetering Veiligheidsoverleg Spoorwegexploitatie 27 september Verslag Werkgrep : verbetering Veiligheidsverleg Sprwegexplitatie 27 september 2013 Verslag 1. Inleiding / cntext (T.Breyne - DVIS) De parlementaire cmmissie Buizingen stelde de prichting van een verlegplatfrm

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

TARIFERING EDPB. Nota over de wetgeving

TARIFERING EDPB. Nota over de wetgeving FD/NB Brussel, 23 mei 2014 TARIFERING EDPB Nta ver de wetgeving Op 23 mei 2014 is een reeds lang aangekndigd KB verschenen: Het kninklijk besluit van 24 april 2014 tt wijziging van het kninklijk besluit

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020 Openbare raadpleging ver de evaluatie van de Eurpese strategie inzake handicaps 2010/2020 Er zijn in de EU ngeveer 80 miljen mensen met een handicap. Vr deze mensen is het, dr allerlei belemmeringen, vaak

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie Functiebeschrijving: Directeur Cmmunicatie Functiefamilie Lager Kader Vr akkrd Naam leidinggevende Kristien Verbraeken Datum + handtekening Naam functiehuder Datum + Handtekening 1. Cntext van de functie

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Verklarende nota over de procedure voor de hervestiging van vluchtelingen in België en de modaliteiten tot deelname van de OCMW s.

Verklarende nota over de procedure voor de hervestiging van vluchtelingen in België en de modaliteiten tot deelname van de OCMW s. Dit prgramma wrdt gefinancierd dr het Fnds Asiel, Migratie en Integratie HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN IN BELGIË PROGRAMMA 2015 Verklarende nta ver de prcedure vr de hervestiging van vluchtelingen in

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 juni 2003 (30.06) 9948/03 ADD 1 PV/CONS 34 AGRI 170 PECHE 128

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 juni 2003 (30.06) 9948/03 ADD 1 PV/CONS 34 AGRI 170 PECHE 128 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 juni 2003 (30.06) 9948/03 ADD 1 PV/CONS 34 AGRI 170 PECHE 128 ADDENDUM BIJ DE ONTWERP-NOTULEN 1 Betreft: 2511e zitting van de Raad van de Eurpese Unie (LANDBOUW EN

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tot het IWT VIS Traject RenoFase (IWT 120784)

REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tot het IWT VIS Traject RenoFase (IWT 120784) REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tt het IWT VIS Traject RenFase (IWT 120784) Bvengenemd prject kadert in een prgramma dat de inrichting van een gebruikersgrep dr de ntvanger van

Nadere informatie

I. INLEIDING. Waarover handelt Boek III? 21/03/2014. Pierre de Bandt

I. INLEIDING. Waarover handelt Boek III? 21/03/2014. Pierre de Bandt Pierre de Bandt 1 I. INLEIDING Waarver handelt Bek III? 1) Detegangttdemarktisvrij(titel1) 2) Inschrijving bij KBO via ndernemingslketten(titel 2) 3) Algemene verplichtingen vr ndernemingen(titel 3) 2

Nadere informatie

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Nvember 2014 Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Vrijwilligerswerk: brandend actueel In een veranderende maatschappij die een ecnmische crisis drmaakt,

Nadere informatie

PARTIJEN. Achtergrond

PARTIJEN. Achtergrond PARTIJEN Het Cllege van de Onafhankelijke Pst- en Telecmmunicatieautriteit, vertegenwrdigd dr de vrzitter mr. C.A. Fnteijn, verder te nemen: OPTA; en De Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties,

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsgebruikers

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsgebruikers Mijn egv-rllenbeheer Handleiding vr Rltekenningsgebruikers Versie 1 11 december 2013 Inhud 1 Over deze handleiding... 3 1.1 Vr wie... 3 1.2 Gebruik icnen... 3 2 Veelgebruikte termen en definities... 4

Nadere informatie

WST7 AP6: Integratie tot een Multidisciplinair Patiëntendossier

WST7 AP6: Integratie tot een Multidisciplinair Patiëntendossier WST7 AP6: Integratie tt een Multidisciplinair Patiëntendssier Cntext Eén hlistisch, geïntegreerd, multidisciplinair patiëntendssier maken, waarin alle zrgverstrekker alle relevante (gedeelde) infrmatie

Nadere informatie

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT De Dienstenrichtlijn met de cnsument een ruimere keuze bieden, meer waar vr zijn geld geven en een vlttere tegang tt diensten in de hele EU verzekeren WAAROM

Nadere informatie

Otten, J Artikel ESAA, 2009 Risicomanagement: een geïntegreerde benadering

Otten, J Artikel ESAA, 2009 Risicomanagement: een geïntegreerde benadering Risicmanagement: een geïntegreerde benadering Cpyright: Alle rechten zijn vrbehuden aan de auteur(s) van dit dcument en Auditing.nl 1 Risicmanagement Een geïntegreerde benadering Auteur: Jan Otten 10 juli

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER ANTITRUST EN CONCURRENTIE

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER ANTITRUST EN CONCURRENTIE GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER ANTITRUST EN CONCURRENTIE RICHTLIJN OVER ANTITRUST EN CONCURRENTIE Magna vert een krachtig maar rechtmatig cncurrentiebeleid en ndersteunt vrije en eerlijke

Nadere informatie

HOE WERKT HET INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)?

HOE WERKT HET INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)? HOE WERKT HET INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)? Wat is IPCC en wat is het niet? Het Intergvernmental Panel n Climate Change van de VN is pgericht dr de Wrld Metelgical Organizatin ( WMO)

Nadere informatie

Aanvraagformulier cofinanciering LEF

Aanvraagformulier cofinanciering LEF Aanvraagfrmulier cfinanciering LEF 1. Aanvraag vr delstelling: Welke delstellingen uit het Ecnmisch Actieprgramma 2016 2019 zijn delstellingen die u met uw prject gaat realiseren f aan bij gaat dragen?

Nadere informatie

OVEREENKOMST BETREFFENDE DE PUBLIEK - PUBLIEKE SAMENWERKING VOOR HET PROJECTGEBIED RECHTEROEVER NIEUWPOORT

OVEREENKOMST BETREFFENDE DE PUBLIEK - PUBLIEKE SAMENWERKING VOOR HET PROJECTGEBIED RECHTEROEVER NIEUWPOORT OVEREENKOMST BETREFFENDE DE PUBLIEK - PUBLIEKE SAMENWERKING VOOR HET PROJECTGEBIED RECHTEROEVER NIEUWPOORT TUSSEN: 1. Het Vlaamse Gewest, hier vertegenwrdigd dr de administrateur-generaal van het Agentschap

Nadere informatie

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 TREASURYSTATUUT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Verantwrding 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 2 DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 2.1 Liquiditeitenbeheer 3 2.2 Financieren 4 2.3 Beleggen 5 2.4 Betalingsverkeer

Nadere informatie

PROJECTOPROEP "be Circular - be Brussels" Kandidatuurdossier 2016

PROJECTOPROEP be Circular - be Brussels Kandidatuurdossier 2016 Kandidatuurfrmulier vr luik 4 PROJECTOPROEP "be Circular - be Brussels" Kandidatuurdssier 2016 Vr gratis begeleiding bij de implementatie van de methde "Resilience Design" ter identificatie van de relevante

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN. (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving

HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN. (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving 1.1.1. Benaming (+ dienst): Hfd Grndgebiedzaken 1.1.2. Plaats in het rganigram: Hij/zij werkt nder het rechtstreeks gezag van de Gemeentesecretaris

Nadere informatie

EU GDPR Roadmap Belgium ACTIEPUNT 1 : screening en aanpassing regelgeving in het algemeen

EU GDPR Roadmap Belgium ACTIEPUNT 1 : screening en aanpassing regelgeving in het algemeen EU GDPR Radmap Belgium ACTIEPUNT 1 : screening en aanpassing regelgeving in het algemeen - de wet van 8 december 1992 tt bescherming van de persnlijke levenssfeer ten pzichte van de verwerking van persnsgegevens

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13 MEDISCHE APPARATUUR ZONDER CE-MARKERING prjectgrep: CEWAZ versie: 1.1.1 februari 2015 www.wibaz.nl Inhud Overzicht Medische Hulpmiddelen... 3 Inleiding... 4 Del... 5 Tepassingsgebied... 5 Uitgangssituaties...

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis Evaluatie zrgleefplan met cliënt thuis en in het verzrgingshuis Artikel: 2010-003 Datum: 30-11-2010 Auteur: Merel van Uden Prtcl vr halfjaarlijkse evaluatiegesprek ver zrgleefplan van een cliënt met een

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

ERFGOEDDAG Goede afspraken om samen een succesverhaal te schrijven

ERFGOEDDAG Goede afspraken om samen een succesverhaal te schrijven ERFGOEDDAG Gede afspraken m samen een succesverhaal te schrijven Inleiding In 2016 is Erfgeddag te aan zijn zestiende editie. Het is dr zijn aanpak, publieksbereik en innvatieve rl en vral dankzij de inzet

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

CONCLUSIES EN ACTIEPLAN VAN DE BUITENGEWONE EUROPESE RAAD OP 21 SEPTEMBER 2001

CONCLUSIES EN ACTIEPLAN VAN DE BUITENGEWONE EUROPESE RAAD OP 21 SEPTEMBER 2001 CONCLUSIES EN ACTIEPLAN VAN DE BUITENGEWONE EUROPESE RAAD OP 21 SEPTEMBER 2001 De Eurpese Raad is p 21 september 2001 in een buitengewne bijeenkmst bijeengeweest teneinde de internatinale situatie na de

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Voorwaarden voor deelname en verklaring van vertrouwelijkheid. I. Voorwaarden voor deelname

Voorwaarden voor deelname en verklaring van vertrouwelijkheid. I. Voorwaarden voor deelname Vrwaarden vr deelname en verklaring van vertruwelijkheid I. Vrwaarden vr deelname 1- De "Prijs Karel Van Miert vr Studenten" wrdt uitgereikt aan een student(e) aan één van de hgeschlen f universiteiten

Nadere informatie

Een cultureel plan voor Brussel, hoofdstad en laboratorium van Europa

Een cultureel plan voor Brussel, hoofdstad en laboratorium van Europa Een cultureel plan vr Brussel, hfdstad en labratrium van Eurpa 1. Visie Brussel is in vele pzichten een bijznder actieterrein p cultureel vlak. Dr de grte diversiteit aan culturen en talen kent deze stad

Nadere informatie

Richtsnoeren en aanbevelingen Richtsnoeren voor de informatie die ratingbureaus periodiek aan ESMA moeten meedelen

Richtsnoeren en aanbevelingen Richtsnoeren voor de informatie die ratingbureaus periodiek aan ESMA moeten meedelen Richtsneren en aanbevelingen Richtsneren vr de infrmatie die ratingbureaus peridiek aan ESMA meten meedelen 23/06/15 ESMA/2015/609 Inhud 1 Tepassingsgebied... 3 2 Definities... 3 3 Del van de richtsneren...

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden - trustbox v.2-21/06/2013

Gebruiksvoorwaarden - trustbox v.2-21/06/2013 TERMS OF USE DATA AFNEMERS Gebruiksvrwaarden - trustbx v.2-21/06/2013 1. Bereik 1.1. Trustbx B2C is een gedepneerd handelsmerk van GS1 Belgium & Luxemburg en is een database ('Database') die de exclusieve

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken

Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Verrdening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken 1 Tekst van de regeling Artikel 1 Definities A. Maatschappelijke ndersteuning: ndersteuning zals bedeld in de Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Directeur woonzorg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Directeur woonzorg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau FUNCTIEBESCHRIJVING Functie: Directeur wnzrg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau Sciaal Huis Ostende functiebeschrijving Directeur wnzrg 2 BELEIDSMATIG WERKEN STRATEGISCH

Nadere informatie

Unieke identificatie gebruikers energieprestatiedatabank

Unieke identificatie gebruikers energieprestatiedatabank 1 Unieke identificatie gebruikers energieprestatiedatabank Inhudstafel INHOUDSTAFEL... 1 INLEIDING... 2 1. UNIEKE IDENTIFICATIE BIJ REGISTRATIE OP DE ENERGIEPRESTATIEDATABANK... 2 2. HERNIEUWEN BESTAANDE

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Factsheet. 2 e Nationale Vergadering. Versterken governance van IT & Innovatie. Factsheet Nationale Vergadering 2014

Factsheet. 2 e Nationale Vergadering. Versterken governance van IT & Innovatie. Factsheet Nationale Vergadering 2014 Factsheet 2 e Natinale Vergadering Versterken gvernance van IT & Innvatie p 19 nvember 2014 Natinale Vergadering Versterken Gvernance p IT & Innvatie 19 nvember 2014 Delstelling INSEIT INSEIT ( INSTITUTE

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ombudsdienst A.V. Ziekenhuis Oost-Limburg

Huishoudelijk reglement ombudsdienst A.V. Ziekenhuis Oost-Limburg Huishudelijk reglement mbudsdienst A.V. Ziekenhuis Ost-Limburg 1 Inhud 1. Inleiding en verwijzing naar wettelijke bepalingen... 3 2. Tepassingsgebied... 3 3. Gedkeuring en inzage huishudelijk reglement...

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven BIJLAGE 2: VOORWAARDEN VOOR ACCREDITERING Brn: http://www.riziv.be/care/nl/dctrs/accreditatin/individual accreditatin/cnditins accreditatin.htm Vrwaarden waaraan een arts met vlden m geaccrediteerd te

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

Dienst Overheidsbedrijven en Spoorbeleid

Dienst Overheidsbedrijven en Spoorbeleid Dienst Overheidsbedrijven en Sprbeleid De Dienst Overheidsbedrijven en Sprbeleid (tt eind augustus 2010: Directie Sprverver) is belast met de vrbereiding en de uitvering van het beleid van de federale

Nadere informatie

Communicatieplan eindopdracht PD

Communicatieplan eindopdracht PD Cmmunicatieplan eindpdracht PD Een nieuwe identiteit Renée Krpraal, Patrick van Bxtel en Michel Janse INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 8 Pagina 10 Pagina 11 Pagina 12 Pagina

Nadere informatie

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 De Eurpese Unie is p een cruciaal mment gekmen en nderzekt de hervrming van haar visie en haar bij vrrang belangrijkste dmeinen, in het licht van de

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie

Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen.

Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen. Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen. Inhudspgave 1. Inleiding 3 2. De eerste dagen na een ramp: riëntatie en besluitvrming 4 3. Een hulpkanaal kiezen 5 3.1 Hulpkanaal A: Ndhulp via de SHO 6 3.2 Hulpkanaal

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016 JAARPLAN 2012 Begde resultaten in de beheersvereenkmst vr de peride 2012-2016 De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging vr Jeugdgezndheidszrg (VWVJ) werkt aan de realisatie van de vlgende resultaatgebieden:

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015 A. Ticketfrmules Bekenbeurs Verkpsvrwaarden Bekenbeurs dd. 1 september 2015 Wij bieden de vlgende ticketmgelijkheden aan: Dagticket nrmaal tarief; dit is het ticket dat je tegang geeft tt de bekenbeurs

Nadere informatie

VEILIGHEIDSENGAGEMENT CONTRACTANTEN

VEILIGHEIDSENGAGEMENT CONTRACTANTEN Bladzijde : 1/8 VEILIGHEIDSENGAGEMENT CONTRACTANTEN Het bedrijf: Adres: Registratienummer:. BTW-nr. :.... Fax : Telefn: E-mail: Vertegenwrdigd dr: Naam: Functie: Verklaart: kennis genmen te hebben van

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009 IT Management Grup Samenvatting PRINCE2 2009 ITIL is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment Cmmerce in the United Kingdm and ther cuntries. PRINCE2 is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment

Nadere informatie

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014 Ntulen van de Raad vr Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014 Aanwezig: Luc Op de Beeck, vrzitter; Stephan Brdeyne, Jan Bulliard, Clara Calis, Gnda Claessen, Erik De Quick, Laurent de Vries, Rudy

Nadere informatie