klaas vandevyvere september 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "klaas vandevyvere september 2015"

Transcriptie

1 0.Inleiding: We kunnen met veel trots de data van onze recente enquêtes met jullie delen gaan. De enquêtes hebben als doel de houding van de Belg en de Belgische arts ten aanzien van digitalisatie in de gezondheidszorg te bevragen. Meer specifiek werd ingegaan op het begrip teleconsultaties en de houding hiertegenover. We hebben bewust gekozen voor open communicatie wat de data van deze beide enquêtes betreft; Want daar gaat digitaal als nieuwe normaal immers over : totale transparantie, open source en open netwerken. Het succes van onze enquêtes is te danken aan vele bereidwillige mensen en netwerken die de boodschap verspreid hebben en de vragenlijst gedeeld hebben. Spontaan zijn ook discussies ontstaan tussen groepen mensen zowel op de werkvloer, onder patiënten alsook bij artsen onderling. Het bespreekbaar maken van m-health was het grootste opzet van onze campagne en met enige schroom kunnen we zeggen dat we daarin geslaagd zijn. De resultaten van de beide enquêtes zijn toch enigszins verrassend voor een eerder conservatief België waarbij zowel de doorsnee Belg alsook de gemiddeld arts openstaan voor m-health en het principe van teleconsultaties. De digitale penetratie in België blijkt uit onze enquête verrassend groot te zijn en overtreft de doorsnee enquête waarbij toegang tot internet en mobiel internet reeds sterk doorgedrongen zijn en de tablet en smartphone de klassieke desktop en laptop hebben vervangen. Deze beide factoren zijn belangrijk willen we onze maatschappij en gezondheidszorg klaarstomen voor digitale gezondheidszorg. 1.Methode 1.1. onderzoeksopzet Dit onderzoek gaat door middel van een exploratieve mixed methode" benadering na wat de houding van de Belg & arts is ten aanzien van digitalisatie de gezondheidszorg en het invoeren van teleconsultaties. Daarbij maken we van het onderzoek ook gebruik om de digitale penetratie in België na te gaan bij zowel de Belgische bevolking alsook bij de artsenpopulatie.. Het betreft een verkennend onderzoek aangezien het onderwerp een recent fenomeen is dat een beperkte onderzoek-geschiedenis kent. Een mixed methode benadering zorgt ervoor dat onderzoekers verschillende onderzoeksmethoden kunnen combineren, zodat ze de beste kans hebben om hun onderzoeksvragen te beantwoorden (Johnson & Onwuegbuzie, 2004). In beide luiken van dit onderzoek, kwantitatief en kwalitatief, wordt er rekening gehouden met ethiek. Anonimiteit van de respondenten wordt verzekerd bij de verwerking van de data. Zo wordt er gebruik gemaakt van pseudoniemen bij de kwalitatieve data. De resultaten van het kwalitatief onderzoek zullen pas begin 2016 openbaar gemaakt worden kwantitatief onderzoek: de online-enquête In het kwantitatief onderzoek wordt getracht via een online survey een eerste beeld te krijgen op de nieuwe trend m/e-health en teleconsultaties. Dit beschrijvend onderzoek is uitgevoerd tijdens de

2 maanden juli en augustus De bevolkingsenquête werd enerzijds verspreid via Facebook, Twitter en LinkedIn. Anderzijds werd e enquête werd tevens via papieren format uitgedeeld op verschillende poli s binnen het ziekenhuis AZ groeninge te Kortrijk, Belgium. Voor de artsenenquête werd de enquête verspreid naar verschillende ziekenhuizen in Vlaanderen: AZ groeninge Kortrijk, AZ Damiaan Oostende en AZ Sint-lucas in Brugge. Voor Oost-Vlaanderen AZ Sint- Lucas in Gent, Uz Gent te Gent alsook AZ Oudenaarde in Oudenaarde, AZ Alma in Eeklo, UZLeuven in Vlaams Brabant, GZA en ZNA ziekenhuizen in de provincie Antwerpen en de ZOL-ziekenhuizen in Limburg. Tevens werden huisartsen organisaties HZW in Zuid-West-Vlaanderen aangeschreven alsook Domus Medica op nationaal niveau. Vervolgens werden beroepsverenigingen van de specialismen aangeschreven. De beoogde populatie in dit kwantitatief luik is de Belgische bevolking (patiënten en niet-patiënten) en de artsen in Vlaanderen en Wallonië. Aangezien het een verkennend onderzoek betreft, is de beoogde onderzoeksgroep voor het kwantitatief luik breed en wordt er gebruik gemaakt van non-random sampling. Zowel patiënten, niet-patiënten alsook artsen werden aangespoord om de online-enquête in te vullen. Daarnaast werden alle verschillende geneeskundige disciplines op dezelfde wijze en in dezelfde mate bevraagd. 1.3 Surveyonderzoek De online-enquête is een instrument dat zelf ontwikkeld werd op basis van de literatuur. De validiteit van deze online-enquête werd op voorhand nagegaan bij een kleine sample uit de populatie. Deze personen kregen de mogelijkheid om aan te geven waar de vragenlijst al dan niet duidelijk was en om verdere suggesties te geven ter vervollediging van de survey. De antwoordmogelijkheden in de online-enquête zijn zowel gestructureerd als ongestructureerd. Bij de gestructureerde antwoorden wordt gebruik gemaakt van checklists. De ongestructureerde antwoorden bestaan uit open vragen. De beide enquête omvat drie delen. Het onderscheid tussen de verschillende onderdelen wordt gemaakt op basis van de drie onderzoeksvragen. In het eerste deel wordt gepeild naar de achtergrondkenmerken van de mensen en artsen die al dan niet deelnemen aan het fenomeen m-health en teleconsultatie. Concreet komen de volgende topics aan bod: geslacht, leeftijd, onderwijsniveau (bevolkingsenquête), specialisme (artsen), praktijkvorm. In het tweede deel wordt de graad van digitale penetratie in beeld gebracht. Gebruik en toegang tot internet en mobiel internet alsook de devices waarmee men op het web gaat. Tenslotte werd ingegaan op het begrip teleconsultaties: de houding van zowel artsen alsook niet-artsen ten aanzien van teleconsultaties, de situaties waarvoor teleconsultaties gebruikt kunnen worden, de kijk ten aanzien van privacy en vertrouwdheid ten aanzien van teleconsultaties en de bereidheid al dan niet te betalen voor een teleconsultatie.

3 1.4. Onderzoekspopulatie De online-enquête werd door 441 niet-artsen en 120 artsen ingevuld. Nadat de dubbele, lege en onvolledige enquêtes werden verwijderd bleef er een dataset van 430 (=N)niet-artsen en 104 artsen over. demografie van de onderzoekspopulatie Niet-artsen: Hierbij noteren we wat de niet-artsen betreft, een overgroot aandeel van vrouwen. Dit is deels mede te verklaren door het feit dat een deel van de enquêtes werd ingevuld door patiënten. Wat reumatologische patiënten betreft is het algemeen geweten dat deze overwegend van het vrouwelijke geslacht zijn. Gezien de enquête via sociale media werd verstuurd is een groot deel van de respondenten in de leeftijdsgroep jonger dan 50 jaar; Het is algemeen gekend dat de vertrouwdheid met digitale media afneemt naarmate de leeftijd vordert. Indien we gaan kijken naar de gemiddelde leeftijd van de klassieke papieren enquête ligt deze gemiddeld boven de leeftijd van 50 jaar; Ook hier opnieuw te verwachten gezien de gemiddelde leeftijd van de patiënten gezien op de verschillende poli s van de verschillende specialiteiten, vaak boven de leeftijd van 50 jaar ligt. bevolking variabele categorie N geslacht man 154 vrouw 274 leeftijd 20 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar 13 > 80 jaar 1 hoogste behaalde diploma lager onderwijs 14 secundair onderwijs 115 hoger onderwijs korte type hoger onderwijs lange type universitair 90

4 Artsen: De geslachtsverdeling van de artsen weerspiegelt de klassieke man-vrouw verhouding die op dit moment nog heerst vooral in de Belgische ziekenhuizen. Voor de huisartsengroep zien we een eerder evenwichtige man-vrouw verdeling. In tegenstelling tot de enquête bij de Belgische bevolking zien we bij de artsenenquête eerder een evenwichtige verdeling wat de leeftijdsgroepen betreft wat er enigszins op wijst dat de digitale penetratie bij artsen in het algemeen sterker is doorgedrongen. Immers de enquête bij artsen was enkel via de online-enquête mogelijk. De grote disciplines zijn evenwichtig vertegenwoordigd waarbij de internistische disciplines sterk vertegenwoordigd zijn. Hierbij vermoeden we dat het al dan niet invullen van de enquête grotendeels ook de wens en behoefte uitdrukt van de verschillende disciplines. Enigszins verrassend is het beperkt vertegenwoordigd zijn van disciplines zoals dermatologie en psychiatrie, twee disciplines waar tele-consultaties geschikt kunnen zijn. artsen variabele categorie N geslacht man 75 vrouw 44 leeftijd 20 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar 0 > 80 jaar 0 discipline internist 34 heelkunde 21 huisarts 20 pediater 2 dermatoloog 4 psychiater 3 anesthesist 6 andere 23 organisatie ziekenhuis 74 privaat 24 beiden 22

5 2. Resultaten en bespreking: We hebben ons voorgenomen af te stappen van de klassieke volgorde waarbij een afzonderlijk hoofdstuk aan de resultaten wordt gespendeerd en een afzonderlijk item aan bespreking. We hebben gekozen voor een opdeling Enquete medische volgens video topic consultatie waarbij de artsen en niet-artsen resultaten worden vergeleken. 1. Digitale penetratie niet-artsen. Q7 Beschikt u over een internet toegang? Beantwoord: 428 Overgeslagen: 13 tab.1. Beschikbaarheid internet en mobiel internet ja neen Enquete medische video consultatie Q8 Over welke toestellen beschikt u thuis? Beantwoord: 422 Overgeslagen: 19 smartphone Tablet 97,66% 418 2,34% 10 tab.2. Over welke middelen beschikt u zelf. 428 laptop PC smartwatch Overige (geef nadere... Enquete medische video consultatie Q9 Met welk toestel surft u op het net? Beantwoord: 416 Overgeslagen: 25 smartphone tablet laptop 74,88% het 316 net. 68,96% ,75% ,16% 199 tab.3. Met welke middelen surft up op toelichting) pc 1,90% 8 2,61% 11 ten: 422 smartwatch Overige (geef nadere... 7 / 13

6 Het slagen van de m/e-health introductie in een land hangt ondermeer af van de digitale penetratie zowel bij de bevolking alsook bij artsen en gezondheidsmedewerkers. We noteren dat ongeveer 98 % van de respondenten toegang heeft tot de klassieke internet verbinding (meestal klassiek ADSl verbinding) en 63 % van de respondenten toegang heeft tot mobiel internet. Dit is vergelijkbaar met algemeen vastgestelde cijfers die een hogere penetratie van mobiel internet toont in West-Europe (64%) in vergelijking met Noord-Amerika (59%). De klassieke desktop en laptop zijn nog niet op hun retour in België. De laptop (75%) blijft het middel bij uitstrek om op het web te surfen, de klassieke desktop (42%) verdwijnt evenwel naar de laatste plaats. Tablets en smartphones zijn aan een duidelijke opmars bezig en 2/3 van de respondenten bezitten (respectievelijk 69% en 75%) beiden en gebruiken beiden om op het web te surfen (63% en 61%). Deze cijfers zijn vergelijkbaar met cijfers in de grotere Europese landen zoals Frankrijk, VK en Ierland en liggen duidelijk hoger in vergelijking met landen zoals Polen Portugal en Griekenland (40%). Het gebruik van smartwatches wat de voorbode is van een hele generatie wearables en internet of things, is evenwel een vrij nieuw verschijnsel op de Belgische markt. Slechts 2 % van de ondervraagden bezit een smartwatch of ander wearable device; Het achterwege blijven van de introductie van de Apple watch en de beperkte mogelijkheden van de huidig beschikbare wearables speelt hierbij vermoedelijk een belangrijke rol. Hoewel de digitale penetratie slechts één van de vele factoren blijft ( cf. https://www.linkedin.com/pulse/when-one-talks-numbers-health-adoption-belgium-other-vandevyvere? trk=mp-author-card) voor het welslagen van de introductie van m-health, vormt het een belangrijk fundament. Desondanks de relatieve hogere kostprijzen voor klassiek internet en mobiel internet, is meer dan 60 % van de respondenten reeds actief via mobiel internet. Vermoedelijk wordt vaak gebruik gemaakt van WiFi Hotspots zoals Telenethomespot en Proximus Fon en wordt dit verkeerdelijk beschouwd als mobiel internet. De werkelijke cijfers zullen vermoedelijk toch een een stuk lager liggen gezien het wereldwijd gemiddelde 32 % bedraagt en het Europees gemiddelde 64% bedraagt voor sterke landen zoals VK waar de kosten voor mobiel internet toch een stuk lager liggen. Tijdens onze diepte interviews zal hierop verder ingegaan worden: wat verstaat de doorsnee Belg onder mobiel internet. De markt van wearables is een geheel nieuwe markt en België doch vormt een belangrijk onderdeel van m-health. Bij onze respondenten zijn de enige wearables die gebruikt worden de smartwatch en dit slecht zijn 2 % van de ondervraagden. Vermoedelijk zal dit percentage iets hoger liggen indien we allerlei stappentellers en devices zoals Fitbit bij onze respondenten zouden meerekenen. Het beperkt aantal antwoorden bij deze vraag doet vermoeden dat het begrip wearable en internet of things op heden nog weinig gekend is. Laat staan de toepassingen ervan. Verwacht wordt dat de komende jaren de aanschaf en het gebruik zal toenemen. Het succes zal medebepaald worden door de kostprijs van deze devices evenals de mogelijkheden.

7 We kunnen stellen dat de gemiddelde Belg reeds vertrouwd is met het internet en vaker durft mobiel te surfen waarbij de smartphone en de tablet duidelijk terrein winnen. Evenwel blijft de klassiek laptop het goed doen. De desktop is duidelijk op zijn retour en wordt louter een kantoor aangelegenheid. Zoals vaak gezegd: Tijdens je werk wordt je geconfronteerd met oude technologie en pas thuis wordt de wereld van nieuwe technologie zichtbaar. De cijfers van connectiviteit zijn vergelijkbaar met grotere Europese landen. Er wordt verwacht dat eenmaal de prijzen voor gebruik mobiel internet dalen gaan, het gebruik toenemen zal. Kortom de huidige situatie maakt Belgie niet echt een attractief land doch ook geen underdog en er zijn zeker opportuniteiten naar de toekomst te verwachten voor m-health en e-health.

8 Antwoordkeuzen klaas vandevyvere 2. Digitale penetratie artsen: Videoconsult arts België Q13 Beschikt u over een internet toegang? Beantwoord: 107 Overgeslagen: 13 t a b 1. G e b r u i k v a s t e i n t e r n e t verbinding. Ja Neen Videoconsult arts België en Q14 Over welke toestellen beschikt u? 100,00% 107 Beantwoord: 108 Overgeslagen: 12 0,00% 0 Smartphone tab Over welke devices beschikt u zelf. Tablet Laptop Desktop ipod Smartwatch Other (please specify) Videoconsult arts België Q15 Met welke toestellen surft u op het internet? Beantwoord: 108 Overgeslagen: 12 oordkeuzen Smartphone Smartphone 87,96% 95 Tablet Laptop Desktop ipod Smartwatch Other (please specify) Tablet Laptop Desktop ipod 13 / 22 74,07% 80 88,89% 96 67,59% 73 tab 3. Met welke devices surft u op het net? 24,07% 26 2,78% 3 0,00% 0 le aantal respondenten: 108 Smartwatch Other (please specify)

9 tab 4. In welke mate maakt u reeds gebruik van apps in uw praktijk. tab 5. In welke mate maakt u gebruik van web-driven toepassingen in uw praktijk. tab 6. In welke mate maakt u r e e d s g e b r u i k v a n wearables in uw dagelijkse praktijkvoering.

10 tab 7. In welke mate gebruik u een elektronisch patiënten dossier in uw praktijk. tab 8. Houding arts ten aanzien van m-health. Het gebruik van klassieke internet verbinding is een gewoonte bij 100% van de ondervraagde artsen. Meer dan 80 % is verbonden met mobiel internet door middel van smartphone en tablet. Deze cijfers liggen duidelijk hoger dan bij de gewone respondenten en kan met meerdere redenen te maken hebben. Doch spelen mogelijks een hoger opleidingsniveau en een professionele vertrouwdheid met omgang technologie, een doorslaggevende factor. Dit naast de sociale status die aanschaf van dergelijke toestellen alsook connectie tot het mobiele net faciliteren. Ook hier zijn de smartphone en de laptop de middelen bij uitstek om op het web te surfen. De meerderheid van de artsen gebruikt reeds één of andere vorm van elektronisch patiënten dossier. Slechts een verwaarloosbare minderheid gebruikt nog een papieren dossier.

11 Reeds 92% van de artsen maakt doorgaans gebruik van web-drive toepassingen in zijn routine praktijk. Evenwel gebruikt slechts 47 % apps in zijn routine praktijk. Deze cijfer liggen in de lijn van de verwachtingen gezien mobiel internet en smart-devices slechts de laatste jaren een sterke opmars kennen. Het hoeft ons dan ook niet te verwonderen dat gebruik van apps in de toekomst zeker zal toenemen. Wearables worden slechts heel sporadisch gebruikt en hebben de gemiddelde artsenpraktijk in België nog niet bereikt. Zelfs een 11 % van de artsen heeft nog nooit van het begrip wearables noch van internet of things gehoord. Evenwel wordt de komst van m-health vrij positief onthaald. Bij onze respondenten is 90 % gewonnen voor introductie van m/e-health. Slechts 5 % verzet zich zich tegenover de digitalisatie en 5 % heeft het heel moeilijk om zich een idee te vormen omtrent de digitalisatie. Bij Belgische artsen is zeker voldoende substraat voor een introductie en geleidelijke implementatie van m-health. De overgrote meerderheid stelt zich immers open voor de toekomst en de digitalisatie is stukken groter dan bij de doorsnee Belgische bevolking. Naast het gebruik van laptop, zitten smartphones en tablets zeker in de lift. Bij dit laatste spelen lokale factoren natuurlijk een belangrijke rol en zal het IT-beleid binnen het ziekenhuis doorslaggevend zijn. De wearables en internet of things zijn slechts beperkt doorgedrongen, slechts een kleine minderheid maakt op eigen initiatief hiervan gebruik. 10 % heeft van dit begrip nog echter nooit gehoord. Artsen en patiënten dienen beide bewust te worden van het belang van wearables en hun mogelijkheden. Dit zal leiden tot een versnelde digitalisatie.

12 klaas vandevyvere Enquete medische video consultatie Q1 Zou u bereid zijn in de toekomst in plaats van een "klassieke" consultatie een videoconsultatie aan te gaan? 3. Niet-artsen & houding ten opzichte van digitalisatie en teleconsultatie: Beantwoord: 440 Overgeslagen: 1 ja tab1. Houding ten aanzien van digitalisatie in de geneeskunde. neen geen mening Enquete medische video consultatie Q3 Zou u bereid zijn in de toekomst toe een honorarium te betalen voor een video consultatie, indien dit door het RIZIV en mutualiteit goedgekeurd wordt? Beantwoord: 436 Overgeslagen: 5 62,27% 274 Ja Neen Enquete medische video consultatie 32,73% tab Houding ten 5,00% aanzien 22 van teleconsultaties. 440 Geen mening Q2 Voor welk soort consultaties vind je een video consultatie geschikt? 0% 10% 20% Beantwoord: 30% % Overgeslagen: 50% 7 60% 70% 80% 90% 100% Als ik een vraag heb vo... Als ik bijkomende... Voor een periodieke... 62,16% 271 tab3. In welke 25,46% 111 omstandigheden zou u 12,39% een teleconsultatie 54 verkiezen. 436 Andere 1 / 13

13 Q4 Wat zou u het grote nadeel vinden van klaas vandevyvere een video consultatie ten opzichte van een 'klassieke' consultatie? Beantwoord: 425 Overgeslagen: 16 Ik vind het fysiek conta... Ik ben bezorgd over mijn... Ik vind het complex om e... Ik vind een video... Overige (gaarne... Enquete medische video consultatie tab.4. Wat zijn de nadelen verbonden aan e e n teleconsultatie n Q5 Zou u zich fysiek en mentaal comfortabel voelen tijdens het video consult? ysiek contact met een arts essentieel. Beantwoord: 432 Overgeslagen: 9 rgd over mijn privacy tijdens een consultatie. 40,47% 172 9,65% 41 omplex om een video consult te hebben. ja video consultatie te onpersoonlijk. arne specificeren) neen 4,71% 20 22,35% 95 22,82% geen mening tab. 5. Zou u zich mentaal en fysiek comfortabel voelen bij een teleconsultatie. 49,07% ,88% ,05% 65 4 /

14 het beroepsgeheim geschonden wordt tijdens het video consult? klaas vandevyvere Beantwoord: 430 Overgeslagen: 11 ja neen geen mening tab.6 Zou u schrik h e b b e n d a t u w privacy zou geschonden worden t i j d e n s t e l e - consultatie. Waar de artsen bijna voor 90 % overtuigd zijn van het effect en het nut van introductie is bij het grote publiek, het bewustzijn hieromtrent eerder verdeeld. Evenwel staat toch meer dan 60 % van de publieke 22,56% 97 opinie positief tegenover m-health. 66,98% 288 Teleconsultaties worden door het grote publiek 10,47% positief onthaald. Ook hier geldt dat meer 45 dan 60 % het ziet zitten in bepaalde omstandigheden te kiezen voor een teleconsult in plaats van een klassieke 430 consultatie; Evenwel op voorwaarde dat deze prestatie erkend wordt als een officiële geneeskundige act door het RIZIV. De tegenstanders zijn echter categoriek en zijn niet noodzakelijk digibeten. Vooral de afwezigheid van fysiek contact (40%), schrik voor de privacy (10%) het ervaren van het gebeuren als te onpersoonlijk (21%) en schrik voor het technische aspect achter de teleconsultatie (installeren, connectie maken, etc.), ervaren de meesten als nadeel ten opzichte van klassieke consult. Vooral het gemis aan een echt fysiek contact schrikt de meesten toch een stuk af. Weinig mensen slagen er echter in om te vervatten wat een echt fysiek contact betekent. Met de geplande diepte interviews hopen we hier een idee over te vormen. Ook omtrent wat een teleconsult onpersoonlijk zou maken ten opzichte van een fysiek consult. Evenwel paradoxaal is dat niettegenstaande de meerderheid van de bevraagden zich fysieke en mentaal comfortabel zou voelen bij een teleconsultatie (58%). Vermoedelijk speelt dan ook het effect onbekend is onbemind nog een belangrijker rol dan het gebrek aan fysieke contact of het ervaren van het gebeuren als onpersoonlijk. De meeste verkiezen een teleconsult voor een periodieke opvolg consultatie (29%), wanneer men een bijkomende vraag heeft (27%) of wanneer er bijkomende educatie nood bestaat omtrent een aandoening en/of de therapie. Voor de vraagstelling was het evenwel zo dat we de respondenten slechts een 6 / 13 antwoord mogelijk gaven. Evenwel omvat de rubriek andere respondenten die de teleconsultatie voor meerdere doeleinden zouden gebruiken met voorkeur voor een periodieke opvolg consultatie en bijkomende educatie nood. Samengevat kunnen we dus stellen dat het grote publiek vooral een plaats ziet voor periodieke opvolg consultaties. Tenslotte zien we dat dat de respondenten een groot vertrouwen hebben in de beveiligingssystemen Slechts 22% heeft schrik voor zijn privacy. Ongeveer 66 % heeft geen schrik dat zijn privacy geschonden

15 zou worden; Een enigszins verrassend antwoord in een tijdperk waarbij de media regelmatig geconfronteerd worden met berichten omtrent hacken van data en recente uitlatingen in panorama waarbij medische data verkocht zouden worden via brokers. Vermoedelijk speelt hierbij het gegeven van de arts en het fundamenteel vertrouwen van de arts ten aanzien van zijn beroepsgeheim een belangrijke rol. We kunnen stellen dat de publieke opinie klaar is voor m-health en positief staat ten aanzien van introductie van digitalisatie in de gezondheidszorg. Ook het begrip teleconsultaties wordt als positief alternatief voor de klassieke consultatie gezien op voorwaarde dat ook hier een officiële RIZIVnomenclatuur ontwikkeld wordt. Het gemis aan een echt fysieke contact en een mogelijks ervaren van een onpersoonlijk contact staan paradoxaal tegenover het feit dat de meerderheid van de publieke opinie zich zowel fysiek en mentaal op zijn gemak zou voelen. Een omschrijving van het begrip fysieke contact en onpersoonlijke aard zal hopelijk meer duidelijk gesteld worden tijdens diepte interviews. Eerder de angst voor het onbekende en het ontwikkelen van een leercurve kan deze gevoelens vermoedelijk wegwerken.belangrijk is ook dat de publieke opinie de privacy van het digitaal contact niet als een bedreiging ervaart en vermoedelijk speelt de persoon van de arts hier een belangrijke rol. De vraag stelt zich of dit vertrouwen even groot zou zijn wanneer teleconsultaties met andere zorgverleners zou doorgaan.

16 Videoconsult arts België Q7 klaas Zou vandevyvere u bereid zijn om in de toekomst video consultaties in plaats van "klassieke" 4. Artsen : digitalisatie en tele-consultatie consultaties aan te gaan (voor een deel van uw praktijkvoering )? Beantwoord: 113 Overgeslagen: 7 Ja Neen Videoconsult arts België tab.1 zou u bereid zijn om een deel van uw consultatie via teleconsultaties te laten verlopen. Geen mening Q9 Zou u een video consult doen indien een honorarium wordt toegekend door het RIZIV? Beantwoord: 113 Overgeslagen: 7 Ja Neen Geen mening Videoconsult arts België 48,67% tab.2 55 zou u bereid zijn een deel van uw 39,82% 45 consultaties via teleconsultatie te laten 11,50% 13 verlopen 113 indien een riziv-vergoedcng wordt voorzien. Q22 Zou u in de toekomst toe bereid zijn om te betalen voor gebruik van video consultaties (gemiddeld prijs/maand/arts is op heden tussen per maand)? Beantwoord: 105 Overgeslagen: 63,72% Ja Neen 20,35% 23 tab.3 Zou u bereid zijn 15,93% 18 een vast bedrag ( euro/maa,d) te betalen om aan tele-consultaties te kunnen doen. 7 / 22 39,05% 41

17 Videoconsult arts België Q21 Zou u uw dienst laten deelnemen voor een piloot project over video consultaties? Beantwoord: 105 Overgeslagen: 15 Ja tab.4 Zou u een proefproject omtrent tele-consultaties organiseren op uw dienst. Neen ` 36,19% 38 63,81% tab.5 Voor welke consultaties vindt u een tele-consultatie geschikt. 21 / 22

18 Videoconsult arts België klaas vandevyvere Q10 Wat zou u het grote nadeel vinden van een video consult ten opzichte van een klassiek consult? Beantwoord: 110 Overgeslagen: 10 Ik vind fysiek contact met... Ik vind een video consul... Ik ben bezorgd over de priv... tab.6. Wat zou u het grootste nadeel vinden van telec o n s u l t a t i e s t e n aanzien van k l a s s i e k e consultaties. Ik vind het complex om e... Other (please specify) Videoconsult arts België Q11 Zou u zich fysiek en mentaal comfortabel voelen tijdens een video consult? Beantwoord: 110 Overgeslagen: 10 ntact met mijn patiënt essentieel Ja o consult te onpersoonlijk over de privacy van het consult 71,82% 79 19,09% 21 29,09% 32 lex om een video Neen consult te hebben pecify) ndenten: 110 Geen mening Videoconsult arts België Q12 Zou uw schrik hebben dat uw privacy geschonden wordt tijdens het video consult? Beantwoord: 110 Overgeslagen: 10 18,18% tab zou u zich fysiek/mentaal 18,18% 20 comfortable voelen t i j d e n s e e n t e l e - consult. Ja Neen 49,09% 37,27% tab.8 54 zou u schrik hebben dat uw 41 p r i v a c y 13,64% 15 geschonden wordt tijdens 110 een teleconsult. Geen mening 10 / 22

19 Opvallende eerste vaststelling is hoe financiële motieven een doorslaggevende rol spelen in de adaptatie van nieuwe technieken en in het bijzonder teleconsultaties en in globaal ten aanzien van digitalisatie. Wanneer we de globale vraag stellen naar de houding ten aanzien van teleconsultaties van de doorsnee arts zien dat slechts 48 % voorstander is, terwijl 42 % hiertegen gekant is en 12 % geen mening heeft. Wanneer de vraagstelling gebeurt met de expliciete stelling erbij dat een Honorarium wordt voorzien, schiet het aantal mensen dat positief staat omhoog tot 63 % en het aantal artsen dat zou weigeren bedraagt nu slechts 20 %. financiële motieven wegen duidelijk door. Dit valt ook op te maken uit de vraag of een arts bereid is eventueel een abonnementsgeld te betalen (tussen euro per maand) zien we dat 61 % zich hiertegen over verzet. Deze vraag is gebaseerd op bestaande businessmodel van enkele Nederlandse teleconsult bedrijven waar het abonnementsprincipe als businessmodel wordt gebruikt. De vraagstelling is achteraf te weinig genuanceerd gebleken. In het diepte interview zullen we dieper ingaan op het aspect prijs en zullen meerdere variabelen in kaart worden gebracht en op basis daarvan een treshold-curve worden ontwikkeld. Een dergelijke nuancering lijkt nodig om te bepalen tot waar een gemiddelde arts bereid zou zijn om financieel mee te investeren. Pas dan kan men conclusies trekken of een arts bereid is in dit verhaal te investeren. Ook bij de artsen geldt onbekend maakt onbemind; Slecht 35 % zou meedoen aan een pilot om het effect van teleconsultaties te bekijken. Zoals meestal heb je binnen het artsenkorps een groep early adopters en een heel grote groep die wacht op de ervaring van collega s of voortgaat op de data van studies. De doorsnee arts gedraagt zich in deze context niet anders. Bovendien vindt 72% van de artsen het ontbreken van fysiek contact een belangrijk nadeel. Hier zal met het begrip fysiek, het klinisch onderzoek bedoeld worden. Dit aspect zal verder tijdens de diepte interviews worden toegelicht. Uit een subanalyse blijkt dat vooral enkele specifieke groepen gewonnen zijn voor teleconsultaties: reumatologie, dermatologie en psychiatrie. Niet verwonderlijk dat deze disciplines vooral met chronische patiënten in contact komen waarbij direct fysiek contact niet altijd noodzakelijk is. Artsen zouden vooral kiezen voor teleconsultatie in omstandigheden wanneer de patiënt tussendoor vragen heeft of nood heeft aan educatie omtrent en in mindere mate voor een opvolg consultatie. Een kleine 50% van de artsen zou niet direct fysieke noch mentale problemen hebben met teleconsultaties. 12 % heeft geen uitgesproken mening en 38 % zou mentaal en/of fysiek zich toch moeilijk kunnen verplaatsen in zijn rol als arts bij een teleconsultaties. Evenwel vormt privacy geen probleem bij de artsen en gaat met van de feilloosheid van de technologie uit (63%). Kortom artsen staan globaal open voor digitalisatie en teleconsultatie doch spelen enkele factoren een cruciale rol in het slagen van de implementatie van deze manier van geneeskunde voeren naar de toekomst: 1. Specifieke case finding met aflijnen van domeinen en situaties waarin teleconsultaties een meerwaarde hebben ten aanzien van het klassieke fysieke consult moment. 2. Een ontwikkeling van een billijke vergoeding die ook voor de patiënt acceptabel is. 3. Het ontwikkelen van een leercurve en

20 vertrouwd maken met de voordelen van de technologie. 4. Het ontwikkelen van on-field studies die teleconsult als een volwaardige geneeskundige act laten valideren. Wanneer de m-health sector, de overheid en de artsen er in slagen om aan deze factoren tegemoet te komen, kan pas een succesvolle opstart van teleconsultaties kunnen plaats vinden. 3. Algemene conclusie : België is op m-health gebied een middenklasse speler vergeleken met andere Europese landen. De omstandigheden, het eco-systeem die een introductie van m-health toelaat zijn vrij gunstig. Tevens is de houding van de overheid ten aanzien van m/e-health in België positief. Evenwel is de graad van digitalisatie relatief beperkt en is de adoptie van e-health door gezondheidszorgmedewerkers heel laag in vergelijking met bv landen zoals Portugal, Verenigd Koninkrijk, Nederland en de Scandinavische landen. Toch zijn er positieve vooruitzichten en kan België in de komende jaren groeien als potentiële markt voor m-health. Op dit ogenblik wordt het e-health platform uitgerold en zijn proefprojecten rond digitaal voorschrijven bij huisartsen lopende. De meerderheid van de ziekenhuizen heeft reeds of is volop bezig met de uitrol van een elektronisch patiënten dossier. Initiatieven zoals COZO-HUB bevorderen de digitale uitwisseling van informatie tussen hulpverleners en ook patiënten en patiënten verenigingen worden zich bewust van digitalisatie, digitaal beschikbaar zijn van informatie en belang van aanwezigheid op sociale media. Ook de graad van digitalisatie zet zich door en als we kijken naar de data van onze eigen recent gevoerde enquête beschikt ongeveer 98 % van de ondervraagde over toegang tot het klassieke internet en is ongeveer 63 % reeds verbonden met het mobiele internet. Er is hoop. Het ondernemersmilieu en de marktpotentieel is één, maar de sleutel elementen die een land aantrekkelijk maken worden vooral bepaald door de mate waarin de artsen bereid zijn m-health toepassingen toe te laten in hun dagelijkse praktijkvoering en tijdens en na hun patiënten contacten. Daarnaast is de graad van digitalisatie binnen het ziekenhuis bepalend voor het succesvol implementeren van m-health toepassingen. De data uit onze eigen enquête tonen een grote bereidheid voor gebruik van digitale toepassingen in de artsenpraktijken (>90 %) doch vormt kostprijs en de huidige ziekenhuis financiering een belangrijk obstakel binnen de adoptie van m-health apps (> 70% van de artsen is binnen het huidig systeem niet bereid om voor m-health toepassingen te betalen ). Enkel een doorgedreven nieuwe invulling van het begrip "ziekenhuis" en een moedige hervorming van de ziekenhuisfinanciering, zal België een attractief land maken voor m-health en zal de gemiddelde Belgische arts er toe aanzetten om m-health een kans te geven en zijn rol opnieuw als dokter te ontdekken waarbij hij terugkeert naar de essentie van zijn taak: de patiënt.

21

Belg tevreden over arts Transparantie en kostprijs blijven pijnpunt

Belg tevreden over arts Transparantie en kostprijs blijven pijnpunt Belg tevreden over arts Transparantie en kostprijs blijven pijnpunt Bijlage Naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van de ziekte- en invaliditeitsverzekering heeft CM de tevredenheid van de Belgen

Nadere informatie

PERSBERICHT CIM 22/04/2015

PERSBERICHT CIM 22/04/2015 PERSBERICHT CIM 22/04/2015 Nieuwe CIM studie over kijkgedrag op nieuwe schermen Belgen keken nooit eerder zoveel naar TV-content Het CIM, verantwoordelijk voor kijkcijferstudies in België, volgt sinds

Nadere informatie

4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes. In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau.

4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes. In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau. 4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes 4.2.1. Algemeen In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau. Instellingsniveau (vragenlijst coördinator) provincie,

Nadere informatie

De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen

De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen Kaseya Onderzoek De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen 2011 www.kaseya.nl Over dit rapport In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek dat door Kaseya is geïnitieerd en uitgevoerd

Nadere informatie

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Second screen breekt definitief door Het aantal bezitters van ipads en andere tablets is per december 2011 gestegen tot 1.7 miljoen Nederlanders (14%

Nadere informatie

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen Goede zorg van groot belang Nederlanders staan open voor private investeringen Index 1. Inleiding p. 3. Huidige en toekomstige gezondheidszorg in Nederland p. 6 3. Houding ten aanzien van private investeerders

Nadere informatie

Audio Listening. Page 1 of 5

Audio Listening. Page 1 of 5 Historisch gezien is radio het eerste mobiele medium. Ondertussen heeft het zich uitgebreid tot tal van andere zendplatforms en ontvangtoestellen. We luisteren weliswaar nog altijd via een radiotoestel

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE OVER OVERLEG APOTHEKERS-HUISARTSEN

RESULTATEN ENQUÊTE OVER OVERLEG APOTHEKERS-HUISARTSEN RESULTATEN ENQUÊTE OVER OVERLEG APOTHEKERS-HUISARTSEN Om na te gaan in welke mate de huisartsen en apothekers uit dezelfde wijk contact hebben en met elkaar overleggen, verstuurden de Apothekers van Brussel

Nadere informatie

Invloed van het Belgische vergoedingssysteem voor medische ongevallen op het gedrag van artsen

Invloed van het Belgische vergoedingssysteem voor medische ongevallen op het gedrag van artsen Invloed van het Belgische vergoedingssysteem voor medische ongevallen op het gedrag van artsen Tom Vandersteegen Wim Marneffe Tom De Gendt Irina Cleemput UHasselt Symposium Patiëntveiligheid en Medische

Nadere informatie

Europeanen sluiten nieuwe betaalmethodes in de armen: goed nieuws voor mobiele betalingen

Europeanen sluiten nieuwe betaalmethodes in de armen: goed nieuws voor mobiele betalingen P E R S B E R I C H T Europeanen sluiten nieuwe betaalmethodes in de armen: goed nieuws voor mobiele betalingen Het aantal Europeanen dat regelmatig gebruikmaakt van een mobiel apparaat voor betalingen

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996 Dit deel van het onderzoek omvat alle personen tussen de 18 en 55 jaar oud (leeftijdsgrenzen inbegrepen) op 30 juni 1997, wiens dossier van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met

Nadere informatie

Nederlanders aan het woord

Nederlanders aan het woord Nederlanders aan het woord Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2014 Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) Directie Communicatie Documentnummer: TOS-14-066a Belangrijkste inzichten Nederlander hecht

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

De evolutie in TV- en video-kijken op nieuwe schermen. CIM Other Screen Monitor

De evolutie in TV- en video-kijken op nieuwe schermen. CIM Other Screen Monitor Centrum voor Informatie over de Media VZW De evolutie in TV- en video-kijken op nieuwe schermen CIM Other Screen Monitor 2015-2016 17/01/2017 Avenue Herrmann-Debrouxlaan, 46 Brussel 1160 Bruxelles België

Nadere informatie

Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 2012-2013

Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 2012-2013 Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 212-21 In academiejaar 212-21 namen 5 mantelzorgers en 5 studenten 1 ste bachelor verpleegkunde (Howest, Brugge) deel aan het project Mantelluisten.

Nadere informatie

TV en video-kijken op nieuwe schermen Evoluties in de CIM Other Screen monitor (OSM) golf Noord & Zuid Universum

TV en video-kijken op nieuwe schermen Evoluties in de CIM Other Screen monitor (OSM) golf Noord & Zuid Universum Centrum voor Informatie over de Media VZW TV en video-kijken op nieuwe schermen Evoluties in de CIM Other Screen monitor (OSM) golf 2015-2016 & Universum 21/09/2016 Avenue Herrmann-Debrouxlaan, 46 Brussel

Nadere informatie

Resultaten Gezondheidszorg

Resultaten Gezondheidszorg Resultaten Gezondheidszorg Conclusies Onbekendheid social media in de gezondheidszorg is groot; treffend is een quote van een zorggebruiker die stelt dat als je als patiënt nog niet of nauwelijks met een

Nadere informatie

Tevredenheidsenquête

Tevredenheidsenquête Tevredenheidsenquête Geachte heer/mevrouw, Gegevens over uw ervaringen tijdens uw verblijf, kunnen ons helpen bij het verbeteren van de zorg- en dienstverlening. Mogen wij u vragen deze vragenlijst in

Nadere informatie

Smartphone Onderzoek OTYS Recruiting Technology

Smartphone Onderzoek OTYS Recruiting Technology Smartphone Onderzoek OTYS Recruiting Technology Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Uitkomst enquête... 4 Conclusie.... 9 2 Inleiding Inleiding Een smartphone is een mobiele telefoon

Nadere informatie

Studiepopulatie. Gezondheidsenquête, België, 1997.

Studiepopulatie. Gezondheidsenquête, België, 1997. In deze paragraaf worden een aantal kenmerken van de steekproef besproken. Het gaat om de volgende socio-demografische karakteristieken : verblijfplaats : per regio en per provincie; geslacht en leeftijd;

Nadere informatie

Gebruik mobiele apparaten

Gebruik mobiele apparaten Rapport onderzoek Gebruik mobiele apparaten creative studio 1. Voorwoord Wij, Pascal Usmany en Britt Vreeswijk zijn beide werkzaam in de communicatie. Pascal is eigenaar van Drop Alive Creative Studio

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Sociale Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Sociale Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997 5.8.1. Inleiding De WHO heeft in haar omschrijving het begrip gezondheid uitgebreid met de dimensie sociale gezondheid en deze op één lijn gesteld met de lichamelijke en psychische gezondheid. Zowel de

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 februari 2012

PERSBERICHT Brussel, 24 februari 2012 PERSBERICHT Brussel, 24 februari 12 STEEDS MEER BELGEN HEBBEN TOEGANG TOT INTERNET In 11 had 77% van de huishoudens internettoegang, meestal via breedband. Dat blijkt uit de resultaten van de ICT enquête

Nadere informatie

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 19 juli 2007 Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies Eén op de tien Belgen werkt in een ander gewest; één op de vijf in een andere

Nadere informatie

WORKSHOP ONDERZOEKSMETHODEN

WORKSHOP ONDERZOEKSMETHODEN WORKSHOP ONDERZOEKSMETHODEN INHOUD Kwantitatieve onderzoeksmethoden Algemene kenmerken Enquête Experiment Kwalitatieve onderzoeksmethoden Algemene kenmerken Observatie Interview Kwaliteit van het onderzoek

Nadere informatie

TABELLEN OTHER SCREEN MONITOR WAVE 3

TABELLEN OTHER SCREEN MONITOR WAVE 3 TABELLEN OTHER SCREEN MONITOR WAVE 3 De cijfers in de volgende tabellen hebben enkel betrekking op de Belgen (12+) met internet en zijn dus niet representatief voor de gehele Belgische bevolking. In Tabel

Nadere informatie

Hoe denkt de vrijgevestigde Friese psycholoog en orthopedagoog hierover?

Hoe denkt de vrijgevestigde Friese psycholoog en orthopedagoog hierover? E-health Hoe denkt de vrijgevestigde Friese psycholoog en orthopedagoog hierover? Een genuanceerde benadering ROS Friesland heeft geïnventariseerd hoe psychologen en orthopedagogen denken over het gebruik

Nadere informatie

PERSONEEL IN VLAAMSE ZIEKENHUIZEN

PERSONEEL IN VLAAMSE ZIEKENHUIZEN / Archief cijfers PERSONEEL IN VLAAMSE ZIEKENHUIZEN Vlaams Gewest 2013 / 5.01.2016 5.01.2016 Personeel in Vlaamse Ziekenhuizen 1/20 GEPUBLICEERD OP: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers op januari

Nadere informatie

Telenet Mobiel DNA survey. Opvallende resultaten

Telenet Mobiel DNA survey. Opvallende resultaten Telenet Mobiel DNA survey Opvallende resultaten Het mobiele DNA van de Belgische vrouw Fashion Relaties en seksualiteit Werk en vakantie Algemeen gebruik Waarom dit onderzoek? Telenet is vrij nieuw op

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken is vooral nog een mannenzaak

Het Nieuwe Werken is vooral nog een mannenzaak Het Nieuwe Werken is vooral nog een mannenzaak Enquêteresultaten Kluwer Opleidingen 2011 Dit document bevat de enquêteresultaten over het onderzoek rond Het Nieuwe Werken dat in België werd gevoerd. Kluwer

Nadere informatie

DOP DIGITAAL ONCO PLATFORM

DOP DIGITAAL ONCO PLATFORM DOP DIGITAAL ONCO PLATFORM Samenwerking tussen Universitair Ziekenhuis Gent VZW CoZo Vlaanderen Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde Doelstellingen Educatie op maat aanbieden Een tijdige

Nadere informatie

PERSBERICHT. Brussel, 3 september 2012. Belg maakt zich net als andere Europeanen zorgen over pensioen

PERSBERICHT. Brussel, 3 september 2012. Belg maakt zich net als andere Europeanen zorgen over pensioen Brussel, 3 september 2012 Belg maakt zich net als andere Europeanen zorgen over pensioen Uit een onderzoek van ING blijkt dat de Belgen niet alleen staan in Europa 1 met hun bezorgdheid over hun pensioen.

Nadere informatie

STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID

STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID Het contract coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013 wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden

Nadere informatie

Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte

Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte, J. Hofstede & M. Heijmans, NIVEL, november

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011)

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-16 Bijlage - Vragenlijst 17+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN

Nadere informatie

In welke mate is de Belgische residentiële ouderenzorg geïnformatiseerd?

In welke mate is de Belgische residentiële ouderenzorg geïnformatiseerd? LOGOS (BelRAI) In welke mate is de Belgische residentiële ouderenzorg geïnformatiseerd? Prof. Dr. Anja Declercq Informatisering van residentiële ouderenzorg Zonder computers geen elektronisch zorgdossier

Nadere informatie

Online communicatie & de basisscholen van Leerplein055

Online communicatie & de basisscholen van Leerplein055 Online communicatie & de basisscholen van Leerplein055 Leerplein055 doet onderzoek naar de wensen en behoeften van ouders over de inzet van online communicatie. Waarom dit onderzoek? Leerplein055 is de

Nadere informatie

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Index 1. Samenvatting en conclusies 2. Inleiding 3. Bekendheid EPD 4. Kennis over het EPD 5. Houding ten aanzien van het EPD 6. Informatiebehoefte 7. Issue

Nadere informatie

In het hoofd van de gebruiker. Resultaten Lezersonderzoek Digitaal lezen Ereadingevent Lessius Mechelen 9 juni 2011

In het hoofd van de gebruiker. Resultaten Lezersonderzoek Digitaal lezen Ereadingevent Lessius Mechelen 9 juni 2011 In het hoofd van de gebruiker Resultaten Lezersonderzoek Digitaal lezen Ereadingevent Lessius Mechelen 9 juni 2011 1 Situering o IWT onderzoeksproject Van e-reader tot e- reading o 35 bedrijven/organisaties

Nadere informatie

Hoe WhatsApp de respons onder jongeren kan verhogen bij online surveys

Hoe WhatsApp de respons onder jongeren kan verhogen bij online surveys Hoe WhatsApp de respons kan verhogen bij online surveys Eén van de grootste uitdagingen in survey-onderzoek is het doen van kwalitatief hoogwaardig onderzoek. Moeilijk te benaderen voor onderzoek Lage

Nadere informatie

DE KOSTEN VOOR RIOLERING EN ZUIVERING AFVALWATER

DE KOSTEN VOOR RIOLERING EN ZUIVERING AFVALWATER DE KOSTEN VOOR RIOLERING EN ZUIVERING AFVALWATER Resultaten online bevraging executive summary Auteurs: Datum: Herwerking: Veerle Minne, Sarah Botterman 6 februari 2015 VMM Inhoudstafel 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Hoe WhatsApp de respons onder jongeren kan verhogen bij online surveys

Hoe WhatsApp de respons onder jongeren kan verhogen bij online surveys LEFT M RIGHT M Hoe WhatsApp de respons kan verhogen bij online surveys TNS 19 mei 01 Job van den Berg LEFT M RIGHT M Eén van de grootste uitdagingen in survey-onderzoek is het doen van kwalitatief hoogwaardig

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Uitgaven voor Gezondheidszorgen Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Uitgaven voor Gezondheidszorgen Gezondheidsenquête, België, 1997 7.7.1. Inleiding De basisprincipes van het huidige Belgische gezondheidssysteem zijn: vrije keuze van geneesheer door de patiënten, therapeutische vrijheid voor de practiserende geneesheren en toegankelijkheid

Nadere informatie

ROOKGEDRAG IN BELGIË 2014

ROOKGEDRAG IN BELGIË 2014 ROOKGEDRAG IN BELGIË 2014 Een rapport aan Stichting tegen Kanker GfK Belgium 2014 Rookgedrag in België 20 August 2014 1 Inleiding: Achtergrond en doelstellingen Onderzoeksmethode GfK Belgium 2014 Rookgedrag

Nadere informatie

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel M201107 Mix and Match Het gebruik van digitale media in het MKB drs. R van der Poel Zoetermeer, maart 2011 Mix and Match Ondernemers moeten goed voor ogen houden welke doelstellingen zij met digitale media

Nadere informatie

Inleiding. Sabine Drieskens

Inleiding. Sabine Drieskens Inleiding Sabine Drieskens Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 50 25 E-mail : sabine.drieskens@wiv-isp.be

Nadere informatie

De status van mobiel intranet

De status van mobiel intranet De status van mobiel intranet White paper Bilthoven, 26 april 2012 Sabel Online Lonneke Theelen E Lonneke@sabelonline.nl T (088) 227 22 00 W www.sabelonline.nl http://nl.linkedin.com/in/lonneketheelen

Nadere informatie

Doel. Eén gemeente Zoveel mogelijk burgers Kennen na 6 maanden het belang van een medicatieschema Hebben (bij polymedicatie) een medicatieschema

Doel. Eén gemeente Zoveel mogelijk burgers Kennen na 6 maanden het belang van een medicatieschema Hebben (bij polymedicatie) een medicatieschema Doel Eén gemeente Zoveel mogelijk burgers Kennen na 6 maanden het belang van een medicatieschema Hebben (bij polymedicatie) een medicatieschema.. En ook Vitalink opvolgen Wie heeft een medicatieschema

Nadere informatie

Werknemers willen ook flexibiliteit op hun maat

Werknemers willen ook flexibiliteit op hun maat ACV-nieuwarsbabbel 18 nuari 2017 Diepenbeek Werknemers willen ook flexibiliteit op hun maat Het ACV plaatste bij de verhoging van de pensioenleeftijd heel wat vraagtekens bij de 'werkbaarheid' van die

Nadere informatie

Vragenlijst. Uw bijdrage helpt te weten waar de noden van ouderen liggen zodat er beter op hen kan ingespeeld worden.

Vragenlijst. Uw bijdrage helpt te weten waar de noden van ouderen liggen zodat er beter op hen kan ingespeeld worden. Vragenlijst Beste mevrouw, meneer In het kader van mijn thesis Digitale vaardigheden van 65-plussers heb ik deze vragenlijst opgesteld voor zowel gebruikers als niet-gebruikers van internet Dit werk kan

Nadere informatie

4. Onderzoeksresultaten

4. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksresultaten In dit hoofdstuk gaan we eerst in op de beschrijving van de instellingen waaruit we de onderzoekspopulatie selecteerden. Vervolgens worden de onderzoeksresultaten aan de hand van

Nadere informatie

ehealth E- health: trends en mogelijkheden voor Maastro Liesbeth Meijnckens 23 oktober 2013

ehealth E- health: trends en mogelijkheden voor Maastro Liesbeth Meijnckens 23 oktober 2013 ehealth E- health: trends en mogelijkheden voor Maastro Liesbeth Meijnckens 23 oktober 2013 Even voorstellen Mobiel bellen in 1999 Internet is als water uit de kraan 95% Nederlanders 75% van 65+ 30% van

Nadere informatie

UZ Leuven: zie bijlage 2 UZ Antwerpen: zie bijlage 3 UZ Brussel: zie bijlage 4

UZ Leuven: zie bijlage 2 UZ Antwerpen: zie bijlage 3 UZ Brussel: zie bijlage 4 Aanmelding voor de functie zeldzame ziekten versie d.d. 02/06/2016 validatie projectgroep d.d. 02/06/2016 goedkeuring begeleidingscomité d.d. 06/06/2016 Situering Deze procedure is gebaseerd op bestaande

Nadere informatie

Enquête over de informatie aan de HZIV-leden: resultaten

Enquête over de informatie aan de HZIV-leden: resultaten Enquête over de informatie aan de HZIV-leden: resultaten 1. Doelstelling Ter uitvoering van de verplichtingen van de bestuursovereenkomst hield de HZIV tijdens de maanden juni, juli en augustus 2004 een

Nadere informatie

RESULTATEN VAN DE ENQUETE NAAR MENINGEN VAN VLAAMSE STUDENTEN OVER HET STUDEREN AAN DE OPEN UNIVERSITEIT - SEPTEMBER 2007 -

RESULTATEN VAN DE ENQUETE NAAR MENINGEN VAN VLAAMSE STUDENTEN OVER HET STUDEREN AAN DE OPEN UNIVERSITEIT - SEPTEMBER 2007 - RESULTATEN VAN DE ENQUETE NAAR MENINGEN VAN VLAAMSE STUDENTEN OVER HET STUDEREN AAN DE OPEN UNIVERSITEIT - SEPTEMBER 2007 - Uitgevoerd: september 2007 Onderzoekers: drs. Herman Kiesel, drs. Lic. Rick Coone,

Nadere informatie

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête DigitasLBi presenteert nieuwe enquête over wereldwijd winkelgedrag en onthult enkele belangrijke trends voor Belgische markt Brussel, 24 april, 2014 M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag

Nadere informatie

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten.

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Inleiding Ziekte gerelateerde ondervoeding is nog steeds een groot probleem binnen de Nederlandse

Nadere informatie

De kennis van apothekersassistenten over het EPD en het LSP

De kennis van apothekersassistenten over het EPD en het LSP Onderzoeksartikel 5 juni 2014 De kennis van apothekersassistenten over het EPD en het LSP M.R.L. Nass; onderzoekstudent Farmakunde Abstract Doelstelling: Het doel van dit onderzoek was het verkrijgen van

Nadere informatie

Onderzoek naar. levenskwaliteit. bij colorectale (ex-)kankerpatiënten. Basisrapport. Met financiële steun van

Onderzoek naar. levenskwaliteit. bij colorectale (ex-)kankerpatiënten. Basisrapport. Met financiële steun van Onderzoek naar levenskwaliteit bij colorectale (ex-)kankerpatiënten Basisrapport Met financiële steun van Onderzoek naar levenskwaliteit bij colorectale (ex-)kankerpatiënten Basisrapport Auteurs: De Gendt

Nadere informatie

ROOKGEDRAG IN BELGIË. Een rapport aan Stichting Tegen Kanker. GfK Significant 2013 Rookgedrag in België 14 August 2013 1

ROOKGEDRAG IN BELGIË. Een rapport aan Stichting Tegen Kanker. GfK Significant 2013 Rookgedrag in België 14 August 2013 1 ROOKGEDRAG IN BELGIË Een rapport aan Stichting Tegen Kanker GfK Significant 2013 Rookgedrag in België 14 August 2013 1 Inleiding: Achtergrond en doelstellingen Onderzoeksmethode GfK Significant 2013 Rookgedrag

Nadere informatie

kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg Executivee summary - Juni 2013

kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg Executivee summary - Juni 2013 Het beroep van loontrekkende kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg Executivee summary - Juni 2013 1 COLOFON Opdrachtgever van de studie: FOD Volksgezondheid, Cel Planning Gezondheidsberoepen

Nadere informatie

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren 1/5 E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren Joren Roelofs en Wijnand Weerdenburg E-health heeft de toekomst, daar

Nadere informatie

Toekomst van het EPD binnen AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en AZ Sint-Lucas vzw. Kristof Duthoy Dirk Bernard > 18/11/2017

Toekomst van het EPD binnen AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en AZ Sint-Lucas vzw. Kristof Duthoy Dirk Bernard > 18/11/2017 Toekomst van het EPD binnen AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en AZ Sint-Lucas vzw Kristof Duthoy Dirk Bernard EPD landschap in de regio nexuzhealth Integratie met de ehealth-diensten mynexuzhealth mynexuzhealth

Nadere informatie

Hoe kan het LMN u als arts ondersteunen?

Hoe kan het LMN u als arts ondersteunen? Hoe kan het LMN u als arts ondersteunen? 1. Inleiding Het LMN (Lokaal Multidisciplinair Netwerk) Regio Gent werd in 2010 opgericht ter ondersteuning van de zorgtrajecten en meer algemeen ter ondersteuning

Nadere informatie

Bevolkingstevredenheidsonderzoek

Bevolkingstevredenheidsonderzoek Bevolkingstevredenheidsonderzoek Lokale Politie Politiezone Erpe-Mere/Lede Korpsleiding Administratief Centrum 2 9340 Lede T +32 53 60 64 64 1 Inleiding Met het oog op de gemeenschapsgerichte politiezorg

Nadere informatie

DIGITALE ZORG EN PRIVACY

DIGITALE ZORG EN PRIVACY DIGITALE ZORG EN PRIVACY MAARTEN VERKERK DANIEL TIJINK ALDERT DE JONGSTE INLEIDING 1 Samenleving wordt steeds complexer 2 Meer aandacht voor individu (pluriformiteit) 3 Grote hoeveelheden data 4 Steeds

Nadere informatie

Statistiekensynthese internet & e-government in Vlaanderen

Statistiekensynthese internet & e-government in Vlaanderen Statistiekensynthese internet & e-government in Vlaanderen februari 2009 Lieselot Vandenbussche Campus Vijfhoek O.-L.-Vrouwestraat 94 2800 Mechelen Tel. 015 36 93 00 Fax 015 36 93 09 www.memori.be Inhoudstafel

Nadere informatie

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Rapport Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Woerden, juli 2014 Inhoudsopgave I. Omvang en samenstelling groep respondenten p. 3 II. Wat verstaan senioren onder eigen regie en zelfredzaamheid?

Nadere informatie

Is digitaal het nieuwe normaal? Een onderzoek bij kansengroepen naar hun gebruik van internet en sociale media voor arbeidsbemiddeling

Is digitaal het nieuwe normaal? Een onderzoek bij kansengroepen naar hun gebruik van internet en sociale media voor arbeidsbemiddeling Is digitaal het nieuwe normaal? Een onderzoek bij kansengroepen naar hun gebruik van internet en sociale media voor arbeidsbemiddeling Marijke Lemal, Steven Wellens & Eric Goubin Juni 2012 # 1 Opzet en

Nadere informatie

Compensatie eigen risico is nog onbekend

Compensatie eigen risico is nog onbekend Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (M. Reitsma-van Rooijen, J. de Jong. Compensatie eigen risico is nog onbekend Utrecht: NIVEL, 2009) worden gebruikt. U

Nadere informatie

Resultaten voor België Psychische Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Psychische Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997 6.2.1. Inleiding Binnen de verschillen factoren van risico gedrag heeft alcoholverbruik altijd al de aandacht getrokken van de verantwoordelijken voor Volksgezondheid. De WGO gebruikt de term "Ongeschiktheid

Nadere informatie

Wat levert Stappen nu op? - Resultaten van het project Stappen Gent

Wat levert Stappen nu op? - Resultaten van het project Stappen Gent Wat levert 10 000 Stappen nu op? - Resultaten van het project 10 000 Stappen Via een wetenschappelijk onderzoek is nagegaan of een dergelijke aanpak wel effectief is om de se bevolking te bereiken en om

Nadere informatie

Digitale (r)evolutie in België anno 2009

Digitale (r)evolutie in België anno 2009 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 9 februari Digitale (r)evolutie in België anno 9 De digitale revolutie zet zich steeds verder door in België: 71% van de huishoudens in

Nadere informatie

TV en video kijken op nieuwe schermen. Evoluties in de CIM monitor

TV en video kijken op nieuwe schermen. Evoluties in de CIM monitor Centrum voor Informatie over de Media VZW TV en video kijken op nieuwe schermen Evoluties in de CIM monitor 2014 2015 09/03/2016 Avenue Herrmann-Debrouxlaan, 46 Brussel 1160 Bruxelles België - Belgique

Nadere informatie

Praten over palliatieve zorg in een oncologische context in Vlaanderen

Praten over palliatieve zorg in een oncologische context in Vlaanderen Praten over palliatieve zorg in een oncologische context in Vlaanderen Melissa Horlait, PhD CHI-Congres 11 december 2017 Mechelen Palliatieve zorg Palliatieve zorg Vroege palliatieve zorg Overlijden Model

Nadere informatie

Alternatieve geneeswijzen

Alternatieve geneeswijzen Projectnummer: 10126 In opdracht van: Het Parool ir. Hester Booi dr. Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 251 0474 Fax 020 251 0444 H.Booi@os.amsterdam.nl

Nadere informatie

Onderzoek. het gebruik van internet en social media in Nederland. Opgesteld door:

Onderzoek. het gebruik van internet en social media in Nederland. Opgesteld door: Onderzoek het gebruik van internet en social media in Nederland Opgesteld door: Thomas van Manen, Marketingfacts @ThomasvanManen 29 juni 2017 Het actieve gebruik van Facebook loopt terug, Nederlanders

Nadere informatie

Wageningen University (2012)

Wageningen University (2012) Resultaten mobile phone survey September 2012 Wageningen University (2012) Uitgave van EDUsupport Wageningen University Aanleiding... 1 Werkwijze... 1 Resultaten... 2 Samenvatting... 2 Representativiteit

Nadere informatie

Achtergrondinformatie LOKK en LOKK-activiteiten

Achtergrondinformatie LOKK en LOKK-activiteiten Achtergrondinformatie voor de LOKKorganisator Achtergrondinformatie LOKK en LOKK-activiteiten Inhoud 1. Info over LOKK, peer review en gewone LOKK-activiteit... 2 2. Wie doet wat?... 2 3. LOKK-activiteit...

Nadere informatie

Ja/Neen 15/10/ /10/2015: Verplichte DBR voor huisarts. Welke patiënten? Recht op Verhoogde Verzekeringstegemoetkoming

Ja/Neen 15/10/ /10/2015: Verplichte DBR voor huisarts. Welke patiënten? Recht op Verhoogde Verzekeringstegemoetkoming 1/10/2015: Verplichte DBR voor huisarts 15/10/2016 475075 101076 Welke patiënten? Recht op Verhoogde Verzekeringstegemoetkoming Welke prestaties? Consultaties + technische prestaties tijdens consultatie

Nadere informatie

Medisch dossier Overeenkomst vaste huisarts patiënt

Medisch dossier Overeenkomst vaste huisarts patiënt Medisch dossier- Overeenkomst huisarts-patient Doc: a057003 Tijdschrift: 57 p. 15 Datum: 11/04/1992 Origine: NR Thema's: Dossier (Medisch-) Huisarts Medisch dossier Overeenkomst vaste huisarts patiënt

Nadere informatie

KLINISCHE STUDIES. in AZ Sint-Lucas

KLINISCHE STUDIES. in AZ Sint-Lucas KLINISCHE STUDIES in AZ Sint-Lucas KLINISCHE STUDIES in AZ Sint-Lucas Overweegt u om, al dan niet op verzoek van uw arts, deel te nemen aan een klinische studie? Het is belangrijk dat u vooraf goed geïnformeerd

Nadere informatie

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Alle feiten en cijfers Gegevens Datum : 20 juni 2012 Auteur : Redactie Inhoud Inleiding... 4 Onderzoek... 4 Verantwoording... 4 Belangrijkste conclusies...

Nadere informatie

Hoi! @sophietjes About Het plan 1. De toekomst van het internet. 2. Hoe jongeren bereiken online? Wat spreekt ze aan? Trends enzo. 3. Samengevat Maar eerst een vraagje Bron De toekomst van het internet

Nadere informatie

Slachten in Vlaanderen, rapportenboek

Slachten in Vlaanderen, rapportenboek Slachten in Vlaanderen, rapportenboek 1 INLEIDING Er is de laatste jaren een maatschappelijke discussie op gang gekomen rond de slachtindustrie. Tijdens het islamitisch offerfeest bereikt deze discussie

Nadere informatie

Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties

Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties In april en mei 2013 heeft de dienst communicatie van VUmc een kwantitatief onderzoek onder huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde

Nadere informatie

Meest mobiele organisatie van Nederland

Meest mobiele organisatie van Nederland Resultaten onderzoek Meest mobiele organisatie van Nederland Juni 2013 Uitkomsten onderzoek onder top organisaties in Nederland Uitgevoerd door Keala Research & Consultancy in de periode mei tot en met

Nadere informatie

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Bestuursstaf Advies en ondersteuning Venlo, juli 2017 Onderzoek & Statistiek 2 Samenvatting In maart 2018 vinden er in Venlo gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Country factsheet - April 2016. België

Country factsheet - April 2016. België Country factsheet - April 2016 België Inhoud Inleiding 3 Wat kopen de Belgische klanten online? 4 Populaire betaalmethodes 4 Populaire leveringsmethodes 5 Populaire online platformen 5 Over de grenzen

Nadere informatie

Onbekend maakt onbemind

Onbekend maakt onbemind De bekendheid van palliatieve zorg bij de Vlaamse bevolking - een nulmeting Onbekend maakt onbemind Promotor: Prof. Guido Van Hal Onder begeleiding van: Trudie Van Iersel, Jessica Fraeyman Studenten: Elynn

Nadere informatie

Wie doet aan sport? Een korte analyse van sportparticipatie uit het Vlaams Tijdsbestedingsonderzoek 2013

Wie doet aan sport? Een korte analyse van sportparticipatie uit het Vlaams Tijdsbestedingsonderzoek 2013 Wie doet aan sport? Een korte analyse van sportparticipatie uit het Vlaams Tijdsbestedingsonderzoek 2013 Situering Onze maatschappij houdt ons graag een ideaalbeeld voor van een gezonde levensstijl, waarbij

Nadere informatie

IT security in de mobiele MKB-wereld

IT security in de mobiele MKB-wereld IT security in de mobiele MKB-wereld Onderzoek onder o.a. Nederlandse MKB-bedrijven 14 maart 2013 Martijn van Lom General Manager Kaspersky Lab Benelux and Nordic PAGE 1 Onderzoek onder MKB-bedrijven in

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Gezondheidsenquête, België, 1997 Andere gezondheidsvoorzieningen en alternatieve geneeskunde

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Gezondheidsenquête, België, 1997 Andere gezondheidsvoorzieningen en alternatieve geneeskunde 7.6.1. Inleiding In dit hoofdstuk hebben we het over contacten met de kinesitherapeut, thuisverpleegkunde, voorzieningen voor bejaarden, de diëtist en arbeidsgeneeskundige diensten tijdens het afgelopen

Nadere informatie

Is POP geschikt voor de SOLO praktijk? Kwaliteitsdag POP. Mechelen, 28 april 2012

Is POP geschikt voor de SOLO praktijk? Kwaliteitsdag POP. Mechelen, 28 april 2012 Is POP geschikt voor de SOLO praktijk? Kwaliteitsdag POP Mechelen, 28 april 2012 Voorbereiding : Marleen De Greef Invaller : Olga Van de Vloed Met de medewerking van Jan Gevers en de inbreng van alle deelnemers

Nadere informatie

Campagne Eenzaamheid Bond zonder Naam

Campagne Eenzaamheid Bond zonder Naam Campagne Eenzaamheid Bond zonder Naam Leen Heylen, CELLO, Universiteit Antwerpen Thomas More Kempen Het begrip eenzaamheid Eenzaamheid is een pijnlijke, negatieve ervaring die zijn oorsprong vindt in een

Nadere informatie

80% Als patiënt moet ik zelf actief om informatie vragen of zelf informatie opzoeken, als ik vragen heb (N=1048)

80% Als patiënt moet ik zelf actief om informatie vragen of zelf informatie opzoeken, als ik vragen heb (N=1048) Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (M.J.P. van der Maat en J.D. de Jong. Hoe kijken patiënten zelf aan tegen hun plichten en verantwoordelijkheden ten opzichte

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES IN BELGIË EERSTE RESULTATEN

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES IN BELGIË EERSTE RESULTATEN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES IN BELGIË EERSTE RESULTATEN Frederik Heylen Jan Beyers Te gebruiken referentie: HEYLEN F. & BEYERS J. (2016). MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES IN BELGIË: EERSTE RESULTATEN. UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting Nederlandse Samenvatting Het onderwerp van dit proefschrift is depressieve en angst symptomen in chronische dialyse patiënten en andere patiënten. Het proefschrift bestaat uit twee delen (deel A en deel

Nadere informatie