Inhoud: Het gaat om de mensen. Nieuwe behandelmodule 2. Titia Hemminga 4. Expand 18. umcg centrum voor revalidatie jaargang 13 september 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud: Het gaat om de mensen. Nieuwe behandelmodule 2. Titia Hemminga 4. Expand 18. umcg centrum voor revalidatie jaargang 13 september 2011"

Transcriptie

1 P E R S O N E E L S B L A D C v R Inhoud: Nieuwe behandelmodule 2 Titia Hemminga 4 Expand 18 umcg centrum voor revalidatie jaargang 13 september 2011 Het gaat om de mensen We hebben de moed flink kunnen opfrissen deze zomer ; nieuwe projecten gaan van start. Met nieuwe mensen, anderen verlaten het CvR om zich elders verder te ontwikkelen of van de bekende rust te gaan genieten. Arcade doet overal uitvoerig verslag van. Uw inbreng is altijd welkom. U kunt bijvoorbeeld uw kampeeruitrusting te koop aanbieden in de rubriek Vraag & Aanbod. Nieuwe medewerkers willen we graag leren kennen: schrijf een introductie en wij zorgen voor een foto. Mail uw gewonnen prijzen, de binnengehaalde subsidies, de nieuw ontwikkelde behandelmodules, uw laatste wetenschappelijke inzichten en de bijbehorende publicaties. Van publicatie in Arcade bent u verzekerd.

2 CIMT nieuwe behandelmodule De Constraint Induced Movement Therapy (CIMT), ook wel bekend als forced use therapy, wordt toegepast bij volwassenen en kinderen die als gevolg van een cerebrale aandoening een arm minder goed kunnen gebruiken. CIMT richt zich op de aangedane hand waarin nog enige functie aanwezig is en dan blijkt dat verloren bewegingen en functies weer terugkomen. Onderzoek toont aan dat er meer winst is te behalen als je oefent met de aangedane arm. Gerlinde Katoele, Mirjam Middelkamp en Marieke Hoving, ergo- en fysiotherapeuten van het Neurorevalidatieteam, hebben samen een multidisciplinaire behandelmodule ontwikkeld voor patiënten met een hersenbeschadiging. Patiënten komen twee dagdelen per week, zes weken lang in Beatrixoord trainen. De goede arm wordt daarbij vastgezet in een sling. Bij de fysiotherapie oefenen patiënten met het inzetten van de aangedane arm, zoals het vastpakken en loslaten van voorwerpen die variëren in grootte en zwaarte. Bij de ergotherapie en de activiteitentherapie oefenen patiënten in groepsverband praktische handelingen en hobby s. Aangezien alle deelnemers maar één arm kunnen gebruiken, is het soms noodzakelijk om samen te werken, zodat toch tweehandig gewerkt kan worden - het groepsaspect is daarom een belangrijk kenmerk van deze training. Het motiveert patiënten door te zetten. Huiswerk De arminzetbaarheid wordt tweemaal gemeten: als de behandeling begint en na afloop, zegt Gerlinde Katoele, fysiotherapeute en mede-initiatiator van de module. Patiënten stellen zelf hun doelen voor de behandeling. Ze moeten ook huiswerk doen: drie dagen per week gedurende vier uur moeten ze thuis hun sling dragen aan de gezonde zijde, zodat ze de aangedane zijde meer trainen. Patiënten nemen in de derde week hun partners een dag mee naar Beatrixoord. De behandelaars polsen bij hun hoe het thuis gaat, welke vorderingen en vaardigheiden hun partner heeft verworven en waaraan wordt gewerkt. Kinderrevalidatie Ook bij de Kinderrevalidatie wordt inmiddels CIMT toegepast, een programma van acht weken voor kinderen tussen de 4-8 jaar met een eenzijdige cerebrale parese. Drie dagdelen per week wordt er geoefend met het thema Indianen. Kinderen werken zowel aan algemene doelen zoals eten en drinken en aan- en uitkleden, als aan specifieke, zelfgeformuleerde doelen. De eerste zes weken gaat de goede arm in een sling, de laatste twee weken doen de kinderen tweehandig oefeningen. Het is de bedoeling in 2012 een behandelprogramma voor oudere kinderen in deze doelgroep op te zetten. Eervol BackLetter is een maandelijkse nieuwsbrief die de bomen van het bos onderscheidt voor alle behandelaars van rugklachten. BackLetter geeft actuele informatie, praktisch toepasbare adviezen en kritische beschouwingen over wetenschappelijke ontwikkelingen. De redactie signaleert ook veelbelovende ontwikkelingen over rugklachten en een artikel van Haitze de Vries c.s. vonden ze een interessant item. Dat je twee maanden na publicatie van je artikel in BMC Musculoskeletal Disorders al genoemd wordt in BackLetter is dan ook eervol. Haitze zit in een promotietraject bij Michiel Reneman en onderzoekt waarom werknemers niet afhaken ondanks hun rugpijn maar gewoon blijven doorwerken. Hij interviewde hiervoor eenentwintig werknemers met chronische pijn aan het houdings- en bewegingsapparaat. Haitze: Het is een kwalitatief onderzoek. Met interviews wil ik erachter komen wat deze mensen motiveert en waardoor ze het volhouden. Daar is tot nu toe weinig onderzoek naar gedaan. BackLetter: This qualitative study has evoked new hypotheses about staying at work; quantitative studies on staying at work are needed to obtain further evidence. Gerichte interventies Uit de interviews kwamen drijfveren en succesfactoren voor doorwerken met pijn naar voren. De drijfveren werden onderverdeeld in vier thema s: werk als waarde, werk als therapie, werk als bron van inkomsten en werk als verantwoordelijkheid. De succesfactoren werden onderverdeeld in vijf thema s: persoonlijkheidskenmerken, aanpassingsvermogen, omgaan met pijn, gebruik van gezondheidszorg, en pijnopvattingen. Haitze: Persoonlijkheidskenmerken, goed ontwikkelde zelfmanagementvaardigheden en de motivatie om te werken blijken belangrijke succesfactoren en voorwaarden om aan het werk te blijven. Nu we dit weten, kunnen we gerichter interventies ontwerpen om arbeidsverzuim te voorkomen en duurzame werkhervatting te bewerkstelligen. Staying at work with chronic nonspecific musculoskeletal pain: a qualitative study of workers experiences. de Vries HJ, Brouwer S, Groothoff JW, Geertzen JH, Reneman MF. BMC Musculoskelet Disord Jun 3;12:126. Nominaties Kwaliteitsprijs Het is weer tijd voor de nominaties van de Kwaliteitsprijs. Met deze prijs legt het Bestuur van het CvR de nadruk op het belang van kwaliteit en honoreert het de inzet van medewerkers. Iedere medewerker komt in aanmerking voor de prijs. Zowel medewerkers, patiënten als vrijwilligers van het CvR kunnen iemand voordragen. Dit kan op persoonlijke titel en als team. Voordrachten, voorzien van een argumentatie van maximaal een halve A4 (lettergrootte 10), kunt u tot 1 oktober digitaal inleveren bij het secretariaat van het Bestuur Alle voordrachten worden voorgelegd aan de Cliënten AdviesRaad (CAR) van het CvR. De CAR maakt een voordracht van drie à vijf genomineerden. Het Bestuur bepaalt wie de winnaar wordt. De leden van het bestuur zijn daarom uitgesloten van deelname. Tijdens de nieuwjaarsreceptie in januari 2012 wordt de winnaar bekendgemaakt. De prijs bestaat uit een kunstobject en een geldbedrag in de vorm van een gratificatie van 450,-. De afgelopen jaren is de prijs gewonnen door Joke Postel (2007), Janny Hilbolling (2008), Paula Wijdenes en Olga van der Niet (2009) en Anouk Bleker en Joke Stulp (2010). Gratificaties Naast de Kwaliteitsprijs worden elk jaar maximaal tien gratificaties uitgereikt. Leidinggevenden kunnen medewerkers hiervoor voordragen. Ook hier geldt: schriftelijk en voorzien van een korte motivatie en vóór 1 oktober naar 2/3

3 Titia Hemminga verlaat na veertig jaar het CvR affiniteit gehad met amputatiepatiënten. Waarom amputatie? Er gebeurde veel op dat gebied. Orthopedische technieken veranderden, de prothesiologie ontwikkelde zich razendsnel, zeker met de ICT-technologie. Ik heb het altijd heel interessant gevonden. Ik was zes jaar lid van het landelijk ISPO-bestuur en bezocht veel nationale en internationale congressen. Daar bewaar ik goede herinneringen aan, het was een mooie tijd. Hoogtepunt vond ik het ISPO-congres in Chicago in 1992, waar ik een voordracht hield. Toch combineerde je in 1996 je werk als fysiotherapeut met een 50% managementfunctie. Wat trok je aan in een managementfunctie? Ik vond dat ik een bijdrage kon leveren aan het resultaat van het team. Een goed functionerend team komt alle partijen ten goede: de patiënt, de medewerker en de organisatie. In die tijd werd het als wenselijk gezien dat een teammanager met één been op de werkvloer stond. Later dacht men er weer anders over en moest ik kiezen - het werd een volledige managementfunctie. Er wordt gewerkt aan het samenvoegen van teams. Er komen twee grote clusters: orthopedie en neurologie. Wat vind je van die clustervorming? Er is veel voor te zeggen zolang we maar niet doorslaan in het streven naar grootschaligheid. Hierdoor dreigt specialistische kennis en inzet verloren te gaan en dat is nu net iets waardoor we ons onderscheiden van de steeds groter wordende concurrentie! Onze expertise op het gebied van verschillende diagnoses moet bewaard blijven en onze specialistische kennis moeten we blijven inzetten. Ik mis af en toe de nuance in de discussie over de clustervorming. Misschien ga ik wat dat betreft op een goed moment weg. Wanneer is je laatste dag? Ik heb het niet uitgezocht; ik ga gewoon weg als ik klaar ben. Deze maand draag ik Titia draagt haar werk over aan Marjan Franssen. over aan Marjan Franssen, we doen samen de werkoverleggen met de disciplines van amputatie en reuma die overigens in het kader van de clustervorming al heel veel samenwerken. Horen we nog eens van je? Reken maar! Mijn contacten met het CvR zijn van dien aard dat ik jullie op de voet blijf volgen! Titia neemt woensdag 28 september afscheid van het CvR. De onthulling van haar bankje is om uur (hou het CvR-net in de gaten). Daarna is er een receptie in de BEA-bar. Iedereen is welkom. Ze wilde per se dat bankje. Dat bankje was één van de redenen dat ik niet vorig jaar al met pensioen ging. Het symboliseert de waardering van de organisatie voor veertig jaar inzet. Dat vind ik een geweldig gebaar en daardoor blijft er toch iets tastbaars van mij achter, zegt Titia Hemminga, teammanager van het Amputatie- en het Reumateam. Vanwaar het motto Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei op je uitnodiging? Die regel komt uit een carnavalskraker, het slaat nergens op maar ik vond de uitspraak altijd grappig en het voelt als een relativering van een toch emotioneel moment. Je mag wel langer doorwerken hoor Ja, ik ben nu 62, ik had nog drie jaar kunnen doorgaan, maar het moment komt toch. Over een, twee of drie jaar is het net zo moeilijk. Ambivalente gevoelens dus? Dat kun je wel zeggen ja. Ik zal de hectiek, het discussiëren over dingen die er toe doen en de contacten met medewerkers en patiënten erg missen. Aan de andere kant zie ik uit naar al die leuke dingen waar ik nu tijd voor krijg. Zoals? Kooklessen, een cursus Frans, een cursus Hedendaagse geschiedenis, een vervolgcursus bridge ik kan het wel maar ik wil beter worden, een cursus fotografie. En lezen. Vooral heel veel lezen. Misschien begin ik wel een leesclub. Blik eens terug. Ik begon veertig jaar geleden als fysiotherapeut op afdeling E, één afdeling waar alle patiënten door elkaar lagen. Ik heb met bijna alle diagnosegroepen wel gewerkt maar ik heb altijd een speciale Beviel dat? Het patiëntencontact heb ik erg gemist. De band die je opbouwt met een patiënt was voor mij altijd een wezenlijke factor in het werkplezier. Als je een goeie klik hebt met een patiënt, is het resultaat ook vaak goed. Hoe zie jij de functie van teammanager? Als teammanager - overigens vind ik mezelf meer een leidinggevende dan een manager vond ik het contact met medewerkers heel belangrijk. Een leidinggevende strijkt de plooien glad, lost problemen op signaleert tendensen en stuurt bij in de door de organisatie gewenste richting.. Ik wilde geen afstandelijke manager zijn, maar dicht bij de werkvloer staan. Het zou in mijn ogen een slechte zaak zijn als teammanagers op grotere afstand komen te staan van de werkvloer. 4/5

4 Marjan Franssen Willie Drent Trientje Eleveld Kinderen met aangeboren korte arm functioneren goed Recent zijn de resultaten van de DUCBED-studie (Dutch Unilateral Congenital Below Elbow Deficiency) bekend geworden, een landelijk onderzoek naar het functioneren van kinderen met een aangeboren korte arm. Ze blijken goed te functioneren. Marjan Franssen is benoemd tot teammanager Amputatie/Reuma/verpleegafdeling G. Ze volgt Titia Hemminga op die met pensioen gaat (zie voor een interview met Titia elders in dit nummer). Van januari tot september was Marjan werkzaam op locatie Groningen ter vervanging van Nelleke Kombrink die met zwangerschapsverlof was. Donderdag 1 september nam ze met koffie en gebak afscheid in de Blauwe Patio. Lovende woorden van Paul Nijkrake, namens de hele afdeling, waren haar deel. En een flinke bos bloemen! Katy van Hasselt, de nieuwe manager Zorg, is 1 september begonnen in het CvR. De eerste weken heeft zij een uitgebreid kennismakingsprogramma. In de volgende Arcade een interview met haar, als de eerste indrukken bezonken zijn en mevrouw Van Hasselt zich een beeld heeft kunnen vormen van het CvR. Met de komst van Katy eindigt voor Bert Eissens zijn functie als manager Zorg a.i. Ook Titia Hemminga heeft het voorzitterschap/aanspreekpunt van het MT Zorg aan Katy overgedragen. Willie Drent, Staffunctionaris Zorg verlaat per 1 oktober het CvR. Ze wordt Stafadviseur Kwaliteit en Patiënt veiligheid bij het sectorbureau van sector B. In april 2006 kwam Willie vanuit het Martiniziekenhuis naar Beatrixoord. Willie ontwikkelde zich in het Martini van verpleegkundige en anesthesiemedewerker tot stafmedewerker zorg. Als zodanig werkte ze ruim vijf jaar in locatie Beatrixoord. Met deze nieuwe functie bij sector B zet ik een volgende stap in mijn ontwikkeling. Ik heb veel geleerd in Beatrixoord maar ik wil weer terug naar de hectiek van een ziekenhuis-setting. Ook kan ik bij sector B wat meer uren werken, iets wat ik graag wilde. Wie afscheid wil nemen van Willie kan dat doen op maandag 26 september van tot uur in de gang van het Stafbureau, derde verdieping Klein Beatrixoord. Trientje Eleveld is 1 september bij het CvR gestart als DBC-medewerker. PERSONEELSWERK Zij volgt de ontwikkelingen op het gebied van DBC en de overgang naar DOT en ondersteunt bij de invoering ervan. De artsen zetten de gegevens in het systeem, Trientje monitort ze. Zo controleert zij onder andere of we de juiste DBC s (of zorgproducten, zoals dat vanaf 1 januari bij DOT heet) gedeclareerd krijgen. Hiervoor werkte Trientje bij de afdeling Orthopedie. Ook daar was zij DBC-medewerker en zorgde ze voor managementstuurinformatie. Trientje zit op kamer S4, Marcel Otto is haar leidinggevende. In dienst juli Daniëlle Klein Koerkamp, psychomotorische therapeut locatie Groningen Sylvia Hädrich, ergotherapeut Neurorevalidatieteam augustus Rivka Toonen, ergotherapeut locatie Groningen Angelique Bloemberg, psychomotorisch therapeut, Dwarslaesieteam september Gea Wijbenga, ergotherapeut locatie Groningen Anoek Teunissen, ergotherapeut Amputatie- en Reumateam oktober Annegreet van der Es, AIO Mireille Bolt, apothekersassistent november Tjitske Hielkema, AIOSKO Uit dienst augustus Stijn Bodde, basisarts Pool CvR september Rivka Toonen, ergotherapeut locatie Groningen Petra Sloot, logopedist Neurorevalidatieteam Annelieke Blaauw, verpleegkundige Pool CvR Helena Til, verpleegkundige Dwarslaesieteam Trix Meints, seniorverpleegkundige Longrevalidatieteam oktober Titia Hemminga, manager Amputatie- en Reumateam Adiba Wassiee, basisarts Pool CvR Renate Jansz, medewerker Service & Ontvangst Pool CvR Marieke Dronkelaar, fysiotherapeut locatie Groningen Marisha Pol, zorgassistent Pool CvR november Jettie Nomden, fysiotherapeut locatie Groningen Ingrid de Jong, onderzoekster op locatie Groningen, onderzocht hoe kinderen met een aangeboren korte arm zich ontwikkelen. Hoe voeren zij activiteiten uit? Doen ze mee met sport of muziek? Hoe gebruiken ze hun prothese of hulpmiddel? Hoe beoordelen ze de revalidatiezorg? En: hoe gaan ze emotioneel om met hun zichtbare, korte arm? Internet-forum Via een internet-forum stelde Ingrid vragen aan 42 kinderen van 8 tot 20 jaar, aan ouders en behandelaars. Op dit forum konden de deelnemers, behalve antwoorden ook met elkaar discussiëren. Conclusie van het onderzoek: het blijkt dat kinderen met een aangeboren korte arm goed functioneren. Er is geen activiteit die ze niet kunnen uitvoeren. Veters strikken, een radslag maken, een staart in je haar doen, typen op de computer, sporten of het bespelen van muziekinstrumenten: het kan allemaal. Soms hebben ze een prothese nodig maar het zijn vooral eigen creatieve oplossingen en het gebruik van hulpmiddelen die helpen bij wat ze graag willen. Niet elk kind kan alles, maar kinderen met twee armen kunnen ook niet allemaal een radslag of een handstand maken. Vervelend De meeste kinderen geven wel aan moeite te hebben met het gestaar van mensen. Vooral in situaties waarin de korte arm goed zichtbaar is, zoals s zomers bij het dragen van shirts met korte mouwen of in het zwembad. Ook situaties met vreemden worden als vervelend ervaren. Naarmate ze ouder worden, leren de meeste kinderen hier goed mee omgaan, vooral door er over te praten. Voor een aantal kinderen helpt een prothese. Veel kinderen willen wel een keer een prothese uitproberen, maar de meesten kunnen hun dagelijkse activiteiten goed - of zelfs beter - uitvoeren zonder prothese. Kinderen die wel een prothese blijven dragen, doen dit bij specifieke activiteiten zoals fietsen of knutselen, en dan voornamelijk om geen last te hebben van reacties uit de omgeving. De Stichting Beatrixoord Noord-Nederland, de OIM-Stichting, Orthopedietechniek De Hoogstraat en de Gratama Stichting leverden een financiële bijdrage aan het landelijk onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd door de afdeling Revalidatiegeneeskunde - UMCG in samenwerking met De Hoogstraat, de Sint Maartenskliniek, het Erasmus- MC, de landelijke Werkgroep Amputatie en Prothesiologie van de Armen, en de betrokken patiëntenverenigingen. Ingrid de Jong werd begeleid door dr. Heleen Reinders - Messelink, stafmedewerker onderzoek en professor dr. Corry van der Sluis, revalidatiearts, beiden van het UMCG. Corry van der Sluis hield een lezing over dit onderzoek op het driejaarlijkse Myo Electric Control (MEC)-congres dat in augustus in Canada werd gehouden. Onderzoek naar borsten flesvoeding Moedermelk is de beste voeding voor een kind, maar soms lukt dat niet. Dan is het belangrijk een goede vervanger te hebben. Voor een onderzoek naar verschillen in vertering tussen moedermelk en flesvoeding zoekt de afdeling Kindergeneeskunde gezonde baby s die nog geen acht weken oud zijn en volledig borstvoeding of flesvoeding krijgen. Deelname aan het onderzoek omvat afname van twee bloedmonsters van de baby met een hielprikje, voor en na de voeding. Het onderzoek wordt bij deelnemers thuis uitgevoerd. Als u mee wilt doen aan het onderzoek, kunt u contact opnemen met Caroline van der Schaaf, onderzoeksverpleegkundige of José Stam, arts. Tel: / /7

5 Workshop t Exkofschip Het lijdt geen twijfel dat het telefonisch af handelen van vragen practischer is maar wij worden continue gestoord door de telefoon, zei sekretaresse van der Veen in haar nieuwe, net ingeweidde kantoor. Dat gaat ten kosten van mijn lunch pauze terwijl mijn kollegaas wel met andere gaan eten. Het CvR heeft het beste met haar medewerkers voor. Ook met mevrouw Bea Van der Veen, die de clinische dossiers 14 jaar heeft beheert. In deze tekst zitten achttien fouten. Voor wie niet op achttien komt, is de workshop t Exkofschip wellicht een idee. De workshop, gegeven door Maerian de Jong, is een idee van Brenda Feenstra die secretaresses en administratief medewerkers in locatie Beatrixoord de gelegenheid wil bieden hun taalvaardigheden weer eens even op te frissen. Tien deelnemers bogen zich dinsdag 13 september over werkwoordsvormen en bijvoeglijk gebruikte voltooid deelwoorden. Iedere deelnemer corrigeerde zijn eigen antwoorden; er vond dus geen beoordeling plaats van de prestaties. Er viel overigens ook niks te winnen. Weg van de wetenschap De rode gang achter de blauwe patio - ook wel Toga Alley - genoemd, heeft een hoog hooglerarengehalte en huisvest een bonte verzameling wetenschappelijk onderzoekers. Tijd om de posters met Wat is revalidatie te vervangen (dank Ronnie Biemolt!) door meer bij opleidings- en intelligentieniveau passende wandversieringen. Van elk Expand-speerpunt hangen er nu twee recente posters. Een fotocollage van de meesters en hun gezellen en portretten van alle hoogleraren zijn in de maak. Het geheel geeft een betere presentatie van de afdeling Revalidatiegeneeskunde aan bezoekers. Wie ook een keer mee wil doen met de workshop, kan zich opgeven bij Brenda Feenstra. Of zich inschrijven op de website: die dagelijks vier opdrachten geeft en meteen uitlegt waarom een antwoord fout is. Afdeling Longfunctie opnieuw gecertificeerd De afdeling Longfunctie van het UMCG, inclusief de Longfunctie in het CvR, is opnieuw ISO-gecertificeerd. De eerste certificering was drie jaar geleden. Monica Leever is gedifferentieerd longfunctieanaliste: Als je eenmaal gecertificeerd bent, zorg je er continue voor dat je processen op peil en up-todate zijn. De laatste maanden voor de hercertificering zijn we het handboek nog eens goed bij langs gegaan om te zien of de beschrijvingen van de processen er goed in staan. Op 12 april waren de auditoren van DNV hier. Zij kiezen een proces, kijken hoe je dat uitvoert, bevragen de leidinggevende en de medewerkers en gaan na of je zegt en doet wat er in het handboek staat. Het is altijd weer spannend hoe de beoordeling uitvalt maar ook deze keer was de beoordeling positief. Knowledge broker Een knowledge broker fungeert als spil tussen behandelaars en onderzoekers. Een knowledge broker kan wetenschappelijke kennis (zoals de evidence based CVA-richtlijn) dusdanig naar de praktijk vertalen, dat die kennis ook daadwerkelijk gebruikt wordt in praktijksituaties. Ook kan hij gerichte vragen uit de praktijk aan onderzoekers doorgeven, zodat er meer evidence based zorg ontstaat. Knowledge Brokers in het UMCG zijn: Renske de Vries, logopedist locatie Groningen, Nicole Leegstra, regieverpleegkundige stroke unit Neurologie, Trisca Bosch, regieverpleegkundige locatie Beatrixoord en Conny Beerepoot, ergotherapeut locatie Beatrixoord. Richtlijn CVA wordt in praktijk gebracht Knowledge brokers van CvR, Neurologie-UMCG en Neurologie- Martiniziekenhuis brengen de Richtlijn CVA in de praktijk, te beginnen met het project Oefengids voor CVA-patiënten. De pilot gaat in de eerste week van oktober van start, het project wordt in mei 2012 afgerond. Het uitgangspunt van de richtlijn is dat CVApatiënten snel gemobiliseerd moeten worden. Wetenschappelijk is aangetoond dat er sneller functioneel herstel plaatsvindt als in de eerste zes weken van de revalidatie intensief wordt geoefend, minimaal twee keer per dag 20 tot 30 minuten. De patiënt moet dus zo veel mogelijk de gelegenheid krijgen om te oefenen, ook in het weekend. Daarbij kan dagelijkse zorg als therapie dienen: praktische handelingen als oefeningen die relevant zijn voor de patiënt. En een sneller functioneel herstel betekent eerder ontslag uit de instelling, het is dus ook kostenbesparend. Deze combinatie van intensief én functioneel oefenen wordt ook wel revaliderend werken genoemd. Project Oefengids In Nederland zijn twaalf ziekenhuizen en tien revalidatiecentra ketenpartners geselecteerd om de CVA-richtlijn te implementeren in de praktijk. Daaronder dus het CvR, de afdeling Neurologie van het UMCG en de afdeling Neurologie van het Martiniziekenhuis. Zij hebben gekozen voor het project Oefengids. In de Oefengids staan oefeningen beschreven, toegelicht met plaatjes. Een therapeut (ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist) selecteert relevante oefeningen en geeft uitleg over nut en noodzaak ervan. De patiënt kan de oefeningen zelfstandig of met hulp van een verpleegkundige of familielid uitvoeren, ook thuis en in het weekend. Het CvR en de beide Neurologie-afdelingen gaan intensief samenwerken om ervoor te zorgen dat de patiënt al in de acute fase, tijdens de opname op Neurologie, begint met oefenen. Dit oefenen wordt voortgezet tijdens de revalidatiefase in Beatrixoord. In iedere instelling zijn knowledge brokers aangesteld, die geschoold worden en ondersteuning krijgen om een project te implementeren. Binnenkort wordt een nulmeting gedaan naar de intensiteit en frequentie van het zelfstandig oefenen door CVA-patiënten. In mei 2012 volgt een nieuwe meting om te bepalen wat het effect van de Oefengids is geweest. 8/9

6 Stagiair onderzoekt haalbaarheid inspanningslaboratorium Iwan Post is 5 september gestart als stagiair in locatie Beatrixoord. Iwan is student Facility Management aan de Hanzehogeschool en onderzoekt de mogelijkheid een inspanningslaboratorium in het CvR op te zetten. In april werd over dit onderwerp een lunchbijeenkomst gehouden in de MFR (zie het meinummer van Arcade); Revalidatiegeneeskunde en Sportgeneeskunde gaven daar samen een presentatie over wat hen voor ogen stond. Uithoudingsvermogen Het uithoudingsvermogen van patiënten blijkt regelmatig onvoldoende om het tempo van de revalidatie bij te houden. Daardoor is het herstel niet optimaal of duurt het te lang voordat het meest optimale resultaat wordt bereikt. Als patiënten met een beter uithoudingsvermogen aan de behandeling beginnen, zal de revalidatie een beter resultaat opleveren. Op verschillende plekken in het CvR zijn faciliteiten voorhanden om het uithoudingsvermogen van patiënten te testen en te verbeteren. Ook is er meer dan voldoende inhoudelijke kennis en ervaring aanwezig. Iwan gaat onderzoeken of het haalbaar is om faciliteiten voor, kennis van en ervaring met inspanningstesten en -trainingen te concentreren binnen één laboratorium. Rienk Dekker is opdrachtgever voor het onderzoek en eerste begeleider, Mirjam Mulder is tweede begeleider. Iwan zal medewerkers van de diverse afdelingen bij het onderzoek betrekken. P&O- en Stafgang gepimpt De P&O- en Stafgang in Klein Beatrixoord is met een paar kleine interventies enorm gepimpt. De zonnige, gele vloerbedekking lag er al en daar passen de tweedehands oranje stoelen prachtig bij. De Kunst- en Interieur Commissie (KIC) heeft gezorgd voor kunst aan de muur; twee enorme werken van Jan Cremer, die naadloos aansluiten bij het geel en oranje van vloer en stoelen. En de twee musjes, grafische voorstellingen met een tekst erbij: zeldzaam gewoon en iemand die altijd thuis zit. En zoals iedereen ze van de KIC kent: de witte potten met kunstplanten staan her en der, van groot tot klein. De meeste bewoners van de gang zijn zeer content met de nieuwe uitstraling, een enkeling is er minder blij mee. Maar zo is dat met kleur en kunst: smaken verschillen. Nogmaals de ilimb In augustus werd aan de University of New Brunswick in Fredericton (Canada) het driejaarlijkse Myo Electric Control (MEC)- congres gehouden. Olga van der Niet hield een lezing op het MEC-congres over haar onderzoek naar myo-elektrische armprotheses. Zij vergeleek de DMC plus van Otto Bock, de ilimb en de ilimb Pulse Hand. Olga voerde het onderzoek uit met Bert Pot, die een onderarm verloor bij een bedrijfsongeval. Mede op verzoek van de fabrikant Touch Bionics, testte hij de protheses uit in de praktijk. Beter in alle opzichten De ilimb Pulse Hand, de laatste versie, is in alle opzichten een verbetering vergeleken met de vorige ilimb prothese. Hij is sterker, minder kwetsbaar, sneller en betrouwbaarder. Dat blijkt niet alleen uit de metingen, ook Bert Pot zelf is van mening dat deze prothese beter is dan de vorige, aldus Olga. Overigens is dagelijks oefenen en gebruiken gedurende minstens vier maanden nodig om de prothese goed te leren gebruiken. Ook een een ervaren ilimbgebruiker als Bert Pot moest extra en intensief oefenen om de ilimb Pulse Hand goed te kunnen gebruiken. Toen het onderzoek was afgerond en de resultaten gepubliceerd waren, kreeg Bert Pot van Touch Bionics te horen dat hij de ilimb Pulse Hand mocht houden. Hij is zeer verguld met dit dure cadeautje. 10/11

7 Expand haalt FLESH-studie binnen Expand heeft een nieuwe promotieplaats binnengehaald nu de subsidieaanvraag bij ZonMW Participatie en Gezondheid onlangs is gehonoreerd. Binnenkort wordt een promovendus geworven. Onderwerp van studie is de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de vleesverwerkende industrie; het onderzoek heeft dan ook de toepasselijke naam FLESH (Functional Labour Evaluation for Sustained Health and employment) gekregen. Michiel Reneman BestuursBericht - door Bert Eissens De vakanties zijn achter de rug en ik hoop dat iedereen daar weer even op kan teren. Met de komst van Katy van Hasselt als manager Zorg is het Bestuur weer op volle kracht en zit mijn functie als manager Zorg a.i. erop. Lopende en nieuwe projecten vragen onze energie. Ik neem u graag even mee in wat er speelt. Een groot vleesverwerkingsbedrijf wil de duurzame inzetbaarheid van zijn 2300 werknemers verbeteren. Op basis van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) dat alle werknemers aangeboden krijgen, en een risico-inventarisatie maken werknemer, werkgever en bedrijfsarts samen een plan voor een evidence based interventie. Deze interventie is gericht op behoud of herstel van duurzame inzetbaarheid. De combinatie van PMO en interventie wordt PMO-DI genoemd (Preventief Medisch Onderzoek - Duurzame Inzetbaarheid). Vernieuwend in het project is dat het elementen uit de revalidatie en de bedrijfsgeneeskunde verbindt. Zo wordt bij alle medewerkers een verkorte Functional Capacity Evaluation (FCE) afgenomen. Een deel van de medewerkers krijgt arbeidsrevalidatie aangeboden door een van de partners van Vroege Interventie, het landelijke samenwerkingsverband van veertien revalidatiecentra. Effect meten Dit jaar startte een pilot PMO-DI maar vanaf 2012 wordt deze aanpak ingevoerd bij alle vijftien vestigingen van het bedrijf in Nederland. Deze geïntegreerde aanpak (PMO én interventies), is nieuw in Nederland en de effecten ervan moeten onderzocht worden. In het onderzoek worden de vestigingen waar het nieuwe model al wel is ingevoerd vergeleken met de vestigingen waar dat nog niet is gebeurd. Als het model overal is ingevoerd wordt het nog een jaar gevolgd, waarbij werkvermogen, arbeidsverzuim, productiviteit en werksatisfactie uitkomstmaten zijn. Ook wordt onderzocht hoe de kosten zich verhouden tot het resultaat van de interventie. Remko Soer Vanuit Revalidatiegeneeskunde en het CvR zijn Remko Soer, Michiel Reneman en Jan Geertzen bij het onderzoek betrokken. Er wordt nauw samengewerkt met Sociale Geneeskunde, Arbeid & Gezondheid (Sandra Brouwer), het Universitair Centrum Pro- Motion Groningen (UCPG, Erwin Gerrits) en externe partijen. Prestatiebekostiging Samen met Jan Pijpker zijn we bezig met het opstellen van een meerjarenbegroting (tot 2020). In september gaat die begroting, via de sector, naar de RvB. Met de meerjarenbegroting bereiden we ons voor op de prestatiebekostiging, die 1 januari ingaat. De tijd van ruime budgetten is voorbij, we worden afgerekend op wat we doen en aan de hand van DBC s maken we afspraken met de verzekeringsmaatschappijen. Over drie jaar, op 1 januari 2015, moeten we geheel kostendekkend werken. We bereiden ons voor op die nieuwe situatie, onder meer door een financiële buffer aan te leggen. Binnenkort zullen we de organisatie daarover verder informeren. Clustervorming Ook de clustervorming begint vorm te krijgen. In nauw overleg met de Revalidatiegeneeskunde zijn we al enige tijd bezig om teams samen te voegen. Het is de bedoeling op termijn twee grote clusters te maken: Orthopedie en Neurorevalidatie. Het cluster Neurorevalidatie neemt nu het voortouw door de samenwerking van alle betrokken partijen te concretiseren. Infrastructuur Onlangs hebben we het startsein gegeven voor de inrichting van de begane grond. Daar is veel ruimte vrijgekomen, onder meer door de reorganisatie van de bedden. Voor de invulling van die ruimte wordt gewerkt aan een ambitieus plan. In combinatie met de TBC-nieuwbouw betekent het dat we voor grote verbouwingen staan, die niet onopgemerkt aan ons voorbij zullen gaan. Strategisch Beleidsplan Dit jaar loopt ons Strategisch Beleidsplan Over muren heen af. Het plan heeft echter nog niets aan kracht ingeboet. Reden om geen nieuw Strategisch Beleidsplan te schrijven maar een aanvulling te maken op het bestaande plan en wat meer te focussen op enkele onderdelen - de bovengenoemde projecten maken daar deel van uit. Nog dit jaar wordt deze aanvulling met de organisatie besproken. Met projecten op het gebied van de financieel-economische situatie, de organisatie en de infrastructuur maken we ons klaar voor de toekomst zodat we een kostendekkend revalidatieproduct (blijven) bieden dat kan wedijveren met andere revalidatiecentra. Met een enthousiaste organisatie als het CvR weet ik zeker dat dat gaat lukken! 12/13

8 Lonneke Opsteegh over Werkhervatting na handletsel. Nog meer SHARE-prijzen In de vorige Arcade maakten we melding van de SHARE-prijzen die de afdeling Revalidatiegeneeskunde had gewonnen. Er bleken echter nog meer prijswinnaars van het CvR te zijn. Uiteraard willen we niemand te kort doen. Vandaar onderstaande aanvulling. Kinderrevalidatie tijdelijk een onbewoond eiland Ruim twintig kinderen van vier tot twaalf jaar, die onder behandeling zijn bij de Kinderrevalidatie, werden ook dit jaar weer vier dagen lang getrakteerd op een spannend en gevarieerd programma. De traditionele Zomerspelen hadden dit jaar als thema Een tropisch onbewoond eiland. De kinderen gaan gedurende het jaar gewoon naar school en krijgen daarnaast een aantal uren per week revalidatie. Om voor hen de lange zomervakantie te breken (en de ouders een time out te geven) organiseert de Kinderrevalidatie elk jaar de Zomerspelen. De hulp van vrijwilligers daarbij wordt zeer gewaardeerd! Het programma bestond onder andere uit een echte disco, een ontdekkingsreis door de Hortus, er kon gespeeld worden met op afstand bestuurbare boten, er was een klimwand, een poppentheater en voor de meiden kwam er een kleur- en stijladviseuse. OOG-TV kwam op bezoek en zond een filmpje uit (kijk op CvR-net voor de link). Volgend jaar weer! zei iedereen. Nieuw leven voor refereerlunches Het is in locatie Groningen een jarenlange traditie dat met enige regelmaat refereerlunches worden gehouden; bijeenkomsten voor alle medewerkers van locatie Groningen waarbij een spreker een bepaald onderwerp nader toelicht. Het begrip refereerlunch betekent overigens alleen maar dat je je brood tijdens het referaat mag opeten. De laatste tijd vonden deze bijeenkomsten wat minder frequent plaats, maar Pieter Dijkstra en Rienk Dekker hebben het fenomeen nieuw leven ingeblazen. Iedereen die iets wil presenteren, kan zich melden als spreker. Dijkstra en Dekker coördineren de lunch en zijn bij toerbeurt voorzitter. De refereerlunch vindt (doorgaans) plaats op de derde donderdag van de maand van tot uur in lokaal 16 van het Onderwijscentrum. Een praatje duurt ongeveer van tot uur, daarna is er ruim gelegenheid voor discussie. De keuze van het onderwerp is vrij, maar moet wel gerelateerd zijn aan de afdeling; onderwerpen kunnen liggen op het gebied van patiëntenzorg, onderwijs, opleiding en/of wetenschappelijk onderzoek. Het praatje moet laagdrempelig zijn en begrijpelijk voor alle disciplines. Iedereen die een onderzoeksvoorstel, werkervaring of vernieuwende ideeën met collega s wil delen, wordt uitgenodigd een praatje te houden. Van alle medewerkers op locatie Groningen wordt verwacht dat zij komen luisteren om op de hoogte te blijven van wat er speelt op de afdeling. Aanmelden als spreker kan bij secretaresse Paulien Veenstra die ook de uitnodigingen verzorgt. De eerste twee presentaties zijn al ingevuld: 15 september: Werkhervatting na handletsel door Lonneke Opsteegh en 15 december: Revalidatie en inspanning: braakliggend terrein? door Rienk Dekker. de Laat FA, Rommers GM, Geertzen JH, Roorda LD. Construct validity and test-retest reliability of the Climbing Stairs Questionnaire in lower-limb amputees. Arch Phys Med Rehabil 2010 Sep;91(9): Top dertig-publicatie. de Laat FA, Rommers GM, Geertzen JH, Roorda LD. Construct validity and testretest reliability of the Questionnaire Rising and Sitting down in lower-limb amputees. Arch Phys Med Rehabil Top dertig-publicatie. de Vries HJ, Brouwer S, Groothoff JW, Geertzen JHB, Reneman MF. Staying at work with chronic nonspecific musculoskeletal pain: a qualitative study of workers experiences. BMC Musculoskeletal Disorders Top dertig-publicatie. Jansma FF, Lettinga AT. On making a difference: The case of self-management education and physical and rehabilitation medicine. Journal of Rehabilitation Medicine 2011 Apr;43(5): Top dertig-publicatie. Jansma FF, Twillert S, Postema K, Sanderman R, Lettinga AT. Physical and rehabilitation medicine and self-management education: a comparative analysis of two approaches. Journal of Rehabilitation Medicine 2010 Oct;42(9): Top dertig-publicatie. 14/15

9 Gratis Wifi voor patiënten en personeel In beide locaties van het CvR is sinds kort gratis Wifi beschikbaar voor patiënten en medewerkers. Draadloos internetten, internetbankieren, en, Hyves, LinkedIn, Facebook, YouTube, Uitzending Gemist, chatten en skypen: het kan allemaal. Het UMCG biedt deze mogelijkheid gratis aan en dat is vrij uniek in de medische wereld. In andere ziekenhuizen of centra moeten patiënten betalen voor Wifi. Patiënten moeten wel hun eigen mobiele apparatuur (laptop, smart phone of ipad) gebruiken en het CvR geeft geen ondersteuning bij het gebruik daarvan of bij storingen. Medewerkers kunnen met een CvRlaptop inloggen op het UMCG/CvRnetwerk. Het bereik is zowel in het UMCG als in locatie Beatrixoord nog niet overal volledig maar Allan Hofstede garandeert persoonlijk dat dat in het hoofdgebouw van locatie Beatrixoord vanaf 1 december wél het geval zal zijn. Bij het opstarten van een internettoepassing op de laptop, smartphone of ipad komt UMCG-Guest netwerk in beeld. Geef akkoord op de voorwaarden en u hebt meteen internettoegang. Om veiligheidsredenen vervalt de toegang na 24 uur en moet opnieuw aangemeld worden. Op het CvR-net staat een handleiding hoe de internettoegang werkt en hoe u met een CvR-laptop inlogt op het UMCG-netwerk. Daarnaast is er een oranje patiëntenfolder waarin staat hoe het gratis internet werkt. V.l.n.r.: Loes Swaan, Jeanine Verbunt en Rita Schiphorst Preuper. Kamer Revalidatieartsen van de Dutch Pain Society een feit De Dutch Pain Society (DPS) wil het wetenschappelijk pijnonderzoek en de praktische pijnbestrijding in Nederland bevorderen en verbeteren. De DPS wil leden informeren over state of the art op pijngebied, een forum bieden voor het uitwisselen van ervaringen, en congressen organiseren. Naast het bestaande tijdschrift Pijn speelt digitale communicatie hierbij een grote rol. Kamers Er zijn zo n dertig revalidatieartsen lid van de DPS en die hebben in juni een eigen Kamer opgericht. De DPS wil dat iedere discipline met minstens twintig leden een eigen Kamer opricht. Binnenkort volgen dan ook de Kamers Psychologie, Anesthesiologie, Pijnverpleegkundigen en Paramedici. Het bestuur van de Kamer Revalidatieartsen bestaat uit Jeanine Verbunt (Adelante Hoensbroek, voorzitter), Rita Schiphorst Preuper (UMCG-CvR, secretaris) en Loes Swaan (Rijndam, vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van de DPS). Het bestuur schrijft een beleidsplan om een en ander vorm te geven. De Kamer is een vraagbaak voor álle revalidatieartsen die te maken hebben met chronische pijn, zowel bij kinderen als bij volwassenen. Eindeloos, de tijd - Matthy Bijleveld Afgelopen zomer had ik de mogelijkheid om vakantie en onbetaald verlof te nemen om op reis te gaan - een geweldige luxe om zo de tijd te hebben. Op de bonnefooi reizen (vliegtuig, auto, trein, Greyhoundbus) door Noord-Amerika, met the Lonely Planet USA in de hand, dat leek ons ideaal. Wat mij zal bijblijven is dat het zo n groot land is, dat de natuur en het klimaat intens en heel afwisselend zijn. Dat we onderweg veel vriendelijke, amicale Amerikanen tegenkwamen: You guys, where are you from? Het hoort tot het standaardrepertoire van de echte Amerikaan om dit te vragen en ook om vrij vlot daarop te vertellen uit welke staat hijzelf afkomstig is. Amerikanen lijken ongecompliceerd, bijna kinderlijk blij. Ik heb het als een vorm van wellevendheid ervaren dat ze graag en makkelijk contact maken. Als je tijd hebt, hoor je hele verhalen. Amerikanen zijn ook nogal religieus. We zagen zoveel verschillende kerken met steeds originele namen: First Church of the true Bible, kan maar zo. Tijdens the summer course, waar we terechtkwamen, werd ons duidelijk dat kerkelijke gemeenschappen veel sociale activiteiten organiseren. Zo regelt bijna iedere kerk elke dag een aantal slaapplekken voor daklozen en past elk kerklid wel eens op in een tehuis voor daklozen. Omdat de overheid het niet regelt, sponsoren particulieren veel in het openbare en culturele leven. Dat gaat van bankjes in het park tot musea, van de afdeling Barok van The Juilliard School in NY tot hele trajecten van high ways. Een rijk land: zoveel mooie musea, prachtig en leerzaam opgezet. Naast schitterende moderne kunst maakte het Museum for Civil Rights (in het Lorraine Motel in Memphis, waar Martin Luther King vanaf het balkon werd vermoord) grote indruk. Misschien ook omdat twee oudere, zwarte vrouwen, die voor ons zaten, instemmend knikten en commentaar gaven bij een film waarin een getuige van de moord zijn verhaal deed. Het komt dan heel dichtbij. Armoede ook, zoals een groep daklozen met al hun spullen in karretjes, op het centrale plein in Sacramento. Contrasten tussen arm en rijk, tussen superefficiënt werken en verborgen werkloosheid in restaurants: negen mensen in de bediening in een restaurant waar in Nederland twee mensen werken. Het werd uiteindelijk een maand in New York (heerlijk op ons gemak), een maand in California, (woestijnen, nationale parken, de westkust, Los Angeles, Hollywood, San Francisco) en de laatste zes weken zijn we gedeeltelijk via Route 66 langs de Grand Canyon, Monument Valley en New Mexico via Memphis (Graceland!) naar Chicago gereisd. En vandaar via een oude tante en Toronto terug naar New York. Vol en leeg ben ik teruggekomen. Een eindeloze zomer. 16/17

10 Expand hield zomer-seminar Onder de titel Van wetenschap naar praktijk hield de Revalidatiegeneeskunde op vrijdag 1 juli het zomer-seminar in de Multifunctionele Ruimte van locatie Beatrixoord. Het doel van deze bijeenkomst was te laten zien waar wetenschappelijk onderzoek in de praktijk toe leidt. De bijeenkomst werd in locatie Beatrixoord gehouden om de relatie tussen de faciliteit Centrum voor Revalidatie (de praktijk) en de afdeling Revalidatiegeneeskunde (de wetenschap) te benadrukken. En dus waren onder andere teammanagers, stafleden en medewerkers van OKER uitgenodigd - zo n vijfenveertig medewerkers van het CvR namen deel aan het seminar. Eigen logo De onderzoeksspeerpunten van de afdeling Revalidatiegeneeskunde zijn samengevat in het acroniem Expand, dat staat voor Extremities, Pain and Disability. Expand heeft sinds kort een eigen logo. Jan Geertzen opende het seminar met de onthulling van het nieuwe logo aan de hand van een filmpje dat Lauren Fortington had gemaakt. Alle sprekers hadden het logo al gebruikt in hun presentaties. Het logo is ontworpen door Hester van der Meulen van het ontwerpbureau Hester ontwerpt en prijkt voortaan op alle presentaties en posters van Expandonderzoekers. Helder verhaal Twaalf onderzoekers hielden vervolgens een presentatie, hun onderzoek was ver genoeg gevorderd om zicht te hebben op implementatie. Iedere spreker mocht vijf dia s tonen en had tien minuten spreektijd, inclusief discussie. De sprekers bleven goed gefocust op hoofdlijnen en hadden een helder verhaal. Wel gingen de discussies met name tussen de onderzoekers onderling en hielden de teammanagers zich wat afzijdig. Bert Eissens in zijn slotwoord: Ik heb een beter inzicht gekregen in wat er gebeurt bij de Revalidatiegeneeskunde. Seminar-voorzitters Corry van der Sluis en Michiel Reneman organiseerden de bijeenkomst, samen met Pieter Dijkstra, Lauren Fortington en Jan Geertzen. Exposities locatie Beatrixoord Gerald Schuil exposeert tot en met 12 december in de Centrale Hal en het Tuincafé. Schuil (1956) studeerde beeldende vormgeving in Leeuwarden en aan Academie Minerva in Groningen. Hij schildert landschappen in olieverf. Het werken in de buitenlucht dwingt hem snel te reageren op wat hij waarneemt. Peter Boersma exposeert nog tot eind deze maand in de M-gang en de L-gang zijn collages. Ook Boersma (1974) studeerde aan de Academie Minerva in Groningen. Hij vindt zijn inspiratie in oude documenten, verweerde boeken en tijdschriften uit vervlogen tijden. Programma: Duurzame inzetbaarheid van werknemers met chronische pijn - Haitze de Vries Overdosis pijnrevalidatie? - Franka Waterschoot Dump the psycho van biopsychosocial? - Rita Schiphorst Selfmanagement education for prosthetic rehabilitation; an innovation study - Sacha van Twillert Mission: Impossible? Talking about sex with patients - Jesse Verschuren Differences - Mike Bragaru Implementatieplan determinanten van functionele capaciteit - Sandra Jorna Lakke Er gaat niets boven Groningen? - Marlies Bodde Normaal met chronische pijn - Remko Soer Why wear prostheses? - Ecaterina Golea Vasluian Vele handen maken licht werk - Sietske Romkema To exercise or not to exercise. That s the question - Eva Jaarsma MAS loopt alsnog storm Het begin ging wat moeizaam maar vlak voor de zomer kwam het tempo er goed in toen het Zernike College twee klassen tegelijk aanmeldde voor de Maatschappelijke Stages in locatie Beatrixoord. Er moesten zelfs leerlingen teleurgesteld worden omdat er onvoldoende capaciteit van begeleiders was. Dit jaar zijn er in totaal nu zo n dertig leerlingen op stage geweest. Ciska Moll van P&O coördineert de stages. We hebben veel complimenten gehad van zowel leerlingen als scholen. De leerlingen hadden een badge op in de tijd dat ze in Beatrixoord verbleven. Als ze de badge met een ingevuld evaluatieformulier inleverden, kregen ze een certificaat. Ik ben apetrots op de begeleiders, als ik zie wat die in zo n korte tijd konden overbrengen aan de leerlingen. Op één van de evaluaties staat: Ik heb vooral geleerd dat het niet alleen gaat om het werk dat je doet maar ook om de mensen met wie je werkt. Prachtig toch? Leergierig Zorgteams, Geestelijke Verzorging, Recreatie en TD waren de favoriete stageplekken. Joke Stulp begeleidde twee meisjes bij het maken van een film over de stage en had daarvoor wat theorie op papier gezet. Joke: Ze moesten een draaiboekje maken. Alhoewel ze nog erg jong waren, was ik onder de indruk van hun inzet en leergierigheid. De leerlingen filmden en interviewden hun mede-stagiaires; die waren heel lovend over hun stages. Er ging een wereld voor ze open hier in Beatrixoord. De film is pure PR geworden. Eerlijk gezegd vond ik het begeleiden van stagiaires veel leuker dan ik van tevoren gedacht had. Het materiaal wordt op school nog gemonteerd en zal worden ingezet als introductie voor de nieuwe lichting MAS-leerlingen. Joke maakt een versie voor de CvR-website. Bij de Recreatie liep een MAS-stagiaire mee met een workshop, waarvoor zij de koffie en de thee verzorgde. Dineke van der Laan: Je merkte dat het grote indruk op haar maakte. We willen graag maatschappelijke stagiaires houden. Enerzijds omdat zij er door groeien, anderzijds ook om ze bekend te maken met ons vak. Zie ook: telefoon Zie ook: telefoon: Leerlingen kunnen zich het hele jaar door aanmelden voor MAS via de website van het CvR: Research & Onderwijs Stages MAS In locatie Groningen hangt nog tot de eerste week van oktober werk van Piet Kruize. 18/19

11 Te koop aangeboden Motorboot (9.60 m) met kajuit, voor twee tot vier personen. Aluminium! Zonnepanelen, heteluchtverwarming, open kuip met teakhouten bodem, keuken en slaapplaatsen aanwezig. Voor uitgebreide informatie en foto s mailen naar of bellen met Eva Kuit: AGENDA Themadag OPR over chronische pijn en arbeid Chronische pijn werkt! Onder dat motto wordt zaterdag 5 november een themadag gehouden, georganiseerd door het OPR en vijf patiëntenverenigingen. Thema is het belang voor mensen met chronische pijn om deel te blijven nemen aan het arbeidsproces. De programma begint om half tien, om kwart voor vijf is de afsluiting. Meer informatie en opgave bij het secretariaat van het OPR. Promotie Rita Schiphorst Preuper Op 16 november is de promotie van Rita Schiphorst Preuper in het Academiegebouw in de Broerstraat. Rita promoveert op het onderwerp Determinants of disability and functional capacity in patients with chronic low back pain. Ze heeft onderzoek gedaan naar factoren die de mate van beperkingen beïnvloeden in het functioneren van patiënten met chronische lagerugklachten. Ter gelegenheid van de promotie wordt er s morgens een symposium gehouden. Daarin komen diverse aspecten aan de orde van het biopsychosociale model dat wordt toegepast bij patiënten met chronische lagerugklachten. Opgeven voor het symposium kan bij het Secretariaat Pijnrevalidatie. LIEF & LEED Geboren: 5 september: Elise Albertina Jennie, dochter van Henk en Karla Meulenbelt. Henk is revalidatiearts in het Neurorevalidatieteam. Geboren 9 augustus: Rosa en Bellar. Dochters van Aline Vrieling en Hein de Jong. Aline is revalidatiearts bij het Amputatieteam. COLOFON Arcade is het personeelsblad van het Centrum voor Revalidatie UMCG. Redactie: Marjo Keijer en Maerian de Jong. Correctie: Aafkelien Medema. Foto s: Hella Porrey. Redactieadres: Centrum voor Revalidatie, M.A. de Jong, Postbus , 9700 RB Groningen. Vormgeving en druk: Koninklijke Van Gorcum Assen. Oplage: 900. Verspreiding intern locatie Groningen en locatie Beatrixoord. 20

centrum voor revalidatie

centrum voor revalidatie jaargang 6 nummer 3 centrum voor revalidatie MET Z N TWEEËN EENHANDIG OEFENEN MUZIKALE HANDENDOKTER OVER PSYCHISCH IN PIJN 2 colofon Revisie is het externe magazine van het Centrum voor Revalidatie UMCG

Nadere informatie

Behandelprogramma. Dwarslaesie

Behandelprogramma. Dwarslaesie Behandelprogramma Dwarslaesie Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw opname en/of behandeling bij Adelante

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Pijnrevalidatie voor kinderen en jongeren

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Pijnrevalidatie voor kinderen en jongeren UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Pijnrevalidatie voor kinderen en jongeren Informatie voor kinderen, jongeren en ouders Wat staat er in deze folder? Inleiding voor ouders 1 Informatie

Nadere informatie

Workshop Spiegeltherapie in de praktijk

Workshop Spiegeltherapie in de praktijk Workshop Spiegeltherapie in de praktijk vrijdag 15 april 2011 Erasmus MC, Rotterdam a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie voor kinderen en jongeren

Poliklinische revalidatie voor kinderen en jongeren Poliklinische revalidatie voor kinderen en jongeren 1 De revalidatiearts heeft uw kind een poliklinische revalidatiebehandeling voorgesteld. Wij kunnen ons voorstellen dat er veel vragen op u afkomen.

Nadere informatie

Behandeling na hersenletsel

Behandeling na hersenletsel Behandeling na hersenletsel Groepsbehandeling op de Cognitieve Behandelunit (CBU) Sterk in beweging Inhoud Inleiding 3 Wat is het doel van deze behandeling? 3 Wat zijn cognitieve functies? 3 Voor wie is

Nadere informatie

KBOEM-B voor kinderen. Verbeteren van looppatroon door botox en revalidatie

KBOEM-B voor kinderen. Verbeteren van looppatroon door botox en revalidatie KBOEM-B voor kinderen Verbeteren van looppatroon door botox en revalidatie Inhoudsopgave Inleiding 3 Waarom een opname? 3 Wat is KBOEM-B? 4 Voor wie? 4 Wat gaan we doen? 5 Wat kunt u als ouder doen? 6

Nadere informatie

HAND EN POLS: LETSELS, AANDOENINGEN EN REVALIDATIEGENEESKUNDE ARMAMPUTATIES EN REDUCTIEDEFECTEN

HAND EN POLS: LETSELS, AANDOENINGEN EN REVALIDATIEGENEESKUNDE ARMAMPUTATIES EN REDUCTIEDEFECTEN HAND EN POLS: LETSELS, AANDOENINGEN EN REVALIDATIEGENEESKUNDE ARMAMPUTATIES EN REDUCTIEDEFECTEN Locatie: Sint Maartenskliniek, Nijmegen Donderdag 12 en vrijdag 13 februari 2015 Toelichting De Nederlandse

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord Communiceren met kinderen die moeilijk of niet kunnen praten

UMCG Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord Communiceren met kinderen die moeilijk of niet kunnen praten UMCG Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord Communiceren met kinderen die moeilijk of niet kunnen praten Het COCP-programma voor ondersteunde communicatie UMCG Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord

Nadere informatie

Informatie over het knowledge broker netwerk CVA

Informatie over het knowledge broker netwerk CVA Datum: september 2015 Informatie over het knowledge broker netwerk CVA Lees hieronder meer over: Wat is het knowledge broker netwerk CVA? Wat doen de knowledge brokers? Wat levert het uw organisatie op?

Nadere informatie

Nieuwsbrief SO 95 maandag 4 november 2013

Nieuwsbrief SO 95 maandag 4 november 2013 Nieuwsbrief SO 95 maandag 4 november 2013 Redactieadres: Blauwe Vogelweg 11, 3585 LK Utrecht E-mail: e.grit@mytylschoolutrecht.nl Agenda Donderdag 14 november: Vrijdag 15 november: volgende nieuwsbrief

Nadere informatie

ELANN. Voorste kruisbandreconstructie: state of the art. Vrijdag 9 december 2011. Euroborg, ABN Amro businesscorner te Groningen

ELANN. Voorste kruisbandreconstructie: state of the art. Vrijdag 9 december 2011. Euroborg, ABN Amro businesscorner te Groningen ELANN Voorste kruisbandreconstructie: state of the art Vrijdag 9 december 2011 Euroborg, ABN Amro businesscorner te Groningen Inleiding Voorste kruisbandreconstructie: state of the art Dit congres heeft

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 3 April 2014 Van de redactie Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Heb je een leuk idee voor deze nieuwsbrief? Of wil je misschien zelf iets schrijven? Stuur een bericht naar: Cliëntzeggenschap,

Nadere informatie

Succesvol herstel en duurzame inzetbaarheid

Succesvol herstel en duurzame inzetbaarheid Ketenpartners Succesvol herstel en duurzame inzetbaarheid Behandelcentrum voor bewegen en functioneren Samen resultaten boeken met eigen verantwoordelijkheid Effectieve behandelprogramma bij langdurige

Nadere informatie

Revalideren. op de Patiënteneenheid Dwarslaesie

Revalideren. op de Patiënteneenheid Dwarslaesie Revalideren op de Patiënteneenheid Dwarslaesie Inleiding U revalideert in de Sint Maartenskliniek of u gaat binnenkort revalideren in de Sint Maartenskliniek op de Patiënteneenheid (PE) Dwarslaesie. Tijdens

Nadere informatie

Inhoudsopgave...2. Voorwoord...3. Inleiding...3. Hoofdstukken...4. 1. Wat is een verpleeghuis?...4. 2. De geschiedenis van het verpleeghuis...

Inhoudsopgave...2. Voorwoord...3. Inleiding...3. Hoofdstukken...4. 1. Wat is een verpleeghuis?...4. 2. De geschiedenis van het verpleeghuis... Naam: School: Groep: 8 Laurens Tap De Trinoom Datum: 10 december 2012 Hoofdstuk: Inhoudsopgave Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...2 Voorwoord...3 Inleiding...3 Hoofdstukken...4 1. Wat is een verpleeghuis?...4

Nadere informatie

Behandelprogramma. Pijnrevalidatie

Behandelprogramma. Pijnrevalidatie Behandelprogramma Pijnrevalidatie Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw opname en/of behandeling bij

Nadere informatie

Stap voor stap weer aan het werk

Stap voor stap weer aan het werk Stap voor stap weer aan het werk Re-integratie en diagnose van arbeidsbelastbaarheid Volwassenenrevalidatie Kinderrevalidatie Arbeidsrevalidatie Rijndam Rijndam is hét medisch geneeskundig revalidatiecentrum

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten binnen de multidisciplinaire praktijk

Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten binnen de multidisciplinaire praktijk TRANSCARE-pijn www.transcare.nl Transcare-pijn en de internationale onderzoeksgroep Pain in Motion organiseren een Symposium Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten

Nadere informatie

Pijnvoorlichting. Anesthesiologie / Pijnbestrijding Revalidatiegeneeskunde Klinische Psychologie IJsselland Ziekenhuis

Pijnvoorlichting. Anesthesiologie / Pijnbestrijding Revalidatiegeneeskunde Klinische Psychologie IJsselland Ziekenhuis Pijnvoorlichting Anesthesiologie / Pijnbestrijding Revalidatiegeneeskunde Klinische Psychologie IJsselland Ziekenhuis Heeft u al lang pijnklachten? Heeft de behandeling bij u niet of niet voldoende geholpen?

Nadere informatie

UITNODIGING: Hogescholen dag Opleiding Fysiotherapie

UITNODIGING: Hogescholen dag Opleiding Fysiotherapie UITNODIGING: Hogescholen dag Evidence-based Onderwijs Geachte collegae, De opleiding Fysiotherapie van de nodigt U van harte uit voor hogescholen dag naar aanleiding van haar 100 jarig bestaan op vrijdag

Nadere informatie

Back2Basic. Groepsbehandeling voor kinderen en jongeren met chronische pijnklachten op het gebied van houding en beweging

Back2Basic. Groepsbehandeling voor kinderen en jongeren met chronische pijnklachten op het gebied van houding en beweging Back2Basic Groepsbehandeling voor kinderen en jongeren met chronische pijnklachten op het gebied van houding en beweging Inleiding Chronische pijnklachten op het gebied van houding en beweging zijn pijnklachten

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord. Multiple Sclerose en revalidatiebehandeling

UMCG Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord. Multiple Sclerose en revalidatiebehandeling UMCG Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord Multiple Sclerose en revalidatiebehandeling UMCG Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord Uw neuroloog, MS verpleegkundige of huisarts informeerde

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie Oncologische Revalidatie

UMCG Centrum voor Revalidatie Oncologische Revalidatie UMCG Centrum voor Revalidatie Oncologische Revalidatie Revalideren bij of na kanker UMCG Centrum voor Revalidatie Oncologische Revalidatie Revalideren bij of na kanker 1 Oncologische Revalidatie 2 UMCG

Nadere informatie

Revalidatie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Revalidatie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl Revalidatie Informatie voor patiënten F1017-3135 september 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070 357 44

Nadere informatie

Radboud Amputatie Team

Radboud Amputatie Team Radboud Amputatie Team In het Radboudumc werkt een multidisciplinair team samen bij beenamputaties. Multidisciplinaire revalidatie betekent dat verschillende paramedische en medische beroepsgroepen samenwerken

Nadere informatie

Fysius werkt samen met u aan een leven zonder rugpijn.

Fysius werkt samen met u aan een leven zonder rugpijn. Rugpijn? Rugpijn is niet vanzelfsprekend Volgens het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft 1 op de 5 volwassenen last van terugkerende rugklachten. Dit zijn 2,6 miljoen mensen die

Nadere informatie

Snel herstel en duurzame inzetbaarheid

Snel herstel en duurzame inzetbaarheid HR-professionals en leidinggevenden Snel herstel en duurzame inzetbaarheid Behandelcentrum voor bewegen en functioneren Samen resultaten boeken met eigen verantwoordelijkheid 2 De sleutel tot snel en duurzaam

Nadere informatie

Neurorevalidatie bij Centraal Neurologische Aandoeningen

Neurorevalidatie bij Centraal Neurologische Aandoeningen Cursusinformatie Neurorevalidatie bij Centraal Neurologische Aandoeningen Overeenkomsten in symptomen en paramedische interventies Ontwikkeling en coördinatie : Frans van der Brugge Maart 2015 1 Algemene

Nadere informatie

Ergotherapie en oncologische revalidatie

Ergotherapie en oncologische revalidatie 1620 november juni 20092011 Ergotherapie en oncologische revalidatie 16 november 2011 Ergotherapeute Margot van Melick 1620 november juni 20092011 Inleiding Inleiding casus Mevr. Janssen Ergotherapie:

Nadere informatie

Intimiteit en seksualiteit

Intimiteit en seksualiteit UMCG Centrum voor Revalidatie Intimiteit en seksualiteit bij chronische ziekte of lichamelijke beperking Tekst met dank aan Egbert Kruijver, revalidatieseksuoloog voor Sophia Revalidatie in Den Haag en

Nadere informatie

Succesvol herstel van langdurige klachten

Succesvol herstel van langdurige klachten Cliënten Succesvol herstel van langdurige klachten Behandelcentrum voor bewegen en functioneren Samen resultaten boeken met eigen verantwoordelijkheid De sleutel tot succesvol herstel Als u door lichamelijke

Nadere informatie

Behandeling van patiënten met een beroerte

Behandeling van patiënten met een beroerte Revalidatie Behandeling van patiënten met een beroerte Een beroerte heeft vaak grote gevolgen. Een beschadiging van de linker hersenhelft heeft andere gevolgen voor het dagelijks functioneren van de patiënt,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Maart 2011

Nieuwsbrief Maart 2011 Nieuwsbrief Maart 2011 Voor u ligt de nieuwsbrief voor vrijwilligers in Edam-Volendam. U leest hieronder nieuws die voor u en uw organisatie van belang kunnen zijn. Nog 4 dagen tot NL Doet! NLDOET, het

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Pijnrevalidatie. Locatie Spijkenisse Medisch Centrum VAN WEEL-BETHESDA

PATIËNTEN INFORMATIE. Pijnrevalidatie. Locatie Spijkenisse Medisch Centrum VAN WEEL-BETHESDA PATIËNTEN INFORMATIE Pijnrevalidatie Locatie Spijkenisse Medisch Centrum VAN WEEL-BETHESDA In deze folder geven het Maasstad Ziekenhuis, het Spijkenisse Medisch Centrum en Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Nadere informatie

CVA-revalidatie in het Heymanscentrum

CVA-revalidatie in het Heymanscentrum CVA-revalidatie in het Heymanscentrum Revalidatie na een beroerte U ligt in het ziekenhuis omdat u een beroerte (CVA) heeft gehad. Binnenkort is het zover dat u het ziekenhuis kunt verlaten en een begin

Nadere informatie

Verpleegafdeling Hematologie

Verpleegafdeling Hematologie Verpleegafdeling Hematologie Inhoud Verschillende disciplines 5 Verpleegkundigen 5 Artsen 5 Psychosociale en levensbeschouwelijke zorg 6 Geestelijk verzorger 6 Maatschappelijk werk 6 Psycholoog 6 Psychiater

Nadere informatie

HAAL HET BESTE UIT JEZELF. volwassenenrevalidatie kinderrevalidatie audiologie speciaal onderwijs arbeidsreïntegratie

HAAL HET BESTE UIT JEZELF. volwassenenrevalidatie kinderrevalidatie audiologie speciaal onderwijs arbeidsreïntegratie HAAL HET BESTE UIT JEZELF volwassenenrevalidatie kinderrevalidatie audiologie speciaal onderwijs arbeidsreïntegratie ADELANTE WIE ZIJN WIJ Adelante is een zorggroep met revalidatie, audiologie, speciaal

Nadere informatie

MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl

MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl November 2009 MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl Beste Leden, Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de laatste ontwikkelingen

Nadere informatie

TWEEDEJAARS COMPLEXE COMMUNICATIE OP SPREEKKAMERNIVEAU. Locatie: Sophia Revalidatie, Den Haag

TWEEDEJAARS COMPLEXE COMMUNICATIE OP SPREEKKAMERNIVEAU. Locatie: Sophia Revalidatie, Den Haag TWEEDEJAARS COMPLEXE COMMUNICATIE OP SPREEKKAMERNIVEAU Locatie: Woensdag 12 t/m vrijdag 14 november 2014 Toelichting De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) organiseert in samenwerking met

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie. Huizen en Almere

Arbeidsrevalidatie. Huizen en Almere Arbeidsrevalidatie Huizen en Almere Arbeidstraining bij De Trappenberg is voor werknemers met chronische pijnklachten aan het houdings- en bewegingsapparaat zonder duidelijke oorzaak, al dan niet gecombineerd

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. Mogelijkheden kinderrevalidatie voor kinderen van 0-4 jaar

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. Mogelijkheden kinderrevalidatie voor kinderen van 0-4 jaar UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Mogelijkheden kinderrevalidatie voor kinderen van 0-4 jaar UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Mogelijkheden kinderrevalidatie voor kinderen

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument AKC Onderzoekprogramma: Onderzoek Thema: Ronde 6: Titel: Projectnummer: AKC 27 1. Aanleiding 2. Context en hoofddoelen

Aanbestedingsdocument AKC Onderzoekprogramma: Onderzoek Thema: Ronde 6: Titel: Projectnummer: AKC 27 1. Aanleiding 2. Context en hoofddoelen Aanbestedingsdocument AKC Onderzoekprogramma: Professionalisering Arbeidsdeskundig Handelen Onderzoek Thema: Arbeidsparticipatie en Chronische Ziekte Ronde 6: AKC PAH 2015 Titel: Implementatie en verbreding

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. verzorging CSPE KB. gedurende 315 minuten. Bij dit examen horen een bijlage, uitwerkbijlagen en digitale bestanden.

Examen VMBO-KB. verzorging CSPE KB. gedurende 315 minuten. Bij dit examen horen een bijlage, uitwerkbijlagen en digitale bestanden. Examen VMBO-KB 2012 gedurende 315 minuten verzorging CSPE KB Bij dit examen horen een bijlage, uitwerkbijlagen en digitale bestanden. Dit examen bestaat uit 14 opdrachten. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

De derde editie van de nieuwsbrief

De derde editie van de nieuwsbrief Nieuwsbrief 3 Jaargang 2 13-10 - 2011 www.olivijn.almere-speciaal.nl De derde editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode Nieuws vanuit de directie Nieuws vanuit de ouderraad Nieuws

Nadere informatie

Onderzoek naar arbeidsbeleving in combinatie met Het Nieuwe Werken gerelateerd aan nadere krapte op de arbeidsmarkt

Onderzoek naar arbeidsbeleving in combinatie met Het Nieuwe Werken gerelateerd aan nadere krapte op de arbeidsmarkt Onderzoek naar arbeidsbeleving in combinatie met Het Nieuwe Werken gerelateerd aan nadere krapte op de arbeidsmarkt ALGEMENE INFORMATIE Ik ben een man / vrouw Mijn leeftijd is tussen 20 30 jr / 30 40 jr

Nadere informatie

Welkom bij MRC Aardenburg - Doorn

Welkom bij MRC Aardenburg - Doorn Welkom bij MRC Aardenburg - Doorn Inhoudsopgave Missie 4 Welkom bij MRC Aardenburg 5 Behandelvormen 5 Klinische behandeling 5 Poliklinische behandeling 5 Verloop behandeling 6 Inschrijving en opnamedag

Nadere informatie

Bijeenkomst 1 Zet je eigen Jong ontmoet oud op! Tijdens deze bijeenkomst ontdekken de leerlingen hoe je van de activiteit een succes maakt.

Bijeenkomst 1 Zet je eigen Jong ontmoet oud op! Tijdens deze bijeenkomst ontdekken de leerlingen hoe je van de activiteit een succes maakt. Lesmateriaal: jong ontmoet oud In een lessenreeks van vier bijeenkomsten bereidt u de leerlingen voor op het project Jong Ontmoet Oud: een activiteit dat jong en oud met elkaar in contact brengt. Tijdens

Nadere informatie

Geregeld. Instituut Theo Thijssen. Juni 2015, jaargang 5, nr. 5

Geregeld. Instituut Theo Thijssen. Juni 2015, jaargang 5, nr. 5 Geregeld Instituut Theo Thijssen Juni 2015, jaargang 5, nr. 5 Website voor de schoolopleiders: www.werkvelditt.hu.nl Agenda: 7 oktober: Opleidingsraad 15 september: BOIS overleg Redactie Geregeld: Henk

Nadere informatie

Vindt het leuk om met ouderen om te gaan en te luisteren en te schrijven. Volgens afspraak tussen stagebieder, oudere en stagiair.

Vindt het leuk om met ouderen om te gaan en te luisteren en te schrijven. Volgens afspraak tussen stagebieder, oudere en stagiair. Informatie voor stagebieders Inhoudsopgave Beschrijving stage... 1 Stagecriteria... 1 Definities voor deze stage... 2 Stappenplan... 2 Planning voor stagebieder... 4 Checklist kennismakingsgesprek... 4

Nadere informatie

Baas in eigen loopbaan Training

Baas in eigen loopbaan Training Vergroot loopbaanzelfregie bij medewerkers Baas in eigen loopbaan Training INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN Inleiding Is loopbaanontwikkeling en arbeidsmobiliteit een belangrijk thema in uw organisatie

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Baas in eigen loopbaan Training

Baas in eigen loopbaan Training Vergroot loopbaanzelfregie bij medewerkers Baas in eigen loopbaan CORINA KRAAN, BELEIDSMEDEWERKER SOCIAAL DOMEIN, GEMEENTE WOERDEN De training maakt heel helder waar je staat. Dankzij de feedbackgesprekken

Nadere informatie

Oncologische revalidatie en Herstel en balans

Oncologische revalidatie en Herstel en balans Oncologische revalidatie en Herstel en balans Afdeling sportgeneeskunde Locatie Veldhoven De oncologische revalidatieprogramma s van Máxima Medisch Centrum zijn erop gericht om mensen die zijn behandeld

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 3 juli 2015

NIEUWSBRIEF 3 juli 2015 NIEUWSBRIEF 3 juli 2015 Jaargang 20, nummer 19 Beste ouders, Nog een week zijn we verwijderd van de zomer 2015. Alhoewel..de huidige temperaturen iets anders zeggen. Een week van afscheid nemen met de

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. Coach voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. Coach voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Coach voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord U begint binnenkort met een poliklinisch revalidatietraject.

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag!

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag! Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 16 12 e jaargang Vrijdag 24 april 2015 Koningsdag!

Nadere informatie

Nieuwsbrief 11 Datum: 26 juni 2014

Nieuwsbrief 11 Datum: 26 juni 2014 Nieuwsbrief 11 Datum: 26 juni 2014 Geachte ouders, Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Er staan nog een paar leuke activiteiten op het programma waar u van alles over kunt lezen.

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Hypermobiliteit

PATIËNTEN INFORMATIE. Hypermobiliteit PATIËNTEN INFORMATIE Hypermobiliteit 2 PATIËNTENINFORMATIE In deze folder willen wij de behandeling van klachten ten gevolge van hypermobiliteit in ons revalidatiecentrum toelichten. Inleiding Ten gevolge

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Revalideren na Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Revalideren na Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Revalideren na Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) Patiënteninformatie vll 574/1511 Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Inleiding U ontvangt deze

Nadere informatie

Revalidatie dagbehandeling. Revalidatie & Therapie

Revalidatie dagbehandeling. Revalidatie & Therapie Revalidatie dagbehandeling Revalidatie & Therapie Wat is revalidatie? Als gevolg van een ziekte, een ongeval of een aangeboren aandoening kunnen er stoornissen ontstaan in het bewegingsapparaat of zenuwstelsel.

Nadere informatie

Snel in Beweging Ontwikkeling en implementatie van de zelf-oefengids

Snel in Beweging Ontwikkeling en implementatie van de zelf-oefengids Snel in Beweging Ontwikkeling en implementatie van de zelf-oefengids Deborah Zinger MSc, fysiotherapeut UMC Utrecht Identificeer probleem/ hulpvraag patiënt Formuleer klinisch relevante vraag ZSU Maak

Nadere informatie

BEHANDELING VAN PLEXUS BRACHIALIS LETSEL EEN NIEUWE AANPAK

BEHANDELING VAN PLEXUS BRACHIALIS LETSEL EEN NIEUWE AANPAK BEHANDELING VAN PLEXUS BRACHIALIS LETSEL EEN NIEUWE AANPAK 14 Maart 2014 Toelichting Binnen de multidisciplinaire plexuspolikliniek van het Radboudumc, een samenwerking van de afdelingen Neurologie en

Nadere informatie

geen dag zonder een goed CV Pitchvideo

geen dag zonder een goed CV Pitchvideo Pitchvideo Een pitchvideo is een korte kernachtige videoboodschap waarin je je van je beste kant laat zien en aantoont wat jouw toegevoegde waarde is voor een toekomstige werkgever of klant Voor wie is

Nadere informatie

Namens Max: Tops: Tips: soms had je een beetje een houding van dat komt wel, probeer volgend project daar op te letten.

Namens Max: Tops: Tips: soms had je een beetje een houding van dat komt wel, probeer volgend project daar op te letten. 360 graden feedback Hieronder wordt door ieder groepslid een feedback gegeven op al zijn groepsgenoten. Zo kan iedereen zijn mening geven op de werkhouding van de betreffende persoon. Feedback van de groep

Nadere informatie

Stroke Service Assen. Zorg op maat na een beroerte. stroke service

Stroke Service Assen. Zorg op maat na een beroerte. stroke service Stroke Service Assen Zorg op maat na een beroerte z z stroke service assen 1 Stroke Service Assen staat garant voor goede zorg aan inwoners van Assen en omstreken die getroffen zijn door een beroerte.

Nadere informatie

Ouderenpsychiatrie Maarsheerd

Ouderenpsychiatrie Maarsheerd Ouderenpsychiatrie Maarsheerd Centrum voor Neuropsychiatrie Specialistische hulp aan mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel Informatie Deeltijdbehandeling voor cliënten en naastbetrokkenen Informatie

Nadere informatie

Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015

Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015 Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Dienstverlening en deelnemers in de Bibliotheek [voorbeeld]... 2 2.1 Dienstverlening... 2 2.2 Deelnemers...

Nadere informatie

POLIKLINIEK JONGVOLWASSENEN

POLIKLINIEK JONGVOLWASSENEN POLIKLINIEK JONGVOLWASSENEN Transitie van kind naar volwassene Mw.dr. Jetty van Meeteren revalidatiearts, Erasmus MC Waarom aandacht voor transitie? Zowel uit de klinische praktijk als uit het wetenschappelijk

Nadere informatie

Ouderinfo donderdag 3 december 2015

Ouderinfo donderdag 3 december 2015 Ouderinfo donderdag 3 december 2015 Geplande evenementen 4-12-2015 Sinterklaasviering www.antoniusbest.nl 0499-371250 Beste ouders, verzorgers, 1. Pepernoten bakken Afgelopen maandag begon de Sinterklaasweek

Nadere informatie

Cursusaanbod en workshops 2012-2013

Cursusaanbod en workshops 2012-2013 Cursusaanbod en workshops 2012-2013 Marc Kuyper Hans van der Pas Atelier: Wateringweg 155 email : art@marckuyper.com en hvdp@telfort.nl 2031EG Haarlem telefoon 06-11204994 (inspreken) Volop gratis parkeergelegenheid

Nadere informatie

Spierziekten De Hoogstraat denkt met ons mee en helpt met praktische oplossingen

Spierziekten De Hoogstraat denkt met ons mee en helpt met praktische oplossingen Spierziekten De Hoogstraat denkt met ons mee en helpt met praktische oplossingen Deze folder is voor iedereen die meer wil weten over spierziekten en de behandelmogelijkheden bij de divisie kinder- en

Nadere informatie

Denktank beroepskrachten & vrijwilligers over de waarde van vrijwilligerswerk

Denktank beroepskrachten & vrijwilligers over de waarde van vrijwilligerswerk Denktank beroepskrachten & vrijwilligers over de waarde van vrijwilligerswerk Rapport gebaseerd op de resultaten van een documentanalyse en enquête binnen de pedagogische civil society Hoe te verwijzen

Nadere informatie

COPD revalidatie: Revalidatieprogramma voor longpatiënten. Poli Longziekten

COPD revalidatie: Revalidatieprogramma voor longpatiënten. Poli Longziekten COPD revalidatie: Revalidatieprogramma voor longpatiënten Poli Longziekten Uw behandelend longarts heeft u vandaag een voorstel gedaan voor een revalidatieperiode. Via deze folder willen wij u informeren

Nadere informatie

AFDELING NEUROLOGIE, NEUROCHIRURGIE EN INTERNE GENEESKUNDE

AFDELING NEUROLOGIE, NEUROCHIRURGIE EN INTERNE GENEESKUNDE AFDELING NEUROLOGIE, NEUROCHIRURGIE EN INTERNE GENEESKUNDE 246 Inleiding Voor de meeste mensen is een opname in een ziekenhuis een vervelende ervaring. U bent ziek en daardoor weg uit uw vertrouwde omgeving.

Nadere informatie

PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER. PM Academie

PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER. PM Academie PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER PM Academie PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER Na een succesvol voorjaarsprogramma,

Nadere informatie

Behandeling van plexus brachialis letsel:

Behandeling van plexus brachialis letsel: Behandeling van plexus brachialis letsel: EEN NIEUWE AANPAK 14 maart 2014 Toelichting Binnen de multidisciplinaire plexuspolikliniek van het Radboudumc, een samenwerking van de afdelingen Neurologie en

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Klinische revalidatie. Jeugdteam 1 en 2

Klinische revalidatie. Jeugdteam 1 en 2 Klinische revalidatie Jeugdteam 1 en 2 0 Gegevens Revalidatiearts:. Mentor:. Belangrijke telefoonnummers Verpleging 030 256 1447 Huiskamer 030 256 1558 Medisch secretariaat 030 256 1460 Planning 030 256

Nadere informatie

Interne Geneeskunde Oncologie Dagcentrum

Interne Geneeskunde Oncologie Dagcentrum Interne Geneeskunde Oncologie Dagcentrum Expertisecentrum voor infuustherapie en medische interventies Interne Geneeskunde Oncologie U bent door uw behandelend arts doorverwezen naar het Dagcentrum van

Nadere informatie

Omdat wij u het goede wensen

Omdat wij u het goede wensen Omdat wij u het goede wensen Zo goed mogelijk weer (leren) functioneren. Dat is waar Reactiveringscentrum Klimop voor staat. Na een ingrijpende ziekte, een (heup)operatie of een beroerte krijgt u in Reactiveringscentrum

Nadere informatie

Summerschool houdt leerlingen ISK op niveau

Summerschool houdt leerlingen ISK op niveau Summerschool houdt leerlingen ISK op niveau Tijdens de zomervakantie kunnen leerlingen van de ISK Drachten op hun school terecht voor een Summerschool. Midden in de vakantie is een team van vier medewerkers

Nadere informatie

Oncologische Revalidatie:

Oncologische Revalidatie: Oncologische Revalidatie: Verleden Heden - Toekomst dr. Jan Paul van den Berg, revalidatiearts Meander MC Doelstelling Oncologische Revalidatie Het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten met

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. Het Astma, leer- en bewegingsprogramma

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. Het Astma, leer- en bewegingsprogramma UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Het Astma, leer- en bewegingsprogramma UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Deze folder geeft u informatie over het Astma, leer- en bewegings

Nadere informatie

Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009. Inhoud

Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009. Inhoud Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009 Inhoud 1. Oriëntatie op de maatschappelijke stage 2. Eigen visie ontwikkelen 3. Afstemming zoeken 4.

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Academische opleiding leraar basisonderwijs

Academische opleiding leraar basisonderwijs 2015 2016 Academische opleiding leraar basisonderwijs ACADEMISCHE OPLEIDING LERAAR BASISONDERWIJS Vind jij het inspirerend om aan kinderen les te geven? Ben je geïnteresseerd in onderzoek naar verschillen

Nadere informatie

Jonge startende ondernemer. en wat nu?

Jonge startende ondernemer. en wat nu? Jonge startende ondernemer en wat nu? Inleiding We zijn op onderzoek uitgegaan op zoek naar jonge startende ondernemers dit hebben we op verschillende manieren gedaan: - we zijn bij bedrijven langs geweest

Nadere informatie

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Het Duisenberg Gebouw met haar prachtige Plaza en onderwijsruimtes is een uitstekende plek voor studenten, staf en externen om een evenement

Nadere informatie

Sinterklaas op bezoek bij TOGB!

Sinterklaas op bezoek bij TOGB! bij Vorige maand beleefden we de primeur van de nieuwsbrief. We hebben leuke reacties mogen ontvangen op de nieuwsbrief en vol goede moed gaan we verder met de maandelijkse uitgave van de nieuwsbrief.

Nadere informatie

Tinnitus en arbeid. Een onderzoek naar de invloed van stressoren op tinnitus en de mogelijkheid tot werken

Tinnitus en arbeid. Een onderzoek naar de invloed van stressoren op tinnitus en de mogelijkheid tot werken Rijksuniversiteit Groningen Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid Universitair Medisch Centrum Groningen Tinnitus en arbeid Een onderzoek naar de invloed van stressoren op tinnitus en de mogelijkheid

Nadere informatie

Chronische pijn. Informatie en behandeling

Chronische pijn. Informatie en behandeling Chronische pijn Informatie en behandeling Chronische pijn Bij chronische pijn is meer aan de hand dan alleen lichamelijk letsel. We spreken van chronische pijn als pijnklachten langer blijven bestaan dan

Nadere informatie

Inleiding door de burgemeester

Inleiding door de burgemeester Toespraken ter gelegenheid van de uitreiking van Koninklijke Onderscheidingen bij de Algemene Gelegenheid van 2012 (vrijdag 27 april 2012, in de Raadzaal van het gemeentehuis van Soest), uitgesproken door

Nadere informatie

Inleiding. Succes! In dit boek lees je dat werken leuk is. Maar dat werken ook zwaar kan zijn. Met dit boek leer je hoe het werkt in de praktijk!

Inleiding. Succes! In dit boek lees je dat werken leuk is. Maar dat werken ook zwaar kan zijn. Met dit boek leer je hoe het werkt in de praktijk! Inleiding Maak kennis met de klas van meneer Jakobi. De leerlingen uit deze bovenbouwklas hebben deze zomer een bijzondere opdracht uitgevoerd. Ze moesten aan het werk! Drie weken lang. En dat niet alleen.

Nadere informatie

afdeling Intensive Care (IC) algemene informatie

afdeling Intensive Care (IC) algemene informatie patiënteninformatie afdeling Intensive Care (IC) algemene informatie U of uw naaste is opgenomen op de afdeling Intensive Care (IC). Wat kunt op deze afdeling verwachten? Wie werken er op deze afdeling?

Nadere informatie

Reade revalidatie reumatologie

Reade revalidatie reumatologie Beste ouder(s) of verzorger(s), U ontvangt deze brief omdat uw kind momenteel in behandeling is bij Reade, uw kind in het verleden therapie heeft gehad bij Reade of u heeft aangegeven op de hoogte te willen

Nadere informatie

Doordat bewegen en uitvoeren van activiteiten moeilijker gaat, voelt een kind met DCD zich soms onzeker. Ook kan het activiteiten spannend vinden.

Doordat bewegen en uitvoeren van activiteiten moeilijker gaat, voelt een kind met DCD zich soms onzeker. Ook kan het activiteiten spannend vinden. Onlangs is uw kind gezien in het observatieteam en is de diagnose DCD gesteld. In deze folder leest u wat DCD is, wat de behandeling bij Libra Revalidatie & Audiologie locatie Blixembosch inhoudt en hoe

Nadere informatie

TRAJECT: AAN HET WERK!? Module Arbeidstoeleiding. Joan Verhoef Monique Floothuis Natascha van Schaardenburgh Leonard de Vos

TRAJECT: AAN HET WERK!? Module Arbeidstoeleiding. Joan Verhoef Monique Floothuis Natascha van Schaardenburgh Leonard de Vos TRAJECT: AAN HET WERK!? Module Arbeidstoeleiding Joan Verhoef Monique Floothuis Natascha van Schaardenburgh Leonard de Vos TRAJECT: TRansitie naar Arbeidsparticipatie van Jongeren met Een Chronische ziekte

Nadere informatie