Belgium & Luxembourg. Globale gegevenssynchronisatie en de CDB. Connecting business creating value

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belgium & Luxembourg. Globale gegevenssynchronisatie en de CDB. Connecting business creating value"

Transcriptie

1 Belgium & Luxembourg Globale gegevenssynchronisatie en de CDB Connecting business creating value

2 Productgegevens uitwisselen: éénmaal en correct Dagelijks wisselen bedrijven bestellingen, leveringsbonnen, facturen, uit. Voor een correcte en efficiënte berichtenstroom, moet de productinformatie vooraf volledig en foutloos gecommuniceerd worden. Vandaag wordt product - informatie nog op zeer diverse, meestal bilaterale, manieren uitgewisseld. Fouten, betwistingen, hoge kosten, stockbreuken, zijn hiervan het gevolg. Essentieel is dus de vraag: Hoe krijgen leveranciers hun product gegevens bij al hun klanten in binnen- en buitenland en liefst door de gegevens slechts éénmaal elektro - nisch in te voeren voor alle klanten? De distributeur van zijn kant wil liefst alle productgegevens op gestandaardiseerde en automatische wijze ontvangen, uit één enkele database. Als antwoord op de vereiste naar permanente uitwisseling en actualisatie van productinformatie, heeft GS1 de basis gelegd voor een gestandaardiseerde productfiche alsook een wereldwijde infrastructuur ontworpen voor het globaal afstemmen van de productgegevens, het Global Data Synchronisation Network (GDSN). GDSN synchroniseert continu de logistieke en productgegevens in elektronische productcatalogi - men spreekt ook van data pools - over heel de wereld. Net als andere nationale GS1 Organisaties heeft GS1 Belgium & Luxembourg een data pool - de Central Data Bank (CDB) - opgestart om de gegevenssynchronisatie op lokaal vlak te organiseren en tegelijkertijd te kunnen functioneren in het wereldwijde GDSN netwerk. GS1 Belgium & Luxembourg opereert de CDB voortaan samen met technische solution provider SA2 Worldsync. Met GDSN en de CDB beschikt u als bedrijf over de nodige instrumenten om uw productgegevens veilig, efficiënt en online uit te wisselen. U beslist zelf welke gegevens beschikbaar worden gesteld voor uw handelsrelaties in binnen- of buitenland. Deze brochure neemt u mee in het GDSN verhaal. Inzet van de gegevenssynchronisatie Bij gegevenssynchronisatie beschikken handelspartners over dezelfde ge - standaardiseerde en continu bijgewerkte productgegevens. De algemene principes van GS1 gegevenssynchronisatie zijn: het gebruik van de internationale GS1 standaarden: de ondubbelzinnige identificatie van elke handelseenheid en van elk adres d.m.v. de GS1 identificatiesleutels (GTIN of Global Trade Item Number en GLN of Global Location Number); de eenduidige definitie van de master data of productattributen; de toepassing van de GS1 Globale Product Classificatie (GPC). talrijke mogelijkheden van persona - lisatie en aldus productbeschrijvingen aangepast aan de noden van de ondernemingen; een internationaal netwerk van data pools; een maximale betrouwbaarheid en confidentialiteit van de uitwisselingen; een ruim gamma aan oplossingen aangepast aan zowel de multinationale ondernemingen als de KMO's. 02

3 De voordelen van gegevens - synchronisatie zijn: het bilateraal uitwisselen van gegevens wordt vervangen door het voeden en consulteren van één centrale data pool; gebruikers (gegevensaanbieders, -afnemers, derden) kennen maar één toegangspunt, nl. hun GDSN data pool; vermindering van de administratieve kosten: productfiches moeten niet langer bilateraal of in verschillende portals worden ingebracht, een uniek formaat voor het uitwisselen van gegevens, substantiële beperking van het aantal commerciële geschillen; snellere introductie van nieuwe producten; betere beschikbaarheid van de producten op het schap: minder stockbreuken, een rijker productassortiment, versere producten. Alle typische nadelen van de bilaterale uitwisselingen waaronder kost, grote foutenkans en klantspecifieke eisen worden aldus vermeden. > Gegevenssynchronisatie voordelig voor alle partijen Fabrikanten : Time to shelf wordt 2 tot 6 weken korter Doelmatigheid bestel- en productadministratie: + 67% Tussen 25 en 55% minder betwistingen rond productgegevens Retailers : Doelmatigheid bestel- en productadministratie: + 50% 40% minder kortingsbonnen geweigerd aan de kassa Inspanningen voor gegevensmanagement gereduceerd met 30% Betere on-shelf beschikbaarheid en 5% minder out-of-stock Bron : Accenture & Cap Gemini > Data Quality & DataSync are interconnected DataSync reveals the master data quality level Real height: 29 cm Master data: 92 cm Data Quality is a Pre-Requisite for DataSync DataSync improves Data Quality Bron: ECR Europe Conference 2009! Data Quality Retailer Supplier Data Sync Late Delivery Rate (%) > Metro getuigt > Onderstaande grafiek toont een positief verband tussen gegevens - synchronisatie en late levering m.a.w. hoe meer master data uitgewisseld wordt via gegevens - synchronisatie, hoe minder vaak men zal te maken hebben met een late levering. En dit om de simpele reden dat er minder vaak twist - punten zullen zijn over de inhoud van de levering. Master Data Quality and Late Delivery Master Data Filling Rate (%) Bron: Metro Group, Presentatie SA2 User Conference mei

4 De CDB: de lokale data pool van GS1 Belgium & Luxembourg Central Data Bank SA2 Worldsync inside Belgium & Luxembourg In 1998 besliste de Raad van Bestuur van GS1 Belgium & Luxembourg om de Central Data Bank (CDB) als lokaal data pool project op te zetten. Sedert december 2007 is de CDB een gecertificeerde GS1 GDSN data pool. GS1 Belgium & Luxembourg staat in voor de administratie en de coördinatie van het project, inclusief een eerstelijns helpdesk. De CDB maakt deel uit van de basisdienstverlening aan de leden van GS1 Belgium & Luxembourg. Voor de toetredingsvoorwaarden verwijzen wij naar onze website (www.gs1belu.org/ nl/cdb-lid-worden-en-tarieven). Sedert februari 2009 is GS1 Belgium & Luxembourg een franchisepartner van SA2 Worldsync, die het technisch beheer van de CDB waarneemt. > Wie is SA2 Worldsync? een wereldspeler op het vlak van master data oplossingen; runt zelf ook een GDSN data pool; helpt meer dan leveranciers in 20 landen om hun master data te synchroniseren met distributeurs via GDSN; klanten zijn o.m. Tesco, Ahold, Metro Group, Delhaize, Best Buy en COOP Suisse; een joint venture van Pironet AG, Agentrics en GS1 Germany opgericht in 2008 door samensmelting van SINFOS GmbH en de Agentrics data synchronization business unit. Meer info : Wie kan gebruik maken van de CDB? Om CDB gebruiker te worden volstaat het lid te zijn van GS1 Belgium & Luxembourg en aan de formaliteiten te voldoen. Bedrijven kunnen fungeren als gegevens - aanbieders of als gegevensafnemers, soms als beide. Onder gegevensaanbieders wordt verstaan: bedrijven die de CDB van informatie voorzien. Dit zijn: producenten van merkproducten (brand label), leveranciers van distributiemerken (private label), invoerders en brokers die handelseenheden verdelen aan de detailhandel. Gegevensaanbieders zijn eigenaar van de informatie die ze in de CDB invoeren. Zij zijn verantwoordelijk voor de juistheid en integriteit van de gegevens alsook voor het onderhoud (aanvullingen, bijwerkingen) ervan. Gegevensafnemers zijn de bedrijven die de master data m.b.t. handelseenheden uit de CDB kunnen ontvangen. Dit zijn klein- en groothandelaren, logistieke dienstverleners en instellingen van openbaar nut. Gegevensafnemers kunnen via subscriptie (abonnements - lijst) opgeven welke gegevens zij willen ontvangen: van welke gegevensaanbieder(s), voor welke doelmarkten, over welke GTINs of groepen van GTINs. Zij verbinden er zich toe om de gegevens enkel voor eigen gebruik op te vragen. 04

5 Inhoud van de CDB De CDB bevat hoofdzakelijk attribuut - informatie over de opgeslagen handelseenheden. Die informatie kan al dan niet partnerafhankelijk zijn. Per GTIN van een handelseenheid worden o.m. de volgende neutrale, partneronafhankelijke gegevens ge registreerd: Beschrijvingen, merknaam, ; Geldigheidsduur van de informatie; Afmetingen (gewicht, volume, breedte, hoogte, diepte, diameter, ); Relevante hoeveelheidsrelaties met andere GTINs (vb: omverpakkingen, gemengde assortimenten en displays waarin GTINs kunnen voorkomen); Andere kenmerken (land van oorsprong, land van productie, houdbaarheid, retour- of recycleerbare verpakking, ); Desgewenst beeld- en geluidsmateriaal. De partnerafhankelijke gegevens die in de CDB opgeladen kunnen worden, hebben betrekking op prijzen, taksen en kortingen alsook leveringsvoorwaarden. Sommige velden die in de CDB als 'optioneel' gemarkeerd staan, kunnen voor specifieke markten of afnemers 'verplicht' worden. De 'retailer specifieke vereisten' worden op onze website gedocumenteerd (zie Waarom kiezen voor de CDB? CDB gebruikers zullen genieten van bovenvermelde algemene voordelen van gegevenssynchronisatie. Daarenboven biedt de CDB een aantal specifieke troeven en voordelen: Voor de up- en download van gegevens hebben gebruikers de keuze tussen de batch mode (via SA2-XML standaardberichten met gebruik van de AS2 of https-communicatieprotocol en/of via een SA2 Excel bestand) en de interactieve WebForms modus. Gegevensaanbieders en -afnemers zijn van elkaar afgeschermd via een geëigend beveiligingssysteem (userid en paswoord). De CDB ondersteunt meerdere talen, m.n. Frans, Nederlands, Engels en Duits. Andere talen zijn mogelijk. Alle ingevoerde gegevens worden gefilterd en gecontroleerd door een validatiemodule vooraleer definitief in de data pool opgenomen te worden. Gegevensafnemers kunnen enkel gecontroleerde gegevens downloaden. De principes van confidentialiteit en veiligheid worden strikt nageleefd. De gegevensaanbieder heeft hoe dan ook het laatste woord. Hij besluit autonoom wie toestemming krijgt om zijn productfiches te zien. Wij hebben voor de CDB gekozen in eerste instantie vanwege het professionalisme waarmee de klant wordt begeleid en de beschikbaarheid van de CDB medewerkers in het algemeen. Bovendien zijn de beschikbare handleidingen op de website heel overzichtelijk en gebruiksvriendelijk. De software is logisch en handig opgebouwd, zelfs voor beginners. GS1 leidt tot standaardisatie m.b.t. gegevensuitwisseling en dat is een doelstelling op zich Carine Jacobs PPM & Promotion Manager Kellogg s Benelux Alvorens van die voordelen te kunnen genieten, moeten gegevensaanbieders eerst alle vereiste gegevens binnen de eigen organisatie verzamelen, structu - reren en controleren. Gegevensafnemers kunnen de voor hen bestemde productfiches slechts ontvangen als ze vooraf via subscriptie hebben aangegeven over welke GTINs, GLNs, doelmarkten of een combinatie van voorgaanden, ze gegevens willen ontvangen. 05

6 Globale gegevenssynchronisatie via GDSN GS1 GDSN is een geautomatiseerde en gestandaardiseerde, op Internet - technologie gebaseerde, globale netwerkomgeving. Het stelt bedrijven wereldwijd in staat om hun productgegevens op een eenvormige, correcte en veilige manier uit te wisselen met hun handelspartners GS1 GDSN biedt gegevensaanbieders en gegevensafnemers, via hun respectievelijke gekozen source en recipient data pools, een uniek toegangspunt voor de synchronisatie van hun productfiches. Voor de gegevensaanbieder betekent dit: 'éénmaal publiceren, verspreiden naar allen' en voor de gegevensafnemer 'éénmaal intekenen, ontvangen van allen'. Zo wordt vermeden dat gebruikers een aansluiting moeten betalen voor elk van de data pools waarbinnen ze actief zijn. De componenten van GS1 GDSN zijn: De Global Registry, het centrale ver wijzingspunt in het systeem. GS1 gecertificeerde lokale data pools zoals de CDB, GS1 DAS in Nederland en Le Parangon in Frankrijk. Zij functioneren tegelijk als source en als recipient data pools; Commerciële data pools, zoals SA2 Worldsync, 1SYNC en GXS; Gebruikers: hierbij functioneren fabrikanten en leveranciers als data source, retailers en logistieke dienst - verleners als data recipient en tussenpersonen (groothandelaars, importeurs, ) als source en/of als recipient. Vijf stappen in de gegevenssynchronisatie 06

7 De CDB in de context van GS1 GDSN De CDB is een gecertificeerde GS1 GDSN data pool. Dankzij certificatie krijgt een data pool marktaanvaarding en -erkenning bij implementatie van de GS1 standaarden voor gegevens synchronisatie. Toch staat GS1 GDSN certificatie niet garant voor de onmiddellijke integrale interoperabiliteit met andere data pools. Bilaterale interoperabiliteitsprojecten met andere GDSN data pools zijn in ieder geval noodzakelijk. Sinds 2008 werden diverse testcon - necties met nationale en buitenlandse distributeurs opgezet en met succes afgerond. Dankzij die connecties zijn de leden van GS1 Belgium & Luxembourg nu in staat om hun productgegevens via elektronische weg niet alleen met hun Belgisch-Luxemburgse maar ook met hun buitenlandse handelspartners uit te wisselen. Gegevenssynchronisatie ook voor de KMOs? > Onze projecten GS1 Belgium & Luxembourg organiseert en coördineert interconnectie projecten om verschillende scenario's van gegevenssynchronisatie te testen: > Interconnectie 1 : Gegevenssynchronisatie nationaal tussen distributeur Cora en leveran - ciers L'Oréal, P&G en Coca-Cola. > Interconnectie 2 : Gegevenssynchronisatie internationaal tussen enerzijds Albert Heijn en SuperUnie en anderzijds Belgische leveranciers PDC Brush, Nikita, L'Oréal, Pauwels, Byttebier, Lonki, Jacques Ijs, Melitta, Trappist Westmalle. > Verschillende retailergebonden Interconnectieprojecten - zie hiervoor De meerderheid van de leden van GS1 Belgium & Luxembourg zijn KMO's. De CDB werd dan ook ontworpen om bedrijven van alle groottes en uit alle sectoren te laten genieten van de voordelen van gegevenssynchronisatie. Zo hoeven bedrijven niet noodzakelijk gebruik te maken van XML om te communiceren met de CDB maar kunnen zij hun gegevens uploaden via eenvoudige Excel bestanden of via de interactieve WebForms. Om KMO's te ondersteunen bij de lancering van gegevenssynchronisatie, bieden een aantal distributeurs ook eigen portal oplossingen aan. Zodra meerdere distributeurs betrokken zijn, zal een bedrijf aan efficiëntie winnen door te werken via een centrale data pool zoals de CDB. 07

8 Onze dienstverlening GS1 Belgium & Luxembourg biedt de volgende dienstverlening in het kader van GDSN en de CDB: Gastentoegang Op eenvoudige aanvraag bij onze helpdesk krijgen geïnteresseerde leden een tijdelijke toegang tot een testomgeving voor een kennismaking met de mogelijkheden van de CDB. CDB helpdesk - advies bij implementatie Gebruikers worden van bij de start omkaderd door het GDSN departement van GS1 Belgium & Luxembourg dat instaat voor de permanente opvolging van hun vraagstelling via een geëigend helpdesk ticketing systeem. De CDB helpdesk is goed vertrouwd met de typische eigenschappen van de Belgische markt en heeft bovendien ervaring met de grote nationale en internationale gegevensafnemers waardoor hij de leveranciers nuttig kan bijstaan. Werkgroepactiviteit Naast het overkoepelende GDSN Comité, zijn er verschillende subgroepen die instaan voor specifieke ontwikkelingsvelden van het CDB project. Alle geïnteresseerde CDB-gebruikers kunnen deel - nemen. Vorming GS1 Belgium & Luxembourg organiseert seminaries, studiedagen en trainingen op maat over gegevens - synchronisatie. Daarnaast kunnen geïnteresseerden zich in de materie verdiepen via e-learn. Solution providers Op onze website staan de CDB dienstverleners die op de Belgische markt actief zijn. Zie hiervoor en in het bijzonder onze GS1 Belgilux partners. Meer informatie? Belgium & Luxembourg Koningsstraat BRUSSEL T +32(0) F +32(0) E Onze helpdesk GDSN/CDB website

CDB User Guide. JULY 2013 GS1 The global language of business

CDB User Guide. JULY 2013 GS1 The global language of business CDB User Guide JULY 2013 GS1 The global language of business Inhoudstafel Hoe deze handleiding gebruiken?... 4 Samenvatting... 4 1. Inloggen en uitloggen... 5 2. Taal wijzigen... 6 3. Toevoegen van een

Nadere informatie

Nummer 2012/1 1ste semester 2012. B2C dossier Forum 2012 GS1 DataBar & couponing Status Doe-Het-Zelf & Tuin CO 2 calculatoren LINK 2012/1

Nummer 2012/1 1ste semester 2012. B2C dossier Forum 2012 GS1 DataBar & couponing Status Doe-Het-Zelf & Tuin CO 2 calculatoren LINK 2012/1 Nummer 2012/1 1ste semester 2012 B2C dossier Forum 2012 GS1 DataBar & couponing Status Doe-Het-Zelf & Tuin CO 2 calculatoren LINK 2012/1 Colofon GS1 Belgium & Luxembourg Koningsstraat 29, 1000 Brussel

Nadere informatie

LINK 2011/2. Belgium & Luxembourg

LINK 2011/2. Belgium & Luxembourg Belgium & Luxembourg Nummer 2011/2 Mei Juni Juli 2011 Afgiftekantoor: 1099 Brussel X P509305 Delhaize en Coca-Cola implementeren de e-factuur Lactalis kiest voor CDB De DIY en tuinsector gaan van start

Nadere informatie

ORDER TO CASH Bespaar tijd en geld met GS1 ecom

ORDER TO CASH Bespaar tijd en geld met GS1 ecom ORDER TO CASH Bespaar tijd en geld met GS1 ecom Efficiënter bestellen, leveren en factureren dankzij Order to Cash. Order to Cash Order to Cash is een toepassing van GS1 ecom. Het verwijst naar het elektronisch

Nadere informatie

Colofon. Save the dates

Colofon. Save the dates 1.000 bedrijven op trustbox! Nummer 2014/2 2de semester 2014 Carrefour en Colruyt gaan voor geharmoniseerde EDI berichten GCN verplicht vanaf 1 februari 2015 Delhaize zet historische stap met GDSN Meer

Nadere informatie

TRUST YOUR LINK 2013/2 PRODUCT(DATA)? CAN CONSUMERS

TRUST YOUR LINK 2013/2 PRODUCT(DATA)? CAN CONSUMERS CAN CONSUMERS TRUST YOUR PRODUCT(DATA)? Nummer 2013/2 2de semester 2013 Dossier GS1 DataBar Trustbox event Supply Chain optimalisatie bij Carrefour Unamec en Medical Device LINK 2013/2 Colofon GS1 Belgium

Nadere informatie

Belgium & Luxembourg. GS1 Barcodes & identificatie. Connecting business creating value

Belgium & Luxembourg. GS1 Barcodes & identificatie. Connecting business creating value Belgium & Luxembourg GS1 Barcodes & identificatie Connecting business creating value Er was eens Anno 1975 in een Brussels supermarkt. De heer en Mevrouw Peeters doen samen met hun beide kinderen de wekelijkse

Nadere informatie

Centrale Data Bank Handleiding

Centrale Data Bank Handleiding prepj Belgium & Luxembourg Centrale Data Bank Handleiding Versie November 2014 www.gs1belu.org The global language of business Inhoudstafel Introductie... 3 Samenvatting... 3 1. Inloggen... 4 2. Mijn CDB

Nadere informatie

EDI - Electronic Data Interchange Tips en advies om EDI te implementeren in de Modesector Datum: 24 maart 2014, versie: 1.0

EDI - Electronic Data Interchange Tips en advies om EDI te implementeren in de Modesector Datum: 24 maart 2014, versie: 1.0 EDI - Electronic Data Interchange Tips en advies om EDI te implementeren in de Modesector Datum: 24 maart 2014, versie: 1.0 Inhoud 1 Wat is EDI? 4 1.1 Waarom is dit belangrijk? 4 1.2 Wat levert het op?

Nadere informatie

LINK 2013/1. De kortingbon klaar voor het digitale tijdperk Forum 2013 GS1 en medical devices trustbox B2C Speed docking

LINK 2013/1. De kortingbon klaar voor het digitale tijdperk Forum 2013 GS1 en medical devices trustbox B2C Speed docking Nummer 2013/1 1ste semester 2013 De kortingbon klaar voor het digitale tijdperk Forum 2013 GS1 en medical devices trustbox B2C Speed docking LINK 2013/1 Colofon GS1 Belgium & Luxembourg Koningsstraat 76

Nadere informatie

Quick Reference version Business Essential Guide. www.techdata.nl

Quick Reference version Business Essential Guide. www.techdata.nl Quick Reference version Business Essential Guide www.techdata.nl Klant verhaal Onze gegevens Adres Hoofdkantoor Nederland: Tolnasingel 2-2411 PV Bodegraven Postbus 14-2410 AA Bodegraven Telefonisch tijdens

Nadere informatie

Alles hangt af van de juiste GS1-adrescode (GLN) Handleiding voor het toekennen van GS1-adrescodes in de aardappelen, groente & fruit keten

Alles hangt af van de juiste GS1-adrescode (GLN) Handleiding voor het toekennen van GS1-adrescodes in de aardappelen, groente & fruit keten Alles hangt af van de juiste GS1-adrescode (GLN) In samenwerking met: Handleiding voor het toekennen van GS1-adrescodes in de aardappelen, groente & fruit keten Alles hangt af van de juiste GS1-adrescode

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. GLN Database. Februari 2011. GS1 The global language of business

Gebruikershandleiding. GLN Database. Februari 2011. GS1 The global language of business Gebruikershandleiding GLN Database Februari 2011 GS1 The global language of business Inhoud Inleiding...2 1. Hoe gaat u van start?...3 2. Aanmelden...3 3. Hoofdscherm: menu GLN Database...4 4. Mijn GLN...5

Nadere informatie

Patiëntveiligheid omhoog, kosten omlaag. Stappenplan implementatie GS1-traceerbaarheid ziekenhuizen 6 november 2013 versienummer 001

Patiëntveiligheid omhoog, kosten omlaag. Stappenplan implementatie GS1-traceerbaarheid ziekenhuizen 6 november 2013 versienummer 001 Patiëntveiligheid omhoog, kosten omlaag Stappenplan implementatie GS1-traceerbaarheid ziekenhuizen 6 november 2013 versienummer 001 Met dank aan Naam Functie Organisatie Justin Bitter Manager bedrijfsvoering

Nadere informatie

OLS. Logistieke Dienstverlening

OLS. Logistieke Dienstverlening OLS Logistieke Dienstverlening Inhoud Totale Automatisering............................... 4 OLS CSRM............................................ 7 OLS Forwarding......................................

Nadere informatie

Nummer 2015/1-1 ste semester 2015 LINK 2015/1

Nummer 2015/1-1 ste semester 2015 LINK 2015/1 Nummer 2015/1-1 ste semester 2015 LINK 2015/1 Colofon GS1 Belgium & Luxembourg Koningsstraat 76 bus 1, 1000 Brussel Tel: 02 229 18 80, Fax: 02 217 43 47 E-mail: info@gs1belu.org Website: www.gs1belu.org

Nadere informatie

OLS. Logistieke Dienstverlening

OLS. Logistieke Dienstverlening OLS Logistieke Dienstverlening Inhoud Totale Automatisering..................................... 4 OLS Forwarding............................................ 7 OLS IMS-WMS.............................................

Nadere informatie

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb In opdracht van: Ministerie van Economische Zaken Directie Regeldruk en ICT-beleid Directoraat-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie 19 november

Nadere informatie

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx Colofon Deze publicatie is kosteloos te bestellen en te downloaden op http://www.e-factureren.info ECP-EPN heeft Fou-Khan

Nadere informatie

portimagazine december 2010 Assurnet

portimagazine december 2010 Assurnet portimagazine december 2010 Assurnet 3 Editoriaal 4 Port-e-Mail Uw mailbox steeds bij de hand 6 Waarom Port-e-Mail? U werkt zonder Port-e-Mail? Ontdek de risico s ervan! 8 Port-e-Mail Uw collega's getuigen

Nadere informatie

Integratielaag LNV en Digikoppeling. Handboek. Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening

Integratielaag LNV en Digikoppeling. Handboek. Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening Integratielaag LNV en Digikoppeling Handboek Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening 2 3 Integratielaag LNV en Digikoppeling Handboek Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening Bert

Nadere informatie

Quick Reference version Business Essential Guide. www.techdata.nl

Quick Reference version Business Essential Guide. www.techdata.nl Quick Reference version Business Essential Guide www.techdata.nl Klant verhaal Onze gegevens Adres Hoofdkantoor Nederland: Tolnasingel 2-2411 PV Bodegraven Postbus 14-2410 AA Bodegraven Telefonisch tijdens

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Business Essentials Guide. www.techdata.be

Business Essentials Guide. www.techdata.be Business Essentials Guide www.techdata.be Onze gegevens Adres hoofdkantoor: Assesteenweg 117/1 B-1740 Ternat Tel: +32(0)2/583.83.11 Logistiek centrum: Tragel 47 B-9300 Aalst Tel: +32(0)53/73.78.11 Kantoor

Nadere informatie

Colofon. In dit nummer. Hoe omgaan met productvarianten in het licht van EU Verordening 1169/2011?

Colofon. In dit nummer. Hoe omgaan met productvarianten in het licht van EU Verordening 1169/2011? Nummer 2014/1 1ste semester 2014 Verslag Forum en Discovery Day 2014 Interviews met Hilde De Geest (Coca-Cola Ent.) - Xavier Ury (Delhaize) - Ivan Gallemaert (Continental Foods) - Benjamin Thym (Barcoo)

Nadere informatie

Trustbox De tijd begint te dringen!

Trustbox De tijd begint te dringen! Trustbox De tijd begint te dringen! Op 13 december 2014 (op z n Amerikaans: 12-13-14!) wordt de Europese verordening EU 1169/2011 voor the provision of food information to consumers van kracht. Die legt

Nadere informatie

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open

Nadere informatie

CrossRoad. Unlock your business potential. Waardecreatie door invoering van bedrijfssoftware

CrossRoad. Unlock your business potential. Waardecreatie door invoering van bedrijfssoftware CrossRoad Unlock your business potential Waardecreatie door invoering van bedrijfssoftware GMI group bewijst haar competenties in ERP, business intelligence en workflow bij bouwbedrijf Galère Slanke administratie

Nadere informatie

Ordas. Handel & Industrie

Ordas. Handel & Industrie Ordas Handel & Industrie Inhoud Enterprise Resource Planning........................... 4 CRM........................................................... 5 Producten en Diensten....................................

Nadere informatie