Belgium & Luxembourg. Globale gegevenssynchronisatie en de CDB. Connecting business creating value

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belgium & Luxembourg. Globale gegevenssynchronisatie en de CDB. Connecting business creating value"

Transcriptie

1 Belgium & Luxembourg Globale gegevenssynchronisatie en de CDB Connecting business creating value

2 Productgegevens uitwisselen: éénmaal en correct Dagelijks wisselen bedrijven bestellingen, leveringsbonnen, facturen, uit. Voor een correcte en efficiënte berichtenstroom, moet de productinformatie vooraf volledig en foutloos gecommuniceerd worden. Vandaag wordt product - informatie nog op zeer diverse, meestal bilaterale, manieren uitgewisseld. Fouten, betwistingen, hoge kosten, stockbreuken, zijn hiervan het gevolg. Essentieel is dus de vraag: Hoe krijgen leveranciers hun product gegevens bij al hun klanten in binnen- en buitenland en liefst door de gegevens slechts éénmaal elektro - nisch in te voeren voor alle klanten? De distributeur van zijn kant wil liefst alle productgegevens op gestandaardiseerde en automatische wijze ontvangen, uit één enkele database. Als antwoord op de vereiste naar permanente uitwisseling en actualisatie van productinformatie, heeft GS1 de basis gelegd voor een gestandaardiseerde productfiche alsook een wereldwijde infrastructuur ontworpen voor het globaal afstemmen van de productgegevens, het Global Data Synchronisation Network (GDSN). GDSN synchroniseert continu de logistieke en productgegevens in elektronische productcatalogi - men spreekt ook van data pools - over heel de wereld. Net als andere nationale GS1 Organisaties heeft GS1 Belgium & Luxembourg een data pool - de Central Data Bank (CDB) - opgestart om de gegevenssynchronisatie op lokaal vlak te organiseren en tegelijkertijd te kunnen functioneren in het wereldwijde GDSN netwerk. GS1 Belgium & Luxembourg opereert de CDB voortaan samen met technische solution provider SA2 Worldsync. Met GDSN en de CDB beschikt u als bedrijf over de nodige instrumenten om uw productgegevens veilig, efficiënt en online uit te wisselen. U beslist zelf welke gegevens beschikbaar worden gesteld voor uw handelsrelaties in binnen- of buitenland. Deze brochure neemt u mee in het GDSN verhaal. Inzet van de gegevenssynchronisatie Bij gegevenssynchronisatie beschikken handelspartners over dezelfde ge - standaardiseerde en continu bijgewerkte productgegevens. De algemene principes van GS1 gegevenssynchronisatie zijn: het gebruik van de internationale GS1 standaarden: de ondubbelzinnige identificatie van elke handelseenheid en van elk adres d.m.v. de GS1 identificatiesleutels (GTIN of Global Trade Item Number en GLN of Global Location Number); de eenduidige definitie van de master data of productattributen; de toepassing van de GS1 Globale Product Classificatie (GPC). talrijke mogelijkheden van persona - lisatie en aldus productbeschrijvingen aangepast aan de noden van de ondernemingen; een internationaal netwerk van data pools; een maximale betrouwbaarheid en confidentialiteit van de uitwisselingen; een ruim gamma aan oplossingen aangepast aan zowel de multinationale ondernemingen als de KMO's. 02

3 De voordelen van gegevens - synchronisatie zijn: het bilateraal uitwisselen van gegevens wordt vervangen door het voeden en consulteren van één centrale data pool; gebruikers (gegevensaanbieders, -afnemers, derden) kennen maar één toegangspunt, nl. hun GDSN data pool; vermindering van de administratieve kosten: productfiches moeten niet langer bilateraal of in verschillende portals worden ingebracht, een uniek formaat voor het uitwisselen van gegevens, substantiële beperking van het aantal commerciële geschillen; snellere introductie van nieuwe producten; betere beschikbaarheid van de producten op het schap: minder stockbreuken, een rijker productassortiment, versere producten. Alle typische nadelen van de bilaterale uitwisselingen waaronder kost, grote foutenkans en klantspecifieke eisen worden aldus vermeden. > Gegevenssynchronisatie voordelig voor alle partijen Fabrikanten : Time to shelf wordt 2 tot 6 weken korter Doelmatigheid bestel- en productadministratie: + 67% Tussen 25 en 55% minder betwistingen rond productgegevens Retailers : Doelmatigheid bestel- en productadministratie: + 50% 40% minder kortingsbonnen geweigerd aan de kassa Inspanningen voor gegevensmanagement gereduceerd met 30% Betere on-shelf beschikbaarheid en 5% minder out-of-stock Bron : Accenture & Cap Gemini > Data Quality & DataSync are interconnected DataSync reveals the master data quality level Real height: 29 cm Master data: 92 cm Data Quality is a Pre-Requisite for DataSync DataSync improves Data Quality Bron: ECR Europe Conference 2009! Data Quality Retailer Supplier Data Sync Late Delivery Rate (%) > Metro getuigt > Onderstaande grafiek toont een positief verband tussen gegevens - synchronisatie en late levering m.a.w. hoe meer master data uitgewisseld wordt via gegevens - synchronisatie, hoe minder vaak men zal te maken hebben met een late levering. En dit om de simpele reden dat er minder vaak twist - punten zullen zijn over de inhoud van de levering. Master Data Quality and Late Delivery Master Data Filling Rate (%) Bron: Metro Group, Presentatie SA2 User Conference mei

4 De CDB: de lokale data pool van GS1 Belgium & Luxembourg Central Data Bank SA2 Worldsync inside Belgium & Luxembourg In 1998 besliste de Raad van Bestuur van GS1 Belgium & Luxembourg om de Central Data Bank (CDB) als lokaal data pool project op te zetten. Sedert december 2007 is de CDB een gecertificeerde GS1 GDSN data pool. GS1 Belgium & Luxembourg staat in voor de administratie en de coördinatie van het project, inclusief een eerstelijns helpdesk. De CDB maakt deel uit van de basisdienstverlening aan de leden van GS1 Belgium & Luxembourg. Voor de toetredingsvoorwaarden verwijzen wij naar onze website (www.gs1belu.org/ nl/cdb-lid-worden-en-tarieven). Sedert februari 2009 is GS1 Belgium & Luxembourg een franchisepartner van SA2 Worldsync, die het technisch beheer van de CDB waarneemt. > Wie is SA2 Worldsync? een wereldspeler op het vlak van master data oplossingen; runt zelf ook een GDSN data pool; helpt meer dan leveranciers in 20 landen om hun master data te synchroniseren met distributeurs via GDSN; klanten zijn o.m. Tesco, Ahold, Metro Group, Delhaize, Best Buy en COOP Suisse; een joint venture van Pironet AG, Agentrics en GS1 Germany opgericht in 2008 door samensmelting van SINFOS GmbH en de Agentrics data synchronization business unit. Meer info : Wie kan gebruik maken van de CDB? Om CDB gebruiker te worden volstaat het lid te zijn van GS1 Belgium & Luxembourg en aan de formaliteiten te voldoen. Bedrijven kunnen fungeren als gegevens - aanbieders of als gegevensafnemers, soms als beide. Onder gegevensaanbieders wordt verstaan: bedrijven die de CDB van informatie voorzien. Dit zijn: producenten van merkproducten (brand label), leveranciers van distributiemerken (private label), invoerders en brokers die handelseenheden verdelen aan de detailhandel. Gegevensaanbieders zijn eigenaar van de informatie die ze in de CDB invoeren. Zij zijn verantwoordelijk voor de juistheid en integriteit van de gegevens alsook voor het onderhoud (aanvullingen, bijwerkingen) ervan. Gegevensafnemers zijn de bedrijven die de master data m.b.t. handelseenheden uit de CDB kunnen ontvangen. Dit zijn klein- en groothandelaren, logistieke dienstverleners en instellingen van openbaar nut. Gegevensafnemers kunnen via subscriptie (abonnements - lijst) opgeven welke gegevens zij willen ontvangen: van welke gegevensaanbieder(s), voor welke doelmarkten, over welke GTINs of groepen van GTINs. Zij verbinden er zich toe om de gegevens enkel voor eigen gebruik op te vragen. 04

5 Inhoud van de CDB De CDB bevat hoofdzakelijk attribuut - informatie over de opgeslagen handelseenheden. Die informatie kan al dan niet partnerafhankelijk zijn. Per GTIN van een handelseenheid worden o.m. de volgende neutrale, partneronafhankelijke gegevens ge registreerd: Beschrijvingen, merknaam, ; Geldigheidsduur van de informatie; Afmetingen (gewicht, volume, breedte, hoogte, diepte, diameter, ); Relevante hoeveelheidsrelaties met andere GTINs (vb: omverpakkingen, gemengde assortimenten en displays waarin GTINs kunnen voorkomen); Andere kenmerken (land van oorsprong, land van productie, houdbaarheid, retour- of recycleerbare verpakking, ); Desgewenst beeld- en geluidsmateriaal. De partnerafhankelijke gegevens die in de CDB opgeladen kunnen worden, hebben betrekking op prijzen, taksen en kortingen alsook leveringsvoorwaarden. Sommige velden die in de CDB als 'optioneel' gemarkeerd staan, kunnen voor specifieke markten of afnemers 'verplicht' worden. De 'retailer specifieke vereisten' worden op onze website gedocumenteerd (zie Waarom kiezen voor de CDB? CDB gebruikers zullen genieten van bovenvermelde algemene voordelen van gegevenssynchronisatie. Daarenboven biedt de CDB een aantal specifieke troeven en voordelen: Voor de up- en download van gegevens hebben gebruikers de keuze tussen de batch mode (via SA2-XML standaardberichten met gebruik van de AS2 of https-communicatieprotocol en/of via een SA2 Excel bestand) en de interactieve WebForms modus. Gegevensaanbieders en -afnemers zijn van elkaar afgeschermd via een geëigend beveiligingssysteem (userid en paswoord). De CDB ondersteunt meerdere talen, m.n. Frans, Nederlands, Engels en Duits. Andere talen zijn mogelijk. Alle ingevoerde gegevens worden gefilterd en gecontroleerd door een validatiemodule vooraleer definitief in de data pool opgenomen te worden. Gegevensafnemers kunnen enkel gecontroleerde gegevens downloaden. De principes van confidentialiteit en veiligheid worden strikt nageleefd. De gegevensaanbieder heeft hoe dan ook het laatste woord. Hij besluit autonoom wie toestemming krijgt om zijn productfiches te zien. Wij hebben voor de CDB gekozen in eerste instantie vanwege het professionalisme waarmee de klant wordt begeleid en de beschikbaarheid van de CDB medewerkers in het algemeen. Bovendien zijn de beschikbare handleidingen op de website heel overzichtelijk en gebruiksvriendelijk. De software is logisch en handig opgebouwd, zelfs voor beginners. GS1 leidt tot standaardisatie m.b.t. gegevensuitwisseling en dat is een doelstelling op zich Carine Jacobs PPM & Promotion Manager Kellogg s Benelux Alvorens van die voordelen te kunnen genieten, moeten gegevensaanbieders eerst alle vereiste gegevens binnen de eigen organisatie verzamelen, structu - reren en controleren. Gegevensafnemers kunnen de voor hen bestemde productfiches slechts ontvangen als ze vooraf via subscriptie hebben aangegeven over welke GTINs, GLNs, doelmarkten of een combinatie van voorgaanden, ze gegevens willen ontvangen. 05

6 Globale gegevenssynchronisatie via GDSN GS1 GDSN is een geautomatiseerde en gestandaardiseerde, op Internet - technologie gebaseerde, globale netwerkomgeving. Het stelt bedrijven wereldwijd in staat om hun productgegevens op een eenvormige, correcte en veilige manier uit te wisselen met hun handelspartners GS1 GDSN biedt gegevensaanbieders en gegevensafnemers, via hun respectievelijke gekozen source en recipient data pools, een uniek toegangspunt voor de synchronisatie van hun productfiches. Voor de gegevensaanbieder betekent dit: 'éénmaal publiceren, verspreiden naar allen' en voor de gegevensafnemer 'éénmaal intekenen, ontvangen van allen'. Zo wordt vermeden dat gebruikers een aansluiting moeten betalen voor elk van de data pools waarbinnen ze actief zijn. De componenten van GS1 GDSN zijn: De Global Registry, het centrale ver wijzingspunt in het systeem. GS1 gecertificeerde lokale data pools zoals de CDB, GS1 DAS in Nederland en Le Parangon in Frankrijk. Zij functioneren tegelijk als source en als recipient data pools; Commerciële data pools, zoals SA2 Worldsync, 1SYNC en GXS; Gebruikers: hierbij functioneren fabrikanten en leveranciers als data source, retailers en logistieke dienst - verleners als data recipient en tussenpersonen (groothandelaars, importeurs, ) als source en/of als recipient. Vijf stappen in de gegevenssynchronisatie 06

7 De CDB in de context van GS1 GDSN De CDB is een gecertificeerde GS1 GDSN data pool. Dankzij certificatie krijgt een data pool marktaanvaarding en -erkenning bij implementatie van de GS1 standaarden voor gegevens synchronisatie. Toch staat GS1 GDSN certificatie niet garant voor de onmiddellijke integrale interoperabiliteit met andere data pools. Bilaterale interoperabiliteitsprojecten met andere GDSN data pools zijn in ieder geval noodzakelijk. Sinds 2008 werden diverse testcon - necties met nationale en buitenlandse distributeurs opgezet en met succes afgerond. Dankzij die connecties zijn de leden van GS1 Belgium & Luxembourg nu in staat om hun productgegevens via elektronische weg niet alleen met hun Belgisch-Luxemburgse maar ook met hun buitenlandse handelspartners uit te wisselen. Gegevenssynchronisatie ook voor de KMOs? > Onze projecten GS1 Belgium & Luxembourg organiseert en coördineert interconnectie projecten om verschillende scenario's van gegevenssynchronisatie te testen: > Interconnectie 1 : Gegevenssynchronisatie nationaal tussen distributeur Cora en leveran - ciers L'Oréal, P&G en Coca-Cola. > Interconnectie 2 : Gegevenssynchronisatie internationaal tussen enerzijds Albert Heijn en SuperUnie en anderzijds Belgische leveranciers PDC Brush, Nikita, L'Oréal, Pauwels, Byttebier, Lonki, Jacques Ijs, Melitta, Trappist Westmalle. > Verschillende retailergebonden Interconnectieprojecten - zie hiervoor De meerderheid van de leden van GS1 Belgium & Luxembourg zijn KMO's. De CDB werd dan ook ontworpen om bedrijven van alle groottes en uit alle sectoren te laten genieten van de voordelen van gegevenssynchronisatie. Zo hoeven bedrijven niet noodzakelijk gebruik te maken van XML om te communiceren met de CDB maar kunnen zij hun gegevens uploaden via eenvoudige Excel bestanden of via de interactieve WebForms. Om KMO's te ondersteunen bij de lancering van gegevenssynchronisatie, bieden een aantal distributeurs ook eigen portal oplossingen aan. Zodra meerdere distributeurs betrokken zijn, zal een bedrijf aan efficiëntie winnen door te werken via een centrale data pool zoals de CDB. 07

8 Onze dienstverlening GS1 Belgium & Luxembourg biedt de volgende dienstverlening in het kader van GDSN en de CDB: Gastentoegang Op eenvoudige aanvraag bij onze helpdesk krijgen geïnteresseerde leden een tijdelijke toegang tot een testomgeving voor een kennismaking met de mogelijkheden van de CDB. CDB helpdesk - advies bij implementatie Gebruikers worden van bij de start omkaderd door het GDSN departement van GS1 Belgium & Luxembourg dat instaat voor de permanente opvolging van hun vraagstelling via een geëigend helpdesk ticketing systeem. De CDB helpdesk is goed vertrouwd met de typische eigenschappen van de Belgische markt en heeft bovendien ervaring met de grote nationale en internationale gegevensafnemers waardoor hij de leveranciers nuttig kan bijstaan. Werkgroepactiviteit Naast het overkoepelende GDSN Comité, zijn er verschillende subgroepen die instaan voor specifieke ontwikkelingsvelden van het CDB project. Alle geïnteresseerde CDB-gebruikers kunnen deel - nemen. Vorming GS1 Belgium & Luxembourg organiseert seminaries, studiedagen en trainingen op maat over gegevens - synchronisatie. Daarnaast kunnen geïnteresseerden zich in de materie verdiepen via e-learn. Solution providers Op onze website staan de CDB dienstverleners die op de Belgische markt actief zijn. Zie hiervoor en in het bijzonder onze GS1 Belgilux partners. Meer informatie? Belgium & Luxembourg Koningsstraat BRUSSEL T +32(0) F +32(0) E Onze helpdesk GDSN/CDB website

ORDER TO CASH Bespaar tijd en geld met GS1 ecom

ORDER TO CASH Bespaar tijd en geld met GS1 ecom ORDER TO CASH Bespaar tijd en geld met GS1 ecom Efficiënter bestellen, leveren en factureren dankzij Order to Cash. Order to Cash Order to Cash is een toepassing van GS1 ecom. Het verwijst naar het elektronisch

Nadere informatie

De kracht van datasynchronisatie

De kracht van datasynchronisatie De kracht van datasynchronisatie SHARE Elk bedrijf beschikt over een databank met gegevens over de producten die zij produceren. Deze databank functioneert als een catalogus die klanten gebruiken om bestellingen

Nadere informatie

Datasynchronisatie m.b.v. GDC Connect

Datasynchronisatie m.b.v. GDC Connect Datasynchronisatie m.b.v. GDC Connect Verleden, heden & toekomst... Leading European Provider of B2B Supply Chain Solutions Routing, Mobile & Telematics Transportation Management Customs & Regulatory Compliance

Nadere informatie

Tarieven 2017 GS1 Belgium & Luxembourg (goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 26 oktober 2016)

Tarieven 2017 GS1 Belgium & Luxembourg (goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 26 oktober 2016) Tarieven GS1 Belgium & Luxembourg (goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 26 oktober 2016) Deze tarieven zijn geldig vanaf 16 november 2016 A. BASISBIJDRAGEN 1. Toetredingsbijdrage Op het ogenblik van

Nadere informatie

Stappenplan GS1 Data Source voor leveranciers in de sector doe-het-zelf- en tuin die aansluiten op de datapool Datum: 14 juli 2015, versienummer 1.

Stappenplan GS1 Data Source voor leveranciers in de sector doe-het-zelf- en tuin die aansluiten op de datapool Datum: 14 juli 2015, versienummer 1. Stappenplan GS1 Data Source voor leveranciers in de sector doe-het-zelf- en tuin die aansluiten op de datapool Datum: 14 juli 2015, versienummer 1.0 Inhoud 1 Aanmelden 4 2 Training volgen 4 3 Betalen +

Nadere informatie

Hoe maak ik mijn eerste barcode?

Hoe maak ik mijn eerste barcode? Hoe maak ik mijn eerste barcode? GANDA ANDY Ganda andy wil zijn snoep verkopen in de retail en moet bijgevolg zijn producten uniek identificeren. Ganda andy is daarom lid geworden van GS1 Belgium & Luxembourg

Nadere informatie

The global language of business. Handleiding CDB via de Excel Template

The global language of business. Handleiding CDB via de Excel Template The global language of business Handleiding CDB via de Excel Template Versie mei 2016 Inhoud 1 Hoe gegevens introduceren in CDB via de Excel Template?... 3 1.1 Inleiding... 3 2 Hoe de lege Excel Template

Nadere informatie

Deel III: Hoe gegevens introduceren in de CDB via de SA2 Generic Excel?

Deel III: Hoe gegevens introduceren in de CDB via de SA2 Generic Excel? Deel III: Hoe gegevens introduceren in de CDB via de SA2 Generic Excel? 1. Inleiding: In vergelijking met de introductie van gegevens via de Webforms, maakt de Generic Excel het mogelijk om: - Meerdere

Nadere informatie

Belgium & Luxembourg. GLN Database Gebruikershandleiding Versie 1 Februari 2011. www.gs1belu.org The global language of business

Belgium & Luxembourg. GLN Database Gebruikershandleiding Versie 1 Februari 2011. www.gs1belu.org The global language of business Belgium & Luxembourg GLN Database Gebruikershandleiding Versie 1 Februari 2011 www.gs1belu.org The global language of business Inhoud Inleiding... 3 1. Hoe gaat u van start?... 4 2. Aanmelden... 4 3. Hoofdscherm:

Nadere informatie

GS1 DAS: stand van zaken en ambities. Sjoerd Schaper Coördinator GS1 DAS

GS1 DAS: stand van zaken en ambities. Sjoerd Schaper Coördinator GS1 DAS GS1 DAS: stand van zaken en ambities Sjoerd Schaper Coördinator GS1 DAS Agenda Waarom zijn artikeldata belangrijk? Wat levert het op? Wie werken er al mee? Wat is GDSN/GS1 DAS? Hoe werkt het Welke gegevens

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. GLN Database. Februari 2011. GS1 The global language of business

Gebruikershandleiding. GLN Database. Februari 2011. GS1 The global language of business Gebruikershandleiding GLN Database Februari 2011 GS1 The global language of business Inhoud Inleiding...2 1. Hoe gaat u van start?...3 2. Aanmelden...3 3. Hoofdscherm: menu GLN Database...4 4. Mijn GLN...5

Nadere informatie

Centrale Data Bank Handleiding

Centrale Data Bank Handleiding prepj Belgium & Luxembourg Centrale Data Bank Handleiding Versie November 2014 www.gs1belu.org The global language of business Inhoudstafel Introductie... 3 Samenvatting... 3 1. Inloggen... 4 2. Mijn CDB

Nadere informatie

Alvorens u artikel gegevens aan GS1 Das kunt aanbieden dient u te beschikken over:

Alvorens u artikel gegevens aan GS1 Das kunt aanbieden dient u te beschikken over: Compad Bakkerij GS1 DAS Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 17 maart 2015 Definitief Carol Esmeijer 1.1 28 April 2016 Definitief Carol Esmeijer Uitbreiding handelingen in GS1DAS

Nadere informatie

Intentieverklaring artikel masterdata management sector Doe-Het-Zelf, Tuin & Dier

Intentieverklaring artikel masterdata management sector Doe-Het-Zelf, Tuin & Dier Intentieverklaring artikel masterdata management sector Doe-Het-Zelf, Tuin & Dier Antwerpen, 9 december 2016 Deze intentieverklaring werd opgesteld n.a.v. een aantal gesprekken tussen de CEO's van enkele

Nadere informatie

We gaan voor 100% traceerbaarheid

We gaan voor 100% traceerbaarheid We gaan voor 100% traceerbaarheid Séverine Dewerpe Healthcare Manager 1 Er was eens CHI Robert Ballanger 650 bedden 120 000 instrumenten Implantaten en instrumenten volledig traceren doorheen het sterilisatieproces

Nadere informatie

GS1 Data Source - Stappenplan. voor leveranciers uit de levensmiddelen- en drogisterijsector die aansluiten

GS1 Data Source - Stappenplan. voor leveranciers uit de levensmiddelen- en drogisterijsector die aansluiten voor leveranciers uit de levensmiddelen- en drogisterijsector die aansluiten Release 1.0, 16 september 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Aanmelden... 3 2 Training volgen... 4 3 Betalen en inloggen...

Nadere informatie

How to GTIN. Alles hangt af van het juiste artikelnummer (GTIN)

How to GTIN. Alles hangt af van het juiste artikelnummer (GTIN) How to GTIN Alles hangt af van het juiste artikelnummer (GTIN) Harry Geelen How To GTIN - In de AGF hebben retailers en leveranciers gezamenlijk een handleiding en brochure opgesteld voor artikelbeheer

Nadere informatie

Arnold Kampstra & Luuk d Hooghe

Arnold Kampstra & Luuk d Hooghe Arnold Kampstra & Luuk d Hooghe Definitie van een standaard: Standaarden zijn afspraken die vastgelegd zijn in specificatiedocumenten Een interface (koppelvlak) en uitwisselingsformaat (bestand) van een

Nadere informatie

Ketenbreed artikelgegevens afstemmen

Ketenbreed artikelgegevens afstemmen Ketenbreed artikelgegevens afstemmen ervaringen uit andere sectoren Informatiebijeenkomst over het Branchebrede Artikelenbestand voor de Bouwsector (BAB) 5 oktober 2011, Bouwend Nederland, Zoetermeer Dorien

Nadere informatie

Belgium & Luxembourg. GS1 Traceerbaarheid. Connecting business creating value

Belgium & Luxembourg. GS1 Traceerbaarheid. Connecting business creating value Belgium & Luxembourg GS1 Traceerbaarheid Connecting business creating value Wat is traceerbaarheid? Bedrijven kampen dagelijks met vele vragen: bevat deze verzending wel degelijk wat ik besteld heb? Verloopt

Nadere informatie

Samen voor een veiligere en efficiëntere gezondheidszorg. The Global Language of Business

Samen voor een veiligere en efficiëntere gezondheidszorg. The Global Language of Business Samen voor een veiligere en efficiëntere gezondheidszorg The Global Language of Business GS1 in de gezondheidszorg Samen voor hogere efficiëntie en patiëntveiligheid De kosten in de gezondheidszorg kunnen

Nadere informatie

Bijeenkomst datakwaliteit - solution providers Samen werken aan. 100% datakwaliteit

Bijeenkomst datakwaliteit - solution providers Samen werken aan. 100% datakwaliteit Bijeenkomst datakwaliteit - solution providers Samen werken aan 100% datakwaliteit Exponentiële groei Vandaag worden ca 70 productkenmerken uitgewisseld tussen retailers en fabrikanten. Vanaf 2013 zijn

Nadere informatie

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren.

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren. Product Data Manager zet zich in voor digitale uitwisseling van gegevens tussen partijen. Inkooporders, artikelinformatie, prijsmutaties, voorraadpositie, pakbonnen, facturen, orderbevestigingen; er gaat

Nadere informatie

Hoe stel ik een logistiek etiket samen?

Hoe stel ik een logistiek etiket samen? Hoe stel ik een logistiek etiket samen? Ronny s Honey wil zijn honing verkopen in de retail en moet bijgevolg zijn logistieke eenheden uniek identificeren. Zo weet Ronny s Honey immers steeds waar de logistieke

Nadere informatie

Standaarden voor gegevensuitwisseling

Standaarden voor gegevensuitwisseling Standaarden voor gegevensuitwisseling Afspraken over informatie-uitwisseling Wereldwijde afspraken binnen de ict om hard- en software met elkaar te kunnen laten communiceren noemen we standaarden voor

Nadere informatie

CDB User Guide. JULY 2013 GS1 The global language of business

CDB User Guide. JULY 2013 GS1 The global language of business CDB User Guide JULY 2013 GS1 The global language of business Inhoudstafel Hoe deze handleiding gebruiken?... 4 Samenvatting... 4 1. Inloggen en uitloggen... 5 2. Taal wijzigen... 6 3. Toevoegen van een

Nadere informatie

1) 3 GS1 KEYS BASIS PROCESOPTIMALISATIE. 2) elab BERICHTENSET (XML UN/CEFACT)

1) 3 GS1 KEYS BASIS PROCESOPTIMALISATIE. 2) elab BERICHTENSET (XML UN/CEFACT) 1) 3 GS1 KEYS BASIS PROCESOPTIMALISATIE 2) elab BERICHTENSET (XML UN/CEFACT) 3) GLOBAL LOCATION NUMBER (GLN) 3 GS1 KEYS BASIS PROCESOPTIMALISATIE 1. GPC voor AGF-producten Global Product Classification

Nadere informatie

Efficiëntie? Dat is werken

Efficiëntie? Dat is werken Efficiëntie? Dat is werken met actuele informatie. Punt. Isabel Corporate Synchroniser Isabel Corporate Synchroniser Hoe efficiënt werkt u vandaag? Vandaag is het uitwisselen van bestanden tussen Isabel

Nadere informatie

Alles hangt af van de juiste GS1-adrescode (GLN) Handleiding voor het toekennen van GS1-adrescodes in de aardappelen, groente & fruit keten

Alles hangt af van de juiste GS1-adrescode (GLN) Handleiding voor het toekennen van GS1-adrescodes in de aardappelen, groente & fruit keten Alles hangt af van de juiste GS1-adrescode (GLN) In samenwerking met: Handleiding voor het toekennen van GS1-adrescodes in de aardappelen, groente & fruit keten Alles hangt af van de juiste GS1-adrescode

Nadere informatie

De kern van de oplossing: "de S@les Standaard

De kern van de oplossing: de S@les Standaard De kern van de oplossing: "de S@les Standaard 1 Voorstellen Anja Philippens van SRC System Integrators B.V. Han Beuink van Beuink organisatieontwikkeling en automatisering B.V. Doel van de workshop I.

Nadere informatie

DatakwaliTijd 2.0: samen op weg naar goede productinformatie. 30 november 2016

DatakwaliTijd 2.0: samen op weg naar goede productinformatie. 30 november 2016 DatakwaliTijd 2.0: samen op weg naar goede productinformatie 30 november 2016 Wat gaan we don? GS1 - Birgitta de Gruijter over DatakwaliTijd 2.0 Sligro Food Group - Theo Vermeer Harvest House - Tom Bouwman

Nadere informatie

SNELLER. FLEXIBELER. FUNCTIONELER.

SNELLER. FLEXIBELER. FUNCTIONELER. SNELLER. FLEXIBELER. FUNCTIONELER. MET ÉÉN DRUK OP DE KNOP MEERDERE DOCUMENTEN SCANNEN TIJDBESPAREND, PRODUCTIEF SCANNEN VOOR ELKE RUIMTE OP ZOEK NAAR HOGE PRESTATIES OP EEN KLEIN OPPERVLAK? WILT U DE

Nadere informatie

The global language of business. Handleiding CDB via de web interface

The global language of business. Handleiding CDB via de web interface The global language of business Handleiding CDB via de web interface Versie mei 2016 Inhoud Handleiding... 1 CDB via de web interface... 1 Versie mei 2016... 1 1 Introductie... 3 2 Samenvatting... 3 3

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Article2Xml website

Gebruikershandleiding Article2Xml website Gebruikershandleiding Article2Xml website Vooraf Gepubliceerd door Link bvba Verklaring van vertrouwelijkheid Alle wettelijke rechten in verband met dit document zijn gereserveerd voor Link bvba. Het is

Nadere informatie

ISABEL 6. SLIMME BOEKHOUDING

ISABEL 6. SLIMME BOEKHOUDING ISABEL 6. SLIMME BOEKHOUDING ACCOUNTING OPTIMIZED OPTIMALISEER UW BOEKHOUDING EN TEL UW TIJDSWINST. BETER BOEKHOUDEN DANKZIJ ISABEL 6. Isabel 6, één oplossing met tal van voordelen. Isabel 6 is de enige

Nadere informatie

GS1 Data Source Handleiding afnemer-interface Datum: 24 juni 2015, versienummer 3.2.0

GS1 Data Source Handleiding afnemer-interface Datum: 24 juni 2015, versienummer 3.2.0 GS1 Data Source Handleiding afnemer-interface Datum: 24 juni 2015, versienummer 3.2.0 Inhoud 1 GS1 Data Source afnemer-interface 4 1.1 Inloggen 4 1.2 Aanmaken abonnementen 5 1.3 Mijn artikelen 7 1.4 GS1

Nadere informatie

Stichting ETIM Nederland. Europees Technisch Informatie Model

Stichting ETIM Nederland. Europees Technisch Informatie Model Stichting ETIM Nederland Europees Technisch Informatie Model Fusie ETIM en S@les in de Bouw 1 juli 2015 Wie zijn we? Een samenwerkingsverband tussen fabrikanten, groothandels, installateurs, bouwbedrijven

Nadere informatie

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Inzicht, kansen, groei Ziet u het niet meer? Het is kenmerkend voor de horeca-, hospitality- en voedingssector dat producenten en

Nadere informatie

ETIM NL Dynamische publicatie

ETIM NL Dynamische publicatie ETIM NL Dynamische publicatie V1-2015 Versie datum 18-03-2015 Auteur: Marc Habets INHOUD 1. Inleiding 3 2. Dynamische publicatie 3 2.1. Wat is een dynamische ETIM publicatie? 3 2.2. Voordelen en randvoorwaarden

Nadere informatie

meezeilen.nl : het internetknooppunt voor de nederlandse beroepszeilvaart

meezeilen.nl : het internetknooppunt voor de nederlandse beroepszeilvaart : het internetknooppunt voor de nederlandse beroepszeilvaart is het internetknooppunt voor de beroepszeilvaart in Nederland. Een knooppunt waar informatie samenkomt en vervolgens op verschillende manieren

Nadere informatie

GS1 Data Source - Toelichting op de Excel veldenlijst in de doe-het-zelfsector

GS1 Data Source - Toelichting op de Excel veldenlijst in de doe-het-zelfsector GS1 Data Source - Toelichting op de Excel veldenlijst in de doe-het-zelfsector Release 1.0.0, Ratified, 17 augustus 2015 Document Summary Document Item Document Name Current Value GS1 Data Source - Toelichting

Nadere informatie

SETU Wijzer. U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen?

SETU Wijzer. U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen? SETU Wijzer U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen? Deze wijzer biedt u een overzicht van de SETU-standaarden en wat SETU voor u kan betekenen. Alle lichtblauwe kaarten bevatten

Nadere informatie

GDSN Major Release 3. Informatiesessie. Steffie Defreyne Data Manager GS1 Belgium & Luxembourg 17/09/2015 - Diegem

GDSN Major Release 3. Informatiesessie. Steffie Defreyne Data Manager GS1 Belgium & Luxembourg 17/09/2015 - Diegem GDSN Major Release 3 Informatiesessie Steffie Defreyne Data Manager GS1 Belgium & Luxembourg 17/09/2015 - Diegem Agenda Introductie Jan Somers, CEO GS1 Belgium & Luxembourg Major Release 3? Steffie Defreyne,

Nadere informatie

Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren. software consultancy training

Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren. software consultancy training Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren software consultancy training De markt heeft nood aan een flexibele en complete planningsoplossing. De invoering van de dienstencheques

Nadere informatie

Productgegevensbericht Installatiesector PRODAT; INS; 005 IIa. Overzicht van entiteiten PRODAT

Productgegevensbericht Installatiesector PRODAT; INS; 005 IIa. Overzicht van entiteiten PRODAT IIa. Overzicht van entiteiten St Occurrence Element Productgegevensbericht M 1.. 1 Berichtnummer M 1.. 1 Mutatiecode M 1.. 1 Berichtdatum O 0.. 1 Taalcode M 1.. 1 Branchecode O 0.. 1 Afnemer O 0.. 1 GLN

Nadere informatie

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet Exact Online Uw financiële cockpit op internet Eenvoudig online boekhouden Een onderneming staat of valt met haar financiële beleid. Met inzicht in de omzet, winst en cashflow nu en in de toekomst. Een

Nadere informatie

Administratie. Communicatie. Medische opvolging. Sportieve opvolging. Het online werkkader voor elke medewerker van de voetbalclub

Administratie. Communicatie. Medische opvolging. Sportieve opvolging. Het online werkkader voor elke medewerker van de voetbalclub s ccer nline Het online werkkader voor elke medewerker van de voetbalclub Administratie Aanwezigheden, rapporten, busregeling, terrein- en kleedkamerregeling, spelersfiches Smartphone Communicatie, kalender,

Nadere informatie

SAP Customer Success Story Productie BTL Plastics. SAP in combinatie met PPS One bleek het meest geschikte ERPpakket

SAP Customer Success Story Productie BTL Plastics. SAP in combinatie met PPS One bleek het meest geschikte ERPpakket SAP in combinatie met PPS One bleek het meest geschikte ERPpakket Bedrijf BTL Plastics Sector Productie Producten en diensten Kunststofonderdelen voor industriële voertuigen en machines Website www.btlplastics.com

Nadere informatie

BUSINESS CASE. Zorgeloos in control met Mediclabel

BUSINESS CASE. Zorgeloos in control met Mediclabel BUSINESS CASE Zorgeloos in control met Mediclabel Over Curan Medical Curan Medical B.V. is gespecialiseerd in het vormgeven, ontwikkelen, produceren en verkopen van intermitterende katheters. Met het hoofdkantoor

Nadere informatie

Veelgestelde vragen GS1 DataBar

Veelgestelde vragen GS1 DataBar Veelgestelde vragen GS1 DataBar Veelgestelde vragen Hieronder vindt u een verzameling van veelgestelde vragen over de GS1 DataBar. 1. Is GS1 DataBar de nieuwe naam voor RSS? Ja. De barcode heette voorheen

Nadere informatie

Belgium & Luxembourg. De GS1 standaarden voor de gezondheidszorg. Connecting business creating value

Belgium & Luxembourg. De GS1 standaarden voor de gezondheidszorg. Connecting business creating value Belgium & Luxembourg De GS1 standaarden voor de gezondheidszorg Connecting business creating value Veiligheid van de patiënt De sector van de gezondheidszorg kent een voortdurende evolutie en moet het

Nadere informatie

Lerend Netwerk Energie Efficiëntie (STEEEP) Uw energiefactuur ontleed

Lerend Netwerk Energie Efficiëntie (STEEEP) Uw energiefactuur ontleed Lerend Netwerk Energie Efficiëntie (STEEEP) Uw energiefactuur ontleed Wie is Electrabel? Electrabel is een dochteronderneming van GDF SUEZ ENERGY INTERNATIONAL ENERGY EUROPE GLOBAL GAS & LNG INFRA- STRUCTURES

Nadere informatie

Productidentificatie oplossingen voor de industrie: duidelijke identificatie, betrouwbare controle

Productidentificatie oplossingen voor de industrie: duidelijke identificatie, betrouwbare controle Productidentificatie oplossingen voor de industrie: duidelijke identificatie, betrouwbare controle MERCHANDISING SOLUTIONS EFFICIËNTE PROCESSEN HEBBEN SLIMME OPLOSSINGEN NODIG. WIJ BIEDEN DIE. Nauwkeurige

Nadere informatie

GS1 Data Source: Meest voorkomende foutmeldingen na de Major Release

GS1 Data Source: Meest voorkomende foutmeldingen na de Major Release GS1 Data Source: Meest voorkomende foutmeldingen na de Major Release Nieuw validaties Tijdens major release van GS1 Data Source (MR 3.1) is een aantal validaties toegevoegd. Deze dragen bij aan het voorkomen

Nadere informatie

GS1 Data Source. Handleiding afnemer-interface

GS1 Data Source. Handleiding afnemer-interface Handleiding afnemer-interface Versie 3.2.0, Definitief - goedgekeurd, 24 juni 2015 Samenvatting Documenteigenschap Naam Waarde GS1 Data Source Datum 24 juni 2015 Versie 3.2.0 Status Beschrijving Definitief

Nadere informatie

OSLO Open Standaarden voor Lokale Overheden

OSLO Open Standaarden voor Lokale Overheden Open Standaarden voor Lokale Overheden OSLO Publiek private samenwerking inventarisatie uitwerking formaliseren Plan van aanpak Open Standaarden voor Lokale Overheden ER-diagram definities serialisatie

Nadere informatie

Memo Aan Handelsrelaties van Hoogvliet BV Onderwerp CC. Hoogvliet BV EDI Informatie. Hoogvliet EDI Support. Datum Februari 2012 Versie 4.

Memo Aan Handelsrelaties van Hoogvliet BV Onderwerp CC. Hoogvliet BV EDI Informatie. Hoogvliet EDI Support. Datum Februari 2012 Versie 4. Memo Aan Handelsrelaties van Hoogvliet BV Onderwerp CC Via Van Datum Februari 2012 Versie 4.0 E-mail Hoogvliet EDI Support Hoogvliet BV EDI Informatie 1. Inleiding 2. Informatie over EDI met Hoogvliet

Nadere informatie

Whitepaper TexoData voor fabrikanten

Whitepaper TexoData voor fabrikanten Whitepaper TexoData voor fabrikanten Wat doet TexoData? Texodata ontzorgd en ondersteund bedrijfskleding dealers met de online presentatie en verkoop van bedrijfskleding. Daarnaast bied TexoData een online

Nadere informatie

Informatie ten dienste van de markt

Informatie ten dienste van de markt Informatie ten dienste van de markt De elektronische publicatie van balancinggegevens: informatie ten dienste van de markt Om het evenwicht in zijn regelzone te kunnen handhaven, heeft Elia een balancingmechanisme

Nadere informatie

Voorwoord. We beginnen bij het begin. Wat is EDI?

Voorwoord. We beginnen bij het begin. Wat is EDI? SSCC GIDS 2014 Voorwoord Deze gids is bedoeld om u op weg te helpen bij het aanmaken en begrijpen van enerzijds het Logistiek etiket (SSCC) en anderzijds de Elektronische verzendnota (DESADV). We beginnen

Nadere informatie

Uw productassortiment moeiteloos online én op papier met onze database publishing software.

Uw productassortiment moeiteloos online én op papier met onze database publishing software. Uw productassortiment moeiteloos online én op papier met onze database publishing software. De Guidance software pakketten maken het mogelijk om vanuit één centrale database zowel een webshop als catalogus

Nadere informatie

BUSINESS CASE. Origin Fruit Direct start met GS1 Palletlabel voor Europese Retail

BUSINESS CASE. Origin Fruit Direct start met GS1 Palletlabel voor Europese Retail BUSINESS CASE Origin Fruit Direct start met GS1 Palletlabel voor Europese Retail Over Origin Fruit Direct Origin Fruit Direct distribueert vanuit de Rotterdamse haven fruit naar retailers en sapfabrikanten

Nadere informatie

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE Auteur Gerard Huis in 't Veld Datum 10 februari 2017 Versie 1.0 1 Inleiding Dit document biedt een toelichting op de elektronische handtekening die wordt geleverd

Nadere informatie

EDI-procedure Superunie

EDI-procedure Superunie Versie: 1.7 Auteur: Alfred van Kuyl Copyright: C.I.V. Superunie B.A. Industrieweg 22 B Postbus 80, 4153 ZH Beesd T +31(0)345 686 666 F +31(0)345 686 600 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

"JE BENT ACTIEF IN DE BEDRIJFSKLEDING BRANCHE EN JE WIL EEN PROFESSIONELE WEBSHOP?"

JE BENT ACTIEF IN DE BEDRIJFSKLEDING BRANCHE EN JE WIL EEN PROFESSIONELE WEBSHOP? TexoWebshop Texodata ontzorgd en ondersteund bedrijfskleding dealers met de online presentatie en verkoop van bedrijfskleding. We bedienen de bedrijfskledingdealers met de volgende oplossingen: TexoContent

Nadere informatie

GS1 Data Source - Overzicht data afnemers

GS1 Data Source - Overzicht data afnemers GS1 Data Source - Overzicht data afnemers Versie 1.1, Definitief - goedgekeurd, 16 november 2015 Samenvatting Documenteigenschap Naam Waarde GS1 Data Source - Overzicht data afnemers Datum 16 november

Nadere informatie

Towards a competitive advantage

Towards a competitive advantage Towards a competitive advantage 9 Mei 2017 www.nxtport.eu PANTONE Blue 654 C 1 Agenda NxtPort Context NxtPort Concept, Spelregels, Inkomstenmodel Kort Overzicht van de Architectuur/Functionaliteit Praktisch:

Nadere informatie

Het EPCglobal-netwerk: Wereldwijd paspoort voor RFID

Het EPCglobal-netwerk: Wereldwijd paspoort voor RFID Het EPCglobal-netwerk: Wereldwijd paspoort voor RFID Het EPCglobal-netwerk: Wereldwijd paspoort voor RFID U heeft te maken met eisen op het gebied van tracking & tracing. U wilt uw concurrenten voor blijven

Nadere informatie

Belgium & Luxembourg. Roadmap GS1 GCN & GS1 DataBar Versie 3.0 februari 2015. www.gs1belu.org The global language of business

Belgium & Luxembourg. Roadmap GS1 GCN & GS1 DataBar Versie 3.0 februari 2015. www.gs1belu.org The global language of business Belgium & Luxembourg Roadmap GS1 GCN & GS1 DataBar Versie 3.0 februari 2015 www.gs1belu.org The global language of business Inhoudstabel 1 Waarom het GCN?... 3 2 Voor wie is dit document bestemd?... 4

Nadere informatie

GS1 Data Source - Aanbevelingen over hoe om te gaan met productwijzigingen

GS1 Data Source - Aanbevelingen over hoe om te gaan met productwijzigingen GS1 Data Source - Aanbevelingen over hoe om te gaan met productwijzigingen Versie 1.0, Definitief - goedgekeurd, 1 maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Inleiding tot de Verordening... 3 Verkoop op afstand...

Nadere informatie

EFFICIËNTER WERKEN MET SCAN & HERKEN. www.exactonline.nl

EFFICIËNTER WERKEN MET SCAN & HERKEN. www.exactonline.nl EFFICIËNTER WERKEN MET SCAN & HERKEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE SCAN & HERKEN Online boekhouden met Exact Online wordt nog makkelijker met Scan & Herken Scan voortaan uw facturen 100% nauwkeurig

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN

SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN T.B.V. VALIDATIE MODULE 2.1 CHS Solutions for Control Information B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd, opgeslagen

Nadere informatie

'RNHRV6WXGHQWHQKDQGOHLGLQJ

'RNHRV6WXGHQWHQKDQGOHLGLQJ 'RNHRV6WXGHQWHQKDQGOHLGLQJ '2.(26678'(17(1+$1'/(,',1*,QOHLGLQJ,QORJJHQ 'RNHRVPHQXEDON Mijn Profiel 4 Mijn Agenda 4 &XUVXVRYHU]LFKW &XUVXVVWDUWSDJLQD Agenda 8 Ad valvas 8 Documenten 8 Links 9 Forums 9 Oefeningen

Nadere informatie

Unified by Invoicing Jan Druppel

Unified by Invoicing Jan Druppel Unified by Invoicing Jan Druppel Audio = kanaal 8 De elektronische factuur - Dagelijkse confrontatie - - Hoe proberen we op te lossen? - - Wat is elektronische factuur? - - De elektronische community -

Nadere informatie

Florecom - Werkgroep Standaarden Terms of Reference

Florecom - Werkgroep Standaarden Terms of Reference Florecom - Werkgroep Standaarden Terms of Reference Bestandsnaam : WGS 11112010 Bestandsnummer : MvdS/20101222 Datum laatste wijziging : 16 maart 2011 Documentversie/release : V 1.0 Documentstatus : Gereed

Nadere informatie

Registratie van GLN s (Global Location Numbers) in het GS1-AdresCodeBoek; handleiding voor de AGF

Registratie van GLN s (Global Location Numbers) in het GS1-AdresCodeBoek; handleiding voor de AGF Registratie van GLN s (Global Location Numbers) in het GS1-AdresCodeBoek; handleiding voor de AGF Versie: 1.0 Datum: 29 september 2016 Auteurs: Marca Verdel 29-9-2016 Handleiding registratie GLN in GS1-ACB

Nadere informatie

E-docs. Beschikbaar vanaf XDMS 6.6

E-docs. Beschikbaar vanaf XDMS 6.6 E-docs Beschikbaar vanaf XDMS 6.6 Intro Automatisering, digitalisering en vooruitgang; dit zijn termen die vaak samengaan met een vernieuwde manier van werken. Streven naar een optimaal verloop van uw

Nadere informatie

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u gratis aangeboden door De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Iedereen kan dit document vrij verspreiden met vermelding van de bron en URL

Nadere informatie

Digitalisering en uitwisseling betrouwbare productinformatie. 14 april 2016

Digitalisering en uitwisseling betrouwbare productinformatie. 14 april 2016 Digitalisering en uitwisseling betrouwbare productinformatie 14 april 2016 Birgitta de Gruijter Sectormanager Levensmiddelen en drogisterij GS1 Data Source DatakwaliTijd 2.0 GS1 Nederland 2015 2 GS1 Nederland

Nadere informatie

IT SOLUSCOPE. intuïtiviteit, traceerbaarheid, overzichtelijkheid

IT SOLUSCOPE. intuïtiviteit, traceerbaarheid, overzichtelijkheid IT SOLUSCOPE intuïtiviteit, traceerbaarheid, overzichtelijkheid IT SOLUSCOPE Intuïtief IT SOLUSCOPE IT Soluscope is gebaseerd op informatietechnologie en verbindt uw Soluscopereprocessingapparatuur voor

Nadere informatie

Aanvraag: activering toegang tot het GEPIR Premium netwerk

Aanvraag: activering toegang tot het GEPIR Premium netwerk Aanvraag: activering toegang tot het GEPIR Premium netwerk Bij deze vraagt de gebruiker aan GS1 Belgium & Luxembourg om een toegang tot het GEPIR Premium netwerk te activeren. De algemene verkoop- en deelnamevoorwaarden

Nadere informatie

Handleiding sftp. External Classification 1

Handleiding sftp. External Classification 1 Handleiding sftp External Classification 1 1. Introductie sftp, waarover deze handleiding spreekt, is een secure file transfer systeem, ter beschikking gesteld door de Stichting Kankerregister aan haar

Nadere informatie

Simplerinvoicing Bespaar kosten door verhogen e-facturatie adoptie

Simplerinvoicing Bespaar kosten door verhogen e-facturatie adoptie Simplerinvoicing Bespaar kosten door verhogen e-facturatie adoptie Onderwerpen voor vandaag Wat is Simplerinvoicing precies & wat is uw voordeel Hoe maakt u gebruik van Simplerinvoicing Waar gaat Simplerinvoicing

Nadere informatie

BOM s horen niet in spreadsheets

BOM s horen niet in spreadsheets BOM s horen niet in spreadsheets Innoveer met vertrouwen, wetende dat iedereen de juiste versie heeft van de BOM. Alles wat je nodig hebt om je product te bouwen De bill of materials (BOM) bevat de onderdelen

Nadere informatie

Nieuwe Sales Forecast en Demand Planning op het HANA platform

Nieuwe Sales Forecast en Demand Planning op het HANA platform Nieuwe Sales Forecast en Demand Planning op het HANA platform Al meer dan tien jaar geleden lanceerde SAP APO, het supply chain planning systeem wat in vele bedrijven wereldwijd wordt gebruikt voor sales

Nadere informatie

Vragenlijst leveranciers software

Vragenlijst leveranciers software Vragenlijst leveranciers software Deze inventarisatielijst voor softwareprogramma s voor ledenadministratie, financiële administratie, en content management systemen (CMS) is samengesteld door Bureau Berenschot.

Nadere informatie

Ontdek. de nieuwe versie van uw e-banking solution. Pay@Finpost. Grondige actualisering. Nieuwe functionaliteiten. Informatie in realtime

Ontdek. de nieuwe versie van uw e-banking solution. Pay@Finpost. Grondige actualisering. Nieuwe functionaliteiten. Informatie in realtime Pay@Finpost Ontdek de nieuwe versie van uw e-banking solution Grondige actualisering Nieuwe functionaliteiten Informatie in realtime Efficiënter en gebruiksvriendelijker Inhoud 1. De evolutie van de nieuwe

Nadere informatie

opleidingen abonnement

opleidingen abonnement 1 opleidingen abonnement Over educentre Hoog leerrendement Wij zijn een team van gepassioneerde docenten en e-learning specialisten. Onder de naam Educentre stellen wij mensen in staat zichzelf te ontwikkelen.

Nadere informatie

Kassa systeem voor de detailhandel Infobrochure

Kassa systeem voor de detailhandel Infobrochure Kassa systeem voor de detailhandel Infobrochure Bizziware bvba Beverenstraat 131 8810 Lichtervelde (0495) 57 80 26 www.bizziware.be info@bizziware.be Algemeen Kassa Studio is het resultaat van jarenlange

Nadere informatie

MatrixKozijn OrderRegistratie 4.0 SP5 Build 660

MatrixKozijn OrderRegistratie 4.0 SP5 Build 660 MatrixKozijn OrderRegistratie 4.0 SP5 Build 660 Nieuw Algemeen Nieuwe versie van de about box. Totaal inkoopprijs wordt in Bestelorder schermen weergegeven. Bij een Relatie, Project, LeverSerie en BestelOrder

Nadere informatie

SCM stroomopwaarts (H4 pg 101-104, en H6) K. Melaerts - KHLeuven, dpt G&T

SCM stroomopwaarts (H4 pg 101-104, en H6) K. Melaerts - KHLeuven, dpt G&T SCM stroomopwaarts (H4 pg 101-104, en H6) K. Melaerts - KHLeuven, dpt G&T SCM stroomopwaarts Verbeterconcepten Supply mgm = Efficient replenishment = goederenstroombeheersing erop gericht om alle schakels

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Informatiepakket. Veilig de Europese markt op met uw cosmetisch product

Informatiepakket. Veilig de Europese markt op met uw cosmetisch product Informatiepakket Veilig de Europese markt op met uw cosmetisch product Als u in de EU een cosmetisch product op de markt wilt brengen, moet u voldoen aan strenge regels. Die wettelijke regels zorgen dat

Nadere informatie

EPLAN Data Portal Een boost voor uw omzet

EPLAN Data Portal Een boost voor uw omzet EPLAN Data Portal Een boost voor uw omzet Over ons EPLAN Software & Service ontwikkelt engineeringsoftware en adviseert bedrijven hoe zij hun engineeringprocessen kunnen optimaliseren. Klanten profiteren

Nadere informatie

PBM. PBM s. Door Thierry Moens, directeur marketing & business development Z-group. 5 maart 2009 De Montil - Affligem

PBM. PBM s. Door Thierry Moens, directeur marketing & business development Z-group. 5 maart 2009 De Montil - Affligem PBM PBM s Door Thierry Moens, directeur marketing & business development Z-group 5 maart 2009 De Montil - Affligem PreBes vzw Diestersteenweg 88 3510 Kermt Hasselt Tel. 011/28 83 40 Fax. 011/28 83 49 info@prebes.be

Nadere informatie

Belgium & Luxembourg. GS1 Barcodes & identificatie. Connecting business creating value

Belgium & Luxembourg. GS1 Barcodes & identificatie. Connecting business creating value Belgium & Luxembourg GS1 Barcodes & identificatie Connecting business creating value Er was eens Anno 1975 in een Brussels supermarkt. De heer en Mevrouw Peeters doen samen met hun beide kinderen de wekelijkse

Nadere informatie

FostPack Importeren verpakkingsfiches via Excel

FostPack Importeren verpakkingsfiches via Excel FostPack Importeren verpakkingsfiches via Excel 1 Inhoudsopgave FostPack Importeren verpakkingsfiches via Excel 1. Algemeen... 3 2. Aandachtspunten bij het importeren van verpakkingsfiches... 3 3. Verpakkingsfiches

Nadere informatie

1 van 5 28-4-2016 12:31 Introductie Het importeren van gegevens is een snelle en efficiënte manier om uw financiële en logistieke gegevens in uw administratie te krijgen. U kunt dit doen via [XML, Financiële/Logistieke

Nadere informatie

HANDS-ON THUISKOOP SYSTEEM

HANDS-ON THUISKOOP SYSTEEM HANDS-ON THUISKOOP SYSTEEM NV VLAAMSE VISVEILING STEDELIJKE VISMIJN NIEUWPOORT Maart- 2013 Versie 1.1 Auteur Mark SMET Aucxis Trading Solutions cvba Zavelstraat 40, 9190 Stekene, België Tel +32 (0)3 790

Nadere informatie