Burg. Hoffmanplein 48b 3071 XM Rotterdam tel fax visie gevelbeeld Damlaan Leidschendam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Burg. Hoffmanplein 48b 3071 XM Rotterdam tel 010-4138480 fax 010-4130086. visie gevelbeeld Damlaan 25-43 Leidschendam"

Transcriptie

1 Burg. Hoffmanplein 48b 3071 XM Rotterdam tel fax visie gevelbeeld Damlaan Leidschendam

2

3 Inhoud Visie gevelbeeld Damlaan pag. 3 Damlaan pag. 5 Hoofdstructuur pag. 7 Regulering pag. 9 Blokken 1-5 pag. 10 Blok 1 nr. 25 en 27 pag. 11 Blok 2 nr. 29 en 31 pag. 12 Blok 3 nr. 33 en 35 pag. 13 Blok 4 nr. 37 en 39 pag. 14 Blok 5 nr. 41 en 43 pag. 15 Voorbeeld modellen uitwerking regelgeving pag. 17 visie gevelbeeld Damlaan Leidschendam april 2010 Burg. Hoffmanplein 48b 3071 XM Rotterdam tel fax

4 2 Damlaan anno 1945 Damlaan anno 2005

5 situatie schaal 1:1000 Visie gevelbeeld Damlaan In het kader van het project Damcentrum zal Leidschendam-centrum in de nabije toekomst een grootschalige transformatie ondergaan. De Damlaan is, als de belangrijkste aanloopstraat naar het vernieuwde winkelcentrum, een essentieel onderdeel van het transformatietraject van het centrum. Binnen het project Damcentrum is voor de nieuwbouw duidelijke regelgeving opgesteld. Ten aanzien van het gewenste beeld zijn referenties aangegeven. Deze visie beoogt, in aansluiting daarop, een eerste stap te zijn om ook voor de bestaande bebouwing te komen tot een indicatieve richtlijn voor toekomstige transformaties; met name daar waar het het winkelgebied betreft. ls startpunt hiervoor is gekozen om een herkenbaar 19e eeuws bebouwingsensemble (Damlaan 25-43) te inventariseren. Het bouwblok is gedocumenteerd. Vervolgens is de hoofdstructuur ontleed en zijn vanuit deze lezing transformatie-, reclamevoerings- en beluifelingsadviezen opgesteld. Damlaan De Damlaan, tussen de Oude Trambaan en Damplein, is een centrale woon-winkelstraat in Leidschendam-centrum. Het is een duidelijk voorbeeld van een dorpsstraat die door zijn centrale ligging door de jaren heen getransformeerd is van een woonstraat met incidenteel winkels tot een winkelstraat met incidenteel woningen. Deze transformatie heeft concequenties voor de uitstraling van de bebouwing. Tot op heden heeft deze transformatie ad hoc plaats gevonden. Met de voortgang van ontwikkeling van het plan Damcentrum ontstaat de behoefte om het transformatieproces op de Damlaan in banen te leiden. Uitstraling De Damlaan is onderdeel van de oude landscheiding tussen Rijnland en Delfland. Ondanks dat de grootste ontwikkeling van de straat in een relatief korte periode heeft plaats gevonden (ca ) is er geen sprake geweest van een planmatige ontwikkeling. Ondanks terugkerende stijlkenmerken die het tijdsbeeld typeren wordt de Damlaan gekenmerkt door een diversiteit aan losse panden en/of bouwblokken met vaak verspringende rooilijnen. Het is van belang de laan te lezen als een langgerekte stedelijke ruimte, die gevormd wordt door een ensemble van verschillende gevelwanden waarin diversiteit de bindende factor is. Bij het ontwikkelen van een eindbeeld voor de Damlaan zal dan ook iedere individuele architectonische eenheid (pand of bouwblok) een eigen plaats moeten krijgen. Voor het plaatsen van nieuwe, of het vervangen van oude eenheden zal rekening gehouden moeten worden met de schaal van de bestaande bebouwingseenheden. Voor het transformeren van bestaande panden zal rekening gehouden moeten worden met de bestaande hoofdstructuur van de gevel. In de hoofdstructuur zijn de schaal en de verhoudingen van de gevel vastgelegd. Wat nog meer Deze visie concentreert zich op het structureren van toekomstige transformaties in het gevelbeeld. Dit is echter niet het enige wat het eindbeeld van de Damlaan zal gaan bepalen. De uitstraling en het goed functioneren van een winkelstraat wordt tevens in grote mate bepaald door de branchering (type en positie), door de inrichting van de buitenruimte en door de parkeer- en verkeersbelasting. Het proces om te komen tot een gewenst eindbeeld is evenzozeer van invloed als het formuleren ervan. Het is van belang dat alle belanghebbenden zich betrokken voelen. Dit geldt voor de planvorming, maar ook voor de implementatie en handhaving van het gewenste eindbeeld. 3

6 P IZ nr. 25 nr. 27 nr. 29 nr. 31 nr. 33 nr. 35 nr. 37 nr. 39 nr. 41 nr. 43 linkerflank middenstuk rechterflank situatie anno 1945, woningbouw P I Z Z R I R I S T O R N T E f r a t e l l i Z E R I GRILL RESTURNT TEL VIV DIV. SUR. GERECHTEN ROTI TEL VIV sharma div. surinaamse gerechten P I Z Z R I R I S T O R N T E f r a t e l l i P I Z Z E R I GRILL RESTURNT TEL VIV DIV. SUR. GERECHTEN ROTI TEL VIV sharma div. surinaamse gerechten nr. 25 nr. 27 nr. 29 nr. 31 nr. 33 nr. 35 nr. 37 nr. 39 nr. 41 nr. 43 linkerflank middenstuk rechterflank situatie anno 2005, transformatie naar winkelplint 4

7 gevelaanzicht anno 1945 Damlaan Damlaan is ontworpen als een stedenbouwkundig ensembele opgebouwd uit twee, ten opzichte van elkaar symetrische, losse bouwblokken. In een later stadium zijn de twee bouwblokken gekoppeld door een symetrisch opgebouwd middenstuk. Het middenstuk kent elementen van de andere bouwblokken, maar heeft ook eigen kenmerken, zoals de uitstekende balkons. Het ensembele is gebouwd als woningbouw. Kenmerkend is de afwisseling tussen 5 uit de rooilijn springende 3-laagse gevelvlakken en de daar tussenliggende 2-laagse bebouwing met kap. De (woning)entrees zijn opgenomen in de naar voren stekende dominante gevelvlakken. Per flank zijn beide dominante gevelvlakken anders uitgewerkt. Het middendeel heeft een eigen uitwerking van dit gevelvlak. De tweelaagse geveldelen zijn oorspronkelijk eenduidig vormgegeven. De beganegrond is voorzien van twee hoge schuiframen met glas-in-lood in het bovenlicht. Op de verdieping is een loggia opgenomen met een in het oog springende balustrade van metselwerk. Op de kap is een kleine dakkapel opgenomen. Transformatie Door de jaren heen hebben er veel verbouwingen plaats gevonden die de heldere opbouw van de gevel niet altijd ten goede zijn gekomen. Op diverse plaatsen zijn de loggia s dicht gezet. Nr. 39 is zodanig opgetopt dat de duidelijke opbouw tussen dominante en secundaire gevelvlakken wordt doorkruist. Op nummer 25 is de gehele voorgevel geschilderd, waardoor dit deel zich op een onlogische manier losmaakt van het overige deel van het bouwblok. Transformatie van woning naar winkel Voornamelijk na de 2e wereldoorlog is de Damlaan getransformeerd van een overwegend woonstraat, naar een winkelstraat met, in sommige gevallen, woningen boven de winkels. Dit proces is duidelijk terug te vinden in de huidige uitstraling van de plint van Damlaan De transformatie is nooit gestructureerd en tast ook hier de heldere opbouw van de straatgevel aan. Er ontstaat onduidelijkheid over welke onderdelen bij welke functie (woning of winkel) horen. Doel van deze visie is voorwaarden te formuleren om de leesbaarheid en kwaliteit van de bestaande bebouwing terug te brengen en/of te handhaven op het niveau waarop het ooit ontworpen is. gevelaanzicht anno

8 hoofdstructuur; woningtypologie as - B as - as - B as - centrale midden as as - as - B as - as - B B B B ' B' ' B B B BLOK 1 BLOK 2 BLOK 3 BLOK 4 BLOK 5 LINKER FLNK MIDDENSTUK RECHTER FLNK oude hoofdstructuur hoofdstructuur; transformatie naar winkelplint OPBOUW MIDDEN PLINT OPBOUW MIDDEN PLINT OPBOUW MIDDEN PLINT as - B as - as - B as - centrale midden as as - as - B as - hoofdstructuur; gemengde bestemming in de plint: woning/winkel as - B B B B ' B' ' B B B BLOK 1 BLOK 2 BLOK 3 BLOK 4 BLOK 5 LINKER FLNK MIDDENSTUK RECHTER FLNK

9 woning in de plint winkel in de plint Hoofdstructuur Transformaties in een gevel zijn onderdeel van de ontwikkeling van een pand en tonen de veranderingen in het gebruik door de jaren heen. Veel panden zijn zodanig flexibel dat zij deze veranderingen kunnen verdragen. Vaak geldt dit ook voor het ontwerp van de gevel. De mate waarin een gevelbeeld gewijzigd kan worden zonder dat het zijn identiteit verliest hangt af van de kracht van de hoofdstructuur. De hoofdstructuur van een gevel vormt de basis waarbinnen functie, verhouding en schaal van de gevel vastgelegd zijn. Wanneer door verbouwingen de hoofdstructuur wordt aangetast, gaat dat ten koste van kracht van het orginele ontwerp. Derhalve is het van belang een duidelijk beeld te krijgen van de hoofdstructuur van de gevel alvorens uitspraken te doen over gewenste tranformatiemogelijkheden. Toekomstige aanpassingen zullen binnen de regels van de hoofdstructuur moeten worden uitgevoerd. Bestaande wijzigingen moeten daarbinnen worden aangepast. Eenheden Het ensembele is op te delen in vijf eenheden; blok 1 t/m blok 5. Blok 1 en 2 en blok 4 en 5 vormen de twee flanken; blok 3 is het later toegevoegde koppelstuk. De blokken zijn opgebouwd uit een naar voren liggend dominant geveldeel (delen B) en terugliggende secundaire delen (delen ). De delen hebben een metselwerk gevel van twee lagen met daar boven een kapverdieping. De delen B hebben drie lagen metselwerk. De derde laag is voorzien van extra detailering, zodat dit het kroontje op de gevel vormt. Horizontale zonering Door de blokken loopt een horizontale zonering: plint, midden en opbouw. De plint word gevormd door de beganegrond verdieping en de borstwering van de eerste verdieping. In de geveldelen wordt de plint beëindigd door een sterk uitgewerkte metselwerk borstwering. In de gevelvlakken B wordt de grens tussen plint en midden bepaald door een wisseling in de kleur van het metselwerk. De overgang naar het maaiveld wordt gevormd door een ca. 30 cm hoge band die over alle eenheden doorloopt. Het middendeel beslaat de eerste verdieping vanaf de borstwering tot aan de goot. In de delen B begint vanaf goothoogte de ornamentering van de kroon. De opbouw wordt in de delen gevormd door de kap. In de delen B vormt de gedetailleerde kroon de bovenste zone. Symetrie Het ensembele kent verschillende symetrie-assen. Deze symetrie-assen zijn van belang voor de ordening en de opbouw van de gevel. De meest dominante symetrie-as is de centrale middenas door blok 3. Deze as verdeelt het bouwblok in een linker en een rechter deel die symetrisch ten opzichte van elkaar zijn. Ieder blok heeft een centrale symetrie-as (assen-) die het blok in twee symetrische delen splitst. Binnen alle blokken hebben de terugliggende delen (delen ) een symetrie over hun midden-as C. In de blokken 1 en 5 is het naar voren komende gevelvlak opgebouwd uit twee gelijke vlakken B. Deze vlakken zijn symetrisch over hun middenas-b. In blokken 2,3 en 4 zijn de naar voren komende delen B als één geheel ontworpen. De symetrie-as van deze delen valt samen met de symetrie-as van het blok waar zij onderdeel van uitmaken (assen-) Invullingen In de dominante gevelvlakken (delen B) zijn de entree-deuren van de woningen opgenomen. Op de verdiepingen zijn hoge ramen opgenomen, die gepositioneerd zijn vanuit de diverse symetrie-assen. In het oorspronkelijk ontwerp zijn op de beganegrond van de delen B twee verticale schuiframen opgenomen met glas-inlood in de bovenlichten. Op de tweede verdieping is een loggia opgenomen. De borstwering van de loggia maakt deel uit van de metselwerk gevel (plint). Het gat erboven vormt de invulling van de middenzone. De kapverdieping is voorzien van een kleine, niet opvallende, dakkapel. De dakkapel staat als los element op het dakvlak. Ramen, loggia en dakkapel zijn allen geplaatst op basis van de symetrie-as C van deze gevelvlakken. Detaillering Detaillering maakt geen onderdeel uit van de hoofdstructuur. Het detailniveau van deze bebouwing is echter zo ver uitgewerkt dat het op een dominante manier deel uitmaakt van het gevelbeeld. Type metselwerk, kleurgebruik en gevelopbouw zijn kenmerkend voor de bouwstijl van Leidschendam rond het begin van de 20e eeuw. Door het gebruik van speklagen, sierstenen, gevelbanden, geprofileerde afdekbanden, uitgewerkte lateien en rollagen, metselwerkmozaïeken, uitgewerkte balustrades, glas-in-lood, klassiek gedetailleerde deuren en ornamenten krijgt het pand zijn kenmerkende tijdsgebonde uitstraling. Transformatie naar winkelplint In de plint van het ensemble heeft een verschuiving plaatsgevonden van woonfunctie naar voornamelijk winkelfunctie. Bij de diverse functiewijzigingen is weinig rekening gehouden met de bestaande hoofdstructuur. De tekening op pagina 6 laat zien hoe, in hoofdstructuur, een dergelijke transformatie zou moeten gebeuren om de leesbaarheid, verhoudingen en schaal van de gevel te respecteren: - winkelpuien niet groter of kleiner maken dan de twee orginele vertikale ramen met borstwering en tussenpenant. - de woningentrees operatief houden als entree van de bovenwoningen of winkel (orginele gevel indeling). - handhaven van de orgineel ontworpen indeling Tevens dient bij wijzigingen rekening te worden gehouden met bovengenoemde elementen van de hoofdstructuur. 7

10 reconstructie transformatie

11 woning in de plint winkel in de plint Regulering De transformatie van woning naar winkel vraagt, naast de algemene formulering van de elementen van de hoofdstructuur, om extra regulering. Om toekomstige winkeliers een handreiking te geven bij het transformeren van hun gevel tot winkelpui zijn, binnen de regels van de hoofdstructuur, richtlijnen geformuleerd voor de opbouw van de pui, de plaatsing van reclame en eventueel de beluifeling. Op de tekening op pagina 8 met bijbehorende legenda (pag. 9) staan de uitgangspunten geformuleerd. Hieronder worden de uitgangspunten in grote lijn toegelicht. De specifieke invullingen zullen getoetst worden aan de welstands- en reclamenota. Er kan gekozen worden voor het terugbrengen van de gevel in de orginele staat. Dit echter alleen met toepassing van de autentieke materialisering, detailering en kleurgebruik. Opbouw van de gevelpui Essentieel is dat de winkelpuien niet groter of kleiner zijn dan de twee orginele verticale ramen met borstwering en tussenpenant. De schaalvergroting is van belang om een duidelijk onderscheid te maken tussen woningen en winkels. De winkelentree dient in dit vlak opgenomen te zijn. De winkelpui dient symetrisch (vanuit as-c) uitgevoerd te worden. De huidige negge van 70 mm dient aangehouden te worden. De orginele entrees dienen zoveel mogelijk operatief gehouden te worden, bij voorkeur als woningentree (bovenwoning). De orginele entrees dienen in hun oorspronkelijke staat teruggebracht te worden. Reclamevoering Reclame mag niet voorbij het vlak van de pui steken. Dit met uitzondering van één enkel uithangbord. Dichte reclamevlakken zijn alleen toegestaan op de daarvoor aangegeven vlakken Er mag per winkeltravee één uithangbord worden geplaatst op de daarvoor aangegeven positie en binnen de aangegeven afmetingen. Beluifeling en zonwering Een luifel of zonwering kan aangebracht worden op de betonlateien boven de winkelpui en dus niet boven de woningentrees in de delen B. Zonwering heeft de voorkeur, omdat deze buiten winkeltijd kan worden ingetrokken. Wanneer gekozen wordt voor markiezen mogen de armen naast de winkelpui bevestigd worden in de daarvoor aangewezen zone. Luifels en/of zonwering mogen nooit lager komen te hangen dan 2300 mm boven straatniveau en niet verder uit de gevel steken dan 1200 mm. Bij panden in de orginele staat mogen alleen markiezen op de houten kozijnen worden aangebracht. Uitstal De winkelier heeft uitstalmogelijkheid in een zone van 1200 mm voor zijn pui. 9

12 10 blokken 1-5

13 Blok 1 nr. 25 en 27 negatieve wijzigingen: 1.de nieuwe winkelpui breekt door de hoofdstruktuur. De woningentree is opgenomen in de winkelpui 2. de uithangborden bevinden zich op het gevelvlak dat tot de woning behoord 3. de uitgewerkte metselwerk balustrade is verwijderd. De pui erboven is niet symetrisch opgebouwd (as-c) 4. dit gevelvlak is eenduidig geschilderd. De hoofdstructuur wordt hierdoor onduidelijk en de kenmerkende rijkheid aan detaillering in het metselwerk is verloren gegaan. Het maakt geen deel meer uit van het ensembele. 5. beluifeling op een oneigelijke positie. De woningentree is bij de winkel getrokken. 6. de toepassing van een uitbouw is in blok 1 niet wenselijk. De winkelpui dient 70 mm terug te liggen tov het metselwerk. Uitbouw en luifel zijn groter dan de aangegeven maximale maatvoering. 7.de uitgewerkte balustrade is dichtgezet. De ruimte tussen de penanten is afgesmeerd. Dit geeft een tijdelijke uitstraling. Geadviseerd wordt hierop metselwerk strips te plaatsen in de kleur en type zoals toegepast in de rest van de plint (vgl nr. 43) 8. de orginele deur is vervangen positieve wijzigingen: - op nr. 27 is de loggia op gepaste manier dichtgezet: balustrade gehandhaaf, pui symetrisch opgebouwd. P I Z Z R I R I S T O R N T E f r a t e l l i P I Z Z E R I as - B as - as - B as - centrale midden as B B B ' B' ' nieuwe hoofdstructuur BLOK 1 BLOK 2 BLOK 3 LINKER FLNK nr. 25 nr MIDDENSTUK PLINT MIDDEN OPBOUW PLINT MIDDEN OPBOUW as - B as - as - B as - as - B as - as as - - BC centrale midden as as - as - centrale midden as as as - - C B B B B B ' B' ' B B ' B' ' B blok 1 woningtypologie blok 1 winkeltypologie BLOK 1 BLOK 2 BLOK 1 BLOK 3 BLOK 2 BLOK 4 BLOK 3 LINKER FLNK LINKER FLNK MIDDENSTUK MIDDENSTUK RECHTER FLNK nieuwe hoofdstructuur nieuwe hoofdstructuur 11

14 Blok 2 nr. 29 en 31 negatieve wijzigingen: 1. de uitgewerkte metselwerk balustrade is verwijderd. De loggia is dichtgezet met een a-symmetrisch pui. De onderdorpel van de pui ligt lager dan de bovenzijde van de oorspronkelijk balustrade. 2. oorspronkelijke glas-in-lood niet meer aanwezig. P I Z Z R I R I S T O R N T E f r a t e l l i P I Z Z E R I 1 as - B as - as - B as - centrale midden as as - B B B ' B' ' B 2 BLOK 1 BLOK 2 BLOK 3 BLOK 4 nr. 29 nr. 31 LINKER FLNK MIDDENSTUK RECHTER FLNK nieuwe hoofdstructuur PLINT MIDDEN OPBOUW PLINT MIDDEN OPBOUW as - B as - as - B as - as C - as - B as - as - Cas - B as - C centrale midden as - as - as - centrale C midden as as - C as - Bas - as C - as - B as - as - C B B B B B ' B' ' B B ' B' ' B B B blok 2 woningtypologie blok 2 winkeltypologie BLOK 1 BLOK 2 BLOK 1 BLOK 3 BLOK 2 BLOK 4 BLOK 3 BLOK 5 BLOK 4 LINKER FLNK LINKER MIDDENSTUK FLNK MIDDENSTUK RECHTER FLNK RECHTER FLNK 12 nieuwe hoofdstructuur nieuwe hoofdstructuur

15 R I R I S T O R N T E f r a t e l l i Blok 3 nr. 33 en 35 De winkeltraveeën (delen ) van Blok 3 zijn afwijkend van de overige winkeltraveeën. Met name de uitstekende balkons op de eerste verdieping vallen op. Toen de beganegrond nog een woonfunctie had was de ruimte onder de balkons uitgevoerd als serre. Deze mogelijkheid willen wij voor de winkeltypologie open houden. Van belang is dat in dat geval symetrie-assen in ogenschouw worden genomen. Dit betekent dat een serre alleen is toegestaan als dit zowel op nr.33 als op nr.35 gebeurd. De serre dient zo licht mogelijk uitgevoerd te worden. Dit betekent dat het glas tot P I Z Z E R I de onderkant van het balkon moet lopen. Er is in dat geval dus alleen ruimte voor reclame achter het glas of in losse letters op het glas. De structuur van de delen van dit pand is zodanig dat er geen ruimte is om op een gewenste manier een uit de gevel stekende reclame te plaatsen. negatieve wijzigingen: 1./4. de gekromde luifels onder het balkon steken meer dan 1200 mm uit (1500 mm). In de breedte zou het gewenst zijn de maat van de pui aan te houden. Omdat de ruimte onder de balkons als potentiele binnenruimte kan worden gezien wordt de overschreiding van 300mm geaccepteerd. 2./3. oorspronkelijke glas-in-lood niet meer aanwezig. as - B as - as - B as - centrale midden as as - as - B as - B B B ' B' ' B B B as - B BLOK 1 BLOK 2 BLOK 3 BLOK 4 BLOK 5 nr. 33 nr. 35 LINKER FLNK MIDDENSTUK RECHTER FLNK nieuwe hoofdstructuur PLINT MIDDEN OPBOUW PLINT MIDDEN OPBOUW as - B as - as - B as - as C - as - B as - as - Cas - B as - C centrale midden as as- C as - as - as centrale - C midden as as - C as - Bas - as - B as - as - C as - B as - as - B B B B B B ' B' ' B B ' B' ' B B B B B blok 3 woningtypologie blok 3 winkeltypologie BLOK 1 BLOK 2 BLOK 1 BLOK 3 BLOK 2 BLOK 4 BLOK 3 BLOK 5 BLOK 4 BLOK 5 LINKER FLNK LINKER MIDDENSTUK FLNK MIDDENSTUK RECHTER FLNK RECHTER FLNK e hoofdstructuur nieuwe hoofdstructuur 13

16 Blok 4 nr. 37 en 39 negatieve wijzigingen: 1. het tuinmuurtje vormt een te sterke accentuering van de onderbreking van het winkelfront. 2./3. de orginele deur is vervangen 4. pui zou moeten worden voorzien van entree 5. zonwering en reclamering komen buiten de aangegeven vlakken. Ze verbreken de hoofdstructuur. Het onderscheid tussen woning en winkel valt weg. 6. de uitgewerkte metselwerk balustrade is verwijderd. De loggia is dichtgezet met een a-symmetrisch pui. De onderdorpel van de pui ligt lager dan de bovenzijde van de oorspronkelijk balustrade 7.het metselwerk op de derde verdieping van deel B van nr. 39 is rechtgetrokken. De structuur van een uitgewerkte kroon is verloren gegaan alsmede diverse kenmerkende detaillering en symetrie. as - B as - as - B as - centrale midden as as - as - B as - 8. de gevel van deel van nr 39 is verhoogd. De structuur van een tweelaagse metselwerk gevel met daarop een kap is verloren gegaan. Dakopbouwen (kapellen) dienen ondergeschikt te zijn aan het dakvlak. positieve wijzigingen: 4. de winkelruit valt binnen het aangegeven vlak B B B ' B' ' B B B BLOK 1 BLOK 2 BLOK 3 BLOK 4 BLOK 5 LINKER FLNK MIDDENSTUK RECHTER FLNK 1 nr. 37 nr as - B 8 6 DIV. SUR. GERECHTEN sharma div. surinaamse gerechten ROTI nieuwe hoofdstructuur 1 PLINT MIDDEN OPBOUW PLINT MIDDEN OPBOUW as - as C - as - B as - as - Cas - B as - C centrale midden as - as - as - centrale C midden as as - C as - Bas - as C - as - B as - as - C as - B as - as - B B B B ' B' ' B B ' B' ' B B B B B blok 4 woningtypologie blok 4 winkeltypologie BLOK 2 BLOK 1 BLOK 3 BLOK 2 BLOK 4 BLOK 3 BLOK 5 BLOK 4 BLOK 5 LINKER FLNK LINKER MIDDENSTUK FLNK MIDDENSTUK RECHTER FLNK RECHTER FLNK 14 nieuwe hoofdstructuur

17 Blok 5 nr. 41 en 43 negatieve wijzigingen: 1. de winkelpui ontkent in alle opzichte de hoofdstructuur; onduidelijkheid over wat onderdeel is van de woning en wat onderdeel is van de winkel. 2. de uitgewerkte metselwerk balustrade is verwijderd. De loggia is dichtgezet; de onderdorpel van de pui ligt lager dan de bovenzijde van de oorspronkelijk balustrade. 3. de orginele deur is vervangen 4. de pui is armoedig vormgegeven en gematerialiseerd. 5. zonwering komt buiten het aangegeven vlak. 6. reclame komt buiten het aangegeven vlak. 7. metselwerk achter de penanten van de balustrade moet gevoegd worden 8. de pui van de dichtgezette loggia is a-symetrisch uitgevoerd. 9. reclame komt buiten de aangegeven positie. positieve wijzigingen: 4. de winkelpui op nr. 43 past binnen de opbouw en maatvoering van de hoofdstructuur 7. de toepassing van schoon metselwerk om de balustrade dicht te zetten DIV. SUR. GERECHTEN as - as - B as - centrale midden as as - as - B as - sharma div. surinaamse gerechten as - B 2 ROTI 9 GRILL RESTURNT TEL VIV TEL VIV B B ' B' ' B B B BLOK 1 BLOK 2 BLOK 3 BLOK 4 BLOK 5 LINKER FLNK MIDDENSTUK RECHTER FLNK nr. 41 nr. 43 PLINT MIDDEN OPBOUW PLINT MIDDEN OPBOUW as - as - C as - B as - C centrale midden as - as - as - centrale C midden as as - C as - Bas - as C - as - B as - as - C as - B as - as - B B ' B' ' B B ' B' ' B B B B B blok 5 woningtypologie blok 5 winkeltypologie BLOK 1 BLOK 3 BLOK 2 BLOK 4 BLOK 3 BLOK 5 BLOK 4 BLOK 5 LINKER MIDDENSTUK FLNK MIDDENSTUK RECHTER FLNK RECHTER FLNK 15

18 16

19 voorbeeld modellen 17

20 2970 voorbeeld model 1: terug brengen bestaande situatie; de voormalige woningentree doet nu (ook) dienst als winkelentree voorbeeld model 2: puivlak zonder midden penant: de twee lateien dienen gekoppeld te worden tot 1 latei 18

21 2970 voorbeeld model 3: 2 puivlakken ter breedte van de originele raamvlakken: ter plaatse van de originele raamvlakken verwijderen van de borstwering voorbeeld model 4: puivlak met handhaving van de bestaande lateien: de dragende kolom dient terug te liggen ten opzichte van het gevelmetselwerk de pui ligt achter de gevelconstructie 19

visie gevelbeeld Damlaan 53-57 Leidschendam linea architecten architectuur urban design binnenhuisontwerp

visie gevelbeeld Damlaan 53-57 Leidschendam linea architecten architectuur urban design binnenhuisontwerp bron: gem.archief Leidschendam - Voorburg visie gevelbeeld Damlaan 53-57 Leidschendam Burg. Hoffmanplein 48b 3071 XM Rotterdam tel 010-4138480 www.linea-architecten.nl linea architecten architectuur urban

Nadere informatie

visie gevelbeeld Damlaan 46-48 Leidschendam linea architecten architectuur urban design binnenhuisontwerp

visie gevelbeeld Damlaan 46-48 Leidschendam linea architecten architectuur urban design binnenhuisontwerp visie gevelbeeld Damlaan 46-48 Leidschendam Burg. Hoffmanplein 48b 3071 XM Rotterdam tel 010-4138480 www.linea-architecten.nl linea architecten architectuur urban design binnenhuisontwerp Inhoud Visie

Nadere informatie

visie gevelbeeld Damlaan 23b, 32, 46-56, 58 Leidschendam l inea architecten architectuur urban design binnenhuisontwerp

visie gevelbeeld Damlaan 23b, 32, 46-56, 58 Leidschendam l inea architecten architectuur urban design binnenhuisontwerp visie gevelbeeld Damlaan 23b, 32, 46-56, 58 Leidschendam Burg. Hoffmanplein 48b 3071 XM Rotterdam tel 010-4138480 www.linea-architecten.nl l inea architecten architectuur urban design binnenhuisontwerp

Nadere informatie

visie gevelbeeld Damlaan 1-13 Leidschendam linea architecten architectuur urban design binnenhuisontwerp

visie gevelbeeld Damlaan 1-13 Leidschendam linea architecten architectuur urban design binnenhuisontwerp bron: gem.archief Leidschendam - Voorburg visie gevelbeeld Damlaan 1-13 Leidschendam Burg. Hoffmanplein 48b 3071 XM Rotterdam tel 010-4138480 www.linea-architecten.nl linea architecten architectuur urban

Nadere informatie

Gebied 12 Elst Centrum

Gebied 12 Elst Centrum Gebied 12 Elst Centrum het gebied is roodgekleurd op de kaart Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 12 Elst centrum 131 Gebiedsbeschrijving Structuur Het centrum van Elst wordt gevormd door de licht gekromde

Nadere informatie

Welstandscriteria voor reclame-uitingen in winkelcentrum De Mare (i.v.m. renovatie)

Welstandscriteria voor reclame-uitingen in winkelcentrum De Mare (i.v.m. renovatie) Welstandscriteria voor reclame-uitingen in winkelcentrum De Mare (i.v.m. renovatie) Randvoorwaarden reclamevoering Reclame hoort bij deze tijd, en het hoort ook zeker bij het winkelbestand. Maar ook de

Nadere informatie

Deelgebied 4, Vorchten. 1. Beschrijving bestaande situatie

Deelgebied 4, Vorchten. 1. Beschrijving bestaande situatie Deelgebied 4, Vorchten 1. Beschrijving bestaande situatie der tijden zijn aanbouwen gerealiseerd, soms opvallend qua massa maar zodanig rekening houdend met de locatie en zichten dat zij geen afbreuk doen

Nadere informatie

Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost

Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost(vastgesteld) Inhoudsopgave Bijlagen bij regels Bijlage 1 Beeldkwaliteitsplan

Nadere informatie

Lookwatering 1, 2635 CJ Den Hoorn

Lookwatering 1, 2635 CJ Den Hoorn Lookwatering 1, 2635 CJ Den Hoorn De bescherming betreft de voormalige tuinderswoning uit 1929 aan de Lookwatering 1. De recente serre valt niet onder de bescherming. De tuinderswoning is gelegen in het

Nadere informatie

DAKKAPELLEN. Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid

DAKKAPELLEN. Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid DAKKAPELLEN Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid Een dakkapel is een bescheiden uitbouw in de kap, bedoeld om de lichttoetreding te verbeteren en het bruikbaar woonoppervlak te vergroten. Dakkapellen

Nadere informatie

VOORONTWERP BENNEBROEKSTRAAT 11-13

VOORONTWERP BENNEBROEKSTRAAT 11-13 VOORONTWERP BENNEBROEKSTRAAT 11-13 41 Bennebroekstaat Bestaande situatie 1:200 42 Bennebroekstaat Bestaande situatie 1:200 1 43 Bennebroekstraat 44 Bennebroekstraat ALGEMEEN De school aan de Bennebroekstraat

Nadere informatie

HISTORISCHE WINKELPUIEN LEIDEN PRINSESSEKADE 3 Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden

HISTORISCHE WINKELPUIEN LEIDEN PRINSESSEKADE 3 Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden HISTORISCHE WINKELPUIEN LEIDEN PRINSESSEKADE 3 Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 150785 / 1758557 B O U W H I S T O R I S C H E A N A L Y S E april 2012 architektenburo

Nadere informatie

bijlagen bij de Toelichting

bijlagen bij de Toelichting bijlagen bij de Toelichting 50 Rhoadviseursvoorleefruimte 050100.1840401 51 Bijlage1 Kavelpaspoortenfasen3&4 Rhoadviseursvoorleefruimte 050100.1840401 52 Rhoadviseursvoorleefruimte 050100.1840401 Kavelpaspoor

Nadere informatie

criteria 1 kozijn- en gevelwijzigingen Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon

criteria 1 kozijn- en gevelwijzigingen Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon criteria 1 kozijn- en gevelwijzigingen 2013 Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon 2 criteria 1 - kozijn- en gevelwijzigingen dorp stad & land

Nadere informatie

VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10. 25 april 2012

VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10. 25 april 2012 VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10 25 april 2012 5 Floris Versterstraat 10 Bestaande situatie 1:200 BEGANE GROND EERSTE VERDIEPING 6 TWEEDE VERDIEPING DERDE VERDIEPING ACHTERGEVEL VOORGEVEL 7 Floris Versterstraat

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK gemeentelijke monumentenlijst, vastgesteld door de gemeenteraad op 14 november 2000

GEMEENTE OLDEBROEK gemeentelijke monumentenlijst, vastgesteld door de gemeenteraad op 14 november 2000 straat + huisnummer : Zuiderzeestraatweg 501 postcode + plaats : 8091 CN WEZEP naam object : Liquenda kadastrale aanduiding : gemeente Oldebroek, sectie M, nr. 4307 bescherming : gemeentelijk monument

Nadere informatie

spelregels reclame- en gevelbeleid Centrum Son

spelregels reclame- en gevelbeleid Centrum Son spelregels reclame- en gevelbeleid Centrum Son 17 november 2005 BURO LUBBERS P:\800_Projecten\876\Word\Algemeen\876_spelregels_171105.doc Gevelbeleid Gevelstructuur Algemeen: Bij eventuele wijzigingen

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving.

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Inleiding De tender voor de voormalige Eurobioscoop heeft als doel de kwaliteiten van het bijzondere gebouw weer een rol te laten spelen in de nieuwe

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 29-04-2014

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 29-04-2014 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 18 Verslag d.d. 29-04-2014 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

Centrumgebieden, kernen, lintbebouwing

Centrumgebieden, kernen, lintbebouwing Centrumgebieden, kernen, lintbebouwing Hier geldt een regulier welstandsniveau, zier hiervoor de niveaukaart. Vergunningvrij? Voor een groot aantal ingrepen aan uw woning hoeft u geen omgevingsvergunning

Nadere informatie

Beeldatlas. Stap 1: Stedebouwkundige plattegrond (deel van de ) buurt. Stap 2: architectonische basistypes. Stap 3: Analyse per straat

Beeldatlas. Stap 1: Stedebouwkundige plattegrond (deel van de ) buurt. Stap 2: architectonische basistypes. Stap 3: Analyse per straat Beeldatlas 6 In de beeldatlas is voor de bepaling van de beeldbepalende karakteristieken een methodiek gekozen die bestaat uit drie stappen. Stap 1: Stedebouwkundige plattegrond (deel van de ) buurt 1

Nadere informatie

DRIESPRONG HARMELEN. Uitgebreide stedebouwkundige randvoorwaarden. m e i 2010

DRIESPRONG HARMELEN. Uitgebreide stedebouwkundige randvoorwaarden. m e i 2010 DRIESPRONG HARMELEN Uitgebreide stedebouwkundige randvoorwaarden m e i 2010 INLEIDING De Driesprong is een complex van 30 seniorenwoningen gelegen aan de Kerkweg en de Uitweg in het centrum van Harmelen.

Nadere informatie

215 Hoofdweg renovatie 2 blokken portiek woningen 45 etage woningen, 15 maisonnettes

215 Hoofdweg renovatie 2 blokken portiek woningen 45 etage woningen, 15 maisonnettes 215 Hoofdweg renovatie 2 blokken portiek woningen 45 etage woningen, 15 maisonnettes VILLANOVA architecten, Rotterdam, 2012 zesxzes visuele communicatie - Nieuwe voorgevels, vanaf de hoek aan de Postjeskade

Nadere informatie

1. Centrale entree pui met trap. 2. Bomen en 3. Haag. 4. De penanten bij de oprit. 5. De vijver

1. Centrale entree pui met trap. 2. Bomen en 3. Haag. 4. De penanten bij de oprit. 5. De vijver 1. Centrale entree pui met trap 2. Bomen en 3. Haag 4. De penanten bij de oprit 5. De vijver 3.2 Cultuurhistorische elementen Belangrijk vertrekpunt bij de verdere planuitwerking van de locatie De Goede

Nadere informatie

D A M C E N T R U M B E E L D K W A L I T E I T. o k t o b e r 2 0 0 4

D A M C E N T R U M B E E L D K W A L I T E I T. o k t o b e r 2 0 0 4 D A M C E N T R U M B E E L D K W A L I T E I T o k t o b e r 2 0 0 4 oktober 2004 West 8 urban design & landscape architecture B E E L D K W A L I T E I T I N H O U D 0 Inleiding 1 Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

Historische Winkelpuien Leiden. Analyse Breestraat 161 te Leiden. Voorwoord

Historische Winkelpuien Leiden. Analyse Breestraat 161 te Leiden. Voorwoord Voorwoord Analyse Breestraat 161 te Leiden Deze bouwhistorische analyse van de winkelpui Breestraat 161 te Leiden is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Leiden, als onderdeel van de realisatie van de

Nadere informatie

Omschrijving en uitgangspunten

Omschrijving en uitgangspunten 2.5 Dakkapellen Omschrijving en uitgangspunten Een dakkapel dient een bescheiden uitbouw in de kap te zijn, bedoeld om de lichttoetreding te verbeteren en het bruikbare oppervlak te vergroten. Dakkapellen

Nadere informatie

Bouwhistorisch onderzoek

Bouwhistorisch onderzoek Bouwhistorisch onderzoek BOUWHISTORISCHE NOTITIE Adres : Gelkingestraat, 4, 6 en 8/10 Status : Rijksmonument Periode : augustus 008 Onderzocht door : Taco Tel Auteur : Taco Tel Datum : Groningen, 13 augustus

Nadere informatie

Typologieën binnen het plangebied Nieuw Poelenburg

Typologieën binnen het plangebied Nieuw Poelenburg Typologieën binnen het plangebied Nieuw Poelenburg In het plangebied zijn diverse typologieën te onderscheiden. In hoofdstuk 2 zijn de volgende typologieën benoemd: Individueel en geschakelde woningen

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK gemeentelijk monument; raadsbesluit 24 juni 2003

GEMEENTE OLDEBROEK gemeentelijk monument; raadsbesluit 24 juni 2003 straat + huisnummer : Zuiderzeestraatweg 230 postcode + plaats : 8096 CH OLDEBROEK naam object : kadastrale aanduiding : gemeente Oldebroek, sectie AF, nr. 275 bescherming : gemeentelijk monument registratienummer

Nadere informatie

: Turlings, Roermond; het ontwerp van de tuin is van J. Cuypers

: Turlings, Roermond; het ontwerp van de tuin is van J. Cuypers Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM086 Naam monument : Pand 'Schlangen' Adres : Rijksweg 1 Postcode en plaats : 6085 AA Horn Kadastrale aanduiding : HOR02 sectie D nr(s) 1993 Coördinaten

Nadere informatie

NIEUWE LEIJENHOF B C. NIEUWE LEIJENHOF Doorsnede blok A Doorsnede blok B. Doorsnede blok C. Doorsnede blok A. Doorsnede blok B.

NIEUWE LEIJENHOF B C. NIEUWE LEIJENHOF Doorsnede blok A Doorsnede blok B. Doorsnede blok C. Doorsnede blok A. Doorsnede blok B. NIEUWE LEIJENHOF De nieuwe Leijenhof wordt een multifunctioneel woonzorgservicecentrum met programma s voor verschillende doelgroepen. De belangrijkste onderdelen zijn: 1. Wonen intramuraal in groepsverband

Nadere informatie

Typering van het monument: Vrijstaande villa uit de jaren dertig in een kenmerkende baksteenarchitectuur gebouwd als burgemeesterswoning.

Typering van het monument: Vrijstaande villa uit de jaren dertig in een kenmerkende baksteenarchitectuur gebouwd als burgemeesterswoning. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM036 Naam monument : n.v.t. Adres : Brugstraat 32 Postcode en plaats : 6096 AB Grathem Kadastrale aanduiding : GTM sectie D nr(s) 946 Coördinaten :

Nadere informatie

Appartementengebouw Cinus

Appartementengebouw Cinus Appartementengebouw Cinus Cinus Appartementen gebouw Cinus Uit de analyse van het kruispunt (Spuikomweg - Coosje Buskenstraat - Spuistraat) blijkt dat het nu wordt gevormd door 5 koppen. Vier monolithische

Nadere informatie

Subcommissie Erfgoed. van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 31-05-2016

Subcommissie Erfgoed. van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 31-05-2016 Subcommissie Erfgoed van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T weeknummer: 22 Verslag d.d. 31-05-2016 Status vastgesteld Aanwezig: Leden: - mevr. Ir. L.L.M. Oudenaarde, voorzitter, stadsbouwmeester

Nadere informatie

Bedrijventerrein Overamstel (deelgebied Daniël Goedkoopstraat / Willem Fenengastraat e.o.)

Bedrijventerrein Overamstel (deelgebied Daniël Goedkoopstraat / Willem Fenengastraat e.o.) Bedrijventerrein Overamstel (deelgebied Daniël Goedkoopstraat / Willem Fenengastraat e.o.) Beoordelingskader Bij de beoordeling of een bouwwerk voldoet aan redelijk eisen van welstand als bedoeld in art

Nadere informatie

Bijlage bij RV 2003/11. De hieronder opgenomen richtlijnen zijn het kader voor de welstandstoetsing van aan- of uitbouwen.

Bijlage bij RV 2003/11. De hieronder opgenomen richtlijnen zijn het kader voor de welstandstoetsing van aan- of uitbouwen. 11 AAN- OF UITBOUWEN (op zij- of achtererf) BIJLAGE bij RV 11 Welstandsoverweging Het bestemmingsplan geeft slechts de plaats en de afmetingen aan van de bijgebouwen die mogen worden gebouwd. Ook het uiterlijk

Nadere informatie

Quickscan Gemeente Drimmelen maart - april 2013

Quickscan Gemeente Drimmelen maart - april 2013 Quickscan Gemeente Drimmelen maart - april 2013 Wagenberg, Brouwerijstraat 3 Woonhuis met garage, ca. 1910. Kenmerken van Jugendstil. Rijk gedetailleerde voorgevel in rode strengperssteen met speklagen

Nadere informatie

Renovatie Lanenflat Nieuw Crooswijk, Rotterdam

Renovatie Lanenflat Nieuw Crooswijk, Rotterdam Renovatie Lanenflat Nieuw Crooswijk, Rotterdam Programma Renovatie van de gevel en diverse bouwkunidge aanpassing Opdrachtgever Woonstad Rotterdam, OCNC Locatie Rotterdam, hoek Boezemlaan en Kerkhoflaan

Nadere informatie

Bijlage: beschrijving van de panden met cultuurhistorische waarden

Bijlage: beschrijving van de panden met cultuurhistorische waarden Bijlage: beschrijving van de panden met cultuurhistorische waarden Kruisstraat 64-66, 68, 68a Ensemble van twee woonhuizen onder een kap en twee vrijstaande woningen. De panden vormen een voorbeeld van

Nadere informatie

GEMEENTE KRIMPENERWAARD. nadere definiëring beeldkwaliteitplan Thiendenland II zuidelijk plandeel (2 e fase)

GEMEENTE KRIMPENERWAARD. nadere definiëring beeldkwaliteitplan Thiendenland II zuidelijk plandeel (2 e fase) GEMEENTE KRIMPENERWAARD nadere definiëring beeldkwaliteitplan Thiendenland II zuidelijk plandeel (2 e fase) Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB BREDA telefoon: 076-5225262 internet: email:

Nadere informatie

STATIONSKWARTIER KAMPEN BEBOUWINGSRICHTLIJNEN NOORDELIJK DEEL 29 AUGUSTUS 2016

STATIONSKWARTIER KAMPEN BEBOUWINGSRICHTLIJNEN NOORDELIJK DEEL 29 AUGUSTUS 2016 STATIONSKWARTIER KAMPEN BEBOUWINGSRICHTLIJNEN NOORDELIJK DEEL BEBOUWINGSRICHTLIJNEN VOOR WONINGBOUW LANGS JUFFROUW KOETLAAN / WADLOPER Programma - De op de tekening aangegeven verdeling in woningtypen

Nadere informatie

Bijlage bij evaluatie van de Welstandsnota Hoogeveen 2005. 2 Aanpassingen gebiedskenmerken deelgebieden - aangepaste deelgebieden 7, 9, 11, 22, 35

Bijlage bij evaluatie van de Welstandsnota Hoogeveen 2005. 2 Aanpassingen gebiedskenmerken deelgebieden - aangepaste deelgebieden 7, 9, 11, 22, 35 Bijlage bij evaluatie van de Welstandsnota Hoogeveen 2005 1 Loketcriteria - aan- en bijgebouwen - dakkappellen 2 Aanpassingen gebiedskenmerken deelgebieden - aangepaste deelgebieden 7, 9, 11, 22, 35 3

Nadere informatie

Nieuwlandsedijk 7 Woning van bescheiden formaat onder zadeldak, ca Traditioneel-ambachtelijke bouwtrant. IJsselsteen. Verkeert, op de voordeur

Nieuwlandsedijk 7 Woning van bescheiden formaat onder zadeldak, ca Traditioneel-ambachtelijke bouwtrant. IJsselsteen. Verkeert, op de voordeur Molenweg 1 Langgevelboerderij, ca. 1850. Traditioneel-ambachtelijke bouwtrant. Het gebouw is volledig in gebruik als woonhuis. Hiertoe zijn in het dak van het voormalige bedrijfsgedeelte dakramen aangebracht.

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 1

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 1 1 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) Aantal voorgaande behandelingen: 3 110139 Bouwadres Rading 146 Loosdrecht Soort bouwwerk Winkel Omschrijving supermarkt Aanvrager Walmarkt vastgoed B.V. M.A. Slager Welstandsnota

Nadere informatie

Uitgangspunten voor doorontwikkeling Binnenstad

Uitgangspunten voor doorontwikkeling Binnenstad Uitgangspunten voor doorontwikkeling Binnenstad In deze bijlage worden de uitgangspunten voor doorontwikkeling weergegeven. Er wordt een onderscheid gemaakt naar de historische bebouwingsstructuur en het

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Emmen, Noorderplein en omstreken. behorende bij de Welstandsnota Koers op kwaliteit (2 e wijziging)

Beeldkwaliteitplan Emmen, Noorderplein en omstreken. behorende bij de Welstandsnota Koers op kwaliteit (2 e wijziging) Beeldkwaliteitplan Emmen, Noorderplein en omstreken behorende bij de Welstandsnota Koers op kwaliteit (2 e wijziging) Gemeente Emmen 21 april 2011 2 1. Inleiding Dit Beeldkwaliteitplan Emmen, Noorderplein

Nadere informatie

Kozijn- of gevelwijziging

Kozijn- of gevelwijziging Kozijn- of gevelwijziging (aan bestaande woningen of woongebouwen of aan bijgebouwen bij bestaande woningen of woongebouwen) Omschrijving en uitgangspunten Van een kozijn- of gevelwijziging is sprake bij

Nadere informatie

Gebied 5 Historische invalswegen

Gebied 5 Historische invalswegen Gebied 5 Historische invalswegen Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 5 Historische invalswegen 81 het gebied is roodgekleurd op de kaart Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 5 Historische invalswegen

Nadere informatie

Verslag ambtelijke welstandstoets van d.d. 13 mei 2015

Verslag ambtelijke welstandstoets van d.d. 13 mei 2015 Verslag ambtelijke welstandstoets van d.d. 13 mei 2015 Aanwezig : M. Kavsitli, M.Overbeeke, W. Crusio en J. van Bergen Vooroverleg Aanvraag Agendapunt Aanvrager Bouwadres Aard bouw Toetsvorm Beschrijving

Nadere informatie

HISTORISCHE WINKELPUIEN LEIDEN HAARLEMMERSTRAAT 3

HISTORISCHE WINKELPUIEN LEIDEN HAARLEMMERSTRAAT 3 Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 152703 / 2051403 HISTORISCHE WINKELPUIEN LEIDEN HAARLEMMERSTRAAT 3 B O U W H I S T O R I S C H E A N A L Y S E april 2012 architektenburo

Nadere informatie

Gevelp uireglement Commerciële Ruimten

Gevelp uireglement Commerciële Ruimten Gevelp uireglement Commerciële Ruimten Datum: 11.05.2012 Referentie: Versie 1.0 INHOUDSOPGAVE 01 INLEIDING 1 02 GEVELPUIEN 2 02.01 Algemeen 2 02.02 Standaard puien 2 02.03 Pui varianten 2 02.03.01 Varianten

Nadere informatie

Uitvoeringsbeleid voor dakkapellen en dakopbouwen Rijssen-Holten 2017

Uitvoeringsbeleid voor dakkapellen en dakopbouwen Rijssen-Holten 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Rijssen-Holten Nr. 149321 28 augustus 2017 Uitvoeringsbeleid voor dakkapellen en dakopbouwen Rijssen-Holten 2017 Gelezen het bestuursvoorstel van 2 mei 2017

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Kapelkesstraat 70-70a te Eijsden

Beeldkwaliteitsplan Kapelkesstraat 70-70a te Eijsden Beeldkwaliteitsplan Kapelkesstraat 70-70a te Eijsden Inhoudsopgave - Inleiding - Doelstelling o Proces o Bestemmingsplan - Het plan o Beschrijving o Ambitie o Beeld o Gevelopbouw o Detaillering o Materialisering

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Heerenveen-Midden Tellegebied Herontwikkeling scholenlocatie Tussen Meineszstraat en Coehoorn van Scheltingaweg

Beeldkwaliteitplan Heerenveen-Midden Tellegebied Herontwikkeling scholenlocatie Tussen Meineszstraat en Coehoorn van Scheltingaweg Beeldkwaliteitplan Heerenveen-Midden Tellegebied Herontwikkeling scholenlocatie Tussen Meineszstraat en Coehoorn van Scheltingaweg Team stedenbouw Voorontwerp 16032017 Inleiding De locaties van de scholen

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 01-07-2014

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 01-07-2014 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 27 Verslag d.d. 01072014 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning: plv.

Nadere informatie

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Eindstraat 11

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Eindstraat 11 Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM078 Naam monument : n.v.t. Adres : Eindstraat 11 Postcode en plaats : 6085 AE Horn Kadastrale aanduiding : HOR02 sectie D nr(s) 1403 Coördinaten :

Nadere informatie

Deelgebied 5, bruggen Apeldoorns Kanaal. 1. Beschrijving bestaande situatie

Deelgebied 5, bruggen Apeldoorns Kanaal. 1. Beschrijving bestaande situatie GELDERS GENOOTSCHAP Welstandsnota Heerde Deelgebied 5, bruggen Apeldoorns Kanaal 1. Beschrijving bestaande situatie In dit deelgebied komen zeven bruggen over het Apeldoorns Kanaal aan de orde. Bruggen

Nadere informatie

SUB COMMISSIE ERFGOED van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 26-11-2013

SUB COMMISSIE ERFGOED van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 26-11-2013 SUB COMMISSIE ERFGOED van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T weeknummer: 48 Verslag d.d. 26-11-2013 Status: vastgesteld Aanwezig: Leden: mevr. Ir. L.L.M. Oudenaarde, voorzitter, stadsbouwmeester

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 35 / 2017 Verslag d.d. 29-08-2017 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

Typering van het monument: Café Central daterende uit 1939 in een zakelijk expressionistische stijl.

Typering van het monument: Café Central daterende uit 1939 in een zakelijk expressionistische stijl. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM003 Naam monument : Café Central Adres : Dorpstraat 48 en 50 Postcode en plaats : 6122 CB Buchten Kadastrale aanduiding : BOR00 sectie H nr(s) 751

Nadere informatie

Typering van het monument: Karakteristiek woonhuis voorzien van een pleisterlaag op L-vormige plattegrond daterende uit circa 1910.

Typering van het monument: Karakteristiek woonhuis voorzien van een pleisterlaag op L-vormige plattegrond daterende uit circa 1910. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM052 Naam monument : n.v.t. Adres : Napoleonsweg 33 Postcode en plaats : 6081 AA Haelen Kadastrale aanduiding : HLN02 sectie B nr(s) 1000 Coördinaten

Nadere informatie

uitbreiding van een woonhuis in Rotterdam

uitbreiding van een woonhuis in Rotterdam uitbreiding van een woonhuis in Rotterdam verbouwing interieur voorjaar 2007 Mens uitbreiding van een woonhuis in Rotterdam In de jaren '50 is prachtige architectuur gemaakt; fijne details worden aangevuld

Nadere informatie

Studie Luifels Jan Evertsenstraat d.d. 21 Februari 2013

Studie Luifels Jan Evertsenstraat d.d. 21 Februari 2013 Studie Luifels Jan Evertsenstraat d.d. 21 Februari 2013 Van der Schaar Investments B.V. Ir. K.H. van der Schaar Jeroen de Vries Architecten Colofon Opdrachtgever: Van der Schaar Investments B.V. ir. K.H.

Nadere informatie

WZNH. i estei±, Adviseurs ruimtelijke kwaliteit. /oo. Vaste. Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede

WZNH. i estei±, Adviseurs ruimtelijke kwaliteit. /oo. Vaste. Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede WZNH Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Heemstede Aantal adviesaanvragen: 8 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 4 Vergaderlocatie Raadhuis

Nadere informatie

INHOUDELIJKE TOELICHTING

INHOUDELIJKE TOELICHTING Agendapunt: 9 No. 04/'09 Dokkum, 26 november 2008 ONDERWERP: beeldcriteria de Twine SAMENVATTING: De welstandsnota bevat geen uitgewerkte welstandscriteria voor (her)ontwikkelingsprojecten. Dergelijke

Nadere informatie

Quickscan Gemeente Drimmelen maart - april 2013

Quickscan Gemeente Drimmelen maart - april 2013 Quickscan Gemeente Drimmelen maart - april 2013 Made Adelstraat 17 Karakteristiek woonhuis onder Mansardedak, ca. 1930. Detailleringen in o.a. het metselwerk zijn kenmerkend voor de bouwperiode en omgeving.

Nadere informatie

Gemeente Reusel - de Mierden. Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel

Gemeente Reusel - de Mierden. Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel Gemeente Reusel - de Mierden Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel Documentatiepagina Opdrachtgever(s): Crijns Rentmeesters Titel rapport: Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel te Reusel - de Mierden Rapporttype: Rapportnummer:

Nadere informatie

Park Krayenhoff Uithoorn

Park Krayenhoff Uithoorn Park Krayenhoff Uithoorn Park Krayenhoff Uithoorn Stedenbouwkundig plan Langwerpige parkzone De wijk wordt voor autoverkeer ontsloten vanuit het zuidoosten met een toegangsweg door het groen vanaf de

Nadere informatie

Donkerelaan 20. Straat en huisnummer : Donkerelaan 20 Postcode en plaats : 2061 JM Bloemendaal Kadastrale aanduiding : A9941 Complexonderdeel :

Donkerelaan 20. Straat en huisnummer : Donkerelaan 20 Postcode en plaats : 2061 JM Bloemendaal Kadastrale aanduiding : A9941 Complexonderdeel : Donkerelaan 20 Straat en huisnummer : Donkerelaan 20 Postcode en plaats : 2061 JM Bloemendaal Kadastrale aanduiding : A9941 Complexonderdeel : Naam object : Oude Dorpshuis Bouwjaar : 1929 Architect : H.W.

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan reclame winkelcentrum De Marren te Leens

Beeldkwaliteitsplan reclame winkelcentrum De Marren te Leens Beeldkwaliteitsplan reclame winkelcentrum De Marren te Leens Uitgangspunten en richtlijnen voor reclame-uitingen op en aan gebouwen en in de openbare ruimte Gemeente De Marne April 2010 Behoort bij besluit

Nadere informatie

GRONINGEN, EEN PRONKJUWEEL MET WELSTAND

GRONINGEN, EEN PRONKJUWEEL MET WELSTAND GRONINGEN, EEN PRONKJUWEEL MET WELSTAND SNELTOETS- CRITERIA DAKKAPELLEN DEEL 4. VERSNELLING: DE SNELTOETS- CRITERIA 1. DAKKAPELLEN 2. DAKOPBOUWEN EN AFSCHEIDINGEN ROND DAKTERRASSEN 3. DAKRAMEN EN ANDERE

Nadere informatie

KAVELPASPOORT WESTREENEN LOO KAVEL #2

KAVELPASPOORT WESTREENEN LOO KAVEL #2 KAVELPASPOORT KAVEL ALGEMEEN BESTEMMINGSPLAN Het bouwplan van uw woning wordt getoetst aan de hand van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan. Daarnaast zijn er ook vergunningvrije bouwmogelijkheden.

Nadere informatie

KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Watermolen. Zaagmolen

KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Watermolen. Zaagmolen KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Watermolen Zaagmolen KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Inhoud Beeldkwaliteit Kavelpaspoorten Projectnummer : 11008-001 Bestand : 11008-001-19 Datum : 30 september

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 18-11-2014

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 18-11-2014 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 47 Verslag d.d. 18-11-2014 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

Kavelpaspoort 18 kavels Harderweide d.d

Kavelpaspoort 18 kavels Harderweide d.d Kavelpaspoort 18 kavels Harderweide d.d. 24-11-2016 Uitgangspunten bouwmogelijkheden gemeentelijke kavels: Hoofdgebouw dient gebouwd te worden in de voorgevelrooilijn (zie bijlagen); De afstand tussen

Nadere informatie

stedenbouwk. randvoorwaarden s-herenwei te Maasland

stedenbouwk. randvoorwaarden s-herenwei te Maasland stedenbouwk. randvoorwaarden s-herenwei te Maasland transformatie weide s-herenstraat tussen 88 en 89 30_05_2007 stedenbouwkundig concept Maasland routing, herkenningspunten en contouren stedelijk gebied

Nadere informatie

Individuele woningbouw niveau 3

Individuele woningbouw niveau 3 Gebied 11: Canadalaan Individuele woningbouw niveau 3 Bebouwing De bebouwing in dit gebied dateert uit de jaren 70-80 en de oorspronkelijke functie is gelijk aan de huidige; te weten wonen. De bebouwing

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker Lunteren mei 0 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 N Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 Inhoud Inleiding Stedenbouwkundige uitgangspunten Gebouwen

Nadere informatie

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 06-08-2015 Advies over de periode van 22-07-2015 t/m 06-08-2015

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 06-08-2015 Advies over de periode van 22-07-2015 t/m 06-08-2015 Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 06-08-2015 15-17743 Adres: Lucasbolwerk te Utrecht het plaatsen van fietsenrekken voor de duur van zes maanden 29-7-2015 Commissie: 11-8-2015

Nadere informatie

Historische Winkelpuien Leiden. Analyse Steenstraat 12 te Leiden. Voorwoord

Historische Winkelpuien Leiden. Analyse Steenstraat 12 te Leiden. Voorwoord Voorwoord Analyse Steenstraat 12 te Leiden Deze bouwhistorische analyse van de winkelpui Steenstraat 12 te Leiden is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Leiden, als onderdeel van de realisatie van de

Nadere informatie

eusden voormalige schoollocatie Loysderhoek Leusden Zuid Kavelpaspoorten Pr. Margrietlaan

eusden voormalige schoollocatie Loysderhoek Leusden Zuid Kavelpaspoorten Pr. Margrietlaan eusden voormalige schoollocatie Loysderhoek Leusden Zuid Kavelpaspoorten Pr. Margrietlaan 3 2 1 5 4 Kavelpaspoorten Leusden Zuid Tot 1969, toen de gemeente Leusden werd uitgebreid, heette het dorp Leusbroek.

Nadere informatie

Bennebroekerlaan 10. Bouwjaar : Circa 1890 Architect : : Neorenaissance-trant met invloed van de Chaletstijl Oorspronkelijke functie : Woonhuis

Bennebroekerlaan 10. Bouwjaar : Circa 1890 Architect : : Neorenaissance-trant met invloed van de Chaletstijl Oorspronkelijke functie : Woonhuis Bennebroekerlaan 10 Straat en huisnummer : Bennebroekerlaan 10 Postcode en plaats : 2121 GR Bennebroek Kadastrale aanduiding : A4647 Complexonderdeel : Naam object : De Lijsterhof Bouwjaar : Circa 1890

Nadere informatie

18 december 2014 Drachten Nieuwbouw de Spreng

18 december 2014 Drachten Nieuwbouw de Spreng 18 december 2014 Drachten Nieuwbouw de Spreng Project omschrijving Drachten De Spreng Selectie ontwikkelende aannemer Projectnummer P09895 Inbo Heerenveen Koornbeursweg 69 8442 DJ Heerenveen T +31 (0)512

Nadere informatie

Stedenbouwkundige onderbouwing dakopbouwen Componistenbuurt

Stedenbouwkundige onderbouwing dakopbouwen Componistenbuurt Stedenbouwkundige onderbouwing dakopbouwen Componistenbuurt 1 Locatie en omgeving De Componistenbuurt is een jaren 70 wijk gelegen in het noordoosten van Berkel. De westzijde van de Componistenbuurt wordt

Nadere informatie

Bijlage 6 B e g r i p p e n l i j s t

Bijlage 6 B e g r i p p e n l i j s t Bijlage 6 B e g r i p p en lijst B e g r i p p en lijst Aanbouwen Achterkant Afdak Een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in directe verbinding staat, welk gebouw

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BEELDKWALITEIT S-HEER ABTSKERKE, GEDEELTE COLENSHOEK II, 3e fase, 2013

RICHTLIJNEN BEELDKWALITEIT S-HEER ABTSKERKE, GEDEELTE COLENSHOEK II, 3e fase, 2013 In dit informatieblad worden nadere richtlijnen gegeven met betrekking tot de beeldkwaliteit voor de woningbouwlocatie Colenshoek II fase 3, te s-heer Abtskerke. De gemeente Borsele streeft naar een aantrekkelijk

Nadere informatie

Typering van het monument: Woonhuis uit 1896 dat deel uitmaakt van de historische bebouwingsstructuur van de dorpskern Hunsel.

Typering van het monument: Woonhuis uit 1896 dat deel uitmaakt van de historische bebouwingsstructuur van de dorpskern Hunsel. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM088 Naam monument : n.v.t. Adres : Jacobusstraat 2 Postcode en plaats : 6013 KK Hunsel Kadastrale aanduiding : HSL00 sectie B nr(s) 2771 Coördinaten

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai. 232.30.05.35.00 1 juli 2013

Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai. 232.30.05.35.00 1 juli 2013 Plek voor ideeën Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai 232.30.05.35.00 1 juli 2013 Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai 1 juli 2013 232.30.05.35.00 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 19-02-2015 Advies over de periode van 06-02-2015 t/m 19-02-2015

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 19-02-2015 Advies over de periode van 06-02-2015 t/m 19-02-2015 Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 19-02-2015 13-05668 Adres: Nieuwegracht 19-21 te Utrecht het verbouwen van het rijksmonument, het plaatsen van dakramen, verlagen van de keldervloer,

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 21-01-2014

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 21-01-2014 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 04 Verslag d.d. 21-01-2014 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

Sneltoetscriteria 2008

Sneltoetscriteria 2008 Aan- en uitbouwen Sneltoetscriteria 2008 Omschrijving en uitgangspunten Een aan- of uitbouw is een grondgebonden toevoeging van één bouwlaag aan een gevel van een gebouw. Voor wat betreft rooilijnen en

Nadere informatie

Gemengde bebouwing niveau 3

Gemengde bebouwing niveau 3 Gebied 8: Nederheide Gemengde bebouwing niveau 3 Bebouwing De westkant van de straat Nederheide hoort bij Woensdrecht, terwijl de oostkant bij Hoogerheide hoort. De oorspronkelijke bebouwing dateert uit

Nadere informatie

Dakkapel. Voldoet uw bouwplan aan de vergunningvrije criteria op grond van de Woningwet? Zie ook folder van VROM

Dakkapel. Voldoet uw bouwplan aan de vergunningvrije criteria op grond van de Woningwet? Zie ook folder van VROM Dakkapel Voldoet uw bouwplan aan de vergunningvrije criteria op grond van de Woningwet? Zie ook folder van VROM ja nee U kunt direct gaan bouwen. De bouw moet veilig (bijv. stevige constructie) en gezond

Nadere informatie

Inleiding en context. Startnotitie De onderstaande tekst is integraal uit de startnotitie overgenomen.

Inleiding en context. Startnotitie De onderstaande tekst is integraal uit de startnotitie overgenomen. Centrumgebied Heemstede deel 1 Bebouwing, Aanpassingen Welstandsnota 24 september 2009 Inleiding en context De aanleiding voor het opstellen van richtlijnen voor nieuwe welstandscriteria ten behoeve van

Nadere informatie

Typering van het monument: Voormalige boerderij met woongedeelte in een traditionele, negentiende-eeuwse bouwstijl.

Typering van het monument: Voormalige boerderij met woongedeelte in een traditionele, negentiende-eeuwse bouwstijl. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM081 Naam monument : Pand 'Peeters' Adres : Kasteelstraat 9 Postcode en plaats : 6085 BH Horn Kadastrale aanduiding : HOR02 sectie D nr(s) 2105 Coördinaten

Nadere informatie

Concept. wonen in de kern. wonen rondom de kern

Concept. wonen in de kern. wonen rondom de kern Concept Fiet sr out e wonen in de kern wonen rondom de kern won en in het lint 16 Door te spelen met de richtingen en de hellingshoeken van de kappen ontstaat er een gevarieerd straatbeeld. Eenheid en

Nadere informatie

BIJGEBOUW OF OVERKAPPING OP ZIJ OF ACHTER ERF

BIJGEBOUW OF OVERKAPPING OP ZIJ OF ACHTER ERF SNELTOETSCRITERIA BIJGEBOUW OF OVERKAPPING OP ZIJ OF ACHTER ERF De afstand tot de voorgevel moet ongeveer 3m zijn. Indien het zij- en/of achtererf grenst aan de weg of een openbaar pad dan dient de afstand

Nadere informatie

BEELDKWALITEITSPLAN. Schutboom en omgeving Gemeente Best

BEELDKWALITEITSPLAN. Schutboom en omgeving Gemeente Best BEELDKWALITEITSPLAN Schutboom en omgeving Gemeente Best Croonen Adviseurs b.v. Hoff van Hollantlaan 7 Postbus 435 5240 AK Rosmalen Tel: 073 5233900 Fax: 073 5233999 www.croonen.nl BOE01-BES00006-01f 10

Nadere informatie

1. De linten. historische foto van het lint,kornhorn

1. De linten. historische foto van het lint,kornhorn 1. De linten De bebouwing aan de linten is divers. De bebouwing heeft vaak typerende bouwstijlen vanuit hun bouwperiode. Zichtbaar zijn de traditionele stijlen uit het einde van de 19e eeuw. Uit de eerste

Nadere informatie