Meet the boss Scholieren leggen BP-topman vuur aan de schenen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meet the boss Scholieren leggen BP-topman vuur aan de schenen"

Transcriptie

1 INFORMATIEBLAD VAN BP VOOR EINDHOUT, GROOT-VORST, OOSTERLO, JAARGANG 8 25 Winter 2005 PUNT, STELEN, WINKELOMHEIDE, ZAMMEL EN ZITTAART Meet the boss Scholieren leggen BP-topman vuur aan de schenen IN DIT NUMMER: Extra Muros Kristine Verheyden van VITO p4 Toekomst opnieuw hertekend Innovene overgenomen door Ineos p6 Energiecoördinator Jef Reumers BP draagt haar Kyoto-steentje bij p8 Tips voor thuis en elders Voor een veilige Kerst en Nieuwjaar p9 Onderhoudsbeurt PX Succesvol afgerond p10 Buren 25-v2.indd :48:55

2 Colofon Buren verschijnt viermaal per jaar en is een uitgave van: BP Chembel N.V. Amocolaan Geel Postadres & secretariaat: PR-secretariaat Lea Dries BP Amocolaan GEEL Tel: Verantwoordelijke Uitgever: Patrick Claeys BP Amocolaan GEEL Foto's: BP Eric De Vos Foto Coolens & Deleuil Ivan Daems Lea Dries Kinderpagina: Wendy Onsea Vormgeving: FM graphics Druk: Grafilux Printing bvba Productie: FokZ Communications GROENE TELEFOON 0800/ Terugblikken December, de laatste maand van het jaar, is een prima moment om even terug te blikken op onze prestaties in We kunnen stellen dat 2005 het jaar geweest is van het groot onderhoud van al de eenheden en in het bijzonder de PX-eenheid. Die laatste vormde een hele uitdaging, omdat we ze voor het eerst na vijf jaar productie hebben stilgelegd. Een goed onderhouden fabriek leidt immers tot een betrouwbare fabriek. Iedereen heeft tijdens de werkzaamheden een schitterende job gedaan. Met de hulp van 300 contractors zijn de werken veilig uitgevoerd en dat zonder ernstige persoonlijke verwondingen. Ook met betrekking tot de emissies tijdens de PX-stop is slechts eenmaal een concentratieverhoging geweest zonder echter de wettelijke limiet van 1 ppm te bereiken. Ik ben dan ook fier op dit behaalde veiligheids- en milieuresultaat! In het voorjaar hebben we aangekondigd dat Innovene op het einde van 2005 naar de beurs zou worden gebracht. Ondertussen heeft BP het bedrijf in zijn geheel verkocht aan INEOS, een Brits bedrijf met roots in België. Meer informatie hierover elders in dit blad. Een van de doelstellingen van BP betreft educatie, iets wat we concreet maken in het project schoolbezoeken in verband met chemie en de jeugd. Tegelijk worden projecten voor jongeren financieel ondersteund. Een voorbeeld hiervan is Meet the boss, een initiatief van Fedichem Vlaanderen dat voor de tweede maal in Vlaanderen is georganiseerd. Het hoe en waarom leest u op de volgende bladzijde. Rest mij nog iedereen prettige eindejaarsfeesten toe te wensen en een gelukkig 2006! Gijs Meerburg gedelegeerd bestuurder BP in Geel Bij de cover Meet the boss : scholieren leggen BP-topman vuur aan de schenen Op donderdag 17 november 2005 legden twee Vlaamse en twee Nederlandse klassen uit het middelbaar onderwijs het vuur aan de schenen van Gijs Meerburg, gedelegeerd bestuurder van BP in Geel. Een en ander kadert in het Meet the boss -initiatief van Fedichem Vlaanderen waarbij een topman uit de sector het debat aangaat met middelbare scholieren van het 5de en 6de jaar. Lees hiernaast verder. 2 Buren 25 - winter Buren 25-v2.indd :49:03

3 Meet the boss Scholieren leggen BP-topman vuur aan de schenen Op donderdag 17 november 2005 legden twee Vlaamse en twee Nederlandse klassen uit het middelbaar onderwijs het vuur aan de schenen van Gijs Meerburg, gedelegeerd bestuurder van BP in Geel. Een en ander kadert in het Meet the boss -initiatief van Fedichem Vlaanderen, de Vlaamse afdeling van de Federatie van de Chemische Industrie van België. Plaats van het gebeuren was De Bemt in Geel. Het was een gemengde Vlaams/Nederlandse match, met voor Vlaanderen het Sint- Dimpnacollege uit Geel en de Vrije Sint-Lambertusschool uit Westerlo. Uit Breda namen twee klassen uit het Newmancollege deel. Fedichem organiseerde voor de tweede maal (na BASF in Antwerpen) deze debatnamiddag tussen een topman uit de sector en middelbare scholieren van het 5de en 6de jaar. Het programma heet Meet the boss en is al jaren een succesconcept in Nederland. Net als de eerste keer was het een gemengde Vlaams/Nederlandse match, met ditmaal voor Vlaanderen het Sint- Dimpnacollege uit Geel en de Vrije Sint-Lambertusschool uit Westerlo. Uit Breda namen twee klassen uit het Newmancollege deel. Kunststoffen uit olie Fabriceren van kunststoffen is het meest duurzame gebruik van onze aardoliereserves, dat was de centrale stelling die Gijs ontwikkelde en verdedigde. De jongeren formuleerden daarover afgeleide stellingen, gevolgd door een debat in de hele groep. De klas die dat op de meest geïnspireerde manier deed, won een mooie geldprijs. Zin De chemische sector wil met iedereen praten over wat hij doet en dat geldt zeker voor jongeren. Vaak is chemie voor hen immers een grote onbekende, terwijl de chemische industrie via haar producten wel in het dagelijks leven alomtegenwoordig is en voor tal van problemen duurzame oplossingen biedt. Nog? Dit initiatief loopt in samenwerking met de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. Ondertussen is er al een derde Meet the Boss geweest en staan er nieuwe edities voor 2006 op de agenda. Ook daar zal Fedichem Vlaanderen op andere plaatsen een chemiebaas met middelbare scholieren confronteren. En oh ja, de Vrije Sint-Lambertusschool uit Westerlo werd door de jury bekroond als debatwinnaars van de BP in Geel-editie. Ze gingen naar huis met 500 euro, Gijs Meerburg, oog in oog met de jongeren De jongeren lieten zich niet onbetuigd Amocobosje feestelijk ingehuldigd Onder het goedkeurend oog van Ludo Helsen en Rik Peys (schepen milieu van Laakdal) knipt een jonge buurtbewoner het officiële lint door. Heel wat directe omwonenden liepen het nieuwe wandelpad mee in. Ook het goede weer was van de partij op 13 september 2005 bij de feestelijke inhuldiging van het zogenaamde Amocobosje. Ludo Helsen, bestendig afgevaardigde bij de provincie Antwerpen en Gijs Meerburg, gedelegeerd bestuurder van BP, waren de gelegenheidssprekers. Gasten waren de directe omwonenden van het nieuw stukje groen langs de E313 en afgevaardigden van het schepencollege van Laakdal, van de Stichting Kempens Landschap (SKL) en van Bosbeheer. Onder een blauwe hemel liepen de zowat 65 aanwezigen de eerste stappen langs het nieuwe wandelpad op het heringerichte terrein. Dat terrein had SKL een poos geleden en met steun van BP, aangekocht. Het oorspronkelijke weiland van 1 ha 76 a ligt op de grens van Eindhout en Geel en sluit aan bij een bestaand stuk Eindhouts bos. Nu is het aan de natuur om de jonge plantjes te laten volgroeien zodat de nieuwe recreatiezone er binnenkort op haar best uitziet. Buren 25 - winter Buren 25-v2.indd :49:10

4 Kristine Verheyden (VITO) In de rubriek Extra Muros, wat zoveel betekent als buiten de muren, gaat Buren op bezoek bij iemand die geen medewerker is van BP, maar wel van min of meer dichtbij, betrokken is bij de onderneming. Een mens die als het ware van buiten de muren naar binnen kijkt. Voor dit nummer van Buren gingen we langs bij Kristine Verheyden (42), communicatieverantwoordelijke bij VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek). VITO voert voor BP onder meer meetcampagnes uit. Wat doet VITO? Kristine Verheyden: VITO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie op het vlak van energie, leefmilieu en materialen. Er werken bij ons in totaal zowat 500 mensen, die bijna allemaal hooggekwalificeerd zijn. We ontwikkelen dan ook innoverende producten en processen, waarbij de nieuwste kennis en technologieën moeten vertaald worden in praktisch toepasbare realisaties. Het vrijwaren van het leefmilieu en het duurzaam gebruik van energie en grondstoffen staan daarbij voorop. We proberen op die manier onafhankelijke adviezen en oplossingen te bieden aan bedrijven, in eigen land, maar ook in het buitenland. Ook aan de overheid geven we adviezen. Dat kan regionaal zijn, maar ook federaal en zelfs Europees. Kristine Verheyden: BP maakt ook gebruik van onze divisie BBT of Best Beschikbare Technologie. Zo bijvoorbeeld in verband met de economische haalbaarheid van geluidsbeperkende maatregelen. De lucht in en rond de site van BP wordt op vele manieren gecontroleerd en gemeten. Naast de eigen bewaking van de emissies in de fabriek (OPSIS-systeem), zijn er de vaste meetstations van VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) en de regelmatige meetcampagnes van VITO. VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) is, net als VMM, een onafhankelijke instantie, maar meet op veel meer plekken naar de aanwezigheid van onder andere benzeen. Kristine Verheyden is verantwoordelijk voor de externe communicatie van VITO. Wat doet u voor de overheid? Kristine: VITO is aangesteld als Vlaams referentielaboratorium voor alle milieuanalyses. Dat wil zeggen dat we ook de structurele wetenschappelijke partner zijn van de Vlaamse milieuadministraties. Dat is zo voor onder meer de wetenschappelijke onderbouwing van de technische regelgeving voor afval, bodem en lucht. Op Europees niveau is VITO binnen Vlaanderen op die manier dan ook het aanknopingspunt voor Europese programma s rond normalisatie van milieuanalysemethoden. Wat doet VITO voor BP in Geel? Kristine: VITO voert regelmatig meetcampagnes uit naar benzeen, tolueen, xylenen, methylacetaat en methylbromide. Benzeen, tolueen en xylenen zijn overal in Vlaanderen in de lucht aanwezig en dit zowel als gevolg van het verkeer als van industriële bronnen. Ook methylbromide komt op meerdere plaatsen voor. Maar methylacetaat is in de regio typisch voor BP en daarom zit het ook mee in de lijst. De meting van die stof laat toe om de BP-bijdrage te bepalen aan het algemeen concentratieniveau van de verschillende componenten in de omgeving. Hoe zijn de resultaten tot nu toe? Kristine: Tijdens de laatste meetcampagne van rond de jaarwisseling waren de meetresultaten vergelijkbaar met de resultaten van de vorige meetcampagnes. Ze waren evenmin substan- Wij ervaren BP in Geel als een bedrijf dat belang hecht aan een eventuele milieu-impact van het bedrijf op de omgeving. tieel verschillend van concentraties gemeten in vergelijkbare gebieden in Vlaanderen. De resultaten worden daarnaast getoetst aan de wetgeving en aan de milieuvergunning. Omwille van de meerdere metingen op geregelde tijdstippen kan ook de evolutie van het concentratieniveau worden nagegaan. Waar en wanneer worden die meetcampagnes dan wel gehouden? Kristine: Vanaf de campagne van oktober 2003 tot januari 2004 koos VITO elf locaties uit om metingen uit te voeren. Die locaties werden gekozen op basis van de plekken waar de hoogste concentraties werden geregistreerd tijdens vorige meetcampagnes. De eerste meetcampagne dateert van de periode december 1997 tot februari Er zijn tot nu toe zes meetcampagnes geweest. Hoe verloopt het contact met BP? Kristine: Tijdens de meetcampagnes wordt er regelmatig overleg gepleegd voor afspraken rond het omwisselen van de bemonsteringsapparaatjes. Na de meetcampagnes is er communicatie rond de rapportering. Deze afspraken verlopen altijd op een correcte manier. Wij ervaren BP als een bedrijf dat belang hecht aan een eventuele milieu-impact van het bedrijf op de omgeving. In deze context kaderen ook de verschillende meetcampagnes. Hoe scoort BP in Geel op milieugebied in de metingen tot nu toe? Kristine: Enkel voor benzeen is er een Europese grenswaarde van kracht, voor de overige polluenten (vervuilende stoffen) zijn er geen grenswaarden in omgevingslucht beschikbaar. Daarom worden als toetsingscriterium de concentraties genomen vanaf dewelke er een impact is op de volksgezondheid. We gebruiken daarvoor de grenswaarden van de Wereldgezondheid sorganisatie (WHO). De metingen rond BP voldoen zowel aan de benzeengrenswaarden als aan die van de WHO. Wanneer is de eerstvolgende meetcampagne? Kristine: De zevende meetcampagne is nu aan het lopen. Ze is gestart in september en ze loopt nog tot januari Maakt BP in Geel nog op andere manieren gebruik van de diensten van VITO? Kristine: BP maakt ook gebruik van onze divisie BBT of Best Beschikbare Technologie. Het BBT-kenniscentrum van VITO heeft al geruime tijd goede contacten met BP. Die samenwerking De zevende VITO-meetcampagne is nu aan het lopen. Ze is gestart in september en ze loopt nog tot januari Op de foto, een van de bemonsteringsapparaatjes. 4 Buren 25 - winter Buren 25-v2.indd :49:16

5 Kristine Verheyden: VITO ontwikkelt innoverende producten en processen, waarbij de nieuwste kennis en technologieën moeten vertaald worden in praktisch toepasbare realisaties. heeft onder meer in juni 2005 geleid tot een project bij BP in Geel. Dat handelde over de economische haalbaarheid van geluidsbeperkende maatregelen. Bij de recentste hervergunning was de bijzondere voorwaarde opgenomen dat BP moest streven naar een geluidsniveau van 45 db(a) voor alle bestaande installaties, ter hoogte van de dichtstbijzijnde bebouwing. Het VITO-onderzoek vormde mee de basis van het onderhandelingsdossier van BP bij het overleg met de overheid. Kristine Verheyden: De metingen rond BP voldoen zowel aan de benzeengrenswaarden als aan die WHO-richtwaarden. Methylacetaat is in de regio typisch voor BP en daarom zit het ook mee in het rijtje van de gemeten stoffen. Pc s naar scholen De computer is niet meer weg te denken uit de moderne maatschappij, of je nu zelf een pc-geletterde bent, dan wel een overtuigde digibeet. Kinderen kunnen dus maar best vanaf jonge leeftijd leren omgaan met dit medium. In september 2005 heeft BP een 250-tal oudere pc s verdeeld bij scholen in Geel, Laakdal en Meerhout. Ook onderwijsinstellingen waar kinderen van medewerkers school lopen, kwamen in aanmerking. De geste werd gewaardeerd, waarvan deze dankbrieven en -mails getuigen. Resultaten meetcampagnes VITO dec.99 mrt.98 okt.99 jan.00 jun.00 sep.00 jan.02 apr.02 okt.03 jan.04 okt.04 jan.05 methylacetaat benzeen tolueen o-xyleen M/p-xyleen gem max gem max gem max gem max gem max geen geen 2,3 3,1 5,5 19,9 1 3,3 6,1 80,9 2,3 15,9 1,4 1,9 4,5 10,3 0,8 2,1 3,1 11 1,6 16,6 1 2,4 3,3 7 0,7 3,1 2,6 12,4 3,3 31,6 0,8 2,2 2,3 5,8 0,5 1,5 2,2 8,7 2,3 22,9 1,7 2,9 2,9 4,4 0,7 1,7 4,1 12,5 De waarden in de tabel zijn uitgedrukt in microgram per kubieke meter. gem staat voor het gemiddelde over de volledige periode en over het volledige gebied. max staat voor het absolute maximum over 1 maand op 1 punt. Methylbromide kon in geen enkele campagne gemeten worden. De waarden waren met andere woorden altijd lager dan de detectiegrens. 1,6 8,7 1,6 2,6 2,9 4,6 0,7 1,9 2,7 6,4 Zondag van de Chemie Zin om (nog eens) de fabriek te bezoeken? Op zondag 14 mei 2006 openen BP en BP en Innovene openen de deuren voor het grote Innovene in Geel opnieuw publiek. Afspraak op zondag 14 mei de deuren voor het grote publiek. Zoals vorige edities gebeurt dat samen met andere bedrijven uit de chemie, farmacie, kunststofverwerking, biotechnologie Initiatiefnemer is opnieuw Fedichem, de federatie van de chemische industrie van België. Voor het eerst wordt afgestapt van de algemene naam opendeurdagen en resoluut gekozen voor één dag, de zondag. Die dag is in de loop der jaren immers een echte publieksdag geworden. Vandaar ook de campagnenaam Zondag van de Chemie. Zet het in je agenda: 14 mei Innovene door Ineos overgenomen De BP-groep heeft met de Britse groep Ineos een principeovereenkomst afgesloten voor de verkoop van Innovene. Innovene is de BP-dochter waarin de olefinen- en derivatenactiviteiten zijn samengebracht, aangevuld met raffinaderijen. De verkoopsom bedraagt 9 miljard US dollar en omvat alle productiesites, markten en technologie. De verkoop is afhankelijk van de goedkeuring van de autoriteiten en wordt naar verwachting afgerond in december van Zie ook het interview met Luc Goffings en Clint Herring op pagina 10 en 11 en het volledige persbericht op de website van BP in Geel. Ons bedrijf Innovene Buren 25 - winter Buren 25-v2.indd :49:20

6 Op een rollercoaster van verandering naar verandering Innovene overgenomen door INEOS Luc Goffings en Clint Herring - beiden van Innovene en respectievelijk gedelegeerd bestuurder van de sites in Geel en Lillo en site operational manager van Geel - steken het niet onder stoelen of banken: We zitten op een rollercoaster (achtbaan - red.). We rollen in een rotvaart van de ene naar de andere verandering. Nog geen jaar nadat Innovene - toen nog NewCo genoemd - juridisch van BP werd losgekoppeld, wordt bekend dat INEOS Innovene heeft overgenomen. En nauwelijks meer dan een half jaar nadat de nieuwe naam Innovene en het bijbehorende logo feestelijk werden geïntroduceerd (maart 2005) is de kans heel groot dat ze snel weer zullen verdwijnen. Naar verwachting wordt INEOS op 16 december 2005 immers de officiële nieuwe eigenaar. Luc Goffings: De naam en het logo van Innovene waren in maart van dit jaar erg positief onthaald door de medewerkers. Ze verhoogden de teamgeest en brachten heel wat dynamiek op gang. We stonden immers samen aan de start van een volledig nieuw bedrijf en er heerste een enthousiast gevoel van we gaan ervoor. Met de introductie van de naam en het logo kreeg de aanzet van een eigen bedrijfscultuur ook concreet gestalte. Want het gaat natuurlijk niet om namen en logo s zelf, zo weet Clint Herring, Steeds sneller veranderen Je kunt je vragen stellen over waar het moet eindigen. Het industrielandschap verandert in een rotvaart: het aantal overnames, naamsveranderingen, splitsingen en joint ventures lijkt almaar toe te nemen en doet zelfs het hoofd tollen van de mensen uit de industrie zelf. Voor de werknemers van de betrokken bedrijven of afdelingen is het een kwestie van datzelfde hoofd koel te houden en te hopen op rustiger tijden. Neem de fabriek in Geel: gebouwd in 1967 werd die meer dan 30 jaar onveranderd door Amoco gerund. Een nu onvoorstelbaar lange tijd als je ziet wat er sinds de laatste paar jaren veranderd is: 1998: joint venture BP Amoco 2000: BP Amoco wordt BP 2004: de beslissing valt om een deel van de chemieactiviteiten (waaronder de PPproductie voor Geel) te verzelfstandigen 1 oktober 2004: NewCo, zoals Innovene toen tijdelijk heette, wordt juridisch onafhankelijk 21 maart 2005: feestelijke voorstelling van de naam Innovene en het logo 7 oktober 2005: BP kondigt aan dat Innovene wordt verkocht aan INEOS 16 december 2005: feitelijke overname door INEOS van wat nu Innovene is (onder voorbehoud van goedkeuring door de controlerende instanties) maar om waar de onderneming voor staat. Wij waren Innovene en stonden klaar om helemaal op eigen koers te varen, los van BP. Maar toen de BP-groep in oktober 2005 onverwacht aankondigde dat het Innovene zou verkopen aan INEOS, ging er een schok door de gelederen. In één klap was het zorgvuldig opgebouwde toekomstbeeld weg. In plaats van op eigen benen staan, zouden we het onderdeel worden van een bestaand bedrijf, INEOS. Belgisch kleurtje van INEOS Luc: Niet dat we hier nu met zijn allen ontgoocheld rondlopen. Want er zijn ook heel wat positieve kanten aan het verhaal. Om te beginnen bleek dat Innovene voor INEOS (en vele andere geïnteresseerde ondernemingen) zo interessant en waardevol was dat er veel geld voor op tafel werd gelegd, zo n 9 miljard dollar. Daarnaast heeft INEOS een uitstekende reputatie als een groeibedrijf met een focus op chemie en op productie. We hadden evengoed in de handen kunnen vallen van een bankenconsortium of iets dergelijks, die voor het korte gewin gaan. Ten slotte heeft INEOS in België twee succesvolle fabrieken (Zwijndrecht en Doel). Meer nog, het ontstaansverhaal van INEOS is erg Belgisch gekleurd (zie kadertje). Geen onrust Er is dan ook weinig onrust of onzekerheid te bespeuren, noch hier in Geel, noch in de vestiging Clint Herring (site operational manager van Innovene in Geel): INEOS is een productiegerichte onderneming en werkt erg gedecentraliseerd. Er is nauwelijks sprake van een hoofdkantoor - de nadruk ligt op de productiesites. in Lillo. Clint: INEOS werkt erg gedecentraliseerd. Er is nauwelijks sprake van een hoofdkantoor - de nadruk ligt op de productiesites. We zullen dus waarschijnlijk de kans krijgen om onszelf te bewijzen. In die zin zal er waarschijnlijk niet echt veel veranderen. Betrouwbaar is veilig en milieuvriendelijk Luc: Ook op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu hebben we er een goed oog op. INEOS wordt gerund door ingenieurs die vooral goed willen produceren. Dat vraagt om fabrieken die betrouwbaar zijn - reliability is de term die doorgaans gebruikt wordt. En wat blijkt? We verwachten Dat reliability weinig verschil op en gezondheid, het gebied van veiligheid en communicatie en milieu hand gezondheid, veiligheid en milieu. in hand gaan. Een betrouwbaar proces is een schoon en veilig proces, kortom. Daarnaast zijn de ongevallenstatistieken bij de INEOS-bedrijven zeer goed en ook dat boezemt natuurlijk vertrouwen in. En de buren? Clint: Er is op dit moment ( red.) nog maar weinig contact geweest tussen de verantwoordelijken van de sites van INEOS en Innovene in België. We kunnen daar dus niet veel over zeggen. Wel weten we dat INEOS in Zwijndrecht, samen met een groot aantal buurbedrijven ook een burenblad hebben. Open, zo heet het blad, wordt net zoals Buren verdeeld in de buurgemeenten en heeft een vergelijkbare inhoud en aanpak. Het toont op zijn minst aan dat er aandacht is voor de omwonenden. Voor de onmiddellijke toekomst, en dan spreken we over 2006, zal er niet veel veranderen op het gebied van communicatie. We blijven zeker tot het einde van dat jaar deelnemen aan Buren, de Groene Telefoon, het Burenplatform en de Overlegcommissie. We gaan 6 Buren 25 - winter Buren 25-v2.indd :49:29

7 De naam en het logo van Innovene waren in maart van dit jaar erg positief onthaald door de medewerkers Ook BASF Antwerpen structureert overleg met omwonenden Net zoals BP in Geel dat al jaren doet, is ook BASF in Antwerpen begonnen met een regelmatig burenoverleg. Het BurenOverleg BASF, of kort BOB, komt vier keer per jaar bij elkaar. Het BOB doet denken aan het Burenplatform zoals BP en Innovene dat hanteren bij het overleg met inwoners uit Geel, Laakdal en Meerhout. BASF praat met mensen uit Zandvliet, Berendrecht, Stabroek en twee Nederlandse gemeenten van net over de grens. En net zoals het Burenplatform zijn projecten, veiligheid, milieu en communicatie typische gespreksonderwerpen van het BOB. Luc Goffings (gedelegeerd bestuurder van de sites van Innovene in Geel en Lillo): INEOS heeft een uitstekende reputatie als een groeibedrijf met een focus op chemie en op productie. De deelnemers aan het eerste BurenOverleg BASF INEOS in Zwijndrecht heeft, samen met een groot aantal buurbedrijven, een burenblad - Open - dat net zoals Buren verdeeld wordt in de buurgemeenten en een vergelijkbare inhoud en aanpak heeft. ook samen met BP in Geel meedoen aan de Zondag van de Chemie (zie p. 5 - red.). Ook de vestigingen van Innovene in Lillo en Feluy nemen deel aan dat initiatief van Fedichem, de federatie van de chemische industrie in België. Kortom Luc besluit: Het leven gaat verder. We hadden onszelf graag als Innovene bewezen, op eigen benen gestaan en een competitief, veilig en gezond bedrijf uit de grond gestampt. Maar al met al vermoed ik dat we min of meer hetzelfde zullen moeten doen voor INEOS. We verwachten inderdaad weinig verschil op het gebied van communicatie en gezondheid, veiligheid en milieu en ik acht de kans groot dat we in een gedecentraliseerde onderneming als INEOS ook erg op eigen benen zullen moeten staan. Zo heel anders ziet de toekomst er dan toch ook weer niet uit. INEOS INEOS is een Brits bedrijf, maar de oorsprong ervan is nauw verbonden met een fabriek in het Belgische Zwijndrecht. In 1998 werd INEOS namelijk opgericht naar aanleiding van de overname van die fabriek door het lokale management en de Britse entrepreneur Jim Ratcliffe. Twee jaar later werd een productiebedrijf in de VS verworven en vanaf 2001 volgde de ene overname na de andere. Ook het Duitse Phenolchemie in Doel kwam in handen van INEOS, waardoor de onderneming nu twee vestigingen in België heeft (Doel en Zwijndrecht). Op dit moment heeft INEOS wereldwijd zo n 46 fabrieken in 14 landen, 7000 medewerkers en een omzet van 8 miljard US dollar. Met de overname van Innovene wordt de onderneming meer dan dubbel zo groot. Volgens topman Ratcliffe wordt INEOS hiermee de op drie na grootste chemiegroep ter wereld. Een onvoorstelbare prestatie als je bedenkt dat het bedrijf dan nog geen acht jaar bestaat. BP is meest gerespecteerde energiebedrijf Al acht jaar lang houdt de krant The Financial Times in samenwerking met PricewaterhouseCoopers een enquête bij ondermeer de toplui van grote bedrijven en van ngo s. Het doel is te achterhalen wie zij de meest gerespecteerde firma s ter wereld vinden. Dit jaar werden meer dan 1000 personen uit 25 landen bevraagd om de bedrijven en businessleiders te identificeren die het meest door hun gelijken worden gewaardeerd. BP kwam bij de energiebedrijven wereldwijd uit als de meest gerespecteerde onderneming (zie grafiek). Dit zijn enkele andere categorieën waarin BP voorkwam: Wereldwijd meest gerespecteerde bedrijven 1. BP 2. ExxonMobil 3. DuPont 4. Royal Dutch/Shell (ongeacht sector): BP 7de Wereldwijd meest gerespecteerde bedrijven - maatschappelijk engagement: BP 4de Wereldwijd meest gerespecteerde bedrijven - appreciatie ngo s: BP 8ste Wereldwijd meest gerespecteerde bedrijven - waarde voor de aandeelhouder: BP 4de Bron: The Financial Times De meest gerespecteerde energiebedrijven in de wereld 5. Dow Chemical 6. BASF 7. Bayer 8. E ON Bron: The Financial Times Buren 25 - winter Buren 25-v2.indd :49:32

8 Energiecoördinator Jef Reumers Jef Reumers is energiecoördinator bij BP in Geel. Hij bedenkt plannen om de CO 2 -uitstoot te verminderen. Dat moet gebeuren in het kader van de zogenaamde 'Kyoto-akkoorden', een internationale afspraak die het broeikaseffect op aarde moet verminderen. Mijn taak is energiebesparende maatregelen uitdenken. En minder energie verbruiken is gelijk aan minder CO 2 uitstoten. De Akkoorden van Kyoto verplichten België om tegen 2012 de uitstoot van CO 2 met 7,5 procent te verminderen in vergelijking met Geen gemakkelijke opdracht. Om die vermindering te halen, heeft de chemiesector met de overheid convenanten afgesloten. Dat zijn overeenkomsten waarbij de ledenbedrijven beloven om qua energie-efficiëntie de wereldtop te halen. Eenvoudig gesteld: wanneer een fabriek die doelstelling haalt, zal de overheid als beloning geen extra taks heffen en worden aan het bedrijf de nodige CO 2 -uitstootrechten toegekend. Vergelijken Eerst heb ik aan benchmarking gedaan, dat is het bepalen van de doelstelling door te vergelijken met anderen. Daarna moeten er plannen gemaakt worden om daadwerkelijk energie te besparen. Jef werkt als het ware voor de overheid. Benchmarking, plannen, opvolgen het is een voltijdse job geworden om die taken te coördineren. Hoewel uit de vergelijkende studie is gebleken dat de fabriek in Geel voor vrijwel alle productieeenheden de wereldtop benadert wat betreft efficiënt energieverbruik per geproduceerde ton, is er voortdurend werk aan de winkel. De concurrentie staat immers ook niet stil waardoor die wereldtop voortdurend verschuift naar betere waarden. Een niet aflatende inhaalrace dus. Kyoto bestaat al sinds 1997, maar is door Europa en Vlaanderen pas in 2002 geratificeerd. Jef heeft eerst de CO 2 -uitstoot van 2004 in kaart gebracht. Toen al is er aan energiebesparing gedaan. We hebben zo n 80 % van onze doelstelling gehaald. Schone lucht kopen Wat als BP de doelstellingen niet haalt? Er is nog altijd de emissiehandel. Dat is een mechanisme dat toelaat uitstootrechten aan te kopen en de naam Verhandelbare Emissierechten meekreeg. Die regelingen zijn nodig. Als de overheid eenzijdig een uitstootgrens bepaalt, heeft dat ernstige gevolgen voor de groei van de bedrijven en dus voor de werkgelegenheid. Daarom hebben overheid en industrie er alle baat bij dat bedrijven efficiënter met energie omspringen. Maar energiebesparing, hoewel die de energierekening doet dalen, vergt een financiële inspanning. Nieuwe processen uitwerken en de installaties aanpassen kost geld. Plannen Een proces verander je niet zomaar, je zet een productie-eenheid niet zomaar stil. Wanneer we een proces gaan wijzigen, moet dat gebeuren in de enkele dagen dat de installatie stilligt voor onderhoud. En dat gebeurt maar af en toe, soms een paar keer per jaar, soms maar één keer om de vijf jaar. Dan ligt de installatie één of enkele weken stil en moet alles in die periode gebeuren, ook de energiebesparende ingrepen. Zullen de doelstellingen van Kyoto wereldwijd gehaald worden? Wij hier in Geel dragen er alvast ons steentje toe bij en je kunt zonder meer stellen dat de BP-groep een voortrekker is bij de CO 2 -reductie. Maar of de grote, wereldwijde doelstelling gehaald wordt? Wie zal het zeggen? Jef Reumers: Zowel de overheid als de industrie heeft er baat bij dat bedrijven efficiënter met energie omspringen. Handelen in schone lucht De Verhandelbare Emissierechten laat bedrijven toe boetes te vermijden door schone lucht te kopen in landen die een overschot hebben omdat ze de normen al gehaald hadden. Stel dat een bedrijf 100 ton CO 2 mag uitstoten, maar er 110 ton produceert. Die 10 te veel kunnen worden goedgemaakt door ofwel energiebesparende maatregelen, ofwel de aankoop van schone lucht elders. Wie de doelstellingen niet haalt, betaalt een boete. Die is momenteel 40 euro per ton. De prijs van schone lucht stijgt overigens snel en staat nu al op 20 euro. Naarmate de eerste deadline nadert, zal de prijs ervan de 40 euro naderen. Vanaf 2008 is de boete zelfs 100 euro per ton CO 2 - uitstoot. De Japanse stad Kyoto staat symbool voor de poging om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Jef Reumers: Een productie-installatie zet je niet zomaar stil om energiebesparende maatregelen in te voeren. 8 Buren 25 - winter Buren 25-v2.indd :49:37

buren Werken bij BP Iedereen heeft een gelijke kans Hoe werft BP aan? IN DIT NUMMER: www.bpgeel.be JAARGANG 10 NR 30 lente 2007

buren Werken bij BP Iedereen heeft een gelijke kans Hoe werft BP aan? IN DIT NUMMER: www.bpgeel.be JAARGANG 10 NR 30 lente 2007 buren JAARGANG 10 NR 30 lente 2007 Werken bij BP Iedereen heeft een gelijke kans Informatieblad van BP voor Eindhout, Groot-Vorst, Oosterlo, Punt, Stelen, Winkelomheide, Zammel en Zittaart www.bpgeel.be

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

Deborah zoekt collega

Deborah zoekt collega NUMMER 8 / DECEMBER 2013 MAGAZINE VOOR KLANTEN EN MEDEWERKERS VAN G4S G4S stelt expertise tentoon bij Artexis De kracht van G-Force G4S-collega s voor de goede zaak K9 zoekt baasje Deborah zoekt collega

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

In dit nummer. Fixkes en BASF: Onder buren Grote werken: overzicht op pagina 4. Burenblad van BASF Antwerpen N.V. lente 2007 jaargang 4/ nr.

In dit nummer. Fixkes en BASF: Onder buren Grote werken: overzicht op pagina 4. Burenblad van BASF Antwerpen N.V. lente 2007 jaargang 4/ nr. Burenblad van BASF Antwerpen N.V. lente 2007 jaargang 4/ nr. 1 In dit nummer College van Woensdrecht op bezoek p.3 Overzicht van de werven bij BASF Antwerpen Familyland in Hoogerheide: evenwicht tussen

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

Wie wil er nog boeren in Nederland?

Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Tijd voor een goed gesprek met jonge boeren en boerinnen Ton Duffhues (red.) In de stad zit je zo opgesloten en ik ben zo aan die

Nadere informatie

Van controle naar vertrouwen Technologie kan onderwijs ondersteunen september 2014, 8 e jaargang

Van controle naar vertrouwen Technologie kan onderwijs ondersteunen september 2014, 8 e jaargang vakblad voor schoolleiders Themadag CNV Schoolleiders Passend onderwijs: herrie of harmonie in je team? Vier de verschillen Jay Marino over inclusive education 6 Van controle naar vertrouwen Technologie

Nadere informatie

be/mvo Geef tijd aan de maatschappij 4 Meer corporate volunteering 8 Internationalisering 13 MVO = prioriteit Geen profit of planet zonder people goes

be/mvo Geef tijd aan de maatschappij 4 Meer corporate volunteering 8 Internationalisering 13 MVO = prioriteit Geen profit of planet zonder people goes 4 Meer corporate volunteering 8 Internationalisering 13 MVO = prioriteit Deze commerciële bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. be/mvo Geen profit of planet zonder people nr.

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

InterConnect. GaN, van meerdere markten thuis. RoHS: de controles. 7de kaderprogramma: ook voor KMO s? Link naar de toekomst

InterConnect. GaN, van meerdere markten thuis. RoHS: de controles. 7de kaderprogramma: ook voor KMO s? Link naar de toekomst InterConnect Link naar de toekomst RoHS: de controles GaN, van meerdere markten thuis 7de kaderprogramma: ook voor KMO s? n 24 viermaandelijks juli 2007 Voorwoord Voor ik s morgens met het echte werk begin,

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen

De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen mede mogelijk gemaak door: - Colofon - Titel De wijkzuster terug. Een kanteling in denken en doen

Nadere informatie

Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE!

Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE! ( ( impuls Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE! CEES WEET RAAD Een nieuwe cao GEDRAGSSPECIALIST RIANNE KATHMANN Niet alles zomaar aannemen RAPPORT VAN DE ONDERWIJSRAAD Verslaafd aan een dealer

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Werkvakanties Een nieuw wapen in de war for talent

Werkvakanties Een nieuw wapen in de war for talent Zaterdag 20 en zondag 21 augustus 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be OP DE WERKVLOER Mag ik mijn collega controleren? blz. 2 MIJN LOON Ik hoop op maaltijdcheques

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

EN NU DE DOCENT NOG...!

EN NU DE DOCENT NOG...! EN NU DE DOCENT NOG...! kernredacteur van dit nummer: Prof. Dr. J.G.L.C. Lodewijks MesoConsult B.V. Tilburg april 1996 1996 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

MET Zorg. Samen maken we meer mogelijk. Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur

MET Zorg. Samen maken we meer mogelijk. Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur MET Zorg en Ziel Samen maken we meer mogelijk Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur Inhoud 02 03 05 Voorwoord Twan 17 Hoofdstuk 1 Het dorpsleven 20 Hoofdstuk 2 Nieuw begin 23 Hoofdstuk 3 Fotografisch

Nadere informatie

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 nr. 8 jaargang 4 oktober 2011 WELKOM thuis! Magazine van Woonstichting Vryleve Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 Een appartement heeft zo z n voordelen In dit nummer Ventilatie warmtepomp Interview

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

Vergelijking van 24 sensibilisatiecampagnes Hoeveel mensenlevens kan de gordel redden? Studie over fietshelmen

Vergelijking van 24 sensibilisatiecampagnes Hoeveel mensenlevens kan de gordel redden? Studie over fietshelmen Driemaandelijks tijdschrift van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid 62 februari 2004 Gedragsregels op rotondes Vergelijking van 24 sensibilisatiecampagnes Hoeveel mensenlevens kan de gordel

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt Mens in BEDRIJF Relatiemagazine van Alfa Accountants en Adviseurs april 2015 Mens in bedrijf 1 Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels Jan Zandbergen B.V. Internationaal vleesbedrijf

Nadere informatie

Ik zie voor beveiligers een expertrol op het gebied van positieve gedragsbeïnvloeding. kijk op beveiliging en veiligheid

Ik zie voor beveiligers een expertrol op het gebied van positieve gedragsbeïnvloeding. kijk op beveiliging en veiligheid najaar 2009 kijk op beveiliging en veiligheid Ida Haisma, directeur van het CCV: Ik zie voor beveiligers een expertrol op het gebied van positieve gedragsbeïnvloeding Inhoud 3. Point of view: Wouter Kurpershoek

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie