Resultaten 1H Brussel, 5 september 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten 1H 2013. Brussel, 5 september 2013"

Transcriptie

1 Resultaten 1H 2013 Brussel, 5 september 2013

2 Inhoud 1. Kernboodschappen 2. Kerncijfers 3. Overzicht belangrijkste commerciële elementen 4. Update belangrijkste dossiers & uitdagingen 2H

3 Kernboodschappen: Belfius zit op schema Financiële en commerciële halfjaarresultaten 2013 Goede commerciële resultaten in alle klantensegmenten (bv. 1,3 mrd aangroei beleggingen in het retailsegment) met een herwonnen dynamiek vanaf 2T2013 binnen globaal moeilijke economische context. Nettowinst 1H 2013 van 255 m. Gestaag verbeterend risicoprofiel. Vanaf beantwoordt Belfius aan alle prudentiële normen. Belangrijke afname van de gewogen risico s heeft geleid tot een significante versteviging van de solvabiliteit met een Core Tier 1 ratio van 14,3 % per 30 juni Belfius zit met deze resultaten duidelijk op schema. Voortgangsrapportering 1H 2013 Akkoord rond ambitieus besparingsplan dat moet leiden tot 244 m recurrente besparingen tegen 2016 binnen de bank. Nieuw strategisch plan Belfius Insurance met verdere accentuering bankverzekering. 3

4 Kernboodschappen Belfius maakt werk van haar engagementen Belfius wil een lokaal verankerde relatiebank zijn. > 4 mrd aan nieuwe productie leningen UITSLUITEND in België inclusief kredietverlening voor Starters Local Team Spirit campagne Expertise filantropie binnen Private Banking Volledig productgamma ter ondersteuning van sociale integratie (bv: socialebijstandsrekeningen) Belfius wil een bank zijn met een toegevoegde waarde voor de samenleving. Verder zetten aanbod langetermijnleningen in de publieke sector Reserves verzekeringsmaatschappij belegd volgens Portfolio 21-principe Ondertekening Global Compact in mei 2013 Community Services Center Samenwerking met Passwerk Automaten aangepast voor blinden en slechtzienden Kansen voor jonge lokale talenten (Belfius Art, Belfius Classics) Meer weten? Lees het jaarverslag Duurzaam Ondernemen

5 Inhoud 1. Kernboodschappen 2. Kerncijfers 3. Overzicht belangrijkste commerciële elementen 4. Update belangrijkste dossiers & uitdagingen 2H

6 Resultatenrekening Belfius Bank & Verzekeringen Opbrengsten (m ) H2012 1H2013 Kosten (m ) 1H2012 1H Opbrengsten houden goed stand ondanks druk op de rentemarge en hogere taksen: In 1H2012 kenmerkten belangrijke eenmalige elementen het resultaat. Toename commissies met meer dan 10 %. Sterke resultaten verzekeringsbedrijf. Stabilisatie rentemarge op lager niveau omwille van lage renteomgeving en daling van de balans. Meerwaarde op winstbewijzen ten belope van 61 m. In 1H2013 werd 102 m aan taksen op de financiële sector geboekt. Kosten blijven dalen Strikte beheersing operationele kosten & aantal FTE s. Exploitatie-coëfficiënt van 71 % blijft nog steeds te hoog. Impact kostenbesparingsplan zal zichtbaar worden vanaf 2H Risicokosten (m ) +30 Kredietrisico blijft goed onder controle met 30 m netto terugname aan voorzieningen Aangehouden laag niveau van voorzieningen in de kernactiviteiten. Terugname van voorzieningen uit het verleden. 1H2012 1H2013 6

7 Resultatenrekening Belfius Bank & Verzekeringen 1H H 2013 PF (m ) Opbrengsten Kosten Brutobedrijfsresultaat Risicokosten Resultaat voor belastingen Belastingen & overige Nettoresultaat Groepsaandeel PF: de 1H2012 rekeningen werden herwerkt om rekening te houden met de implementatie van de herziene IAS 19 bepalingen vanaf januari

8 Sterke solvabiliteitsratio s Core Tier 1 ratio (%) Basel II Basel III Basel II Core Tier 1 ratio steeg tot 14,3 %, ondanks de gewijzigde reglementaire behandeling van de participatie in Belfius Insurance (*). Sterke daling (-11,5 %) van de gewogen risico s omwille van de impact van de afbouw financiering aan Dexia en de impact van de risicoafbouw. Gewogen Risico s Phased-in Basel III Common Equity ratio (pro forma juni 2013) geraamd op 12,8 %. (mrd ) Solvency I ratio Verdere verbetering van de Solvency I ratio, grotendeels ten gevolge van de sterke resultaten van de verzekeraar. (%) Dec 2011 Dec 2012 Juni 2013 * Vanaf , wordt de waarde van de participatie in Belfius Insurance voor 50% afgetrokken van het Tier 1- kapitaal & 50 % van het Tier 2-kapitaal, terwijl het voordien integraal werd afgetrokken van het Tier 2-kapitaal. 8

9 Daling van het risicoprofiel van Belfius Bank & Verzekeringen Vermindering van de financiering aan de Dexia Groep (*) 20/10/ /12/ /12/ /06/ /08/2013 in mrd ,6 14, , ,4 1 13,4 Totaal Niet gedekt Gedekt Door de overheid gewaarborgde obligaties (GGB) 9 (*) Afgeronde cijfers; de cijfers gaan onder meer uit van de toepassing van bestaande netting-overeenkomsten tussen Belfius- en Dexia-entiteiten

10 Daling van het risicoprofiel van Belfius Bank & Verzekeringen Balanstotaal verminderd met 19,4 mrd tot 193,6 mrd : Belangrijke afbouw funding aan Dexia. Impact risicoafbouw. Impact hogere rentevoeten op derivativen & collateral. Sinds 30 juni 2013 beantwoordt Belfius Bank & Verzekeringen volledig aan alle prudentiële normen inclusief de concentratieratio. Verdere verbetering van onze liquiditeit (vermindering van de balans, acties rond commerciële funding & succesvolle uitgiftes in de institutionele markt (Belgische Pandbrieven). Verdere toename van het totaal eigen vermogen tot 5,8 mrd (+ 0,5 mrd ten opzichte van en + 2,6 mrd tegenover eind 2011). 10

11 Inhoud 1. Kernboodschappen 2. Kerncijfers 3. Overzicht belangrijkste commerciële elementen 4. Update belangrijkste dossiers & uitdagingen 2H

12 Commerciële cijfers - Bank Uitstaande commerciële leningen (mrd ) 77,4 78,0 Actieve kredietverlening door Belfius Bank resulteert in een lichte stijging van de uitstaande commerciële leningen. 31/12/ /06/2013 Productie Leningen (mrd ) 5,0 4,2 1H2012 1H2013 Lagere nieuwe productie leningen: Beperktere vraag (zeker in het businesssegment) Stevige concurrentie in één van de kernsectoren in 2 Q (nutssector) en op de hypotheekmarkt Gemiddelde maturiteit nieuwe productie Public Banking bedraagt meer dan 15 jaar. Duidelijke toename productie corporate leningen (+ 61%). Activa onder beheer RCB (mrd ) 91,7 93,0 Toename klantenbeleggingen met 1,3 mrd : Toename voornamelijk op traditioneel sparen, fondsen & private mandaten 31/12/ /06/

13 Ondersteunende elementen Retail Banking Bron: De Tijd, Het vertrouwen van de klanten is duidelijk terug: de Private Banking activiteit was één van de belangrijkste commerciële motoren met een aangroei in mandaten van meer dan 500 m Opmerkelijke productie van bijna 1,5 mrd in fondsen dankzij 2 succesvolle campagnes Uitgebreide ondersteuning voor starters via onder andere faciliteit van het Europees Investeringsfonds. Dit vertaalt zich echter onvoldoende in een toegenomen vraag naar Starterskredieten omwille van het economische klimaat. 13

14 Ondersteunende elementen Public & Corporate Banking Belfius nog steeds dé referentie inzake Public & Social Banking: Belfius haalt opnieuw het kassierscontract van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest binnen. Dit is een bevestiging van een langlopende klantenrelatie sinds Publicatie Financiële uitdagingen voor gemeenten en sociodemografisch profiel voor gemeenten & OCMW s. Meer dan 1 mrd aan langlopend krediet verstrekt Lancering promotiecampagne Interactive City ( de publieke ruimte wordt interactief ) PPP Award 2013 voor het project Malevé Versterking van onze marktpositie naar corporate klanten: Belangrijke mandaten op kapitaalmarkten zowel Equity Capital Market als Debt Capital Market. Belangrijke versterking van de operationele relatie met onze corporate klanten op 1 jaar: Loonbetalingen via Belfius: +18 % E-banking abonnementen: +14 % Ontvangsten via betaalterminals: + 51 % Xpenditure: een Europese primeur in samenwerking met start-up Cardwise die het beheer van onkostennota s automatiseert. 14

15 Commerciële cijfers - Verzekeringen Productie Leven* - m Belangrijke daling in Leven omwille van: historisch lage gegarandeerde interestvoet. hogere intredetaks sinds succes traditionele bankproducten 1H2012 1H2013 Productie Niet-Leven* - m H2012 1H2013 Lichte toename productie: goede resultaten DVV & Corona. beter risicobeheer. Vernieuwde strategie bankverzekering in de steigers gezet (*) Scope: direct businesses IWI inbegrepen 15

16 Ondersteunende elementen Belfius Verzekeringen Lancering Belfius Invest Top Funds Selection Protected (Tak 44) een innovatieve oplossing voor langetermijnsparen Stijging productie klassieke levensverzekering (+7%) & brandverzekering (+5 %) gelinkt aan stijging verkoop hypotheken Succesvolle campagne Kilometerverzekering via internet Verdubbeling aantal offertes en polissen, verdubbeling commerciële resultaten 65 % nieuwe verkopen komen uit het internet Succesvolle integratie Elantis binnen Belfius Insurance met vernieuwde commerciële dynamiek in hypotheken en consumentenkredieten. Vernieuwde strategie met focus op samenwerking met brokers & Belfius Bank voor het gedeelte Niet-Leven. 16

17 Inhoud 1. Kernboodschappen 2. Kerncijfers 3. Overzicht belangrijkste commerciële elementen 4. Update belangrijkste dossiers & uitdagingen 2H

18 Update belangrijkste dossiers & uitdagingen 2H 2013 Update besparingsplan Na het bereikte akkoord over het volledige besparingsplan van 244 m staat de tweede jaarhelft in het teken van de uitvoering van dit plan. Dit plan herstelt de rendabiliteit van Belfius met het oog op het autonoom realiseren van zijn Basel III-verplichtingen. Uitdagingen 2H 2013 Nu het meeste puin geruimd lijkt, zowel qua risico afbouw als qua kosten na de ondertekening van de CAO, kan de focus opnieuw volop naar de verdere uitbouw van de franchise gaan. Daartoe hebben we een aantal belangrijke troeven achter de hand, zowel in ons retailnetwerk, als in onze publieke & corporate activiteiten en de verzekeringen. 18

19 Retail Banking - mobile app Evolutie aantal bezoekers (000)/ maand op Belfius Mobile & Tablet app Toenemend succes in gebruik én waardering van de Belfius apps; vandaag zijn er reeds > actieve gebruikers per maand. Meer dan mensen hebben de app gedownload. Vandaag de snelst groeiende asset van Belfius: hoogste scores in stores snel groeiend, cfr. cijfers ook op tablet Best gewaardeerde bancaire app door gebruikers ten opzichte van andere banken Belfius lanceerde op zijn nieuwe mobile app speciaal voor tablets. 19

20 Public & Corporate Banking - sleutelrol tussen overheid en private sector Zonder uw bedrijf stopt het land met draaien Business to Government: geïnspireerd door zijn jarenlange ervaring en unieke kennis & expertise in de publieke & sociale sector, zal Belfius - via een aangepast diensten en productaanbod - de ondernemingen optimaal ondersteunen in hun business met de publieke en sociale sector. 20

21 Belfius Verzekeringen - lancering van een ambitieus bankverzekeringsproject Beschrijving Tot en met 2012 Vanaf nu Base case start 2013: competentie & capaciteit met verzekeringsexpertise wordt verdubbeld binnen het netwerk Strategie Huidige focus op cross-selling met kredieten, reactieve verkoop Versterking back-office teams voor ondersteuning bankagentschappen en ITinvesteringen met als bedoeling de tevredenheid van de bankagentschappen te verbeteren. Proactief cross-selling verzekeringen met kredieten Proactieve verkoop op specifieke doelgroepen Realiseren van een efficiënte groei: substantiële toename aantal bankklanten met verzekeringsproduct Langetermijnstrategie om productie te verhogen en efficiëntie te verbeteren zowel bij de verzekeraar als bij de bank 21

22 22 Vragen

23 Disclaimer Huidig document wordt ter informatie gepubliceerd. De data, veronderstellingen, meningen, berekeningen en toekomst gerelateerde uitspraken in dit document zijn die van Belfius Bank en / of haar dochterondernemingen en gelden op publicatiedatum van het document. Deze informatie is onderhevig aan verandering en kan enkel worden beoordeeld op datum van verspreiding door Belfius Bank en biedt geen enkele garantie of comfort voor toekomstige resultaten. Dit document kan informatie bevatten uit verschillende bronnen, extern aan de groep Belfius. Belfius Bank en haar dochterondernemingen gaan zorgvuldig om met de selectie van deze bronnen en de dataverwerking. Vergissingen of weglatingen in deze bronnen of processen kunnen echter niet worden uitgesloten. Belfius Bank en haar dochterondernemingen kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die zou voortvloeien uit het gebruik van dit document of de daarin opgenomen informatie. 23

Profiel van Belfius Bank 2 Beheersverslag 6 Geconsolideerde jaarrekening 74 Vennootschappelijke jaarrekening 196 Aanvullende inlichtingen 254

Profiel van Belfius Bank 2 Beheersverslag 6 Geconsolideerde jaarrekening 74 Vennootschappelijke jaarrekening 196 Aanvullende inlichtingen 254 2014 Jaarverslag Inhoudstafel Profiel van Belfius Bank 2 6 74 196 Aanvullende inlichtingen 254 Jaarverslag 2014 Belfius Bank 1 Profiel van Belfius Bank Belfius is een Belgische bank- en verzekeringsgroep

Nadere informatie

2012 Inhoudstafel. Belfius Bank Jaarverslag 2012 1

2012 Inhoudstafel. Belfius Bank Jaarverslag 2012 1 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudstafel Profiel van Belfius Bank 2 Beheersverslag 5 Geconsolideerde jaarrekening 67 Vennootschappelijke jaarrekening 193 Aanvullende inlichtingen 246 Belfius Bank Jaarverslag

Nadere informatie

Na een geslaagd 2013 kijkt Belfius vol vertrouwen naar de toekomst

Na een geslaagd 2013 kijkt Belfius vol vertrouwen naar de toekomst Brussel, 13 maart 2014 Na een geslaagd 2013 kijkt Belfius vol vertrouwen naar de toekomst Mooie commerciële en financiële resultaten met 445 miljoen euro nettoresultaat Uitstekende solvabiliteit onder

Nadere informatie

Inhoudstafel. Belfius Bank Jaarverslag 2013 1

Inhoudstafel. Belfius Bank Jaarverslag 2013 1 Jaarverslag 2013 Inhoudstafel Profiel van Belfius Bank 2 5 91 215 Aanvullende inlichtingen 270 Belfius Bank Jaarverslag 2013 1 Profiel van Belfius Bank Belfius Bank is een Belgische bank- en verzekeringsgroep

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 4 augustus 2011 17.40 uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 4 augustus 2011 17.40 uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 4 augustus 2011 17.40 uur Het Nettoresultaat groepsaandeel van -4 032 miljoen EUR over 2T 2011 weerspiegelt een goede prestatie van de commerciële metiers

Nadere informatie

2 Beheersverslag 116 Geconsolideerde jaarrekening 238 Jaarrekening 262 Aanvullende inlichtingen

2 Beheersverslag 116 Geconsolideerde jaarrekening 238 Jaarrekening 262 Aanvullende inlichtingen J a a r v e r s l a g 2 0 1 0 J a a r v e r s l a g 2 0 1 0 2 116 238 Jaarrekening 262 Aanvullende inlichtingen 4 Profiel van de Groep 8 Woord van de voorzitters 10 Voornaamste gebeurtenissen in 2010

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. 2 Beheersverslag 72 Geconsolideerde jaarrekening 178 Jaarrekening 204 Aanvullende inlichtingen

Jaarverslag 2014. 2 Beheersverslag 72 Geconsolideerde jaarrekening 178 Jaarrekening 204 Aanvullende inlichtingen Jaarverslag 2014 2 72 178 Jaarrekening 204 Aanvullende inlichtingen 4 Woord van de voorzitters 6 Profiel van de Groep 9 Voornaamste gebeurtenissen 14 Financiële resultaten 18 Risicobeheer 36 Informatie

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Rek. Nr.: 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 23 mei 2006

Nadere informatie

Inhoudstafel. Belfius Insurance Jaarverslag 2012 3

Inhoudstafel. Belfius Insurance Jaarverslag 2012 3 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudstafel Boodschap van de voorzitters 5 Kerncijfers van Belfius Insurance 6 Beheersverslag 9 Geconsolideerde jaarrekening 41 Aanvullende inlichtingen 130 Belfius Insurance Jaarverslag

Nadere informatie

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- rverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers-

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- rverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- rverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- 2011 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 rverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarslag 2011 Jaarverslag 2011

Nadere informatie

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers-

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- 2011 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis NV. Jaarverslag 2014

BNP Paribas Fortis NV. Jaarverslag 2014 BNP Paribas Fortis NV Jaarverslag 2014 Inleiding Het Jaarverslag 2014 van BNP Paribas Fortis omvat zowel de geauditeerde Geconsolideerde als Niet-geconsolideerde Jaarrekeningen, voorafgegaan door het verslag

Nadere informatie

over van lanschot Kerngegevens Profiel verslag raad van bestuur dienstverlening aan onze klanten

over van lanschot Kerngegevens Profiel verslag raad van bestuur dienstverlening aan onze klanten Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Het Jaarverslag 2013 verschijnt in het Nederlands en in het Engels op www.vanlanschot.nl/jaarverslagen en www.vanlanschot.nl/annualreports. In geval van verschillen tussen

Nadere informatie

Activiteit en resultaten op 30 september 2005

Activiteit en resultaten op 30 september 2005 17/11/ P E R S B E R I C H T Activiteit en resultaten op 30 september Sterke activiteit in alle metiers De resultaten blijven stijgen, na het recordjaar De Return on Equity stijgt sterk, ondanks groei

Nadere informatie

KBC Groep. Jaarverslag 2013

KBC Groep. Jaarverslag 2013 KBC Groep Jaarverslag 2013 2013 Paspoort van de KBC-groep Ons werkgebied We zijn een geïntegreerde bank-verzekeraar voor hoofdzakelijk retail-, privatebanking-, kmo- en midcapcliënten. Geografisch concentreren

Nadere informatie

RESULTATEN VAN HET DERDE KWARTAAL 2013

RESULTATEN VAN HET DERDE KWARTAAL 2013 RESULTATEN VAN HET DERDE KWARTAAL 2013 PERSBERICHT Parijs, 31 oktober 2013 NETTORESULTAAT, AANDEEL VAN DE GROEP VAN 1,4 MD - DE INKOMSTEN HOUDEN GOED STAND - IMPACT DIT KWARTAAL VAN EEN ZWAKKE ACTIVITEIT

Nadere informatie

Fortis Bank NV. Jaarverslag 2011

Fortis Bank NV. Jaarverslag 2011 Fortis Bank NV Jaarverslag 2011 Inleiding Het Jaarverslag 2011 van Fortis Bank omvat zowel de geauditeerde Geconsolideerde als de Niet-geconsolideerde Jaarrekeningen, voorafgegaan door het verslag van

Nadere informatie

Persbericht Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

Persbericht Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie* Persbericht Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie* Brussel, 6 augustus 2015 (07.00 a.m. CEST) Eerste halfjaar van 2015 levert een stevige winst op van 1,2 miljard euro. De liquiditeitspositie

Nadere informatie

Fortis Bank nv. Jaarverslag 2009

Fortis Bank nv. Jaarverslag 2009 Fortis Bank nv Jaarverslag 2009 Inleiding Het Jaarverslag 2009 van Fortis Bank omvat zowel de Geconsolideerde als de Niet-geconsolideerde Jaarrekeningen, voorafgegaan door het verslag van de Raad van

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis NV. Jaarverslag 2012

BNP Paribas Fortis NV. Jaarverslag 2012 BNP Paribas Fortis NV Jaarverslag 2012 Inleiding Het Jaarverslag 2012 van BNP Paribas Fortis omvat zowel de geauditeerde Geconsolideerde als de Niet-geconsolideerde Jaarrekeningen, voorafgegaan door het

Nadere informatie

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV Fortis Bank - Jaarrekening 2008 Jaarverslag 2008 Fortis Bank SA/NV Fortis Bank Jaarverslag 2008 Fortis Bank Jaarverslag 2008 Inleiding 2008 was een uitermate uitdagend jaar voor Fortis Bank. De bank zag

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 KBC Bank

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 KBC Bank Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 KBC Bank Opmerkingen voor de lezer van dit jaarverslag Naam van de vennootschap Overal waar in dit jaarverslag sprake is van KBC, de groep, wij of KBC Bank, wordt de geconsolideerde

Nadere informatie

Liquiditeit Swaps Verwezenlijkingen Ondernemingsproject Personeelszaken. Kredietrisico

Liquiditeit Swaps Verwezenlijkingen Ondernemingsproject Personeelszaken. Kredietrisico Wie zijn we? Dexia in beeld Portefeuille Te volgen traject Solvabiliteit Liquiditeit Swaps Verwezenlijkingen Ondernemingsproject Personeelszaken Systemisch risico Restbank Transparantie Nettokost Gevoelige

Nadere informatie

Belfius. Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius. 18 december 2014

Belfius. Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius. 18 december 2014 Belfius Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius 18 december 2014 Wat was. 2008-2011 2008 2011 20,8 A+ 11,9 2002 2008 BBB- 2008 2011 ICELAND 30 A 12 2002 2008 Vertrouwen

Nadere informatie

Verslag van de Directie

Verslag van de Directie Verslag van de Directie Een tijd van grote veranderingen Er is de afgelopen jaren veel in beweging. Dat zet burgers, bedrijven en overheden aan om zich te bezinnen op de vraag in welke richting de samenleving

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen. www.bankvanbreda.be

Jaarverslag 2013. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen. www.bankvanbreda.be Jaarverslag 2013 Enkel voor ondernemers en vrije beroepen www.bankvanbreda.be Inhoud Voorwoord 3 Kerncijfers 4 Jaarverslag 5 Organogram 25 Deugdelijk bestuur 29 Bedrijfsmissie 32 Geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie