Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Marketing. Informatiebrochure

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Marketing. Informatiebrochure"

Transcriptie

1 Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Graduaat Marketing Informatiebrochure

2 Inhoud Even voorstellen: het HIK 1. Situering 2. Onze missie - Aanbod - Doelgroep - Middelen Leertraject 1. Situering van de opleiding Marketing - Doelgroep - Doelstelling 2. Studieprogramma - Studietempo - Overzicht van de modules - Inhoud van de modules 3. Praktische informatie - Inschrijven - Vrijstellingen - Kostprijs - Opleidingscheques - Aanwezigheden - Centrumreglement - Verzekering - Studentenkaart - Secretariaat - Contactgegevens Graduaat Marketing 1

3 Even voorstellen 1. Situering Het Katholieke Onderwijs voor Volwassenen (KOV) omvat twee centra: het Centrum voor Volwassenenonderwijs Hoger Instituut der Kempen (CVO HIK) voor het hoger onderwijs en het Centrum voor Volwassenenonderwijs Technisch Instituut Sint-Jozef (CVO TISJ) voor het secundair onderwijs. De opdracht van CVO HIK en CVO TISJ is aan volwassenen omscholing, bijscholing en een diplomagericht hoogstaand onderwijs te bieden. Het KOV telt een 350-tal leerkrachten en om en bij de cursisten. Het is verspreid over zeven vestigingsplaatsen: de Katholieke Hogeschool Kempen (KHK) te Geel, de Katholieke Hogeschool Kempen (KHK) te Vorselaar, het Technisch Instituut Sint-Jozef te Geel, het Heilig-Hartinstituut te Tessenderlo, het Sint-Lambertuscollege te Westerlo, het Sint-Claracollege te Arendonk en het Technicum Noord-Antwerpen te Antwerpen. De hoofdzetel is gehuisvest in de moderne campus van de KHK te Geel. Het KOV is een 50 jaar jonge en levendige school, met als motto: Leren, een meerwaarde op elke leeftijd. Het CVO HIK heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot Dé Avondschool van de Kempen!. 2. Onze missie Aanbod Het CVO Hoger Instituut der Kempen biedt een omvangrijk en gevarieerd aanbod aan up-to-date opleidingen in het kader van levenslang en levensbreed leren. Hiermee beantwoordt het aan hoge kwaliteitsnormen en speelt optimaal in op de leerbehoeften van iedere volwassene in de ruime regio. In overleg en in samenwerking met de andere regionale actoren beoogt het aldus een actieve bijdrage te leveren tot de sociale, economische en culturele ontplooiing van de Kempen. 2 Graduaat Marketing

4 Het CVO HIK wil erkend blijven als een toonaangevend centrum voor volwassenenonderwijs, door snel en flexibel in te spelen op de noden van iedere volwassene, zowel op didactisch als op inhoudelijk vlak. Het aanbod aan opleidingen en cursussen wordt permanent verruimd en ge actuali seerd met oog voor alle opportuniteiten die zich aanbieden. Wij willen tevens bijdragen tot de duurzame ontwikkeling van een multiculturele maatschappij waarbij wordt uitgegaan van een christelijk geïnspireerde levensvisie en van de waarden die daaruit voortvloeien. Doelgroep Het Hoger Instituut der Kempen richt zich tot cursisten uit diverse leeftijdscategorieën, die hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt wensen te vergroten of hun persoonlijke ontwikkeling willen verruimen door het behalen van een diploma of het volgen van een opleiding. De cursisten worden gezien als partners en in een gemoedelijk klimaat tevens begeleid bij het realiseren van hun persoonlijke doelstellingen. Ook aan organisaties stelt het CVO HIK zijn deskundigheid ter beschikking voor het bij- en omscholen van personeel. Middelen Gemotiveerde, geëngageerde en ervaren lectoren, die voeling hebben en houden met de praktijk, staan borg voor cursussen die zowel inhoudelijk als didactisch up-to-date zijn. Ze zorgen er ook voor dat bij de kennisoverdracht en vorming de nadruk ligt op de eigenheden en behoeften van hun publiek. Om haar opdracht te verwezenlijken, maakt het CVO optimaal gebruik van opportuniteiten in meerdere vestigingsplaatsen in de regio. De centrale vestigingsplaats op de moderne en goed bereikbare campus van de KHK te Geel beschikt over een uitgebreide infrastructuur, een goed imago en dito naambekendheid. Graduaat Marketing 3

5 1. Situering van de opleiding Graduaat Marketing Marketing is niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven. Multinational of KMO: beide moeten ze op de hoogte zijn van moderne marketingtechnieken en ze in de praktijk brengen. Dat zal je ook merken in onze opleiding Marketing. In de eerste plaats geven we je een stevige theoretische kennis. Maar we zorgen er ook voor dat je de opgedane kennis toepast in de praktijk. Dit doe je aan de hand van realistische praktijksituaties, rechtstreeks uit de bedrijfswereld. De opleiding marketing bereidt je voor op een commerciële functie in de bedrijfswereld. Met de brede kijk die je van ons meekrijgt, kan je aan de slag in de meest diverse sectoren, als aankoper of verkoper, als account manager of commercieel bediende. Aan mogelijkheden geen gebrek. De praktijkgerichtheid van onze opleiding blijkt uit verschillende projecten, die je in groep in nauwe samenwerking met de bedrijven van de regio uitvoert. Je bezoekt interessante bedrijven, bedrijfsleiders en commerciële managers zullen de marketingproblematiek vanuit een specifieke invalshoek belichten. Als sluitstuk van de opleiding zal je zelfstandig onder begeleiding van een coach de integrale marketingproblematiek van een bedrijf onder de loep nemen en voorstellen formuleren. Doelgroep De opleiding Marketing richt zich zowel naar cursisten die een graduaatdiploma willen behalen als naar geïnteresseerden die hun kennis op het vlak van marketing wensen uit te breiden. Het modulaire systeem laat je toe om te kiezen voor het volgen van enkel die modules die je interesseren, waar je je verder in wil vervolmaken of waar je functie je noodzaakt tot bijscholing. Maar je kan ook opteren voor een diploma. Het is voor jou misschien belangrijk om een (bijkomend) diploma te behalen: je hebt om één of andere reden de kans gemist voltijds hoger onderwijs aan te vatten of je studies vroegtijdig stopgezet, je studeerde af in een richting die je nu niet veel mogelijkheden geeft op de arbeidsmarkt, je vindt het aangewezen een diploma te behalen om je kansen op de arbeidsmarkt te verhogen of een boeiende commerciële job te vinden. Dan kan het diploma Graduaat Marketing je van dienst zijn! 4 Graduaat Marketing

6 Doelstelling In de opleiding Marketing wordt de klemtoon gelegd op het ontwikkelen van analytisch denken, de vorming van commercieel inzicht, het kunnen hanteren van conflictsituaties, organisatievermogen, inzicht in complexe situaties, planmatig denken, probleemoplossend vermogen, psychologisch en sociologisch inzicht in de menselijke verhoudingen en reclame en marketingcommunicatiegericht denken. De opleiding is zeer praktijkgericht wat zich vertaalt in een directe inzetbaarheid van onze afgestudeerden. Twee opties worden hierbij aangeboden: Marketingmanagement en Salesmanagement. Marketingmanagement beoogt de opleiding van marketingmanagers die de marketingstrategieën mee bepalen en uitvoeren. Het ontwikkelen van een brede strategische visie en generalistisch management inzicht is hier van belang. De optie Salesmanagement richt zich tot cursisten die als vertegenwoordiger aan de slag willen. Hier wordt veel aandacht besteed aan verkoopsorganisatie en -technieken. Graduaat Marketing 5

7 2. Studieprogramma Studietempo Sinds 2011 willen we studenten, die de sprong van secundair onderwijs naar hogeschool of universiteit te groot vinden, ook de mogelijkheid aanbieden om via een dagopleiding geleidelijk aan te klimmen op de onderwijsladder. Hogere beroepsopleidingen geven een volwaardig hoger diploma met een duidelijke meerwaarde op de arbeidsmarkt, maar kunnen ook een opstap vormen naar de professionele bachelor. Voor de avondschool geldt dat studenten op 3 jaar tijd het graduaatsdiploma kunnen behalen. Ze komen daarvoor wekelijks 2 avonden en 1 zaterdagochtend naar de lessen. Studenten bepalen door het modulair systeem echter zelf hun studeertempo. Degenen die willen kunnen in een aanvullenstraject van 1 jaar aan de hogeschool daarna een bachelordiploma behalen. Voor de voltijdse dagopleiding geldt dat studenten op 2 jaar het graduaatsdiploma behalen. Zij lopen in het laatste semester ook 15 weken stage bij een bedrijf. Degenen, die willen, kunnen in een aanvullenstraject van 1,5 jaar aan de hogeschool daarna een bachelordiploma behalen. Overzicht van de modules De opleiding Marketing is modulair opgebouwd zodat je een totaalprogramma kunt samenstellen dat zoveel mogelijk voldoet aan jou behoeften. In Basis Marketing komen de verschillende aspecten van de marketing uitgebreid aan bod. Deze basis is gemeenschappelijk voor de opties Marketing Management en Sales Management. Onderstaand schema geeft een overzicht van alle modules in de opleiding Marketing. Het aantal lestijden is het aantal uur dat deze module bevat. De kostprijs bevat het inschrijvingsgeld (1 per uur). Het totale inschrijvingsgeld is beperkt tot 400 per jaar en voor de ganse opleiding. 6 Graduaat Marketing

8 Hoger onderwijs voor Sociale Promotie Categorie economisch opleiding Marketing A. Basis marketing C. Marketing management D. Sales management E. Projectweek A1 Aankoop en distributie 60 LT A5 Algemene marketing 160 LT A9 Social-profit marketing 40 LT C1 HRM D1 Verkooporganisatie E1 Projectwerk A2 Juridische aspecten v.d. marketing A6 Marketingcommunicatie: concepten A10 Business to business marketing 40 LT C2 Management en organisatie 60 LT D2 Internationale verkoop A3 Bedrijfsbeleid 120 LT A7 Marketingcomm: instrumenten 120 LT A11 Internationale marketing 40 LT C3 Strategisch ondernemingsbeleid 120 LT D3 Verkooptechnieken A4 Communicatievaardigheden 60 LT A8 Marketingtoepassingen A12 Statistiek C4 Financieel management 60 LT D4 Commercieel taalgebruik A13 Technieken van marktonderzoek 120 LT Deelcertificaat Basis Marketing 10 Deelcertificaat Marketing management 320 LT Deelcertificaat Sales management 320 LT Deelcertificaat projectwerk Diploma Hoger Onderwijs - Marketing - Optie Marketingmanagement (module A + module C + module E) = 14 Diploma Hoger Onderwijs - Marketing - Optie Salesmanagement (module A + module D + module E) = 14 F. Optioneel F1 ICT Toepassingen Graduaat Marketing 7

9 Inhoud van de modules A. Modules Basis marketing A1: Aankoop en distributie Deze module geeft je een inzicht in de belangrijkste voorraadbeheerssystemen die bepalend zijn voor de aankooppolitiek en de aankoopvolumes. Daarnaast komen de belangrijkste aspecten en vormen van distributie (zowel nationaal en internationaal) komen aan bod, leer je een distributiestrategie uit te werken en ken je de belangrijkste betalings- en financieringstechnieken en fysieke distributiekanalen. A2: Juridische aspecten van de marketing Doel van deze module is je juridische basisbegrippen bijbrengen en een algemeen ondersteunend referentiekader aanreiken. Thema s die aan bod komen zijn onder meer de verplichtingen opgelegd aan kooplieden, de wet op de handelspraktijken, de wet op het consumentenkrediet, het wetboek van vennootschappen, merken en octrooien, de privacywetgeving en de verschillende vormen van vertegenwoordiging via tussenpersonen. A3: Bedrijfsbeleid Economische, boekhoudkundige en juridische basisbegrippen worden in deze module bijgebracht: de basisbegrippen van algemene economie, een balans- en resultatenrekening leren begrijpen en interpreteren, marketingkosten identificeren. A4: Communicatievaardigheden Na deze module beschik je over de meest essentiële vaardigheden om zo gericht en professioneel mogelijk te communiceren op marketing en verkoopsvlak: presenteren, het voeren van efficiënte verkoopscommunicatie, rapporten opmaken en presenteren, enz. A5: Algemene marketing Om doeltreffende marketingbeslissingen te kunnen nemen moet je inzicht hebben in de grondslagen en technieken van de marketing. Je wordt in deze module dan ook bekend gemaakt met concepten, methoden en technieken en leert gaandeweg het vakjargon. Aan het einde ervan beschikt de cursist over een degelijke kennis van interne en externe analyse en de elementen van de marketingmix. 8 Graduaat Marketing

10 A6: Marketingcommunicatie: concepten Vertrekkende van de marketingdoelstellingen leer je in deze module doelgroepen bepalen, deze doelgroepen analyseren, communicatiedoelstellingen bepalen in functie van de marketingdoelstelling en de resultaten van de uitvoering van het communicatieplan op te volgen en te evalueren. A7: Marketingcommunicatie: instrumenten Na deze module ben je in staat een volledig strategisch marketingcommunicatieplan te ontwikkelen. Onderwerpen die aan bod komen zijn het selecteren van communicatie-instrumenten (reclame, media, PR en verkooppromotie, databasemarketing, sponsoring, event marketing) en e- marketing. A8: Marketingtoepassingen In deze module worden de marketingprincipes en -technieken in de praktijk toegepast. Dit gebeurt aan de hand van concrete projecten op vraag van bedrijven en organisaties uit de regio. Voorbeelden hiervan zijn het uitvoeren van een marktonderzoek en het opstellen van een marketingplan of een communicatieplan. A9: Social-profit marketing De specifieke kenmerken van de social-profit sector worden bekeken, en wordt nagegaan hoe de algemene marketingprincipes en technieken kunnen worden toegepast op deze sector. A10: Business-to-business marketing De business-to-business sector heeft specifieke kenmerken. Hierdoor moeten de algemene marketingprincipes en technieken worden vertaald naar de eigenheid van de verkoop van bedrijf tot bedrijf. A11: Internationale marketing Marketing in een internationale context vraagt een specifieke aanpak. De best geschikte toepassing van de marketingprincipes en technieken wordt in deze context nader bekeken. Graduaat Marketing 9

11 A12: Statistiek Je leert op een praktijkgerichte manier de verschillende technieken van de beschrijvende en de verklarende statistiek toe te passen om deze later in marktonderzoek te kunnen gebruiken. In beschrijvende statistiek wordt gehandeld over de normale verdeling en komen de berekeningen van gemiddelden en standaardafwijkingen aan bod. Het toetsen van hypothesen en kansverdelingen vormen een tweede belangrijke insteek. Ten slotte worden verbanden tussen grootheden, correlaties en variantieanalyse behandeld. A13: Technieken van marktonderzoek Na deze module moet je zelfstandig een volledig marktonderzoek kunnen opzetten en uitvoeren. De verschillende stappen in het marktonderzoekproces worden uitgebreid besproken en toegepast. Ook leer je een enquête op te stellen en te verwerken door middel van een statistisch pakket. B. Specifieke modules optie Marketing management C1: HRM Je leert aantal concepten en inzichten die je in staat stellen het gedrag en het functioneren van individuen binnen organisaties beter te begrijpen, en je maakt kennis met de belangrijkste elementen van het leidinggeven en leiderschapsstijlen. Ook thema s als selectie en aanwerving, opleiding, motiveren van medewerkers, evaluatie en beloning komen aan bod. C2. Management en organisatie Een aantal concepten en inzichten die bijdragen tot een beter begrip van de werking van complexe organisaties worden hier behandeld: kenmerken van organisaties, verschillende organisatieconcepten, het meten van de doeltreffendheid, strategieën om de omgeving te beïnvloeden, de verschillende functionele afdelingen in een organisatie en hun impact op de marketingwerking. C3. Strategisch ondernemingsbeleid Je krijgt een inzicht in de bijdrage van marketingstrategieën aan het uitwerken van een strategisch marketingplan en je leert vanuit een grondige interne en externe analyse een strategie te formuleren. Er wordt ook ruim aandacht besteed aan de implementatie van dit strategisch plan in het business plan. 10 Graduaat Marketing

12 C4: Financieel management Inzicht in de financiële structuur van de onderneming is noodzakelijk om je in staat te stellen strategische managementbeslissingen voor te bereiden en te evalueren. Aspecten als de voornaamste financieringstechnieken, het netto bedrijfskapitaal, een grondige kennis van de jaarrekening en de belangrijkste ratio s worden hierbij behandeld. E1: Projectwerk Bij het maken van het projectwerk moet je aantonen dat je de kennis van de voorbije modules zelfstandig integreert tot een vakoverstijgend en kritisch project met een duidelijke probleemstelling, een eigen standpuntbepaling, de uitwerking, argumentering en een conclusie. Hiervoor moet je zelfstandig een marketing probleem analyseren, oplossen en rapporteren in een eindwerk. C. Specifieke modules optie Verkoop D1: Verkoopsorganisatie Na deze module kan je een verkooporganisatie opzetten, evalueren en bijsturen of hervormen. Thema s die aan bod komen zijn kenmerken van verkoop in een industriële omgeving, diensten en naar de overheid, methodes om de verkoop zo doeltreffend mogelijk te organiseren en het opstellen van een verkoopsplan. D2: Internationale verkoop Door deze module krijg je inzicht in de specifieke kenmerken van internationale verkoop, cultuurverschillen, verschillen in verkooporganisatie en structuren, en de verschillende technieken van internationale handel en betalingstechnieken. D3: Commercieel taalgebruik Je leert specifieke commerciële termen en uitdrukkingen noodzakelijk voor de marketing in ten minste één taal. Onder meer het voeren van een telefoongesprek, het opstellen van een commerciële offerte, folder of brief komen hier aan bod. Graduaat Marketing 11

13 D4: Specifieke verkoopstraining Je leert als verkoper naar (potentiële) klanten toe te stappen. Hiervoor moet je beschikken over de nodige mondelinge, schriftelijke en psychologische vaardigheden om met de klanten te onderhandelen. Onder meer het verkoopsgesprek, onderhandelingstechnieken en het herkennen van body language komen aan bod. Dit wordt ingeoefend aan de hand van rollenspelen met betrekking tot reële praktijksituaties. E1: Projectwerk Bij het maken van het projectwerk moet je aantonen dat je de kennis van de voorbije modules zelfstandig integreert tot een vakoverstijgend en kritisch project met een duidelijke probleemstelling, een eigen standpuntbepaling, de uitwerking, argumentering en een conclusie. Hiervoor moet je zelfstandig een marketing probleem analyseren, oplossen en rapporteren in een eindwerk. 3. Praktische informatie Inschrijven en inschrijvingsvoorwaarden Enkele keren per jaar worden er informatiesessies georganiseerd, tijdens welke uitvoerig informatie wordt gegeven over alles wat met de opleiding Graduaat Marketing te maken heeft. Je kunt daar dan ook terecht met jouw specifieke en/of persoonlijke vragen. De data van deze informatiesessies vind je op de website van het centrum Na deze sessies is er gelegenheid om je in te schrijven aan de balie van het CVO HIK. Dit kan tijdens de openingsuren van de school. Het inschrijvingsgeld is afhankelijk van het aantal modules die gevolgd worden. Zowel voor het betalen van het inschrijvingsgeld als voor het betalen van de cursussen kan je opleidingscheques aanvragen en gebruiken. Meer informatie hierover is te vinden via een link op de homepage van ons Centrum voor Volwassenenonderwijs onder de rubriek Info, Opleidingscheques. Om te kunnen starten in deze opleiding moet men een diploma secundair onderwijs kunnen voorleggen. Cursisten die niet aan deze voorwaarden voldoen, kunnen mits het afleggen van een toelatingsproef en indien zij minstens 3 jaar geleden het secundair onderwijs verlaten hebben toch toegelaten worden. 12 Graduaat Marketing

14 Vrijstellingen Wie bepaalde vakinhouden al heeft gevolgd in een vorige opleiding van het niveau Hoger Onderwijs kan een vrijstelling aanvragen, zodat deze module niet moet worden gevolgd en uiteindelijk eventueel toch het diploma van gegradueerde kan behaald worden. Daartoe dient men een gedocumenteerde schriftelijke aanvraag tot vrijstelling in te dienen, gericht aan de directeur bij het begin van een semester. Verdere informatie is beschikbaar op een document met toelichting hierover. Kostprijs Als bedrag voor inschrijvings- en investeringskosten wordt 1 euro aangerekend per lesuur. Indien je dit bedrag vermenigvuldigt met het aantal lesuren voor de modules die je wil volgen, dan kan je nagaan hoeveel het inschrijvingsgeld bedraagt. Dit bedrag dient bij de inschrijving voldaan te worden, eventueel met opleidingscheques. Informatie hierover vind je in het volgende punt. Daarnaast zal je bij het begin van elk schooljaar ook een overzicht krijgen van het bedrag dat aangerekend wordt voor cursussen, handboeken, kopieën, enz. Het maximale inschrijvingsgeld bedraagt 400 euro per jaar en euro voor de ganse opleiding. Opleidingscheques Alle werknemers, die wonen in Vlaanderen of in het Brusselse gewest, kunnen gebruik maken van de opleidingscheques van de Vlaamse overheid. Op onze website vind je een link naar de desbetreffende website van de VDAB, nl. Aanwezigheden De lessen gaan op een weekavond door van 18u30 tot 22u20. Op een zaterdagvoormiddag gaan de lessen door van 08u30 tot 13u10. Gezien de beperkte lesmomenten rekenen wij op een maximale aanwezigheid. Bij aanvang van ieder lesblok worden door de lectoren de aanwezigheden genoteerd. Voor het Graduaat Marketing geldt dat je minstens ¾ van de lesuren per opleidingsonderdeel aanwezig moet zijn om te kunnen deelnemen aan examens. Je bent zelf niet verantwoordelijk voor het bijhouden van je aanwezigheden per opleidingsonderdeel. Als je meent om één of andere ernstige reden een uitzondering te kunnen krijgen op de regel in verband met aanwezigheden, dan kan je hiervoor een aanvraag indienen bij de afdelingscoördinator. Deze zal hierin, samen met de directie, een beslissing nemen. De lessen van de voltijdse dagopleidingen gaan door van 8u30 tot 17u30. Graduaat Marketing 13

15 Centrumreglement Het centrumreglement dat door het CVO wordt gehanteerd, vind je op de website of kan je op eenvoudige aanvraag bekomen op het secretariaat. Je vindt er informatie over de evaluatiemodaliteiten, de mogelijke examenvormen en de examenorganisatie. Verzekering Na betaling van het inschrijvingsgeld ben je tijdens contacten en activiteiten ingericht door de opleiding verzekerd voor eigen lichamelijk letsel. Deze verzekering geldt ook op weg van en naar de school en voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid: schade aan derden in de school. Studentenkaart Een studentenkaart wordt voor alle cursisten jaarlijks ter beschikking gesteld op data die door het secretariaat zullen worden aangegeven. Secretariaat Voor bijkomende inlichtingen en inschrijvingen kan je steeds terecht op het secretariaat van het volwassenenonderwijs. Dit kan je vinden in het A-blok op de eerste verdieping, laatste deur (volg de bewegwijzering OSP). De openingsuren van het secretariaat volwassenenonderwijs vind je op Klik in de bovenste navigatiebalk op de knop Info en selecteer in de keuzelijst Secretariaat. Contactgegevens Adres: Kleinhoefstraat Geel Tel. overdag: Tel. na 18u00: Mailadres: URL: De marketingopleiding vind je ook op Facebook, Linkedln en Wikispaces (http:/cvohikmarketing.wikispaces.be). 14 Graduaat Marketing

16 Wegwijs naar de campus Graduaat Marketing 15

17 Kleinhoefstraat Geel Telefoon Fax

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Graduaat Boekhouden Informatiebrochure Inhoud Even voorstellen: het HIK 1. Situering 2. Onze missie - Aanbod - Doelgroep - Middelen Leertraject

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Informatica. Informatiebrochure

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Informatica. Informatiebrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Graduaat Informatica Informatiebrochure Inhoud Even voorstellen blz. 3 De afdeling Informatica blz. 5 Verschillende modules blz. 6 Lessen en

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Marketing. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Marketing. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch VSKO Leerplan OPLEIDING Marketing HOKTSP Modulair Categorie Economisch Goedkeuringscode: 06-07/1619/N/G 1 maart 2007 MARKETING - Economisch HOSP A C D E F asis marketing Media en reclame Marketingmanagement

Nadere informatie

Business Plan. D. Dams, E. Dierckx, K. Lemmens, K. Schoeters, N. Smets, T. Van Elven, L. Van Rooy 2011-2012. Opleiding graduaat

Business Plan. D. Dams, E. Dierckx, K. Lemmens, K. Schoeters, N. Smets, T. Van Elven, L. Van Rooy 2011-2012. Opleiding graduaat Business Plan Opleiding graduaat D. Dams, E. Dierckx, K. Lemmens, K. Schoeters, N. Smets, T. Van Elven, L. Van Rooy 2011-2012 Gegradueerde in Strategisch ondernemingsbeleid HBO 5 Optie Marketingmanagement

Nadere informatie

MODULAIRE OPLEIDING GRADUAAT MARKETING HOKT/SP. Economisch. Volwassenenonderwijs

MODULAIRE OPLEIDING GRADUAAT MARKETING HOKT/SP. Economisch. Volwassenenonderwijs Volwassenenonderwijs Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap v.z.w. Leerplan Studierichting MODULAIRE OPLEIDING GRADUAAT MARKETING Onderwijsniveau HOKT/SP Categorie

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: Lineaire organisatie Onderwijsniveau: HOSP Categorie: Economisch Opleiding: MARKETING Aantal leerjaar(en): 3-jarige opleiding Nummer GO 2005/065L (vervangt 2003/779L)

Nadere informatie

Centrumreglement CVO HIK

Centrumreglement CVO HIK Centrumreglement CVO HIK Geel HIK Kleinhoefstraat 4 2440 Geel Antwerpen Technicum Noord-Antwerpen Londenstraat 43 2000 Antwerpen Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Westerlo Vrije Sint-Lambertusscholen

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: Lineaire organisatie Onderwijsniveau: HOSP Categorie: Economisch Opleiding: MARKETING Aantal leerjaar(en): 3-jarige opleiding Nummer GO (vervangt 2005/065L) Nummer Inspectie:

Nadere informatie

Centrumreglement CVO TISJ

Centrumreglement CVO TISJ Centrumreglement CVO TISJ Geel Technisch Instituut Sint-Jozef Technische Schoolstraat 52 2440 Geel Arendonk Sint Claracollege Kloosterbaan 5 2370 Arendonk Tessenderlo Technische Heilig Hart Instituut Heilig

Nadere informatie

Verder studeren en afstandsonderwijs

Verder studeren en afstandsonderwijs Verder studeren en afstandsonderwijs Brugge / Kortrijk howest.be 1 00. Inhoud 01. Verder studeren aan Howest 3 02. Kansrijk studeren in West-Vlaanderen 4 03. Aanbod verder studeren 7 > Architectuur 7 >

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 Huishoudelijk reglement Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 INHOUDSTAFEL Welkom 4 1. Wie zijn wij en waar staan wij voor? 5 1.1. Wat beoogt ons CVO? 5 1.2. Wie is wie? 8 2. Hoe schrijf ik in? 9 2.1.

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding (SLO)

Specifieke Lerarenopleiding (SLO) 2012-2013 Onthaalbrochure SLO Specifieke Lerarenopleiding (SLO) 2014-2015 VOLWASSENENONDERWIJS CVO VTIBRUGGE Boeveriestraat 73 (B)8000 Brugge 050 34 75 00 cvo@vtibrugge.be http://cvo.vtibrugge.be Missie

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING ONTHAALBROCHURE - VADEMECUM SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING CVO COOVI 1. Beroepsprofiel Alle lerarenopleidingen zijn gebaseerd op dezelfde set van basiscompetenties die een leraar moet bezitten. Ze leiden

Nadere informatie

HBO5: nieuwe toegangspoort tot het hoger onderwijs. Beroepsgerichte opleidingen in dag-, avond- of weekendonderwijs

HBO5: nieuwe toegangspoort tot het hoger onderwijs. Beroepsgerichte opleidingen in dag-, avond- of weekendonderwijs HBO5: nieuwe toegangspoort tot het hoger onderwijs Beroepsgerichte opleidingen in dag-, avond- of weekendonderwijs 2015 2016 04 Wat is HBO5? 04 Waarom een HBO5-opleiding? 04 Wat zijn de troeven van de

Nadere informatie

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren Accountancyfiscaliteit bachelor via afstandsleren 03 Intro 04 Tewerkstellingsmogelijkheden 06 De opleiding 07 Afstandsleren 10 Programma 12 Inhoud opleidingsonderdelen 19 Studentenvoorzieningen en faciliteiten

Nadere informatie

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren Accountancyfiscaliteit bachelor via afstandsleren 03 Intro 04 Tewerkstellingsmogelijkheden 06 De opleiding 07 Afstandsleren 10 Programma 12 Inhoud opleidingsonderdelen 19 Studentenvoorzieningen en faciliteiten

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) Infobrochure. www.cvolino.be Tel. 011/54.67.96

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) Infobrochure. www.cvolino.be Tel. 011/54.67.96 SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) Infobrochure www.cvolino.be Tel. 011/54.67.96 SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) Inhoud 1. Doel van de opleiding... 2 2. Algemeen... 2 3. Structuur en duur... 2 4. Organisatie

Nadere informatie

Infobundel opleiding Begeleider in de sociale economie

Infobundel opleiding Begeleider in de sociale economie Infobundel opleiding Begeleider in de sociale economie Schooljaar 2014-2015 Inhoud 1 Algemene situering... 3 2 Een opleiding in een modulair systeem... 4 3 Het instapgesprek... 5 4 Toelatingsproef voor

Nadere informatie

opleidingen HBO5 Rechtspraktijk Boekhouden VOLWASSENENONDERWIJS CVO LEUVEN-LANDEN

opleidingen HBO5 Rechtspraktijk Boekhouden VOLWASSENENONDERWIJS CVO LEUVEN-LANDEN opleidingen HBO5 Rechtspraktijk Boekhouden CVO LEUVEN-LANDEN VOLWASSENENONDERWIJS Welkom in het CVO Leuven-Landen In deze brochure vind je onze HBO5 opleidingen. Kiezen voor een HBO5 opleiding is een meerwaarde,

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Opleiding HOTEL EN CATERINGMANAGEMENT

INFORMATIEBROCHURE. Opleiding HOTEL EN CATERINGMANAGEMENT INFORMATIEBROCHURE Opleiding HOTEL EN CATERINGMANAGEMENT 1. Voor wie? In het complexe gegeven van hotelketens, recreatieparken, evenementenhallen, restaurants, cateringbedrijven en sportcentra, kortom

Nadere informatie

2012-2013. hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica. moderne vreemde talen. Nederlands voor anderstaligen

2012-2013. hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica. moderne vreemde talen. Nederlands voor anderstaligen 2012-2013 hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica tweedekansonderwijs boekhoudkundige bediende lasser meertalig polyvalent bediende multimediaoperator secretariaatsmedewerker

Nadere informatie

PROGRAMMABROCHURE 2009-2010. sociale school heverlee v z w. c e n t r u m v o o r v o l w a s s e n e n o n d e r w i j s

PROGRAMMABROCHURE 2009-2010. sociale school heverlee v z w. c e n t r u m v o o r v o l w a s s e n e n o n d e r w i j s PROGRAMMABROCHURE 2009-2010 s o c i a a l - c u l t u r e e l w e r k - p e r s o n e e l s w e r k - o r t h o p e d a g o g i e - m a a t s c h a p p e l i j k w e r k sociale school heverlee v z w c

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde. bacheloropleiding

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde. bacheloropleiding Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde bacheloropleiding 2011 Inhoud 1 Voorwoord 3 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 4 Studentgerichtheid 4 Innoverende academische opleidingen

Nadere informatie

meertalige professionele communicatie

meertalige professionele communicatie meertalige professionele communicatie >> faculteit letteren en wijsbegeerte >> masteropleiding 2010-2011 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement studentgerichte diensten en de faculteiten Ann

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN VZW VOMIL CVO VSPW-HASSELT CAMPUS DE LAZARIJ CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN Vzw VOMIL CVO VSPW-Hasselt Blijde Inkomststraat 36 3500 Hasselt Tel: 011 25 49 75 directie@vspwhasselt.be

Nadere informatie

Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4. De opleiding economisch beleid 6. Economisch beleid, iets voor jou? 8. Hoe begin je eraan?

Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4. De opleiding economisch beleid 6. Economisch beleid, iets voor jou? 8. Hoe begin je eraan? Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 De opleiding economisch beleid 6 Economisch beleid, iets voor jou? 8 Hoe begin je eraan? 9 Het studieprogramma 10 Opleidingsonderdelen bachelor

Nadere informatie

tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene vorming

tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene vorming tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene vorming schooljaar 2015-2016 Campus Diest www.deoranjerie.be Campus Aarschot Boudewijnvest 3 info@deoranjerie.be Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 Aarschot

Nadere informatie