Communicatiewetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Communicatiewetenschap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatiewetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Communicatiewetenschap - 2010-2011"

Transcriptie

1 Communicatiewetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Communicatiewetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Communicatiewetenschap I

2 Inhoudsopgave Premasterclass in Communicatiewetenschap Communicatie en Organisatie 1 Premasterclass in Communicatiewetenschap variant Marketing en Voorlichting 1 premasterclass in Communicatiewetenschap variant Marketing en Voorlichting keuze vakken 1 premasterclass in Communicatiewetenschap variant Marketing en Voorlichting verplichte vakken Premasterclass in Communicatiewetenschap variant Mediapsychologie 2 Vak: Gedrag en communicatie in organisaties deel 1 3 Vak: Gedrag en communicatie in organisaties deel 2 4 Vak: Gezondheids- en risicocommunicatie 5 Vak: Interpersoonlijke communicatie deel 1 6 Vak: Interpersoonlijke communicatie deel 2 7 Vak: Kwantitatieve onderzoeksmethoden 8 Vak: Marketing- en persuasieve communicatie deel 1 10 Vak: Marketing- en persuasieve communicatie deel 2 11 Vak: Media and Entertainment 12 Vak: Methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk onderzoek voor PMC CW deel 1 14 Vak: Methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk onderzoek voor PMC CW deel 2 15 Vak: Nieuws en reputatie deel 1 16 Vak: Nieuws en reputatie deel 2 18 Vak: Premasterthesis communicatiewetenschap 19 2 Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Communicatiewetenschap II

3 Premasterclass in Communicatiewetenschap Communicatie en Organisatie Vakken: Naam Periode Credits Code Gedrag en communicatie in organisaties deel 1 Gedrag en communicatie in organisaties deel 2 Interpersoonlijke communicatie deel 1 Interpersoonlijke communicatie deel 2 Kwantitatieve onderzoeksmethoden Marketing- en persuasieve communicatie deel 1 Marketing- en persuasieve communicatie deel 2 Methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek voor PMC CW deel 1 Methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek voor PMC CW deel 2 Premasterthesis communicatiewetenschap FSW Periode SGCO1_O FSW Periode SGCO2_O FSW Periode SIPC1_O FSW Periode SIPC2_O Semester 1, FSW Periode S-KNOZ_O FSW Periode SMPC1_O FSW Periode SMPC2_O FSW Periode SMTPCW1_O FSW Periode SMTPCW2_O FSW Periode SPMTCW_O Premasterclass in Communicatiewetenschap variant Marketing en Voorlichting Opleidingsdelen: - - premasterclass in Communicatiewetenschap variant Marketing en Voorlichting keuze vakken premasterclass in Communicatiewetenschap variant Marketing en Voorlichting verplichte vakken premasterclass in Communicatiewetenschap variant Marketing en Voorlichting keuze vakken Vakken: Naam Periode Credits Code Gedrag en communicatie in organisaties deel 1 FSW Periode SGCO1_O Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Communicatiewetenschap Pagina 1 van 20

4 Gedrag en communicatie in organisaties deel 2 FSW Periode SGCO2_O Media and Entertainment Semester SME_O Nieuws en reputatie deel 1 FSW Periode SNR1_O Nieuws en reputatie deel 2 FSW Periode SNR2_O premasterclass in Communicatiewetenschap variant Marketing en Voorlichting verplichte vakken Vakken: Naam Periode Credits Code Gezondheids- en risicocommunicatie Kwantitatieve onderzoeksmethoden Marketing- en persuasieve communicatie deel 1 Marketing- en persuasieve communicatie deel 2 Semester SGRC_O Semester 1, FSW Periode S-KNOZ_O FSW Periode SMPC1_O FSW Periode SMPC2_O Media and Entertainment Semester SME_O Methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek voor PMC CW deel 1 Methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek voor PMC CW deel 2 Premasterthesis communicatiewetenschap FSW Periode SMTPCW1_O FSW Periode SMTPCW2_O FSW Periode SPMTCW_O Premasterclass in Communicatiewetenschap variant Mediapsychologie Vakken: Naam Periode Credits Code Interpersoonlijke communicatie deel 1 Interpersoonlijke communicatie deel 2 Kwantitatieve onderzoeksmethoden Marketing- en persuasieve communicatie deel 1 Marketing- en persuasieve communicatie deel 2 FSW Periode SIPC1_O FSW Periode SIPC2_O Semester 1, FSW Periode S-KNOZ_O FSW Periode SMPC1_O FSW Periode SMPC2_O Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Communicatiewetenschap Pagina 2 van 20

5 Media and Entertainment Semester SME_O Methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek voor PMC CW deel 1 Methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek voor PMC CW deel 2 Premasterthesis communicatiewetenschap FSW Periode SMTPCW1_O FSW Periode SMTPCW2_O FSW Periode SPMTCW_O Gedrag en communicatie in organisaties deel 1 Vakcode SGCO1_O () Periode FSW Periode 3 Credits 5.0 Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen dr. A.T.M. van Nistelrooij dr. A.T.M. van Nistelrooij, dr. J.W. Ouwerkerk, dr. E.P. Sleebos Hoorcollege Verwerving van kennis van organisatie- en communicatie-wetenschappelijke theorieën over gedrag van mensen in organisaties, alsmede de toepassing van die kennis. Meer specifiek gaat het om: - kennis van de verschillende verklaringen voor menselijk gedrag binnen de context van organisaties; - inzicht in de samenhang tussen managementgedrag en de effecten hiervan op individuen en groepen in organisaties en hun omgeving. In de bijeenkomsten zal op thematische wijze de sociaal-wetenschappelijke theorievorming omtrent 'organisational behaviour' aan bod komen. Centraal staat de vraag in hoeverre organisatie- en communicatiewetenschappelijke perspectieven een verklaring kunnen bieden voor het gedrag van mensen in organisaties. Daarbij gaat het om gedrag en attitudes van mensen in organisaties op het niveau van individuen, groepen en organisaties als geheel. Aandacht gaat uit naar onderwerpen als motivatie, groepsstructuur, samenwerking, leiderschap, conflict, organisatiecultuur en organisatieverandering. Hoorcollege. Schriftelijk tentamen. Literatuur Voor dit vak wordt een boek samengesteld dat onder de naam van het vak verkrijgbaar is in de VU boekhandel. Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Communicatiewetenschap Pagina 3 van 20

6 Doelgroep Bachelorstudenten website www. fsw. vu. nl/roosters. Gedrag en communicatie in organisaties deel 2 Vakcode SGCO2_O () Periode FSW Periode 4 Credits 5.0 Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen dr. A.T.M. van Nistelrooij dr. A.T.M. van Nistelrooij, dr. J.W. Ouwerkerk, dr. S. Utz, dr. E.P. Sleebos, drs. A.M. Kok Hoorcollege, Werkgroep Verwerving van kennis van organisatie- en communicatie-wetenschappelijke theorieën over gedrag van mensen in organisaties. In dit tweede gedeelte ligt de nadruk meer op de toepassing van die kennis. Meer specifiek gaat het om: - analyseren, bekritiseren en interpreteren van veranderkundige; praktijksituaties vanuit de aangereikte wetenschappelijke literatuur - uitwerken van de analyses tot een degelijk onderbouwd en coherent werkstuk. In de bijeenkomsten worden aan de hand van (deel)opdrachten door studenten zelfstandig gewerkt aan toepassing van de in deel I besproken theorie op het gebied van 'organisational behaviour'. Daarvoor analyseren studenten onder begeleiding van een docent één of meerdere casussen op onderwerpen als: leiderschapsgedrag, (on)rechtvaardigheid, communicatie en organisatieverandering. Werkcollege. Studenten werken in kleine groepen op thematische wijze aan meerdere (deel)opdrachten. Voor elk thema is er een aparte (deel)opdracht die apart wordt beoordeeld met een (deel)cijfer. Het gemiddelde van deze (deel)cijfers dient voldoende te zijn. Literatuur Hoofdstukken uit het boek dat wordt gebruikt in het eerste gedeelte, per thema aangevuld met extra artikelen en eventueel casemateriaal. Titels en dergelijke worden nader bekend gemaakt. Vereiste voorkennis Gedrag en Communicatie in Organisaties, deel 1. Doelgroep Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Communicatiewetenschap Pagina 4 van 20

7 Bachelorstudenten website www. fsw. vu. nl/roosters. Overige informatie Na de intekentermijn is toelating niet meer mogelijk, zie de OER bacheloropleidingen artikel 13 lid 7. Gezondheids- en risicocommunicatie Vakcode SGRC_O (707128) Periode Semester 1 Credits 10.0 Voertaal Nederlands Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen drs. B. van Grinsven MSc drs. B. van Grinsven MSc, drs. J. Veldhuis Hoorcollege, Werkgroep Na het doorlopen van het vak Gezondheids- en risicocommunicatie is de student vertrouwd met wetenschappelijk onderzoek en gangbare modellen over het voorspellen en veranderen van gezondheidsgedrag. Daarnaast leren studenten theoretische kennis met betrekking tot risicocommunicatie toe te passen op campagnes in de praktijk; op basis van literatuur kan de student een theorie opstellen over de effectiviteit van een bestaande campagne; heeft de student kennis van hoe campagne-effecten in de praktijk gemeten worden en welke problemen zich hierbij voordoen; kan de student bestaande onderzoeksdata in SPSS gebruiken om de geldigheid van de door hem / haar opgestelde theorie te toetsen. Dit houdt in dat de student data kan hercoderen en hier vervolgens de benodigde analyses op uit kan voeren. De cursus gaat van start met een reeks van inleidende colleges waarin kritisch gereflecteerd wordt op recente wetenschappelijke literatuur en theoretische modellen over risicocommunicatie en het voorspellen en veranderen van gezondheidsgedrag. Hierna gaan studenten zelf aan de slag met het analyseren van een bestaande voorlichtingscampagne op het gebied van risicogedrag. Op basis van de literatuur formuleren studenten verwachtingen over het effect van campagnes. Deze verwachtingen toetsen zij met behulp van gegevens die zijn verzameld in het kader van een bestaande campagne. Hierbij wordt expliciet aandacht besteed aan de relatie tussen theorie en praktijk: welke wetenschappelijke conclusies kunnen we trekken uit bevindingen uit het veld, en hoe vertalen theoretische inzichten zich naar de praktijk? Hoor- en werkcollege. Testimonium op basis van tentamen (50%)en groepsopdrachten (50%). Beide onderdelen dienen met een minimaal een voldoende te zijn afgerond. Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Communicatiewetenschap Pagina 5 van 20

8 Literatuur Electronische reader, zie hiervoor de website. Vereiste voorkennis De stof uit het vak Persuasieve en Marketingcommunicatie wordt bekend verondersteld. Doelgroep Premasterstudenten, Bachelorstudenten (keuzevak). website www. fsw. vu. nl/roosters. Overige informatie Let op: dit vak wordt in het academisch jaar niet meer aangeboden. Het betreft hier een bezemtoets. Interpersoonlijke communicatie deel 1 Vakcode SIPC1_O (707137) Periode FSW Periode 1 Credits 5.0 Voertaal Engels Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen dr. S. Utz dr. S. Utz, dr. C.J. Beukeboom Hoorcollege In deze cursus krijgen studenten een overzicht van de belangrijkste theorieën op het gebied van interpersoonlijke communicatie, vanuit het perspectief van de communicatiewetenschap. Naast de klassieke theorieën zullen de methoden en resultaten van recent en lopend onderzoek worden besproken. Hierdoor wordt zowel inzicht verkregen in de gevestigde wetenschap als in nieuwe ontwikkelingen en moderne methoden van onderzoek. Er zal hierbij speciale aandacht zijn voor interpersoonlijke communicatie in gemedieërde contexten. Interpersoonlijke communicatie heeft betrekking op de alledaagse communicatie tussen personen, iets waar we continu mee te maken hebben. Alhoewel we iedere dag meerdere gesprekken voeren of misschien wel juist daardoor zijn we ons vaak niet bewust van de processen die het verloop en de uitkomst van dergelijke gesprekken bepalen. Voor een goede communicatiewetenschapper is het echter essentieel om kennis en begrip te hebben van deze processen die vaak automatisch en onbewust ons gedrag sturen. In de cursus zullen we ons verdiepen in de wetenschappelijke kennis op dit gebied en zullen we trachten deze te relateren aan de interpersoonlijke communicatie waar we zelf dagelijks mee te maken hebben. Middels twee tekstboeken en de hoorcolleges zul je kennis en begrip vergaren over o.a. het verloop van gesprekken, het ontstaan van misverstanden, de invloed van het communicatie medium, verbale en nonverbale communicatie, persoonswaarneming, Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Communicatiewetenschap Pagina 6 van 20

9 interpersoonlijke attractie en romantische relaties, het ontstaan en oplossen van conflict. We zullen ons specifiek richten op recent onderzoek naar moderne vormen van gemedieërde communicatie. Aan de orde komen online dating, online impressie formatie op sociale netwerk sites en blogs, identificatie processen in avatar gemediëerde communicatie en (multi user) online role playing games, virtual teamwork, e-learning, etcetera. Zelfstudie van de tekstboeken, gecombineerd met hoorcolleges georganiseerd rond verschillende themas. Schriftelijk tentamen (meerkeuze vragen) Literatuur * DeVito, J. (2009). The Interpersonal Communication Book (The International Edition, 12th Edition). Publ.: Ally & Bacon. ISBN: * Konijn, E.A., Utz, S., Tanis, A., & Barnes, S.B. (2008). Mediated Interpersonal Communication. How Technology Affects Human Interaction. New York: Taylor & Francis/Routledge. ISBN: Doelgroep Bachelor en PMC studenten. website Overige informatie Let op: dit vak wordt in het academisch jaar niet meer aangeboden. Het betreft hier een bezemtoets. Interpersoonlijke communicatie deel 2 Vakcode SIPC2_O (707138) Periode FSW Periode 2 Credits 5.0 Voertaal Engels Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen dr. S. Utz dr. S. Utz, dr. C.J. Beukeboom Hoorcollege, Werkgroep In deel 2 van interpersoonlijke communicatie wordt de theorie uit deel 1 toegepast op daadwerkelijk onderzoek. Studenten leren uit de theorie hypothesen af te leiden en deze te beantwoorden door de juiste statistische analyses te kiezen. Studenten leren ook een wetenschappelijk verantwoord verslag te schrijven. De focus ligt in dit vak op vragenlijstonderzoek (in tegenstelling tot experimenteel onderzoek in het bachelorproject). Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Communicatiewetenschap Pagina 7 van 20

10 De onderzoeken gaan over interpersoonlijke communicatie via verschillende media. Theorie en recente empirisch onderzoek over interpersoonlijke communicatie vormen de basis voor het ontwikkelen van nieuwe hypotheses. De hypotheses worden getoetst met behulp van een bestaand onderzoek dat tijdens deel 1 van het vak is afgenomen. Studenten verzamelen in deel 2 aanvullende data, ontwikkelen een theoretisch model, analyseren de data en koppelen de resultaten weer terug aan de theorie. Ze leren hierover ook een verslag volgens communicatiewetenschappelijke normen te schrijven. Combinatie uit hoorcolleges en groepswerk. Er zijn een aantal hoorcolleges over het ontwikkelen van een conceptueel model, het analyseren van data en het schrijven van een wetenschappelijk verslag. Verder zullen studenten samenwerken in kleine groepen en in meerdere bijeenkomsten met hun begeleider stap voor stap het hele onderzoeksproces doorlopen. Dit resulteert in een gezamenlijk te schrijven onderzoeksverslag. Studenten moeten naast de bijeenkomsten met hun begeleider ook zelfstandig met hun groepsgenoten aan het project werken. Een proactieve houding wordt verwacht. Wetenschappelijk verslag (50% conceptversie, 40% eindversie), actieve participatie (10%, moet voldoende zijn). Literatuur wordt via Blackboard bekend gemaakt. Vereiste voorkennis Interpersoonlijke communicatie, deel 1. Studenten worden al tijdens het eerste deel van het vak gestimuleerd over mogelijke onderzoeksprojecten na te denken. Deel 2 bouwt daarop op. website Overige informatie Aanwezigheid bij tenminste 80% van de bijeenkomsten is verplicht; substantieel bijdrage aan het groepsproduct is verplicht. Kwantitatieve onderzoeksmethoden Vakcode S-KNOZ_O (704126) Periode Semester 1, FSW Periode 3 Credits 10.0 Voertaal Nederlands dr. F.A. Nagel dr. C.H. Elzinga, dr. F.A. Nagel Hoorcollege, Practicum Herkennen en toepassen van de belangrijkste kwantitatieve onderzoeksmethoden in de sociale wetenschappen. Na afloop van deze cursus is de student in staat: Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Communicatiewetenschap Pagina 8 van 20

11 - een beargumenteerde keuze te maken voor een type onderzoeksontwerp; - abstracte theoretische constructen te operationaliseren; - adequate meetinstrumenten te ontwikkelen; - gegevens in SPSS te analyseren met variantie- analyse en lineaire regressie- analyse; - over het onderzoek in begrijpelijke taal te kunnen rapporteren. Dit vak leert de theorie en praktijk van kwantitatieve sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethoden De student leert de uitvoering, analyse en rapportage van de belangrijkste dataverzamelingsmethoden via experimentele, quasi- experimentele, correlationele, en descriptieve onderzoeksanalysedesigns in settings die variëren in verschillende mate van controle die de onderzoeker heeft in het onderzoek. Het vak is een voortgezette inleiding in de onderzoeksmethoden binnen de sociale wetenschappen. De gehele empirisch cyclus van sociaalwetenschappelijk onderzoek, van onderzoeksontwerp tot en met de analyse van verzamelde gegevens, komt aan de orde. Naast een verdieping op theoretisch vlak, maakt de student zich via opdrachten en oefeningen onderzoeksvaardigheden eigen. Aansluitend op voor de opleiding representatieve onderzoeksvragen en hypothesen, vindt een verdieping plaats in verschillende typen onderzoeksontwerp die worden gebruikt in de sociale wetenschappen. In deze cursus zullen zowel experimentele als observationele designs aan de orde komen. Om inzicht te verwerven in de wijze waarop theoretische constructen meetbaar wordt gemaakt, verdiept de student zich vervolgens in gangbare methodologische opvattingen over operationaliseren binnen sociaal- wetenschappelijk onderzoek. Via opdrachten leert de student deze toe te passen bij de ontwikkeling van meetinstrumenten, in het bijzonder gestructureerde vragenlijsten en codeerschema's voor inhoudsanalyse. De betrouwbaarheid en validiteit van de ontwikkelde meetinstrumenten worden onderzocht aan de hand van betrouwbaarheidsanalyse en factoranalyse. Voortbouwend op de het eerste jaar, ontwikkelt de student multivariate data- analysetechieken, waarbij in deze cursus de nadruk ligt op variantie- analyse en lineaire regressieanalyse. De student leert de resultaten van de uitgevoerde statistische analyses te kunnen interpreteren en te verwoorden in begrijpelijke taal. Hoorcollege, werkcollege. Testimonium op basis van schriftelijk tentamen en opdrachten. Literatuur Wordt via Blackboard bekend gemaakt. Vereiste voorkennis Deelname aan het vak Methoden en Technieken van Sociaal- Wetenschappelijk Onderzoek. Doelgroep De Bachelor studenten volgen dit vak in het 1e semester. De premasterstudenten volgen dit vak in de 3e periode. website www. fsw. vu. nl/roosters. Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Communicatiewetenschap Pagina 9 van 20

12 Overige informatie Let op: dit vak wordt in het academisch jaar niet meer aangeboden. Het betreft hier een bezemtoets. Marketing- en persuasieve communicatie deel 1 Vakcode SMPC1_O () Periode FSW Periode 1 Credits 5.0 Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen dr. I.E. Vermeulen dr. I.E. Vermeulen Hoorcollege Het verwerven van fundamentele kennis over en inzichten in de werking en effecten van communicatieboodschappen in het algemeen en marketingcommunicatie in het bijzonder, zowel in tekst, woord als beeld. Studenten nemen kennis van theorieën over attitudeverandering en -beïnvloeding, de daarbij gehanteerde onderzoeksmethoden en empirisch onderzoek. Het ontwikkelen van een analytisch inzicht in communicatieprocessen en de effecten ervan ligt aan de basis van bijvoorbeeld een rol als communicatieadviseur of marketeer. Marketing- en andere persuasieve communicatie vindt plaats via allerlei kanalen, zowel in print als in visuele media. Er is daarnaast een verscheidenheid aan manieren om de opvattingen, emoties en het gedrag van het publiek te beïnvloeden. Het publiek is hierbij niet passief: hoe een communicatieboodschap overkomt, hangt ook af van de ontvanger. In het algemeen geldt dat de invloed van persuasieve communicatie afhangt van kenmerken van de zender (bijv. deskundigheid, geloofwaardigheid), kenmerken van de boodschap (bijv. tekst, beeld, vormgeving, inhoud) en kenmerken van de ontvanger (bijv. eerdere ervaringen, leeftijd, motivatie). Marketeers gebruiken persuasieve communicatie bijvoorbeeld om een nieuw product onder de aandacht te brengen, non-profit organisaties proberen donateurs te werven en politici zijn bezig om elkaar te overtuigen of om de publieke opinie voor zich te winnen. In deze cursus worden de belangrijkste theorieën behandeld op het gebied van communicatieve invloed, waaronder de basisliteratuur uit de sociale psychologie over attitudevorming (bijv. klassiek en operant conditioneren en subliminale perceptie), attitude-verandering (bijv. 'Elaboration Likelihood Model' en cognitieve dissonantietheorie) en communicatieve invloed in groepen. In de elektronische reader zal worden ingegaan op empirisch onderzoek naar persuasieve communicatie in reclame en marketing, maar ook bijvoorbeeld binnen gezondheidsvoorlichting en op interpersoonlijk gebied. De artikelen in de reader bieden daarnaast inzicht in de opbouw, analyse en resultaten van experimenten zoals die in dit vakgebied plaatsvinden. Hoorcollege. Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Communicatiewetenschap Pagina 10 van 20

13 Schriftelijk tentamen. Literatuur Perloff, R.M. (2010). The dynamics of persuasion. Communication and attitudes in the 21st century (4rd edition). New York: Routledge. Elektronische reader. Doelgroep Bachelor- en premasterstudenten. website www. fsw. vu. nl/roosters. Marketing- en persuasieve communicatie deel 2 Vakcode SMPC2_O (707131) Periode FSW Periode 2 Credits 5.0 Voertaal Nederlands Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen dr. I.E. Vermeulen prof. dr. P. Kerkhof, dr. C.F. Burgers Hoorcollege Vertrouwdheid met het marketingdenkkader, in het bijzonder met betrekking tot de marketing van producten en diensten vanuit een sociaal-wetenschappelijk perspectief; kennis van en inzicht in begrippen, theorieën en strategieën op het terrein van de marketingcommunicatie; kennis en begrip van diverse soorten onderzoek ten behoeve van de marketingcommunicatiefunctie; kunnen schakelen tussen theorie, praktijk en onderzoek ten behoeve van de marketing en de marketingcommunicatie van een organisatie. In dit blok draait het om organisaties en hun direct aan de afzet van diensten en/of producten gekoppelde relatie met externe publieken, bezien vanuit een communicatie-optiek. Marketing is de kunst de klant te vinden, te bereiken, te overtuigen, te bedienen en te behouden. Het fundament van de marketingcommunicatie wordt gevormd door een grondig inzicht in de behoeften, drijfveren en informatieverwerkingsstrategieen van de consument, of het nu gaat om een zakelijke of een particuliere klant. Het verkrijgen van dat inzicht staat in dit blok centraal. Daarbij wordt uitgegaan van een sociaal-wetenschappelijk perspectief op consumentengedrag. Centraal staat in dit blok hoe consumenten met marketingstimuli omgaan en welke mogelijkheden en barrières dat schept voor de marketeer. Hoorcollege. Schriftelijk tentamen. Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Communicatiewetenschap Pagina 11 van 20

14 Literatuur * Custom Book, getiteld Marketingcommunicatie. Het boek bevat hoofdstukken uit Frank Kardes (2002). Consumer Behavior and Managerial Decision Making. International Edition /2nd Edition. Pearson Education, Inc., en Patrick De Pelsmacker, Patrick, Maggie Geuens & Joeri Van Den Bergh (2005). Foundations of Marketing Communications: A European Perspective (circa 57 euro). * Electronische reader. Vereiste voorkennis De stof uit het vak Persuasieve en Marketingcommunicatie 1 wordt bekend verondersteld. Doelgroep Bachelor- en premasterstudenten. website www. fsw. vu. nl/roosters. Overige informatie Let op: dit vak wordt in het academisch jaar niet meer aangeboden. Het betreft hier een bezemtoets. Media and Entertainment Course code SME_O (707132) Period Semester 2 Credits 10.0 Language of tuition Dutch Faculty Faculteit der Sociale Wetenschappen Coordinator dr. M.A. Tanis Teaching staff prof. dr. E.A. Konijn, dr. M.A. Tanis Teaching method(s) Lecture Course objective * Obtain knowledge about different theoretical perspectives on media entertainment; motives, responses, and consequences * Obtain knowledge about different types of media entertainment * Train academic skills such as analytical reflection, writing and presenting Course content Media entertainment has become a driving cultural and economic force of many western societies. Today, people dedicate a great extent of their leisure time to humorous television shows, suspenseful movies, interesting books, pleasurable art shows, and thrilling video games. The lecture splits into two parts. In the first part, you will follow an overview about media entertainment research. Following on a brief historical perspective and a look into the societal definition of (good) high and (bad) low culture, the lecture will focus on the psychological underpinnings of entertaining media: Why do people seek media enjoyment? What do people feel when they use entertaining offers? What makes a movie suspenseful? Each week, you will read one key Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Communicatiewetenschap Pagina 12 van 20

15 article and apply what has been addressed in class by writing a short one-page scientific essay. Also, you will train your analytical skills by reviewing other students papers on an anonymous basis. A graded multiple-choice test will check for your knowledge acquired in the first half of the semester. In the second half, the class will go into more details, e.g., interactive entertainment, developmental issues, and gender differences of media enjoyment. Guests from the media industry will provide a practical look on media entertainment. In addition, you will learn how to write a scientific review paper about a problem or construct related to media entertainment. The paper will be developed together with others in a group and will be submitted and graded as the final assignment. Form of tuition The first half will consist of lectures ("hoorcolleges"), the second half has a more applied character and will mix lectures and tutorials ("werkcolleges") and group meetings. Type of assessment Testamur based on: - Multiple choice test (midterm, and final exam 45%) - Development of review article (final assignment, 45%) - Scientific essays (10%). - Assignments must be accomplished to a satisfactory degree (graded 5.5 or higher). Course reading Bosshart, L. & Macconi, I. (1989). Media entertainment. Communication Research Trends, 18(3), 3-8. Bryant, J. & P. Vorderer (Eds.). (2006). Psychology of entertainment. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Green, M. C., Brock, T. C., & Kaufman, G. F. (2004). Understanding media enjoyment: The role of transportation into narrative worlds. Communication Theory, 56(1), Hoffner, C. A. & Levine, K. J. (2007). Enjoyment of mediated fright and violence: A Meta-Analysis. Media Psychology, 7(2), Katz, E. & Foulkes, D. (1962). On the use of the mass media as "escape": Clarification of a concept. The Public Opinion Quarterly, 26(3), Oliver, M.B. (1993). Exploring the paradox of the enjoyment of sad films. Human Communication Research, 19, Ryan, R. M., Rigby, C.S., & Przybylski, A. (2006). The Motivational pull of video games: A Self-Determination Theory approach. Motivation & Emotion 30, Silvia, P. J. (2005). Emotional responses to art: From collation and arousal to cognition and emotion. Review of General Psychology, 9(4), Zillmann, D. & P. Vorderer (Eds.). (2000). Media entertainment. The psychology of its appeal. Mahwah: Lawrence Erlbaum. Target group Bachelor, PMC and exchange students. Registration procedure It is obligatory to; sign up; for a course, for more information on dates to sign up; go to www. fsw. vu. nl/schedules. Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Communicatiewetenschap Pagina 13 van 20

16 Remarks Please note: this course is not taught during the academisch year Only a clean sweep test is provided. Methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk onderzoek voor PMC CW deel 1 Vakcode SMTPCW1_O () Periode FSW Periode 1 Credits 5.0 dr. G.G. van de Bunt drs. M.G. Keijer Hoorcollege, Practicum Dit vak is een introductie tot het sociaal wetenschappelijk onderzoeksproces. De student wordt ingeleid in de belangrijkste sociaal wetenschappelijke methoden en technieken van kennis verzamelen en ontwikkelt vaardigheden om verzamelde gegeven te analyseren. Na afloop van dit vak moeten studenten in staat zijn om onderzoek kritisch te evalueren en bekwaam zijn in de toepassing van de belangrijkste technieken van de beschrijvende en de inferentiële statistiek. Onder voorbehoud is onderdeel van dit vak een inleiding in de wiskundige vaardigheden die nodig zijn om dit vak goed te kunnen volgen (tot maximaal VWO 6 niveau). Het vak eindigt met een speciale bijdrage van een medewerk(st)er van de opleiding CW die samen met de verantwoordelijke docent van het vak een inleiding verzorgt op een onderwerp dat specifiek is voor de opleiding CW. Dit onderwerp verschilt van jaar tot jaar. Aan bod komen o. a. : de empirische cyclus, onderzoekstypen, research design, observatiemethoden, hypotheseformulering, operationalisatie, beschrijvende statistiek, werken met SPSS, oefeningen/opdrachten. Hoor- en werkcollege (practicum). Schriftelijk tentamen (multiple choice). Daarnaast zijn er practicumopdrachten (die zijn niet verplicht). Tijdens het tentamen worden ook zaken getoetst die tijdens de practica of in de practicumopdrachten aan de orde zijn geweest. De gemiddeld behaalde resultaten op deze opdrachten kunnen leiden tot een ophoging van het tentamencijfer met maximaal één punt. Literatuur * Babbie, E. (2006). The Practice of Social Research. (10th edition) (circa 60 euro). * Agresti, A. & B. Finlay (2008) Statistical Methods for the Social Sciences (4th edition). Pearson Education. (ca. 60 Euro) (ZIE OOK OPMERKINGEN). * Grotenhuis & Matthijsen. Basiscursus SPSS. Koninklijke Van Gorcum. (ca. 10 Euro). * Software-pakket SPSS, bijvoorbeeld via Surfspot (https://www.surfspot.nl/) (ca. 20 Euro). Het is altijd mogelijk SPSS Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Communicatiewetenschap Pagina 14 van 20

17 in de practicumzalen te gebruiken, maar deze ruimte is beperkt en er wordt vaak onderwijs gegeven. SPSS is dan niet te gebruiken. * Nader bekend te maken methodisch/inhoudelijk artikel exemplarisch voor de opleiding CW Doelgroep Premaster. website Overige informatie * Het tentamen mag na afloop van afname NIET worden meegenomen. * Het is absoluut noodzakelijk om Agresti en Finlay aan te schaffen en SPSS op je eigen PC te intalleren. Bij dit boek wordt een code geleverd, die nodig is om de opdrachten te maken en gebruik te maken van de online leeromgeving die gebruikt zal worden tijdens de colleges. De opgaven uit het boek en de practicumopgaven vereisen vaak het gebruik van SPSS. * Schaf Agresti en Finlay aan via de VU-boekhandel. Via andere kanalen wordt de noodzakelijke code NIET meegeleverd. Methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk onderzoek voor PMC CW deel 2 Vakcode SMTPCW2_O () Periode FSW Periode 2 Credits 5.0 dr. G.G. van de Bunt drs. M.G. Keijer Hoorcollege, Practicum Dit vak is een vervolg op de introductie tot het sociaal wetenschappelijk onderzoeksproces. De student wordt verder ingeleid in de belangrijkste sociaal wetenschappelijke methoden en technieken van kennis verzamelen en ontwikkelt vaardigheden om hypothesen te toetsen. Na afloop van dit vak moeten studenten in staat zijn om onderzoek kritisch te evalueren en bekwaam zijn in de toepassing van de belangrijkste technieken van voornamelijk de inferentiële statistiek. Het vak eindigt met een speciale bijdrage van een medewerk(st)er van de opleiding CW die samen met de verantwoordelijke docent van het vak een inleiding verzorgt op een onderwerp dat specifiek is voor de opleiding CW. Dit onderwerp verschilt van jaar tot jaar. Aan bod komen o. a. : de empirische cyclus, hypotheseformulering, hypothesetoetsing, steekproeven, analyse design, tabelelaboratie, werken met SPSS, methoden van kwalitatief onderzoek, oefeningen/opdrachten. Hoor- en werkcollege (practicum). Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Communicatiewetenschap Pagina 15 van 20

18 Schriftelijk tentamen (multiple choice). Daarnaast zijn er practicumopdrachten (die zijn niet verplicht). Tijdens het tentamen worden ook zaken getoetst die tijdens de practica of in de practicumopdrachten aan de orde zijn geweest. De gemiddeld behaalde resultaten op deze opdrachten kunnen leiden tot een ophoging van het tentamencijfer met maximaal één punt. Literatuur * Babbie, E. (2006). The Practice of Social Research. (10th edition) (circa 60 euro). * Agresti, A. & B. Finlay (2008) Statistical Methods for the Social Sciences (4th edition). Pearson Education. (ca. 60 Euro) (ZIE OOK OPMERKINGEN). * Grotenhuis & Matthijsen. Basiscursus SPSS. Koninklijke Van Gorcum. (ca. 10 Euro). * Software-pakket SPSS, bijvoorbeeld via Surfspot (https://www.surfspot.nl/) (ca. 20 Euro). Het is altijd mogelijk SPSS in de practicumzalen te gebruiken, maar deze ruimte is beperkt en er wordt vaak onderwijs gegeven. SPSS is dan niet te gebruiken. * Nader bekend te maken methodisch/inhoudelijk artikel exemplarisch voor de opleiding CW. Vereiste voorkennis De stof van M& T van swo PMC CW deel 1 wordt bekend verondersteld. Doelgroep Premaster. website Overige informatie - Het tentamen mag na afloop van afname NIET worden meegenomen. - Het is absoluut noodzakelijk om Agresti en Finlay aan te schaffen en SPSS op je eigen PC te intalleren. Bij dit boek wordt een code geleverd, die nodig is om de opdrachten te maken en gebruik te maken van de online leeromgeving die gebruikt zal worden tijdens de colleges. De opgaven uit het boek en de practicumopgaven vereisen vaak het gebruik van SPSS. - Schaf Agresti en Finlay aan via de VU-boekhandel. Via andere kanalen wordt de noodzakelijke code NIET meegeleverd. Nieuws en reputatie deel 1 Vakcode SNR1_O (707139) Periode FSW Periode 3 Credits 5.0 Voertaal Nederlands Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen dr. A.M.J. van Hoof dr. D. Oegema, dr. A.M.J. van Hoof Hoorcollege Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Communicatiewetenschap Pagina 16 van 20

19 Na afloop van het eerste deel van de cursus Nieuws en Reputatie kan de student: - verschillende theorieën over selectie en presentatie van het nieuws reproduceren en toepassen als verklaringsmodel op actuele nieuwsvoorbeelden; - de verschillende fases in het productieproces van nieuws en de invloed van ICT op dat productieproces benoemen, herkennen en toepassen als verklaring voor de vorm van nieuwsberichten; - verschillende manieren om nieuws over economie, politiek en cultuur in te kaderen (te framen) herkennen en onderscheiden en in zekere mate toepassen in het schrijven van pers en nieuwsberichten; - effecten van het nieuws op publieke opinie in globale termen beschrijven, en effect van (politiek) nieuws op stemvoorkeur en van (organisationeel) nieuws op reputatie van organisaties in specifieke termen beschrijven en voorspellen. - kritisch reflecteren op de moeizame verhouding tussen journalisten, (organisationele) bronnen en het publiek. Nieuws en democratie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De opkomst van onafhankelijke media die een intermediair vormen tussen machtige politieke en economische instituties enerzijds en de burger anderzijds valt samen met de opkomst van de democratie. Om dagelijks nieuws te garanderen zijn media echter in de praktijk wel afhankelijk van toegang tot machtige bronnen. De macht van de organisaties bestaat eruit dat zij de nieuwsgaring in zekere zin subsidiëren via ontmoetingsplaatsen zoals Nieuwspoort, via persberichten, via persconferenties, via een geregelde toevoer van geverifieerde gegevens door ambtelijke instanties, via aanbod van actuele achtergrondinformatie op internet, en door voortdurend beschikbaar te zijn voor vragen en commentaar. Organisaties kunnen ook hun invloed laten gelden door journalisten selectief primeurs te gunnen. Organisaties hebben er alle belang bij hun reputatie te behouden of te verbeteren. Ze kunnen er niet zonder meer van uitgaan dat de reputatie bij journalisten in goede handen is. Sterker nog: de journalistiek is geneigd in te zoomen op slecht nieuws. Journalisten en organisationele bronnen strijden dus om de macht om de reputatie in het nieuws vorm te geven. Die machtsbalans verandert nu sterk onder invloed van nieuwe media en ict, waardoor het nieuws fragmatiseert en de grenzen ervan vervagen. Zo beïnvloeden journalisten en bronnen wat de nieuwsagenda wordt (agenda building), maar ook hoe nieuws wordt ingekaderd of geframed: wordt het "Ahold nog steeds in rode cijfers", "Verliezen PvdA kleiner dan verwacht" of "Herstel Endemol zet door"? In het onderwijsblok komt enerzijds aan de orde hoe organisaties, overheden, politieke partijen en burgers nieuws proberen te maken, en anderzijds wat het uiteindelijke nieuws wordt dat de media brengen en welke mogelijke effecten dit sorteert op het publiek. Behalve aan empirische theorieën wordt in het onderwijsblok ook aandacht besteed aan normatieve gezichtspunten, bijvoorbeeld aan hooren wederhoor in het proces van nieuwsgaring en nieuwsselectie, en aan de objectiviteit en pluriformiteit van de berichtgeving. Deel 1: Hoorcolleges met afsluitend tentamen. Voldoende participatie, blijkend uit ingeleverde opdrachten, vormen een voorwaarde voor het Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Communicatiewetenschap Pagina 17 van 20

20 verkrijgen van een voldoende eindcijfer. Schriftelijk tentamen en twee schrijfopdrachten. Het schriftelijk tentamen vormt 80% van het eindcijfer, de twee opdrachten samen 20%. Beide onderdelen dienen voldoende te zijn. Literatuur Kleinnijenhuis, J., Scholten, O., Atteveldt, W., van,hoof, A. M. J. van, Krouwel, A.,Oegema, D., Ridder, J. A., de, Ruigrok, N., en Takens, J. (2006). Nederland Vijfstromenland.De rol van media en stemwijzers bij de verkiezingen van Amsterdam: Bert Bakker. ISBN ,95 euro. Schudson, M. (2003). The sociology of news. New York: W. W. Norton & company. ISBN $ Fombrun, J. F., and Van Riel, C. B. M. (2004) Reputatiemanagement. Amsterdam: Pearson Education. ISBN ,95 euro. website Overige informatie De schrijfopdrachten worden gedurende de cursus gemaakt. Onvoldoende beoordeelde schrijfopdrachten dienen tijdens de cursus verbeterd te worden Nieuws en reputatie deel 2 Vakcode SNR2_O (707140) Periode FSW Periode 4 Credits 5.0 Voertaal Nederlands Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen dr. W.H. van Atteveldt dr. D. Oegema, dr. W.H. van Atteveldt Hoorcollege, Practicum Na afloop van het tweede deel van de cursus Nieuws en Reputatie heeft de student: - Kennis van gangbare benaderingen om de berichtgeving in nieuwsmedia te rubriceren en te analyseren met als doel: - Uitspraken te doen over de bedoelingen van organisaties die onderwerp of bron zijn in het nieuws of, - Uitspraken te doen over selectie en presentatie van het nieuws door journalisten of, - Uitspraken te doen over ontwikkelingen in het nieuws - De vaardigheid een eenvoudige inhoudsanalyse van nieuwsberichten te ontwerpen en uit te voeren. - Kennis van empirische en normatieve theorieën over de kwaliteit van journalistiek, over objectiviteit van de oude en nieuwe nieuwsmedia, en begrip van uiteenlopende opvattingen in het maatschappelijk debat daarover. - Vaardigheid om de berichtgeving over een bepaald onderwerp in een Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Communicatiewetenschap Pagina 18 van 20

21 bepaalde periode te analyseren en te duiden uitgaande van empirische en normatieve theorieën over de kwaliteit van de journalistiek. In het tweede gedeelte van het onderwijsblok leren studenten hoe zij zelf het informatieaanbod door journalistieke bronnen (bijvoorbeeld persberichten) en het uiteindelijke nieuws kunnen traceren en analyseren met behulp van inhoudsanalyse. Daarnaast leren studenten analyses uit te voeren bestaand inhoudsanalyse materiaal. Eén en ander mondt uit in een onderzoeksverslag waarin van A tot Z een eenvoudige onderzoeksvraag beantwoord wordt over (de oorsprong van) aandachtspunten en frames in de berichtgeving over een bepaalde organisatie of een bepaald onderwerp in bepaalde media in een bepaalde periode. Deel 2: Werkcolleges en onderzoekspractica, met een afsluitend werkstuk waarin aangeleverde theorieën en methoden verwerkt worden. Testimonium op basis van opdrachten en voldoende participatie. Literatuur Literatuur wordt bekend gemaakt via Blackboard. Vereiste voorkennis Nieuws en Reputatie Deel I. website Overige informatie Nieuws en Reputatie Deel II is verplicht en uitsluitend toegankelijk voor studenten uit de Bachelor Communicatiewetenschap, uit de Premaster Communicatiewetenschap en uit de Premaster c.q. minor Journalistiek. Let op: dit vak wordt in het academisch jaar niet meer aangeboden. Het betreft hier een bezemtoets. Premasterthesis communicatiewetenschap Vakcode SPMTCW_O (707135) Periode FSW Periode 4 Credits 10.0 Voertaal Nederlands Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen dr. M.A. Tanis * Verdieping van kennis en inzicht in een deelterrein van de communicatiewetenschap. * Leren verwerken van grote hoeveelheden empirisch en theoretisch materiaal aan de hand van een probleemstelling. * Leren schrijven van een communicatiewetenschappelijk betoog * Het verkrijgen van inzicht in de samenhang van methodische Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Communicatiewetenschap Pagina 19 van 20

22 beslissingen in empirisch onderzoek. * Het leren opzetten en uitvoeren van communicatiewetenschappelijk empirisch onderzoek De thesis dient ter afsluiting van de premasteropleiding Communicatiewetenschap en vormt een proeve van bekwaamheid in het formuleren van een communicatiewetenschappelijke probleemstelling, het zelfstandig beoordelen van relevante communicatiewetenschappelijke literatuur, het schrijven van een literatuurstudie en het doen van, en rapporteren over, empirisch onderzoek. Groepsgewijs wordt een onderzoek voorbereid. Een plenair introductiecollege gevolgd door werkcolleges in subgroepen en; individuele begeleiding. Individuele literatuurstudie (35%), individuele eindrapportage (50%), groepsgewijze opzet en uitvoering van het onderzoek (15%). Alle onderdelen dienen met minimaal een voldoende te zijn afgerond. Literatuur Zelf gekozen artikelen. Doelgroep Premasterstudenten. website www. fsw. vu. nl/roosters. Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Communicatiewetenschap Pagina 20 van 20

Inhoudsopgave. Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - M Communicatiewetenschap - 2011-2012

Inhoudsopgave. Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - M Communicatiewetenschap - 2011-2012 Communicatiewetenschap (MSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatiewetenschap - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatiewetenschap - 2011-2012 I Inhoudsopgave Master Communicatiewetenschap,

Nadere informatie

2.3 Onderwijsprogramma derde bachelorjaar A&O

2.3 Onderwijsprogramma derde bachelorjaar A&O Derde Bachelorjaar, Arbeids- en Organisatiepsychologie 2. Arbeids- en Organisatiepsychologie 2.1 Doelstelling van het onderwijsprogramma van A&O Algemeen geformuleerd heeft de specialisatie Arbeids- en

Nadere informatie

Communicatiewetenschap. Door de ogen van studenten

Communicatiewetenschap. Door de ogen van studenten Communicatiewetenschap Door de ogen van studenten In dit boekje staat meer beschreven over de opleiding Communicatiewetenschap en de vakken die je krijgt bij deze studie. Dit zullen we doen aan de hand

Nadere informatie

Bedrijfskunde (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Bedrijfskunde - 2010-2011

Bedrijfskunde (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Bedrijfskunde - 2010-2011 Bedrijfskunde (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - B Bedrijfskunde - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - B Bedrijfskunde - 2010-2011 I De studie Bedrijfskunde aan de Vrije Universiteit richt zich

Nadere informatie

Psychologie (MSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Psychologie en Pedagogiek - M Psychologie - 2010-2011

Psychologie (MSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Psychologie en Pedagogiek - M Psychologie - 2010-2011 Psychologie (MSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - M Psychologie - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Psychologie - 2010-2011 I De masteropleiding Psychologie omvat 60 studiepunten, en duurt

Nadere informatie

Bedrijfskunde (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Bedrijfskunde - 2011-2012

Bedrijfskunde (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Bedrijfskunde - 2011-2012 Bedrijfskunde (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - B Bedrijfskunde - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - B Bedrijfskunde - 2011-2012 I De studie Bedrijfskunde aan de Vrije Universiteit richt zich

Nadere informatie

Premaster Communicatie- en Informatiewetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Communicatie- en Informatiewetenschap -

Premaster Communicatie- en Informatiewetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Communicatie- en Informatiewetenschap - Premaster Communicatie- en Informatiewetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - - P Communicatie- en Informatiewetenschap - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Communicatie- en Informatiewetenschap

Nadere informatie

Bestuurskunde (MSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - M Bestuurskunde - 2011-2012

Bestuurskunde (MSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - M Bestuurskunde - 2011-2012 Bestuurskunde (MSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - M Bestuurskunde - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Bestuurskunde - 2011-2012 I Inhoudsopgave Master Bestuurskunde, afstudeerrichting Besturen

Nadere informatie

Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Business Administration - 2011-2012

Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Business Administration - 2011-2012 Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - - P Business Administration - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Business Administration - 2011-2012 I De premasteropleiding duurt

Nadere informatie

Informatie, multimedia en management BSc Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Informatie, Multimedia en Management -

Informatie, multimedia en management BSc Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Informatie, Multimedia en Management - Informatie, multimedia en management BSc Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Informatie, Multimedia en Management - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen

Nadere informatie

Communicatie- en informatiewetenschappen (Ma) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - M Communicatie- en Informatiewetenschap -

Communicatie- en informatiewetenschappen (Ma) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - M Communicatie- en Informatiewetenschap - Communicatie- en informatiewetenschappen (Ma) Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap

Nadere informatie

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Faculteit der Sociale Wetenschappen Vakkengids 2006/2007 2006 Faculteit der Sociale Wetenschappen Opleiding Sociologie Erasmus Universiteit Rotterdam / Faculteit der Sociale Wetenschappen ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Studiegids 2006/2007

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie -

Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie - Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - B Economie en bedrijfseconomie - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - B Economie en bedrijfseconomie - 2011-2012 I De Bacheloropleiding

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Business Administration - 2010-2011

Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Business Administration - 2010-2011 Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - - P Business Administration - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Business Administration - 2010-2011 I De premasteropleiding duurt

Nadere informatie

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2011-2012

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2011-2012 Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2011-2012 I De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Premaster Geschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Geschiedenis - 2011-2012

Premaster Geschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Geschiedenis - 2011-2012 Premaster Geschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - - P Geschiedenis - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Geschiedenis - 2011-2012 I Als je niet voldoet aan de vooropleidingseisen, dan kun

Nadere informatie

Bacheloropleiding Bewegingswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Bewegingswetenschappen - B Bewegingswetenschappen - 2011-2012

Bacheloropleiding Bewegingswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Bewegingswetenschappen - B Bewegingswetenschappen - 2011-2012 Bacheloropleiding Bewegingswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - der Bewegingswetenschappen - B Bewegingswetenschappen - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - der Bewegingswetenschappen - B Bewegingswetenschappen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1...1 Overzicht onderwijsprogramma studiejaar 2005-2006...1

Hoofdstuk 1...1 Overzicht onderwijsprogramma studiejaar 2005-2006...1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1...1 Overzicht onderwijsprogramma studiejaar 2005-2006...1 Hoofdstuk 2...1 Bachelor 1...1 Inleiding Bachelor 1...1 Algemene Theoretische Sociologie I...3 Methoden en technieken

Nadere informatie

EDUCATION for PhD STUDENTS. Courses offered by Graduate School of Social and Behavioural Sciences Utrecht University

EDUCATION for PhD STUDENTS. Courses offered by Graduate School of Social and Behavioural Sciences Utrecht University EDUCATION for PhD STUDENTS 2010 Courses offered by Graduate School of Social and Behavioural Sciences Utrecht University GENERAL INFORMATION... 4 CAREERMANAGEMENT & COACHING... 8 PHD PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPROGRAMMA...10

Nadere informatie

Studiegids Masterprogramma Planologie 2015-2016

Studiegids Masterprogramma Planologie 2015-2016 Studiegids Masterprogramma Planologie 2015-2016 Faculteit Geowetenschappen Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80115 3508 TC UTRECHT Tel. 030 253 9559 Utrecht, juli 2015 1 Adressen en postvakken

Nadere informatie

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2010-2011

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2010-2011 Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2010-2011 I De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING. Natuurwetenschap & Innovatiemanagement. van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN. voor het. studiejaar 2013/2014

S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING. Natuurwetenschap & Innovatiemanagement. van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN. voor het. studiejaar 2013/2014 S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING Natuurwetenschap & Innovatiemanagement van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN voor het studiejaar 2013/2014 Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80.115 3508

Nadere informatie

Studiegids Psychologie 2003-2004 Universiteit Leiden FSW Instituut Psychologie

Studiegids Psychologie 2003-2004 Universiteit Leiden FSW Instituut Psychologie Studiegids Psychologie 2003-2004 Universiteit Leiden FSW Instituut Psychologie Wassenaarseweg 52 Postbus 9555 2300 RB Leiden Cursussen 2003-2004 Page 1 of 4 e-studiegids Flicu!1:eit üer Sociale W'"fP"

Nadere informatie

2.2 Doelstelling van het onderwijs van de programmagroep

2.2 Doelstelling van het onderwijs van de programmagroep Masterspecialisatie, Arbeids- en Organisatiepsychologie 2. Arbeids- & Organisatiepsychologie 2.1 Doelgroep en toelatingseisen De master specialisatie Arbeids- en Organisatiepsychologie is direct toegankelijk

Nadere informatie

Tweede Bachelorjaar. Hoofdstuk 3

Tweede Bachelorjaar. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 1. Overzicht van het tweede bachelorjaar Het tweede studiejaar vormt samen met de propedeuse de basisopleiding psychologie. Het derde jaar is meer specialistisch ingevuld. Het tweede jaar heeft

Nadere informatie

Business Analytics BSc Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics - 2011-2012

Business Analytics BSc Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics - 2011-2012 Business Analytics BSc Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics - 2011-2012

Nadere informatie