Communicatiewetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Communicatiewetenschap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatiewetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Communicatiewetenschap - 2010-2011"

Transcriptie

1 Communicatiewetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Communicatiewetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Communicatiewetenschap I

2 Inhoudsopgave Premasterclass in Communicatiewetenschap Communicatie en Organisatie 1 Premasterclass in Communicatiewetenschap variant Marketing en Voorlichting 1 premasterclass in Communicatiewetenschap variant Marketing en Voorlichting keuze vakken 1 premasterclass in Communicatiewetenschap variant Marketing en Voorlichting verplichte vakken Premasterclass in Communicatiewetenschap variant Mediapsychologie 2 Vak: Gedrag en communicatie in organisaties deel 1 3 Vak: Gedrag en communicatie in organisaties deel 2 4 Vak: Gezondheids- en risicocommunicatie 5 Vak: Interpersoonlijke communicatie deel 1 6 Vak: Interpersoonlijke communicatie deel 2 7 Vak: Kwantitatieve onderzoeksmethoden 8 Vak: Marketing- en persuasieve communicatie deel 1 10 Vak: Marketing- en persuasieve communicatie deel 2 11 Vak: Media and Entertainment 12 Vak: Methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk onderzoek voor PMC CW deel 1 14 Vak: Methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk onderzoek voor PMC CW deel 2 15 Vak: Nieuws en reputatie deel 1 16 Vak: Nieuws en reputatie deel 2 18 Vak: Premasterthesis communicatiewetenschap 19 2 Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Communicatiewetenschap II

3 Premasterclass in Communicatiewetenschap Communicatie en Organisatie Vakken: Naam Periode Credits Code Gedrag en communicatie in organisaties deel 1 Gedrag en communicatie in organisaties deel 2 Interpersoonlijke communicatie deel 1 Interpersoonlijke communicatie deel 2 Kwantitatieve onderzoeksmethoden Marketing- en persuasieve communicatie deel 1 Marketing- en persuasieve communicatie deel 2 Methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek voor PMC CW deel 1 Methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek voor PMC CW deel 2 Premasterthesis communicatiewetenschap FSW Periode SGCO1_O FSW Periode SGCO2_O FSW Periode SIPC1_O FSW Periode SIPC2_O Semester 1, FSW Periode S-KNOZ_O FSW Periode SMPC1_O FSW Periode SMPC2_O FSW Periode SMTPCW1_O FSW Periode SMTPCW2_O FSW Periode SPMTCW_O Premasterclass in Communicatiewetenschap variant Marketing en Voorlichting Opleidingsdelen: - - premasterclass in Communicatiewetenschap variant Marketing en Voorlichting keuze vakken premasterclass in Communicatiewetenschap variant Marketing en Voorlichting verplichte vakken premasterclass in Communicatiewetenschap variant Marketing en Voorlichting keuze vakken Vakken: Naam Periode Credits Code Gedrag en communicatie in organisaties deel 1 FSW Periode SGCO1_O Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Communicatiewetenschap Pagina 1 van 20

4 Gedrag en communicatie in organisaties deel 2 FSW Periode SGCO2_O Media and Entertainment Semester SME_O Nieuws en reputatie deel 1 FSW Periode SNR1_O Nieuws en reputatie deel 2 FSW Periode SNR2_O premasterclass in Communicatiewetenschap variant Marketing en Voorlichting verplichte vakken Vakken: Naam Periode Credits Code Gezondheids- en risicocommunicatie Kwantitatieve onderzoeksmethoden Marketing- en persuasieve communicatie deel 1 Marketing- en persuasieve communicatie deel 2 Semester SGRC_O Semester 1, FSW Periode S-KNOZ_O FSW Periode SMPC1_O FSW Periode SMPC2_O Media and Entertainment Semester SME_O Methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek voor PMC CW deel 1 Methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek voor PMC CW deel 2 Premasterthesis communicatiewetenschap FSW Periode SMTPCW1_O FSW Periode SMTPCW2_O FSW Periode SPMTCW_O Premasterclass in Communicatiewetenschap variant Mediapsychologie Vakken: Naam Periode Credits Code Interpersoonlijke communicatie deel 1 Interpersoonlijke communicatie deel 2 Kwantitatieve onderzoeksmethoden Marketing- en persuasieve communicatie deel 1 Marketing- en persuasieve communicatie deel 2 FSW Periode SIPC1_O FSW Periode SIPC2_O Semester 1, FSW Periode S-KNOZ_O FSW Periode SMPC1_O FSW Periode SMPC2_O Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Communicatiewetenschap Pagina 2 van 20

5 Media and Entertainment Semester SME_O Methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek voor PMC CW deel 1 Methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek voor PMC CW deel 2 Premasterthesis communicatiewetenschap FSW Periode SMTPCW1_O FSW Periode SMTPCW2_O FSW Periode SPMTCW_O Gedrag en communicatie in organisaties deel 1 Vakcode SGCO1_O () Periode FSW Periode 3 Credits 5.0 Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen dr. A.T.M. van Nistelrooij dr. A.T.M. van Nistelrooij, dr. J.W. Ouwerkerk, dr. E.P. Sleebos Hoorcollege Verwerving van kennis van organisatie- en communicatie-wetenschappelijke theorieën over gedrag van mensen in organisaties, alsmede de toepassing van die kennis. Meer specifiek gaat het om: - kennis van de verschillende verklaringen voor menselijk gedrag binnen de context van organisaties; - inzicht in de samenhang tussen managementgedrag en de effecten hiervan op individuen en groepen in organisaties en hun omgeving. In de bijeenkomsten zal op thematische wijze de sociaal-wetenschappelijke theorievorming omtrent 'organisational behaviour' aan bod komen. Centraal staat de vraag in hoeverre organisatie- en communicatiewetenschappelijke perspectieven een verklaring kunnen bieden voor het gedrag van mensen in organisaties. Daarbij gaat het om gedrag en attitudes van mensen in organisaties op het niveau van individuen, groepen en organisaties als geheel. Aandacht gaat uit naar onderwerpen als motivatie, groepsstructuur, samenwerking, leiderschap, conflict, organisatiecultuur en organisatieverandering. Hoorcollege. Schriftelijk tentamen. Literatuur Voor dit vak wordt een boek samengesteld dat onder de naam van het vak verkrijgbaar is in de VU boekhandel. Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Communicatiewetenschap Pagina 3 van 20

6 Doelgroep Bachelorstudenten website www. fsw. vu. nl/roosters. Gedrag en communicatie in organisaties deel 2 Vakcode SGCO2_O () Periode FSW Periode 4 Credits 5.0 Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen dr. A.T.M. van Nistelrooij dr. A.T.M. van Nistelrooij, dr. J.W. Ouwerkerk, dr. S. Utz, dr. E.P. Sleebos, drs. A.M. Kok Hoorcollege, Werkgroep Verwerving van kennis van organisatie- en communicatie-wetenschappelijke theorieën over gedrag van mensen in organisaties. In dit tweede gedeelte ligt de nadruk meer op de toepassing van die kennis. Meer specifiek gaat het om: - analyseren, bekritiseren en interpreteren van veranderkundige; praktijksituaties vanuit de aangereikte wetenschappelijke literatuur - uitwerken van de analyses tot een degelijk onderbouwd en coherent werkstuk. In de bijeenkomsten worden aan de hand van (deel)opdrachten door studenten zelfstandig gewerkt aan toepassing van de in deel I besproken theorie op het gebied van 'organisational behaviour'. Daarvoor analyseren studenten onder begeleiding van een docent één of meerdere casussen op onderwerpen als: leiderschapsgedrag, (on)rechtvaardigheid, communicatie en organisatieverandering. Werkcollege. Studenten werken in kleine groepen op thematische wijze aan meerdere (deel)opdrachten. Voor elk thema is er een aparte (deel)opdracht die apart wordt beoordeeld met een (deel)cijfer. Het gemiddelde van deze (deel)cijfers dient voldoende te zijn. Literatuur Hoofdstukken uit het boek dat wordt gebruikt in het eerste gedeelte, per thema aangevuld met extra artikelen en eventueel casemateriaal. Titels en dergelijke worden nader bekend gemaakt. Vereiste voorkennis Gedrag en Communicatie in Organisaties, deel 1. Doelgroep Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Communicatiewetenschap Pagina 4 van 20

7 Bachelorstudenten website www. fsw. vu. nl/roosters. Overige informatie Na de intekentermijn is toelating niet meer mogelijk, zie de OER bacheloropleidingen artikel 13 lid 7. Gezondheids- en risicocommunicatie Vakcode SGRC_O (707128) Periode Semester 1 Credits 10.0 Voertaal Nederlands Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen drs. B. van Grinsven MSc drs. B. van Grinsven MSc, drs. J. Veldhuis Hoorcollege, Werkgroep Na het doorlopen van het vak Gezondheids- en risicocommunicatie is de student vertrouwd met wetenschappelijk onderzoek en gangbare modellen over het voorspellen en veranderen van gezondheidsgedrag. Daarnaast leren studenten theoretische kennis met betrekking tot risicocommunicatie toe te passen op campagnes in de praktijk; op basis van literatuur kan de student een theorie opstellen over de effectiviteit van een bestaande campagne; heeft de student kennis van hoe campagne-effecten in de praktijk gemeten worden en welke problemen zich hierbij voordoen; kan de student bestaande onderzoeksdata in SPSS gebruiken om de geldigheid van de door hem / haar opgestelde theorie te toetsen. Dit houdt in dat de student data kan hercoderen en hier vervolgens de benodigde analyses op uit kan voeren. De cursus gaat van start met een reeks van inleidende colleges waarin kritisch gereflecteerd wordt op recente wetenschappelijke literatuur en theoretische modellen over risicocommunicatie en het voorspellen en veranderen van gezondheidsgedrag. Hierna gaan studenten zelf aan de slag met het analyseren van een bestaande voorlichtingscampagne op het gebied van risicogedrag. Op basis van de literatuur formuleren studenten verwachtingen over het effect van campagnes. Deze verwachtingen toetsen zij met behulp van gegevens die zijn verzameld in het kader van een bestaande campagne. Hierbij wordt expliciet aandacht besteed aan de relatie tussen theorie en praktijk: welke wetenschappelijke conclusies kunnen we trekken uit bevindingen uit het veld, en hoe vertalen theoretische inzichten zich naar de praktijk? Hoor- en werkcollege. Testimonium op basis van tentamen (50%)en groepsopdrachten (50%). Beide onderdelen dienen met een minimaal een voldoende te zijn afgerond. Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Communicatiewetenschap Pagina 5 van 20

8 Literatuur Electronische reader, zie hiervoor de website. Vereiste voorkennis De stof uit het vak Persuasieve en Marketingcommunicatie wordt bekend verondersteld. Doelgroep Premasterstudenten, Bachelorstudenten (keuzevak). website www. fsw. vu. nl/roosters. Overige informatie Let op: dit vak wordt in het academisch jaar niet meer aangeboden. Het betreft hier een bezemtoets. Interpersoonlijke communicatie deel 1 Vakcode SIPC1_O (707137) Periode FSW Periode 1 Credits 5.0 Voertaal Engels Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen dr. S. Utz dr. S. Utz, dr. C.J. Beukeboom Hoorcollege In deze cursus krijgen studenten een overzicht van de belangrijkste theorieën op het gebied van interpersoonlijke communicatie, vanuit het perspectief van de communicatiewetenschap. Naast de klassieke theorieën zullen de methoden en resultaten van recent en lopend onderzoek worden besproken. Hierdoor wordt zowel inzicht verkregen in de gevestigde wetenschap als in nieuwe ontwikkelingen en moderne methoden van onderzoek. Er zal hierbij speciale aandacht zijn voor interpersoonlijke communicatie in gemedieërde contexten. Interpersoonlijke communicatie heeft betrekking op de alledaagse communicatie tussen personen, iets waar we continu mee te maken hebben. Alhoewel we iedere dag meerdere gesprekken voeren of misschien wel juist daardoor zijn we ons vaak niet bewust van de processen die het verloop en de uitkomst van dergelijke gesprekken bepalen. Voor een goede communicatiewetenschapper is het echter essentieel om kennis en begrip te hebben van deze processen die vaak automatisch en onbewust ons gedrag sturen. In de cursus zullen we ons verdiepen in de wetenschappelijke kennis op dit gebied en zullen we trachten deze te relateren aan de interpersoonlijke communicatie waar we zelf dagelijks mee te maken hebben. Middels twee tekstboeken en de hoorcolleges zul je kennis en begrip vergaren over o.a. het verloop van gesprekken, het ontstaan van misverstanden, de invloed van het communicatie medium, verbale en nonverbale communicatie, persoonswaarneming, Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Communicatiewetenschap Pagina 6 van 20

9 interpersoonlijke attractie en romantische relaties, het ontstaan en oplossen van conflict. We zullen ons specifiek richten op recent onderzoek naar moderne vormen van gemedieërde communicatie. Aan de orde komen online dating, online impressie formatie op sociale netwerk sites en blogs, identificatie processen in avatar gemediëerde communicatie en (multi user) online role playing games, virtual teamwork, e-learning, etcetera. Zelfstudie van de tekstboeken, gecombineerd met hoorcolleges georganiseerd rond verschillende themas. Schriftelijk tentamen (meerkeuze vragen) Literatuur * DeVito, J. (2009). The Interpersonal Communication Book (The International Edition, 12th Edition). Publ.: Ally & Bacon. ISBN: * Konijn, E.A., Utz, S., Tanis, A., & Barnes, S.B. (2008). Mediated Interpersonal Communication. How Technology Affects Human Interaction. New York: Taylor & Francis/Routledge. ISBN: Doelgroep Bachelor en PMC studenten. website Overige informatie Let op: dit vak wordt in het academisch jaar niet meer aangeboden. Het betreft hier een bezemtoets. Interpersoonlijke communicatie deel 2 Vakcode SIPC2_O (707138) Periode FSW Periode 2 Credits 5.0 Voertaal Engels Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen dr. S. Utz dr. S. Utz, dr. C.J. Beukeboom Hoorcollege, Werkgroep In deel 2 van interpersoonlijke communicatie wordt de theorie uit deel 1 toegepast op daadwerkelijk onderzoek. Studenten leren uit de theorie hypothesen af te leiden en deze te beantwoorden door de juiste statistische analyses te kiezen. Studenten leren ook een wetenschappelijk verantwoord verslag te schrijven. De focus ligt in dit vak op vragenlijstonderzoek (in tegenstelling tot experimenteel onderzoek in het bachelorproject). Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Communicatiewetenschap Pagina 7 van 20

10 De onderzoeken gaan over interpersoonlijke communicatie via verschillende media. Theorie en recente empirisch onderzoek over interpersoonlijke communicatie vormen de basis voor het ontwikkelen van nieuwe hypotheses. De hypotheses worden getoetst met behulp van een bestaand onderzoek dat tijdens deel 1 van het vak is afgenomen. Studenten verzamelen in deel 2 aanvullende data, ontwikkelen een theoretisch model, analyseren de data en koppelen de resultaten weer terug aan de theorie. Ze leren hierover ook een verslag volgens communicatiewetenschappelijke normen te schrijven. Combinatie uit hoorcolleges en groepswerk. Er zijn een aantal hoorcolleges over het ontwikkelen van een conceptueel model, het analyseren van data en het schrijven van een wetenschappelijk verslag. Verder zullen studenten samenwerken in kleine groepen en in meerdere bijeenkomsten met hun begeleider stap voor stap het hele onderzoeksproces doorlopen. Dit resulteert in een gezamenlijk te schrijven onderzoeksverslag. Studenten moeten naast de bijeenkomsten met hun begeleider ook zelfstandig met hun groepsgenoten aan het project werken. Een proactieve houding wordt verwacht. Wetenschappelijk verslag (50% conceptversie, 40% eindversie), actieve participatie (10%, moet voldoende zijn). Literatuur wordt via Blackboard bekend gemaakt. Vereiste voorkennis Interpersoonlijke communicatie, deel 1. Studenten worden al tijdens het eerste deel van het vak gestimuleerd over mogelijke onderzoeksprojecten na te denken. Deel 2 bouwt daarop op. website Overige informatie Aanwezigheid bij tenminste 80% van de bijeenkomsten is verplicht; substantieel bijdrage aan het groepsproduct is verplicht. Kwantitatieve onderzoeksmethoden Vakcode S-KNOZ_O (704126) Periode Semester 1, FSW Periode 3 Credits 10.0 Voertaal Nederlands dr. F.A. Nagel dr. C.H. Elzinga, dr. F.A. Nagel Hoorcollege, Practicum Herkennen en toepassen van de belangrijkste kwantitatieve onderzoeksmethoden in de sociale wetenschappen. Na afloop van deze cursus is de student in staat: Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Communicatiewetenschap Pagina 8 van 20

11 - een beargumenteerde keuze te maken voor een type onderzoeksontwerp; - abstracte theoretische constructen te operationaliseren; - adequate meetinstrumenten te ontwikkelen; - gegevens in SPSS te analyseren met variantie- analyse en lineaire regressie- analyse; - over het onderzoek in begrijpelijke taal te kunnen rapporteren. Dit vak leert de theorie en praktijk van kwantitatieve sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethoden De student leert de uitvoering, analyse en rapportage van de belangrijkste dataverzamelingsmethoden via experimentele, quasi- experimentele, correlationele, en descriptieve onderzoeksanalysedesigns in settings die variëren in verschillende mate van controle die de onderzoeker heeft in het onderzoek. Het vak is een voortgezette inleiding in de onderzoeksmethoden binnen de sociale wetenschappen. De gehele empirisch cyclus van sociaalwetenschappelijk onderzoek, van onderzoeksontwerp tot en met de analyse van verzamelde gegevens, komt aan de orde. Naast een verdieping op theoretisch vlak, maakt de student zich via opdrachten en oefeningen onderzoeksvaardigheden eigen. Aansluitend op voor de opleiding representatieve onderzoeksvragen en hypothesen, vindt een verdieping plaats in verschillende typen onderzoeksontwerp die worden gebruikt in de sociale wetenschappen. In deze cursus zullen zowel experimentele als observationele designs aan de orde komen. Om inzicht te verwerven in de wijze waarop theoretische constructen meetbaar wordt gemaakt, verdiept de student zich vervolgens in gangbare methodologische opvattingen over operationaliseren binnen sociaal- wetenschappelijk onderzoek. Via opdrachten leert de student deze toe te passen bij de ontwikkeling van meetinstrumenten, in het bijzonder gestructureerde vragenlijsten en codeerschema's voor inhoudsanalyse. De betrouwbaarheid en validiteit van de ontwikkelde meetinstrumenten worden onderzocht aan de hand van betrouwbaarheidsanalyse en factoranalyse. Voortbouwend op de het eerste jaar, ontwikkelt de student multivariate data- analysetechieken, waarbij in deze cursus de nadruk ligt op variantie- analyse en lineaire regressieanalyse. De student leert de resultaten van de uitgevoerde statistische analyses te kunnen interpreteren en te verwoorden in begrijpelijke taal. Hoorcollege, werkcollege. Testimonium op basis van schriftelijk tentamen en opdrachten. Literatuur Wordt via Blackboard bekend gemaakt. Vereiste voorkennis Deelname aan het vak Methoden en Technieken van Sociaal- Wetenschappelijk Onderzoek. Doelgroep De Bachelor studenten volgen dit vak in het 1e semester. De premasterstudenten volgen dit vak in de 3e periode. website www. fsw. vu. nl/roosters. Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Communicatiewetenschap Pagina 9 van 20

12 Overige informatie Let op: dit vak wordt in het academisch jaar niet meer aangeboden. Het betreft hier een bezemtoets. Marketing- en persuasieve communicatie deel 1 Vakcode SMPC1_O () Periode FSW Periode 1 Credits 5.0 Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen dr. I.E. Vermeulen dr. I.E. Vermeulen Hoorcollege Het verwerven van fundamentele kennis over en inzichten in de werking en effecten van communicatieboodschappen in het algemeen en marketingcommunicatie in het bijzonder, zowel in tekst, woord als beeld. Studenten nemen kennis van theorieën over attitudeverandering en -beïnvloeding, de daarbij gehanteerde onderzoeksmethoden en empirisch onderzoek. Het ontwikkelen van een analytisch inzicht in communicatieprocessen en de effecten ervan ligt aan de basis van bijvoorbeeld een rol als communicatieadviseur of marketeer. Marketing- en andere persuasieve communicatie vindt plaats via allerlei kanalen, zowel in print als in visuele media. Er is daarnaast een verscheidenheid aan manieren om de opvattingen, emoties en het gedrag van het publiek te beïnvloeden. Het publiek is hierbij niet passief: hoe een communicatieboodschap overkomt, hangt ook af van de ontvanger. In het algemeen geldt dat de invloed van persuasieve communicatie afhangt van kenmerken van de zender (bijv. deskundigheid, geloofwaardigheid), kenmerken van de boodschap (bijv. tekst, beeld, vormgeving, inhoud) en kenmerken van de ontvanger (bijv. eerdere ervaringen, leeftijd, motivatie). Marketeers gebruiken persuasieve communicatie bijvoorbeeld om een nieuw product onder de aandacht te brengen, non-profit organisaties proberen donateurs te werven en politici zijn bezig om elkaar te overtuigen of om de publieke opinie voor zich te winnen. In deze cursus worden de belangrijkste theorieën behandeld op het gebied van communicatieve invloed, waaronder de basisliteratuur uit de sociale psychologie over attitudevorming (bijv. klassiek en operant conditioneren en subliminale perceptie), attitude-verandering (bijv. 'Elaboration Likelihood Model' en cognitieve dissonantietheorie) en communicatieve invloed in groepen. In de elektronische reader zal worden ingegaan op empirisch onderzoek naar persuasieve communicatie in reclame en marketing, maar ook bijvoorbeeld binnen gezondheidsvoorlichting en op interpersoonlijk gebied. De artikelen in de reader bieden daarnaast inzicht in de opbouw, analyse en resultaten van experimenten zoals die in dit vakgebied plaatsvinden. Hoorcollege. Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Communicatiewetenschap Pagina 10 van 20

13 Schriftelijk tentamen. Literatuur Perloff, R.M. (2010). The dynamics of persuasion. Communication and attitudes in the 21st century (4rd edition). New York: Routledge. Elektronische reader. Doelgroep Bachelor- en premasterstudenten. website www. fsw. vu. nl/roosters. Marketing- en persuasieve communicatie deel 2 Vakcode SMPC2_O (707131) Periode FSW Periode 2 Credits 5.0 Voertaal Nederlands Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen dr. I.E. Vermeulen prof. dr. P. Kerkhof, dr. C.F. Burgers Hoorcollege Vertrouwdheid met het marketingdenkkader, in het bijzonder met betrekking tot de marketing van producten en diensten vanuit een sociaal-wetenschappelijk perspectief; kennis van en inzicht in begrippen, theorieën en strategieën op het terrein van de marketingcommunicatie; kennis en begrip van diverse soorten onderzoek ten behoeve van de marketingcommunicatiefunctie; kunnen schakelen tussen theorie, praktijk en onderzoek ten behoeve van de marketing en de marketingcommunicatie van een organisatie. In dit blok draait het om organisaties en hun direct aan de afzet van diensten en/of producten gekoppelde relatie met externe publieken, bezien vanuit een communicatie-optiek. Marketing is de kunst de klant te vinden, te bereiken, te overtuigen, te bedienen en te behouden. Het fundament van de marketingcommunicatie wordt gevormd door een grondig inzicht in de behoeften, drijfveren en informatieverwerkingsstrategieen van de consument, of het nu gaat om een zakelijke of een particuliere klant. Het verkrijgen van dat inzicht staat in dit blok centraal. Daarbij wordt uitgegaan van een sociaal-wetenschappelijk perspectief op consumentengedrag. Centraal staat in dit blok hoe consumenten met marketingstimuli omgaan en welke mogelijkheden en barrières dat schept voor de marketeer. Hoorcollege. Schriftelijk tentamen. Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Communicatiewetenschap Pagina 11 van 20

14 Literatuur * Custom Book, getiteld Marketingcommunicatie. Het boek bevat hoofdstukken uit Frank Kardes (2002). Consumer Behavior and Managerial Decision Making. International Edition /2nd Edition. Pearson Education, Inc., en Patrick De Pelsmacker, Patrick, Maggie Geuens & Joeri Van Den Bergh (2005). Foundations of Marketing Communications: A European Perspective (circa 57 euro). * Electronische reader. Vereiste voorkennis De stof uit het vak Persuasieve en Marketingcommunicatie 1 wordt bekend verondersteld. Doelgroep Bachelor- en premasterstudenten. website www. fsw. vu. nl/roosters. Overige informatie Let op: dit vak wordt in het academisch jaar niet meer aangeboden. Het betreft hier een bezemtoets. Media and Entertainment Course code SME_O (707132) Period Semester 2 Credits 10.0 Language of tuition Dutch Faculty Faculteit der Sociale Wetenschappen Coordinator dr. M.A. Tanis Teaching staff prof. dr. E.A. Konijn, dr. M.A. Tanis Teaching method(s) Lecture Course objective * Obtain knowledge about different theoretical perspectives on media entertainment; motives, responses, and consequences * Obtain knowledge about different types of media entertainment * Train academic skills such as analytical reflection, writing and presenting Course content Media entertainment has become a driving cultural and economic force of many western societies. Today, people dedicate a great extent of their leisure time to humorous television shows, suspenseful movies, interesting books, pleasurable art shows, and thrilling video games. The lecture splits into two parts. In the first part, you will follow an overview about media entertainment research. Following on a brief historical perspective and a look into the societal definition of (good) high and (bad) low culture, the lecture will focus on the psychological underpinnings of entertaining media: Why do people seek media enjoyment? What do people feel when they use entertaining offers? What makes a movie suspenseful? Each week, you will read one key Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Communicatiewetenschap Pagina 12 van 20

15 article and apply what has been addressed in class by writing a short one-page scientific essay. Also, you will train your analytical skills by reviewing other students papers on an anonymous basis. A graded multiple-choice test will check for your knowledge acquired in the first half of the semester. In the second half, the class will go into more details, e.g., interactive entertainment, developmental issues, and gender differences of media enjoyment. Guests from the media industry will provide a practical look on media entertainment. In addition, you will learn how to write a scientific review paper about a problem or construct related to media entertainment. The paper will be developed together with others in a group and will be submitted and graded as the final assignment. Form of tuition The first half will consist of lectures ("hoorcolleges"), the second half has a more applied character and will mix lectures and tutorials ("werkcolleges") and group meetings. Type of assessment Testamur based on: - Multiple choice test (midterm, and final exam 45%) - Development of review article (final assignment, 45%) - Scientific essays (10%). - Assignments must be accomplished to a satisfactory degree (graded 5.5 or higher). Course reading Bosshart, L. & Macconi, I. (1989). Media entertainment. Communication Research Trends, 18(3), 3-8. Bryant, J. & P. Vorderer (Eds.). (2006). Psychology of entertainment. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Green, M. C., Brock, T. C., & Kaufman, G. F. (2004). Understanding media enjoyment: The role of transportation into narrative worlds. Communication Theory, 56(1), Hoffner, C. A. & Levine, K. J. (2007). Enjoyment of mediated fright and violence: A Meta-Analysis. Media Psychology, 7(2), Katz, E. & Foulkes, D. (1962). On the use of the mass media as "escape": Clarification of a concept. The Public Opinion Quarterly, 26(3), Oliver, M.B. (1993). Exploring the paradox of the enjoyment of sad films. Human Communication Research, 19, Ryan, R. M., Rigby, C.S., & Przybylski, A. (2006). The Motivational pull of video games: A Self-Determination Theory approach. Motivation & Emotion 30, Silvia, P. J. (2005). Emotional responses to art: From collation and arousal to cognition and emotion. Review of General Psychology, 9(4), Zillmann, D. & P. Vorderer (Eds.). (2000). Media entertainment. The psychology of its appeal. Mahwah: Lawrence Erlbaum. Target group Bachelor, PMC and exchange students. Registration procedure It is obligatory to; sign up; for a course, for more information on dates to sign up; go to www. fsw. vu. nl/schedules. Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Communicatiewetenschap Pagina 13 van 20

16 Remarks Please note: this course is not taught during the academisch year Only a clean sweep test is provided. Methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk onderzoek voor PMC CW deel 1 Vakcode SMTPCW1_O () Periode FSW Periode 1 Credits 5.0 dr. G.G. van de Bunt drs. M.G. Keijer Hoorcollege, Practicum Dit vak is een introductie tot het sociaal wetenschappelijk onderzoeksproces. De student wordt ingeleid in de belangrijkste sociaal wetenschappelijke methoden en technieken van kennis verzamelen en ontwikkelt vaardigheden om verzamelde gegeven te analyseren. Na afloop van dit vak moeten studenten in staat zijn om onderzoek kritisch te evalueren en bekwaam zijn in de toepassing van de belangrijkste technieken van de beschrijvende en de inferentiële statistiek. Onder voorbehoud is onderdeel van dit vak een inleiding in de wiskundige vaardigheden die nodig zijn om dit vak goed te kunnen volgen (tot maximaal VWO 6 niveau). Het vak eindigt met een speciale bijdrage van een medewerk(st)er van de opleiding CW die samen met de verantwoordelijke docent van het vak een inleiding verzorgt op een onderwerp dat specifiek is voor de opleiding CW. Dit onderwerp verschilt van jaar tot jaar. Aan bod komen o. a. : de empirische cyclus, onderzoekstypen, research design, observatiemethoden, hypotheseformulering, operationalisatie, beschrijvende statistiek, werken met SPSS, oefeningen/opdrachten. Hoor- en werkcollege (practicum). Schriftelijk tentamen (multiple choice). Daarnaast zijn er practicumopdrachten (die zijn niet verplicht). Tijdens het tentamen worden ook zaken getoetst die tijdens de practica of in de practicumopdrachten aan de orde zijn geweest. De gemiddeld behaalde resultaten op deze opdrachten kunnen leiden tot een ophoging van het tentamencijfer met maximaal één punt. Literatuur * Babbie, E. (2006). The Practice of Social Research. (10th edition) (circa 60 euro). * Agresti, A. & B. Finlay (2008) Statistical Methods for the Social Sciences (4th edition). Pearson Education. (ca. 60 Euro) (ZIE OOK OPMERKINGEN). * Grotenhuis & Matthijsen. Basiscursus SPSS. Koninklijke Van Gorcum. (ca. 10 Euro). * Software-pakket SPSS, bijvoorbeeld via Surfspot (https://www.surfspot.nl/) (ca. 20 Euro). Het is altijd mogelijk SPSS Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Communicatiewetenschap Pagina 14 van 20

17 in de practicumzalen te gebruiken, maar deze ruimte is beperkt en er wordt vaak onderwijs gegeven. SPSS is dan niet te gebruiken. * Nader bekend te maken methodisch/inhoudelijk artikel exemplarisch voor de opleiding CW Doelgroep Premaster. website Overige informatie * Het tentamen mag na afloop van afname NIET worden meegenomen. * Het is absoluut noodzakelijk om Agresti en Finlay aan te schaffen en SPSS op je eigen PC te intalleren. Bij dit boek wordt een code geleverd, die nodig is om de opdrachten te maken en gebruik te maken van de online leeromgeving die gebruikt zal worden tijdens de colleges. De opgaven uit het boek en de practicumopgaven vereisen vaak het gebruik van SPSS. * Schaf Agresti en Finlay aan via de VU-boekhandel. Via andere kanalen wordt de noodzakelijke code NIET meegeleverd. Methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk onderzoek voor PMC CW deel 2 Vakcode SMTPCW2_O () Periode FSW Periode 2 Credits 5.0 dr. G.G. van de Bunt drs. M.G. Keijer Hoorcollege, Practicum Dit vak is een vervolg op de introductie tot het sociaal wetenschappelijk onderzoeksproces. De student wordt verder ingeleid in de belangrijkste sociaal wetenschappelijke methoden en technieken van kennis verzamelen en ontwikkelt vaardigheden om hypothesen te toetsen. Na afloop van dit vak moeten studenten in staat zijn om onderzoek kritisch te evalueren en bekwaam zijn in de toepassing van de belangrijkste technieken van voornamelijk de inferentiële statistiek. Het vak eindigt met een speciale bijdrage van een medewerk(st)er van de opleiding CW die samen met de verantwoordelijke docent van het vak een inleiding verzorgt op een onderwerp dat specifiek is voor de opleiding CW. Dit onderwerp verschilt van jaar tot jaar. Aan bod komen o. a. : de empirische cyclus, hypotheseformulering, hypothesetoetsing, steekproeven, analyse design, tabelelaboratie, werken met SPSS, methoden van kwalitatief onderzoek, oefeningen/opdrachten. Hoor- en werkcollege (practicum). Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Communicatiewetenschap Pagina 15 van 20

18 Schriftelijk tentamen (multiple choice). Daarnaast zijn er practicumopdrachten (die zijn niet verplicht). Tijdens het tentamen worden ook zaken getoetst die tijdens de practica of in de practicumopdrachten aan de orde zijn geweest. De gemiddeld behaalde resultaten op deze opdrachten kunnen leiden tot een ophoging van het tentamencijfer met maximaal één punt. Literatuur * Babbie, E. (2006). The Practice of Social Research. (10th edition) (circa 60 euro). * Agresti, A. & B. Finlay (2008) Statistical Methods for the Social Sciences (4th edition). Pearson Education. (ca. 60 Euro) (ZIE OOK OPMERKINGEN). * Grotenhuis & Matthijsen. Basiscursus SPSS. Koninklijke Van Gorcum. (ca. 10 Euro). * Software-pakket SPSS, bijvoorbeeld via Surfspot (https://www.surfspot.nl/) (ca. 20 Euro). Het is altijd mogelijk SPSS in de practicumzalen te gebruiken, maar deze ruimte is beperkt en er wordt vaak onderwijs gegeven. SPSS is dan niet te gebruiken. * Nader bekend te maken methodisch/inhoudelijk artikel exemplarisch voor de opleiding CW. Vereiste voorkennis De stof van M& T van swo PMC CW deel 1 wordt bekend verondersteld. Doelgroep Premaster. website Overige informatie - Het tentamen mag na afloop van afname NIET worden meegenomen. - Het is absoluut noodzakelijk om Agresti en Finlay aan te schaffen en SPSS op je eigen PC te intalleren. Bij dit boek wordt een code geleverd, die nodig is om de opdrachten te maken en gebruik te maken van de online leeromgeving die gebruikt zal worden tijdens de colleges. De opgaven uit het boek en de practicumopgaven vereisen vaak het gebruik van SPSS. - Schaf Agresti en Finlay aan via de VU-boekhandel. Via andere kanalen wordt de noodzakelijke code NIET meegeleverd. Nieuws en reputatie deel 1 Vakcode SNR1_O (707139) Periode FSW Periode 3 Credits 5.0 Voertaal Nederlands Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen dr. A.M.J. van Hoof dr. D. Oegema, dr. A.M.J. van Hoof Hoorcollege Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Communicatiewetenschap Pagina 16 van 20

19 Na afloop van het eerste deel van de cursus Nieuws en Reputatie kan de student: - verschillende theorieën over selectie en presentatie van het nieuws reproduceren en toepassen als verklaringsmodel op actuele nieuwsvoorbeelden; - de verschillende fases in het productieproces van nieuws en de invloed van ICT op dat productieproces benoemen, herkennen en toepassen als verklaring voor de vorm van nieuwsberichten; - verschillende manieren om nieuws over economie, politiek en cultuur in te kaderen (te framen) herkennen en onderscheiden en in zekere mate toepassen in het schrijven van pers en nieuwsberichten; - effecten van het nieuws op publieke opinie in globale termen beschrijven, en effect van (politiek) nieuws op stemvoorkeur en van (organisationeel) nieuws op reputatie van organisaties in specifieke termen beschrijven en voorspellen. - kritisch reflecteren op de moeizame verhouding tussen journalisten, (organisationele) bronnen en het publiek. Nieuws en democratie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De opkomst van onafhankelijke media die een intermediair vormen tussen machtige politieke en economische instituties enerzijds en de burger anderzijds valt samen met de opkomst van de democratie. Om dagelijks nieuws te garanderen zijn media echter in de praktijk wel afhankelijk van toegang tot machtige bronnen. De macht van de organisaties bestaat eruit dat zij de nieuwsgaring in zekere zin subsidiëren via ontmoetingsplaatsen zoals Nieuwspoort, via persberichten, via persconferenties, via een geregelde toevoer van geverifieerde gegevens door ambtelijke instanties, via aanbod van actuele achtergrondinformatie op internet, en door voortdurend beschikbaar te zijn voor vragen en commentaar. Organisaties kunnen ook hun invloed laten gelden door journalisten selectief primeurs te gunnen. Organisaties hebben er alle belang bij hun reputatie te behouden of te verbeteren. Ze kunnen er niet zonder meer van uitgaan dat de reputatie bij journalisten in goede handen is. Sterker nog: de journalistiek is geneigd in te zoomen op slecht nieuws. Journalisten en organisationele bronnen strijden dus om de macht om de reputatie in het nieuws vorm te geven. Die machtsbalans verandert nu sterk onder invloed van nieuwe media en ict, waardoor het nieuws fragmatiseert en de grenzen ervan vervagen. Zo beïnvloeden journalisten en bronnen wat de nieuwsagenda wordt (agenda building), maar ook hoe nieuws wordt ingekaderd of geframed: wordt het "Ahold nog steeds in rode cijfers", "Verliezen PvdA kleiner dan verwacht" of "Herstel Endemol zet door"? In het onderwijsblok komt enerzijds aan de orde hoe organisaties, overheden, politieke partijen en burgers nieuws proberen te maken, en anderzijds wat het uiteindelijke nieuws wordt dat de media brengen en welke mogelijke effecten dit sorteert op het publiek. Behalve aan empirische theorieën wordt in het onderwijsblok ook aandacht besteed aan normatieve gezichtspunten, bijvoorbeeld aan hooren wederhoor in het proces van nieuwsgaring en nieuwsselectie, en aan de objectiviteit en pluriformiteit van de berichtgeving. Deel 1: Hoorcolleges met afsluitend tentamen. Voldoende participatie, blijkend uit ingeleverde opdrachten, vormen een voorwaarde voor het Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Communicatiewetenschap Pagina 17 van 20

20 verkrijgen van een voldoende eindcijfer. Schriftelijk tentamen en twee schrijfopdrachten. Het schriftelijk tentamen vormt 80% van het eindcijfer, de twee opdrachten samen 20%. Beide onderdelen dienen voldoende te zijn. Literatuur Kleinnijenhuis, J., Scholten, O., Atteveldt, W., van,hoof, A. M. J. van, Krouwel, A.,Oegema, D., Ridder, J. A., de, Ruigrok, N., en Takens, J. (2006). Nederland Vijfstromenland.De rol van media en stemwijzers bij de verkiezingen van Amsterdam: Bert Bakker. ISBN ,95 euro. Schudson, M. (2003). The sociology of news. New York: W. W. Norton & company. ISBN $ Fombrun, J. F., and Van Riel, C. B. M. (2004) Reputatiemanagement. Amsterdam: Pearson Education. ISBN ,95 euro. website Overige informatie De schrijfopdrachten worden gedurende de cursus gemaakt. Onvoldoende beoordeelde schrijfopdrachten dienen tijdens de cursus verbeterd te worden Nieuws en reputatie deel 2 Vakcode SNR2_O (707140) Periode FSW Periode 4 Credits 5.0 Voertaal Nederlands Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen dr. W.H. van Atteveldt dr. D. Oegema, dr. W.H. van Atteveldt Hoorcollege, Practicum Na afloop van het tweede deel van de cursus Nieuws en Reputatie heeft de student: - Kennis van gangbare benaderingen om de berichtgeving in nieuwsmedia te rubriceren en te analyseren met als doel: - Uitspraken te doen over de bedoelingen van organisaties die onderwerp of bron zijn in het nieuws of, - Uitspraken te doen over selectie en presentatie van het nieuws door journalisten of, - Uitspraken te doen over ontwikkelingen in het nieuws - De vaardigheid een eenvoudige inhoudsanalyse van nieuwsberichten te ontwerpen en uit te voeren. - Kennis van empirische en normatieve theorieën over de kwaliteit van journalistiek, over objectiviteit van de oude en nieuwe nieuwsmedia, en begrip van uiteenlopende opvattingen in het maatschappelijk debat daarover. - Vaardigheid om de berichtgeving over een bepaald onderwerp in een Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Communicatiewetenschap Pagina 18 van 20

21 bepaalde periode te analyseren en te duiden uitgaande van empirische en normatieve theorieën over de kwaliteit van de journalistiek. In het tweede gedeelte van het onderwijsblok leren studenten hoe zij zelf het informatieaanbod door journalistieke bronnen (bijvoorbeeld persberichten) en het uiteindelijke nieuws kunnen traceren en analyseren met behulp van inhoudsanalyse. Daarnaast leren studenten analyses uit te voeren bestaand inhoudsanalyse materiaal. Eén en ander mondt uit in een onderzoeksverslag waarin van A tot Z een eenvoudige onderzoeksvraag beantwoord wordt over (de oorsprong van) aandachtspunten en frames in de berichtgeving over een bepaalde organisatie of een bepaald onderwerp in bepaalde media in een bepaalde periode. Deel 2: Werkcolleges en onderzoekspractica, met een afsluitend werkstuk waarin aangeleverde theorieën en methoden verwerkt worden. Testimonium op basis van opdrachten en voldoende participatie. Literatuur Literatuur wordt bekend gemaakt via Blackboard. Vereiste voorkennis Nieuws en Reputatie Deel I. website Overige informatie Nieuws en Reputatie Deel II is verplicht en uitsluitend toegankelijk voor studenten uit de Bachelor Communicatiewetenschap, uit de Premaster Communicatiewetenschap en uit de Premaster c.q. minor Journalistiek. Let op: dit vak wordt in het academisch jaar niet meer aangeboden. Het betreft hier een bezemtoets. Premasterthesis communicatiewetenschap Vakcode SPMTCW_O (707135) Periode FSW Periode 4 Credits 10.0 Voertaal Nederlands Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen dr. M.A. Tanis * Verdieping van kennis en inzicht in een deelterrein van de communicatiewetenschap. * Leren verwerken van grote hoeveelheden empirisch en theoretisch materiaal aan de hand van een probleemstelling. * Leren schrijven van een communicatiewetenschappelijk betoog * Het verkrijgen van inzicht in de samenhang van methodische Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Communicatiewetenschap Pagina 19 van 20

22 beslissingen in empirisch onderzoek. * Het leren opzetten en uitvoeren van communicatiewetenschappelijk empirisch onderzoek De thesis dient ter afsluiting van de premasteropleiding Communicatiewetenschap en vormt een proeve van bekwaamheid in het formuleren van een communicatiewetenschappelijke probleemstelling, het zelfstandig beoordelen van relevante communicatiewetenschappelijke literatuur, het schrijven van een literatuurstudie en het doen van, en rapporteren over, empirisch onderzoek. Groepsgewijs wordt een onderzoek voorbereid. Een plenair introductiecollege gevolgd door werkcolleges in subgroepen en; individuele begeleiding. Individuele literatuurstudie (35%), individuele eindrapportage (50%), groepsgewijze opzet en uitvoering van het onderzoek (15%). Alle onderdelen dienen met minimaal een voldoende te zijn afgerond. Literatuur Zelf gekozen artikelen. Doelgroep Premasterstudenten. website www. fsw. vu. nl/roosters. Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Communicatiewetenschap Pagina 20 van 20

Beleid, Communicatie en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Beleid, Communicatie en Org.

Beleid, Communicatie en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Beleid, Communicatie en Org. Beleid, Communicatie en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Beleid, Communicatie en Org. - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale

Nadere informatie

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2012-2013

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2012-2013 Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - - P Sociologie - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Sociologie - 2012-2013 I Inhoudsopgave Premasterprogramma Sociologie 1 Vak: Beschrijvende en inferentiële

Nadere informatie

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2012-2013

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2012-2013 Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2012-2013 I Inhoudsopgave Premasterprogramma Bestuurskunde 1 Vak: Beleid en

Nadere informatie

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2013-2014

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2013-2014 Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2013-2014 I In het premasterprogramma Bestuurskunde staat het aanleren van

Nadere informatie

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 I Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleid, Communicatie en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Beleid, communicatie en organisatie -

Beleid, Communicatie en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Beleid, communicatie en organisatie - Beleid, Communicatie en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - - P Beleid, communicatie en organisatie - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Beleid, communicatie en organisatie - 2013-2014

Nadere informatie

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 I Inhoudsopgave

Nadere informatie

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Minor Goede doelen, filantropie en non-profits I Inhoudsopgave Vak: Geschiedenis van de filantropie 1 Vak: Inleiding Filantropie 1 Vak: Non-Profit and Charity Marketing 2 Vak: Verklaringen voor prosociaal

Nadere informatie

1 Facultaire informatie 3

1 Facultaire informatie 3 Inhoudsopgave 1 Facultaire informatie 3 2 Opleidingsinformatie Nederlandstalige Premasterclasses 5 2.1 Inleiding 5 2.2 Algemene doelstelling 5 2.3 Algemene eindtermen 5 2.4 Taal 6 3 PMC Communicatiewetenschap

Nadere informatie

Premaster Journalistiek Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Journalistiek - 2011-2012

Premaster Journalistiek Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Journalistiek - 2011-2012 Premaster Journalistiek Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - P Journalistiek - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - P Journalistiek - 2011-2012 I Als je al een wo-bachelordiploma

Nadere informatie

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2014-2015

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2014-2015 Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2014-2015 Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2014-2015 I

Nadere informatie

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2013-2014

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2013-2014 Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2013-2014 I

Nadere informatie

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management -

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management - Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014

Nadere informatie

Sociologie van Mondialisering en Diversiteit Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Soc. van Mondialisering en Div.

Sociologie van Mondialisering en Diversiteit Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Soc. van Mondialisering en Div. Sociologie van Mondialisering en Diversiteit Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Soc. van Mondialisering en Div. - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit

Nadere informatie

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2015-2016 Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2015-2016 I

Nadere informatie

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2014-2015 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2014-2015 I In het premasterprogramma Bestuurskunde staat het aanleren van

Nadere informatie

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2012-2013 I De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor

Nadere informatie

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2016-2017 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2016-2017 I In het premasterprogramma Bestuurskunde staat het aanleren van

Nadere informatie

Premaster Accounting and Control Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Accounting and Control

Premaster Accounting and Control Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Accounting and Control Premaster Accounting and Control I The pre-master programme consists of 30 ECTS (5 courses of 6ECTS each) and runs for half a year (February till July). The pre-master programme is only to be taken by

Nadere informatie

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2016-2017 Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2016-2017 I

Nadere informatie

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2010-2011

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2010-2011 Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2010-2011 I De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor

Nadere informatie

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2011-2012

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2011-2012 Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2011-2012 I De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor

Nadere informatie

Political Science Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Political Science

Political Science Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Political Science Political Science Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Political Science - 2015-2016 Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Political Science

Nadere informatie

Premaster Communicatie- en informatiewetenschappen, programma Journalistiek Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Communicatie-

Premaster Communicatie- en informatiewetenschappen, programma Journalistiek Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Communicatie- Premaster Communicatie- en informatiewetenschappen, programma Journalistiek Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - P Communicatie- en Informatiewetenschap - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Premaster Journalistiek Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Journalistiek - 2010-2011

Premaster Journalistiek Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Journalistiek - 2010-2011 Premaster Journalistiek Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - P Journalistiek - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - P Journalistiek - 2010-2011 I Als je al een wo-bachelordiploma

Nadere informatie

Beleid, Communicatie en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Beleid, communicatie en organisatie -

Beleid, Communicatie en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Beleid, communicatie en organisatie - Beleid, Communicatie en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Beleid, communicatie en organisatie - 2016-2017 Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale

Nadere informatie

Minor Netwerken in de informatiemaatschappij Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013

Minor Netwerken in de informatiemaatschappij Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Minor Netwerken in de informatiemaatschappij Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 I Inhoudsopgave

Nadere informatie

11/8/2016. Academisch Schrijven in het curriculum. Opzet van deze bijeenkomst. Academisch schrijven. Toepassing in curriculum.

11/8/2016. Academisch Schrijven in het curriculum. Opzet van deze bijeenkomst. Academisch schrijven. Toepassing in curriculum. Academisch Schrijven in het curriculum Dr N. Saab, ICLON, Dr Ph. Dol, Academisch Talencentrum, Dr. J.A. Mol, Faculteit der Archeologie Opzet van deze bijeenkomst Interactief: 1. Wij geven enkele voorbeelden

Nadere informatie

Communicatiewetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Communicatiewetenschap - 2012-2013

Communicatiewetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Communicatiewetenschap - 2012-2013 Communicatiewetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - der Sociale Wetenschappen - P Communicatiewetenschap - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - der Sociale Wetenschappen - P Communicatiewetenschap

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Minor Netwerken in de informatiemaatschappij Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014

Minor Netwerken in de informatiemaatschappij Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Minor Netwerken in de informatiemaatschappij Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 I Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2010-2011

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2010-2011 Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2010-2011 I Inhoudsopgave Premasterclass in Bestuurskunde verkort programma

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

Communicatiewetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Communicatiewetenschap - 2011-2012

Communicatiewetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Communicatiewetenschap - 2011-2012 Communicatiewetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - - P Communicatiewetenschap - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Communicatiewetenschap - 2011-2012 I Inhoudsopgave Premasterclass Communicatiewetenschap

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 Inhoudsopgave Diagnostic Test: English Language... 6 Apollo en Dionysus incl. Inleiding in de... 8 Portfolio-Mentoraat, jaar 1... 10 Academische Vaardigheden...

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Executive and social cognitive functioning of mentally

Nadere informatie

Online Marketing College 1 september. 2012 Introductie Docent: Lotte Bouhuijzen / Eefje Op den Buysch

Online Marketing College 1 september. 2012 Introductie Docent: Lotte Bouhuijzen / Eefje Op den Buysch Online Marketing College 1 september. 2012 Introductie Docent: Lotte Bouhuijzen / Eefje Op den Buysch Need To Know info Introductie Kennismaking Opzet van colleges, hoe wordt er getoetst Wat gaan we de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2012/00009 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

OER/TER ADDENDA ( )

OER/TER ADDENDA ( ) OER/TER ADDENDA (21-11-2017) Regarding: Teaching and Examination Regulations Master s degree programmes The new text: p. 170 Programme: Executive Master of Finance and Control/EMFC Year: 2 sem course title

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde U2014/02468 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014

Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 I Inhoudsopgave Vak: Filosofische

Nadere informatie

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2011-2012

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2011-2012 Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2011-2012 I Inhoudsopgave Premasterclass Bestuurskunde verkort programma 1

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50 De relatie tussen eigen-effectiviteit 1 De Relatie tussen Eigen-effectiviteit, Intrinsieke Motivatie en Fysieke Activiteit bij 50-plussers The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Japan Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2013/01220 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

De praktische kant van academische vorming: academische vaardigheden

De praktische kant van academische vorming: academische vaardigheden De praktische kant van academische vorming: academische vaardigheden Henk Donkers Sectie Geografie, planologie en milieu Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen Uitgangspunten

Nadere informatie

Toetsplan Bachelor CIW 2014-2015

Toetsplan Bachelor CIW 2014-2015 Toetsplan Bachelor CIW 2014-2015 BA 1 CIW Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 7 collegewekeweken blok 1 weken blok 2 weken blok 3 3 toetsweken 7 college- hertoetsweek 2 toetsweken 7 college- hertoetsweek 2 toetsweken

Nadere informatie

BA 3 Pol PoWe_13-14_Leiden_BA_33_Pol_Part_Dem_Ennser-Jedenastik (6443PPD13) No. of responses = 14

BA 3 Pol PoWe_13-14_Leiden_BA_33_Pol_Part_Dem_Ennser-Jedenastik (6443PPD13) No. of responses = 14 BA Pol PoWe_-_Leiden_BA Pol_Part_Dem_Ennser-Jedenastik (6PPD) No. of responses = Survey Results Legend Relative Frequencies of answers Std. Dev. Mean Question text Left pole % % Right pole n=amount av.=mean

Nadere informatie

Graduate School of Communication

Graduate School of Communication Graduate School of Communication Graduate School of Communication Studentenpresentaties Bonne Kerstens Student Youth & Media 24 jaar. Media Informatie Communicatie (HvA) Verkorte Bachelor Communicatie

Nadere informatie

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management -

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management - Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2012-2013

Nadere informatie

6 7 NORM= het niveau waarop het vak volgens de doelstelling van het onderwijsprogramma wordt afgesloten 8 9 Excellent

6 7 NORM= het niveau waarop het vak volgens de doelstelling van het onderwijsprogramma wordt afgesloten 8 9 Excellent Bachelor Opleiding Sociale Geografie & Planologie Beoordelingsprotocollen Wetenschappelijk Rapporteren en Presenteren, Groepsonderzoekproject & Bachelorproject De Beoordelingsprotocollen van Wetenschappelijk

Nadere informatie

ICTM-43 Internetmarketing Tools Blokwijzer

ICTM-43 Internetmarketing Tools Blokwijzer ICTM-43 Internetmarketing Tools Blokwijzer Academie voor ICT & Media Blok KB43 Minor Periode 2-2015/16, november 2016 1 Blok: KB43 Internetmarketing Tools Course Blackboard: KB43 Internet Marketing Tools

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Aanmelding & toelating. Nhu Ngan Trang MSc Admissions Officer

Aanmelding & toelating. Nhu Ngan Trang MSc Admissions Officer Aanmelding & toelating Nhu Ngan Trang MSc Admissions Officer Op de agenda Toelatingsvoorwaarden master Directe toelating of schakelprogramma Hoe zit het met mijn toelating? Alle informatie vind je ook

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Bedrijfskunde U2010/00104 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Bedrijfskunde De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2010 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

COMMUNICATIE WETENSCHAPPEN ONDERZOEK IN MEDIA EFFECTEN MEDIA CULTUUR BEDRIJFS COMMUNICATIE MARKETING COMMUNICATIE

COMMUNICATIE WETENSCHAPPEN ONDERZOEK IN MEDIA EFFECTEN MEDIA CULTUUR BEDRIJFS COMMUNICATIE MARKETING COMMUNICATIE COMMUNICATIE WETENSCHAPPEN ONDERZOEK IN MEDIA EFFECTEN MEDIA CULTUUR BEDRIJFS COMMUNICATIE MARKETING COMMUNICATIE COMMUNICATIE WETENSCHAPPEN WERKVELDEN IN MEDIA EFFECTEN MEDIA CULTUUR BEDRIJFS COMMUNICATIE

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van. Kinderen

De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van. Kinderen Voorschoolse vorming en de ontwikkeling van kinderen 1 De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van Kinderen The Relationship between Early Child Care, Preschool Education and Child Development

Nadere informatie

Globaal specialisatie- en vak overzicht van de bachelor Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen

Globaal specialisatie- en vak overzicht van de bachelor Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Globaal specialisatie- en vak overzicht van de bachelor Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen is een driejarige bachelor opleiding waarbij het spanningsveld tussen

Nadere informatie

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 3 februari 2018 Page 1 of 6 Informatiesessies geven voorlichting over de opleiding, zoals de opbouw, toekomstperspectieven en de ervaring van een student. Kennismakingscolleges

Nadere informatie

Teaching and Learning in Higher Education Premaster Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - P TLHE

Teaching and Learning in Higher Education Premaster Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - P TLHE Teaching and Learning in Higher Education Premaster Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - P TLHE - 2015-2016 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - P TLHE - 2015-2016 I Voor

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 219

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 219 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 219 Inhoudsopgave Diagnostic Test: English Language... 6 Academische Vaardigheden I... 8 Apollo en Dionysus incl. Inleiding in de... 9 Entering the Humanities...

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Korea Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Testattitudes van Sollicitanten: Faalangst en Geloof in Tests als. Antecedenten van Rechtvaardigheidspercepties

Testattitudes van Sollicitanten: Faalangst en Geloof in Tests als. Antecedenten van Rechtvaardigheidspercepties Testattitudes van Sollicitanten: Faalangst en Geloof in Tests als Antecedenten van Rechtvaardigheidspercepties Test-taker Attitudes of Job Applicants: Test Anxiety and Belief in Tests as Antecedents of

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences Opleidingsspecifiek deel bij de OER 2016-2017 Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences art. 2.1 Toelating 1. Naast de in de wet genoemde diploma s die

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Beleid en Management in de Publieke Sector

Beleid en Management in de Publieke Sector Beleid en Management in de Publieke Sector Course information C OURSE FSWBMNBMPS AC ADEMIC YEAR 2017-2018 EC 15 LANGUAGES Nederlands PROGRAMME Bestuurskunde / Minor Pre-master dagprogramma / Bestuurskunde

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - M Communicatiewetenschap - 2011-2012

Inhoudsopgave. Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - M Communicatiewetenschap - 2011-2012 Communicatiewetenschap (MSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatiewetenschap - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatiewetenschap - 2011-2012 I Inhoudsopgave Master Communicatiewetenschap,

Nadere informatie

Voorspellers van Leerbaarheid en Herstel bij Cognitieve Revalidatie van Patiënten met Niet-aangeboren Hersenletsel

Voorspellers van Leerbaarheid en Herstel bij Cognitieve Revalidatie van Patiënten met Niet-aangeboren Hersenletsel Voorspellers van Leerbaarheid en Herstel bij Cognitieve Revalidatie van Patiënten met Niet-aangeboren Hersenletsel Een onderzoek naar de invloed van cognitieve stijl, ziekte-inzicht, motivatie, IQ, opleiding,

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Inhoudsopgave Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Inhoudsopgave Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Validatie van het EHF meetinstrument tijdens de Jonge Volwassenheid en meer specifiek in relatie tot ADHD Validation of the EHF assessment instrument during Emerging Adulthood, and more specific in relation

Nadere informatie

Franciscaans Studiecentrum

Franciscaans Studiecentrum Minor Christelijke spiritualiteit Cursus Het goede leven. Franciscaanse spiritualiteit over duurzaamheid, zorg en leiderschap Minor Christelijke Spiritualiteit Het (FSC) doet wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

COMMUNICATIEWETENSCHAP FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN

COMMUNICATIEWETENSCHAP FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN COMMUNICATIEWETENSCHAP FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN WELKOM bij de voorlichting van de bachelor communicatiewetenschap (CW) 2 Communicatiewetenschap EVEN VOORSTELLEN drs. Jolien Arendsen docent en

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

Christelijke spiritualiteit

Christelijke spiritualiteit Christelijke spiritualiteit Cursus Het goede leven. Minor Franciscaanse spiritualiteit over duurzaamheid, zorg en leiderschap Het (FSC) doet wetenschappelijk onderzoek naar de levensoriëntatie zoals die

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Uitsluiting creditcontract

Uitsluiting creditcontract FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN STUDENTENADMINISTRATIE PARKSTRAAT 45 BUS 3600 3000 LEUVEN, BELGIË Uitsluiting creditcontract 1. Toepasselijke bepaling van het onderwijs en examenreglement

Nadere informatie

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Toelichting programmaonderdelen Informatiesessie Kennismakingscollege Minicollege Campus Tour Sports Center Tour Q&A

Nadere informatie

Premaster Letterkunde, programma Literaire vorming en literair veld Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Letterkunde - 2013-2014

Premaster Letterkunde, programma Literaire vorming en literair veld Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Letterkunde - 2013-2014 Premaster Letterkunde, programma Literaire vorming en literair veld Vrije Universiteit Amsterdam - - P Letterkunde - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Letterkunde - 2013-2014 I De vakken Ontwikkelingen

Nadere informatie

Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015

Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015 Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 titel code week 1-7 colleges Introduction to Audiovisual Culture continue toetsing, wekelijks verschillende

Nadere informatie

Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie. Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer

Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie. Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer Onderzoek binnen de opleiding CE Aandacht door de tijd heen heel verschillend Van een paar credits voor de hele

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 3 februari 2018 Page 1 of 6 Informatiesessies geven voorlichting over de opleiding, zoals de opbouw, toekomstperspectieven en de ervaring van een student. Kennismakingscolleges

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Prikkelen tot leren. door de didactische inzet van Virtuele Werelden en Serious Gaming. Presentatie bij: V&VN-congres 2015.

Prikkelen tot leren. door de didactische inzet van Virtuele Werelden en Serious Gaming. Presentatie bij: V&VN-congres 2015. Prikkelen tot leren door de didactische inzet van Virtuele Werelden en Serious Gaming Presentatie bij: V&VN-congres 2015 Lokatie: De Reehorst, Ede Datum: 29-01-2015 Dr. W.J.Trooster Drs. E. Ploeger Domein

Nadere informatie

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers Communicatiewetenschap Voor hbo-doorstromers Anke Koopmann MSc Studieadviseur Communicatiewetenschap (verkorte) bachelor Programma Een wo-master na een hbo-opleiding: wat zijn de mogelijkheden? Waarom

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

User Centred Development! UCD Werkcollege blok 1 week 4

User Centred Development! UCD Werkcollege blok 1 week 4 User Centred Development! UCD Werkcollege blok 1 week 4 Agenda! Algemene Feedback lesweek 3 opdracht! Reflectie oefening: Hoe gaat het tot nu toe?! Persona oefening! Lesweek 4 opdracht: Een werkdag uit

Nadere informatie

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Psychology & Technology

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Psychology & Technology Where innovation starts Vakken eerste jaar Vakken eerste jaar In de major krijg je uiteenlopende vakken en projecten op het gebied van psychologie, techniek en onderzoeksmethoden. Daarnaast heb je binnen

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

Het derde jaar van de Bachelor Psychologie

Het derde jaar van de Bachelor Psychologie Het derde jaar van de Bachelor Psychologie studieadviseurs Psychologie 21 april 2015 Discover the world at Leiden University onderwerpen structuur van de bachelor/3e jaar veranderingen in 2015 2016 (verdiepings

Nadere informatie

Effectieve strategieën voor zelfgereguleerd leren

Effectieve strategieën voor zelfgereguleerd leren Effectieve strategieën voor zelfgereguleerd leren NWO Onderzoek van Hester de Boer, Anouk S. Donker-Bergstra, Danny D.N.M. Kostons (2012, GION) Samengevat door Irma van der Neut (IVA Onderwijs) Zelf gereguleerd

Nadere informatie