Informatieboekje Tarzan & Jane groep

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatieboekje Tarzan & Jane groep"

Transcriptie

1 Informatieboekje Tarzan & Jane groep

2 Inhoud Inleiding 3 Medewerkers 4 Wat is de Tarzan & Jane groep? 5 Programma 5 Huiswerkprogramma 6 De communicatieklapper 6 USB stick 6 Metingen 7 Afsluiting 7 Overdracht 8 Kleding 8 Ouderparticipatie 9 Afspraken die door de afdeling gehanteerd worden 9 Ouderruimte 9 Meekijken bij behandeling 9 Wetjes en weetjes 9 Telefoon 9 Ziekte 10 Stagiaires 10 Roken 10 Klachten 10 Sint Maartenskliniek 11 Meer informatie of vragen 12 2

3 Inleiding Voor u ligt het informatieboekje van de Tarzan & Jane groep Sint Maartenskliniek. Hierin vindt u allerlei informatie over de Tarzan & Jane groep. Gedurende de Tarzan en Jane groep worden de vakanties en eventuele aanpassingen, aanvullingen of correcties medegedeeld. Wilt u meer achtergrondinformatie over een bepaald onderwerp dan kunt u contact opnemen met het hoofd van de afdeling peuterrevalidatie. Mochten er volgens u nog aanvullingen of wijzigingen nodig zijn, dan horen we dat graag. Wij hopen op een fijne samenwerking tussen u als ouders/verzorgers en alle medewerkers van de Tarzan & Jane groep. dr. Pauline Aarts, Hoofd PE RDB Peuters 3

4 Medewerkers Medewerkers van de Tarzan & Jane groep zijn: Hoofd Dr Pauline Aarts (024) Secretaresse Ine Verweijen (024) Revalidatiearts Mw. J. van Munster (024) Behandelaars: (024) Kinderfysiotherapeut Ergotherapeut Activiteitentherapeut adres: Het adres van de Tarzan & Jane-groep is: 4

5 Wat is de Tarzan & Jane groep? De Sint Maartenskliniek biedt 2 à 3 x per (school)jaar de Tarzan & Jane groep aan. Dit is een korte en intensieve groepsbehandeling van 12 weken voor kinderen van 4 t/m 8 jaar met een achterstand in de ontwikkeling van grofmotorische vaardigheden en eventueel in de ontwikkeling van zelfverzorgingsvaardigheden. Grofmotorische vaardigheden zij onder andere: traplopen, rennen, klimmen, springen, fietsen en balspelen. Voorbeelden van zelfverzorgingsvaardigheden zijn: aan- en uitkleden, openen en sluiten van knopen, veters strikken en het hanteren van bestek. Als ouders zult u intensief bij de Tarzan & Jane groep worden betrokken. Gedurende de behandelperiode ontvangt u tips en adviezen over hoe u specifieke vaardigheden thuis met uw kind kunt oefenen. Programma Iedere middag heeft (met uitzondering van de laatste middag) dezelfde vaste structuur. Het programma ziet er als volgt uit: Tijd Activiteit 13:30 Start Tarzan & Jane groep 13:30 13:50 Opening kring, doornemen huiswerk, omkleden 13:50 14:45 Oefenen van hulpvragen met één op één begeleiding 14:45 15:05 Fruit eten en drinken, toilet, handen wassen 15:05 15:45 Groepsactiviteit (gericht op grofmotorische vaardigheden) 15:45 16:00 Omkleden en afsluiten Tarzan & Jane groep De Tarzan & Jane groep vindt plaats in de Sint Maartenschool, naast de Sint Maartenskliniek. De kinderen kunnen tussen en uur gebracht worden en om uur worden opgehaald. Om ervoor te zorgen dat de groep om kan starten, nemen ouders vóór die tijd afscheid van hun kind. Wanneer wenselijk, bestaat de mogelijkheid voor ouders om gedurende de middag te verblijven in het oudergedeelte van de aula in de Sint Maartenschool. Rond 14:45 uur is er tijd om te eten en drinken. De kinderen eten zelf meegebracht fruit in de groep. Drinken is bij ons aanwezig. Indien uw kind zich moet houden aan een bepaald dieet horen wij dat graag zodat 5

6 daar rekening mee gehouden kan worden. Na het eten en drinken is er voor de kinderen gelegenheid om naar het toilet te gaan, eventueel onder begeleiding. Vriendelijk verzoek om uw kind voor aanvang van de Tarzan & Jane groep (13:30 uur) nog even naar het toilet te laten gaan. Huiswerkprogramma Omdat met één keer per week oefenen de vaardigheden niet zullen beklijven, wordt er verwacht dat de kinderen elke week een aantal keren thuis oefenen onder begeleiding van ouders of andere volwassenen. Daarom wordt er een huiswerkprogramma opgesteld waarbij gebruik wordt gemaakt van een communicatieklappertje, een USB stick met filmmateriaal en eventuele foto s. Op die manier is de wijze waarop het kind de vaardigheid oefent duidelijk voor zowel de omgeving van het kind als voor het kind zelf. Doordat het kind in de thuissituatie de vaardigheden op dezelfde manier oefent als in de Tarzan & Jane groep, zal het kind zich deze sneller eigen maken. De communicatieklapper Ieder kind heeft een communicatieklappertje dat iedere keer mee naar huis gaat. Voor in de klapper zit de Tarzan & Jane vaardighedenlijst. Aan de hand van de vragen/ opdrachten zullen de kinderen gemotiveerd worden om de activiteiten regelmatig te oefenen, zowel in de Tarzan & Jane groep als thuis. Achter deze vaardighedenlijst zit een wekelijks huiswerkschema en een formulier toelichting van ouders. Hierop kunt u samen met uw kind elke week bijhouden op welke dag er is geoefend door een sticker te plakken op de desbetreffende dag. Een stickervelletje zit in de klapper. We verzoeken u daarnaast om per activiteit kort iets op te schrijven over hoe de activiteit is gegaan. Deze informatie is nuttig voor de therapeuten om de voortgang in de gaten te houden en eventuele knelpunten te signaleren. Ook de therapeuten schrijven wekelijks hoe de geoefende vaardigheden die dag zijn gegaan en geven eventueel tips voor het oefenen thuis. USB stick Het is de bedoeling dat u bij de eerste Tarzan & Jane middag een eigen, lege USB stick (minimaal 2G) meeneemt. Deze USB stick labelt u herkenbaar. Op 3 momenten in een periode van 12 weken zult u de USB 6

7 stick mee naar huis krijgen om gemaakte foto s en filmpjes terug te kunnen kijken. Dit zal zijn in het begin, halverwege en op het einde van de Tarzan & Jane groep. Zo krijgt u een goed beeld van de vorderingen van uw kind, maar ook van de aanpak van de therapeuten. Dit kunt u gebruiken bij het oefenen thuis. Het is belangrijk om de filmpjes thuis op uw eigen computer op te slaan, de USB stick leeg te maken en deze de week erna weer in te leveren. Op deze manier is het voor ons mogelijk om nieuwe foto s en filmpjes op de USB stick te zetten. Metingen Voordat de Tarzan & Jane groep begint, wordt een beginmeting uitgevoerd. De grove motoriek van uw kind wordt dan door de fysiotherapeut in kaart gebracht. Tevens inventariseert de ergotherapeut in een gesprek met u wat de hulpvragen zijn. Aansluitend worden deze hulpvragen door de fysiotherapeut en/ of ergotherapeut geobserveerd en op video opgenomen. Op deze manier krijgen de therapeuten van de Tarzan & Jane groep een beeld van de uitvoering van verschillende vaardigheden door uw kind en kan de behandeling daarop worden aangepast. Eén week na afloop van de Tarzan & Jane groep zullen de testen worden herhaald. Hiermee wordt objectief vastgelegd of uw kind vooruit is gegaan op de aangeleerde motorische vaardigheden en op de algehele grove motoriek. Over het tijdstip waarop de metingen van uw kind plaatsvinden, wordt u tijdig middels een brief geïnformeerd. Afsluiting Op de laatste middag van de Tarzan & Jane groep kunnen ouders en eventueel broertjes en zusjes de hele middag meekijken. De kinderen laten deze middag aan alle toeschouwers hun Tarzan & Jane kunsten zien die ze de afgelopen weken hebben geleerd. Aan het eind van de middag zullen de kinderen hun officiële Tarzandiploma in ontvangst nemen. Vergeet niet een camera mee te nemen. 7

8 Overdracht Naast mondelinge informatieoverdracht na afloop van iedere middag of via de communicatieklapper, zal er na afloop van de Tarzan & Jane groep een mondelinge overdracht plaatsvinden door de behandelaars aan ouders. Hierin worden de vorderingen van uw zoon/dochter inhoudelijk besproken. U bent vrij om daar betrokkenen rondom uw kind bij uit te nodigen (denk aan de leerkracht, ambulant begeleider, therapeuten). Tevens ontvangt u deze middag een geschreven overdracht met daarin adviezen voor uw kind. Over het tijdstip waarop de overdracht exact zal plaatsvinden, wordt u bij aanvang van de Tarzan & Jane groep geïnformeerd. Kleding Tijdens de Tarzan & Jane groep zullen de kinderen een jasje en een broekje krijgen in het Tarzan & Jane thema. In het begin en aan het eind van iedere middag zullen de kinderen zich dus om moeten kleden. De Tarzan & Jane kleding blijft op de afdeling, waar het tevens gewassen kan worden. Het is prettig om uw kind altijd een hemd of een T-shirt mee te geven of aan te doen dat onder het Tarzan & Jane jasje gedragen kan worden. Zorg ervoor dat uw kind sportschoenen of gymschoenen bij zich heeft of aan heeft. Indien uw kind steunzolen of speciaal schoeisel heeft, is het dragen hiervan tijdens de Tarzan & Jane groep gewenst. Bij frisser weer is het fijn om een jas mee te geven, zodat er ook buiten geoefend kan worden. Denk ook aan bijvoorbeeld muts, handschoenen en sjaal in de winter, zodat we ook dan naar buiten kunnen. Bij specifieke hulpvragen op het gebied van aankleden (denk hierbij bijvoorbeeld aan het hanteren van bepaalde sluitingen) is het gewenst dat u desbetreffende kleding meegeeft of ervoor zorgt dat uw kind deze kleding aan heeft, zodat hiermee geoefend kan worden. 8

9 Ouderparticipatie Afspraken die gehanteerd worden zijn: Voor aanvang van de Tarzan & Jane groep (13:30 uur) nemen ouders al afscheid van de kinderen en kunnen naar de ouderruimte. Ouders mogen ook beslissen de afdeling of de Sint Maartenskliniek te verlaten om vervolgens op een later tijdstip (uiterlijk uur) terug te komen op de afdeling. Ouders zijn niet in de groep. Broertjes en zusjes kunnen, indien zij meekomen, niet in de groep verblijven in verband met de rust en structuur. Ouders zijn voor de therapeuten altijd eerste aanspreekpunt, ook als anderen met het kind mee komen. De dagindeling is bedoeld om structuur te geven aan het programma. In voorkomende gevallen kan daarvan afgeweken worden. Ouderruimte In het oudergedeelte in de aula kunt u verblijven terwijl uw kind in de groep is. U kunt zelf koffie of thee pakken uit de automaat. In deze ruimte kunnen ouders elkaar ontmoeten. Er is in deze ruimte een computer aanwezig met internet. Meekijken bij behandeling Halverwege de behandelperiode worden de ouders uitgenodigd om een middag mee te kijken bij de behandeling. U kunt dan zien hoe er geoefend wordt met de specifieke doelen van uw kind. Ook is er dan ruimte om persoonlijke instructie te geven en kunnen eventuele vragen worden besproken. Wetjes en weetjes Telefoon De medewerkers zijn bereikbaar via de afdeling Peuterrevalidatie van de Sint Maartenskliniek. Het algemene nummer van de afdeling is (024) (ma-, di-, wo,- en donderdag tot uur). Dit is het nummer van de secretaresse. Indien u een van de medewerkers nodig heeft kan zij kijken of de betreffende medewerker gestoord kan worden om aan de telefoon te komen. Indien de telefoon niet wordt opgenomen kunt u een boodschap inspreken op het antwoordapparaat. 9

10 Ziekte Ziek melden Als uw kind ziek is, of om een andere reden afwezig is, wilt u dan tussen 7.45 en 8.00 uur telefoonnummer (024) (planningsbureau) bellen. Voor de therapeuten van de Tarzan & Jane groep is het prettig als u bij ziekte of afwezigheid van uw kind ook even naar de secretaresse van de afdeling belt. Wat is het beleid bij besmettelijke ziekten? Eventuele kinderziekten, ook van broertjes en zusjes, graag meteen melden. Schroom niet bij eventuele hoofdluis om ook hier melding van te maken. Stagiaires In de Tarzan & Jane groep draait vaak een stagiaire fysiotherapie en/ of ergotherapie mee. Roken Binnen de Sint Maartenschool geldt een algemeen rookverbod. Buiten op het terrein van de Sint Maartenskliniek zijn enkele plaatsen waar gerookt mag worden. Dit staat aangegeven. Klachten Mocht u niet tevreden zijn met een bepaalde gang van zaken binnen de Tarzan & Jane groep of heeft u andere opmerkingen, voel u dan vrij om één van de medewerkers hierop aan te spreken. Mocht u niet tevreden zijn met de reactie van de betreffende medewerker kunt u uw klacht bespreken met het hoofd van de afdeling of de revalidatiearts. Er zal zorgvuldig met uw mening worden omgegaan. Wanneer u niet tevreden bent met de reactie en/of actie die wordt ondernomen, kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie of contact opnemen met de patiëntencontactpersoon. De folder Heeft u klachten of suggesties, laat het ons weten is verkrijgbaar bij de secretaresse van de afdeling. 10

11 Sint Maartenskliniek De Sint Maartenskliniek in Nijmegen en Woerden is als enige ziekenhuis in Nederland volledig gespecialiseerd in houding en beweging. U kunt bij ons terecht voor behandeling van eenvoudige tot zeer complexe aandoeningen op het gebied van orthopedie en reumatologie. De vestiging in Nijmegen heeft daarnaast een revalidatiecentrum voor revalidatie na ziekte, een ongeval of hersenletsel. Doordat we ons volledig richten op aandoeningen aan het houding- en bewegingssysteem is onze ervaring en kennis groot. We staan dan ook bekend als een vooraanstaand ziekenhuis dat in de behandeling gebruik maakt van de laatste inzichten. Op onze onderzoeksafdeling ontwikkelen we nieuwe behandelmethoden en doen we onderzoek naar het effect ervan. Bij de Sint Maartenskliniek staat de patiënt centraal. U wordt persoonlijk benaderd, deskundig begeleid en kunt rekenen op onze uitgebreide voorzieningen. Wij staan klaar om u gastvrij te ontvangen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website 11

12 Meer informatie of vragen Colofon Heeft u na het lezen van dit informatieboekje nog vragen, of wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met het secretariaat van de Peuterrevalidatie, telefoon (024) en kan ook: Uitgave van de afdeling Communicatie, i.s.m. Peuterrevalidatie December 2013 Bestelcode Bezoekadres Hengstdal 3, 6574 NA Ubbergen (bij Nijmegen) Postadres Postbus 9011, 6500 GM Nijmegen Telefoon (024) Telefax (024) Internet

Dagopname Pijnbehandelcentrum

Dagopname Pijnbehandelcentrum Dagopname Pijnbehandelcentrum Inhoud Inleiding 3 Wat voorafgaat aan de dagopname 3 Bepalen datum pijnbehandeling 3 Wachttijden behandeling 3 Voorbereiding op de behandeling 3 De opnamedag 4 Melden 4 Wat

Nadere informatie

Module Maatschappelijke re-integratie

Module Maatschappelijke re-integratie Module Maatschappelijke re-integratie Sterk in beweging Waarom een module maatschappelijke re-integratie? De revalidatie in de Sint Maartenskliniek is erop gericht uw oude plaats in de maatschappij weer

Nadere informatie

Adviezen na totale heupoperatie

Adviezen na totale heupoperatie Meer informatie of vragen Colofon Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de orthopedisch consulenten: telefoonnummer (024) 365 96 59 of per e-mail orthopaedie.consulenten@maartenskliniek.nl

Nadere informatie

Informatieboekje Kinderdagverblijf De Kikkertjes

Informatieboekje Kinderdagverblijf De Kikkertjes Informatieboekje Kinderdagverblijf De Kikkertjes Versie jan 2015 INHOUDSOPGAVE Voorwoord pag. 3 Informatie voor ouder pag. 4 Algemene gegevens pag. 4 Openingstijden pag. 4 Sluitingsdata pag. 4 Groepssamenstelling

Nadere informatie

Goed voorbereid op uw opname en operatie

Goed voorbereid op uw opname en operatie Goed voorbereid op uw opname en operatie Inhoud Behandeling, zorg en begeleiding 5 Orthopedisch chirurg 5 Anesthesioloog 5 Paramedische behandelaars 6 Orthopedisch consulent 6 Geestelijke verzorging 6

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Peuteropvang De Kabouters

Pedagogisch werkplan Peuteropvang De Kabouters Bijlage 5. Pedagogisch werkplan Peuteropvang de Kabouters Kantoor De Kijkdoos adres Roomweg 169-4 adres Het Stroink 66 7523 BM Enschede 7542 GT Enschede telefoon 053-4350303 telefoon 06-57997340 email

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3

Informatieboekje groep 3 Informatieboekje groep 3 Schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 3 Aansluitend aan de informatieavond geven wij u graag dit boekje mee. Hierin kunt u (bijna) alles lezen over hetgeen er speelt in groep

Nadere informatie

Brochure Maart 2015 0

Brochure Maart 2015 0 Brochure Maart 2015 0 Voorwoord In ons kindcentrum staat het welzijn van het kind centraal. Naast een bijdrage leveren aan de mede opvoeding en verzorging van kinderen, willen wij ook de unieke ontwikkelingen

Nadere informatie

Afdeling Orthopedie. Ziekenhuis Gelderse Vallei

Afdeling Orthopedie. Ziekenhuis Gelderse Vallei Afdeling Orthopedie Ziekenhuis Gelderse Vallei Het team van C2 afdeling Orthopedie heet u van harte welkom. Wij streven naar goede kwaliteit van zorg, patiëntgerichtheid en professionaliteit. Duidelijke

Nadere informatie

Breepeper Kleinschalig wonen

Breepeper Kleinschalig wonen Breepeper Kleinschalig wonen Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Breepeper 5 - Huisdieren - Sleutel - Telefoon - Televisie en/of

Nadere informatie

Welkom bij Brood & Spelen

Welkom bij Brood & Spelen Inhoud Welkom bij Brood & Spelen... 3 Hoofdstuk 1 Pedagogisch beleid... 4 1.1 Brood & Spelen missie en visie... 4 1.1.1 Visie... 4 1.1.2 Missie... 4 1.2 Brood & Spelen beleid... 5 1.2.1 De Gordon-methode...

Nadere informatie

Van Krevelenhuis. Unit B

Van Krevelenhuis. Unit B Informatieboekje Van Krevelenhuis Unit B Zorgprogramma ontwikkelingsstoornissen Kind 2 Van Krevelenhuis Curium-LUMC Endegeesterstraatweg 27 2342 AK Oegstgeest Algemeen telefoonnummer: 071-5159600 Voor

Nadere informatie

Informatie en pedagogisch beleidsplan peutergroep Montessorischool Waalsdorp

Informatie en pedagogisch beleidsplan peutergroep Montessorischool Waalsdorp Informatie en pedagogisch beleidsplan peutergroep Montessorischool Waalsdorp INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Woord vooraf Vestiging 2. Doelstelling 3. Pedagogisch beleidsplan Het kind Volgen van de ontwikkeling

Nadere informatie

Afdeling 13 MCH Westeinde

Afdeling 13 MCH Westeinde Afdeling 13 MCH Westeinde De babyunit Informatie voor ouders / verzorgers F0027-3415 november 2013 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411,

Nadere informatie

HUISREGELS BENJAMIN. 1.Het kinderdagverblijf.

HUISREGELS BENJAMIN. 1.Het kinderdagverblijf. 1.Het kinderdagverblijf. HUISREGELS BENJAMIN 1.1 Doelstelling Het bevorderen van kinderopvang met een protestants-christelijke karakter. Opvang bieden in een omgeving waar het kind zich vertrouwd en veilig

Nadere informatie

Inleiding...3. 1. Opvang bij KiKeBOO...4. 1.1 Uitgangspunten...4. 1.2 Groepen...5. 1.2.1 Opvang in andere stamgroep...5. 1.3 Personele bezetting...

Inleiding...3. 1. Opvang bij KiKeBOO...4. 1.1 Uitgangspunten...4. 1.2 Groepen...5. 1.2.1 Opvang in andere stamgroep...5. 1.3 Personele bezetting... Pedagogisch beleid INHOUDSOPGAVE Inleiding...3 1. Opvang bij KiKeBOO...4 1.1 Uitgangspunten...4 1.2 Groepen...5 1.2.1 Opvang in andere stamgroep...5 1.3 Personele bezetting...5 1.4 Dagritme...6 1.5 Wennen...6

Nadere informatie

Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD

Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD Bijstelling Pedagogisch beleidsplan, toegepast aan de nieuwe locatie. Dit is het pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

Informatie boekje groep 1 en 2

Informatie boekje groep 1 en 2 Informatie boekje groep 1 en 2 Informaeboekje voor groep 1 en 2 Welkom op o.b.s. de Commanderije Dank voor uw vertrouwen, dat U voor onze school gekozen hee=. In het begin is het vaak voor de kinderen

Nadere informatie

Pedagogisch beleids- en werkplan

Pedagogisch beleids- en werkplan Pedagogisch beleids- en werkplan Inleiding Hoofdstuk 1 Doelstelling van Klein maar dapper 1.1 Visie 1.2 Missie 1.3 Voordeel voor ouders 1.4 Openingstijden 1.5 Vooral gericht op taalonderwijs 1.6 Nauwe

Nadere informatie

Schoolgids. Samen in ontwikkeling. Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel.

Schoolgids. Samen in ontwikkeling. Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel. Schoolgids Samen in ontwikkeling Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel.nl Welkom Voor u ligt de schoolgids van basisschool Sionsheuvel in Groesbeek.

Nadere informatie

PINOKKIO. Informatieboekje. Voorschool-peuterspeelzaal VÓÓR Welzijn. voorschool met openbare basisschool Houtwijk. Mari Andriessenstraat 42

PINOKKIO. Informatieboekje. Voorschool-peuterspeelzaal VÓÓR Welzijn. voorschool met openbare basisschool Houtwijk. Mari Andriessenstraat 42 PINOKKIO Informatieboekje Voorschool-peuterspeelzaal VÓÓR Welzijn voorschool met openbare basisschool Houtwijk Mari Andriessenstraat 42 2552 KN Den Haag 070 391 11 79 www.voorwelzijn.nl www.obshoutwijk.nl

Nadere informatie

De Vlinder. onderdeel van Maashorst

De Vlinder. onderdeel van Maashorst De Vlinder onderdeel van Maashorst Schoolgids 2014-2015 Schoolgids De Vlinder 2014-2015 Voorwoord Welkom aan alle ouders en aan alle nieuwe kinderen die onze school bezoeken. We hopen dat u en uw kind(eren)

Nadere informatie

Mercatorsingel 90, 2803 ER GOUDA Tel.: 0182-571746 E-mail: info@sbo-hetavontuur.nl

Mercatorsingel 90, 2803 ER GOUDA Tel.: 0182-571746 E-mail: info@sbo-hetavontuur.nl Mercatorsingel 90, 2803 ER GOUDA Tel.: 0182-571746 E-mail: info@sbo-hetavontuur.nl Beste Ouders / Verzorgers, Voor u ligt de jaarkalender 2015-2016 van SBO het Avontuur. Deze kalender is tevens het eerste

Nadere informatie

Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen.

Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen. 1 Hartelijk dank voor het aanvragen van informatie betreffende onze kinderopvang. Als u na het lezen van deze folder graag een keertje wilt komen kijken, neem dan gerust even contact met ons op voor een

Nadere informatie

Verpleeghuis Heemswijk

Verpleeghuis Heemswijk Verpleeghuis Heemswijk Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Heemswijk 5 - indeling kamer - huisdieren - sleutel - telefoon -

Nadere informatie

Adres Wilt u post ontvangen of bezoek uitnodigen? Uw tijdelijke adres luidt:

Adres Wilt u post ontvangen of bezoek uitnodigen? Uw tijdelijke adres luidt: Revalidatie ABC Voor u ligt ons ABC Een alfabetisch overzicht van zaken waarmee u in het centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam (kortweg het RRR) te maken kunt krijgen. In de eerste dagen van uw

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Peutergroep De Poppenkast, Kamerik 1 Inhoudsopgave 1. Ontstaansgeschiedenis 3 2. Doelstelling 3 3. Functies en visie op de ontwikkeling van kinderen 4 Functies van de peutergroep

Nadere informatie

OVERBLIJFGIDS ouders

OVERBLIJFGIDS ouders OVERBLIJFGIDS ouders Deze gids bevat alle informatie die noodzakelijk is om uw kind te laten deelnemen aan de tussenschoolse opvang van PCBS De Wegwijzer. Inleiding Uw kind blijft tussen de middag bij

Nadere informatie

Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend

Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend Inhoudsopagave pag inleiding 4 1. Algemene Doelstelling 5 1.1. Keuze peuteropvang 5 1.2. Doelstelling 6 1.3. Visie 7 2. Visie op kinderen 8 2.1 Visie 8 2.2. visie

Nadere informatie