Afgezien van de schertsvertoning vorige week rond de USB-sticks telt voor mij als 50-plusser uiteindelijk het resultaat.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afgezien van de schertsvertoning vorige week rond de USB-sticks telt voor mij als 50-plusser uiteindelijk het resultaat."

Transcriptie

1 Afgezien van de schertsvertoning vorige week rond de USB-sticks telt voor mij als 50-plusser uiteindelijk het resultaat. Wat levert de Miljoenennota voor ons land op? Azijn schijnt bij een aantal collega's in de oppositie een populaire drank te zijn. Ik vind het vies. Het is ook geen passende drank bij deze Miljoenennota. Niet dat deze op alle punten nu verstandig en rechtvaardig is, maar als totaalbeeld is er voor Nederland in financiële zin geen man over boord. Het is als de boer: en hij ploegde voort. Champagne kan nog in de fles blijven. Maar een sober en prudent glaasje water kan er op gedronken worden. Het financieel in plaats van sociaal gedreven Rutte-2 begrotingsbeleid wordt vervolgd. De druk om het begrotingstekort niet te laten oplopen over de min 3% lijkt er enigszins af. Dus is er ruimte voor symboolpolitiek bijvoorbeeld de 100 miljoen euro voor een zogenaamd sterkere Defensie notabene op een begroting van 7300 miljoen euro, waar net voor 1000 miljoen euro op is bezuinigd. Of wat te denken van de 20 miljoen euro onder het mom van extra veiligheid voor het Openbaar Ministerie terwijl de bezuinigingstaakstelling van 51 miljoen euro overeind blijft. Ik deel het zorgpunt van de regering over de hoge werkloosheid. Het is belangrijk dat er aandacht blijft voor de groepen die het moeilijkst weer aan een baan komen, zoals de jongeren en 50-plussers. Met name meer bewustzijn bij de werkgevers kan helpen om de 50-plussers weer aan het werk te helpen. Positief daarbij is de inzet van het actieplan "55+ werkt" en de ombouw van het plan naar vijftig plus werkt. Ook positief is de actieve inzet van het UWV op dit punt waarbij ambassadeurs worden ingezet in samenwerking met MKB Nederland. Het is daarom nu niet meer nodig om daarbij nog een extra rijks-ouderenambassadeur aan te stellen. Dat zorgt slechts voor 1 extra werkplek. 1

2 Waar iedereen, ook de afgelopen weken, helemaal op los gaat zijn de toekomstige koopkrachtcijfers. De rampspoed van dit kabinet zou niet te overzien zijn. Met halve lekkage-berichten zat de stemming er goed in. Met name gepensioneerden zouden zwaar in de min belanden. Maar wat blijkt, berekend wordt een mediaan nul-lijn. Dat wordt dan nog met name veroorzaakt buiten de rijksbegroting om door het achterblijven van de aanvullende pensioenen. Maar er is ook zorg bij specifieke groepen en denk ik aan de modale alleen-verdiener met kinderen. En het AOWechtpaar met klein aanvullend pensioen met name als de effecten van individuele zorgkosten mee genomen worden. Deelt het kabinet deze zorg en wat wilt u daaraan doen? Onze inkomstenkant van de begroting: Het hele belastingsysteem van de heffingskortingen en toeslagen is volkomen doorgedraaid. De ANBO heeft een goed overzicht gegeven van de 27 verschillende over elkaar tuimelende regelingen. Dat nu de ouderenkorting wordt afgeschaft, is in dat licht een goed idee. Maar dat komt nu wel als visieloos hapsnapbeleid over. Graag een toelichting waarom juist deze korting nu wel geschrapt kan worden. Het is zelfs zo erg met ons belastingstelsel dat een vereenvoudiging met een huishoudentoeslag al in de voorbereidingsfase door dat hele roestige systeem in het moeras is gezakt. Maar ja, dat krijg je er van als je selectief winkelt in een totaalplan. Ik heb het eerder gezegd vandaag en ik herhaal het nu weer. Hier wreekt zich dat een fatsoenlijke kabinetsreactie op het belasting-rapport van de commissie van Dijkhuizen keer op keer is uitgesteld en als ik het goed begrijp nu ook compleet van de baan is? Het kabinet komt er niet uit. We hebben uit pure armoede een procesbrief met wat houtskoolschetsjes gekregen. Dit wordt dus niks. En waarom niet? Omdat er bij dit kabinet gewoon geen wil is deze puinhoop echt aan te pakken. Graag zal ik bij de behandeling van het 2

3 Belastingplan hier op terugkomen door te gaan kiezen voor een open eerlijk stelsel zonder schijnoplossingen met overbodige toeters en bellen. En dan onze pensioenen. Met ons pensioenstelsel is iets gruwelijk misgegaan tussen de werkelijkheid van een solide, collectieve financiële voorziening en de perceptie, het ontstane verwachtingspatroon bij de mensen. Zekerheden bestaan niet in het leven, maar we dachten dat de pensioenzekerheid daarvan uitgezonderd zou zijn. Niet dus! Zo op het eerste gezicht lijkt de pensioenproblematiek oneerlijk: er wordt gekort terwijl er een grote pot geld is vol met uitgesteld loon. Ik heb dit beeld bij mijn oude partij verdedigd, maar als je er echt in verdiept dan blijkt dat beeld een fata morgana te zijn, goed voor platte retoriek. Vergeten wordt dat tegenover dat geld ook verplichtingen staan naar de gepensioneerden van nu en de werkenden van nu, de gepensioneerden van morgen toe. Een gepensioneerde spaart volgens informatie van het pensioenfonds PNO Media door de feitelijke premiebetaling in zijn leven maar 21% van zijn pensioenuitkering. Die andere 79% moet ook ergens vandaan komen, namelijk het rendement op het vermogen. Iets wat niemand kan garanderen. Valt dat rendement tegen bijvoorbeeld door de financiële crisis 2008 of de huidige extreem lage rente dan is het probleem zichtbaar. Werken aan een toekomstbestendig waardevast pensioenstelsel voor alle generaties, is een belangrijke opgave de komende tijd. Met belangstelling zie ik de uitkomst en het vervolg van de Nationale Pensioendialoog tegemoet. Aandachtspunt voor mij nu zijn wel de jarenlange achterwege gebleven indexaties bij de huidige gepensioneerden. Aanvullend inkomensherstel is voor hen niet voor handen. Dus moeten we daar op de korte termijn iets aan doen. Maar hiervoor zit een blokkade in de regels van het systeem. Als 50-plusser vind ik dat mensen nooit slachtoffer van het systeem mogen worden. Daarom nodig ik het kabinet uit mee te denken 3

4 aan een oplossing om pensioenfondsen waar mogelijk zelf de ruimte te geven voor eenmalige inhaal-indexatie. Het visieloze begrotingsbeleid van dit kabinet kent twee gezichten. Enerzijds een aanpak van hier een onsje meer en daar een pondje minder en anderzijds het over de schutting kieperen van taken naar gemeenten. Met minder geld uiteraard. Ondanks het schijntje van de 40 miljoen euro extra WMO-pleister op de 700 miljoen euro bezuiniging is het traject van de decentralisaties in het sociaal domein alleen maar een bron voor een parlementaire enquête over pakweg 4 jaar, in In de tussentijd zal er met veel vallen en opstaan door gemeenten, door hulpverleners, door mantelzorgers en door vrijwilligers gered worden wat kan. Per slot van rekening proberen we uiteindelijk niemand in de steek te laten. Maar een zorgvuldigheidstoets zal niet doorstaan worden. Blindelings hoopt het kabinet dat in het bijzonder vrijwilligers de gaten opvullen die ontstaan. De kracht van een open samenleving is inderdaad dat veel mensen zelf hun sociale, maatschappelijke verantwoordelijkheid zullen nemen. Het medicijn van de bezuinigingen krijgt dan een onverwacht positief bijeffect. Noodgedwongen zullen vrijwilligers bijspringen. Daaronder zullen veel 50-plussers zijn die met hun ervaring, kennis, tijd en sociale betrokkenheid het werk onbetaald zullen gaan doen. Daarvoor heb ik veel waardering. Een waardering die ook maatschappelijk verankerd moet zijn. Het is gevaarlijk, maar ik ga het toch doen. Namelijk het kabinet vragen om een visie over de maatschappelijke betekenis en de praktische consequenties van de inzet van vrijwilligers op te stellen. Tot slot voorzitter nog een enkel woord over de staat van onze democratie: armzalig De politieke acceptatie, de participatie, opkomst bij de verkiezingen voor de gemeenteraden en het Europees Parlement: het is treurig. We zijn al blij als het niet slechter is dan de bedroevend slechte opkomst bij de 4

5 vorige verkiezingen. Juist in een tijd waarin we internationaal schendingen van onze open democratische rechtstatelijke principes zien en daar terecht tegen optreden, verwaarlozen we ons eigen huis. Achterkamertjes-politiek, gerommel met een indirect gekozen Eerste Kamer die het kabinet overeind moet houden. De taken en het rolbesef tussen politiek, bestuur en samenleving zijn volstrekt verward. We hebben het dieptepunt afgelopen zomer gezien. De totstandkoming van deze Miljoenennota is democratisch onnavolgbaar. De regeringsfracties VVD en PvdA aan de ene kant stellen een kabinetsstuk op samen met de Tweede Kamer oppositiehulpjes D66, ChristenUnie en SGP om zo een slaafse Eerste Kamermeerderheid voor te koken. ik besluit daarom met een citaat: Dat we de draad van de politieke vernieuwing weer moeten oppakken. Omdat ik in de loop der jaren uit praktijkervaring heb gemerkt hoe hard die vernieuwing nodig is. Hoe dringend nodig het is om macht en controle op macht uit elkaar te houden. Hoe dringend nodig het is om te proberen iets te doen aan de inhoudelijke erosie van onze parlementaire democratie door politieke machtvormingsprocessen die ons in de greep houden. Einde citaat Dat was de democraat Hans van Mierlo in zijn speech op 5 januari 1985 over het bestaansrecht van zijn partij. Met het verdwijnen van de apostrof ging het al bergafwaarts. De schaamteloze vertoning van handje klap afgelopen zomer laat zien dat van dat open democratische ideaal niets meer is over gebleven. Waarvan akte. Ik hoop aan dat ideaal en een open en duurzame visie de komende tijd samen met de Vrienden van Fractie 50plus Klein wel inhoud aan te geven. Graag nodig ik u uit om ook Vriend te worden. Dank u. 5

Vragen en antwoorden pensioenakkoord

Vragen en antwoorden pensioenakkoord Vragen en antwoorden pensioenakkoord 1. Waarover gaat dit pensioenakkoord? Het pensioenakkoord gaat over drie onderwerpen: de AOW, de aanvullende pensioenen, en de kansen van ouderen op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

8 Maatregelen Wet werk en bijstand

8 Maatregelen Wet werk en bijstand 8 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele

Nadere informatie

Zekerheid pensioenen staat voorop, maar: 'Alle risico's uitbannen, dat gaat niet'

Zekerheid pensioenen staat voorop, maar: 'Alle risico's uitbannen, dat gaat niet' De toekomst van uw pensioen In deze krant vindt u een samenvatting van de belangrijkste cijfers en feiten uit het jaarverslag 2010 van ARCADIS Pensioenfonds. U kunt ook een compleet verslag downloaden

Nadere informatie

2 Afschaffing algemene tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

2 Afschaffing algemene tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten

Nadere informatie

Wij doen vanmiddag de eerste termijn van de kant van de Kamer. Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom.

Wij doen vanmiddag de eerste termijn van de kant van de Kamer. Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom. Participatiewet Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige

Nadere informatie

De algemene beraadslaging wordt geopend.

De algemene beraadslaging wordt geopend. Aan de orde zijn: - de algemene financiële beschouwingen naar aanleiding van de Miljoenennota 2004 (29200, nr. 1), en de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van de Nationale

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Xerox Verslag Huidige vergadering Volgende vergadering Datum Duur Datum Duur 20 maart 2014 17:00 19:00 Locatie Voorzitter Locatie Voorzitter Bedrijfsrestaurant

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Xerox Verslag Huidige vergadering Volgende vergadering Datum Duur Datum Duur 25 maart 2014 17:00 19:30 Locatie Voorzitter Locatie Voorzitter Bedrijfsrestaurant

Nadere informatie

Publieksjaarverslag 2011. Stichting Pensioenfonds Hoogovens

Publieksjaarverslag 2011. Stichting Pensioenfonds Hoogovens Publieksjaarverslag 2011 Stichting Pensioenfonds Hoogovens Inhoud Introductie Voorzitter Wim Hamers blikt terug op het afgelopen jaar en kijkt vooruit. 4 Hoge beleggingsopbrengsten, nog hogere pensioenverplichtingen

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus 33836 Personen- en familierecht Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 juli 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

13 Begroting SZW. De algemene beraadslaging wordt geopend.

13 Begroting SZW. De algemene beraadslaging wordt geopend. 13 Begroting SZW Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013 (33400-XV). Ik

Nadere informatie

Issuemonitor 2014 Pensioenen

Issuemonitor 2014 Pensioenen Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Issuemonitor 2014 Pensioenen Koenen, Bart (TSAMM) augustus

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Xerox Verslag Huidige vergadering Volgende vergadering Datum Duur Datum Duur 26 maart 2015 17:00 19:00 Locatie Voorzitter Locatie Voorzitter Bedrijfsrestaurant

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 125 Defensie Industrie Strategie Nr. 27 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 21 mei 2014 De vaste commissie voor Defensie heeft op 26

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend)

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend) 1 ONGECORRIGEERD STENOGRAM CONCEPTVERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG OVER: MIRT Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt verzocht, deze correcties uiterlijk 11 april 2013

Nadere informatie

Ten eerste: afschaffing van de al genoemde doorsneesystematiek en ten

Ten eerste: afschaffing van de al genoemde doorsneesystematiek en ten Dames en heren, Hartelijk dank voor de uitnodiging om hier vandaag op uw symposium te komen spreken. Als koepel van verenigingen van gepensioneerden wil de KNVG de belangen van gepensioneerden behartigen

Nadere informatie

CG RaadGemengde gevoelens over regeerakkoord

CG RaadGemengde gevoelens over regeerakkoord Reacties regeerakkoord: CG RaadGemengde gevoelens over regeerakkoord 30-10-2012 Het conceptregeerakkoord van Rutte en Samsom roept nog veel onzekerheden op. CG- Raad en Platform VG zijn blij met het inkomensafhankelijk

Nadere informatie

11 Begroting Economische Zaken

11 Begroting Economische Zaken 11 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het

Nadere informatie

Bijdrage van de PvdA aan de algemene e politieke beschouwingen in de Eerste Kamer

Bijdrage van de PvdA aan de algemene e politieke beschouwingen in de Eerste Kamer PvdA-Voorlichting Plein 2 Postbus 20018, 2500 EA Den Haag Tel 070-318 2694 Den Haag, 7 december 2010 Bijdrage van de PvdA aan de algemene e politieke beschouwingen in de Eerste Kamer -Gesproken woord geldt-

Nadere informatie

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet Ouwehand speurtocht aanving. Dat was dan net te laat, omdat die begroting vorige week gepasseerd is. Dit alles zou grappig kunnen klinken, als het niet getuigde van een groot gebrek aan respect voor het

Nadere informatie

Algemene Beschouwingen PvdA-fractie Programmabegroting 2013 2016 Scherp aan de wind

Algemene Beschouwingen PvdA-fractie Programmabegroting 2013 2016 Scherp aan de wind Algemene Beschouwingen PvdA-fractie Programmabegroting 2013 2016 Scherp aan de wind Inleiding We hebben er al uitgebreid aandacht aan besteed in de voorjaarsnota. Maar ook nu wil de PvdA-fractie aangeven

Nadere informatie

Aan de orde is de het. Verantwoordingsdebat. jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100).

Aan de orde is de het. Verantwoordingsdebat. jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100). Aan de orde is de het over de jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100). De beraadslaging wordt geopend. De voorzitter: Bij deze uitzonderlijke

Nadere informatie

Van Geel. De algemene beraadslaging wordt gesloten.

Van Geel. De algemene beraadslaging wordt gesloten. Van Geel De algemene beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik zie aan de gelaatsuitdrukking van de leden dat er geen behoefte is aan een tweede termijn. Omdat er door de staatssecretaris nadere

Nadere informatie

Pensioennieuws. We moeten zo snel mogelijk boven de rode streep komen. De toekomst van uw pensioen

Pensioennieuws. We moeten zo snel mogelijk boven de rode streep komen. De toekomst van uw pensioen De toekomst van uw pensioen In deze krant vindt u een samenvatting van de belangrijkste cijfers en feiten uit het jaarverslag 2012 van ARCADIS Pensioenfonds. De actuele situatie van het pensioenfonds kunt

Nadere informatie

Q1 14. Iedereen weet dat hij een keer aan het kortste eind trekt. Gezocht: deskundige bestuurders (m/v) De norm is infor meren in plaats van motiveren

Q1 14. Iedereen weet dat hij een keer aan het kortste eind trekt. Gezocht: deskundige bestuurders (m/v) De norm is infor meren in plaats van motiveren OMNI Verbindt mensen, meningen en feiten over pensioenen en vermogensbeheer Q1 14 Onderzoek CPB Doorsneepremie leidt niet tot doorsneepensioen Europees Parlement Lijsttrekkers aan het woord over pensioen

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER

AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER DE bijstandsgerechtigde AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER De BIJSTANDSGERECHTIGDE AAN HET WOORD Sadet Karabulut, SP-Tweede Kamerlid Tjitske Siderius, Fractiemedewerker Sociale Zaken dr. Ineke Palm, Wetenschappelijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief Editie 2013-2 Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden

Nieuwsbrief Editie 2013-2 Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden Nieuwsbrief Editie 2013-2 Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden 24 februari 2012 Eerste Algemeen Overleg Tweede Kamer Commissie SZW over pensioenen verloopt teleurstellend Op 6 februari

Nadere informatie

CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK. www.crisistijdschrift.nl

CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK. www.crisistijdschrift.nl CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK www.crisistijdschrift.nl Inhoud 3 Redactioneel Algemeen 4 Wat nou: crisis? 8 Oorzaken van de kredietcrisis 9 Investeren of bezuinigen? 10 A crisis,

Nadere informatie