Correct vernietigen voor uw eigen zekerheid.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Correct vernietigen voor uw eigen zekerheid."

Transcriptie

1 KANRCNIK Correct vernietigen voor uw eigen zekerheid. apier, cd s, creditcards en harde schijven vernietigen volgens DIN Great roducts, Great eople.

2 Nieuwe tijden, nieuwe opslagmedia, nieuwe norm.. De zes van de DIN Waarom datavernietiging? en ieder, die vertrouwelijke, persoonsgebonden of gevoelige houdt rekening met deze veelvoud en definieert de zekerheid data verwerkt, moet volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) ervoor zorgdragen, dat de vertrouwelijke data DIN 757 en omschrijft de vereisten aan apparaten en processen voor al onze actuele media. De DIN 6699 vervangt de op een juiste en zekere wijze vernietigd worden evenals de voor de vernietiging van. afvalverwijdering ervan. Dat betekent dat zo vernietigd dienen te worden, dat reproduceren van de gegevens De norm is opgesteld door de Normausschuss für Informationstechnik und Anwendung (NIA). Maak kennis met de DIN 6699 afhankelijk van de inhoud onmogelijk of zoveel als mogelijk bemoeilijkt wordt. op de hierna volgende bladzijden. Vernietigen volgens DIN-norm: De opslagmedia, waarop onze vertrouwelijke data staan vermeld, zijn veelsoortig. Naast papier, zoals de klassieke datadrager, spelen ook digitale een belangrijke rol. De DIN-norm De beschermingscategorieën van de DIN De benodigde bescherming van uw data wordt in drie beschermingsfactoren onderverdeeld. m vast te stellen welke bescherming er nodig is, wordt vastgesteld, welke soorten data er gebruikt worden. Daaruit blijkt dan de beschermingsbehoefte en zodoende de beschermingsfactor. De norm groepeert uiteenlopende in 6 categorieën. In de desbetreffende categorie wordt uitgelegd, in welke formaten de data beschikbaar zijn. Informaties in origineel formaat: Bijv. papier, röntgenfoto s, drukvormen ptische : Bijv. CDs, DVDs, Blu-ray Discs Magnetische : Bijv. diskettes, ID-kaarten met magneetstrippen lektronische : Bijv. USB-sticks, chipkaarten, halfgeleide harde schijven, geheugenkaarten arde schijven uit smartphones, tablet C s en SSDcards voor bijv. digitale camera s Gegevens in verkleinde vorm: Bijv. films en folies met magnetische De beschermingsfactoren: Normale beschermings- behoefte voor interne gegevens. ogere beschermingsbehoefte voor vertrouwelijke gegevens. Zeer hoge beschermingseisen voor bijzonder vertrouwelijke en geheime gegevens. Risico s: nbevoegde publicatie of doorgave zou beperkte negatieve gevolgen voor de onderneming betekenen. De bescherming van persoonsgebonden data dient gewaarborgd te worden. Anders bestaat het gevaar, dat de gedupeerde in zijn positie en maatschappelijke omstandigheden schade ondervindt. nbevoegd doorgeven zou aanzienlijke gevolgen hebben op de onderneming en kan in strijd zijn met overeengekomen verplichtingen of wetgeving. De bescherming van persoonsgebonden data moet voldoen aan hoge vereisten. Anders bestaat het gevaar, dat de gedupeerde in zijn maatschappelijke positie aanzienlijk wordt geschaad. nbevoegd doorgeven zou ernstige uitwerkingen (bedreiging voor het voortbestaan) van de onderneming betekenen en zou in strijd zijn met beroepsgeheimen, overeenkomsten of wetgeving. De bescherming van persoonsgebonden data moet volledig gegarandeerd zijn. Anders kan het leiden tot een gevaar voor lijf en leden of persoonlijke vrijheid van de gedupeerde.. De DIN-norm 6699 verdeelt elke datadrager-categorie onder in 7 veiligheidsniveaus. oe hoger het veiligheidsniveau, hoe kleiner de deeltjes. De zeven veiligheidsniveaus van de DIN Veiligheidsniveaus: Veiligheidsniveau : Algemene documenten, die onleesbaar of ongeldig moeten worden gemaakt. Veiligheidsniveau : Interne bescheiden, die onleesbaar of ongeldig moeten worden gemaakt. Veiligheidsniveau : Datadragers met gevoelige en vertrouwelijke data zoals persoonsgebonden data, die een verhoogde beschermingsbehoefte nodig hebben. Veiligheidsniveau 4: Datadragers met bijzonder gevoelige en vertrouwelijke gegevens evenals persoonsgebonden data, die onder een verhoogde beschermingsbehoefte vallen. Veiligheidsniveau 5: Data met geheim te behouden informaties van existentieel belang voor een persoon, onderneming of instelling. Veiligheidsniveau 6: Datadragers met geheim te houden documenten, wanneer er buitengewone veiligheidsmaatregelen in acht genomen moeten worden. Veiligheidsniveau 7: Voor strikt geheim te houden gegevens, waarvoor de hoogste veiligheidsmaatregelen genomen dienen te worden. Wijzigingen voorbehouden.

3 Stap voor stap naar de juiste datavernietiger.. Definieer uw beschermingsfactor. daaruit resulteren de veiligheidsniveaus. Veiligheidsniveau Veiligheidsniveau. Kies de, die voor u relevant zijn. 4. Definiëer het toepassingsgebied, aantal gebruikers en de hoeveelheid. Informaties in origineel formaat ptische Magnetische lektronische Gegevens in verkleinde vorm arde schijven met magnetische U heeft nu de beschermingsfactor voor uw documenten gedefiniëerd en weet, welk veiligheidsniveau u wilt bereiken en welke u vernietigen moet. Uw volgende vragen zij: p welke plek zal de datavernietiger ingezet worden en hoeveel personen maken er gebruik van? Welke prestaties heeft de datavernietiger, oftewel hoeveel vellen papier worden er in één doorgang vernietigd? oe groot dient de opvanghouder te zijn? Algemene documenten, die onleesbaar of ongeldig moeten worden gemaakt, bijv. verouderd reclamemateriaal zoals catalogi, folders e.d. Veiligheidsniveau Strokenbreedte max. mm max. 000 mm² Mechanisch Mechanisch / elektronisch max. 60 mm² Mechanisch / elektronisch oepassingsgebied Aantal gebruikers apierhoeveelheid per doorvoer rivé / ome ffice t/m personen 6 vellen 80g/m Inhoud van de opvanghouder ot 5 liter Interne bescheiden, die onleesbaar of ongeldig moeten worden gemaakt, bijv. bedrijfsinterne communicaties zoals verouderde instructies, reisrichtlijnen, bekendmakingen, formulieren Strokenbreedte max. 6 mm max. 800 mm² max. 000 mm² In stukken max. 0 mm² Beschadigd Werkplek ot en met 8 personen vellen 80g/m Kantoorruimte / tage ot en met 7 vellen ot 00 liter Meer dan 00 liter Normale beschermingseisen voor interne gegevens. 5 personen 80g/m Veiligheidsniveau Datadragers met gevoelige en vertrouwelijke data zoals persoonsgebonden data, die een verhoogde beschermingsbehoefte nodig hebben, bijv. omzet-evaluaties en belastinggegevens van het bedrijf evenals aanbiedingen, bestellingen etc. met adresgegevens van personen max. 0 mm² max. 60 mm² max. 0 mm² max. 60 mm² max. 0 mm² Vervormd Archief / Grote hoeveelheden Vanaf 5 personen ot en met 550 vellen 80g/m oge beschermingseisen voor vertrouwelijke gegevens. Veiligheidsniveau 4 Datadragers met bijzonder gevoelige en vertrouwelijke gegevens evenals persoonsgebonden data, die onder een verhoogde beschermingsbehoefte vallen, bijv. opgemaakte balansen en condities evenals salarisafrekeningen, personeelsdata / -formulieren, arbeidsovereenkomsten, medische gegevens, belastingsformulieren van personeelsleden Veiligheidsniveau max. 60 mm max. 60 mm max.,5 mm² In meerdere stukken max. 000 mm² U heeft nu alle data gedefinieerd, om de beslissing voor de juiste datavernietiger te kunnen nemen. p bladzijde 4 treft u het volledige programma van de SM datavernietigers. Data met geheim te behouden informaties van existentieel belang voor een persoon, een onderneming of een instelling, bijv. patenten, constructiegegevens, strategie-papieren, concurrentiegegevens, processtukken max. mm² In meerdere stukken max. 0 mm² Veiligheidsniveau Datadragers met geheim te houden documenten, wanneer er buitengewone veiligheidsmaatregelen in acht genomen moeten worden, bijv. onderzoek- en ontwikkelingsdocumenten, ambtelijke stukken max. 5 mm max. mm max. 0,5 mm² In meerdere stukken max. 0 mm² Zeer hoge beschermingseisen voor bijzonder vertrouwelijke en geheime gegevens. Veiligheidsniveau 7 Voor strikt geheim te houden gegevens, waarvoor de hoogste veiligheidsmaatregelen genomen dienen te worden, bijv. bij de geheime (inlichtingen) dienst of in de militaire sectoren -7 max. 5 mm max. 0, mm max.,5 mm² max. 0,5 mm² max. 0, mm² In meerdere stukken max. 5 mm² 4 Wijzigingen voorbehouden. 5

4 oud uw geheimen voor uzelf. Menige prullenbak bevat documenten, waardoor buitenstaanders uw profiel en arbeidsresultaten snel kunnen herkennen. -categorie -categorie Wanneer u niet wilt, dat afrekeningen van uw creditcard in origineel formaat in de papiercontainer belanden, is er maar één oplossing: Vernietig ze simpelweg, voordat iemand inzage krijgt. Wanneer u persoonsgebonden, vertrouwelijke of geheime gegevens heeft, moet u deze volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) op een juiste wijze vernietigen. ier biedt alleen een vernietiger uitkomst. De in de categorie zijn bijv. papier of röntgenfilms. De datavernietiger zorgt door stroken resp. snippers voor het zeker vernietigen van deze documenten. Veiligheidsniveau - en - zijn strook-uitvoeringen, vanaf - betreft het snipperuitvoeringen. ot de optische in de categorie behoren CDs, DVDs en Blu-rays discs. De datavernietiger zorgt door stroken resp. snippers voor een veilige vernietiging van deze. De snijmessen in de datavernietiger snijden de CDs of DVDs in snippers van de veiligheidsniveaus - tot en met -7. oe kleiner de snippers, des te moeilijker is het, om de gegevens te reproduceren. Maak kennis met de DIN 6699 op de volgende bladzijden. fout goed VRBLD: andarts dr. de Wit wil oude patiëntdossiers vernietigen. De inhoud ervan is streng vertrouwelijke persoonsgebonden data. De patiëntdossiers bestaan uit schriftelijke documenten en röntgenfilms. Voor Dr. de Wit is dus de data-categorie relevant. De in aanmerking komende veiligheidsniveaus in de beschermings-categorie zijn -4 en -5. VRBLD: en reclamebureau wil ontwerpen vernietigen. De inhoudelijke informaties zijn vertrouwelijk en bevatten ook adresgegevens van mailingontvangers. et agentuur heeft beschermingsfactor nodig. mdat de gegevens op papier en DVDs zijn vastgelegd, zijn de categorieën en relevant. De agentuur kiest dus uit de beschermingsfactoren de veiligheidsniveaus - / -, -4 of -5 / 5. oe kleiner de snippers, des te hoger is de veiligheid voor de agentuur Strokenbreedte max. mm Strokenbreedte max. 6 mm max. 0 mm² max. 60 mm max. 5 mm max. 000 mm² max. 800 mm² max. 60 mm² max. 5 mm max. 0, mm ip: Inzet van de DIN-norm in de praktijk:. Stel de beschermingsfactor vast voor de data, die u wilt vernietigen.. Kies het veiligheidsniveau. Uw vastgestelde beschermingsfactor geeft u mogelijke veiligheidsniveaus aan. oe hoger u het veiligheidsniveau kiest, des te kleiner zijn de vernietigde snippers en zodoende ook veiliger.. Stel vast, om welke het gaat. apier, CDs, magnetische geheugens, elektronische memories, harde schijven etc. 4. Verbind nu de datadrager met het veiligheidsniveau. Met deze informatie kunt u zich de juiste datavernietiger uitzoeken (zie overzicht op bladzijde ). Verschillende veilig vernietigen. U heeft documenten in beschermingsfactor, die vernietigd moeten worden.mdat daarop streng vertrouwelijke persoonsgebonden gegevens staan, kiest u voor veiligheidsniveau 4. De gegevens staan op papier en ook op DVDs. Daarom betreft het hier de categorieën en. U heeft een datavernietiger nodig, die beide media vernietigen kan. et juiste veiligheidsniveau voor papier is -5, die voor DVDs -4. m de juiste datavernietiger te vinden, moet gezocht worden naar de combinatie -5 / -4. Veiligheidsniveaus Wijzigingen voorbehouden. 7

5 -categorie -categorie In de -categorie vallen diskettes, magneetbanden of kaarten met magneetstrippen. Veiligheidsniveau - is bijv. een verbogen diskette. De bescherming voor reproductie van data is hier uiterst gering. Beter is het om deze in snippers te vernietigen. De -categorie bevat geheugenkaarten, zoals bijv. SSD kaarten voor camera s en smartphones, chipkaarten op creditcards of USB-sticks. et veiligheidsniveau - heeft u al bereikt, wanneer de datadrager mechanisch vervormd wordt. Vernietigen van het geheugen op de USB-stick of die in de camera is echter veel veiliger. VRBLD: en supermarktketen verstuurt nieuwe klantenkaarten en vernietigt de oude kaarten als service voor haar klanten. De kaarten bevatten persoonlijke klantgegevens en vallen daarom onder de beschermingscategorie. Voor deze magneetkaarten gelden de veiligheidsniveaus -, -4 en -5. oe hoger het veiligheidsniveau, des te kleiner de snippers. VRBLD: De ontwikkelingsafdeling heeft hoogst actuele informaties op een kunststof USB-stick vastgelegd, die ineens niet meer door de C gelezen kan worden. De datadrager met de hoogst vertrouwelijke gegevens moet daarom veilig vernietigd worden. p basis van de hoogst vertrouwelijke gegevens zijn hier beschermingsfactor en de veiligheidsniveaus -, -4 en -5 van toepassing. De onderneming kiest uit zekerheid voor het hoogste veiligheidsniveau Mechanisch max. 000 mm² max. 0 mm² max. 60 mm max.,5 mm² Mechanisch / elektronisch In stukken max. 60 mm² max. mm max. 0,5 mm² ip: Magnetische veilig vernietigen. lektronische. Gevoelige gegevens bevinden zich vaak op magnetische zoals diskettes. et overschrijven van data met softwareoplossingen wordt in de wereld van deskundigen verschillend ingeschat. ok voor, die niet of slechts minimaal fysiek vernietigd zijn (bijv. door verbuiging), bestaat de mogelijkheid, data te reproduceren. Data van ondernemingen, artsen en advocaten zijn in de regel aan te merken als vertrouwelijke persoonsgebonden data. Daarom is het uiterst belangrijk, dat deze gegevens veilig gewist worden, dat deze gegevens veilig gewist worden. r is een enorme keuze in elektronische, zgn. lash-geheugens, daartoe behoren: Solis State Drives (SSD), datageheugens op USB-sticks, creditcards, elektronische identiteitskaarten, geheugenkaarten uit telefoons, smartphones en digitale camera s. Zij slaan hun inhoud op in de vorm van elektronische ladingen in geheugencellen en op dit moment bestaat er nog geen zekere en erkende procedure, om deze onherroepelijk te wissen. Zodra de gegevens niet meer worden gebruikt, het apparaat doorverkocht of gerecycled wordt, wil elke gebruiker de zekerheid hebben, dat de opgeslagen gegevens niet meer gebruikt kunnen worden. et vernietigen van de in de klasse in een hoog veiligheidsniveau maakt een eventuele reproductie alleen met inzet van in de industrie niet standaard leverbare hulpmiddelen mogelijk. 8 Wijzigingen voorbehouden. 9

6 -categorie -categorie ot de gegevens van -categorie behoren film en microfilm/microfiche. De laten zich in datavernietigers afhankelijk van de grootte van het snijwalsensysteem vernietigen en zijn daardoor niet meer reproduceerbaar. In de -categorie vallen harde schijven met magnetisch geheugen. Vaak worden harde schijven met eenvoudige middelen als hamer of oven gewist. Correct vernietigt echter alleen een shredder de gegevens, die de complete harde schijf in snippers vernietigt. p basis van de hardheid en het formaat van harde schijven is een hardeschijf-vernietiger noodzakelijk zeker wanneer grote hoeveelheden harde schijven vernietigd dienen te worden. VRBLD: en overheidsinstelling wil microfilms vernietigen. mdat er persoonsgebonden gegevens op staan, moet de overheidsinstelling er zeker van zijn, dat de informaties onherroepelijk vernietigd zijn. Deze toepassing valt onder de beschermingsfactor daarom heeft de instelling het veiligheidsniveau -, -4 of -5 nodig. De beslissing voor het juiste veiligheidsniveau hangt vaak af van interne voorschriften. Algeheel geldt: hoe kleiner de snipper, des te meer zekerheid. VRBLD: De computerafdeling vervangt op de administratie de C s. Niet alle gegevens werden daar vastgelegd op het centrale netwerk. Daardoor bevinden er zich persoonsgebonden gegevens en rekeninggegevens op de harde schijven. Deze informaties vallen onder beschermingsfactor en en behoren tenminste in veiligheidsniveau -5 vernietigd te worden max. 60 mm² max. 0 mm² max. 0 mm² max.,5 mm² max. mm² max. 0,5 mm² max. 0, mm² Mechanisch / elektronisch Beschadigd Vervormd In meerdere stukken max. 000 mm² In meerdere stukken max. 0 mm² In meerdere stukken max. 0 mm² In meerdere stukken max. 5 mm² ip: Wat zijn persoonsgebonden gegevens? arde schijven vernietigen. Advies: De Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) regelt de omgang met persoonsgebonden gegevens. Doel van deze wet is, om het individu ervoor te beschermen, dat door het gebruik van zijn persoonlijke gegevens, zijn persoonlijk recht wordt beïnvloed. Gegevens zijn persoonsgebonden, wanneer deze persoonlijke of zakelijke omstandigheden van een natuurlijke persoon beschrijven en deze bepaalbaar maken. Daartoe behoren bijv. naam, personeelsnummer, sociale verzekeringsnummer, autokenteken, geslacht, adres, inkomsten, burgerlijke stand, geboortedatum, religiekeuze, staatsburgerschap, ziekte, rapportcijfer, beroepgegevens of ook beoordelingen, planning- en prognosegegevens. et Duitse Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik geeft de volgende aanbeveling: Wanneer u uw C op een dag van de hand wilt doen, dient u zich zekerheid te verschaffen, dat alle gegevens op de harde schijf vernietigd zijn. een simpel wissen in de prullenbak van uw C of in Windows xplorer is hiertoe niet toereikend. m uw harde schijf onbruikbaar te maken, kunt u deze verwijderen en fysiek vernietigen. De verkoop van gebruikte harde schijven loont zich meestal niet, wanneer men de opbrengst in verhouding zet tot de waarde van de daarop staande gegevens Bron: https://www.bsi.bund.de 0 Wijzigingen voorbehouden.

7 Keuze voor het juiste veiligheidsniveau: Aanbevelingen: Gescheiden snijwerken. et veiligheidsniveau, dat een datavernietiger produceert, hangt af van de snijwalsen. Deze vernietigen in een bepaald formaat bijv. in 0 mm grote snippers. Dit formaat is ingedeeld in een veiligheidsniveau, die afhankelijk van de datadrager varieert. Voor papier resulteert dit in veiligheidsniveau -5, voor CDs het veiligheidsniveau -4. Zo levert de datavernietiger SM SCURI 40 (in snijformaat,9 x 5 mm) de veiligheidsniveaus -5 / -4 / -5 / -4 / -. Wanneer is deze informatie voor u van belang? en voorbeeld: u heeft de opdracht, documenten in beschermingsfactor te vernietigen. De documenten bestaan uit papier en CDs. U heeft vastgesteld dat u de CDs in veiligheidsniveau -4 moet vernietigen. oe handelt u nu verder? U kiest een datavernietiger, die CDs in -4 vernietigen kan. De vernietiging van het papier geschiedt daardoor automatisch in het veiligheidsniveau -5 en heeft dus meer veiligheid. De DIN schrijft voor, dat altijd het hogere veiligheidsniveau gekozen dient te worden. In elke datavernietiger bevinden zich twee snijwalsen, die in stroken of snippers snijden, oe kleiner de snippers zijn, des te hoger het veiligheidsniveau. et doel is, om de gegevens zo te vernietigen, dat ze niet reproduceerbaar zijn. De DIN 6699 adviseert: ntstaan er van verschillende veiligheidsniveaus, dan wordt uit ecologische en economische gronden de scheiding in verschillende veiligheidsniveaus aanbevolen. Dit betekent: et beste kiest u een datavernietiger met twee snijwerken en gescheiden toevoer-openingen. Daardoor worden papier en CDs in verschillende veiligheidsniveaus vernietigd, de snippers komen in verschillende opvanghouders en kunnen per soort afgevoerd worden. et juiste arbeidsproces bij de vernietiging van. De DIN 6699 onderscheidt drie processen bij de vernietiging van en adviseert: De directe vernietiging (variant ) heeft de voorkeur boven de andere procedures. De SM SCURI 40 is optioneel met een tweede, onafhankelijk werkend snijwerk leverbaar. Variant : p de verantwoordelijke afdeling zelf.. In de organisatie / op kantoor ontstaan gegevens, die vernietigd moeten worden.. Ze worden direct bij de werkplaats vernietigd Variant : er plaatse door een dienstverlener.. In de organisatie / op kantoor ontstaan gegevens, die vernietigd moeten worden.. Deze worden verzameld / centraal opgeslagen.. Daarna ter plaatse naar een centrale lokatie getransporteerd om daar te worden vernietigd. 4. n daar door een interne dienstverlener ter plaatse vernietigd. Variant : Door een externe dienstverlener. -4. In de organisatie / op kantoor ontstaan gegevens, die vernietigd moeten worden.. Deze worden verzameld / centraal opgeslagen.. Daarna naar een externe centrale lokatie getransporteerd. 4. ier wordt het weer verzameld en opgeslagen. 5. n door een externe dienstverlener vernietigd. -5 ip: oe korter de afstand tussen de werkplek en de datavernietiger is, hoe meer zekerheid er geboden wordt. Daarom adviseert DIN 6699 de directe vernietiging van gegevens bij de werkplek. Wijzigingen voorbehouden.

8 SM roductfinder: Veiligheidsniveau Datadrager huiskantoor tot personen Werplek tot 8 personen Kantoorafdeling tot 5 personen Archief / grote hoeveelheden meer dan 5 personen shredstar: S5, S0 owerline: A 400 SCURI: C6, C8 Classic: 80, 90, 0 SCURI: C6, C8, Classic: 70, 80, 90,0 shredstar: X0, X5, X8, X6pro, X8pro owerline: A 400 shredstar: MultiShred, X5, X0, X5, X8, X6pro, X8pro SCURI: C8 SCURI: C6, C8 Classic: 90, 0 SCURI: C6, C8 Classic: 90, 0 SCURI: C8 shredstar: X6pro, X8pro, X0, X5, X8 shredstar: X6pro, X8pro, X0, X5, X8 Classic: 86, 90 Classic: 86, 90, 4 Classic: 86, 90, 4, 4 Classic: 86, 90, 4 Classic: 86, 90, 4, 4 Classic: 86, 90, 4 owerline: A 400 owerline: A 400 owerline: A 400, 450 A 500 owerline: A 400, A 500 owerline: A 400, A 500 owerline: A 400, A 500 DS 0 owerline: A 400, A 500 DS 0 owerline: 450, A 500 Classic: 0 Classic: 04, 05, 5, 5 Classic: 4, 4 owerline: A 400, A 500 ier ziet u: de belastingaanslagen van 00, vertrouwelijke brieven van de belastingadviseur, oude harde schijf, USB-sticks, DVD met de concept-presentatie voor de nieuwe hybride-motor, oude ziektekosten-kaarten en een verlopen creditcard. SCURI: C6, C8 SCURI: B4, B, B4 Classic: 5 shredstar: MultiShred shredstar: MultiShred Classic: 90 owerline: DS 0, A 400, 450 A 500 Classic: 4, 4 owerline: A 400, A 500 DS 0 Classic: 86, 90 owerline: A 400, 450 A 500 SCURI: B4, B, B4 Classic: 05, 5, 5 Classic: 90, 4 SCURI: C6, C8 Classic: 80, 90, 0 shredstar: MultiShred, X5, X0, X5, X8, X6pro, X8pro Classic: 86, 90 owerline: A 400, 450 A SCURI: C6, C8 SCURI: C8 shredstar: MultiShred SCURI: 40, 44, Classic: 4 Classic: 86, 90 Classic: 86, 90, 4 owerline: 450, A 500 owerline: A 400, 450 A 500 owerline: 450, A 500 Classic: nanoshred 76 Classic: nanoshred 76 SCURI: C8 Classic: 86, 90, 4 owerline: DS 0 owerline: 450, A SCURI: C8 SCURI: B4, B, B4 Classic: 05, 5, 5 SCURI: B4, B, B4 Classic: 5, 5 Classic: 4 Classic: 86, 90, 4 Classic: 4 Classic: 90, 4 Classic: 4 Classic: 90, 4 owerline: 450, A 500 owerline: DS 0 4 Wijzigingen voorbehouden. 5

9 Meer informaties over het thema databeveiliging? Alles rondom de DIN 6699 op Doorlopend scholing in de SM Akademie Afspraken via: nl.hsm.eu/academy Graag adviseren onze gegevensbeveiliging-adviseurs u persoonlijk via de gratis Advies-otline: of via het contactformulier nl.hsm.eu/contact_nl f stuur een naar Vraagt u ons gerust. Wij staan u graag vrijblijvend met raad en daad bij. SM Gmb + Co. KG Austraße rickingen / Germany el ax Zanker 0/0 - W DIN 6699 Brochure NL

Richtlijnen Elektronisch personeelsdossier Best Practice

Richtlijnen Elektronisch personeelsdossier Best Practice Richtlijnen Elektronisch personeelsdossier Best Practice Comeniusstraat 7a 1817 MS Alkmaar T 072-506 8100 F 072-506 8101 I www.hrsoft.nl Datum Versie Auteur Wijzigingsreden 10 juni 2008 1.0 Cica Speerstra

Nadere informatie

VERGETEN GEGEVENSRISICO S

VERGETEN GEGEVENSRISICO S 4 Informatiebeveiliging - nummer 5-2012 VERGETEN GEGEVENSRISICO S BEVEILIGINGSBEWUSTZIJN OVER GEVAREN HARDWAREVERPLAATSINGEN NODIG Drs. ing. Ronald Koorn RE. Partner bij KPMG IT Advisor en gericht op vraagstukken

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Beste bestuurder. Informatiebeveiliging begint bij u. info@dearbytes.nl www.dearbytes.nl T +31 (0)251 750 250 F +31 (0)251 750 249

Beste bestuurder. Informatiebeveiliging begint bij u. info@dearbytes.nl www.dearbytes.nl T +31 (0)251 750 250 F +31 (0)251 750 249 Beste bestuurder Informatiebeveiliging begint bij u DearBytes B.V. Postbus 42 1940 AA Beverwijk T +31 (0)251 750 250 F +31 (0)251 750 249 info@dearbytes.nl www.dearbytes.nl K.V.K. Amsterdam nr. 370.960.52

Nadere informatie

Onze werkwijze. Bedrijfspraktijken van BT. Oktober 2013. Pagina 1

Onze werkwijze. Bedrijfspraktijken van BT. Oktober 2013. Pagina 1 Onze werkwijze Bedrijfspraktijken van BT Oktober 2013 Pagina 1 Onze werkwijze: Onze bedrijfspraktijken Onze waarden: Het document Onze werkwijze bevat onze bedrijfspraktijken en waarden: het gedrag dat

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden Achmea

Algemene inkoopvoorwaarden Achmea Algemene inkoopvoorwaarden Achmea Oktober 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 3 Hoofdstuk 2 Facilitair 9 Hoofdstuk 3 Marketing en Communicatie 9 Hoofdstuk 4 Secondment en Consultancy 10

Nadere informatie

T-MOBILE PRIVACY STATEMENT

T-MOBILE PRIVACY STATEMENT 1. WAAROM DIT PRIVACY STATEMENT? T-MOBILE PRIVACY STATEMENT T-Mobile biedt een breed pakket aan diensten op het gebied van mobiele telefonie en internet. Als gevolg van de soort dienstverlening beschikt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Juridische Normenkader Cloudservices Hoger Onderwijs Definitieve versie 3 april 2014

Inhoudsopgave. Juridische Normenkader Cloudservices Hoger Onderwijs Definitieve versie 3 april 2014 Inhoudsopgave 1. Oplegnotitie Normenkader HO... 2 2. Normenkader HO... 6 3. Toelichting bij Normenkader HO... 13 4. Classificatie persoonsgegevens... 27 5. Aanbevolen gedragsregels medewerkers/studenten...

Nadere informatie

Praktijkinstructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269)

Praktijkinstructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269) instructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269) pi.ict08.3.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Waarom deze brochure. 1.1 Voor wie is deze brochure bestemd? 1.2 Wat vindt u in deze brochure?

Waarom deze brochure. 1.1 Voor wie is deze brochure bestemd? 1.2 Wat vindt u in deze brochure? 1 Waarom deze brochure Wanneer u als ondernemer goederen of diensten levert aan een andere ondernemer (of rechtspersoon, niet ondernemer) bent u verplicht een factuur uit te reiken aan die andere ondernemer.

Nadere informatie

Handreiking Informatiebeveiliging

Handreiking Informatiebeveiliging Handreiking Informatiebeveiliging 1 Versie beheer Versie 0.1 4 juni 2014 Eerste concept Marco Gosselink Versie 0.2 18 juni 2014 Na review door Jan-Willem Brock rubricering met onderwerpen aangepast. Focus

Nadere informatie

Privé-PC Project Purmerend Producten- en Dienstencatalogus de perfecte prijs/prestatie voor uw pc

Privé-PC Project Purmerend Producten- en Dienstencatalogus de perfecte prijs/prestatie voor uw pc Heeft u moeite om te bepalen met welke dienst(en) 4xP u van dienst zou kunnen zijn? Neem dan vrijblijvend even contact met ons op en leg uw probleem voor. Onze medewerkers kunnen u direct aangeven wat

Nadere informatie

HANDLEIDING V O O R V E R W E R K E R S V A N P E R S O O N S G E G E V E N S W E T B E S C H E R M I N G P E R S O O N S G E G E V E N S

HANDLEIDING V O O R V E R W E R K E R S V A N P E R S O O N S G E G E V E N S W E T B E S C H E R M I N G P E R S O O N S G E G E V E N S HANDLEIDING V O O R V E R W E R K E R S V A N P E R S O O N S G E G E V E N S W E T B E S C H E R M I N G P E R S O O N S G E G E V E N S W E T B E S C H E R M I N G P E R S O O N S G E G E V E N S Handleiding

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Indien persoonsgegevens worden verwerkt, dient met name voldaan te worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en

Nadere informatie

E-Discovery zelf uitvoeren: de risico's en de baten

E-Discovery zelf uitvoeren: de risico's en de baten E-Discovery zelf uitvoeren: de risico's en de baten By: George J. Socha, Jr. Esq Socha Consulting LLC www.sochaconsulting.com August 2012 1 Wat is e-discovery E-discovery is de vooronderzoeksfase van een

Nadere informatie

Bewaartermijnen van persoonsgegevens in uw bestanden

Bewaartermijnen van persoonsgegevens in uw bestanden Bewaartermijnen van persoonsgegevens in uw bestanden Dit informatieblad is bestemd voor de verantwoordelijke, dat is degene die voor eigen doeleinden persoonsgegevens van anderen gebruikt. DIT INFORMATIEBLAD

Nadere informatie

Rapport Kerntaak 2 Veiligstellen Digitaal Bewijsmateriaal

Rapport Kerntaak 2 Veiligstellen Digitaal Bewijsmateriaal M.J. Haveman Particulier Digitaal Onderzoeker T : 06-38 28 24 23 M : info@mjhaveman.nl Rapport Kerntaak 2 Veiligstellen Digitaal Bewijsmateriaal Versie Datum Door Klas 1.0 16-04-2010 M.J. Haveman PD6A

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Arbodossier Privacy bij ziekte. Privacy bij ziekte. De regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Onderneming & Arbo 18-1

Arbodossier Privacy bij ziekte. Privacy bij ziekte. De regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Onderneming & Arbo 18-1 Privacy bij ziekte De regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens Onderneming & Arbo 18-1 Onderneming & Arbo 18-2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Wettelijk kader 7 1.1 Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Digitaal sporen. Een methodiek voor het gebruik van digitale informatie bij onderzoek naar mogelijke integriteitsschendingen.

Digitaal sporen. Een methodiek voor het gebruik van digitale informatie bij onderzoek naar mogelijke integriteitsschendingen. Compact_ 2010_1 3 Digitaal sporen Een methodiek voor het gebruik van digitale informatie bij onderzoek naar mogelijke integriteitsschendingen Gerben Schreurs en drs. Laurens Aakster G.H. Schreurs geeft

Nadere informatie

Standaardiseren Dienstverleningsdocument. AFM raadpleegt de markt.

Standaardiseren Dienstverleningsdocument. AFM raadpleegt de markt. Standaardiseren Dienstverleningsdocument AFM raadpleegt de markt. Inhoudsopgave Inleiding 1.Dienstverleningsvragen 1.1 Uitvraag in de DVD generator 1.2 Weergave in het Dienstverleningsdocument 1.3 Productcategorieën

Nadere informatie

VERORDENING WMO 2015 GEMEENTE LEEUWARDEN

VERORDENING WMO 2015 GEMEENTE LEEUWARDEN VERORDENING WMO 2015 GEMEENTE LEEUWARDEN De raad van de gemeente Leeuwarden gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden 16 september 2014; besluit tijdens de behandeling

Nadere informatie

ENCRYPTIEBELEID (PKI) Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

ENCRYPTIEBELEID (PKI) Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) ENCRYPTIEBELEID (PKI) Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Encryptiebeleid Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

Europese Privacy Verordening

Europese Privacy Verordening Europese Privacy Verordening Effect op de jaarrekeningcontrole? Naam : D. (Daniëlle) Louwerens Studentnummer : 403295 Universiteit : Erasmus Universiteit Rotterdam Postmaster opleiding IT-Auditing & Advisory

Nadere informatie

D e o b j e c t i e v e z a k e n p a r t n e r i n t e le c o m m u n i c a t i e DIENSTENMENU

D e o b j e c t i e v e z a k e n p a r t n e r i n t e le c o m m u n i c a t i e DIENSTENMENU D e o b j e c t i e v e z a k e n p a r t n e r i n t e le c o m m u n i c a t i e DIENSTENMENU BTC TELECONSULT, DE MICHELINSTER IN DE TELECOMMARKT Als u lekker wilt gaan eten heeft u keuze uit een groot

Nadere informatie

Beleggingsprospectus

Beleggingsprospectus Beleggingsprospectus Voorwoord Het juist beschermen van vermogen is altijd een uitdaging, zeker in economisch onzekere periodes. Het is daarom vaak lastig om de juiste balans in uw portfolio te vinden.

Nadere informatie

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k opzet risico s toetsingscommissie 2 Inhoud m e d i s c h w e t e n s c h a p p e l i j k onderzoek Voorwoord 2 Inleiding 4 Medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie