Correct vernietigen voor uw eigen zekerheid.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Correct vernietigen voor uw eigen zekerheid."

Transcriptie

1 KANRCNIK Correct vernietigen voor uw eigen zekerheid. apier, cd s, creditcards en harde schijven vernietigen volgens DIN Great roducts, Great eople.

2 Nieuwe tijden, nieuwe opslagmedia, nieuwe norm.. De zes van de DIN Waarom datavernietiging? en ieder, die vertrouwelijke, persoonsgebonden of gevoelige houdt rekening met deze veelvoud en definieert de zekerheid data verwerkt, moet volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) ervoor zorgdragen, dat de vertrouwelijke data DIN 757 en omschrijft de vereisten aan apparaten en processen voor al onze actuele media. De DIN 6699 vervangt de op een juiste en zekere wijze vernietigd worden evenals de voor de vernietiging van. afvalverwijdering ervan. Dat betekent dat zo vernietigd dienen te worden, dat reproduceren van de gegevens De norm is opgesteld door de Normausschuss für Informationstechnik und Anwendung (NIA). Maak kennis met de DIN 6699 afhankelijk van de inhoud onmogelijk of zoveel als mogelijk bemoeilijkt wordt. op de hierna volgende bladzijden. Vernietigen volgens DIN-norm: De opslagmedia, waarop onze vertrouwelijke data staan vermeld, zijn veelsoortig. Naast papier, zoals de klassieke datadrager, spelen ook digitale een belangrijke rol. De DIN-norm De beschermingscategorieën van de DIN De benodigde bescherming van uw data wordt in drie beschermingsfactoren onderverdeeld. m vast te stellen welke bescherming er nodig is, wordt vastgesteld, welke soorten data er gebruikt worden. Daaruit blijkt dan de beschermingsbehoefte en zodoende de beschermingsfactor. De norm groepeert uiteenlopende in 6 categorieën. In de desbetreffende categorie wordt uitgelegd, in welke formaten de data beschikbaar zijn. Informaties in origineel formaat: Bijv. papier, röntgenfoto s, drukvormen ptische : Bijv. CDs, DVDs, Blu-ray Discs Magnetische : Bijv. diskettes, ID-kaarten met magneetstrippen lektronische : Bijv. USB-sticks, chipkaarten, halfgeleide harde schijven, geheugenkaarten arde schijven uit smartphones, tablet C s en SSDcards voor bijv. digitale camera s Gegevens in verkleinde vorm: Bijv. films en folies met magnetische De beschermingsfactoren: Normale beschermings- behoefte voor interne gegevens. ogere beschermingsbehoefte voor vertrouwelijke gegevens. Zeer hoge beschermingseisen voor bijzonder vertrouwelijke en geheime gegevens. Risico s: nbevoegde publicatie of doorgave zou beperkte negatieve gevolgen voor de onderneming betekenen. De bescherming van persoonsgebonden data dient gewaarborgd te worden. Anders bestaat het gevaar, dat de gedupeerde in zijn positie en maatschappelijke omstandigheden schade ondervindt. nbevoegd doorgeven zou aanzienlijke gevolgen hebben op de onderneming en kan in strijd zijn met overeengekomen verplichtingen of wetgeving. De bescherming van persoonsgebonden data moet voldoen aan hoge vereisten. Anders bestaat het gevaar, dat de gedupeerde in zijn maatschappelijke positie aanzienlijk wordt geschaad. nbevoegd doorgeven zou ernstige uitwerkingen (bedreiging voor het voortbestaan) van de onderneming betekenen en zou in strijd zijn met beroepsgeheimen, overeenkomsten of wetgeving. De bescherming van persoonsgebonden data moet volledig gegarandeerd zijn. Anders kan het leiden tot een gevaar voor lijf en leden of persoonlijke vrijheid van de gedupeerde.. De DIN-norm 6699 verdeelt elke datadrager-categorie onder in 7 veiligheidsniveaus. oe hoger het veiligheidsniveau, hoe kleiner de deeltjes. De zeven veiligheidsniveaus van de DIN Veiligheidsniveaus: Veiligheidsniveau : Algemene documenten, die onleesbaar of ongeldig moeten worden gemaakt. Veiligheidsniveau : Interne bescheiden, die onleesbaar of ongeldig moeten worden gemaakt. Veiligheidsniveau : Datadragers met gevoelige en vertrouwelijke data zoals persoonsgebonden data, die een verhoogde beschermingsbehoefte nodig hebben. Veiligheidsniveau 4: Datadragers met bijzonder gevoelige en vertrouwelijke gegevens evenals persoonsgebonden data, die onder een verhoogde beschermingsbehoefte vallen. Veiligheidsniveau 5: Data met geheim te behouden informaties van existentieel belang voor een persoon, onderneming of instelling. Veiligheidsniveau 6: Datadragers met geheim te houden documenten, wanneer er buitengewone veiligheidsmaatregelen in acht genomen moeten worden. Veiligheidsniveau 7: Voor strikt geheim te houden gegevens, waarvoor de hoogste veiligheidsmaatregelen genomen dienen te worden. Wijzigingen voorbehouden.

3 Stap voor stap naar de juiste datavernietiger.. Definieer uw beschermingsfactor. daaruit resulteren de veiligheidsniveaus. Veiligheidsniveau Veiligheidsniveau. Kies de, die voor u relevant zijn. 4. Definiëer het toepassingsgebied, aantal gebruikers en de hoeveelheid. Informaties in origineel formaat ptische Magnetische lektronische Gegevens in verkleinde vorm arde schijven met magnetische U heeft nu de beschermingsfactor voor uw documenten gedefiniëerd en weet, welk veiligheidsniveau u wilt bereiken en welke u vernietigen moet. Uw volgende vragen zij: p welke plek zal de datavernietiger ingezet worden en hoeveel personen maken er gebruik van? Welke prestaties heeft de datavernietiger, oftewel hoeveel vellen papier worden er in één doorgang vernietigd? oe groot dient de opvanghouder te zijn? Algemene documenten, die onleesbaar of ongeldig moeten worden gemaakt, bijv. verouderd reclamemateriaal zoals catalogi, folders e.d. Veiligheidsniveau Strokenbreedte max. mm max. 000 mm² Mechanisch Mechanisch / elektronisch max. 60 mm² Mechanisch / elektronisch oepassingsgebied Aantal gebruikers apierhoeveelheid per doorvoer rivé / ome ffice t/m personen 6 vellen 80g/m Inhoud van de opvanghouder ot 5 liter Interne bescheiden, die onleesbaar of ongeldig moeten worden gemaakt, bijv. bedrijfsinterne communicaties zoals verouderde instructies, reisrichtlijnen, bekendmakingen, formulieren Strokenbreedte max. 6 mm max. 800 mm² max. 000 mm² In stukken max. 0 mm² Beschadigd Werkplek ot en met 8 personen vellen 80g/m Kantoorruimte / tage ot en met 7 vellen ot 00 liter Meer dan 00 liter Normale beschermingseisen voor interne gegevens. 5 personen 80g/m Veiligheidsniveau Datadragers met gevoelige en vertrouwelijke data zoals persoonsgebonden data, die een verhoogde beschermingsbehoefte nodig hebben, bijv. omzet-evaluaties en belastinggegevens van het bedrijf evenals aanbiedingen, bestellingen etc. met adresgegevens van personen max. 0 mm² max. 60 mm² max. 0 mm² max. 60 mm² max. 0 mm² Vervormd Archief / Grote hoeveelheden Vanaf 5 personen ot en met 550 vellen 80g/m oge beschermingseisen voor vertrouwelijke gegevens. Veiligheidsniveau 4 Datadragers met bijzonder gevoelige en vertrouwelijke gegevens evenals persoonsgebonden data, die onder een verhoogde beschermingsbehoefte vallen, bijv. opgemaakte balansen en condities evenals salarisafrekeningen, personeelsdata / -formulieren, arbeidsovereenkomsten, medische gegevens, belastingsformulieren van personeelsleden Veiligheidsniveau max. 60 mm max. 60 mm max.,5 mm² In meerdere stukken max. 000 mm² U heeft nu alle data gedefinieerd, om de beslissing voor de juiste datavernietiger te kunnen nemen. p bladzijde 4 treft u het volledige programma van de SM datavernietigers. Data met geheim te behouden informaties van existentieel belang voor een persoon, een onderneming of een instelling, bijv. patenten, constructiegegevens, strategie-papieren, concurrentiegegevens, processtukken max. mm² In meerdere stukken max. 0 mm² Veiligheidsniveau Datadragers met geheim te houden documenten, wanneer er buitengewone veiligheidsmaatregelen in acht genomen moeten worden, bijv. onderzoek- en ontwikkelingsdocumenten, ambtelijke stukken max. 5 mm max. mm max. 0,5 mm² In meerdere stukken max. 0 mm² Zeer hoge beschermingseisen voor bijzonder vertrouwelijke en geheime gegevens. Veiligheidsniveau 7 Voor strikt geheim te houden gegevens, waarvoor de hoogste veiligheidsmaatregelen genomen dienen te worden, bijv. bij de geheime (inlichtingen) dienst of in de militaire sectoren -7 max. 5 mm max. 0, mm max.,5 mm² max. 0,5 mm² max. 0, mm² In meerdere stukken max. 5 mm² 4 Wijzigingen voorbehouden. 5

4 oud uw geheimen voor uzelf. Menige prullenbak bevat documenten, waardoor buitenstaanders uw profiel en arbeidsresultaten snel kunnen herkennen. -categorie -categorie Wanneer u niet wilt, dat afrekeningen van uw creditcard in origineel formaat in de papiercontainer belanden, is er maar één oplossing: Vernietig ze simpelweg, voordat iemand inzage krijgt. Wanneer u persoonsgebonden, vertrouwelijke of geheime gegevens heeft, moet u deze volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) op een juiste wijze vernietigen. ier biedt alleen een vernietiger uitkomst. De in de categorie zijn bijv. papier of röntgenfilms. De datavernietiger zorgt door stroken resp. snippers voor het zeker vernietigen van deze documenten. Veiligheidsniveau - en - zijn strook-uitvoeringen, vanaf - betreft het snipperuitvoeringen. ot de optische in de categorie behoren CDs, DVDs en Blu-rays discs. De datavernietiger zorgt door stroken resp. snippers voor een veilige vernietiging van deze. De snijmessen in de datavernietiger snijden de CDs of DVDs in snippers van de veiligheidsniveaus - tot en met -7. oe kleiner de snippers, des te moeilijker is het, om de gegevens te reproduceren. Maak kennis met de DIN 6699 op de volgende bladzijden. fout goed VRBLD: andarts dr. de Wit wil oude patiëntdossiers vernietigen. De inhoud ervan is streng vertrouwelijke persoonsgebonden data. De patiëntdossiers bestaan uit schriftelijke documenten en röntgenfilms. Voor Dr. de Wit is dus de data-categorie relevant. De in aanmerking komende veiligheidsniveaus in de beschermings-categorie zijn -4 en -5. VRBLD: en reclamebureau wil ontwerpen vernietigen. De inhoudelijke informaties zijn vertrouwelijk en bevatten ook adresgegevens van mailingontvangers. et agentuur heeft beschermingsfactor nodig. mdat de gegevens op papier en DVDs zijn vastgelegd, zijn de categorieën en relevant. De agentuur kiest dus uit de beschermingsfactoren de veiligheidsniveaus - / -, -4 of -5 / 5. oe kleiner de snippers, des te hoger is de veiligheid voor de agentuur Strokenbreedte max. mm Strokenbreedte max. 6 mm max. 0 mm² max. 60 mm max. 5 mm max. 000 mm² max. 800 mm² max. 60 mm² max. 5 mm max. 0, mm ip: Inzet van de DIN-norm in de praktijk:. Stel de beschermingsfactor vast voor de data, die u wilt vernietigen.. Kies het veiligheidsniveau. Uw vastgestelde beschermingsfactor geeft u mogelijke veiligheidsniveaus aan. oe hoger u het veiligheidsniveau kiest, des te kleiner zijn de vernietigde snippers en zodoende ook veiliger.. Stel vast, om welke het gaat. apier, CDs, magnetische geheugens, elektronische memories, harde schijven etc. 4. Verbind nu de datadrager met het veiligheidsniveau. Met deze informatie kunt u zich de juiste datavernietiger uitzoeken (zie overzicht op bladzijde ). Verschillende veilig vernietigen. U heeft documenten in beschermingsfactor, die vernietigd moeten worden.mdat daarop streng vertrouwelijke persoonsgebonden gegevens staan, kiest u voor veiligheidsniveau 4. De gegevens staan op papier en ook op DVDs. Daarom betreft het hier de categorieën en. U heeft een datavernietiger nodig, die beide media vernietigen kan. et juiste veiligheidsniveau voor papier is -5, die voor DVDs -4. m de juiste datavernietiger te vinden, moet gezocht worden naar de combinatie -5 / -4. Veiligheidsniveaus Wijzigingen voorbehouden. 7

5 -categorie -categorie In de -categorie vallen diskettes, magneetbanden of kaarten met magneetstrippen. Veiligheidsniveau - is bijv. een verbogen diskette. De bescherming voor reproductie van data is hier uiterst gering. Beter is het om deze in snippers te vernietigen. De -categorie bevat geheugenkaarten, zoals bijv. SSD kaarten voor camera s en smartphones, chipkaarten op creditcards of USB-sticks. et veiligheidsniveau - heeft u al bereikt, wanneer de datadrager mechanisch vervormd wordt. Vernietigen van het geheugen op de USB-stick of die in de camera is echter veel veiliger. VRBLD: en supermarktketen verstuurt nieuwe klantenkaarten en vernietigt de oude kaarten als service voor haar klanten. De kaarten bevatten persoonlijke klantgegevens en vallen daarom onder de beschermingscategorie. Voor deze magneetkaarten gelden de veiligheidsniveaus -, -4 en -5. oe hoger het veiligheidsniveau, des te kleiner de snippers. VRBLD: De ontwikkelingsafdeling heeft hoogst actuele informaties op een kunststof USB-stick vastgelegd, die ineens niet meer door de C gelezen kan worden. De datadrager met de hoogst vertrouwelijke gegevens moet daarom veilig vernietigd worden. p basis van de hoogst vertrouwelijke gegevens zijn hier beschermingsfactor en de veiligheidsniveaus -, -4 en -5 van toepassing. De onderneming kiest uit zekerheid voor het hoogste veiligheidsniveau Mechanisch max. 000 mm² max. 0 mm² max. 60 mm max.,5 mm² Mechanisch / elektronisch In stukken max. 60 mm² max. mm max. 0,5 mm² ip: Magnetische veilig vernietigen. lektronische. Gevoelige gegevens bevinden zich vaak op magnetische zoals diskettes. et overschrijven van data met softwareoplossingen wordt in de wereld van deskundigen verschillend ingeschat. ok voor, die niet of slechts minimaal fysiek vernietigd zijn (bijv. door verbuiging), bestaat de mogelijkheid, data te reproduceren. Data van ondernemingen, artsen en advocaten zijn in de regel aan te merken als vertrouwelijke persoonsgebonden data. Daarom is het uiterst belangrijk, dat deze gegevens veilig gewist worden, dat deze gegevens veilig gewist worden. r is een enorme keuze in elektronische, zgn. lash-geheugens, daartoe behoren: Solis State Drives (SSD), datageheugens op USB-sticks, creditcards, elektronische identiteitskaarten, geheugenkaarten uit telefoons, smartphones en digitale camera s. Zij slaan hun inhoud op in de vorm van elektronische ladingen in geheugencellen en op dit moment bestaat er nog geen zekere en erkende procedure, om deze onherroepelijk te wissen. Zodra de gegevens niet meer worden gebruikt, het apparaat doorverkocht of gerecycled wordt, wil elke gebruiker de zekerheid hebben, dat de opgeslagen gegevens niet meer gebruikt kunnen worden. et vernietigen van de in de klasse in een hoog veiligheidsniveau maakt een eventuele reproductie alleen met inzet van in de industrie niet standaard leverbare hulpmiddelen mogelijk. 8 Wijzigingen voorbehouden. 9

6 -categorie -categorie ot de gegevens van -categorie behoren film en microfilm/microfiche. De laten zich in datavernietigers afhankelijk van de grootte van het snijwalsensysteem vernietigen en zijn daardoor niet meer reproduceerbaar. In de -categorie vallen harde schijven met magnetisch geheugen. Vaak worden harde schijven met eenvoudige middelen als hamer of oven gewist. Correct vernietigt echter alleen een shredder de gegevens, die de complete harde schijf in snippers vernietigt. p basis van de hardheid en het formaat van harde schijven is een hardeschijf-vernietiger noodzakelijk zeker wanneer grote hoeveelheden harde schijven vernietigd dienen te worden. VRBLD: en overheidsinstelling wil microfilms vernietigen. mdat er persoonsgebonden gegevens op staan, moet de overheidsinstelling er zeker van zijn, dat de informaties onherroepelijk vernietigd zijn. Deze toepassing valt onder de beschermingsfactor daarom heeft de instelling het veiligheidsniveau -, -4 of -5 nodig. De beslissing voor het juiste veiligheidsniveau hangt vaak af van interne voorschriften. Algeheel geldt: hoe kleiner de snipper, des te meer zekerheid. VRBLD: De computerafdeling vervangt op de administratie de C s. Niet alle gegevens werden daar vastgelegd op het centrale netwerk. Daardoor bevinden er zich persoonsgebonden gegevens en rekeninggegevens op de harde schijven. Deze informaties vallen onder beschermingsfactor en en behoren tenminste in veiligheidsniveau -5 vernietigd te worden max. 60 mm² max. 0 mm² max. 0 mm² max.,5 mm² max. mm² max. 0,5 mm² max. 0, mm² Mechanisch / elektronisch Beschadigd Vervormd In meerdere stukken max. 000 mm² In meerdere stukken max. 0 mm² In meerdere stukken max. 0 mm² In meerdere stukken max. 5 mm² ip: Wat zijn persoonsgebonden gegevens? arde schijven vernietigen. Advies: De Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) regelt de omgang met persoonsgebonden gegevens. Doel van deze wet is, om het individu ervoor te beschermen, dat door het gebruik van zijn persoonlijke gegevens, zijn persoonlijk recht wordt beïnvloed. Gegevens zijn persoonsgebonden, wanneer deze persoonlijke of zakelijke omstandigheden van een natuurlijke persoon beschrijven en deze bepaalbaar maken. Daartoe behoren bijv. naam, personeelsnummer, sociale verzekeringsnummer, autokenteken, geslacht, adres, inkomsten, burgerlijke stand, geboortedatum, religiekeuze, staatsburgerschap, ziekte, rapportcijfer, beroepgegevens of ook beoordelingen, planning- en prognosegegevens. et Duitse Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik geeft de volgende aanbeveling: Wanneer u uw C op een dag van de hand wilt doen, dient u zich zekerheid te verschaffen, dat alle gegevens op de harde schijf vernietigd zijn. een simpel wissen in de prullenbak van uw C of in Windows xplorer is hiertoe niet toereikend. m uw harde schijf onbruikbaar te maken, kunt u deze verwijderen en fysiek vernietigen. De verkoop van gebruikte harde schijven loont zich meestal niet, wanneer men de opbrengst in verhouding zet tot de waarde van de daarop staande gegevens Bron: https://www.bsi.bund.de 0 Wijzigingen voorbehouden.

7 Keuze voor het juiste veiligheidsniveau: Aanbevelingen: Gescheiden snijwerken. et veiligheidsniveau, dat een datavernietiger produceert, hangt af van de snijwalsen. Deze vernietigen in een bepaald formaat bijv. in 0 mm grote snippers. Dit formaat is ingedeeld in een veiligheidsniveau, die afhankelijk van de datadrager varieert. Voor papier resulteert dit in veiligheidsniveau -5, voor CDs het veiligheidsniveau -4. Zo levert de datavernietiger SM SCURI 40 (in snijformaat,9 x 5 mm) de veiligheidsniveaus -5 / -4 / -5 / -4 / -. Wanneer is deze informatie voor u van belang? en voorbeeld: u heeft de opdracht, documenten in beschermingsfactor te vernietigen. De documenten bestaan uit papier en CDs. U heeft vastgesteld dat u de CDs in veiligheidsniveau -4 moet vernietigen. oe handelt u nu verder? U kiest een datavernietiger, die CDs in -4 vernietigen kan. De vernietiging van het papier geschiedt daardoor automatisch in het veiligheidsniveau -5 en heeft dus meer veiligheid. De DIN schrijft voor, dat altijd het hogere veiligheidsniveau gekozen dient te worden. In elke datavernietiger bevinden zich twee snijwalsen, die in stroken of snippers snijden, oe kleiner de snippers zijn, des te hoger het veiligheidsniveau. et doel is, om de gegevens zo te vernietigen, dat ze niet reproduceerbaar zijn. De DIN 6699 adviseert: ntstaan er van verschillende veiligheidsniveaus, dan wordt uit ecologische en economische gronden de scheiding in verschillende veiligheidsniveaus aanbevolen. Dit betekent: et beste kiest u een datavernietiger met twee snijwerken en gescheiden toevoer-openingen. Daardoor worden papier en CDs in verschillende veiligheidsniveaus vernietigd, de snippers komen in verschillende opvanghouders en kunnen per soort afgevoerd worden. et juiste arbeidsproces bij de vernietiging van. De DIN 6699 onderscheidt drie processen bij de vernietiging van en adviseert: De directe vernietiging (variant ) heeft de voorkeur boven de andere procedures. De SM SCURI 40 is optioneel met een tweede, onafhankelijk werkend snijwerk leverbaar. Variant : p de verantwoordelijke afdeling zelf.. In de organisatie / op kantoor ontstaan gegevens, die vernietigd moeten worden.. Ze worden direct bij de werkplaats vernietigd Variant : er plaatse door een dienstverlener.. In de organisatie / op kantoor ontstaan gegevens, die vernietigd moeten worden.. Deze worden verzameld / centraal opgeslagen.. Daarna ter plaatse naar een centrale lokatie getransporteerd om daar te worden vernietigd. 4. n daar door een interne dienstverlener ter plaatse vernietigd. Variant : Door een externe dienstverlener. -4. In de organisatie / op kantoor ontstaan gegevens, die vernietigd moeten worden.. Deze worden verzameld / centraal opgeslagen.. Daarna naar een externe centrale lokatie getransporteerd. 4. ier wordt het weer verzameld en opgeslagen. 5. n door een externe dienstverlener vernietigd. -5 ip: oe korter de afstand tussen de werkplek en de datavernietiger is, hoe meer zekerheid er geboden wordt. Daarom adviseert DIN 6699 de directe vernietiging van gegevens bij de werkplek. Wijzigingen voorbehouden.

8 SM roductfinder: Veiligheidsniveau Datadrager huiskantoor tot personen Werplek tot 8 personen Kantoorafdeling tot 5 personen Archief / grote hoeveelheden meer dan 5 personen shredstar: S5, S0 owerline: A 400 SCURI: C6, C8 Classic: 80, 90, 0 SCURI: C6, C8, Classic: 70, 80, 90,0 shredstar: X0, X5, X8, X6pro, X8pro owerline: A 400 shredstar: MultiShred, X5, X0, X5, X8, X6pro, X8pro SCURI: C8 SCURI: C6, C8 Classic: 90, 0 SCURI: C6, C8 Classic: 90, 0 SCURI: C8 shredstar: X6pro, X8pro, X0, X5, X8 shredstar: X6pro, X8pro, X0, X5, X8 Classic: 86, 90 Classic: 86, 90, 4 Classic: 86, 90, 4, 4 Classic: 86, 90, 4 Classic: 86, 90, 4, 4 Classic: 86, 90, 4 owerline: A 400 owerline: A 400 owerline: A 400, 450 A 500 owerline: A 400, A 500 owerline: A 400, A 500 owerline: A 400, A 500 DS 0 owerline: A 400, A 500 DS 0 owerline: 450, A 500 Classic: 0 Classic: 04, 05, 5, 5 Classic: 4, 4 owerline: A 400, A 500 ier ziet u: de belastingaanslagen van 00, vertrouwelijke brieven van de belastingadviseur, oude harde schijf, USB-sticks, DVD met de concept-presentatie voor de nieuwe hybride-motor, oude ziektekosten-kaarten en een verlopen creditcard. SCURI: C6, C8 SCURI: B4, B, B4 Classic: 5 shredstar: MultiShred shredstar: MultiShred Classic: 90 owerline: DS 0, A 400, 450 A 500 Classic: 4, 4 owerline: A 400, A 500 DS 0 Classic: 86, 90 owerline: A 400, 450 A 500 SCURI: B4, B, B4 Classic: 05, 5, 5 Classic: 90, 4 SCURI: C6, C8 Classic: 80, 90, 0 shredstar: MultiShred, X5, X0, X5, X8, X6pro, X8pro Classic: 86, 90 owerline: A 400, 450 A SCURI: C6, C8 SCURI: C8 shredstar: MultiShred SCURI: 40, 44, Classic: 4 Classic: 86, 90 Classic: 86, 90, 4 owerline: 450, A 500 owerline: A 400, 450 A 500 owerline: 450, A 500 Classic: nanoshred 76 Classic: nanoshred 76 SCURI: C8 Classic: 86, 90, 4 owerline: DS 0 owerline: 450, A SCURI: C8 SCURI: B4, B, B4 Classic: 05, 5, 5 SCURI: B4, B, B4 Classic: 5, 5 Classic: 4 Classic: 86, 90, 4 Classic: 4 Classic: 90, 4 Classic: 4 Classic: 90, 4 owerline: 450, A 500 owerline: DS 0 4 Wijzigingen voorbehouden. 5

9 Meer informaties over het thema databeveiliging? Alles rondom de DIN 6699 op Doorlopend scholing in de SM Akademie Afspraken via: nl.hsm.eu/academy Graag adviseren onze gegevensbeveiliging-adviseurs u persoonlijk via de gratis Advies-otline: of via het contactformulier nl.hsm.eu/contact_nl f stuur een naar Vraagt u ons gerust. Wij staan u graag vrijblijvend met raad en daad bij. SM Gmb + Co. KG Austraße rickingen / Germany el ax Zanker 0/0 - W DIN 6699 Brochure NL

Top Secret. Info s, nieuws en tips voor databescherming. Leer de HSM datavernietigers nog beter kennen.

Top Secret. Info s, nieuws en tips voor databescherming. Leer de HSM datavernietigers nog beter kennen. Uitgave 0/ KANTOORTECHNIEK Leer de datavernietigers nog beter kennen. Firmanaam: Contactpersoon: Adres: Top Secret Info s, nieuws en tips voor databescherming Telefoon: Faxnummer: informeert: nieuwe DIN

Nadere informatie

Harde schijven en andere opslagmedia veilig en economisch vernietigen Hardeschijfvernietiger HSM Powerline HDS 230

Harde schijven en andere opslagmedia veilig en economisch vernietigen Hardeschijfvernietiger HSM Powerline HDS 230 www.hsm.eu Harde schijven en andere opslagmedia veilig en economisch vernietigen Hardeschijfvernietiger HSM Powerline HDS 230 HSM Powerline HDS 230 krijgt harde schijven en digitale gegevensdragers klein!

Nadere informatie

Harde schijven en andere opslagmedia veilig en economisch vernietigen Hardeschijfvernietiger HSM Powerline HDS 230

Harde schijven en andere opslagmedia veilig en economisch vernietigen Hardeschijfvernietiger HSM Powerline HDS 230 www.hsm.eu Harde schijven en andere opslagmedia veilig en economisch vernietigen Hardeschijfvernietiger HSM Powerline HDS 230 Let op bij de afvalverwerking van digitale gegevensdragers: gevaar voor gegevensdiefstal!

Nadere informatie

SECURITY OVERZICHT PAPIERVERNIETIGERS

SECURITY OVERZICHT PAPIERVERNIETIGERS SECURITY OVERZICHT PAPIERVERNIETIGERS SSSST VERNIETIGEN GEBEURT HIER HEEL STILLETJES STIL AAR B W U O BETR SNEL kleine r o o v t Perfec n kantore Model overzicht SHREDCAT by IDEAL SHREDCAT SHREDCAT SHREDCAT

Nadere informatie

Papiervernietigers. It s a better way. NIEUWE serie papiervernietigers. met automatische. invoer

Papiervernietigers. It s a better way. NIEUWE serie papiervernietigers. met automatische. invoer 2012 vernietigers E serie papiervernietigers met automatische invoer It s a better way Hoe te kiezen - vernietigers 1 2 Waar en door hoeveel mensen wordt de papiervernietiger gebruikt? 2 Veiligheidsniveau

Nadere informatie

Digitale data verantwoord verwijderen.

Digitale data verantwoord verwijderen. Powered by Digitale data verantwoord verwijderen. met gecertificeerde IT Asset Disposition (ITAD) services van Envion Wat geheim is, moet geheim blijven Dit geldt voor uw bedrijfsdata, data onder NDA s,

Nadere informatie

Dé IT-hardware dienstverlener voor Nederland

Dé IT-hardware dienstverlener voor Nederland Retourname Dé IT-hardware dienstverlener voor Nederland Scholten Awater is dé IT-hardware dienstverlener voor Nederland. Met onze uitgebreide IT-diensten nemen wij u veel werk uit handen. Hierdoor kunt

Nadere informatie

Jen Kegels, Eveline De Wilde, Inge Platteaux, Tamara Van Marcke. Hardware. De computer in een oogopslag. 1 / 11 Cursusontwikkeling

Jen Kegels, Eveline De Wilde, Inge Platteaux, Tamara Van Marcke. Hardware. De computer in een oogopslag. 1 / 11 Cursusontwikkeling Hardware De computer in een oogopslag 1 / 11 Cursusontwikkeling Opslag Er worden verschillende apparaten gebruikt om gegevens op te slaan. Dit zijn de meest voorkomende apparaten. Harde schijf; CD / DVD;

Nadere informatie

Handleiding harde schijf wissen:

Handleiding harde schijf wissen: Tim de Hoog www.timdehoog.nl v1 Handleiding harde schijf wissen: Tijdens het gebruik van een pc worden er veel gegevens opgeslagen op de harde schijf. Te denken valt aan foto s, documenten, e-mails, films

Nadere informatie

Selectie en vernietiging

Selectie en vernietiging Selectie en vernietiging Het wettelijk kader De ophef in 1998 over het vernietigen van dossiers van de Militaire Inlichtingen Dienst (MID), in de pers en in de Tweede Kamer, laat zien dat van overheidsorganisaties

Nadere informatie

Veilige afvoer van ICT-middelen. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Veilige afvoer van ICT-middelen. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Veilige afvoer van ICT-middelen Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging

Nadere informatie

Privacy reglement publieke XS-Key

Privacy reglement publieke XS-Key Privacy reglement publieke XS-Key Dit is het Privacy reglement behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV (hierna te noemen SL ). 1. Definities In dit reglement worden de navolgende begrippen

Nadere informatie

Van oude naar nieuwe PC 1

Van oude naar nieuwe PC 1 Van oude naar nieuwe PC Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail: d.grooters@home.nl Van oude naar nieuwe PC 1 Wat gaan we meenemen naar de nieuwe PC?...1 Voorbereidingen...2

Nadere informatie

Inzage, afschrift en wijziging medisch dossier. Uw aanvraag

Inzage, afschrift en wijziging medisch dossier. Uw aanvraag Inzage, afschrift en wijziging medisch dossier Uw aanvraag mca.nl Inzage, afschrift en wijziging medisch dossier Ziekenhuizen zijn verplicht om van elke patiënt een medisch dossier bij te houden. Patiënten

Nadere informatie

www.hsm.eu HSM shredder-perssystemen voor industriële en professionele vernietiging van gegevens

www.hsm.eu HSM shredder-perssystemen voor industriële en professionele vernietiging van gegevens www.hsm.eu HSM shredder-perssystemen voor industriële en professionele vernietiging van gegevens Door gegevensmisbruik ontstaat voor miljoenen schade! De omgang met dossiers en documenten is voor u dagelijks

Nadere informatie

Inhoud Veiligheidsadviezen...4 Bedoeld gebruik... 4 Opstelling en elektrische aansluiting... 4 Storingen... 5 Leveringsomvang... 5 Overzicht van het

Inhoud Veiligheidsadviezen...4 Bedoeld gebruik... 4 Opstelling en elektrische aansluiting... 4 Storingen... 5 Leveringsomvang... 5 Overzicht van het Inhoud Veiligheidsadviezen...4 Bedoeld gebruik... 4 Opstelling en elektrische aansluiting... 4 Storingen... 5 Leveringsomvang... 5 Overzicht van het apparaat...6 Pictogrammen op het apparaat... 7 Ingebruikneming

Nadere informatie

Mediawijsheid wat zit er in mijn computer?

Mediawijsheid wat zit er in mijn computer? Mediawijsheid wat zit er in mijn computer? blz 1 Harde schijf HD CD/DVD/blueray lezer/schrijver Floppy disk FD Bus CPU Invoer en uitvoer apparaten Vast geheugen ROM Werkgeheugen RAM In de PC zitten de

Nadere informatie

Strip-Cut Papiervernietiger S7-CD

Strip-Cut Papiervernietiger S7-CD Strip-Cut Papiervernietiger S7-CD Handleiding 91605 Hartelijk bedankt voor het aanschaffen van dit kwaliteitsproduct. Lees deze gebruiksaanwijzingen a.u.b. zorgvuldig door, voordat u het apparaat voor

Nadere informatie

papiervernietigers Frama Nederland B.V. Avelingen West 5 4202 MS Gorinchem

papiervernietigers Frama Nederland B.V. Avelingen West 5 4202 MS Gorinchem Nederland B.V. Avelingen West 5 4202 MS Gorinchem tel. 0183 635 777 fax 0183 660 570 e-mail frama@frama.nl website www.frama.nl Inhoud Inhoud Nederland b.v. is een dochteronderneming van AG te Zwitserland.

Nadere informatie

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor jongeren van 12-17 jaar

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor jongeren van 12-17 jaar Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor jongeren van 12-17 jaar Beste lezer, Wij willen je vragen deel te nemen aan de landelijke FSHD registratie,

Nadere informatie

Inzage en afschrift medisch dossier

Inzage en afschrift medisch dossier Inzage en afschrift medisch dossier Uw aanvraag gemini-ziekenhuis.nl Inzage, afschrift en wijziging medisch dossier Ziekenhuizen zijn verplicht om van elke patiënt een medisch dossier bij te houden. Patiënten

Nadere informatie

Voordat u begint, controleert u alstublieft de volgende zaken:

Voordat u begint, controleert u alstublieft de volgende zaken: Lees dit goed door! Middels dit stappenplan zullen wij u stap voor stap uitleggen hoe een flashcard geïnstalleerd dient te worden. Wij kiezen ervoor op een universele handleiding aan te bieden, maar elke

Nadere informatie

Mobiele gegevensdragers. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Mobiele gegevensdragers. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Mobiele gegevensdragers Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Coöperatie AB Vakwerk Groep u.a. en de aan haar gelieerde dochterondernemingen

Artikel 1. Definities Coöperatie AB Vakwerk Groep u.a. en de aan haar gelieerde dochterondernemingen Artikel 1. Definities werkgever: werknemer: geregistreerde: personeelsdossier: personeelsregistratie: houder: beheerder/bewerker: Coöperatie AB Vakwerk Groep u.a. en de aan haar gelieerde dochterondernemingen

Nadere informatie

Een checklist voor informatiebeveiliging

Een checklist voor informatiebeveiliging Door: De IT-Jurist Versie: 1.0 Datum: juli 2015 Hoewel bij de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is betracht, kan De IT-Jurist niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van eventuele

Nadere informatie

Installatiehandleiding HDN Certificaat

Installatiehandleiding HDN Certificaat Installatiehandleiding HDN Certificaat HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 599 M: helpdesk@hdn.nl 1 Inhoudsopgave Installatiehandleiding Inleiding - Het HDN certificaat, uw digitale paspoort...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend

Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend Artikel 1 - Identiteit van de onderneming Champagnekopen is een onderdeel van DevelopTrend DevelopTrend - Champagnekopen Postbus 4761 4803ET BREDA

Nadere informatie

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT treft hierbij een schriftelijke regeling conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor de verwerking van cliëntgegevens. Vastgelegd

Nadere informatie

Privacyreglement EVC Dienstencentrum

Privacyreglement EVC Dienstencentrum PRIVACYREGLEMENT Privacyreglement EVC Dienstencentrum De directie van het EVC Dienstencentrum: Overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering wenselijk is een regeling te treffen omtrent

Nadere informatie

Informatiefolder voor cliënten: uw medisch dossier Meer informatie: www.ggzwnb.nl

Informatiefolder voor cliënten: uw medisch dossier Meer informatie: www.ggzwnb.nl UW MEDISCH DOSSIER INHOUD Woord vooraf Inhoud dossier Elektronisch patiëntendossier Toegang tot het EPD door hulpverleners Uw rechten Gebruik van cliëntgegevens voor kwaliteitsbewaking Gebruik van cliëntgegevens

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT THAELES BV. Baarlo, 15 september 2010. Privacyreglement Thaeles

PRIVACYREGLEMENT THAELES BV. Baarlo, 15 september 2010. Privacyreglement Thaeles PRIVACYREGLEMENT THAELES BV Baarlo, 15 september 2010 Privacyreglement Thaeles 15 september 2010 PRIVACYREGLEMENT THAELES BV Artikel 1 - Begrippen In deze regeling wordt verstaan onder: a) Thaeles: Thaeles

Nadere informatie

Privacy-reglement Zorgzaam

Privacy-reglement Zorgzaam Privacy-reglement Zorgzaam Bijlage 3 bij het PvE Zorgzaam Zoals vastgesteld door het bestuur Zorgzaam d.d. Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Doel en rechtmatige grondslag van de verwerking

Nadere informatie

Privacyreglement De Stal Onderdeel van Stichting Het Spookbos

Privacyreglement De Stal Onderdeel van Stichting Het Spookbos Privacyreglement De Stal Onderdeel van Stichting Het Spookbos Privacyprotocol jan 2012 Inleiding: Medewerkers van De Stal zijn zich ervan bewust, dat zij bij de uitvoering van het werk in aanraking komen

Nadere informatie

Privacyverklaring Nemop.nl

Privacyverklaring Nemop.nl Privacyverklaring Nemop.nl Algemeen De internetsite Nemop.nl is eigendom van Nemop V.O.F. (hierna te noemen: Nemop). Nemop respecteert en beschermt uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke

Nadere informatie

ROM, het Read Only Memory, dat bestaat uit: - BIOS - CMOS RAM, het Random Acces Memory, ook wel het werkgeheugen genoemd.

ROM, het Read Only Memory, dat bestaat uit: - BIOS - CMOS RAM, het Random Acces Memory, ook wel het werkgeheugen genoemd. Les B-05: Geheugens Een belangrijk onderdeel van computers is het geheugen. In het geheugen kunnen programma s en bestanden opgeslagen worden. Er zijn veel verschillende soorten geheugens: intern, extern

Nadere informatie

Bewaartermijnen van persoonsgegevens in uw bestanden

Bewaartermijnen van persoonsgegevens in uw bestanden Bewaartermijnen van persoonsgegevens in uw bestanden Dit informatieblad is bestemd voor de verantwoordelijke, dat is degene die voor eigen doeleinden persoonsgegevens van anderen gebruikt. DIT INFORMATIEBLAD

Nadere informatie

Rechten en plichten. Als patiënt van MC Groep

Rechten en plichten. Als patiënt van MC Groep Rechten en plichten Als patiënt van MC Groep Patiënteninformatie Deze folder is een uitgave van de Klachtenbemiddeling_versie maart 2012 1172998PR/2-2012-Rechten en plichten patiënten MC Groep Uw rechten

Nadere informatie

uw medisch dossier patiënteninformatie

uw medisch dossier patiënteninformatie patiënteninformatie uw medisch dossier Uw behandelend arts heeft een medisch dossier over u aangelegd. Dat is nodig voor een goede behandeling en verzorging. Maar hoe gaat het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

Nadere informatie

Het handboek van K3b. Deze documentatie is geconverteerd uit de pagina in de KDE UserBase K3b. Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf

Het handboek van K3b. Deze documentatie is geconverteerd uit de pagina in de KDE UserBase K3b. Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Deze documentatie is geconverteerd uit de pagina in de KDE UserBase K3b. Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Voorinstellingen 6 3 Gebruikersinterface configureren 7 4 De internals

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 3 Benodigdheden 4 Installatie-overzicht 4 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 4 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 4

Nadere informatie

Laptop Folder. April 2014

Laptop Folder. April 2014 Laptop Folder April 2014 Dit is onze laptop folder, hierin vindt u verschillende merken maar altijd met minimaal 2 jaar garantie. Deze garantie is op "hardware" en wij geven deze garantie aan "huis". De

Nadere informatie

Checklist. Certificeringsregeling. Archief- en datavernietiging VPGI. Versie: 1 november 2007

Checklist. Certificeringsregeling. Archief- en datavernietiging VPGI. Versie: 1 november 2007 Checklist Certificeringsregeling Archief- en dataveriging Versie: 1 november 2007 VPGI VPGI Amstelveen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mijn Delta Lloyd XY 15418-0915

Algemene Voorwaarden Mijn Delta Lloyd XY 15418-0915 Algemene Voorwaarden Mijn Delta Lloyd XY 15418-0915 Inleiding Voor u ziet u de algemene voorwaarden voor het gebruik van de elektronische diensten bij Delta Lloyd. Deze voorwaarden hebben wij voor u zo

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Bijvoegsel

Bedieningshandleiding Bijvoegsel Bedieningshandleiding Bijvoegsel Snijmachine Product Code: 891-Z01 Lees dit document voordat u de machine gebruikt. Houd dit document bij de hand, zodat u het kunt raadplegen. Inleiding In deze handleiding

Nadere informatie

Bijlage 1: Aanvullende informatie over het gebruik van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen )

Bijlage 1: Aanvullende informatie over het gebruik van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen ) Bijlage 1: Aanvullende informatie over het gebruik van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen ) 1. Inhoud cd-rom Op de cd-rom treft u het volgende aan: - Programma 4: Voor het invoeren van de gemeentelijke

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

Beleid Organisatie Ingangsdatum: 08/03/2010 Versie: 003 Evaluatiedatum: 07/03/2013

Beleid Organisatie Ingangsdatum: 08/03/2010 Versie: 003 Evaluatiedatum: 07/03/2013 1. Toepassing Dit document is van toepassing op de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens en beeldmateriaal binnen Kinderopvang Walcheren. Dit geldt voor persoonsgegevens en beeldmateriaal van

Nadere informatie

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3.

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3. 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 02 08 4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 03

Nadere informatie

Alle rechten, in het bijzonder het recht op vermenigvuldiging en verspreiding alsook de vertaling, blijven voorbehouden.

Alle rechten, in het bijzonder het recht op vermenigvuldiging en verspreiding alsook de vertaling, blijven voorbehouden. MAGIX Foto Manager 1 MAGIX Foto Manager Copyright MAGIX is een gedeponeerd handelsmerk van MAGIX AG. Deze documentatie is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten, in het bijzonder het recht op vermenigvuldiging

Nadere informatie

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

Voor de registratie en de doorgifte van persoons- en medische gegevens dient dit reglement.

Voor de registratie en de doorgifte van persoons- en medische gegevens dient dit reglement. Privacyreglement R/ Partners Voorwoord Omtrent de zieke werknemer worden veel persoonsgegevens verwerkt. Alleen al de strengere reïntegratieverplichting en de verdere uitbreiding van de loondoorbetalingsverplichting

Nadere informatie

Appendix Computerklussen

Appendix Computerklussen Appendix Computerklussen Deze appendix behandelt enkele werkjes die nodig zijn om een bepaald voorbeeld uit dit boek na te kunnen spelen. In de betreffende hoofdstukken wordt er wel naar verwezen. Weergave

Nadere informatie

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.razendenthousiasterekenaars.nl (hierna: website) van KPMG Meijburg & Co. Door de website te bekijken en de daarop verstrekte

Nadere informatie

HANDLEIDING EID/SIS-module

HANDLEIDING EID/SIS-module HANDLEIDING EID/SIS-module INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 1. INLEIDING... 5 1.1. Inlezen van een kaart... 5 1.2. Gebruik van de SAM-kaart... 5 1.3. Beschikbare gegevens... 6 1.3.1. Elektronische identiteitskaart...

Nadere informatie

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie voor mensen met facioscapulohumerale spierdystrofie

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie voor mensen met facioscapulohumerale spierdystrofie 18+ jr Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie voor mensen met facioscapulohumerale spierdystrofie Geachte mevrouw, meneer, Wij willen u vragen deel te nemen aan de landelijke, een unieke

Nadere informatie

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor kinderen tot 12 jaar

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor kinderen tot 12 jaar Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor kinderen tot 12 jaar Geachte mevrouw, mijnheer, Wij willen u om toestemming vragen voor deelname van uw kind

Nadere informatie

Schijfeenheden. Gebruikershandleiding

Schijfeenheden. Gebruikershandleiding Schijfeenheden Gebruikershandleiding Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

Speed Camera Plus Gebruikershandleiding voor Pioneer AVIC-HD1BT

Speed Camera Plus Gebruikershandleiding voor Pioneer AVIC-HD1BT Speed Camera Plus Gebruikershandleiding voor Pioneer AVIC-HD1BT Dank u voor uw vertrouwen in ons product. U bent nu de gelukkige eigenaar van een geavanceerd Speed Camera-waarschuwingssysteem van Tele

Nadere informatie

Schijven en stations formatteren

Schijven en stations formatteren Schijven en stations formatteren Vaste schijven, de primaire opslagapparaten op uw computer, moeten worden geformatteerd voordat u deze kunt gebruiken. Als u een schijf formatteert, configureert u de schijf

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website ALGEMENE VOORWAARDEN VAN NCDR Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website 1. Definities 1.1 De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis: a.

Nadere informatie

Muziek en mediabestanden

Muziek en mediabestanden Muziek en mediabestanden Instructie aanleveren muziek en mediabestanden Uitvaartverzorging Van Boetzelaerlaan 292 2581 BC DEN HAAG 070-3066030 070-3512563 Voorwoord Geachte lezer, De muziek en andere

Nadere informatie

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Leveringsvoorwaarden Hoeden en Zo alsmede de webshop Dameshoed Artikel 1. Definities Artikel 2. Identiteit van de ondernemer Artikel 3. Toepasselijkheid Artikel 4. Het aanbod Artikel 5. De overeenkomst

Nadere informatie

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Waarom uploaden? Het uploaden van kaarthouders is een optie die u kunt gebruiken wanneer u meerdere kaarthouders onder één afdeling snel wilt toevoegen

Nadere informatie

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Wet Bescherming Persoonsgegevens Wet Bescherming Persoonsgegevens V1_2011 Inleiding Zorgwaard legt, regelmatig en om uiteenlopende redenen, gegevens van u, als cliënt vast, denk daarbij o.a. aan administratieve gegevens, gegevens betreffende

Nadere informatie

Andere website van Smidtman internet Marketing.

Andere website van Smidtman internet Marketing. Copyright 2009: Smidtman Internet Marketing Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming van Smidtman Internet marketing verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van fotokopie,

Nadere informatie

PRIVACY VERKLARING. Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen

PRIVACY VERKLARING. Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen PRIVACY VERKLARING Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Inzage of kopie van uw dossier

Inzage of kopie van uw dossier Inzage of kopie van uw dossier Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een medisch dossier bijhoudt. Hierin wordt het verloop van de behandeling beschreven. In het medisch dossier

Nadere informatie

Privacy cliënt en supporter

Privacy cliënt en supporter Privacy cliënt en supporter Uw toestemming Door u aan te melden in het systeem en het vinkje voor akkoord te zetten, gaat u akkoord met de manier waarop het Jeugd- en gezinsteam uw gegevens verwerkt zoals

Nadere informatie

Sinterklaas Privacy statement

Sinterklaas Privacy statement Sinterklaas Privacy statement Sinterklaasgedichten.net respecteert de privacy van alle bezoekers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt

Nadere informatie

Privacy Statement WeHelpen.nl

Privacy Statement WeHelpen.nl Privacy Statement WeHelpen.nl WeHelpen hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. In dit privacy statement vindt u belangrijke informatie over welke persoonsgegevens WeHelpen verwerkt, op welke

Nadere informatie

Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV. Werken met Persoonsgegevens

Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV. Werken met Persoonsgegevens Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV Inleiding Werkend Nederland werkt met persoonsgegevens. We zijn ons hiervan bewust en gaan integer om met uw gegevens. In dit document kunt u lezen hoe

Nadere informatie

Rechten en plichten. Als patiënt van MC Groep. Patiënteninformatie 1172998PR/1-2011-Rechten en plichten patiënten MC Groep

Rechten en plichten. Als patiënt van MC Groep. Patiënteninformatie 1172998PR/1-2011-Rechten en plichten patiënten MC Groep Rechten en plichten Als patiënt van MC Groep Patiënteninformatie 1172998PR/1-2011-Rechten en plichten patiënten MC Groep Uw rechten en plichten U vertrouwt zich toe aan de zorg van een arts of een andere

Nadere informatie

Derden Personen of instanties die niet aan de organisatie verbonden zijn.

Derden Personen of instanties die niet aan de organisatie verbonden zijn. Bijlage Privacyreglement Introductie van dit reglement De organisatie houdt, om u zo goed mogelijk ten dienste te kunnen zijn en vanwege wettelijke verplichtingen een registratie bij van uw directe persoonlijke

Nadere informatie

Praktijkinstructie Beheer en installatie computersystemen/administratie 3 (CIN06.3/CREBO:50191)

Praktijkinstructie Beheer en installatie computersystemen/administratie 3 (CIN06.3/CREBO:50191) instructie Beheer en installatie computersystemen/administratie 3 (CIN06.3/CREBO:50191) pi.cin06.3.v1 ECABO, 1 augustus 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,

Nadere informatie

Digitaal archiveren. Timo van Houdt werkgroep Archieven

Digitaal archiveren. Timo van Houdt werkgroep Archieven Digitaal archiveren Timo van Houdt werkgroep Archieven Digitale dementie Digitaal Analoog Virtueel Fysiek Bestand Document Digitaal werken = normaal Digitaal archiveren = problematisch Vandaag Gisteren

Nadere informatie

Hoe veilig zijn uw waardevolle gegevens?

Hoe veilig zijn uw waardevolle gegevens? MAGIX Red uw digitale data is het eerste eenvoudig te bedienen programma voor gegevensopslag voor Windows XP, Vista en Windows 7, waarvan de workflow op de wensen van notebook-gebruikers is afgestemd.

Nadere informatie

Plus500UK Limited. Privacybeleid

Plus500UK Limited. Privacybeleid Plus500UK Limited Privacybeleid Privacybeleid Plus500 Privacyverklaring Bescherming van de privacy en de bescherming van de persoonlijke en financi?le informatie van onze klanten en bezoekers heeft onze

Nadere informatie

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN voor overeenkomsten gesloten via internet ARTIKEL 1 DEFINITIES De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer:

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt Afdeling kwaliteit & veiligheid Inhoudsopgave 1. Uw rechten als patiënt: pag. 2 Welke informatie moet de hulpverlener mij geven? Mag de hulpverlener zonder mijn toestemming

Nadere informatie

Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad

Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad Uw persoonsgegevens en privacy in onze huisartsenpraktijk. Algemeen De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter

Nadere informatie

AFO 139 Automatische export

AFO 139 Automatische export AFO 139 Automatische export 139.1 Inleiding Vubis Smart beschikt over de mogelijkheid om volledig automatisch beschrijvingen te exporteren naar bestanden op de server. Andere bibliotheken (ongeacht of

Nadere informatie

Back-up en herstel Gebruikershandleiding

Back-up en herstel Gebruikershandleiding Back-up en herstel Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

Dit privacybeleid is van toepassing wanneer u gebruik maakt van de ZapFi internet toegangdienst (de Diensten ). De

Dit privacybeleid is van toepassing wanneer u gebruik maakt van de ZapFi internet toegangdienst (de Diensten ). De Privacybeleid November 2014 Omvang: Dit privacybeleid is van toepassing wanneer u gebruik maakt van de ZapFi internet toegangdienst (de Diensten ). De Diensten worden verzorgd door ZapFi International

Nadere informatie

Eenvoudig een backup van je bestanden maken. G.v.Eijndhoven (7-11-2013) www.gerritentiny.nl

Eenvoudig een backup van je bestanden maken. G.v.Eijndhoven (7-11-2013) www.gerritentiny.nl Eenvoudig een backup van je bestanden maken. G.v.Eijndhoven (7-11-2013) www.gerritentiny.nl Voorwoord... 2 Allway Sync... 2 FreeFileSync... 2 Uitleg Allway Sync.... 3 Wat heb je nodig?... 3 De extra harde

Nadere informatie

Diversen. Ventilatieroosters. Professionals adviseren ramen en deuren van Profel!

Diversen. Ventilatieroosters. Professionals adviseren ramen en deuren van Profel! Diversen Ventilatieroosters Professionals adviseren ramen en deuren van Profel! Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens-bestand

Nadere informatie

NAN 2006 Richtlijn 9 Documenten

NAN 2006 Richtlijn 9 Documenten NAN 2006 Richtlijn 9 Documenten Versie: 26 februari 2007 Auteur: KNMP/WINAp Leeswijzer richtlijn 9 Deze richtlijn is een uitwerking van hoofdstuk 9 van de NAN 2006 en gaat over het bewaren en vernietigen

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT WELKOM BIJ KZN ASSURANTIEN B.V. U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u uit hoe wij werken en hoe wij worden beloond.

Nadere informatie

Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger. Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196

Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger. Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196 Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Systeemeisen... 3 2 Installatie... 4 3 Back-up Online configureren...

Nadere informatie

Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 1. Begripsbepaling 1.1. Persoonsgegevens Alle gegevens die herleidbaar zijn tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2. Zorggegevens

Nadere informatie

Eigen bijdrage Wmo 2009. Informatie

Eigen bijdrage Wmo 2009. Informatie Eigen bijdrage Wmo 2009 Informatie CAK Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wmo en is verantwoordelijk voor de financiering van AWBZ-instellingen.

Nadere informatie

Friesland College Leeuwarden

Friesland College Leeuwarden Voorwoord In dit project stel ik een hele snelle computer samen voor het bedrijf Peer B.V.. Ook laat ik zien wat het grote verschil is tussen Windows 7 en Windows 8, de voor en nadelen laat ik zien. Ook

Nadere informatie

Patiënt Intelligence Panel Limited ("wij", "ons" of "onze") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy.

Patiënt Intelligence Panel Limited (wij, ons of onze) is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Patiënt Intelligence Panel Limited, Privacy Policy 1 Inleiding Patiënt Intelligence Panel Limited ("wij", "ons" of "onze") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Dit privacy-beleid

Nadere informatie

Snelstartgids Onlinedesk

Snelstartgids Onlinedesk Snelstartgids Onlinedesk VOOR WERKGEVERS SAMEN ONDERWEG Start hier met lezen! Hoe levert u nu uw gegevens aan bij A&O Services? U laat uw gegevens aanleveren door een administratiekantoor U levert uw gegevens

Nadere informatie

Diploma's. Verklaring afgelegd examen

Diploma's. Verklaring afgelegd examen Regelingen en voorzieningen CODE 8.2.1.7 Diploma's. Verklaring afgelegd examen brochure bronnen www.ocwduo.nl, november 2010 Wie zijn diploma, certificaat of cijferlijst is kwijtgeraakt, bijvoorbeeld als

Nadere informatie

De samenvatting van hoofdstuk 3 van enigma

De samenvatting van hoofdstuk 3 van enigma De samenvatting van hoofdstuk 3 van enigma Verloop van communicatie -letterteken printer (schrijftransactie). -ieder apparaat heeft een unieke code. -CPU zet adres en code op de bus. -printer herkent adres

Nadere informatie

Privacyreglement. gericht op (potentiële)medewerkers en trajectdeelnemers van Stichting Wijkwerk

Privacyreglement. gericht op (potentiële)medewerkers en trajectdeelnemers van Stichting Wijkwerk Privacyreglement gericht op (potentiële)medewerkers en trajectdeelnemers van Stichting Wijkwerk Dit privacyreglement is vastgesteld op 2 mei 2014 en vervangt de voorgaande privacyreglementen. Dit privacyreglement

Nadere informatie

Regeling zorgvuldig omgaan met informatie

Regeling zorgvuldig omgaan met informatie DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. Regeling zorgvuldig omgaan met informatie Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. DNB: De Nederlandsche Bank N.V.; b. digitale bedrijfsmiddelen: de door DNB aan de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MHOOM. Onderhavige Algemene Voorwaarden worden gebruikt door:

ALGEMENE VOORWAARDEN MHOOM. Onderhavige Algemene Voorwaarden worden gebruikt door: ALGEMENE VOORWAARDEN MHOOM Onderhavige Algemene Voorwaarden worden gebruikt door: MHOOM Wibautstraat 20 1091GM Amsterdam Ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30253639

Nadere informatie