Flits 3. Lezen: Op welke manieren kan ik flitsen? tel , internet:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Flits 3. Lezen: Op welke manieren kan ik flitsen? tel. 0174-610052, e-mail: info@nib.nl, internet: www.nib.nl"

Transcriptie

1 tel , internet: Flits 3 Door leerkrachten, remedial teachers en logopedisten het meest gebruikte flitswoordenprogramma voor het trainen van de directe woordherkenning bij dyslectische kinderen. Zet Flits 3 in voor kinderen met ernstige leesproblemen (dyslexie) of gebruik Flits 3 voor kinderen met een zwakke spelling. Lezen Directe woordherkenning Als u Flits 3 inzet voor kinderen met dyslexie die problemen hebben met de directe woordherkenning. Deze leerlingen lezen bijvoorbeeld nog gedeeltelijk spellend of het leestempo ligt te laag. Door middel van woordflitsoefeningen wordt de directe woordherkenning getraind. Hierbij laat de leerkracht een woord op het scherm flitsen waarbij de leerling het woord zo snel mogelijk opleest. Als de leerling een aantal woorden per minuut leest, dan wordt de volgende beurt automatisch de volgende lijst gekozen. Directe auditieve feedback Daarbij moet voorkomen worden dat de leerling terug moet vallen in het spelende lezen. Met "directe auditieve feedback" voorkomt Flits dat de leerling gaat spellen. Als de leerling het woord niet op tijd zegt, dan spreekt Flits het woord uit. Hiermee wordt het geflitste woord als het ware als één geheel, zowel het woordbeeld als de uitspraak, in het geheugen van de leerling vastgelegd. Hiermee wordt de vloeiendheid (fluency) van het lezen versterkt. Snellezen Snellezen is een nieuwe optie in Flits. Hierbij gaat het erom een tekst op het scherm in een bepaald tempo te lezen. Van deze tekst wordt steeds een bepaald deel zichtbaar gemaakt. De leerling leest dit deel op. De leerkracht heeft verschillende mogelijkheden om de leestaak te variëren in moeilijkheid. De oefening is vooral bedoeld voor kinderen die woord voor woord lezen of onvoldoende snelheid hebben bij het lezen van teksten. De oefening kan vooral goed worden ingezet in combinatie met flitsoefeningen op woordniveau met Flits Oplezen. Bij het snellezen kan Flits niet zelf bepalen of de leerling voldoende heeft geoefend en door mag naar de volgende lijst (is tekst). U kunt dat na de oefenbeurt zelf aangeven door een selectievakje aan te vinken. Spelling Bij de spelling heeft u met Flits een feilloos trainingssysteem voor de training van woordpakketten. Ieder woordpakket wordt systematisch en doeltreffend getraind volgens een uitgekiende methode en met de nieuwe spraakuitbreiding laat u ieder Nederlands woord uitspreken. U kunt de woordenlijsten zelf uitbreiden en wijzigen. Verder kunt u verschillende werkbladen laten afdrukken. Ook kunt u Flits een huiswerk-usbstick op maat laten maken. Lezen: Op welke manieren kan ik flitsen? U kunt de woorden op verschillende manieren laten flitsen. Een aantal voorbeelden: Het gehele woord Ieder woord zal steeds in zijn geheel getoond worden. Dit is de standaard instelling. 1

2 In lettergrepen De woorden worden per lettergreep geflitst. De pauze tussen twee lettergrepen kunt u bij de pauzeduur instellen. Flits verdeelt de woorden zelf in lettergrepen. De instelling "In lettergrepen" is heel goed bruikbaar bij het oefenen van een nieuwe lijst met meerlettergrepige woorden. U oefent deze lijst eerst in lettergrepen en als de leerling de woorden redelijk kent, dan kunt u overgaan op "Het gehele woord". Letters De woorden worden per letter geflitst. De pauze tussen twee letters kunt u bij de pauzeduur instellen. Flits verdeelt de woorden zelf in letters. U kunt een lijst (eigenlijk alleen bij eenlettergrepige woorden) eerst in letters oefenen en later, als dat goed gaat, het gehele woord. Alleen de medeklinkers (spellende lezers) Bij "Alleen de medeklinkers" worden alleen de medeklinkers getoond en staat op de plaats van de klinkers een puntje. In clusters (visuele synthese) Met de instelling "In clusters" wordt het cluster eerst geflitst en dan de rest van het woord. Het cluster is daarbij rood. Hier kunt u de visuele synthese (het snel herkennen van lettergroepen) extra mee oefenen. Zinnen U kunt ook hele zinnen flitsen. Verder kunt u nog links of rechts flitsen, half, opbouwend per woord en opbouwend per letter. Natypen: Hoe houdt Flits de resultaten bij en wanneer zijn de resultaten voldoende? Als de leerling fouten maakt bij het intypen van de woorden, dan geeft Flits de fout nauwkeurig aan. Het woord wordt dan nog eens aangeboden. De leerling moet hierbij een bepaald percentage woorden twee keer achter elkaar goed natypen. Dan wordt het woord afgevinkt en komt niet meer terug. De leerling mag hier natuurlijk meerdere beurten over doen. Flits houdt precies bij welke woorden al goed zijn nagetypt. Dit wordt bijgehouden in de zogenaamde "typlijst" van de leerling. Deze typelijst kunt u altijd opvragen. Hier ziet u dat de leerling het woord "behulp" niet meer krijgt aangeboden. De leerling heeft het twee keer achter elkaar goed ingetypt. 2

3 Het woord "geheel" is drie keer aangeboden, maar de leerling heeft het pas één keer goed nagetypt. Als de leerling het woord de volgende keer weer fout natypt, dan springt de teller weer op nul, want de leerling moet het woord twéé keer achtereen goed natypen. U kunt dit natuurlijk per leerling instellen. De dag voor het einddictee Lees het tekstrapport en maak handig gebruik van de informatie over de woorden die de kinderen nog moeilijk vinden. Laat het tekstrapport via de aan u opsturen. De dag voor het einddictee bekijkt u het tekstrapport van de groep. U ziet hier welke woorden iedere leerling nog moeilijk vindt. Als laatste vindt u een overzicht van de moeilijkste woorden voor de hele groep. Dit overzicht kunt prima gebruiken om de moeilijkste woorden voor het dictee nog even met de groep te herhalen. U kunt het rapport ook via de laten bezorgen op de dag voordat u het dictee geeft! Pastoor van Arsschool, Haviklaan 1, 2566 XA Den Haag Rapportage Flits 3. Groep groep Kees Kees is nu bezig met het natypen van de woordenlijst: Tweelettergrepige woorden met be-, ge-, ver (verstand). Kees is nog bezig met de volgende woorden in de lijst: Woord Achtereen correct Totaal nagetypt bedrijf 1 2 bekend 1 1 beleefd 0 1 beroemd 1 3 beslist 1 1 besluit 1 1 bestuur 1 2 bewust 0 0 bezit 0 0 bezwaar 0 0 geheel 0 0 geheim 0 0 gehoor 0 0 geloof 0 0 gemak 0 0 geval 0 0 gevolg 0 0 gewicht 0 0 verstand 0 0 vervoer 0 0 Fred Fred is nu bezig met het natypen van de woordenlijst: Tweelettergrepige woorden met be-, ge-, ver (verstand). Fred is nog bezig met de volgende woorden in de lijst: Woord Achtereen correct Totaal nagetypt bekend 1 1 beroemdst 0 0 beroep 1 1 beslist 1 1 3

4 besluit 0 0 bezwaar 0 0 gebruik 0 0 geheel 1 3 geheim 0 0 gehoor 1 3 geloof 1 1 gemak 1 2 gevolg 0 0 gewicht 1 1 gezin 0 0 verstand 0 0 vervoer 0 0 De moeilijkste woorden van de leerling die lijsten natypen in deze groep zijn (van boven naar beneden en van links naar rechts): gehoor (3) geheel (3) beroemd (3) gemak (2) bestuur (2) beslist (2) bekend (2) bedrijf (2) gewicht (1) geloof (1) besluit (1) beroep (1) beleefd (1) vervoer (0) verstand (0) gezin (0) gevolg (0) geval (0) geheim (0) gebruik (0) bezwaar (0) bezit (0) bewust (0) beroemdst (0) Achter ieder woord ziet u tussen haakjes hoe vaak het woord opnieuw is aangeboden. Spraak Voor de spraakmodule maken we gebruik van "Fluency". U heeft via Flits een licentie op het gebruik van deze tekstnaar-spraak machine. Dit is zogenaamde "synthetische spraak". Dat wil zeggen dat het woord dat moet worden uitgesproken, door Fluency wordt opgebouwd. Het is dus geen geluidsbestand dat door een persoon is ingesproken. Het grote voordeel is dat ieder woord kan worden uitgesproken. Daar staat tegenover dat spraak die door een persoon is ingesproken altijd kwalitatief beter is. Bij het invoeren van een leerling kunt aangeven hoe de woorden moeten worden aangeboden: auditief, visueel of beide. Verder kunt u het volume en het leestempo opgeven. De leerling kan bij het oefenen ook het volume en leestempo wijzigen. Flucency is een product van "Van Dale Data" in Utrecht. Zie onze site voor spraakvoorbeelden. Grafisch verslag Flits kan verschillende overzichten van de door de leerlingen behaalde resultaten presenteren. Eén daarvan is het grafische verslag. Hierbij gaat u steeds uit van een staafdiagram waarop u ziet hoever de leerling al gevorderd is. Van hieruit kunt u van iedere leerling een lijndiagram van het beurtenverloop opvragen. Vanuit het lijndiagram kunt u nog verder op de resultaten van een leerling "inzoomen" en de resultaten van één bepaalde beurt bekijken. 4

5 Als u op één van de staafjes klikt, kunt u het beurtenverloop van de leerling bekijken. Door op één van de vakjes te klikken kunt u de resultaten van die beurt in detail bekijken. Tekstrapport Een tekstrapport geeft een verslag van de prestaties van de leerling in de vorm van een tekst. De prestaties van de leerling worden door Flits bekeken en beoordeeld. U krijgt adviezen en aanwijzingen. Het tekstrapport is met name een belangrijke informatiebron bij het aanpassen van de leerlinginstellingen. Leerlingen invoeren, oefenen en de resultaten bekijken Flits maakt 3 iconen aan bij de installatie: Flits 3 leerling Hiermee start u de leerlingenmodule. Flits 3 leraar Hiermee start u de lerarenmodule om o.a. het niveau voor een leerling in te stellen, de resultaten te bekijken etc. 5

6 Centrale leerlingendatabase Hier voert u de groepen en de leerlingen in. Leerlingen invoeren Flits 3 maakt gebruik van een centrale leerlingendatabase. Hier voert u alle groepen en leerlingen in. Andere programma s maken later ook gebruik van deze centrale leerlingendatabase. U hoeft de groepen en de leerlingen dus maar één keer in te voeren. In de lerarenmodule van Flits stelt u het niveau voor de leerling in. Dubbelklik op het icoontje van de centrale leerlingendatabase om deze te starten. U kunt ook de lerarenmodule starten en klikken op Centrale Leerlingendatabase Groepen en leerlingen. Nu start de Centrale leerlingendatabase. U ziet 3 tabbladen: Groepen, Leerlingen en Log. U kunt de voorbeeldgroepen eventueel verwijderen of de naam wijzigen. U hoeft nooit de ingevoerde wijzigingen te "bevestigen". Hoofdwerk slaat al uw wijzigingen automatisch op. Klik op Nieuwe groep om een nieuwe groep te maken. Type de naam in het veld Naam groep. Klik op het tabblad Leerlingen om leerlingen in te voeren. Klik op Nieuwe leerling. De cursor verschijnt in het veld Voornaam. Typ de naam. Als u nog een leerling wilt invoeren, klik dan weer op Nieuwe leerling. Hoofdwerk slaat steeds automatisch uw invoer op. Klik op Meer instellingen om ook de achternaam e.d. in te voeren. Dit is echter niet verplicht en u kunt het later ook nog doen. U kunt de leerlingen ook importeren via een zogenaamd "edex-bestand". Klik op Help voor aanwijzigen. Nu bent u klaar om het niveau voor de leerlingen in te stellen. Start de lerarenmodule en kies Niveau leerling instellen Niveau. 6

7 Kies de groep. Klik op Kies woordenlijst (de knop met het vergrootglas). U hoeft uw invoer niet te bevestigen; Flits bewaart automatisch alles wat u invoert. U ziet 5 tabbladen. Tabblad algemeen De belangrijkste velden en knoppen zijn: Woordenlijstmap en woordenlijst Kies een woordenlijstmap en een woordenlijst. Voor de naam van de woordenlijst vindt u het nummer van de lijst. Instellen voor meerdere leerlingen Klik op de knop om voor meerdere leerlingen in één keer een woordenlijst in te stellen. Flitswijze In dit veld geeft u aan op welke wijze de woorden getoond moeten worden. U ziet dat ook hier een zaklampje staat. Als u hierop klikt, krijgt u een meer uitgebreid dialoogvenster op het scherm om de flitswijze in te stellen. Lettertype Kies een lettertype. Hier kiest u het gewenste lettertype. Voor de jongere kinderen is een lettertype als "Arial" of "Helvetica" goed. Voor de oudere kinderen kunt u ook gebruik maken van andere lettertypen zoals "Times New Roman". Tabblad oplezen De belangrijkste velden en knoppen zijn: 7

8 Flitsduur In het veld Flitsduur vult u in hoeveel seconden een woord voor de leerling op het scherm zichtbaar moet blijven. Bij het flitsen van de woorden moet u streven naar een flitsduur tussen de 0.10 en 0.20 seconden. Soms moet u dit opbouwen. U oefent dan eerst een lijst met een flitsduur van bijvoorbeeld 0.50 seconden. Als dit goed gaat, dan kunt u de flitsduur verlagen en dezelfde lijst nog eens oefenen. Dit gaat natuurlijk niet allemaal in één beurt. Voor veel kinderen is één minuut geconcentreerd flitsen een hele opgave. U kunt direct daarna vaak nog wel een tweede beurt geven, om bijvoorbeeld de voorgaande beurt te verbeteren. Pauzeduur Hier geeft u de pauze aan na het tonen van een letter of lettergreep van een woord. Dit is vooral van belang als u de woorden in letters of lettergrepen laat flitsen. Als de Flitsduur kleiner is dan de Pauzeduur, dan wordt als laatste pauze de Pauzeduur aangenomen. Dit is om de voorkomen dat het woord na de laatste letter of na de laatste lettergreep te snel kan verdwijnen. Norm U vult u in hoeveel woorden de leerling gemiddeld per minuut moet lezen om door te mogen naar de volgende lijst. Als u hier bijvoorbeeld 40 invult, dan moet de leerling gemiddeld 40 woorden per minuut lezen om naar een volgende lijst te worden doorgezet. Normaal gesproken houdt u de norm tussen de Als u letters flitst, kan de norm wat verder omhoog. Hierbij kunt u tot 60 letters per minuut gaan. U moet deze norm aanpassen aan de leerling. Als de norm te hoog ligt dan gaat de uitdaging voor de leerling verloren en kan het frustrerend werken voor kinderen. Als u zinnen flitst moet u de norm heel voorzichtig hanteren (liever zelfs geen norm hanteren). Bij het flitsen van zinnen gaat het meer om de oefening op zich, dan om het aantal zinnen dat de leerling leest. De leerling zal de woordenlijst niet in één keer halen. Hij/zij zal er in het algemeen een aantal beurten over doen. Als het erg moeilijk is voor de leerling, dan kunt u het ook opbouwen. U zet de norm dan eerst bijvoorbeeld wat lager. Als de leerling de lijst gehaald heeft, probeert u die lijst de volgende beurt nog eens, maar dan op de oorspronkelijke norm. Als het erg moeilijk blijft voor de leerling, dan moet u misschien eenvoudiger woordenlijsten kiezen. Werktijd Hier vult u in hoelang u met de leerling wilt werken. Eén minuut is een gebruikelijke tijd. U geeft de tijd op in seconden. Het kan voor een leerling uitdagend zijn om twee keer achter elkaar één minuut te flitsen. De tweede keer kan de leerling dan zijn score verbeteren. Dit is natuurlijk alleen uitdagend als het om dezelfde lijst gaat. Directe auditieve feedback na: Bij het oplezen kunt u nu gebruik maken van: "directe auditieve feed-back". Dit houdt in dat Flits het geflitste woord voorzegt als de leerling niet binnen een gestelde tijd het woord zegt. Met deze techniek wordt voorkomen dat een leerling de tijd krijgt om een woord te spellen. Door het voorzeggen van het woord wordt de koppeling tussen de uitspraak en het beeld doelgericht getraind. Deze training richt zich het vloeiend lezen; één van de meest opvallende problemen bij kinderen met dyslexie. Animatie tonen Om de leerling te motiveren, verschijnt tijdens het flitsen een skelter op het scherm. Als de leerling het goed doet dan gaat de skelter rijden. Hoe beter het gaat, hoe sneller de skelter rijdt. Als de auto aan het einde komt, dan heeft de leerling de lijst gehaald. Ook de skelter kunt u uitschakelen. Dit kan ook tijdens het werken. Duim tonen Iedere vijf seconden controleert Flits tijdens het oplezen van woorden of de leerling aan de ingestelde norm voldoet. Als dat zo is dan verschijnt een duim in beeld. Deze duim blijft in beeld, zolang de leerling op of boven de ingestelde 8

9 norm leest. Komt het gemiddelde onder de norm dan verdwijnt de duim en zal pas weer verschijnen als het gemiddelde op of boven de norm komt. Deze optie is vooral als stimulans bedoeld voor de leerling en de leerling enige feedback te geven op zijn werken. Vindt u, of de leerling, de duim echter afleiden dan kunt u de optie uitschakelen door Duim tonen niet actief te maken. Dit kan ook tijdens het werken. Wees echter niet te vlug met het uitschakelen van de duim, de leerlingen moeten ook even de tijd hebben om er aan te wennen. Staafdiagram tonen Na het flitsen wordt in een histogram de vooruitgang van de leerling getoond. Dit is niet altijd gewenst. Als bijvoorbeeld zinnen flitst, dan gaat het meer om de oefening op zich dan om het aantal woorden dat de leerling uiteindelijk leest. In die gevallen kunt u het tonen van het histogram uitzetten. Tabblad natypen De belangrijkste velden en knoppen zijn: Flitsduur Zie tabblad oplezen. Pauzeduur Zie tabblad oplezen. Afvinken na Als de leerling de woorden moet natypen, dan houdt Flits voor een zogenaamde typlijst bij. Hierin bewaart Flits welke woorden de leerling correct heeft nagetypt. Als de leerling een woord twee keer correct heeft nagetypt, dan wordt het betreffende woord afgevinkt. Dat betekent dat de leerling het woord niet meer aangeboden krijgt. Hier vult u in hoe vaak een leerling een woord correct moet natypen voordat het wordt afgevinkt. Als een bepaald percentage woorden zo is afgevinkt (zie: Norm), dan heeft de leerling de lijst gehaald. Als de leerling de lijst niet in één beurt haalt, wat heel gebruikelijk is, dan bewaart Flits de typlijst voor de volgende beurt. De leerling hoeft dus niet steeds opnieuw te beginnen. Norm Hier vult u in welk percentage woorden van de lijst afgevinkt moet zijn om naar de volgende lijst te kunnen. Werktijd Hier geeft u aan hoelang de leerling moet werken als deze de woorden moet natypen. Een gebruikelijke tijd is vijf minuten. Herkansingen Hier geeft u aan hoe vaak de leerling een woord opnieuw mag intypen voordat het wordt overgeslagen. Flitswijze na een fout Als de leerling bij het natypen een fout maakt, dan wordt het woord herhaald (als Herkansingen op 1 of meer staat). Flits kan het woord dan op een andere manier tonen, dan de oorspronkelijke flitswijze. Hiermee geeft Flits een hint over de correcte schrijfwijze. Als de woorden auditief worden aangeboden, dan wordt het woord ook op deze manier geflitst. Tabblad snellezen De belangrijkste velden en knoppen zijn: 9

10 Snelheid Hier geeft hoelang een deel van de tekst op het scherm zichtbaar moet blijven voordat het volgende deel wordt getoond. Het is min of meer vergelijkbaar met de flitsduur uit de vorige tabbladen. Aantal woorden Hier geeft u in aan hoe groot het zinsdeel is dat Flits laat zien. Dit wordt aangegeven in woorden. Dit aantal geldt overigens steeds per regel tekst. Als u dit bijvoorbeeld heeft ingesteld op 3 en het einde van de zin nog maar uit 2 woorden bestaat, dan laat Flits deze 2 woorden zien en niet de laatste 2 woorden plus het eerste woord van de volgende regel. Extra pauze leestekens Als het zinsdeel dat wordt getoond leestekens bevat, dan wordt een extra pauze ingelast. Hier geeft u aan hoeveel sec. extra pauze moet worden genomen. Tabblad zelfstandig In het tabblad Zelfstandig kunt u aangeven welke activiteiten de leerling zelfstandig mag doen en welke niet. Zo kunt u bijvoorbeeld aangeven dat een leerling wel zijn/haar eigen vooruitgang kan bekijken, maar niet zelf een werkblad mag afdrukken. Oefenen Start de leerlingenmodule en klik op Oefenen. Kies de juiste groep met de knop Kies een groep. Klik dan op Oefenen. 10

11 De gekozen oefenmodule start. Als de leerling klaar is, keert de leerling automatisch in dit scherm terug. U ziet dat de leerling ook veel mogelijkheden heeft om zelfstandig te oefenen: de leerling kan ook zelf een werkblad afdrukken en een huiswerk-usbstick maken en zijn/haar eigen vooruitgang bekijken. U kunt deze mogelijkheden per leerling aan- of uitzetten. Zie lerarenmodule Leerling instellen Niveau Tabblad Zelfstandig. Resultaten Start de lerarenmodule en kies Resultaten bekijken Staafdiagram. Klik op één van de staafjes om het beurtenverloop in detail te bekijken. Klik met de rechter-muisknop op een staafke om direct de leerlinginstellingen te wijzigen. Klik op één van de vakjes om de resultaten van die beurt te bekijken. 11

12 U kunt de resultaten ook bekijken met de menukeuzes Typlijsten en Moeilijke-woordenlijsten. Het Tekstrapport is hierbij heel interessant omdat het u ook adviezen geeft met betrekking tot de leerlinginstellingen. Het Centrale Zorgoverzicht Het Centrale zorgoverzicht geeft u in één overzicht de resultaten van een leerling in de programma's waarin gewerkt wordt. U hoeft dus niet meer alle programma's af te lopen om toch een goed overzicht te krijgen van de vooruitgang van de leerling. Daarmee is het Centrale zorgoverzicht een handige vinger aan de pols. Het centrale zorgoverzicht ziet welke programma's zijn geïnstalleerd en laat van deze programma's de resultaten zien. Dit is een samenvatting van de vooruitgang en vaak een overzicht van de moeilijke woorden of sommen. Klik op de knop Kopieer om de inhoud van het overzicht te kopiëren en te gebruiken in een verslag. De huiswerk-usbstick Regelmatig vragen ouders om oefeningen die ze thuis met hun kind kunnen doen. De huiswerk-usbstick van Flits geeft de ouders deze mogelijkheid. U zult geen diskette in de doos vinden met de titel "Huiswerk-usbstick". Dit komt omdat Flits zelf een huiswerk-usbstick kan aanmaken. Flits kopieert daarbij het oefenprogramma naar een memorystick en stelt de leerlinggegevens in. Hierbij neemt Flits de instellingen over die u heeft aangegeven. U hoeft dus niet bang te zijn dat de ouders de verkeerde oefening kiezen. De huiswerk-usbstick oefent zowel het oplezen als het natypen van woorden. Bij het aanmaken van de huiswerk-usbstick kopieert Flits 10 woordenlijsten naar de diskette. Dat is de woordenlijst waar het kind op dat moment mee bezig is, plus de volgende 9 lijsten. 12

13 Huiswerk-usbstick flits oplezen Huiswerk-usbstick flits natypen 13

Spellingswerk 3. Remediërend oefenen na onvoldoende Cito dictee of PI dictee. Zelf de spelingscategorieën kiezen die de leerling moet oefenen

Spellingswerk 3. Remediërend oefenen na onvoldoende Cito dictee of PI dictee. Zelf de spelingscategorieën kiezen die de leerling moet oefenen tel. 0174-610052, e-mail: info@nib.nl, internet: www.nib.nl Spellingswerk 3 Spellingswerk 3 is speciaal voor kinderen met ernstige spellingsproblemen, maar kan ook uitstekend worden gebruikt om kinderen

Nadere informatie

Handleiding Personeelsmanagementtool

Handleiding Personeelsmanagementtool Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Procesbeschrijving... 4 Inloggen... 6 Online Solliciteren... 7 Solliciteren op de site... 7 Home... 8 Nieuws... 9 Afdeling... 9 Loonstrooken... 9 Nieuw bericht maken... 10 Veldbeschrijving

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

Helpdesk. Credits. Website http://helpdesk.zmg.nl E-mail helpdesk@zmg.nl Telefoon 0343-473899. Kijken en kiezen met picto s leren lezen (cd-rom)

Helpdesk. Credits. Website http://helpdesk.zmg.nl E-mail helpdesk@zmg.nl Telefoon 0343-473899. Kijken en kiezen met picto s leren lezen (cd-rom) Helpdesk Mocht u of uw systeembeheerder vastlopen met Kijken en kiezen dan kunt u de helpdesk raadplegen. Op de helpdeskwebsite http://helpdesk.zmg.nl (zonder www!) worden veelvoorkomende vragen beantwoord.

Nadere informatie

Handleiding Communicate By Choice versie 1.4

Handleiding Communicate By Choice versie 1.4 1 Noteer hier uw registratiecode 2 Voorwoord Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van dit Widgit product! Onze software is uitvoerig getest op verschillende systemen. Mocht u problemen ondervinden met

Nadere informatie

Handleiding Muiswerk 5.0

Handleiding Muiswerk 5.0 Handleiding Muiswerk 5.0 2011 Muiswerk Educatief Copyright Muiswerk Educatief Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Handleiding. Eduscope ApplicatieBeheer

Handleiding. Eduscope ApplicatieBeheer Handleiding Eduscope ApplicatieBeheer INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Introductie 3 2 Eduscope ApplicatieBeheer 5 2.1 Inloggen....................................... 5 2.2 Algemeen......................................

Nadere informatie

Chatfone gebruikershandleiding. Versie 2.0

Chatfone gebruikershandleiding. Versie 2.0 Chatfone gebruikershandleiding Versie 2.0 1 Introductie Met behulp van deze handleiding kunt u gemakkelijk uw weg vinden binnen Chatfone. Elke functie van Chatfone wordt besproken in een apart hoofdstuk.

Nadere informatie

Handleiding Muiswerk Online

Handleiding Muiswerk Online Handleiding Muiswerk Online Versie 2.2 (Indri) Copyright Muiswerk Educatief Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Tangram 2000 schooladministratiesysteem versie 5.4.0 augustus 2008 Een programma van:

Tangram 2000 schooladministratiesysteem versie 5.4.0 augustus 2008 Een programma van: Tangram 2000 schooladministratiesysteem versie 5.4.0 augustus 2008 Een programma van: ICWL Tureluur 13 telefoon: (0514) 569908 e-mail : info@icwl.nl 1 Handleiding Tangram 2000 2 Vooraf 2.1 Omschrijving

Nadere informatie

Handleiding. Pravoo Digitaal - versie januari 2013

Handleiding. Pravoo Digitaal - versie januari 2013 Handleiding INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Introductie 4 1.1 Hoe werkt Pravoo Digitaal?............................ 5 I Het Basispakket 6 2 Instructie voor docenten 7 2.1 Doelstellingen en kenmerken van

Nadere informatie

Documentatie ELLO:2. Voorwoord

Documentatie ELLO:2. Voorwoord Documentatie ELLO:2 Voorwoord Deze handleiding is geschreven voor ELLO:2, ofwel Eduliga Leeromgeving 2. De Ello versie op het moment van schrijven is 2.21 Geschreven door: Patrick Knoben en Luc Gommans

Nadere informatie

Oefeningen maken in PowerPoint

Oefeningen maken in PowerPoint Oefeningen maken in PowerPoint Het is in PowerPoint mogelijk om allerhande oefeningen te maken. Een gewone PowerPoint presentatie kan een fotoreportage, een gesproken boek of een leesoefening worden. Om

Nadere informatie

WoordenSTART Database Manager

WoordenSTART Database Manager Een praktische gebruikershandleiding bij de WoordenSTART Database Manager Copyright AmbraSoft 2005-2006 AmbraSoft WoordenSTART Database Manager 1. INLEIDING 3 2. OPSTARTEN 4 3. WACHTWOORD 5 4. MENUSCHERM

Nadere informatie

UNIFORM-Agri Handleiding Management. Versie 4.x

UNIFORM-Agri Handleiding Management. Versie 4.x UNIFORM-Agri Handleiding Management Versie 4.x INHOUD 1. INSTALLATIE- EN OPSTARTPROCEDURE 3 1.1 INSTALLATIE 3 1.2 OPSTARTEN VAN HET PROGRAMMA 3 1.3 WERKEN MET DE GEGEVENS VAN UW BEDRIJF 3 1.4 REGISTRATIE

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Got it?! Taal

Gebruikershandleiding Got it?! Taal Gebruikershandleiding Got it?! Taal Deel A INSTRUCTIE VOOR DE DOCENT... 3 1 Hoe activeer ik mijn licentie voor Got it?! Taal?... 4 2 Groepenregie... 5 2.1 Hoe maakt u een groep aan?... 5 3 Beheer... 8

Nadere informatie

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011 Handleiding INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Introductie 4 1.1 Hoe werkt EGGO Digitaal?............................ 5 1.2 Varianten EGGO-kaart.............................. 5 2 Instructie voor docenten 7

Nadere informatie

Z wijsen S oftware Manager 1.1

Z wijsen S oftware Manager 1.1 zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 1 Zwijsen Z wijsen S oftware Manager 1.1 Gebruikershandleiding en technische handleiding zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 2 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Handleiding Rekenrijk-software. Wolters-Noordhoff

Handleiding Rekenrijk-software. Wolters-Noordhoff Handleiding Rekenrijk-software Wolters-Noordhoff Inhoudsopgave 1 Algemene beschrijving Rekenrijk-software... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Beschrijving in grote lijnen... 3 1.3 Systeemeisen... 6 1.4 Netwerkeisen...

Nadere informatie

DOCENTENHANDLEIDING ALFABETER LEZEN ONLINE. url: www.alfabeter.eu/lezen

DOCENTENHANDLEIDING ALFABETER LEZEN ONLINE. url: www.alfabeter.eu/lezen DOCENTENHANDLEIDING ALFABETER LEZEN ONLINE url: www.alfabeter.eu/lezen april 2013 INHOUDSOPGAVE DOCENTENHANDLEIDING ALFABETER LEZEN ONLINE... 3 INLEIDING... 3 LEREN LEZEN DOOR VOLWASSENEN... 3 Frans en

Nadere informatie

Handleiding ClaroRead

Handleiding ClaroRead Handleiding ClaroRead Welkom bij ClaroRead Welkom bij ClaroRead. ClaroRead is speciaal ontwikkeld om het werken met de computer te vereenvoudigen. De volledige integratie met Microsoft Word helpt u bij

Nadere informatie

Handleiding ILIAS. Dit is de Nederlandse handleiding voor ILIAS 4.2.2

Handleiding ILIAS. Dit is de Nederlandse handleiding voor ILIAS 4.2.2 Handleiding ILIAS Dit is de Nederlandse handleiding voor ILIAS 4.2.2 G. Smits 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Inloggen... 5 De pagina editor... 8 Paragraaf invoegen... 9 Media invoegen... 12 Voer vraag

Nadere informatie

Word. Inleiding. De basis

Word. Inleiding. De basis Word Inleiding Word is een tekstverwerkingsprogramma. Het is één van de programma s uit het Microsoft Officepakket, een softwarepakket met meerdere veelgebruikte kantoortoepassingen zoals ook een e-mailprogramma(outlook),

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 3 Functionaliteit:... 3 Systeemeisen:... 4 1. Factuur2King starten... 5

Nadere informatie

Instructieboekje. Versie: 20090921

Instructieboekje. Versie: 20090921 Instructieboekje Versie: 20090921 Inhoudsopgave Wat is E-Portfolio VIER?... 3 Hulp nodig?... 4 Het programma opstarten... 5 Inloggen... 6 Het hoofdscherm (Home)... 7 Wie mag wat?... 8 Wie laat je meekijken?...

Nadere informatie

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e Handleiding alexioncrm alexion s o f t w a r e INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 6 Missie... 6 Inleiding... 6 Doelstellingen... 7 Support via Hulp op Afstand... 8 1 Basis Alexion CRM... 9 1.1

Nadere informatie

Handboek van Type Trainer. Håvard Frøiland Andreas Nicolai Sebastian Gottfried Vertaler/Nalezer: Jaap Woldringh

Handboek van Type Trainer. Håvard Frøiland Andreas Nicolai Sebastian Gottfried Vertaler/Nalezer: Jaap Woldringh Håvard Frøiland Andreas Nicolai Sebastian Gottfried Vertaler/Nalezer: Jaap Woldringh 2 Inhoudsopgave 1 Leren blind typen met Type Trainer 7 1.1 Inleiding........................................... 7 1.1.1

Nadere informatie

SOFTWIJS. Microsoft Windows en Office serie. Word 2003. (c) Softwijs, November 2011. Speciale Editie

SOFTWIJS. Microsoft Windows en Office serie. Word 2003. (c) Softwijs, November 2011. Speciale Editie SOFTWIJS Microsoft Windows en Office serie Word 2003 Speciale Editie MICROSOFT WINDOWS EN OFFICE SERIE Word 2003 Speciale Editie Softwijs Julianastraat 17 7161 CP Neede Tel. 0545-295813 Website: http://www.softwijs.nl

Nadere informatie

Database Manager AmbraSoft

Database Manager AmbraSoft Database Manager AmbraSoft Een praktische gebruikershandleiding Schoolpakket 10 Database Manager AmbraSoft De Database Manager maakt deel uit van Schoolpakket 10. Copyright AmbraSoft 1994-2006 Database

Nadere informatie

Handleiding Protas Zermelo Software BV pagina 1

Handleiding Protas Zermelo Software BV pagina 1 Handleiding Protas Zermelo Software BV pagina 1 PROTAS Hét programma voor het VOLAUTOMATISCH inroosteren van oudergesprekken releasedatum handleiding: 2 maart 2012 Zermelo Software BV Inleiding Protas

Nadere informatie