Flits 3. Lezen: Op welke manieren kan ik flitsen? tel , internet:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Flits 3. Lezen: Op welke manieren kan ik flitsen? tel. 0174-610052, e-mail: info@nib.nl, internet: www.nib.nl"

Transcriptie

1 tel , internet: Flits 3 Door leerkrachten, remedial teachers en logopedisten het meest gebruikte flitswoordenprogramma voor het trainen van de directe woordherkenning bij dyslectische kinderen. Zet Flits 3 in voor kinderen met ernstige leesproblemen (dyslexie) of gebruik Flits 3 voor kinderen met een zwakke spelling. Lezen Directe woordherkenning Als u Flits 3 inzet voor kinderen met dyslexie die problemen hebben met de directe woordherkenning. Deze leerlingen lezen bijvoorbeeld nog gedeeltelijk spellend of het leestempo ligt te laag. Door middel van woordflitsoefeningen wordt de directe woordherkenning getraind. Hierbij laat de leerkracht een woord op het scherm flitsen waarbij de leerling het woord zo snel mogelijk opleest. Als de leerling een aantal woorden per minuut leest, dan wordt de volgende beurt automatisch de volgende lijst gekozen. Directe auditieve feedback Daarbij moet voorkomen worden dat de leerling terug moet vallen in het spelende lezen. Met "directe auditieve feedback" voorkomt Flits dat de leerling gaat spellen. Als de leerling het woord niet op tijd zegt, dan spreekt Flits het woord uit. Hiermee wordt het geflitste woord als het ware als één geheel, zowel het woordbeeld als de uitspraak, in het geheugen van de leerling vastgelegd. Hiermee wordt de vloeiendheid (fluency) van het lezen versterkt. Snellezen Snellezen is een nieuwe optie in Flits. Hierbij gaat het erom een tekst op het scherm in een bepaald tempo te lezen. Van deze tekst wordt steeds een bepaald deel zichtbaar gemaakt. De leerling leest dit deel op. De leerkracht heeft verschillende mogelijkheden om de leestaak te variëren in moeilijkheid. De oefening is vooral bedoeld voor kinderen die woord voor woord lezen of onvoldoende snelheid hebben bij het lezen van teksten. De oefening kan vooral goed worden ingezet in combinatie met flitsoefeningen op woordniveau met Flits Oplezen. Bij het snellezen kan Flits niet zelf bepalen of de leerling voldoende heeft geoefend en door mag naar de volgende lijst (is tekst). U kunt dat na de oefenbeurt zelf aangeven door een selectievakje aan te vinken. Spelling Bij de spelling heeft u met Flits een feilloos trainingssysteem voor de training van woordpakketten. Ieder woordpakket wordt systematisch en doeltreffend getraind volgens een uitgekiende methode en met de nieuwe spraakuitbreiding laat u ieder Nederlands woord uitspreken. U kunt de woordenlijsten zelf uitbreiden en wijzigen. Verder kunt u verschillende werkbladen laten afdrukken. Ook kunt u Flits een huiswerk-usbstick op maat laten maken. Lezen: Op welke manieren kan ik flitsen? U kunt de woorden op verschillende manieren laten flitsen. Een aantal voorbeelden: Het gehele woord Ieder woord zal steeds in zijn geheel getoond worden. Dit is de standaard instelling. 1

2 In lettergrepen De woorden worden per lettergreep geflitst. De pauze tussen twee lettergrepen kunt u bij de pauzeduur instellen. Flits verdeelt de woorden zelf in lettergrepen. De instelling "In lettergrepen" is heel goed bruikbaar bij het oefenen van een nieuwe lijst met meerlettergrepige woorden. U oefent deze lijst eerst in lettergrepen en als de leerling de woorden redelijk kent, dan kunt u overgaan op "Het gehele woord". Letters De woorden worden per letter geflitst. De pauze tussen twee letters kunt u bij de pauzeduur instellen. Flits verdeelt de woorden zelf in letters. U kunt een lijst (eigenlijk alleen bij eenlettergrepige woorden) eerst in letters oefenen en later, als dat goed gaat, het gehele woord. Alleen de medeklinkers (spellende lezers) Bij "Alleen de medeklinkers" worden alleen de medeklinkers getoond en staat op de plaats van de klinkers een puntje. In clusters (visuele synthese) Met de instelling "In clusters" wordt het cluster eerst geflitst en dan de rest van het woord. Het cluster is daarbij rood. Hier kunt u de visuele synthese (het snel herkennen van lettergroepen) extra mee oefenen. Zinnen U kunt ook hele zinnen flitsen. Verder kunt u nog links of rechts flitsen, half, opbouwend per woord en opbouwend per letter. Natypen: Hoe houdt Flits de resultaten bij en wanneer zijn de resultaten voldoende? Als de leerling fouten maakt bij het intypen van de woorden, dan geeft Flits de fout nauwkeurig aan. Het woord wordt dan nog eens aangeboden. De leerling moet hierbij een bepaald percentage woorden twee keer achter elkaar goed natypen. Dan wordt het woord afgevinkt en komt niet meer terug. De leerling mag hier natuurlijk meerdere beurten over doen. Flits houdt precies bij welke woorden al goed zijn nagetypt. Dit wordt bijgehouden in de zogenaamde "typlijst" van de leerling. Deze typelijst kunt u altijd opvragen. Hier ziet u dat de leerling het woord "behulp" niet meer krijgt aangeboden. De leerling heeft het twee keer achter elkaar goed ingetypt. 2

3 Het woord "geheel" is drie keer aangeboden, maar de leerling heeft het pas één keer goed nagetypt. Als de leerling het woord de volgende keer weer fout natypt, dan springt de teller weer op nul, want de leerling moet het woord twéé keer achtereen goed natypen. U kunt dit natuurlijk per leerling instellen. De dag voor het einddictee Lees het tekstrapport en maak handig gebruik van de informatie over de woorden die de kinderen nog moeilijk vinden. Laat het tekstrapport via de aan u opsturen. De dag voor het einddictee bekijkt u het tekstrapport van de groep. U ziet hier welke woorden iedere leerling nog moeilijk vindt. Als laatste vindt u een overzicht van de moeilijkste woorden voor de hele groep. Dit overzicht kunt prima gebruiken om de moeilijkste woorden voor het dictee nog even met de groep te herhalen. U kunt het rapport ook via de laten bezorgen op de dag voordat u het dictee geeft! Pastoor van Arsschool, Haviklaan 1, 2566 XA Den Haag Rapportage Flits 3. Groep groep Kees Kees is nu bezig met het natypen van de woordenlijst: Tweelettergrepige woorden met be-, ge-, ver (verstand). Kees is nog bezig met de volgende woorden in de lijst: Woord Achtereen correct Totaal nagetypt bedrijf 1 2 bekend 1 1 beleefd 0 1 beroemd 1 3 beslist 1 1 besluit 1 1 bestuur 1 2 bewust 0 0 bezit 0 0 bezwaar 0 0 geheel 0 0 geheim 0 0 gehoor 0 0 geloof 0 0 gemak 0 0 geval 0 0 gevolg 0 0 gewicht 0 0 verstand 0 0 vervoer 0 0 Fred Fred is nu bezig met het natypen van de woordenlijst: Tweelettergrepige woorden met be-, ge-, ver (verstand). Fred is nog bezig met de volgende woorden in de lijst: Woord Achtereen correct Totaal nagetypt bekend 1 1 beroemdst 0 0 beroep 1 1 beslist 1 1 3

4 besluit 0 0 bezwaar 0 0 gebruik 0 0 geheel 1 3 geheim 0 0 gehoor 1 3 geloof 1 1 gemak 1 2 gevolg 0 0 gewicht 1 1 gezin 0 0 verstand 0 0 vervoer 0 0 De moeilijkste woorden van de leerling die lijsten natypen in deze groep zijn (van boven naar beneden en van links naar rechts): gehoor (3) geheel (3) beroemd (3) gemak (2) bestuur (2) beslist (2) bekend (2) bedrijf (2) gewicht (1) geloof (1) besluit (1) beroep (1) beleefd (1) vervoer (0) verstand (0) gezin (0) gevolg (0) geval (0) geheim (0) gebruik (0) bezwaar (0) bezit (0) bewust (0) beroemdst (0) Achter ieder woord ziet u tussen haakjes hoe vaak het woord opnieuw is aangeboden. Spraak Voor de spraakmodule maken we gebruik van "Fluency". U heeft via Flits een licentie op het gebruik van deze tekstnaar-spraak machine. Dit is zogenaamde "synthetische spraak". Dat wil zeggen dat het woord dat moet worden uitgesproken, door Fluency wordt opgebouwd. Het is dus geen geluidsbestand dat door een persoon is ingesproken. Het grote voordeel is dat ieder woord kan worden uitgesproken. Daar staat tegenover dat spraak die door een persoon is ingesproken altijd kwalitatief beter is. Bij het invoeren van een leerling kunt aangeven hoe de woorden moeten worden aangeboden: auditief, visueel of beide. Verder kunt u het volume en het leestempo opgeven. De leerling kan bij het oefenen ook het volume en leestempo wijzigen. Flucency is een product van "Van Dale Data" in Utrecht. Zie onze site voor spraakvoorbeelden. Grafisch verslag Flits kan verschillende overzichten van de door de leerlingen behaalde resultaten presenteren. Eén daarvan is het grafische verslag. Hierbij gaat u steeds uit van een staafdiagram waarop u ziet hoever de leerling al gevorderd is. Van hieruit kunt u van iedere leerling een lijndiagram van het beurtenverloop opvragen. Vanuit het lijndiagram kunt u nog verder op de resultaten van een leerling "inzoomen" en de resultaten van één bepaalde beurt bekijken. 4

5 Als u op één van de staafjes klikt, kunt u het beurtenverloop van de leerling bekijken. Door op één van de vakjes te klikken kunt u de resultaten van die beurt in detail bekijken. Tekstrapport Een tekstrapport geeft een verslag van de prestaties van de leerling in de vorm van een tekst. De prestaties van de leerling worden door Flits bekeken en beoordeeld. U krijgt adviezen en aanwijzingen. Het tekstrapport is met name een belangrijke informatiebron bij het aanpassen van de leerlinginstellingen. Leerlingen invoeren, oefenen en de resultaten bekijken Flits maakt 3 iconen aan bij de installatie: Flits 3 leerling Hiermee start u de leerlingenmodule. Flits 3 leraar Hiermee start u de lerarenmodule om o.a. het niveau voor een leerling in te stellen, de resultaten te bekijken etc. 5

6 Centrale leerlingendatabase Hier voert u de groepen en de leerlingen in. Leerlingen invoeren Flits 3 maakt gebruik van een centrale leerlingendatabase. Hier voert u alle groepen en leerlingen in. Andere programma s maken later ook gebruik van deze centrale leerlingendatabase. U hoeft de groepen en de leerlingen dus maar één keer in te voeren. In de lerarenmodule van Flits stelt u het niveau voor de leerling in. Dubbelklik op het icoontje van de centrale leerlingendatabase om deze te starten. U kunt ook de lerarenmodule starten en klikken op Centrale Leerlingendatabase Groepen en leerlingen. Nu start de Centrale leerlingendatabase. U ziet 3 tabbladen: Groepen, Leerlingen en Log. U kunt de voorbeeldgroepen eventueel verwijderen of de naam wijzigen. U hoeft nooit de ingevoerde wijzigingen te "bevestigen". Hoofdwerk slaat al uw wijzigingen automatisch op. Klik op Nieuwe groep om een nieuwe groep te maken. Type de naam in het veld Naam groep. Klik op het tabblad Leerlingen om leerlingen in te voeren. Klik op Nieuwe leerling. De cursor verschijnt in het veld Voornaam. Typ de naam. Als u nog een leerling wilt invoeren, klik dan weer op Nieuwe leerling. Hoofdwerk slaat steeds automatisch uw invoer op. Klik op Meer instellingen om ook de achternaam e.d. in te voeren. Dit is echter niet verplicht en u kunt het later ook nog doen. U kunt de leerlingen ook importeren via een zogenaamd "edex-bestand". Klik op Help voor aanwijzigen. Nu bent u klaar om het niveau voor de leerlingen in te stellen. Start de lerarenmodule en kies Niveau leerling instellen Niveau. 6

7 Kies de groep. Klik op Kies woordenlijst (de knop met het vergrootglas). U hoeft uw invoer niet te bevestigen; Flits bewaart automatisch alles wat u invoert. U ziet 5 tabbladen. Tabblad algemeen De belangrijkste velden en knoppen zijn: Woordenlijstmap en woordenlijst Kies een woordenlijstmap en een woordenlijst. Voor de naam van de woordenlijst vindt u het nummer van de lijst. Instellen voor meerdere leerlingen Klik op de knop om voor meerdere leerlingen in één keer een woordenlijst in te stellen. Flitswijze In dit veld geeft u aan op welke wijze de woorden getoond moeten worden. U ziet dat ook hier een zaklampje staat. Als u hierop klikt, krijgt u een meer uitgebreid dialoogvenster op het scherm om de flitswijze in te stellen. Lettertype Kies een lettertype. Hier kiest u het gewenste lettertype. Voor de jongere kinderen is een lettertype als "Arial" of "Helvetica" goed. Voor de oudere kinderen kunt u ook gebruik maken van andere lettertypen zoals "Times New Roman". Tabblad oplezen De belangrijkste velden en knoppen zijn: 7

8 Flitsduur In het veld Flitsduur vult u in hoeveel seconden een woord voor de leerling op het scherm zichtbaar moet blijven. Bij het flitsen van de woorden moet u streven naar een flitsduur tussen de 0.10 en 0.20 seconden. Soms moet u dit opbouwen. U oefent dan eerst een lijst met een flitsduur van bijvoorbeeld 0.50 seconden. Als dit goed gaat, dan kunt u de flitsduur verlagen en dezelfde lijst nog eens oefenen. Dit gaat natuurlijk niet allemaal in één beurt. Voor veel kinderen is één minuut geconcentreerd flitsen een hele opgave. U kunt direct daarna vaak nog wel een tweede beurt geven, om bijvoorbeeld de voorgaande beurt te verbeteren. Pauzeduur Hier geeft u de pauze aan na het tonen van een letter of lettergreep van een woord. Dit is vooral van belang als u de woorden in letters of lettergrepen laat flitsen. Als de Flitsduur kleiner is dan de Pauzeduur, dan wordt als laatste pauze de Pauzeduur aangenomen. Dit is om de voorkomen dat het woord na de laatste letter of na de laatste lettergreep te snel kan verdwijnen. Norm U vult u in hoeveel woorden de leerling gemiddeld per minuut moet lezen om door te mogen naar de volgende lijst. Als u hier bijvoorbeeld 40 invult, dan moet de leerling gemiddeld 40 woorden per minuut lezen om naar een volgende lijst te worden doorgezet. Normaal gesproken houdt u de norm tussen de Als u letters flitst, kan de norm wat verder omhoog. Hierbij kunt u tot 60 letters per minuut gaan. U moet deze norm aanpassen aan de leerling. Als de norm te hoog ligt dan gaat de uitdaging voor de leerling verloren en kan het frustrerend werken voor kinderen. Als u zinnen flitst moet u de norm heel voorzichtig hanteren (liever zelfs geen norm hanteren). Bij het flitsen van zinnen gaat het meer om de oefening op zich, dan om het aantal zinnen dat de leerling leest. De leerling zal de woordenlijst niet in één keer halen. Hij/zij zal er in het algemeen een aantal beurten over doen. Als het erg moeilijk is voor de leerling, dan kunt u het ook opbouwen. U zet de norm dan eerst bijvoorbeeld wat lager. Als de leerling de lijst gehaald heeft, probeert u die lijst de volgende beurt nog eens, maar dan op de oorspronkelijke norm. Als het erg moeilijk blijft voor de leerling, dan moet u misschien eenvoudiger woordenlijsten kiezen. Werktijd Hier vult u in hoelang u met de leerling wilt werken. Eén minuut is een gebruikelijke tijd. U geeft de tijd op in seconden. Het kan voor een leerling uitdagend zijn om twee keer achter elkaar één minuut te flitsen. De tweede keer kan de leerling dan zijn score verbeteren. Dit is natuurlijk alleen uitdagend als het om dezelfde lijst gaat. Directe auditieve feedback na: Bij het oplezen kunt u nu gebruik maken van: "directe auditieve feed-back". Dit houdt in dat Flits het geflitste woord voorzegt als de leerling niet binnen een gestelde tijd het woord zegt. Met deze techniek wordt voorkomen dat een leerling de tijd krijgt om een woord te spellen. Door het voorzeggen van het woord wordt de koppeling tussen de uitspraak en het beeld doelgericht getraind. Deze training richt zich het vloeiend lezen; één van de meest opvallende problemen bij kinderen met dyslexie. Animatie tonen Om de leerling te motiveren, verschijnt tijdens het flitsen een skelter op het scherm. Als de leerling het goed doet dan gaat de skelter rijden. Hoe beter het gaat, hoe sneller de skelter rijdt. Als de auto aan het einde komt, dan heeft de leerling de lijst gehaald. Ook de skelter kunt u uitschakelen. Dit kan ook tijdens het werken. Duim tonen Iedere vijf seconden controleert Flits tijdens het oplezen van woorden of de leerling aan de ingestelde norm voldoet. Als dat zo is dan verschijnt een duim in beeld. Deze duim blijft in beeld, zolang de leerling op of boven de ingestelde 8

9 norm leest. Komt het gemiddelde onder de norm dan verdwijnt de duim en zal pas weer verschijnen als het gemiddelde op of boven de norm komt. Deze optie is vooral als stimulans bedoeld voor de leerling en de leerling enige feedback te geven op zijn werken. Vindt u, of de leerling, de duim echter afleiden dan kunt u de optie uitschakelen door Duim tonen niet actief te maken. Dit kan ook tijdens het werken. Wees echter niet te vlug met het uitschakelen van de duim, de leerlingen moeten ook even de tijd hebben om er aan te wennen. Staafdiagram tonen Na het flitsen wordt in een histogram de vooruitgang van de leerling getoond. Dit is niet altijd gewenst. Als bijvoorbeeld zinnen flitst, dan gaat het meer om de oefening op zich dan om het aantal woorden dat de leerling uiteindelijk leest. In die gevallen kunt u het tonen van het histogram uitzetten. Tabblad natypen De belangrijkste velden en knoppen zijn: Flitsduur Zie tabblad oplezen. Pauzeduur Zie tabblad oplezen. Afvinken na Als de leerling de woorden moet natypen, dan houdt Flits voor een zogenaamde typlijst bij. Hierin bewaart Flits welke woorden de leerling correct heeft nagetypt. Als de leerling een woord twee keer correct heeft nagetypt, dan wordt het betreffende woord afgevinkt. Dat betekent dat de leerling het woord niet meer aangeboden krijgt. Hier vult u in hoe vaak een leerling een woord correct moet natypen voordat het wordt afgevinkt. Als een bepaald percentage woorden zo is afgevinkt (zie: Norm), dan heeft de leerling de lijst gehaald. Als de leerling de lijst niet in één beurt haalt, wat heel gebruikelijk is, dan bewaart Flits de typlijst voor de volgende beurt. De leerling hoeft dus niet steeds opnieuw te beginnen. Norm Hier vult u in welk percentage woorden van de lijst afgevinkt moet zijn om naar de volgende lijst te kunnen. Werktijd Hier geeft u aan hoelang de leerling moet werken als deze de woorden moet natypen. Een gebruikelijke tijd is vijf minuten. Herkansingen Hier geeft u aan hoe vaak de leerling een woord opnieuw mag intypen voordat het wordt overgeslagen. Flitswijze na een fout Als de leerling bij het natypen een fout maakt, dan wordt het woord herhaald (als Herkansingen op 1 of meer staat). Flits kan het woord dan op een andere manier tonen, dan de oorspronkelijke flitswijze. Hiermee geeft Flits een hint over de correcte schrijfwijze. Als de woorden auditief worden aangeboden, dan wordt het woord ook op deze manier geflitst. Tabblad snellezen De belangrijkste velden en knoppen zijn: 9

10 Snelheid Hier geeft hoelang een deel van de tekst op het scherm zichtbaar moet blijven voordat het volgende deel wordt getoond. Het is min of meer vergelijkbaar met de flitsduur uit de vorige tabbladen. Aantal woorden Hier geeft u in aan hoe groot het zinsdeel is dat Flits laat zien. Dit wordt aangegeven in woorden. Dit aantal geldt overigens steeds per regel tekst. Als u dit bijvoorbeeld heeft ingesteld op 3 en het einde van de zin nog maar uit 2 woorden bestaat, dan laat Flits deze 2 woorden zien en niet de laatste 2 woorden plus het eerste woord van de volgende regel. Extra pauze leestekens Als het zinsdeel dat wordt getoond leestekens bevat, dan wordt een extra pauze ingelast. Hier geeft u aan hoeveel sec. extra pauze moet worden genomen. Tabblad zelfstandig In het tabblad Zelfstandig kunt u aangeven welke activiteiten de leerling zelfstandig mag doen en welke niet. Zo kunt u bijvoorbeeld aangeven dat een leerling wel zijn/haar eigen vooruitgang kan bekijken, maar niet zelf een werkblad mag afdrukken. Oefenen Start de leerlingenmodule en klik op Oefenen. Kies de juiste groep met de knop Kies een groep. Klik dan op Oefenen. 10

11 De gekozen oefenmodule start. Als de leerling klaar is, keert de leerling automatisch in dit scherm terug. U ziet dat de leerling ook veel mogelijkheden heeft om zelfstandig te oefenen: de leerling kan ook zelf een werkblad afdrukken en een huiswerk-usbstick maken en zijn/haar eigen vooruitgang bekijken. U kunt deze mogelijkheden per leerling aan- of uitzetten. Zie lerarenmodule Leerling instellen Niveau Tabblad Zelfstandig. Resultaten Start de lerarenmodule en kies Resultaten bekijken Staafdiagram. Klik op één van de staafjes om het beurtenverloop in detail te bekijken. Klik met de rechter-muisknop op een staafke om direct de leerlinginstellingen te wijzigen. Klik op één van de vakjes om de resultaten van die beurt te bekijken. 11

12 U kunt de resultaten ook bekijken met de menukeuzes Typlijsten en Moeilijke-woordenlijsten. Het Tekstrapport is hierbij heel interessant omdat het u ook adviezen geeft met betrekking tot de leerlinginstellingen. Het Centrale Zorgoverzicht Het Centrale zorgoverzicht geeft u in één overzicht de resultaten van een leerling in de programma's waarin gewerkt wordt. U hoeft dus niet meer alle programma's af te lopen om toch een goed overzicht te krijgen van de vooruitgang van de leerling. Daarmee is het Centrale zorgoverzicht een handige vinger aan de pols. Het centrale zorgoverzicht ziet welke programma's zijn geïnstalleerd en laat van deze programma's de resultaten zien. Dit is een samenvatting van de vooruitgang en vaak een overzicht van de moeilijke woorden of sommen. Klik op de knop Kopieer om de inhoud van het overzicht te kopiëren en te gebruiken in een verslag. De huiswerk-usbstick Regelmatig vragen ouders om oefeningen die ze thuis met hun kind kunnen doen. De huiswerk-usbstick van Flits geeft de ouders deze mogelijkheid. U zult geen diskette in de doos vinden met de titel "Huiswerk-usbstick". Dit komt omdat Flits zelf een huiswerk-usbstick kan aanmaken. Flits kopieert daarbij het oefenprogramma naar een memorystick en stelt de leerlinggegevens in. Hierbij neemt Flits de instellingen over die u heeft aangegeven. U hoeft dus niet bang te zijn dat de ouders de verkeerde oefening kiezen. De huiswerk-usbstick oefent zowel het oplezen als het natypen van woorden. Bij het aanmaken van de huiswerk-usbstick kopieert Flits 10 woordenlijsten naar de diskette. Dat is de woordenlijst waar het kind op dat moment mee bezig is, plus de volgende 9 lijsten. 12

13 Huiswerk-usbstick flits oplezen Huiswerk-usbstick flits natypen 13

Spellingswerk 3. Remediërend oefenen na onvoldoende Cito dictee of PI dictee. Zelf de spelingscategorieën kiezen die de leerling moet oefenen

Spellingswerk 3. Remediërend oefenen na onvoldoende Cito dictee of PI dictee. Zelf de spelingscategorieën kiezen die de leerling moet oefenen tel. 0174-610052, e-mail: info@nib.nl, internet: www.nib.nl Spellingswerk 3 Spellingswerk 3 is speciaal voor kinderen met ernstige spellingsproblemen, maar kan ook uitstekend worden gebruikt om kinderen

Nadere informatie

Leerlingen invoeren, oefenen en de resultaten bekijken

Leerlingen invoeren, oefenen en de resultaten bekijken tel. 0174-610052, e-mail: info@nib.nl, internet: www.nib.nl Hoofdwerk 3 In het vernieuwde Hoofdwerk 3 is het automatiseren van de hoofdbewerkingen sterk uitgebreid en verbeterd. Voor ieder onderdeel van

Nadere informatie

Handleiding Flits 3 (C) NIB Software, november 2006

Handleiding Flits 3 (C) NIB Software, november 2006 Handleiding Flits 3 (C), november 2006 Flits 3 Uw beste hulp bij dyslexie. Inhoud 1 Inhoudsopgave 0 1 Inleiding 1 Spraak 3... 3 2 Over woordidentificatietechnieken... 3 3 Hoe is Flits... 3 opgebouwd? 5

Nadere informatie

de Digitale Taalkist Wat is de Digitale Taalkist? Over de Digitale Taalkist

de Digitale Taalkist Wat is de Digitale Taalkist? Over de Digitale Taalkist tel. 070-3682017, e-mail: info@nib.nl, internet: www.nib.nl de Digitale Taalkist Over de Digitale Taalkist De Digitale Taalkist zet een nieuwe stap in taalonderwijs en ICT! Een kist vol taalmogelijkheden

Nadere informatie

Handleiding Oefenen met spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen. Sietse Kuipers

Handleiding Oefenen met spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen. Sietse Kuipers Handleiding Oefenen met spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen Sietse Kuipers 1 Inhoud Inleiding... 3 Opstarten... 3 De Beheermodule... 3 Het programma aanpassen aan specifieke wensen... 4 Het Logboek

Nadere informatie

Tafel Totaal. Een praktische gebruikershandleiding bij. Tafel Totaal SP10. Tafel Totaal SP10

Tafel Totaal. Een praktische gebruikershandleiding bij. Tafel Totaal SP10. Tafel Totaal SP10 Tafel Totaal Een praktische gebruikershandleiding bij Tafel Totaal SP10 Tafel Totaal SP10 Het programma Tafel Totaal maakt deel uit van Schoolpakket 10. Copyright AmbraSoft 1994-2006 Tafel Totaal Tafel

Nadere informatie

Handleiding TeeltCentraal van De Schakel

Handleiding TeeltCentraal van De Schakel Handleiding TeeltCentraal van De Schakel Via de website van De Schakel, http://www.tvdeschakel.nl, kunt u onder het kopje teeltregistratie TeeltCentraal inloggen op TeeltCentraal. Nadat u met de inlogcodes

Nadere informatie

AppWriter NL. Handleiding. versie 3.4. I C T v o o r b e t e r l e z e n e n l e r e n!

AppWriter NL. Handleiding. versie 3.4. I C T v o o r b e t e r l e z e n e n l e r e n! AppWriter NL Handleiding versie 3.4 I C T v o o r b e t e r l e z e n e n l e r e n! Colofon Handleiding AppWriter NL Aantal pagina s: 13 Versie: versie 3.4 Voor meer informatie over deze handleiding,

Nadere informatie

HANDLEIDING RAPPORTEN

HANDLEIDING RAPPORTEN HANDLEIDING RAPPORTEN Versie 2.0 dd 13/10/2014 Versie 2.1 dd 03/04/2015 Inhoudstabel VAN START MET DE RAPPORTEN... 2 1 EEN TOETS TOEVOEGEN... 3 MOGELIJKHEID 1: PROEVEN PER KLAS... 3 MOGELIJKHEID 2: INVOEREN

Nadere informatie

Dauwland Kompas Venstertoelichting

Dauwland Kompas Venstertoelichting Dauwland Kompas Venstertoelichting Dossiervenster Kompas start met het Dossiervenster geopend. Ga met de muis over de icoontjes en de tooltips geven aan welke functie het icoontje heeft. Achter de namen

Nadere informatie

Handleiding Zeist - oktober 2013

Handleiding Zeist - oktober 2013 Handleiding Zeist - oktober 2013 Inhoud: Verantwoording/Inleiding... 3 1. De leesregel... 3 2. Voorbereidend aanvankelijk braille... 3 3. Aanvankelijk braille... 3 4. Voorbereidend revalidatiebraille...

Nadere informatie

Flitsend Spellen en Lezen 1

Flitsend Spellen en Lezen 1 Flitsend Spellen en Lezen 1 Flitsend Spellen en Lezen 1 is gericht op het geven van ondersteuning bij het leren van Nederlandse woorden, om te beginnen bij de klanklettercombinaties. Doelgroep Flitsend

Nadere informatie

Als het leren lezen niet zo soepel gaat

Als het leren lezen niet zo soepel gaat Als het leren lezen niet zo soepel gaat In de onderbouw leert een kind de eerste beginselen van het lezen. Wij letten bij het aanleren van de letters gelijk al op de signalen van leesproblemen. Het aanleren

Nadere informatie

Wegwijzer bij de cd-rom

Wegwijzer bij de cd-rom Wegwijzer bij de cd-rom 1 Inloggen De cd-rom houdt bij welke oefeningen je al gemaakt hebt en welke niet. Bij het opstarten vraagt de cd-rom of je een nieuwe gebruiker bent of een bestaande gebruiker.

Nadere informatie

Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club

Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club Januari 2016 1 Inhoudsopgave Inloggen op het beveiligde ledengedeelte van de website... 3 Onthouden inloggegevens op computer... 5 Wachtwoord

Nadere informatie

Modulehandleiding VivianCMS. Meertaligheid

Modulehandleiding VivianCMS. Meertaligheid Modulehandleiding VivianCMS Meertaligheid Versie: 1.0 Startdatum: 03-03-2006 Datum laatste wijziging: 04-09-2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Algemene

Nadere informatie

Flitsend Spellen en Lezen 3

Flitsend Spellen en Lezen 3 Flitsend Spellen en Lezen 3 Flitsend Spellen en Lezen 3 is gericht op het geven van ondersteuning bij het leren van Nederlandse woorden. Het programma heet Flitsend spellen en Lezen omdat veelvuldig gebruik

Nadere informatie

Aan de slag met L2S. versie 8

Aan de slag met L2S. versie 8 Aan de slag met L2S versie 8 1 Aan de slag met L2S Deze handleiding geeft u de basisinformatie over L2S. Een uitgebreide handleiding vindt u in de werkbalk van het programma onder Help. Hieronder staat

Nadere informatie

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Voordat u daadwerkelijk in het testcentrum gaat werken, is het belangrijk dat u eenmalig oude groepen deactiveert. Hiervoor kan

Nadere informatie

extra hulp bij de tafels 2015 JopSoft

extra hulp bij de tafels 2015 JopSoft extra hulp bij de tafels I X-STIP Help Inhoudsopgave Onderdeel I Algemeen 1 1 Inleiding... 1 2 Registreren... 2 Onderdeel II Instellingen 3 1 Leerlingenlijsten... 5 2 Logbestanden... 7 3 Info... 8 Onderdeel

Nadere informatie

Afdrukken Module 5. In de volgende opdracht gaat u een afdrukvoorbeeld van de tekst Dolfijnen bekijken.

Afdrukken Module 5. In de volgende opdracht gaat u een afdrukvoorbeeld van de tekst Dolfijnen bekijken. 5. Afdrukken Met de knop (Afdrukvoorbeeld) op de standaard werkbalk of met de optie (Bestand, Afdrukvoorbeeld) op de menubalk kunt u op het beeldscherm bekijken hoe de tekst er op papier uit komt te zien.

Nadere informatie

Handleiding Oormerken herbestellen met Agis TFS lokaal

Handleiding Oormerken herbestellen met Agis TFS lokaal Handleiding Oormerken herbestellen met Agis TFS lokaal 0348-443840 1 Vanaf versie 6.1.601 van Agis TFS kunt u nu de (verloren) oormerken herbestellen. Gebruikers van Agis TFS Mobiel hebben reeds beschikking

Nadere informatie

Je kan HotPotatoes downloaden van deze site: www.klascement.be/hotpot.

Je kan HotPotatoes downloaden van deze site: www.klascement.be/hotpot. Hot Potatoes HotPotatoes is een eenvoudig en gratis programma waarmee interactieve oefeningen kunnen aangemaakt worden. In het programma zijn 5 onderdelen of Hot Potatoes : invuloefening, kruiswoordraadsel,

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Hoofdstuk 16 - Vreemde talen ondersteunen

Hoofdstuk 16 - Vreemde talen ondersteunen Hoofdstuk 16 - Vreemde talen ondersteunen 16.1. Inleiding 215 16.2. Woorden, zinnen, in een vreemde taal laten voorlezen 217 16.3. Uitspraak van woorden leren en controleren 219 16.4. Woorden vertalen

Nadere informatie

Augustus& Handleiding - Publisher Tool 3

Augustus& Handleiding - Publisher Tool 3 Augustus& 15 16 Handleiding - Publisher Tool 3 Inhoudsopgave 1. Welkom... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Dashboard... 4 2. Boeken... 5 2.1 Boeken aanmaken... 5 2.2 Het bewerken van boekinformatie.... 7 3. Verrijkingen...

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Werkbalk voor Nederlands in Microsoft Word 2000

Werkbalk voor Nederlands in Microsoft Word 2000 Handleiding Werkbalk voor Nederlands in Microsoft Word 2000 Informatie over de installatieprocedure en het gebruik van de werkbalk bij de didactische beoordeling van schrijfvaardigheid Auteurs: Leijn Melse

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1 Handleiding ZKM Online Versie 2.1 Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Eerste keer dat je inlogt... 3 1.1.1 Profiel... 4 1.1.2. Wachtwoord (wijzigen)... 4 1.1.3. Bureau... 5 1.1.4. Consultants

Nadere informatie

Handleiding leden Amsterdamse Golfclub

Handleiding leden Amsterdamse Golfclub Handleiding leden Amsterdamse Golfclub Maart 2014 bijgewerkt mei 2014 1 Inhoudsopgave Inloggen op het beveiligde ledengedeelte van de website... 3 Mijn AGC... 3 Het ledenportaal... 3 Onthouden inloggegevens

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE TAAL Kerndoel 1: De leerlingen leren lezen voor dagelijks gebruik

SCHRIFTELIJKE TAAL Kerndoel 1: De leerlingen leren lezen voor dagelijks gebruik SCHRIFTELIJKE TAAL Kerndoel 1: De leerlingen leren lezen voor dagelijks gebruik 1.1. Boekoriëntatie 1.2. Temporele orde waarneming 1.3. Auditieve discriminatie 1.4. Visuele discriminatie 1.. Visuele analyse

Nadere informatie

Download DIGIPRAAT in de Google playstore! Zoek naar eu.desmidt om DIGIPRAAT en DIGITAAL te vinden!

Download DIGIPRAAT in de Google playstore! Zoek naar eu.desmidt om DIGIPRAAT en DIGITAAL te vinden! Download DIGIPRAAT in de Google playstore! Zoek naar eu.desmidt om DIGIPRAAT en DIGITAAL te vinden! Inhoud Hoe werkt het:... 1 Aanmaken van een nieuwe groep met eigen afbeelding, tekst en spraak... 4 Instellingen...

Nadere informatie

TRAINERSSITE.NL VOETBALCLUB2000.NL HANDLEIDING TRAININGEN

TRAINERSSITE.NL VOETBALCLUB2000.NL HANDLEIDING TRAININGEN TRAINERSSITE.NL VOETBALCLUB2000.NL HANDLEIDING TRAININGEN Versie Het maken en wijzigen van trainingen Laatste update: 28 december 2012 Welkom Via onze website kunt u zeer eenvoudig oefenvormen en trainingen

Nadere informatie

Welkom bij BOEKLEZER

Welkom bij BOEKLEZER Welkom bij BOEKLEZER Claro Boeklezer is een boek lezer die gebruikers in staat stelt om PDF bestanden te lezen of laten voorlezen met de ingebouwde schermlezer. Met deze boeklezer is het mogelijk om digitale

Nadere informatie

Reken zeker Quickstart Installatiehandleiding leerlingensoftware

Reken zeker Quickstart Installatiehandleiding leerlingensoftware met de software van Reken zeker Quickstart Installatiehandleiding leerlingensoftware Gefeliciteerd! Geachte Reken Zeker-gebruiker, In dit pakket vindt u motiverende en afwisselende spelletjes om de onderwerpen

Nadere informatie

Als je op de school in Heeten dyslexie hebt kun je kiezen voor begeleiding door Obalo.

Als je op de school in Heeten dyslexie hebt kun je kiezen voor begeleiding door Obalo. Meike Gerritsen groep 6a Ik koos het onderwerp dyslexie om dat ik dyslexie heb. Twee jaar geleden heb ik een onderzoek gedaan en daar kwam uit dat ik dyslectisch ben. Nu lees ik er meer over zodat ik ook

Nadere informatie

Huiswerk_help. 2014 JopSoft

Huiswerk_help. 2014 JopSoft 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Introductie 3 1 Beginscherm... 4 2 Procedure... 5 Hoofdstuk II Instellingen 6 1 Leerlingenlijsten... 7 2 Wachtwoord... 8 3 School... 9 4 Huiswerkprogramma... 10 Hoofdstuk III

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2 ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2 Inhoudsopgave Het ledenportaal... 3 Inloggen op het ledenportaal... 4 Wachtwoord opvragen of vergeten... 5 Inzien van uw handicap... 6 Inrichten van uw persoonlijke

Nadere informatie

Menu. Open een document. Zoomen. Het Claro Boeklezer's menubalk bevat een aantal nuttige functies.

Menu. Open een document. Zoomen. Het Claro Boeklezer's menubalk bevat een aantal nuttige functies. Welkom Claro Boeklezer is een boek lezer die gebruikers in staat stelt om PDF bestanden te lezen of laten voorlezen met de ingebouwde schermlezer. Met deze boeklezer is het mogelijk om digitale boeken

Nadere informatie

In drie stappen uw Partijenpost versturen met MijnPost

In drie stappen uw Partijenpost versturen met MijnPost In drie stappen uw Partijenpost versturen met MijnPost Stappenkaart Partijenpost Met deze stappenkaart maakt u in drie stappen een orderformulier voor uw Partijenpost aan: 1. Nieuwe partij voormelden 2.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Psychorom. Bohn Stafleu van Loghum

Gebruikershandleiding Psychorom. Bohn Stafleu van Loghum Gebruikershandleiding Psychorom Bohn Stafleu van Loghum Inhoudsopgave 1. Opstarten cd rom na installatie 3 2. Werking programma 4 2.1 Zoeken 4 2.2 Zoektermen combineren 5 3. Menu Bestand 8 3.1 Afdrukken

Nadere informatie

Stappenplan voor de leerkracht bij: Opdrachten maken in Google Earth

Stappenplan voor de leerkracht bij: Opdrachten maken in Google Earth Stappenplan voor de leerkracht bij: Opdrachten maken in Google Earth Het gebruik van Google Earth krijgt nog veel meer waarde als de leerlingen concrete opdrachten gaan uitvoeren. Deze opdrachten kunnen

Nadere informatie

Een eerste kennismaking

Een eerste kennismaking 27-2-2006 1 W erkstukken m a ken m et Po w erpo int Een eerste kennismaking PowerPoint is het presentatieprogramma van Microsoft waarmee we informatie, d.m.v. dia s, op een duidelijke manier kunnen presenteren.

Nadere informatie

Korte instructie bij het werken met de leerlijnen in ParnasSys

Korte instructie bij het werken met de leerlijnen in ParnasSys Korte instructie bij het werken met de leerlijnen in ParnasSys Advies: werk in Google Chrome of Firefox. Aan de slag met een groep mijn ParnasSys > selecteer de groep > knop groepskaart Wat wilt u doen?

Nadere informatie

Inloggen op het ledenportaal

Inloggen op het ledenportaal Inloggen op het ledenportaal Om toegang te krijgen tot het beveiligde deel van de website moet u inloggen. Voor het inloggen maakt u gebruik van uw e-mailadres en een wachtwoord. Beschikt u nog niet over

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Geneeskundig Adresboek. Bohn Stafleu van Loghum

Gebruikershandleiding Geneeskundig Adresboek. Bohn Stafleu van Loghum Gebruikershandleiding Geneeskundig Adresboek Bohn Stafleu van Loghum Inhoudsopgave 1. Opstarten cd rom na installatie 3 2. Werking programma 4 2.1 Zoeken 4 2.2 Zoektermen combineren 5 3. Menu Bestand 6

Nadere informatie

Hoofdstuk 18 - Tips om voorleessoftware in te zetten in de klas

Hoofdstuk 18 - Tips om voorleessoftware in te zetten in de klas Hoofdstuk 18 - Tips om voorleessoftware in te zetten in de klas 18.1. Voorleessoftware compenserend inzetten voor leerlingen met een ernstige beperking 235 18.2. Voorleessoftware leerondersteunend inzetten

Nadere informatie

Handleiding TafelToppers

Handleiding TafelToppers Handleiding TafelToppers Welkom bij TafelToppers TafelToppers is een initiatief van vrijwilligers om leerlingen in staat te stellen hun tafels van vermenigvuldiging te oefenen, te toetsen en up to date

Nadere informatie

Handleiding voor het werken met vaste klanten in uw untill ordering software.

Handleiding voor het werken met vaste klanten in uw untill ordering software. Handleiding voor het werken met vaste klanten in uw untill ordering software. Binnen untill ordering software kunt u werken met vast klanten. Hier in zijn er 3 verschillenden manieren, die in deze handleiding

Nadere informatie

1.Taalzee. 2. De zee Hieronder zie je een voorbeeld van hoe een stukje zee er uit kan zien.

1.Taalzee. 2. De zee Hieronder zie je een voorbeeld van hoe een stukje zee er uit kan zien. 1.Taalzee Bij Taalzee krijgen leerlingen een eigen stukje zee met dieren. Deze dieren moeten ze in leven/gezond houden door taaloefeningen te doen. Er zijn ruim 20.000 verschillende opgaven, verdeeld over

Nadere informatie

HANDLEIDING FRIREC. Versie 1.2.2

HANDLEIDING FRIREC. Versie 1.2.2 HANDLEIDING FRIREC Versie 1.2.2 Handleiding Frirec voor Windows receptuurprogramma Gefeliciteerd met de aanschaf van FRIREC. Het Programma FRIREC FRIREC is een programma dat speciaal is ontwikkeld voor

Nadere informatie

Handleiding Blink Studio

Handleiding Blink Studio Handleiding Blink Studio Versie 1.2 Algemene functies Blink Studio Introductie Blink Studio biedt verschillende mogelijkheden aan leerkrachten. Blink Studio is de startpagina voor alle Blink lesmethodes.

Nadere informatie

estafette Vloeiend & vlot Snel aan de slag! Achtergrondinformatie

estafette Vloeiend & vlot Snel aan de slag! Achtergrondinformatie estafette Vloeiend & vlot Snel aan de slag! Met Vloeiend en vlot oefent u samen met u kind altijd in drie stappen: 1. U leest de woorden, zinnen of teksten eerst zelf voor. U doet dit in een rustig tempo,

Nadere informatie

3 Leerling speelt. Handleiding app: http://www.earz.nl/assets/downloads/earz-handleiding_app.pdf (2 A4's)

3 Leerling speelt. Handleiding app: http://www.earz.nl/assets/downloads/earz-handleiding_app.pdf (2 A4's) HANDLEIDING DOCENTEN www.earz.nl info@earz.nl Deze handleiding mag zonder toestemming worden gekopieerd en vermenigvuldigd. Wat is Earz Earz is een laagdrempelige manier om via internet muzikale vaardigheden

Nadere informatie

Individuele conversie bankrekening naar het IBAN formaat

Individuele conversie bankrekening naar het IBAN formaat Individuele conversie bankrekening naar het IBAN formaat Sdu Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl september 2013 1 Inhoud Overzicht... 3 Nieuwe velden relatiekaart... 3 Handmatig omzetten

Nadere informatie

Samen Beter Lezen Project ter verbetering van de leesvaardigheid

Samen Beter Lezen Project ter verbetering van de leesvaardigheid Samen Beter Lezen Project ter verbetering van de leesvaardigheid Een oefenmethodiek voor thuis en op school 1. Leesonderwijs en leesproblemen Goed leren lezen is een van de belangrijkste vaardigheden die

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 3. Activeren directe

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.5

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.5 ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.5 Inhoudsopgave Het ledenportaal... 3 Inloggen op het ledenportaal... 4 Wachtwoord opvragen of vergeten... 5 Inzien van uw handicap... 6 Inrichten van uw persoonlijke

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 2.3 Aanvraag bij de

Nadere informatie

Handleiding VO-MBO 2013. Handleiding Intergrip

Handleiding VO-MBO 2013. Handleiding Intergrip Handleiding VO-MBO 2013 Handleiding Intergrip Auteur: Helpdesk Intergrip Auteur: Helpdesk Intergrip Contact: 0318-86 00 52 / supervisor@intergrip.nl Contact: 0318-86 00 52 / supervisor@intergrip.nl Versiedatum:

Nadere informatie

Handleiding leden Amsterdamse Golfclub

Handleiding leden Amsterdamse Golfclub Handleiding leden Amsterdamse Golfclub Maart 2014 1 Inhoudsopgave Inloggen op het beveiligde ledengedeelte van de website... 3 Mijn AGC... 3 Het ledenportaal... 3 Wachtwoord opvragen of vergeten... 4 Inzien

Nadere informatie

U kunt de helpbestanden op verschillende manieren openen. Standaard activeert u de helpbestanden via de toets F1.

U kunt de helpbestanden op verschillende manieren openen. Standaard activeert u de helpbestanden via de toets F1. Les 19 Help In deze les leert u hoe u de helpbestanden van Excel gebruikt om snelle antwoorden te vinden op een aantal vragen die u over het programma hebt. Houd er echter rekening mee dat u online moet

Nadere informatie

Mei. Handleiding - Publisher Tool 1

Mei. Handleiding - Publisher Tool 1 Mei 15 Handleiding - Publisher Tool 1 Inhoudsopgave 1. Welkom... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Dashboard... 4 2. Boeken... 5 2.1 Boeken aanmaken... 5 2.2 Het bewerken van boekinformatie.... 7 3. Verrijkingen...

Nadere informatie

Korte praktische handleiding Inschrijf systeem Markten georganiseerd door de HOB Den Helder

Korte praktische handleiding Inschrijf systeem Markten georganiseerd door de HOB Den Helder Korte praktische handleiding Inschrijf systeem Markten georganiseerd door de HOB Den Helder Voor Ambulante handelaren en niet leden HOB: Algemene opmerking gehele website: U kunt pas klikken op een tekst

Nadere informatie

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten Alles telt handleiding * baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. baopass* voor leerkrachten 1 Alles telt handleiding Inhoud Inleiding 3 Opstarten 3 Groepen 4 Leerling aanpassen 5 Leerling

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows Gold. Pl@nner. Handicom, 2010, Nederland

Handicom. Symbol for Windows Gold. Pl@nner. Handicom, 2010, Nederland Handicom Symbol for Windows Gold Pl@nner Handicom, 2010, Nederland Inhoud 1 Weergaven... 4 1.1 Wisselen tussen RealTime en Plan-modus... 4 1.2 Dag-, Week- en eenvoudige weergave... 4 2 RealTime modus (de

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.0

Handleiding ZKM Online. Versie 2.0 Handleiding ZKM Online Versie 2.0 Maart 2012 Inhoudsopgave Inloggen 3 Eerste keer dat je inlogt (basisonderdelen) 4 profiel 5 wachtwoord 5 bureau 6 consultants 7 instellingen 8 kleuren 9 licentie 10 ZKM

Nadere informatie

WoordenSTART Database Manager

WoordenSTART Database Manager Een praktische gebruikershandleiding bij de WoordenSTART Database Manager Copyright AmbraSoft 2005-2006 AmbraSoft WoordenSTART Database Manager 1. INLEIDING 3 2. OPSTARTEN 4 3. WACHTWOORD 5 4. MENUSCHERM

Nadere informatie

Route Een programma bestaat uit verschillende routes (deelparcoursen). Elke route heeft een eigen instelling voor

Route Een programma bestaat uit verschillende routes (deelparcoursen). Elke route heeft een eigen instelling voor Trainingen Via de functieknop Trainingen creëer en bewerk je routes en trainingen van de verschillende trainingstypes: Catalyst, Video, GPS Rides en Virtual Reality. Nieuwe training Hier stel je een nieuwe

Nadere informatie

Toelichting op enkele knoppen: (als u de muis bij een knop houdt, verschijnt een tekst met een korte aanwijzing (tooltip) bij deze knop).

Toelichting op enkele knoppen: (als u de muis bij een knop houdt, verschijnt een tekst met een korte aanwijzing (tooltip) bij deze knop). FAQ Leerlingdossier & handelingsplannen Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? De online tekstverwerker beschikt over veel mogelijkheden voor het bewerken van tekst. U vindt de online

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Zorgverzekeraar oproepen Als u een zorgverzekeraar wilt oproepen om de gegevens te bekijken of te bewerken kunt boven in het zorgverzekeraars scherm, op

Nadere informatie

OP WEG MET TYP-TOP ONLINE

OP WEG MET TYP-TOP ONLINE OP WEG MET TYP-TOP ONLINE Handleiding voor de leerkracht UITGEVERIJ DE BOECK 1 Inhoudstafel 1 Eerste gebruik... 4 1.1 Programma openen via de methodesite... 4 1.2 Klasgroep aanmaken... 4 1.3 Leerlingen

Nadere informatie

Pop Peeper..programma om mail te checken

Pop Peeper..programma om mail te checken 11115-Pop Peeper als mail-melder.doc Blz 1 / 6 1-Inleiding Pop Peeper..programma om mail te checken Gewoonlijk gebruikt men voor de normale email, een mailprogramma dat contact heeft met de mailserver

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Oefenboek voor groepen. Bohn Stafleu van Loghum

Gebruikershandleiding Oefenboek voor groepen. Bohn Stafleu van Loghum Gebruikershandleiding Oefenboek voor groepen Bohn Stafleu van Loghum Inhoudsopgave 1. Opstarten cd rom na installatie 3 2. Zoeken in de cd rom Oefenboek voor groepen 5 1. Zoekopdracht 5 2. Geavanceerde

Nadere informatie

Handleiding. Billingportal

Handleiding. Billingportal Handleiding Billingportal Inhoudsopgave 1. Inloggen telefoniegedeelte 2 2. Gespreksdetails 2 2.1 Totalen 2 2.2 Details 3 3 Facturen 4 4 Telefoon 4 4.1 Algemene instellingen 4 4.2 Instellingen voor telefoon

Nadere informatie

Handleiding AmbraSoft voor leerkrachten

Handleiding AmbraSoft voor leerkrachten Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Installatie en systeemvereisten... 3 1.2 Handleiding AmbraSoft voor leerlingen en ouders... 3 1.3 Hulp... 3 2 Je aanmelden via de loginpagina van AmbraSoft... 3 3 Leraarskamer:

Nadere informatie

Hoe kan ik vreemde talen overhoren en beluisteren met Overhoor?

Hoe kan ik vreemde talen overhoren en beluisteren met Overhoor? Deze tekst is auteursrechterlijk beschermd Artikel: Auteur: Hoe kan ik vreemde talen overhoren en beluisteren met Overhoor? Lieven Coppens Die- s-lekti-kus vzw, Diestsesteenweg 722, 3010 Kessel-Lo E-mail:

Nadere informatie

Handleiding AmbraSoft voor leerkrachten

Handleiding AmbraSoft voor leerkrachten Handleiding AmbraSoft voor leerkrachten Inhoudstafel 1 Inleiding... 3 1.1 Installatie en systeemvereisten... 3 1.2 Handleiding Ambrasoft voor leerlingen en ouders... 3 1.3 Hulp... 3 2 Aanmelden via de

Nadere informatie

Taal in Blokjes software

Taal in Blokjes software Taal in Blokjes software Leermodules Taal in Blokjes is een uitsnede van de F&L methode. De Taal in Blokjes software is gekoppeld aan de 11 leermodules van de Taal in Blokjes workshop. Deze modules bevatten

Nadere informatie

BEDRIJVEN MONITOREN MET HET RISICO REGISTER

BEDRIJVEN MONITOREN MET HET RISICO REGISTER BEDRIJVEN MONITOREN MET HET RISICO REGISTER Bedrijven toevoegen aan het Risico Register Er bestaan verschillende manieren om bedrijven aan het Risico Register toe te voegen. Handmatig Wanneer u een rapport

Nadere informatie

automatiseren van tafelsommen op een leuke manier

automatiseren van tafelsommen op een leuke manier automatiseren van tafelsommen op een leuke manier Inhoud I Inhoudsopgave Hoofdstuk I Inleiding 1 1 Beginscherm... 2 2 Update... 3 3 Registreren... 4 4 History... 5 Hoofdstuk II Instellingen 6 1 Wachtwoord...

Nadere informatie

Praktijk Grafische media 2de graad Notitieboekje

Praktijk Grafische media 2de graad Notitieboekje Notitieboekje 1 Van den Bogaert Ronny M12-09 Grafische media www.vtst.be Kattebelletjes Van den Bogaert Ronny M12-09 Grafische media www.vtst.be - 2 voorbeelden van een scheurblokje dewelke jullie zullen

Nadere informatie

Samenvoegen met Word en Excel 2010

Samenvoegen met Word en Excel 2010 Samenvoegen met Word en Excel 2010 Inhoudsopgave Samenvoegen Word-Excel / Mailingen... 2 Tip Samenvoegvelden automatisch markeren... 4 Tip Installeer PDF-creator... 7 Tip Sla het Word-document en Excel-document

Nadere informatie

Handleiding Procesarchitectuur Herziening

Handleiding Procesarchitectuur Herziening Handleiding Procesarchitectuur Herziening Beheerders scholen procesarchitectuur.ihks.nl Inhoud Inleiding... 3 Meerdere schooleigen omgevingen... 3 Contact... 3 Inloggen... 4 Beveiliging... 4 Inloggen beheerdersaccount...

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

BrailleStudio-doe-dag. Instructies en opdrachten

BrailleStudio-doe-dag. Instructies en opdrachten BrailleStudio-doe-dag Instructies en opdrachten 01. Starten met een nieuwe leerling Iedere leerling krijgt zijn eigen brp bestand. Daarin worden alle vorderingen opgeslagen. Voor een nieuwe leerling open

Nadere informatie

Symbol for Windows Planner Versie 0.8

Symbol for Windows Planner Versie 0.8 Symbol for Windows Planner Versie 0.8 Inhoud Inleiding... 3 1. Weergaven... 4 2. RealTime modus (de agenda raadplegen)... 6 2.1. Wat is een modus... 6 2.2. Eenvoudigste weergave... 6 2.3. Uitgebreidere

Nadere informatie

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014 Gebruikers Toevoegen EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen de IdentySoft software

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 3.3 KraamzorgCompleet versie 3.3 Inhoudsopgave Update documentatie versie 3.3 Hoofdstuk 1 Tarieven per verzekeringsconcern...1 1.1 Verzekeringsconcerns...1

Nadere informatie

Uitleg Leerkrachten versie 2.1

Uitleg Leerkrachten versie 2.1 Inloggen als leerkracht Zodra de admin leerkrachten, leerlingen en groepen heeft aangemaakt (en gekoppeld aan elkaar) kan er als leerkracht worden ingelogd. In dit voorbeeld is een leerkracht aangemaakt

Nadere informatie

Werkinstructie Educator

Werkinstructie Educator Werkinstructie Educator Functioneel Beheer Educator Hoe schrijf ik mij als student in op Geplande activiteiten (=toetsen)? In dit document gaat het specifiek over het inschrijven op toetsen (tentamens).

Nadere informatie

Klik op de tegel Leerwinstplan. Klik op de tegel Leerlingprofiel. Selecteer links bovenin een leerling en domein uit de lijst

Klik op de tegel Leerwinstplan. Klik op de tegel Leerlingprofiel. Selecteer links bovenin een leerling en domein uit de lijst Leerlingprofiel - Pedagogisch en didactisch handelen invoeren Klik op de tegel Leerlingprofiel Selecteer links bovenin een leerling en domein uit de lijst Klik bij Pedagogisch en didactisch handelen op

Nadere informatie

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402 Handleiding Visual Planning Visual Planning Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Introductie. 5 1.1. Hartelijk Welkom. 5 1.2. Configuratie van Planning. 6 2. Planning. 7 2.1. Planbord inrichten.

Nadere informatie

Outlook 2007-2010 instellen voor gebruik van Exchange (wmail.picto.nl)

Outlook 2007-2010 instellen voor gebruik van Exchange (wmail.picto.nl) Outlook 2007-2010 instellen voor gebruik van Exchange (wmail.picto.nl) Lees eerst de documentatie voor het installeren van het wmail certificaat (Certificaat_installeren.pdf) en voer de daarin vermelde

Nadere informatie

Registratie als energiemeester (als je je voor het eerst aanmeldt).

Registratie als energiemeester (als je je voor het eerst aanmeldt). Handleiding website Energiejacht voor energiemeesters In deze handleiding vind je de nodige informatie over hoe je met de website van Energiejacht aan de slag kunt gaan. Met vragen over de website kun

Nadere informatie

Als u online declareert in Intramed, kunt u de retourinformatie via Intramed opvragen.

Als u online declareert in Intramed, kunt u de retourinformatie via Intramed opvragen. Hoofdstuk 1 Retourinformatie ophalen en afhandelen Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed ophalen en inlezen. Als iets verkeerd is

Nadere informatie

TULE inhouden & activiteiten Nederlands - Technisch lezen. Kerndoel 4 - Technisch lezen. Toelichting en verantwoording

TULE inhouden & activiteiten Nederlands - Technisch lezen. Kerndoel 4 - Technisch lezen. Toelichting en verantwoording TULE - NEDERLANDS KERNDOEL 4 - TECHNISCH LEZEN 82 TULE inhouden & activiteiten Nederlands - Technisch lezen Kerndoel 4 - Technisch lezen Bij kerndoel 4 - De leestechniek. Toelichting en verantwoording

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie