verzoening te komen. Er is maatschappelijke rust nodig om de ontwikkeling van het land ter hand te nemen. In de memorie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "verzoening te komen. Er is maatschappelijke rust nodig om de ontwikkeling van het land ter hand te nemen. In de memorie"

Transcriptie

1 Arbeidswetgeving wordt gemoderniseerd In het kader van de modernisering van de Surinaamse Arbeidswetgeving heeft het ministerie van ATM wetsvoorstellen voorbereid en aanpassingen doorgevoerd. Alvorens de voorgestelde aanpassingen voor goedkeuring aan De Nationale Assemblee aan te bieden, zal het ministerie deze breedvoerig bediscussiëren met de sociale partners en overige belanghebbenden met de bedoeling overeenstemming te bereiken. In dit verband organiseert het ministerie op 8 en 9 maart aanstaande een tweedaags seminar met als titel Modernisering Surinaamse Arbeidswetgeving in de conferentiezaal van de Kamer van koophandel en Fabrieken. De onderwerpen waarover al wetsontwerpen bestaan, hebben betrekking op arbeidsactoren, vakverenigingvrijheid, collectieve onderhandelingen, arbeidsinspectie en contractarbeid. De vijf conceptwetten die in breed perspectief besproken zullen worden zijn: de Wet Terbeschikkingstelling Arbeidskrachten Intermediairs, de Wet Arbeidsbemiddeling 011, de Wet Arbeidsinspectie, de Wet Vrijheid van Vakvereniging, en de Wet op Collectieve Arbeidsovereenkomst. De huidig geldende Surinaamse Arbeidswetgeving moet worden aangepast, omdat het in overeenstemming moet worden gebracht met de CARICOM wet- en regelgeving en ILO standaarden. De modernisering van de arbeidswetgeving zal ook resulteren in een betere bescherming van werknemers.-. Arbeidstip Niemand zal het u kwalijk nemen als u op het werk even een privé telefoongesprek voert. Luidkeels bellen met vrienden over privé aangelegenheden, kan echter op minder begrip rekenen. Let op uw stemvolume bij het voeren van een telefoongesprek voor het geval u met meerdere collega s van een ruimte gebruik maakt. Stoor uw collega s niet, waardoor ze ongestoord en geconcentreerd kunnen werken. Zet ook uw mobiletelefoon op tril of stil. Behalve dat u hierdoor irritaties kunt voorkomen bij collega s, levert u ook een bijdrage aan een aangename werksfeer. De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van Arbeid Technologische Ontwikkeling en Milieu. Het Herziene Verdrag van Chaguaramas is het oprichtingsverdrag van de CARICOM, inclusief de CARICOM Single Market and Economy (CSME) Vandaag buigen volksvertegenwoordigers in De Nationale Assemblee zich over de Amnestiewet. Dit volgt nadat parlementariërs van de coalitie deze week een voorstel hebben ingediend om de Amnestiewet aan te passen. Het betreft een een verruiming van de bestaande Amnestiewet van 80, 89 en 9, naar de totale periode van april 1980 tot en met augustus 199. Amnestie is volgens de memorie van toelichting in de initiatiefwet belangrijk om tot verzoening te komen. Er is maatschappelijke rust nodig om de ontwikkeling van het land ter hand te nemen. In de memorie De Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Handel en Industrie heeft controlewerkzaamheden uitgevoerd te Albina en in Brokopondo (Afobakkaweg, Klaaskreek, Centrum Brokopondo en nabij het Stuwmeer). Dit naar aanleiding van binnengekomen klachten en berichten in de media van consumenten en consumentenorganisaties. van toelichting staat dat de periode van 1975 tot 1993 in de geschiedenis van het volk van Suriname gekenmerkt zal blijven als het tijdvak van ingrijpende staatkundige, bestuurlijke, sociaal- economische en sociaal- culturele gebeurtenissen. In deze periode hebben zowel nationale als internationale krachten de boventoon gevoerd, hetgeen heeft geleid tot uiteenlopende gebeurtenissen Suriname. De gebeurtenissen in de turbulente jaren 80 hebben in de afgelopen 3 jaar op verschillende manieren hun stempel gedrukt op de Surinaamse samenleving. De eerste generatie die deze periode helemaal niet meemaakte, werd geboren in Deze generatie heeft intussen voor een belangrijk deel geparticipeerd aan het politiek en maatschappelijk proces en staat op het punt geheel volwassen te worden. De initiatiefnemers van de wetswijziging stellen dat ondanks het verstrijken van de tijd politici en bestuurders nog te vaak hun ervaringen en perspectief van die tijd introduceren in de discussie over actuele nationale vraagstukken van cruciaal belang, met een negatief effect op die discussie en op de aanpak van belangrijke nieuwe vraagstukken. Als gevolg hiervan gaat veel tijd verloren aan discussies over de jaren 80, zowel in positieve als negatieve zin. Vervolg op pag.3 ECD constateert oneigenlijke prijsopdrijving De ECD is het apparaat dat onder andere toeziet dat het beleid inzake beheersing van de kosten van levensonderhoud wordt nageleefd en dat er toezicht wordt gehouden op handels-, industriële en dienstverlenende activiteiten. De situatie in met name het binnenland is onoverzichtelijk. De ECD constateert dat één dag niet voldoende is om alle winkels te controleren. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de controlewerkzaamheden. De vervallen producten zijn in bijzijn van het ECDteam terstond vernietigd. Enkele voorbeelden van prijsopdrijving te Brokopondo: Een blikje bruine bonen waarvan wel de inkoopbon kon worden overgelegd, dat inclusief de maximale winstmarge voor de winkelier voor SRD. 4,50 mag worden verkocht, ging voor SRD 6,50 over de toonbank. Uien voor SRD 4,50 per kilo i.p.v. SRD,75. Gascylinders 8 lbs. SRD 60,-- in plaats van de vastgestelde SRD 51,-- Parlement buigt zich over wijziging Amnestiewet Hier is duidelijk te zien dat dit product niet het juiste gewicht heeft. The Revised Treaty of Chaguaramas is the Treaty which establishes the Caribbean Community (CARICOM), including the CARICOM Single Market and Economy (CSME) CSME-werkgroep van het Onderdirectoraat Handel Ministerie Handel en Industrie Tel tst 1058/ 1063 Economische delicten Aantal winkels ALBINA (6) Aantal winkels BROKOPONDO (7) Geen prijsaanduiding 6 7 Vervallen producten 3 Ondergewicht geen 7 Prijsopdrijving geen Dit is een voorbeeld van prijsopdrijving. In plaats van SRD. 4,50 voor een blikje bruine bonen, werd dit voor SRD 6,50 verkocht. Caribbean Community (CARICOM) Caribbean Community (CARICOM) Secretariat Secretariat Providing dynamic leadership and services in partnership with Community Institutions and groups, toward the attainment of a viable, internationally competitive and sustainable Community, with improved quality of life for all.

2 Sozavo werkt aan honderd procent bankbetalingen ICT Associatie Suriname wil samen met overheid sector ontwikkelen Sozavo minister Alice Amafo om de tafel met vertegenwoordigers van lokale banken. Een groot deel van burgers die in aanmerking komen voor de Algemene Oudedags Voorziening (AOV) ontvangt de uitkering via lokale banken. Daarom heeft het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting besloten de uitbetaling van de uitkering zoveel mogelijk via de bank te laten verlopen. Om dit besluit goed te laten verlopen in de praktijk, heeft minister Alice Amafo van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) afgelopen week vrijdag gesprekken gevoerd met afgevaardigden van diverse lokale banken. De gesprekken hadden als doel de procedureregels voor de maandelijkse betaling van de Algemene Oudedagsvoorziening (AOV) via banken formeel vast te leggen. Het voordeel hiervan is dat AOV genieters eerder over hun geld kunnen beschikken. Deze procedure is efficienter en klantvriendelijker, aldus de minister. Waar er bankfaliciteiten aanwezig zijn, wordt de betaalmeester overbodig. Het betaalmeesterwezen is fraudegevoelig en brengt risico met zich mee. Te denken valt hierbij aan berovingen, al dan niet gepaarde gaande met geweld. Door de betalingen via de banken te laten verlopen, ondervinden de cliënten minder ongemakken, zoals in de felle zon in lange rijen staan. Het project is verdeeld in twee fasen. In de eerste fase zullen de gebieden worden aangedaan die gemakkelijk toegankelijk zijn en waar er al bancaire diensten beschikbaar zijn. In fase II gaat het om de gebieden waar de logistieke dienstverlening moeizamer verloopt, waaronder het binnenland. Justitie introduceert dataverzamelingsproject ASYDA Het ministerie van Justitie en Politie heeft onlangs het dataverzamelingsproject Automated System Youth Policy Data Gathering (ASYDA) gepresenteerd. Het doel van dit project is om middels het ontwikkelen van een geautomatiseerde, uniforme data verzamelsysteem op het ministerie de capaciteit van het ministerie te vergroten in het analyse- en besluitvormingsproces van het jeugdbeleid en het verschaffen van statistische informatie aan specifieke belanghebbenden. Dit project is ontwikkeld door de consultant IPS, het is operationeel en wordt gecoördineerd door het Bureau Familierechtelijke Zaken (BUFAZ). De afdelingen Politie Jeugdzaken, Justitiële Kinderbescherming, Kantoor Justitie Nickerie en Bureau Vrouwen- en Kinderbeleid zijn met uitzondering van BUFAZ aangesloten op het systeem. Het personeel is getraind en het dataverzamelingsproces is al gestart. De voorbereidingen van dit project zijn begonnen in 007 en is het eerste project geweest van het Bureau Vrouwen- en Kinderbeleid. Dit project is gefinancierd door de UNICEF. Een van de voornaamste taken van het BVK is het coördineren van het jeugd-, zeden- en genderbeleid binnen het ministerie van Justitie en Politie. Om een goed jeugdbeleid te initiëren is de beschikbaarheid van betrouwbare data een vereiste. Door de afdelingen die belast zijn met de uitvoering van het jeugdbeleid op het ministerie, met name Politie Jeugdzaken, BUFAZ, JKB en KJN werden wel data bijgehouden, maar dit gebeurde op elke afdeling op hun eigen manier. Het systeem is geheel afgerond. Echter kan de interconnectie met het Bureau Familierechtelijke Zaken nog niet plaatsvinden. Dit zal pas gerealiseerd kunnen worden wanneer het Bureau Familierechtelijke Zaken haar intrek neemt in het gerenoveerde gebouw. Databeheer Volgens Bidiawatie Nanden-Harpal, coördinator van de afdeling BUFAZ, zal pas sprake kunnen zijn van het formuleren van een gericht jeugdbeleid, als dit systeem goed functioneert. Bij het invoeren van de data is gebleken dat de gebruikers van het systeem nog begeleiding nodig hebben van de consultant. Hiervoor is er een voorstel voor een follow-up traject uitgewerkt, waarbij de consultant (IPS) die dit systeem voor het ministerie heeft opgezet het systeem een jaar lang gaat onderhouden en upgraden en eventueel de gebruikers ook zal begeleiden bij het invoeren van de data. Hierna zal een systeemmanager moeten worden aangesteld voor het beheer van het ASYDA systeem, zei Nanden-Harpal tot slot. De presentatie vond vorige week woensdag plaats in het gebouw van Professionnal Services N.V. Onder de aanwezigen bevonden zich de waarnemend directeur van Justitie en Politie, Inez Huijzen- Sedney, afgevaardigden van het Hof van Justitie en het Kantongerecht, afgevaardigden van Parket, het Korps Politie Suriname, Onderdirecteuren, afdelingshoofden en een vertegenwoordiger van UNICEF.-. Veertig bedrijven die zich verenigd hebben in de ICT Associatie Suriname (ICT-AS) hebben graag dat de ICT sector in Suriname beter ontwikkeld wordt. De strategie om dit te bereiken is vervat in een blauwdruk die vorig week overhandigd is aan minister Falisie Pinas van Transport, Communicatie en Toerisme(TCT). ICT-AS is opgericht in januari 011 en was op kennismakingsbezoek bij de minister. Robert Hahn die namens Telesur in deze associatie zit vertelt dat de relatie met de overheid zeer belangrijk is. Ook werkt de associatie samen met de Surinaamse Vereniging van IT professionals. Samen met de overheid willen zij ondermeer werken aan de PPS evaluatieconferentie succesvol afgerond Met ministeries, NGO s, internationale bedrijven en andere particulieren als genodigden is de evaluatieconferentie van het ontwikkelingsproject Prospect and Prosperity for Suriname (PPS) georganiseerd door het ministerie van ATM en SALO holding AG. De evaluatieconferentie had als doel om de bereikte resultaten van het project te delen met de genodigden en om verdere gedachtewisseling daarover op gang te brengen. Het ontwikkelingsprogramma dat bestaat uit verschillende projecten heeft een looptijd van vijf jaar. Het ministerie van ATM is in dit kader een samenwerking aangegaan met SALO Holding AG, een Duits bedrijf dat zich onder andere bezighoudt met het creëren van passende Het nieuwe KKF-bestuur onder leiding van Henk Naarendorp bracht vorige week donderdag een kennismakingsbezoek aan minister Michael Miskin van Handel en Industrie. Tijdens het bezoek zijn onder meer de begroting van de KKF en het vergunningenbeleid besproken. De HI minister vroeg het KKF-bestuur om het negatief beeld dat in de samenleving bestaat over ondernemers, zelf te helpen wegwerken. Vooral het negatief imago van winkeliers die in de meeste gevallen de schuld krijgen van hoge prijzen, waarbij in sommige gevallen het probleem te wijten is aan de prijsverhogingen van goederen in het buitenland of een stijging van de brandstofprijs, waardoor ook transportkosten stijgen. Aangezien er vertegenwoordigers van de Vereniging van Klei- kwaliteit van ICT bedrijven in Suriname, de toepassing van ICT in het onderwijs, ICT bewustwording in de gemeenschap en het bevorderen van kwalitatieve opleidingen in de ICT branche. Minister Pinas liet zich informeren over wat de samenwerkingsverbanden zijn tussen de associatie en technische instituten zoals Natin, PTC en FTW. Bij deze opleidingsinstituten arbeidsmogelijkheden en IT services. Het streven van ATM en SALO is om te gaan naar internationale standaardisatie, het oprichten van een jobcoach diagnostisch centrum en een online database voor vacatures die het makkelijker moet maken voor werkzoekenden om een baan te vinden. Tijdens de conferentie werden zes workshops verzorgd over de arbeids, de versterking van het Surinaamse arbeidspotentieel, South America Centre, centrum voor Innovatie en Techniek, Financiële mechanismen ne Winkeliers en van de Chinese winkeliers in het KKF bestuur zijn, deed de HI minister op hen een beroep om de samenleving regelmatig te ICT Associatie Suriname wil graag laptops en calculators in het regulier onderwijs. moet namelijk het ICT curriculum verder ontwikkeld worden. De bewindsman zei verder dat het zijn wens is dat een ICT instituut opgezet wordt. Dit instituut kan dan het voortouw nemen in het helpen bepalen van het ICT beleid. Tijdens de Virtual Educa Conferentie is dit streven ook gepresenteerd door OD Communicatie van het ministerie, Thea Smith, die aangeeft dat het instituut onder de president dient te en Centrum voor Kunst en Cultuur. Voor Suriname moet het PPS opgezet worden met als hoofddoel duurzame ontwikkeling. Dit programma moet ervoor zorgen dat Suriname ressorteren en vervolgens aangeeft welk ministerie de ICT sector coördineert. Tot nu toe liggen deelverantwoordelijkheden bij de ministeries van TCT, ATM, Onderwijs en Binnenlandse Zaken. ICT initiatieven die nu ontplooid worden door het ministerie van TCT samen met de UNDP hebben als doel om vooral de gemeenschappen in het binnenland meer bekend te maken met de ICT mogelijkheden. Ook zullen de aantrekkelijker wordt voor buitenlandse investeerders. Ook moet het overheidswerk overzichtelijker en functioneel worden door het softwaresysteem dat zal worden toegepast. informeren via de media, waardoor de beeldvorming over de doelgroep verandert. HI heeft niet alleen een verantwoordelijkheid naar de consumenten toe, maar ook naar de ondernemers, stelde de minister. Het KKF bestuur heeft beloofd zich in te spannen om meer informatie te diensten van de overheid naar de mensen gebracht worden met behulp van moderne communicatiemiddelen. Het ministerie van TCT heeft alle ondersteuning toegezegd aan de ICT Associatie Suriname. De associatie is van plan om in het laatste kwartaal van 01 een ICT conferentie in Suriname te organiseren, waarbij de relatie tussen ICT toepassingen en de groei van de economie belicht zullen worden.-. Participanten discussiëren over het oprichten van een jobcoach diagnostisch centrum en een online database voor vacatures voor werkzoekenden. De conferentie werd gepast afgesloten met de bevindingen van de deelnemers van de workshops, die het op prijs stelden dat ze mochten helpen nadenken over deze onderwerpen.-. Nieuw KKF bestuur op kennismakingsbezoek bij HI minister: Samenwerken aan positieve beeldvorming winkeliers Leden van het nieuwe KKF-bestuur op kennismakingsbezoek bij minister Michael Miskin van Handel en Industrie. verstrekken aan de media, opdat na verloop van tijd een positiever beeld van ondernemers zal ontstaan.-.

3 Energie-efficiëntie moet cultuur worden Wij moeten zuinig omgaan met energie tot een cultuur maken. Het moet deel zijn van ons verantwoordelijkheidsgevoel. Woorden van minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen bij de opening van het Follow-up Seminar over energiebesparing dat afgelopen dinsdag werd gehouden in het Marriott Hotel. Het Energie Efficientie en Conserverings Seminar vloeit voort uit een training die werd gehouden door de Japan International Cooperation Agency (JICA) in Tokyo, Japan in december 011. Aan deze training deden zeven landen mee, waaronder Suriname. De Surinaamse vertegenwoordiging maakte de behoefte om de opgedane kennis met onze overheid te delen kenbaar in Japan. Het seminar werd daarom door de overheden van beide landen georganiseerd. Uit Japan kwam een zeven man sterke delegatie, bestaande uit vier leden van Power Engineering Office (J-Power) -een Energie consultancybureau, en drie leden van JICA, het Japanse Bureau voor Natuurlijk Hulpbronnen. Het team stond onder leiding van Dr. Kimio Yoshida. De deskundigen maakten hun eigen analyse van de Surinaamse situatie en presenteerden hun oplossingsmodellen die tot nu toe succesvol worden toegepast in landen als Turkije, Vietnam, Indonesië, Sri Lanka en India. Business & Investment Limited en de Surinaamse ambassade in Washington DC werken in het kader van een speciale internationale marketingcampagne aan het promoten van onder ander de investeringsmogelijkheden in Suriname. De informatie wordt via de dagbladen The Miami Herald en El Nuevo Herald en via online edities naar meer dan 1, miljoen zakenmensen in Miami gebracht. Dr. Kimio Yoshida van de Japan International Cooperation Agency (JICA) in Tokyo en NH directeur Idris Taus op het Energie Efficientie en Conserverings Seminar in Mariott. Cultuurverandering Deelnemers aan het seminar waren vertegenwoordigers uit zowel de publieke sector, de Universiteit van Suriname en de private sector. De participanten werden in groepen verdeeld om te discusieren over drie belangrijke punten die kunnen helpen het energiebeleid aan te passen, met name financiële aanpak, energiebeleid en energievraagstuk. Uit de discussie vloeide voort dat vanuit elke instantie het gedrag en de houding ten opzichte van energie in positieve zin veranderd moeten worden. Alle aanwezigen waren van mening dat om energie efficienter te gebruiken en daardoor ook te conserveren er meer dan alleen maar gedragsverandering moet komen. Er zal een nieuwe cultuur moeten worden aangeleerd; een levenstijl die in elk apsect van de dagelijkse bezigheden terug te vinden is. Directeur ir. Idris Taus van Natuurlijke Hulpbronnen benadrukte de ontwikkelingen die op dit stuk hebben plaatsgevonden. Energie wordt op allerlei manieren geproduceerd. Wij in Suriname moeten efficiënt omgaan met deze hulpbron. We moeten de opwekkosten omlaag brengen. Kostenbesparing heeft alles te maken met het waardebewust omgaan met de middelen die we hebben. Een ander aspect dat te maken heeft met energie efficientie is het milieu. Als er fossiele brandstoffen (diesel) gebruikt worden om energie op te wekken, dan draag je bij aan de opwarming van de aarde, waarbij er schadelijke stoffen in het milieu terecht komen. Het Business & Investment promoot elimineren van deze stoffen kan met veel kosten gepaard gaan. We moeten er ook rekening mee houden dat fossiele brandstoffen (aardolie) schaarser zullen worden en de prijzen daarom ook enorm zullen stijgen. Dit kunnen wij ook al regelmatig merken bij de tankstations, aldus de NH directeur, die de hoop uitsprak dat het niet alleen zal blijven bij dit seminar, maar dat de stakeholders regelmatig bij elkaar komen om een actieplan voor de besparing van energie te maken. investeringsmogelijkheden Suriname Districtsraden Collectief bij RO minister Hoewel het de minister van Regionale Ontwikkeling is die de Districtsraden heeft geïnstalleerd, brachten de leden van de Districts- en Ressortraden in collectief verband een bezoek aan mnister Linus Diko van Regionale Ontwikkeling (RO). Zij wilden weten wat het beleid van het ministerie is met betrekking tot de Districts- en Ressortraden. Er zijn verder onderwerpen naar voren gebracht die een belemmering vormen voor het functioneren van de Districtsraden. Het niet functioneren van de Districtsbesturen en de staat van het proces om deze wel operationeel te maken zijn in dit verband breedvoerig besproken. Er zijn praktijkvoorbeelden aangehaald om de vele obstakels in het functioneren van de Districtsraad te etaleren. Een pro-actievere houding van de Districtsraad, door het opeisen en innemen van de aan hen toebedeelde plaats binnen het bestuur, zal reeds kunnen bijdragen aan het wegwerken van enkele obstakels. Zowel het Districtsraden Collectief, als de minister gaven aan ingenomen te zijn met deze bijeenkomst. Het ministerie was aanvankelijk niet gekend bij het initiatief om te geraken tot het Districtsraden Collectief, maar deze bijeenkomst heeft de weg geopend naar betere communicatie. De minister gaf aan voorstaander te zijn van het bespreken van issues en dat zijn deur daarvoor altijd open staat. Op 0 januari 01 werd de Districtsraden Collectief ingesteld, met als voornaamste doel zaken in collectief verband aan te pakken. Deze bestaat uit de ondervoorzitters van de tien Districtsraden met nog een lid. Het Districtsraden Collectief komt tenminste één maal per maand bijeen. Zij bespreken dan onder andere de knelpunten die zij ondervinden en acties die daaruit moeten voortvloeien. Paramaribo en Wanica zijn de grote trekkers van het collectief.-. VERVOLG Parlement buigt zich over wijziging Amnestiewet Miami is de belangrijkste tussen de Verenigde Staten en het Caribisch gebied en Latijns Amerika. Business & Investment, Ltd. zal zich richten op de plannen en ontwikkelingen van de Regering, die een serie maatregelen treft om buitenlandse investeringen te vergroten. De campagne zal Suriname in de positie brengen om meer zaken te kunnen doen met bedrijven in de Verenigde Staten van Amerika. Er bestaat een sterke band tussen de Verenigde Staten en Suriname, waarbij dat land een belangrijke rol speelt in de Surinaamse economie en haar ontwikkeling. Met volledige ondersteuning van de Surinaamse ambassadeur in de Verenigde Staten, Subhaas Mungra, heeft Business & Investment Ltd. een vertegenwoordiging naar Suriname gestuurd om een aantal gesprekken De vertegenwoordigers van Business Investment, LTD te weten: editorial director Michael McGough en project director Leeni Ojaniemi in gesprek met minister Michael Miskin van Handel en Industrie en directeur Mauro Tuur. te voeren met belangrijke personen op economisch, politiek en zakelijk gebied. Tegen deze achtergrond bracht een delegatie bestaande uit editorial director Michael McGough en project director Leeni Ojaniemi, op 19 maart 01 een bezoek aan minister Michael Miskin van Handel en Industrie. Prioriteitenlijst voor nieuw bestuur STS Het nieuw bestuur van de Stichting Toerisme Suriname (STS) is maandag jongstleden geïnstalleerd door minister Falisie Pinas van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT). Het bestuur kreeg de opdracht het toerismebeleid beter vorm te geven. In dit kader moet prioriteit gegeven worden aan het omzetten van de STS in een Tourism Board en het finaliseren van de Toerismewet. De taken van het bestuur zijn onder andere toezichthouden op de naleving van het toerismebeleid en alle andere zaken die het toerisme tot een grotere inkomstenbron kunnen maken. De Regering heeft voor dit dienstjaar meer financiën vrijgemaakt voor het toerismebeleid. Zo krijgt de STS drie miljoen SRD aan subsidie en is een extra post van 7. miljoen SRD vrijgemaakt voor ontwikkeling van de totale toerismebranche. Bijvoorbeeld productontwikkeling, promotie van Suriname in het buitenland en het uitzetten van de totale marketingstrategie. Ook moet uit dit budget de achterstallige contributie voor het lidmaatschap van de Caribische Toerisme Organisatie (CTO) betaald worden. De Toerismewet moet het mogelijk maken regulerend op te treden binnen de sector en het toerisme in Suriname naar een hoger niveau te tillen. Door het toerisme duurzaam te ontwikkelen kunnen wij constante groei in de sector hebben. Bij dit streven zijn de mensen van het platteland niet weg te denken en moeten zij ook betrokken worden bij de uitvoering. Verder moeten wij nagaan wat de producten zijn die ontwikkeld moeten worden, hoe gaan wij de districten erbij betrekken,welke toeristische producten hebben zij en hoe moeten wij in zijn algemeenheid door toerisme werken aan armoede bestrijding. De TCT minister zegde het bestuur de volle ondersteuning toe en er werd afgesproken dat de bewindsman elke maand wordt gerapporteerd over de voortgang van het afgesproken traject. De statuten van de STS geven aan dat het bestuur moet worden samengesteld uit vier leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) en drie voordrachten vanuit het ministerie van TCT. Uit dien hoofde was de KKF bij de installatie vertegenwoordigd door voorzitter, Henk Naarendorp en vicevoorzitter Anilkumar Padarath. Namens de KKF zegden ze eveneens de volle ondersteuning toe bij het verder helpen ontwikkelen van de Surinaamse toerismesector.-. Het nieuwe STS bestuur wordt gevormd door: Faridy Lila Ministerie TCT (voorzitter) Ronald Talea Ministerie TCT ( lid) Karel Dawson Ministerie TCT (lid) Liesbeth Gummels KKF (lid) Audrey Healy KKF (lid) Oswald Braumuller KKF (lid) Dinesh Ramlal KKF (lid) Argumenten De initiatiefnemers stellen dat Suriname dringend behoefte heeft aan versnelde ontwikkeling en de gezamenlijke aanpak van een aantal nieuwe, maar zeer ernstige vraagstukken over de toekomst van het land en de bevolking. De uitdagingen en bedreigingen waar ons land in deze eeuw voor staat, zullen we niet het hoofd kunnen bieden indien we niet in staat zijn in eenheid slagvaardig te handelen ter bescherming van de huidige en komende generaties Surinamers. Het inzicht groeit dat ons land zich slechts door grote solidariteit de komende jaren in de strijd tegen vele problemen die de wereld ons voorhoudt zal kunnen handhaven. In de achter ons liggende jaren is van verschillende zijden in de samenleving de roep om amnestie steeds vaker te horen. In dit kader zijn er meerdere pogingen ondernomen om middels het verlenen van amnestie tot verzoening te komen. Daarom is het dus in het kader van de vrede, nationale eenheid en ontwikkeling van de Republiek Suriname noodzakelijk dat de Amnestiewet niet langer slechts selectief een deel van de jaren tachtig bestrijkt, stellen de parlementariërs. De bestaande wetstekst en de memorie van toelichting bepleiten het belang van Amnestie voor normalisatie, verzoening en de verdere ontwikkeling van Suriname. Aangezien in de bestaande wet reeds alle noodzakelijke overwegingen in verband met geldende uitzonderingen en het internationaal recht en -gebruik in acht zijn genomen, was het slechts nodig de wet te wijzigen zodat die, samen met de wet van 3 april 1980 op basis van het gelijkheidsbeginsel (artikel 8 lid van de grondwet)alle gevallen in de gehele periode vanaf de staatsgreep tot 19 augustus 199 omspant. Volksvertegenwoordigers zullen op basis van de voorgestelde wetswijziging argumenten aandragen om dit wetswijziging wel of niet aan te nemen.-.

4 Wegwijs binnen overheid Maak kennis met het CBB (Deel 1) Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) dat onder het ministerie van Binnenlandse Zaken valt, is al geruime tijd bezig zijn dienstverlening naar de gemeenschap toe te verbeteren. Naast het pilotproject zaterdagse openingstijden van het CBB, dat al een succes genoemd kan worden, wil het bureau de komende tijd meer over zichzelf vertellen aan het publiek. Overheidsvoorlichters ontvangen trainingscertificaten Overheidsvoorlichters die in oktober 011 en maart 01 diverse basistrainingen hebben gevolgd nemen hun certificaten in ontvangst. U komt onder meer te weten wat de taak is van het bureau en welke diensten het biedt. Veel gestelde vragen over de bevolkingsadministratie worden beantwoord in komende afleveringen van Maak kennis met het CBB. In de editie van vandaag Deel 1. INGEVOLGE DE WET dient de staat Suriname een bevolkingsadministratie te houden. Deze bestaat uit: 1. de Burgerlijke Stand (BS). het Bevolkingsregister (BR), die samen zijn ondergebracht in een Bureau voor Burgerzaken en waarvan in elk distrikt zich tenminste één bevindt. Aan de hand van de situatie en het bevolkingsaantal in de verschillende gebieden worden er twee soorten Bureaus voor Burgerzaken opgezet: 1. Hulpbureaus (waar slechts het Bevolkingsregister wordt bijgehouden). Volledig functionerende Bureaus (waar er zowel de Burgerlijke Stand als het Bevolkingsregister wordt bijgehouden). BIJ ELK BEZOEK AAN DE BUREAUS VOOR BURGERZA- KEN DIENT MEN MEDE TE NEMEN: 1. ID Kaart;. Familieboek. DE BURGERLIJKE STAND: De Burgerlijke Stand registreert alle belangrijke gebeurtenissen in het leven van de mens in Registers en wordt bijgehouden door de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Deze registers worden dubbel gehouden. De regels die hiervoor gelden zijn te vinden in het Surinaams Burgerlijk Wetboek (Art.5. S.B.W.). DE REGISTERS VAN DE BURGERLIJKE STAND ZIJN: - Registers van Geboorten; - Registers van Erkenningen; - Registers van Huwelijken; - Registers van Echtscheidingen; - Registers van Overlijden. - Registers van Huwelijksaangiften; - Registers van Huwelijkstoestemmingen; De eerste 5 genoemde registers worden dubbel gehouden. Bij de Burgerlijke Stand kunt u terecht voor: - Aanvragen van familieboekjes - Aanvragen van stambomen - Aangiften van geboorten - Het doen van erkenningen - Aangiften en het Aangaan van Huwelijken - Inschrijvingen van vonnissen van Echtscheidingen - Aangiften van Overlijden - Aanvragen van uittreksels uit de registers van de Burgerlijke Stand Lees de volgende week over: aanvragen/aangiften en erkenningen. Namens de vicepresident en de Regering van Suriname wil ik u feliciteren met het afronden van de trainingen en spreek de hoop uit dat u de opgedane kennis zal inzetten in uw werk als voorlichtingsmedewerker om daarmee de kwaliteit van de voorlichtingsproducten op peil te houden en waar nodig te verbeteren. Met deze woorden feliciteerde minister Soewarto Moestadja van Binnenlandse Zaken de ruim 90 overheidsvoorlichters van de twee kabinetten, de 17 ministeries en het parlement met het behalen van hun certificaten voor basis cursussen Taalvaardigheid, Journalistieke Vaardigheden en Fotografie. Onder het thema Samenwerken aan een professionele overheidscommunicatie hebben ruim 90 overheidsvoorlichters en medewerkers van de staatsmedia vandaag trainingscertificaten ontvangen. Het betreft voorlichtingsmedewerkers van de twee kabinetten, de 17 ministeries en het parlement, en nieuwsdienstmedewerkers van de staatsmedia STVS, SRS en Boskopu. Ze volgden in oktober 011 en maart 01 de trainingen Basis Nederlands Schrijven, Basis Journalistieke Vaardigheden en Basis Fotografie, die werden verzorgd door de Stichting ter Behoud van de Journalistiek in Suriname (SBJS) en de Surinaamse Fotografen Vereniging (Sufov). Het initiatief komt van de Nationale Voorlichtings Dienst (NVD) en vloeit voort uit de nieuwe visie van de Regering op overheidscommunicatie. Verdere verbetering Minister Moestadja benadrukte tijdens zijn speech het belang van een goed gestructureerde overheidscommunicatie en deskundige voorlichtingsmedewerkers. De Regering wil dit moment ook aangrijpen om voorlichtingsmedewerkers voor te bereiden op de toekomst waar we gestructureerd en doelgericht zullen werken en meer inzet en betrokkenheid van u zal worden verwacht. Dit moment is tevens bedoeld om de gemeenschap te laten weten dat vanuit de overheid wordt gewerkt om de burger regelmatig en eenduidig te informeren en dat de overheid ook door hen kan worden geïnformeerd, aldus de bewindsman. Vivian Gordon, directeur van het Kabinet van de Vicepresident, noemde de certificaatuitreiking een mijlpaal op weg naar de verdere verbetering van de overheidscommunicatie. Gordon: Ik hoop dat u op dezelfde voet verder zult gaan, zodat wij na zeer korte tijd kunnen spreken van een optimale voorziening van de burgerij van informatie en dat er sprake zal zijn van een wederzijdse uitwisseling. Directeur van de Stichting ter Bevordering van de Journalistiek in Suriname (SBJS) noemde het een heel groot genoegen om te helpen deze groep te versterken. Ze spoorde de voorlichtingsmedewerkers aan zich verder te scholen middels trainingen en opleidingen. Dit in het belang van een goede informatievoorziening van de burger. Michel Eriks, voorzitter van de Surinaamse Fotografen Vereniging (Sufov) genoot even zeer van de korte, intensieve sessie met de cursisten. Eriks: Wij voelen ons vereerd dat wij hebben kunnen meedoen aan dit initiatief. Het is extra mooi, omdat ondersteuning voor fotografie een van de doelstellingen is van onze vereniging. Ook wij hebben de training als heel enerverend ervaren. We hadden een heel gevarieerde groep van mensen die voor het eerst naar de camera keken en mensen die al meer ervaring hebben. Daniella Tauwnaar, Hoofd van de Nationale Voorlichtings Dienst (NVD), sprak over de in gang gezette herstructurering, coördinatie, facilitering en professionalisering van de totale overheidscommunicatie en zei dat er goede perspectieven zijn als wordt voortgegaan op de ingeslagen weg. Ze bedankte vicepresident Robert Ameerali en de minister van Binnenlandse Zaken voor hun ondersteuning en alle collega s voor hun inzet in het afgelopen jaar. Resultaten Na aantreden van de Regering Bouterse-Ameerali is allereerst een inventarisatie gehouden van de bestaande voorlichtingsdiensten. In april 011 werd een quick scan uitgevoerd naar de afdelingsstructuur, de bemensing, de faciliteiten en de activiteiten van de twintig voorlichtingsdiensten om de status quo te bepalen. Hierna werd het seminar Van Overheidsvoorlichting naar Overheidscommunicatie gehouden (mei 011). Het seminar had als doel de nieuwe visie van de Regering op overheidscommunicatie te presenteren aan de voorlichtingsmedewerkers en van hen te vernemen wat zij graag verbeterd zien op hun vakgebied. Dit heeft geresulteerd in aanbevelingen die worden verwerkt in een Concept Beleidsnota voor Overheidscommunicatie. Het afgelopen jaar is eveneens gewerkt aan een overheidswebsite (www.gov.sr) om de bereikbaarheid van de overheid op internet (via 1 overkoepelende website) te vergroten. Voor de herkenbaarheid van de overheid is een huisstijl ontwikkeld. In augustus is de NVD gestart met een externe bijlage van de overheid, die elke vrijdag verschijnt in de dagbladen de Ware Tijd en Times of Suriname. Het katern met overheidsinformatie en bekendmakingen wordt samengesteld door de voorlichtingsdiensten van de verschillende departementen. Er is vanaf augustus eveneens wekelijks overleg tussen de vertegenwoordigers van de verschillende voorlichtingsdiensten, waarbij de werkzaamheden en mediaproducties worden geëvalueerd en er afstemming plaatsvindt over onderwerpen die naar de samenleving worden gecommuniceerd. Van belang is hierbij dat de overheid eenduidig communiceert. De quick scan heeft ook uitgewezen dat er over de gehele linie behoefte is aan herstructurering, afstemming (coördinatie), facilitering en professionalisering van de voorlichtingsdiensten van de overheid. Op basis hiervan is samen met de voorlichtingsdiensten een stappenplan uitgezet om te komen tot een goede organisatie van de overheidscommunicatie en versterking van de medewerkers die tot taak hebben de samenleving regelmatig van begrijpelijke informatie te voorzien.-. Surf voor meer informatie naar gov.sr www. Een katern van de overheid dat elke vrijdag verschijnt in de dagbladen de Ware Tijd en Times of Suriname. De uitgave, met nieuws, informatie en bekendmakingen, maakt deel uit van de verschillende media die de Regering inzet om te komen tot een transparante overheid en een evenwichtige informatievoorziening van elke burger. Coordinatie Vormgeving adres Postadres Website : Daniella Tauwnaar : Fabian Ristie : : Dr. S. Redmondstraat 116, Par bo : Aan deze editie werkten mee: Clifton Saridjan, Farcha Elbers, Theodora Koulen, Latoya Boetius, Pernell Glorie, Ingrid Corinde, Chantel Vyent, Lucille Welles-Uitenwerf, Diana Roethof-Tremour, Anna Lachman, Christino Pinas, Tiffany Gillis, Henna Pinas en Stephany Kasketi. Deze hulpverlening is bestemd voor: Kleine zelfstandigen (met een maximale omzet van SRD ,- per jaar) Loontrekkers met andere inkomsten Degenen die informatie behoeven. Hiervoor bent u vanaf maandg 0 april tot en met maandag 30 april 01 terecht op de volgende locaties: In Paramaribo: bij het Centraal Belastingkantoor aan de van Sommelsdijckstraat 7 maandag t/m vrijdag van 08:00 uur 13:00 uur Ministerie van FINANCIëN De Belastingdienst biedt ook dit jaar hulp aan het publiek bij het invullen van het aangiftebiljet Inkomstenbelasting. In Nickerie: bij het Belastingkantoor Regio West aan de Landingstraat 1 maandag t/m vrijdag van 08:00 uur 13:00 uur In Wanica te Lelydorp op het commissariaat a/d Tawajariweg 0: ma. 16, woe. 18 en vrij. 0 april van 08:00 uur 13:00 uur In Commewijne te Tamanredjo op Tamanredjo serie D., nr. 34: maandag 09 t/m vrijdag 13 april van 08:00 uur 13:00 uur In Saramacca te Groningen op het commissariaat Groningen: ma. 16, woe. 18 en vrij. 0 april van 08:00 uur 13:00 uur In Marowijne: te Moengo bij de Betaaldienst aldaar op di. 10 april van 08:00-13:00 uur te Albina op het commissariaat aan de Luitenant Weyneweg van woensdag 11 april t/m vrijdag 13 april telkens van 08:00 uur- 13:00 uur In Coronie te Totness op het BO-kantoor aan de Geraniumstraat: woensdag 11 t/m vrijdag 13 april van 08:00 uur 13:00 uur N.B.: Neem voor een vlotte afhandeling de nodige bescheiden mee! De hulp bij aangifte is kosteloos De Inspecteur der Directe Belastingen, mr. J.E.M. Makhanlal-Veldhuizen Belasting mi mus pai fu mek un kondre drai Ministerie van FINANCIëN SAS CAMPAGNE april 01 is de uiterlijke datum voor het indienen en betalen van de Voorlopige Aangifte Inkomstenbelasting 01 voor Natuurlijke Personen en Lichamen. 30 april 01 is de uiterlijke datum voor het indienen en betalen van de Definitieve Aangifte 011 voor Natuurlijke Personen. 30 juni 01 is de uiterlijke datum voor het indienen en betalen van de Definitieve Aangifte 011 voor Lichamen. Vereisten voor een volledige aangifte voor ondernemers: Een gedagtekend en ondertekend afschrift van de Balans en Verlies- en Winstrekening van het bedrijf of beroep Een specificatie van de op de brutowinst drukkende lasten en kosten. Indien u nog geen aangifte biljetten heeft ontvangen, kunt u die ophalen bij de Belastingdienst (afdeling FICOD) en vanaf 0 april tot en met 30 april 01 bij de HUBA. N.B. Indien mocht blijken dat u een te lage aangifte heeft gedaan of een onvolledig ingevuld aangiftebiljet heeft ingediend, riskeert u naast correctie van uw aangegeven inkomen, een boete van ten hoogste 100% van het werkelijk verschuldigde belastingbedrag. Doe uw aangifte dus juist en volledig en dien tijdig uw aangiftebiljetten in. De Inspecteur der Directe Belastingen, mr. J.E.M. Veldhuizen Belasting mi mus pai fu mek un kondre drai

5 MINISTERIE VAN ARBEID, TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING EN MILIEU Bij de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO), een werkarm van het ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM) is er plaatsingsmogelijkheid voor de volgende vaktrainingen Dag vaktrainingen: 1. Bouw (volgens een modulair systeem) Module 1: Vlechtwerk, construeren van septictank en drainage, alsook fundering en riolering. Duur: 8 weken Module : Construeren van stenenmuren, construeren van een vloer met en zonder wapen, raap en pleisterwerk, alsook tegels leggen. Duur: 8 weken Module 3: Construeren van houtenmuren, hang- en sluitwerk, plafond, alsook construeren van een zadeldak. Duur: 8 weken Module 4: Schilderen. Duur: 4 weken. Interieurverzorger 3. Stratenmaken Vereisten voor de inschrijving: Een geboorte uittreksel 3 pasfoto s Kopieen van schoolbescheiden (originele stukken overleggen) Inschrijfgeld en lesgeld (lesgeld 3 maanden vooruit betalen) Voor meer informatie en inschrijvingen: Maandag tot en met vrijdag van uur Tel: of toestel 7 Let wel: alleen personen die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt, mogen aan bovengenoemde vaktrainingen deelnemen. Adres: Difoestraat 9 Geyersvlijt Paramaribo Suriname South America Telefoon / Fax: (597)454-9 Website: vaksao.sr.org MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE CONSUMENT OPGELET: KOOP PRIJSBEWUST Postbus website: Telefoon: 40080/4030 Alarm no.: 4030, en Telefax: (597)4060 Toestelnummers 33 en 7 Paramaribo Suriname Economische Controle Dienst Lijst van 45 basisgoederen zoals door HI is waargenomen in februari 01 NR. PRODUKT MERK INHOUD Best Mart Coppename Markt Eerste rijweg Store Faco Gong Loon Hing Sup.Markt Gopie Lieuw Kon Fa Long Xin Mundial Ram's Soender's MegaPL. Summit Unique Wanica Br 483 Yong Xing ADRES Jozef Israelstr. 36 Grote wg. Jaggernath Lach manstr H.D. Benjaminstr. 44 Tamanredjo (Commewijne) Zinniastr.58 Tourtonnelaan 149 Waterkant Hk Sophia Lustweg en Anton Bundelstr Martin Luther Kingweg Saramaccastr. 9 J.D. Gompertstr. 5 Gemenelandswg 161 BR 483 Welgedacht A BR 8 1 Aardappelen - 1 kg Afwasmiddel Klinol(schroefdop) 500 ml Quix 475 ml Babyvoeding Brinta 500 gr Nutrilon gr Bambix 00 gr Enfamil Phoshpatine 50 gr Badzeep Lux / Suave 15 gr Aju / Kris 80 gr Bakkeljauw Blue fish 5 gr Baccalao 00 gr Blom De Molen 1 kg Verpakt 1 kg Bokking per 1/ pond Boter Marigold 5 gr Golden Brand 50 gr Blueband 50 gr Bouillonblokjes Maggi / kippen 50 st Honig 50 st Brood Casinobrood Fernandes Puntbrood 10 st Bruine bonen Jonker Fris (Pacifico) 850 gr Cacao poeder Cadbury 50 gr Corned Beef Delta 1 bl. 340 gr Here Ford Or. 340 gr Bordon Eieren p/st Gele erwten 1 kg Groene erwten 1 kg Haring per 1/ pond Havermout White Oats 500 gr Brugges Super 500 gr Hahne 500 gr Huishoudzeep Razzo bl/gr. 5 stuks Sunlight st / à 150 gr Prince Zul 5 st / 00 gr Blauw per stuk Insecticiden Baygon 60 ml Sheltox / Surtox 50 ml Bop 50 ml Jam 3 Stars 370ml Kaas Jonge kaas 50gr Keukenzout 1 kg Kip Sur./Sran.Fowru per kilo Import per kilo Knoflook 1 kg Lucifer Safety/ Grayburn 1 pak=10 dzn stars pak=10 dzn Maandverband Kotex / Wings 10 st /norm Helen Harper / Wings 14 st /norm Stayfree / Wings / Maxi 1 st /norm Melk centrale volle melk 1 ltr Melkpoeder - per pond Muskietenkaars Double Rabbit per pak Baygon per pak Anti muggen per pak Olie sardien Brunswick 106 gr Pekelvlees Varkenstaart per pond Zoutvlees met been per pond Pindakaas Whippy Classic 350 gr Crown 340 gr Pine oil Supro 450 ml Poederzeep Witboi 1 kg Ozon 900 gr Breeze(multi active) 975 gr Rijst Semie Sup Paloma 10 kg kg Sranan Alesie 10 kg kg Spijsolie: Soja Victoria 1ltr Olio 1 ltr Coroli 1 ltr Zonnebloem Victoria 1 ltr Olio 1 ltr Coroli 1 ltr Suiker wit 1 kg bruin 1 kg Tandpasta Colgate tube/150 gr Maxam tube/145 gr Thee Breakfast Thee 0 st / 4 gr Toilet papier Soft Touch / ply 00 sheet Softtissue (Jahi) / ply 500 sheet Tomaten puree Mara / Nova 141 gr Anna / Nova 70 gr Tomaten sardien Morjon 00 gr Sumaco 15 gr Bisco Uien 1 kg Wegwerp Luiers Cheekies (medium) 1 st Soft love (medium) 1 st zonder merk 1 st Ministerie van HI, februari 01 MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE CONSUMENT OPGELET: KOOP PRIJSBEWUST Postbus website: Telefoon: 40080/4030 Alarm no.: 4030, en Telefax: (597)4060 Toestelnummers 33 en 7 Paramaribo Suriname Economische Controle Dienst Coppename Markt Eerste rijweg Store Faco Gong Loon Hing Sup.Markt Gopie Lieuw Kon Fa Long Xin Mundial Ram's Soender's MegaPL. Summit Unique Wanica Br 483 Yong Xing ote wg. Jaggernath Lach manstr H.D. Benjaminstr. 44 Tamanredjo (Commewijne) Zinniastr.58 Tourtonnelaan 149 Waterkant Hk Sophia Lustweg en Anton Bundelstr Martin Luther Kingweg Saramaccastr. 9 J.D. Gompertstr. 5 Gemenelandswg 161 BR 483 Welgedacht A BR CONSUMENT OPGELET: KOOP PRIJSBEWUST Alarm no.: 4030, en Toestelnummers 33 en 7 Economische Controle Dienst Gopie Lieuw Kon Fa Long Xin Mundial Ram's Soender's MegaPL. Summit Unique Wanica Br 483 Yong Xing ourtonnelaan 149 Waterkant Hk Sophia Lustweg en Anton Bundelstr Martin Luther Kingweg Saramaccastr. 9 J.D. Gompertstr. 5 Gemenelandswg 161 BR 483 Welgedacht A BR MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE Postbus website: Telefoon: 40080/4030 Telefax: (597)4060 Paramaribo Suriname Lijst van 45 basisgoederen zoals door HI is waargenomen in februari 01 NR. PRODUKT MERK INHOUD Best Mart Coppename Markt Eerste rijweg Store Faco Gong Loon Hing Sup.Markt ADRES Jozef Israelstr. 36 Grote wg. Jaggernath Lach manstr H.D. Benjaminstr. 44 Tamanredjo (Commewijne) Zinniastr.58 T 1 Aardappelen - 1 kg Afwasmiddel Klinol(schroefdop) 500 ml Quix 475 ml Babyvoeding Brinta 500 gr Nutrilon gr Bambix 00 gr Enfamil Phoshpatine 50 gr Badzeep Lux / Suave 15 gr Aju / Kris 80 gr Bakkeljauw Blue fish 5 gr Baccalao 00 gr Blom De Molen 1 kg Verpakt 1 kg Bokking per 1/ pond Boter Marigold 5 gr Golden Brand 50 gr Blueband 50 gr Bouillonblokjes Maggi / kippen 50 st Honig 50 st Brood Casinobrood Fernandes Puntbrood 10 st Bruine bonen Jonker Fris (Pacifico) 850 gr Cacao poeder Cadbury 50 gr Corned Beef Delta 1 bl. 340 gr Here Ford Or. 340 gr Bordon Eieren p/st Gele erwten 1 kg Groene erwten 1 kg Haring per 1/ pond Havermout White Oats 500 gr Brugges Super 500 gr Hahne 500 gr Huishoudzeep Razzo bl/gr. 5 stuks Sunlight st / à 150 gr Prince Zul 5 st / 00 gr Blauw per stuk Insecticiden Baygon 60 ml Sheltox / Surtox 50 ml Bop 50 ml Jam 3 Stars 370ml Kaas Jonge kaas 50gr Keukenzout 1 kg Kip Sur./Sran.Fowru per kilo Import per kilo Knoflook 1 kg Lucifer Safety/ Grayburn 1 pak=10 dzn stars pak=10 dzn Maandverband Kotex / Wings 10 st /norm Helen Harper / Wings 14 st /norm Stayfree / Wings / Maxi 1 st /norm Melk centrale volle melk 1 ltr Melkpoeder - per pond Muskietenkaars Double Rabbit per pak Baygon per pak Anti muggen per pak Olie sardien Brunswick 106 gr Pekelvlees Varkenstaart per pond Zoutvlees met been per pond Pindakaas Whippy Classic 350 gr Crown 340 gr Pine oil Supro 450 ml Poederzeep Witboi 1 kg Ozon 900 gr Breeze(multi active) 975 gr Rijst Semie Sup Paloma 10 kg kg Sranan Alesie 10 kg kg Spijsolie: Soja Victoria 1ltr Olio 1 ltr Coroli 1 ltr Zonnebloem Victoria 1 ltr Olio 1 ltr MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE Postbus website: Telefoon: 40080/4030 Telefax: (597)4060 Paramaribo Suriname Lijst van 45 basisgoederen zoals door HI is waargenomen in februari 01 NR. PRODUKT MERK INHOUD Best Mart Coppename Markt Eerste rijweg Store Faco Gong Loon Hing Sup.Markt Gopie Lieuw Kon Fa Long Xin Mundial Ram's ADRES Jozef Israelstr. 36 Grote wg. Jaggernath Lach manstr H.D. Benjaminstr. 44 Tamanredjo (Commewijne) Zinniastr.58 Tourtonnelaan 149 Waterkant Hk Sophia Lustweg en Anton Bundelstr Martin Luther Kingweg Sa 1 Aardappelen - 1 kg Afwasmiddel Klinol(schroefdop) 500 ml Quix 475 ml Babyvoeding Brinta 500 gr Nutrilon gr Bambix 00 gr Enfamil - - Phoshpatine 50 gr Badzeep Lux / Suave 15 gr Aju / Kris 80 gr Bakkeljauw Blue fish 5 gr Baccalao 00 gr Blom De Molen 1 kg Verpakt 1 kg Bokking per 1/ pond Boter Marigold 5 gr Golden Brand 50 gr Blueband 50 gr Bouillonblokjes Maggi / kippen 50 st Honig 50 st Brood Casinobrood Fernandes Puntbrood 10 st Bruine bonen Jonker Fris (Pacifico) 850 gr Cacao poeder Cadbury 50 gr Corned Beef Delta 1 bl. 340 gr Here Ford Or. 340 gr Bordon Eieren p/st Gele erwten 1 kg Groene erwten 1 kg Haring per 1/ pond Havermout White Oats 500 gr Brugges Super 500 gr - - Hahne 500 gr Huishoudzeep Razzo bl/gr. 5 stuks Sunlight st / à 150 gr Prince Zul 5 st / 00 gr - - Blauw per stuk Insecticiden Baygon 60 ml Sheltox / Surtox 50 ml Bop 50 ml Jam 3 Stars 370ml - - Kaas Jonge kaas 50gr Keukenzout 1 kg Kip Sur./Sran.Fowru per kilo Import per kilo Knoflook 1 kg Lucifer Safety/ Grayburn 1 pak=10 dzn stars pak=10 dzn Maandverband Kotex / Wings 10 st /norm Helen Harper / Wings 14 st /norm Stayfree / Wings / Maxi 1 st /norm Melk centrale volle melk 1 ltr Melkpoeder - per pond Muskietenkaars Double Rabbit per pak Baygon per pak - - Anti muggen per pak Olie sardien Brunswick 106 gr Pekelvlees Varkenstaart per pond Zoutvlees met been per pond Pindakaas Whippy Classic 350 gr Crown 340 gr Pine oil Supro 450 ml Poederzeep Witboi 1 kg Ozon 900 gr Breeze(multi active) 975 gr Rijst Semie Sup Paloma 10 kg kg Sranan Alesie 10 kg kg Spijsolie: Soja Victoria 1ltr Olio 1 ltr Coroli 1 ltr Zonnebloem Victoria 1 ltr Olio 1 ltr Lijst van 45 basisgoederen zoals door HI is waargenomen in februari 01 NR. PRODUKT MERK INHOUD Best Mart ADRES Jozef Israelstr. 36 Grote wg. 1 Aardappelen - 1 kg Afwasmiddel Klinol(schroefdop) 500 ml Quix 475 ml Babyvoeding Brinta 500 gr Nutrilon gr Bambix 00 gr Enfamil Phoshpatine 50 gr Badzeep Lux / Suave 15 gr Aju / Kris 80 gr Bakkeljauw Blue fish 5 gr Baccalao 00 gr Blom De Molen 1 kg Verpakt 1 kg Bokking per 1/ pond Boter Marigold 5 gr Golden Brand 50 gr Blueband 50 gr Bouillonblokjes Maggi / kippen 50 st Honig 50 st Brood Casinobrood Fernandes Puntbrood 10 st Bruine bonen Jonker Fris (Pacifico) 850 gr Cacao poeder Cadbury 50 gr Corned Beef Delta 1 bl. 340 gr Here Ford Or. 340 gr Bordon Eieren p/st Gele erwten 1 kg Groene erwten 1 kg Haring per 1/ pond Havermout White Oats 500 gr Brugges Super 500 gr Hahne 500 gr Huishoudzeep Razzo bl/gr. 5 stuks Sunlight st / à 150 gr Prince Zul 5 st / 00 gr Blauw per stuk Binnenkort champignonteelt in Wanica Minister Hendrik Setrowidjo van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft groenlicht gegeven aan Zhu Boju, om van start te gaan met de teelt van groente in kassen en champignons in Suriname. Zhu Boju is eigenaar van het in het district Wanica gevestigde landbouw, export- en importbedrijf en grossierderij Shandong Aobojun Gongsi. Kabinet van de President van de Republiek Suriname Task Force Voorbereiding Onderwijsinnovatie De Task Force Voorbereiding Onderwijsinnovatie heeft van de President onder meer de opdracht om voorstellen te doen waardoor (a) het probleem van bivakkeren van ouders tijdens de inschrijvingsperiode van nieuwe leerlingen wordt opgelost en (b) het rendement van het onderwijs wordt verbeterd. De voorstellen van de Task Force brengen met zich mee dat in het komende schooljaar een groot aantal docenten op alle niveaus en schooltypen, (school)maatschappelijke werkers, schoolspychologen en ontwikkelingspychologen nodig zullen zijn. Om aan de behoefte als hierboven genoemd te kunnen voldoen, wil de Task Force gaarne in contact komen met gepensioneerde leerkrachten, schoolspychologen en ontwikkelingspychologen die bereid zijn om (nog) een taak in en/of bij het onderwijs te vervullen. Voor gepensioneerde leerkrachten worden speciale maatregelen en voorzieningen getroffen. De Task Force roept middels deze bekendmaking een ieder op die tot een van de bovengenoemde groepen behoort, om zich bij haar te laten registreren hetzij telefonisch, hetzij schriftelijk per of brief. Voor informatie kunt u contact opnemen met: Dr. Eddy Jozefzoon of met Drs. Shirley Sitaldin. De Task Force is telefonisch te bereiken via de nummers en Postadres: Malebatrumstraat 1-5, Unit 105. De mogelijkheden die dit landbouwproject aan Suriname biedt, variëren van de overdracht van technologie en kennis in de beschermde teelt van groenten, het creëren van minimaal vijftig arbeidsplaatsen, een lagere prijs voor kwalitatief goede groenten, voedselveiligheid voor de consument en inkomsten uit de export van in kassen geteelde groenten en champignons. Zhu Boju onderbouwde het belang van het telen van groenten en champignons in kassen door aan te geven dat Suriname daarvoor een goede temperatuur en geschikte luchtvochtigheid heeft. Maar ook de lage arbeidskosten en de mogelijkheid om belastingvrij binnen de CA- RICOM te exporteren zijn aantrekkelijke voorwaarden. Shandong Aobojun Gongsi kreeg de toestemming voor de uitvoering van het project tijdens een bespreking met de LVV minister over de verdere ontwikkeling van kasteelt. De samenwerking tussen het ministerie en het bedrijf zal resulteren in verdere ontwikkeling van de kasteelt, maar ook voor continuïteit en minimale verschillen in productiekwaliteit. Zhu Boju gaf aan dat uitbreiding van de luchthaveninfrastructuur in de districten Para en Nickerie zeker zullen bijdragen aan het welslagen van dit project. Het bedrijf zal nauw samenwerken met Ao Bo Limited, een partner gevestigd in de provincie Shandong in China. Dit bedrijf heeft meer dan tien jaar ervaring in het telen van groenten in kassen en heeft een groenteverwerkingscapaciteit van circa 4000 ton. Ao Bo, Ltd is ook actief in het planten, oogsten, opslaan, verwerken en exporteren van verschillende tuinbouwgewassen. Zhu Boju van het landbouw bedrijf Shandong Aobojun Gongsi (uiterst links) tijdens de gesprekken met minister Hendrik Setrowidjojo van van LVV en onderdirecteur Landbouw Suresh Algoe.

2012 STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2012 STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2012 STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME No. 49 WET van 5 april 2012, hou{ende wijziging van de Wet van 19 augustus 1992, houdende het verlenen van amnestie aan personen die te rekenen van 1 januari 1985

Nadere informatie

Wij danken allen die het mogelijk hebben gemaakt om deze Conferentie te houden.

Wij danken allen die het mogelijk hebben gemaakt om deze Conferentie te houden. Voorwoord Dit concept document is tot stand gekomen vanuit presentaties, discussies en overwegingen met verschillende belangengroepen bij de Organisatie van de Conferentie Ordening Goud sector in Suriname

Nadere informatie

De Community Council

De Community Council Suriname wil meer Wetlandsgebieden op Ramsarlijst De leerlingen van de Mathooraschool luisteren aandachtig naar de sprekers Elk jaar, sinds 1997 wordt over de hele wereld op 2 februari, World Wetlands

Nadere informatie

Republiek Suriname District Commewijne. Districtsbegroting 2008

Republiek Suriname District Commewijne. Districtsbegroting 2008 Districtsbegroting 2008 juni 2007 Waarom moet de Bijlage erbij??? Wat is het nut van de organisatiestructuur beschikking in een concept begroting?? Opmerking zit ook in sheet 2e recap vergelijk inhoud

Nadere informatie

Republiek Suriname District Wanica. Districtsbegroting 2008

Republiek Suriname District Wanica. Districtsbegroting 2008 Districtsbegroting 2008 juni 2007 Inleiding Wanica is in december 2006 als een van de 5 pilot districten begonnen met ressorthoorzittingen. Deze zijn bedoeld om de bevolking te horen welke noden zij als

Nadere informatie

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE SURINAAMSE ORIGINE

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE SURINAAMSE ORIGINE MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A: MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

INFORMATIE en COMMUNICATIE TECHNOLOGIE ASSOCIATIE SURINAME ICTAS

INFORMATIE en COMMUNICATIE TECHNOLOGIE ASSOCIATIE SURINAME ICTAS 1 STATUTEN INFORMATIE en COMMUNICATIE TECHNOLOGIE ASSOCIATIE SURINAME ICTAS Statuten November 2010 versie 1.3 2 NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. ICTAS draagt de naam INFORMATIE en COMMUNICATIE TECHNOLOGIE

Nadere informatie

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE OVERIGE VREEMDELINGEN

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE OVERIGE VREEMDELINGEN MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A: MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

Burger Informatie Centrum Functie beschrijvingen Maart 7, 2011

Burger Informatie Centrum Functie beschrijvingen Maart 7, 2011 Burger Informatie Functie beschrijvingen Maart 7, 2011 TM Burgerparticipatie Iris Gilliad i.s.m counterparts Burgerparticipatie en Voorlichting RO. Functienaam: Hoofd BIC Plaats in de organisatie: Districts

Nadere informatie

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, de Staatsraad gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet:

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, de Staatsraad gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet: Wet van houdende vaststelling van de status van Personen van Surinaamse Afkomst en de Rechten en Plichten die uit die status voortvloeien (Wet PSA) ---------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Actieplan Kinderrechten SINT MAARTEN

Actieplan Kinderrechten SINT MAARTEN Actieplan Kinderrechten Samenvatting Commissie Kinderrechten Mei 2015 Actieplan Kinderrechten Commissie Kinderrechten INLEIDING Het nationaal beleid van het land Sint Maarten voor Jeugd en Jongeren is

Nadere informatie

Artikel 1 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Artikel 1 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN WET van 20 maart 1981 tot instelling van een Algemeen Oudedagsvoorzieningsfonds (S.B. 1981 no. 30), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B. 1981 no. 190, S.B. 1982 no. 74, S.B.

Nadere informatie

Dit formulier is GRATIS!

Dit formulier is GRATIS! MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

INGEVOLGE DE WET dient de staat Suriname een bevolkingsadministratie te houden.

INGEVOLGE DE WET dient de staat Suriname een bevolkingsadministratie te houden. INGEVOLGE DE WET dient de staat Suriname een bevolkingsadministratie te houden. Deze bestaat uit: 1. de Burgerlijke Stand (BS) 2. het Bevolkingsregister (BR), die samen zijn ondergebracht in een Bureau

Nadere informatie

Het Nationaal REDD + Programma Suriname DE BESTURING. Mw. Ellen Naarendorp 10 april 2015

Het Nationaal REDD + Programma Suriname DE BESTURING. Mw. Ellen Naarendorp 10 april 2015 Het Nationaal REDD + Programma Suriname DE BESTURING Mw. Ellen Naarendorp 10 april 2015 .. WE ZIJN HET BOS.. HET REDD + WAAROM PROGRAMMA SURINAME? WIJ WILLEN DIT > voor ons NAGESLACHT WIJ WILLEN DIT >

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1979 Nr. 6

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1979 Nr. 6 29 (1978) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1979 Nr. 6 A. TITEL Vriendschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname;

Nadere informatie

Presentatie onderdirecteur Handel, Mw. Mr. H. Djosetiko voor de ASFA workshop op 20 oktober 2004. Lokatie: Ballroom Hotel Torarica

Presentatie onderdirecteur Handel, Mw. Mr. H. Djosetiko voor de ASFA workshop op 20 oktober 2004. Lokatie: Ballroom Hotel Torarica Presentatie onderdirecteur Handel, Mw. Mr. H. Djosetiko voor de ASFA workshop op 20 oktober 2004. Lokatie: Ballroom Hotel Torarica Voorzitter ASFA, dagvoorzitter Etc, Dames en heren,.. Goedemorgen, Met

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.6.2011 COM(2011) 366 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT Verlenging van de regeling tussen de Europese Commissie en het Office of

Nadere informatie

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie

Gevoel voor ondernemerschap zaterdag, 24 november 2012 00:00

Gevoel voor ondernemerschap zaterdag, 24 november 2012 00:00 Op Curaçao zijn er duizenden kleine ondernemers met slechts een paar werknemers. Veel kleine ondernemers werken volledig zelfstandig en ze hebben diverse rollen die ze dagelijks moeten spelen om hun onderneming

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT No. 6 Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid 1 1 Structuur van de ambtelijke organisatie Artikel 1 1. Ingesteld worden de volgende ministeries:

Nadere informatie

Dit formulier is GRATIS!

Dit formulier is GRATIS! MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E:INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

POSITIONERING & AMBITIE Burenraad Moerdijk. Uitwerking positionering & ambitie 27 november 2013 ir. A.F. (Guus) Govaart (vz) GG

POSITIONERING & AMBITIE Burenraad Moerdijk. Uitwerking positionering & ambitie 27 november 2013 ir. A.F. (Guus) Govaart (vz) GG PROJECT POSITIONERING & AMBITIE Burenraad Moerdijk Betreft Datum Auteur Kenmerk Verzonden aan Uitwerking positionering & ambitie 27 november 2013 ir. A.F. (Guus) Govaart (vz) 131127-GG leden van de Burenraad

Nadere informatie

MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE

MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE VREEMDELINGENZAKEN augustus 2011 LOKETDIENST HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 TEL.: 434328 / 434329 / 434330 Let op: dit formulier

Nadere informatie

CARICOM staat voor Caribbean Community (Caribische Gemeenschap) and Common Market (Gemeenschappelijke Markt).

CARICOM staat voor Caribbean Community (Caribische Gemeenschap) and Common Market (Gemeenschappelijke Markt). ORGANEN VAN DE CARICOM SURINAME INTEGREERT CARICOM staat voor Caribbean Community (Caribische Gemeenschap) and Common Market (Gemeenschappelijke Markt). De organen van de CARICOM zijn: 1. De staatshoofden

Nadere informatie

Tekst brief ministerie van buitenlandse zaken Suriname i.v.m. MKV

Tekst brief ministerie van buitenlandse zaken Suriname i.v.m. MKV Deze pagina bevat veel informatie waar u zich bij het aanvragen van een MKV / Visum aan moet houden. Onder aan de pagina staat een print button om het document af te drukken, zodat u het op uw gemak kunt

Nadere informatie

In deze brief licht ik het voornemen tot oprichting van deze rechtspersoon nader toe.

In deze brief licht ik het voornemen tot oprichting van deze rechtspersoon nader toe. > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bestuur, Democratie & Financiën Europa en Binnenlands Bestuur Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst Fiscaal dienstverlenersconvenant Partijen, PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. gevestigd

Nadere informatie

DE NATIONALE ASSEMBLEE

DE NATIONALE ASSEMBLEE De vaste Commissie van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen =========================================================================== Onderwerp : De recent getroffen maatregelen door de regering

Nadere informatie

Regeling Lokale Netwerken

Regeling Lokale Netwerken Regeling Lokale Netwerken Binnen de BNA functioneren vanaf 2017 lokale netwerken. Deze netwerken opereren vanuit een door de landelijke organisatie gedragen missie, waaraan lokaal (en regionaal) vorm en

Nadere informatie

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Griffie Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1521160 Behandelend ambtenaar : Hans Zwepink Directie/bureau : Griffie / PE Nummer commissiestuk

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Bootverzekering en wonen op het water

Dienstenwijzer. Bootverzekering en wonen op het water Bootverzekering en wonen op het water Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In dit document geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs in de dienst verlening van Noord Nederland

Nadere informatie

AGENDA VVD-CONGRES. 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam

AGENDA VVD-CONGRES. 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam AGENDA VVD-CONGRES 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam Aanmelden voor het VVD-congres Aanmelden via MijnVVD van 18 september tot vrijdag 20 november Aanmelden kan via MijnVVD vanaf vrijdag 18

Nadere informatie

Associatie Raamwerk Overeenkomst tussen de Republiek Suriname en MERCOSUR

Associatie Raamwerk Overeenkomst tussen de Republiek Suriname en MERCOSUR Associatie Raamwerk Overeenkomst tussen de Republiek Suriname en MERCOSUR De Argentijnse Republiek, de Federatieve Republiek Brazilië, de Republiek Paraguay, de Republiek ten oosten van de Uruguay, de

Nadere informatie

Loketdienst Paramaribo

Loketdienst Paramaribo MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

Koepelconvenant Horizontaal Toezicht

Koepelconvenant Horizontaal Toezicht Koepelconvenant Horizontaal Toezicht Leusden 14 juli 2011 Convenant tussen de Belastingdienst en KAN Partijen, Kwaliteitscentrum Accountancy Nederland B.V. (hierna KAN) gevestigd te te Zwolle in deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders Gedragscode Branchevereniging VvE Beheerders Inhoud 1. Inleiding... 3 2. BVVB Gedragscode 2.1 Communicatie. 3 2.1.1 Informatie.. 3 2.1.2 Geheimhouding 3 2.1.3 Acquisitie.. 3 2.1.4 BVVB. 4 2.2 Betrouwbaarheid

Nadere informatie

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG VERLENGING VERBLIJF SURINAAMSE ORIGINE

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG VERLENGING VERBLIJF SURINAAMSE ORIGINE MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO. VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet;

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; 1/5 SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, HET VLAAMSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE BEVORDERING VAN DE ALGEMENE SAMENWERKING Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; Gelet

Nadere informatie

Vergaderingen 2016 Soort vergadering Uitgeschreven Voortgang Geen voortgang/ uitgesteld/geen quorum

Vergaderingen 2016 Soort vergadering Uitgeschreven Voortgang Geen voortgang/ uitgesteld/geen quorum Vergaderingen 2016 Soort vergadering Uitgeschreven Voortgang Geen voortgang/ uitgesteld/geen quorum Openbare vergadering Huishoudelijke vergadering Openbare Commissie vergadering Commissie vergadering

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN... HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 03-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN REGIONALE

Nadere informatie

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken.

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Embargo tot 9 juni 2015 Onderwerp Giro d Italia Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Eind juni vindt de persaankondiging

Nadere informatie

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij 2004-98 Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën

Nadere informatie

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004 ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING Uitgave juni 2004 NIBHV 2004 Artikel 1 Begrippen Hierna wordt verstaan onder: Erkenningsregeling: de Erkenningsregeling Keurmerk Opleidingsinstituten

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

7. Soc. voorzieningen en maatsch. dienstverlening

7. Soc. voorzieningen en maatsch. dienstverlening RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Gemeentelijk beleid vanwege de invoering van de Wet inburgering Nederland 2007 en de Regeling 2007 en de vaststelling van de verordening wet inburgering.l

Nadere informatie

PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME

PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME Aan: De Voorzitter van de Nationale Assemblee, w. Drs. Jennifer Simons ons kenmerk: secpres/3131/12 Paramaribo, 2. g december 2012 Onderwerp: aanbieding Ontwerpwet ter

Nadere informatie

De heer mr. H.J. Bolhaar Voorzitter van het College van Procureurs-generaal Postbus EH DEN HAAG. Geachte heer Bolhaar,

De heer mr. H.J. Bolhaar Voorzitter van het College van Procureurs-generaal Postbus EH DEN HAAG. Geachte heer Bolhaar, De heer mr. H.J. Bolhaar Voorzitter van het College van Procureurs-generaal Postbus 20305 2500 EH DEN HAAG Geachte heer Bolhaar, In 2013 ontving de Nationale ombudsman 38.033 klachten van burgers en bedrijven,

Nadere informatie

GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE

GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE Gemeentehuis Afdeling Dienstverlening Karel de Grotestraat 30 Telefoonnummer: 0343-595595 3962 CL Wijk bij Duurstede Algemeen tel.nr.: 0343-595595 IBANrekeningnummer: NL72INGB0003377913

Nadere informatie

Algemene voorwaarden dienstverlening Bewindvoeringskantoor Weert e.o.

Algemene voorwaarden dienstverlening Bewindvoeringskantoor Weert e.o. Algemene voorwaarden dienstverlening Bewindvoeringskantoor Weert e.o. 1. Algemeen: Bewindvoering geschiedt volgens de richtlijnen, zoals hieronder omschreven. 2. Aanvang bewindvoering De rechthebbende

Nadere informatie

Benelux-verdrag inzake de warenmerken

Benelux-verdrag inzake de warenmerken I-1 Benelux-Regelgeving inzake merken 1 I 1. Deze tekst is een uitgave verzorgd door het Benelux-Merkenbureau. Hoewel er bij het verzorgen ervan de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de aanwezigheid

Nadere informatie

5. Stichting IKC+, een statutair te Almere gevestigde stichting, met adres Randstad 20-31, 1314 BC Almere, hierna te noemen: "Stichting IKC+

5. Stichting IKC+, een statutair te Almere gevestigde stichting, met adres Randstad 20-31, 1314 BC Almere, hierna te noemen: Stichting IKC+ CONVENANT ALMEERSE SCHOLEN GROEP-GEMEENTE ALMERE PARTIJEN, 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon: gemeente Almere, in het bijzonder handelende voor de gemeenteraad vanwege de aan de gemeenteraad bij de

Nadere informatie

BIJLAGE 3 MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING EVALUATIE OVERZICHT 2005 2010

BIJLAGE 3 MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING EVALUATIE OVERZICHT 2005 2010 DIENST WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK EN PLANNING BIJLAGE 3 MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING EVALUATIE OVERZICHT 2005 2010 1.Opstellen ontwerpwet Opvanginstellingen en standaarden kinder-/

Nadere informatie

Datum 26 september 2011 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de bescherming van juweliers en andere middenstanders

Datum 26 september 2011 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de bescherming van juweliers en andere middenstanders 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Heeft de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door de Nationale Assemblée, bekrachtigd de onderstaande wet: ARTIKEL I

Heeft de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door de Nationale Assemblée, bekrachtigd de onderstaande wet: ARTIKEL I 2015 STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME No. 43 'VVET van 27 maart 2015 houdende nadere wijziging van de Wet op de Loterijbelasting 1933 (G.B.1933 no. 103, geldende tekst G.B.1948 no. 157, zoals laatstelijk

Nadere informatie

2. Verdeling gemeenschap tussen samenwoners

2. Verdeling gemeenschap tussen samenwoners Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; diverse onderwerpen 1 Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; diverse onderwerpen Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE

AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL EN DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL EN

Nadere informatie

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer dr. R.H.A. Plasterk Postbus EA DEN HAAG. Geachte heer Plasterk,

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer dr. R.H.A. Plasterk Postbus EA DEN HAAG. Geachte heer Plasterk, De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG Datum 25 augustus 2017 Onderwerp Consultatie wijzigingsvoorstel Wet BRP Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

B&W-voorstel. Persgesprek : 23 december 2014

B&W-voorstel. Persgesprek : 23 december 2014 B&W-voorstel Onderwerp : Financieel Besluit Wmo, Besluit Jeugdhulp en beleidsregels Wmo B&W-vergadering : 23 december 2014 Registratienummer : BW14.00998 Registratiecode : *BW14.00998* Auteur : André Goudriaan

Nadere informatie

DLGP-CIVIELTECHNISCHE WERKEN Component 4 Task Manager ing. M.Blenman

DLGP-CIVIELTECHNISCHE WERKEN Component 4 Task Manager ing. M.Blenman DECENTRALISATIE PROGRAMMA 1-2003-2009 Pilot districten: Nickerie, Para, Wanica, Commewijne en Marowijne DECENTRALISATIE PROGRAMMA 2-2009-2014 Paramaribo, Sipaliwini, Coronie, Saramacca en Brokopondo zijn

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 32 550 Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Keijzer tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren

Nadere informatie

SESOS Stichting Enquête Statistiek en Onderzoek Suriname

SESOS Stichting Enquête Statistiek en Onderzoek Suriname SESOS opiniepeiling maart 5 SESOS Stichting Enquête Statistiek en Onderzoek Suriname Uitslag opiniepeiling Suriname maart 5 www.sesos.org www.sesos.org info: info@sesos.org Voorwoord: SESOS opiniepeiling

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden te Uden 2011

Medezeggenschapsstatuut van de Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden te Uden 2011 1 Diro Besproken 2010-2011 MR Instemming 20-06-2011 Bestuur Vastgesteld 21-06-2011 Medezeggenschapsstatuut van de Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden te Uden 2011 2 Inhoud Preambule 3

Nadere informatie

DA91 Beginsel Programma

DA91 Beginsel Programma DA91 Beginsel Programma Democratisch Alternatief91 Februari 1991,Oktober 2013 OPO KONDRE MAN OEN OPO, SRANAN GRON E KARI UN! INLEIDING DEMOCRATISCH ALTERNATIEF 91 IS een politieke partij, die een radicale

Nadere informatie

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG MEDEVESTIGING

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG MEDEVESTIGING MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 TEL.: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

JanWillem Breukink Voorzitter Seed Valley en ex. CEO INCOTEC 04 Juni 2015

JanWillem Breukink Voorzitter Seed Valley en ex. CEO INCOTEC 04 Juni 2015 Goede zadenvoorziening; De basis voor een duurzame en gezonde land- en tuinbouw JanWillem Breukink Voorzitter Seed Valley en ex. CEO INCOTEC 04 Juni 2015 Goede zadenvoorziening de basis voor een duurzame

Nadere informatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie Extra Pensioen Uitkering Productinformatie 1/12 Extra Pensioen Uitkering, een bankspaarproduct Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie over de Extra Pensioen Uitkering bedoeld? 2. Algemene informatie

Nadere informatie

Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009. Dames en heren,

Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009. Dames en heren, Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009 Dames en heren, Goed dat we hier bijeen zijn om het Platform Internetveiligheid op te richten. Ik ben blij

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 en 2014 van Stichting Naturalis

Jaarverslag 2013 en 2014 van Stichting Naturalis Jaarverslag 2013 en 2014 van Stichting Naturalis Het bestuur is trots dit eerste jaarverslag te presenteren. Hierbij nemen we de gelegenheid om onze vrijwilligers en schenkers hartelijk te bedanken! Vele

Nadere informatie

No. 162 DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

No. 162 DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2013 1 No. 162 2013 STAATSBLAD No. 162 VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET van 10 september 2013, houdende toestemming tot het aangaan van een Delfstoffenovereenkomst met Suriname Gold Company LLC betreffende

Nadere informatie

Bestuursreglement Baston Wonen

Bestuursreglement Baston Wonen Bestuursreglement Baston Wonen Artikel 1- Algemeen Dit bestuursreglement is een nadere uitwerking van de statuten van Baston Wonen Stichting te Zevenaar, hierna te noemen de stichting. Het geeft nadere

Nadere informatie

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Europese Ster. Definitief akkoord toekomstig landbouwbeleid. Europese Ster 709-01 juli 2013. Roo, Marijke de. Een nieuwsbrief van:

Europese Ster. Definitief akkoord toekomstig landbouwbeleid. Europese Ster 709-01 juli 2013. Roo, Marijke de. Een nieuwsbrief van: Roo, Marijke de Van: Europese Ster Verzonden: maandag 01 juli 2013 15:03 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Europese Ster 709-01 juli 2013 Opvolgingsmarkering: Markeringsstatus:

Nadere informatie

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009 Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 25 november 2008 Naam opsteller : Thea Olivier Informatie op te vragen bij : Thea Olivier Portefeuillehouders : Jan Mesu Onderwerp: evaluatie Stuurgroep

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Regeling Cliëntenraad Werk en Inkomen Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Regeling Cliëntenraad Werk en Inkomen Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Rotterdam Nr. 108620 27 juni 2017 Regeling Cliëntenraad Werk en Inkomen Rotterdam 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Nadere informatie

Koepelconvenant tussen de Belastingdienst en NEXIA Nederland

Koepelconvenant tussen de Belastingdienst en NEXIA Nederland Koepelconvenant tussen de Belastingdienst en NEXIA Nederland Koepelconvenant Horizontaal Toezicht ten behoeve van MKB ondernemers voor bij Nexia Nederland aangesloten kantoren Pagina 2 van 5 Partijen,

Nadere informatie

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, WET van..., houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot het handelsregister (Handelsregisterwet) ------------------------------------ ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging genomen

Nadere informatie

Inrichtingsplan Districtsinkomsten (DI) DLGP Drs. Prakaash Rostam Paramaribo, maart 2007

Inrichtingsplan Districtsinkomsten (DI) DLGP Drs. Prakaash Rostam Paramaribo, maart 2007 Inrichtingsplan Districtsinkomsten (DI) DLGP Drs. Prakaash Rostam Paramaribo, maart 2007 Index Doel en belang van Sectie DI Uitgangspunten Wettelijk Kader Huidige Organisatiestructuur SWOT-Analyse districten

Nadere informatie

Verandering in de relatie met de cliënt

Verandering in de relatie met de cliënt Verandering in de relatie met de cliënt Elektronisch aangeven: Hoe werkt dat? Het zakenverkeer over de elektronische snelweg groeit. De snelheid van communiceren neemt toe en fysieke afstand is niet langer

Nadere informatie

Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen. Dienstenwijzer

Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen. Dienstenwijzer Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Afspraken tussen de regeringen van Aruba en Nederland over de openbare financiën van Aruba.

Afspraken tussen de regeringen van Aruba en Nederland over de openbare financiën van Aruba. Afspraken tussen de regeringen van Aruba en Nederland over de openbare financiën van Aruba. De regering van Aruba, in deze vertegenwoordigd door de Minister President van Aruba, de heer M.G. Eman, evenals

Nadere informatie

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn.

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn. Wie zijn we? Waar staan we voor? 1. Missie Als Vlaamse, onafhankelijke politieke jongerenorganisatie heeft de vereniging tot doel het consequent verdedigen en uitdragen van een liberale ideologie en een

Nadere informatie

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer. 5 april 2002 IB/02/ april 2002

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer. 5 april 2002 IB/02/ april 2002 OC enw De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's GRAVENHAGE Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Benelux-verdrag inzake tekeningen of modellen

Benelux-verdrag inzake tekeningen of modellen I-1 Benelux-Regelgeving inzake tekeningen of modellen 1 I 1. Deze tekst is een uitgave verzorgd door het Benelux-Merkenbureau. Hoewel er bij het verzorgen ervan de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Deltapoort

Uitvoeringsprogramma Deltapoort Stuurgroep DP/LT 10 juli 2014 Bijlage 6.2 Bestuurlijke trekker: A. Kamsteeg Ambtelijke trekker: Myra Zeldenrust Uitvoeringsprogramma Deltapoort Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt Conceptversie Myra Zeldenrust

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2017:928 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 16/00024

ECLI:NL:GHAMS:2017:928 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 16/00024 ECLI:NL:GHAMS:2017:928 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 21-03-2017 Datum publicatie 29-03-2017 Zaaknummer 16/00024 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht Hoger

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 6 maart 2009 betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands Brussel, 5 februari 2004 020504_Advies_Huizen_van_het_Nederlands Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands 1. Inleiding Op 26 januari 2004 heeft de raad van de Vlaams

Nadere informatie

Ministerie van VROMI Land Sint Maarten

Ministerie van VROMI Land Sint Maarten Ministerie van VROMI Land Sint Maarten Rapportage ten behoeve van de Voortgangscommissie Sint Maarten 1e kwartaal 2011 De Minister voor Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling Milieu en Infrastructuur

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ BIJLAGE 4 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Benoeming... 3 3. Bevoegdheden

Nadere informatie

VVV

VVV Commissie Omgeving op 17 december 2012 Factsheet recreatie en toerisme in de gemeente Deurne Doelstellingen recreatie en toerisme Het gemeentelijke programma Vrije tijd en Toerisme streeft naar het verzilveren

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/316

Rapport. Datum: 13 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/316 Rapport Datum: 13 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/316 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen haar klacht over de afwikkeling van haar op 24 oktober 2004 ingediende

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Dienst Terugkeer en Vertrek Ministerie van Veiligheid en Justitie Hoofdkantoor b 14augustus2014 I J age Interne Weekrapportages (gedeeltelijk) Datum openbaar Dienst Terugkeer en Vertrek Bijlage nummer

Nadere informatie

Collegevoorstel AANLEIDING BEOOGD EFFECT ARGUMENTEN

Collegevoorstel AANLEIDING BEOOGD EFFECT ARGUMENTEN Collegevoorstel Sector : MO Reg.nr. : 4352414 Opsteller : mw. N. Koenen Telefoon : (033) 469 42 81 User-id : KOE2 Onderwerp Convenant Gezonde Scholen in Amersfoort Voorstel: Het Convenant Gezonde Scholen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier

Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier Aanleiding De horeca in Eindhoven werkt al een jaar samen met de gemeente aan het terugdringen van administratieve lasten en kosten bij het aanvragen en verlenen

Nadere informatie