Skool ICT Handleiding Paradigit Computers BV Build 1.0.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Skool ICT Handleiding. 2006 Paradigit Computers BV Build 1.0.0"

Transcriptie

1

2 Paradigit Computers BV Skool is zorgeloos leren. Deze handleiding is de handreiking voor de ICT-er op de school om zorgeloos met Skool om te kunnen gaan.

3 Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave mag voor eigen gebruik vermenigvuldigd worden in originele vorm. Het is niet toegestaan op enigerlei wijze wijzigingen aan te brengen in het document of layout zonder voorgaande schriftelijke toestemming van de Uitgever. Alle genoemde handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende eigenaar. Hoewel grote zorgvuldigheid is betracht bij het maken van deze handleiding kan de uitgever niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in deze handleiding en eventueel daaruitvoorvloeiende schade als gegevensverlies of andere gevolgschade. Eindhoven, maart 2006 Uitgever Paradigit Computers BV Postbus SH EINDHOVEN

4 Inhoud I Inhoudsopgave Voorwoord Het platform Skool 1.1 Overzichtelijk... en eenvoudig bureaublad 3 Profielen Mappenstructuur Skool-netwerk Navigatie Gebruikersrol Opstarten Inloggen Wachtwoord... wijzigen Skool bureaublad Bestandstypen Programma's... starten Quick Tour 2.1 Aan de slag... met Skool Meer met... Skool Gebruikers... beheren 15 Gebruikers aanmaken Gebruikers bewerken Gebruikers verwijderen Gebruikers importeren Gebruikers... importeren uit ESIS Gebruikers... importeren uit LAR Gebruikers... importeren nabewerking Groepen beheren Groepen aanmaken Leerling aan groep toevoegen Leerkracht aan groep toevoegen Groepen verwijderen Printerrechten aanpassen Groepen bewerken Terughalen gegegens Samenwerkingsgroepen... beheren 27 Samenwerkingsgroep maken Deelnemers samenwerkingsgroep aanpassen Samenwerkingsgroep bewerken Samenwerkingsgroep verwijderen Locaties beheren Een locatie aanmaken Een locatie bewerken Computers... beheren 33 Kaartoverzicht 33

5 Inhoud II Technisch overzicht Technisch detailoverzicht Herinstallatie werkstation Verwijderen werkstation Printers beheren Netwerkprinters Printerdriver lokale printer Netwerkprinter installeren Printerdriver... aanvragen Een netwerkprinter... installeren Overzicht printers... Aanpassen... printerrechten Printerinstellingen... uit de driver aanpassen Printerinstellingen... aanpassen Printer verwijderen... lokale printer installeren Standaardprinter Licenties... beheren 47 Licentieoverzicht Software... toevoegen 48 Software zoeken Software aanvragen Softwareprofielen Leerjaarprofiel Groepsprofiel Individueel profiel Skool uiterlijk Leerjaarprofiel Groepsprofiel Leerlingspecifiek profiel Software en computergebruik Helpdesk Windowsomgeving Veelgestelde vragen Index II

6 Voorwoord Goed onderwijs is voortdurend in beweging. Die beweging wordt in stand gehouden door het onderwijsveld in inspirerende samenwerking met gelieerde instanties en door invloeden en veranderingen van de maatschappij. In toenemende mate wordt er kennis geproduceerd over de wijze waarop mensen leren en zich ontwikkelen. Onder het motto onderzoekt alles en behoudt het goede monitoren we gezamenlijk de dagelijkse praktijk, registreren sterke en zwakke punten, stellen het beleid bij, ontwikkelen nog betere leermethodes en maken gebruik van de nieuwste technologieën. Dit alles onder andere met behulp van ICT en ingebed in een lerende samenleving. We zijn voortdurend op zoek naar manieren om het welzijn en de ontwikkeling van het kind in kaart te brengen en te optimaliseren. Uiteindelijk zal er een vertaalslag gemaakt moeten worden door de leerkracht op de werkvloer. Hij of zij is degene die de innovatieve ontwikkelingen handen en voeten moet geven. Veel hangt af van de wijze waarop de leerkracht zijn of haar onderwijs organiseert. Het klassenmanagement is hierbij voor een belangrijk deel bepalend voor de mate van succesvol het onderwijs is. Skool heeft dit begrepen en speelt hierop in. In overleg met onderwijsdeskundigen heeft Paradigit een uiterst gebruiksvriendelijke applicatie ontworpen. Skool focust zich juist op die wijze waarop de leerkracht het onderwijs wil vormgeven en stelt hem of haar in staat Skool individueel, adaptief of klassikaal te gebruiken. Daarnaast is Skool de perfecte omgeving voor het optimaliseren van de leerlingenzorg en voor het monitoren van de voortgang aangaande werk- en leerprocessen. Hierdoor heeft de leerkracht voortdurend zicht op het onderwijsleerproces en wordt door bijvoorbeeld rapportageoverzichten tot reflectie van zijn of haar handelen aangezet. Bovendien omarmt Skool de zoektocht naar de beweging van het oude leren naar het nieuwe leren en biedt leerkrachten en leerlingen de mogelijkheid samen te werken, bestanden te delen en van elkaar te leren. Hierdoor wordt leren een sociaal proces, gesitueerd binnen een bepaalde context, dat kan leiden tot reflectie en zelfregulering bij het leren: drie thema s die belangrijk zijn binnen het nieuwe leren. Skool biedt niet alleen gereedschap voor de leerling, voor u en voor uw klas, maar ondersteunt en stroomlijnt tevens het onderwijs op schoolniveau. Skool draagt bij aan consequent beleid en zorgt voor uniformiteit binnen de kaders van uw ideale school. Deze handleiding start met een algemene inleiding, die deels overlapt met de leerkrachtenhandleiding. Daarna een 'Aan de slag met Skool', waarin staat wat u te doen staat als ICT-er bij de start met Skool. Daaropvolgend vindt u een naslag van alle functionaliteit in Skool. Skool beoogt het weghalen van het systeembeheer uit de school. Skool is zorgeloos leren. De ICT-coördinator worstelt niet langer met een vastgelopen computer of het installeren van software maar begeleidt het team op het gebied van het onderwijskundige aspect van ICT. Toch zal voor het onderhoud van Skool enige kennis van belang zijn. Meer dan de gewone kennis van Windows en dat wat er in deze handleiding staat zult u echter niet nodig hebben. We adviseren u dan ook om deze handleiding eens op uw gemak door te nemen om alle mogelijkheden van Skool te zien en daarna als leidraad te gebruiken voor uw werkzaamheden. Tenslotte staan wij altijd open voor suggesties van Skool-gebruikers. Ook wij willen graag de beweging in stand houden en ons product aanpassen aan nieuwe inzichten. Op deze manier kunt u te allen tijde uw onderwijs vormgeven en kunt u uw leerlingen zo goed mogelijk begeleiden tijdens hun individuele ontwikkelingsprocessen. Paradigit wenst u veel plezier met het gebruik van Skool!

7 Het platform Skool Deel I

8 1 Het platform Skool 3 Het platform Skool Skool is een geïntegreerd platform voor het basisonderwijs, dat gerealiseerd wordt door middel van een Skool-netwerk. Binnen dit netwerk bevinden zich een centrale server en algemene werkstations. Het werken met Skool-werkstations is eenvoudiger dan het werken met standaard Windows computers door de sterk vereenvoudigde gebruikersomgeving. Concreet onderscheiden we binnen het Skool-platform dus twee componenten: Gebruikersomgeving Skool-netwerk 1.1 Overzichtelijk en eenvoudig bureaublad De gebruikersinterface van Skool is bewust eenvoudig gehouden. Alleen die onderdelen die een gebruiker mag gebruiken of zien, worden getoond. Dit betekent onder andere dat mappen en bestanden waartoe een gebruiker geen rechten bezit, niet zichtbaar zijn. Voorts wordt alleen die software op het Skool bureaublad getoond, waarvan de ICT-coördinator of de leerkracht van een groep heeft bepaald dat deze voor een gebruiker beschikbaar moet zijn. Daarnaast is gekozen voor overzichtelijkheid. Het bureaublad kent een standaardindeling, waarin de documentmappen, de algemene (niet-educatieve) software en de educatieve software logisch gegroepeerd zijn Profielen Om ervoor te zorgen dat de instellingen van de gebruikersomgeving met geringe inspanning te maken zijn, wordt binnen Skool gewerkt met profielen. Het individuele profiel wordt in eerste instantie bepaald door het leerjaarprofiel, waarna uitzonderingen uit het groepsprofiel en het gebruikersprofiel worden toegepast. Om te bepalen welke instellingen gelden wanneer een gebruiker inlogt, wordt eerst gekeken naar het

9 Het platform Skool 4 leerjaarprofiel, vervolgens naar het groepsprofiel en tenslotte naar het individuele profiel van de gebruiker. De ICT-coördinator bepaalt de leerjaarprofielen, waarna de leerkracht van een groep het groepsprofiel en eventueel het individuele leerlingprofiel kan aanpassen. Profielinstellingen kunnen gemaakt worden voor zowel de gebruikersinterface zelf als voor de te gebruiken software. Deze manier van werken ondersteunt u bij het geven van adaptief onderwijs: U kunt voor uw groep gemakkelijk uitzonderingen maken op het leerjaarprofiel, zoals dat door de ICT-coördinator is ingesteld. Als een individuele leerling extra oefening of verrijking behoeft, is dat eenvoudig in te stellen in het softwareprofiel van die individuele leerling Mappenstructuur Er zijn binnen Skool drie typen mappen te onderscheiden. Bepaalde submappen staan standaard in deze drie hoofdtypen: o 'Mijn Documenten'- mappen Submap voor leerlingen: Inlevermap o Dossiermappen o Groepsmappen Submappen voor leerkrachten: Leerlingenmappen, Leerlingdossiers o Samenwerkingsmappen Gemeenschappelijk kenmerk is, dat alleen die mappen op het bureaublad getoond worden, waartoe een gebruiker op dat moment toegang toe heeft. Alle mappen waar een gebruiker toegang toe heeft, zijn vanaf elk werkstation zichtbaar. De toegang wordt voor ieder maptype op een andere manier bepaald. Mijn documenten Iedere gebruiker heeft een eigen 'Mijn Documenten'-map. Hierin kunnen persoonlijke bestanden worden opgeslagen. Deze map is alleen toegankelijk voor de gebruiker zelf, met uitzondering van de mappen van de leerlingen. 'Mijn Documenten'-mappen van leerlingen zijn ook toegankelijk voor de begeleidende leerkrachten. Iedere 'Mijn Documenten'-map van een leerling heeft voorts een Inlevermap. In deze Inlevermap kan een leerling bestanden 'inleveren'. De inhoud van deze mappen is eenvoudig en overzichtelijk door de begeleidende leerkrachten in te zien. Dossiermap Voor iedere leerling bestaat er een dossiermap binnen Skool, die alleen door de begeleidende leerkrachten te gebruiken is. De Dossiermap van een leerling verhuist mee als hij of zij overgaat naar een volgende groep. Zonder dat daar speciaal iets voor gedaan hoeft te worden, krijgt uw collega dus direct inzage in het dossier van een leerling dat u (en de collega's voor u) gaandeweg het jaar hebben aangelegd. Groepsmap

10 Het platform Skool 5 Toegang tot een Groepsmap wordt verleend aan leerlingen en begeleidende leerkrachten van de betreffende groep. Een leerling en leerkracht uit groep 8 hebben dus allebei een icoon op hun Skool-bureaublad voor de Groepsmap van groep 8. Deze groepsmap kunt u gebruiken om bijvoorbeeld bepaalde bestanden onder de leerlingen te verspreiden: als u een document met een huiswerkopdracht in de Groepsmap plaatst, is deze direct in te zien door alle leerlingen van uw groep. Via de Groepsmap krijgt u toegang tot de Leerlingmappen (snelkoppelingen naar de 'Mijn Documenten'-map van iedere leerling in de groep) en Leerlingendossiers (Dossiermap voor iedere leerling). Samenwerkingsmap In Samenwerkingsmappen kunnen leerlingen en leerkrachten in diverse samenstellingen samenwerken. Toegang tot een 'Samenwerkingsmap' wordt verleend, indien een gebruiker lid is van een bepaalde (tijdelijke) werkgroep. Leden van de werkgroep 'Schoolkrant' zullen dus bijvoorbeeld een icoon voor de Samenwerkingsmap 'Schoolkrant' op hun Skool-bureaublad aantreffen. 1.2 Skool-netwerk Het Skool-netwerk wordt gevormd door een server, die als centraal punt de werkstations aanstuurt. Door het toepassen van een centrale server kunnen werkstations op eenvoudige wijze uniform geïnstalleerd en ingericht worden. Door deze uniformiteit wordt voor alle Skool-gebruikers op ieder werkstation een gelijke omgeving gerealiseerd. Door toepassing van op de server bewaarde gebruikersprofielen, zijn ook gebruikersspecifieke instellingen en documenten op ieder werkstation bereikbaar. Skool is werkplekonafhankelijk: U kunt dus op elke werkplek uw mappen en bestanden inzien. Ook zorgt de server ervoor dat u vanaf elke Skool-computer op uw school gebruik kunt maken van internet en . Het gebruik van een centrale server stelt de ICT-coördinator in staat de technische onderhoudswerkzaamheden tot een minimum te beperken. Nieuwe werkstations worden automatisch met de schoolspecifieke omgeving geïnstalleerd, terwijl reeds geïnstalleerde werkstations indien gewenst met één druk op de knop en zonder omkijken geheel opnieuw ingericht kunnen worden. Door Skool op school in te zetten, wordt de ICT-coördinator het merendeel van de technische werkzaamheden uit handen genomen, waardoor deze zich beter kan richten op het ondersteunen van diens collega's bij het gebruik van de computers en de daarbij behorende softwarepakketten. Ook het beheer van de diverse softwarepakketten, die binnen de school gebruikt worden, is buitengewoon eenvoudig: de installatiemethodes van een groot aantal softwarepakketten zijn reeds zodanig aangepast, dat deze pakketten met één muisklik op alle werkstations geïnstalleerd kunnen worden. De Skool-server die op uw school staat is op haar beurt weer verbonden met een centrale hoofdserver. Hiermee wordt uw netwerk met de daaraan gekoppelde computers pro-actief bewaakt en wordt er zonodig op afstand ingegrepen. Indien u bijvoorbeeld een tijdje vergeten bent een back-up te maken, wordt de helpdesk gealarmeerd en zal deze u hierop attent maken. 1.3 Navigatie De gebruikersinterface is gebaseerd op een webbrowser. Een paar aandachtspunten bij het gebruik: Dubbelklikken is bij geen enkele functionaliteit nodig. Net zoals bij het gebruik van internet is het afhankelijk van de belasting van het netwerk soms even wachten op resultaat van uw handelingen. Het navigeren binnen de menu's gebeurt via de kopteksten. Het klikken op het Logo brengt u naar het hoofdmenu, het klikken op de menutitel brengt u één stap terug in de menustructuur.

11 1.4 Het platform Skool 6 Gebruikersrol U kunt als gebruiker meerdere 'rollen' vervullen. Zo kunt u naast gebruiker van het systeem ('gebruiker') ook bijvoorbeeld de rol van ICT-coördinator vervullen. In de linkerkolom van het scherm kiest u uw rol. U hoeft hiervoor niet opnieuw aan te melden. Als u kiest voor de rol van ICT-coordinator verschijnt in de rechterkolom het scherm ICT-beheer, in de rol van gebruiker komt het gewone gebruikersscherm met de applicaties. 1.5 Opstarten Binnen Skool hebben alle computers dezelfde functionaliteit. Het maakt dus niet uit welke computer u gaat gebruiken. Om Skool op te starten hoeft u alleen maar een computer aan te zetten. U zult dan automatisch na enkele ogenblikken bij het inlogscherm terecht komen. Dit inlogscherm ziet er anders uit dan u gewend bent van een standaard Windows-computer. 1.6 Inloggen Elke gebruiker van Skool is ingedeeld in een groep. De leerlingen zijn per klas gegroepeerd. Alle andere gebruikers, zoals leerkrachten, IB-ers, directieleden en hulpouders, zijn ondergebracht in de groep nietleerlingen die onderaan de lijst met groepen staat. Elke gebruiker van Skool heeft een persoonlijk account, ook de jongste leerlingen. Niemand kan in iemand anders persoonlijke documenten kijken. Elke gebruikersaccount kan worden beveiligd met een wachtwoord. Leerlingaccounts zijn standaard niet voorzien van een wachtwoord, de overige gebruikersaccounts krijgen

12 Het platform Skool 7 standaard het wachtwoord demo. Om uw gebruikersaccount te beschermen, is het van belang dat u direct na de eerste keer inloggen uw wachtwoord wijzigt. 1. Klik op het plaatje voor niet-leerlingen. 2. Klik op het plaatje voor uw eigen naam. 3. Log nu in door het wachtwoord demo in te vullen en op de enter-toets of het inlog-icoon te drukken. De computer toont nu een aantal keer een klein scherm en is bezig om uw persoonlijke instellingen op te halen. Ook als u in het vervolg op een andere computer gaat werken, worden uw persoonlijke instellingen gewoon meegenomen. Hierna verschijnt het basisscherm. 1.7 Wachtwoord wijzigen Om uw persoonlijke documenten te beschermen, is het van belang dat u een wachtwoord heeft dat alleen u weet. Kies hiervoor een woord of code, dat voor u makkelijk te onthouden is maar voor anderen moeilijk is om te raden. Gebruik bij voorkeur letters en cijfers door elkaar in uw wachtwoord en maak het wachtwoord

13 Het platform Skool 8 niet te kort. Uw wachtwoord is dus persoonlijk. Het is ook niet nodig om uw wachtwoord aan uw ICT-coördinator door te geven. Mocht u onverhoopt uw wachtwoord vergeten, dan kan uw ICT-coördinator heel eenvoudig een nieuw tijdelijk wachtwoord voor u aanmaken 18. Dit kunt u vervolgens weer wijzigen naar een zelfgekozen wachtwoord. Namen van dierbaren en voorspelbare datums als trouwdatum en geboortedatum, zijn niet geschikt als wachtwoord. Beter kunt u een combinatie maken van twee willekeurig gekozen woorden met een cijfercombinatie ( appelschoolbord99 ) of de eerste letters van een makkelijk te onthouden zin ( edngedng voor een dag niet gelachen, een dag niet geleefd ) Klik op uw naam die na het inloggen in de donkerpaarse balk onderin het scherm verschenen is. Typ in het eerste vakje uw zorgvuldig gekozen wachtwoord. Typ uw wachtwoord ter controle ook in het tweede vak. Klik op OK. Uw wachtwoord is nu gewijzigd. Verlaat Skool door rechtsonder in het uitlog- icoon in de vorm van een deur te klikken. Log vervolgens opnieuw in, zoals dat in voorgaand hoofdstuk is besproken. 1.8 Skool bureaublad Hoewel alle computers binnen een Skool-netwerk een moderne versie van het besturingssysteem Windows draaien, is dat niet overal zichtbaar. U werkt in een andere omgeving dan u gewend bent van uw Windows-computer thuis. Het Skool-bureaublad is eenvoudiger en helderder van opzet. Het bureaublad bestaat uit 3 hoofdonderdelen: een menubalk aan de linkerzijde, een systeembalk aan de onderzijde en het basisscherm.

14 Het platform Skool 9 De menubalk aan de linkerzijde is alleen voor niet-leerlingen zichtbaar en stelt u in staat een klas te begeleiden en geavanceerde groepsfuncties te benaderen. De beheersfuncties voor de ICT-coördinator zijn tevens vanuit deze balk aanroepbaar. De systeembalk aan de onderzijde toont het logo van uw school, de gebruikte login, op welke computer u momenteel aan het werk bent en de mogelijkheid om weer uit te loggen. Deze balk is ook voor leerlingen zichtbaar. Niet-leerlingen zien tevens een hulp-icoon dat toegang biedt tot de handleiding en uitgebreide helpdeskmogelijkheden. 1.9 Bestandstypen Skool ondersteunt de meest gangbare bestandstypen: Word documenten (.DOC) Excel documenten (.XLS) Powerpoint documenten (.PPS) Adobe Acrobat (.PDF) Geluidsbestand (.WAV) MP3 bestand (.MP3) Webbestand (.HTML) GIF-plaatje (.GIF) JPG-plaatje (.JPG) Andere bestanden dan deze kunnen slechts binnen de Windows verkenner geopend worden, en dus niet in de Skool interface.

15 1.10 Het platform Skool 10 Programma's starten Alle educatieve en algemene applicaties die voor een speci eke gebruiker beschikbaar zijn gesteld, kunnen opgestart worden vanaf het bureaublad. Een start -knop zoals Windows die kent, ontbreekt in Skool. Het bureaublad van Skool biedt namelijk een eenvoudigere en overzichtelijkere manier om programma s op te starten. Standaard staan de educatieve applicaties gesorteerd per onderwijsgebied. Klik eerst op het grote icoon van een onderwijsgebied en kies vervolgens uit het opgekomen scherm het gewenste pakket. U kunt dit scherm afsluiten door op het kruisje rechts bovenin te klikken. Een algemene applicatie, zoals Microsoft Word, start u op door op de titel of het icoon van de applicatie te klikken. Microsoft Word staat, als het aan uw login is toegekend, rechtsonder in beeld. Uiteraard kunt u algemene applicaties ook opstarten door te klikken op de documenten die u ermee gemaakt heeft.

16 Quick Tour Deel II

17 Quick Tour 2 12 Quick Tour Om het gebruik van Skool te vereenvoudigen zijn de essentiële punten van Skool samengevat in twee onderdelen, 'Aan de slag met Skool' en 'Meer met Skool'. Deze lijsten zijn een referentie naar de rest van de handleiding. 2.1 Aan de slag met Skool Uw school is net gemigreerd naar Skool. De installateur heeft een werkend netwerk opgeleverd, dat echter nog ingericht moet worden. De volgende stappen zijn daarvoor te volgen. Gebruikers importeren Dit maakt vast onderdeel uit van de installatie. De gebruikers zitten dus al in Skool en u kunt meteen aan de slag. Bij een jaarovergang zult u dit onderdeel zelf moeten uitvoeren. Werkstations en printers op plattegrond plaatsen Veelal wordt dit ook tijdens de installatie gedaan. Indien dit echter nog niet voltooid is kunt u zelf eenvoudig uw computers en printers op de plattegrond van de school plaatsen. Volg hiervoor de instructies uit het stuk Locatie bewerken 31. Leerkrachten en begeleiders inrichten Per groep zult u moeten aangeven wie de leerkracht en eventueel begeleider is. U volgt de instructies uit het stuk Leerkracht aan groep toevoegen 25. Software aan profielen toekennen Het is met Skool mogelijk om op leerlingniveau software toe te kennen. Start in eerste instantie met het toekennen van de software aan een leerjaar. Zo krijgt u het systeem onder de knie en houdt u het overzicht. U volgt de instructies uit het stuk Leerjaarprofiel 49. Uw team opleiden Gooi uw gebruikers niet in het diepe, maar geef ze nadat uzelf vertrouwd bent met Skool een korte introductie. Hierbij kan de leerkrachtenhandleiding een goede naslag zijn. Beperk u tot de basale zaken (inloggen, programma starten, documenten vinden). Het succes van Skool hangt mede af van de acceptatie van het team!

18 2.2 Quick Tour 13 Meer met Skool U heeft inmiddels uw netwerk ingericht en draait al enige tijd met Skool. Uw team en u zijn inmiddels gewend aan Skool en kunnen nu de geavanceerde mogelijkheden benutten. Het kan ook zijn dat er allerlei mutaties op school zijn geweest die ook in Skool moeten worden doorgevoerd. Software updates Er komt een nieuwe versie van een pakket beschikbaar. U dient dit pakket aan te vragen om het te kunnen gebruiken binnen Skool. Instructie hierover vindt u bij Software toevoegen 48. Specifieke profielen Standaard gaan we uit van één profiel per leerjaar. Het is echter ook mogelijk om profielen op groeps- of zelfs leerlingniveau aan te passen. Begin met een eenvoudig voorbeeld (een bepaalde groep mag een pakket wel hebben). Zie hiervoor softwareprofielen 49. Nieuwe leerlingen / Veranderingen in de klas Ondanks het streven om alle leerlinggegevens vanuit het administratiepakket te halen, ontkomt u er waarschijnlijk niet aan om tussentijds kleine wijzigingen in de klas of leerling te doen. In dat geval kunt u gebruik maken van het onderdeel Gebruikers beheren 15. Hier kunt u de klas van een leerling aanpassen. Het aanmaken van een nieuwe gebruiker in Skool gaat middels Gebruikers aanmaken 15. Jaarovergang Aan het einde van het schooljaar zullen de meeste leerlingen veranderen van klas. U zult dit in uw schooladministratiesoftware verwerken. Nadat u deze veranderingen heeft doorgevoerd kunt u middels het importeren van gebruikers 19 uit uw schooladministratie alle veranderingen in Skool overnemen! Dit betekent ook dat alle gegevens van een leerling, zoals de documenten, behouden blijven in het systeem en automatisch meeverhuizen.

19 Deel III

20 3 15 Als naslag voor het gebruik van Skool zijn alle onderdelen van ICT beheer op een rij gezet. Daar waar mogelijk is in een stappenplan weergegeven welke handelingen u moet verrichten om uw doel te bereiken. 3.1 Gebruikers beheren Binnen Skool onderscheiden we twee soorten gebruikers: leerlingen en niet-leerlingen. Leerlingen kunnen pas aangemaakt worden als er minimaal een jaargroep is aangemaakt. Niet-leerlingen kunnen alleen in de groep niet-leerlingen worden aangemaakt. Het aanmaken van groepen wordt beschreven in Groepen aanmaken 23. Let op: Maak gebruikers bij voorkeur aan via de importfunctie 19 en werk zo min mogelijk buiten deze import Gebruikers aanmaken Het handmatig aanmaken van (enkele) gebruikers is mogelijk met de hieronder omschreven procedure. Het importeren van gebruikers vanuit uw administratiepakket wordt beschreven in Automatische import en jaarovergang Klik op het icoon naast Gebruikers & groepen beheren in het ICT Beheer scherm. 2. Klik op het icoon van de groep waarbinnen u een leerling gebruiker wilt aanmaken. Ga naar stap 3 als u een niet-leerling gebruiker wilt aanmaken. a. Klik op nieuwe leerling aanmaken als u een leerling gebruiker wilt aanmaken. b. U wordt er door middel van een pop-up aan herinnerd, dat het handmatig aanmaken van gebruikers een uitzondering op de regel is. Klik OK als u de leerling gebruiker inderdaad wilt aanmaken. Klik op Annuleren als u af wilt zien van het aanmaken van de gebruiker.

21 16 c. De volgende velden kunnen worden ingevuld: Veldnaam Omschrijving Naam De naam van de gebruiker zoals deze in de Skool interface zichtbaar is. Wachtwoord Het wachtwoord van de gebruiker. Zet een vinkje voor zonder wachtwoord opslaan als de gebruiker zonder wachtwoord mag inloggen. Extra Zet een vinkje voor thuiswerkplek als voor de gebruiker een thuiswerkplek moet worden aangemaakt. Skool ThuisWerkPlek is een aparte module en moet daarom apart worden afgenomen. Klas De groep waarin de leerling zit. Hier is standaard de groep geselecteerd die in stap 2 gekozen is. Foto Het pad naar de foto van de gebruiker in JPG formaat. Klik op Bladeren om naar het fotobestand te bladeren. Een foto van een gebruiker is niet verplicht, wenst u dit niet te gebruiken dan kunt u dit veld leeg laten. Samenwerkingsgroepen Door een vinkje te plaatsen voor de naam van een of meerdere samenwerkingsgroepen maakt u de gebruiker lid van de afgevinkte samenwerkingsgroepen. d. Klik op opslaan om de leerling gebruikersgegevens op te slaan. 3. Klik op het icoon van de groep niet-leerlingen als u een niet-leerling gebruiker wilt aanmaken. a. Klik op nieuwe leerkracht aanmaken als u een niet-leerling gebruiker wilt aanmaken. b. U wordt er door middel van een pop-up aan herinnerd, dat het handmatig aanmaken van gebruikers

22 17 een uitzondering op de regel is. Klik OK als u de niet-leerling gebruiker inderdaad wilt aanmaken. Klik op Annuleren als u af wilt zien van het aanmaken van de gebruiker. c. De volgende velden kunnen worden ingevuld: Veldnaam Omschrijving Naam De naam van de gebruiker zoals deze in de Skool interface zichtbaar is. Wachtwoord Het wachtwoord van de gebruiker. Zet een vinkje voor zonder wachtwoord opslaan als de gebruiker zonder wachtwoord mag inloggen. Het is raadzaam om niet-leerlingen met een wachtwoord te laten inloggen. Extra Zet en vinkje voor ICT-coordinator als de gebruiker ICT-coordinator rechten dient te krijgen en lid gemaakt moet worden van de ICT-Beheer samenwerkingsgroep. Zet een vinkje voor thuiswerkplek als voor de gebruiker een thuiswerkplek moet worden aangemaakt. Skool ThuisWerkPlek is een aparte module en moet daarom apart worden afgenomen. Foto Het pad naar de foto van de gebruiker in JPG formaat. Klik op Bladeren om naar het fotobestand te bladeren. Een foto van een gebruiker is niet verplicht, wenst u dit niet te gebruiken dan kunt u dit veld leeg laten. Klassen De groepen waarvan de gebruiker leerkracht of begeleider is. Door een vinkje te plaatsen voor de naam van een of meerdere klassen maakt u de gebruiker begeleider van de betreffende klassen. Samenwerkingsgroepen Door een vinkje te plaatsen voor de naam van een of meerdere samenwerkingsgroepen maakt u de gebruiker lid van de afgevinkte samenwerkingsgroepen. d. Klik op opslaan om de niet-leerling gebruikersgegevens op te slaan Gebruikers bewerken Het aanpassen van de gegevens van een gebruiker is ook mogelijk. 1. Klik op het icoon naast Gebruikers & groepen beheren in het ICT Beheer scherm. 2. Klik op het icoon van de groep waarbinnen u de gegevens van een gebruiker wilt wijzigen. 3. Klik op het icoon van de gebruiker waarvan u de gegevens wilt wijzigen.

23 4. Een scherm met velden zoals beschreven in stap 2c en 3c van Gebruikers aanmaken Met uitzondering van het Naam veld kunnen hier alle velden worden gewijzigd verschijnt. Let op: Indien een gebruiker zijn of haar wachtwoord vergeten is, is het hier dus mogelijk om een gebruiker een nieuw wachtwoord toe te kennen. Daarna kan deze gebruiker met dit wachtwoord inloggen en zijn wachtwoord veranderen in een eigen wachtwoord. 5. Klik op opslaan om de gewijzigde gebruikersgegevens op te slaan. Hoewel het de voorkeur heeft om naamswijzigingen in uw administratiesoftware te maken, kan het in uitzonderlijke gevallen wenselijk zijn om de naam van een gebruiker te wijzigen in Skool: 1. Klik op het icoon naast Gebruikers & groepen beheren in het ICT Beheer scherm. 2. Klik op het icoon van de groep waarbinnen de gebruiker zich bevindt waarvan u de gegevens wilt wijzigen. 3. Klik op het icoon van de gebruiker waarvan u de gegevens wilt wijzigen. 4. Vul onder Naam wijzigen de nieuwe naam in.

24 19 5. Klik op naam wijzigen om de wijziging op te slaan Gebruikers verwijderen Als u een gebruiker verwijdert, zullen de bestanden van deze gebruiker (zowel 'Mijn documenten' als eventueel aangelegde dossiers) ingepakt worden en geplaatst worden in de archiefmap binnen de gezamenlijke map van de samenwerkingsgroep ICT-Beheer. Deze map is alleen voor ICT-coordinatoren toegankelijk. Alle gelogde gegevens van een verwijderde gebruiker worden ook verwijderd. 1. Klik op het icoon naast Gebruikers & groepen beheren in het ICT Beheer scherm. 2. Klik op het icoon van de groep waarbinnen de gebruiker zich bevindt die u wilt verwijderen. 3. Klik op het icoon van de gebruiker die u wilt verwijderen. 4. Klik onder Gebruiker verwijderen deze gebruiker verwijderen Gebruikers importeren Skool maakt gebruik van de gestandaardiseerde EDEX formaat om leerlinggegevens te importeren vanuit uw schooladministratiepakket. Op dit moment is de import vanuit ESIS en LAR getest en werkend binnen de Skool omgeving. Tijdens de installatie zal de huidige import in Skool gezet worden. Na een jaarovergang dient u nogmaals de import uit te voeren. Alle mutaties worden dan overgenomen uit het schooladministratiepakket (nieuwe leerlingen, overgang van leerlingen naar andere groepen). Hierdoor bespaart u een hernieuwde invoer, en voorkomt u fouten Gebruikers importeren uit ESIS 1. Maak binnen uw schooladministratiepakket een EDEX export. 2. Kies in het ICT-Beheer scherm voor Gebruikers en groepen beheren. 3. Kies bij het vakje Automatisch importeren & Jaarovergang voor EDEX. 4. Kies voor EDEX 5. Type achter bestandsnaam : c:\esis\uitvoer en druk op [enter] selecteer het juiste bestand. Doe dit voor alle bestanden.

25 6. Klik op OK. Vervolg de instructies van Gebruikers importeren nabewerking Gebruikers importeren uit LAR 1. Om gegevens te importeren vanuit LAR 8.02 maakt u in LAR de exportbestanden aan in het 'Kennisnet'-formaat. 2. Kies in het ICT-Beheer scherm voor Gebruikers en groepen beheren. 3. Kies bij het vakje Automatisch importeren & Jaarovergang voor LAR 8.02

26 21 4. Kies voor EDEX 5. Kies bij het automatisch importeren voor LAR Selecteer met bladeren de vermelde bestanden, deze vindt u in de opgegeven map (bijvoorbeeld m: \kennisnet export). 7. Kies daarna voor OK. Vervolg de instructies van Gebruikers importeren nabewerking Gebruikers importeren nabewerking 1. Nadat de gebruikers via EDEX of LAR zijn ingelezen kunt u aangeven wat u wel en niet wilt importeren.

27 22 2. U krijgt een overzicht van hoe Skool de bestanden zal interpreteren: Controleer of de groepen aan het juiste leerjaar gekoppeld zijn, indien dit niet het geval is kent u het juiste leerjaar toe. Indien u een groep niet wilt importeren kiest u voor '-'. Controleer of de juiste groepen en leerlingen aanwezig zijn. Indien het een jaarovergang betreft kunt u alleen de leerlingen importeren. Zet dan het vinkje leerkrachten importeren uit, in een nieuwe situatie of bij wijzigingen mbt leerkrachten moet het vinkje aan staan. Indien de iets niet klopt in de lijst mbt leerkrachten, leerlingen en of groepen, moet dit in het administratiepakket aangepast worden en start u weer bij de eerste stap! 3. Als alles in orde is kunt u op de knop Definitief importeren klikken. (1 maal klikken). Dit kan even duren. Het beeld zal in de tussentijd niet veranderen. Als de import voltooid is, zult u een overzicht krijgen van alle handelingen.

28 Groepen beheren Binnen Skool onderscheiden we twee soorten groepen: jaargroepen (of kort: groepen) en samenwerkingsgroepen. Aan jaargroepen kunnen leerlingen en niet-leerlingen worden toegevoegd en hebben als basis een bepaald leerjaar. Softwareprofielen en printers maken gebruik van de jaargroepen om te bepalen welke gebruikers tot welke software en printers toegang mag worden verschaft. Daarnaast is er per jaargroep een gezamenlijke groepsmap beschikbaar voor alle gebruikers die onderdeel uitmaken van de groep. Een samenwerkingsgroep is een groep die niet gebonden is aan leerjaar. Te denken valt aan een groep 'Schoolkrant' waarin leerlingen en niet-leerlingen zitten uit de diverse leerjaren Groepen aanmaken Vanuit het ICT beheer scherm kunt u de groepen aanmaken. 1. Kies in het ICT-Beheer scherm voor Gebruikers en groepen beheren.

29 24 2. Klik onder Groepen op nieuwe groep aanmaken. 3. De volgende velden kunnen worden ingevuld in het Groep Toevoegen scherm: Veldnaam Omschrijving Naam De naam van de groep zoals deze in de Skool interface zichtbaar is. Leerjaar Het leerjaar waartoe de aan te maken groep behoort. Plaatje Het pad naar het bestand dat als icoon voor de aan te maken groep gebruikt wordt. Klik op Bladeren om naar het bestand te bladeren. Een plaatje is niet verplicht, wenst u dit niet te gebruiken dan kunt u dit veld leeg laten. 4. Klik op opslaan om de groepsgegevens op te slaan Leerling aan groep toevoegen Nieuwe leerling gebruikers kunnen worden toegevoegd aan een jaargroep door de stappen 1 en 2 onder Gebruikers Aanmaken 15 te volgen. Leerling gebruikers die deel uit maken van een jaargroep kunnen niet uit deze groep worden verwijderd zonder dat ze aan een andere jaargroep worden toegevoegd. Het wijzigen van de jaargroep waartoe de leerling gebruiker behoort, dient te gebeuren in uw administratiesoftware. In uitzonderlijke gevallen kan het wenselijk zijn dit toch binnen Skool te doen. Dit kan door de jaargroep in het gebruikersprofiel te wijzigen. Zie hiervoor Gebruikers Bewerken 17.

30 Leerkracht aan groep toevoegen Alleen reeds bestaande leerkrachten en begeleiders kunnen aan een jaargroep worden toegevoegd of eruit worden verwijderd. Volg hiervoor de volgende stappen: 1. Klik op het icoon naast Gebruikers & groepen beheren in het ICT Beheer scherm. 2. Klik op het icoon van de groep waaraan u leerkrachten/begeleiders wilt toevoegen of waaruit u leerkrachten/begeleiders wilt verwijderen. 3. Onder Leerkrachten/begeleiders van deze klas staan de leerkrachten en begeleiders die momenteel aan de geselecteerde groep verbonden zijn. 4. Selecteer naast toevoegen aan deze klas van de leerkracht of begeleider die u aan de geselecteerde groep wilt toevoegen. Om leerkrachten of begeleiders uit de geselecteerde groep te verwijderen volgt u de instructies in stap 6 en 7 hieronder. Opmerking: Deze optie is alleen zichtbaar als er nog niet-leerling gebruikers zijn die nog niet aan de geselecteerde groep verbonden zijn. 5. Klik op toevoegen aan deze klas van om de gebruiker toe te voegen aan de groep. 6. Selecteer naast verwijderen uit deze klas van de leerkracht of begeleider die u uit de geselecteerde groep wilt verwijderen. Opmerking: Deze optie is alleen zichtbaar als er niet-leerling gebruikers aan de geselecteerde groep verbonden zijn. 7. Klik op verwijderen uit deze klas van om de gebruiker te verwijderen uit de groep Groepen verwijderen U verwijdert een groep bij voorkeur in uw administratiepakket. Besluit u toch een groep te verwijderen via de Skool interface, dan kan dat als volgt, mits u alle gebruikers binnen de groep eerst naar een andere groep verplaatst heeft. 1. Klik op het icoon naast Gebruikers & groepen beheren in het ICT Beheer scherm. 2. Klik op het icoon van de groep die u wilt verwijderen. 3. Klik op groep verwijderen onder het kopje Groep verwijderen. Deze knop is slechts zichtbaar als er geen gebruikers meer aan de geselecteerde groep gekoppeld zijn.

31 26 4. Bevestig het verwijderen van de groep door op OK te klikken. De door de groep in de groepsmap opgeslagen bestanden worden na enkele minuten gearchiveerd in de archief-map van de ICT-Beheer samenwerkingsgroep. De bestanden worden als ZIP bestand opgeslagen en zijn vanuit deze groep weer terug te halen Printerrechten aanpassen Als er printers geconfigureerd zijn onder Skool, zijn deze zichtbaar onder Printers in het ICT Beheer : Gebruikers & groepen scherm van een groep. Als u onder Printers geen printers ziet staan, dient u deze eerst te configureren 41. Alleen de afgevinkte printers kunnen door de leerlingen en niet-leerlingen verbonden aan de groep worden gebruikt: 1. Klik op het icoon naast Gebruikers & groepen beheren in het ICT Beheer scherm. 2. Klik op het icoon van de groep waarvan u de printerrechten wilt aanpassen. 3. Plaats een vinkje voor de naam van de printers waar u de geselecteerde groep toegang toe wilt geven. 4. Klik op printerrechten opslaan op de aanpassingen aan de printerrechten op te slaan Groepen bewerken Het is mogelijk om de naam of het icoon van de groep aan te passen. Tijdens het aanpassen van een groepsnaam mag géén van de gebruikers verbonden met de betreffende groep zijn ingelogd. De naam of het icoon van de groep kunnen dan als volgt gewijzigd worden: 1. Klik op het icoon naast Gebruikers & groepen beheren in het ICT Beheer scherm. 2. Klik op het icoon van de groep waarvan u de naam wilt aanpassen. 3. Klik op groep aanpassen onder het kopje Groep aanpassen.

32 27 Veldnaam Omschrijving Naam De naam van de groep zoals deze in de Skool interface zichtbaar is. Plaatje Het pad naar het bestand dat als icoon voor de aan te maken groep gebruikt wordt. Klik op Bladeren om naar het bestand te bladeren. Een plaatje is niet verplicht, wenst u dit niet te gebruiken dan kunt u dit veld leeg laten. 4. Maak de gewenste aanpassingen in het scherm dat nu verschijnt. 5. Klik op opslaan om de groepsgegevens op te slaan Terughalen gegegens Indien (samenwerkings)groepen verwijderd worden, zullen de gegevens in de map worden opgeslagen in de archief map van de samenwerkingsgroep ICT-Beheer. De gegevens zijn hieruit te halen voor de leden van deze groep. Ga naar de groep ICT-Beheer, en selecteer het archief. U ziet daar een ZIP-bestand met alle documenten uit de verwijderde map. Let er op dat een ZIP bestand alleen via de Windows verkenner terug te halen is. 3.3 Samenwerkingsgroepen beheren Samenwerkingsgroepen zijn groepen waar leerlingen en niet-leerlingen lid van kunnen zijn. Ze zijn bedoeld om samenwerking tussen de leden van de samenwerkingsgroep te faciliteren door middel van een gezamenlijke groepsmap. Binnen een samenwerkingsgroep hebben leerlingen en niet-leerlingen gelijke rechten. Te denken valt aan een samenwerkingsgroep 'Schoolkrant' waarin de redactie van de schoolkrant zit Samenwerkingsgroep maken 1. Klik onder Samenwerkingsgroepen op nieuwe samenwerkingsgroep aanmaken. 2. De volgende velden kunnen worden ingevuld in het Groep Toevoegen scherm:

33 28 Veldnaam Omschrijving Naam De naam van de groep zoals deze in de Skool interface zichtbaar is. Plaatje Het pad naar het bestand dat als icoon voor de aan te maken groep gebruikt wordt. Klik op Bladeren om naar het bestand te bladeren. 3. Klik op opslaan om de groepsgegevens op te slaan Deelnemers samenwerkingsgroep aanpassen Deelnemers aan samenwerkingsgroep toevoegen 1. Klik op het icoon naast Gebruikers & groepen beheren in het ICT Beheer scherm. 2. Klik op het icoon van de samenwerkingsgroep waaraan u deelnemers wilt toevoegen. 3. Plaats een vinkje voor de namen van de leerlingen die u als deelnemer aan de geselecteerde samenwerkingsgroep wilt toevoegen en klik op aangevinkte leerlingen aan groep toevoegen. 4. Plaats een vinkje voor de namen van de leerkrachten/begeleiders die u als deelnemer aan de

34 29 geselecteerde samenwerkingsgroep wilt toevoegen en klik op aangevinkte leerkrachten aan groep toevoegen. Deelnemers uit samenwerkingsgroep verwijderen 1. Klik op het icoon naast Gebruikers & groepen beheren in het ICT Beheer scherm. 2. Klik op het icoon van de samenwerkingsgroep waaruit u deelnemers wilt verwijderen. 3. Selecteer de deelnemer die u uit de geselecteerde samenwerkingsgroep wilt verwijderen onder Huidige deelnemers en klik op verwijderen uit deze samenwerkingsgroep van Samenwerkingsgroep bewerken Het is mogelijk om de naam of het icoon van de samenwerkingsgroep aan te passen. Tijdens het aanpassen van een groepsnaam mag geen van de gebruikers verbonden met de betreffende groep zijn ingelogd. De naam of het icoon van de groep kunnen dan als volgt gewijzigd worden: 1. Klik op het icoon naast Gebruikers & groepen beheren in het ICT Beheer scherm. 2. Klik op het icoon van de groep waarvan u de naam wilt aanpassen. 3. Klik op groep aanpassen onder het kopje Groep aanpassen. Veldnaam Omschrijving Naam De naam van de groep zoals deze in de Skool interface zichtbaar is. Plaatje Het pad naar het bestand dat als icoon voor de aan te maken groep gebruikt wordt. Klik op Bladeren om naar het bestand te bladeren. 4. Maak de gewenste aanpassingen in het scherm dat nu verschijnt. 5. Klik op opslaan om de groepsgegevens op te slaan Samenwerkingsgroep verwijderen Besluit u een samenwerkingsgroep te verwijderen via de Skool interface, dan kan dat als volgt, mits u alle gebruikers binnen de samenwerkingsgroep eerst uit de samenwerkingsgroep heeft verwijderd volgens Deelnemers uit samenwerkingsgroep verwijderen. 1. Klik op het icoon naast Gebruikers & groepen beheren in het ICT Beheer scherm. 2. Klik op het icoon van de samenwerkingsgroep die u wilt verwijderen. 3. Klik op groep verwijderen onder het kopje Groep verwijderen. Deze knop is slechts zichtbaar als er geen gebruikers meer aan de geselecteerde groep gekoppeld zijn. 4. Bevestig het verwijderen van de groep door op OK te klikken. De door de samenwerkingsgroep in de groepsmap opgeslagen bestanden worden na enkele minuten gearchiveerd in de archief-map van de ICT-Beheer samenwerkingsgroep. De bestanden worden als ZIP bestand opgeslagen en zijn vanuit deze groep weer terug te halen Locaties beheren Binnen Skool is het noodzakelijk dat voor de verschillende verdiepingen of gebouwen die u heeft, er een locatie wordt aangemaakt. U kunt denken aan Bijgebouw, Hoofdgebouw 1e verdieping. Vervolgens is het mogelijk om binnen die locatie aan te geven welke werkstations en printers er staan. Het aanmaken en beheren van locaties heeft twee voordelen:

35 30 1. U heeft een duidelijk, schematisch overzicht van de situatie in uw school. 2. Er wordt door Skool gekeken welke printer het dichtst bij een werkstation staat en wordt vervolgens als standaardprinter ingesteld. Dit is handmatig te wijzigen Een locatie aanmaken Om een locatie aan te maken, volgt u onderstaande stappen: 1. Log in met ICT-coördinator rechten en klik in de linkerkolom op ICT-coordinator. 2. Klik op Computer en printers beheren. 3. Controleer of de plattegrond geplaatst is. Indien dit het geval is, kunt u verder gaan naar een locatie bewerken Klik op Nieuwe locatie aanmaken.

36 31 5. Voer de gegevens in. Let op! DEZE HANDELING IS EENMALIG UIT TE VOEREN. Wees er zeker van dat de plattegrond duidelijk is, bij voorkeur een bouwtekening. Draai de afbeelding zodat hij verticaal geplaatst kan worden. Veldnaam Omschrijving Locatienaam De naam van de locatie, bijvoorbeeld hoofdgebouw 1e verdieping, dependance etc. Plattegrond Verwijzing naar het bestand met het plaatje van de plattegrond in JPG formaat. Bij voorkeur meer dan 500 pixels breed. Breedte Aantal meters wat de breedte van de plattegrond in werkelijkheid is. 6. Herhaal voor elke plattegrond die u wilt toevoegen deze stappen Een locatie bewerken Middels de actie locatie bewerken bent u in staat om de printers en werkstations over de verschillende plattegronden te verdelen: 1. Log in met ICT-coördinator rechten en klik in de linkerkolom op ICT-coordinator. 2. Klik op Computers en Printers beheren. 3. Onderaan de locatie die u wilt bewerken klikt u op deze locatie bewerken

37 32 4. Klik één keer in de rechterkolom op de computer of printer die u een plek wilt geven op de plattegrond. 5. Klik één keer op de plek in de plattegrond waar de computer of printer moet komen staan.

38 33 6. Herhaal voorgaande stappen totdat alle computers en printers een plaats hebben op de plattegrond. 3.5 Computers beheren Het beheer van computers wordt volledig via de interface van de beheerder gedaan. Vanuit deze interface kan de beheerder een computer opnieuw installeren, een naam geven of plaatsen op de plattegrond van de school. Tevens is in één oogopslag te zien wat de status is van de systemen die zich in de school bevinden. Let op: Het beheer en onderhoud van Skool wordt gefactureerd aan de hand van het aantal aanwezige computers in het netwerk. Het toevoegen van computers zal dus van invloed zijn op uw factuur Kaartoverzicht In het kaartoverzicht worden alle systemen getoond die binnen Skool aanwezig zijn. Bij voorkeur zijn deze allemaal geplaatst op de plattegrond. Niet geplaatste systemen staan naast de plattegrond en kunt u met behulp van locatie bewerken 31 op de plattegrond plaatsen. 1. Klik op Computers & printers beheren in het ICT Beheer scherm. 2. Indien er een plattegrond in het systeem aanwezig is, ziet u kaartweergave. Indien er nog geen plattegrond is, kunt u klikken op 'technische weergave' Door op een werkstation of printer te klikken krijgt u respectievelijk het werkstation printerdetailoverzicht of het

39 Technisch overzicht Het scherm ICT beheer: computers & printers geeft een overzicht van de hardware in het netwerk. 1. Klik op Computers & printers beheren in het ICT Beheer scherm. 2. Indien er een plattegrond in het systeem aanwezig is, ziet u de kaartweergave geen plattegrond is, kunt u klikken op 'technische weergave'. 33. Indien er nog 3. Kies nu voor het Computeroverzicht. 4. In de technische weergave is een overzicht te zien van alle binnen Skool bekende werkstations met hun status.

40 35 Status samenvatting Dit overzicht bevat de mogelijke statussen van de werkstations in uw netwerk.

41 36 Status Omschrijving Hardware detectie Het station voert een detectie uit van de aanwezige hardware. Harddisk voorbereiding Het leegmaken en formatteren van de harddisk INI-bestanden kopiëren Het station wordt voorzien van de juiste installatiebestanden. Wachten op een vrij installatie slot Om het netwerk niet te overbelasten worden er maar vijf stations tegelijk in de status Installatiebestanden kopiëren toegelaten. Mochten er al vijf stations bezig zijn, dan wacht het station totdat er eentje klaar is. Installatiebestanden kopiëren De kopie van alle Windows setup bestanden. Dit kan 15 minuten duren Windows installeren De setup van Windows wordt gestart. Dit kan zo n 30 minuten in beslag nemen In bedrijf, niet alle software is geïnstalleerd. Het station heeft de Windows installatie voltooid maar is nog niet van alle software voorzien. Software installeren De applicatiesoftware wordt naar het station gekopieerd. Afhankelijk van het aantal applicaties kan dit ook tientallen minuten duren. Volledig in bedrijf Het station is volledig gebruiksklaar. Opvolgend op het overzicht ziet u een overzicht van alle werkstations. Indien werkstations zich in een bepaalde fase bevinden is het mogelijk hierop door te klikken naar het betreffende overzichtsscherm. U heeft nu inzicht welke stations zich in welke fase bevinden Technisch detailoverzicht Per werkstation wordt er een detailoverzicht bijgehouden. Essentieel hierbij zijn naam, resolutie en printers van het systeem. De andere gegevens gelden als technische achtergrond. 1. Door te klikken op een werkstation komt u in het technisch overzichtsscherm van dit werkstation. Het merendeel betreft het hier een rapportage, dus niet aan te passen. Wel aan te passen is de naam. Dit is handig bij het localiseren van het station. 2. Nadat u een eventuele wijziging heeft doorgevoerd klikt u op 'Aanpassingen doorvoeren'.

42 37 Veldnaam Omschrijving Naam Geef hier een naam op van het werkstation. Advies om deze naam te refereren aan de groep of het lokaal waar de machine zich bevindt (G1_WS05, Lokaal5_WS10). Label de computers daarna ook fysiek met deze naam. De oorspronkelijke naam refereert aan het zogenaamde MAC adres van de netwerkkaart. Deze naam ziet u ook onderin het beeld staan van iedere computer. Schermresolutie Stel hier de resolutie in die het beste past bij de monitor en het werkstation. Skool controleert niet of deze resolutie daadwerkelijk wordt ondersteund. Verzekert u er zich dus van of de resulotie ook inderdaad mogelijk is. Printers Normaal kan een werkstation alleen gebruik maken van de aanwezige netwerkprinters. Mocht u ook gebruik willen maken van een lokale printer dan dient u daarvoor te kiezen. Locatie De locatie waar het werkstation is geplaatst. Dit wordt ingevuld aan de hand van de locatiekoppeling die u op de plattegrond maakt. MAC- & IP-adres De technische netwerkadressen van het werkstation. Installatiestatus De status waarin het station zich bevindt, zie statusoverzicht Printers De geïnstalleerde printers op dit werkstation. De bovenste printers is de standaardprinter. Met behulp van de pijltjes kunt u de standaardprinter wijzigen. Hardware Een overzicht van de aanwezige hardware. Mocht een onderdeel oranje gemarkeerd zijn, is het niet mogelijk om het station automatisch te installeren en zal het toevoegen van een driver noodzakelijk zijn. Software Een overzicht van de software op het werkstation. Indien software oranje is gemarkeerd, zal het bij de eerstvolgende herstart toegevoegd worden. Doorgehaalde software zal verwijderd worden bij een volgende herstart. Vanuit dit scherm is het tevens mogelijk om een herinstallatie uit te voeren of een station te verwijderen

43 Herinstallatie werkstation Indien het werkstation niet meer juist functioneert, kunt u de actie 'volledig opnieuw installeren bij de eerstvolgende herstart' gebruiken om bij de volgende herstart een herinstallatie uit te voeren. Het systeem doorloopt een complete installatie en alle lokale bestanden worden gewist (bij voorkeur staan bestanden daarom in de gebruikersmap op de server. Een herinstallatie duurt afhankelijk van de belasting van het netwerk ongeveer een uur per werkstation, indien op meerdere werkstations tegelijk een herinstallatie wordt gestart zal dit langer zijn. Voer de herinstallatie bij voorkeur uit na schooltijd. Door de installatie wordt het netwerk iets trager. Meerdere installaties worden bij voorkeur s nachts of in het weekend uitgevoerd Verwijderen werkstation Door te kiezen voor de Actie: dit werkstation verwijderen uit Skool verwijdert u alle referenties naar het werkstation uit Skool. Mocht u het station daarna weer opnieuw aanmelden zal het van nul af geïnstalleerd worden. Deze optie gebruikt u om oude werkplekken te verwijderen uit Skool. Skool controleert de licentie en dus de facturatie aan de hand van het aantal aangemelde werkstations. 3.6 Printers beheren Om met een werkstation binnen Skool afdrukken te maken, kan men gebruik maken van twee soorten printers; lokale printers en netwerkprinters Netwerkprinters Een netwerkprinter is een printer die via het Local Area Network (LAN) aangestuurd wordt. De printer is niet rechtstreeks verbonden met een computer. De kabel die gebruikt wordt om een netwerkprinter aan te sluiten is een Unshielded Twisted Pair (UTP) kabel, dezelfde kabel waarmee ook de werkplekken en de server aangesloten zijn op het netwerk.

44 39 UTP kabel Met een netwerkprinter wordt niet alleen een apparaat bedoeld dat alleen maar kan printen, maar ook de zogenaamde Multifunctional apparaten. Dit zijn kopieerapparaten die een printfunctie ondersteunen en vaak ook documenten kunnen scannen. Hieronder ziet u twee voorbeelden. Printer Multifunctional Om de printer aan te kunnen sturen wordt er een bepaalde taal gesproken over de UTP kabel. Deze taal wordt protocol genoemd. Het meest gebruikte protocol is tevens het protocol dat door Skool ondersteund wordt: TCP/IP. Bij het TCP/IP protocol krijgt elk apparaat binnen het netwerk een uniek adres. Denk hierbij aan de werkstations binnen uw school, maar ook de server en, waar het in dit geval om gaat, de printer. Wanneer er geprint wordt, wordt de print opdracht naar het specifieke adres van de printer gestuurd en de printer zorgt op zijn beurt voor de juiste afhandeling Printerdriver Om een printer op de juiste manier aan te kunnen sturen is een zogenaamde printerdriver nodig. Deze driver zorgt er onder andere voor dat de printopdracht op de juiste manier naar de printer gestuurd wordt. Ook kan deze driver eventuele extra opties van de printer aansturen, zoals bijvoorbeeld een extra printerlade, of een enveloppen invoer. Deze printerdriver wordt meegeleverd met de printer. Indien u de driver kwijt bent, kunt u tegenwoordig altijd via het internet deze driver downloaden. U dient dan het typenummer van de printer te weten. Deze staat altijd op de printer. Enkele voorbeelden van websites van fabrikanten: Hewlett Packard

45 Epson Nashuatec 40 Vaak staat op de openingspagina al een link naar driver download. Is dit niet het geval, kunt u dit vaak onder het kopje support of ondersteuning vinden. Mocht u er onverhoopt toch niet uitkomen, neem dan contact op met de helpdesk van de fabrikant van de printer. Zij kunnen u vaak een link naar de juiste driver geven lokale printer Een lokale printer is een printer zoals die veelal ook in een thuissituatie gebruikt wordt. De printer is met een kabel rechtstreeks op de PC aangesloten. Dit kan een parallelle kabel zijn, maar tegenwoordig wordt vaker gebruik gemaakt van een USB kabel. USB kabel Parallelle kabel Qua functionaliteit van de lokale printer doet het type kabel niet ter zake; het bepaalt louter de manier waarop de printer wordt aangestuurd. Een ander kenmerk van een lokale printer is dat de computer gedetailleerde informatie kan weergeven over de status van de printer. Zo weet de computer bijvoorbeeld of er nog voldoende inkt in de printer zit en hoe het met het papier gesteld is Netwerkprinter installeren Om een netwerkprinter te installeren die nieuw is in de Skoolomgeving kan het noodzakelijk zijn om eerst de juiste driver toe te voegen aan Skool. De andere netwerkprinters zullen tijdens de installatie automatisch geïnstalleerd worden Printerdriver aanvragen In tegenstelling tot lokale printers, worden netwerkprinters wel automatisch onder Skool geïnstalleerd. Hiervoor dient u, net als wanneer het om nieuwe software gaat, deze eerst aan te vragen. Vervolgens kan de printer geïnstalleerd worden. Om de printer driver aan te vragen, volgt u onderstaande stappen: 1. Log in met ICT-coördinator rechten en klik in de linkerkolom op ICT-coordinator, u komt in ICT Beheer. 2. Klik op Nieuwe software kiezen 3. Voer de naam van de fabrikant en/of het typenummer in in het bovenste veld; pakketnaam en klik op zoeken

46 41 4. Zoek de gewenste printer. Klik vervolgens op pakket aanvragen. Indien de printer niet in de lijst staat, betekent dit dat de printer nog niet Skool geschikt is. Mocht dit zo zijn, meldt u dit alstublieft aan ons via het vraagteken (probleemmeldingsformulier) rechts onder in beeld. 5. Herhaal bovenstaande stappen voor de overige printers Een netwerkprinter installeren Wanneer de printerdriver beschikbaar 40 is, kan de printer daadwerkelijk aangemaakt worden binnen Skool. Volg onderstaande stappen om een netwerkprinter te installeren. 1. Log in met ICT-coördinator rechten en klik in de linkerkolom op ICT-coordinator. 2. Klik op Computers en printers beheren. Dit is de Kaartweergave. Hier moeten locaties zijn aangemaakt. Mocht dit niet het geval zijn, maak dan eerst de locaties aan Klik op naar technische weergave en vervolgens op printeroverzicht. In dit overzicht staan alle aangemaakte printers. Dit scherm kan ook gebruikt worden om printerrechten aan te passen per printer. 4. Klik op nieuwe printer aanmaken.

47 42 5. Kies de locatie van de printer. 6. Kies het type van de printer. Indien u hier geen type kunt selecteren, betekent dit dat de software van de printer nog niet op uw server staat. Zorg dat de printerdriver ter beschikking staat Nu moet het TCP/IP, kortweg IP, adres van de printer ingevuld worden. Dit IP adres kunt u terugvinden op de configuratiepagina van de printer. Raadpleeg de handleiding van uw printer hoe u een configuratiepagina af kunt drukken. Indien er nog een IP adres aan de printer moet worden toegekend, kiest u een nog niet bestaand adres tussen en Gebruik hiervoor het overzicht printers 43. LET OP: het subnetmasker dat gebruikt wordt is ! 8. Geef het Poort-type op. Er kan gekozen worden voor Standaard TCP/IP poort of LPR poort. In de meeste gevallen zal hier gekozen moeten worden voor Standaard TCP/IP poort". In enkele gevallen is een LPR poort noodzakelijk. Meestal gaat het hierbij om de grotere multifunctional apparaten. Kijk in de handleiding van uw printer welk poort-type er gekozen moet worden. 9. Geef de printer een duidelijke naam. 10.Het printeroverzicht bevat nu de aangemaakte printer. De printer is echter pas te gebruiken op de computers nadat deze opnieuw opgestart zijn! 11.Herhaal deze stappen om andere printers te installeren. 12.Vergeet niet om de printers op de plattegrond te plaatsen. Zie het plaatsen van de printers 30. Wanneer de printer niet op de plattegrond geplaatst is, is het NIET mogelijk om van deze printer gebruik te maken!

48 Overzicht printers Om het overzicht te hebben van de geinstalleerde printers is het raadzaam onderstaande tabel bij te houden Printer Locatie IP adres HP 4100 Hoofdgebouw Aula Aanpassen printerrechten Het is mogelijk om rechten op netwerkprinters in te stellen. Heeft u bijvoorbeeld een kleurenprinter en wilt u dat slechts leerkrachten op deze printer kunnen printen, past u de rechten van die printer aan. 1. Log in met ICT-coördinator rechten en klik in de linkerkolom op ICT-coordinator. 2. Klik op Computers en printers beheren 3. Klik op de printer die u aan wilt passen. 4. Plaats een vinkje bij de groepen die op deze printer mogen printen en klik op opslaan. Deze aanpassingen gelden voor deze printer, voor het gehele Skool netwerk. 5. Herhaal bovenstaande stappen voor overige printers.

49 Printerinstellingen uit de driver aanpassen Het aanpassen van printerinstellingen uit de driver geeft u de mogelijkheid om specifieke zaken van een printer aan te passen. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld standaard op zwart-wit in plaats van kleur af te drukken, of om aan te geven dat papier standaard uit lade 3 gepakt moet worden in plaats van lade 1. Het aanpassen kunt u doen door onderstaande stappen te volgen: 1. Log in met ICT-coördinator rechten en klik in de linkerkolom op ICT-coordinator. 2. Klik op Computers en printers beheren 3. Klik op de printer die u aan wilt passen. 4. Klik op Printerinstellingen uit de driver aanpassen. Dit laden kan tot 30 seconden duren. 5. Het scherm dat volgt is een standaard Windows scherm waarin u de instellingen aan kunt passen. Door na de aanpassingen op Ok te klikken, worden de instellingen opgeslagen en gelden ze voor iedereen die die printer mag gebruiken. Wel moet men de computer eerst even opnieuw opstarten. 6. Herhaal indien nodig deze stappen voor de overige printers. Wanneer u een kleurenprinter heeft waarop een leerkracht wel in kleur mag printen, maar een leerling niet, maakt u deze printer twee keer aan in de Skool interface. Het is dus één fysieke printer die twee keer in de Skool interface aangemaakt wordt. Geef deze printers duidelijke namen (bijvoorbeeld Conciërge printer kleur en Conciërge printer zwart-wit ).Vervolgens geeft u alleen de leerkrachten rechten op de kleurenprinter en de leerlingen én docenten rechten op de zwart-wit printer. Nu kunnen leerkrachten dus kleur en zwart-wit printen en leerlingen alleen zwart-wit Printerinstellingen aanpassen Om bijvoorbeeld de naam van een printer te wijzigen volgt u onderstaande stappen: 1. Log in met ICT-coördinator rechten en klik in de linkerkolom op ICT-coordinator. 2. Klik op Computers en printers beheren 3. Klik op de printer die u aan wilt passen. 4. Klik op Printerinstellingen (naam, ip, etc.) aanpassen.

50 45 5. Nu kunt u de naam en desgewenst het IP adres aanpassen. Door op printer aanmaken te klikken, slaat u de wijzigingen op. 6. Herhaal indien nodig stappen deze stappen voor de overige printers Printer verwijderen Indien u een printer niet langer meer onder Skool wilt of kunt gebruiken, kunt u deze ook verwijderen: 1. Log in met ICT-coördinator rechten en klik in de linkerkolom op ICT-coordinator. 2. Klik op Computers en printers beheren 3. Klik op de printer die u wilt verwijderen. 4. Klik op deze printer verwijderen 5. De printer is nu ook automatisch verwijderd van de plattegrond. 6. Herhaal indien nodig voorgaande stappen voor de overige printers lokale printer installeren Binnen Skool worden alleen de netwerkprinters automatisch geïnstalleerd. Voor de installatie van lokale printers dient u dus zelf te zorgen. Er is een enorme diversiteit aan lokale printers. Daarom is het onmogelijk om aan te geven hoe u de lokale printer moet installeren. In de meeste gevallen plaatst u de CD-ROM die bij de printer geleverd is in de CD-ROM speler van de computer en volgt u de aanwijzingen op het scherm. Maar LET OP: Dit is niet in alle gevallen voldoende. Raadpleeg bij twijfel dan ook ALTIJD de handleiding die bij de printer geleverd is. Standaard kiest Skool automatisch aan de hand van de plattegrond de standaardprinter. Vaak is dit onwenselijk wanneer er met een lokale printer gewerkt wordt. U kunt dit dan ook voorkomen door onderstaande stappen te volgen. 1. Log in met ICT-coördinator rechten en klik in de linkerkolom op ICT-coordinator. 2. Klik op Computer en printers beheren 3. Klik één keer op de computer met een lokale printer.

51 46 ICT beheer: computers en printers 4. Kies voor lokale en netwerkprinters in plaats van voor alleen netwerkprinters en vervolgens op aanpassingen doorvoeren. 5. Herhaal bovenstaande stappen voor alle computers met een lokale printer Standaardprinter Skool bepaalt aan de hand van de plattegrond de dichtsbijzijnde printer. Dit wordt de standaardprinter. U kunt dit aanpassen in bij het technisch detailoverzicht van het werkstation. 1. Klik op Computers & printers beheren in het ICT Beheer scherm. 2. Indien er een plattegrond in het systeem aanwezig is, ziet u de kaartweergave plattegrond is, kunt u klikken op 'technische weergave', 'Computeroverzicht'. 33. Indien er nog geen 3. Klik op de computer waarvoor u de standaardprinter wilt wijzigen. 4. U ziet het Technisch detailoverzicht. 5. Verplaats met behulp van de pijltjes de standaardprinter bovenaan.

52 Licenties beheren Essentieel voor het werken met ICT zijn de applicaties waar mee gewerkt wordt in het netwerk. De applicaties kunnen automatisch op een werkplek geïnstalleerd worden. Hiervoor dient u eerst de licentie van een applicatie aan te vragen. Een overzicht van de geïnstalleerde licenties vindt u onder het Licentieoverzicht Licentieoverzicht 1. Log in met ICT-coördinator rechten en klik in de linkerkolom op ICT-coordinator, u komt in ICT Beheer. 2. Klik op Licenties beheren 3. U komt in het licentieoverzicht

53 48 Aangevraagde licenties Standaard worden de licenties aangevraagd met pincode automatisch toegekend. Mocht om technische redenen het niet mogelijk zijn om deze licenties automatisch toe te kennen, zullen die licenties in deze lijst verschijnen. De helpdesk zal er voor zorgen dat deze software ook geinstalleerd wordt op uw systeem. Toegekende licenties Dit zijn de licenties waarvan gebruik gemaakt kan worden. Na toekenning van de licentie wordt vanuit de centrale server de software gekopieerd naar de lokale server, en van daar uit naar het werkstation. Nadat een werkstation zich opnieuw heeft aangemeld staat de software ter beschikking. Ingetrokken licenties Om technische redenen (bijvoorbeeld het uitkomen van een nieuwe versie, of problemen met de huidige versie) kan de licentie ingetrokken worden. Een overzicht vindt u onder ingetrokken licenties. Eventueel kunt u deze software opnieuw aanvragen. Daarnaast kan het zijn dat u een programma niet langer meer gebruikt of dat de licentie verlopen is. 3.8 Software toevoegen Het toevoegen van software gebeurt door een keuze te maken uit de beschikbare softwarepakketten. Na autorisatie door de Skool helpdesk komt de software voor u ter beschikking. U bent zelf verantwoordelijk voor het in het bezit hebben van de juiste licentie. Nadat u de software heeft gekozen, zal deze gekopieerd worden vanuit de centrale server. Afhankelijk van de grootte zal deze binnen enkele uren na aanvraag ter beschikking staan Software zoeken 1. Log in met ICT-coördinator rechten en klik in de linkerkolom op ICT-coordinator, u komt in ICT Beheer. 2. Klik op Nieuwe software kiezen 3. Voer de naam van de fabrikant en/of het typenummer in in het bovenste veld; pakketnaam en klik op zoeken U kunt hier op verschillende manieren in zoeken. Pakketnaam als u de naam van het pakket weet, onderwijsgebied als u globaal wilt zoeken op onderwijsgebied (taal, rekenen) of uitgever als u de uitgever weet. Indien u kiest voor beknopt ziet u een korte omschrijving van het pakket (naam, versie en uitgever). Indien u kiest voor uitgebreid ziet u een uitgebreide omschrijving per pakket van de uitgever en/of van Skool.

54 Software aanvragen 1. Zoek eerst de juiste software met de zoekfunctie Nadat u de juiste software gevonden heeft klikt u op Pakket aanvragen. 3. U geeft uw pincode in. Dit is uw digitale handtekening die u verstrekt is middels de Softwareverklaring. 4. U wordt gevraagd akkoord te gaan met de licentievoorwaarden, en kiest daarna voor Pakket definitief aanvragen. 5. De software komt in de lijst aangevraagde software en zal indien beschikbaar binnen enkele uren op uw systemen staan 3.9 Softwareprofielen Middels een profiel kunt u aangeven welke pakketten voor welke gebruikers beschikbaar zijn. Zo kan een bepaald pakket aan een leerjaar, een groep/klas of individu ter beschikking gesteld worden. Belangrijk is het om eenvoudig te beginnen. Maak u zelf meester van het systeem en ga eerst met een enkel pakket experimenteren. Breid het systeem daarna stapsgewijs uit, daarbij telkens de functionaliteit controlerend. Het werkt hierbij prettig als u dit met twee werkstations naast elkaar doet. Gebruik één station als beheerstation, en het ander station als leerling-station. U ziet direct het effect van uw aanpassingen nadat u zich opnieuw aanmeldt Leerjaarprofiel In eerste instantie worden de profielen op leerjaar ingesteld. Per leerjaar bepaalt u dus welke pakketten de leerlingen van dat leerjaar tot hun beschikking krijgen. Over het algemeen is dit afdoende in een normale lessituatie. Kies voor softwareprofielen aanpassen.

55 50 U maakt hierna de keuze voor het bedoelde leerjaar.

56 51 Per onderwijsgebied kunt u pakketten toevoegen voor het gekozen leerjaar. Kies hiervoor met het pulldownmenu het bedoelde pakket en kies voor toevoegen. Doe dit voor alle software die u beschikbaar wilt stellen voor dit leerjaar. Eventueel teveel toegevoegde software kunt u met een klik op de rode knop voor de software weer verwijderen. Let op: later aangevraagde software dient u ook alsnog toe te voegen aan het profiel Groepsprofiel Het is mogelijk om binnen het leerjaarprofiel onderscheid te maken per groep. Klik hiervoor in het menu onderaan Uitzondering toevoegen voor op de groep waarvoor de uitzondering geldt. Klik daarna op het rode vakje voor het programma om de uitzondering voor die groep door te voeren. Het rode vlakje wordt dan groen en er komt een streep door het pakket. Wil men dit later weer toekennen dan dient met eerst onderaan op de betreffende groep te klikken en daarna op het groene vlakje voor het pakket. Het vlakje wordt weer rood en de uitzondering is opgeheven. Klik daarna op opslaan

57 Individueel profiel Een individueel profiel is een profiel voor één enkele gebruiker. Zo kan men leerlingen uitsluiten van bepaalde software, of juist bepaalde software toegankelijk maken voor die leerling. Kies binnen de groep waarbinnen de leerling valt (het groepspecifiek profiel) voor Uitzondering toevoegen voor met daarna de leerling waarvoor de uitzondering geldt. Klik op het rode vlakje voor uitsluiten van het programma of op toevoegen van het juiste programma. Klik daarna op opslaan 3.10 Skool uiterlijk Het uiterlijk van Skool is per leerjaar aan te passen. Eventueel is het nog mogelijk om met groepsprofielen het uiterlijk per groep aan te passen. Het betreft dan een wijziging op het standaarduiterlijk van het leerjaar.

58 Leerjaarprofiel 1. Log in met ICT-coördinator rechten en klik in de linkerkolom op ICT-coordinator, u komt in ICT Beheer. 2. Kies voor Software uiterlijk aanpassen. 3. Selecteer het leerjaar waarvoor u het profiel wilt aanpassen. 4. Vul de gewenste instellingen in. Indien mogelijk is hier nog een differentiatie per groep of per gebruiker nog verder mogelijk. Veldnaam Omschrijving Indeling van het bureaublad Software onderverdelen in onderwijsgebieden: Toon de gebieden taal, rekenen, wereldoriëntatie en algemeen. Pas nadat dit menu geopend is kan software gestart worden. Alle software direct op het bureaublad tonen: maak geen onderverdeling in mappen van software. Bestandsmappen tonen Kies welke mappen (klasse, persoonlijke en/of groep) getoond moeten worden op de desktop. Bureaubladachtergrond Kies de achtergrond van het bureaublad. Opstartpagina Kies de opstartpagina van de internetbrowser Groepsprofiel Het is net als bij de toegang tot de softwarepakketten mogelijk om uitzonderingen op het jaarprofiel te maken voor een specifieke groep of individu. Kies hiervoor Uitzondering toevoegen voor: gevolgd door de naam van de groep Leerlingspecifiek profiel Opvolgend op het groepspecifiek profiel is het ook weer mogelijk om een uitzondering te maken voor een leerling binnen de groep.

59 Software en computergebruik. Skool registreert feilloos het gebruik van elk werkstation. Deze informatie is inzichtelijk in dit onderdeel en kan als leidraad dienen voor de plaatsing van systemen in het gebouw en om gesprekken aan te gaan met de leerkracht(en) van een bepaalde groep. Ook op het gebied van het gebruik van software is het handig om over een rapportage te kunnen beschikken. Zo krijgt men inzicht in welke pakketten populair zijn en welke niet. Ook hierbij kan uw rol als coach belangrijk worden. U kunt in gesprek met de leerkracht vragen waarom bepaalde software niet of weinig gebruikt wordt. Vaak is de leerkracht niet bekend met het pakket of kan er niet op de juiste manier mee omgaan. Soms worden dure licenties afgesloten maar worden pakketten niet of nauwelijks gebruikt. Hier dient men dan de oorzaak van te achterhalen. Als pakketten achteraf toch niet aan de verwachtingen voldoen kan men de licentie intrekken. (Dit dient dan ook gemeld te worden bij de Helpdesk zodat het pakket ingetrokken kan worden, uw school heeft immers de verantwoordelijkheid over de licenties van de pakketten!) Klik in het ICT Beheerscherm (Management Rapportage) op software- en computergebruik. Voor uitgebreide rapportages kan men kiezen uit: 3.11 Overall softwaregebruik per pakket Overall softwaregebruik per groep Overall gebruik per computer Gebruik van computers door 1 klas Gebruik van 1 computer Helpdesk Middels het vraagteken rechtsonder komt u in het helpdesk scherm. Dit is alleen toegankelijk voor niet-leerlingen. Via deze schermen kunt u antwoorden vinden op vragen of problemen die u met betrekking tot Skool heeft. Tevens kunt u problemen melden aan de Helpdesk.

60 55 Handleiding Klik men hierop dan kan men de diverse handleidingen van Skool downloaden en eventueel afdrukken. Probeer uw problemen eerst op te lossen door de handleiding te bestuderen. Probleemmeldingsformulier Gebruik zoveel mogelijk dit formulier om uw problemen uniform te melden. Deze worden ook automatisch in het registratieprogramma voor probleemmeldingen opgenomen en systematisch verwerkt. U krijgt altijd een terugmelding en als het probleem is opgelost een afmelding. Klik op het icoon van de probleemmelding en vul deze zo nauwkeurig mogelijk in. U krijgt een melding als deze goed is verstuurd! Vragen van collega's Ook uw collega s kunnen problemen melden via het probleemmeldingsformulier. Deze vragen komen in eerste instantie bij de ICT-coördinator terecht. U ziet als er vragen van collega s zijn een envelop knipperen op het vraagteken: Lezen: U kunt het probleem van uw collega lezen en dit proberen op te lossen. Klik hiervoor op vragen van collega s. Lees de problemen en probeer ze op te lossen. Lukt het niet dan kunt u het probleem doorsturen naar de helpdesk. Doorsturen: Als u het probleem van uw collega niet kunt oplossen kunt u dit doorsturen naar de helpdesk. U kunt eventueel de gegevens aanvullen Helpdesk bellen Bij urgente problemen kunt u de helpdesk bellen, deze is bereikbaar onder nummer Openstaande incidenten In dit scherm kunt u alle openstaande probleemmeldingen van uw school vinden. Hiervoor wordt u ingelogd op het Skool helpdesksysteem. Mocht u hier een wachtwoord in moeten vullen, dient u contact op te nemen met de helpdesk voor opdat zij deze functie voor u kunnen activeren Windowsomgeving Door op het windows-icoon naast het vraagteken te klikken kunt u overschakelen naar de windowsomgeving. Dit kan handig zijn als men een programma lokaal wil installeren. (bijvoorbeeld een demo-versie). Let op: Bij een (her)installatie worden alle lokale instellingen en programma s verwijderd!

61 Veelgestelde vragen Deel IV

62 4 Veelgestelde vragen 57 Veelgestelde vragen Een werkstation kan Skool netwerk niet vinden, wat is er mis? Controleer de aansluiting van de computer op het netwerk. Controleer of het patchpunt aangesloten is in de patchkast. Vervang de netwerkkabel tussen het patchpunt en het werkstation. Sluit het werkstation aan op een andere plaatst in de school. Wat kan ik doen als een werkstation niet herinstalleert? Controleer de opstartvolgorde van de BIOS. Bij first boot device moet staan LAN, IBA of MBA. U komt in deze BIOS door meteen bij het opstarten van de PC op <DEL> of een andere op het scherm aangegeven toets te drukken. Sla de aangepaste opstartvolgorde op. Sluit de pc aan op een andere plaatst in de school om bekabelingsproblemen of netwerkproblemen uit te sluiten. Waarom zie ik mijn zojuist aangemaakte printer niet onder Word? Controleer of de ingelogde persoon wel rechten 26 heeft om op de printer te printen. Controleer in licentiebeheer of de printerdriver 40 wel is toegekend. Waar blijft een venster als ik dit minimaliseer? Het venster verdwijnt niet maar deze komt achter het Skool bureaublad te staan. Met de toetscombinatie ALT + TAB kan u het venster weer terughalen. Hoe voorkom ik ongewenste plaatjes op de desktop? Ondanks dat wij ons best doen dit te blokkeren, blijkt dit nog regelmatig voor te komen. De enige remedie hiertegen is het opnieuw installeren van het werkstation. Wat moet ik doen als een werkstation vreemd reageert? Als een werkstation raar doet (niet opstart, een blauw foutscherm geeft) kunt u het werkstation het beste opnieuw installeren 38. Dit doet u door in te loggen als ICT coördinator. Dan navigeert u naar Computers en printers beheren. U zoekt de pc op die niet goed functioneert, en drukt op de knop deze pc opnieuw installeren bij de volgende herstart Waarom blijft een werkstation tijdens herinstallatie hangen bij 33 minuten resterend? Dit komt doordat er een USB muis is aangesloten op de PC. Ontkoppel de muis, zoek het werkstation opnieuw op in het ict-scherm en druk wederom op deze pc opnieuw installeren bij de volgende herstart 38. Reset de computer en de installatie zal opnieuw beginnen. Nadat de installatie is voltooid kan de muis opnieuw aangesloten worden en zal gewoon functioneren.

63 Veelgestelde vragen 58 Hoe achterhaal ik het adres van een werkstation als ik het nog geen naam heb gegeven? Achter op de kast van uw Paradigit werkstation (vanaf medio 2003) zit een zilveren sticker. Hierop staat in het klein het mac-adres van het werkstation (deze begint met 00). Zoek dit nummer op in uw overzicht en druk op de knop deze pc opnieuw installeren bij de volgende herstart 38

SkoolControl ICT Handleiding. 2010 Skool Automatisering Build 3.0.1

SkoolControl ICT Handleiding. 2010 Skool Automatisering Build 3.0.1 Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave mag voor eigen gebruik vermenigvuldigd worden in originele vorm. Het is niet toegestaan op eniger wijze wijzigingen aan te brengen in het document of layout zonder

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Skool Remote Backup. 2010 Skool BV Build 3.0.0

Skool Remote Backup. 2010 Skool BV Build 3.0.0 Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave mag voor eigen gebruik vermenigvuldigd worden in originele vorm. Het is niet toegestaan op eniger wijze wijzigingen aan te brengen in het document of layout zonder

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Inloggen...2. Wachtwoord vergeten?...4. Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5. Rechten geven aan de Gebruiker...6. Een Gebruiker verwijderen...

Inloggen...2. Wachtwoord vergeten?...4. Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5. Rechten geven aan de Gebruiker...6. Een Gebruiker verwijderen... Handleiding Mijn Atletiek Inhoudsopgave Inloggen...2 Wachtwoord vergeten?...4 Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5 Rechten geven aan de Gebruiker...6 Een Gebruiker verwijderen...6 Rapportages inzien...7

Nadere informatie

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten Alles telt handleiding * baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. baopass* voor leerkrachten 1 Alles telt handleiding Inhoud Inleiding 3 Opstarten 3 Groepen 4 Leerling aanpassen 5 Leerling

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Handleiding digitaal dossier

Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier... 1 Omschrijving... 2 Login met persoonlijke account... 3 Geen persoonlijke account... 3 Automatisch omwisselen naar persoonlijke account... 4

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

Handleiding - Nieuwe werkomgeving (medewerkers)

Handleiding - Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Handleiding - Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Onderwerp : Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Datum : Januari 2014 Versie : 1.0 Auteur(s) Organisatie : Team Functioneel Applicatiebeheer : IT-Workz Dit

Nadere informatie

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice SnelStart Stappenplan SBR btw-aangifte met SnelStart 12 Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Inleiding Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht om de btw-aangifte te versturen volgens de Standard Business Reporting

Nadere informatie

Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl

Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl [Geef tekst op] 1. Inloggen Ga naar: http://www.rallykaart.nl/g2 Klik rechtsboven op Inloggen Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in dat u van ons hebt ontvangen en

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Gebruiker. Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Gebruiker. Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Gebruiker Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Schermindeling... 6 2 Beheerportal...

Nadere informatie

SkoolSite Leerkrachten Handleiding Skool BV Build 3.3.0

SkoolSite Leerkrachten Handleiding Skool BV Build 3.3.0 SkoolSite Leerkrachten Handleiding SkoolSite Leerkrachten Handleiding Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave mag voor eigen gebruik vermenigvuldigd worden in originele vorm. Het is niet toegestaan op

Nadere informatie

Producthandleiding Aan de slag met de QLiCT Afstandsbediening. uitvoering Standaard en Groen versie 2.5

Producthandleiding Aan de slag met de QLiCT Afstandsbediening. uitvoering Standaard en Groen versie 2.5 Producthandleiding Aan de slag met de QLiCT Afstandsbediening uitvoering Standaard en Groen versie 2.5 Inhoud 1 Lees dit eerst... 2 2 Voorbereiding... 2 Op school... 2 Thuis... 3 Updates... 3 3 Aan de

Nadere informatie

Handleiding Office 365

Handleiding Office 365 Handleiding Office 365 Document: Handleiding Office 365 Datum: 2-6-2016 Versie: 0.2 Auteur: Stefan de Vries en Ingrid de Bont Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden bij Office 365... 4 3 Navigeren

Nadere informatie

Installatie Datum: Versie: Informant Software

Installatie Datum: Versie: Informant Software Installatie 7.47 Datum: 19-12-2016 Versie: 7.47 Informant Software www.informant.nl support@informant.nl 1 Waar is deze handleiding voor bedoeld? De installatie van de update van Informant is op een dusdanige

Nadere informatie

PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS

PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS Inleiding. Het komt vaak voor dat iemand thuis meer dan 1 computer heeft, bijvoorbeeld een desktop computer en een laptop. Denk maar eens aan de situatie dat

Nadere informatie

SNELSTARTHANDLEIDING VOOR BEHEERDERS. Muiswerk Compleet. Muiswerk Online

SNELSTARTHANDLEIDING VOOR BEHEERDERS. Muiswerk Compleet. Muiswerk Online SNELSTARTHANDLEIDING VOOR BEHEERDERS Muiswerk Compleet Muiswerk Online Copyright Muiswerk Educatief Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Handleiding CMS Online Identity Webontwikkeling. Handleiding CMS

Handleiding CMS Online Identity Webontwikkeling. Handleiding CMS Handleiding CMS 1 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 2. Het CMS... 3 3. Websitecontent... 4 3.1 Een nieuwe pagina toevoegen... 4 3.2 Een pagina wijzigen... 4 3.3 Een pagina verwijderen... 5 4. De WYSIWYG editor...

Nadere informatie

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Voordat u daadwerkelijk in het testcentrum gaat werken, is het belangrijk dat u eenmalig oude groepen deactiveert. Hiervoor kan

Nadere informatie

Navigator CMS 2009. Beknopte handleiding v1.0

Navigator CMS 2009. Beknopte handleiding v1.0 Navigator CMS 2009 Beknopte handleiding v1.0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inloggen... 4 3. Menustructuur... 5 4. Document Verkenner... 6 5. Mappen beheren... 7 5.2 Map hernoemen... 7 5.3 Map verplaatsen...

Nadere informatie

Handleiding Blink Studio

Handleiding Blink Studio Handleiding Blink Studio Versie 1.2 Algemene functies Blink Studio Introductie Blink Studio biedt verschillende mogelijkheden aan leerkrachten. Blink Studio is de startpagina voor alle Blink lesmethodes.

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

WoordenSTART Database Manager

WoordenSTART Database Manager Een praktische gebruikershandleiding bij de WoordenSTART Database Manager Copyright AmbraSoft 2005-2006 AmbraSoft WoordenSTART Database Manager 1. INLEIDING 3 2. OPSTARTEN 4 3. WACHTWOORD 5 4. MENUSCHERM

Nadere informatie

Handleiding gebruik Basispoort XML Maker

Handleiding gebruik Basispoort XML Maker Handleiding gebruik Basispoort XML Maker 1 / 10 Basispoort - Handleiding XML Maker Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Downloaden en gebruiken... 3 1.3 Importeren bestand... 3 1.4 Nieuw bestand...

Nadere informatie

Handleiding C3LO. Station to Station, Woerden

Handleiding C3LO. Station to Station, Woerden Handleiding C3LO Station to Station, Woerden sopgave Inleiding... 3 Personenbeheer... 4 Groepsbeheer... 14 Werkmappen... 31 Einde jaar... 34 Groepsbeheer... 35 Programmabeheer... 44 Netwerkbeleid... 65

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Nadat u bent ingelogd kunt u in het hoofdmenu kiezen voor 4 opties:

Nadat u bent ingelogd kunt u in het hoofdmenu kiezen voor 4 opties: HOME Op deze pagina kunt u inloggen op het KledingManagementSysteem (KMS) van Buurman. Bent u uw wachtwoord vergeten? U kunt het via de link klik hier opvragen, het wordt u per e-mail toegezonden. Heeft

Nadere informatie

Database Manager AmbraSoft

Database Manager AmbraSoft Database Manager AmbraSoft Een praktische gebruikershandleiding Schoolpakket 1213 Database Manager AmbraSoft De Database Manager maakt deel uit van Schoolpakket 1213. Copyright AmbraSoft 2012 Database

Nadere informatie

Handleiding gebruik Citymail

Handleiding gebruik Citymail Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

Deel 3: geavanceerde functies

Deel 3: geavanceerde functies Opdracht 17 In dit deel komen de functies van het beheerdersgedeelte aan de orde. In het beheerdersgedeelte kunnen leerlingen, groepen en leerkrachten worden aangemaakt en ingedeeld. Deze taak zal de ICT-coördinator

Nadere informatie

Sdu Jurisprudentie Handleiding

Sdu Jurisprudentie Handleiding Sdu Jurisprudentie Handleiding Inloggen Om in te loggen, klikt u op de knop Log in in de rechterbovenhoek van het scherm. Vul vervolgens uw gebruikersnaam in en klik op Log in. Er wordt nu gevraagd om

Nadere informatie

Doe het zelf installatiehandleiding

Doe het zelf installatiehandleiding Doe het zelf installatiehandleiding Inleiding Deze handleiding helpt u bij het installeren van KSYOS TeleDermatologie. De installatie duurt maximaal 30 minuten, als u alle onderdelen van het systeem gereed

Nadere informatie

Groepen aanmaken/wijzigen - Leerlingen verwijderen Categorieën aanmaken - Nieuw schooljaar opstarten Producten - Instellingen

Groepen aanmaken/wijzigen - Leerlingen verwijderen Categorieën aanmaken - Nieuw schooljaar opstarten Producten - Instellingen Handleiding Admin account Groepen aanmaken/wijzigen - Leerlingen verwijderen Categorieën aanmaken - Nieuw schooljaar opstarten Producten - Instellingen Admin- & leerkrachtaccount Leerlingen toevoegen/wijzigen

Nadere informatie

Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Toegang tot uw e-mailberichten via internet Basishandleiding Multrix Outlook Web App 2010 Versie: 24 februari 2011 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web Access 2010 Voorblad Inhoudsopgave 1 Inloggen...3 2 Veelgebruikte

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Handleiding Module Security (Log in)

Handleiding Module Security (Log in) Handleiding Module Security (Log in) WebGenerator ProSite CMS Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Hoe werkt de beveiliging?... 3 Wat kan worden beveiligd?... 3 Hoe beveiligt u een webpagina?...

Nadere informatie

Instructie: Werken met de nieuwe omgeving

Instructie: Werken met de nieuwe omgeving Instructie: Werken met de nieuwe omgeving In dit document vind je een beschrijving hoe de nieuwe omgeving werkt en wat de grootste aanpassingen zijn. Dit document bestaat uit een zestal delen: - Deel 1:

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1. Dossiers 2.2. Processen 2.2.1. Tekst toevoegen 2.2.2. Bijlagen

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Gebruiker. Versie september 2012

Handleiding OVM 2.0. Gebruiker. Versie september 2012 Handleiding OVM 2.0 Gebruiker Versie 2.0.0.20 25 september 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 2 Beheerportal... 7 2.1 Inloggen... 7

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes invullen. - rapportages. Persoonlijk. - loonstroken. 1 16-1-2012 12:24:54 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje aanbieden 7 5 Rapportage

Nadere informatie

4.Starten met Hart & Ziel

4.Starten met Hart & Ziel 4.Starten met Hart & Ziel Scholen kunnen zich gedurende het gehele schooljaar aanmelden voor Hart & Ziel. Besluit uw school om te gaan starten met Hart & Ziel dan worden de schoolgegevens opgevraagd en

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 'Welkom bij de handleiding van de CrisisConnect app' 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1 Dossiers

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 1 Stappenplan OSO 1. OSO certificaat uploaden 2. OSO dossier klaarzetten in LAS/LVS 3. Leerling aanmaken in Onderwijs Transparant

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

Handleiding voor gebruikers

Handleiding voor gebruikers December 2015 Postbus 19196 3001 BD Rotterdam Bezoekadres Kruisplein 25 3014 DB Rotterdam T 010-2066556 F 010 2130384 info@kennisid.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Wat is... 1 1.2 Vragen over...

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Inloggen in AccountView online voor Mac OS 30 april 2015 versie 9.1 en hoger

Inloggen in AccountView online voor Mac OS 30 april 2015 versie 9.1 en hoger Inloggen in AccountView online Welkom bij eserviceware! Deze handleiding begeleidt u bij de stappen die nodig zijn voor het inloggen in AccountView online. Wanneer u gebruik maakt van een Apple computer,

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

HANDLEIDING scoolfolio OUDER

HANDLEIDING scoolfolio OUDER HANDLEIDING Inleiding Hoofdmenu pagina 3 Het portfolio pagina 5 Mappen aanmaken pagina 6 Bestanden toevoegen aan het portfolio pagina 7 Een foto bestand bekijken pagina 9 Een niet-foto bestand bekijken

Nadere informatie

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Beheer Webredactie dashboard Het webredactie dashboard geeft u in één oogopslag een overzicht van de beheersmogelijkheden van uw website. Daarnaast blijft u via het dashboard gemakkelijk op de hoogte van

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online

Handleiding Back-up Online Handleiding Back-up Online April 2015 2015 Copyright KPN Zakelijke Markt Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Zakelijke Markt mag niets uit dit document worden

Nadere informatie

HANDLEIDING scoolfolio COACH

HANDLEIDING scoolfolio COACH HANDLEIDING Inhoud Hoofdmenu pagina 3 Het portfolio pagina 4 Mappen aanmaken pagina 5 Bestanden toevoegen aan het portfolio pagina 6 Een foto bestand bekijken pagina 8 Een niet-foto bestand bekijken pagina

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club

Handleiding Sportlink Club Handleiding Sportlink Club Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Installatiehandleiding.........................................................................................

Nadere informatie

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave Handleiding Telewerken met Windows Inhoudsopgave Inleiding Systeemvereisten Software installatie Inloggen op de portal Problemen voorkomen Probleemoplossingen Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het

Nadere informatie

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG EBUILDER HANDLEIDING De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl info@exed.nl 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Een korte introductie over het Ebuilder» Navigatie» Snelnavigatie Pagina s Hier vind

Nadere informatie

Database Manager AmbraSoft

Database Manager AmbraSoft Database Manager AmbraSoft Een praktische gebruikershandleiding Schoolpakket 10 Database Manager AmbraSoft De Database Manager maakt deel uit van Schoolpakket 10. Copyright AmbraSoft 1994-2006 Database

Nadere informatie

Introductie Werken met OneDrive voor Bedrijven

Introductie Werken met OneDrive voor Bedrijven Introductie Werken met OneDrive voor Bedrijven Inhoud Wat is OneDrive voor Bedrijven?... 2 Eerste aanmelding... 2 OneDrive gebruiken via de webbrowser... 6 Aanmaken van een nieuwe map... 6 Waar ben ik?...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding -ICT BEHEERDER-

Gebruikershandleiding -ICT BEHEERDER- Gebruikershandleiding -ICT BEHEERDER- Inhoudsopgave 1. LET OP... 3 2. Inloggen... 4 3. Naar de beheeromgeving... 5 3.1 Tabbladen en menubalk... 5 4. School... 6 5. Licenties... 7 6. Groepen... 7 6.1 Licenties

Nadere informatie

Snelle start handleiding Boom testcentrum ggz

Snelle start handleiding Boom testcentrum ggz Snelle start handleiding Boom testcentrum ggz December 2015 Inhoud 1. Een account aanmaken 2 2. Een locatie toevoegen 4 3. Een medewerker toevoegen 5 4. Wachtwoord aanpassen 7 5. Credits aanschaffen 8

Nadere informatie

Installatie NemaDecide en eerste gebruik

Installatie NemaDecide en eerste gebruik Installatie NemaDecide en eerste gebruik Installeren NemaDecide NemaDecide kan worden geïnstalleerd op alle computer vanaf Windows 95. De interface is toegesneden op een beeldschermresolutie van 1280 x

Nadere informatie

Outlook Web App 2010 XS2office

Outlook Web App 2010 XS2office Handleiding Outlook Web App 2010 XS2office Toegang tot uw contacten, adressen en e-mail berichten via internet XS2office Versie: 22 juli 2014 Helpdesk: 079-363 47 47 Handleiding OWA Helpdesk: 079-363 47

Nadere informatie

Les 3 De basis (deel 2)

Les 3 De basis (deel 2) Les 3 De basis (deel 2) 3.1 Een Backup maken Uw computer kost je honderden, misschien wel duizenden Euro's, maar toch is dit niet het belangrijkste onderdeel. Je gegevens op je harde schijf zijn dat wel.

Nadere informatie

Handleiding. Gemeentelijk DVS beheerder

Handleiding. Gemeentelijk DVS beheerder Handleiding Gemeentelijk DVS beheerder Versie 1 oktober 2007 Deze handleiding heeft 28 pagina s Versie 1.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Introductie 3 1.2 Gebruik van de handleiding 3 2 Installatie certificaat

Nadere informatie

Zakelijk Office 365. Installatie handleiding. Versie 2.0

Zakelijk Office 365. Installatie handleiding. Versie 2.0 Zakelijk Office 365 Installatie handleiding Versie 2.0 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Licenties selecteren en gebruikers aanmaken... 4 Stap 1 Inloggen in Zelfservice ICT diensten... 4 Stap 2 Abonnement

Nadere informatie

Jaarovergang uitvoeren in ESIS

Jaarovergang uitvoeren in ESIS Jaarovergang uitvoeren in ESIS De Jaarovergang is één van de activiteiten die u in ESIS uitvoert rond de inschrijving en indeling van leerlingen. Door het uitvoeren van de activiteit Jaarovergang zet u

Nadere informatie

Handleiding Suwinet-Inkijk Gebruikersadministratie

Handleiding Suwinet-Inkijk Gebruikersadministratie Handleiding Suwinet-Inkijk Gebruikersadministratie 8 april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Gebruikersadministratie... 2 1.2 Vragen... 2 2 Inloggen en navigeren... 3 2.1 Inloggen op Suwinet-Inkijk...

Nadere informatie

Producthandleiding Aan de slag met de Afstandsbediening 2

Producthandleiding Aan de slag met de Afstandsbediening 2 Producthandleiding Aan de slag met de Afstandsbediening 2 uitvoering Standaard en Groen versie 1.3.2 Documentbeheer Versie Status Datum Auteur Omschrijving 1.0 Voorlopig 11-08- 15 Hans Postma Handleiding

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Skool ThuisWerkPlek. 2011 Skool BV Build 3.0.2

Skool ThuisWerkPlek. 2011 Skool BV Build 3.0.2 Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave mag voor eigen gebruik vermenigvuldigd worden in originele vorm. Het is niet toegestaan op eniger wijze wijzigingen aan te brengen in het document of layout zonder

Nadere informatie

Handmatig je lokale mailbox migreren

Handmatig je lokale mailbox migreren Handmatig je lokale mailbox migreren Mailbox data locatie opsporen: Start Outlook en ga naar de hoofdmap van de mailbox, klik hier met de rechtermuisknop en kies voor Open File Location of Open bestands

Nadere informatie

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken pagina 1 van 10 In deze handleiding leest u hoe u leerlingaccounts kunt beheren en hoe u ervoor zorgt dat de inlogaccounts van leraren en leerlingen klaar

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie

Goed voorbereid uw gegevens migreren van Nextens Desktop naar Nextens Online.

Goed voorbereid uw gegevens migreren van Nextens Desktop naar Nextens Online. Goed voorbereid uw gegevens migreren van Nextens Desktop naar Nextens Online. Dit stappenplan laat u alle stappen zien die u moet doorlopen om uw gegevens succesvol te migreren van uw Nextens/Desktop-programma

Nadere informatie

HANDLEIDING ONEDRIVE IN OFFICE365

HANDLEIDING ONEDRIVE IN OFFICE365 HANDLEIDING ONEDRIVE IN OFFICE365 1 van 13 OGD ict-diensten Inhoud Wat is onedrive for Business?... 3 Werken met onedrive for Business... 4 Inloggen:... 4 Nieuwe bestanden aanmaken:... 4 Bestanden openen

Nadere informatie

Het werken met het nieuwe netwerk zal even wennen zijn, het grootste deel van de programma s waarmee je werkt blijven echter hetzelfde.

Het werken met het nieuwe netwerk zal even wennen zijn, het grootste deel van de programma s waarmee je werkt blijven echter hetzelfde. Introductie De Gemiva-SVG Groep krijgt een nieuw netwerk. Het doel van het nieuwe netwerk is een hogere beschikbaarheid te behalen en mee te kunnen groeien met nieuwe ontwikkelingen. Over dat laatste informeren

Nadere informatie

Gebruikers en groepen

Gebruikers en groepen Gebruikers en groepen Deze handleiding beschrijft de functionaliteit gebruikers en groepen. U vindt deze functionaliteit in het SchoolWapps dashboard onder de menuoptie Algemeen. Met de module gebruikers

Nadere informatie

QUESTI OPSTARTGIDS ALGEMENE INSTELLINGEN EN LVS

QUESTI OPSTARTGIDS ALGEMENE INSTELLINGEN EN LVS 01 - WELKOM BIJ QUESTI Welkom bij Questi. Alvorens je opstart, willen we je graag attent maken op enkele zaken. Voor je op de knop inloggen klikt, bekijk je best even de algemene filmpjes onder de knop

Nadere informatie

Stappenplan Jaarovergang 2014

Stappenplan Jaarovergang 2014 Stappenplan Jaarovergang 2014 Dit stappenplan helpt u om de leerlingen over te zetten naar het volgend schooljaar. Het is raadzaam dit stappenplan door te lezen voor u start met de Jaarovergang! Aandachtspunten:

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0 MWeb 4.0 Handleiding Basis Modules Versie 1.0 Index 1. Algemeen 3 1.1. Gebruikersnamen en Wachtwoorden 3 1.2. Inloggen 3 1.3. Uitloggen 3 1.4. Belangrijk 3 2. User Manager 4 2.1. Gebruikers lijst User

Nadere informatie

// Mamut Business Software

// Mamut Business Software // Mamut Business Software Eenvoudige installatiehandleiding Inhoud Voor de installatie 3 Over het programma 3 Over de installatie 4 Tijdens de installatie 5 Voorwaarden voor installatie 5 Zo installeert

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes - rapportages. Persoonlijk. - facturen. - layout. 1 16-1-2012 14:30:41 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje goed of afkeuren 7 5

Nadere informatie

Gebruikers- handleiding Porta

Gebruikers- handleiding Porta Gebruikers- handleiding Porta Inleiding Met de applicatie Porta op ons extranet kunnen gegevensbestanden tussen het CAK en ketenpartners uitgewisseld worden. In deze handleiding is beschreven hoe u dit

Nadere informatie

5. Een nieuw grijs blok onderaan plaatsen

5. Een nieuw grijs blok onderaan plaatsen 5. Een nieuw grijs blok onderaan plaatsen Onderstaande instructie is geschreven om een nieuwe grijze footer onder aan je site te maken. Deze footers kun je makkelijk gebruiken om mensen naar een bepaald

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Handleiding website Buurten Met Uitzicht

Handleiding website Buurten Met Uitzicht Handleiding website Buurten Met Uitzicht www.buurtenmetuitzicht.nl Op de site www.buurtenmetuitzicht.nl kunt u berichten of tweets plaatsen en iets op de buurtagenda zetten. Alle berichten worden niet

Nadere informatie

OVM 2.0. Stappenplan. Leerling exporteren en importeren

OVM 2.0. Stappenplan. Leerling exporteren en importeren OVM 2.0 Stappenplan Leerling exporteren en importeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemeen... 3 Voorbereiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Downloaden... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 HANDLEIDING VIEW DESKTOP Document: Auteur: Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 Handleiding VIEW Desktop M. Huibers P. de Gooijer Inleiding Het Hoornbeeck College en Van Lodenstein maakt gebruik van VMware View.

Nadere informatie

Upgrade naar People Inc 3.5.0

Upgrade naar People Inc 3.5.0 I Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 Installeren... van de upgrade 2 1.2 Uitvoeren... van de upgrade 5 1.3 Installatie... Applicatie Server 9 1.4 Installatie... Gebruikers programma's 15 1.5 Afronding...

Nadere informatie

Handleiding Plus Serie Offerte+

Handleiding Plus Serie Offerte+ Handleiding Plus Serie Offerte+ Handleiding. gebaseerd op Offerte+ versie 1.x.x 1 Introductie Met Offerte+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers Offertes in vervulling:

Nadere informatie