Vensters PO. magazine voor het primair onderwijs. oktober 2013 jaargang 2 nummer 2. Vensters PO 11 november online. Check nu uw eigen School Venster!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vensters PO. magazine voor het primair onderwijs. oktober 2013 jaargang 2 nummer 2. Vensters PO 11 november online. Check nu uw eigen School Venster!"

Transcriptie

1 Vensters PO magazine voor het primair onderwijs oktober 2013 jaargang 2 nummer 2 Vensters PO 11 november online 4 Check nu uw eigen School Venster! 9 Extra: katern met praktische hulp en tips

2 In dit nummer Gemeente % Aantal % Aantal % Aantal Nuth 23,6 % ,8 % ,3 % ,7 % ,9 % ,1 % ,8 % <5 Valkenburg aan de Geul ,7 % <5 20,0 % <5 Heerlen 0,1 % 6 0,1 % 5 Bovenstaande tabel toont geen gemeenten en postcodes met marktaandeel <1% en minder dan 5 leerlingen. 4 Vensters open Op 11 november gaat scholenopdekaart.nl online. Dan gaan de SchoolVensters van alle scholen voor (speciaal) basisonderwijs open. Voedingsgebied naar leerjaar en postcode Onderwijssoort Plus % Aantal Leerjaar (Nuth) 100,0 % 39 Leerjaar (Nuth) 97,6 % (Nuth) 2,4 % <5 Leerjaar (Nuth) 100,0 % 40 Leerjaar (Nuth) 97,1 % (Heerlen) 2,9 % <5 Leerjaar 5 Venster OK? Check! Achter de schermen staan de gegevens van uw SchoolVenster klaar. Zorg dat u ze voor 11 november hebt gecheckt, toegelicht en gepubliceerd (Nuth) 84,2 % Extra katern Starten met mijn.vensters.nl biedt praktische hulp bij het beheren van uw SchoolVenster. Om te gebruiken en te bewaren. Copyright stichting Schoolinfo 2013 SchoolVenster Basisschool De Bolster - Pagina 7 8 We mogen trots zijn Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad, over Vensters en het imago van de sector. 12 FAQ Bezorgt Vensters mij extra werk? Zes vragen met antwoorden van projectmanager Floor de Jong. 14 Openheid of pr-praatje? Meningen van scholen uit de eerste en tweede pilot. 16 Groeien in zelfbewustzijn In gesprek met bestuurder Hennie Biemond, lid van de programmacommissie. 19 Betrouwbare indicatoren Wat laten we zien en hoe? Het onderwijsveld denkt mee. 20 Ook eindresultaten online De indicator eindresultaten gaat in december online. Maar checken en publiceren kan binnenkort al. 22 Paginaposter Kennen uw collega s het SchoolVenster al? Gebruik deze pagina om iedereen snel te informeren. 23 Bij de BRON Fouten in de basisregistratie onderwijs (BRON) leiden tot fouten in Vensters. Opletten dus. 24 Eigen traject Hoe zit het met het sbo en (v)so? Een overzicht. 26 EHBO bij toelichtingen Tips voor kort en bondig schrijven In het kort Onderzoeken, kant-en-klaar materiaal en nog meer nieuws. colofon Vensters PO magazine is een uitgave van Stichting Schoolinfo in opdracht van de PO-Raad. Vensters PO magazine verschijnt als de ontwikkeling van het project Vensters PO daartoe aanleiding geeft. Coördinatie vanuit Stichting Schoolinfo: Elselien Blokland, Jessica van Dam-Wisse Projectcoördinatie en eindredactie: Suzanne Visser, Perspect, Baarn Vormgeving en druk: Practicum, Soest Foto omslag: Michiel Wijnbergh Met bijzondere dank aan Basisschool De Bolster uit Nuth en P.C. Jenaplanschool Zonnewereld in Vleuten. Vensters PO 2013

3 Een breder beeld De toekomst van ons land zit op dit moment in het primair onderwijs. Onder de huidige leerlingen bevinden zich een toekomstige minister-president, een directeur van een groot bedrijf, een bakker, een kassamedewerker, een sportheld, et cetera. Over twintig jaar zijn de meesten aan het werk en kunnen we zien welke talenten zij hebben ontwikkeld, onder meer door het onderwijs dat wij hen hebben gegeven. Het zou mooi zijn als we de prestaties van scholen kunnen relateren aan de toekomst van onze leerlingen, maar dat is niet eenvoudig. Vooral omdat er veel factoren zijn die van invloed zijn op wat een kind leert en er meer scholen zijn die daar een bijdrage aan leveren. Met Vensters PO gaan we echter wel een beeld geven van scholen. Van de onderwijsopbrengsten, maar ook van bijvoorbeeld het profiel van een school, de leerlingenpopulatie, het personeel en de tevredenheid van ouders en leerlingen. Het gaat dus niet om één cijfer en ook niet om de plaats op een ranglijst. Op basis van een verzameling van informatie kan iedereen (ouders, maar bijvoorbeeld ook gemeenten) zich een breed beeld van de school vormen en dit beeld vergelijken met dat van andere scholen. Binnenkort lanceert de PO-Raad de eerste versie van Vensters PO. Dit platform biedt het primair onderwijs de kans om transparant én genuanceerd te zijn. Schoolbesturen en scholen kunnen op dit moment al met het systeem aan de slag om een breder beeld Ik ben er trots op dat we als sector zelf het initiatief nemen, de regie in eigen hand nemen en daardoor in staat zijn een genuanceerd en eerlijk beeld te geven. We hebben het afgelopen jaar met een aantal pilotscholen proefgedraaid en binnenkort gaan we landelijk van start. De komende jaren gaan we Vensters PO verder uitbouwen, zodat uiteindelijk een systeem ontstaat waarmee schoolbesturen en scholen zich kunnen verantwoorden. Schoolbesturen kunnen het systeem gebruiken als managementtool en ouders kunnen een afgewogen keuze maken voor een school voor hun kinderen op basis van het brede beeld: transparant en genuanceerd. Rinda den Besten, Voorzitter PO-Raad van hun school te schetsen: wat zijn de specialiteiten en speerpunten van elke school? Als u die informatie snel in het systeem zet, staat uw school meteen goed op de kaart. Foto: David van Dam 3

4 Scholenopdekaart.nl op 11 november officieel online Vensters open! Het is zover. Het primair onderwijs zet de eerste stap op weg naar sectorbrede transparantie. Op 6 juni gaven de leden van de PO-Raad groen licht en op 11 november gaat de site officieel de lucht in. Vanaf die datum kan iedereen informatie over alle scholen raadplegen in het School Venster op scholenopdekaart.nl. Scholen kunnen daar hun eigen stempel op drukken. Een niet te missen kans voor besturen en scholen die actief werken aan een goede beeldvorming. Tekst: Elselien Blokland Foto: André Ruigrok Scholen willen graag transparant zijn. Vooruitlopend op de definitieve oplevering van het project Vensters PO in mei 2015, levert Vensters PO het SchoolVenster in stappen op. De eerste versie van het SchoolVenster wordt op 11 november online gepubliceerd. Op die dag gaat de site scholenopdekaart.nl officieel de lucht in. De site is bij aanvang zowel technisch als inhoudelijk nog in ontwikkeling. Wat u ziet, is een eerste versie van het systeem. Niet alle onderwerpen staan al in het School Venster. In de loop van de tijd zal steeds meer informatie worden toegevoegd. Dat gaat door tot begin Dan is de site compleet. Publieke data Als op 11 november de knop om gaat, is het SchoolVenster van iedere school online zichtbaar. Per school zijn dan de volgende gegevens te zien: aantal leerlingen, algemene gegevens school, toezichtarrangement Inspectie, score op waarderingskader Inspectie, voedingsgebied en marktaandeel, kenmerken personeel en schooladvies type vervolgonderwijs. Aan de ontwikkeling van een betrouwbare indicator Eindresultaten wordt gewerkt. Deze wordt in december ontsloten. De data voor deze eerste onderwerpen zijn afkomstig van DUO en de Inspectie. Op de site worden ze centrale indicatoren genoemd, omdat de informatie uit centrale bronnen komt. Het gaat om gegevens die nu ook al openbaar zijn. Een uitzondering daarop is de indicator Schooladvies type vervolgonderwijs. Dit is informatie die de scholen zelf interessant vinden om ook te (laten) zien en die nog niet eerder centraal is gepubliceerd. Aan de slag De data voor 11 november staan inmiddels aan de achterkant van het systeem gereed. Dat betekent niet dat de scholen tot die tijd maar moeten afwachten. Iedere school kan namelijk aan de achterkant van het systeem haar eigen SchoolVenster inzien, bewerken en gebruiken. Hiervoor is een beheermodule ontwikkeld. 4

5 Een gebruikersaccount hiervoor ontvangt elke school van haar eigen bestuur; een handleiding zit in het hart van dit magazine en staat op vensterspo.nl. De beheermodule is te vinden op mijn.vensters.nl en biedt scholen de kans om hun SchoolVenster persoonlijker te maken en een eigen uitstraling te geven. Scholen kunnen een foto van de school in hun eigen SchoolVenster zetten en een logo toevoegen. Daarnaast is op de welkomstpagina een standaardwelkomsttekst opgenomen die naar eigen wens is aan te passen. Verder kunnen scholen bij elke indicator een korte toelichting schrijven. Dit biedt de mogelijkheid om beleid uit te leggen, toe te lichten waarom het goed gaat of juist te vertellen welke acties ondernomen worden naar aanleiding van mindere resultaten. Op die manier krijgen de cijfers een context en waar nodig een nuancering. Op pagina 9 en 10 van dit magazine licht pilotschool De Bolster toe hoe het proces van checken, toelichten en publiceren in zijn werk gaat. Tips voor het schrijven van toelichtingen staan op pagina 26. Reguliere verversing Tot 11 november geldt dat een SchoolVenster pas online komt te staan als een school dit zelf publiceert. Alle gegevens staan op mijn.vensters.nl voor iedere school klaar; alleen de informatie voor de indicator Eindresultaten kan op het moment van schrijven nog niet worden nagelopen, toegelicht en gepubliceerd. Zodra dat wel zo is (het streven is begin november), dan worden besturen en scholen daar apart over geïnformeerd, zodat zij ook deze gegevens kunnen inzien, toelichten en publiceren. Het proces van checken toelichten publiceren is een voorproefje van hoe het in de toekomst zal gaan. Elk jaar zullen gegevens van een nieuw jaar aan het SchoolVenster worden toegevoegd. Hiervoor worden de data van de jaarlijkse telling in oktober gebruikt. Die worden aan het einde van het jaar voor iedere school klaargezet. Scholen kunnen er dan tot februari achter de schermen aan werken. Dan gaan de cijfers online. Deze jaarlijkse cyclus gaat in 2015 echt in. Tot die tijd, tijdens de ontwikkelfase, zullen we scholen vragen wat vaker in te loggen. Uw SchoolVenster staat klaar Ook u wordt uitgenodigd om voor de eerste keer in te loggen op mijn.vensters.nl en de mogelijkheden uit te proberen. Vraag voor uw school een gebruikersaccount aan bij uw bestuur. Bent u tevreden met het resultaat? Dan kunt u uw SchoolVenster zelf publiceren. Uw school staat dan al vóór 11 november op de kaart! Nieuwe indicatoren De centrale indicatoren die in november online gaan, zijn in het voorjaar van 2013 getest door schoolleiders en besturen van ruim honderd pilotscholen. Hun feedback is gebruikt om de indicatoren te verbeteren. Ondertussen gaat het ontwikkelen en het testen van nieuwe indicatoren door. Daar werken schoolbesturen, medewerkers van bestuursbureaus en schoolleiders in werkgroepen actief aan mee. De oplevering van nieuwe indicatoren staat gepland in mei Dan volgt dus een tweede lancering. 5

6 6 Scholen mogen trots zijn op hun resultaten

7 De eerste schoolgegevens uit Vensters PO verschijnen half november op internet, in december gevolgd door de scores van de eindtoetsen. Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, kijkt ernaar uit. Laat zien wat je doet, en wees er trots op. Tekst: Rob Voorwinden Foto s: David van Dam (Rinda den Besten) en André Ruigrok (algemene foto) Wat gaat er op 11 november precies live? De website scholenopdekaart.nl. Op die site zijn van scholen allerlei algemene gegevens te zien, zoals het aantal leerlingen, het voedingsgebied en naar welke soorten vervolgonderwijs de leerlingen worden doorverwezen. En onder welk toezichtkader van de Inspectie de school valt: een basis-arrangement of iets anders? De scores van de eindtoetsen - per school - maken we in december openbaar. Dat zal veel reacties opleveren. Vast wel. De recente WOB-procedure van RTL heeft het debat aangewakkerd over welke gegevens scholen openbaar moeten maken. En, breder, hoe je de kwaliteit van een school eigenlijk kunt meten. Wat vindt u? Zegt de Cito-score iets over de kwaliteit van een school? De kale score van de eindtoets zoals Cito, maar er zijn ook andere eindtoetsen zegt niets over de kwaliteit van een school. Dat wil niet zeggen dat we die scores geheim moeten houden, maar wel dat we ze moeten laten zien in een breder verhaal over de school. Welke populatie heeft een school, welke leerlingen deden er mee aan de eindtoets, maar vooral ook: wat doet de school precies voor de leerlingen? Scholen gaan natuurlijk de slechte leerlingen buiten de eindtoets houden, om zo hun resultaat op te krikken Dat is precies wat directeuren níet willen. En waarom zo veel scholen bezwaar hadden tegen de publicatie van geïsoleerde eindtoetsresultaten waarom RTL op grond van de Wet openbaarheid bestuur had verzocht. We willen niet toe naar een systeem dat stimuleert dat we kinderen buitensluiten van de toets om zo als school een betere score te krijgen. Je wilt als directeur echt niet op een ouderavond moeten uitleggen dat dit is hoe het systeem werkt. Dat is heel pijnlijk. We zitten juist in een ontwikkeling naar passend onderwijs: iedere leerling hoort erbij. Wat hebben ouders eigenlijk aan Vensters? Vensters wordt in drie fases opgeleverd: voorjaar 2015 is het helemaal klaar. En dan zit er ook het SchoolkeuzeVenster in, met informatie die specifiek van belang is voor de schoolkeuze. De criteria daarvoor gaan we samen met ouders ontwikkelen: wat willen zij nu weten van een school? Ik denk dat ouders geïnteresseerd zijn in hoe een school omgaat met kinderen die meer of minder lesstof aankunnen. En in welke buitenschoolse activiteiten er zijn, en of de school een specifieke oriëntatie heeft - zoals sport of cultuur. Zo n schoolkeuzevenster heb ik in het verleden, als ouder, zeker gemist. De criteria voor het SchoolkeuzeVenster gaan we samen met ouders ontwikkelen Wat hebben scholen zelf aan Vensters? Ik heb zelf hoge verwachtingen van het ManagementVenster, waarmee scholen hun eigen prestaties en inspanningen kunnen benchmarken met die van collega s. Dat wordt echt een goed hulpmiddel om de professionele kwaliteit van een school in kaart te brengen. En dat is weer goed voor de verdere verbetering van het onderwijs. We beslissen zelf hoe we ons verantwoorden, dat is de grote kracht van Vensters Wat heeft het Nederlandse publiek aan Vensters? Met Vensters verantwoorden de scholen zich aan de samenleving. Onderwijs is een heel belangrijke taak waar heel veel geld naar toe gaat, en waar ook heel veel vrijheid is. Maar daar hoort wel verantwoording bij. Het mooie daarbij is dat we als sector met Vensters PO zelf de regie in handen hebben genomen, dat we zelf beslissen op welke manier we ons verantwoorden. Dat is de grote kracht van Vensters. Is het geen administratieve last voor de scholen om alle gegevens boven water te krijgen en in te voeren? Dat boven water krijgen is niet zo moeilijk: veel gegevens heeft een school al liggen. Maar als je begint met Vensters zal het best wat werk zijn om alles in te voeren, daar wil ik geen doekjes om winden. Maar de volgende jaren is het dan een kwestie van aanpassen en de informatie up-to-date houden. En ik denk dat Vensters de administratieve last op termijn zelfs gaat verminderen. Scholen klagen nu vaak dat ze aan heel veel instanties cijfers moeten aanleveren, in verschillende formats. Bijvoorbeeld aan gemeenten en de Inspectie. Straks kunnen instanties die gegevens voor een deel uit Vensters halen, en dat scheelt de scholen veel werk. Met de Inspectie zijn we daarover al in gesprek. >> 7

8 Zal Vensters leiden tot een cultuur waarin slecht presterende scholen aan de schandpaal worden genageld? Ik denk juist dat Vensters zo n afrekencultuur kan tegengaan. In het primair onderwijs wordt ontzettend hard gewerkt, met veel inzet en liefde, en er worden hele mooie resultaten behaald. Uit het Onderwijsverslag van de Inspectie blijkt bijvoorbeeld dat het aantal zeer zwakke scholen heel sterk is afgenomen. Maar ik merk ook dat ons imago wat achterblijft bij deze ontwikkeling. Met Vensters kunnen we die ongefundeerde kritiek van ons afschudden: dit zijn de cijfers, kijk maar eens. We mogen trots zijn op de resultaten onze scholen. Drs. Rinda den Besten (1973) is sinds 1 april 2013 voorzitter van de PO-Raad, de opdrachtgever voor Vensters PO. Ze studeerde Nederlands aan de Universiteit Utrecht zodat ze na haar afstuderen als lerares aan de slag zou kunnen. Maar het liep anders: zij ging de politiek in en werd onder meer wethouder en loco-burgemeester van Utrecht. Zij was onder andere jurylid bij de Nationale Alfabetiseringsprijzen en is voorzitter van het Stichtingsbestuur van het European Olympic Youth Festival. Voorzitter van de PO-Raad werd ze vooral omdat onderwijs eigenlijk de enige manier is om maatschappelijk mee te doen en om verder te komen in het leven. 8

9 Roy Bleeser, directeur Basisschool De Bolster: Loop je eigen SchoolVenster goed na Pilotschool De Bolster uit Nuth heeft al ervaring met het publiceren van informatie in het SchoolVenster. Directeur Roy Bleeser checkte de gegevens van zijn school, schreef toelichtingen en zette het geheel vervolgens online. Niet alleen voor ouders, ook voor Heel af en toe drijven flarden van kinderstemmen het kantoor van de directeur binnen. Verder is het rustig op De Bolster, een van de 58 scholen van het Limburgse bestuur INNOVO. In dezelfde straat staat nog een school, maar die sloot vorig jaar de deuren. Sindsdien is De Bolster de enige school voor primair onderwijs in de kern Nuth. Maar noblesse oblige: de directeur is zich alleen maar méér bewust geworden van het belang om transparant te zijn over het beleid en de resultaten van zijn ruim driehonderd leerlingen tellende school. Het SchoolVenster is je visitekaartje, je presenteert je hiermee aan de buitenwereld mijzelf is het handig. Tekst: Suzanne Visser Foto: Michiel Wijnbergh Een objectief informatiemiddel voor ouders was er tot nu toe eigenlijk niet, zegt hij. Natuurlijk, de Inspectierapporten zijn openbaar en je hebt enkele ouders die al die rapporten lezen. Maar voor de meerderheid geldt dat niet en voor hen is het best lastig om een beeld te krijgen van de kwaliteit op een school. Het SchoolVenster met zijn plaatjes en grafieken maakt dat een stuk gemakkelijker. Ook voor onszelf trouwens. Eigenlijk staat er niets in dat wij niet al wisten. Maar omdat die gegevens in de administratie over meer plekken verspreid staan, kan het zomaar ge beuren dat je in je hoofd toch je eigen waarheid creëert. Daar zit voor mij als directeur de grootste winst van het SchoolVenster: het brengt informatie bij elkaar. De figuren en grafieken zijn ook erg handig bij het schrijven van beleidsplannen en jaarverslagen. Inloggen Inmiddels kunnen alle scholen via een activatielink die verkrijgbaar is bij hun bestuur, hun eigen SchoolVenster nalopen, van toelichtingen voorzien en publiceren. Pilotschool De Bolster deed dit in de loop van de zomer al. Bleeser demonstreert hoe dat in zijn werk ging: hij gaat naar mijn.vensters.nl, logt in en klikt op de tegel SchoolVenster. Vervolgens kan hij kiezen uit een lijst met indicatoren. Met de indicator Algemene gegevens school was ik snel klaar, zegt hij. Hierachter bevindt zich de informatie die de bezoekers van het SchoolVenster straks op de welkomstpagina zien. Het gaat om de contactgegevens van de school zoals die bij DUO bekend zijn en om elementen die de school zelf kan toevoegen: een kopfoto en logo, een introductietekst en desgewenst een korte diashow. Je kunt hier ook iets schrijven over je onderwijsconcept, wijst Bleeser, maar ik vind niet dat ons onderwijs in een uitgesproken concept past, dus die mogelijkheid heb ik niet gebruikt. Feiten Bij de indicator Aantal leerlingen heeft de directeur wel informatie toegevoegd. De grafiek, gegenereerd op basis van gegevens van DUO, laat namelijk een forse leerlingengroei in het jaar zien. Deels komt dit doordat er in Nuth een aantal jaren achtereen veel geboortes zijn geweest en die kinderen nu allemaal naar school gaan. Voor een ander deel komt dit door de sluiting van collega-school Elckerlyc. Zo n forse groei moet je uitleggen, zeker omdat de gemiddelde leerlingenaantallen in Midden-Limburg al een tijdje dalen, vindt Bleeser. Hij schreef een korte tekst van zo n zeventig woorden, die eindigt met een doorkijkje naar de toekomst: De verwachting is dat we de komende drie tot vier jaren licht groeien tot ongeveer 325 leerlingen. Met de knop preview kijk je of het er goed uitziet en daarna druk je op publiceer, demonstreert hij. Bij het schrijven van de toelichtingen had Bleeser profijt van een workshop over dit onderwerp die hij samen met collega s van andere pilotscholen dit voorjaar bij Schoolinfo 9

10 volgde. Wat hij ervan opstak: Houd je bij de feiten, ga niet in de verdediging, schrijf kort en krachtig. Persoonlijk pleit de directeur ervoor, je altijd af te vragen of ouders en andere belangstellenden wel behoefte hebben aan verdiepingsinformatie. Er zijn indicatoren waarbij je kunt kiezen voor het wel of niet publiceren van meer diepgaande informatie. Soms vind ik die informatie relevant, maar andere keren zijn het details waar de ouders op onze school nooit naar vragen. Dan publiceer ik die ook niet. De kracht van Vensters zit in de helderheid. Die wordt er niet groter op als ik mensen ga overstelpen met informatie. op de kaart per postcode maar 73,1% is? Om dat te begrijpen, moet je weten dat de gemeenschap Vaesrade dezelfde postcode heeft als Nuth, terwijl de kinderen in Vaesrade daar naar school gaan en niet hier, zegt Bleeser. Ook hierover schreef hij een toelichting. De kracht van Vensters zit in de helderheid en die wordt er niet groter op als ik mensen ga overstelpen met informatie Twee kanten We komen aan bij de indicator Tussentijdse in- en uitstroom een indicator die nog in voorbereiding is en op 11 november dus nog niet online gaat. Als directeur van een pilotschool heeft Bleeser er wél toegang toe. Maar ook hij heeft hem niet eerder gezien. Nieuwsgierig klikt hij door. Om meteen te constateren: O, hier moet ik nog iets doen. Het lijkt nu net of wij een grote uitstroom hebben, terwijl daar een goede verklaring voor is. Hmm maar dan nog hier ga ik nog eens goed induiken. Hij kijkt op: Dit is waar het steeds om gaat. Kijken: wat zie ik nou?, klopt het?, moet ik iets toevoegen? Het is even werk, maar ik wil het zelf óók graag weten. Dus het mes snijdt aan twee kanten. Buitenwereld Bij het checken van het School Venster liep Bleeser tegen een paar onvolkomenheden aan. Daarom is het echt aan te bevelen je School Venster goed na te lopen. Het is je visitekaartje, je presenteert je hiermee aan de buitenwereld. Fouten kunnen bijvoorbeeld ontstaan als de informatie in BRON, de basisadministratie van DUO, onjuist of onvolledig is. Dat werkt door in Vensters. Toen ik in de tabel Trend schooladvies type vervolgonderwijs voor het jaar een lege kolom zag, wist ik dat er iets fout moest zijn gegaan bij de verwerking van onze gegevens in BRON. Maar gelukkig worden die gegevens binnenkort ververst met de data van , dus dan lost dat probleem zich vanzelf op, zegt Bleeser. Het kan ook voorkomen dat de gegevens wel kloppen, maar de plaatjes en grafieken toch vragen oproepen. Want hoe kan het bijvoorbeeld dat volgens de tabel Voedingsgebied / marktaandeel wel 97,4% van alle kinderen uit Nuth naar De Bolster gaat, terwijl het Marktaandeel 10

11 In het hart van dit magazine vindt u een praktische handleiding voor het invullen van uw SchoolVenster met behulp van de beheermodule. Haal dit katern eruit en bewaar het! Zit er geen katern meer in dit magazine? U vindt de informatie ook in de beheermodule mijn.vensters.nl onder downloads en op de pagina met ondersteunende materialen op Tips voor het schrijven van toelichtingen vindt u op pagina 26 van dit magazine. 11

12 Vragen over Vensters Schoolinfo heeft dit voorjaar onderzoek laten doen naar de belangrijkste vragen over Vensters PO die leven bij schoolleiders en bestuurders in het primair onderwijs. Projectmanager Vensters PO Floor de Jong beantwoordt een aantal veel gestelde vragen. Foto leerling: Michiel Wijnbergh Levert het verzamelen van gegevens voor Vensters mij veel werk op? Floor de Jong: Een deel van de informatie komt rechtstreeks van de Inspectie en DUO, maar de rest moeten de besturen en scholen zelf aanleveren, al gaat dat soms denk aan de tevredenheidsonderzoeken - ook via een leverancier. In eerste instantie zit daar natuurlijk werk aan vast, al is dat erg afhankelijk van de vraag in hoeverre uw administratie al op orde is. Daar staat tegenover dat het de ambitie van Vensters PO is om bestaande informatie van verschillende instanties netjes gerangschikt op één plek bij elkaar te brengen en ervoor te zorgen dat deze informatie meervoudig gebruikt kan worden. Ook ontsluiten we informatie die interessant kan zijn voor partijen als de Inspectie, die deze gegevens dan niet zelf meer op hoeven te vragen. Op die manier kan Vensters PO ook tijdwinst opleveren; bijvoorbeeld als u gemakkelijker een jaarverslag kunt maken of in gesprek met ouders informatie direct voorhanden hebt. Verder hopen we dat de inspanningen in het niet vallen bij de opbrengsten: verbetering van de kwaliteit van onderwijs. Daar doen we het uiteindelijk voor. Waarom zou ik informatie naar buiten brengen die ook nadelig zou kunnen zijn voor het imago van mijn school? Floor de Jong: De reputatie van een school is een kostbaar goed. In het verleden is al vaak gebleken dat de enige juiste koers bij problemen is: openheid van zaken geven. Juist dan houd je zelf de regie en kun je de nadruk leggen op de aanpak van en de zorg die je besteedt aan het probleem. Bovendien: de gegevens op Vensters PO kunnen worden afgezet in de tijd en tegen andere scholen in een vergelijkbare situatie. Dat maakt vergelijkingen veel genuanceerder. Bestaat het risico dat onze school op basis van de gegevens in Vensters, in allerlei scholenranglijstjes terecht komt? Floor de Jong: Met Vensters PO kiezen scholen er voor om transparant te zijn. Het doel is kwaliteitsverbetering: niet afrekenen, maar leren. Natuurlijk is het niet te voorkomen dat anderen sommige gegevens uit Vensters gebruiken om ranglijstjes of rankings te maken. Het voordeel is wel dat scholen zelf invloed kunnen uitoefenen en toelichtingen kunnen geven bij de informatie in Vensters. Wordt Vensters als bron voor een ranglijst gebruikt, dan hebt u daar dus meer invloed op dan wanneer de informatie uit andere bronnen komt. Wat zijn belangrijke momenten in de komende jaren? Floor de Jong: Op 11 november van dit jaar maken we de eerste, centrale indicatoren voor het publiek toegankelijk, gevolgd door de indicator Eindresultaten in december. Een tweede lancering van indicatoren staat gepland voor mei Geleidelijk worden daar meer indicatoren aan toegevoegd, tot in februari 2015 heel Vensters PO online staat. Hoe kan het publiek mijn SchoolVenster vinden? Floor de Jong: Alle SchoolVensters zijn te openen via Bezoekers kunnen hier inzoomen en klikken op de kaart of via een zoekvenster zoeken op 12

13 schoolnaam, plaatsnaam of postcode. De link naar uw SchoolVenster komt dan in beeld. U kunt ook een link naar uw SchoolVenster opnemen op de website van uw school. Is er politiek draagvlak voor Vensters PO? Floor de Jong: Er is steun voor Vensters PO bij het ministerie van OCW, de Inspectie van het onderwijs en DUO. Directeur-generaal primair en voortgezet onderwijs André de Jong van OCW noemt de online aanpak van Vensters eigentijds en goed. Er is hier in Den Haag geen enkele twijfel over Vensters. Directeur generaal Rob Kerstens van DUO, de belangrijkste informatieleverancier voor Vensters, benadrukt dat de betrouwbare informatie van DUO via Vensters PO weer aan de scholen wordt teruggegeven. Met Vensters PO kun je zien waar je als school goed in bent, en waar er ruimte is voor verbetering. Hoofdinspecteur Arnold Jonk ten slotte noemt Vensters een prachtig initiatief dat past bij zelfbewuste scholen in een zelfbewuste sector. Op 5 juli werd het project Vensters PO nog verstevigd door de ondertekening van de bestuurlijke afspra Scan deze code en bekijk wat Arnold Jonk nog meer zegt over Vensters PO ken door de PO-Raad, Stichting Schoolinfo, OCW, DUO, Kennisnet en de Inspectie van het onderwijs. Sindsdien werken deze partijen officieel samen in het project. Scan deze code en bekijk wat Rob Kerstens nog meer zegt over Vensters PO Floor de Jong 13

14 Vensters PO groeit Scholen uit het hele land denken kritisch mee en proberen de indicatoren in het SchoolVenster uit voordat ze beschikbaar komen. Op 1 oktober is een tweede groep van dergelijke pilotscholen van start gegaan. Hoe kijken scholen uit beide groepen aan tegen Vensters PO? Zeven meningen. Samenstelling: Danny van Schooten Jan Willem Somers Oecumenische Basisschool De Ark, Amsterdam: We zijn nu naar een aantal bijeenkomsten geweest en wat opvalt is dat Vensters PO er nu al erg mooi en overzichtelijk uitziet. Het echte nut voor het onderwijs zal natuurlijk in de toekomst moeten blijken. Carlita ten Brink De Rietvink, Zaandam: Wij wilden onder andere kijken hoe Vensters nuttig kan zijn voor pr. Is dit een instrument waarmee we ouders goed kunnen informeren? Wij zien de meerwaarde van Vensters wel in. Als school neem je zelf de regie in handen. Hoeveel tijd je erin stopt, hangt af van hoe je jezelf wilt presenteren. Patricia Striekwold Kennedyschool, Den Haag: De reden dat wij meededen aan de pilot was omdat dit een goede kans is om mee te denken bij het ontwikkelen van Vensters PO. Het is goed om alles nu op één plek te hebben, niet alleen voor ouders, maar ook andere partijen zoals de gemeente of het bedrijfsleven. Leuk is dat bepaalde informatie op verschillende detailniveaus beschikbaar is. Helma Kemner, De Clipper, Rotterdam: Het is goed om te zien dat veel gegevens centraal worden aangeleverd. Daardoor denk ik dat het scholen niet veel tijd hoeft te kosten om Vensters in te vullen en extra uitleg te geven op plaatsen waar ze dat zelf nodig vinden. Het levert openheid en transparantie op en het is goed bruikbaar voor ouders die op zoek zijn naar een school voor hun kind. 14

15 Eelco de Boer De Helmstok, Lelystad: Wij wilden er vroeg bij zijn om mee te kunnen praten met Vensters PO. Wij zijn op dit moment nog erg kritisch. We begrijpen dat er een grote maatschappelijke vraag is naar transparantie en daar werken we ook graag aan mee. Maar of Vensters PO meerwaarde heeft voor het onderwijs, zal blijken. Lotteke Kruijff De Meent, Maarn: Ik vind het goed dat de onderwijssector met Vensters PO het heft in eigen handen neemt. Ik ben ook wel sceptisch, want ik denk dat scholen er te veel een pr-praatje van gaan maken. Dat is denk ik niet de bedoeling. Roy Bleeser Basisschool De Bolster, Nuth: De pilotscholen zijn per indicator aan het zoeken wat wel en wat niet getoond gaat worden, daar gaan we uitkomen. Een groot voordeel vind ik dat de informatie eenduidig gepresenteerd wordt omdat het allemaal vanuit dezelfde centrale bron komt. Scholen zijn op die manier beter te vergelijken. Daarnaast bevat Vensters PO straks zoveel informatie dat het een groot deel van ons eigen schoolplan vervangt. 15

16 De beren op de weg vallen echt mee Vensters PO helpt scholen om te groeien in kwaliteit en zelfbewustzijn. Dat zegt Hennie Biemond, lid van de programmacommissie die de PO-Raad adviseert over Vensters PO. In het dagelijks leven is Biemond zelf al erg open over de kwaliteit van haar eigen scholen. Tekst: Rob Voorwinden Foto: Michiel Wijnbergh 16

17 De programmacommissie die Vensters PO adviseert, is afgelopen zomervakantie akkoord gegaan met de publicatie van de eerste set indicatoren voor de kwaliteit van een school. Was daar veel discussie voor nodig? Niet echt, want we zijn begonnen met de centrale indicatoren. Dat zijn gegevens over scholen die nu al in allerlei landelijke databases zitten: van de onderwijsinspectie en van bijvoorbeeld DUO - de uitvoeringsorganisatie van het ministerie. Die gegevens kun je redelijk makkelijk ontsluiten. De komende tijd gaan we ons buigen over de decentrale indicatoren: de gegevens die scholen zelf gaan aanleveren. Scholen zijn natuurlijk huiverig voor het aanleveren van die gegevens. Stel dat de pers ermee op de loop gaat Bij het project Vensters VO, dat al een tijdje draait, blijkt dat erg mee te vallen. Er zijn echt niet zoveel beren op de weg. Maar natuurlijk zit de pers bovenop het onderwijs, denk maar aan het opvragen van de scores van de Cito-eindtoets door RTL. Het voordeel van Vensters PO is dat we straks als branche meteen zelf de juiste gegevens naar buiten brengen. Kans & Kleur in Wijchen, waar u bestuurder bent, zet al een heleboel gegevens over haar scholen op de site. Iedereen kan bijvoorbeeld zien dat één bepaalde school twee jaar achter elkaar onder de minimumgrens van de Inspectie scoort. Dat zal pijn doen. Het is een kleine school, en dan zijn de schommelingen in kwaliteit altijd wat groter. Maar inderdaad, zo n oordeel doet pijn. Dat is echter nog geen reden om het geheim te houden. Bovendien heeft het team professioneel gereageerd: ze wilden de situatie graag veranderen, ze hebben hulp gevraagd en zijn nu heel hard aan het werk. De eerste resultaten zijn ook duidelijk zichtbaar - daar ben ik geweldig trots op. Heeft dit de school leerlingen gekost? Nee, want ouders halen hun kind niet van school op basis van algemene gegevens. Als er een kind van school wordt gehaald, ligt de aanleiding doorgaans in de prestaties of de bejegening van dat individuele kind. Bovendien kunnen we de ouders laten zien dat de school een verbetertraject is gestart. Dat wordt gewaardeerd. Hebben zich dan misschien minder nieuwe leerlingen op die school ingeschreven? In dit geval niet echt, want het is de enige school in het dorp. Maar in steden als Arnhem en Amsterdam, waar de concurrentie groter is, blijken die verschuivingen ook wel mee te vallen. Maar goed: ook als de instroom terugloopt, dan is dat zo; ouders hebben de vrijheid een goede school uit te zoeken voor hun kind. Wat is nu eigenlijk de meerwaarde van Vensters PO? Dat je als onderwijsorganisatie kunt gaan voorkómen dat een school onder een bepaalde grens zakt. Er komen allerlei gegevens van buiten je organisatie beschikbaar, waarmee je kunt gaan benchmarken. Je kunt zien hoe je eigen scholen scoren ten opzichte van bijvoorbeeld concurrenten in de regio of het landelijk gemiddelde. Daar kun je beleid op gaan voeren. Vensters PO verzamelt gegevens, maar Kans en Kleur zet zelf ook al veel online. Van het aantal zittenblijvers en doorstromers per school tot de tussenopbrengsten technisch lezen per groep. Is het geen enorme klus om al die gegevens zélf boven water te krijgen? Ja, het is machtig veel werk. Als je het één keer gedaan hebt, gaat het wel meer routine worden, maar onze intern begeleiders zijn er toch aan het begin van elk nieuw schooljaar weer druk mee bezig. Maar het levert een schat aan gegevens op: hoe een bepaalde groep leerlingen het doet door de jaren heen, bijvoorbeeld. Op basis van dat soort gegevens kun je de kwaliteit van je onderwijs nog verder gaan verhogen. We zien waar we het voor doen, en daarom gaan we er ook mee door. Welke gegevens kunt u niet boven water krijgen? Ik zou graag van mijn mensen weten hoeveel procent van hun werk ze in het primaire proces bezig zijn, en dat dan willen benchmarken met landelijke gegevens. Maar dat is zó ingewikkeld om te berekenen, dat we dat ook binnen Vensters PO - voorlopig maar laten zitten. Voor de rest wil ik graag zoveel mogelijk weten en naar buiten brengen. We worden met publiek geld gefinancierd, dus vind ik het logisch dat we ons ook publiek verantwoorden. En dat kan met Vensters PO: dit project helpt de branche echt om te groeien in kwaliteit en zelfbewustzijn. Klankbordgroep: frisse blik De programmacommissie geeft inhoudelijk advies aan het projectteam van Vensters en het bestuur van de PO-Raad. De commissie bestaat uit negen schoolbestuurders van besturen van diverse omvang en denominatie, verspreid over het land. De programmacommissie krijgt input van de werkgroepen van schoolbesturen en schoolleiders die de definities van de indicatoren uitwerken, van scholen die deelnemen aan de pilots en van de klankbordgroep. In deze laatste groep zitten vertegenwoordigers van allerlei maatschappelijke partijen aan wie het onderwijs met Vensters PO verantwoording aflegt: denk aan ouderorganisaties, gemeenten, vervolgonderwijs, voorschoolse voorzieningen en de wetenschap. De klankbordgroep kijkt met een frisse blik naar Vensters PO en dat vindt de programmacommissie belangrijk. De leden kunnen duidelijk maken welke informatiebehoeften er in de maatschappij leven. Ook kunnen zij vanuit hun eigen beroepenveld aangeven hoe bepaalde data voor hen relevant kunnen zijn. Kijk op vensterspo.nl voor de agenda en de volledige deelnemerslijsten van de programmacommissie en de klankbordgroep. 17

18 School is laatste controlepost Betrouwbare indicatoren De eerste zeven indicatoren staan klaar om door basisscholen gecheckt, toegelicht en gepubliceerd te worden. Hoe ontwerp je indicatoren zo dat ze voor het hele onderwijs relevant én betrouwbaar zijn? Tekst: Danny van Schooten Foto: André Ruigrok De eerste indicatorenlijst dateert uit april 2012 en er stonden zestig mogelijke indicatoren op. Tijdens een expertmeeting en zeven regiobijeenkomsten konden scholen, besturen, ouderorganisaties en organisaties als DUO en de Inspectie erop reageren. Naar technische of financiële haalbaarheid werd toen nog niet gekeken. Het hoofddoel was, de vraag uit het onderwijsveld in kaart te krijgen. In november 2012 was het tijd voor de volgende stap: de vertaling van de wensen van het veld naar indicatoren die relevant zijn voor het hele primair onderwijs. Voor elke indicator moest een eenduidige definitie worden geformuleerd die voor alle scholen en besturen helder is en waarbij organisaties als DUO en de Inspectie kunnen aansluiten. Sleutelen Met dit doel werden twee werkgroepen in het leven geroepen: één voor decentrale indicatoren (informatie die al grotendeels beschikbaar is van organisaties als DUO en de Inspectie) en één voor de decentrale indicatoren (informatie die door de scholen zelf wordt aangeleverd). In de werkgroepen werd bijvoorbeeld gediscussieerd over de vraag waar de informatie vandaan moet komen, of over de wijze waarop de data gepresenteerd worden en welke weergave het meest relevant zou kunnen zijn voor besturen, scholen en hun belanghebbenden. De allerlaatste controle doen de scholen zelf De volgende stap was (en is) de test in de praktijk. Scholen uit het hele land zijn benaderd voor deelname aan een pilot. Zij testen de indicatoren van Vensters PO en kijken of zij ze in de praktijk ook relevant vinden. 18

19 Overzicht indicatoren in ontwikkeling Centrale indicatoren (voor het Horizontale Venster en ManagementVenster) Aantal leerlingen (reeds ontwikkeld) Algemene gegevens school (reeds ontwikkeld) Leerlingendoorstroom, tussentijdse in- en uitstroom Financiële kengetallen bestuur Uitstroom naar VO per schooltype Uitstroom VO na drie jaar Toezichtarrangement Inspectie (reeds ontwikkeld) Score op waarderingskader Inspectie (reeds ontwikkeld) Voedingsgebied en marktaandeel (reeds ontwikkeld) Kenmerken personeel (reeds ontwikkeld) Schooladvies type vervolgonderwijs (reeds ontwikkeld) Eindresultaten (eindtoets) (reeds ontwikkeld) Decentrale indicatoren (voor het Horizontale Venster en ManagementVenster) Resultaten leerlingvolgsysteem en tussentijdse resultaten Voorschoolse voorzieningen Buitenschoolse en tussenschoolse opvang Oudertevredenheid Leerlingtevredenheid Schoolklimaat en veiligheid (Onderwijskundig) profiel van de school Onderwijstijd en schooltijden Organisatie van het onderwijs Schoolondersteuningsprofiel Kwaliteitszorg Leraren- en schoolleidersregister Leerwinst* Sociale opbrengsten Aantal thuiszitters Baten school uit sponsoring en ouderbijdrage Aanvullende centrale indicatoren (alleen voor het ManagementVenster) Financiële baten en lasten per leerling Prognose aantal leerlingen Lasten Ziekteverzuim Huisvesting* Aanvullende decentrale indicatoren (alleen voor het ManagementVenster) Medewerkertevredenheid Uitvoeren gesprekkencyclus* Aantal klachten *Deze indicator is benoemd als een wens voor de toekomst en zal pas na 2015 worden uitgewerkt Als pilotscholen niet uit de voeten kunnen met de indicator, gaat de werkgroep verder sleutelen aan de definitie Als zij niet uit de voeten kunnen met de indicator, dan worden deze bevindingen teruggekoppeld naar de werkgroep, zodat deze verder kan sleutelen aan de definitie. Bij de eerste zeven indicatoren gold dat bijvoorbeeld voor de indicator Aantal leerlingen. Het projectteam van Schoolinfo stelde een definitie voor aan de leden van de werkgroep. Die vroegen zich af: wat willen we bij deze indicator laten zien? Hoe willen we het laten zien? En is dit al uit de data te halen die voorhanden zijn? Eén van de voorstellen die daar uit kwamen, was om de verhouding tussen jongens en meisjes op te nemen in de informatie die altijd wordt getoond. Maar bij het uitproberen van de indicator gaven de pilotscholen aan dat zij die verdeling tussen jongens en meisjes niet belangrijk genoeg vinden om als basisinformatie op te nemen. Aan de hand van deze en andere constateringen heeft de werkgroep de definitie vervolgens bijgeschaafd. Regie in handen Uiteindelijk geven de werkgroepen een advies aan de programmacommissie. Deze commissie bespreekt alle visies, waarbij het advies vanuit de werkgroepen zwaar meeweegt. Daarna neemt ze zelf een besluit. Het laatste woord is altijd aan het bestuur van de PO-raad. Daarmee zijn de indicatoren langs bijna alle controleposten gegaan. De allerlaatste controle doen de scholen echter zelf. Voor de eerste zeven indicatoren kunnen de scholen inmiddels hun gegevens checken, toelichten en publiceren. Op die manier neemt het onderwijs de regie in eigen handen als het gaat om het afleggen van verantwoordelijkheid met betrouwbare data. 19

20 6 vragen over de eindtoetsresultaten Na de eerste set indicatoren gaat in december ook de indicator Eindresultaten online. Waarom eigenlijk? En wat krijgt het publiek dan precies te zien? Tekst: Suzanne Visser Om te beginnen: eindtoetscijfers zijn op 1 zichzelf toch geen goede graadmeter voor de kwaliteit van een school? Inderdaad. Dat de kwaliteit van een school meer is dan alleen de resultaten op de eindtoets, daarover is zo ongeveer iedereen in het primair onderwijs het eens. Je moet die resultaten in hun context zien. En als je eindtoetsresultaten publiceert, zouden dat in elk geval goed vergelijkbare gegevens moeten zijn. De eindresultaten zijn inmiddels toch al 2 openbaar? Dat klopt. Veel scholen publiceren hun resultaten al jaren in hun schoolgids of op hun website. Ook heeft RTL Nieuws op zaterdag 14 september voor bijna alle scholen voor primair onderwijs een cijfer gebaseerd op hun eindresultaten gepubliceerd. De omroep had om openbaarmaking van de eindtoetsgegevens verzocht met een beroep op de Wet openbaarheid bestuur. Waarom publiceert Vensters de indicator 3 Eindresultaten? Vensters staat voor transparantie, ook als het om de resultaten van de eindtoets gaat. Niet voor niets staan de eindresultaten al vanaf het begin op de lijst met indicatoren die, op verzoek van scholen en besturen, in het SchoolVenster gepubliceerd gaan worden. Maar dan gaat het wel om vergelijkbare gegevens en in context: met de mogelijkheid tot een toelichting en naast andere gegevens over de school. Daarom was het de bedoeling deze indicator pas te publiceren als Vensters ver genoeg gevuld is, eind 2014 / begin Het verzoek van RTL om de eindtoetsgegevens openbaar te maken, heeft geleid tot het besluit de publicatie van de indicator naar voren te halen. Dan kan het publiek naast het cijfer dat RTL voor bijna alle scholen heeft gepubliceerd, in Vensters een meer representatieve score zien, in de context van andere gegevens over de school. Hoe zijn de eindresultaten per school 4 binnenkort in Vensters te zien? We berekenen de gemiddelde eindtoetsscore van een school. Hierin worden, volgens de Regeling leerresultaten PO die het basis vormt voor het toezicht door de Inspectie, niet meegerekend: De resultaten van leerlingen die door zullen stromen naar vso of praktijkonderwijs. De resultaten van leerlingen die korter dan vier jaar in Nederland zijn. Leerlingen die in groep 7 of 8 op de school zijn ingestroomd. In de score worden, volgens dezelfde regeling, wél meegerekend: De leerlingen die ten onrechte niet hebben meegedaan, maar de eindtoets wel hadden moeten maken. Deze leerlingen krijgen de fictieve score 517. Het kan voorkomen dat deze score nog geen recht doet aan de situatie van een school, bijvoorbeeld als een school leerlingen heeft die een eigen leerlijn volgen. Dit is relevant voor scholen voor s(b)o en scholen met leerlingen met een leerlinggebonden financiering. Voor deze scholen komt er een functionaliteit waarmee zij deze leerlingen kunnen uitfilteren bij de berekening van hun gemiddelde. Er ligt inmiddels ook een voorstel voor het uiterlijk van de indicator Eindresultaten. Een eerste impressie: Mijn school neemt een andere eindtoets dan 5 Cito af. Worden die gegevens ook getoond? Naast de Cito Eindtoets toont Vensters PO de gegevens van het Drempelonderzoek. De Inspectie kijkt namelijk op dezelfde manier naar de gegevens van het Drempelonderzoek als naar de Cito Eindtoets. Dit betekent dat we de scores van leerlingen die het Drempelonderzoek gedaan hebben, omzetten naar Cito-scores en vervolgens meenemen in de berekeningen. Voor scholen die een andere eindtoets afnemen dan de Cito Eindtoets of het Drempelonderzoek komt er een module waarin ze zelf kunnen aangeven wat de gemiddelde score van de school is. Kunnen wij de eindresultaten van onze school 6 in Vensters toelichten? Zodra de eindtoetsresultaten in Vensters klaar staan (het streven is: begin november), krijgen alle besturen en scholen hiervan bericht. U kunt uw gegevens dan inzien en toelichten en eventueel de leerlingen met een eigen leerlijn van de berekening uitzonderen. Bij vragen of onjuistheden kunt u contact opnemen met (telefoon ). 20

21 Knip uit en hang op: Vensters PO in een notendop Onze school staat op de kaart! Op 11 november gaat de knop om: Vensters PO is online. Op zijn dan de SchoolVensters van alle scholen voor primair onderwijs te vinden. Per school is de volgende informatie te zien: aantal leerlingen, algemene gegevens school, toezichtarrangement Inspectie, score op waarderingskader Inspectie, voedingsgebied en marktaandeel, kenmerken personeel en schooladvies type vervolgonderwijs. Ook de eindresultaten komen erbij te staan. En dit is nog maar het begin. Informeer uw collega s Uit onderzoek bleek dit voorjaar dat Vensters PO inmiddels een aardige bekendheid geniet. Directeuren en teamleden zijn echter aanzienlijk minder bekend met het project dan bestuurders. Weten al úw collega s dat op 11 november het SchoolVenster van uw school of scholen online staat? Door deze paginaposter te verspreiden via de interne mail, de postvakjes of het prikbord in de teamkamer, is iedereen op de hoogte. Wat is? Vensters PO is een project dat informatie over scholen voor primair onderwijs verzamelt in één systeem. De data zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en voor een deel van de scholen zelf. Vensters PO geeft deze cijfers in heldere figuren, grafieken, tabellen en rapportages terug. Het project wordt uitgevoerd door Stichting Schoolinfo in opdracht van de PO-Raad. Waarom? Politici, journalisten, mensen op straat, iedereen heeft een mening over onderwijs. Er zijn oordelen en vooroordelen. Gevolg: vaak ongenuanceerde en onvolledige verhalen, waar scholen last van kunnen hebben. Met Vensters PO verstekt de PO-Raad de regierol van de sector in de beeldvorming van het onderwijs. Ook maakt het de scholen mogelijk, te leren van elkaar. Drie Vensters Vensters PO werkt aan drie producten: Het SchoolVenster. Aan de hand van dit openbare venster kunnen scholen een gesprek aangaan met bijvoorbeeld ouders of de gemeente. Het SchoolVenster is te openen via en vaak ook via een link op de eigen website van de school. Het ManagementVenster, bedoeld voor intern gebruik. Dit venster is afgeschermd met een wachtwoord en verschaft data en achtergrondinformatie voor het sturen op onderwijskwaliteit. Het biedt ook mogelijkheden tot benchmarken met andere scholen of besturen. Het SchoolkeuzeVenster biedt ouders die een basisschool kiezen, de mogelijkheid om scholen met elkaar te vergelijken. Tijdlijn Het eerste deel van Vensters PO, met onderwerpen die gebaseerd zijn op gegevens van DUO en de Inspectie, gaat 11 november 2013 online. Een tweede set onderwerpen wordt in mei 2014 openbaar. Medio 2015 zijn alle Vensters compleet. Vervolgens worden aan het eind van elk kalenderjaar de gegevens van een nieuw jaar toegevoegd. Scholen kunnen er dan tot februari achter de schermen aan werken. Daarna gaan de cijfers online. Scholen beheren zelf Scholen kunnen via hun bestuur een gebruikersaccount krijgen voor het beheren van hun SchoolVenster. Op mijn.vensters.nl kan iedere school inloggen, haar gegevens inzien, aanvullen en van een toelichtende tekst voorzien. Een servicedesk is alle werkdagen bereikbaar voor ondersteuning; telefoon En het speciaal onderwijs? Gegevens over so en sbo zijn ook zichtbaar in Vensters PO. Scholen voor vso gaan gebruikmaken van Vensters VO. Op de hoogte blijven Meer informatie is te vinden op U kunt zich daar ook aanmelden voor de nieuwsbrief. 21

22

23 Het begint bij (de) BRON De eerste zeven indicatoren staan achter de schermen klaar voor publicatie door de scholen. Waar komen de data voor deze indicatoren vandaan? En wat kan een school eraan doen om te zorgen dat de gegevens kloppen? Tekst: Elselien Blokland Illustratie: Annet Scholten Thijs Nijhuis is Consultant Business Intelligence bij Stichting Schoolinfo. Samen met collega s is hij verantwoordelijk voor het rekenkundig verwerken van de data die aan de basis staan van de indicatoren in het SchoolVenster. De uitdaging is om de data om te zetten in inzichtelijke, bruikbare en visueel aantrekkelijke informatie voor de scholen en andere belanghebbenden. Waar komen de data vandaan? Thijs Nijhuis: De data die de basis zijn voor de eerste serie indicatoren ontvangen wij van DUO Zoetermeer. Iedere school levert via zijn leerlingvolgsysteem data over leer lingen aan DUO Groningen. De ge gevens worden daar geregistreerd in BRON, zoveel regels als er leerlingen zijn in Nederland. Ongeveer een miljoen. Naast dit ééncijferbestand maakt Vensters PO voor deze eerste serie indicatoren ook gebruik van een andere centrale datalevering. Zo levert de Inspectie van het onderwijs de informatie voor de indicator Toezichtarrangement Inspectie aan. Wij ontvangen de informatie op leerlingniveau, terwijl de publieke informatie alleen samengevoegd beschikbaar is Daarnaast is er nieuwe informatie. De indicator Schooladvies type vervolgonderwijs biedt informatie die eerder niet publiek was. Daar hebben scholen voor gekozen. Wil je als school goed in het SchoolVenster staan? Begin dan bij de BRON Wat kunnen of moeten scholen zelf nog doen? Voor de indicatoren die nu getoond worden, geldt dat de data centraal wordt aangeleverd. Scholen hoeven daar dus in principe niets extra s voor te doen. Wat we wel van scholen vragen, is om bij de cijfers een eigen toelichting te schrijven. Op die manier kunnen scholen informatie uitbreiden of nuanceren. Wij kunnen aan de data niets wijzigen. Data die centraal worden aangeleverd, zijn alleen centraal aan te passen. Bij iedere volgende datalevering wordt het SchoolVenster aangevuld met nieuwe informatie. Wil je als school goed in het School Venster staan? Begin dan bij de BRON! dat staat voor basisregistratie onderwijs. DUO Groningen maakt regelmatig een foto van dat bestand. DUO Zoetermeer maakt elk jaar gebruik van een paar van deze foto s. Bijvoorbeeld als het gaat om de zogenaamde oktobertelling, op basis waarvan de financiering aan scholen wordt toegekend. Wij ontvangen van DUO Zoetermeer een verrijkte en gecorrigeerde foto. Dit is het zogenaamde ééncijferbestand. Het bestand bestaat uit De data waarover we het hier hebben, zijn al openbaar. Wat voegt Vensters PO toe? Het is inderdaad zo dat 90 procent van de nu getoonde informatie gebaseerd is op data die al publiek zijn. Maar terwijl de publieke informatie alleen geaggregeerd (samengevoegd) beschikbaar is, ontvangen wij de informatie geanonimiseerd maar wel gedetailleerd, op leerlingniveau. Dat stelt ons in staat zelf de dwarsdoorsnedes en inzichten te maken die scholen aangeven interessant te vinden. Vensters PO is immers van en voor de scholen. Onze kracht is daarnaast dat we een landelijke definitie toepassen, waardoor benchmarken mogelijk is. Zo tonen we naast het schoolcijfer ook het landelijk cijfer en dat geeft veel inzicht. En we doen ons best de informatie begrijpelijk en visueel aantrekkelijk te presenteren. 23

Verslag regionale bijeenkomsten Vensters PO

Verslag regionale bijeenkomsten Vensters PO Verslag regionale bijeenkomsten Vensters PO 1 Inleiding In de maanden mei, juni en juli is een aantal regionale bijeenkomsten georganiseerd voor bestuurders en schoolleiders over Venster PO. Deze bijeenkomsten

Nadere informatie

Starten met mijn.vensters.nl De beheermodule van uw SchoolVenster

Starten met mijn.vensters.nl De beheermodule van uw SchoolVenster Starten met mijn.vensters.nl De beheermodule van uw SchoolVenster De beheermodule van uw SchoolVenster Afbeelding mijn.vensters.nl na inloggen (voorbeeldschool De Bolster) Klik op de SchoolVenster-tegel

Nadere informatie

Starten met ManagementVenster Handleiding ManagementVenster

Starten met ManagementVenster Handleiding ManagementVenster Starten met ManagementVenster Handleiding ManagementVenster VO-raad februari 2017 Creative Commons Naamsvermelding- NietCommercieel- GeenAfgeleideWerken. Met vragen kunt u contact opnemen met onze servicedesk

Nadere informatie

Starten met mijn.vensters.nl

Starten met mijn.vensters.nl Starten met mijn.vensters.nl Starten met mijn.vensters.nl De beheermodule van uw SchoolVenster De beheermodule van uw SchoolVenster Afbeelding mijn.vensters.nl na inloggen (voorbeeldschool De Bolster)

Nadere informatie

Controle voorlopige gegevens eindtoets en schooladvies

Controle voorlopige gegevens eindtoets en schooladvies Controle voorlopige gegevens eindtoets en schooladvies 2015-2016 Basisschool De Klinkert Deze rapportage betreft de indicatoren Resultaten eindtoets en Schooladvies. De weergaven en tabellen zijn gebaseerd

Nadere informatie

Starten met mijn.vensters.nl

Starten met mijn.vensters.nl Starten met mijn.vensters.nl De beheermodule van uw SchoolVenster op www.scholenopdekaart.nl en toegang tot uw managementrapportages Afbeelding mijn.vensters.nl na inloggen Klik op de SchoolVenster-tegel

Nadere informatie

RTL Nieuws en de Cito-scores

RTL Nieuws en de Cito-scores Wat zien wij en wat vinden wij er van? Colofon datum 28 oktober 2013 auteur Jan Vermeulen status Definitief pagina 2 van 8 Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding en vraagstelling 3 2 RTL en de rangordelijstjes

Nadere informatie

10 stappen om uw scholen op weg te helpen met scholenopdekaart.nl. Stap 1: activeer uw eigen account

10 stappen om uw scholen op weg te helpen met scholenopdekaart.nl. Stap 1: activeer uw eigen account 10 stappen om uw scholen op weg te helpen met scholenopdekaart.nl Samen met u en/of uw collega s is de site www.scholenopdekaart.nl ontwikkeld, om als onderwijssector transparant te zijn over keuzes, beleid

Nadere informatie

HANDLEIDING MIJN.VENSTERS.NL VOOR HET VSO

HANDLEIDING MIJN.VENSTERS.NL VOOR HET VSO HANDLEIDING MIJN.VENSTERS.NL VOOR HET VSO versie 1.0, november 2014 Copyright 2014 Schoolinfo Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Starten met Scholen op de kaart Handleiding Scholen op de kaart

Starten met Scholen op de kaart Handleiding Scholen op de kaart Starten met Scholen op de kaart Handleiding Scholen op de kaart VO-raad februari 2017 Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken. Met vragen kunt u contact opnemen met onze servicedesk

Nadere informatie

Klik hier voor een digitale versie van het Jaaroverzicht Stappenplan Vensters

Klik hier voor een digitale versie van het Jaaroverzicht Stappenplan Vensters Klik hier voor een digitale versie van het Jaaroverzicht 2013-2014 Stappenplan Vensters 2013-2014 Verversingsperiode 1 Decentrale indicatoren 6 september 2013 7 februari 2014 2 Inleiding Jaarlijks worden

Nadere informatie

Handleiding voor Pilotscholen. Versie 1.3

Handleiding voor Pilotscholen. Versie 1.3 Handleiding voor Pilotscholen Versie 1.3 Inhoud Handleiding voor Pilotscholen... 1 1. Inleiding... 3 2. Over Vensters PO... 3 3. Korte instructie voor de Pilot... 4 4. Technische eisen Vensters-systeem...

Nadere informatie

Scholen op de Kaart voor de MR

Scholen op de Kaart voor de MR Scholen op de Kaart voor de MR Maartje en Mayra 12 november 2014 Programma vandaag Voorstellen Doelen MR Gebruik Scholenopdekaart.nl MR & Onderwijskwaliteit Vanaf hier verder Doelstelling Scholenopdekaart

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT Plaats : Budel BRIN-nummer : 18HK Onderzoeksnummer : 118778 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM Plaats : Kolham BRIN-nummer : 13DT Onderzoek uitgevoerd op : 22 juni 2010 Rapport vastgesteld te Groningen: 13 september

Nadere informatie

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012.

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012. RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij De Akkers Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18TM Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Datum 12 september 2013 Betreft Verstrekking databestand inzake eindtoetsresultaten van leerlingen in groep 8 op basisscholen

Datum 12 september 2013 Betreft Verstrekking databestand inzake eindtoetsresultaten van leerlingen in groep 8 op basisscholen >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag RTL Nederland Nederland de heer F. Tieskens Postbus 15016 1200 TV..HILVERSUM Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KONINGIN BEATRIXSCHOOL

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KONINGIN BEATRIXSCHOOL DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KONINGIN BEATRIXSCHOOL Plaats: Waddinxveen BRIN-nummer: 12PA Onderzoek uitgevoerd op: 23 juni 2009 Registratienummer: 09.2819727.12PA.EEM Conceptrapport

Nadere informatie

Protocol schooladvies groep 8

Protocol schooladvies groep 8 Protocol schooladvies groep 8 Augustus 2016 PROCEDURE SCHOOLADVIES GROEP 8 INLEIDING De overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs (VO) is een belangrijke stap. Tenslotte willen we graag

Nadere informatie

Doorstroom naar voortgezet onderwijs

Doorstroom naar voortgezet onderwijs Doorstroom naar voortgezet 2014-2015 Dit rapport toont detailinformatie over de doorstroom naar het voorgezet van de leerlingen van de school. Naast gegevens over de vervolgscholen en marktaandeel, toont

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL H. HART

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL H. HART RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL H. HART Plaats : Hernen BRIN-nummer : 15CA Onderzoeksnummer : 119084 Datum schoolbezoek : 1 Rapport vastgesteld te Utrecht op

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Floriant

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Floriant RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Floriant Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 24CT Onderzoeksnummer : 125947 Datum schoolbezoek : 16 april 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Als je te weinig van een kind verwacht, komt er niet uit wat er in zit. Onderwijsminister Marja van Bijsterveldt INTERVIEW

Als je te weinig van een kind verwacht, komt er niet uit wat er in zit. Onderwijsminister Marja van Bijsterveldt INTERVIEW INTERVIEW Auteur: René Leverink Fotografie: Rijksoverheid Onlangs hebben minister Van Bijsterveldt en staatssecretaris Zijlstra van OCW drie actieplannen gelanceerd, gericht op een ambitieuze leercultuur

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. LMC Praktijkonderwijs Huismanstraat

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. LMC Praktijkonderwijs Huismanstraat RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LMC Praktijkonderwijs Huismanstraat Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 29VX Registratienummer: 2857306 Onderzoek uitgevoerd op: 17 november 2009 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Handreiking vergelijken op Scholenopdekaart.nl

Handreiking vergelijken op Scholenopdekaart.nl Handreiking vergelijken op Scholenopdekaart.nl versie 2.0, Copyright 2016 VO-raad Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Boemerang

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Boemerang RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING obs De Boemerang Plaats : Purmerend BRIN nummer : 16UC C1 Onderzoeksnummer : 271886 Datum onderzoek : 27 maart 2014 Datum vaststelling :

Nadere informatie

1. Vooraf. 2. Waarom Ultimview? 3. Wat is Ultimview. 4. Toegang tot Ultimview

1. Vooraf. 2. Waarom Ultimview? 3. Wat is Ultimview. 4. Toegang tot Ultimview Introductie 1. Vooraf Zoals we in eerdere nieuwsbrieven met u gecommuniceerd hebben, worden de bovenschoolse overzichten uitgefaseerd. De informatie uit deze overzichten is nu beschikbaar in Ultimview.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Petteflet

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Petteflet RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Petteflet Plaats : Groningen BRIN nummer : 30VA C1 Onderzoeksnummer : 275583 Datum onderzoek : 13 mei 2014 Datum vaststelling : 1 juli 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

Rapportage Eindresultaten 2014

Rapportage Eindresultaten 2014 Rapportage Eindresultaten 2014 Wat zijn de prestaties van onze scholen? Colofon datum 7 mei 2014 auteur Jan Vermeulen status Definitief Rapportage eindresultaten 2014 pagina 2 van 8 status concept Inhoudsopgave

Nadere informatie

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T PANORAMA Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum

Nadere informatie

Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 501 2700 AM Zoetermeer St. Lucas Onderwijs Postbus 93231 2509 AE 'S-GRAVENHAGE Locatie Zoetermeer Europaweg

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP MONTESSORISCHOOL SPIJKENISSE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP MONTESSORISCHOOL SPIJKENISSE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP MONTESSORISCHOOL SPIJKENISSE Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23UN Onderzoeksnummer : 118799 Datum schoolbezoek : 18 maart 2010 Rapport

Nadere informatie

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Basisschool De Ster Plaats : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 20TP Onderzoeksnummer : 122163 Datum schoolbezoek : 28 maart 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Handleiding Parnassys Ouderportaal de Klimophoeve

Handleiding Parnassys Ouderportaal de Klimophoeve Handleiding Parnassys Ouderportaal de Klimophoeve Versie 1.0 18 mei 2014 Inleiding Als team van de Klimophoeve vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Bij ons administratie- en leerlingvolgsysteem

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL AMSTELMEER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL AMSTELMEER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL AMSTELMEER School : Basisschool Amstelmeer Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 14LP Onderzoeksnummer : 118518 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Resultaten eindtoets

Resultaten eindtoets Resultaten eindtoets 2013-2014 Dit rapport over de resultaten van de eindtoets (school) toont detailinformatie over de eindtoetsresultaten en schooladvies. De informatie is te gebruiken als sturingsinformatie.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. rkbs "De Beiaard"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. rkbs De Beiaard RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK rkbs "De Beiaard" Plaats : Utrecht BRIN nummer : 10PY C1 Onderzoeksnummer : 268816 Datum onderzoek : 12 december 2013 Datum vaststelling : 3 maart 2014 Pagina

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

De scholen zijn aan zet Tussenrapportage programma School aan Zet

De scholen zijn aan zet Tussenrapportage programma School aan Zet De scholen zijn aan zet Tussenrapportage programma School aan Zet september 2012 Tussenrapportage Programma School aan Zet september 2012 Inleiding Elk schoolteam staat voor de uitdaging om het onderwijs

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE WIEKEN

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE WIEKEN RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE WIEKEN Plaats : Vught BRIN-nummer : 09LF Onderzoeksnummer : 117890 Datum schoolbezoek : 24 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Achthoek

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Achthoek RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Achthoek Plaats : Den Hout Nb BRIN-nummer : 03WF Onderzoeksnummer : 124428 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Tilburg

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Vlieger

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Vlieger RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO De Vlieger Plaats : Leiden BRIN nummer : 19SC C1 Onderzoeksnummer : 273676 Datum onderzoek : 15 mei 2014 Datum vaststelling : 9

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. n.b.b.s. In de Manne

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. n.b.b.s. In de Manne RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK n.b.b.s. In de Manne Plaats : Veendam BRIN nummer : 23DM C1 Onderzoeksnummer : 195938 Datum onderzoek : 23 mei 2013 Datum vaststelling : 8 juli 2013 Pagina

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Samenvatting. Zie hiervoor het werkplan van de Evaluatie- en adviescommissie passend onderwijs 2008-2012. ECPO, oktober 2008.

Samenvatting. Zie hiervoor het werkplan van de Evaluatie- en adviescommissie passend onderwijs 2008-2012. ECPO, oktober 2008. Rapport 827 Jaap Roeleveld, Guuske Ledoux, Wil Oud en Thea Peetsma. Volgen van zorgleerlingen binnen het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs. Verkennende studie in het kader van de evaluatie

Nadere informatie

ENQUÊTE: toetsing op maat

ENQUÊTE: toetsing op maat ENQUÊTE: toetsing op maat Bezoekers van de website van de PO-Raad konden hun mening geven over toetsing op maat. Tussen 22 januari en 6 februari 2013 hebben 201 mensen de enquête volledig ingevuld. De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 3 93 Primair Onderwijs Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke Plaats : Westdorpe BRIN-nummer : 06ZF Onderzoeksnummer : 123619 Datum schoolbezoek : 4 Rapport vastgesteld te Tilburg

Nadere informatie

Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus

Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus Onze school werkt intensief aan de kwaliteit van ons onderwijs. Dit doen we door het volgen van nascholing door leerkrachten en begeleiding en coaching van leerkrachten.

Nadere informatie

25-01- 15. Pareto Principe

25-01- 15. Pareto Principe Pareto Principe Een gering aantal oorzaken (beperkte input of moeite) is verantwoordelijk is voor het merendeel van de resultaten (output of beloning). Dat betekent: 80% van de resultaten komt van slechts

Nadere informatie

Rapportage Eindresultaten 2013

Rapportage Eindresultaten 2013 Rapportage Eindresultaten 2013 Wat zijn de prestaties van onze scholen? Colofon datum 23 mei 2013 auteur Jan Vermeulen status Definitief datum 23-05-2013 pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding pagina

Nadere informatie

Aan de slag met het. Leren Inhoud Geven

Aan de slag met het. Leren Inhoud Geven Aan de slag met het ontwikkelmodel Samen Leren Inhoud Geven Het ontwikkelmodel Samen Leren Inhoud Geven is een handvat om de dialoog te voeren over de ontwikkeling naar een lerende organisatie. Door hierover

Nadere informatie

Resultaten eindtoets

Resultaten eindtoets Resultaten eindtoets 2013-2014 Dit rapport over de resultaten van de eindtoets (school) toont detailinformatie over de eindtoetsresultaten en schooladvies. De informatie is te gebruiken als sturingsinformatie.

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MERIDIAAN

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MERIDIAAN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MERIDIAAN School : obs De Meridiaan Plaats : Medemblik BRIN-nummer : 06AP Onderzoeksnummer : 81792 Datum schoolbezoek : 5 september 2006 Datum vaststelling : 8 november

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. obs Over de Brug, Rosmolenstraat

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. obs Over de Brug, Rosmolenstraat RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij obs Over de Brug, Rosmolenstraat Plaats : Zaandam BRIN-nummer : 18ZV Onderzoeksnummer : 121909 Datum schoolbezoek : 7 maart 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken Plaats : Nieuw-Beijerland BRIN-nummer : 13BG Onderzoeksnummer : 122975 Datum schoolbezoek : 21 juni 2011 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs "De Trekvogel"

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs De Trekvogel RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs "De Trekvogel" Plaats : IJsselstein Ut BRIN-nummer : 23UG Onderzoeksnummer : 126650 Datum schoolbezoek : 26 juni 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Regenboog

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Regenboog RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Regenboog Plaats : Maassluis BRIN-nummer : 08WT Onderzoeksnummer : 124023 Datum schoolbezoek : 28 oktober 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool 'De Verrekijker' locatie Wilhelminalaan

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool 'De Verrekijker' locatie Wilhelminalaan RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool 'De Verrekijker' locatie Wilhelminalaan Plaats : Kedichem BRIN-nummer : 09HC Onderzoeksnummer : 121113 Datum schoolbezoek : 25

Nadere informatie

Rapportage Eindresultaten Wat zijn de prestaties van onze scholen?

Rapportage Eindresultaten Wat zijn de prestaties van onze scholen? Rapportage Eindresultaten 2015 Wat zijn de prestaties van onze scholen? pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 Inleiding pagina 3 2 Hoe normeert de inspectie? pagina 4 3 Werkwijze pagina 6 4 Resultaten pagina

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE GROENE HOEK

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE GROENE HOEK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE GROENE HOEK School : basisschool De Groene Hoek Plaats : Maassluis BRIN-nummer : 12ZA Onderzoeksnummer : 89302 Datum schoolbezoek : 7 december 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Rapportage Onderwijskwaliteit op de scholen in het kader van de WOT

Rapportage Onderwijskwaliteit op de scholen in het kader van de WOT Rapportage Onderwijskwaliteit op de scholen in het kader van de WOT Wat zijn de prestaties van onze scholen? De stand van zaken op 1 september 2014 Colofon datum 27 oktober 2014 auteur Jan Vermeulen pagina

Nadere informatie

Doorstroom naar voortgezet onderwijs

Doorstroom naar voortgezet onderwijs Doorstroom naar voortgezet 2014-2015 Openbare Basisschool De Weide Dit rapport toont detailinformatie over de doorstroom naar het voorgezet van de leerlingen van de school. Naast gegevens over de vervolgscholen

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER School : Basisschool De Vlier Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 07SY Onderzoeksnummer : 94758 Datum schoolbezoek : 24 mei 2007 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ST.-WILLIBRORDUS

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ST.-WILLIBRORDUS DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ST.-WILLIBRORDUS Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 10FG Onderzoeksnummer : 120935 Datum schoolbezoek : 8 november 2010

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Onder de Wieken

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Onder de Wieken RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool Onder de Wieken Plaats : Burgh-Haamstede BRIN nummer : 07YS C1 Onderzoeksnummer : 154931 Datum onderzoek : 16 mei 2013 Datum vaststelling : 21 augustus

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. De Aanloop Plaats : Valthermond BRIN nummer : 18TP C1 Onderzoeksnummer : 282725 Datum onderzoek : 18 juni 2015 Datum vaststelling : 28 oktober

Nadere informatie

Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo

Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo Inleiding Voor u ligt de handleiding bij de LOB-scan voor het mbo. De LOB-scan voor het mbo is in opdracht van MBO Diensten ontwikkeld en is te vinden op www.mbodiensten.nl.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. osb De Wissel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. osb De Wissel RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS osb De Wissel Plaats : Hoorn Nh BRIN nummer : 00RU C1 Onderzoeksnummer : 193703 Datum onderzoek : 25 maart 2013 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Graag informeren wij u via deze e-nieuwsbrief over schoolzelfevaluatie voor SO en SBO, proeftoetsen VSO

Graag informeren wij u via deze e-nieuwsbrief over schoolzelfevaluatie voor SO en SBO, proeftoetsen VSO E-nieuwsbrief speciale leerlingen Graag informeren wij u via deze e-nieuwsbrief over schoolzelfevaluatie voor SO en SBO, proeftoetsen VSO Dagbesteding en Arbeid, Hét Congres en nog veel meer. Stuur deze

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE HOBBEDOB

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE HOBBEDOB RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE HOBBEDOB School : Basisschool De Hobbedob Plaats : Weesp BRIN-nummer : 11UH Onderzoeksnummer : 92563 Datum schoolbezoek : 19 maart 2007 Datum vaststelling : 15

Nadere informatie

Resultaten eindtoets

Resultaten eindtoets Resultaten eindtoets 2015-2016 Dit rapport over de resultaten van de eindtoets (school) toont detailinformatie over de eindtoetsresultaten en schooladvies. De informatie is te gebruiken als sturingsinformatie.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK de Teldersschool Plaats : Leiden BRIN nummer : 15KV C1 Onderzoeksnummer : 274471 Datum onderzoek : 24 maart 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom Plaats : Almere BRIN-nummer : 23ZV Onderzoeksnummer : 126477 Datum schoolbezoek : 5 juni Rapport vastgesteld te Utrecht op 16

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Verrekijker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Verrekijker RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Verrekijker Plaats : Julianadorp BRIN-nummer : 15ZK Onderzoeksnummer : 124154 Datum schoolbezoek : 24 oktober 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op:

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij r.k.b.s. Thomas van Aquino

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij r.k.b.s. Thomas van Aquino RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij r.k.b.s. Thomas van Aquino Plaats : Sneek BRIN-nummer : 07VU Onderzoeksnummer : 124713 Datum schoolbezoek : 31 januari 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Openbare 9e Montessorischool De Scholekster

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Openbare 9e Montessorischool De Scholekster RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Openbare 9e Montessorischool De Scholekster Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 20TX Onderzoeksnummer : 121096 Datum schoolbezoek : 6 januari

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 110595 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN juni 2016 1 Inleiding 1.1 Achtergrond In 2012 heeft de toenmalige minister van Onderwijs het predicaat Excellente School in het leven geroepen om goed presterende

Nadere informatie

Handleiding beheertool mini-website

Handleiding beheertool mini-website Handleiding beheertool mini-website 2013 Salon Solution is onderdeel van Wiewathaar.nl Inleiding Klanten van Wiewathaar.nl kunnen hun mini-website bijhouden met de online beheertool. In deze handleiding

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Dr. Aletta Jacobsschool Plaats : Arnhem BRIN nummer : 19VP C1 Onderzoeksnummer : 272495 Datum onderzoek : 21 januari 2014 Datum vaststelling : Pagina 2 van

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein. : 's-gravenhage

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein. : 's-gravenhage RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26AY Onderzoeksnummer : 124872 Datum schoolbezoek : 24 January 2012 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij C.b.s. De Noordkaap. : Uithuizermeeden

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij C.b.s. De Noordkaap. : Uithuizermeeden RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij C.b.s. De Noordkaap Plaats : Uithuizermeeden BRIN-nummer : 05XE Onderzoeksnummer : 126684 Datum schoolbezoek : 16 juli 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TOUWLADDER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TOUWLADDER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TOUWLADDER Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 05JG Onderzoeksnummer : 119309 Datum schoolbezoek : 20 mei 2010 Rapport

Nadere informatie

Rapportage Eindresultaten 2011

Rapportage Eindresultaten 2011 Rapportage Eindresultaten 2011 Wat zijn de prestaties van onze scholen? Colofon datum 21 oktober 2011 auteur Jan Vermeulen status Definitief pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 Inleiding pagina 3 2 Hoe normeert

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Hoeksteen Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 12PF Onderzoeksnummer : 123553 Datum schoolbezoek : 8 september 2011 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 OBS REMBRANDT School: openbare basisschool Rembrandt Plaats: Akersloot BRIN-nummer: 04GB Onderzoeksnummer: 103497 Datum uitvoering

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. c.b.s. Het Krijt

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. c.b.s. Het Krijt RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK c.b.s. Het Krijt Plaats : Assen BRIN nummer : 27BM C1 Onderzoeksnummer : 195929 Datum onderzoek : 14 mei 2013 Datum vaststelling : 27 juni 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool De Brugge

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool De Brugge RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool De Brugge Plaats : Ede Gld BRIN nummer : 23PT C1 Onderzoeksnummer : 277747 Datum onderzoek : 9 september 2014 Datum vaststelling : 11 november 2014

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL OP DE HORST

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL OP DE HORST RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL OP DE HORST School : Basisschool Op de Horst Plaats : Groesbeek BRIN-nummer : 06PF Onderzoeksnummer : 93930 Datum schoolbezoek : 14 mei 2007 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. basisschool De Meander

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. basisschool De Meander RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij basisschool De Meander Plaats : Hendrik-Ido-Ambacht BRIN-nummer : 12GN Onderzoeksnummer : 120272 Datum schoolbezoek : 7 oktober 2010 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. p.c.b.s. "De Arke"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. p.c.b.s. De Arke RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK p.c.b.s. "De Arke" Plaats : Burgum BRIN nummer : 09MX C1 Onderzoeksnummer : 276111 Datum onderzoek : 5 juni 2014 Datum vaststelling : 17 september 2014 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Het Accoord

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Het Accoord RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Het Accoord Plaats : Zwijndrecht BRIN-nummer : 15VH Onderzoeksnummer : 122130 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Breda

Nadere informatie

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse Haal het maximale uit de TMA 360º fb competentieanalyse Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HEYSTER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HEYSTER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HEYSTER School : basisschool De Heyster Plaats : Hoensbroek BRIN-nummer : 09LU Onderzoeksnummer : 108031 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR School : Basisschool De Troubadour Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 04QY Onderzoeksnummer : 79475 Datum schoolbezoek : 1 juni 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO Rehoboth Plaats : Rijswijk Zh BRIN nummer : 19HH C1 Onderzoeksnummer : 271891 Datum onderzoek : 4 februari 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PRINS WILLEM ALEXANDER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PRINS WILLEM ALEXANDER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PRINS WILLEM ALEXANDER School : basisschool Prins Willem Alexander Plaats : Sprang-Capelle BRIN-nummer : 06EJ Onderzoeksnummer

Nadere informatie