2. Mededelingen Stemcommissie: Sanne Hogesteeger en Bregje Schreuders Aanwezig: 33

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. Mededelingen Stemcommissie: Sanne Hogesteeger en Bregje Schreuders Aanwezig: 33"

Transcriptie

1 Agenda Halfjaarlijkse ALV van Itiwana, 20 e bestuur 18 april 2013, 19.00u Locatie: FSW 1A21 1. Opening uur 2. Mededelingen Stemcommissie: Sanne Hogesteeger en Bregje Schreuders Aanwezig: Vaststellen agenda 4. Goedkeuren notulen Beleids-ALV Voor: 7 Tegen: 1 Onthouden van stem: Behandelen Halfjaarlijks Verslag Commissies: Er zijn wat veranderingen geweest in commissie samenstelling. Er zijn een aantal mensen gestopt met hun commissie werk. Dit zijn Willliam van Voorbergen, Floor Hendrik en Gideon van Engelenhoven, Eva van der Kolk en Annnemijn Bos. Zie voor uitgebreider verslag het halfjaarlijks verslag in. Daarnaast heeft het WDO een aantal nieuwe aanwinsten voor het nieuwe bestuur.

2 Nadia Teunissen licht haar halfjaarlijks verslag toe: - Er zijn veranderingen en plannen voor voorlichtingsactiviteiten. Dit jaar hebben we het EHBLO gehad, wat we volgend jaar zo vroeg mogelijk in het begin van het studiejaar willen organiseren omdat e studenten op dat moment meer gemotiveerd en meer behoefte hebben aan deze EHBLO dan wanneer zij al halverwege zijn met hun werk. - De presentatie van Itiwana tijdens de open dag is eruit gehaald. Het waren volgens het departement teveel mensen in korte tijd voor deze open dag. Nadia Teunissen wil dit graag terug zien te krijgen. - Lustrumcommissie is opgestart, dit punt zal besproken worden in het discussieblok. - Fotocommissie is opgesteld, dit punt zal net het vorige punt verplaatst worden naar het discussieblok. Reacties en/of vragen: Femke Gubbels: Wil graag meedenken over de presentatie en promotie van Itiwana bij potentieel nieuwe leden. Itiwana presenteren bij een meeloopdag zoals gister werkt waarschijnlijk beter dan bij een open dag voor een groep die er nog helemaal niks van weet. Daar werkt het hoogstwaarschijnlijk verwarrend. Merel de Schepper licht haar halfjaarlijks verslag toe: - Merel is bezig met het financieel overzicht van het lustrum. - De financiële administratie van Itiwana is goed op orde. - Zij vormt een goed aanspreekpunt voor commissieleden, met name voor de penningmeesters. - Merel heeft een onderzoek naar andere boekhoudsystemen nog niet volledig gedaan. Ze heeft samen met Pepijn de Wit eerst het ledenbestand op orde gebracht voordat zij op zoek ging naar nieuwe software. - Aan de mogelijkheid tot online inschrijven wordt gewerkt, dit hangt samen

3 met wat er met de boekleverancier wordt afgesproken. - Ze houdt contact met de andere studieverenigingen. - Het mentoraat is nu bezig met een clubhuis zoeken voor het eerstejaarsweekend van volgend jaar. Dit jaar zal het eerstejaarsweekend nog plaatsvinden in België, net als vorig jaar. Reacties en/of vragen: Anna de Keijzer: was dit niet omdat we een activiteit in het buitenland moesten hebben om geld te krijgen voor de vereniging? Merel de Schepper: Nee, dit maakt niet uit. Simone de Boer: Valt de nieuwe locatie dan goedkoper uit? Femke Gubbels: geeft aan dat het jaar ervoor goedkoop was en dat het in verhouding is met de andere jaren is. Pepijn de Wit licht zijn halfjaarlijks verslag toe: - Pepijn heeft enige overlap met Merel wat betreft punten die toelichting vereisen. Pepijn is bezig geweest met het ledenbestand opschonen, voor zover hij weet is iedereen nu in de juiste groepen ingedeeld, is alles volledig gemaakt en hebben we van iedereen die hij kan bereiken de juiste gegevens. - Het zoeken naar een nieuw ledenbestand en/of administratie software is eigenlijk niet nodig voor een kleine vereniging als Itiwana. PC Leden is een goed programma, wanneer alles juist is ingesteld en ingevuld. - Met de reiscommissie gaat het goed. De commissie ligt op schema en alles past binnen het budget. Reacties en/of vragen: Simone de Boer: wat is puntje 9 precies? Pepijn de Wit: dat is hoe het digitale contact ( ) verloopt. Bregje Schreuders: Handje bij punt 15 mag gewoon vinkje zijn. 6.

4 Jemma Middleton licht haar halfjaarlijks verslag toe: - Het contact met StudyStore verliep in het begin goed. Maar na de boekenactie is dit veranderd. Facturen komen te laat, communicatie gaat niet goed. Dit gaat geëvalueerd worden met StudyStore. Daarnaast waren de juiste contactgegevens niet altijd duidelijk. - Jemma wil de boekverkoop makkelijker maken. Hoe dit gedaan gaat worden ligt onder andere aan Studystore, het kunnen controleren van studenten en het lid zijn van Itiwana en de voorwaarden voor betalen via ideal. - De educom is bezig met een stemsysteem voor de activiteit in september. Leden kunnen stemmen op een thema voor een activiteit van de educom. - Jemma is op zoek naar nieuwe boekleverancier: NewClicks. Dit komt terug in het discussieblok en is ook na te lezen in het halfjaarlijks verslag. Siddiq Raams licht zijn halfjaarlijks verslag toe: - Acticom: Het penningmeesterschap in deze commissie is gewisseld. Ruben Reus heeft het overgenomen van Annemijn Bos. Van de nieuwe activiteiten is er eentje al uitgevoerd. - ICA: Heeft zich zoveel mogelijk aan de handleiding gehouden. Er was de eerste keer een beetje tijdsnoot, vandaar de fout op de voorkant. Voor de tweede ICA is meer tijd genomen om dit soort fouten te voor komen. Eva schouten licht haar halfjaarlijks toe: - Alles is goed gegaan. - MEDIAWANA werkt weer!! Eva gaat nog kijken naar een iets betere manier om ermee te werken. - Bulletin: Rubriek nazorg: waaruit kwam dat antropologen.nl misschien een samenwerking wil. Daar kan verder nog niet veel over verteld worden. Reacties en/of vragen: Bregje Schreuders: Loopt de app een beetje? Heeft het nut? Is het geen spam?

5 Eva Schouten: Nee er is geen spam. Alles komt in één keer aan. Het is verder geen interactieve app. Neemt ook geen ruimte in op telefoon. Anna de Keijzer: Is er een financiële bijdrage van antropologen.nl? Eva Schouten: Nee maar de samenwerking kan zeer nuttig zijn. Femke Gubbels: nog even over de app: Ik heb 1 testberichtje gekregen, daarna nooit meer. Klopt dit of ligt dat aan mij? Eva Schouten: Er is vaker een bericht uitgestuurd. Sanne Hogesteeger: Misschien kan er nog vaker een berichtje komen via de app? Eva Schouten: Misschien is dat iets om hier te peilen? Sanne Hogesteeger: Je hoeft niet bang te zijn dat het spam wordt als je elke week een berichtje stuurt in vergelijking met facebook. Nena Bode: Ik merk er te weinig van, kunnen het ook niet aanbieden vanuit de acquisitie. Eva Schouten: Er kan niet veel meer gebeuren dan berichtgeving. Nena Bode: Gewoon iets vaker een bericht/melding via de app eruit gooien. Nadia Teunissen: Dus er moet meer gestuurd worden via de app. Concluderend± 1x in de week kan nu misschien een berichtje gestuurd gaan worden. Eva wil dit wil gaan doen. Simone de Boer: Er was sprake van een ledenaccount voor Mediawana. Hoe zit dat hiermee? Eva Schouten: Ik ga daar nu dingen mee doen. Ik kan nu eindelijk in Mediawana. Simone de Boer: Wat is puntje 8, kalender maken? Eva Schouten: Dat was voor betrokkenheid, dat is in het bulletin uitgevoerd. Simone de Boer: Itiweek: Vind het international berichtje kort en onopvallend. Eva Schouten: Daar wordt nog over nagedacht hoe we dat misschien beter kunnen doen. Het is lastig om echt alles in het Engels te zetten.

6 Simone de Boer: Er wordt wel veel niet-itiwana ingezet. Nadia Teunissen: Concluderend: Er zijn meer mensen die teveel niet-itiwana berichtjes in de Itiweek vinden staan. Het moet minder herhaald worden. (Iris van Genuchten komt binnen: 19:42 uur) Mieke Zaal licht haar halfjaarlijks verslag toe: - Er wordt gebrainstormd hoe meer master leden bereikt kunnen worden. - De sponsorbrochure is er en kan gedrukt worden. - Contact met de Lassa: zouden meer kennis met elkaar uitwisselen maar de besturen hebben het te druk om zich hier echt mee bezig te houden. - Donaties en extra leden: De AA heeft donaties gekregen op de ouderavond, deze zijn speciaal voor het lustrum geworven. - Sponsors krijgen die duurzaamheidgericht zijn, is niet nog gelukt. - Alumni bestand doorvoeren kan nog meer aandacht krijgen omdat er verkeerde lijsten van het secretariaat zijn aangeleverd. Reacties en/of vragen: Bregje Schreuders: Hoe gaat het met de AA zelf? Mieke Zaal: Gaat goed, het geeft nog wel eens wat struggles met de kleine commissie. Vergaderingen plannen gaat nog wel eens lastig. Simone de Boer: Ben wel benieuwd hoe je creatief sponsorgeld hebt verworven? Mieke Zaal: Tegoed bij een feestwinkel bijvoorbeeld. 7. Behandelen van het Financieel Halfjaarlijks Verslag - Grootste deel van de contributie komt volgend studiejaar weer. - Het Sponsorgeld van Studystore duurt wat langer voordat het binnen is. - Er zijn drie nieuwe donateurs. - Punt 7,8 en 9 zijn reserveringen door vorige besturen voor lustrum

7 commissie. Sanne Hogesteeger: Waar bestaat het geld van de acquisitie uit? Mieke Zaal: Afrikadag en Europass. Merel de Schepper: Er is nog meer toegekend door Tunafish maar dat is nog niet binnen. Mieke Zaal: Elke maand krijgen we 15 van tunafish. Zij maken dit over op moneybookers. Om dat geld van daar over te maken naar de Itiwana rekening betaal je 2 euro dus we verzamelen daar het bedrag en innen dit aan het eind van het jaar. Uitgaven: - De acticom heeft relatief weinig uitgegeven door de winst van het gala. - Het bulletin heeft iets meer dan gepland uitgegeven door de drukker die duurder is geworden. - Geld van de Lassa komt eraan. Merel geeft een opsomming van de uitgaven. Dit kunt u terugvinden in het halfjaarlijks financieel verslag. Reacties en vragen: Maarten: Ik vind het onduidelijk hoe het gegaan is met het overzetten van de mentoraat rekening. Ik neem aan dat dit niet elk jaar zo gebeurd? Merel: Nee dat klopt, de penningmeester is ermee gestopt en moest er iets geregeld worden omdat William van Voorbergen in India zit. Je krijgt een gratis betaalpas. Simone de Boer: Volgens mij klopt er iets niet. Punt 8. Merel de Schepper: Het gerealiseerde bedrag moet ook op 267,34 euro. Merel gaat hier naar kijken.

8 Bij de commissies gaat alles goed. De acticom had alleen een klein kasverschil van 7,21 euro. GOEDKEUREN VAN HET FINANCIEEL PLAN mits punt 8 van uitgaven vorig jaar op gerealiseerd wordt gezet: Voor: 31 Tegen: 0 Onthoud zich van stem: 3 (Irene Leibrand en Femke Gubbels gaan weg: 19:59 uur) 8. Pauze 9. Zorgvuldigheid - We zijn bezig met het verbeteren van de zorgvuldigheid zoals spelling en het bezorgen van de goede brieven. Er zijn nu overal dubbele checks op spelling en drukken zoals bij het bulletin en de ICA. - Daarnaast zal het briefverkeer afgeschaft worden en via de mail gedaan worden. Reacties en/of vragen: Marloes Bosch: Kan dat volgens statuten? Nadia Teunissen: Volgens de statuten moet iets schriftelijk verstuurd worden. Volgens het juridisch woordenboek valt een mail daar ook onder. 10. Lustrumcommissie - Eerst de leden inslaan voor de Lustrumcommissie. Tommie Metselaar - Lid Gala Marsha den uil Secretaris Merel van der Padt: Lid congres

9 Vienne: - Lid promotie Anna de Keijerzr: Lid gedenkboek Stephanie Ratcliffe: Penningmeester Nadia Teunissen: Lid Acquisitie Iris van Genuchten: Voorzitter - Opzet lustrum Iris van Genuchten: De grote activiteiten zullen zijn: - WDO activiteit - Gedenkboek maken: Alle leden (die willen) komen daar in. Voorzitter WDO en Itiwana etc. worden gevraagd een bijdrage te leveren. De geschiedenis van WDO en Itiwana komt erin. - Congres: wordt georganiseerd samen met departement. Merel van der Padt en Iris van Genuchten, Jan Jansen, Erik Bahre en Kim van Drie regelen dit. Deze commissie gaat binnenkort van start. Tijdens dit congres wordt veel reclame gemaakt voor het gala. Het lustrumgala wordt grootster dan normaal. Inbreng van leden is hierin van belang. Misschien een liveband. Om voor alumni aantrekkelijk te maken willen we een alumni diner houden. Zo worden ze er zoveel mogelijk bij betrokken. We willen ook een enorme pubquiz organiseren samen met het WDO. Tijdens deze pubquiz willen we het gedenkboek presenteren. Thema en kleuren worden nog bekend gemaakt. -Dinner/lunch zal de dag na gala gehouden worden. Vragen? Bregje Schreuder: Mensen die dit graag willen, komen in het boek? Iris van Genuchten: Heeft een brief opgesteld. Die krijgen alle itiwana leden waarin wordt aangegeven waarin staat dat we graag een foto van ze willen, quote, anecdote etc. Als men niks opstuurt, kom je er niet in. Femke Gubbels: Komen daar ook de aankomende eerstejaars in?

10 Iris van Genuchten: JA, het frame moet er staan. Tijdens boekenactie en eerstejaarsweekend zal dit aan de nieuwe eerstejaars gevraagd worden. Sanne Hogesteeger: Gaat dit ook over alumni leden? Anna de Keijzer: Nee, alleen de aankomende alumni. Marloes Bosch: Waarom niet Alumni? Dit heeft toch juist betrekking op hen. Nadia Teunissen: Dat is een goed idee, daar hebben we nog niet eens over nagedacht. Sanne Hogesteeger: Gaan we de kosten nog bespreken? Nadia Teunissen: We hebben een begroting opgesteld. Een gedenkboek is goed voor sponsorwerving. Het wordt breder verspreid dan normaal. We zijn uitgegaan van de duurste versie dus het kan alleen maar meevallen. Het moet haalbaar zijn. Anders denken we nog aan een bijdrage te vragen aan de leden. Iris van Genuchten: DB kan bijdrage leveren. Marloes Bosch: Wat is heel veel geld van DB voor het congres? Iris Genuchten: Dat kan ik niet definiëren. Marloes Bosch: mag het sluizen naar iets anders dan het congres? Iris van Genuchten: Nee. Simone de Boer: Kijk je naar wat binnenkomt qua smoelen en ga je het daarmee doen? Je gaat niet extra pushen als je weinig aanmeldingen hebt? Nadia Teunissen: Nee we gaan niet pushen Bregje Schreuders: Stel dat je er maar 10 hebt. Nadia: Dan zullen we wel extra ons best doen dat mensen gaan reageren. Simone de Boer: In wat voor tijdbestek gaat alles van het lustrum gebeuren? Nadia Teunissen: in het eerste semester, september tot december jaar daarna. Nadia Teunissen: Ik heb zelf nog een vraag aan de ALV over het beginjaar van Itiwana. Wij zijn uitgegaan van 1993 toen het idee geboren werd, maar in

11 1994 ging het eerste bestuur pas van start. Bregje Scheuders: ik denk 1993 Iris van Genuchten: wat zegt Igor hierover? Nadia Teunissen: 1993 wordt gezien als de oprichting, maar Igor zat niet in het eerste bestuur. Dus we doen hem een beetje eer aan om 1993 als begindatum te kiezen. WE STELLEN DUS 1993 IN ALS BEGIN DATUM. 11. Discussieblok Technisch voorzitter: Bregje Schreuders. - Fotocom (Zie projectplan fotocommissie) Vragen of opmerkingen Simone de Boer: Is de fotocommissie degenen die ze op mediawana zet? Nadia Teunissen: we kijken even wat het handigst is. Dan moeten ze eerste ingewerkt worden. Marit Janssen: De fotocommissie zou het WDO kunnen helpen Nadia Teunissen: Ik denk dat het goed is om samen te werken. Sanne Hogesteeger: Ik vind het een goed idee. Ik vroeg me alleen af hoe je mensen van de fotocommissie zichtbaar maken? Kleding ofzo? Nadia Teunissen: Bij het gala hadden we bijvoorbeeld een fotohoek. Op gewone feestjes is het handig om iets herkenbaars te maken, dat het vooraf genoemd wordt of dat ze kleding dragen. Femke Gubbels: Al je niet op de foto wil weet je bij wie je moet zijn. Maar ik denk dat je het ook andersom in de gaten moet houden. Dat de fotograaf weet wie hij wel of niet kan fotograferen. Nadia Teunissen: ja goed ideee. Nena Bode: Ik kreeg een persoonlijk bericht na het gala. Maak duidelijk wie de foto heeft gemaakt.

12 Simone de Boer: Neem een vaste fotocommissie outfit te hebben. Nadia Teunissen: moeten even kijken hoe we dit invullen. Anna de Keijzer : Zien we een openbare of beveiligde site? Nadia Teunissen: Nu is Mediawana nog openbaar, we zijn bezig met uitzoeken of er mogelijkheden zijn voor afschermen. Eva Schouten: Daar valt nog over te discussiëren, het is voor nieuwe of aankomende leden leuk als ze foto s kunnen zien. Nadia Teunissen: Er komen sowieso geen gênante foto s op Mediawana. Anna de Keijzer: Is dit met terugwerkende kracht? Eva Schouten: Dat kan, als je en berichtje stuurt kunnen we de foto s eraf halen. Nena Bode: Zorg dat er niet op gereageerd kan worden met namen. Nadia Teunissen: Dat zullen we zeker mee nemen. (Femke en Irene gaan nu pas weg: 20:34) Lizet Wesselman: Is het een idee om mediawana eerst helemaal op te schonen. Facebook te checken en overzetten. Eva Schouten: alles staat op Mediawana wat we op de computer hadden. Ik ga zorgen dat Mediawana als enige alle foto s heeft. We moeten eerst alle foto s van facebook krijgen. Stephanie Ratcliffe: Itiwana doeleinden, wat zijn dat? Nadia Teunissen: Bijvoorbeeld voor tijdschriften of gedenkboek en dus ook de website/kalender. Hier kan iemand bij inschrijving bij Itiwana al bij tekenen. Stephanie Ratcliffe: Het gaat erom hoe je ergens in staat. Er zit een verschil in genante foto s en waar je het allemaal in zet. Nadia Teunissen: Zoals al vermeld is, houden we daar uiteraard rekening mee. Daarbij kun je dus altijd nog aangeven of je wel of niet wil welke foto er van jou wordt gebruikt.

13 Nena Bode: Simone is altijd hard bezig geweest met foto s verzamelen en op de pc te zetten. Ik wist niet waar ik ze moest zoeken. Misschien is het een idee om eeen campagne te maken om iedereen naar het hok te laten komen met fotos die we nog niet hebben. Yara Maljers: We moeten wel in kunnen schatten wat we wel of niet kunnen gebruiken. Jemma Middleton: Misschien bij grote dingen als het gedenkboek een check kunnen doen? Stephanie Ratcliffe: Ja precies. Sanne Hogesteeger: Goed om bij nieuwe leden dit te laten tekenen enzo. Het lijkt me moeilijk om daar hele sterke nuances in kan maken. Het is makkelijker om een ja of nee optie te hebben. Simone de Boer: Is het niet handiger om een foto archief aan te leggen? Eva Schouten: Dat gaan we zeker doen. Siddiq Raams: We laten nu nieuwe leden tekenen maar hoe zit het met huidige leden? Nadia: Hiervoor zullen we een mail rondsturen. Nena Bode: Ik heb mijn twijfels met het attenderen bij nieuwe leden. Het wordt een meer discutabel punt wanneer je er veel aandacht gaat hechten. Nadia Teunissen: Ook al weet je het van tevoren, het zijn vaak dingen waar mensengeen aandacht aan besteden en weinig problemen mee hebben. Marloes Bosch: Terugkomend op het archief. Het is toch zo dat die bestanden steeds groter worden. Simone de Boer: Dat lukt wel. Er is genoeg ruimte op de externe harde schijf. Marloes tweede punt: Hoe doen ze dit bij het labyrinth? Nadia Teunissen: Dat weet ik niet. Ik weet dat sommige studentenverenigingen daar geen privacy beleid voor hebben. Tommy Metselaar: Nieuwe leden worden dus op de hoogte gesteld bij

14 inschrijving, en een mail onder huidige leden. Hoe zit het met intro s? Nadia Teunissen: Daar moet je dan zelf je intro s op attenderen zodat ze dit weten. Het wordt te ingewikkeld om daar ook nog op te letten. Daarbij zijn het niet onze leden. STEMMING FOTOPLAN, 33 mensen Voor: 31 Tegen: 1 Onthouden: 1 DE FOTOCOMMISSIE IS AANGENOMEN Nadia Teunissen: We laten de fotocommissie officieel inslaan en van start gaan in het nieuwe verenigingsjaar. Sann Hogesteeger: Ga je de huidige mensen wel een commissiebedankje geven voor dit jaar? Nadia: Daar zijn we nog niet over uit. - Mentorenplan (Zie mentorenplan voor uitleg) Vragen Vienna Beenhakker: Stel die mentoren gaan eten met hun groepje, moeten ze dit uit eigen zak betalen? Nadia Teunissen: Ik denk dat je dat onderling kan splitten. Iedereen betaalt een deel. Eten moet je toch. Lizet Wesselman: Die mentorenborrel? Wat houdt het in en wat is de meerwaarde? Nadia Teunissen: Wij denken dat als je echt een datum prikt om mentoren hun groepje mee te nemen dat dat beter werkt, er zullen dan meer mensen komen. Ik denk dat het de drempel om naar de borrel te komen verlaagd. Lizet Wesselman: Dus een gewone borrel maar met meer mensen.

15 Nadia Teunissen: Ja. Yara Maljers: Wie zijn taak is het om mentoren te zoeken. Nadia Teunissen: Het mentoraat zal dit gaan doen. Yara Maljers: Je moet mensen hebben die meer tijd eraan willen besteden. Weet het mentoraat hier al van? Nadia Teunissen: Nee, we wilden het plan eerst hier peilen. De functie omschrijving van een mentor wordt uitgebreider maar zal niet veel extra werk opleveren. Marloes Bosch: worden er weer duo mentoren opgesteld? Want een duo bestaat vaak uit vrienden die uiteindelijk meer met elkaar bezig zijn dan met de groep. Waar leg je de grens bij het motiveren als sommigen niet bij een mentor willen. Siddiq Raams: Dat kunnen mensen zelf aangeven, niks is verplicht. Marloes Bosch: kun je dit bij voorbaat al aangegeven? Nadia Teunissen: Ja. Jemma Middleton: We kunnen dan aan het begin vragen of je er trek in hebt, misschien boeit het ze niet en willen ze met rust. Anna de Keijzer: Normaliter gaan mentoren mee met EJW? Dit jaar gaan minder mentoren mee? Merel de Schepper: Daar is nog niks over bekend. Mieke Zaal: Vorig jaar hadden we er 27 mee, dat is wat overdreven. Er gaan er minder mee ten opzichte van vorig jaar. Aukje Postma: Het mentoraat had het idee om gesprekjes te houden met bewustzijn creëren over wat we van hen verwachten. Nena Bode: Goed idee maar ik vind dat je je nog wel als duo moet kunnen opgeven omdat dit de motivatie kan vergroten. Merel de Schepper± Dat is wel het idee ja Stephanie Ratcliffe: Ik heb bij andere studieverenigingen gezien waar ze het voor een jaar hadden, drie keer per jaar een bijeenkomst maar na een tijdje werd het een beetje slappe boel. Misschien een semi gestructureerd plan maken. Mieke Zaal: Een planning maken is inderdaad goed.

16 Simone de Boer: Is het een idee om activiteiten studie gerelateerd te maken. Siddiq Raams: We hadden het idee om iedereen een mail te sturen, van hoe het met ze gaat met de studie etc. Dit gebeurd vanuit de mentoren. Nadia Teunissen: Als je goed gaat met de studie, kun je dus bijv. tweedejaars vakken volgen, dat soort advies zou je als mentor ook kunnen geven. Ze geven meer duidelijkheid over wat de mogelijkheden zijn met studeren. Simone de Boer: Je hebt dan wel een scheiding, van dat mensen wel info willen maar niet perse naar activiteiten wil en andersom. Jemma Middleton: Met het format dat we hadden ging het om hoe het met je studie gaat. Een goede begeleiding of samenwerking met Nina is dus een goed plan. Marit niest. Gezondheid. Iris van Genuchten: Goed om mailtjes te sturen. Misschien moeten de studiegerelateerde dingen iets meer geregeld worden met een bijeenkomst. Nadia Teunissen: Een mentoruurtje ofzo? Iris van Genuchten: Ja. Het is niet de bedoeling dat je alle eerstejaars naar tweedejaars vakken stuurt omdat er toch nog wel een plan zit achter het programma dat is opgesteld. Iemand kan zich ermee in de vingers snijden. Dus kijk er een beetje mee uit en maak dit duidelijk bij de mentoren. Nadia Teunissen: Ok, mocht er een dergelijke student tussen zitten kunnen we die beter door sturen naar Nina. Marloes Bosch: Enerzijds mentoren zorgen dat de eerstejaars enthousiast worden gemaakt voor Itiwana, maar hoe erg is het mentoraat vroeger bij het departement betrokken geweest? Iris Genuchten: mentoraat met Nina laten praten, Itiwana zet zich hiervoor in en is transparant. Mieke Zaal: Nina was verbaasd dat mentoren niet meer deden wat ze eerst deden. Dat is dit jaar niet meer gelukt om op te zetten maar dat gebeurd dus volgend jaar.

17 Iris Genuchten: Het mentoraat moet misschien eerst met Nina praten, profiel opzetten, en met Nina bespreken. Met alle op en aanmerkingen: Voor het goedkeuren mentorenplan: 31 Tegen: 0 Onthouden van stem: 2 - NewClicks Nadia Teunissen: Dit is eerder nog een voorstel, het hoeft nog niet goedgekeurd te worden. Problemen bij studystore, onduidelijke dingen, veel mailen, factuur is kwijt. G d door NewClicks, hebben met ze gesproken. Mannen die uit dezelfde sector kwamen, hebben bij studystore gewerkt, hebben de kennis. Hebben eigen bedrijf gestart en zijn boekenleverancier geworden. Beter begeleiden in het proces. Zij kunnen ons bieden: -Contract loopt af, als je niet opzegt loopt het een jaar door. Nu al April, dus kunnen het nu niet opzeggen. We krijgen 5% sponsoring over Engelstalige boeken. Hoeveel korting op boeken is onduidelijk, ze werken met verschillende boekenprijzen, onduidelijk welke bedragen dit zijn. Moeilijk te traceren. -Betaling te laat, factuur kwijt en rekeningnummer kwijt. -Afgelopen keer verschil in boeken, onduidelijk waar dit bedrage vandaan is gekomen. Moeten bedrag betalen. Gebeld met contactpersoon, staan open iets met het bedrag te doen, waarschijnlijk kwijtschelden. - Extra korting op Nederlandse boeken, helpen met draaiboek, sponsors aandragen. - Contract is al afgelopen, dus we moeten in november opzeggen van 2013, zodat je in mei 2014 over kan stappen. Komt er op neer dat dit het voorstel is, of dit kan.

18 Iris van Genuchten: Kan je naar boven scrollen? Naar verschil Nederlandse en Engelse boeken. Hoe zit dit? Siddiq Raams: verkoopprijs is met 12,5 korting en wij krijgen 5% korting. Iris: Weten jullie meer mensen die met hun werken? Nadia Teunissen: MFLS werkt ook met hun. Over StudyStore weten we dat iedereen er vanaf wil. Jemma Middleton: Maar we zouden dus meer te weten kunnen komen over hoe het nu met MFLS gaat. Iris: Opvolger inwerken is handig om dit allemaal aan hun te vertellen, fouten etc. Maarten Vreeburg: Boeken worden goedkoper maar wordt de 5% berekend over boekprijs of omzet. Nadia Teunissen: maar dit maakt niet uit, aangezien we nieuwe sponsoring zouden krijgen. Maarten Vreeburg: weet je al dat dat goed komt, dat dit gelijk wordt getrokken? Nadia Teunissen: Dat hebben ze wel gezegd. Maarten Vreeburg: vervelend als de leden er op vooruit gaan en de vereniging achteruit. Jemma Middleton: Ja er staat ook in het contract dat ze met ons samen willen werken om te kijken naar nieuwe sponsors. Nadia Teunissen: Ze zijn hierheen gekomen en heb het meteen gevraagd. Ze konden dit meteen waarborgen zeiden ze omdat we er anders geen voordeel bij hebben. Marloes Bosch: Zoals ik het nu hoor is het erger dan eerst. Heb je dit onder de neus geschoven van StudyStore om hen te laten weten dat je weg wil. Kan helpen bij onderhandelen. Jemma Middleton: heb ik nog niet gedurft. Nadia Teunissen: Maar het is een keuze over geld of betere samenwerking. Sanne Hogesteeger: Zoek het geld uit. Voor een groot deel zijn we afhankelijk

19 van studystore. Breng het goed in kaart. Nadia Teunissen: Tot december de tijd om dit uit te zoeken. Simone de Boer: is dit sponsorgeld over niet- Nederlands talige boeken of niet-nederlandse uitgevers? Jemma Middleton: Weet dit niet zeker. Ik denk niet-nederlandstalig. Simone de Boer: Check dit! Bij studystore gaat het over de uitgevers namelijk. Marloes Bosch: Je krijgt geen sponsoring over Engels talige boeken van Nederlandse uitgever. Jemma Middleton: Ik ga vragen hoe dit zit. Simone de Boer: Kan opzeggen eerder dan 6 maanden van tevoren? Dit is handiger omdat het nieuwe bestuur het dan niet kan vergeten. Nena Bode: Kunnen zij alle aanbieden wat we nodig hebben? Jemma Middleton: Ik ga dit nog een keer checken. Weet het alleen van september. Iris van Genuchten: mijn punt was dat het zwart op wit staat, Marloes Bosch: als ze het niet kunnen leveren, dan mag je geen andere boekenwinkel aanbieden. Nadia Teunissen: dat mag sowieso, omdat ze geen uitgever zijn, zijn een tussenpersoon. Marloes Bosch: dus je kan Atleest als vaste sponsor vragen Nadia Teunissen: ja Marloes Bosch: Als ze het niet kunnen leveren, vind een gat in een contract met reclame maken en boekenleverancier. Nadia Teunissen: Newclicks, naast hun mogen we andere boekenwinkels promoten dus dat kan weer meer acquisitie opleveren. - Aparte rekening Acticom Siddiq Raams: regelmatige uitgaven en inkomsten. Nu doen we het elke keer via merel. Afgelopen tijd zijn er een aantal onduidelijkheden geweest. Het is lastig bij te houden, wat er dan precies is uitgegeven. Bij een groter evenement is het handig om een eigen pinpas te hebben om dingen ter

20 plekke te kunnen betalen. Dan hoeft merel niet per se tot het einde te blijven om alles af te ronden. De kosten voor een nieuwe rekening zijn niet hoog, ongeveer 3,75 per jaar. Sanne Hogesteeger: Inkomsten en uitgaven op die rekening? Siddiq Raams: Ja. Merel de Schepper: Er ligt ook af en toe veel geld in het hok. Dat is dan ook niet meer. Marloes Bosch: Ik denk dat het handig is om een eigen rekening te hebben maar ik zit nog in dubio, met openen en sluiten van rekeningen. Hoe zit het met aansprakelijkheid van persoonlijke rekeningen? Merel de Schepper: Marloes heeft het erover dat een particuliere rekeningen geen rekening van Itiwana is. Maar wie is dan verantwoordelijk? Het is misschien een idee om een contract op te stellen waar de aansprakelijkheid in wordt vastgelegd. Mieke Zaal: De aansprakelijkheid ligt nu bij merel van alle rekeningen die eigenlijk door anderen beheert worden. Simone de Boer: Omzetten is veel werk. Merel de Schepper: 3 maanden mee bezig geweest. Simone de Boer: Je moet als Itiwana penningmeester wel de controle houden. Je moet zorgen dat jij dan ook in de rekeningen kan. Merel de Schepper: dat kan dus niet. Simone de Boer: Grote geldbedragen overmaken misschien altijd met de Itiwana penningmeester doen. Marit Jansen: Waarom per se ING? Is er niet iets met ASN? Maarten Vreeburg: Ik heb daar wel eens naar gekeken. De spaarrekening van ons zit bij ASN. ING werkt het makkelijkst in de praktijk en is goedkoper. Marit Jansen: Rekening bij de ASN was maar een paar cent duurder of goedkoper. Er was een discussie over de gedachte achter de bank, ASN een goede bank. Iris van Genuchten: ASN heeft toch bijna geen kantoren? Dus contant geld droppen is moelijk.

21 Marloes Bosch: Een tijd geleden was er een discussie om alles bij de ING te doen, maar omdat we antropoloogjes zijn deden we spaargeld bij de ASN bank. Geen officiële goedkeuring voor nodig. - WDO Marit heeft het moeilijk gehad met WDO maar Nadia sprong bij en toen kwam er een vergadering met oud-wdo ers en is er een beetje nieuw leven ingeblazen. Er zijn nieuwe WDO ers met nieuwe geslaagde activiteiten. Veel animo voor bestuur WDO. Lustrumjaar evenveel geld insteken als Itiwana. GOEDKEUREN HALFJAARLIJKS VERSLAG met fotocommissie mits het plan voor de fotocommissie wordt uitgebreid en verbeterd, met de lustrumcommissie en het financieel verslag mits punt 8 van uitgaven vorig jaar op gerealiseerd wordt gezet: Voor: 33 Tegen: 0 Onthouden van stem: Evaluatie Bestuur en Itiwana tot op heden Nadia Teunissen: Wat vinden jullie van ons? Iris van Genuchten: Ik vind jullie fantastisch en je mag harder slaan met die hamer. Nadia Teunissen: Is tegen erosie, gericht op duurzaamheid. Bregje Schreuders mist de jasjes. Sanne Hogesteeger: ze wilden het informeel houden om de drempel voor leden te verlagen. Marloes Bosch: Strak strak in m n Iti pak pak. Sanne Hogesteeger: Wees wat positiever over jezelf. Zet wat minder handjes. Voor de rest super leuk. Hokdiensten zijn eigenlijk toch wel goed, daar was ik

22 eerst sceptisch over. Yara Maljers: applausje voor het super coole bestuur. 13. Nagekomen punten/w.v.t.t.k. Anna de Keijzer: Hoe zit het met de EJW film die ons is beloofd? Nadia Teunissen: Die heeft Kasper nog. Simone de Boer: Vorige ALV hadden we het over de website. Heb je het gevoel dat je het nu goed kan overdragen? Eva Schouten: Ja dat denk ik wel. We hebben nu wel een contactpersoon die ons helpt, naast Sean van der Steen. Grote veranderingen als Mediawana hebben we nog wel hulp bij nodig. Nadia Teunissen: deze jongen kan ons helpen het draaiboek duidelijk te maken. Marloes Bosch: Inzage in contract Studystore mag niet door buitenstaanders gelezen worden dus haal dit uit het verslag! 14. Sluiting 21:46 uur

Stemcommissie: Simone de Boeren Sanne Hogesteeger. Aantal Aanwezig: 19

Stemcommissie: Simone de Boeren Sanne Hogesteeger. Aantal Aanwezig: 19 Agenda Beleids-ALV van Itiwana, 20 e bestuur 13 december 2012, 18:15 Locatie: FSW, 1A37 1. Opening 18:31 uur 2. Mededelingen Openingsgrap: Het is groen en het zegt: ik ben een kikker? Een pratende kikker.

Nadere informatie

2. Mededelingen Ruben is ingeslagen als educom lid bij de wissel- ALV. Lyonne van Gaalen heeft zijn plek inmiddels overgenomen.

2. Mededelingen Ruben is ingeslagen als educom lid bij de wissel- ALV. Lyonne van Gaalen heeft zijn plek inmiddels overgenomen. Notulen Beleids- ALV van Itiwana, 21 e bestuur 11 december 2013, 19:00 Lokatie: FSW, 1A09 1. Opening 19.02 Ruben: Leuk dat jullie er zijn. Instellen stemcommissie: Julia Reijers en Maarten Vreeburg Aantal

Nadere informatie

2. Mededelingen Ruben: Onze nieuwe boekenleverancier Jongbloed is recentelijk failliet gegaan. Dit komt later ter sprake.

2. Mededelingen Ruben: Onze nieuwe boekenleverancier Jongbloed is recentelijk failliet gegaan. Dit komt later ter sprake. Notulen Wissel ALV van Itiwana, 21 e bestuur / 22 e bestuur 1 oktober 2014, 19.00u Locatie: Einstein, Nieuwe Rijn 19, 1. Opening 19.01 Yvonne leest openingsgedicht voor: Lieve, lieve oude schoenen, ik

Nadere informatie

verstuurd via de mail en zoals gebruikt in deze notulen. Josianne: Er zijn badges besteld voor de leden met daarop de naam van het lid en de

verstuurd via de mail en zoals gebruikt in deze notulen. Josianne: Er zijn badges besteld voor de leden met daarop de naam van het lid en de Notulen algemene ledenvergadering VCMS Nijmegen Genodigd Alle leden der VCMS Nijmegen Datum 07-10-2015 Locatie studiecentrum Radboudumc (precieze lokaal volgt) Aanvang 19:30 Aanwezigen: Josianne luijten,

Nadere informatie

1. Functieomschrijvingen

1. Functieomschrijvingen Beleidsplan Bestuur 2011 2012 1. Functieomschrijvingen Voorzitter De functie van Voorzitter wordt dit jaar bekleed door Erlijn Netz. De Voorzitter heeft zitting in het dagelijks bestuur van de vereniging

Nadere informatie

Bescherm je foto s met een watermerk

Bescherm je foto s met een watermerk Bescherm je foto s met een watermerk Het is vervelend wanneer een ander met je foto's aan de haal gaat. Je steekt er niet alleen tijd en moeite in maar ook wettelijk heb je rechten over je eigen foto's.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito October 30, 2013 Begripsbepaling: De Vereniging - de Studievereniging der Kennistechnologie Incognito te Maastricht De Statuten

Nadere informatie

Een andere grote taak die je op je zal nemen als secretaris is het notuleren van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen.

Een andere grote taak die je op je zal nemen als secretaris is het notuleren van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen. Voorzitter Als voorzitter leid je de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen. Tijdens de bestuursvergaderingen zorg je ervoor dat de vergadering gestructureerd verloopt, er goede conclusies

Nadere informatie

Notulen ALV 15-09-15. Aanwezig: Bestuur (4): Lisa Koks Judith Pel Emma Kabel Nynke van Leeuwen

Notulen ALV 15-09-15. Aanwezig: Bestuur (4): Lisa Koks Judith Pel Emma Kabel Nynke van Leeuwen Notulen ALV 15-09-15 Aanwezig: Bestuur (4): Lisa Koks Judith Pel Emma Kabel Nynke van Leeuwen Kandidaatsbestuur (5): Sara Corbey Merel de Beer Steven Lindelauff Stijn Voet Ali Yurtseven Leden: Melle Koletzki

Nadere informatie

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur Inleiding Uiterst rustig, zo kan dit jaar beschreven worden. Qua acitiviteiten dan, binnen het bestuur was het alles behalve rustig. Er vond een groot aantal wisselingen plaats. Dat kan dat eerste ook

Nadere informatie

Handleiding Sponsoring

Handleiding Sponsoring Handleiding Sponsoring Tom Janmaat Commissaris Extern 2013 2014 November 2013 Naar oudere versies uit 1998, 2001 en 2010 Inleiding Je hebt nu de officiële SpoCie-handleiding-voor-Commissies in handen.

Nadere informatie

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Begroting 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester Vice-voorzitter

Nadere informatie

ITIWANA Jaarverslag 2014-2015 Studievereniging der CA/OS

ITIWANA Jaarverslag 2014-2015 Studievereniging der CA/OS ITIWANA Jaarverslag 2014-2015 Studievereniging der CA/OS Studievereniging Itiwana Telefoonnummer: 071-5274025 Wassenaarseweg 52 (Kamer SB-07) IBAN: NL67 INGB 0006 2396 97 2333 AK Leiden info@itiwana.org

Nadere informatie

Voorblad Wat is geld?

Voorblad Wat is geld? Voorblad Wat is geld? Je hebt de test op de website van Nibud gedaan: http://service.nibud.nl/geldtypetest/ Welk geldtype ben je? Vind je dit zelf ook? Motiveer je antwoord. Beantwoord de volgende vragen

Nadere informatie

Beleidsplan ASCI 2012-2013

Beleidsplan ASCI 2012-2013 Beleidsplan ASCI 2012-2013 Voorwoord Met dit plan willen we inzicht geven in waar het bestuur komend studiejaar met ASCI naar toe wil. Het plan is onderverdeeld in 4 delen, te weten: Algemeen, Continuering,

Nadere informatie

ITIWANA Halfjaarlijks verslag 2014-2015 Studievereniging der CA/OS

ITIWANA Halfjaarlijks verslag 2014-2015 Studievereniging der CA/OS ITIWANA Halfjaarlijks verslag 2014-2015 Studievereniging der CA/OS Studievereniging Itiwana Telefoonnummer: 071-5274025 Wassenaarseweg 52 (Kamer SB-07) Girorekening: NL67 INGB 0006 2396 97 2333 AK Leiden

Nadere informatie

Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA

Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA Dit document helpt je om een actie voor ZOA op te zetten. Je kan met een maatschappelijke stage voor ZOA 15 tot 30 uur maken. Wat vind je in

Nadere informatie

Beleidsplan Kandidaatsbestuur 2014-2015

Beleidsplan Kandidaatsbestuur 2014-2015 Beleidsplan Kandidaatsbestuur 2014-2015 Algemene Ledenvergadering 2 oktober Klaas Wilts - Voorzitter Tineke Ellens - Secretaris Marlies Kok - Penningmeester Lotte Hermans - Commissaris Intern Mark van

Nadere informatie

FaculteitsVerenigingen Overlegorgaan Groningen

FaculteitsVerenigingen Overlegorgaan Groningen Agenda AVV (Algemene Verenigingen Vergadering) Datum: woensdag 22 april 2014 Tijd: 15:00 uur Locatie: 5111.0022 5 Aanwezigen: Ibn Battuta, P.S., Meander, IK, ODIOM, GLV Idun, Studiosi Mobilae, Societas,

Nadere informatie

Oprichtingsplan 2010/2011

Oprichtingsplan 2010/2011 Oprichtingsplan 2010/2011 Saxion Hogeschool Enschede, Juni 2010 Pag. 1 Inleiding Voor u ligt het oprichtingsplan voor studievereniging Construct, die de studies Bouwkunde en Civiele Techniek van de Saxion

Nadere informatie

PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT

PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT Jaimy Rademakers, Commissaris PR 2012-2013 Elza Kwekkeboom, Commissaris PR 2013-2014 Beste lezer, Voor je ligt het promotiebeleid van Magister JFT. Lees dit document zorgvuldig

Nadere informatie

Geacht bestuur, Mochten er nog vragen zijn dan kunnen jullie het SSA bestuur en specifiek de penningmeester altijd benaderen. Veel succes!

Geacht bestuur, Mochten er nog vragen zijn dan kunnen jullie het SSA bestuur en specifiek de penningmeester altijd benaderen. Veel succes! Geacht bestuur, Voor jullie ligt het nieuwe document voor het profileringsfonds van het bestuursjaar 2014-2015. In dit document zijn alle criteria, de puntentelling en de indeling van de map opgenomen.

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Molecular Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas

Nadere informatie

Trainershandleiding Brugklas Bikkels. Inkijkexemplaar

Trainershandleiding Brugklas Bikkels. Inkijkexemplaar Trainershandleiding Brugklas Bikkels versie 2014 Inhoudsopgave Introductie Organiseer je training Praktische tips De werkmap Powerpoint presentatie Ouderbrieven Draaiboek Bijeenkomst 1 Bijeenkomst 2 Bijeenkomst

Nadere informatie

Jobbersguide - 2015. Jobbersguide 2015 0

Jobbersguide - 2015. Jobbersguide 2015 0 Jobbersguide - 2015 Jobbersguide 2015 0 Introductie Jobbersguide Om ervoor te zorgen dat jij als Jobber succesvol aan de slag kan en niet tegen verrassingen aanloopt hebben wij deze Jobbersguide gemaakt.

Nadere informatie

A Eskwadraat commissievoorzittershandleiding

A Eskwadraat commissievoorzittershandleiding A Eskwadraat commissievoorzittershandleiding Studievereniging A-Eskwadraat Laatst aangepast door Abe Wits, 8 januari 2014 8 januari 2014 Inhoudsopgave 1 Vergaderingen plannen 2 2 Voorzitten vergaderingen

Nadere informatie

www.meestermichael.nl Gebruik van:

www.meestermichael.nl Gebruik van: Gebruik van: Aanmelden bij Gmail 1. Ga naar www.google.nl 2. Klik daar op Gmail: 3. Klik vervolgens op Aanmelden voor Gmail: 4. Let op: staat de taal op Nederlands? 5. In het volgende venster moet van

Nadere informatie

Takenblad Plusklas Ontdekken Periode 2 : Herfstvakantie tot kerstvakantie. Opdracht: Spoorzoekers Van wie is die vingerafdruk?

Takenblad Plusklas Ontdekken Periode 2 : Herfstvakantie tot kerstvakantie. Opdracht: Spoorzoekers Van wie is die vingerafdruk? Takenblad Plusklas Ontdekken Periode 2 : Herfstvakantie tot kerstvakantie Naam : Wat is de bedoeling? Opdracht: Spoorzoekers Van wie is die vingerafdruk? Er is een misdaad gepleegd! Een dief heeft de computer

Nadere informatie

LEERKRACHTGEDEELTE DOE-ACTIVITEIT: SMS. AMIRA EN ILIAS VAN MAART TOT MEI

LEERKRACHTGEDEELTE DOE-ACTIVITEIT: SMS. AMIRA EN ILIAS VAN MAART TOT MEI LEERKRACHTGEDEELTE DOE-ACTIVITEIT: SMS. AMIRA EN ILIAS VAN MAART TOT MEI Omschrijving van de activiteit De leerlingen lezen sms -jes van een verliefde jongere en bepalen aan de hand van de berichtjes het

Nadere informatie

Facebook voor beginners: aan de slag met een Facebook Bedrijvenpagina.

Facebook voor beginners: aan de slag met een Facebook Bedrijvenpagina. Facebook voor beginners: aan de slag met een Facebook Bedrijvenpagina. Auteur: Alle rechten voorbehouden 2012 Inhoud Introductie... 3 Wat is een bedrijvenpagina eigenlijk?... 4 Het aanmaken van een Facebook

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

Bewindvoering: hoe werkt het?

Bewindvoering: hoe werkt het? Bewindvoering: hoe werkt het? Samen je centen de baas JE HEBT EEN BEWINDVOERDER. EN NU? Een tijdje terug heb je ervoor gekozen om je geld samen met Mijn Geld en Zo te regelen. De rechter vindt dit goed.

Nadere informatie

Uitgeven. E-book over de mogelijkheden bij het uitgeven van je eigen boek. een boek om trots op te zijn!

Uitgeven. E-book over de mogelijkheden bij het uitgeven van je eigen boek. een boek om trots op te zijn! Uitgeven E-book over de mogelijkheden bij het uitgeven van je eigen boek. een boek om trots op te zijn! E-book Uitgeven Het kostte bloed, zweet en tranen maar het is ein-de-lijk af. Jouw manuscript is

Nadere informatie

HANDLEIDING WEBSITE WWW.MIJNBUURTWELZIJN.NL STICHTING BUURTWELZIJN INFO@MIJNBUURTWELZIJN.NL

HANDLEIDING WEBSITE WWW.MIJNBUURTWELZIJN.NL STICHTING BUURTWELZIJN INFO@MIJNBUURTWELZIJN.NL HANDLEIDING WEBSITE WWW.MIJNBUURTWELZIJN.NL STICHTING BUURTWELZIJN INFO@MIJNBUURTWELZIJN.NL Inhoudsopgave Contents... 1 AANMELDEN... 2 Welkom op onze site!... 2 Mijn Profiel... 3 Basis gegevens:... 3 Profiel

Nadere informatie

Informatie voor buddy s - Aanmelding, training en begeleiding

Informatie voor buddy s - Aanmelding, training en begeleiding Informatie voor buddy s - Aanmelding, training en begeleiding Aanmelding Als je belangstelling hebt om buddy te worden kun je je vrijblijvend aanmelden via onze website. We sturen je dan een contactformulier

Nadere informatie

BESTUURSFUNCTIES. Taken en verantwoordelijkheden

BESTUURSFUNCTIES. Taken en verantwoordelijkheden BESTUURSFUNCTIES Taken en verantwoordelijkheden Voorzitter Secretaris Penningmeester Commissie Wedstrijdzaken Technische Commissie Jeugdcommissie Interne Coördinator Mei 2012 VOORZITTER De taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Tips en Tricks voor sponsorwerving

Tips en Tricks voor sponsorwerving Tips en Tricks voor sponsorwerving Je gaat op bouwreis en maakt gebruik van de sponsortool, of je bouwt virtuele huisjes op Bouwmee, bijvoorbeeld omdat je voor Habitat meedoet aan een evenement. Alles

Nadere informatie

Hé jij daar! Bestuur doen is dus op vele manieren een waardevolle ervaring. Spreek gerust (oud-)bestuursleden aan als je nog vragen hebt.

Hé jij daar! Bestuur doen is dus op vele manieren een waardevolle ervaring. Spreek gerust (oud-)bestuursleden aan als je nog vragen hebt. 1 Hé jij daar! Ben jij aan het twijfelen om bestuur van Itiwana te gaan doen komend jaar? Dan moet je niet langer wachten en het zeker proberen. Een bestuur voegt heel veel toe aan je studententijd; je

Nadere informatie

Maak je eigen jaarbegroting

Maak je eigen jaarbegroting Maak je eigen jaarbegroting Inleiding Een begroting maken. Het woord begroting wordt normaal gesproken alleen gebruikt bij bedrijven en de overheid. Maar het is tijd om ook jouw budget dezelfde aandacht

Nadere informatie

Heyendaalseweg 141, N -1.280 6525 AJ Nijmegen SOFv@student.ru.nl www.ru.nl/sofv. beleidsplan van het. XIXe bestuur der

Heyendaalseweg 141, N -1.280 6525 AJ Nijmegen SOFv@student.ru.nl www.ru.nl/sofv. beleidsplan van het. XIXe bestuur der beleidsplan van het XIXe bestuur der 2009-2010 I. Inleiding II. Beleidsvisie III. Beleidsuitwerking IV. Begroting Pagina 1 van 6 I. Inleiding Geachte leden, Binnenkort treden wij als negentiende bestuur

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

College van Bestuur Lijst Calimero Dagtekening: 17 december 2014 Notitie Studeren in het buitenland

College van Bestuur Lijst Calimero Dagtekening: 17 december 2014 Notitie Studeren in het buitenland Adresgegevens Oude Kijk in t Jatstraat 39 9712 EB GRONINGEN E: contact@lijstcalimero.nl I: www.lijstcalimero.nl KvK Groningen 50004271 ING Bank NV 5061564 Aan: College van Bestuur Van: Lijst Calimero Dagtekening:

Nadere informatie

Inhoud. Reüniepakket. Bijlage I 9 Bijlage II 15 Bijlage III 17 Bijlage IV 19

Inhoud. Reüniepakket. Bijlage I 9 Bijlage II 15 Bijlage III 17 Bijlage IV 19 1 Inhoud 1 Voorbereiding 4 1.1 Begin tijdig met plannen 4 1.2 Bepaal de datum, locatie en tijdstip 4 1.3 Stel een reüniecommissie samen 4 1.4 Maak een actielijst na elke vergadering 4 1.5 Doe een aankondiging

Nadere informatie

Voorwoord. Kandidaatsbestuur Komma, Kim Evers. Irene Steens. Gaby Somers. Pagina 1 van 8

Voorwoord. Kandidaatsbestuur Komma, Kim Evers. Irene Steens. Gaby Somers. Pagina 1 van 8 Beleidsplan 2012-2013 Voorwoord Een nieuwe, frisse vereniging die bruist van interessante activiteiten en met een netwerk waar je op kunt bouwen. Dit is het beleidsplan van het eerste kandidaatsbestuur

Nadere informatie

Informatieboekje voor Duitse studenten

Informatieboekje voor Duitse studenten Informatieboekje voor Duitse studenten Over - Studievereniging Communiqué - Activisme in Nederland - Wonen in Nederland - Het Nederlandse onderwijssysteem - Interessante links - Nederlandse gewoontes -

Nadere informatie

Westerveld ruilt! HANDLEIDING ADMINISTRATIEPROGRAMMA LOCAL. aanbod wijzigen. Ook kun je veldkeien overschrijven, zoals geld bij internet-

Westerveld ruilt! HANDLEIDING ADMINISTRATIEPROGRAMMA LOCAL. aanbod wijzigen. Ook kun je veldkeien overschrijven, zoals geld bij internet- Westerveld ruilt! HANDLEIDING ADMINISTRATIEPROGRAMMA LOCAL EXCHANGE Met ons programma Local Exchange, afgekort LEX, kun je zelf je vraag en aanbod wijzigen. Ook kun je veldkeien overschrijven, zoals geld

Nadere informatie

Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960

Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960 Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960 Hoofdstukken: Pagina Doelstelling. Invulling. Uitgangspunten. 2 Organisatie en werkwijze. o Het bestuur 3 o Taken van het bestuur 3

Nadere informatie

Training. Vergaderen

Training. Vergaderen Training Vergaderen Halide Temel 1-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Opdracht Luciferspel 6 Theorie 7 Opdracht - Vergaderen 12

Nadere informatie

C.S.R. Delft Informatie Brochure

C.S.R. Delft Informatie Brochure C.S.R. Delft Informatie Brochure C.S.R. Delft Een studentenvereniging, bruisend, levend, actief en juist daarom interessant om te adverteren. In deze brochure laten wij u kennis maken met C.S.R. Delft.

Nadere informatie

Nieuw Nederlands Peil Nieuwsbrief 3 24 september 2013

Nieuw Nederlands Peil Nieuwsbrief 3 24 september 2013 Nieuw Nederlands Peil Nieuwsbrief 3 24 september 2013 "Het is te gezellig in de letteren, dat kan nooit goed zijn. Gerrit Komrij Om te beginnen Nu alle colleges weer volop bezig zijn, is een dag waarop

Nadere informatie

Tourist Info De Wolden

Tourist Info De Wolden Gratis reclame, aanbevelingen en tips voor jouw bedrijf door bezoekers Het is gratis reclame wanneer mensen op internet zetten dat ze in jouw zaak zijn. Nog mooier is het als ze er ook bijzetten dat ze

Nadere informatie

Profielpagina Wanneer je voor het eerst inlogt, kom je binnen op je profielpagina:

Profielpagina Wanneer je voor het eerst inlogt, kom je binnen op je profielpagina: Afhangen thuis Thuis of op het werk kun je op de website www.afhangbord.nl inloggen om bijvoorbeeld de baanbezetting te bekijken of de ledenlijst te bekijken. En je kunt nadat je bent ingelogd op deze

Nadere informatie

3 Hoogbegaafdheid op school

3 Hoogbegaafdheid op school 3 Hoogbegaafdheid op school Ik laat op school zien wat ik kan ja soms nee Ik vind de lessen op school interessant meestal soms nooit Veel hoogbegaafde kinderen laten niet altijd zien wat ze kunnen. Dit

Nadere informatie

Alles onder de knie? 1 Herhalen. Intro. Met de docent. 1 Werk samen. Lees het begin van de gesprekjes. Maak samen de gesprekjes af.

Alles onder de knie? 1 Herhalen. Intro. Met de docent. 1 Werk samen. Lees het begin van de gesprekjes. Maak samen de gesprekjes af. Intro Met de docent Wat ga je doen in dit hoofdstuk? 1 Herhalen: je gaat herhalen wat je hebt geleerd in hoofdstuk 7, 8 en 9. 2 Toepassen: je gaat wat je hebt geleerd gebruiken in een situatie over werk.

Nadere informatie

OR en socialmedia. MEDEZEGGENSCHAP in beweging, 6 maart 2015. Laura van Hofwegen InMedezeggenschap

OR en socialmedia. MEDEZEGGENSCHAP in beweging, 6 maart 2015. Laura van Hofwegen InMedezeggenschap OR en socialmedia MEDEZEGGENSCHAP in beweging, 6 maart 2015 Laura van Hofwegen InMedezeggenschap Programma 1. Inleiding 2. Ervaringen 3. Wensen, doelen en randvoorwaarden 4. Keuze medium 5. Korte berichten

Nadere informatie

Club van 50. Informatieboekje

Club van 50. Informatieboekje Inhoud Onderwerp Bladzijde De Club van 50 3 Inschrijfformulier Club van 50 5 Reglement Club van 50 7 2 Club van 50 Wat is de Club van 50 en wat doet de Club van 50? Voor veel mensen die V.V. Stellendam

Nadere informatie

september / oktober 2014

september / oktober 2014 september / oktober 2014 Foto s van de maand Hein Valk Michel Lucas De voorzetter Geen Stijl Al jaren probeer ik voornamelijk plezier te hebben in fotografie, zonder me om een eigen stijl te bekommeren.

Nadere informatie

FOTOREGELS. Uitleg en regels rondom het gebruik van foto s. Het auteursrecht. Als ik een foto koop, krijg ik dan ook de rechten op de foto?

FOTOREGELS. Uitleg en regels rondom het gebruik van foto s. Het auteursrecht. Als ik een foto koop, krijg ik dan ook de rechten op de foto? FOTOREGELS Uitleg en regels rondom het gebruik van foto s Over auteursrecht op foto s is bij consumenten wel eens onduidelijkheid. Soms kan dat tot vervelende situaties leiden voor zowel klant als fotograaf.

Nadere informatie

Evaluatie project webshop 2.0

Evaluatie project webshop 2.0 Evaluatie project webshop 2.0 Kim Krijt MM2A Kim Ik vind dat de productie erg goed is verlopen, wij hebben onderling geen problemen gehad. Ik vind dat er erg goed werk is geleverd. Als ik het vergelijk

Nadere informatie

MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas

MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas VERSLAG Vergadering: Medenzeggenschapsraad Nutsschool Zorgvliet Datum: Donderdag 25 september 2014 Tijd: 19.00-21.00 uur Plaats: School Aanwezig: Peter Molog,

Nadere informatie

Handleiding voor organisaties

Handleiding voor organisaties Inhoudsopgave Onderwerp Pagina 1. www.denhaagdoet.nl 1 2. Inloggen of account aanmaken 1 3. Account aanmaken 2 4. Het organisatieaccount 3 5. Mijn vacatures 3 6. Sollicitaties en sollicitanten 4 7. Mijn

Nadere informatie

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Life Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? De studie is pittig; zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie direct vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond

Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond (VGR) Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond De vergadering wordt geleid door dhr. Riekus Wolzak. Notulist is Jan

Nadere informatie

Leskaart 1. Een andere wereld. Opdracht: De poster moet minimaal de volgende informatie bevatten:

Leskaart 1. Een andere wereld. Opdracht: De poster moet minimaal de volgende informatie bevatten: Leskaart 1 Een andere wereld We bekijken een filmpje waarin Yolanthe bordelen in India bezoekt. Beantwoord voor jezelf de volgende vragen: Wat is je het meeste bijgebleven? Wat vond je het ergste om te

Nadere informatie

Visie en Beleid 2015-2016

Visie en Beleid 2015-2016 Visie en Beleid 2015-2016 21 e bestuur Koepel der Christelijke Studentenverenigingen Nijmegen Maaike Bollemaat - Voorzitter Amanda van der Heiden - Secretaris Daniël Petri - Penningmeester Evelien Flikweert

Nadere informatie

Geacht bestuur, Mochten er nog vragen zijn dan kunnen jullie het SSA bestuur en specifiek de penningmeester altijd benaderen. Veel succes!

Geacht bestuur, Mochten er nog vragen zijn dan kunnen jullie het SSA bestuur en specifiek de penningmeester altijd benaderen. Veel succes! Geacht bestuur, Voor jullie ligt het nieuwe document voor het profileringsfonds van het bestuursjaar 2014-2015. In dit document zijn alle criteria, de puntentelling en de indeling van de map opgenomen.

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

Inhoud. Mijn leven. ik regel mijn geldzaken

Inhoud. Mijn leven. ik regel mijn geldzaken Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Bewaren...5 Hoofdstuk 2 Administratie...7 Hoofdstuk 3 Inkomsten... 8 Hoofdstuk 4 Uitgaven... 10 Hoofdstuk 5 Sparen... 12 Hoofdstuk 6 Verzekeringen...15 Hoofdstuk 7 Begroting...

Nadere informatie

Informatiepakket TeMa-bestuur 2012-2013

Informatiepakket TeMa-bestuur 2012-2013 Informatiepakket TeMa-bestuur 2012-2013 Voorwoord Beste lezer, Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie binnen studievereniging TeMa. Voor je ligt het bestuur informatiepakket van TeMa.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 2014

Jaarverslag 2013 2014 Jaarverslag 2013 2014 Voorzitter der s.v. NOVA Secretaris der s.v. NOVA Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Ledenbestand... 5 Sponsoring... 6 Bedrijvendagen... 7 Word Pervert...

Nadere informatie

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen)

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) 1. Opening 2. Verslag secretaris 3. Verslag penningmeester 4. Bevindingen kascommissie en goedkeuring 5. Voorstel samenstelling

Nadere informatie

Welkom in Tilburg! Introductiegids zomer 2014. Academisch jaar 2014-2015. Mentorship System Tilburg School of Economics and Management

Welkom in Tilburg! Introductiegids zomer 2014. Academisch jaar 2014-2015. Mentorship System Tilburg School of Economics and Management Welkom in Tilburg! Introductiegids zomer 2014 Academisch jaar 2014-2015 School of Economics and Management Mentorship System Tilburg School of Economics and Management Inhoud Welkom op Tilburg University

Nadere informatie

Clientenraden UWV. Handleiding Website cliëntenraad-uwv.nl

Clientenraden UWV. Handleiding Website cliëntenraad-uwv.nl Clientenraden UWV Handleiding Website cliëntenraad-uwv.nl Versie: 19 juli 2011 Politiek Online Prinses Mariestraat 36 2514 KG Den Haag T: 070 362 97 97 F: 070 345 45 41 info@politiekonline.nl www.politiekonline.nl

Nadere informatie

Privacy instellingen voor Facebook Alles wat je op Facebook zet is openbaar. Wil je dat ook?

Privacy instellingen voor Facebook Alles wat je op Facebook zet is openbaar. Wil je dat ook? Privacy instellingen voor Facebook Alles wat je op Facebook zet is openbaar. Wil je dat ook? Inhoud Waarom hebben we dit gemaakt?... 3 De instellingen en de gevolgen ervan... 4 Het tabblad Privacy... 4

Nadere informatie

Bestuursjaar! Informatiepakket ZaZa-bestuur 2012-2013

Bestuursjaar! Informatiepakket ZaZa-bestuur 2012-2013 Bestuursjaar! Informatiepakket ZaZa-bestuur 2012-2013 Voorwoord Lief lid, Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie binnen ZaZa, de studievereniging voor studenten Nederlands in Groningen.

Nadere informatie

Concept WHAT S UP, LATER?!

Concept WHAT S UP, LATER?! Omgevingsverkenning Toen ik aan mijn vrienden vroeg hoe ze denken over later en pensioen was de eerste reactie van allemaal: nee ik denk alleen over nu na eigenlijk. Vervolgens zei ik dat ze later als

Nadere informatie

Wil jij minderen met social media?

Wil jij minderen met social media? Wil jij minderen met social media? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2016 Hulpboekje social media 1 Hoe sociaal zijn social media eigenlijk? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt op social media.

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

DIT IS VERSIE 1.0 VAN DE 47 TIPS OM EEN SUCCESVOL KUNSTENAAR TE WORDEN. Download de nieuwste versie op http://dekunstbv.nl/tips-kunst-en-ondernemen/

DIT IS VERSIE 1.0 VAN DE 47 TIPS OM EEN SUCCESVOL KUNSTENAAR TE WORDEN. Download de nieuwste versie op http://dekunstbv.nl/tips-kunst-en-ondernemen/ DIT IS VERSIE 1.0 VAN DE 47 TIPS OM EEN SUCCESVOL KUNSTENAAR TE WORDEN Download de nieuwste versie op http://dekunstbv.nl/tips-kunst-en-ondernemen/ Disclaimer: Bij het samenstellen van deze 47 tips is

Nadere informatie

Aanwezig op uitnodiging van het bestuur: commissie administratie; Edwin, Remy en Adriana

Aanwezig op uitnodiging van het bestuur: commissie administratie; Edwin, Remy en Adriana Notulen van de bestuursvergadering van 23 februari 2011 Aanwezig: Edward, Caroline, Wilco, Jacqueline Aanwezig op uitnodiging van het bestuur: commissie administratie; Edwin, Remy en Adriana Afwezig: Rinola

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Organiseer een feestdag!

Organiseer een feestdag! Er is altijd wel reden om een feestje te vieren. Ook op school. Maar hoe organiseer je een spetterend feest? Bijvoorbeeld een klassenavond of een speciale feestdag? Daarover gaat deze lesbrief. TIP! Nog

Nadere informatie

Spreekbeurt, en werkstuk

Spreekbeurt, en werkstuk Spreekbeurt, krantenkring en werkstuk Dit boekje is van: Datum spreekbeurt Datum krantenkring Inleverdatum werkstukken Werkstuk 1: 11 november 2015 Werkstuk 2: 6 april 2016 Bewaar dit goed! Hoe bereid

Nadere informatie

Agenda Algemene Ledenvergadering Ibn Battuta

Agenda Algemene Ledenvergadering Ibn Battuta Agenda Algemene Ledenvergadering 17 februari 2015 Inloop 19:30 uur, Start 20:00 uur. Café the Crown (Gedempte Zuiderdiep 2) 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Vaststellen vorige notulen 4. Bestuursmededelingen

Nadere informatie

BEZORGERSHANDLEIDING

BEZORGERSHANDLEIDING BEZORGERSHANDLEIDING Plakhorstweg 13 7008 AS Doetinchem Telefoon: 0314-394613 E-mail: info@avo-doetinchem.nl 1. AVO Verspreidingen. Welkom als bezorger bij AVO Verspreidingen. Wij zijn een organisatie

Nadere informatie

Help jij studerend Groningen gezond ouder te worden?

Help jij studerend Groningen gezond ouder te worden? Help jij studerend Groningen gezond ouder te worden? Word actief! Zowel bij de ACLO als bij haar verenigingen kun je actief worden door in commissies of in een bestuur te gaan. Op die manier ontwikkel

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Formulierbeheer Importeren bestaand (model)formulier... 2 Wat is exporteren/importeren eigenlijk?... 3 Formulier aanpassen/opbouwen...

Formulierbeheer Importeren bestaand (model)formulier... 2 Wat is exporteren/importeren eigenlijk?... 3 Formulier aanpassen/opbouwen... Formulierbeheer Importeren bestaand (model)formulier... 2 Wat is exporteren/importeren eigenlijk?... 3 Formulier aanpassen/opbouwen... 4 Bewerken formulier in formulierbeheer... 4 Bewerken formulier -

Nadere informatie

Operator Handleiding DateLive.nl

Operator Handleiding DateLive.nl Operator Handleiding DateLive.nl Op DateLive.nl zal je erotische berichten beantwoorden op een bericht- per- bericht basis. Je krijgt een nieuw bericht van een klant te zien met de bijbehorende profiel

Nadere informatie

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk?

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Verantwoordelijkheid. Ja, ook heel belangrijk voor school!!! Het lijkt veel op zelfstandigheid, maar toch is het net iets anders. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Over de FollowHub. Tip: Bewaar uw gebruikersnaam en wachtwoord zorgvuldig. U heeft ze vaker nodig om in te loggen.

Over de FollowHub. Tip: Bewaar uw gebruikersnaam en wachtwoord zorgvuldig. U heeft ze vaker nodig om in te loggen. Over de FollowHub De FollowHub helpt u bij het plannen en onthouden van dagelijkse activiteiten. U kunt de app voor uzelf gebruiken of voor een familielid, kennis of cliënt. U plant bijvoorbeeld een afspraak

Nadere informatie

Naam opleiding: Technische Bestuurskunde. Toelating

Naam opleiding: Technische Bestuurskunde. Toelating Naam opleiding: Technische Bestuurskunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Onderzoek: Sociaal leenstelsel

Onderzoek: Sociaal leenstelsel Onderzoek: Sociaal leenstelsel Publicatiedatum: 14-11-2014 Over dit onderzoek Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit 3000 jongeren van 12 t/m 24 jaar. Aan dit online onderzoek, gehouden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Grondslag Artikel 1 Respect voor alle leden vormt de grondslag van de vereniging. Naam en zetel Artikel 2 De vereniging draagt de naam V.C. t Aogje. Zij is gevestigd te Breda. Dagelijks

Nadere informatie

Ledennotulen Bestuursvergadering 16 11 februari 2015 S.D.V.N. DANCE FEVER

Ledennotulen Bestuursvergadering 16 11 februari 2015 S.D.V.N. DANCE FEVER Ledennotulen Bestuursvergadering 16 11 februari 2015 S.D.V.N. DANCE FEVER Locatie Secretariaat Villa van Schaeck, 18:30 uur Aanwezigen Carine Eskes (eerder weg), Tom Lormans, Cenna van Manen, Roxanne Oude

Nadere informatie

ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 29 ouders)!

ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 29 ouders)! 18 responses View all Publish analytics 18 responses ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 9 ouders) Summary View all responses Publish analytics In welke mate ziet u uw zoon of dochter de ipad thuis

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Subject: Backups en Beestjes

Subject: Backups en Beestjes Voorwoord voor Back-ups en Beestjes. Het werken met up-to-date data en informatie is belangrijk. Mensen en bedrijven wagen het er niet op dat al hun data verloren gaat aan craches, virussen en andere soorten

Nadere informatie