NIEUWS BRIEF. [FISCAAL] Nummer 3 [INHOUD] Aanslag wel op tijd? Juli 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWS BRIEF. [FISCAAL] Nummer 3 [INHOUD] Aanslag wel op tijd? Juli 2014"

Transcriptie

1 NIEUWS BRIEF [FISCAAL] Nummer 3 Aanslag wel op tijd? Bij betrapte zwartspaarders wordt vaak geprocedeerd over de vraag of een aanslag nog wel op tijd is opgelegd. Op zich heeft de inspecteur voor buitenlands inkomen of vermogen een navorderingstermijn van maar liefst twaalf jaar. Maar ook als hij nog binnen die termijn zit, kan het nog verkeerd voor de fiscus aflopen. Dat is het geval als de fiscus niet voortvarend genoeg is opgetreden toen men de zwarte rekeningen eenmaal op het spoor was. De rechter heeft nu echter beslist dat de rechtspraak over de verlengde navorderingstermijn van twaalf jaar niet van toepassing is voor binnen de gewone termijn van vijf jaar opgelegde navorderingsaanslagen. Daarbij kan de fiscus dus op de gewone manier blijven werken. JJToch investeringsaftrek In de praktijk gaat het te vaak fout met het claimen van investeringsaftrek. In de eerste plaats moet de investering gemeld worden bij www. RVO.nl en vervolgens moet men niet vergeten de aftrek bij de aangifte te claimen. Dat kan uiterlijk tot het moment waarop de aanslag onherroepelijk vaststaat. Bent u hiermee te laat, dan loopt u de aftrek mis en zal de inspecteur de aftrek evenmin ambtshalve toepassen. Op dit harde standpunt bestond voor de energie- en de milieu-investeringsaftrek al een tegemoet- [INHOUD] JJFiscaal Spreiden aangifte 2 Actualisering Reiskostenbesluit 3 Advocaat en omzetbelasting 4 Voorsorteren op einde personeelslening 5 ICP met SBR 6 JJOverig nieuws Renteswapschadeclaim 7 Gewijzigd ontslagrecht 8 Aanslag wel op tijd? [Fiscaal] [1]

2 Nummer 3 Toch investeringsaftrek Spreiden aangifte Tanken over de grens kan met name voor ondernemers bijzonder voordelig uitpakken. We rekenen het graag samen met u na! [FISCAAL] koming. Die is er nu ook gekomen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Bij een wel gemelde maar niet geclaimde aftrek kan men de inspecteur voortaan verzoeken om een ambtshalve vermindering. Hierdoor kan gedurende vijf jaren alsnog een verzoek om toepassing van de KIA, EIA of MIA worden gedaan. Deze termijn gaat lopen na het einde van het jaar waarin de investeringsaftrek in aanmerking had kunnen worden genomen. Dat de feitelijke investering wellicht eerder plaatsvindt is niet van belang. JJSpreiden aangifte Het was wat gênant: de systemen van de Belastingdienst begaven het dit jaar toen Nederland eind maart massaal digitaal aangifte deed. Door deze overbelasting van de site van de Belastingdienst konden burgers niet aan hun fiscale verplichtingen voldoen en moest de Belastingdienst hiervoor twee dagen uitstel geven. Om dit soort toestanden te voorkomen wordt nu overwogen om de uiterste inleverdatum voor de aangifte IB 2015 (of indien dat niet haalbaar mocht zijn IB 2016) te gaan spreiden. Hierdoor zou de algemene deadline van 1 april kunnen verdwijnen. Voor cliënten van belastingadvieskantoren zal weinig veranderen, omdat hun aangiften zijn opgenomen in de BECON-uitstelregeling. Deze aangiften mogen nu al verspreid over het jaar worden ingediend. JJVerhoogde dieselaccijns blijft De recente verhoging van de accijns op diesel en LPG drijft transportondernemers en pomphouders in de grensstreek tot wanhoop. Deze onrust heeft geleid tot een evaluatie van de laatste accijnsverhoging. Nadat staatssecretaris Wiebes eerder al liet weten niet op de uitkomsten van dit rapport vooruit te willen lopen, heeft hij nu laten weten dat de verhoging niet zal worden teruggedraaid. Hij heeft de Kamer laten weten dat de begin 2014 doorgevoerde verhoging van de accijns op diesel en LPG tot substantiële extra inkomsten voor de overheid leidt en daarmee bijdraagt aan het op orde brengen van de overheidsfinanciën. Ondernemers lieten juist weten dat ondernemers en particulieren massaal over de grens tanken (en daar dan ook andere boodschappen doen), [2] [Fiscaal] waardoor de accijnsverhoging juist voor lagere opbrengsten voor de schatkist zorgt. JJMaar verhoging waterbelasting gaat niet door! De verhoogde dieselaccijns mag dan een blijvertje zijn, een geplande verhoging van de waterbelasting gaat in ieder geval niet door. De overheid was voornemens om in de Belasting op Leidingwater (BOL) het bestaande belastingplafond van driehonderd kubieke meter te schrappen en daarnaast in 2015 het tarief te verhogen door een schijvensysteem in te voeren. Beide plannen zijn nu van tafel. Een groot aantal betrokken instanties en bedrijven (die op kosten gejaagd dreigde te worden) hebben Staatssecretaris Wiebes er van weten te overtuigen dat deze verhoging contraproductief zou uitpakken. We zijn er overigens nog niet. De staatssecretaris heeft inmiddels laten weten de nu door hem misgelopen 80 miljoen euro alsnog binnen te gaan halen door de tarieven in bestaande milieubelastingen te verhogen en/ of nieuwe milieubelastingen in te voeren. JJEigen beheer: hoe verder? Veel dga s zuchten onder het door hun bv in eigen beheer gehouden pensioen. Veel bv s hebben om tal van redenen (lage marktrente, hoge rekenrente, stijging van de levensverwachting) een te lage pensioenvoorziening of zijn anderszins (beleggingsverliezen, tegenvallende bedrijfsresultaten) niet meer in staat om aan hun (toekomstige) pensioenverplichtingen te voldoen. Maar morrelen aan bestaande aanspraken van de dga heeft ingrijpende gevolgen en kan daarom niet plaatsvinden zonder fiscale begeleiding. Op 6 december 2013 stuurde de toenmalige staatssecretaris Weekers al een brief over dit onderwerp aan de Kamer, en nu heeft zijn opvolger Wiebes hetzelfde gedaan. Maar ook hij heeft nog geen afdoende antwoord op de voorliggende problemen. Als mogelijkheid naast de door Weekers opgesomde mogelijkheden oppert hij een beschikbare premieregeling met een vast oprentingspercentage. Maar ook over een fiscale reserve voor pensioen (een soort van FOR voor de dga)wordt nagedacht. Kortom: wordt vervolgd!

3 [FISCAAL] Nummer 3 JJGeen aftrekbare eigen bijdrage zonder privégebruik De bekende leasebak blijft een uiterst gewilde arbeidsvoorwaarde. Veel werknemers zijn zelfs bereid hiervoor een forse eigen bijdrage te betalen, als ze dan mogen rondrijden in een auto van een gewenst merk, type, uitvoering of kleur. Tegelijkertijd zal de werknemer aan wie een personenauto ter beschikking is gesteld te maken krijgen met de bekende bijtelling. Waarop de eigen bijdrage weer in aftrek kan worden gebracht. Desondanks kan de bijtelling aardig in de papieren lopen. Om dat weer te voorkomen maken veel werknemers privé geen gebruik van hun wagen. Meestal houden ze hiervoor een kilometeradministratie bij. De rechter heeft nu beslist dat een eigen bijdrage en het achterwege laten van privégebruik niet te combineren zijn. Zonder belast privégebruik kan geen sprake zijn van een aftrekbare eigen bijdrage. Veel werkgever vragen bij gebruik van een leasewagen altijd een eigen bijdrage. Ongeacht de vraag of er privégebruik is of niet. Dat kan dus fout gaan. Ook als u goede redenen heeft om enkel zakelijk duurder (want groter dus veiliger) te rijden is er nu een probleem. Aanpassen van de bestaande regeling kan daarom voor alle partijen verstandig zijn. Actualisering Reiskostenbesluit JJActualisering Reiskostenbesluit De kosten van het naar en van het werk reizen, blijven de gemoederen bezig houden. De staatssecretaris van Financiën is op 20 mei 2014 dan ook weer met een geactualiseerd Reiskostenbesluit gekomen. Het besluit heeft betrekking op de fiscale behandeling in de loonheffingen en in de inkomstenbelasting van door de werkgever gegeven reiskostenvergoedingen. Nieuw is dat het kunnen overleggen van plaatsbewijzen OV niet langer verplicht is om de reisaftrek te kunnen claimen. Dat bewijs mag voortaan ook op een andere wijze geleverd worden. De werknemer moet in dat geval een reisverklaring van de werkgever kunnen overleggen, waaruit blijkt welk reispatroon hij heeft gehad in het desbetreffende jaar. Ook moet hij aannemelijk kunnen maken Er valt ook nog geld te verdienen! Belastingplichtigen waarbij de reisaftrek over de jaren 2011 of 2012 is gecorrigeerd vanwege het niet meer kunnen downloaden van reisgegevens kunnen de inspecteur om een herbeoordeling van hun aangifte vragen op grond van deze goedkeuring en uitsluitend voor zover het de reisaftrek betreft. Het verzoek moet worden ingediend bij de Belastingdienst (bezwaar team 02) in Eindhoven. JJDividend overzee Het Europees Hof van Justitie in Luxemburg heeft in twee zaken een belangrijke beslissing genomen over dividend dat door een Nederlandse vennootschap wordt uitgekeerd aan haar op Curaçao gevestigde moedervennootschap. Op grond van de BKR (Belastingregeling voor het Koninkrijk, een soort van belastingverdrag tussen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten) moet in dit soort gevallen dividendbelasting worden ingehouden en afgedragen als tussen inwoners van deze landen dividend wordt uitgekeerd. Twee vennootschappen waren het daar niet mee eens, omdat zij van mening waren dat de heffing van dividendbelasting in dit geval in strijd zou zijn met de vrijheid van kapitaalverkeer zoals dat is opgenomen in het EU-Verdrag. Het Hof van Justitie besliste dat belastingheffing over dividenduitkeringen tussen landen van de Europese Unie en gebieden overzee (de zogeheten LGO s) weliswaar in beginsel verboden is, maar dat er een uitzondering bestaat voor maatregelen die belastingontduiking willen voorkomen. Op grond van die uitzondering kon en mocht hier dividendbelasting worden geheven, op voorwaarde dat die belasting daadwerkelijk bedoeld is ter voorkoming van belastingontduiking en verder niet onevenredig is. Het is aan de Hoge Raad om deze laatste criteria uiteindelijk in te vullen. Hoewel de fiscus de slag in Luxemburg heeft gewonnen valt de uiteindelijke beslissing bij de Hoge Raad. Tot die tijd kan het geen kwaad om in voorkomende gevallen bezwaar te maken tegen de afdracht van dividendbelasting. [Fiscaal] [3]

4 Nummer 3 Wees reuze voorzichtig met de verkoop van uw bv als zich daarin nog een HIR bevindt. Voordat je het weet draai je als verkoper op voor de fiscale claim hierover, terwijl verhaal bij de kopende partij in de meeste gevallen niet mogelijk is. Error? [FISCAAL] dat de reizen zijn gemaakt. Dit kan onder meer met betalingsbewijzen voor de OV-chipkaart of de reisgegevens van Trans Link Systems (TLS), het bedrijf achter de OV-chipkaart. JJHalt aan handel in HIR-lichamen De faciliteit van de herinvesteringsreserve (HIR) wordt ook in het MKB veel gebruikt. Maar oneigenlijk gebruik van deze regeling is de fiscus een doorn in het oog. En van oneigenlijk gebruik is naar het oordeel van de fiscus al snel sprake. Blijkbaar heeft de Belastingdienst de Hoge Raad aan haar zijde, want onlangs werd zij in maar liefst acht zaken in het gelijk gesteld. Belangrijk hierbij was met name een arrest waarbij werd beslist dat als de verwerving van een bedrijfsmiddel deel uitmaakt van een samenstel van rechtshandelingen (een opzetje, zullen we maar in gewoon Nederlands zeggen), waarbij het verder altijd de bedoeling is geweest dat er een wisseling zal gaan plaatsvinden in het uiteindelijke belang in de vennootschap (het aandeelhouderschap derhalve) de eerder gevormde HIR tot de winst gerekend moet worden. JJError? Fijn hoor, die computers. Maar wat als ze er opeens mee stoppen, waardoor uw administratie (geheel of gedeeltelijk) verdwenen is? Dan hebt u toch echt een probleem, zo besliste de Rechtbank Noord-Holland. Wanneer als gevolg van een computerstoring een wezenlijk onderdeel van uw administratie niet meer beschikbaar is, komt dat voor uw eigen rekening en risico. In zo n geval is niet aan de wettelijke administratieplicht vol- [4] [Fiscaal] daan. Want volgens de rechtbank hoort het ook tot die administratieplicht dat de ondernemer afdoende maatregelen treft om zijn gegevensdragers te beveiligen en op te slaan. Het gevolg van het niet voldoen aan de administratieplicht is dat de inspecteur uw winst zal gaan schatten, en op basis van die (meestal hoge!) schatting een aanslag oplegt, meestal met boete. Waarna u maar moet aantonen dat die schatting te hoog is geweest. In de praktijk een hopeloze zaak. Wat meer aandacht voor het (dagelijks) maken van een deugdelijke back-up van uw administratie kan dus bepaald geen kwaad. JJDa s boffen: de BOF blijft toch Net in functie, maar toch half ondernemend Nederland een hartverzakking bezorgen. Het overkwam de nieuwe staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes, die met plannen kwam om in de schenk- en erfbelasting bestaande faciliteit voor de verkrijgers van een familiebedrijf (beter bekend als de BOF) te verminderen of zelfs helemaal af te schaffen. Gelukkig waren de plannen snel weer van de baan, nadat half Nederland (inclusief Wiebes eigen VVD) had laten weten wat ze van het plan vonden. Inmiddels heeft de staatssecretaris aangekondigd dat er aan de BOF gedurende deze kabinetsperiode niets meer zal gaan veranderen. Sommigen zagen in dit proefballonnetje een perfecte wake-up call. De BOF is wel erg ruim, en dat trekt nu eenmaal de aandacht. Alle reden dus om een toch al op de rol staande bedrijfsopvolging niet langer dan nodig is te laten liggen. JJAdvocaat en omzetbelasting Er is meer duidelijkheid gebracht in fiscale zaken die de advocatuur betreffen. Maar vanzelfsprekend zijn deze beslissingen ook belangrijk voor de geachte clientèle. Allereerst besliste de Hoge Raad dat een advocaat omzetbelasting moet betalen over vergoedingen die hij of zij van de Raad voor Rechtsbijstand ontvangt in toevoegingszaken. De Hoge Raad was van oordeel dat het feit dat de vergoeding door een derde (de Raad voor Rechtsbijstand dus) wordt betaald en niet door de ontvanger van de rechtshulp zelf, niet tot gevolg heeft dat er geen sprake zou zijn van het verschuldigd zijn van omzetbelasting. Een tweede voor

5 JJMaar Lex wel! De Koning is (ook) fiscaal bezien een bevoorrecht man. Zo betaalt hij geen inkomstenbelasting over zijn toelage van de Staat, en zijn er in de Successiewet voor hem en zijn naasten enkele leuke vrijstellingen opgenomen. Dat wil ik ook wel, bedacht een belastingplichtige, en om die reden weigerde hij zijn aanslag inkomstenbelasting te betalen. Hij beriep zich daarbij onder meer op het gelijkheidsbeginsel. Iets in de trant van Alex vrijgesteld, dus ik ook! Leuk bedacht, maar volstrekt kansloos natuurlijk. Maar hoe brei je daar als rechter een mouw aan? De rechtbank hield het er op dat deze meneer en de Koning nu eenmaal geen gelijke gevallen zijn. De man in kwestie was namelijk geen lid van het Koninklijk Huis en ook kreeg hij geen toelage van de Staat. Ook diende de Koninklijke familie volgens de rechter een gewaarborgde Maar Lex wel! [FISCAAL] Nummer 3 onafhankelijke financiële positie te hebben. En daarvan is bij een boze burger nu eenmaal geen sprake. Mauvries / Shutterstock.com het MKB waarschijnlijk veel belangrijkere beslissing betreft het feit dat het Hof van Discipline (de hoogste tuchtrechter binnen de advocatuur) heeft beslist dat het de advocaat niet langer is toegestaan om afspraken te maken, waarbij de nota van de advocaat van de werknemer in een ontslagprocedure op naam wordt gesteld van (en uiteraard betaald door) de werkgever. Hierdoor kon de werkgever deze omzetbelasting als voordruk in aftrek brengen. Dat is nu niet meer het geval, wat de rechtsbijstand per saldo veel duurder maakt. Wil men de nota van de advocaat van de werknemer toch laten dragen door de (voormalig) werkgever dan zijn voortaan andere afspraken nodig. Die pakken echter fiscaal bezien minder gunstig uit dan de tot nu toe gebruikte handelswijze. Advocaat en omzetbelasting JJVoorsorteren op einde personeelslening Als een werknemer (waaronder een dga) renteloos geld mag lenen van de werkgever dan levert dat een belast voordeel ( loon ) op. Waarover uiteraard belasting verschuldigd is. Als die rente echter betrekking heeft op een lening, die is gebruikt voor de koop van bijvoorbeeld een eigen woning dan is diezelfde rente die dus eerst moest worden bijgeteld vervolgens weer aftrekbaar. Geen wonder dat is goedgekeurd dat bijtelling (en aftrek) in dit soort gevallen achterwege mogen blijven. Dit systeem begint echter scheurtjes te vertonen. Het systeem is namelijk niet sluitend als de werknemer aanspraak kan maken op de aftrek wegens geen of geringe eigen woningschuld, beter bekend als de Wet Hillen. De regeling werkt evenmin als het tarief waartegen een rentebetaling mag worden afgetrokken lager is dan het tarief waartegen het voordeel is belast. En dat is precies wat het geval is sinds 2014; het maximale tarief in de IB bedraagt 52%, het maximale aftrekpercentage ligt een half procent lager en zal de komende jaren nog verder verlaagd worden. Minister Dijsselbloem heeft al aangegeven dat bezien zal worden hoe in het Belastingplan 2015 de fiscale behandeling van rentekorting zal worden aangepast. [Fiscaal] [5] Houd als werkgever nu al rekening met de administratieve en financiële gevolgen van wijzigingen in de fiscale behandeling van de personeelslening. Extern herfinancieren is een alternatief.

6 Nummer 3 De zoveelste versobering dus van uw pensioen en pensioenopbouw. En alle mooie woorden kunnen niet verhullen dat het hierbij gaat om een van de belangrijkste pijlers onder het bezuinigingsbeleid van het kabinet Rutte 2. [FISCAAL] JJFiscale hervorming pensioenopbouw Het parlement heeft na enig politiek trek- en duwwerk ingestemd met een wetsvoorstel als gevolg waarvan de pensioenopbouw verder wordt beperkt. Hoeveel er nog aan pensioenpremie mag worden afgestort is afhankelijk van de soort pensioenregeling (eindloon, middelloon of beschikbare premie). Verder is het nu zo dat het loon waarover pensioen kan worden opgebouwd is gemaximeerd op , op basis van een fulltime dienstverband. Bij parttime dienstverbanden wordt dit bedrag aan de deeltijdfactor aangepast. In het kader van flankerend beleid wordt ook de aftrek van lijfrentepremie beperkt en de mogelijkheid voor IB-ondernemers om aan de oudedagsreserve (FOR) te doteren verlaagd. De nieuwe regelgeving wordt vanaf 1 januari 2015 (en deels 1 januari 2016) van kracht. JJICP met SBR De digitale aangifte is al lang niet meer weg te denken uit de dagelijkse praktijk. En het houdt maar niet op! Want vanaf 1 juni 2014 kunnen ondernemers hun aangiften btw alsmede hun opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP) alleen nog maar doen met Standard Business Reporting (SBR). Dat geldt ook voor aangiften resp. opgaves die nu nog gedaan moeten worden maar die betrekking hebben op Verder is het gebruik van eigen aangifte- of administratiesoftware niet meer mogelijk. Ook het KPN BAPI-certificaat kan niet meer rechtsgeldig gebruikt worden. Let er op dat u om SBR te kunnen gebruiken een zogenoemd PKIoverheid services servercertificaat (of een alternatief) nodig heeft. Zo n certificaat kan, in overleg met uw softwareleverancier, worden aangevraagd bij geautoriseerde certificaatleveranciers. Voor ondernemers die hun aangifte btw en opgaaf ICP via het beveiligde gedeelte van de internetsite van de Belastingdienst doen, verandert er overigens niets. Meer informatie kunt u vinden op de site van de Belastingdienst. JJVerhuur werkkamer in woning dga De strijd om de fiscale behandeling in de omzetbelasting van de werkkamer is weer een nieuwe ronde ingegaan. Want de Hoge Raad heeft recent beslist dat als een dga een werkkamer in zijn woning verhuurt aan de eigen bv, dit een economische activiteit in de zin van de btw-richtlijn is. Partijen waren de huurovereenkomst aangegaan voor een periode van vijf jaar. Het gevolg van dit alles is natuurlijk dat de verhuur met btw is belast (wat meestal geen probleem zal zijn, tenminste als de bv die btw kwijt kan ). Maar een gevolg is ook dat de btw die aan de dga bij de bouw van zijn woning in rekening is gebracht gedeeltelijk (voor zover die betrekking heeft op de verhuurde ruimte) kan worden teruggevraagd. Anders dan het Gerechtshof was de Hoge Raad van mening dat verhuur van een werkkamer in de woning van de dga aan de eigen bv voor een periode van vijf jaar een economische activiteit is. Het feit dat een dga een kamer in zijn eigen woning alleen aan zijn eigen bv zal willen verhuren doet hier niet aan af. Verhuur werkkamer in woning dga Van dit arrest zult u enkel in geval van een nieuw gebouwde woning kunnen profiteren. Voor al langer bestaande woningen lijkt deze beslissing niet van belang. [6] [Fiscaal]

7 [FISCAAL] Nummer 3 JJVoordelig jong gebruikt Veel particulieren kopen graag een auto waar zoals dat zo mooi heet de kop van af is. De eerste en hoogste afschrijvingen hebben al plaatsgevonden, waarmee de jonge en dus nog steeds kwalitatief goede auto een stuk goedkoper is dan een nieuwe. Maar vanuit fiscaal oogpunt hadden veel ondernemers toch vaak een sterke voorkeur voor een nieuwe auto. De vraag is of dat nog steeds verstandig is. In de eerste plaats kan bijna altijd gebruik worden gemaakt van het bijtellingspercentage zoals dat van toepassing was toen de auto voor het eerst op kenteken werd gezet. Pas 60 maanden na de tenaamstelling kan dit percentage worden aangepast, maar voor de resterende termijn kunt u de lage bijtelling toepassen. Een bijkomend voordeel is nieuw beleid rondom de MIA en/of de Vamil per 17 maart Was het tot voor kort zo dat bedrijfsmiddelen niet eerder gebruikt mochten zijn om voor deze faciliteiten in aanmerking te komen, op dit moment is het zo dat wordt aangesloten bij de definitie van nieuwe vervoermiddelen zoals die voor de omzetbelasting geldt. Die definitie is ruimer, omdat ook als nieuw worden aangemerkt auto s die maximaal zes maanden oud zijn of maximaal kilometer op de teller hebben staan. [OVERIG NIEUWS] Een jong gebruikte auto kan dus fiscaal bezien een prima alternatief zijn voor een nieuw exemplaar. JJRenteswapschadeclaim Bij Scrabble levert het vast erg veel punten op: renteswapschadeclaim. Maar bij de Rabobank kunnen ze er niet om lachen. De Stichting Renteswapschadeclaim start namelijk een collectieve procedure tegen de bank. Daarmee lijkt een jarenlange juridische strijd te zijn losgebarsten, die veel weg heeft van de strijd tegen de woekerpolissen. Wat is er aan de hand? De Rabobank verkocht op grote schaal (zo mag je een bedrag van 12 miljard euro toch wel noemen) aan renteswaps aan het MKB. Het grootbedrijf kreeg voor een zelfde bedrag aan swaps aangesmeerd. Tegelijkertijd werd door medewerkers van de Rabobank meegewerkt aan het manipuleren van de Euriborrente. En laat die rente nu van het grootste belang zijn voor de waarde van een renteswap. Dat riekt naar bedrog, en het is verder de vraag of de bank wel in alle gevallen aan haar zorgplicht heeft voldaan. Voer voor advocaten! JJAutomatische boete van de computer: dat kan! U mag in Nederland de weg niet op met een onverzekerde brommer, snorfiets, auto of motor. Dat is niet alleen in uw eigen belang, maar ook in het belang van andere verkeersdeelnemers. Door de betreffende registers met elkaar te vergelijken De Stichting Renteswapschadeclaim eist dat alle renteswapcontracten worden teruggedraaid. De schade voor de Rabobank zou in het ergste geval maar liefst 7 miljard euro kunnen bedragen. controleert de Dienst Wegverkeer of motorvoertuigen (on)verzekerd zijn. En als er onverzekerd wordt rondgereden, rolt er uit de computer volautomatisch een boete. De vraag die aan de rechter werd voorgelegd was of dat een toegestane handelswijze is, of dat een boete altijd mensenwerk moet zijn. De bekende Wet Mulder bepaalt welis- [Overig nieuws] [7] Mediagram / Shutterstock.com

8 Nummer 3 [OVERIG NIEUWS] Repeterende schenking: goedkoop is duurkoop Alle reden dus om als u bij zo n repeterende akte betrokken bent geweest (als schenker of als begiftigde) dit in overleg met de notaris te herstellen. waar dat verkeersovertredingen automatisch vastgesteld mogen worden, maar dat verkeersboetes alleen mogen worden opgelegd door daartoe bevoegde ambtenaren. Nadat de rechter in een vergelijkbare zaak als gevolg van de handelswijze van de Dienst Wegverkeer een opgelegde boete had vernietigd, heeft het Openbaar Ministerie een nieuwe poging gewaagd, en de rechter nadere informatie verschaft over de gehanteerde werkprocessen. Op grond hiervan heeft de rechter nu beslist dat het verwerkingsproces zodanig is ingericht dat het opleggen van een boete aan een bevoegde ambtenaar kan worden toegerekend. En daarmee blijft het opleggen van de boete binnen de grenzen die de wetgever heeft bepaald. JJRepeterende schenking: goedkoop is duurkoop De schuldigerkenning uit vrijgevigheid (bij velen beter bekend als de schenking op papier ) moet door middel van een notariële akte worden gedaan wil zij het beoogde effect hebben. Ook moet door de schenker aan de begiftigde jaarlijks rente worden betaald. Maar ja, een notariële akte kost nu eenmaal geld, en dat vermindert het voordeel dat men van de papieren schenking dacht te hebben. Een slimmerik had daar iets op bedacht: de repeterende schenking. Bij zo n schenking worden in één notariële akte meerdere schenkingen aan dezelfde begiftigde opgenomen. Iedere schenking vindt plaats in een opeenvol- gend jaar en onder de voorwaarde dat de begiftigde ten tijde van de schenking nog in leven is. Het ministerie van Financiën heeft op verzoek van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) laten weten dat dit niet werkt. De schenkingen moeten volgens het ministerie in onderling verband worden bezien, met als gevolg dat er hier sprake is van één schenking, die belast is in het jaar van de notariële akte. JJGewijzigd ontslagrecht Het heeft lang geduurd, maar nu is dan zover; de hervorming van het ontslagrecht. Uiteindelijk heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel hierover. Het belangrijkste punt lijkt te zijn dat de ontslagprocedure eenduidiger wordt. Voortaan zullen ontslagprocedures enkel via het UWV lopen. Dat betekent dat de weg via de kantonrechter verdwijnt. Ook de WW wordt versoberd. De uitkering zal van maximaal 38 maanden worden teruggebracht naar 24 maanden. Wel kan in cao s een langere duur worden overeengekomen. Het wetsvoorstel bevat verder maatregelen die de positie van flexwerkers versterken. Voor hen geldt dat zij na twee jaar recht hebben op een vast contract, al is de betekenis daarvan gelet op het voorgaande minder dan voorheen. Verder worden kleine bedrijven (bedrijven met minder dan 25 werknemers) ontzien. Voor hen gaat een lagere maximale ontslagvergoeding gelden. Ondanks de uiterst zorgvuldige wijze waarop onze berichtgeving tot stand komt, kan er natuurlijk altijd iets misgaan. De redactie, de uitgever en de verspreider sluiten bij deze aansprakelijkheid uit ter zake van eventuele onjuiste berichtgeving. Voor toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen. Gewijzigd ontslagrecht [8] [Overig nieuws]

Fiscaal NIEUWSBRIEF JULI 2014

Fiscaal NIEUWSBRIEF JULI 2014 NIEUWSBRIEF JULI 2014 Fiscaal Aanslag wel op tijd? Bij betrapte zwartspaarders wordt vaak geprocedeerd over de vraag of een aanslag nog wel op tijd is opgelegd. Op zich heeft de inspecteur voor buitenlands

Nadere informatie

nieuwsbrief eigen beheer: HOe verder? toch investeringsaftrek spreiden aangifte aanslag wel op tijd? Nr. 2 juli 2014

nieuwsbrief eigen beheer: HOe verder? toch investeringsaftrek spreiden aangifte aanslag wel op tijd? Nr. 2 juli 2014 nieuwsbrief Nr. 2 juli 2014 eigen beheer: HOe verder? Veel dga s zuchten onder het pensioen dat door hun bv in eigen beheer wordt gehouden. Veel bv s hebben om tal van redenen (lage marktrente, hoge rekenrente,

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal Nieuw jaar = nieuwe regels Het jaar 2014 is al weer een aantal weken oud. Een nieuw jaar zorgt ook weer voor nieuwe regels. In deze nieuwsflits een aantal belangrijke opmerkingen / wijzigingen voor 2014.

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

Volkswagen Bedrijfswagensplan

Volkswagen Bedrijfswagensplan Fiscaal vriendelijk investeren Bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen kunnen interessante fiscale voordelen van toepassing zijn. Zo geldt naast de investeringsaftrek (KIA) de mogelijkheid om versneld

Nadere informatie

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen.

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen. Eindejaarstips 2017 In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief, omdat ze nog

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2013 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.542 of 12% van de gerealiseerde

Nadere informatie

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat per 1 januari 2014 met 3% omlaag, van 25% naar 22%. De tariefsverlaging geldt uitsluitend voor 2014, tot een maximum dividenduitkering

Nadere informatie

10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017.

10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017. 10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017. 1. Welke bijtelling geldt er in 2017 voor een bestelauto? 2. Geldt de afkoopregeling van 300 euro nog in 2017? 3. Welke bestelauto s zijn

Nadere informatie

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon. Inleiding: Hieronder kunt u de aandachtspunten en tips vinden voor de directeur-aandeelhouder van een besloten vennootschap relevant kunnen zijn. Wij hebben de aandachtpunten en tips zoveel als mogelijk

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga Informatieblad 03-10-14 Uw positie als dga Als dga heeft u verschillende petten op. U bent bestuurder en aandeelhouder, maar ook werknemer en mogelijk stelt u ook nog vermogensbestanddelen ter beschikking

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014?

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 IB ONDERNEMER Uitstellen van winst Het uitstellen van winst is voor een IB-ondernemer fiscaal voordelig, want in 2010 is de MKB-winstvrijstelling verhoogd

Nadere informatie

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren Fiscale wetsvoorstellen Voor 2014 en volgende jaren Wetsvoorstellen In deze presentatie Belastingplan 2014 Overige fiscale maatregelen 2014 Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente Wet

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2016

Nieuwsbrief van 9 februari 2016 Nieuwsbrief van 9 februari 2016 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: Vooraf ingevulde aangifte indienen vóór 1 mei 2016 Wettelijke rente 2016 Beëindiging VAR nu definitief Werkkostenregeling:

Nadere informatie

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Eindejaarstips 2013 ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Laat uw verliezen niet op 31 december in rook op gaan Zoals inmiddels bekend mag u uw bedrijfsverliezen helaas niet onbeperkt verrekenen met positieve resultaten.

Nadere informatie

Btw-nieuwsbrief 20 december 2012. Btw-correctie Privégebruik auto

Btw-nieuwsbrief 20 december 2012. Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief 20 december 2012 Btw-correctie Privégebruik auto Inhoudsopgave Introductie 3 Privégebruik auto 4 1. Woon-werkverkeer 4 2. Werkelijk gebruik 5 3. Alleen zakelijk gebruik en woon-werkverkeer

Nadere informatie

2.17. Innovatiekosten

2.17. Innovatiekosten 2.17. Innovatiekosten Om innovatie te stimuleren, bestaat er een belangrijke fiscale faciliteit, de WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk). De WBSO is een fiscale korting die u mag verrekenen

Nadere informatie

FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01

FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01 FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01 De 15 meestgestelde vragen over zakelijk rijden in 2015. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en brandstofaccijns. Wie

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

Voor iedereen. Eindejaarstips 2013

Voor iedereen. Eindejaarstips 2013 Eindejaarstips 2013 Voor iedereen Samenwoners regel fiscaal partnerschap Woont u samen maar voldoet u niet aan de regels voor fiscaalpartnerschap, regel dan voor 1 januari 2014 een samenlevingscontract

Nadere informatie

Administratiekantoor Koch & Zn. - Fiscale tips Aftrek lijfrentepremie in 2014: betaal ook in 2014! Als u in uw aangifte inkomstenbelasting 2014 premies voor lijfrente als aftrekpost op wilt nemen, moet

Nadere informatie

MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd. Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014.

MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd. Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014. nieuwsbrief februari 2014 Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014. MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd Regresvordering op BV volgens Hof niet onzakelijk Invloed premieheffing op middelingsteruggaaf Ondanks

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel Fiscale eindejaarstips Sjoerd van den Heuvel EIA en MIA Minimuminvesteringsbedrag volgend jaar omhoog naar 2.500 per investering. In 2013 jaardrempelbedrag 2.300, drempelbedrag per investering 450 EIA

Nadere informatie

Brandsma & Klijn Postbus 184 9350 AD Leek T: 0594-642566 F: 0594-549675 info@brandsma-klijn.nl www.brandsma-klijn.nl

Brandsma & Klijn Postbus 184 9350 AD Leek T: 0594-642566 F: 0594-549675 info@brandsma-klijn.nl www.brandsma-klijn.nl ` Brandsma & Klijn Postbus 184 9350 AD Leek T: 0594-642566 F: 0594-549675 info@brandsma-klijn.nl www.brandsma-klijn.nl Tolbert, 16 december 2013 Betreft: Informatiebrief 2013/2014 Beste klant, Allereerst

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Wat verandert er in 2014?

Wat verandert er in 2014? Wat verandert er in 2014? In 2014 veranderen een aantal belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Zo kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor de meeste belastingteruggaven en toeslagen.

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit heffingsrente Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Nadere informatie

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 1. Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft Er is nog geen besluit genomen over de problemen met het pensioen in eigen beheer van 140.000 directeuren-grootaandeelhouders

Nadere informatie

Beantwoording Kamervragen over de pensioenmaximering op 100.000 en de verlaging van de opbouw

Beantwoording Kamervragen over de pensioenmaximering op 100.000 en de verlaging van de opbouw Beantwoording Kamervragen over de pensioenmaximering op 100.000 en de verlaging van de opbouw Het Tweede Kamerlid Omtzigt (CDA) heeft aan de staatssecretarissen Wiebes (Financiën) en Klijnsma (SZW) een

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2012 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.382 (vorig jaar 11.882)

Nadere informatie

Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar

Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar Besluit van 29 maart 2017, nr. 2017/36822. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. In dit besluit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen pensioen en lijfrente Werkkostenregeling

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat,

Nadere informatie

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting.

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting. 11 november 2014 Eindejaarstips 2014 Deze nieuwsbrief staat in het teken van fiscale eindejaarstips. Hieronder treft u eerst een aantal actiepunten aan. Vervolgens zijn deze actiepunten verderop in deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 15 december 2016

Nieuwsbrief van 15 december 2016 Nieuwsbrief van 15 december 2016 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: Minimumloon per 1 januari 2017 WOZ-waarde nu openbaar Klein pensioen niet meer afkoopbaar Lage-inkomensvoordeel (LIV) start

Nadere informatie

Het voorstel van rijkswet wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel b, aanhef, wordt de komma aan het slot vervangen door een dubbele punt.

Het voorstel van rijkswet wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel b, aanhef, wordt de komma aan het slot vervangen door een dubbele punt. 33 955 Regeling voor Nederland en Curaçao tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en een woonplaatsfictie

Nadere informatie

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw ..1. Inleiding Een ondernemer (ook als u een zelfstandig of een vrij beroep uitoefent ) die een auto gebruikt in het kader van zijn onderneming, rekent de auto veelal tot het ondernemingsvermogen. Daarom

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22561 29 april 2016 Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht 25 april 2016 nr. DGB 2016/1731M

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010. Woon-werkverkeer is altijd zakelijk

Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010. Woon-werkverkeer is altijd zakelijk Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010 Nummer: 20 2010 Woon-werkverkeer is altijd zakelijk Het gerechtshof in Arnhem heeft bevestigd dat woon-werkverkeer met een auto van de zaak altijd zakelijk is, zelfs als

Nadere informatie

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte Inkomstenbelasting - aandachtspunten T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In

Nadere informatie

2014Z21984. Antwoord 1

2014Z21984. Antwoord 1 2014Z21984 Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Financiën over de pensioenmaximering op 100.000 en de verlaging van de opbouw, die bij

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Fiscaal Juridisch Adviesbureau

Nieuwsbrief. Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau M a a n d e l i j k s i n f o r m a t i e b u l l e t i n v o o r v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r s Nummer 64a september 2008 Inhoud Special Prinsjesdag

Nadere informatie

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF Algemeen Verzekeringscontrole Het was een ramp in Zuid-Oost Brabant na de storm die hier gewoed heeft. Er waren mensen niet goed of helemaal niet verzekerd voor deze schade.

Nadere informatie

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie

Nadere informatie

138 De Pensioenwereld in 2014

138 De Pensioenwereld in 2014 17 138 De Pensioenwereld in 2014 Beleggingen 139 EU-claims: geen grijs gedraaide plaat Auteurs: Susan Groot Koerkamp en Erwin Nijkeuter In de meeste Europese landen worden of werden buitenlandse pensioenfondsen

Nadere informatie

Syllabus. IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen

Syllabus. IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen Syllabus IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen 2017 Uitwerking casus 1 1. Berekening loonheffing Loon uit tegenwoordige arbeid 39.071,00 Verschuldigde belasting uit werk Schijf 1 8,40% x 19.922,00

Nadere informatie

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben Voorwoord Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook werknemer

Nadere informatie

Enkele fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 nader belicht

Enkele fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 nader belicht 22 november 2012 DGA Nieuwsbrief Enkele fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 nader belicht In dit memo worden enkele wijzigingen in de fiscale wetgeving per 1 januari 2013 besproken die mogelijk ook

Nadere informatie

Vrijwillige premie beroepspensioenregeling werknemer

Vrijwillige premie beroepspensioenregeling werknemer Vrijwillige premie beroepspensioenregeling werknemer Inleiding Dit memo bevat de argumenten voor de fiscale aftrek van de premie betreffende het vrijwillige gedeelte van een beroepspensioenregeling bij

Nadere informatie

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2016, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2016, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2016, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Herziening aftrek voorbelasting Auto van de zaak Werkkostenregeling

Nadere informatie

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving Geldend op 24-07-2009 - Besluit van 27 maart 2001; CPP 2001/366M De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Vennootschapsbelasting Verzoek om voorlopige verliesverrekening van 80% Als de vennootschap 2012 met winst heeft afgesloten maar in 2013 een verlies heeft geleden, is het mogelijk om een verzoek in te

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 2-2015

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 2-2015 INHOUD 2 3 4 5 Elektrische auto belastingvriendelijk opladen Doe de gebruikelijklooncheck! Dubbele betaling ontslagvergoeding uitgesloten? Laag btw-tarief op woningonderhoud vóór de zomervakantie 6 & 7

Nadere informatie

Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer

Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer Op 01 juli 2015 heeft de Staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, de Tweede Kamer geïnformeerd over de mogelijke oplossingsrichtingen pensioen in eigen

Nadere informatie

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Belastingadvies Actualiteiten auto in de omzetbelasting Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Per 1 juli 2011 geldt een nieuwe regeling voor het in de heffing betrekken van privégebruik

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Vermogen schenken of erven Nieuwe regels 2010 De Successiewet is per 1 januari 2010 drastisch gewijzigd. De termen successie- en schenkingsrecht zijn vervangen door erf- en schenkbelasting.

Nadere informatie

ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD

ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD Een man betaalde in 2006 19.442 alimentatie aan zijn ex-vrouw. Het bedrag werd als persoongebonden aftrek in mindering gebracht op het box-1 inkomen.

Nadere informatie

Privé gebruik auto. BTW: Privégebruik auto vanaf 1 juli 2011

Privé gebruik auto. BTW: Privégebruik auto vanaf 1 juli 2011 Privé gebruik auto BTW: Privégebruik auto vanaf 1 juli 2011 Wijzigingen met betrekking tot de verwerking van het privé gebruik auto voor de BTW per 1 juli 2011. Smit en de Wolf Scheveningseweg 10 2517

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2017

Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: WOZ-beschikking 2017 Vervallen tijdklem bij Kapitaalverzekering Eigen Woning Autobelastingen 2017 Geen aftrek BTW bij postbusnummer

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 8-2015

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 8-2015 INHOUD 2 3 4 5 Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft Vervanging VAR: Belastingdienst publiceert voorbeeldovereenkomsten Giftenaftrek ook bij vrijgevigheid van aandeelhouder Geen verzekeringsplicht

Nadere informatie

1. Verhoog uw salaris alleen als het moet, niet omdat de schijven omhoog gaan

1. Verhoog uw salaris alleen als het moet, niet omdat de schijven omhoog gaan 1. Verhoog uw salaris alleen als het moet, niet omdat de schijven omhoog gaan Voorkom discussies met de belastingdienst over uw salaris; stel uw salaris niet te laag vast. Als u uw salaris te laag vaststelt

Nadere informatie

CHECKLIST RVU-RISICO 52%

CHECKLIST RVU-RISICO 52% CHECKLIST RVU-RISICO 52% Voorkomen is goedkoper dan genezen CHECKLIST 52%-risico bij vervroegd uittreden 1. Inhoud en bedoeling van deze checklist Deze checklist is een praktische handleiding om vast te

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084

Rapport. Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084 Rapport Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst niet de hem bekende inkomensgegevens over het jaar 2005 heeft gebruikt als basis voor het bepalen

Nadere informatie

Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting)

Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting) Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting) 2 Nieuwe Successiewet 2010 Met ingang van 1 januari 2010 is de Successiewet gewijzigd. Om te beginnen verdwijnt al de naam successieen schenkings recht.

Nadere informatie

Overige actualiteiten

Overige actualiteiten Overige actualiteiten Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie WAO/WIA die is bestemd voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds.

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Bedrijfsopvolgingsregelingen voor het familiebedrijf onder druk

Bedrijfsopvolgingsregelingen voor het familiebedrijf onder druk Spotlight Bedrijfsopvolgingsregelingen voor het familiebedrijf onder druk Renate de Lange - Family Business/Private Wealth, Tax & Human Resource Services Jan Nieuwenhuizen - Family Business/Private Wealth,

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat 1. Eigen auto of auto van de zaak? Een ondernemer die een auto aanschaft en deze zowel privé als zakelijk gaat gebruiken, staat voor de volgende

Nadere informatie

Actuele aanpassingen in de autobelastingen

Actuele aanpassingen in de autobelastingen Actuele aanpassingen in de autobelastingen Inhoudsopgave: 1. Wijzigingen fiscale bijtelling auto van de zaak 2. Extra aanscherping d.m.v. invoering 60-maanden termijn 3. Overgangsregeling voor huidige

Nadere informatie

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis 16-11-2017 Flynth, prettig kennismaken De adviseurs en accountants van Flynth ondersteunen ondernemers met het realiseren van ambities en doelen.

Nadere informatie

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum 22 augustus

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2014:2198

ECLI:NL:RBGEL:2014:2198 ECLI:NL:RBGEL:2014:2198 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 03-04-2014 Datum publicatie 03-04-2014 Zaaknummer AWB-13_2856 Formele relaties Hoger beroep: ECLI:NL:GHARL:2015:2589, Bekrachtiging/bevestiging

Nadere informatie

Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015

Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015 Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015 Beslis nog in 2015 voor een andere auto met lager bijtellingspercentage In 2017 volgen waarschijnlijk de echt grote hervormingen ten aanzien van de bijtelling van

Nadere informatie

Checklist aanlevering gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012

Checklist aanlevering gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012 Checklist aanlevering gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012 Voor het verzamelen van gegevens voor de aangifte inkomstenbelasting 2012, kunt u het volgende overzicht gebruiken. De checklist biedt ruimte

Nadere informatie

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting In het belastingplan 2014 was reeds aangekondigd dat het afbouwpercentage in de algemene heffingskorting geleidelijk wordt verhoogd en de

Nadere informatie

Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier

Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier 15 september 2015 Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier Op 15 september 2015 is het Belastingplan 2016 aangeboden aan de Tweede Kamer. De voor dga en particuliere vermogensbezitter

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FISCALE ASPECTEN VAN DE ONDERNEMING MAANDAG 19 DECEMBER UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FISCALE ASPECTEN VAN DE ONDERNEMING MAANDAG 19 DECEMBER UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel FISCALE ASPECTEN VAN DE ONDERNEMING MAANDAG 19 DECEMBER 2016 9.00-11.00 UUR SPD Bedrijfsadministratie Fiscale aspecten van de onderneming B / 6 Vraag 1 2016 NGO-ENS

Nadere informatie

Transparante Vennootschap

Transparante Vennootschap Transparante Vennootschap Er is een Transparante Vennootschap (hierna: TV) ingevoerd. Een TV is een naamloze vennootschap (hierna NV) of een besloten vennootschap (hierna: BV) die verzcht heeft om voor

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen:

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen: Basisverzekering ziektekosten Per 1 februari 2013 is de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (hierna: BVZ) van kracht geworden. Dit memo behandelt uitsluitend de heffing en inning van de inkomensafhankelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d. 09-12-2010. Auto vanuit uw BV naar privé zonder betaling van omzetbelasting?

Nieuwsbrief van d.d. 09-12-2010. Auto vanuit uw BV naar privé zonder betaling van omzetbelasting? Nieuwsbrief van d.d. 09-12-2010 Nummer: 23 2010 Auto vanuit uw BV naar privé zonder betaling van omzetbelasting? In de fiscale literatuur komen wij onderstaande constructie tegen: DGA koopt een auto van

Nadere informatie

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier.

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier. Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier. Eindejaarstips 2015! Optimaliseer investeringsaftrek De investeringsaftrek is een fiscale subsidie op investeringen. Boven een investeringsgedrag

Nadere informatie

! De belastingrente gaat vanaf 1 april 2014 omhoog. Voor de inkomstenbelasting bedraagt de

! De belastingrente gaat vanaf 1 april 2014 omhoog. Voor de inkomstenbelasting bedraagt de Inkomstenbelasting - eindejaarstips Voorlopige aanslag kan in rekening brengen belastingrente voorkomen Wie verwacht (meer) belasting te moeten betalen over 2013, kan verzoeken om een voorlopige aanslag

Nadere informatie

AUTO & FISCUS. Marcel Kiele FB FFP

AUTO & FISCUS. Marcel Kiele FB FFP AUTO & FISCUS Marcel Kiele FB FFP Algemeen (1) De fiscus houdt van uw auto Wat cijfers * 7,3 mln auto s * 1 op 6 = auto van de zaak * Gebruik: 14.000 km per jaar * Auto van de zaak: 26.000 km * Particulier

Nadere informatie

partners en kinderen kleinkinderen overig 0,00-121.296,00 10% 18% 30% 121.296,00 en meer 20% 36% 40%

partners en kinderen kleinkinderen overig 0,00-121.296,00 10% 18% 30% 121.296,00 en meer 20% 36% 40% SCHENKINGEN AAN KINDEREN, BESPARING ERFBELASTING Men kan schenken aan kinderen omdat men het leuk vindt daadwerkelijk iets aan de kinderen te geven. Het is ook mogelijk om te schenken aan kinderen zonder

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Omzetbelasting Omzetbelasting Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015 Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel

Nadere informatie

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9 Lenen van de BV HOOFDSTUK 1: BEGRIP Wat bedoelen we hier met lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt 17 september 2014

Prinsjesdagontbijt 17 september 2014 Prinsjesdagontbijt 17 september 2014 Programma Welkom door mr. Sjaak Lagerwerf (directielid Lansigt) Toelichting Miljoenennota Peter Kranendonk MSc LLM Visie van Senne Janssen (ING) Gelegenheid tot het

Nadere informatie