nieuwsbrief Ondernemers en intellectueel eigendom Colofon Inbreuk Vragen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nieuwsbrief Ondernemers en intellectueel eigendom Colofon Inbreuk Vragen?"

Transcriptie

1 nieuwsbrief Ondernemers en intellectueel eigendom Inbreuk Indien u meent dat inbreuk wordt gemaakt op uw intellectuele eigendomsrechten dan kunnen diverse (juridische) maatregelen worden getroffen. In een groot aantal gevallen blijkt, dat de gang naar de rechter (of het dreigement om dat te doen) noodzakelijk is om uw rechten te beschermen. Een advocaat kan u adviseren over de juridische opties, over de voor- en nadelen van een procedure en over de kosten. Uiteraard heeft ook de vermeende inbreukmaker baat bij deskundige hulp. Niet alleen op het moment dat een probleem zich aandient, is een advocaat van toegevoegde waarde. Hij of zij kan u ook bijstaan in de preventieve sfeer. Een advocaat kan adviseren over de noodzakelijke bescherming van uw intellectuele eigendommen. Daarnaast kan een advocaat u adviseren over de omvang van de intellectuele eigendomsrechten van derden en u helpen te bepalen waar de grenzen liggen van wat wel en niet is toegestaan. Bij bedrijfsovernames is goede juridisch ondersteuning onontbeerlijk om te bepalen welke intellectuele eigendomsrechten behoren tot het vermogen van de over te nemen onderneming en welke verplichtingen deze onderneming, wat die zaak betreft, is aangegaan. Colofon Hoofdredacteur Angelique Weisscher (RSM Niehe Lancée), Eindredacteur Marcel Hoenderdos (H&K Communicatie, Bloemendaal), Medewerkers aan dit nummer Cora van Dijk-den Dikken (KOOIJ + PARTNERS), Marten van Hasselt (Pesman Advocaten), Peter Janssen (RSM Wehrens, Mennen & de Vries), Jeroen Vijn (RSM Niehe Lancée), Vormgeving Studio Naskin, Haarlem, Fotografie Arno Rutten (foto s interview), Overige fotografie Stock materiaal, Drukkerij LenoirSchuring, Amstelveen, Verschijningsdata 2006/2007 Juli, oktober, januari, april, juli, oktober. Vragen? Voor vragen naar aanleiding van het bovenstaande kunt u contact opnemen met Pesman Advocaten in Amsterdam en vragen naar Menno Jansen, telefoon Menno en zijn team helpen u graag verder om uw weg te vinden in het web van intellectuele eigendomsrechten. Openbaarmaking is toegestaan bij bronvermelding en volledige publicatie. Hoewel wij de uiterste zorgvuldigheid betrachten, kan voor de inhoud van deze nieuwsbrief geen aansprakelijkheid worden aanvaard. RSM Niehe Lancée Robijnstraat 3, Postbus 366, 1800 AJ Alkmaar T F Hilversumstraat 324, Postbus 36310, 1020 MH Amsterdam T F Schipholpoort 100, Postbus 5037, 2000 CA Haarlem T F E I RSM Niehe Lancée werkt samen met Brouwer & Oudhof Administratieconsulenten, The NL Trust en Pesman Advocaten. U HEEFT HET EERSTE NUMMER IN HANDEN VAN DE NIEUWSBRIEF VAN RSM NIEHE LANCÉE, GEMAAKT IN SAMENWERKING MET KOOIJ + PARTNERS EN RSM WEHRENS, MENNEN & DE VRIES. WE HOUDEN ONZE KLANTEN EN RELATIES GRAAG OP DE HOOGTE. NIET ALLEEN OVER ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN DE SAMENWERKING VAN ONZE DRIE KANTOREN, MAAR OOK OVER ONTWIKKELINGEN IN DE MARKT DIE VOOR U VAN BELANG KUNNEN ZIJN. VANAF NU BRENGEN WE VIER KEER PER JAAR EEN NIEUWSBRIEF UIT. HEEFT U VRAGEN EN/OF OPMERKINGEN, DAN HOREN WE DAT GRAAG VAN U. DAN KUNT U EEN ZENDEN NAAR 2 Nieuw personeel? Direct melden! We blijven lokale spelers die voor kwaliteit staan 5 Met succes naar de Hoge Raad Strengere regels en extern toezicht 6 Ondernemers en intellectueel eigendom Wetsvoorstel Werken aan winst

2 Intensieve samenwerking accountantsen belastingadvieskantoren We blijven lokale spelers die voor kwaliteit staan RSM Niehe Lancée, KOOIJ + PARTNERS en Wehrens, Mennen & de Vries gaan intensief samenwerken. De drie accountants- en belastingadvieskantoren houden hun eigen naam en blijven onafhankelijk en zelfstandig. Door de krachten te bundelen zijn ze op een aantal vlakken echter beter toegerust voor de toekomst. Of, zoals Mathijs Mennen het verwoordt: We hebben met deze constructie wel de lusten, maar niet de lasten van een grote organisatie. De drie kantoren hebben gezamenlijk circa 350 medewerkers en vestigingen in het gehele land: RSM Niehe Lancée in Alkmaar, Amsterdam en Haarlem, KOOIJ + PARTNERS in Utrecht en RSM Wehrens, Mennen & de Vries in Maastricht, Eindhoven, Roermond en Heerlen. Niehe Lancée maakt sinds enkele jaren deel uit van het internationale netwerk RSM. Wehrens, Mennen & de Vries is per 1 juli eveneens toegetreden tot RSM International en heeft haar lidmaatschap met HLB International derhalve beëindigd. RSM International behoort kwalitatief tot de top van de internationale accountantsorganisaties. Ook in omvang (plaats 6 wereldwijd, en in de USA plaats 5) behoort RSM International tot de eredivisie in accountantsland. In beweging Aan tafel in Utrecht zitten de drie voorzitters van de genoemde kantoren, zijnde Rudolf Winkenius (RSM Niehe Lancée), Paul de Blok (KOOIJ + PARTNERS) en Mathijs Mennen (Wehrens, Mennen & de Vries). Zij vertellen over het hoe en waarom van de samenwerking. Paul de Blok: De accountantsmarkt is behoorlijk in beweging. Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande waar je als kantoor goed op moet inspelen. Daarbij helpt het als je kunt terugvallen op collega-kantoren die dezelfde mentaliteit en kwaliteitsopvatting hebben. Flexibiliteit De voordelen van een grote organisatie én de voordelen van een zelfstandige lokale speler. Daar draait het in de ogen van Winkenius, De Blok en Mennen in de samenwerking om. Mennen: We hebben alledrie een naam gevestigd en hoog te 2 3

3 Rubriek: De praktijk houden op de lokale markt. Daar staan we goed bekend en dat willen we ook vooral zo houden. We blijven lokale spelers die voor kwaliteit staan. Daarom is het ook nooit aan de orde geweest om te fuseren of om onze naam te veranderen. We willen geen groot log lichaam worden. We willen juist onze flexibiliteit blijven behouden en tegelijkertijd datgene extra kunnen bieden als dat nodig is. Dat roept de vraag op wat dan die extra s kunnen zijn. Met onze huidige kantoren bedienen we met name MKBbedrijven. Daar zal geen verandering in komen. Wel stelt de samenwerking ons in staat om adequaat en op niveau in te spelen op de toenemende wet- en regelgeving die in onze branche aan de orde van de dag is. En door de schaalvergroting kunnen we ook adequater inspelen op de behoeftes van de grotere opdrachtgevers, die in toenemende mate een beroep op ons doen en juist vaak onze flexibiliteit en slagvaardigheid zeer op prijs stellen. De vraag roept zich op wat de klanten van de drie kantoren gaan merken van de samenwerking. Rudolf Winkenius: Wat zeer zeker een pluspunt van de samenwerking is, is het delen van kennis. Bij ingewikkelde fiscale-, accountants- of bedrijfseconomische problemen hebben we in ons interne netwerk meer kennis waardoor we sneller en adequater kunnen inspringen. En we zullen niet schromen dat netwerk in te zetten, daar kunnen klanten overtuigd van zijn. Daarnaast maakt de samenwerking het mogelijk om een fulltime bemand bureau vaktechniek te hebben, waarmee de borging van de kwaliteit optimaal geregeld kan worden en efficiënt en hoogstaand ingespeeld kan worden op de ontwikkelingen in onze branche. In negatieve zin zullen onze klanten niets van de samenwerking merken, zegt Mathijs Mennen. En dan doel ik met name op het kostenaspect. Het is niet zo dat onze tarieven nu zullen worden verhoogd, dat is niet aan de orde. Ook zullen klanten hun eigen aanspreekpunt houden, dat is onze kracht en ook daarin zal niets veranderen. Landelijke dekking Paul de Blok sprak eerder over ontwikkelingen in de accountantsmarkt. Dan doelt hij onder meer op de krapte op de arbeidsmarkt die nu al zichtbaar is en naar verwachting de komende jaren nijpend zal zijn. Door de samenwerking worden we een aantrekkelijke werkgever met een landelijke dekking, zegt Rudolf Winkenius. Of je nu een kijkje in de keuken wilt nemen in de Randstad, het midden van het land of in Limburg, het is allemaal mogelijk. Ik weet zeker dat we voor pas afgestudeerden daardoor een interessante partij zijn. We blijven korte lijnen houden en we blijven de cultuur houden van een middelgroot kantoor. Maar de samenwerking maakt het ook mogelijk om te schakelen en (inter-)nationale klanten te bedienen. Een andere ontwikkeling is de komst per 1 oktober van de Wet toezicht accountantsorganisaties, waarover elders in deze nieuwsbrief meer. Vergelijkbare filosofie Vanaf het eerste gesprek dat begin dit jaar plaatsvond kwam naar voren dat de drie kantoren uitstekend bij elkaar passen. Het is alsof we al jaren met elkaar samenwerken, zegt Paul de Blok. Dat is natuurlijk een prettige constatering, en betekent dat de culturen binnen onze kantoren goed bij elkaar aansluiten. Onze filosofie is vergelijkbaar, vult Rudolf Winkenius aan. We spelen kort op de bal, zijn allemaal op een enthousiaste manier bezig met het succes van onze klanten. We voelen de denkwereld van de ondernemer goed aan, kunnen ons in hem verplaatsen waarbij we natuurlijk nooit de rol van adviseur uit het oog verliezen. Het is erg leuk om te zien dat dat iets is wat ons met elkaar verbindt. Paul de Blok: Wat goed is komt snel zeggen we wel eens, en dat is in dit geval zeker van toepassing. Met succes naar de Hoge Raad RSM Wehrens, Mennen & de Vries is door de Hoge Raad in het gelijk gesteld in een procedure met betrekking tot de zogeheten 30%-regeling die het kantoor heeft gevoerd. Het ging hierbij om een buitenlandse profvoetballer. Indien een werkgever een buitenlandse medewerker in dienst neemt, is het mogelijk een bijzondere kostenvergoeding te verstrekken. De werkgever mag onder bepaalde voorwaarden, en zonder nader bewijs, een belastingvrije vergoeding voor de extraterritoriale kosten verstrekken. Deze vergoeding bedraagt 30% van het salaris. Verstrekking van de kostenvergoeding is mogelijk wanneer de medewerker aan een aantal criteria voldoet: aanwerving uit het buitenland; beschikken over een specifieke deskundigheid die niet of nauwelijks aanwezig is op de Nederlandse arbeidsmarkt. Procedure In dit geval gaat het om een voetballer die afkomstig is van buiten Nederland. Vanaf zijn 16e jaar is hij diverse malen op grond van een toeristenvisum naar Nederland gekomen. Hij heeft toen deelgenomen aan verschillende jeugdcompetities bij een Nederlandse profvoetbalclub. Op die manier kon de club beoordelen of de speler over de specifieke deskundigheid beschikte die vereist is om hem een contract als profvoetballer aan te kunnen bieden. Uiteindelijk is hem een contract aangeboden toen hij 18 jaar was. Na ondertekening van het contract is hij in Nederland komen wonen. Vervolgens is een verzoek om toekenning van de 30%-regeling ingediend. Dit verzoek werd door de Belastingdienst afgewezen, omdat zij van mening was dat de speler op het moment van het aanbieden van het contract reeds in Nederland woonachtig was en derhalve al beschikbaar was op de Nederlandse arbeidsmarkt. De speler werd dus niet beschouwd als een uit het buitenland geworven werknemer. In de procedure hebben wij aangevoerd dat belanghebbende weliswaar in Nederland is geweest om deel te nemen aan een aantal jeugdcompetities, maar dat hij pas ná ondertekening van het contract definitief in Nederland is komen wonen. Zijn fiscale woonplaats was vóór die tijd elders gelegen. Immers, al zijn familie en vrienden leefden daar en zijn sociale contacten lagen daar. Bovendien maakte hij van iedere gelegenheid gebruik om terug te keren naar zijn geboorteland. Cassatieberoep Het Gerechtshof had ons in eerste instantie al in het gelijk gesteld en geoordeeld dat de fiscale woonplaats ten tijde van het aanbieden van het contract buiten Nederland was gelegen. Dit betekent dat de speler uit het buitenland afkomstig was en dat toekenning van de 30%-regeling in de visie van het Gerechtshof eveneens mogelijk is. Het Ministerie van Financiën kon zich hier echter niet mee verenigen en stelde cassatieberoep in bij ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad. Deze instantie oordeelde vervolgens dat de toepassing van de 30%- regeling terecht is. Er is inmiddels veel jurisprudentie met betrekking tot de 30%-regeling geweest, veelal in het nadeel van belanghebbenden. In deze casus waren wij echter van mening dat de toekenning van de 30%-regeling mogelijk moest zijn. Dat deze overtuiging gerechtvaardigd was, bleek door de uitspraak van ons hoogste rechtscollege. 4 5

4 Wetsvoorstel Werken aan winst Om onze concurrentiepositie ten aanzien van andere Europese landen te verbeteren is het wetsvoorstel Werken aan winst ingediend, dat per 1 januari 2007 wordt ingevoerd. Hiervoor moeten de Eerste en Tweede Kamer wel eerst goedkeuring verlenen. De belangrijkste wijzigingen hebben wij in het kort voor u op een rijtje gezet. 1. Verlaging tarief vennootschapsbelasting Het tarief van de vennootschapsbelasting wordt als volgt. Winst Tarief < % ,5% > ,5% Tariefsmatig verdient het aanbeveling kosten, maar wellicht ook investeringen (in het kader van de investeringsaftrek) zoveel mogelijk dit jaar te maken c.q. te doen. 2. Invoering MKB-vrijstelling 4. Afschrijving op gebouwen inclusief ondergrond De afschrijvingen op beleggingspanden en bedrijfspanden die in gebruik zijn binnen de onderneming worden beperkt. De afschrijving op beleggingspanden wordt beperkt tot de WOZ-waarde van het pand. Dit betekent dat de afschrijving van een beleggingspand slechts is toegestaan als de boekwaarde van het pand inclusief ondergrond hoger is dan de WOZ-waarde. Voor bedrijfspanden die in gebruik zijn binnen de onderneming wordt de afschrijving beperkt tot 50% van de WOZ-waarde. 5. Verlaging tarief dividendbelasting Het tarief van de dividendbelasting wordt met ingang van 1 januari 2007 verlaagd van 25% naar 15%. 6. Wijzigingen in de deelnemingsvrijstelling 8. Invoering van octrooibox Belastingplichtigen kunnen ervoor kiezen het belastbare inkomen behaald met bepaalde immateriële activa fictief (afgeleid van het daadwerkelijke inkomen) te bepalen. De winsten genoten uit deze immateriële activa worden effectief tegen 10% belast. 9. Afschrijving goodwill en andere bedrijfsmiddelen Voorgesteld wordt om goodwill af te schrijven in een periode van minimaal 10 jaar en overige bedrijfsmiddelen zoals machines, inventaris en (ICT-)apparatuur in een periode van 5 jaar. 10. Waardering onderhanden werk In afwijking van de bestaande jurisprudentie dient het aandeel in het constante deel van de algemene kosten voortaan ook in de waardering van het onderhanden werk te worden opgenomen. Uitstel van winstneming is niet meer toegestaan. Voor de ondernemer in de inkomstenbelastingsfeer wordt een MKB-vrijstelling ingevoerd. De ondernemerswinst wordt onder bepaalde voorwaarden voor 10% vrijgesteld. Als gevolg hiervan zal het hoogste belastingtarief effectief dalen van 52% tot 46,8%. 3. Verliesverrekening De deelnemingsvrijstelling is niet meer van toepassing bij een aandelenbezit van minder dan 5%. De deelnemingsvrijstelling is altijd van toepassing op een bezit van 5% of meer, tenzij het een passieve dochtervennootschap (beleggingsvennootschap) betreft waarvan de winst niet tegen een tarief van tenminste 10% wordt belast. 7. Invoering van groepsrentebox Tot slot De hierboven genoemde wijzigingen zijn gebaseerd op het op 24 mei 2006 ingediende wetsvoorstel bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel biedt in ieder geval een aantal interessante aanknopingspunten waar wij zeker bij u op terug zullen komen. Het verrekenen van verliezen met winsten van voorafgaande jaren (carry back) wordt teruggebracht van drie naar één jaar. Voor de ondernemer in de inkomstenbelastingsfeer blijft de termijn van drie jaar gelden. Het onbeperkt verrekenen van verliezen met toekomstige winsten (carry forward) wordt beperkt tot negen jaar. Dit geldt ook voor de ondernemer in de inkomstenbelastingsfeer. In de groepsrentebox wordt de binnen een groep van verbonden lichamen ontvangen en betaalde rente gesaldeerd (groepsrentesaldo). Het groepsrentesaldo wordt effectief belast tegen een tarief van slechts 5%. Het doel van de groepsrentebox is te zorgen dat buitenlandse bedrijven Nederland als vestigingsplaats van hun (regionale) hoofdkantoren kiezen. 6 7

5 Medewerkers bekend maken via eerstedagsmelding Nieuw personeel? Direct melden! Vanaf 4 juli 2006 is iedere werkgever in Nederland die een nieuw personeelslid in dienst neemt, verplicht dit te melden bij de Belastingdienst via een eerstedagsmelding. Deze eerstedagsmelding moet uiterlijk de dag voor het begin van de werkzaamheden bij de Belastingdienst binnen zijn. Op deze regel geldt één uitzondering: als de werkgever met een medewerker overeenkomt dat hij nog dezelfde dag bij hem gaat werken, dan kan deze nog op die dag worden aangemeld, echter wel vóór aanvang van de werkzaamheden. Voor bepaalde groepen medewerkers hoeft geen eerstedagsmelding te worden gedaan. Dit zijn uitzendkrachten (het uitzendbureau verzorgt de eerstedagsmelding), artiesten en beroepssporters (deze vallen onder de artiesten- of beroepssportersregeling) en personen die van de werkgever alleen een pensioen of uitkering ontvangen en hiervoor niet werken. Elektronische controle Op het moment dat de werkgever salaris betaalt, dient hij voor de medewerkers een elektronische aangifte loonheffingen in. Via deze aangifte wordt ook de datum indiensttreding aan de Belastingdienst doorgegeven. Bij personeel dat op of na 4 juli 2006 in dienst is gekomen, wordt elektronisch gecontroleerd of voor deze medewerker een eerstedagsmelding is binnengekomen en of beide data hetzelfde zijn. De Belastingdienst kan zo de meldingen opsporen die te laat gemeld zijn. Indien de Belastingdienst constateert dat een nieuwe medewerker niet of te laat is aangemeld, kan zij de werkgever een boete opleggen. Op de opgaaf eerstedagsmelding worden de volgende gegevens gevraagd: het loonheffingsnummer van de werkgever het sofinummer van de medewerker volledige naam van de medewerker geboortedatum van de medewerker Het is van belang dat de werkgever tijdig over deze gegevens beschikt om de eerstedagsmelding te kunnen verrichten. Deze gegevens staan in de meeste gevallen vermeld op het paspoort of identiteitskaart van de medewerker. Zorg ervoor dat u al tijdens de sollicitatie- of aanstellingsprocedure een kopie van dit document maakt, zodat u tijdig de melding kunt doen. Corrigeren De eerstedagsmelding kan op verschillende mogelijkheden elektronisch plaatsvinden; via de internetsite van de Belastingdienst via aangifte- of administratiesoftware via belastingadviseurs of salarisservicebureau s Als de werkgever constateert dat hij een onjuiste eerstedagsmelding heeft ingezonden, kan hij dit eenvoudig corrigeren door een nieuwe eerstedagsmelding voor de medewerker in te zenden. Indien de eerstedagsmelding achteraf gezien niet nodig was geweest, de medewerker is bijvoorbeeld toch niet in dienst getreden, dan hoeft er verder niets meer te worden gedaan. Uit de aangifte loonheffingen zal blijken dat aan deze persoon geen salaris is betaald. Ook het einde van een dienstbetrekking blijkt uit de aangifte loonheffingen en hoeft derhalve niet apart aan de Belastingdienst te worden gemeld. Wanneer u een medewerker na uitdiensttreding weer opnieuw aanneemt, dient u echter wel weer een eerstedagsmelding in te zenden. Duidelijke afspraken Wij adviseren u duidelijke afspraken te maken over wie binnen uw organisatie verantwoordelijk is voor de eerstedagsmelding. Pas eventueel procedures aan zodat degenen die nieuw personeel mogen en kunnen aannemen op de hoogte zijn van deze nieuwe verplichtingen en de juiste procedure binnen uw organisatie kennen en toepassen. Voorkom dat degene die verantwoordelijk is voor de eerstedagsmelding niet weet dat er binnen de organisatie nieuw personeel is aangenomen en u een boete opgelegd wordt. 8 9

6 Om vertrouwen in de accountantsverklaring te herwinnen Oud gaat voor nieuw Strengere regels en extern toezicht De inmiddels al niet meer zo recente beursschandalen klinken nog steeds door en hebben zowel mondiaal als nationaal grote gevolgen voor de accountant als wettelijk controleur. Er wordt hard gewerkt om het vertrouwen te herwinnen. In Europees verband wordt hiertoe de Achtste Richtlijn Vennootschapsrecht geharmoniseerd en is in Nederland in januari 2006 de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) aangenomen. In deze wet staan strengere regels en extern toezicht centraal. De inwerkingtreding is niet langer gekoppeld aan goedkeuring van het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta). De Bta is het kabinetsbesluit waarin de regels voor het toezicht nader worden uitgewerkt. Op 14 juni is de Tweede Kamer akkoord gegaan met dit kabinetsbesluit en zal de Wta spoedig in werking treden. Voor zover accountantsorganisaties dit nog niet hebben gedaan moeten zij snel in actie komen om tijdig te kunnen voldoen aan deze strengere regels. Doel van de wet De Wta heeft tot doel dat het publiek blijvend kan vertrouwen op de door accountants afgegeven accountantsverklaringen. Een accountantsverklaring dient immers zekerheid toe te voegen aan de jaarrekening en is voor gebruikers van de jaarrekening een belangrijk houvast. De vakbekwaamheid, objectiviteit, integriteit en onafhankelijkheid van de accountant moeten daarom buiten elke twijfel staan. Voor wie geldt de Wta? De Wta heeft betrekking op het uitvoeren van alle wettelijke controleopdrachten. Voor het mogen uitvoeren van deze controleopdrachten zal bij de Autoriteit Financiële Markten een vergunning moeten worden verkregen. Hiervoor zal de accountantsorganisatie haar onafhankelijkheid, objectiviteit en integriteit moeten kunnen aantonen en dienen te beschikken over een goed werkend systeem van kwaliteitsbeheersing. De voorgenoemde eisen zijn gebaseerd op de regels afkomstig van de International Federation of Accountants (IFAC) en kennen een nadere uitwerking in de Bta. Verschillende vergunningen Het vergunningenstelsel maakt onderscheid tussen het verrichten van wettelijke controles bij organisaties van openbaar belang (OOB s) en overige wettelijke controles. Met OOB s worden beursgenoteerde ondernemingen en financiële instellingen bedoeld maar kunnen bij Algemene Maatregel van Bestuur ook worden uitgebreid naar andere organisaties. Afhankelijk van de cliëntenportefeuille kan dus worden gekozen tussen twee vergunningen, te weten de vergunning voor OOB-opdrachten en de vergunning voor overige wettelijke controles. Toezicht De AFM zal als onafhankelijke publieke toezichthouder toezien op accountantsorganisaties. Bij misstanden kan de AFM gebruik maken van verschillende bestuursrechtelijke instrumenten, zoals boetes, dwangsommen en het intrekken van de vergunning. Voor OOB s gelden zwaardere regels en zal de AFM intensiever toezicht houden dan bij de overige wettelijke controles. Bij deze laatste zal de AFM zich vooral baseren op de bevindingen van het College Toetsing Kwaliteit (CTK). Dit zal er in praktijk op neer komen dat het publieke toezicht en de feitelijke toetsing alleen voor OOB-vergunningen door de AFM zelf zal worden uitgevoerd. Voor de niet-oobvergunningen zal de toetsing nog steeds door het CTK worden uitgevoerd. Tot slot Het doen van geringe cosmetische aanpassingen in de organisatie en dan op de oude voet verder gaan zal niet voldoende zijn. De Wta vereist een structurele ommezwaai om het vertrouwen blijvend te herwinnen. Er komen veel meer regels en er zal flink moeten worden geïnvesteerd in kwaliteitsbeheersing. Daarbij zullen er strategische keuzes worden gemaakt ten aanzien van de dienstverlening, positionering in de markt en de bijpassende vergunning. In de nabije toekomst zullen nieuwe samenwerkingsverbanden en een scherpere scheiding tussen controle en advisering leiden tot belangrijke verschuivingen in de markt. De eerste voortekenen hiervan zijn al waarneembaar. Wij hebben deze ontwikkelingen altijd op de voet gevolgd en proactief gehandeld om volledig aan te Wta te kunnen voldoen. Wij spreken dan ook liever niet van herwinnen van vertrouwen maar het blijvend kunnen voldoen aan het vertrouwen dat onze cliënten in ons hebben. Ondernemers en intellectueel eigendom Ondernemers hebben dagelijks te maken met intellectuele eigendomsrechten. Iedere onderneming voert immers één of meerdere namen en heeft derhalve te maken met de Handelsnaamwet. Veel ondernemers maken tegenwoordig gebruik van het medium internet. Ook dan hebben zij te maken met intellectuele eigendomsrechten. Intellectuele eigendomsrechten zijn rechten, die bescherming bieden aan producten van het menselijk vernuft tegen oneerlijke concurrentie. Diverse verdragen en wetten regelen de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, zoals: het auteursrecht, het merkenrecht, het handelsnaamrecht en het octrooirecht. Minder bekend zijn het tekeningen- en modellenrecht, het chipsrecht en het databankenrecht. Deze opsomming is niet uitputtend, maar geeft wel aan dat intellectuele eigendomsrechten zijn onder te verdelen in diverse (overlappende) categorieën. Eigendom Uit de aanduiding intellectuele eigendomsrechten blijkt, dat sprake is van eigendomsrechten. Rechthebbenden behoren deze rechten dan ook tot hun eigendom te rekenen. Intellectuele eigendomsrechten kunnen worden verkocht, verpand of in licentie worden gegeven. Eigendommen maken deel uit van het bedrijfskapitaal en dienen te worden beschermd. Alles goed en wel kunt u denken, maar wat moet ik met deze informatie. Helaas wordt dat voor sommige ondernemers pas pijnlijk duidelijk op het moment dat zij daar in negatieve zin mee worden geconfronteerd en een concurrent er vandoor gaat met bepaalde ideeën, (domein-)namen of producten, die door u zijn bedacht of waar u meent recht op te hebben. Een voorbeeld Een concurrerende onderneming brengt producten op de markt, die (nagenoeg) identiek zijn aan uw producten. De benaming voor de imitatieproducten wijkt nauwelijks af van uw productnamen. De concurrent schroomt er bovendien niet voor om zich te presenteren onder een handelsnaam en/of een domeinnaam, die verdacht veel lijkt op de (domein)naam van uw onderneming. Oudste rechten Dergelijke situaties zijn aan de orde van de dag. Een ondernemer, die hiertegen wil optreden, ziet zich vaak achteraf voor het probleem geplaatst, dat de rechten, waarop hij meent aanspraak te kunnen maken, niet op de juiste en/of op afdoende wijze zijn beschermd. Voor een rechtsgeldig beroep op intellectuele eigendomsrechten is meestal voorafgaande (internationale) registratie vereist. Ook indien registratie geen vereiste is, voorkomt registratie vaak een discussie over de vraag, welke partij de oudste rechten heeft. Kort gezegd geldt bij intellectuele eigendomsrechten namelijk: Oud gaat voor nieuw. Handelsnamen kunt u registreren bij de Kamer van Koophandel. Hoewel registratie geen vereiste is, is registratie zeker aan te bevelen. Uw bedrijfslogo, uw bedrijfsnaam en de benamingen voor uw producten kunt u vaak eenvoudig als merk laten registreren. Het uiterlijk van uw producten komt wellicht in aanmerking voor modelrechtelijke bescherming. Afhankelijk van de technische aard van de betreffende producten, kan ook het octrooirecht uitkomst bieden. Hoewel het domeinnaamrecht als zodanig geen apart rechtsgebied vormt, is registratie van een domeinnaam zeker aan te bevelen, indien u op korte termijn of in de toekomst gebruik wenst te maken van bepaalde domeinnamen. Er is meer Intellectuele eigendomsrechten kunnen niet alleen door de rechthebbende zelf worden geëxploiteerd, maar ook door derden. De daarvoor vereiste toestemming wordt vastgelegd in licentieovereenkomsten, waarin de betalingsverplichtingen en de gebruiksbeperkingen worden vastgelegd. Afspraken tussen partijen moeten deugdelijk op schrift worden gesteld, waarbij ook wordt voorzien in een beëindiging van de overeenkomst

De meerwaarde van RSM Niehe Lancée

De meerwaarde van RSM Niehe Lancée De meerwaarde van RSM Niehe Lancée De ambitie om uw organisatie te laten excelleren RSM Niehe Lancée geniet een uitstekende reputatie op het gebied van accountancy en belastingadvies. Opdrachtgevers kunnen

Nadere informatie

Wet werken aan winst in Staatsblad

Wet werken aan winst in Staatsblad Wet werken aan winst in Staatsblad De Wet werken aan winst is op 12 december 2006 in het Staatsblad gepubliceerd. Dit betekent dat de meeste wijzigingen ingevolge deze wet op 1 januari 2007 in werking

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Het dienstverleningsdocument U heeft als onze (potentiele) relatie recht op een gedegen, onafhankelijk en duidelijk advies alsmede een goede begeleiding. En dat is ook precies

Nadere informatie

VRAGENLIJST MONITORING ACCOUNTANTSKANTOREN. Introductie vragenlijst monitoring accountantskantoren. Vertrouwelijk

VRAGENLIJST MONITORING ACCOUNTANTSKANTOREN. Introductie vragenlijst monitoring accountantskantoren. Vertrouwelijk VRAGENLIJST MONITORING ACCOUNTANTSKANTOREN Introductie vragenlijst monitoring accountantskantoren Vertrouwelijk Deze monitorvragenlijst betreft het jaar: In de loop van 2008 heeft het bestuur van het NIVRA

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Alles, behalve zwart-wit

Alles, behalve zwart-wit Alles, behalve zwart-wit Regionaal betrokken, wereldwijd bekend U kent het spel. Maar niet zoals wij het spelen Accountants en belastingadviseurs: het zijn dienstverleners op een speelveld dat u bekend

Nadere informatie

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Eindejaarstips 2013 ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Laat uw verliezen niet op 31 december in rook op gaan Zoals inmiddels bekend mag u uw bedrijfsverliezen helaas niet onbeperkt verrekenen met positieve resultaten.

Nadere informatie

NIEUWE REGELGEVING VOOR ORGANISATIES VAN OPENBAAR BELANG De gevolgen voor uw organisatie op een rij

NIEUWE REGELGEVING VOOR ORGANISATIES VAN OPENBAAR BELANG De gevolgen voor uw organisatie op een rij NIEUWE REGELGEVING VOOR ORGANISATIES VAN OPENBAAR BELANG De gevolgen voor uw organisatie op een rij Omdat mensen tellen. Nieuwe regelgeving voor Organisaties van Openbaar Belang 3 Invoering nieuwe regelgeving

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1108. Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle

Praktijkhandreiking 1108. Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle Versie 1.0 Datum: 10 februari 2010 Herzien: Onderwerp: Van toepassing op: Status: Relevante wet en regelgeving:

Nadere informatie

Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen

Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen Beste relatie, Hierbij ontvangt u de digitale nieuwsbrief van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze speciale nieuwsbrief over personentoetsingen is opgesteld

Nadere informatie

Checklist De 30%-regeling

Checklist De 30%-regeling Checklist De 30%-regeling 1. Maak gebruik van de 30%-regeling De 30%-regeling is een fiscaal gefaciliteerde regeling voor tijdelijk buiten het land van herkomst tewerkgestelde deskundigen. Onbelaste vergoeding

Nadere informatie

Concept NBA-handreiking Publicatie kwaliteitsfactoren 17 april 2015

Concept NBA-handreiking Publicatie kwaliteitsfactoren 17 april 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Concept NBA-handreiking 17 april 2015 Consultatieperiode loopt tot 29 mei 2015 Concept NBA-handreiking NBA-handreiking Van toepassing op: xx Onderwerp xx Datum:

Nadere informatie

www.afier.com Klachtenregeling Inhoud

www.afier.com Klachtenregeling Inhoud 7 Klachtenregeling Inhoud 1. Doelstellingen en uitgangspunten 2. Contactpersonen 3. Klachtenprocedure 4. Evaluatie klachtenafhandeling 5. Geheimhouding 6. Privacy en rechtbescherming 1. Doelstellingen

Nadere informatie

Samenwerken & Intellectueel Eigendom

Samenwerken & Intellectueel Eigendom Samenwerken & Intellectueel Eigendom 15 mei 2012 Mecc Maastricht René Janssen octrooiadviseur regio Limburg NL Octrooicentrum (locatie Syntens-Roermond) NL Octrooicentrum Octrooiverlening Nederland (uitvoering

Nadere informatie

Dit samenwerkingsconvenant vervangt het Samenwerkingsprotocol tussen de AFM en de NZa van 10 september 2007;

Dit samenwerkingsconvenant vervangt het Samenwerkingsprotocol tussen de AFM en de NZa van 10 september 2007; Samenwerkingsconvenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake de samenwerking en de uitwisseling van informatie met betrekking tot toezicht

Nadere informatie

Workshop Toezicht op vrije. Maurice Verhoeven en Sjoerd Warringa

Workshop Toezicht op vrije. Maurice Verhoeven en Sjoerd Warringa Workshop Toezicht op vrije beroepsoefenaren Maurice Verhoeven en Sjoerd Warringa 23 september 2010 Toezicht: ja Inzicht: nee Agenda Inleiding en afbakening Toezicht op accountants Toezicht op curatoren

Nadere informatie

Toenemende aandacht voor toezicht niet-oob accountantskantoren

Toenemende aandacht voor toezicht niet-oob accountantskantoren Toenemende aandacht voor toezicht niet-oob accountantskantoren De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt sinds 2006 toezicht op accountantsorganisaties. De niet-oob vergunninghouders voeren uitsluitend

Nadere informatie

Fiscaal voordeel. binnen het Koninkrijk der Nederlanden

Fiscaal voordeel. binnen het Koninkrijk der Nederlanden Fiscaal voordeel binnen het Koninkrijk der Nederlanden Inleiding Op 7.800 km afstand van Nederland kunt u als Nederlands ondernemer fiscaal voordeel behalen op Aruba. Dit kan in een deel van het Koninkrijk

Nadere informatie

TOELICHTING MELDING ONRECHTMATIGE INFORMATIE

TOELICHTING MELDING ONRECHTMATIGE INFORMATIE TOELICHTING MELDING ONRECHTMATIGE INFORMATIE Vraag 1 Bij deze vraag dient u aan te geven wie de verzoeker is van deze melding. Eventuele correspondentie over de melding zal naar deze persoon worden verstuurd.

Nadere informatie

Ons dienstverleningsdocument (DVD)

Ons dienstverleningsdocument (DVD) Informatie over onze dienstverlening Wij zijn een financieel dienstverlener. Wij adviseren, bemiddelen en bieden nazorg op het gebied van financiële producten. Daarbij staat altijd úw belang voorop: wij

Nadere informatie

PROTOCOL WAARNEMING TER PLAATSE (WTP)

PROTOCOL WAARNEMING TER PLAATSE (WTP) PROTOCOL WAARNEMING TER PLAATSE (WTP) Vastgesteld door het CCvD: 22 januari 2015 Ingangsdatum: 22 januari 2015 Stichting Normering Arbeid (SNA) Versie 14-01: SNA 2015 sna.div.736-1 Inleiding De inspecties

Nadere informatie

Nieuwsflits praktijkgroep Technologie, Media en Entertainment

Nieuwsflits praktijkgroep Technologie, Media en Entertainment Nieuwsflits praktijkgroep Technologie, Media en Entertainment Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u de 3 e nieuwsflits van onze praktijkgroep Technologie, Media en Entertainment. Met deze digitale

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 28 mei 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mamanos B.V., tevens h.o.d.n. Ondernemers Adviescentrum, statutair gevestigd

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 IB ONDERNEMER Uitstellen van winst Het uitstellen van winst is voor een IB-ondernemer fiscaal voordelig, want in 2010 is de MKB-winstvrijstelling verhoogd

Nadere informatie

Team IE & ICT. www.dehaanlaw.nl

Team IE & ICT. www.dehaanlaw.nl Team IE & ICT www.dehaanlaw.nl De Haan team intellectuele eigendom, internet, E-commerce en ICT-recht Intellectuele eigendom, internet, E-commerce en ICT-recht zijn verwante rechtsgebieden met een heel

Nadere informatie

VOOR U LIGT EEN SPECIALE UITGAVE VAN ONZE NIEUWSBRIEF RESUMÉ. DEZE UITGAVE STAAT GEHEEL IN HET TEKEN VAN DE FISCALE EINDEJAARSTIPS 2007.

VOOR U LIGT EEN SPECIALE UITGAVE VAN ONZE NIEUWSBRIEF RESUMÉ. DEZE UITGAVE STAAT GEHEEL IN HET TEKEN VAN DE FISCALE EINDEJAARSTIPS 2007. ReSuMé 1 9 E I N D E J A A R S T I P S! GEACHTE RELATIE, VOOR U LIGT EEN SPECIALE UITGAVE VAN ONZE NIEUWSBRIEF RESUMÉ. DEZE UITGAVE STAAT GEHEEL IN HET TEKEN VAN DE FISCALE EINDEJAARSTIPS 2007. HEEFT U

Nadere informatie

ReSuMé. Colofon EEN NIEUWE NAAM VOOR ONZE NIEUWSBRIEF: RESUMÉ

ReSuMé. Colofon EEN NIEUWE NAAM VOOR ONZE NIEUWSBRIEF: RESUMÉ ReSuMé Colofon Hoofdredacteur Angelique Weisscher (RSM Niehe Lancée), Eindredacteur Marcel Hoenderdos (HenK Communicatie), Medewerkers aan dit nummer Cora van Dijk (RSM Kooij + Partners), Peter Janssen

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingtarief 2013 2012. Tarief voor belastbaar bedrag t/m 200.000 20% 20% Tarief over het meerdere 25% 25%

Vennootschapsbelastingtarief 2013 2012. Tarief voor belastbaar bedrag t/m 200.000 20% 20% Tarief over het meerdere 25% 25% Houd grip op de fiscale risico s als uw bv een stamrecht- of pensioensverplichting is aangegaan Fiscale spelregels 2013 voor uw bv Enkele belangrijke actualiteiten voor het ondernemen in de bv voor u op

Nadere informatie

Beleidsregels Het verrichten van zelfstandige werkzaamheden op bescheiden schaal gemeente Olst-Wijhe

Beleidsregels Het verrichten van zelfstandige werkzaamheden op bescheiden schaal gemeente Olst-Wijhe Vastgesteld door het college op 25 maart 2014 Publicatie in Huis aan Huis op 9 april 2014 Inwerkingtreding op 10 april 2014 Olst-Wijhe, 17 maart 2014 doc. nr.: 14.013240 Het verrichten van zelfstandige

Nadere informatie

Met welke rechtsvorm: Anders, nl

Met welke rechtsvorm: Anders, nl Let op: U dient van alle gevraagde bewijsstukken te allen tijde de originele exemplaren te tonen en een kopie in te leveren. Digitale verzending Gaat u ermee akkoord dat we niet middels post, maar digitaal

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst Fiscaal dienstverlenersconvenant Partijen, PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. gevestigd

Nadere informatie

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker.

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker. Caesar Capital Todays Vermogensbeheer DomJur 2011-679 Rechtbank Amsterdam, Sector civiel recht Zaaknummer/rolnummer: 483704 / KG ZA 11-314 P/PV Datum: 14 april 2011 Vonnis in kort geding van 14 april 2011

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Koepelconvenant Horizontaal Toezicht

Koepelconvenant Horizontaal Toezicht Koepelconvenant Horizontaal Toezicht Leusden 14 juli 2011 Convenant tussen de Belastingdienst en KAN Partijen, Kwaliteitscentrum Accountancy Nederland B.V. (hierna KAN) gevestigd te te Zwolle in deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs

Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs ----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Maatschap Westelijke Accountants-kantoren Deltaland. en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Maatschap Westelijke Accountants-kantoren Deltaland. en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen Maatschap Westelijke Accountants-kantoren Deltaland en de Belastingdienst Fiscaal dienstverleners convenant Partijen, Maatschap Westelijke Accountants-kantoren Deltaland

Nadere informatie

Internetconsultatie Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik 10 augustus 2015

Internetconsultatie Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik 10 augustus 2015 Ministerie van Financiën Korte Voorhout 7 Postbus 20201 2500 EE Den Haag Internetconsultatie Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik 10 augustus 2015 Reactie van: VERENIGING VAN EFFECTENBEZITTERS

Nadere informatie

Dienstwijzer Van den Boom Assurantiën Gemert B.V.

Dienstwijzer Van den Boom Assurantiën Gemert B.V. Dienstwijzer Van den Boom Assurantiën Gemert B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u centraal. In deze

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 11-05-2006

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 11-05-2006 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 11-05-2006 Gegevens onderneming : SVD Vakonderwijs B.V. Faillissementsnummer : F 06/316 (S 06/6) Datum uitspraak : 7 juni 2006 (surséance: 20 april 2006) Curator

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. en de Belastingdienst Fiscaal dienstverleners convenant Partijen, Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. gevestigd te Dordrecht,

Nadere informatie

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Bezemschoon opleveren Belastingplan 2011 Feest: landbouwvrijstelling Focus: Bestrijding constructies en fraude Ondernemers motor van de economie Woningmarkt

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de di.gitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de di.gitale versie van het verslag. in bedrijfskwesties De papieren versie van het verslag is identiek aan de di.gitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer

Nadere informatie

Schadevoorbeelden beroepsaansprakelijkheid

Schadevoorbeelden beroepsaansprakelijkheid Schadevoorbeelden beroepsaansprakelijkheid De advocaat Heeft u er wel eens over nagedacht wat de gevolgen kunnen zijn van het laten verjaren van een vordering? Of het niet tijdig instellen van een rechtsmiddel?

Nadere informatie

Financial Lease. voor een efficiënte bedrijfsvoering

Financial Lease. voor een efficiënte bedrijfsvoering Financial Lease voor een efficiënte bedrijfsvoering Met Financial Lease kunnen ondernemers in het midden- en kleinbedrijf bedrijfsmiddelen leasen. Zoals nieuwe en gebruikte auto s, maar ook computers en

Nadere informatie

CHECKLIST RVU-RISICO 52%

CHECKLIST RVU-RISICO 52% CHECKLIST RVU-RISICO 52% Voorkomen is goedkoper dan genezen CHECKLIST 52%-risico bij vervroegd uittreden 1. Inhoud en bedoeling van deze checklist Deze checklist is een praktische handleiding om vast te

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief mei 2014

Cliëntennieuwsbrief mei 2014 Cliëntennieuwsbrief mei 2014 In dit nummer onder andere: - Schenkingsvrijstelling eigen woning wetenswaardigheden - Belastingplicht voor overheidsbedrijven - Werkkostenregeling per 1 januari 2015 definitief?

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Dienstverleningsdocument Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst/opdracht tot dienstverlening onderstaande

Nadere informatie

Algemeen Vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet Bibob

Algemeen Vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet Bibob Algemeen Vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet Bibob Wat betekent BIBOB? BIBOB staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. Wat is het doel van deze wet? De

Nadere informatie

Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening. De wijzigingen per 1 januari 2016

Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening. De wijzigingen per 1 januari 2016 De wijzigingen per 1 januari 2016 Introductie Door inwerkingtreding van de is een aantal wijzigingen ingevoerd ten aanzien van de publicatie- en deponeringsvoorschriften voor jaarrekeningen van ondernemingen.

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38029 30 december 2014 Vennootschapsbelasting. Fiscale eenheid. Wijziging van het besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/4620M,

Nadere informatie

Pensioen Kennis. Leveringsvoorwaarden

Pensioen Kennis. Leveringsvoorwaarden Pensioen Kennis Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Pensioen Kennis Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna te noemen: algemene voorwaarden)

Nadere informatie

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten op het terrein van accountantsorganisaties en het accountantsberoep (Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties)

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT D it document wordt u aangeboden door R-B & A en Partners. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van Bedrijfsmatige en Particuliere Verzekeringen, Pensioenen, Levensverzekeringen,

Nadere informatie

Fact Financial Services B.V. Fact Accountants & Adviseurs B.V.

Fact Financial Services B.V. Fact Accountants & Adviseurs B.V. Fact Financial Services B.V. Fact Accountants & Adviseurs B.V. DomJur 2014-1030 Rechtbank Amsterdam Zaak-/Rolnummer: C/13/555112 / KG ZA 13-1469 CB/MV Datum: 21 januari 2014 in de zaak van de besloten

Nadere informatie

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders Gedragscode Branchevereniging VvE Beheerders Inhoud 1. Inleiding... 3 2. BVVB Gedragscode 2.1 Communicatie. 3 2.1.1 Informatie.. 3 2.1.2 Geheimhouding 3 2.1.3 Acquisitie.. 3 2.1.4 BVVB. 4 2.2 Betrouwbaarheid

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Beheeractiviteiten, financiële holding. Omzetgegevens : nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0

Activiteiten onderneming : Beheeractiviteiten, financiële holding. Omzetgegevens : nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 februari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe

Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe accountants, accountantsorganisaties en (mede)beleidsbepalers daarvan en (ii) financiële ondernemingen en (mede)beleidsbepalers

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 23 december 2010. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 23 december 2010. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 23 december 2010 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Hyporatio kan u van dienst zijn op het gebied van hypotheken, levensverzekering(en), schadeverzekeringen en consumptief krediet.

Hyporatio kan u van dienst zijn op het gebied van hypotheken, levensverzekering(en), schadeverzekeringen en consumptief krediet. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Hyporatio Burg. van Grunsvenplein 12 6411 AT Heerlen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Omzetgegevens 2010: 1.983.231,00 / 2011 1.557.316,00 / 2012 1.089,857,00 Personeel gemiddeld aantal 8

Omzetgegevens 2010: 1.983.231,00 / 2011 1.557.316,00 / 2012 1.089,857,00 Personeel gemiddeld aantal 8 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement

Nadere informatie

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken van beide landen weer te geven.

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken van beide landen weer te geven. BELGIË NEDERLAND EEN WERELD VAN VERSCHIL Ondanks het feit dat België en Nederland buren zijn, nagenoeg dezelfde taal wordt gesproken en ze economisch zeer sterk verbonden zijn is er op boekhoudkundig,

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

In deze dienstenwijzer leggen wij uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten.

In deze dienstenwijzer leggen wij uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten. In deze dienstenwijzer leggen wij uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten. Wie zijn wij? Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten. Wij zijn een onafhankelijke tussenpersoon

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens De

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 januari 2011;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 januari 2011; De raad van de gemeente Schiermonnikoog; overwegende, dat het noodzakelijk is het verstrekken van toeslagen en het verlagen van uitkeringen van bijstandsgerechtigden jonger dan 65 jaar bij verordening

Nadere informatie

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow.

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow. Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Cliëntflow: de opdrachtnemer; (b) Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon

Nadere informatie

Nadere voorschriften inzake de continuïteit van de beroepsuitoefening door de openbaar accountant

Nadere voorschriften inzake de continuïteit van de beroepsuitoefening door de openbaar accountant Nadere voorschriften inzake de continuïteit van de beroepsuitoefening door de openbaar accountant Het bestuur van de Orde Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants, Gelet op artikel 25, derde

Nadere informatie

WFD Dienstenwijzer Versie april 2007. Inleiding. Wie zijn wij? Geachte relatie,

WFD Dienstenwijzer Versie april 2007. Inleiding. Wie zijn wij? Geachte relatie, WFD Dienstenwijzer Versie april 2007 Inleiding Geachte relatie, Met ingang van 1 januari 2006 is binnen de assurantiebranche de Wet Financiële Dienstverlening (Wfd) van kracht. De Wfd eist dat consumenten,

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Gebruiksvoorwaarden

AutoTrack.nl. Gebruiksvoorwaarden AutoTrack.nl Gebruiksvoorwaarden Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: Voorwaarden ) zorgvuldig door alvorens gebruik te maken van de AutoTrack.nl website. Door de AutoTrack.nl website te gebruiken, geeft

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

Tax Alert Maart 2013. In deze editie:

Tax Alert Maart 2013. In deze editie: Tax Alert Maart 2013 RSM Nederland Lucas Janssen Kantoor Maastricht +31 (0)43 363 90 50 ljanssen@rsm-wmv.nl Koen Dekker Kantoor Eindhoven +31 (0)40 295 00 15 kdekker@rsm-wmv.nl RSM België Gert van den

Nadere informatie

Checklist. BusinessInnovator. WBSO en RDA Administratie. Subsidie Tip van uw zakelijke ideeënpartner. Subsidie Tip.

Checklist. BusinessInnovator. WBSO en RDA Administratie. Subsidie Tip van uw zakelijke ideeënpartner. Subsidie Tip. Checklist WBSO en RDA Administratie Uw zakelijke vernieuwer zoekt het Netto Ondernemers Geluk voor U! 1 CHECKLIST WBSO EN RDA ADMINISTRATIE Fiscale stimulering van R&D Met de WBSO (Wet Bevordering Speur-

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR GECONSOLIDEERD VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR GECONSOLIDEERD VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR GECONSOLIDEERD VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van: 1. Gras-Chem Holland B.V, statutair gevestigd te Veenendaal, gevestigd te (1314 BD) Almere aan Randstad 21

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING WERKKOSTENREGELING WEGWIJZER VOOR DE IDEALE OVERSTAP. Omdat mensen tellen.

WERKKOSTENREGELING WERKKOSTENREGELING WEGWIJZER VOOR DE IDEALE OVERSTAP. Omdat mensen tellen. 1 WEGWIJZER VOOR DE IDEALE OVERSTAP 2. WAT HOUDT HET IN? Onder de werkkostenregeling veranderen de fiscale regels met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen die aan het personeel worden gegeven.

Nadere informatie

BNG Regeling melding (vermeende) misstand

BNG Regeling melding (vermeende) misstand Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 0703750750 www.bngbank.nl BNG Regeling melding (vermeende) misstand BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag,

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Beheeractiviteiten, financiële holding. Omzetgegevens : nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0

Activiteiten onderneming : Beheeractiviteiten, financiële holding. Omzetgegevens : nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 mei 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand aan het sluiten/kopen

Nadere informatie

KWADE TROUW VAN DE BELASTINGADVISEUR IN DE ZIN VAN ARTIKEL 16 AWR

KWADE TROUW VAN DE BELASTINGADVISEUR IN DE ZIN VAN ARTIKEL 16 AWR KWADE TROUW VAN DE BELASTINGADVISEUR IN DE ZIN VAN ARTIKEL 16 AWR Inleiding In artikel 16 AWR is bepaald dat een feit dat de inspecteur bekend was of redelijke wijs bekend had kunnen zijn geen grond voor

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Xantèr, de financieel planner

DIENSTENWIJZER. Xantèr, de financieel planner DIENSTENWIJZER Xantèr, de financieel planner 1 Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Volgens opgave van de bestuurders is er vanaf 2008 tot en met 2014 geen omzet gerealiseerd.

Volgens opgave van de bestuurders is er vanaf 2008 tot en met 2014 geen omzet gerealiseerd. EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Belastingvriendin B.V., statutair gevestigd te s-gravenhage en kantoorhoudende

Nadere informatie

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort Disclaimer Bank Insinger de Beaufort 1. Toepasselijkheid Deze voorwaarden ( de Disclaimer") zijn van toepassing op elk bezoek aan en gebruik van de website ("de Website") van Bank Insinger de Beaufort

Nadere informatie

Sector in beeld. Uitkomsten AFM Monitor Accountantsorganisaties 2010

Sector in beeld. Uitkomsten AFM Monitor Accountantsorganisaties 2010 Sector in beeld Uitkomsten AFM Monitor Accountantsorganisaties 2010 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Examen Accountancypraktijk voor gevorderden najaar 2010

Examen Accountancypraktijk voor gevorderden najaar 2010 Examen Accountancypraktijk voor gevorderden => Beschikbare tijd: 3 uur => Gebruik van een rekenmachine is toegestaan, gebruik van de syllabus of andere literatuur is niet toegestaan => Specificeer de uitwerkingen

Nadere informatie

K2- B B.V. Algemene Voorwaarden Stages en Afstudeeropdrachten

K2- B B.V. Algemene Voorwaarden Stages en Afstudeeropdrachten K2- B B.V. Algemene Voorwaarden Stages en Afstudeeropdrachten Artikel 1 Toepasselijkheid Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, introducties, aanbiedingen en overeenkomsten inzake de

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Heilbron Hypotheken BV

Dienstverleningsdocument Heilbron Hypotheken BV Dienstverleningsdocument Heilbron Hypotheken BV Wie zijn wij In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van ons kantoor: Heilbron Hypotheken BV Edisonstraat 92, 7006 RE Doetinchem Postbus

Nadere informatie

Aanvullend Bibob vragenformulier

Aanvullend Bibob vragenformulier Aanvullend Bibob vragenformulier Verzend Gemeente Rotterdam Directie Veiligheid Kenniscentrum BIBOB Postbus 70012 3002 KP Rotterdam Dit formulier kunt u in de computer invullen. Om te ondertekenen dient

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014 Artikel 1 Definities 1.1 Rootsmann: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De eenmanszaak Rootsmann, statutair gevestigd te Vinkeveen

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Verkort vragenformulier

Verkort vragenformulier Verkort vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet BIBOB Toelichting bij dit formulier Wat betekent BIBOB en wat is het doel van deze wet? BIBOB staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING Wat houd de dienstenwijzer in Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document op het gebeid van financiële dienstverlening en verplicht u niet

Nadere informatie

Juni 2012 TAK NIEUWSBRIEF

Juni 2012 TAK NIEUWSBRIEF Juni 2012 TAK NIEUWSBRIEF ALGEMEEN Wilt u alle brieven, aanslagen etc. die u van de Belastingdienst krijgt naar ons zenden, e- mailen, faxen of afgeven, zodat we alles kunnen controleren en, indien nodig,

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2012

Nieuwsbrief juli 2012 Nieuwsbrief juli 2012 Tijdig voorbereid op de werkkostenregeling? De overheid heeft het voornemen om de werkkostenregeling (WKR) met ingang van 2014 definitief in te voeren. Dat lijkt nog ver weg, maar

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 Gegevens onderneming : Ton Donkelaar Containerservice BV, gevestigd te (3903 LG) Veenendaal aan de Kernreactorstraat 48, KvK Utrecht dossnr. 09139709

Nadere informatie