AWW : basisbeginselen, vragenlijst, actua

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AWW : basisbeginselen, vragenlijst, actua"

Transcriptie

1 AWW : basisbeginselen, vragenlijst, actua Frank Haemers, juridische dienst BIBF

2 WITWASSEN BESTRIJDEN Repressief luik Preventief luik Art 505 Strafwetboek Wet 11 januari 1993

3 PREVENTIE KNOW YOUR CUSTOMER WIE IS MIJN CLIENT EN KLOPT DIT WEL? identificatie verificatie EN WAT DOET DE CLIENT? Risicoanalyse

4 ANTIWITWASWETGEVING FAG: Financiële ActieGroep : 40 aanbevelingen (mondiaal) Richtlijn (EU) Wet (BE) Reglement- Norm (Instituten) Toelichtingsnota-Omzendbrief

5 Wet van 11 januari 1993 : wijziging door : 3 AWW Richtlijn 2005/60 Wet van 18 januari 2010 Hernummering Wet Technische aanpassingen Uitbreiding taak Instituten Uitbreiding regels inzake identificatie & verificatie naar nietfinanciële beroepen Regels inzake interne organisatie/opleiding personeel : ook voor de niet-financiële beroepen

6 OPDRACHT INSTITUTEN Artikel 38 : uitwerken in reglement van hoofdstuk II AWW : Identificatie-verificatie : cliënten-lasthebbersuiteindelijke begunstigden Voortdurende waakzaamheid Interne organisatie : witwasverantwoordelijke/opleiding personeel NIET : meldingsplicht CFI Gemeenschappelijk drie Instituten Artikel 39 : controle door Instituten Controle op naleving AWW & Reglement

7 Reglement / Norm Definities + toepassingsgebied Algemene beginselen Identificatie verificatie Cliënt lasthebber uiteindelijke begunstigde Beroep doen op een derde Gegevensbewaring Cliëntacceptatiebeleid klantenonderzoek Witwasverantwoordelijke Personeel Waar? Toelichtingsnota/ Omzendbrief Het klantenonderzoek Normaal Vereenvoudigd Verscherpt Risicogeoriënteerde aanpak Kantoororganisatie Witwasverantwoordelijke Personeel -Waar? www. instituten

8 Praktische Hulpmiddelen Formulieren Schema s Beslissingsbomen! Gebruik ervan is niet verplicht! Waar vinden?

9 Beslissingsbomen : Waar? Stand BIBF

10 FORMULIEREN = stappenplan bij identificatie & verificatie

11 SCHEMA S FLANDERS EXPO GENT

12 WIE MOET DIT TOEPASSEN? bedrijfsrevisoren IBR Beroepsbeoefenaar : NP&RP externe accountants en externe belastingconsulenten IAB erkende boekhouders en de erkende boekhouders-fiscalisten BIBF Art. 3,3 en 4 Wet Art. 2 Reglement

13 WIE MOET DIT TOEPASSEN? Stagiairs : niet in de wet vermeld Toepassen of negeren? Toepassing verplicht vanaf dag 1 inschrijving tableau jong geleerd. Hiaat in de wet = zwakke schakel : gevaar voor misbruik Conclusie : toepassen

14 IDENTIFICATIE-VERIFICATIE IDENTIFICATIE Resultaatsverbintenis = altijd verplicht Geen identificatie = geen zakenrelatie VERIFICATIE cliënt / lasthebber : resultaatsverbintenis Geen verificatie = geen zakenrelatie Uiteindelijke begunstigde : inspanningsverbintenis verificatie in functie van risicogevoeligheid Art. 7 & 8 Wet 4.1 Toelichtingsnota

15 WIE? CLIENT : NP/RP LASTHEBBER : NP/RP Personen die optreden in naam/voor rekening van cliënt Kan intern of extern zijn UBO : is altijd fysieke persoon Controleert cliënt > 25% aandelen/vermogen bezitten/controleren Persoon ten voordele van wie de zakenrelatie wordt aangegaan Art. 7 2 & art. 8 Wet Art. 12 & Reglement Toelichtingsnota

16 WAT & HOE? CLIENT & LASTHEBBERS NP : naam, voornaam, geboorteplaats- & datum [In de mate van het mogelijke ook het adres] RP : benaming, zetel, bestuurders, vertegenwoordigingsbevoegdheid NP & RP : voorwerp aard zakenrelatie NP RP Face to face : E-id /paspoort Op afstand : E-id / certificaat klasse 3 Andere bewijskrachtige stukken : indien geen risico Statuten : coördinatie Publicatie benoeming B.S. /NBB Door wie? : beroepsbeoefenaar of derde zaakaanbrenger (= bank/notaris/confrater doch steeds zelf ook verifiëren) Art. 7 1, 8 & 10 Wet Art. 3, 6, 7 & 18 Reglement 4.2, 4.3 en 4.7 Toelichtingsnota

17 WAT & HOE? UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDEN WAT? Verplicht : Naam + voornaam Indien mogelijk : geboorteplaats-&datum, adres Door wie? Informatie afkomstig van cliënt! verklaring uiteindelijke begunstigde Idem als gebruikelijk bij banken Taak beroepsbeoefenaar : controle van deze informatie : geloofwaardigheid : bv Companyweb / jaarrekeningen Art. 8 Wet Art Reglement 4.3 Toelichtingsnota

18 WANNEER? Altijd vóór aanvang zakenrelatie : Contract : al dan niet geschreven ter uitvoering waarvan gedurende een bepaalde of onbepaalde termijn verschillende opeenvolgende prestaties en/of verrichtingen uitgevoerd worden. Actualiseren in functie van risico en/of bij twijfel juistheid bestaande gegevens Art. 7 1 Wet Art. 3 5 Reglement Toelichtingsnota

19 UITZONDERING Zakenrelatie kan soms starten voordat klantenonderzoek volledig is afgerond Optie moet voorzien worden in interne procedureregels Onmiddellijke start is noodzakelijk & bovendien Klant met laag witwasrisico Verificatie zo snel mogelijk Verhoogde waakzaamheid Art. 3 Reglement 4.2 Toelichtingsnota

20 OPDRACHTBRIEF GEBRUIKEN : bv model BIBF (Fiche 20 identificatie / Fiche 60 opnemen gegevens-formulieren in permanent dossier) : alles in één keer. Gegevens zo bewaren of gebruiken voor alle kantoor documenten via administratiesoftware of bv via

21 Vereenvoudigd klantenonderzoek Vrijstelling verplichtingen : voorzien door wetgever 1.Kredietinstelling of financiële instelling in België of EU of Noorwegen, Liechtenstein of IJsland 2.Vennootschap die genoteerd is op een beurs in België of EU of Noorwegen, Liechtenstein of Ijsland 3.Uiteindelijke begunstigde van een gezamenlijke rekening van notarissen en andere onafhankelijke juridische beroepsbeoefenaars 4.Belgische publieke overheidsinstantie : federaal, regionaal maar ook De Post, de beroepsinstituten Registratie voorwaarden volstaat : geen verificatie MAAR! : niet wanneer vermoeden van witwassen/twijfels : gewone regels toepassen Art. 11 Wet 4.4 Toelichtingsnota

22 Verscherpt klantenonderzoek Verhoogde waakzaamheid : opgelegd door wetgever 1. Identificatie op afstand : o.a. bijkomende controle identiteitsgegevens : bv later face to face doen 2. Politiek Prominente Personen (PEP) Personen (+ directe familieleden) die in het buitenland verblijven Prominente publieke functie zoals : staatshoofden, ministers, leden van de hoogste rechtbanken, ambassadeurs Vermogensonderzoek voortdurende verscherpte aandacht Art. 12 Wet Art. 24 Reglement 4.5 Toelichtingsnota

23 KLANTENONDERZOEK BESTAAND CLIËNTEEL OVERGANGSREGELING Cliënten natuurlijke personen : Er is een overgangsperiode die loopt tot 5 februari 2015, voor de bijwerking van de identificatiegegevens inzake de geboortedatum en -plaats van natuurlijke personen die op 05 februari 2010 (= datum van inwerkingtreding van de wet van 18 januari 2010) cliënt waren. Uiteindelijke begunstigden : de overgangsperiode voor de bijwerking van identificatiegegevens inzake de voornaam en naam van de uiteindelijke begunstigden van die bestaande cliënten eindigt op 5 februari Voor de geboortedatum en-plaats blijft het evenwel 05 februari Art. 44 Wet Toelichtingsnota

24 RISICOGEORIËNTEERDE AANPAK RODE DRAAD AWW Evalueren & opvolgen cliënteel Bij aanvang, bij bepaalde gebeurtenissen, actualisatie Cliënten onderverdelen in functie van risico = risicoanalyse Geografisch De cliënt De dienstverrichting

25 RISICOGEORIËNTEERDE AANPAK Risico verbonden aan cliënt: o.a. Onduidelijkheid eigendomsstructuur Zeer frequente wijzigingen in de structuur Nodeloze complexiteit Wanverhouding tussen structuur en resultaat Sectoren : Geografisch risico : cliënt afkomstig uit landen regio s onderworpen aan sancties Lijst op Risico s verbonden aan de dienstverlening Ongebruikelijke transacties Discrepantie tussen goederenstromen en geldstromen.

26 Model risicoanalyse: handleiding interne procedure

27 RISICOGEORIËNTEERDE AANPAK OPVOLGEN VERRICHTINGEN CRITERIA OPMAKEN : opnemen in interne procedure Opsporen atypische verrichtingen» Economische grondslag» Legitimiteit» Interne schriftelijke verslaggeving! Hoofdstuk 8-10 Reglement Hoofdstuk 5 Toelichtingsnota Hoofdstuk 6 : Handleiding interne procedure

28 Model opvolging verrichtingen : handleiding interne procedure

29 KANTOORORGANISATIE AFSTEMMEN OP AWW Procedures klantenonderzoek uitwerken Bij een nieuwe cliënt = acceptatiebeleid Tijdens de zakenrelatie = opvolgingsbeleid Gegevensbewaring Kopie = Papier / digitaal /referentie» Identificatie-verificatie» Verrichtingen» Verslagen Bewaringstermijn : 5 jaar Art.12, 13, 14, 15 & 38 Wet Hoofdstuk 8 Reglement Hoofdstuk 6 Toelichtingsnota

30 KANTOORORGANISATIE Interne coördinator anti-witwaswetgeving aanstellen: compliance officer verantwoordelijke voor toepassing van de wet Wanneer aanstellen? Verplicht : 10 beroepsbeoefenaars (ongeacht instituut) die samenwerken In andere situaties : optioneel Taken Interne procedures uitwerken (klantenonderzoek, acceptatiebeleid, risicoanalyse ) Opleiding personeel Communicatie met CFI /Instituut Verslagen maken Rapporteren aan beroepsbeoefenaar Wie? : moet aan anti-witwaswetgeving onderworpen economische beroepsbeoefenaar zijn Art. 18 Wet Art. 28 Reglement 6.3 Toelichtingsnota

31 KANTOORORGANISATIE SELECTIE & OPLEIDING PERSONEEL Selectie: betrouwbaarheid Opleiding en sensibilisering gericht op : kennis te verwerven en kritische reflex te ontwikkelen om atypische verrichtingen of feiten vast te stellen; de nodige kennis van de procedures te verwerven om op passende wijze te reageren wanneer zij met dergelijke verrichtingen of feiten worden geconfronteerd Door wie & hoe? beroepsbeoefenaar / verantwoordelijke voor toepassing van de wet E-learningmodules / interne-externe seminaries Art.17 Wet Art. 29 Reglement 6.5 Toelichtingsnota

32 Elk kantoor moet interne procedures uitschrijven Art.16 Wet Kantoororganisatie = handleiding interne procedure model (BIBF-IAB-IBR) op :

33 INHOUDSTAFEL MODEL FLANDERS EXPO GENT

34 TOEZICHT & CONTROLE FAG = controleert landen [België in 2014] Beroepsinstituten Beroepsbeoefenaars

35 TOEZICHT & CONTROLE DOOR INSTITUTEN Instituten : wettelijke controleopdracht Hoe?: BIBF-IAB : vragenlijst over toepassing reglement Verplicht in te vullen door de leden op het EXTRANET Stagiairs moeten dit niet invullen Model op IBR : integratie in bestaande toezicht- & kwaliteitscontroles

36 Identiek IAB BIBF : FLANDERS EXPO GENT DE VRAGENLIJST Individueel in te vullen Niet door compliance officer voor iedereen op kantoor Wanneer? Vanaf 01/01/2013 tot 30/06/2013 (BIBF) Vanaf 01/01/2013 tot 31/03/2013 (IAB)

37 DE VRAGENLIJST I. Klantenacceptatiebeleid Hoofdstuk 8 van het Reglement II. Identificatie en verificatie van de cliënten, lasthebbers en hun uiteindelijke begunstigden Hoofdstuk 5 van het Reglement III. Derde zaakaanbrenger Hoofdstuk 6 van het Reglement IV. Identificatie Politiek Prominente Personen Artikel 12 3 van de Wet V. Gegevensbewaring Hoofdstuk 7 van het Reglement VI.Verantwoordelijke voor de toepassing van de Wet Hoofdstuk 11 van het Reglement VII. Opleiding en sensibilisering artikel 17 van de Wet

38 DE VRAGENLIJST STAP 1 : handleiding interne procedure opmaken 75 MINUTEN STAP 2 : VRAGENLIJST INVULLEN 15 MINUTEN

39 Instituten : toezicht & sancties SANCTIES Administratieve boetes 250,00 tot ,00 (voor schatkist!) Tuchtsancties Beslissingen openbaar maken Verplichte mededeling sancties aan CFI

40 DE MELDINGSPLICHT "witwassen van geld": de omzetting of overdracht van geld of activa met de bedoeling die illegale herkomst ervan te verbergen of te verdoezelen of een persoon die betrokken is bij een misdrijf waaruit die geld of deze activa voortkomen, te helpen ontkomen aan de rechtsgevolgen van zijn daden; het verhelen of verhullen van de aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing of eigendom van geld of activa waarvan men de illegale herkomst kent; de verwerving, het bezit of het gebruik van geld of activa waarvan men de illegale herkomst kent; de deelneming aan, de medeplichtigheid tot, de poging tot, de hulp aan, het aanzetten tot, het vergemakkelijken van of het geven van raad betreffende een van de in de drie voorgaande punten bedoelde daden. Illegale herkomst : lijst misdaden in de wet van financiering van terrorisme : de verstrekking of verzameling van fondsen, op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, met de bedoeling of wetende dat deze geheel of gedeeltelijk zullen worden gebruikt door een terrorist of een terroristische organisatie of voor het plegen van een of meerdere terroristische daden.

41 DE MELDINGSPLICHT IN DE AWW Art 7-8 : onmogelijkheid identificatie kan vermoeden van witwassen zijn Art : algemene regel + bijzondere verplichtingen : Art 31 : meldingsplicht controleoverheden

42 MELDINGSPLICHT ART 26 Vaststelling of vermoeden Geen misdaadanalyse vereist Is taak van CFI Minste vermoeden volstaat Zekerheid is niet vereist beoordeling door CFI Twijfel melden Melding = klant moet weg? Niet noodzakelijk : wel verhoogde waakzaamheid Geval per geval beslissen

43 MELDINGSPLICHT- ART 26-BEROEPSGEHEIM Bepalen van rechtspositie : Toelichtingsnota CFI :

44 MELDINGSPLICHT ART 27 RISICOLANDEN- & GEBIEDEN Bijzondere meldingsplicht : verrichting, feiten In afwachting van KB : enkel verhoogde waakzaamheid Lijst wordt regelmatig bijgewerkt en www van de instituten Lijst 19 oktober 2012 : Afghanistan, Albanië, Algerije, Angola, Antigua en Barbuda, Argentinië, Bangladesh, Bolivia, Brunei Darussalam, Cambodja,Cuba, Ecuador, Ethiopië, Filipijnen, Ghana, Indonesië,Iran, Jemen, Kenia, Kirgizië, Koeweit, Marokko, Mongolië, Myanmar,Namibië, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Noord-Korea, Pakistan, Sao Toméen Principe, Soedan, Sri Lanka, Syrië, Tadzjikistan,Tanzania, Thailand, Trinidad en Tobago, Turkije, Venezuela, Vietnam, Zimbabwe

45 MELDINGSPLICHT ART 28 Ernstige EN georganiseerde fiscale fraude KB INDICATOREN Hulpmiddel Niet absoluut

46 Meldingsplicht & zwijgplicht Melden aan CFI doch niet aan de cliënt/derden (verbod op tipping-off) Uitzonderingen Mededeling aan controleorgaan zoals BIBF/IAB/IBR Repressieve doeleinden Melding CFI betekent niet dat medewerking aan gerechtelijk onderzoek niet meer mogelijk is Tussen meldingsplichtigen In eenzelfde entiteit Betreffende eenzelfde cliënt/verrichting Art. 30 Wet

47 BESCHERMING VAN DE MELDER Immuniteit : melding ter goede trouw = nooit fout Anonimiteit : beroepsgeheim in hoofde van CFI : geen informatie meedelen over melders Noch aan parket noch aan rechtbank Art. 30,32 & 36 Wet

48 ! Programmawet Voor de beroepsbeoefenaars is vooral de wijziging van artikel 21 AWW van dagelijks praktisch belang en dit om twee reden : a. verlaging drempel verbod op kasbetalingennaar ten hoogste 10 % en maximaal (vanaf ) ENvooral de uitbreiding van het toepassingsgebied van dit verbod naar dienstverleners (en dus niet meer alleen handelaars). Dus ook voor stagiairs b. b. het invoegen van een kennisgevingsplicht ter zake een overtreding van de regels inzake kasbetaling. In beginsel voor iedereen dochde Koning moet nog de juiste lijst bepalen. c. Quid vaststelling inbreuk? : cliënt wijzen op regels & boetes doch niet melden tenzij vermoeden van witwassen Toezicht door Economische inspectie!

49 Verrichting < 5.000,00 : volledig Prijs = 4.875,00 = 4.875,00 contant Verrichting = 5001, 00 = 10 % =500,10 Verrichting = 9.999,00 = 10% = 999,00 Verrichting = ,00 = 10% & max = 5.000,00

50 TOEKOMST -FAG Febr : nieuwe aanbevelingen FAG Aandachtspunten Financiering van proliferatie massavernietingswapens PEP: definitie uitbreiden naar binnenlandse PEP s en internationale organisaties Bredere toepassing risiconalyse Fraude en smokkel toevoegen aan lijst witwasmisdrijven

51 TOEKOMST -BELGIË

52 TOEKOMST EUROPA 4 AWW-richtlijn

53 FLANDERS EXPO GENT www

54 Pacioli 301 FLANDERS EXPO GENT Verdere lectuur Pacioli 328

De preventieve witwaswet voor accountants en belastingconsulenten. Dave van Moppes. Tuerlinckx Fiscale Advocaten www.tuerlinckx.eu

De preventieve witwaswet voor accountants en belastingconsulenten. Dave van Moppes. Tuerlinckx Fiscale Advocaten www.tuerlinckx.eu De preventieve witwaswet voor accountants en belastingconsulenten Dave van Moppes Tuerlinckx Fiscale Advocaten www.tuerlinckx.eu Inleiding De organisatie van de strijd tegen het witwassen van geld en terrorisme

Nadere informatie

Richtsnoeren voor ondernemingen en personen bedoeld in artikelen 2, 1, 3 en 4 van de wet van 11 januari 1993. december 2013

Richtsnoeren voor ondernemingen en personen bedoeld in artikelen 2, 1, 3 en 4 van de wet van 11 januari 1993. december 2013 Cel voor Financiële Informatieverwerking Gulden Vlieslaan 55 bus 1 1060 Brussel tel. : +32 2 533 72 11 fax : +32 2 533 72 00 e-mail: info@ctif-cfi.be webstek: http://www.ctif-cfi.be Richtsnoeren voor ondernemingen

Nadere informatie

Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de

Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van

Nadere informatie

6.2. Identificatie van de lasthebbers (Artikel 7 2)... 17. 6. Afdeling I: het klantenonderzoek ten aanzien van cliënten en uiteindelijke

6.2. Identificatie van de lasthebbers (Artikel 7 2)... 17. 6. Afdeling I: het klantenonderzoek ten aanzien van cliënten en uiteindelijke Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van

Nadere informatie

Inleiding. Prudentieel beleid

Inleiding. Prudentieel beleid Prudentieel beleid Gecoördineerde versie d.d. 12 juli 2005 van de circulaire van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezenover de waakzaamheidsverplichtingen met betrekking tot de cliënteel

Nadere informatie

Circulaire CBFA_2010_09 van 6 april 2010

Circulaire CBFA_2010_09 van 6 april 2010 Circulaire _2010_09 van 6 april 2010 Waakzaamheidsplicht ten aanzien van het cliënteel, voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen van geld en terrorismefinanciering, en voorkoming

Nadere informatie

Belgian Insurance Conference Compliant verzekeren. 25 november 2014

Belgian Insurance Conference Compliant verzekeren. 25 november 2014 Belgian Insurance Conference Compliant verzekeren Sandra Lodewijckx 25 november 2014 Anne Catteau Overzicht I. De compliance functie II. De core business van de compliance officer 1) AssurMiFID en verschillende

Nadere informatie

16 de Activiteitenverslag 2009. Cel voor Financiële Informatieverwerking

16 de Activiteitenverslag 2009. Cel voor Financiële Informatieverwerking 16 de Activiteitenverslag 2009 Cel voor Financiële Informatieverwerking VOORWOORD... 5 I SAMENSTELLING VAN DE CEL... 7 II WETGEVENDE ONTWIKKELINGEN... 9 Omzetting van de derde Europese richtlijn Wet van

Nadere informatie

Leidraad WWFT. Richtlijnen voor handelaren

Leidraad WWFT. Richtlijnen voor handelaren Leidraad WWFT Richtlijnen voor handelaren Belastingdienst/Holland-Midden/Unit MOT Versie juli 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Wanneer valt u onder de WWFT? 3 2 Het cliëntenonderzoek 3 2.1 Uw cliënt

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. De Voorzitter en de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten wensen u een uitstekend en succesvol 2004.

IAB-Info. Inhoud. De Voorzitter en de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten wensen u een uitstekend en succesvol 2004. Nummer 23 15 28 december 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang De Voorzitter en de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten wensen u een uitstekend en succesvol 2004. I.A.B.-mededelingen

Nadere informatie

SEMINARIE B.I.B.F. Kantoororganisatie in de 21 ste eeuw: Is dit nog haalbaar?

SEMINARIE B.I.B.F. Kantoororganisatie in de 21 ste eeuw: Is dit nog haalbaar? SEMINARIE B.I.B.F Kantoororganisatie in de 21 ste eeuw: Is dit nog haalbaar? 23/03/2013 Bart Van Coile Accountant-Belastingconsulent, bestuurder Van Coile & Partners CVBA Raadslid en lid uitvoerend comité

Nadere informatie

AFM Leidraad Wwft, Wwft BES en Sanctiewet h

AFM Leidraad Wwft, Wwft BES en Sanctiewet h AFM Leidraad Wwft, Wwft BES en Sanctiewet h Toelichting op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES en de

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader DEEL 1 Algemene beginselen 41 HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader De term vennootschapsboekhouden omhelst twee bestanddelen: vennootschappen en boekhouden. Beide hebben een

Nadere informatie

Leidraad. Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en Sanctiewet (SW) 1. Inleiding. Inhoudsopgave Pag.

Leidraad. Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en Sanctiewet (SW) 1. Inleiding. Inhoudsopgave Pag. Leidraad Inhoudsopgave Pag. Inleiding 1 Aanleiding 1 Status van de Leidraad 2 Achtergrond 3 Doelstelling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 3 Cliëntenonderzoek op basis van

Nadere informatie

STUDIEVOORMIDDAG/MATINEE D'ETUDES

STUDIEVOORMIDDAG/MATINEE D'ETUDES STUDIEVOORMIDDAG/MATINEE D'ETUDES Actuele aspecten inzake de strijd tegen de fraude, de corruptie en het witwassen Actualités en matière de lutte contre la fraude, la corruption et Ie blanchiment 29.11.2006

Nadere informatie

Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen

Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van en geconsolideerde RICHTLIJN 2006/43/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van en geconsolideerde,

Nadere informatie

WET TER VOORKOMING VAN WITWASSEN EN FINANCIEREN VAN TERRORISME

WET TER VOORKOMING VAN WITWASSEN EN FINANCIEREN VAN TERRORISME WET TER VOORKOMING VAN WITWASSEN EN FINANCIEREN VAN TERRORISME Bijgewerkt per 1 juli 2008 1 Wwft, voorheen Wet MOT en WID Op 22 mei 2008 heeft de Tweede Kamer zowel het wetsvoorstel ter implementatie van

Nadere informatie

Kwaliteit is onze troef! Jaarverslag 2011

Kwaliteit is onze troef! Jaarverslag 2011 Kwaliteit is onze troef! Jaarverslag 2011 accountant belastingconsulent Kwaliteit is onze troef! Jaarverslag 2011 accountant belastingconsulent Woord van de voorzitter Het IAB in 2011 Rechtspraak Publicaties

Nadere informatie

Risico-oriëntatie in samengevoegde WID en Wet MOT

Risico-oriëntatie in samengevoegde WID en Wet MOT LUDWIJN JAEGER EN PRISCILLA DE HAAS Risico-oriëntatie in samengevoegde WID en Wet MOT De plicht voor adviseurs om cliënten te identificeren ingevolge de Wet identificatie bij dienstverlening (WID) en om

Nadere informatie

Permanente vorming. Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut

Permanente vorming. Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut IBR - IRE Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat Private Stichting naar Belgisch recht Permanente vorming 2014-2015 www.ibr-ire.be www.icci.be

Nadere informatie

Opdrachtbrief. Werkdossier expert. De opdrachtbrief past in het kader van een contractuele relatie tussen twee of meer personen.

Opdrachtbrief. Werkdossier expert. De opdrachtbrief past in het kader van een contractuele relatie tussen twee of meer personen. Opdrachtbrief De opdrachtbrief past in het kader van een contractuele relatie tussen twee of meer personen. Meestal gebruikt met de term opdrachtbrief, maar soms wordt dit document ook honorariumovereenkomst

Nadere informatie

van de WCO beroep Daniël Maes Accountant Belastingconsulent Adviseur studiedienst IAB

van de WCO beroep Daniël Maes Accountant Belastingconsulent Adviseur studiedienst IAB De samenstellingsopdracht in het kader van de WCO Daniël Maes Accountant Belastingconsulent Adviseur studiedienst IAB In de gezamenlijke toelichting werd er voor de toezichts- en/of bijstandsopdracht duidelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2 Versie 15/11/2013 De inhoud van deze voorwaarden is aan verandering onderhevig. De meest recente versie van de voorwaarden kunt u vinden op onze website. Een vorige versie kan altijd gratis worden opgevraagd

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1124 Richtsnoeren ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) voor belastingadviseurs en accountants Februari 2014 Voor

Nadere informatie

19 de ACTIVITEITENVERSLAG. Cel voor Financiële Informatieverwerking

19 de ACTIVITEITENVERSLAG. Cel voor Financiële Informatieverwerking 19 de ACTIVITEITENVERSLAG Cel voor Financiële Informatieverwerking 2012 Cel voor Financiële Informatieverwerking 19de Activiteitenverslag 2012 I. VOORWOORD... 5 II. STATISTIEKEN... 8 1. KERNCIJFERS...

Nadere informatie

Permanente vorming. Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut

Permanente vorming. Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut IBR - IRE Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat Private Stichting naar Belgisch recht Permanente vorming 2013-2014 www.ibr-ire.be www.icci.be

Nadere informatie

Met ingang van april 2010 heeft BDO

Met ingang van april 2010 heeft BDO 2010 nieuwsbrief nr.2 www.bdo.be Nieuwsbrief Nieuwe aangifteverplichting voor betalingen aan belastingparadijzen PAGINA 2 Nieuwe procedure voor teruggaafverzoek buitenlandse btw: sneller en efficiënter

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

DEEL 6 De uitoefening van het beroep

DEEL 6 De uitoefening van het beroep DEEL 6 De uitoefening van het beroep HOOFDSTUK 1 De functie van accountant 1. Algemeen De werkzaamheden van accountant bestaan erin, in privé-ondernemingen, openbare instellingen of voor rekening van

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden. KBC Bank NV

Algemene Bankvoorwaarden. KBC Bank NV Algemene Bankvoorwaarden KBC Bank NV Zetel van de vennootschap: KBC Bank NV - Havenlaan 2-1080 Brussel - België BTW BE 0462.920.226 - RPR Brussel Een onderneming van de KBC-groep Tel. KBC-Telecenter: 078

Nadere informatie