de Sleutelbloem Boerderijnummer: 691

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de Sleutelbloem Boerderijnummer: 691"

Transcriptie

1 arverslag nuari december 2014 de Sleutelbloem Boerderijnummer: 691 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Federatie Landbouw en Zorg

2 Bedrijfsgegevens Naam de zorgboerderij: de Sleutelbloem Adres: Ing.J. Nysinghweg 13 Postcode: 2432CB Woonplaats: Noorden Provincie: Zuid-Holland Land: Nederland Website: adres: Gegevens 1e contactpersoon Naam: Pieter Versloot Adres: Voorweg 81 Postcode: 2431AN Woonplaats: Noorden Land: nederland Telefoonnummer: Mobiel nummer: adres: arverslag opgesteld door: Pieter Versloot Datum laatste wijziging Overige betrokkenen: Evalien Muilwijk :02 2

3 Het algemene beeld van het afgelopen jaar Groei Het afgelopen jaar stond in het teken van groei: Het aantal deelnemers groeide van 46 naar 60. Het aantal (soorten) dieren groeide, oa met ganzen, schapen, mandarijneenden en kukkaburra's. Het aantal wekelijkse activiteiten groeide met een naaicursus, inloop op twee dagen in de week voor mensen die tussen wal en schip vallen, een extra maaltijd (naast de donderdagse) op dinsdag en een gezamenlijke sportactiviteit op donderdagmiddag. We organiseerden twee prachtige events: een paasconcert in de kas met deelnemers en gemeenteleden van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Nieuwkoop. 300 bezoekers luisterden in de vogeltuin naar mooie muziek. (zie foto's in 1 ) Met kerst organiseerden we een diner en een Spoor van Hoop in de kas. (zie 2 ) Deelnemers konden door de hele kas heen op allerlei creatieve manieren -waar ze zelf aan mee hadden gewerkt- kennismaken met elementen van het Kerstverhaal. Er waren 150 mensen. Vier deelnemers behaalden in 2014 een diploma. Er ontstond een sierlijke panse koikarpertuin op de Sleutelbloem als afstudeerproject van twee deelnemers voor het Wellantcollege. (zie bijlage) Een deelnemer behaalde zijn opleiding groen aan het Wellant. (zie 3 ) Een deelneemster sloot haar VMBO met klinkende cijfers af in een samenwerkingsverband met de Groene Hart Top Mavo in Alphen. (zie 4) We groeiden ook als organisatie in het implementeren van procedures die het kwaliteitssysteem van ons vraagt (bv. intake, de exitprocedure), werkten hard aan de RI&E acties (verbeteren ladders, leuningen, opslag van gevaarlijke spullen, vluchtroutes, stofafzuiging, etc.). We vroegen voor ons allen een VOG aan, wat wel even duurde, zodat we een heraudit kregen. Tijdens die heraudit kregen we te horen dat wij alsnog een Zoonosen-certificaat moesten hebben. Deze hebben we gezwind in gang gezet en we wachten nu alleen nog maar op het certificaat. Als dat binnen is hebben we voldaan aan de laatste voorwaarde van de audit. (Inmiddels toegekend per 6 maart 2015) We begonnen te werken met een mentorsysteem, waarbij elke deelnemer een vaste mentor heeft, die de deelnemer extra volgt. We voerden de meldcode huiselijk geweld in. We stelden een nieuwe administratieve medewerkster aan. De genoemde inloop startte in mei als een gezamenlijke pilot met de gemeente Nieuwkoop. Er kwamen mensen op af die alles kwijt waren. Voor hen was de inloop een eerste opvang toeleidend naar meer zorg. Voor anderen blijkt de inloop een goede onderhoudsdosis te zijn, waardoor ze net hun hoofd boven water houden. Sommigen doen recreatieve dagbesteding, anderen meer arbeidsmatig naargelang de vraag. De inloop was zo succesvol, dat de gemeentte heeft gevraagd de periode te verlengen tot in Aderlatingen Naast groei waren er ook aderlatingen. Helaas maakte een deelnemer een einde aan zijn leven in de TBS-kliniek, waar hij tijdelijk verbleef. Een schok voor ons allen. De deelnemer was geliefd onder ons. Ook moesten we 5 mensen van ons hoveniersbedrijf ontslaan, enerzijds vanwege te lage productiviteit en teruglopend werk, maar anderzijds ook om de bezuinigingen in de zorg op te kunnen vangen. Helaas gaf het Wellantcollege aan dat het per 1 oktober 2014 alle opleidingen die we samen konden aanbieden in het groen moest stopzetten, vanwege nieuwe eisen van de 3

4 onderwijsinspectie. Op 1 oktober behaalde onze laatste leerling zijn diploma: een mooie overwinning maar ook het einde van een goede samenwerking, veroorzaakt door een regering die wel de mond vol heeft van passend onderwijs maar dat in de praktijk onmogelijk maakt. Na pogingen met andere scholen samen te werken besloten we in samenwerking met maatschappelijke partners in Nieuwkoop een nieuwe opleiding op te zetten, gesteund door het LOI, die praktijk en theorie dicht bij elkaar houdt: een zogenaamde participatieacademie. Mensen kunnen een opleiding volgen in zorg, autotechniek, groen, kappersvak, taalvaardigheid en horeca. Plan voor renovatie We bereidden met een paar adviseurs, een aannemer en een architect een grondige renovatie voor van de Sleutelbloem. Tien jaar lang dachten we dat de gemeente ons weg zou saneren uit de Noordse Buurt. In het voorjaar van 2014 kregen we te horen dat we mochten blijven op de huidige locatie. Verheugend nieuws maar ook een grote opdracht: na tien jaar nauwelijks investeren in de kassen moet er hoognodig vernieuwd worden om aan alle eisen te kunnen voldoen. Onder de doelstellingen lichten we onze plannen verder toe. Woonvormen We deden ervaring op met onze (nieuwe) woonvormen: jongenshuis en meidenhuis. Bij de jongens woonde een zogenaamde kernbewoner: een student AW die een en ander coordineerde en aanspreekpunt was voor de jongens. Dat bleek niet zo te werken. Hij was te jong en onzeker. De jongens begrepen zijn rol niet: het was onduidelijk wie hij was (vriend, huisgenoot, begeleider, familielid?). We besloten hem in overleg met hemzelf en de jongens uit het huis te halen en verder te gaan met ambulante begeleiding. Bij de meiden woont een begeleider, bij wie het wel werkt, van wie de rol duidelijk is. Ook zijn de meiden makkelijker te hanteren dan de jongens. Op grond van ervaringen met het begeleid wonen en grote vraag daarnaar hebben we een groter project voorbereid in Nieuwkoop in samenwerking met de woningstichting. (Zie doelstellingen) Decentralisaties Omdat het merendeel van onze clienten uit de regio's Alphen en Woerden komt moesten wij ook meedoen in de race om contractering bij die gemeenten. In Alphen liep dat uit op een teleurstelling. De gemeente koos ervoor op het gebied van Zorg in Natura alleen samen te werken met grote aanbieders. Geen enkele kleine aanbieder (van de 40) kreeg een kans. Wel heeft de gemeente Alphen omzetttingen van Zorg in Natura naar PGB redelijk gemakkelijk gemaakt. In Alphen (inclusief Nieuwkoop en Kaag & Braasem) kunnen we alleen op basis van PGB verder, waarbij nieuwe clienten door de gemeente bij voorkeur richting Zorg in Natura gedirigeerd worden. Voor jeugdzorg kunnen we voorlopig in Alphen via Zorgboeren Zuid Holland Zorg in Natura leveren. In Woerden is de aanbesteding voor ZiN wel gelukt, in samenwerking met acht andere zorgboeren, onder de vlag van Boer en Zorg. Daarnaast stelt Woerden zich sociaal op naar kleine aanbieders en legt zij de nadruk op PGB. Ook nieuwe clienten, die zich aanmelden krijgen standaard een PGB, tenzij het niet anders kan. De transitie van het beheer van PGB voor clienten door de Sociale Verzekeringsbank verloopt moeizaam en traag. Al met al hadden we niets te klagen in 2014 over de toeloop van nieuwe clienten, maar het (op tijd) loskrijgen van financiering voor hen was geen pretje of lukte gewoon niet door alle veranderingen in het zorgstelsel. Het oude 4

5 systeem had zijn gebreken, maar het nieuwe systeem lijkt nog erger en bureaucratischer te zijn. Functioneringsgesprekken Met vijf medewerkers zijn exitgesprekken gevoerd. We konden daarbij het formulier uit het kwaliteitssysteem als kapstok gebruiken. Met de rest van de medewerkers zijn functioneringsgesprekken gehouden. Ook is er met de vrijwilligers geevalueerd. We vragen daarbij altijd ook nadrukkelijk wat onze medewerkers als verbeterpunten adviseren. Veel van die punten konden we snel implementeren omdat we zo'n kleine en platte organisatie zijn. Vb.: Op basis van de feedback pakken we de beeldhouwactiviteiten anders aan, in modules. Keukenprocedures zijn aangescherpt en clienten wordt meer verantwoordelijkheid gegeven tijdens kooksessies. We hebben de opzet van de webwinkel veranderd, etc. De belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar Aantal deelnemers We startten het jaar met 46 deelnemers. Burnout 1 Psychiatrische achtergrond GGZ volwassen 35 Psychiatrische achtergrond GGZ jeugd: 2 Stoornissen volwassenen: 5 Schooluitval psycho-sociaal: 1 Opleiding en re-integratie: 2 Uitstroom 2014: 9 clienten 3 wegens behalen diploma, waarna 1 een eigen zaak begon, 1 aan het werk ging en 1 naar vervolgopleiding MBO niveau 4 ging. 1 om combinatie van redenen: hij was te jong voor ons (13) paste niet bij de groep, vroeg daarom teveel begeleiding en zijn PGB hield op. 1 omdat ze na jaren van zorg op de Sleutelbloem toe was aan een verandering. Ernstig border-line gedrag stond mede een vervolg in de weg 1 omdat hij zich helaas van het leven beroofde in een TBS-kliniek 1 omdat zijn depressie te ernstig werd, zijn vriendin de eigen bijdrage te hoog vond 1 was al erg depressief, kreeg daar bovenop een ernstig ongeluk waar hij nog steeds van revalideert. 1 stopte in haar proeftijd, omdat de Sleutelbloem toch niet bij haar behoeften paste en geen behandeling kon bieden voor haar ernstige psychische problemen. Instroom: 23 5

6 1 niet aangeboren hersenletsel via Boogh Harmelen 4 vanuit jeugdzorg GGZ 1 via begeleid woongroep Abel Den Haag 4 via Kwintes Woerden begeleid wonen 6 GGZ volwassen (ZiN en PGB) 1 via De Heem (beschermd wonen Woerden) 6 langdurig via de nieuwe inloopfunctie Totaal per 31 december 2014: 60 deelnemers Conclusies op basis van bovenstaande cijfers: De Sleutelbloem richt zich vanaf september 2013 minder op re-integratie met het gevolg dat in 2014 minder mensen uitstroomden, dan we wilden. Het is moeiljker mensen vanuit dagbesteding te laten re-integreren dan vanuit re-integratietrajecten. Dit jaar leverden we voor het laatst vier deelnemers met een diploma af. In 2015 zal dat aantal kleiner zijn omdat het Wellant niet meer met ons mag samenwerken. (Zie uitleg onder Algemeen) Wel hopen we deelnemers met certificaten af te leveren verkregen via de nieuwe participatieacademie. De nieuwe inloopactiviteit leverde vele kortdurende maar ook langer durende contacten op. Hij voldoet aan de vooropgestelde verwachtingen: vangnet te zijn voor mensen met zwaardere problematiek, die doorverwezen moesten worden en "onderhoudsbeurt": mensen met lichte problematiek houden door inloop net het hoofd boven water. We hebben nauwelijks geadverteerd om nieuwe deelnemers binnen te halen. Ze komen allemaal via-via binnen. Om het grotere aantal deelnemers op te vangen organiseren we meer groepsactiviteiten als sportmiddag, naaicursus, extra maaltijd, koekjesbakken, etc. Scholing en ontwikkeling Ons personeel heeft niet aan bijscholing gedaan het afgelopen jaar in de vorm van cursussen, omdat het een druk jaar was met veel nieuwe clienten, nieuwe plannen voor woonbegeleiding en renovatie. Daarnaast vroeg de implementatie van het nieuwe kwaliteitssysteem veel tijd. Last but bepaald not least: de decentralisaties in de zorg, het vele overleg met verschillende gemeenten, aanpassingen voor alle clienten van zorgplannen, zorgbeschrijvingen trokken een zware wissel op ons bedrijf. We hebben wel actief deelgenomen aan 8 intervisiebijeenkomsten met 8 collega-zorgboeren onder leiding van een externe deskunidge in de regio Woerden. Verder hebben we bijgedragen aan de oprichting van KZO Rijnstreek(Kleine Zorg Ondernemers Rijnstreek) om samen met andere kleine zorgondernemers een vuist te maken naar de gemeente Alphen. Daar horen inmiddels ook intervisiebijeenkomsten bij, in totaal 7 bijeenkomsten. Vanzelfsprekend zijn de verplichte BHV opfriscursussen wel gevolgd door Babette Versloot en Evalien Muilwijk. 6

7 Zijn de beoogde opleidingsdoelen bereikt?, de certificaten BHV zijn verlengd. Voor het komende jaar verwachten we dat er cursussen zullen komen om te werken met nieuwe administratiesoftware die de gemeenten gaan gebruiken. Ook denken we vanwege onze plannen voor een grotere woonvorm, dat iemand van ons mogelijk bijgeschoold moet worden voor het managen van zo'n woonvorm. We zouden graag onze timmerman een extra cursus aanbieden voor houtbewerking, zodat hij de jongens en meiden nog meer kan leren. 7

8 Hebben er (bijna)ongevallen plaatsgevonden? Overzicht Vervolgactie Afgerond? 1 x Client verloor evenwicht en viel door glazen ruit van de kas. Onmiddellijk BHVer erbij. Ander personeelslid hielp kalmte bewaren onder clienten, die overigens betrokken, rustig en kordaat reageerden. Tijdelijk verbonden, direct daarna naar het ziekenhuis gebracht. Vervolgens is de deelnemer door een medewerker thuisgebracht en overgedragen aan een familielid. De client was al snel terug op de Sleutelbloem, waar hij aangepaste werkzaamheden -wegens arm in mitella- deed. Lessen: in een kas blijft glas een risico. Het is dan erg van belang dat verbandtrommel, BHVer, ander personeel en vervoer aanwezig zijn. Daar was sprake van, dus deze calamiteit werd goed opgevangen. 1 x Brandje techniek werkplaats, door verboden manier van werken. Bij client was bekend via huisregels dat lassen aan een brommer binnen in de werkplaats niet toegestaan was. Hij deed het toch terwijl de brommer op een schuimrubber mat lag. Mat vatte vlam. Client schreeuwt om hulp, die toesnelt, grijpt zelf naar de poederblusser in de werkplaats en dooft het vuur snel. Begeleider erbij. De rust bleef bewaard. Daarna opgeruimd. Nog een maand nazorg verleend aan client. Glas hersteld. Gebeurtenis geevalueerd in team. Deelnemers gewezen op gevaar van glas. In gerenoveerde Sleutelbloem wordt alleen gewerkt met veiligheidsglas. zie FOBO formulier Client aangesproken op niet toegestane actie. Gewezen op gevaren. Samen nagedacht over hoe te voorkomen. Met brandbeveiligingsbedrijf gekeken naar verbetering werkplaats, nieuwe blusser geinstalleerd. Andere clienten gewezen op huisregels. Bijna brand atelier doordat kachelpijp van binnen verroest blee te zijn. Medewerker werd gealarmeerd door stagiaire dat dak rond pijp begon vlam te vatten. Medewerker bluste brand met emmer water. Client zaagde in zijn vinger waarschijnlijk vanuit dwanggedachte. BHV'er onmiddellijk ter plaatse, wond verbonden, nazorg verleend. Andere medewerker hielp rust te bewaren. Dak opengemaakt op zoek naar eventuele andere brandhaarden. Nieuwe dubbelwandig pijp geplaatst, bij de aankomende verbouwing gaat het hele dak eraf, voor nu is het goedgekeurd door de brandweer. Kachel wordt alleen nog onder scherp toezicht gebruikt. Nazorg verleend aan werkmeester, die zich schuldig voelde maar dit nooit had kunnen voorkomen. Met client en ouders plus coach besproken dat client niet meer zaagt op de 8

9 Met spoed naar ziekenhuis gereden, dat kon omdat client goed bij kennis was. Client is na ziekenhuisbehandeling vier weken thuis gebleven voor herstel Sleutelbloem, omdat er sprake was van dwanggedachte. Andere vervangende activiteiten voor hem gezocht. Alle zagen nog weer eens gecontroleerd op veiligheid. Zijn er meldingen van agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen? Overzicht Vervolgactie Afgerond? Dealen van client Spoedoverleg team- besluit volgens huisregels: geschorst. Met client vervolgens overeengekomen dat hij niet meer op de Sleutelbloem komt. Afgerond met exitgesprek. Andere jongens die hij benaderde persoonlijk gesproken en de huisregels voorgehouden, opgeroepen elkaar te beschermen en bij te dragen aan de Sleutelbloem als een veilige plek voor kwetsbare mensen. Zijn er meldingen van klachten? Nee Zijn er bijeenkomsten met de cliënten (ouders/verzorgers) geweest? Overzicht Vervolgactie Afgerond? ja, met elke client persoonlijk Uitkomsten: Behoefte aan opleidingen/onderwijs Veel clienten gaven aan dat een opleiding hen goed zou doen. We zijn op individuele basis met hen naar passende opleidingen gaan zoeken en we hebben de participatieacademie ontwikkeld in samenwerking met maatschappelijkke partners in Nieuwkoop. Onrust veranderingen WMO en participatiewet Veel clienten werden onrustig van de veranderingen in de zorg. Brieven of afiches met info blijken bij hen niet zo werken. Het beste bleken we hen te helpen door persoonlijk eea uit te werken met hen. Door sterke groei van aantal clienten zie bijlage 9

10 en de extreme administratieve druk door veranderingen in de zorg en toegenomen eisen op administratiegebied lukte het ons soms niet bij sommigen genoeg structuur te bieden. Daarmee raakten ze aan een zorg van ons, dat vanwege de keiharde bezuinigingen het bijna niet lukt genoeg medewerkers te hebben op het aantal clienten. Mensen waarderen erg de groep en sfeer op de Sleutelbloem. Inspraakmomenten Op de Sleutelbloem woordt steeds meer groepsgewijs gewerkt in de verschillende werkplaatsen. Inspraak wordt gerealiseerd in periodieke momenten, waarin onder begeleiding veel verantwoordelijkheid aan clienten wordt gegeven. In de keuken en techniekwerkplaats gebeurt dat 1 keer per week (dinsdag keuken, maandag techniek), in de houtwerkplaats 1 keer per maand (dinsdagmorgen), in het dierenverblijf 4 keer per jaar (6 januari, 13 maart, 16 juni, 8 sept 2014) en in de tuingroep, 3 keer per jaar in het kweekseizoen (Begin maart, mei en oktober). Tijdens die inspraakmomenten wordt het taakrooster bijgewerkt, worden ideeen geopperd en zo mogelijk uitgevoerd, knelpunten gesignaleerd, en procedures uitgewerkt. Even een voorbeeld van een implementatie van een idee uit de kookgroep: soms moest de kok best wel trekken aan deelnemers om te blijven koken, nu wordt er altijd een deelnemer als opperkok aangesteld, die alles aanstuurt geassisteerd door de kok. Dit jaar was een extreem druk jaar: sterke groei van het aantal deelnemers en (niet arbeidsgerelateerde) ziekte van een werknemer. We hebben daarom de tevredenheidsonderzoeken gedaan die de gemeente Nieuwkoop van ons vroeg in plaats van ons eigen tevredenheidsonderzoek. De Opstellen nieuw tevredenheidsonderzoek door externe deskundige in

11 gemeente wilde een nulmeting onder onze clienten. In samenwerking met het bureau Nyfer uit Utrecht hebben we dat gedaan. 10 clienten deden mee. We hebben vanwege de slechte enquetes die Nyfer opstelde er weinig aan gehad voor onszelf. We wachten nog steeds op het eindrapport. Daarnaast deden we een tevredenheidsonderzoek onder mensen die onze inloop bezochten. 7 clienten deden mee. Korte samenvatting resultaten: Belangrijkste redenen om te komen: 1. Structuur 2. Even uit de situatie zijn 3. Sociale contacten Hoe van inloop vernomen? 1. Moeders (3) 2. Huisarts 3. Dominee 4. Sleutelbloem zelf Meeste komen met eigen vervoer Wat kan er beter? Behuizing (1) Op sommige plekken meer te doen hebben (1) De uitslag bevestigde dat de inloop zijn doel bereikt. Mond-opmondreclame werkt beter dan advertenties. De behuizing pakken we met ons renovatieplan grondig aan. We kijken nog beter wat mensen in sommige werkplaatsen kunnen doen dmv klussenlijsten. We hebben een externe deskundige gevraagd voor 2015 een degelijk tevredenheidsonderzoek samen te stellen. Conclusies uit bovenstaand overzicht (De nieuwe acties in de actielijst zouden idealiter te herleiden moeten zijn tot deze conclusies) Ondanks dat het vervelend is dat er ongevallen zijn gebeurd, zijn we toch tevreden over de afhandeling. We zien de betrokkenheid van de clienten t.o.v. elkaar, dat doet ook goed. 11

12 Brand is altijd gevaarlijk, we gaan vaker een brandoefeing doen. Ook is het naleven van de huisregels in het belang voor de veiligheid en de veilige plek van onze clienten, hoe vervelend een schorsing ook is. De uitslag van de inloopenquete bevestigde dat de inloop zijn doel bereikt. Mond-opmondreclame werkt beter dan advertenties. De behuizing pakken we met ons renovatieplan grondig aan. We kijken nog beter wat mensen in sommige werkplaatsen kunnen doen dmv klussenlijsten. We hebben een externe deskundige gevraagd voor 2015 een degelijk tevredenheidsonderzoek samen te stellen. 12

13 Voortgang ten aanzien van de actielijst van vorig jaar Actie arlijks terugkerende acties (2014) Gerealiseerd Toelichten Actualisatie van de RI&E zie bijlage, is al in bezit. Oefening calamiteitenplan Een keer geoefend, gaan we 2 keer doen in 2015 Evaluatie gesprekken met deelnemers Gerealiseerd Tevredenheidonderzoek deelnemers Nulmeting gemeente en tevredenheidsonderzoek Inloop Functioneringsgesprekken Gerealiseerd Actualisatie BHV Gerealiseerd Opstellen jaarverslag arverslag aangemaakt inspraak dmv keukentafelgesprekken Per werkplaats gerealiseerd arlijks terugkerende acties (2015) Actualisatie van de RI&E hele jaar door Oefening calamiteitenplan Brandoefenig-2x per jaar, ook 16 sept 2015 Evaluatie gesprekken met deelnemers hele jaar door Tevredenheidonderzoek deelnemers in maart/april gerealiseerd, kunnen geen datum in de toekomst plannen met dit systeem Functioneringsgesprekken hele jaar door ( jaarplanning staat in onze agenda genoteerd) Actualisatie BHV gerealiseerd Opstellen jaarverslag einde van het jaar 2015/2016 Acties vanuit kwaliteitssysteem > Zijn er individuele afspraken over het gebruik van machines, werktuigen en apparaten op papier vastgelegd? Nee -> Waarom niet? Er zijn mondelinge afspraken gemaakt, in de praktijk niet haalbaar om alles bij elke machine vast te leggen op papier. Geven de genoemde ontwikkelingen aanleiding om het beleid bij te sturen? De incidenten lieten ons het belang van het bijhouden van BHV zien en dat alles op zijn plek hangt (blussers en verbanddozen bv), wat overigens het geval was. Daarentegen zagen we ook dat je ondanks een goede RI&E, goede instructies, clienten in korte onbewaakte momenten toch eigen keuzes kunnen maken (ingegeven door hun psychische achtergrond) die indruisen tegen het beleid. Budgettair gezien zouden we dit jaar nog wat moeten 13

14 inslinken qua personeel, maar we hebben besloten (mede door de incidenten) dat niet te doen, om zo goed mogelijke begeleiding te garanderen en er bovenop te blijven 'zitten'. Inspraak door deelnemers is niet alleen nuttig het is ook erg leuk! Mensen stellen zich daardoor verantwoordelijker op en werken meer samen. We laten daarom nu mensen nog meer verantwoordelijkheid nemen (naar draagkracht) bij de organisatie van activiteiten in de verschillende werkplaatsen en activiteiten. We organiseren daarom meer inspraakmomenten. Ons personeelsbeleid is erg no-nonsense, hard werken, niet zeuren en plezier maken met elkaar. Uit functionerinsgesprekken bleek, dat we de zachte kant van elkaar niet uit het oog moeten verliezen en beter moeten weten wat er in de ander leeft. We vragen nu vaker aan elkaar hoe het met hem of haar gaat. Uit feedback van de deelnemers bleek dat we nog gestructureerder zouden kunnen werken. Dat willen we meenemen in de hieronder beschreven vernieuwde filosofie van werken. Doelstellingen voor het komende jaar Filosofie van werken: Tot nu toe hebben we veel individueel gewerkt met mensen. Daarnaast stimuleerden we zoveel mogelijk hun eigen ontwikkeling, maar losten we in de praktijk nogal eens het een en ander voor hen op. We willen meer toe naar een 'veerkracht' model, waarbij deelnemers georganiseerd elkaar meer ondersteunen, wijzelf meer groepsgewijs werken en nog meer de nadruk leggen op ontwikkelingsgericht coachen in plaats van hulp bieden. ( zie actielijst - punt 4) We hebben dit al regelmatig besproken in onze teambijeenkomsten. Ook met een deskundige, die veel weet van resiliance-modellen gesproken. We proberen nu elementen uit: meer groepswerk (sport, bakken, spelletjes, workshops) en dat deelnemers zelfstandiger competentiedoelstellingen behalen mbv competentielijsten. In 2015 willen we daar cursussen door ons gegeven aan toevoegen. Ook gaan we kijken of we met 'senior' en 'junior' deelnemers kunnen gaan werken die elkaar bijstaan bij hun ontwikkeling qua problematiek en vaardigheden. Renovatie We willen dit jaar een begin maken met de renovatie van onze gebouwen. Daarvoor zijn alle tekeningen, plannen inclusief begroting klaar. Er ligt een bestuurlijkprincipeverzoek bij de gemeente en een bestemmingsverzoek bij het Rijksvastgoedbedrijf. We zijn de fondsenwerving daarvoor aan het opzetten en werken aan een nieuwe bedrijfsstructuur om oa fondsenwerving goed mogelijk te maken. In 2015 hopen we met gedeeltelijke sloop te mogen beginnen, de noodzakelijke vergunningen te krijgen, fondsen binnen te hebben en beginmaterialen te hebbben aangeschaft. Opgefriste PR In 2015 willen we een vernieuwde website en vernieuwde PR materialen hebben. Dit vanwege de decentralisaties (handig om in elk gemeentehuis in de buurt fris PR materiaal te 14

15 hebben) en vanwege onze renovatieplannen en plannen voor het begeleid wonen. Voor de vernieuwde PR hebben we een extern PR-bureau ingehuurd. Nasleep decentralisaties We verwachten gezien alles wat er nu fout gaat bij gemeenten, de SVB (helemaal erg!) zorgkantoren, herindicaties van clienten en de grote veranderingen bij collegazorginstellingen, dat we in 2015 nog een forse nasleep van de decentralisaties zullen zien. We streven naar meer rust op alle genoemde fronten op 31 januari 2015 door ons actief op die fronten op te stellen vanuit de houding: "het is voor ons allemaal nieuw, we moeten het met elkaar leren." Begeleid wonen Op dit moment ligt er een geheel nieuw plan voor begeleid wonen in Nieuwkoop ter beoordeling bij de Woningstichting Nieuwkoop. Als zij instemmen met het plan gaan we een voormalig bejaardenhuis omvormen tot woonvorm voor begeleid wonen. We hebben een sponsor gekregen die met een fors bedrag ons startkapitaal wil financieren. Groen licht van de woningstichting betekent de aanvraag van een AWBZ-erkenning, aannemen van personeel, woonklaar maken van het gebouw, werven van clienten en vele gesprekken met instanties. 15

16 Actielijst Actielijst naam zorgboerderij: de Sleutelbloem Datum: maart 2015 Boerderijnummer: 691 ar: van tot Acties Planning Realisatie Onderwerp actiepunt Wie is verantwoordelijke Begin datum Eind datum Begin datum Eind datum arlijks terugkerende acties (2015) KS bijwerken Pieter/Evalien EHBOmiddelen en blusmiddelen controleren Evalien/Addie Zoonosen certificaat aanvragen voor 2016 Evalien Inspraakmomenten dieren en tuin inplannen. de andere zijn periodiek. Dieren in april, juli, september en december, tuin in maart, juni en oktober Evalien Actualisatie RI&E Pieter/Evalien Functioneringsgesprekken Addie/Pieter Tevredenheidsonderzoek houden in de week van 22 juni 2015 Evalien/Pieter/externe Acties vanuit evaluatie Met Aryan vervolgopleiding hout bespreken Addie/Pieter Vaker een brandoefening uitvoeren met clienten (2x per jaar) uitleggen hoe welke blussers werken. evalien/ babette Aangepast tevredenheidsonderzoek opstellen evalien/extern Vernieuwde filosofie van werken uitwerken en gedeeltelijk implementeren Pieter/Addie/Evalien/Babette

17 Geplande stappen voor renovatie nemen (zie plan van aanpak bijlage) Geplande stappen project begeleid wonen uitvoeren (zie plan) Addie/Pieter Addie/Pieter Nieuw PR materiaal en website realiseren Addie/Pieter Actief meebewegen met nasleep decentralisaties, procedures aanpassen aanvragen, etc. Addie/Pieter/Corine/Babette Zoonosen verder uitwerken- evalien Nieuwe bedrijfsstructuur implementeren tbv van toekomstplannen: renovatie en begeleid wonen Pieter/Addie Acties vanuit audit Afspraken over machines per deelnemer vastleggen Addie/Pieter Overige acties betere brandveiligheid- brandwerende platen om de kachel/ extra brandblussers in de pootschuur Addie/ Evalien

18 Opmerkingen bijlage(n) We voegen ons bedrijfsplan toe. Daarin vindt u een uitgebreide omschrijving van ons bedrijf en speerpunten van beleid voor de komende jaren. Het Plan van aanpak bevat een korte omschrijving van onze renovatie. Het plan van de architect is 42 mb, te groot om te uploaden. Plan pilot Inloop is het beknopte projectplan voor de inloop, gemaakt in samenwerking met de gemeente Nieuwkoop. Bedrijfsplan Koetshuis bevat ons plan voor begeleid wonen in Nieuwkoop, op dit moment wordt daarover onderhandeld met de woningstichting Nieuwkoop. Bijgewerkte RIE&E en nieuwe actielijst

Stichting De Wettering Boerderijnummer: 76

Stichting De Wettering Boerderijnummer: 76 arverslag nuari 2014 - december 2014 Stichting De Wettering Boerderijnummer: 76 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

de Paerdsbloom Boerderijnummer: 1036

de Paerdsbloom Boerderijnummer: 1036 arverslag nuari 2014 - december 2014 de Paerdsbloom Boerderijnummer: 1036 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Marshoeve Boerderijnummer: 1040 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Huppe Boerderijnummer: 853

De Huppe Boerderijnummer: 853 arverslag nuari 2014 - december 2014 De Huppe Boerderijnummer: 853 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Fochtel Boerderijnummer: 454 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Fochtel Boerderijnummer: 454 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Fochtel Boerderijnummer: 454 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

André Hoeve Boerderijnummer: 1078

André Hoeve Boerderijnummer: 1078 arverslag nuari 2013 - december 2013 André Hoeve Boerderijnummer: 1078 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Terra Kids Boerderijnummer: 1726

Terra Kids Boerderijnummer: 1726 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Terra Kids Boerderijnummer: 1726 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Oliehoek Boerderijnummer: 924

Zorgboerderij Oliehoek Boerderijnummer: 924 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Oliehoek Boerderijnummer: 924 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij 'De Weide Blik'

Zorgboerderij 'De Weide Blik' arverslag nuari 2013 - december 2013 Zorgboerderij 'De Weide Blik' Boerderijnummer: 666 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Het Haaksbergerveen. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Het Haaksbergerveen. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Het Haaksbergerveen Boerderijnummer: 1302 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorg- en recreatieboerderij de Bult

Zorg- en recreatieboerderij de Bult Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorg- en recreatieboerderij de Bult Boerderijnummer: 103 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Den Besselder 'activiteitencentrum' Boerderijnummer: 662

Den Besselder 'activiteitencentrum' Boerderijnummer: 662 arverslag nuari 2014 - december 2014 Den Besselder 'activiteitencentrum' Boerderijnummer: 662 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Flint Boerderijnummer: 767

De Flint Boerderijnummer: 767 arverslag nuari 2013 - december 2013 De Flint Boerderijnummer: 767 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Breukelaar Boerderijnummer: 1372

Zorgboerderij Breukelaar Boerderijnummer: 1372 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Breukelaar Boerderijnummer: 1372 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818

Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843

Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843 arverslag nuari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij Heykoop

Zorgboerderij Heykoop arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Heykoop Boerderijnummer: 1116 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Boerderijnummer15 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Boerderijnummer15 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Boerderijnummer15 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Boerderijnummer: 1734 Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 ST. De Witte Hoeve Boerderijnummer: 506 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Eilandstal Boerderijnummer: 500

De Eilandstal Boerderijnummer: 500 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Eilandstal Boerderijnummer: 500 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978

De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De Enghoeve. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

De Enghoeve. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 213 - december 213 De Enghoeve Boerderijnummer: 139 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 211. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

'De Veenhoeve' Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

'De Veenhoeve' Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 2014 - december 2014 'De Veenhoeve' Boerderijnummer: 1856 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij It Fallaet

Zorgboerderij It Fallaet Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij It Fallaet Boerderijnummer: 740 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 ONS VERLANGEN Boerderijnummer: 823 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 ONS VERLANGEN Boerderijnummer: 823 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen aarverslag nuari 2013 - december 2013 ONS VERLANGEN Boerderijnummer: 823 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen

Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen Boerderijnummer: 1729 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2012. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 arverslag nuari 2014 - december 2014 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Donia State Wester Boerderijnummer: 463 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie