Jaarverslag Inhoud. Stichting Gilde De Baronie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. Inhoud. Stichting Gilde De Baronie"

Transcriptie

1 Stichting Gilde De Baronie Jaarverslag 2014 Inhoud Bestuur 2 Bericht van de voorzitter 3 Secretarieel 3 Financieel 4 Publiciteit 6 Stadsgidsen en Grote Kerk 7 Fietsgilde 8 Natuurwandelingen 9 PC begeleiding 9 Conversatie Moderne Talen 11 Taalmaatjesgilde 12 Winter Efteling 13 Werkplan Aanvullende informatie 14

2 Stichting Gilde De Baronie Viandenlaan EG Breda Telefoon: KvK: Bestuur * Carel Stapel Jan Kuijpers Henny Diks Frans van den Broek Sef Stroeken Marcel Braun Voorzitter Vicevoorzitter Secretaris Penningmeester Lid Lid * per 31 december

3 Van de voorzitter Carel Stapel Het jaar 2014 was vooral een jaar van stabiliteit en van nieuwe ideeën voor de toekomst die nog uitgewerkt moesten worden. Daaronder enkele door Gilde Nederland ontwikkelde projecten "Coach4You" en "Power" en de voorstellen van de Adviesgroep n.a.v. het NHTV onderzoek naar de toekomst van Gilde De Baronie. Een dankwoord aan Jan Kuijpers, onze vicevoorzitter en voormalig penningmeester, is hier gepast. Jan is eind 2014 onverwacht in een neerwaartse gezondheidsspiraal geraakt die zijn voorgenomen afscheid op de Nieuwjaarsreceptie doorkruiste en die een normaal afscheid onmogelijk heeft gemaakt. Daarom op deze plaats een eerbetoon aan Jan Kuijpers, die Gilde De Baronie veilig door financieel moeilijke tijden loodste voor hij zijn penningmeesterschap overdroeg. De activiteiten van Gilde De Baronie werden op inspirerende wijze ondersteund door de nieuwe Publiciteitscoördinator Ger van Mourik, die ook heeft meegewerkt aan een facelift van de website. De Stadsgidsen verrasten ons opnieuw met een nieuwe rondleiding, ditmaal in doorgaans voor bezoekers verborgen gedeelten van de Grote Kerk en de Fietsgidsen namen zich voor het aantal middagtochten nota bene te verdubbelen, terwijl de Natuurgidsen als hartenkreet hadden te mogen doorgaan met hun Gildewandelingen. PC-Oefenen maakte noodgedwongen pas op de plaats om zich in te werken met de nieuwe administratiesoftware. Conversatie Moderne Talen floreert buitengewoon en overweegt na de recente uitbreiding met Duits nu ook conversatie Chinees. De Taalmaatjes hebben een geweldig jaar achter de rug en maken zich op om de groeiambities in het kader van BredaTaal in te vullen. Kortom een jaar waarin de toekomstbestendige levenslust van Gilde De Baronie door de gulle inzet van haar vrijwilligers opnieuw stevig is bevestigd. Dank en hulde aan ieder die zo enthousiast bijdroeg aan het bereiken van de Gilde doelen in 2014, het jaar dat we feestelijk, smakelijk en vooral gezellig afsloten met het buffet na afloop van de Nieuwjaarsreceptie! Verslag van de secretaris Henny Diks De medewerkers/sters van het secretariaat werden in 2014 geconfronteerd met vele computer problemen. Het overzetten van de oude programmatuur naar de nieuwe software ging niet geheel probleemloos. Gelukkig zagen we tegen het einde van het jaar weer licht 3

4 aan de horizon en we hopen dat in het nieuwe jaar de programmatuur feilloos kan werken. Het project PC Oefenen heeft hiervan veel last ondervonden wat we zeer betreuren. Er zijn dit jaar enkele personele wijzigingen geweest. We hebben afscheid genomen van Imelda Bruyns en Olaf Visser. We mochten hiervoor verwelkomen Risma Boedjarath en Marleen Huijbregts en we hopen dat zij zich thuis zullen voelen bij het Gilde. Het afgelopen jaar waren enkele medewerkers/sters ook tijdelijk afwezig om gezondheidsredenen. Christina werd om die reden adequaat vervangen door Imelda Bruyns waarvoor onze hartelijke dank. Ook ben ik zelf tijdelijk afwezig geweest maar Christina en Marcel hebben dit vakkundig opgelost, waarvoor dank. De inzet van de secretariaat medewerksters hebben het mogelijk gemaakt om het jaar 2014 als een voorspoedig jaar te kunnen kenmerken. We danken hen hiervoor en zijn blij dat ze in 2015 ook weer een positieve bijdrage willen leveren. Verslag van de penningmeester Frans van den Broek In dit jaar heeft het Gilde een exploitatieverlies geleden van 1.388,-. Dit is veroorzaakt door grotere uitgaven die we gedaan hebben met betrekking tot de aanschaf van nieuwe laptops e.d. benodigd voor ons Project PC Oefenen. Ook een nieuwe Telefooncentrale voor het hoofdkantoor was noodzakelijk. Hogere uitgaven voor de Nieuwjaarsreceptie en kosten software hebben mede tot dit verlies geleid. Door terugboeking van een overbodig geworden reservering van 3.487,- hebben we dit verlies kunnen compenseren, zodat een en ander uiteindelijk resulteert in een netto resultaat van 2.099,-. Dit bedrag werd toegevoegd aan het eigen vermogen. De grotere uitgaven hebben z`n weerslag gehad op onze banksaldi. De rentebaten hebben dit slechts gedeeltelijk opgevangen. Zoals bekend zijn de rentetarieven op dit moment op een historisch laagtepunt. Ons liquide vermogen is dan ook per 31 december ruim 5.000,- lager dan vorig jaar. Gezien de relatief zeer ruime reserves die in het verleden zijn opgebouwd, kunnen we deze vermindering ook in het subsidieloze tijdperk, makkelijk opvangen. De Projecten hebben financieel gemiddeld naar tevredenheid gewerkt. De mindere ontvangsten van het Project Wandelingen werden ruimschoots gecompenseerd door de groter opbrengsten van het Project Conversatie. 4

5 Gezien de grote financiële buffers die het Gilde heeft en de positieve vooruitzichten betreffende de deelnames aan onze projecten, kunnen we concluderen dat het Gilde er financieel gezond voorstaat. Een tevreden penningmeester. Verslagen van de werkgroepen De coördinatoren van de werkgroepen hebben voor hun groep jaarverslagen gemaakt die hierna worden opgenomen. We kennen de volgende werkgroepen: - Publiciteit - Stadsrondleidingen - Natuurwandelingen - Fietstochten - PC begeleiding - Conversatie Moderne Talen - Taalmaatjes - Winter Efteling Waar relevant hebben we in een grafiek de ontwikkeling van het aantal deelnemers aan de verschillende projecten weergegeven gedurende de laatste vijf jaar. Publiciteit Ger van Mourik Dit verslag behelst de periode vanaf 1 juli Vanaf die datum is Ger van Mourik als PR-coördinator aangesteld als opvolger van de eerdere coördinator. Na een eerste analyse van de communicatie binnen en buiten Gilde De Baronie is een plan van aanpak gepresenteerd aan het bestuur en de coördinatoren van de verschillende werkgroepen. Als eerste is, ook op basis van het rapport van enkele NHTV studenten, de huisstijl vernieuwt met een nieuw logo als basis. De nieuwe huisstijl heeft geresulteerd in een nieuwe opmaak van alle gangbare folders. Deze zijn in kleine aantallen van plm. 100 stuks geprint voor verspreiding en promotie. Van de folders van de stadsgidsen en het fietsgilde zullen begin 2015 grotere aantallen extern worden gedrukt. Om de publiciteit te verbreden is ook een facebook account aangemaakt, waarop, parallel aan de informatie op de website, actuele gebeurtenissen 5

6 worden geplaatst. Tevens is, ter promotie, een nieuwe korte video geproduceerd op basis van de videobeelden uit de bestaande promotiefilm. Voor de kerstmanifestatie in de Grote Kerk van Breda zijn vrijwilligers verzameld die bij de stand van het Gilde informatie konden verschaffen over de verschillende activiteiten. Ook is hiervoor een nieuwe rolbanner gemaakt die de oude, met gedateerde informatie, heeft vervangen. Volgens het plan van aanpak is in 2014 een start gemaakt van een analyse van de gegeven informatie op de huidige website. Deze zal in 2015, waar nodig worden aangepast. Ook de vormgeving van de diverse webpagina s is hier onderdeel van. Verder is meerdere malen ondersteuning verleend bij het verzorgen en aanleveren van teksten in verschillende weekbladen. Stadsgidsen en Grote Kerk Sef Stroeken Zoals uit bijgaande tabel blijkt, heeft de publieke belangstelling voor onze activiteiten ondanks de recessie nauwelijks geleden. Ook in 2014 hebben wij de vijftien stadsgidsen van het Gilde het publiek een breed scala aan rondleidingen kunnen aanbieden. In januari hebben we besloten tot een meer efficiënte taakverdeling die -naar inmiddels is gebleken- duidelijk vruchten heeft afgeworpen. Er is nu een aparte contactpersoon voor rondleidingen in de persoon van Jan Joosen. De coördinatie en uitvoering van PR-activiteiten is volledig in handen van Jan Korebrits; financiële zaken worden geregeld door Evert Klomp die tevens indien nodig- kan optreden als plaatsvervanger van de algemeen coördinator, Sef Stroeken. Harrie Doeland zorgt voor onze maandelijkse vergadernotulen Stadswandelingen In maart is besloten de Nassauwandeling elke 2 de donderdag van de maand aan te bieden. De Grote Kerk wordt veel bezocht (ook als er geen rondleidingen zijn). Om de baliemedewerkers(-sters) te ondersteunen heeft Jan Korebrits een FAQ-overzicht samengesteld met behulp waarvan zij antwoord kunnen geven op veelgestelde vragen. Zoals elk jaar waren de gecombineerde Nassaudag/Kastelendag 2014 op 9 juni en de Open Monumentendag op 13 en 14 september dankzij de enthousiaste medewerking van onder meer onze gidsen een daverend succes. Onder leiding van een gids kon men deelnemen aan rondleidingen in de Grote Kerk, het Stadhuis, de KMA en Torenbeklimmingen. 6

7 In juli werd na uitgebreid overleg met de directeur van de Grote Kerk, drs. W. van der Vis, besloten een extra dimensie toe te voegen aan onze rondleidingen in de kerk onder de naam De Grote Kerk Backstage. De eerste rondleidingen startten in november. Jan Korebrits heeft een draaiboek voor deze rondleiding geschreven waarbij kleine groepjes belangstellenden worden rondgeleid in doorgaans niet voor het publiek toegankelijke ruimtes zoals de Kapittelzaal, de Consistoriekamer, de keuken, het steegje aan de Noordzijde, de schachtruimte in de toren en de hoge kappen boven het plafondgewelf. Voorlopig worden deze rondleidingen op twee zaterdagen per maand gehouden. Samen met de Stichting Belcrum hebben de stadsgidsen in 2014 een nieuwe rondleiding uitgezet. Vierhonderd jaar geleden in 1614 werd begonnen met de bouw van het Speelhuis te midden van het Belcrumbos en de omringende jachtterreinen waar de Nassaus hun gasten ontvingen. Vanwege het enthousiasme van de bezoekers wordt in 2015 de Belcrum-wandeling voortgezet. Al met al was 2014 mede dankzij de grote inzet en creativiteit van onze gidsen een vruchtbaar jaar voor de Stadsgidsen van Gilde de Baronie. Aanvullende informatie op bladzijde 14 Fietsgilde Josje Teulings Op 11 januari 2014 is de oprichter van het fietsgilde Pierre van de Wijngaart overleden. Gedurende bijna 15 jaar heeft Pierre leiding gegeven aan het fietsgilde. Hij was de stuwende kracht die het fietsgilde op de kaart heeft gezet. Hij werd door gidsen en deelnemers op handen gedragen. Ondanks zijn afnemende gezondheid bleef Pierre tot op het laatst geïnteresseerd in het wel en wee van het fietsgilde. Wij hebben veel aan hem te danken. In 2014 waren er in totaal 69 tochten gepland. Zes daarvan konden vanwege slecht weer Fietsgilde niet doorgaan. En met 1141 deelnemers hebben we geen record gebroken, maar we mogen zeker tevreden zijn met dit resultaat Vooral de middagtochten konden zich verheugen in een grote belangstelling Daarom is besloten het aantal daarvan volgend seizoen te verdubbelen. Een hoogtepunt was de tocht in het kader van 70 jaar bevrijding van Breda die werd afgesloten met een bezoek aan het Maczekmuseum Deze route werd twee keer gereden met in totaal 87 deelnemers die de tocht dankzij subsidie van de Gemeente Breda en het Vfonds gratis aangeboden kregen. De samenwerking met het bestuur van het Maczek-museum is ook bijzonder goed verlopen. 7

8 Het aantrekken van nieuwe deelnemers en gidsen om op die manier wat verjonging te bewerkstelligen blijft een probleem. Nu mensen langer moeten doorwerken gaan ze, als ze eenmaal vrij zijn, niet zo makkelijk meer een dergelijke verplichting, om bv. als fietsgids beschikbaar te zijn, aan. Een enquête onder onze vaste deelnemers ( bestand van circa 230 adressen) leverde behalve bijna unanieme tevredenheid niet veel bruikbare informatie op. Met 12 trouwe gidsen gaan we een nieuw seizoen tegemoet met meer kortere middagtochten en een nog gevarieerder aanbod dan voorheen. Aanvullende informatie op bladzijde 15 Natuurwandelingen Ad van de Laar en Henk Martens Ook dit jaar maakten we weer 26 wandelingen op 26 verschillende locaties, met een totaal van 390 deelnemers. Het minste aantal per wandeling was 7, het grootste aantal 22 deelnemers. Geen enkele valpartij of ander ongeval. Het was voor de deelnemers en ons gidsen een geweldig prachtig natuurbelevingjaar En we hopen dat we dit nog jaren als Gilde van de Baronie Gidsen voor onze deelnemers mogen en kunnen verzorgen. PC begeleiding Philip Oronsaye Inleiding Het eerste jaar zit er al op. De bedoeling van dit jaar was om een proefje te nemen in de reeks samenhangende activiteiten gericht op het realiseren van het doel. Tijdens de kennismaking met het team kreeg ik van sommigen verdiepende informatie en inzichten vanuit verschillende perspectieven beschreven. Mijn doel was om enkele handelingen te observeren om te kunnen bepalen wat er werkelijk gebeurt in de processen. Objectieve observatie was onmisbaar om verspillen en inefficiëntie op te sporen in de werkwijze waarop het werk op dat moment werd uitgevoerd. Een digitaal formulier werd ingevoerd naast het papierformulier om gebruikers een keuze te bieden en voor een snellere afhandeling van aanmeldingen i.p.v. eerst downloaden, afdrukken, invullen, in een envelop met postzegel en opsturen enz. Het is misschien een kleine stap maar in de goede richting. De administratie hanteert nog steeds geen geautomatiseerde maar handmatige processen om administratieve intensieve taken uit te voeren, zoals inschrijfformulieren ordenen, verwerken van inschrijvingen, genereren van rapporten en roosters. In het algemeen lijkt me deze manier van werken minder 8

9 efficiënt in verhouding met de tijd die besteedt wordt om een aanmelding rond te krijgen. Door iets eenvoudigs te implementeren, bijvoorbeeld een systeem dat administratieve stromen verder optimaliseert en volgens hele eenvoudige routes automatiseert, kan de efficiëntie verhoogd worden. Mijn belangrijkste intentie is om gezamenlijk de coördinatie effectiever en efficiënter te maken en met meer plezier en succes. Planning De verwarringen veroorzaakt door het onvolledige en soms onjuiste overzicht was voor ons allemaal voelbaar. Na het lanceren van een webformulier was het resultaat direct voelbaar. Het belangrijkste voordeel is dat aanvragen sneller werden afgehandeld. Daarnaast draagt het zo bij aan kosten- en milieubesparing. Het nieuwe coördinatieteam heeft informatie verzameld en verkregen over de pc activiteit. De targets zijn geëvalueerd en kansen gespot die omgezet zijn in concrete plannen. Wij zijn overgestapt naar een nieuwe registratieomgeving. Ontdekken PC oefenplaats en wennen aan de kinderziektes heeft voor 250 heel wat frustratie/ irritatie/ergernis gezorgd bij zowel administratie als begeleiders. De 200 administratie heeft zich moeten aanpassen 150 aan de snel veranderende situatie en 100 vervolgens een vertaalslag moeten maken naar een gewenst managementsysteem. Dit 50 platform moet passende ondersteuning 0 bieden zodat de juiste informatie, op de juiste plek, op het juiste moment terecht komt. En uiteraard tegen minimale kosten. Behoeften Begeleiders moeten te allen tijde bevoegd zijn actuele gegevens in het evenementendraaiboek zelf te raadplegen. Administratie van Pc oefenen uitbreiden met nog 1 extra vrijwilliger. Het coördinatieteam versterken/uitbreiden met minstens één extra vrijwilliger. De telefoonvergoeding vervangen door het ter beschikking stellen van een mobieltje. Structurele oplossing voor eventuele IT storingen. Klein budget voor inkt, printpapier en consumpties tijdens bijeenkomsten. Toekomst Om klaar te zijn voor de toekomst en de ontwikkelingen die wij kunnen verwachten moeten wij ons bovenal richten op inbreiding en niet alleen maar op uitbreiding. De huidige ruimtes worden nu niet optimaal en maximaal gebruikt. De komende tijd zal meer aandacht besteedt worden aan het benutten van de beschikbare capaciteiten en de mogelijkheden tot continuering en uitbreiding. Deze processen en de ontwikkelingen moeten steeds geëvalueerd worden. Sinds de invoering van het managementsysteem is het niet duidelijk of het belangrijkste doel, namelijk de bedrijfsprocessen efficiënter te laten verlopen en de communicatie tussen de locaties te verbeteren, bereikt is. 9

10 Het team We hebben de computer begeleiding samen in een team van 10 vrijwilligers uitgevoerd. Het was heel belangrijk om te weten wat er leeft bij de vrijwilligers: de motivatie om het werk te doen, inzet, kwaliteit en de onderdelen die zij leuk vinden. Deze aanpak heeft zijn vruchten afgeworpen omdat we alle vrijwilligers wisten te behouden en de situatie te stabiliseren en de rust in het team te laten wederkeren. Ondanks de minimale externe publiciteit is het ons gelukt om de activiteiten stabiel te draaien. LOCATIE TIELRODESTRAAT Deze locatie wordt draaiend gehouden door 6 begeleiders op maandag, dinsdag en woensdag. LOCATIE HEKSENWIEL Deze locatie wordt door 4 begeleiders gedraaid op maandag en donderdag. Tevens is er geïnvesteerd in het opwaarderen van computersystemen ten behoeve van pc-oefenen. LOCATIE IJPELAAR (Pilot) Dit proefproject moet indicaties opleveren over omvang, inpassing en haalbaarheid van het definitieve project. Aanvullende informatie op bladzijde 15 Conversatie Moderne Talen Anton Stoffels Twee feiten speelden bij Conversatie moderne talen een belangrijke rol in 2014: Een verdere groei van het aantal cursisten. De aanpak van de wachtlijstproblematiek. Sinds het seizoen 2011/2012 is het aantal cursisten ieder jaar in een snel tempo gegroeid. Dit gebeurde over de gehele linie van de conversatie moderne talen. Dit verschijnsel leidde er toe, dat zowel de cursusruimte als de groepsgrootte extra aandacht verdiende. In het verleden was uitgegaan van een groepsgrootte van 8 deelnemers/deelneemsters per werkgroep. Na de verhuizing van het Gilde van de locatie Kapelhof naar Vianden, in 2011, ontstond er een behoefte bij docenten en cursisten om de bijeenkomsten van sommige groepen te laten plaatsvinden in een zaal op de begane grond in plaats van op de eerste verdieping. Deze zaal bood meer ruimte, waardoor met grotere groepen kon worden gewerkt. Bovendien hoefden docenten en/of cursisten, die moeilijk ter been waren, de trap naar de eerste verdieping niet te gebruiken. Deze tendens heeft zich in het jaar 2014 voortgezet. De wachtlijsten, die in de loop van het vorige seizoen waren ontstaan, konden echter niet voldoende worden weggewerkt. De belangstelling voor het volgen van een cursus conversatie moderne talen nam verder toe. Het aantal deelnemers nam in 2014 toe van ca. 70 (in 2013) naar

11 Na de introductie van de cursus Italiaans in 2013, werd in september 2014 begonnen met een cursus Duits, nadat hiervoor een docent was gevonden. De aantallen cursisten in de groepen waren als volgt: Duits (nieuw in 2014): 9 cursisten Engels: 29 cursisten Frans: 43 cursisten Italiaans: 7 cursisten Spaans: 11 cursisten Hoewel het totaal aantal deelnemers/deelneemsters volgens dit overzicht op 99 uitkomt, moet er rekening mee worden gehouden, dat sommige deelnemers twee of drie cursussen volgden en, in een enkel geval, enige docenten zelf een cursus volgden. Een tweede belangrijk aspect, dat hierboven werd vermeld, was de aanpak van de wachtlijsten, die waren ontstaan. Vooral de werkgroep Frans werd met dit verschijnsel geconfronteerd. Om deze problematiek aan te pakken werd in de zomer van 2014 een advertentiecampagne gestart in de regionale bladen. Deze leverde enige, naar zou blijken, uitstekende, nieuwe docenten op, waardoor voor de sector Frans het probleem van een jarenlange wachttijd kon worden opgelost. Er ontstonden daardoor in 2014 twee nieuwe werkgroepen Franse conversatie, waardoor het aantal werkgroepen Frans op vijf kwam. Het aantal docenten kwam door de uitbreiding in 2014 op een totaal van 10. Het totaal aantal werkgroepen in de moderne talen kwam in 2014 op 12. Deze Conversatie waren als volgt verdeeld: 120 Duits: Engels: 4 80 Frans: 5 60 Italiaans: 1 40 Spaans: 1 20 Samenvattend hebben de conversatiegroepen moderne talen zich in de afgelopen vier jaren verdubbeld van ca. 43 in 2011, naar 90 in Het aantal docenten, dat in was, werd in 2014 verdubbeld naar 10. Het aantal talen werd van 3 (2011) op 5 (2014) gebracht door de introductie van Duits en Italiaans. Het streven is, om dit aantal uit te breiden, waarbij in eerste instantie wordt gedacht aan de Chinese taal. Een nader onderzoek naar de behoefte hieraan zal nodig zijn. Tot nu toe kan worden gesproken van een florerend project Conversatie moderne talen. Aanvullende informatie op bladzijde 15 11

12 Taalmaatjesgilde Désiré van den Berg Dit jaar was voor het Taalmaatjesgilde zeer intensief. Wij hebben over het hele jaar genomen 64 Deelnemers geholpen met het leren spreken en begrijpen van het Nederlands. Meestal zijn deze gesprekken bij de deelnemers thuis. Het aantal Taalmaatjes bedroeg 59. Een aanzienlijk aantal vrijwilligers die zich hebben willen inzetten voor anderstaligen, die graag beter Nederlands willen spreken en verstaan. Het is opmerkelijk hoeveel vrijwilligers zich gemeld hebben op ons spreekuur of per mail interesse toonden. Wij hebben dit jaar zowel aan het begin als aan het einde een tweetal cursussen kunnen aanbieden aan onze Taalmaatjes. Cursus Effectief oefenen met Taal en de cursus Werken met Taalmateriaal.Deze beide cursussen zijn gehouden voor 40 Taalmaatjes. Het Taalmaatjesgilde is aangesloten bij BredaTaal, een samenwerkingsverband van particuliere organisaties en verenigingen die zich bezighouden met taal voor anderstaligen. Binnen dit verband hebben wij gestaan op de markt in de Heksenwiel en de Markt voor Werving van Vrijwilligers georganiseerd door Breda Actief. Kortom een actief jaar door de enthousiaste inzet van onze Taalmaatjes en Coördinatoren. Winter Efteling Sjack Heeren. Winter Efteling , Wederom waren wij uitgenodigd om tijdens de winter Efteling aanwezig te zijn op de Beierse markt. Hier hebben ongeveer 60 mensen, in de periode van 6 november 2014 tot 1 februari 2015 aan deelgenomen met 30 disciplines. Dit naar volle tevredenheid van de Efteling. Op 19 maart 2015 gaan we dit seizoen evalueren en afsluiten met een gezellig samenzijn. Hopelijk krijgen we weer een vervolg tijdens de winter

13 Werkplan 2015 Carel Stapel De nieuwe ideeën voor de toekomst die in 2014 aan de orde zijn gesteld zullen in 2015 in concrete plannen worden vertaald. De administratie software die zowel de basisadministratie als enkele projecten waaronder PC begeleiding moet ondersteunen zal verder worden ingevoerd en van een handleiding worden voorzien. De in 2014 ingezette verandering van onze overlegcultuur wordt in 2015 verder vormgegeven. Het vergaderschema met de coördinatoren en de financiële doelstellingen per project worden zo geprogrammeerd dat ze zowel houvast als vrijheid bieden. 13

14 Aanvullende informatie Stadswandeling en Grote Kerk Activiteit Torenbeklimmingen Grote Kerk Combi Toren + Grote Kerk Kleine dingen in de Grote Kerk Backstage Grote Kerk Nassauroute Stadswandelingen Geveltjesroute Speuren naar het verleden Ginneken Princenhage Beeldenroute Begijnhofroute Stadhuis Vergeten Prins Lezingen Kastelendag KMA/Nassaudag VVV Open Monumentendag-route Brabantse Heemdag Belcrum Modern Breda aantal deelnemers Totaal Stadswandeling en Grote Kerk Toren Kerk Combi Kerk+Toren Stad

15 Fietsgilde route deelnemers route deelnemers Landloperroute Zoutroute 66 - Adr. Van Kampeerauto Bloemencorsoroute Regte Heideroute Tour de Baronie Halderbergeroute P vd Wijngaartroute A Acht dorpenroute Rondom Breda Pannenhoefroute Snertroute De Groote oorlog 84 - Kersttocht Drimmelenroute Zundert-Wenhout Bergse Vestingroute Bevrijdingsroute Suikerroute Aa of Weerrijs route Moerenroute Hoogstraten Middagroute totaal PC Oefenplaatsen locatie deelnemers Tielrodestraat Heksenwiel Ypelaar -- 9 totaal Conversatie Moderne Talen taal deelnemers Frans Engels Spaans Italiaans 7 6 Duits (nieuw) 9 - totaal

Jaarplan 2012 van Stichting Maasland Gilde Oss e.o.

Jaarplan 2012 van Stichting Maasland Gilde Oss e.o. Jaarplan 2012 van Stichting Maasland Gilde Oss e.o. Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 1 2. Omschrijving Maasland Gilde 1 3. Wie zijn we en waar staan we voor 2 4. Doelstellingen die het Maasland Gilde

Nadere informatie

Jaarplan 2013 van Stichting Maasland Gilde Oss e.o.

Jaarplan 2013 van Stichting Maasland Gilde Oss e.o. Jaarplan 2013 van Stichting Maasland Gilde Oss e.o. Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 1 2. Omschrijving Maasland Gilde 1 3. Wie zijn we en waar staan we voor 2 4. Doelstellingen die het Maasland Gilde

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Algemeen : 1-3 Financieel verslag : 4 Dank en waardering: 5 Jaarrekening 2015 : bijlage

Algemeen : 1-3 Financieel verslag : 4 Dank en waardering: 5 Jaarrekening 2015 : bijlage Stichting Hospice Dronten Copernicuslaan 1, 8251 AB Dronten Telefoon 0321-767085 www.hospice-dronten.nl info@hospice-dronten.nl Jaarverslag 2015 Stichting Hospice en Terminale Zorg Dronten Algemeen : 1-3

Nadere informatie

Programma wandel- en fietstochten 2018 ( onder voorbehoud)

Programma wandel- en fietstochten 2018 ( onder voorbehoud) Programma wandel- en fietstochten 2018 ( onder voorbehoud) 30 JANUARI Schinveld en omgeving 27 februari Stein en omgeving 27 maart De Voerstreek 24 april Bloesemtocht omgeving Vroenhoven 29 mei Fietstocht

Nadere informatie

Cursusprogramma s 2015 / 2016

Cursusprogramma s 2015 / 2016 Cursusprogramma s 2015 / 2016 Conversatiecursussen Portugees Catalaans Italiaans Spaans Engels Pools Frans Duits Mission Statement Wij willen het beste taal- en cultuurbureau in Nederland zijn, maar niet

Nadere informatie

Welkom op de Tussenbijeenkomst NSE 2015

Welkom op de Tussenbijeenkomst NSE 2015 Welkom op de Tussenbijeenkomst NSE 2015 Terugblik; verloop veldwerk NSE 2015 - Qua uitvoering naar tevredenheid verlopen - Beperkt aantal technische issues Respons NSE2015: flinke verbetering 2012 2013

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Wie heeft er goede ideeën? 5 e jaargang - juli-aug nr. 6-7 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Workshops en ideeën.

NIEUWSBRIEF. Wie heeft er goede ideeën? 5 e jaargang - juli-aug nr. 6-7 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Workshops en ideeën. NIEUWSBRIEF 5 e jaargang - juli-aug. 2017 - nr. 6-7 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Workshops en ideeën. Zowel vanuit de begeleiding als vanuit de deelnemers leven ideeën om workshops te

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Stichting Maasland Gilde Oss e.o.

Jaarplan 2015. Stichting Maasland Gilde Oss e.o. Jaarplan 2015 Stichting Maasland Gilde Oss e.o. 19-12-2014 Dit jaarplan vormt een afgeleide van het Beleidsplan Stichting Maasland Gilde Oss e.o. 2011-2015. In het jaarplan 2015 wordt in het kort de organisatie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober. Maatschappelijk nuttig. Hulp bij verhuizing. In dit nummer:

Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober. Maatschappelijk nuttig. Hulp bij verhuizing. In dit nummer: Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober In dit nummer: Hulp bij verhuizing/ Burendag/Samenwerking met Stichting Present/Alzheimertuin/ Salomon gastlocatie voor Dag van Dialoog/ Taalcoach/Fietscursus en

Nadere informatie

Stichting Werken met Eric en Cindy

Stichting Werken met Eric en Cindy Jaarverslag 2007 Stichting Werken met Eric en Cindy Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De Stichting a. aanleiding b.bestuursleden c. doelstelling d. werkwijze 3. Ontwikkelingen in 2007 a. bestuur b. scholen

Nadere informatie

In Zuid-oost Drenthe diverse cursussen en workshops gegeven. Er zijn ook inloopmiddagen.

In Zuid-oost Drenthe diverse cursussen en workshops gegeven. Er zijn ook inloopmiddagen. In Zuid-oost Drenthe diverse cursussen en workshops gegeven. Er zijn ook inloopmiddagen. CURSUSSEN Windows 10 Basis incl. Intern&Email 9 lessen prijs 75 Cursussen najaar gestart. Nieuwe cursussen starten

Nadere informatie

SeniorWeb. januari t/m juni 2016. aan de Vliet

SeniorWeb. januari t/m juni 2016. aan de Vliet SeniorWeb januari t/m juni 2016 aan de Vliet SeniorWeb Ook dit najaar verzorgt SeniorWeb opnieuw interessante computercursussen en workshops voor beginners en gevorderden in de locaties Leidschendam, Rijswijk

Nadere informatie

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken.

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Weekschema maken Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Leer en oefen: Neem samen me de docent/assistent het fotoboek de

Nadere informatie

Foto s VERRASSINGSFIETSTOCHT van 31 mei Hierbij een aantal foto s van de verrassingfietstocht:

Foto s VERRASSINGSFIETSTOCHT van 31 mei Hierbij een aantal foto s van de verrassingfietstocht: Foto s VERRASSINGSFIETSTOCHT van 31 mei 2016 Hierbij een aantal foto s van de verrassingfietstocht: Workshop elektrische fietsen op 6 juli 2016 Elektrische fietsen zijn een normaal verschijnsel geworden

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

SeniorWeb. augustus t/m december 2015. aan de Vliet

SeniorWeb. augustus t/m december 2015. aan de Vliet SeniorWeb augustus t/m december 2015 aan de Vliet SeniorWeb Ook dit najaar verzorgt SeniorWeb opnieuw interessante computercursussen en workshops voor beginners en gevorderden in de Bibliotheek aan de

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF HUISKAMER VAN ODIJK

NIEUWSBRIEF HUISKAMER VAN ODIJK 1-2017 Beste dorpsgenoten De lente is al aardig op gang gekomen. De narcissen en tulpen bloeien volop en de vogels zijn al druk in de weer om een nestje te bouwen. Tijd voor de geboorte van een nieuw item,

Nadere informatie

Project Deskundigheidsbevordering Lokale Belangenbehartiging

Project Deskundigheidsbevordering Lokale Belangenbehartiging Inhoud van de cursussen van DLB, voorjaar 2012 Hieronder volgt een beschrijving van de cursussen die vanuit het project DLB in het voorjaar van 2012 worden georganiseerd. Er zijn vier cursussen, bedoeld

Nadere informatie

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Het Duisenberg Gebouw met haar prachtige Plaza en onderwijsruimtes is een uitstekende plek voor studenten, staf en externen om een evenement

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

OPFRISCURSUS ENGELS (start maandag 9 januari 2017)

OPFRISCURSUS ENGELS (start maandag 9 januari 2017) OPFRISCURSUS ENGELS (start maandag 9 januari 2017) Twee keer per jaar, in januari en oktober, start het Gilde met de cursus Engels Opfris, die bestaat uit 10 lessen van 2 uur. Deze cursus is geschikt voor

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014'

Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Juni 2014 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 Stichting Bij-1 info@bij-1.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nederlands Engels Rekenen. De inhoud van deze tweede nieuwsbrief: (Pre-)pilots Nederlands en rekenen januari/februari 2012

Nieuwsbrief. Nederlands Engels Rekenen. De inhoud van deze tweede nieuwsbrief: (Pre-)pilots Nederlands en rekenen januari/februari 2012 april 0 Deze nieuwsbrief beoogt om alle docenten Nederlands, Engels en rekenen uit eerste hand te informeren over ontwikkelingen en regelgeving met betrekking tot de drie vakken. De nieuwsbrief kent geen

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Waalwijk

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Waalwijk Introductie VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. We zetten ons als onafhankelijke organisatie in voor

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 Vastgesteld door het bestuur op 11 maart 2015 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Nadere informatie

Frans 2e jaars (start oktober 2016)

Frans 2e jaars (start oktober 2016) Frans 2e jaars (start oktober Eén keer per jaar, in oktober, start het Gilde met diverse cursussen Frans, die elk bestaan uit 20 lessen van anderhalf uur. De einddata van deze cursussen liggen in maart.

Nadere informatie

Jaarverslag. Humanitas. ThuisAdministratie. Bommelerwaard

Jaarverslag. Humanitas. ThuisAdministratie. Bommelerwaard Jaarverslag Humanitas ThuisAdministratie Bommelerwaard 2009 1 Inleiding April 2007 is de afdeling Bommelerwaard van de Vereniging Humanitas gestart met het Project Thuisadministratie. Inmiddels draaien

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting Bosbad Zwinderen Toldijk 20b 7864 TL Zwinderen

JAARVERSLAG 2014. Stichting Bosbad Zwinderen Toldijk 20b 7864 TL Zwinderen Stichting Bosbad Zwinderen Toldijk 20b 7864 TL Zwinderen Het weer en de bezoekersaantallen. Het seizoen begon dit jaar rustig. Op deze eerste dag van het nieuwe seizoen, 26 april, konden wij zo'n 300 bezoekers

Nadere informatie

Het Land van Heerlijke Ontmoetingen

Het Land van Heerlijke Ontmoetingen Het Land van Heerlijke Ontmoetingen Nieuwsbrief April 2015 Toeristische Gids Land van Cuijk 2015 Deze week wordt de Toeristische Gids 2015 verspreid. De gids is een handig naslagwerk voor toeristen en

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 September 2015

Nieuwsbrief 6 September 2015 Stichting In de Wingerd Gezinshuis In de Wingerd Hullenweg 6 Hullenweg 6 8191 LB Wapenveld 8191 LB Wapenveld secretarisindewingerd@gmail.com 038-3376189 www.indewingerd.nl indewingerd@gmail.com www.indewingerd.nl

Nadere informatie

Cursusprogramma s 2017 / 2018

Cursusprogramma s 2017 / 2018 Cursusprogramma s 2017 / 2018 Conversatiecursussen Portugees Catalaans Italiaans Spaans Engels Pools Frans Duits Mission Statement Wij willen het beste taal- en cultuurbureau in Nederland zijn, maar niet

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Brink 70, 7411 BW Deventer. info@stichtingtoudekinderboek.nl www.stichtingtoudekinderboek.nl

Jaarverslag 2015. Brink 70, 7411 BW Deventer. info@stichtingtoudekinderboek.nl www.stichtingtoudekinderboek.nl Jaarverslag 2015 Brink 70, 7411 BW Deventer info@stichtingtoudekinderboek.nl www.stichtingtoudekinderboek.nl Jaarverslag Stichting t Oude Kinderboek 2015 1. Inleiding 2. Bestuurswisselingen 3. De collectie

Nadere informatie

Beleidsplan Maasland Gilde Oss e.o. 2011 2015

Beleidsplan Maasland Gilde Oss e.o. 2011 2015 Stichting M aaslan d Gilde Oss en omstreken Schadewijkstraat 6 5348 BC Oss T (0412) 65 32 49 Beleidsplan Maasland Gilde Oss e.o. 2011 2015 Inleiding Dit beleidsplan van Stichting Maasland Gilde Oss e.o.,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Oktober 2010

NIEUWSBRIEF Oktober 2010 NIEUWSBRIEF Oktober 2010 Beste Albin Motorboot Vaarders, Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief, editie najaar 2010. Veel leesplezier, en u weet het: elke reactie van u is welkom op ons e-mail adres

Nadere informatie

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur Inleiding Uiterst rustig, zo kan dit jaar beschreven worden. Qua acitiviteiten dan, binnen het bestuur was het alles behalve rustig. Er vond een groot aantal wisselingen plaats. Dat kan dat eerste ook

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:"De Pleisterplaats". Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057

Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:De Pleisterplaats. Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057 Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:"De Pleisterplaats". Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057 Voorzitter Harold Soffner 5941442 Secretaris Henriëtte

Nadere informatie

Verslag onderzoek UvA-senioren

Verslag onderzoek UvA-senioren Verslag onderzoek UvA-senioren 1. Inleiding De Kring UvA-senioren heeft een enquête gehouden onder haar leden. Met deze enquête is onderzocht hoe de leden de activiteiten ervaren, wat ze van de Uitdienstbode

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Bestuur! SamenSpraak. Kantoor. Stichting Gilde Alkmaar Augustus 2015

NIEUWSBRIEF. Bestuur! SamenSpraak. Kantoor. Stichting Gilde Alkmaar Augustus 2015 NIEUWSBRIEF Stichting Gilde Alkmaar Augustus 2015 Kantoor Een belangrijke functie binnen Gilde Alkmaar heeft het kantoor. Als een spin in het web ondersteunt dat de activiteiten van Gilde Alkmaar. Lijkt

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Stichting Hart op Weg. Drukker: G. van der Schoot en A. Verhoof

JAARVERSLAG. Stichting Hart op Weg. Drukker: G. van der Schoot en A. Verhoof JAARVERSLAG Uitgever: Stichting Hart op Weg Drukker: Fotograaf: Vormgeving: Tekstschrijver: G. van der Schoot en A. Verhoof A. Verhoof A. Verhoof Titel: Jaarverslag Naam: Stichting Hart op Weg Jaar: 2015

Nadere informatie

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

Aanvraag waarderingssubsidie Speeltuinorganisaties JAAR

Aanvraag waarderingssubsidie Speeltuinorganisaties JAAR Aanvraag waarderingssubsidie Speeltuinorganisaties JAAR Dit formulier opsturen naar: Gemeente Heerlen Afdeling Welzijn Postbus 1 6400 AA Heerlen 14 045 +31(0)45 560 50 40 www.heerlen.nl Pagina 1/4 1 Gegevens

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

Nu de zomer weer voorbij is en inmiddels al enkele vergaderingen zijn geweest binnen onze afdeling staan de volgende activiteiten gepland:

Nu de zomer weer voorbij is en inmiddels al enkele vergaderingen zijn geweest binnen onze afdeling staan de volgende activiteiten gepland: Voorzitter: Secretaris: Willy Beldman Willy Baltes Larenseweg 67 Eekelscharen 2 tel. 0548 366952 tel. 0548 366095 September 2013. Beste leden, Nu de zomer weer voorbij is en inmiddels al enkele vergaderingen

Nadere informatie

Activiteitmail maart 2016 Jaargang 13 nr. 2

Activiteitmail maart 2016 Jaargang 13 nr. 2 Activiteitmail maart 2016 Jaargang 13 nr. 2 Voor u ligt de Activiteitmail. De Activiteitmail is een actuele nieuwsbrief van De Activiteit, het landelijk centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Middels

Nadere informatie

Klachtenverslag 2014

Klachtenverslag 2014 Klachtenverslag 2014 maart 2015 Openbaar Klachtenverslag 2014 Spring! 1 Inleiding Iedere ouder, van wie een kind bij een peuterspeelzaal van Spring! Peuterspeelzalen geplaatst is, kan een klacht indienen

Nadere informatie

HOE ZIT HET MET HET VAK INFORMATICA IN DE BOVENBOUW?

HOE ZIT HET MET HET VAK INFORMATICA IN DE BOVENBOUW? Beste F.A.M. Peeters, lidnummer 1207 van i&i Nu in heel Nederland de lessen weer zijn begonnen vragen we graag een minuutje van uw tijd. Uw vakvereniging wil voorop lopen in de slag om de leraarskwaliteit.

Nadere informatie

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage.

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. 1 Inleiding Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. De ALV van de afdeling ZuidWest heeft in de vergadering van 30 mei 2012 unaniem besloten tot het aanstellen van een tweetal betaalde afdelingsmanagers.

Nadere informatie

Het Fair Fashion Festival 2015

Het Fair Fashion Festival 2015 Het Fair Fashion Festival 2015 Wij streven ernaar de aandacht van de consument voor F air T rade fashion te verhogen door middel van het Fair Fashion Festival. Onder het begrip fashion verstaan wij: kleding,

Nadere informatie

Dennis Boot. ondersteund door Web 2.0. Samenwerken en begeleiden

Dennis Boot. ondersteund door Web 2.0. Samenwerken en begeleiden Samenwerken en begeleiden ondersteund door Web 2.0 Dennis Boot Evaluatie van Google Sites en Google Apps tijdens stages en projecten in het onderwijs. Inhoud Inleiding... 1 Google Sites i.c.m. Google Apps

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Seniorenraad Valkenburg aan de Geul Jaarverslag 2014 1

JAARVERSLAG 2014. Seniorenraad Valkenburg aan de Geul Jaarverslag 2014 1 JAARVERSLAG 2014 Seniorenraad Valkenburg aan de Geul Jaarverslag 2014 1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Vergaderingen 4 Adviezen 4 Werkgroepen 4 - Werkgroep VIA Valkenburg 4 - t Gilde 4/5 - Gemeentelijke

Nadere informatie

Leren in een rustig tempo en nog gezellig ook!!!

Leren in een rustig tempo en nog gezellig ook!!! COMPUTERCURSUSSEN in groepen of individueel PRESENTATIES ADVIES & HULP Uitgave voorjaar 2017 Locaties Bibliotheek van Veldhoven en Rundgraafpark complex Voor 50 + Door 50 + Leren in een rustig tempo en

Nadere informatie

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs Juli 2012 Uitgelicht Eerste Kamer behandelt wetsvoorstellen op 11 september De behandeling van de wetsvoorstellen passend onderwijs en kwaliteit in het speciaal onderwijs is verplaatst naar 11 september

Nadere informatie

Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage

Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage Nieuwsbrief 2 - Februari 2015 In dit nummer: Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage Automatische incasso s penningmeester in maart en april Nieuwe bondspas 2015

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Juli, augustus en 2017 Karel Trekelsstraat 46a- 1800 Houtem Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Dienstencentrum Den Dries De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Jaarverslag 2010 Tel: 06-51.45.11.30 Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik www.thuissterven.info De inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Inleiding Present Harderwijk heeft als doel een brug te slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Wij

Nadere informatie

Gerhard Caubo stopt als voorzitter van Canilos.

Gerhard Caubo stopt als voorzitter van Canilos. Nieuwsbrief juni 2014 Vrienden van Canilos, Hier onze nieuwste nieuwsbrief. Dit zijn de onderwerpen: Gerhard Caubo stopt als voorzitter van Canilos. Canilos Snuffelwinkel. Benefietdiner voor de kettinghonden.

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

Jaarverslag SOFAK 2013. Stichting Ondersteunings Fonds Allochtone Kerken. Jaarrekening 2O13

Jaarverslag SOFAK 2013. Stichting Ondersteunings Fonds Allochtone Kerken. Jaarrekening 2O13 Stichting Ondersteunings Fonds Allochtone Kerken Jaarrekening 2O13 1 Colofon Stichting OndersteuningsFonds Allochtone Kerken Wildenburg 1 3058 Z T ROTTERDAM info@sofak.ni www.sofak.nl kvk-nummer: 41190406

Nadere informatie

Cursus informatie VCL & VTL

Cursus informatie VCL & VTL Cursus informatie VCL & VTL Update augustus 2015. Alle VCL en VTL basis cursussen voor het najaar (november) zijn gepland. De mogelijkheden kunt u vinden in de bijlage. Uitsluitend de ledenadministrateur

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2016

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2016 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2016 Vastgesteld door het bestuur op 23 maart 2017 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016

Nadere informatie

Special Cursusaanbod Bureau Herstel. Bureau Herstel organiseert.

Special Cursusaanbod Bureau Herstel. Bureau Herstel organiseert. Nummer 2, jaargang 4, juli 2015 Special Cursusaanbod Bureau Herstel Beste lezer.. Voor je ligt de Herstel nieuwsbrief. Deze keer met als onderwerp het cursusaanbod van Bureau Herstel. Cursusaanbod voor

Nadere informatie

Voor alle cursussen geldt Wijzigingen voorbehouden

Voor alle cursussen geldt Wijzigingen voorbehouden Locatie cursussen FNV Scholing FNV Scholing & IT Werkgroep Kantooradres: Nieuwe Fellenoord 7, 5612 KB EINDHOVEN Postadres: p/a Gentiaanweg 8, 5643 CB EINDHOVEN Telefoon 06 1513 3287 (na 14.00 uur) E-mail:

Nadere informatie

Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen. Bibliotheek Rijn en Venen 2013

Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen. Bibliotheek Rijn en Venen 2013 Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen Bibliotheek Rijn en Venen 2013 Bibliotheek Rijn en Venen 9 vestigingen 5 gemeentes 150.000 inwoners 27.750 bibliotheekleden Collectie:

Nadere informatie

Nieuwsbrief SO 95 maandag 4 november 2013

Nieuwsbrief SO 95 maandag 4 november 2013 Nieuwsbrief SO 95 maandag 4 november 2013 Redactieadres: Blauwe Vogelweg 11, 3585 LK Utrecht E-mail: e.grit@mytylschoolutrecht.nl Agenda Donderdag 14 november: Vrijdag 15 november: volgende nieuwsbrief

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS STATUUT VAN. ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a.

VRIJWILLIGERS STATUUT VAN. ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. VRIJWILLIGERS STATUUT VAN ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. Hoogeloon, maart 2011 VRIJWILLIGERS STATUUT van ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. Dit statuut moet gezien worden als een aantal kwaliteitsuitgangspunten

Nadere informatie

Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012

Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012 Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012 Hieronder volgt een beschrijving van de cursussen die vanuit het project DLB in het najaar van 2012 worden georganiseerd. Er zijn drie cursussen, bedoeld voor:

Nadere informatie

Cursus. montessori leidster

Cursus. montessori leidster Cursus voor montessori leidster van peutergroepen en kinderdagverblijven Brochure cursus Cursus voor montessori leidster van peutergroepen en kinderdagverblijven Achtergrond Doelgroep Inhoud Cursusopzet

Nadere informatie

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Nieuwe cursussen. Ons aanbod in dit voorjaar 2016:

Nieuwe cursussen. Ons aanbod in dit voorjaar 2016: Eigen Herd is officieel erkend als leercentrum van Seniorweb voor het geven van computercursussen. Op www.seniorweb.nl/lessen/leercentra vindt u meer informatie over deze leercentra voor senioren. Onze

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2013-2014

CURSUSPROGRAMMA 2013-2014 CURSUSPROGRAMMA 2013-2014 September --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Workshop Kinderactiviteiten Kinderen zijn een belangrijke doelgroep

Nadere informatie

Kerkplein 12, 6581 AC Malden Telefoon: 024-3584196 KvK: 0910.7015 OBnr: 8133.42.739.B01 JAARVERSLAG 2012. Stichting Accordeonmuseum De Muse

Kerkplein 12, 6581 AC Malden Telefoon: 024-3584196 KvK: 0910.7015 OBnr: 8133.42.739.B01 JAARVERSLAG 2012. Stichting Accordeonmuseum De Muse Kerkplein 12, 6581 AC Malden Telefoon: 024-3584196 KvK: 0910.7015 OBnr: 8133.42.739.B01 JAARVERSLAG 2012 Stichting Accordeonmuseum De Muse H.I.Kuik 1-9-2013 JAARVERSLAG 2012 Stichting Accordeonmuseum De

Nadere informatie

Taal en digitaal Cursusprogramma

Taal en digitaal Cursusprogramma Taal en digitaal Cursusprogramma Juli - december 2016 Een leven lang blijven leren Steeds meer informatie wordt digitaal aangeboden. Goede digitale basisvaardigheden zijn een voorwaarde voor informatievaardigheid.

Nadere informatie

Stichting Reeënopvang Westerwolde. Jaarverslag 2012. 14 januari 2013

Stichting Reeënopvang Westerwolde. Jaarverslag 2012. 14 januari 2013 Jaarverslag 14 januari 2013 Kanaalweg 2, 9551 XG Sellingen, tel. 0599-322655/06-22698789 Email: info@reeenopvangwesterwolde.nl www.reeenopvangwesterwolde.nl Bankrek. nr. 43.66.63.600 Ingeschreven bij de

Nadere informatie

JAARVERSLAG Inhoud. 1. Stichting Part-Ner. 2. Belangrijkste werkzaamheden Samenwerking met andere organisaties. 4.

JAARVERSLAG Inhoud. 1. Stichting Part-Ner. 2. Belangrijkste werkzaamheden Samenwerking met andere organisaties. 4. JAARVERSLAG 2015 Inhoud 1. Stichting Part-Ner 2. Belangrijkste werkzaamheden 2015 3. Samenwerking met andere organisaties 4. Vooruitblik 1 1. Stichting Part-Ner Na afronding van het project certificering

Nadere informatie

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren.

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren. JAARVERSLAG 2014 VOORWOORD In tijden van bezuinigingen in de hulpverlening is het toch weer hartverwarmend om te merken dat er nog steeds in de Leidse regio veel betrokkenheid is voor het werk van vrouwenopvang

Nadere informatie

Verslag zomerschool Nederlands 2016 Verslag van Eric Mijts

Verslag zomerschool Nederlands 2016 Verslag van Eric Mijts Verslag zomerschool Nederlands 2016 Verslag van Eric Mijts In juli 2016 werd de derde editie van de zomerschool Nederlands aan de Universiteit van Aruba verzorgd. De aanleiding voor dit project is de niet

Nadere informatie

6Het voorbereidingsdraaiboek

6Het voorbereidingsdraaiboek DC 6Het voorbereidingsdraaiboek In dit dc-thema vind je informatie over het voorbereiden van een evenement. Het is een soort checklist van tien aandachtspunten, om te controleren of je niets vergeten bent.

Nadere informatie

Programma Computer Cursussen

Programma Computer Cursussen Programma Computer Cursussen van januari t/m juni 2016 versie 3 Voorwoord De Stichting Ontmoetingsruimte voor en door Ouderen in de Plantage-Weesperbuurt, kortweg SOOP, presenteert hier het programma voor

Nadere informatie

Foto s De Heuveltjes fietstocht juni 2015

Foto s De Heuveltjes fietstocht juni 2015 Foto s De Heuveltjes fietstocht juni 2015 foto s schilderijen expositie mei 2015 Foto s fietstocht De Maasdorpen mei 2015 «1 van 2» Persbericht: Gilde zoekt cursusleiders Computer en Fotografie Hebt u

Nadere informatie

Stichting t Gilde Maastricht

Stichting t Gilde Maastricht 1. De naam van de instelling Stichting t Gilde Maastricht 2. RSIN 816690716 3. Adres, telefoonnummer, mail adres, website, facebook 3.1. Adres: Pastoor Habetsstraat 42, 6217 KM Maastricht 3.2. Telefoonnummer:

Nadere informatie

Datum Aanvang Einde Voorzitter Kirsten Brummelhuis Notulist Lea Demmers Plaats AFR 112. Afwezig met bericht

Datum Aanvang Einde Voorzitter Kirsten Brummelhuis Notulist Lea Demmers Plaats AFR 112. Afwezig met bericht n o t u l e n Familieraad AFR Nummer 01/16 Datum 31-5-2016 Aanvang 19.00 Einde 21.00 Voorzitter Kirsten Brummelhuis Notulist Lea Demmers Plaats AFR 112 Aanwezig Mevr. Schönn, Rinus Keyman, Simon Hof, Laura

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN

JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN Bestuur Het bestuur was in 2011 als volgt samengesteld: Dhr. K.E. Koeman voorzitter Dhr. E. Lijnzaad vice-voorzitter *) Mw. J. Albers secretaris Dhr. J. Koekkoek

Nadere informatie

Foto's Bloesemtocht 26 april 2016

Foto's Bloesemtocht 26 april 2016 Foto's Bloesemtocht 26 april 2016 Hierbij levendige foto s van de bloesemtocht Frans opfriscursus (start donderdag 6 oktober 2016) Eén keer per jaar, in oktober, start het Gilde met diverse cursussen

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn

Jaarverslag Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn Jaarverslag Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn Verslag 2016 Activiteiten en mijlpalen 2016 Financieel Jaarverslag 2016 Begroting 2017 Beleidsplan Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 1 Seizoen 2014-2015 voor donateurs en leden van Symfonieorkest Bloembollenstreek

Nieuwsbrief nummer 1 Seizoen 2014-2015 voor donateurs en leden van Symfonieorkest Bloembollenstreek Nieuwsbrief nummer 1 Seizoen 2014-2015 voor donateurs en leden van Symfonieorkest Bloembollenstreek ***** Voor ziet u de eerste Nieuwsbrief van seizoen 2014 2015, met een ander uiterlijk dan u gewend bent.

Nadere informatie

Pakketaanbieding de Online oefentherapeut. Pakketaanbieding. De online oefentherapeut

Pakketaanbieding de Online oefentherapeut. Pakketaanbieding. De online oefentherapeut Pakketaanbieding De online oefentherapeut zomer 2015 1 Aanbieding 1. Om maximaal gebruik te maken van de online middelen die beschikbaar zijn tegen een behapbare inzet voor de drukbezette oefentherapeut

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2015

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2015 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2015 Vastgesteld door het bestuur op 14 april 2016 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

Nadere informatie

Stichting Familie Bofkont Het Beloofde Varkensland

Stichting Familie Bofkont Het Beloofde Varkensland jaarverslag 2012 Stichting Familie Bofkont Het Beloofde Varkensland GEGEVENS Stichting Familie Bofkont / Het Beloofde Varkensland adres Bovenkerkerweg 132 1188 XJ Amstelveen email mail@familiebofkont.nl

Nadere informatie

Coalitie Erbij Woudenberg

Coalitie Erbij Woudenberg Jaarverslag 2015 Coalitie Erbij Woudenberg Inhoud Voorwoord Jaarverslag 2015 Bijlage: financieel overzicht Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg.

Nadere informatie

Kinderopvang 0-4 en peuteropvang

Kinderopvang 0-4 en peuteropvang Wet- en regelgeving opvang in groepen De Wet Kinderopvang stelt eisen aan de kinderopvang voor wat betreft het opvangen van kinderen in stamgroepen/basisgroepen. U vindt hier de tekst uit de Beleidsregels

Nadere informatie

Notulen bestuursvergadering OV- OBS De Vogels

Notulen bestuursvergadering OV- OBS De Vogels Notulen bestuursvergadering OV- OBS De Vogels Datum: 28 oktober 2014 Locatie: Schoolgebouw De Vogels Tijd: 19.30u Aanwezig: Afgemeld: Ancion (voorzitter), Jeroen van der Meulen (penningmeester/secretaris),

Nadere informatie

VOORBEELD PROJECTPLAN

VOORBEELD PROJECTPLAN VOORBEELD PROJECTPLAN PROJECTOMSCHRIJVING / STAPPENPLAN / TIJDPAD 1. Inleiding Waarom een project over veiligheid? Een veilige woning en een veilige woonomgeving is voor iedereen belangrijk! Hoewel de

Nadere informatie

Nieuws flits. Datum : 18 maart 2013 Nummer : 01

Nieuws flits. Datum : 18 maart 2013 Nummer : 01 Nieuws flits Datum : 18 maart 2013 Nummer : 01 Beste kermisliefhebbers, De website is nu meer als een jaar online en is een succes. Dit is iets waar ik bijzonder blij mee ben. Dit doe ik echter niet alleen.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Roosendaal, april 2013 1

Jaarverslag 2012 Roosendaal, april 2013 1 Jaarverslag 2012 Roosendaal, april 2013 1 Voorwoord Doel De doelstelling van Stichting Ouderen Achter de Computer, welke doelstelling elders in dit verslag gedetailleerd is omschreven is feitelijk het

Nadere informatie