Inhoudsopgave jaarverslag 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave jaarverslag 2010"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2010

2 Inhoudsopgave jaarverslag 2010 VAN DE VOORZITTER... 3 AGENDA VOORJAARSLEDENVERGADERING 20 APRIL NOTULEN LEDENVERGADERING JAARVERSLAG SECRETARIS... 8 JAARVERSLAG PENNINGMEESTER... 8 JAARVERSLAG ZWEMCOMMISSIE... 9 JAARVERSLAG TRIATLONCOMMISSIE JAARVERSLAG WATERPOLOCOMMISSIE BESTUURSLEDEN AZVD Jaarverslag AZVD

3 Van de voorzitter Beste leden, Het jaar 2010 is weer voorbij gevlogen. We hebben weer een mooi jaar achter de rug met diverse noemenswaardige gebeurtenissen. Vorig jaar op de jaarvergadering hebben we besloten dat we gaan voor groei! Dat betekende meer badwater huren en tegelijkertijd werken aan groei van het aantal leden. Het voorwerk om tot meer badwater te komen is gedaan in 2009 en is in 2010 gecontinueerd. Tegelijkertijd is, geheel volgens onze doelstellingen, ook het aantal leden gegroeid. De groei is over alle afdelingen merkbaar; de VRB, de Triatlon, het Zwemmen en het Waterpolo. We zijn het afgelopen jaar op 259 leden uitgekomen. Op 30 maart 2011 was dit alweer 283 leden. De doelstelling die we ons gesteld hebben, is dus gerealiseerd. Er is overleg met gemeente over badwater problematiek en ontwikkelingen rond het nieuwe zwembad. Helaas is het geen goed nieuws dat de gemeente voor ons heeft. De gemeente moet bezuinigen in zowel de exploitatie als in de investeringen. Dit betekent dat de gemeente gewoon geen geld heeft om twee nieuwe zwembaden te realiseren ter vervanging van de Slag en de watering. Het positieve nieuws is dat de visie van de zwemverenigingen onderling en die van de gemeente niet veel verschillen. En de visie is: A een klein zwembad in noord ter vervanging van de watering op de locatie van De Crommenije, B een klein zwembad in zuid, dit wordt De Slag II en C uitbreiding bij de Zaangolf met een 50 meter bad. De visie is er dan wel, het geld nog niet. Overigens moet de gemeenteraad de visie nog goedkeuren. Vervolgens kan de gemeente op zoek naar mede financiers om een en ander te bekostigen. Maar een nieuw zwembad op korte termijn?? Dat kon nog wel eens moeilijk worden. Realisatie van de visie betekent nog niet automatisch meer badwater, het biedt hier wel nieuwe kansen op. De nieuwe ledenadministratie, Sportlink, is in 2010 geïntroduceerd. De administratiesoftware die we gebruikten voor de ledenadministratie was sterk verouderd. In samenwerking met de KNZB zijn we overgegaan naar Sportlink, wat het werk voor de ledenadministratie en contributie-inning een stuk eenvoudiger gaat maken. Mede dankzij Bea van het Veer, lijkt alles nu goed op orde. De verschillende commissies kunnen nu zelf hun ledenaantal monitoren en gegevens inzien en onderhouden. Sportlink kan ook gebruikt worden voor versturen van naar de leden en de incasso van de contributie. Al met al een goed hulpmiddel om alle administratieve rompslomp van de vereniging goed te beheren. Er zijn nieuwe statuten vastgesteld, aangepast aan deze tijd en zodanig dat de gang van zaken rond het besturen van de vereniging weer geheel aansluit bij een vereniging als AZVD. Als gevolg van de statuten wijziging is het nu zo dat de zwemcommissie, de polocommissie en de triatloncommissie ieder zelf een vertegenwoordiger mogen afvaardigen in het bestuur. Deze vertegenwoordiger zal in de Algemene Leden Vergadering als bestuurslid worden benoemd. Hierdoor kan het bestuur uit maximaal zes personen bestaan, de voorzitter, penningmeester en de secretaris vormen het dagelijks bestuur. We zijn het gehele jaar op zoek geweest naar een zwemtrainer, tot op heden is het vinden van een hoofdtrainer nog niet gelukt. Wel lukt het met inzet van een groot aantal vrijwilligers om de bezetting langs het zwembad te continueren. Dank hiervoor aan alle vrijwilligers. De zoektocht naar een hoofdtrainer wordt voortgezet. Afgelopen jaar zijn er veel activiteiten Jaarverslag AZVD

4 georganiseerd, door de afdelingen. De afdelingen zijn stuk voor stuk erg actief. Ik ben daar erg blij mee! Zo is er een weer een triatlon georganiseerd, en de volgende is in voorbereiding 29 mei as. Ook is recent de uurchallenge gehouden. De zwemclubkampioenschappen zijn gehouden. De gezwommen tijden op de 50 meter rugslag, schoolslag en vrije slag werden vergeleken met de limieten voor deelname aan het NK. Door de waterpoloafdeling is er o.a. een gemeenschappelijk waterpolotoernooi en begin dit jaar een waterpolo-schooltoernooi. Dit zijn allen clubbrede activiteiten De waterpoloërs, hebben zich in het seizoen goed laten zien. Zowel Heren 1 als Heren 2 maken nog steeds kans op promotie. De vrijwilligers zijn de drijvende kracht achter de vereniging. Zelf ben ik erg blij met de enthousiaste inzet van alle bestuursleden. Ook binnen de afdelingen zijn er zeer veel mensen vrijwillig zeer actief voor de vereniging. Gelukkig zijn er dit jaar weer nieuwe vrijwilligers opgestaan die onze vereniging verder willen helpen. Ook hier zijn we erg blij mee. Iedereen die er een aantal uren vrije tijd in wil stoppen is welkom. In de komende periode willen we graag beleid opzetten voor werving en behoud van nog meer vrijwilligers. Ook hier zoeken we mensen voor. Ook het komende jaar rekenen we op jullie hulp en samenwerking. Tevens hopen we een beroep te kunnen doen op jullie, als het gaat om kleine verenigingszaken. Ons doel is meer vrijwilligers met ieder minder taken. Frank Punt heeft 2010 afgerond als penningmeester en is ondertussen opgevolgd door Sabine Slot-Reinders. Hier zijn we erg blij mee, ook Sabine zal worden voorgedragen in de komende ledenvergadering waar zij nog officieel benoemd moet worden. Momenteel zoeken we nog iemand die sponsoring en vrijwilliger beleid vorm geeft. Er is behoefte aan coördinatie van de sponsoractiviteiten binnen de vereniging.. Wat we belangrijk vinden is om een goed overzicht te hebben van sponsoren en dat het sponsorbeleid is vastgelegd. De initiatieven op gebied van sponsoring die nu goed lopen binnen de vereniging willen we graag zo houden. Het initiatief van de individuele leden wordt op prijs gesteld. Als iedereen in zijn naaste omgeving een sponsor zoekt, kunnen we als vereniging extra inkomsten genereren, voor de extra wensen. Marten Mosch Voorzitter AZVD Jaarverslag AZVD

5 Agenda voorjaarsledenvergadering 20 april 2010 DATUM: LOCATIE: WOENSDAG 20 APRIL 2011 AANVANG UUR DE NOTARIS (DORPSSTRAAT 454 ASSENDELFT) Agenda: 1. Opening, inleiding van de voorzitter 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Bestuursverkiezing: Voorzitter: Marten Mosch Penningmeester: Sabine Slot-Reinders * Secretaris: Nico Krijgsman Bestuurslid WP: Ronald Pirovano * Bestuurslid zwemmen: Sandra Reek * Bestuurslid triatlon: Cor van Mer * * Nog te accorderen door de ledenvergadering 4. Goedkeuring verslag 21 april Jaarverslag secretaris 6. Jaarverslag penningmeester 7. Jaarverslagen secties a. Zwemcommissie b. Triatloncommissie c. Waterpolocommissie 8. Rondvraag 9. Sluiting Jaarverslag AZVD

6 Notulen ledenvergadering 2010 Verslag Van Datum vergadering Ledenvergadering AZVD 21 april 2010 Auteur Nico Krijgsman Aanwezigen Marten Mosch, Frank Punt, Maarten de Haan, Willem van Kerkhoven, Sandra Reek, Ruben van Duren, Cor van Mer, Willy Jongert-van t Veer, Carla van Enkhuizen, Sabine Slot, Edwin Slot, Evelina van der Starre, Robert Smit, Saskia Smit, Karima van de Kommer, Ingrid Jongert, Petra Bouquet- Smith, Jannie Moerland, Marcel Benjamins, Annelies de Haan-Nol, Serge Snel, Michiel Hoff, Willem Rademaker, Coen Heijne Afmeldingen Remko van Lun, Wicher van der Veen en Kim de Jong. Actie Verslag 1. Opening, inleiding van de voorzitter Opening en welkom door de voorzitter is een goed jaar geweest waarin veel activiteiten zijn georganiseerd waaronder een aantal nieuwe activiteiten. Daarnaast waren er sportieve successen en zijn alle afdelingen gegroeid in ledental. De doelstellingen waar we vorig jaar voor stonden zijn zo gehaald. De ledenvergadering wordt gebruikt om leden die al jaren veel doen voor de club in het zonnetje te zetten. Bedankt met een bloemetje worden: Willem Kerkhoven, Annelies de Haan-Nol, Willy Jongert-van t Veer, Sandra Reek en Wicher van der Veen. Helaas ook wat mensen die stoppen of gaan stoppen: Remco van Lun, Ron Kok, Frank Punt (eind 2010) en Ruben van Duren. 2. Mededelingen en ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken. De afmeldingen worden opgenoemd. 3. Bestuursverkiezing Geen mutaties. Frank Punt (penningmeester) stopt per 2010 i.v.m. studie. Mogelijke kandidaten wordt verzocht zich bij het bestuur aan te melden. 4. Jaarverslag secretaris Verslag jaarvergadering 2009 wordt zonder opmerkingen vastgesteld. Geen opmerkingen op het jaarverslag van de secretaris. 5. Jaarverslag penningmeester o De penningmeester is decharge verleend door de kascommissie. Kascommissie 2009: Remco van Lun en Cor van Mer, reserve Anton Willemsen Kascommissie 2010: Cor van Mer en Anton Willemsen, reserve Serge Snel De contributie per 1 juli 2010 wordt vastgesteld (+ 0,50 /3 maanden ~ 1%) huidig wordt Jaarverslag AZVD

7 Jeugdleden 5-6 jaar 34,50 35,00 7 t.m. 12 jaar 52,00 52,50 13 t.m. 16 jaar 55,00 55,50 Volwassenen VRB 39,00 39,50 Waterpolo 66,50 67,00 Triatlon 53,00 53,50 Zwemmen 60,50 61,00 Er is nog steeds een apart potje voor Red het zwembad + (zwembad) De Dolphijn blijft. Dit staat los van de balans. Hierin zit ongeveer De hogere kosten komen doordat er vanaf september meer uren badwater wordt gehuurd. Dat komt nu het gehele jaar in de begroting. Totaal huren we nu 16:15 uur/week badwater van SZZ. 6a. Jaarverslag zwemcommissie Het jaarverslag wordt toegelicht. Highlights: o De zwemcommissie heeft een goed jaar achter de rug o Initiatieven: tassen, website heel actueel, diverse soorten wedstrijden o Vorig seizoen 4 e geworden, nu 2 e, landelijk 13 e. Voor het derde jaar achtereen net geen 1 e. o Isabel is Zaans sprintkampioen geworden o Leukste dingen: kamp in Bückeburg en de onderlinge wedstrijden 6b. Jaarverslag triatlonsectie Het verslag is toegelicht. Highlights: De triatlonsectie is gegroeid. Er liggen soms meer dan 10 man in een baan! Er zijn 3 zwemlopen geweest. De 1/8 triatlon is een jaarlijks terugkerend fenomeen geworden. De atleten hebben nieuwe pakken aangeschaft. Er is geïnvesteerd in trainers. Er staan nu 3 trainers langs de kant. 6c. Waterpolo commissie o Toegelicht. o De WP commissie stond voor een grote uitdaging: extra water en daardoor groei met 30 leden. Dat is glansrijk gelukt. o Er zijn veel activiteiten georganiseerd waarbij veel vrijwilligers actief zijn geweest. Allen hartelijk bedankt voor de inzet! 6d. VRB o 10 leden gegroeid 7. Statuten / Huishoudelijk reglement o De statuten zijn aangepast aan de huidige situatie. Hiervoor zijn de modelstatuten van de KNZB gebruikt. o Daarnaast zijn ze zo kaal mogelijk gehouden en staat aanvullende informatie in het huishoudelijk reglement. o De statuten mogen worden goedgekeurd als meer dan de helft van de leden aanwezig is en 2/3 voor stemt. Dat is nu niet het geval. Hierdoor wordt op 12 mei een volgende ledenvergadering georganiseerd waar dan niet de voorwaarde van 50% aanwezigheid geldt. Dit overleg is om 20:15 in zwembad Zaangolf. o Niemand heeft aanmerkingen op de statuten en op het huishoudelijk reglement. 8. Beleidsplan Jaarverslag AZVD

8 Het beleidsplan wordt toegelicht. Highlights: Groei naar ~ leden nodig t.b.v. financiële draagkracht. Dit bereiken door kwalitatief goede trainingen en acties als de triatlon, waterfunparkoers etc. Nadruk op breedtesport: laagdrempelig en goede sfeer. Overgang naar Sportlink t.b.v. de ledenadministratie. 11. Rondvraag o Zijn de kosten van de notaris t.b.v. de update van de statuten begroot? Nee. We proberen dit gesponsord te doen. o Clubavond WP aan SZZ vragen. Is reeds meerdere keren gevraagd en we blijven het proberen. Tot op heden helaas zonder resultaat. Mogelijk dat de donderdagavond een optie is. Van uur is het zwembad dan slecht bezet door vrij zwemmers. o Komen er toernooien voor de WP aan. Ja, o.a. in Oudekerk aan de Amstel. Zodra er meer bekend is worden ze gecommuniceerd. o Wat zijn de financiële consequenties dat Ron stopt als zwemtrainer. Mogelijk dat een nieuwe trainer meer gaat kosten. De consequenties zijn nog niet bekend. o Mogelijkheden van een clubhuis. Er is nu een keet beschikbaar van 15x6 m (5 geschakelde units). De staat is redelijk goed, het dak moet opgeknapt worden. Gewenste plaats: voor de Zaangolf. Hier zal overleg over gevoerd moeten worden met grondzaken van gemeente Zaanstad. De vergunningtermijn duurt 12 weken. De keet kan voorlopig staan op Saendelft op een terrein van v.d. Gracht. Behoefte: zwemmen niet, WP wel. Het wordt echt interessant als de wedstrijden vanuit de Zaangolf gespeeld worden. Vervolgonderzoek naar haalbaarheid door: Koen Heijne, Annelies de Haan-Nol, een zwem- en een triatlon lid en iemand van het DB. Een concept exploitatiebegroting wordt al door Koen uitgereikt. Het besluit zal voorgelegd worden aan een nieuwe ledenvergadering. De vergadering gaat akkoord met een investering t.b.v. het aanvragen van de vergunning. Dit omdat anders de realisatie teveel zou worden vertraagd. o Aandacht gevraagd voor de 1/8 triatlon op zondag 30 mei. Graag of meedoen of komen helpen. Jaarverslag secretaris Geen bijzonderheden Jaarverslag penningmeester De jaarrekening (balans en winst- en verliesrekening) worden in de jaarvergadering uitgedeeld en besproken. De stukken zijn op 15 maart 2011 goedgekeurd door Cor van Mer en Anton Willemsen. Jaarverslag AZVD

9 Jaarverslag zwemcommissie De zwemafdeling bestaat uit de zwemselectie met wedstrijdzwemmers en een recreatieve groep zwemmers die zich opmaken voor het wedstrijdzwemmen. De zwemafdeling is een afdeling met actieve, enthousiaste leden. Vaak ook weet de zwemafdeling meer dan één gezinslid enthousiast te maken voor de zwemsport: de achternamen van de zwemmers zijn dus niet bij toeval veelal gelijk. Tot eind van het seizoen 2009/2010 was Ron Kok de hoofdtrainer van de afdeling. Met alle begrip voor het feit dat de enorme inzet van Ron eindig was, is het voor de afdeling een gemis dat Ron is gestopt. De zwemmers missen tot op heden een hoofdtrainer. Het vinden van een hoofdtrainer is lastig. Gelukkig heeft een groep hulptrainers de trainingen voortgezet met veel enthousiasme en heel veel inzet. Sinds seizoen 2010/2011 bestaat de trainersstaf uit Leroy Meerhof, Teresa Punt, Ingrid van Schaik, Sander van Schaik, Quintin Trausel, Laura van der Veen en Sebastien van Zundert. Naast de trainersstaf zijn officials bij zwemwedstrijden, een aantal vrijwilligers en de zwemcommissie actief voor de zwemafdeling. De zwemafdeling wordt door een lid van de zwemcommissie vertegenwoordigd in het bestuur van de vereniging. Als onderdeel van een vereniging met een zwemafdeling, waterpolo-afdeling en triatlonafdeling, Vrij Recreatief Bewegen is de zwemafdeling uiteraard ook betrokken bij afdelingsoverstijgende, verenigingsbrede activiteiten. De zwemmers van AZVD waren ook in 2010 goed zichtbaar: tijdens wedstrijden wordt aan de kant de clubkleding (shirt en short en soms een trainingspak) gedragen en worden de spullen in de AZVD-tas opgeborgen. Op het moment dat een wedstrijd gestart moet worden met een duik in het zwembad hebben de meesten hun badmuts in clubkleuren en met AZVD-logo op. En bij de ploeg hangt zoveel mogelijk een grote vlag met het AZVD-logo. De informatieverstrekking aan de leden ging en gaat vooral via de tamtam op de tribune en, officiëler, via de druk bezochte en mooi vormgegeven website en via periodieke nieuwsbrieven. Trainingen De trainingen van de zwemafdeling werden en worden gehouden in zwembad Zaangolf in Koog aan de Zaan. De trainingen worden op maandag en donderdag druk bezocht, op dinsdag en zaterdag zouden de zwemcommissie en trainersstaf graag nog wat meer zwemmers in het water zien duiken. De zwemselectie heeft de mogelijkheid om 4 x per week te trainen. Het is een grote groep zwemmers, het is dan ook druk (maar wel gezellig) op de trainingsuren. De recreatieve groep bestaat uit (jonge) zwemmers die getraind worden om te gaan wedstrijdzwemmen en de trainingen zijn daarom vooral gericht op technieken van de slagen. De recreatieve groep heeft de mogelijkheid 2 x per week te trainen. Wedstrijden De wedstrijdzwemmers konden ook in 2010 het hele jaar door wedstrijden zwemmen: tijdens de competitie, limietwedstrijden, Speedo, Lange Afstand Circuit (LAC), de Driekamp, vele door verschillende verenigingen georganiseerde wedstrijden en, als hoogtepunt voor velen, tijdens het Bergbad Pokal Schwimmfest in Bückeburg (Duitsland). De snelste zwemmers kwalificeren zich zo nu en dan ook nog voor kring of landelijke wedstrijden. De competitie 2009/2010 werd afgesloten met een tweede plaats in de districtscompetitie eerste klasse: gedurende de gehele competitie maakte de ploeg kans op promotie, uiteindelijk werd dat doel, evenals in het seizoen 2008/2009, net niet gehaald. De competitie Jaarverslag AZVD

10 2010/2011 wordt dus weer in de districtscompetitie eerste klasse gezwommen. Aan de competitie 2010/2011 leveren de volgende zwemmers een bijdrage: Naomi Uitslager, Quintin Trausel, Paul van Mer, Ruben Fijn, Sander van Schaik, Alouette Bakker, Romy Willemsen, Laura van der Veen, Neve Buijs, Danique Sap, Quinty Veenman, Melissa Fijnenberg, Sheri Zwietering, Virginie van Zundert, Bradley Sap, Shai Datauker, Ingmar Bakker, Pascal Benjamins, Sam Bijl, Jade Broek, Jeroen Jongert, Ruben Sap, Nina Joosten, Kim van Soest, Ilona van Soest, Robin Veenman, Mandy Fijnenberg, Jeroen Vork, Sebastien van Zundert, Reinier Willemsen, Matthijs Bloem, Sjoerd Jongert, Nathalie Bakker, Maarten van der Veen, Ingrid Jongert, Merel Krijgsman en Frank Bouquet. De jongste zwemmers doen mee met Speedowedstrijden. Seizoen 2010/2011 doen aan deze wedstrijden mee: Merel Krijgsman, Frank Bouquet, Sjoerd Jongert, Danique Sap, Quinty Veenman, Pascal Benjamins, Maarten van der Veen, Isabel Punt, Bradley Sap, Ingmar Bakker, Shai Datauker, Neve Buijs, Virginie van Zundert en Sheri Zwietering. Deze jongste zwemmers laten tijdens de wedstrijden zien dat AZVD een goede (gouden) toekomst tegemoet gaat! Gedurende het seizoen wordt een aantal LAC-wedstrijden georganiseerd waarbij, in wisselslag en vrije slag, steeds langere afstanden gezwommen worden. Een aantal wedstrijdzwemmers doet mee aan de LAC en gezien de te zwemmen afstanden is dat een hele prestatie. Voor de recreatieve zwemmers die (nog) niet in de zwemselectie van de wedstrijdzwemmers zitten, wordt ieder seizoen een Drie- of Vierkamp georganiseerd. Met twee of drie andere verenigingen wordt een aantal wedstrijden voor deze zwemmers georganiseerd. De recreatieve zwemmers zijn: Emile Kruijt, Reindert Kuijt, Nick en Daan van Willis, Carlos Ruiz Ariza, Davey Rhebok, Menno Pietersen, Brian en Björn Janssens, Daan Swart, Gwyneth Ouweland, Maudy van Egdom. Dominick Dumont, Wouter Reurekas en Iris van t Veer. Naast bovenstaande wedstrijden worden de zwemmers uitgenodigd voor limietwedstrijden en andere, door individuele verenigingen georganiseerde wedstrijden. AZVD zorgt er voor bij die wedstrijden met een enthousiast team vertegenwoordigd te zijn. Aan het eind van ieder seizoen worden de PR-bekers uitgereikt aan degenen die de meeste Persoonlijk Records (PR s) hebben gehaald: aan het eind van seizoen 2009/2010 kregen Isabel Punt en Ingmar Bakker de PR-bekers voor de wedstrijdzwemmers. Merel Krijgsman en Frank Bouquet wonnen de PR-bekers voor de recreatieve zwemmers. Naast het halen van PR s is het halen van een Clubrecord een uitdaging voor de zwemmers: de Clubrecords worden nauwgezet bijgehouden. In 2010 zwommen Ingrid, Bradley, Neve, Quintin, Jeroen, Jade, Ingmar en Shannon individueel zo snel dat zij één of meerdere Clubrecords vestigden. Ook bij estafettes werden Clubrecords gezwommen. Jaarverslag AZVD

11 Activiteiten Naast de wedstrijden vindt de zwemafdeling ook nog tijd voor andere activiteiten: de zwemafdeling bestaat uit een hechte, sociale ploeg zwemmers die, soms met en soms zonder ouders regelmatig samen op pad zijn. Het jaar begint met de, inmiddels een traditie geworden, familie-estafette: de wedstrijdzwemmers vormen met familie en vrienden een team en strijden tegen de andere teams om de wisselbeker. Het seizoen wordt jaarlijks afgesloten met een eindfeest voor de zwemmers en hun familie. En eind van het jaar wordt Sinterklaas gevierd: voor de jonge zwemmers is er een Sinterklaastraining, de oudere zwemmers vieren Sinterklaas met (geweldig mooie) surprises en veel lol. Voor velen is het hoogtepunt van het seizoen, en wellicht de langste traditie binnen AZVD, de deelname aan het internationale zwemtoernooi in Bückeburg, Duitsland in juni. Op het mooie zwemcomplex, met 50-meter buitenbad van Startgemeinschaft Schwimmen Bückeburg kampeert de AZVD-ploeg een weekeinde en nemen de zwemmers, met veel enthousiasme, deel aan Das internationale 31. Bergbad-Pokal-Schwimmfest. De zwemcommissie, Willy Jongert, Annemarie Mijnsbergen, Petra Smith en Sandra Reek Koog aan de Zaan, maart 2011 Jaarverslag AZVD

12 Jaarverslag triatloncommissie Leden en Trainingen 1. Leden Het aantal triatlonleden maakt nog steeds een groei door. Langzaam maar gestaag zijn wij gegroeid naar een 65-tal leden. Als de groei aanhoudt dienen wij ons te realiseren dat er mogelijk grenzen aan de groei gesteld dienen te worden gezien de hoeveelheid beschikbaar badwater. Het aantal leden met een NTB licentie groeit eveneens gestaag. Wij tellen momenteel leden met licentie, welke ook zeer actief zijn op het gebied van wedstrijden. 2. Trainingen De in 2009 gestarte trainingsopzet is gedurende 2010 succesvol voortgezet, met helaas in de 2 e helft van het jaar aanzienlijk minder mankracht. Ron Kok, die de donderdagavond training verzorgde heeft zijn functie binnen AZVD neergelegd en Ruben van Duren die in combinatie met Anton Willemse en Cor van Mer maandagavond training gaf ook. Hierbij spreken wij onze dank uit voor de belangrijke bijdrage die Ruben geleverd heeft in de optimalisatie van zwemtraining binnen onze afdeling. Ondanks het gemis van deze 2 belangrijke krachten hebben wij ook in de tweede helft van het jaar een zeer goede opkomst van zwemliefhebbers op de trainingen gezien. Momenteel wordt op de maandagavond door Anton en Cor training gegeven, op de donderdag verzorgt Cor voor de verschillende banen specifieke trainingsschema s die in de banen opgeplakt worden. Er wordt dan zonder verdere begeleiding getraind. Op zaterdag wordt er door een kleine groep gedurende het eerste trainingsuur zonder begeleiding maar vrijwel altijd in gezelschap van Anton en Cor getraind en geeft Anton vervolgens het tweede uur training als vanouds. De trainingen worden zeer goed bezocht, nog steeds is de maandag favoriet, met soms 10 mensen per baan worden de grenzen bereikt. Een derde trainer zou, vooral voor de donderdagavond, zeer welkom zijn. Voor de huidige trainers zou een vorm van cursus of coaching wenselijk zijn, zij staan positief tegenover een vorm van kennisvergroting. In 2011 moet aan deze beide zaken gewerkt worden. Georganiseerde wedstrijden 1. Zwemlopen Zoals vanouds hebben we met veel inzet van Piet Jongert een aantal zwemlopen georganiseerd die een leuke afwisseling gevormd hebben op de normale training en waar de deelnemers veel plezier aan beleefd hebben. 2. Uurchallenge In maart hebben een tweetal stagairs m.b.v. o.a. Nico Krijgsman een uurchallenge georganiseerd waaraan zowel leden van geheel AZVD als liefhebbers van buiten hebben deelgenomen. Zeer succesvol evenement! Ook voor 2011 geagendeerd. Jaarverslag AZVD

13 3. Triatlon Voor de 3 e maal hebben wij een 1/8 triatlon georganiseerd. Met veel succes. Ook hier zit de groei er nog steeds in, 85 deelnemers deze keer. Dit evenement geeft ons bekendheid in de gehele streek en is klein genoeg om mensen kennis te laten maken met onze hobby. Het blijft net als voorgaande jaren moeilijk om voldoende vrijwilligers te krijgen. In 2011 hopen wij ons succes wederom te prolongeren. Communicatie met de leden 1. Website Wij danken Wicher van der Veen evenals vorig jaar voor zijn uitstekende services op het gebied van het onderhouden van de website en het plaatsen van nieuwsberichten en uitslagen. Al met al wordt de website, door bijdragen van diverse leden in combinatie met de commissie goed actueel gehouden. 2. Nieuwsbrief Gemiddeld eens per 2 maanden, tempo afhankelijk van nieuwsfeiten wordt een nieuwsbrief onder de leden verspreid. Dit is het belangrijkste communicatie middel. Essentieel hiervoor is de beschikking over adressen van onze leden en het onderhouden van het verzend bestand. De nieuwe ledenadministratie biedt hiervoor de benodigde mogelijkheden. Overig 1. Samenstelling commissie Na aftreden van Ruben van Duren is opvolging gevonden, Marco Abbink en Wouter Blokland zijn tot de commissie toegetreden. Daarmee zijn we met Arnold en Cor voldoende toegerust voor onze taken. De triatloncommissie: Marco Abbink Wouter Blokland Arnold Brinkman Cor van Mer Jaarverslag AZVD

14 Jaarverslag waterpolocommissie Het jaar 2010 is voor de waterpoloafdeling van AZVD een goed jaar geweest. Het is ons gelukt om de groep vrijwilligers uit te breiden naar meer dan 40 actieve leden en ouders. Hierdoor hebben we weer mooie doelstellingen kunnen bereiken en hebben we weer een grote groei in ledenaantallen kunnen realiseren. Resultaten in de competitie Zowel Dames 1, Heren 1 en Heren 2 hebben de competitie met een goede klassering afgerond waarbij Heren 2 dichtbij promoveren naar de 2 e klasse Kring aanzat. De 3 jeugdteams hadden verschillende resultaten in de competitie waarbij met name het < 15 jaar team een goede prestatie neerzette. Resultaat eerste helft seizoen De 4 seniorenteams staan aan het einde van de 1 e helft van het seizoen allemaal met een goede klassering in de competitie. AZVD is dit seizoen voor het eerst met een < 9 team in de competitie gestart en een 2 e < 13 team. Het < 15 team en de < 13 teams laten goede resultaten zien. Het < 11 en < 9 team hebben een pittige start in de competitie maar laten steeds meer vooruitgang zien. Naast de resultaten in de competitie hebben een aantal jeugdleden voor het eerst ook deelgenomen aan de WOC-trainingen (Waterpolo Opleidings Centrum van Noord-Holland). Een aantal zijn geselecteerd voor de WOC-teams en 1 jeugdlid heeft zelfs een uitnodiging voor een training van jong-oranje mogen ontvangen. Aktiviteiten In 2010 zijn weer een flink aantal activiteiten georganiseerd: nieuwjaarswandeling, schoolwaterpolotoernooi, ouderavond, eindeseizoenfeest, waterpolodiplomazwemmen en het eindejaarstoernooi. Daarnaast hebben de leden aan diverse toernooien deelgenomen in Den Helder, Ter Apel en Ouderkerk a/d Amstel en genoten van het Sinterklaasfeest. In 2010 zijn we gestart met de introductie van de pupil van de maand; deze mag een wedstrijd van dames 1 of heren 1 van dichtbij meemaken. Inmiddels zijn alle waterpololeden voorzien van een sporttas en lopen vele waterpololeden met de door een waterpolodame ontworpen waterpolozwemkledinglijn. Door deelname aan de DEEN sponsoractie hebben we o.a. nieuwe waterpoloballen kunnen aanschaffen. Trainingsuren Door de groei van met name jeugdleden moest voor het seizoen geschoven worden met de indeling van de trainingsuren. Uitgangspunt daarbij was om ieder team 3 trainingen per week te kunnen aanbieden; dit bleek nog een flinke klus. De samenwerking met de Ham is gecontinueerd waardoor op maandag en donderdag gezamenlijk door de heren getraind kan worden en AZVD op donderdag het zwembad de Watering 0,45 uur eerder beschikbaar heeft. Opleidingen In 2010 is veel aandacht besteed aan het opleiden van leden en ouders. Jaarverslag AZVD

15 De introductie van de spelregelkennislijn voor de jeugdleden vergroot de kennis die gebruikt kan worden voor het begrijpen van de regels tijdens wedstrijden. Daarnaast hebben Sabine Slot-Reinders en Kim de Jong ook de opleiding van verenigingscheidsrechters actief opgepakt; deze activiteit is in 2010 van de Kring naar de clubs verschoven. Door het volgen van een W-Official cursus is de groep W-Officials is uitgebreid met 4 nieuwe leden/ouders. Door de introductie van de waterpolokaarten en diploma s en trainingsschema s is verdieping aan het jeugdopleidingsplan gegeven. Daarnaast wordt inhoudelijk gewerkt aan het verbeteren van het opleidingsplan met ondersteuning van Piet Koning. In december zijn 3 trainers gestart met de KNZB-opleiding Trainer Waterpolo niveau 2. Ledengroei In 2010 hebben we door ledengroei 2 mijlpalen gehaald. Nadat we in 2009 de uitdaging aangingen van het bestuur om naar 92 waterpololeden te groeien, werd deze in het voorjaar van 2010 bereikt. Hierdoor konden we het seizoen starten met 5 jeugdteams (t.o.v. 3 jeugdteams in het seizoen ) en 4 senioren teams. In november werd het 100 ste waterpololid gevierd. Zaangolf wedstrijdbad? Door het ontstaan van badwatertekort voor onze waterpolowedstrijden zijn in 2010 vele gesprekken met SZZ en gemeente Zaanstad geweest met de wens om Zaangolf als wedstrijdbad te krijgen. Dit proces vraagt veel tijd en is in 2010 nog niet afgerond. Helaas betekende dit wel dat in december de Kringcoordinator besloten heeft om een aantal wedstrijden in de 2 e helft te plannen op zondagen en in de Slag I (naast de wedstrijden in de Watering). Waterpolocommissie: Werner van der Elst heeft na vele jaren commissiewerk besloten om te stoppen met zijn inzet voor oa het opstellen van de juryroosters. De waterpolocommissie heeft in 2010 versterking gekregen van Robert Kelatow die de taken van Werner heeft opgepakt. De leden zijn: Maarten de Haan Annelies de Haan-Nol Kim de Jong Willem Kerkhoven Debby Morianner Irma Geestman Yvette Dresselhuizen Robert Kelatow Jaarverslag AZVD

16 Bestuursleden AZVD Voorzitter DB Marten Mosch Penningmeester DB Frank Punt Sabine Slot-Reinders Secretaris DB Nico Krijgsman Zwemcommissie AB Sandra Reek Polocommissie AB Maarten de Haan Ronald Pirovano Triatloncommissie AB Ruben van Duren Cor van Mer VRB AB Carla van Enkhuizen De ledenadministratie werd in de loop van 2010 overgedragen van Eveline van de Starre naar Bea van t Veer. Jaarverslag AZVD

Ledenvergadering 2013 Jaarverslag 2012

Ledenvergadering 2013 Jaarverslag 2012 Ledenvergadering 2013 Jaarverslag 2012 AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 22-04-2013 tijd: 20.30 22.00 uur plaats: kantine KZ te Koog aan de Zaan. Onderwerp 01. Opening 02. Mededelingen 03. Ingekomen

Nadere informatie

Nieuwsbrief AZVD Okt 2015

Nieuwsbrief AZVD Okt 2015 Nieuwsbrief AZVD Okt 2015 Wedstrijdzwemmen Waterpolo Triatlon Vrij Recreatief Bewegen Van de bestuurstafel, Gelukkig kunnen we melden dat het dagelijks bestuur van AZVD weer op volle sterkte is. Mignon

Nadere informatie

Uitvoering van NDD-Beleidsplan 2012-2017 JAARPLAN AFDELING. Wedstrijdzwemmen WEDSTRIJDZWEMMEN WATERPOLO TRIATLON TRIM & RECREATIE BASISZWEMMEN

Uitvoering van NDD-Beleidsplan 2012-2017 JAARPLAN AFDELING. Wedstrijdzwemmen WEDSTRIJDZWEMMEN WATERPOLO TRIATLON TRIM & RECREATIE BASISZWEMMEN JAARPLAN AFDELING Wedstrijdzwemmen WEDSTRIJDZWEMMEN WATERPOLO TRIATLON TRIM & RECREATIE BASISZWEMMEN 1 AFDELING: Wedstrijd zwemmen STELLER: Ed Laar DATUM: 01-09-2013 INLEIDING De Omnizwemvereniging Nieuwe

Nadere informatie

AZVD Beleidsplan triatlon 2010-2013

AZVD Beleidsplan triatlon 2010-2013 AZVD Beleidsplan triatlon 2010-2013 Beleidsplan Triatlon 2010 2013 Triatlon commissie 1 Versiebeheer Status Versie Datum Door Reden Concept 01 1-11-2009 Ruben Concept Eindversie 02 9-11-2009 Ruben Commentaar

Nadere informatie

Jaarvergadering 17 november 2014

Jaarvergadering 17 november 2014 Z.O.N./Sport & Spel Heerlen Jaarvergadering 17 november 2014 Periode: september 2013 - augustus 2014 Agenda Jaarvergadering 2014-2015 Secretariaat algemeen Leszwemmen en snorkelen Onderwaterhockey Waterpolo

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!!

Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!! Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!! Hallo allemaal, het is weer tijd voor een nieuwsbrief! We zitten alweer in maart en zijn we in de tweede periode van dit seizoen

Nadere informatie

ZV de Bron Nieuws. Wilt u helpen om het clubhuis open te houden? Laat het ons weten! (secretariaat@zvdebron.nl)

ZV de Bron Nieuws. Wilt u helpen om het clubhuis open te houden? Laat het ons weten! (secretariaat@zvdebron.nl) ZV de Bron Nieuws Nieuw seizoen Een nieuw seizoen is aangebroken, en het was tijd voor een nieuw logo. De tand des tijds had er aardig aan zitten knagen. Na verschillende creatieve concepten is het gelukt

Nadere informatie

Joshua Verkuil 50 rugslag 39.53 100 rugslag 1:23.56 50 vlinderslag 33.61 200 wisselslag 2:50.94 PR

Joshua Verkuil 50 rugslag 39.53 100 rugslag 1:23.56 50 vlinderslag 33.61 200 wisselslag 2:50.94 PR Limietwedstrijd Dordrecht 50 vrije slag 33.17 50 vlinderslag 38.77. 200 wisselslag 2:49.57 50 vrije slag 32.19 100 vrije slag 1:07.99 PR 50 rugslag 41.77 PR 100 rugslag 1:27.93 PR 200 rugslag 2:55.53 PR

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

Winterswijkse Watersport Vereniging

Winterswijkse Watersport Vereniging Huishoudelijk reglement Artikel 1: Algemeen Dit huishoudelijke reglement bevat een nadere uitwerking van de bepalingen gesteld in de statuten van WWV en mag geen bepalingen bevatten die met deze statuten

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013 Afwezig met Kennisgeving: Yolanda Leunk, Linda van den Broek, Dorinda Veenstra, Joke Ruysink, Marina Baars Aanwezig: 24 leden

Nadere informatie

2 - VERKRIJGING EN BEEINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP

2 - VERKRIJGING EN BEEINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP Artikel 1- NAAM EN ZETEL 1. De vereniging draagt statutair de naam Assendelftse Zwem Vereniging Dolphijn en gebruikt als naam de afkorting AZVD. 2. Zij heeft haar zetel in Zaanstad. 3. AZVD is een vereniging

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Geraniumactie. RABO Fietssponsortocht. Uitgave: April 2014.

Nieuwsbrief. Geraniumactie. RABO Fietssponsortocht. Uitgave: April 2014. Nieuwsbrief Uitgave: April 2014. We doen het als vereniging over de hele breedte goed en daar kunnen we best trots op zijn. Maar dat succes komt niet zomaar; daarvoor hebben mensen zich ingespannen. Tijdens

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Jaarverslag Sportvereniging OKK 2009 Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Het bestuur van Sportvereniging OKK te Nieuwkoop nodigt alle leden van de vereniging uit tot het bijwonen van de jaarvergadering

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering Algemene Leden Vergadering Verslagjaar 2010 Dinsdag 22 maart 2011 Glanerbrook Geleen oktober 4, 2011 slide 0 Agenda 1. Opening en welkom 2. Binnengekomen stukken en mededelingen 3. Notulen Algemene Leden

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING ESZET 2011

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING ESZET 2011 Notulen Algemene Ledenvergadering 2011 van Swalmense Zwem- en Poloclub Eszet, gehouden op 16 maart 2012 in de Brede Maatschappelijke Voorziening De Robijn. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING ESZET 2011

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Trim- en Trainingsgroep Weesp vrijdag 30 maart 2012

Verslag Algemene Ledenvergadering Trim- en Trainingsgroep Weesp vrijdag 30 maart 2012 Verslag Algemene Ledenvergadering Trim- en Trainingsgroep Weesp vrijdag 30 maart 2012 Aanwezig: Peter Daniëls, Alice Elbertse, William Elegeert, Bert Gentenaar, Gunter Lok, Carla Schenk, Angelique van

Nadere informatie

Statutair doel Deltasteur

Statutair doel Deltasteur Statutair doel Deltasteur De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van de zwemsport, in de ruimste zin, te bevorderen en meer algemeen te maken. De verschillende recreatieve afdelingen Sterrenplan

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Appoldro 24 januari 2012

Appoldro 24 januari 2012 Appoldro 24 januari 2012 agenda opening mededelingen terugblik op vorig seizoen stand van zaken commissies / vooruitblik financiën wijziging statuten rondvraag sluiting terugblik sportief districts/regiocompetitie

Nadere informatie

NDD- Technisch Beleidsplan 2012-2017 JAARPLAN AFDELING WEDSTRIJDZWEMMEN WATERPOLO TRIATLON TRIM & RECREATIE BASISZWEMMEN.

NDD- Technisch Beleidsplan 2012-2017 JAARPLAN AFDELING WEDSTRIJDZWEMMEN WATERPOLO TRIATLON TRIM & RECREATIE BASISZWEMMEN. JAARPLAN AFDELING WEDSTRIJDZWEMMEN WATERPOLO TRIATLON TRIM & RECREATIE BASISZWEMMEN 1 AFDELING: Waterpolo SEIZOEN: 2015-2016 OPSTELLER: Ramon Eltink DATUM: 10 juni 2015 SAMENSTELLING COMMISSIE Naam Functie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering 24 juni 2014 verkorte webversie d.d. 15714

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering 24 juni 2014 verkorte webversie d.d. 15714 Rijswijksche Hockey Club Algemene Ledenvergadering 24 juni 2014 verkorte webversie d.d. 15714 1 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Uitreiking JIC bokaal, SIC bokaal 4. Notulen van

Nadere informatie

HZC de Robben. Beleidsplan 2016 2020

HZC de Robben. Beleidsplan 2016 2020 HZC de Robben Beleidsplan 2016 2020 Vastgesteld door het bestuur van HZC de Robben te Hilversum, 16 november 2015 1 Inhoudsopgave Inhoud 1. Bestuur, algemeen en ondersteunende activiteiten... 3 2. Waterpolo...

Nadere informatie

FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR

FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR Penningmeester Technische Commissie (TC) Activiteiten Commissie (AC) Commissie Communicatie & Publiciteit (CC&P) Algemene Zaken (AZ) TECHNISCHE COMMISSIE (TC)

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Verslag Algemene ledenvergadering

Verslag Algemene ledenvergadering Verslag Algemene ledenvergadering Datum: 16-11-2012 Aanwezig: Ton Brok, Paula van Dijke, Ramona Ronckers, Marcel Dieteren, Michiel van Gestel, Wil Janssen, Jacqueline Konings, Cor Ritzen, Johan Pommelet,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 GYMNASTIEK VERENIGING SPORTUNA

JAARVERSLAG 2013 GYMNASTIEK VERENIGING SPORTUNA JAARVERSLAG 2013 GYMNASTIEK VERENIGING SPORTUNA 17 April 2014 Inhoudsopgave Inleiding Secretariaat o Lesaanbod o Wedstrijden & Evenementen o Huisvesting o Vooruitblik 2014 Technische Commissie o Kaderleden

Nadere informatie

Heb je vragen dan kun je altijd één van bovenstaande contactpersonen mailen of aanspreken.

Heb je vragen dan kun je altijd één van bovenstaande contactpersonen mailen of aanspreken. Leuk dat je lid bent geworden van TiVoC. Het bestuur heet je van harte welkom en we wensen je een leuke, sportieve tijd bij deze volleybalvereniging! We hopen dat je je snel thuis zult voelen. Daarom is

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2007 2012 korte variant. Zwem- en Waterpolovereniging d ELFT. Bestuur d ELFT. Delft, december 2006

BELEIDSPLAN 2007 2012 korte variant. Zwem- en Waterpolovereniging d ELFT. Bestuur d ELFT. Delft, december 2006 BELEIDSPLAN 2007 2012 korte variant Zwem- en Waterpolovereniging d ELFT Bestuur d ELFT Delft, december 2006 INHOUD HOOFDSTUK 1 - Situatiebeschrijving en beinvloedingsfactoren 1.1 Vereniging HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS Hallo allemaal, Voor sommigen is de vakantie al begonnen en voor anderen is het bijna vakantie. Afgelopen vrijdagavond was de officiële laatste training van NOVA en was er een

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2015

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2015 NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2015 2015 BV Ogel Pagina 1 AGENDA ALV 2015 UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN BV OGEL OP WOENSDAG 28 OKTOBER 2015 19:30 UUR in Sporthal Slangenbeek,

Nadere informatie

Organisatie structuur Nederlandse Zambeziclub. C o r v a n d e W e t e r i n g J a n u a r i 2 0 1 1

Organisatie structuur Nederlandse Zambeziclub. C o r v a n d e W e t e r i n g J a n u a r i 2 0 1 1 Organisatie structuur Nederlandse Zambeziclub C o r v a n d e W e t e r i n g J a n u a r i 2 0 1 1 Waarom deze presentatie De gestage groei van onze club vraagt om meer structuur en betere, modernere

Nadere informatie

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen.

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen. Informatie voor de ouders van onze jeugdleden. Allereerst willen wij jullie van harte welkom heten bij onze vereniging. D.m.v. dit informatie bulletin willen wij jullie alvast een beetje wegwijs maken

Nadere informatie

Zwemvereniging De Columbiaan Voorhout

Zwemvereniging De Columbiaan Voorhout Zwemvereniging De Columbiaan Voorhout www.columbiaan.nl A-, B- en C- diploma s Zwemvaardigheidsdiploma s Wedstrijdzwemmen Volwassenenzwemmen INFORMATIEBOEKJE Geachte lezer, Van harte welkom bij de Zwemvereniging

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

Inleiding www.wetterwille.com

Inleiding www.wetterwille.com Inhoud 1 Inleiding 2 2 Over Wetterwille 3 3 Organogram 5 4 Bestuurlijke organisatie 6 4.1 Leden 6 4.2 Bestuur 6 4.3 Trainers 8 4.4 Commissies 9 5 Communicatie 12 5.1 Leden 12 5.2 Bestuur 12 5.3 Trainers

Nadere informatie

WELKOM BIJ TZ&PC PROTEUS

WELKOM BIJ TZ&PC PROTEUS WELKOM BIJ TZ&PC PROTEUS Om je te informeren over onze club hebben wij dit informatieboekje samengesteld. Hierin vertellen wij wat onze vereniging zoal doet. TZ&PC Proteus is de zwem- en poloclub van Twello

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Minigolfclub Appelscha 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Leden... 2 Artikel 2 Bestuur... 3 Artikel 3 Commissies... 4 Artikel 4 Contributie... 4 Artikel 5 Geldmiddelen/declaraties...

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014 Graag mobieltjes op stil en laptop s en tablets uit De zaal sluit om 21.55 uur Agenda voor vanavond: 1. Mededelingen / vast stellen agenda 2. Goedkeuring Notulen / stand van acties vorige ALV 3. Stand

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Noord- Scharwoude, 26 november 2014 Verslag/notulen 1 Opening Voorzitter opent de vergadering en meldt de personen die zich hebben afgemeld.

Nadere informatie

Seizoenboek Wedstrijdzwemmen

Seizoenboek Wedstrijdzwemmen Seizoenboek Wedstrijdzwemmen Zwemvereeniging Het Y Amsterdam Seizoen 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1. Zwemvereniging Het Y... 2 1.1 Wedstrijdzwemmen... 2 1.2 De zwemtraining... 3 1.3 Trainingstijden...

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering AV Start 78. Donderdag 25 maart 2010

Algemene Ledenvergadering AV Start 78. Donderdag 25 maart 2010 Algemene Ledenvergadering AV Start 78 Donderdag 25 maart 2010 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Verslag algemene ledenvergadering 2009 4. Uitreiking prestatiebekers --- run for

Nadere informatie

Nieuwsbrief week 35. Zwemkamp 2012 in Eindhoven

Nieuwsbrief week 35. Zwemkamp 2012 in Eindhoven Nieuwsbrief week 35 Zwemkamp 2012 in Eindhoven Mede dankzij onze sponsor Glas-wandafwerking en Schildersbedrijf G. Mommersteeg werd dit kamp mogelijk en een succes met lekker eten en drinken. Donderdag

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

VOORSTEL WEDSTRIJDPROGRAMMA REGIO OOST SEIZOEN 2014/2015

VOORSTEL WEDSTRIJDPROGRAMMA REGIO OOST SEIZOEN 2014/2015 VOORSTEL WEDSTRIJDPROGRAMMA REGIO OOST SEIZOEN 2014/2015 Door de zwemtrainers in de werkgroep Kampioenschappen is een voorstel uitgewerkt en aan de KZC s (Regio-zwemcommissie) aangeboden. Tijdens een gezamenlijke

Nadere informatie

Deeltaken Maakt agenda in samenwerking met secretaris en zit bestuursvergaderingen voor (inclusief met eventuele commissies)

Deeltaken Maakt agenda in samenwerking met secretaris en zit bestuursvergaderingen voor (inclusief met eventuele commissies) Voorzitter Algemeen Bestuur Deeltaken Maakt agenda in samenwerking met secretaris en zit bestuursvergaderingen voor (inclusief met eventuele commissies) Leidt jaarvergadering Houdt toezicht op lopende

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING BASKETBALLVERENIGING THE CHALLENGERS

ALGEMENE LEDENVERGADERING BASKETBALLVERENIGING THE CHALLENGERS ALGEMENE LEDENVERGADERING BASKETBALLVERENIGING THE CHALLENGERS Datum: dinsdag 21 april 2015 Aanvang: 19.30 uur Locatie: De Wissel AGENDA 1. Opening 2. Bestuur mededelingen 3. Notulen ALV 8 april 2015 4.

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Uitnodiging Speciale Ledenvergadering

Uitnodiging Speciale Ledenvergadering Uitnodiging Speciale Ledenvergadering Woensdag 19 november 2014 19:30 uur Locatie: PWA Sporthal in het sportcafé Speciale Ledenvergadring BC Epe Pagina 1 Uitnodiging belangrijke speciale ledenvergadering

Nadere informatie

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 1. Agenda Algemene Leden Vergadering 30 maart 2015 2. Verslag Algemene Leden Vergadering 24 maart 2014 5-8 Jaarverslag penningmeester 2014 Agenda van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Waterpolo

Jaarverslag 2014 Waterpolo Jaarverslag 2014 Waterpolo Jaarverslag waterpolo 2014.docx ZV De Waterwolf Pagina 1 Samenstelling van Kader Waterpoloafdeling 2014 - Stefan Doets Voorzitter TC waterpolo/trainer/coach - Jessica Stricker

Nadere informatie

Algemeen jaarverslag 2013 Judovereniging Bakker

Algemeen jaarverslag 2013 Judovereniging Bakker Algemeen jaarverslag 2013 Judovereniging Bakker Datum 27 januari 2014 Versie 1.1 Auteur Geth Kuin, voorzitter Pagina 2/8 Inhoud 1 Voorwoord... 3 2 Algemene informatie over de vereniging... 3 3 Trainers...

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering SIOL woensdag 23 september 2015

Algemene Ledenvergadering SIOL woensdag 23 september 2015 Algemene Ledenvergadering SIOL woensdag 23 september 2015 Agenda (1) 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen 2. Notulen vergadering 6 oktober 2014 3. Jaarverslag seizoen 2014/2015 en vooruitblik

Nadere informatie

Volwassenen naar het sportpark

Volwassenen naar het sportpark Laaghangend fruit: jong volwassenen die willen (blijven) sporten Volwassenen naar het sportpark Riccardo Gillieron Anja Garritsen NOC*NSF OZ&PC Arethusa Dia 1 Dia 2 We winnen veel met sport! Dia 3 Plus10

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

Wedstrijdzwemmen bij ZV de Zaan

Wedstrijdzwemmen bij ZV de Zaan Wedstrijdzwemmen bij ZV de Zaan Seizoen 2014-2015 2 Beste zwemmers en zwemsters, Het nieuwe zwemseizoen 2014-2015 gaat weer van start. Wij hopen dat jullie allemaal van een prettige zomervakantie hebben

Nadere informatie

Waterpolo, wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen en elementairzwemmen. FINANCIEEL VERSLAG 2014

Waterpolo, wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen en elementairzwemmen. FINANCIEEL VERSLAG 2014 Waterpolo, wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen en elementairzwemmen. FINANCIEEL VERSLAG 2014 Aan de leden van zwemvereniging de watertrappers Haarlem, 14 april 2015 Geachte leden, Bijgaand vindt u het financieel

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

In deze eerste nieuwsbrief vele onderwerpen, leuk en informatief!

In deze eerste nieuwsbrief vele onderwerpen, leuk en informatief! Ouderkerk aan de Amstel, 18 september 2015 Nieuwsbrief 1, seizoen 2015-2016 Beste ouders/verzorgers en overige leden, We zijn weer begonnen! In deze eerste nieuwsbrief vele onderwerpen, leuk en informatief!

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 27 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 20:00 uur (de koffie staat klaar!) Agenda

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 27 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 20:00 uur (de koffie staat klaar!) Agenda Algemene Ledenvergadering Vrijdag 27 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 20:00 uur (de koffie staat klaar!) Agenda 1. Opening 2. Notulen ALV d.d. 28 september 2012 3. Jaarverslagen, jaarrekening

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST

BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST Convocatie A.L.V. 16 oktober 2014 blad 1 BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST Algemene Leden Vergadering Donderdag 16 oktober 2014 te Leiden Bowling Vereniging Leiden Zuid-West Convocatie A.L.V. 16 oktober

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 26 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 19:45 uur (de koffie staat klaar!) Agenda

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 26 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 19:45 uur (de koffie staat klaar!) Agenda Algemene Ledenvergadering Vrijdag 26 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 19:45 uur (de koffie staat klaar!) Agenda 1. Opening 2. Notulen ALV d.d. 26 september 2013 (bijgevoegd) 3. Jaarverslagen,

Nadere informatie

VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS

VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS OKTOBER 2011 Voetbalplan RKSV De Tukkers Page 1 Inhoud Inleiding 3 Missie en doelstellingen 4 Opbouw van het plan 5 Organisatie 6 Werkgroepen 8 Technische Commissies 8 Functieomschrijvingen

Nadere informatie

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren 1. Opening De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Wat er afgelopen seizoen is gepasseerd is te lezen in het jaarverslag, welke we

Nadere informatie

1 Voorwoord 3. 2 Algemene informatie 4. 3 Bestuursfuncties 5

1 Voorwoord 3. 2 Algemene informatie 4. 3 Bestuursfuncties 5 Vrijwilligersboek Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Algemene informatie 4 3 Bestuursfuncties 5 3.1 Voorzitter 6 3.2 Secretaris 7 3.3 Penningmeester 8 3.4 Scheidsrechters coördinator 9 3.5 Sponsoring 10 3.6

Nadere informatie

1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda

1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda CONCEPT NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING DATUM 22 maart 2011 VERSLAGDATUM 1 juli 2011 AANWEZIGE BESTUURSLEDEN Françoise Cardoen (notulist) Erik Knarren Jos van de Linden Pierre van Mouche Jan Steins

Nadere informatie

Jaarverslag handbal valken Alpha Tours 2014-2015

Jaarverslag handbal valken Alpha Tours 2014-2015 Jaarverslag handbal valken Alpha Tours 2014-2015 We kunnen terug kijken op een geslaagd seizoen, met verschillende activiteiten en mooie resultaten bestuurlijk gezien hebben we vooruitgang geboekt maar

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

De WWW 's voor de minioren van de Columbiaan

De WWW 's voor de minioren van de Columbiaan De WWW 's voor de minioren van de Columbiaan Wat zijn nou de WWW's? Het zijn de Wie Wat Waar- vragen en antwoorden. Afspraken die je moet weten voor de trainingen en wedstrijden. 1 Trainingen: Algemeen:

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN SPV 81 Gehouden op donderdag 8 december 2011 in de kantine Noordzijdseweg 97a te Polsbroek.

VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN SPV 81 Gehouden op donderdag 8 december 2011 in de kantine Noordzijdseweg 97a te Polsbroek. VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN SPV 81 Gehouden op donderdag 8 december 2011 in de kantine Noordzijdseweg 97a te Polsbroek. Aanwezig Bestuursleden 7 Leden 11 1 Opening Voorzitter Maurice Hoffman opent

Nadere informatie

Buitengewone ledenvergadering ASV de Dijk

Buitengewone ledenvergadering ASV de Dijk Buitengewone ledenvergadering ASV de Dijk Amsterdam, 15 juni 2011 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Notulen jaarlijkse ledenvergadering d.d. 21 januari 2011 4. Voordracht bestuurslid

Nadere informatie

Blue Arrows Basketball

Blue Arrows Basketball Blue Arrows Basketball Dé coolste sport op de Heuvelrug! Sponsormogelijkheden Seizoenen 2010 2014 Hoofdsponsor Stersponsor Teamsponsor Specials Donateur Draag ook bij aan een sportieve en succesvolle samenwerking!

Nadere informatie

Informatieboekje. Commissie Wedstrijdzwemmen en Polo

Informatieboekje. Commissie Wedstrijdzwemmen en Polo Informatieboekje Commissie Wedstrijdzwemmen en Polo 2014 Inhoud Informatieboekje... 1 Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Samenstelling commissie... 4 2.2 Taken commissie... 5 2.3 Regels

Nadere informatie

Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven.

Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Beste BarEnd(st)ers, De wintertijd is ingegaan maar dit is geen reden

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015 Aanwezig: Wil Schoonderbeek Erik van der Loo Roland van der Loo Adrien Esselmann Hennie Straakenbroek Ben Peelen Bert van de Poll Marcel Wilgenburg

Nadere informatie

Notulen Algemene Vergadering van de American Footballclub Lelystad Commanders d.d. 24 juni 2015 Locatie: Clubhuis Commanders Kofschip Lelystad

Notulen Algemene Vergadering van de American Footballclub Lelystad Commanders d.d. 24 juni 2015 Locatie: Clubhuis Commanders Kofschip Lelystad Notulen Algemene Vergadering van de American Footballclub Lelystad Commanders d.d. 24 juni 2015 Locatie: Clubhuis Commanders Kofschip Lelystad Agenda: 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststelling notulen

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2011 nr.79 Pagina 1 van 8

Nieuwsbrief december 2011 nr.79 Pagina 1 van 8 Nieuwsbrief nr. 79 jaargang 7 december 2011 Hallo allemaal, We kunnen terugkijken op een geslaagde feestavond waar je in deze nieuwsbrief meer over kunt lezen! Verder staan er diverse vacatures open binnen

Nadere informatie

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4.

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4. B.C.Goirle Huishoudelijk Reglement Artikel 1. Bestuur 2 Artikel 2. Jeugd 4 Artikel 3. Bondscompetitie 4 Artikel 4. Recreatie 4 Artikel 5. Kascontrole 5 Artikel 6. Toelating nieuwe leden 5 Artikel 7. Discipline

Nadere informatie

OFW D1 NIEUWS. Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende:

OFW D1 NIEUWS. Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende: OFW D1 NIEUWS Hallo allemaal, Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende: Algemene Ledenvergadering Old Forward Hierbij nodigen wij de leden uit voor het

Nadere informatie

De Meeuwen Diemen. Wedstrijdzwemmen. Algemene informatie

De Meeuwen Diemen. Wedstrijdzwemmen. Algemene informatie De Meeuwen Diemen Wedstrijdzwemmen Algemene informatie Inhoud TRAINEN 3 Trainingstijden 3 Welke spullen neem je mee? 3 Trainers 4 WEDSTRIJD 4 Startvergunning 4 Hoe weet je dat je aan een wedstrijd mee

Nadere informatie

Beleid Disnierats 26-08-2013. Pagina 1 van 9

Beleid Disnierats 26-08-2013. Pagina 1 van 9 Beleid Disnierats 26-08-2013 Pagina 1 van 9 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Missie en Ambities... 3 2.1 Missie... 3 2.2 Ambities... 3 3. Financieel... 3 4. Ledenaantal... 3 5. Sponsoring... 3

Nadere informatie

Aanwezig bestuur: Ruud Bakkum, voorzitter; Cent Lammertse, penningmeester; Nikki Klaver algemene zaken a.i. en Rita Dijkman, secretaris.!

Aanwezig bestuur: Ruud Bakkum, voorzitter; Cent Lammertse, penningmeester; Nikki Klaver algemene zaken a.i. en Rita Dijkman, secretaris.! Notulen Algemene Ledenvergadering Castricumse Zwem- en Waterpoloclub Aquafit donderdag 20 maart 2014, aanvang 20.00 uur in Sporthal 'De Bloemen'. Aanwezig bestuur: Ruud Bakkum, voorzitter; Cent Lammertse,

Nadere informatie

Van het bestuur. 7e jaargang, nummer 31 30 november 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00

Van het bestuur. 7e jaargang, nummer 31 30 november 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00 Belangrijke telefoonnummers. Trainingstijden en locatie. Boomtoppers mobiel: 06-37221619 Wij trainen in de gymzaal van de Focus. Annie Hart (voorzitter) 072-5744377 Umbriëllaan 1, 1702 AJ, Heerhugowaard.

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2018

Beleidsplan 2014-2018 Beleidsplan 2014-2018 Zwemmen op landelijk A/B niveau Paul Maas 1 2014-12-30 De doelstellingen in het beleidsplan zijn: - te zorgen dat MOSA~regio (Swimteam Helden~MOSA) een stabiele zwemvereniging is,

Nadere informatie

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten Senioren aanmeldingsformulier compleet 1 1 2008-09.doc 1 Sportlust '46 is een ambitieuze en gezinsvriendelijke voetbalvereniging in Woerden. Elke week worden er ongeveer 30 thuiswedstrijden gespeeld. Inmiddels

Nadere informatie

Een Fantastische Teamsport voor de Jeugd

Een Fantastische Teamsport voor de Jeugd Een Fantastische Teamsport voor de Jeugd Als jij voetbal ook geweldig vindt, dan kun je al vanaf 4 jaar bij onze mini-f spelen en dat is gratis. De contributie voor de hele jeugd is door sponsoring zo

Nadere informatie