Inhoudsopgave jaarverslag 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave jaarverslag 2010"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2010

2 Inhoudsopgave jaarverslag 2010 VAN DE VOORZITTER... 3 AGENDA VOORJAARSLEDENVERGADERING 20 APRIL NOTULEN LEDENVERGADERING JAARVERSLAG SECRETARIS... 8 JAARVERSLAG PENNINGMEESTER... 8 JAARVERSLAG ZWEMCOMMISSIE... 9 JAARVERSLAG TRIATLONCOMMISSIE JAARVERSLAG WATERPOLOCOMMISSIE BESTUURSLEDEN AZVD Jaarverslag AZVD

3 Van de voorzitter Beste leden, Het jaar 2010 is weer voorbij gevlogen. We hebben weer een mooi jaar achter de rug met diverse noemenswaardige gebeurtenissen. Vorig jaar op de jaarvergadering hebben we besloten dat we gaan voor groei! Dat betekende meer badwater huren en tegelijkertijd werken aan groei van het aantal leden. Het voorwerk om tot meer badwater te komen is gedaan in 2009 en is in 2010 gecontinueerd. Tegelijkertijd is, geheel volgens onze doelstellingen, ook het aantal leden gegroeid. De groei is over alle afdelingen merkbaar; de VRB, de Triatlon, het Zwemmen en het Waterpolo. We zijn het afgelopen jaar op 259 leden uitgekomen. Op 30 maart 2011 was dit alweer 283 leden. De doelstelling die we ons gesteld hebben, is dus gerealiseerd. Er is overleg met gemeente over badwater problematiek en ontwikkelingen rond het nieuwe zwembad. Helaas is het geen goed nieuws dat de gemeente voor ons heeft. De gemeente moet bezuinigen in zowel de exploitatie als in de investeringen. Dit betekent dat de gemeente gewoon geen geld heeft om twee nieuwe zwembaden te realiseren ter vervanging van de Slag en de watering. Het positieve nieuws is dat de visie van de zwemverenigingen onderling en die van de gemeente niet veel verschillen. En de visie is: A een klein zwembad in noord ter vervanging van de watering op de locatie van De Crommenije, B een klein zwembad in zuid, dit wordt De Slag II en C uitbreiding bij de Zaangolf met een 50 meter bad. De visie is er dan wel, het geld nog niet. Overigens moet de gemeenteraad de visie nog goedkeuren. Vervolgens kan de gemeente op zoek naar mede financiers om een en ander te bekostigen. Maar een nieuw zwembad op korte termijn?? Dat kon nog wel eens moeilijk worden. Realisatie van de visie betekent nog niet automatisch meer badwater, het biedt hier wel nieuwe kansen op. De nieuwe ledenadministratie, Sportlink, is in 2010 geïntroduceerd. De administratiesoftware die we gebruikten voor de ledenadministratie was sterk verouderd. In samenwerking met de KNZB zijn we overgegaan naar Sportlink, wat het werk voor de ledenadministratie en contributie-inning een stuk eenvoudiger gaat maken. Mede dankzij Bea van het Veer, lijkt alles nu goed op orde. De verschillende commissies kunnen nu zelf hun ledenaantal monitoren en gegevens inzien en onderhouden. Sportlink kan ook gebruikt worden voor versturen van naar de leden en de incasso van de contributie. Al met al een goed hulpmiddel om alle administratieve rompslomp van de vereniging goed te beheren. Er zijn nieuwe statuten vastgesteld, aangepast aan deze tijd en zodanig dat de gang van zaken rond het besturen van de vereniging weer geheel aansluit bij een vereniging als AZVD. Als gevolg van de statuten wijziging is het nu zo dat de zwemcommissie, de polocommissie en de triatloncommissie ieder zelf een vertegenwoordiger mogen afvaardigen in het bestuur. Deze vertegenwoordiger zal in de Algemene Leden Vergadering als bestuurslid worden benoemd. Hierdoor kan het bestuur uit maximaal zes personen bestaan, de voorzitter, penningmeester en de secretaris vormen het dagelijks bestuur. We zijn het gehele jaar op zoek geweest naar een zwemtrainer, tot op heden is het vinden van een hoofdtrainer nog niet gelukt. Wel lukt het met inzet van een groot aantal vrijwilligers om de bezetting langs het zwembad te continueren. Dank hiervoor aan alle vrijwilligers. De zoektocht naar een hoofdtrainer wordt voortgezet. Afgelopen jaar zijn er veel activiteiten Jaarverslag AZVD

4 georganiseerd, door de afdelingen. De afdelingen zijn stuk voor stuk erg actief. Ik ben daar erg blij mee! Zo is er een weer een triatlon georganiseerd, en de volgende is in voorbereiding 29 mei as. Ook is recent de uurchallenge gehouden. De zwemclubkampioenschappen zijn gehouden. De gezwommen tijden op de 50 meter rugslag, schoolslag en vrije slag werden vergeleken met de limieten voor deelname aan het NK. Door de waterpoloafdeling is er o.a. een gemeenschappelijk waterpolotoernooi en begin dit jaar een waterpolo-schooltoernooi. Dit zijn allen clubbrede activiteiten De waterpoloërs, hebben zich in het seizoen goed laten zien. Zowel Heren 1 als Heren 2 maken nog steeds kans op promotie. De vrijwilligers zijn de drijvende kracht achter de vereniging. Zelf ben ik erg blij met de enthousiaste inzet van alle bestuursleden. Ook binnen de afdelingen zijn er zeer veel mensen vrijwillig zeer actief voor de vereniging. Gelukkig zijn er dit jaar weer nieuwe vrijwilligers opgestaan die onze vereniging verder willen helpen. Ook hier zijn we erg blij mee. Iedereen die er een aantal uren vrije tijd in wil stoppen is welkom. In de komende periode willen we graag beleid opzetten voor werving en behoud van nog meer vrijwilligers. Ook hier zoeken we mensen voor. Ook het komende jaar rekenen we op jullie hulp en samenwerking. Tevens hopen we een beroep te kunnen doen op jullie, als het gaat om kleine verenigingszaken. Ons doel is meer vrijwilligers met ieder minder taken. Frank Punt heeft 2010 afgerond als penningmeester en is ondertussen opgevolgd door Sabine Slot-Reinders. Hier zijn we erg blij mee, ook Sabine zal worden voorgedragen in de komende ledenvergadering waar zij nog officieel benoemd moet worden. Momenteel zoeken we nog iemand die sponsoring en vrijwilliger beleid vorm geeft. Er is behoefte aan coördinatie van de sponsoractiviteiten binnen de vereniging.. Wat we belangrijk vinden is om een goed overzicht te hebben van sponsoren en dat het sponsorbeleid is vastgelegd. De initiatieven op gebied van sponsoring die nu goed lopen binnen de vereniging willen we graag zo houden. Het initiatief van de individuele leden wordt op prijs gesteld. Als iedereen in zijn naaste omgeving een sponsor zoekt, kunnen we als vereniging extra inkomsten genereren, voor de extra wensen. Marten Mosch Voorzitter AZVD Jaarverslag AZVD

5 Agenda voorjaarsledenvergadering 20 april 2010 DATUM: LOCATIE: WOENSDAG 20 APRIL 2011 AANVANG UUR DE NOTARIS (DORPSSTRAAT 454 ASSENDELFT) Agenda: 1. Opening, inleiding van de voorzitter 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Bestuursverkiezing: Voorzitter: Marten Mosch Penningmeester: Sabine Slot-Reinders * Secretaris: Nico Krijgsman Bestuurslid WP: Ronald Pirovano * Bestuurslid zwemmen: Sandra Reek * Bestuurslid triatlon: Cor van Mer * * Nog te accorderen door de ledenvergadering 4. Goedkeuring verslag 21 april Jaarverslag secretaris 6. Jaarverslag penningmeester 7. Jaarverslagen secties a. Zwemcommissie b. Triatloncommissie c. Waterpolocommissie 8. Rondvraag 9. Sluiting Jaarverslag AZVD

6 Notulen ledenvergadering 2010 Verslag Van Datum vergadering Ledenvergadering AZVD 21 april 2010 Auteur Nico Krijgsman Aanwezigen Marten Mosch, Frank Punt, Maarten de Haan, Willem van Kerkhoven, Sandra Reek, Ruben van Duren, Cor van Mer, Willy Jongert-van t Veer, Carla van Enkhuizen, Sabine Slot, Edwin Slot, Evelina van der Starre, Robert Smit, Saskia Smit, Karima van de Kommer, Ingrid Jongert, Petra Bouquet- Smith, Jannie Moerland, Marcel Benjamins, Annelies de Haan-Nol, Serge Snel, Michiel Hoff, Willem Rademaker, Coen Heijne Afmeldingen Remko van Lun, Wicher van der Veen en Kim de Jong. Actie Verslag 1. Opening, inleiding van de voorzitter Opening en welkom door de voorzitter is een goed jaar geweest waarin veel activiteiten zijn georganiseerd waaronder een aantal nieuwe activiteiten. Daarnaast waren er sportieve successen en zijn alle afdelingen gegroeid in ledental. De doelstellingen waar we vorig jaar voor stonden zijn zo gehaald. De ledenvergadering wordt gebruikt om leden die al jaren veel doen voor de club in het zonnetje te zetten. Bedankt met een bloemetje worden: Willem Kerkhoven, Annelies de Haan-Nol, Willy Jongert-van t Veer, Sandra Reek en Wicher van der Veen. Helaas ook wat mensen die stoppen of gaan stoppen: Remco van Lun, Ron Kok, Frank Punt (eind 2010) en Ruben van Duren. 2. Mededelingen en ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken. De afmeldingen worden opgenoemd. 3. Bestuursverkiezing Geen mutaties. Frank Punt (penningmeester) stopt per 2010 i.v.m. studie. Mogelijke kandidaten wordt verzocht zich bij het bestuur aan te melden. 4. Jaarverslag secretaris Verslag jaarvergadering 2009 wordt zonder opmerkingen vastgesteld. Geen opmerkingen op het jaarverslag van de secretaris. 5. Jaarverslag penningmeester o De penningmeester is decharge verleend door de kascommissie. Kascommissie 2009: Remco van Lun en Cor van Mer, reserve Anton Willemsen Kascommissie 2010: Cor van Mer en Anton Willemsen, reserve Serge Snel De contributie per 1 juli 2010 wordt vastgesteld (+ 0,50 /3 maanden ~ 1%) huidig wordt Jaarverslag AZVD

7 Jeugdleden 5-6 jaar 34,50 35,00 7 t.m. 12 jaar 52,00 52,50 13 t.m. 16 jaar 55,00 55,50 Volwassenen VRB 39,00 39,50 Waterpolo 66,50 67,00 Triatlon 53,00 53,50 Zwemmen 60,50 61,00 Er is nog steeds een apart potje voor Red het zwembad + (zwembad) De Dolphijn blijft. Dit staat los van de balans. Hierin zit ongeveer De hogere kosten komen doordat er vanaf september meer uren badwater wordt gehuurd. Dat komt nu het gehele jaar in de begroting. Totaal huren we nu 16:15 uur/week badwater van SZZ. 6a. Jaarverslag zwemcommissie Het jaarverslag wordt toegelicht. Highlights: o De zwemcommissie heeft een goed jaar achter de rug o Initiatieven: tassen, website heel actueel, diverse soorten wedstrijden o Vorig seizoen 4 e geworden, nu 2 e, landelijk 13 e. Voor het derde jaar achtereen net geen 1 e. o Isabel is Zaans sprintkampioen geworden o Leukste dingen: kamp in Bückeburg en de onderlinge wedstrijden 6b. Jaarverslag triatlonsectie Het verslag is toegelicht. Highlights: De triatlonsectie is gegroeid. Er liggen soms meer dan 10 man in een baan! Er zijn 3 zwemlopen geweest. De 1/8 triatlon is een jaarlijks terugkerend fenomeen geworden. De atleten hebben nieuwe pakken aangeschaft. Er is geïnvesteerd in trainers. Er staan nu 3 trainers langs de kant. 6c. Waterpolo commissie o Toegelicht. o De WP commissie stond voor een grote uitdaging: extra water en daardoor groei met 30 leden. Dat is glansrijk gelukt. o Er zijn veel activiteiten georganiseerd waarbij veel vrijwilligers actief zijn geweest. Allen hartelijk bedankt voor de inzet! 6d. VRB o 10 leden gegroeid 7. Statuten / Huishoudelijk reglement o De statuten zijn aangepast aan de huidige situatie. Hiervoor zijn de modelstatuten van de KNZB gebruikt. o Daarnaast zijn ze zo kaal mogelijk gehouden en staat aanvullende informatie in het huishoudelijk reglement. o De statuten mogen worden goedgekeurd als meer dan de helft van de leden aanwezig is en 2/3 voor stemt. Dat is nu niet het geval. Hierdoor wordt op 12 mei een volgende ledenvergadering georganiseerd waar dan niet de voorwaarde van 50% aanwezigheid geldt. Dit overleg is om 20:15 in zwembad Zaangolf. o Niemand heeft aanmerkingen op de statuten en op het huishoudelijk reglement. 8. Beleidsplan Jaarverslag AZVD

8 Het beleidsplan wordt toegelicht. Highlights: Groei naar ~ leden nodig t.b.v. financiële draagkracht. Dit bereiken door kwalitatief goede trainingen en acties als de triatlon, waterfunparkoers etc. Nadruk op breedtesport: laagdrempelig en goede sfeer. Overgang naar Sportlink t.b.v. de ledenadministratie. 11. Rondvraag o Zijn de kosten van de notaris t.b.v. de update van de statuten begroot? Nee. We proberen dit gesponsord te doen. o Clubavond WP aan SZZ vragen. Is reeds meerdere keren gevraagd en we blijven het proberen. Tot op heden helaas zonder resultaat. Mogelijk dat de donderdagavond een optie is. Van uur is het zwembad dan slecht bezet door vrij zwemmers. o Komen er toernooien voor de WP aan. Ja, o.a. in Oudekerk aan de Amstel. Zodra er meer bekend is worden ze gecommuniceerd. o Wat zijn de financiële consequenties dat Ron stopt als zwemtrainer. Mogelijk dat een nieuwe trainer meer gaat kosten. De consequenties zijn nog niet bekend. o Mogelijkheden van een clubhuis. Er is nu een keet beschikbaar van 15x6 m (5 geschakelde units). De staat is redelijk goed, het dak moet opgeknapt worden. Gewenste plaats: voor de Zaangolf. Hier zal overleg over gevoerd moeten worden met grondzaken van gemeente Zaanstad. De vergunningtermijn duurt 12 weken. De keet kan voorlopig staan op Saendelft op een terrein van v.d. Gracht. Behoefte: zwemmen niet, WP wel. Het wordt echt interessant als de wedstrijden vanuit de Zaangolf gespeeld worden. Vervolgonderzoek naar haalbaarheid door: Koen Heijne, Annelies de Haan-Nol, een zwem- en een triatlon lid en iemand van het DB. Een concept exploitatiebegroting wordt al door Koen uitgereikt. Het besluit zal voorgelegd worden aan een nieuwe ledenvergadering. De vergadering gaat akkoord met een investering t.b.v. het aanvragen van de vergunning. Dit omdat anders de realisatie teveel zou worden vertraagd. o Aandacht gevraagd voor de 1/8 triatlon op zondag 30 mei. Graag of meedoen of komen helpen. Jaarverslag secretaris Geen bijzonderheden Jaarverslag penningmeester De jaarrekening (balans en winst- en verliesrekening) worden in de jaarvergadering uitgedeeld en besproken. De stukken zijn op 15 maart 2011 goedgekeurd door Cor van Mer en Anton Willemsen. Jaarverslag AZVD

9 Jaarverslag zwemcommissie De zwemafdeling bestaat uit de zwemselectie met wedstrijdzwemmers en een recreatieve groep zwemmers die zich opmaken voor het wedstrijdzwemmen. De zwemafdeling is een afdeling met actieve, enthousiaste leden. Vaak ook weet de zwemafdeling meer dan één gezinslid enthousiast te maken voor de zwemsport: de achternamen van de zwemmers zijn dus niet bij toeval veelal gelijk. Tot eind van het seizoen 2009/2010 was Ron Kok de hoofdtrainer van de afdeling. Met alle begrip voor het feit dat de enorme inzet van Ron eindig was, is het voor de afdeling een gemis dat Ron is gestopt. De zwemmers missen tot op heden een hoofdtrainer. Het vinden van een hoofdtrainer is lastig. Gelukkig heeft een groep hulptrainers de trainingen voortgezet met veel enthousiasme en heel veel inzet. Sinds seizoen 2010/2011 bestaat de trainersstaf uit Leroy Meerhof, Teresa Punt, Ingrid van Schaik, Sander van Schaik, Quintin Trausel, Laura van der Veen en Sebastien van Zundert. Naast de trainersstaf zijn officials bij zwemwedstrijden, een aantal vrijwilligers en de zwemcommissie actief voor de zwemafdeling. De zwemafdeling wordt door een lid van de zwemcommissie vertegenwoordigd in het bestuur van de vereniging. Als onderdeel van een vereniging met een zwemafdeling, waterpolo-afdeling en triatlonafdeling, Vrij Recreatief Bewegen is de zwemafdeling uiteraard ook betrokken bij afdelingsoverstijgende, verenigingsbrede activiteiten. De zwemmers van AZVD waren ook in 2010 goed zichtbaar: tijdens wedstrijden wordt aan de kant de clubkleding (shirt en short en soms een trainingspak) gedragen en worden de spullen in de AZVD-tas opgeborgen. Op het moment dat een wedstrijd gestart moet worden met een duik in het zwembad hebben de meesten hun badmuts in clubkleuren en met AZVD-logo op. En bij de ploeg hangt zoveel mogelijk een grote vlag met het AZVD-logo. De informatieverstrekking aan de leden ging en gaat vooral via de tamtam op de tribune en, officiëler, via de druk bezochte en mooi vormgegeven website en via periodieke nieuwsbrieven. Trainingen De trainingen van de zwemafdeling werden en worden gehouden in zwembad Zaangolf in Koog aan de Zaan. De trainingen worden op maandag en donderdag druk bezocht, op dinsdag en zaterdag zouden de zwemcommissie en trainersstaf graag nog wat meer zwemmers in het water zien duiken. De zwemselectie heeft de mogelijkheid om 4 x per week te trainen. Het is een grote groep zwemmers, het is dan ook druk (maar wel gezellig) op de trainingsuren. De recreatieve groep bestaat uit (jonge) zwemmers die getraind worden om te gaan wedstrijdzwemmen en de trainingen zijn daarom vooral gericht op technieken van de slagen. De recreatieve groep heeft de mogelijkheid 2 x per week te trainen. Wedstrijden De wedstrijdzwemmers konden ook in 2010 het hele jaar door wedstrijden zwemmen: tijdens de competitie, limietwedstrijden, Speedo, Lange Afstand Circuit (LAC), de Driekamp, vele door verschillende verenigingen georganiseerde wedstrijden en, als hoogtepunt voor velen, tijdens het Bergbad Pokal Schwimmfest in Bückeburg (Duitsland). De snelste zwemmers kwalificeren zich zo nu en dan ook nog voor kring of landelijke wedstrijden. De competitie 2009/2010 werd afgesloten met een tweede plaats in de districtscompetitie eerste klasse: gedurende de gehele competitie maakte de ploeg kans op promotie, uiteindelijk werd dat doel, evenals in het seizoen 2008/2009, net niet gehaald. De competitie Jaarverslag AZVD

10 2010/2011 wordt dus weer in de districtscompetitie eerste klasse gezwommen. Aan de competitie 2010/2011 leveren de volgende zwemmers een bijdrage: Naomi Uitslager, Quintin Trausel, Paul van Mer, Ruben Fijn, Sander van Schaik, Alouette Bakker, Romy Willemsen, Laura van der Veen, Neve Buijs, Danique Sap, Quinty Veenman, Melissa Fijnenberg, Sheri Zwietering, Virginie van Zundert, Bradley Sap, Shai Datauker, Ingmar Bakker, Pascal Benjamins, Sam Bijl, Jade Broek, Jeroen Jongert, Ruben Sap, Nina Joosten, Kim van Soest, Ilona van Soest, Robin Veenman, Mandy Fijnenberg, Jeroen Vork, Sebastien van Zundert, Reinier Willemsen, Matthijs Bloem, Sjoerd Jongert, Nathalie Bakker, Maarten van der Veen, Ingrid Jongert, Merel Krijgsman en Frank Bouquet. De jongste zwemmers doen mee met Speedowedstrijden. Seizoen 2010/2011 doen aan deze wedstrijden mee: Merel Krijgsman, Frank Bouquet, Sjoerd Jongert, Danique Sap, Quinty Veenman, Pascal Benjamins, Maarten van der Veen, Isabel Punt, Bradley Sap, Ingmar Bakker, Shai Datauker, Neve Buijs, Virginie van Zundert en Sheri Zwietering. Deze jongste zwemmers laten tijdens de wedstrijden zien dat AZVD een goede (gouden) toekomst tegemoet gaat! Gedurende het seizoen wordt een aantal LAC-wedstrijden georganiseerd waarbij, in wisselslag en vrije slag, steeds langere afstanden gezwommen worden. Een aantal wedstrijdzwemmers doet mee aan de LAC en gezien de te zwemmen afstanden is dat een hele prestatie. Voor de recreatieve zwemmers die (nog) niet in de zwemselectie van de wedstrijdzwemmers zitten, wordt ieder seizoen een Drie- of Vierkamp georganiseerd. Met twee of drie andere verenigingen wordt een aantal wedstrijden voor deze zwemmers georganiseerd. De recreatieve zwemmers zijn: Emile Kruijt, Reindert Kuijt, Nick en Daan van Willis, Carlos Ruiz Ariza, Davey Rhebok, Menno Pietersen, Brian en Björn Janssens, Daan Swart, Gwyneth Ouweland, Maudy van Egdom. Dominick Dumont, Wouter Reurekas en Iris van t Veer. Naast bovenstaande wedstrijden worden de zwemmers uitgenodigd voor limietwedstrijden en andere, door individuele verenigingen georganiseerde wedstrijden. AZVD zorgt er voor bij die wedstrijden met een enthousiast team vertegenwoordigd te zijn. Aan het eind van ieder seizoen worden de PR-bekers uitgereikt aan degenen die de meeste Persoonlijk Records (PR s) hebben gehaald: aan het eind van seizoen 2009/2010 kregen Isabel Punt en Ingmar Bakker de PR-bekers voor de wedstrijdzwemmers. Merel Krijgsman en Frank Bouquet wonnen de PR-bekers voor de recreatieve zwemmers. Naast het halen van PR s is het halen van een Clubrecord een uitdaging voor de zwemmers: de Clubrecords worden nauwgezet bijgehouden. In 2010 zwommen Ingrid, Bradley, Neve, Quintin, Jeroen, Jade, Ingmar en Shannon individueel zo snel dat zij één of meerdere Clubrecords vestigden. Ook bij estafettes werden Clubrecords gezwommen. Jaarverslag AZVD

11 Activiteiten Naast de wedstrijden vindt de zwemafdeling ook nog tijd voor andere activiteiten: de zwemafdeling bestaat uit een hechte, sociale ploeg zwemmers die, soms met en soms zonder ouders regelmatig samen op pad zijn. Het jaar begint met de, inmiddels een traditie geworden, familie-estafette: de wedstrijdzwemmers vormen met familie en vrienden een team en strijden tegen de andere teams om de wisselbeker. Het seizoen wordt jaarlijks afgesloten met een eindfeest voor de zwemmers en hun familie. En eind van het jaar wordt Sinterklaas gevierd: voor de jonge zwemmers is er een Sinterklaastraining, de oudere zwemmers vieren Sinterklaas met (geweldig mooie) surprises en veel lol. Voor velen is het hoogtepunt van het seizoen, en wellicht de langste traditie binnen AZVD, de deelname aan het internationale zwemtoernooi in Bückeburg, Duitsland in juni. Op het mooie zwemcomplex, met 50-meter buitenbad van Startgemeinschaft Schwimmen Bückeburg kampeert de AZVD-ploeg een weekeinde en nemen de zwemmers, met veel enthousiasme, deel aan Das internationale 31. Bergbad-Pokal-Schwimmfest. De zwemcommissie, Willy Jongert, Annemarie Mijnsbergen, Petra Smith en Sandra Reek Koog aan de Zaan, maart 2011 Jaarverslag AZVD

12 Jaarverslag triatloncommissie Leden en Trainingen 1. Leden Het aantal triatlonleden maakt nog steeds een groei door. Langzaam maar gestaag zijn wij gegroeid naar een 65-tal leden. Als de groei aanhoudt dienen wij ons te realiseren dat er mogelijk grenzen aan de groei gesteld dienen te worden gezien de hoeveelheid beschikbaar badwater. Het aantal leden met een NTB licentie groeit eveneens gestaag. Wij tellen momenteel leden met licentie, welke ook zeer actief zijn op het gebied van wedstrijden. 2. Trainingen De in 2009 gestarte trainingsopzet is gedurende 2010 succesvol voortgezet, met helaas in de 2 e helft van het jaar aanzienlijk minder mankracht. Ron Kok, die de donderdagavond training verzorgde heeft zijn functie binnen AZVD neergelegd en Ruben van Duren die in combinatie met Anton Willemse en Cor van Mer maandagavond training gaf ook. Hierbij spreken wij onze dank uit voor de belangrijke bijdrage die Ruben geleverd heeft in de optimalisatie van zwemtraining binnen onze afdeling. Ondanks het gemis van deze 2 belangrijke krachten hebben wij ook in de tweede helft van het jaar een zeer goede opkomst van zwemliefhebbers op de trainingen gezien. Momenteel wordt op de maandagavond door Anton en Cor training gegeven, op de donderdag verzorgt Cor voor de verschillende banen specifieke trainingsschema s die in de banen opgeplakt worden. Er wordt dan zonder verdere begeleiding getraind. Op zaterdag wordt er door een kleine groep gedurende het eerste trainingsuur zonder begeleiding maar vrijwel altijd in gezelschap van Anton en Cor getraind en geeft Anton vervolgens het tweede uur training als vanouds. De trainingen worden zeer goed bezocht, nog steeds is de maandag favoriet, met soms 10 mensen per baan worden de grenzen bereikt. Een derde trainer zou, vooral voor de donderdagavond, zeer welkom zijn. Voor de huidige trainers zou een vorm van cursus of coaching wenselijk zijn, zij staan positief tegenover een vorm van kennisvergroting. In 2011 moet aan deze beide zaken gewerkt worden. Georganiseerde wedstrijden 1. Zwemlopen Zoals vanouds hebben we met veel inzet van Piet Jongert een aantal zwemlopen georganiseerd die een leuke afwisseling gevormd hebben op de normale training en waar de deelnemers veel plezier aan beleefd hebben. 2. Uurchallenge In maart hebben een tweetal stagairs m.b.v. o.a. Nico Krijgsman een uurchallenge georganiseerd waaraan zowel leden van geheel AZVD als liefhebbers van buiten hebben deelgenomen. Zeer succesvol evenement! Ook voor 2011 geagendeerd. Jaarverslag AZVD

13 3. Triatlon Voor de 3 e maal hebben wij een 1/8 triatlon georganiseerd. Met veel succes. Ook hier zit de groei er nog steeds in, 85 deelnemers deze keer. Dit evenement geeft ons bekendheid in de gehele streek en is klein genoeg om mensen kennis te laten maken met onze hobby. Het blijft net als voorgaande jaren moeilijk om voldoende vrijwilligers te krijgen. In 2011 hopen wij ons succes wederom te prolongeren. Communicatie met de leden 1. Website Wij danken Wicher van der Veen evenals vorig jaar voor zijn uitstekende services op het gebied van het onderhouden van de website en het plaatsen van nieuwsberichten en uitslagen. Al met al wordt de website, door bijdragen van diverse leden in combinatie met de commissie goed actueel gehouden. 2. Nieuwsbrief Gemiddeld eens per 2 maanden, tempo afhankelijk van nieuwsfeiten wordt een nieuwsbrief onder de leden verspreid. Dit is het belangrijkste communicatie middel. Essentieel hiervoor is de beschikking over adressen van onze leden en het onderhouden van het verzend bestand. De nieuwe ledenadministratie biedt hiervoor de benodigde mogelijkheden. Overig 1. Samenstelling commissie Na aftreden van Ruben van Duren is opvolging gevonden, Marco Abbink en Wouter Blokland zijn tot de commissie toegetreden. Daarmee zijn we met Arnold en Cor voldoende toegerust voor onze taken. De triatloncommissie: Marco Abbink Wouter Blokland Arnold Brinkman Cor van Mer Jaarverslag AZVD

14 Jaarverslag waterpolocommissie Het jaar 2010 is voor de waterpoloafdeling van AZVD een goed jaar geweest. Het is ons gelukt om de groep vrijwilligers uit te breiden naar meer dan 40 actieve leden en ouders. Hierdoor hebben we weer mooie doelstellingen kunnen bereiken en hebben we weer een grote groei in ledenaantallen kunnen realiseren. Resultaten in de competitie Zowel Dames 1, Heren 1 en Heren 2 hebben de competitie met een goede klassering afgerond waarbij Heren 2 dichtbij promoveren naar de 2 e klasse Kring aanzat. De 3 jeugdteams hadden verschillende resultaten in de competitie waarbij met name het < 15 jaar team een goede prestatie neerzette. Resultaat eerste helft seizoen De 4 seniorenteams staan aan het einde van de 1 e helft van het seizoen allemaal met een goede klassering in de competitie. AZVD is dit seizoen voor het eerst met een < 9 team in de competitie gestart en een 2 e < 13 team. Het < 15 team en de < 13 teams laten goede resultaten zien. Het < 11 en < 9 team hebben een pittige start in de competitie maar laten steeds meer vooruitgang zien. Naast de resultaten in de competitie hebben een aantal jeugdleden voor het eerst ook deelgenomen aan de WOC-trainingen (Waterpolo Opleidings Centrum van Noord-Holland). Een aantal zijn geselecteerd voor de WOC-teams en 1 jeugdlid heeft zelfs een uitnodiging voor een training van jong-oranje mogen ontvangen. Aktiviteiten In 2010 zijn weer een flink aantal activiteiten georganiseerd: nieuwjaarswandeling, schoolwaterpolotoernooi, ouderavond, eindeseizoenfeest, waterpolodiplomazwemmen en het eindejaarstoernooi. Daarnaast hebben de leden aan diverse toernooien deelgenomen in Den Helder, Ter Apel en Ouderkerk a/d Amstel en genoten van het Sinterklaasfeest. In 2010 zijn we gestart met de introductie van de pupil van de maand; deze mag een wedstrijd van dames 1 of heren 1 van dichtbij meemaken. Inmiddels zijn alle waterpololeden voorzien van een sporttas en lopen vele waterpololeden met de door een waterpolodame ontworpen waterpolozwemkledinglijn. Door deelname aan de DEEN sponsoractie hebben we o.a. nieuwe waterpoloballen kunnen aanschaffen. Trainingsuren Door de groei van met name jeugdleden moest voor het seizoen geschoven worden met de indeling van de trainingsuren. Uitgangspunt daarbij was om ieder team 3 trainingen per week te kunnen aanbieden; dit bleek nog een flinke klus. De samenwerking met de Ham is gecontinueerd waardoor op maandag en donderdag gezamenlijk door de heren getraind kan worden en AZVD op donderdag het zwembad de Watering 0,45 uur eerder beschikbaar heeft. Opleidingen In 2010 is veel aandacht besteed aan het opleiden van leden en ouders. Jaarverslag AZVD

15 De introductie van de spelregelkennislijn voor de jeugdleden vergroot de kennis die gebruikt kan worden voor het begrijpen van de regels tijdens wedstrijden. Daarnaast hebben Sabine Slot-Reinders en Kim de Jong ook de opleiding van verenigingscheidsrechters actief opgepakt; deze activiteit is in 2010 van de Kring naar de clubs verschoven. Door het volgen van een W-Official cursus is de groep W-Officials is uitgebreid met 4 nieuwe leden/ouders. Door de introductie van de waterpolokaarten en diploma s en trainingsschema s is verdieping aan het jeugdopleidingsplan gegeven. Daarnaast wordt inhoudelijk gewerkt aan het verbeteren van het opleidingsplan met ondersteuning van Piet Koning. In december zijn 3 trainers gestart met de KNZB-opleiding Trainer Waterpolo niveau 2. Ledengroei In 2010 hebben we door ledengroei 2 mijlpalen gehaald. Nadat we in 2009 de uitdaging aangingen van het bestuur om naar 92 waterpololeden te groeien, werd deze in het voorjaar van 2010 bereikt. Hierdoor konden we het seizoen starten met 5 jeugdteams (t.o.v. 3 jeugdteams in het seizoen ) en 4 senioren teams. In november werd het 100 ste waterpololid gevierd. Zaangolf wedstrijdbad? Door het ontstaan van badwatertekort voor onze waterpolowedstrijden zijn in 2010 vele gesprekken met SZZ en gemeente Zaanstad geweest met de wens om Zaangolf als wedstrijdbad te krijgen. Dit proces vraagt veel tijd en is in 2010 nog niet afgerond. Helaas betekende dit wel dat in december de Kringcoordinator besloten heeft om een aantal wedstrijden in de 2 e helft te plannen op zondagen en in de Slag I (naast de wedstrijden in de Watering). Waterpolocommissie: Werner van der Elst heeft na vele jaren commissiewerk besloten om te stoppen met zijn inzet voor oa het opstellen van de juryroosters. De waterpolocommissie heeft in 2010 versterking gekregen van Robert Kelatow die de taken van Werner heeft opgepakt. De leden zijn: Maarten de Haan Annelies de Haan-Nol Kim de Jong Willem Kerkhoven Debby Morianner Irma Geestman Yvette Dresselhuizen Robert Kelatow Jaarverslag AZVD

16 Bestuursleden AZVD Voorzitter DB Marten Mosch Penningmeester DB Frank Punt Sabine Slot-Reinders Secretaris DB Nico Krijgsman Zwemcommissie AB Sandra Reek Polocommissie AB Maarten de Haan Ronald Pirovano Triatloncommissie AB Ruben van Duren Cor van Mer VRB AB Carla van Enkhuizen De ledenadministratie werd in de loop van 2010 overgedragen van Eveline van de Starre naar Bea van t Veer. Jaarverslag AZVD

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet!

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet! UITNODIGING EN AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. WOENSDAG 22 APRIL 2015 OM 20.00 UUR IN DE VERENIGINGSRUIMTE VAN ZWEMBAD DE KULK TE VLAARDINGEN 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen notulen

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 Secretariaat: E-mail: secretariaat@avwijchen.nl Postbus 332, 6600 AH Wijchen Kamer van Koophandel nummer: 40145771 Telefoon: 024 645 18 03 ABN-AMRO: NL

Nadere informatie

A.Z. & P.C. NEPTUNUS Bestuur

A.Z. & P.C. NEPTUNUS Bestuur A.Z. & P.C. NEPTUNUS Bestuur ALGEMENE LEDENVERGADERING 2012 Geachte leden, Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op maandag 16 april 2012 in een zaal van

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport 1 Inhoudsopgave AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING... 3 JAARVERSLAG

Nadere informatie

A l g e m e n e. L e d e n v e r g a d e r i n g 1 8 a p r i l 2 0 1 5. A m e r s f o o r t. J a a r v e r s l a g 2 0 1 4

A l g e m e n e. L e d e n v e r g a d e r i n g 1 8 a p r i l 2 0 1 5. A m e r s f o o r t. J a a r v e r s l a g 2 0 1 4 A l g e m e n e L e d e n v e r g a d e r i n g 1 8 a p r i l 2 0 1 5 A. V. Triathlon A m e r s f o o r t J a a r v e r s l a g 2 0 1 4 I n h o u d s o p g a v e A l g e m e n e L e d e n v e r g a d e

Nadere informatie

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek ALV Voorwoord Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering van Zwem- en Polovereniging de Zuidwesthoek. Deze zal plaatsvinden op zondag 24 maart om 10.30

Nadere informatie

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 Vergadering : nr. ALV 2010-01 Datum vergadering : 5 november 2010 Bestuursleden : Thierry Frik Voorzitter Alwin van Aken Ambtelijk Secretaris Jeroen Beckers Secretaris

Nadere informatie

Aanvang 20.00 uur, financiële stukken liggen ter inzage vanaf 19.30 uur.

Aanvang 20.00 uur, financiële stukken liggen ter inzage vanaf 19.30 uur. A.Z. & P.C. NEPTUNUS Bestuur ALGEMENE LEDENVERGADERING Geachte leden, Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op maandag 14 april 2014 in de grote vergaderruimte

Nadere informatie

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC CLUBBLAD STC KOMTIE NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC LED s go 2Veko_adv_LED_STC_dec_2012.indd 1 14-12-12(wk50) 10:50 LED lijnverlichting: breedstralend, diepstralend

Nadere informatie

JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014

JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014 JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014 0 Inhoudsopgave 1 Voorwoord pag. 2 2 Notulen ALV 2013 3 3 Notulen BLV 2014 7 4 Algemeen jaarverslag vereniging Voetbal 12 Handbal 17 Exploitatie en Sponsoring

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op 1 maart 2013 in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe. De

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Av PEC 1910

Jaarverslag 2014 Av PEC 1910 Jaarverslag 2014 Av PEC 1910 Bestuur av PEC 1910 08-03-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Technische Commissie en jeugdbeleid... 3 3. Technisch jaaroverzicht 2014 baan SEN+A/B... 4 4. Maatschappelijke

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Dordrechtse Krachtsport-en Atletiek Vereniging HERCULES Opgericht 5 juli 1896 Koninklijk Goedgekeurd 4 december 1905, 27 oktober 1913, 11 maart 1925

Dordrechtse Krachtsport-en Atletiek Vereniging HERCULES Opgericht 5 juli 1896 Koninklijk Goedgekeurd 4 december 1905, 27 oktober 1913, 11 maart 1925 Dordrechtse Krachtsport-en Atletiek Vereniging HERCULES Opgericht 5 juli 1896 Koninklijk Goedgekeurd 4 december 1905, 27 oktober 1913, 11 maart 1925 en 3 juli 1954 Aangesloten bij de K.N.K.F., K.N.A.U.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Samenspel. Herfst 2012. Contributierekening v.v. D.V.C. 26 Bank: 1111.03614. Redactie John Bolk Harry Peters Herman Schaars

Inhoudsopgave Samenspel. Herfst 2012. Contributierekening v.v. D.V.C. 26 Bank: 1111.03614. Redactie John Bolk Harry Peters Herman Schaars Clubblad Voetbalvereniging D.V.C. 26 Opgericht 21 oktober 1926 Laatstelijk goedgekeurd 27 april 1973 Sportpark De Nevelhorst, Vincwijcweg, Didam Telefoon 0316-22 19 19 Herfst 2012 Contributierekening v.v.

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Info. Emailadressen. Lidmaatschap opzeggen?!

Inhoudsopgave. Algemene Info. Emailadressen. Lidmaatschap opzeggen?! Inhoudsopgave Samenstelling bestuur en commissies Voorwoord van de voorzitter Verslag ALV 24-4-2014 Going Heaven (Nachttoernooi) Uitnodiging ALV 23-1-2015 TEC Agenda Seizoen 2015 Van het secretariaat Van

Nadere informatie

Tafeltennisvereniging Smash 73/Yob - Uden. Sportief & Plezier. December 2014. WWW.TTVsmash73.nl

Tafeltennisvereniging Smash 73/Yob - Uden. Sportief & Plezier. December 2014. WWW.TTVsmash73.nl Tafeltennisvereniging Smash 73/Yob - Uden Sportief & Plezier December 2014 WWW.TTVsmash73.nl Page 2 Van de voorzitter We kijken terug op een jaar met diverse wijzigingen. Enkele verhuizingen hebben we

Nadere informatie

Agenda 27 oktober 2014 en Jaarverslag 2013/2014

Agenda 27 oktober 2014 en Jaarverslag 2013/2014 Agenda 27 oktober 2014 en Jaarverslag 2013/2014 Uitnodiging: Algemene Ledenvergadering RKSV Hercules 27 oktober 2014 De vergadering wordt gehouden in de kantine te Boswijk, Laan van Kans 13 te Den Haag

Nadere informatie

Voorwoord. Van de voorzitter. Lieve sportieve positieve creatieve actieve badmintonners en pretmintonners,

Voorwoord. Van de voorzitter. Lieve sportieve positieve creatieve actieve badmintonners en pretmintonners, up shuttle 2014 1 Inhoudsopgave Van de voorzitter.3 Recreanten Activiteitenkalender 2014. 9 Dorpencompetitie.. 10 Jaarverslag Recreatiecommissie 2013...12 Kampioenen BVC 1 ste team...20 Wist u dat???...21

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV)

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Datum: Woensdagavond 12 maart 2014, om 20.00 uur Locatie: De Loods, Hoornsedijk 4 te Haren, telefoon Loods: 050 527 00 30

Nadere informatie

SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG VRIENDSCHAP DOOR SPORT

SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG VRIENDSCHAP DOOR SPORT SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG JUDO SPORT-IN VOLLEYBAL BADMINTON GYMNASTIEK BEWEGEN OP MUZIEK VRIENDSCHAP DOOR SPORT Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave Van de redactie 2 Oproep 2 Ledenadministratie

Nadere informatie

Ledenadministratie Dick en Marian Spijker P. Monteuxstraat 14 7558 EA HENGELO 074-2775939 info@laactwente.nl

Ledenadministratie Dick en Marian Spijker P. Monteuxstraat 14 7558 EA HENGELO 074-2775939 info@laactwente.nl LAAC Duurloper nummer 1 februari 2011 verschijnt 6 keer per jaar Opgericht 18 oktober 1984 Aangesloten bij de Atletiekunie Redactie Gerrie Broeders 053-4339413 Laura Kotte 0541-530260 Marcel van Tellegen

Nadere informatie

Uitnodiging voor de voorjaarsvergadering PAC te houden op maandag 30 maart 2015 in het clubhuis Langepad 16 te Rotterdam Aanvang: 19.

Uitnodiging voor de voorjaarsvergadering PAC te houden op maandag 30 maart 2015 in het clubhuis Langepad 16 te Rotterdam Aanvang: 19. Uitnodiging voor de voorjaarsvergadering PAC te houden op maandag 30 maart 2015 in het clubhuis Langepad 16 te Rotterdam Aanvang: 19.30 uur Agenda 1. Opening door de waarnemend voorzitter 2. Mededelingen

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 1. Opening De waarnemend voorzitter, Heidi Smits, heet de leden van harte welkom op deze algemene ledenvergadering, in het bijzonder de ereleden Ger

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie