Inhoudsopgave jaarverslag 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave jaarverslag 2010"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2010

2 Inhoudsopgave jaarverslag 2010 VAN DE VOORZITTER... 3 AGENDA VOORJAARSLEDENVERGADERING 20 APRIL NOTULEN LEDENVERGADERING JAARVERSLAG SECRETARIS... 8 JAARVERSLAG PENNINGMEESTER... 8 JAARVERSLAG ZWEMCOMMISSIE... 9 JAARVERSLAG TRIATLONCOMMISSIE JAARVERSLAG WATERPOLOCOMMISSIE BESTUURSLEDEN AZVD Jaarverslag AZVD

3 Van de voorzitter Beste leden, Het jaar 2010 is weer voorbij gevlogen. We hebben weer een mooi jaar achter de rug met diverse noemenswaardige gebeurtenissen. Vorig jaar op de jaarvergadering hebben we besloten dat we gaan voor groei! Dat betekende meer badwater huren en tegelijkertijd werken aan groei van het aantal leden. Het voorwerk om tot meer badwater te komen is gedaan in 2009 en is in 2010 gecontinueerd. Tegelijkertijd is, geheel volgens onze doelstellingen, ook het aantal leden gegroeid. De groei is over alle afdelingen merkbaar; de VRB, de Triatlon, het Zwemmen en het Waterpolo. We zijn het afgelopen jaar op 259 leden uitgekomen. Op 30 maart 2011 was dit alweer 283 leden. De doelstelling die we ons gesteld hebben, is dus gerealiseerd. Er is overleg met gemeente over badwater problematiek en ontwikkelingen rond het nieuwe zwembad. Helaas is het geen goed nieuws dat de gemeente voor ons heeft. De gemeente moet bezuinigen in zowel de exploitatie als in de investeringen. Dit betekent dat de gemeente gewoon geen geld heeft om twee nieuwe zwembaden te realiseren ter vervanging van de Slag en de watering. Het positieve nieuws is dat de visie van de zwemverenigingen onderling en die van de gemeente niet veel verschillen. En de visie is: A een klein zwembad in noord ter vervanging van de watering op de locatie van De Crommenije, B een klein zwembad in zuid, dit wordt De Slag II en C uitbreiding bij de Zaangolf met een 50 meter bad. De visie is er dan wel, het geld nog niet. Overigens moet de gemeenteraad de visie nog goedkeuren. Vervolgens kan de gemeente op zoek naar mede financiers om een en ander te bekostigen. Maar een nieuw zwembad op korte termijn?? Dat kon nog wel eens moeilijk worden. Realisatie van de visie betekent nog niet automatisch meer badwater, het biedt hier wel nieuwe kansen op. De nieuwe ledenadministratie, Sportlink, is in 2010 geïntroduceerd. De administratiesoftware die we gebruikten voor de ledenadministratie was sterk verouderd. In samenwerking met de KNZB zijn we overgegaan naar Sportlink, wat het werk voor de ledenadministratie en contributie-inning een stuk eenvoudiger gaat maken. Mede dankzij Bea van het Veer, lijkt alles nu goed op orde. De verschillende commissies kunnen nu zelf hun ledenaantal monitoren en gegevens inzien en onderhouden. Sportlink kan ook gebruikt worden voor versturen van naar de leden en de incasso van de contributie. Al met al een goed hulpmiddel om alle administratieve rompslomp van de vereniging goed te beheren. Er zijn nieuwe statuten vastgesteld, aangepast aan deze tijd en zodanig dat de gang van zaken rond het besturen van de vereniging weer geheel aansluit bij een vereniging als AZVD. Als gevolg van de statuten wijziging is het nu zo dat de zwemcommissie, de polocommissie en de triatloncommissie ieder zelf een vertegenwoordiger mogen afvaardigen in het bestuur. Deze vertegenwoordiger zal in de Algemene Leden Vergadering als bestuurslid worden benoemd. Hierdoor kan het bestuur uit maximaal zes personen bestaan, de voorzitter, penningmeester en de secretaris vormen het dagelijks bestuur. We zijn het gehele jaar op zoek geweest naar een zwemtrainer, tot op heden is het vinden van een hoofdtrainer nog niet gelukt. Wel lukt het met inzet van een groot aantal vrijwilligers om de bezetting langs het zwembad te continueren. Dank hiervoor aan alle vrijwilligers. De zoektocht naar een hoofdtrainer wordt voortgezet. Afgelopen jaar zijn er veel activiteiten Jaarverslag AZVD

4 georganiseerd, door de afdelingen. De afdelingen zijn stuk voor stuk erg actief. Ik ben daar erg blij mee! Zo is er een weer een triatlon georganiseerd, en de volgende is in voorbereiding 29 mei as. Ook is recent de uurchallenge gehouden. De zwemclubkampioenschappen zijn gehouden. De gezwommen tijden op de 50 meter rugslag, schoolslag en vrije slag werden vergeleken met de limieten voor deelname aan het NK. Door de waterpoloafdeling is er o.a. een gemeenschappelijk waterpolotoernooi en begin dit jaar een waterpolo-schooltoernooi. Dit zijn allen clubbrede activiteiten De waterpoloërs, hebben zich in het seizoen goed laten zien. Zowel Heren 1 als Heren 2 maken nog steeds kans op promotie. De vrijwilligers zijn de drijvende kracht achter de vereniging. Zelf ben ik erg blij met de enthousiaste inzet van alle bestuursleden. Ook binnen de afdelingen zijn er zeer veel mensen vrijwillig zeer actief voor de vereniging. Gelukkig zijn er dit jaar weer nieuwe vrijwilligers opgestaan die onze vereniging verder willen helpen. Ook hier zijn we erg blij mee. Iedereen die er een aantal uren vrije tijd in wil stoppen is welkom. In de komende periode willen we graag beleid opzetten voor werving en behoud van nog meer vrijwilligers. Ook hier zoeken we mensen voor. Ook het komende jaar rekenen we op jullie hulp en samenwerking. Tevens hopen we een beroep te kunnen doen op jullie, als het gaat om kleine verenigingszaken. Ons doel is meer vrijwilligers met ieder minder taken. Frank Punt heeft 2010 afgerond als penningmeester en is ondertussen opgevolgd door Sabine Slot-Reinders. Hier zijn we erg blij mee, ook Sabine zal worden voorgedragen in de komende ledenvergadering waar zij nog officieel benoemd moet worden. Momenteel zoeken we nog iemand die sponsoring en vrijwilliger beleid vorm geeft. Er is behoefte aan coördinatie van de sponsoractiviteiten binnen de vereniging.. Wat we belangrijk vinden is om een goed overzicht te hebben van sponsoren en dat het sponsorbeleid is vastgelegd. De initiatieven op gebied van sponsoring die nu goed lopen binnen de vereniging willen we graag zo houden. Het initiatief van de individuele leden wordt op prijs gesteld. Als iedereen in zijn naaste omgeving een sponsor zoekt, kunnen we als vereniging extra inkomsten genereren, voor de extra wensen. Marten Mosch Voorzitter AZVD Jaarverslag AZVD

5 Agenda voorjaarsledenvergadering 20 april 2010 DATUM: LOCATIE: WOENSDAG 20 APRIL 2011 AANVANG UUR DE NOTARIS (DORPSSTRAAT 454 ASSENDELFT) Agenda: 1. Opening, inleiding van de voorzitter 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Bestuursverkiezing: Voorzitter: Marten Mosch Penningmeester: Sabine Slot-Reinders * Secretaris: Nico Krijgsman Bestuurslid WP: Ronald Pirovano * Bestuurslid zwemmen: Sandra Reek * Bestuurslid triatlon: Cor van Mer * * Nog te accorderen door de ledenvergadering 4. Goedkeuring verslag 21 april Jaarverslag secretaris 6. Jaarverslag penningmeester 7. Jaarverslagen secties a. Zwemcommissie b. Triatloncommissie c. Waterpolocommissie 8. Rondvraag 9. Sluiting Jaarverslag AZVD

6 Notulen ledenvergadering 2010 Verslag Van Datum vergadering Ledenvergadering AZVD 21 april 2010 Auteur Nico Krijgsman Aanwezigen Marten Mosch, Frank Punt, Maarten de Haan, Willem van Kerkhoven, Sandra Reek, Ruben van Duren, Cor van Mer, Willy Jongert-van t Veer, Carla van Enkhuizen, Sabine Slot, Edwin Slot, Evelina van der Starre, Robert Smit, Saskia Smit, Karima van de Kommer, Ingrid Jongert, Petra Bouquet- Smith, Jannie Moerland, Marcel Benjamins, Annelies de Haan-Nol, Serge Snel, Michiel Hoff, Willem Rademaker, Coen Heijne Afmeldingen Remko van Lun, Wicher van der Veen en Kim de Jong. Actie Verslag 1. Opening, inleiding van de voorzitter Opening en welkom door de voorzitter is een goed jaar geweest waarin veel activiteiten zijn georganiseerd waaronder een aantal nieuwe activiteiten. Daarnaast waren er sportieve successen en zijn alle afdelingen gegroeid in ledental. De doelstellingen waar we vorig jaar voor stonden zijn zo gehaald. De ledenvergadering wordt gebruikt om leden die al jaren veel doen voor de club in het zonnetje te zetten. Bedankt met een bloemetje worden: Willem Kerkhoven, Annelies de Haan-Nol, Willy Jongert-van t Veer, Sandra Reek en Wicher van der Veen. Helaas ook wat mensen die stoppen of gaan stoppen: Remco van Lun, Ron Kok, Frank Punt (eind 2010) en Ruben van Duren. 2. Mededelingen en ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken. De afmeldingen worden opgenoemd. 3. Bestuursverkiezing Geen mutaties. Frank Punt (penningmeester) stopt per 2010 i.v.m. studie. Mogelijke kandidaten wordt verzocht zich bij het bestuur aan te melden. 4. Jaarverslag secretaris Verslag jaarvergadering 2009 wordt zonder opmerkingen vastgesteld. Geen opmerkingen op het jaarverslag van de secretaris. 5. Jaarverslag penningmeester o De penningmeester is decharge verleend door de kascommissie. Kascommissie 2009: Remco van Lun en Cor van Mer, reserve Anton Willemsen Kascommissie 2010: Cor van Mer en Anton Willemsen, reserve Serge Snel De contributie per 1 juli 2010 wordt vastgesteld (+ 0,50 /3 maanden ~ 1%) huidig wordt Jaarverslag AZVD

7 Jeugdleden 5-6 jaar 34,50 35,00 7 t.m. 12 jaar 52,00 52,50 13 t.m. 16 jaar 55,00 55,50 Volwassenen VRB 39,00 39,50 Waterpolo 66,50 67,00 Triatlon 53,00 53,50 Zwemmen 60,50 61,00 Er is nog steeds een apart potje voor Red het zwembad + (zwembad) De Dolphijn blijft. Dit staat los van de balans. Hierin zit ongeveer De hogere kosten komen doordat er vanaf september meer uren badwater wordt gehuurd. Dat komt nu het gehele jaar in de begroting. Totaal huren we nu 16:15 uur/week badwater van SZZ. 6a. Jaarverslag zwemcommissie Het jaarverslag wordt toegelicht. Highlights: o De zwemcommissie heeft een goed jaar achter de rug o Initiatieven: tassen, website heel actueel, diverse soorten wedstrijden o Vorig seizoen 4 e geworden, nu 2 e, landelijk 13 e. Voor het derde jaar achtereen net geen 1 e. o Isabel is Zaans sprintkampioen geworden o Leukste dingen: kamp in Bückeburg en de onderlinge wedstrijden 6b. Jaarverslag triatlonsectie Het verslag is toegelicht. Highlights: De triatlonsectie is gegroeid. Er liggen soms meer dan 10 man in een baan! Er zijn 3 zwemlopen geweest. De 1/8 triatlon is een jaarlijks terugkerend fenomeen geworden. De atleten hebben nieuwe pakken aangeschaft. Er is geïnvesteerd in trainers. Er staan nu 3 trainers langs de kant. 6c. Waterpolo commissie o Toegelicht. o De WP commissie stond voor een grote uitdaging: extra water en daardoor groei met 30 leden. Dat is glansrijk gelukt. o Er zijn veel activiteiten georganiseerd waarbij veel vrijwilligers actief zijn geweest. Allen hartelijk bedankt voor de inzet! 6d. VRB o 10 leden gegroeid 7. Statuten / Huishoudelijk reglement o De statuten zijn aangepast aan de huidige situatie. Hiervoor zijn de modelstatuten van de KNZB gebruikt. o Daarnaast zijn ze zo kaal mogelijk gehouden en staat aanvullende informatie in het huishoudelijk reglement. o De statuten mogen worden goedgekeurd als meer dan de helft van de leden aanwezig is en 2/3 voor stemt. Dat is nu niet het geval. Hierdoor wordt op 12 mei een volgende ledenvergadering georganiseerd waar dan niet de voorwaarde van 50% aanwezigheid geldt. Dit overleg is om 20:15 in zwembad Zaangolf. o Niemand heeft aanmerkingen op de statuten en op het huishoudelijk reglement. 8. Beleidsplan Jaarverslag AZVD

8 Het beleidsplan wordt toegelicht. Highlights: Groei naar ~ leden nodig t.b.v. financiële draagkracht. Dit bereiken door kwalitatief goede trainingen en acties als de triatlon, waterfunparkoers etc. Nadruk op breedtesport: laagdrempelig en goede sfeer. Overgang naar Sportlink t.b.v. de ledenadministratie. 11. Rondvraag o Zijn de kosten van de notaris t.b.v. de update van de statuten begroot? Nee. We proberen dit gesponsord te doen. o Clubavond WP aan SZZ vragen. Is reeds meerdere keren gevraagd en we blijven het proberen. Tot op heden helaas zonder resultaat. Mogelijk dat de donderdagavond een optie is. Van uur is het zwembad dan slecht bezet door vrij zwemmers. o Komen er toernooien voor de WP aan. Ja, o.a. in Oudekerk aan de Amstel. Zodra er meer bekend is worden ze gecommuniceerd. o Wat zijn de financiële consequenties dat Ron stopt als zwemtrainer. Mogelijk dat een nieuwe trainer meer gaat kosten. De consequenties zijn nog niet bekend. o Mogelijkheden van een clubhuis. Er is nu een keet beschikbaar van 15x6 m (5 geschakelde units). De staat is redelijk goed, het dak moet opgeknapt worden. Gewenste plaats: voor de Zaangolf. Hier zal overleg over gevoerd moeten worden met grondzaken van gemeente Zaanstad. De vergunningtermijn duurt 12 weken. De keet kan voorlopig staan op Saendelft op een terrein van v.d. Gracht. Behoefte: zwemmen niet, WP wel. Het wordt echt interessant als de wedstrijden vanuit de Zaangolf gespeeld worden. Vervolgonderzoek naar haalbaarheid door: Koen Heijne, Annelies de Haan-Nol, een zwem- en een triatlon lid en iemand van het DB. Een concept exploitatiebegroting wordt al door Koen uitgereikt. Het besluit zal voorgelegd worden aan een nieuwe ledenvergadering. De vergadering gaat akkoord met een investering t.b.v. het aanvragen van de vergunning. Dit omdat anders de realisatie teveel zou worden vertraagd. o Aandacht gevraagd voor de 1/8 triatlon op zondag 30 mei. Graag of meedoen of komen helpen. Jaarverslag secretaris Geen bijzonderheden Jaarverslag penningmeester De jaarrekening (balans en winst- en verliesrekening) worden in de jaarvergadering uitgedeeld en besproken. De stukken zijn op 15 maart 2011 goedgekeurd door Cor van Mer en Anton Willemsen. Jaarverslag AZVD

9 Jaarverslag zwemcommissie De zwemafdeling bestaat uit de zwemselectie met wedstrijdzwemmers en een recreatieve groep zwemmers die zich opmaken voor het wedstrijdzwemmen. De zwemafdeling is een afdeling met actieve, enthousiaste leden. Vaak ook weet de zwemafdeling meer dan één gezinslid enthousiast te maken voor de zwemsport: de achternamen van de zwemmers zijn dus niet bij toeval veelal gelijk. Tot eind van het seizoen 2009/2010 was Ron Kok de hoofdtrainer van de afdeling. Met alle begrip voor het feit dat de enorme inzet van Ron eindig was, is het voor de afdeling een gemis dat Ron is gestopt. De zwemmers missen tot op heden een hoofdtrainer. Het vinden van een hoofdtrainer is lastig. Gelukkig heeft een groep hulptrainers de trainingen voortgezet met veel enthousiasme en heel veel inzet. Sinds seizoen 2010/2011 bestaat de trainersstaf uit Leroy Meerhof, Teresa Punt, Ingrid van Schaik, Sander van Schaik, Quintin Trausel, Laura van der Veen en Sebastien van Zundert. Naast de trainersstaf zijn officials bij zwemwedstrijden, een aantal vrijwilligers en de zwemcommissie actief voor de zwemafdeling. De zwemafdeling wordt door een lid van de zwemcommissie vertegenwoordigd in het bestuur van de vereniging. Als onderdeel van een vereniging met een zwemafdeling, waterpolo-afdeling en triatlonafdeling, Vrij Recreatief Bewegen is de zwemafdeling uiteraard ook betrokken bij afdelingsoverstijgende, verenigingsbrede activiteiten. De zwemmers van AZVD waren ook in 2010 goed zichtbaar: tijdens wedstrijden wordt aan de kant de clubkleding (shirt en short en soms een trainingspak) gedragen en worden de spullen in de AZVD-tas opgeborgen. Op het moment dat een wedstrijd gestart moet worden met een duik in het zwembad hebben de meesten hun badmuts in clubkleuren en met AZVD-logo op. En bij de ploeg hangt zoveel mogelijk een grote vlag met het AZVD-logo. De informatieverstrekking aan de leden ging en gaat vooral via de tamtam op de tribune en, officiëler, via de druk bezochte en mooi vormgegeven website en via periodieke nieuwsbrieven. Trainingen De trainingen van de zwemafdeling werden en worden gehouden in zwembad Zaangolf in Koog aan de Zaan. De trainingen worden op maandag en donderdag druk bezocht, op dinsdag en zaterdag zouden de zwemcommissie en trainersstaf graag nog wat meer zwemmers in het water zien duiken. De zwemselectie heeft de mogelijkheid om 4 x per week te trainen. Het is een grote groep zwemmers, het is dan ook druk (maar wel gezellig) op de trainingsuren. De recreatieve groep bestaat uit (jonge) zwemmers die getraind worden om te gaan wedstrijdzwemmen en de trainingen zijn daarom vooral gericht op technieken van de slagen. De recreatieve groep heeft de mogelijkheid 2 x per week te trainen. Wedstrijden De wedstrijdzwemmers konden ook in 2010 het hele jaar door wedstrijden zwemmen: tijdens de competitie, limietwedstrijden, Speedo, Lange Afstand Circuit (LAC), de Driekamp, vele door verschillende verenigingen georganiseerde wedstrijden en, als hoogtepunt voor velen, tijdens het Bergbad Pokal Schwimmfest in Bückeburg (Duitsland). De snelste zwemmers kwalificeren zich zo nu en dan ook nog voor kring of landelijke wedstrijden. De competitie 2009/2010 werd afgesloten met een tweede plaats in de districtscompetitie eerste klasse: gedurende de gehele competitie maakte de ploeg kans op promotie, uiteindelijk werd dat doel, evenals in het seizoen 2008/2009, net niet gehaald. De competitie Jaarverslag AZVD

10 2010/2011 wordt dus weer in de districtscompetitie eerste klasse gezwommen. Aan de competitie 2010/2011 leveren de volgende zwemmers een bijdrage: Naomi Uitslager, Quintin Trausel, Paul van Mer, Ruben Fijn, Sander van Schaik, Alouette Bakker, Romy Willemsen, Laura van der Veen, Neve Buijs, Danique Sap, Quinty Veenman, Melissa Fijnenberg, Sheri Zwietering, Virginie van Zundert, Bradley Sap, Shai Datauker, Ingmar Bakker, Pascal Benjamins, Sam Bijl, Jade Broek, Jeroen Jongert, Ruben Sap, Nina Joosten, Kim van Soest, Ilona van Soest, Robin Veenman, Mandy Fijnenberg, Jeroen Vork, Sebastien van Zundert, Reinier Willemsen, Matthijs Bloem, Sjoerd Jongert, Nathalie Bakker, Maarten van der Veen, Ingrid Jongert, Merel Krijgsman en Frank Bouquet. De jongste zwemmers doen mee met Speedowedstrijden. Seizoen 2010/2011 doen aan deze wedstrijden mee: Merel Krijgsman, Frank Bouquet, Sjoerd Jongert, Danique Sap, Quinty Veenman, Pascal Benjamins, Maarten van der Veen, Isabel Punt, Bradley Sap, Ingmar Bakker, Shai Datauker, Neve Buijs, Virginie van Zundert en Sheri Zwietering. Deze jongste zwemmers laten tijdens de wedstrijden zien dat AZVD een goede (gouden) toekomst tegemoet gaat! Gedurende het seizoen wordt een aantal LAC-wedstrijden georganiseerd waarbij, in wisselslag en vrije slag, steeds langere afstanden gezwommen worden. Een aantal wedstrijdzwemmers doet mee aan de LAC en gezien de te zwemmen afstanden is dat een hele prestatie. Voor de recreatieve zwemmers die (nog) niet in de zwemselectie van de wedstrijdzwemmers zitten, wordt ieder seizoen een Drie- of Vierkamp georganiseerd. Met twee of drie andere verenigingen wordt een aantal wedstrijden voor deze zwemmers georganiseerd. De recreatieve zwemmers zijn: Emile Kruijt, Reindert Kuijt, Nick en Daan van Willis, Carlos Ruiz Ariza, Davey Rhebok, Menno Pietersen, Brian en Björn Janssens, Daan Swart, Gwyneth Ouweland, Maudy van Egdom. Dominick Dumont, Wouter Reurekas en Iris van t Veer. Naast bovenstaande wedstrijden worden de zwemmers uitgenodigd voor limietwedstrijden en andere, door individuele verenigingen georganiseerde wedstrijden. AZVD zorgt er voor bij die wedstrijden met een enthousiast team vertegenwoordigd te zijn. Aan het eind van ieder seizoen worden de PR-bekers uitgereikt aan degenen die de meeste Persoonlijk Records (PR s) hebben gehaald: aan het eind van seizoen 2009/2010 kregen Isabel Punt en Ingmar Bakker de PR-bekers voor de wedstrijdzwemmers. Merel Krijgsman en Frank Bouquet wonnen de PR-bekers voor de recreatieve zwemmers. Naast het halen van PR s is het halen van een Clubrecord een uitdaging voor de zwemmers: de Clubrecords worden nauwgezet bijgehouden. In 2010 zwommen Ingrid, Bradley, Neve, Quintin, Jeroen, Jade, Ingmar en Shannon individueel zo snel dat zij één of meerdere Clubrecords vestigden. Ook bij estafettes werden Clubrecords gezwommen. Jaarverslag AZVD

11 Activiteiten Naast de wedstrijden vindt de zwemafdeling ook nog tijd voor andere activiteiten: de zwemafdeling bestaat uit een hechte, sociale ploeg zwemmers die, soms met en soms zonder ouders regelmatig samen op pad zijn. Het jaar begint met de, inmiddels een traditie geworden, familie-estafette: de wedstrijdzwemmers vormen met familie en vrienden een team en strijden tegen de andere teams om de wisselbeker. Het seizoen wordt jaarlijks afgesloten met een eindfeest voor de zwemmers en hun familie. En eind van het jaar wordt Sinterklaas gevierd: voor de jonge zwemmers is er een Sinterklaastraining, de oudere zwemmers vieren Sinterklaas met (geweldig mooie) surprises en veel lol. Voor velen is het hoogtepunt van het seizoen, en wellicht de langste traditie binnen AZVD, de deelname aan het internationale zwemtoernooi in Bückeburg, Duitsland in juni. Op het mooie zwemcomplex, met 50-meter buitenbad van Startgemeinschaft Schwimmen Bückeburg kampeert de AZVD-ploeg een weekeinde en nemen de zwemmers, met veel enthousiasme, deel aan Das internationale 31. Bergbad-Pokal-Schwimmfest. De zwemcommissie, Willy Jongert, Annemarie Mijnsbergen, Petra Smith en Sandra Reek Koog aan de Zaan, maart 2011 Jaarverslag AZVD

12 Jaarverslag triatloncommissie Leden en Trainingen 1. Leden Het aantal triatlonleden maakt nog steeds een groei door. Langzaam maar gestaag zijn wij gegroeid naar een 65-tal leden. Als de groei aanhoudt dienen wij ons te realiseren dat er mogelijk grenzen aan de groei gesteld dienen te worden gezien de hoeveelheid beschikbaar badwater. Het aantal leden met een NTB licentie groeit eveneens gestaag. Wij tellen momenteel leden met licentie, welke ook zeer actief zijn op het gebied van wedstrijden. 2. Trainingen De in 2009 gestarte trainingsopzet is gedurende 2010 succesvol voortgezet, met helaas in de 2 e helft van het jaar aanzienlijk minder mankracht. Ron Kok, die de donderdagavond training verzorgde heeft zijn functie binnen AZVD neergelegd en Ruben van Duren die in combinatie met Anton Willemse en Cor van Mer maandagavond training gaf ook. Hierbij spreken wij onze dank uit voor de belangrijke bijdrage die Ruben geleverd heeft in de optimalisatie van zwemtraining binnen onze afdeling. Ondanks het gemis van deze 2 belangrijke krachten hebben wij ook in de tweede helft van het jaar een zeer goede opkomst van zwemliefhebbers op de trainingen gezien. Momenteel wordt op de maandagavond door Anton en Cor training gegeven, op de donderdag verzorgt Cor voor de verschillende banen specifieke trainingsschema s die in de banen opgeplakt worden. Er wordt dan zonder verdere begeleiding getraind. Op zaterdag wordt er door een kleine groep gedurende het eerste trainingsuur zonder begeleiding maar vrijwel altijd in gezelschap van Anton en Cor getraind en geeft Anton vervolgens het tweede uur training als vanouds. De trainingen worden zeer goed bezocht, nog steeds is de maandag favoriet, met soms 10 mensen per baan worden de grenzen bereikt. Een derde trainer zou, vooral voor de donderdagavond, zeer welkom zijn. Voor de huidige trainers zou een vorm van cursus of coaching wenselijk zijn, zij staan positief tegenover een vorm van kennisvergroting. In 2011 moet aan deze beide zaken gewerkt worden. Georganiseerde wedstrijden 1. Zwemlopen Zoals vanouds hebben we met veel inzet van Piet Jongert een aantal zwemlopen georganiseerd die een leuke afwisseling gevormd hebben op de normale training en waar de deelnemers veel plezier aan beleefd hebben. 2. Uurchallenge In maart hebben een tweetal stagairs m.b.v. o.a. Nico Krijgsman een uurchallenge georganiseerd waaraan zowel leden van geheel AZVD als liefhebbers van buiten hebben deelgenomen. Zeer succesvol evenement! Ook voor 2011 geagendeerd. Jaarverslag AZVD

13 3. Triatlon Voor de 3 e maal hebben wij een 1/8 triatlon georganiseerd. Met veel succes. Ook hier zit de groei er nog steeds in, 85 deelnemers deze keer. Dit evenement geeft ons bekendheid in de gehele streek en is klein genoeg om mensen kennis te laten maken met onze hobby. Het blijft net als voorgaande jaren moeilijk om voldoende vrijwilligers te krijgen. In 2011 hopen wij ons succes wederom te prolongeren. Communicatie met de leden 1. Website Wij danken Wicher van der Veen evenals vorig jaar voor zijn uitstekende services op het gebied van het onderhouden van de website en het plaatsen van nieuwsberichten en uitslagen. Al met al wordt de website, door bijdragen van diverse leden in combinatie met de commissie goed actueel gehouden. 2. Nieuwsbrief Gemiddeld eens per 2 maanden, tempo afhankelijk van nieuwsfeiten wordt een nieuwsbrief onder de leden verspreid. Dit is het belangrijkste communicatie middel. Essentieel hiervoor is de beschikking over adressen van onze leden en het onderhouden van het verzend bestand. De nieuwe ledenadministratie biedt hiervoor de benodigde mogelijkheden. Overig 1. Samenstelling commissie Na aftreden van Ruben van Duren is opvolging gevonden, Marco Abbink en Wouter Blokland zijn tot de commissie toegetreden. Daarmee zijn we met Arnold en Cor voldoende toegerust voor onze taken. De triatloncommissie: Marco Abbink Wouter Blokland Arnold Brinkman Cor van Mer Jaarverslag AZVD

14 Jaarverslag waterpolocommissie Het jaar 2010 is voor de waterpoloafdeling van AZVD een goed jaar geweest. Het is ons gelukt om de groep vrijwilligers uit te breiden naar meer dan 40 actieve leden en ouders. Hierdoor hebben we weer mooie doelstellingen kunnen bereiken en hebben we weer een grote groei in ledenaantallen kunnen realiseren. Resultaten in de competitie Zowel Dames 1, Heren 1 en Heren 2 hebben de competitie met een goede klassering afgerond waarbij Heren 2 dichtbij promoveren naar de 2 e klasse Kring aanzat. De 3 jeugdteams hadden verschillende resultaten in de competitie waarbij met name het < 15 jaar team een goede prestatie neerzette. Resultaat eerste helft seizoen De 4 seniorenteams staan aan het einde van de 1 e helft van het seizoen allemaal met een goede klassering in de competitie. AZVD is dit seizoen voor het eerst met een < 9 team in de competitie gestart en een 2 e < 13 team. Het < 15 team en de < 13 teams laten goede resultaten zien. Het < 11 en < 9 team hebben een pittige start in de competitie maar laten steeds meer vooruitgang zien. Naast de resultaten in de competitie hebben een aantal jeugdleden voor het eerst ook deelgenomen aan de WOC-trainingen (Waterpolo Opleidings Centrum van Noord-Holland). Een aantal zijn geselecteerd voor de WOC-teams en 1 jeugdlid heeft zelfs een uitnodiging voor een training van jong-oranje mogen ontvangen. Aktiviteiten In 2010 zijn weer een flink aantal activiteiten georganiseerd: nieuwjaarswandeling, schoolwaterpolotoernooi, ouderavond, eindeseizoenfeest, waterpolodiplomazwemmen en het eindejaarstoernooi. Daarnaast hebben de leden aan diverse toernooien deelgenomen in Den Helder, Ter Apel en Ouderkerk a/d Amstel en genoten van het Sinterklaasfeest. In 2010 zijn we gestart met de introductie van de pupil van de maand; deze mag een wedstrijd van dames 1 of heren 1 van dichtbij meemaken. Inmiddels zijn alle waterpololeden voorzien van een sporttas en lopen vele waterpololeden met de door een waterpolodame ontworpen waterpolozwemkledinglijn. Door deelname aan de DEEN sponsoractie hebben we o.a. nieuwe waterpoloballen kunnen aanschaffen. Trainingsuren Door de groei van met name jeugdleden moest voor het seizoen geschoven worden met de indeling van de trainingsuren. Uitgangspunt daarbij was om ieder team 3 trainingen per week te kunnen aanbieden; dit bleek nog een flinke klus. De samenwerking met de Ham is gecontinueerd waardoor op maandag en donderdag gezamenlijk door de heren getraind kan worden en AZVD op donderdag het zwembad de Watering 0,45 uur eerder beschikbaar heeft. Opleidingen In 2010 is veel aandacht besteed aan het opleiden van leden en ouders. Jaarverslag AZVD

15 De introductie van de spelregelkennislijn voor de jeugdleden vergroot de kennis die gebruikt kan worden voor het begrijpen van de regels tijdens wedstrijden. Daarnaast hebben Sabine Slot-Reinders en Kim de Jong ook de opleiding van verenigingscheidsrechters actief opgepakt; deze activiteit is in 2010 van de Kring naar de clubs verschoven. Door het volgen van een W-Official cursus is de groep W-Officials is uitgebreid met 4 nieuwe leden/ouders. Door de introductie van de waterpolokaarten en diploma s en trainingsschema s is verdieping aan het jeugdopleidingsplan gegeven. Daarnaast wordt inhoudelijk gewerkt aan het verbeteren van het opleidingsplan met ondersteuning van Piet Koning. In december zijn 3 trainers gestart met de KNZB-opleiding Trainer Waterpolo niveau 2. Ledengroei In 2010 hebben we door ledengroei 2 mijlpalen gehaald. Nadat we in 2009 de uitdaging aangingen van het bestuur om naar 92 waterpololeden te groeien, werd deze in het voorjaar van 2010 bereikt. Hierdoor konden we het seizoen starten met 5 jeugdteams (t.o.v. 3 jeugdteams in het seizoen ) en 4 senioren teams. In november werd het 100 ste waterpololid gevierd. Zaangolf wedstrijdbad? Door het ontstaan van badwatertekort voor onze waterpolowedstrijden zijn in 2010 vele gesprekken met SZZ en gemeente Zaanstad geweest met de wens om Zaangolf als wedstrijdbad te krijgen. Dit proces vraagt veel tijd en is in 2010 nog niet afgerond. Helaas betekende dit wel dat in december de Kringcoordinator besloten heeft om een aantal wedstrijden in de 2 e helft te plannen op zondagen en in de Slag I (naast de wedstrijden in de Watering). Waterpolocommissie: Werner van der Elst heeft na vele jaren commissiewerk besloten om te stoppen met zijn inzet voor oa het opstellen van de juryroosters. De waterpolocommissie heeft in 2010 versterking gekregen van Robert Kelatow die de taken van Werner heeft opgepakt. De leden zijn: Maarten de Haan Annelies de Haan-Nol Kim de Jong Willem Kerkhoven Debby Morianner Irma Geestman Yvette Dresselhuizen Robert Kelatow Jaarverslag AZVD

16 Bestuursleden AZVD Voorzitter DB Marten Mosch Penningmeester DB Frank Punt Sabine Slot-Reinders Secretaris DB Nico Krijgsman Zwemcommissie AB Sandra Reek Polocommissie AB Maarten de Haan Ronald Pirovano Triatloncommissie AB Ruben van Duren Cor van Mer VRB AB Carla van Enkhuizen De ledenadministratie werd in de loop van 2010 overgedragen van Eveline van de Starre naar Bea van t Veer. Jaarverslag AZVD

Ledenvergadering 2013 Jaarverslag 2012

Ledenvergadering 2013 Jaarverslag 2012 Ledenvergadering 2013 Jaarverslag 2012 AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 22-04-2013 tijd: 20.30 22.00 uur plaats: kantine KZ te Koog aan de Zaan. Onderwerp 01. Opening 02. Mededelingen 03. Ingekomen

Nadere informatie

Uitvoering van NDD-Beleidsplan 2012-2017 JAARPLAN AFDELING. Wedstrijdzwemmen WEDSTRIJDZWEMMEN WATERPOLO TRIATLON TRIM & RECREATIE BASISZWEMMEN

Uitvoering van NDD-Beleidsplan 2012-2017 JAARPLAN AFDELING. Wedstrijdzwemmen WEDSTRIJDZWEMMEN WATERPOLO TRIATLON TRIM & RECREATIE BASISZWEMMEN JAARPLAN AFDELING Wedstrijdzwemmen WEDSTRIJDZWEMMEN WATERPOLO TRIATLON TRIM & RECREATIE BASISZWEMMEN 1 AFDELING: Wedstrijd zwemmen STELLER: Ed Laar DATUM: 01-09-2013 INLEIDING De Omnizwemvereniging Nieuwe

Nadere informatie

Nieuwsbrief AZVD Okt 2015

Nieuwsbrief AZVD Okt 2015 Nieuwsbrief AZVD Okt 2015 Wedstrijdzwemmen Waterpolo Triatlon Vrij Recreatief Bewegen Van de bestuurstafel, Gelukkig kunnen we melden dat het dagelijks bestuur van AZVD weer op volle sterkte is. Mignon

Nadere informatie

AZVD Beleidsplan triatlon 2010-2013

AZVD Beleidsplan triatlon 2010-2013 AZVD Beleidsplan triatlon 2010-2013 Beleidsplan Triatlon 2010 2013 Triatlon commissie 1 Versiebeheer Status Versie Datum Door Reden Concept 01 1-11-2009 Ruben Concept Eindversie 02 9-11-2009 Ruben Commentaar

Nadere informatie

Zaans Sprint Kampioenschap 2011 Zaandam, Programmanr. 1 Dames, 50m vlinderslag Senioren Open :00 Resultaten

Zaans Sprint Kampioenschap 2011 Zaandam, Programmanr. 1 Dames, 50m vlinderslag Senioren Open :00 Resultaten Programmanr. 1 Dames, 50m vlinderslag Senioren Open 11-9-2011-13:00 Resultaten Junioren 1 1. Hannah Bervoets Zaanstad (SG) 40.22 0000726 39.33 2. Melissa Vallinga Zaanstad (SG) 38.54 0001676 40.50 3. Melissa

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 20 April 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 19 leden en 4 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, Middels de korte nieuwsflitsen willen wij als bestuur jullie regelmatig op de hoogte brengen van wat er speelt in onze vereniging. Belangrijke en soms ook minder belangrijke, maar

Nadere informatie

Ook het klaverjassen is weer van start gegaan in het clubhuis. Kijk voor de stand op onze website.

Ook het klaverjassen is weer van start gegaan in het clubhuis. Kijk voor de stand op onze website. Nieuwsbrief ZV De Zaan, oktober/november 2016 (seizoen 2016-2017) Klaverjassen Klaverjassen in het clubhuis Ook het klaverjassen is weer van start gegaan in het clubhuis. Kijk voor de stand op onze website.

Nadere informatie

Jaarvergadering 17 november 2014

Jaarvergadering 17 november 2014 Z.O.N./Sport & Spel Heerlen Jaarvergadering 17 november 2014 Periode: september 2013 - augustus 2014 Agenda Jaarvergadering 2014-2015 Secretariaat algemeen Leszwemmen en snorkelen Onderwaterhockey Waterpolo

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

ZV de Bron Nieuws. Wilt u helpen om het clubhuis open te houden? Laat het ons weten! (secretariaat@zvdebron.nl)

ZV de Bron Nieuws. Wilt u helpen om het clubhuis open te houden? Laat het ons weten! (secretariaat@zvdebron.nl) ZV de Bron Nieuws Nieuw seizoen Een nieuw seizoen is aangebroken, en het was tijd voor een nieuw logo. De tand des tijds had er aardig aan zitten knagen. Na verschillende creatieve concepten is het gelukt

Nadere informatie

Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!!

Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!! Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!! Hallo allemaal, het is weer tijd voor een nieuwsbrief! We zitten alweer in maart en zijn we in de tweede periode van dit seizoen

Nadere informatie

02 Jaarverslag over 2012 van de Secretaris

02 Jaarverslag over 2012 van de Secretaris A. Bestuurssamenstelling Voorzitter Jeff Winters. Secretaris Monique van Elburg-Witteman. 1 e Penningmeester Daniël Plijter. Bestuurslid Rimmy Hulshof. 2 e Penningmeester/2 e secretaris Sandra Plijter-Nagtegaal.

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING. 10 oktober 2014

ALGEMENE LEDENVERGADERING. 10 oktober 2014 ALGEMENE LEDENVERGADERING 10 oktober 2014 Agenda ALV 2014 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Goedkeuring notulen van de ALV van 24 mei 2013. 4. Bestuur 5. Presentatie jaarverslag van het

Nadere informatie

Winterswijkse Watersport Vereniging

Winterswijkse Watersport Vereniging Huishoudelijk reglement Artikel 1: Algemeen Dit huishoudelijke reglement bevat een nadere uitwerking van de bepalingen gesteld in de statuten van WWV en mag geen bepalingen bevatten die met deze statuten

Nadere informatie

Redactie / aanmelden / corrigeren e-mailadressen: secretariszc@gzcdonk.nl

Redactie / aanmelden / corrigeren e-mailadressen: secretariszc@gzcdonk.nl . Wedstrijdzwemmen November Redactie / aanmelden / corrigeren e-mailadressen: secretariszc@gzcdonk.nl 06-11-2012 Beste zwemmers, ouders, trainers en kaderleden, Het begin van het seizoen zit er weer op

Nadere informatie

Zaans Sprintkampioenschap 2007 zondag 6 mei :00

Zaans Sprintkampioenschap 2007 zondag 6 mei :00 Bladzijde 1 Zaans Sprintkampioenschap 2007 zondag 6 mei 2007-13:00 Nr. 1 50m vlinderslag Dames Dames Senioren Open 1. Zwaan Melissa 91 SG Zaanstad 30.26 2. Boer de Shelley 93 SG Zaanstad 31.99 3. Kok Evelien

Nadere informatie

Joshua Verkuil 50 rugslag 39.53 100 rugslag 1:23.56 50 vlinderslag 33.61 200 wisselslag 2:50.94 PR

Joshua Verkuil 50 rugslag 39.53 100 rugslag 1:23.56 50 vlinderslag 33.61 200 wisselslag 2:50.94 PR Limietwedstrijd Dordrecht 50 vrije slag 33.17 50 vlinderslag 38.77. 200 wisselslag 2:49.57 50 vrije slag 32.19 100 vrije slag 1:07.99 PR 50 rugslag 41.77 PR 100 rugslag 1:27.93 PR 200 rugslag 2:55.53 PR

Nadere informatie

Handleiding wedstrijdzwemmen ZV De Watervogels

Handleiding wedstrijdzwemmen ZV De Watervogels Handleiding wedstrijdzwemmen ZV De Watervogels September 2012 1 Voorwoord Beste zwemmer/ouder, Je bent al enige tijd lid van zwemvereniging de Watervogels en je hebt aangegeven dat je wedstrijden wilt

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Jaarverslag Sportvereniging OKK 2009 Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Het bestuur van Sportvereniging OKK te Nieuwkoop nodigt alle leden van de vereniging uit tot het bijwonen van de jaarvergadering

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt.

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt. Notulen ledenvergadering WIJHKO 28 mei 2015 Aanwezig: 35 leden inclusief bestuur. Afwezig: Henny vanuit het bestuur en een aantal leden. Opening Moniek opent de vergadering Notulen vorige vergadering Geen

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

Appoldro 24 januari 2012

Appoldro 24 januari 2012 Appoldro 24 januari 2012 agenda opening mededelingen terugblik op vorig seizoen stand van zaken commissies / vooruitblik financiën wijziging statuten rondvraag sluiting terugblik sportief districts/regiocompetitie

Nadere informatie

Play offs. Schipholfonds. Dames starten vrijdag met play offs. Alle stemmers bedankt!

Play offs. Schipholfonds. Dames starten vrijdag met play offs. Alle stemmers bedankt! Nieuwsbrief ZV De Zaan, 11 mei 2016 (nummer 20, seizoen 2015-2016) Play offs Dames starten vrijdag met play offs Dit weekend gaan de play offs van start. De senioren bijten de spits af en spelen vrijdag

Nadere informatie

Afwezig met melding: Gert-Jan van der Knaap, Saskia Brinkman, Erik van de Ree, Jacques Tettelaar.

Afwezig met melding: Gert-Jan van der Knaap, Saskia Brinkman, Erik van de Ree, Jacques Tettelaar. Algemene ledenvergadering De Duck Woensdag 6 april 2011 Basisschool Anker. Aanwezig: Walter Oranje (Voorzitter) Pascal Kleinjan, Marius Meijer, Remco Noordermeer, Joke Hoek, Casper Schilder, Chris Verhoef

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Wij gaan voor een goede, sterke zwemvereniging op Zuid!

Wij gaan voor een goede, sterke zwemvereniging op Zuid! Samen in de nieuwe vereniging springen hopen we te realiseren op 1 januari 2016. Al de stukjes hopen we dan passend te hebben. Spannend en uitdagend! Een proces waar we steeds proberen beide verenigingen

Nadere informatie

AGENDA Pauze (15 minuten) 9. Diverse onderwerpen 10.Rondvraag 11.Sluiting

AGENDA Pauze (15 minuten) 9. Diverse onderwerpen 10.Rondvraag 11.Sluiting FILMPJE! Filmpje WFLWR! AGENDA-1 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Notulen ALV 25 november 2015 4. Acties en toezeggingen uit ALV 5. Financieel verslag over 2015 6. Vaststelling beleidsplan

Nadere informatie

Hoera, mijn kind kiest voor wedstrijdzwemmen!!

Hoera, mijn kind kiest voor wedstrijdzwemmen!! Hoera, mijn kind kiest voor wedstrijdzwemmen!! Onderwerpen Trainingstijden Wanneer wedstrijden zwemmen? Indeling op leeftijd & afstanden Soorten wedstrijden Uitgangspunten circuits Aanschrijving & afmelding

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering Algemene Leden Vergadering Verslagjaar 2010 Dinsdag 22 maart 2011 Glanerbrook Geleen oktober 4, 2011 slide 0 Agenda 1. Opening en welkom 2. Binnengekomen stukken en mededelingen 3. Notulen Algemene Leden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Handleiding wedstrijdzwemmen ZV De Watervogels

Handleiding wedstrijdzwemmen ZV De Watervogels Handleiding wedstrijdzwemmen ZV De Watervogels Juli 2013 1 Voorwoord Beste zwemmer/ouder, Je bent al enige tijd lid van zwemvereniging de Watervogels en je hebt aangegeven dat je wedstrijden wilt gaan

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013 Afwezig met Kennisgeving: Yolanda Leunk, Linda van den Broek, Dorinda Veenstra, Joke Ruysink, Marina Baars Aanwezig: 24 leden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. WVZ Wedstrijdzwemmen. 1. Verslag EMK Wedstrijdsecretariaat Marian Immerzeel

NIEUWSBRIEF. WVZ Wedstrijdzwemmen. 1. Verslag EMK Wedstrijdsecretariaat Marian Immerzeel WVZ Wedstrijdzwemmen Wedstrijdsecretariaat Marian Immerzeel secretaris.wedstrijdzwemmen@wvz.nl DATUM: september 2013 NIEUWSBRIEF Beste zwemmers, vrijwilligers, ouders en supporters, Het seizoen weer gestart,

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures.

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures. In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures 1 Voorwoord: Hier is al weer de derde nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018.

Nadere informatie

Visie. Waterpolo Z & PC Nunspeet

Visie. Waterpolo Z & PC Nunspeet Visie Waterpolo Z & PC Nunspeet Inhoud Inleiding...3 De Waterpolo Commissie...3 Trainers en Coaches...4 Missie en Visie...5 Scheidsrechters en W officials...5,6 Trainingen en Teams...6,7,8 Inleiding De

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Geraniumactie. RABO Fietssponsortocht. Uitgave: April 2014.

Nieuwsbrief. Geraniumactie. RABO Fietssponsortocht. Uitgave: April 2014. Nieuwsbrief Uitgave: April 2014. We doen het als vereniging over de hele breedte goed en daar kunnen we best trots op zijn. Maar dat succes komt niet zomaar; daarvoor hebben mensen zich ingespannen. Tijdens

Nadere informatie

Batavia Swim. geworden bij Batavia Swim. Door ontwikkeling of door ouder worden kan het wel zijn dat je kind naar een andere groep gaat.

Batavia Swim. geworden bij Batavia Swim. Door ontwikkeling of door ouder worden kan het wel zijn dat je kind naar een andere groep gaat. Vraag Waarom is er een nieuwe zwemvereniging opgericht Bestuurlijke verschillen van inzicht over de technische zaken van wedstrijdzwemmen (trainingen en wedstrijden) en de inbedding van wedstrijdzwemmen

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING ESZET 2011

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING ESZET 2011 Notulen Algemene Ledenvergadering 2011 van Swalmense Zwem- en Poloclub Eszet, gehouden op 16 maart 2012 in de Brede Maatschappelijke Voorziening De Robijn. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING ESZET 2011

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Website ZV De Zaan. Nieuwe website online! Nieuwsbrief ZV De Zaan, 21 april 2016 (nummer 19, seizoen 2015-2016)

Website ZV De Zaan. Nieuwe website online! Nieuwsbrief ZV De Zaan, 21 april 2016 (nummer 19, seizoen 2015-2016) Nieuwsbrief ZV De Zaan, 21 april 2016 (nummer 19, seizoen 2015-2016) Website ZV De Zaan Nieuwe website online! Sommige hebben het misschien van de week al gezien, maar sinds een paar dagen is onze nieuwe

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS Hallo allemaal, Voor sommigen is de vakantie al begonnen en voor anderen is het bijna vakantie. Afgelopen vrijdagavond was de officiële laatste training van NOVA en was er een

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013 NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013 2013 BV Ogel Pagina 1 AGENDA ALV 2013 UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN BV OGEL OP WOENSDAG 9 OKTOBER 2013 20:00 UUR in Sporthal Slangenbeek,

Nadere informatie

plek notulen niet bekend bij leden, beter aangeven volgende keer

plek notulen niet bekend bij leden, beter aangeven volgende keer ALV notulen 19-04-2017 Notulist Joris Kaaks Start: 20.15 Baan 7 de Lockhorst 1. opening 2. vaststelling notulen plek notulen niet bekend bij leden, beter aangeven volgende keer 3. mededelingen Afscheid

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ZV DE GOOYE APRIL 2015

NIEUWSBRIEF ZV DE GOOYE APRIL 2015 NIEUWSBRIEF ZV DE GOOYE APRIL 2015 Het zwemseizoen loopt al bijna weer op zijn einde. Met het maken van deze nieuwsbrief staan er nog enkele wedstrijden voor de deur, maar gelukkig ook nog tal van activiteiten!

Nadere informatie

Met deze eerste nieuwsbrief van het seizoen 2014 2015 willen we de volgende zaken onder de aandacht brengen:

Met deze eerste nieuwsbrief van het seizoen 2014 2015 willen we de volgende zaken onder de aandacht brengen: Beste zwemmers, ouders, vrijwilligers en supporters, Oktober 2014 Met deze eerste nieuwsbrief van het seizoen 2014 2015 willen we de volgende zaken onder de aandacht brengen: 1. Samenwerking WVZ met Together

Nadere informatie

Jaarverslag badminton seizoen

Jaarverslag badminton seizoen Jaarverslag badminton seizoen 2016-2017 BESTUUR Dit seizoen bestond het bestuur uit de volgende leden: Henk Zonnenberg : voorzitter Patrick de Jong : secretaris Frans Verschuren : penningmeester / ledenadministratie

Nadere informatie

Nieuwsbrief zwemvereniging Becha

Nieuwsbrief zwemvereniging Becha NUMMER 6 Nieuwsbrief zwemvereniging Becha Augustus 2013 6 e editie Woordje van de voorzitter. In dit nummer 1 Woordje van de voorzitter 2 Nieuwe hoofd trainer 3 Even voorstellen Carla Notermans 4 De laatste

Nadere informatie

Jaarverslag Technische Commissie (TC) seizoen

Jaarverslag Technische Commissie (TC) seizoen Jaarverslag Technische Commissie (TC) seizoen 2015 2016. De samenstelling: De TC heeft het afgelopen seizoen uit de volgende leden bestaan: Niesko Veenker : Dames afdeling Koos van Delden: Jeugd en CMV.

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Statutair doel Deltasteur

Statutair doel Deltasteur Statutair doel Deltasteur De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van de zwemsport, in de ruimste zin, te bevorderen en meer algemeen te maken. De verschillende recreatieve afdelingen Sterrenplan

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Trim- en Trainingsgroep Weesp vrijdag 30 maart 2012

Verslag Algemene Ledenvergadering Trim- en Trainingsgroep Weesp vrijdag 30 maart 2012 Verslag Algemene Ledenvergadering Trim- en Trainingsgroep Weesp vrijdag 30 maart 2012 Aanwezig: Peter Daniëls, Alice Elbertse, William Elegeert, Bert Gentenaar, Gunter Lok, Carla Schenk, Angelique van

Nadere informatie

FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR

FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR Penningmeester Technische Commissie (TC) Activiteiten Commissie (AC) Commissie Communicatie & Publiciteit (CC&P) Algemene Zaken (AZ) TECHNISCHE COMMISSIE (TC)

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

Blue Arrows - ALV 23 juni 2010

Blue Arrows - ALV 23 juni 2010 Blue Arrows - ALV 23 juni 2010 AGENDA 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Vaststelling notulen ALV 20 april 2010 4. Bezetting en vacatures cies & bestuur 2010-2011 5. Begroting & contributies

Nadere informatie

2 - VERKRIJGING EN BEEINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP

2 - VERKRIJGING EN BEEINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP Artikel 1- NAAM EN ZETEL 1. De vereniging draagt statutair de naam Assendelftse Zwem Vereniging Dolphijn en gebruikt als naam de afkorting AZVD. 2. Zij heeft haar zetel in Zaanstad. 3. AZVD is een vereniging

Nadere informatie

Deze notulen worden enkel per verzonden

Deze notulen worden enkel per  verzonden Aan: - Leden van de algemene Ledenvergadering (Groepsraad) van Scouting van Maasdijk: leden groepsbestuur praktijkbegeleider leidinggevenden speleenheden afgevaardigde jongerentak wettelijke vertegenwoordiger

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering 24 juni 2014 verkorte webversie d.d. 15714

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering 24 juni 2014 verkorte webversie d.d. 15714 Rijswijksche Hockey Club Algemene Ledenvergadering 24 juni 2014 verkorte webversie d.d. 15714 1 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Uitreiking JIC bokaal, SIC bokaal 4. Notulen van

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering AV Start 78. Donderdag 25 maart 2010

Algemene Ledenvergadering AV Start 78. Donderdag 25 maart 2010 Algemene Ledenvergadering AV Start 78 Donderdag 25 maart 2010 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Verslag algemene ledenvergadering 2009 4. Uitreiking prestatiebekers --- run for

Nadere informatie

NDD- Technisch Beleidsplan 2012-2017 JAARPLAN AFDELING WEDSTRIJDZWEMMEN WATERPOLO TRIATLON TRIM & RECREATIE BASISZWEMMEN.

NDD- Technisch Beleidsplan 2012-2017 JAARPLAN AFDELING WEDSTRIJDZWEMMEN WATERPOLO TRIATLON TRIM & RECREATIE BASISZWEMMEN. JAARPLAN AFDELING WEDSTRIJDZWEMMEN WATERPOLO TRIATLON TRIM & RECREATIE BASISZWEMMEN 1 AFDELING: Waterpolo SEIZOEN: 2015-2016 OPSTELLER: Ramon Eltink DATUM: 10 juni 2015 SAMENSTELLING COMMISSIE Naam Functie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 GYMNASTIEK VERENIGING SPORTUNA

JAARVERSLAG 2013 GYMNASTIEK VERENIGING SPORTUNA JAARVERSLAG 2013 GYMNASTIEK VERENIGING SPORTUNA 17 April 2014 Inhoudsopgave Inleiding Secretariaat o Lesaanbod o Wedstrijden & Evenementen o Huisvesting o Vooruitblik 2014 Technische Commissie o Kaderleden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Doel van de vereniging: Het doel van de vereniging is om eenieder die dat wil, deel te laten nemen aan fietstoertochten in groepsverband in de omgeving van Putte en daarbuiten,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MEI. Seizoen VOLGEND SEZIOEN:

NIEUWSBRIEF MEI. Seizoen VOLGEND SEZIOEN: NIEUWSBRIEF MEI Seizoen 2014-2015 BELANGRIJK!!!!!!! Hallo allemaal, lees de nieuwsbrief goed door, want er zijn veel uitvaldagen i.v.m. verhuur Page en feestdagen. VOLGEND SEZIOEN: Nog 2 maanden trainen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. WVZ Wedstrijdzwemmen. Versterking van de zwemcommissie. Wedstrijdsecretariaat Marian Immerzeel secretaris.wedstrijdzwemmen@wvz.

NIEUWSBRIEF. WVZ Wedstrijdzwemmen. Versterking van de zwemcommissie. Wedstrijdsecretariaat Marian Immerzeel secretaris.wedstrijdzwemmen@wvz. WVZ Wedstrijdzwemmen Wedstrijdsecretariaat Marian Immerzeel secretaris.wedstrijdzwemmen@wvz.nl NIEUWSBRIEF DATUM: mei 2014 Beste zwemmers, vrijwilligers, ouders en supporters, Met deze nieuwsbrief van

Nadere informatie

BadmintonClub Dwingeloo. Jaarverslag Seizoen

BadmintonClub Dwingeloo. Jaarverslag Seizoen BadmintonClub Dwingeloo Jaarverslag Seizoen 2015 2016 1 Badminton Vereniging Dwingeloo is opgericht in 1980. Op dit moment zijn we een vereniging die de badmintonsport hoofdzakelijk recreatief beoefend.

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Opening Algemene ledenvergadering op 11 juni 2013 bij Dekker Glascultures. Afwezig met afbericht: Patricia, Mariska, Willeke, Henry, Minko, Sharon, Sam en Henk.

Nadere informatie

Offener Internationaler Stadtwerke- Cup 15 Hamm (D)

Offener Internationaler Stadtwerke- Cup 15 Hamm (D) NIEUWSBRIEF SEPTEMBER Seizoen 2015-2016 Hallo allemaal! De eerste weken zitten er weer op en alles draait weer alsof het nooit vakantie is geweest! Iedereen is lekker uitgerust in de vakantie en we kunnen

Nadere informatie

Zwemvereniging De Columbiaan Voorhout

Zwemvereniging De Columbiaan Voorhout Zwemvereniging De Columbiaan Voorhout www.columbiaan.nl A-, B- en C- diploma s Zwemvaardigheidsdiploma s Wedstrijdzwemmen Volwassenenzwemmen INFORMATIEBOEKJE Geachte lezer, Van harte welkom bij de Zwemvereniging

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Nummer Toegang: 383 Inventaris van het archief van de Delftse zwemvereniging,

Nummer Toegang: 383 Inventaris van het archief van de Delftse zwemvereniging, Nummer Toegang: 383 Inventaris van het archief van de Delftse zwemvereniging, 1923-2002 Archief Delft 383 Delftse Zwemvereniging 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5

Nadere informatie

Heb je vragen dan kun je altijd één van bovenstaande contactpersonen mailen of aanspreken.

Heb je vragen dan kun je altijd één van bovenstaande contactpersonen mailen of aanspreken. Leuk dat je lid bent geworden van TiVoC. Het bestuur heet je van harte welkom en we wensen je een leuke, sportieve tijd bij deze volleybalvereniging! We hopen dat je je snel thuis zult voelen. Daarom is

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT Z&PC NUNSPEET

VISIEDOCUMENT Z&PC NUNSPEET VISIEDOCUMENT Z&PC NUNSPEET Visie Z&PC Nunspeet 2015 1 INHOUDSOPGAVE: 1. Missie en visie: 1.1 Statutair doel; 1.2 Missie en visie. 2. Organisatie: 2.1 Facilitaire doelstellingen; 2.2 Financiële doelstellingen;

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Noord- Scharwoude, 26 november 2014 Verslag/notulen 1 Opening Voorzitter opent de vergadering en meldt de personen die zich hebben afgemeld.

Nadere informatie

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen.

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen. Informatie voor de ouders van onze jeugdleden. Allereerst willen wij jullie van harte welkom heten bij onze vereniging. D.m.v. dit informatie bulletin willen wij jullie alvast een beetje wegwijs maken

Nadere informatie

HZC de Robben. Beleidsplan 2016 2020

HZC de Robben. Beleidsplan 2016 2020 HZC de Robben Beleidsplan 2016 2020 Vastgesteld door het bestuur van HZC de Robben te Hilversum, 16 november 2015 1 Inhoudsopgave Inhoud 1. Bestuur, algemeen en ondersteunende activiteiten... 3 2. Waterpolo...

Nadere informatie

-Penningmeester en beheren wachtlijst Boerhaave: Annelies Mosterd-Luttikhuizen

-Penningmeester en beheren wachtlijst Boerhaave: Annelies Mosterd-Luttikhuizen Jaarverslag 2015 leszwemmen Werkgroep Fred Kuipers heeft de werkgroep verlaten. We hebben 1 nieuw lid mogen verwelkomen: Kitty Ungureanu. De taken zijn dit jaar als volgt verdeeld geweest: -Voorzitter:

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 18 Mei 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 15 leden en 5 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

Bossche ZwemVereniging

Bossche ZwemVereniging Bossche ZwemVereniging Februari 2015 Heb jij een nieuwtje voor de nieuwsbrief mail hem naar secretariaat@bzv.nl en wie weet staat hij volgende maand in deze nieuws brief. Onze nieuwsbrief Onze nieuwsbrief

Nadere informatie

Verslag Algemene ledenvergadering

Verslag Algemene ledenvergadering Verslag Algemene ledenvergadering Datum: 16-11-2012 Aanwezig: Ton Brok, Paula van Dijke, Ramona Ronckers, Marcel Dieteren, Michiel van Gestel, Wil Janssen, Jacqueline Konings, Cor Ritzen, Johan Pommelet,

Nadere informatie

Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours

Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours 2015-2016 We kunnen terug kijken op een zeer enerverend seizoen, met verschillende activiteiten en mooie resultaten. Dit zowel sportief gezien, maar zeker als club.

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

In deze eerste nieuwsbrief vele onderwerpen, leuk en informatief!

In deze eerste nieuwsbrief vele onderwerpen, leuk en informatief! Ouderkerk aan de Amstel, 18 september 2015 Nieuwsbrief 1, seizoen 2015-2016 Beste ouders/verzorgers en overige leden, We zijn weer begonnen! In deze eerste nieuwsbrief vele onderwerpen, leuk en informatief!

Nadere informatie

De wedstrijd wordt gesponsord door Martinez Chocolade.

De wedstrijd wordt gesponsord door Martinez Chocolade. De Martinez Cup was de laatste jaren dé afsluiting voor de Nederlandse senioren zwemmers van het korte baan seizoen. Ook in 2016 organiseert De Dolfijn deze wedstrijd gelardeerd met overheerlijke Martinez

Nadere informatie

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken Aanwezig: 43 leden. Notulen 79 ste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Scheidsrechtersvereniging, 13 april 2015 Genodigden: VCN, COVS Oost, Servicegebied Midden en zustervereniging COVS Winterswijk e.o.

Nadere informatie

De wedstrijd wordt gesponsord door Martinez Chocolade.

De wedstrijd wordt gesponsord door Martinez Chocolade. De Dolfijn organiseert op 19 en 20 december a.s. de Martinez Cup. Deze wedstrijd biedt met name de Nederlandse jeugd- en senioren zwemmers de mogelijkheid om zich aan het eind van het jaar nog eenmaal

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 Nieuwsbrief 1 - Januari 2015 In dit nummer: Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 TOZ van Mun Advies Open Dubbeltoernooi Nieuwe trainingscyclus voorjaar 2015! Tennis Op Proef voor jeugd bij

Nadere informatie

Een Fantastische Teamsport voor de Jeugd

Een Fantastische Teamsport voor de Jeugd Een Fantastische Teamsport voor de Jeugd Als jij voetbal ook geweldig vindt, dan kun je al vanaf 4 jaar bij onze mini-f spelen en dat is gratis. De contributie voor de hele jeugd is door sponsoring zo

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Hengelsportvereniging Ons Genoegen Gemert Gemert 16 oktober 2015 Slide 2 1. Opening Slide 3 2. Notulen: Algemene ledenvergadering 06 maart 2015 Notulen algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Uitnodiging Speciale Ledenvergadering

Uitnodiging Speciale Ledenvergadering Uitnodiging Speciale Ledenvergadering Woensdag 19 november 2014 19:30 uur Locatie: PWA Sporthal in het sportcafé Speciale Ledenvergadring BC Epe Pagina 1 Uitnodiging belangrijke speciale ledenvergadering

Nadere informatie