NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR"

Transcriptie

1 NIEUWSBULLETIN website: NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 14, nr. 4 DATUM: 19 december 2013

2 Algemeen directeur Samenwerking in het Asser onderwijs - een kerstgedachte Met de komst van passend Onderwijs komend schooljaar zijn de verschillende onderwijsbesturen binnen onze gemeente bij elkaar in één samenwerkingsverband terecht gekomen. Doordat we elkaar daar regelmatig tegenkomen en samen gaan werken op het gebied van de extra ondersteuning groeit ook wederzijdse betrokkenheid en begrip. Dit leidt onder meer tot een gezamenlijk werkbezoek van directies en staf van Plateau en COG-Drenthe komend jaar. Op een aantal terreinen was de samenwerking al eerder zichtbaar: in de Brede School Assen, bij het gezamenlijk overleg over de onderwijshuisvesting en zelfs fysiek in een aantal Multifunctionele Accommodaties (MFA s) waarin scholen van verschillende denominaties onder één dak bijeen zijn gebracht. Ook in het Voortgezet Onderwijs (VO) is een dergelijke tendens te zien: op verzoek van Plateau gaan de VO-scholen in overleg om gezamenlijk voorlichting te gaan geven over de overstap van PO naar VO. Na tweehonderd jaar schoolstrijd lijkt Passend Onderwijs misschien de impuls om de overeenkomsten belangrijker te laten wegen dan de verschillen. Een ontwikkeling in de goede richting, want uiteindelijk heeft iedere onderwijsinstelling toch hetzelfde belang: goed onderwijs voor de leerlingen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. Een mooie gedachte om de kerstdagen mee in te gaan. Fijne kerstvakantie, rust lekker uit en tot in het nieuwe jaar! Paul Moltmaker, Algemeen directeur. 2

3 Bureau Onderwijs Salaris Deze maand wordt aan u het salaris over de maand december 2013 uitbetaald. De geplande betaaldatum van het salaris van december is 20 december Uw loonstrook Voor de salarisspecificatie van december 2013 gelden de volgende aandachtspunten: Conform de CAO PO hebben werknemers die aangesloten zijn bij een vakbond de mogelijkheid hun jaarlijkse vakbondscontributie te verrekenen met de 13e maand of de structurele eindejaarsuitkering. Indien u de aanvraag tijdig en correct heeft aangeleverd, vindt in de maand december verrekening van de vakbondscontributie plaats. Medewerkers die tijdig een aanvraag hebben gedaan om de bruto eindejaarsuitkering in te ruilen voor een netto reiskostenvergoeding vinden het resultaat vermeld op de salarisstrook van december. Door gebruik te maken van deze regeling is het netto resultaat van de eindejaarsuitkering, in combinatie met de extra reiskostenvergoeding, hoger dan wanneer u geen gebruik zou hebben gemaakt van de regeling. In december wordt de structurele eindejaarsuitkering betaalbaar gesteld. Voor 2013 bedraagt de uitkering 6,3%. Werknemers die benoemd zijn in een functie met schaal 1 toten met 8, ontvangen een extra eindejaarsuitkering, die bij een fulltime benoeming de volgende bedragen kent: Eindejaarsuitkering OOP schaal 1 t/m ,28 Eindejaarsuitkering OOP schaal 6 t/m ,28 Jaaropgave 2013 Medio februari 2014 ontvangt u van ons de jaaropgave ten behoeve vaneen eventuele aangifte inkomstenbelasting. Wij wijzen u erop dat deze originele jaaropgave slechts eenmaal wordt verstrekt. Mocht u eerder over de gegevens van uw jaaropgave willen beschikken, dan kunt u de cumulatieve gegevens overnemen van de laatste salarisspecificatie van het kalenderjaar Nieuwe administratiekantoor voor personeels en salarisadministratie Als gevolg van een Europese aanbesteding wordt per 1 januari 2014 Dyade de nieuwe dienstverlener voor Plateau voor uitvoering van de personeels- en salarisadministratie. Dyade gaat ook voor Plateau de dagelijkse dienstverlening verzorgen voor de Vervangingsplanner. In het Nieuwsbulletin van januari 2014 zullen de contactpersonen van Dyade zich aan u voorstellen. Dyade maakt net als OSG gebruik van Youforce (voorheen Raet Online). Momenteel wordt er achter de schermen door Dyade en Plateau hard gewerkt aan een geruisloze overgang van de salarisbetalingen, met als doel een correcte salarisbetaling over de maand januari Dyade biedt binnen Youforce ook nog andere mogelijkheden. Dit betekent o.a. dat er op termijn een digitaal salarisdossier gaat komen komt waarin de maandelijkse salarisspecificaties en jaaropgaven aan de medewerkers worden gedistribueerd. Ook worden de personeelsdossiers op den duur gedigitaliseerd. Plateau gaat ook gebruik maken van de 3

4 Verzuimmanager. Deze applicatie binnen Youforce ondersteunt ons met het verzuimmanagement, verzuimregistratie en verzuimbeleid. Ook wordt in de loop van 2014 het zogenaamde ESS (medewerker self service) aangeboden. Met deze applicatie zijn de medewerkers straks zelf verantwoordelijk voor het beheer van de eigen persoonsgegevens (NAW-gegevens, bankrekeningnummer etc.). Akten worden straks ook via het digitale personeelsdossier aan de medewerker beschikbaar gesteld. Ook kunnen de dienstreizen via Youforce digitaal worden gedeclareerd. Op de hiervoor geëigende momenten zal er aandacht worden besteed aan training en instructie Met ruim 300 medewerkers ondersteunt Dyade dagelijks meer dan 500 besturen en organisaties met financiële- en personele administratie, software en advies. 4

5 Nieuws van de MBO-leerafdelingen Leerafdeling Centrum Wat is de leerafdeling? Wij, Annick en Ingrid zijn twee studenten van het Drenthe College te Assen. Samen met onze klasgenoten die ook in de leerafdeling zitten volgen wij de opleiding onderwijsassistent. Ook hebben wij één meisje in de leerafdeling zitten die de opleiding helpende zorg en welzijn doet. Hopelijk kunnen we doormiddel van onderstaand verhaal duidelijk maken wat onze leerafdeling inhoudt. Eén keer in de twee weken komen de Drenthe College studenten van obs Emmaschool en obs Theo Thijssen samen om met elkaar te vergaderen over onze voortgang op stage. Dit doen we op woensdag van uur op de Zonnebloem (tegenover de obs Emmaschool). Dit wordt begeleid door Heleen Achterop (OPLIS obs Theo Thijssen) en Anne Marie Beijen (docent Drenthe College). Tijdens de vergadering hebben we altijd een voorzitter en een notulist. Dit wordt elke week gerouleerd doormiddel van een schema. Als je de ene keer notulist bent geweest, ben je de keer erop voorzitter. Op de agenda staan dan punten zoals: - Rondje stage (Iedereen vertelt of hij/zij het naar zijn zin heeft op stage, hoe de samenwerking is en wat je allemaal doet) - Voortgang opdrachten (Hoe ver ben je met je beroepsprestaties en waar loop je tegen aan?) - Eigen inbreng (De voorzitter komt met een onderwerp wat hij/zij gezien/gehoord heeft in het nieuws. De voorzitter vertelt wat hij/zij van het onderwerp vindt en vraagt daarna onze mening. Dit onderwerp moet wel betrekking hebben op het onderwijs.) - Intervisie (Iemand uit onze leerafdeling-groep vertelt wat hij/zij heeft meegemaakt op stage. Hij/zij vraagt dan aan ons hoe wij het zouden aanpakken en vertelt daarna zijn/haar eigen aanpak. Dit doen we om elkaar te helpen bij lastige situaties.) Verder hebben we tijdens de leerafdeling ook wel eens gastlessen. Zo hebben we de volgende gastlessen al gehad: - Time management - Rots en water - RT er en IB er - Ralfi lezen Deze gastlessen zijn vaak erg nuttig om bijvoorbeeld te gebruiken bij je opdrachten. Wij vinden de leerafdeling leuk en nuttig. Het is prettig om je ervaringen te delen met medestudenten en docenten. Je kunt veel van elkaar leren. Ook vinden wij het erg leuk dat we tijdens de leerafdeling ook aandacht besteden aan bijvoorbeeld Sinterklaas en Kerst. We maken er dan altijd een gezellige leerafdeling van met elkaar. Annick Fleddérus Onderwijsassistent 3e jaar (niveau 4) Ingrid de Vries Onderwijsassistent 3e jaar (niveau 4) 5

6 De Leerafdeling van sbo de Meander Leerafdeling Wij zijn met 15 studenten van Drenthe College op de Leerafdeling. Om de week hebben we op de woensdag een bijeenkomst van de Leerafdeling. Studenten van andere ROC's draaien hier ook in mee. De Leerafdeling wordt begeleid door Annemarie Ritsema, de opleider in de school van de Meander en Saskia Faber, stagedocent van Drenthe College. Op de Leerafdeling beginnen we met intervisie. Intervisie is het bespreken van incidenten met behulp van de incidentmethode. Daarna hebben we werkoverleg. Daar bespreken we waar we mee bezig zijn, wat er moet gebeuren en hoever we met onze opdrachten zijn. Na het werkoverleg krijgen we een BPV-les (Beroeps Praktijk Vorming). De onderwerpen zijn daarbij onder andere: het ontruimingsplan, het uitvoeren van een handelingsplan, PBS, spelletjes op het plein, cultuureducatie op de Meander, creatieve therapie, motorische remedial teaching en wat de taken zijn van de ib-er. Wij helpen bij het organiseren van evenementen, zoals de feestelijke ouderavond en de lampionnenavond. Ook leveren we een bijdrage aan de sinterklaas- en kerstviering. Wij vinden onze leerafdeling kortom leuk en leerzaam. Tessa, Denise, Michelle en Demi Introductieweken Op de Leerafdeling van de Meander heb je drie introductieweken. In week 1 ga je kennis maken met de Leerafdeling, de opleider in de school (oplis), de mentoren en de andere stagiaires. Je krijgt een introductieboekje en een rooster van de introductieweken. Ook ga je in de eerste week een samenwerkingsactiviteit doen. We kregen uitleg over het gebruik van de computer en het kopieerapparaat. In week 2 hebben we informatie gehad over moeilijk lerende kinderen en een film gezien over een jongen met het Syndroom van Asperger. Naar voorbeeld van deze film kregen we de opdracht een Powerpointpresentatie te maken. Je kon kiezen uit de onderwerpen NLD, Autisme, Syndroom van Asperger, ADHD, ADD en PDD-NOS. De week erna lieten we de presentaties aan elkaar zien. 6

7 In de laatste week leerden we hoe je een leesles moet geven en kregen we schrijfles op het digibord van oplis Annemarie. We schreven bijvoorbeeld onze naam op het bord. Ook gingen we zinnen opschrijven. Het was wel wennen om op een digibord te schrijven, dat is nog lang niet gemakkelijk. Als afsluiting hebben we de introductieweken geëvalueerd. Wij vonden dat het leerzame weken waren en het is leuk om zo kennis te maken met de andere stagiaires. Lisanne, Aimee, Moniek, Miranda en Daniël Werken in de groep Op sbo de Meander zijn veel stagiaires. Zij ondersteunen de docenten bij het dagelijkse reilen en zeilen in de klas. Wij, de studenten van Drenthe College, vormen een Leerafdeling. Sbo de Meander biedt speciaal basisonderwijs aan. Omdat er veel te doen is in de klas, is de hulp van ons als stagiaires zeer welkom. Wij helpen onder anderen met het voorbereiden van de les, assisteren tijdens de les, het nakijken, de pleindienst en we geven individuele begeleiding aan leerlingen. Op de Meander wordt gewerkt in niveaugroepen. Dat houdt in dat leerlingen tijdens lezen, rekenen en spelling naar een andere klas gaan om op hun eigen niveau te werken. Studenten van de Leerafdeling nemen een deel van de begeleiding op zich. Op deze manier kom je met verschillende leerlingen, niveaus, leerstijlen en gedrag in aanraking. Dat is een unieke kans om nog meer uit je stage te halen. De stagebegeleiding op de Meander is erg fijn. Je wordt goed ontvangen en je voelt je meteen welkom. Daarnaast kun je altijd met vragen en problemen terecht bij je mentor, de oplis of je stagedocent. Al met al is een stage op de Meander een leuke en leerzame ervaring. Henrike, Mitzi en Angela 7

8 De inloopavond Dit jaar stond Sport en spel centraal tijdens de inloopavond. De ouders konden de lampionnen en andere werkjes die de kinderen hadden gemaakt bezichtigen. Voor de kinderen was er een speurtocht georganiseerd in de school. Deze activiteit werd door de stagiaires georganiseerd en we zorgden ook voor de aankleding van de school. Verspreid door de school stonden als sporters verklede stagiaires, aansluitend bij het thema. De kinderen kregen bij het binnenkomen van de school een stempelkaart. Hierop stonden negen sporters afgebeeld. Er waren onder andere een softbalspeelster, een toneelspeelster, een voetbalster en een stijldanseres. Wanneer de leerlingen alle sporters hadden gevonden, kregen zij als beloning een medaille. Als aankleding van de school hingen er posters. Ook was er voor de school een waslijn gespannen met sportkleding eraan. Die beeldde het thema goed uit. Verder waren er door de school verschillende demonstraties. Zoals breakdancers en een basketballer. Er waren ook schildpadden die je kon bekijken. Want dit sloot aan bij het thema van groep B. In dit lokaal stond het thema De wedstrijd van schildpad en haas centraal. Al met al was dit een hele geslaagde inloopavond. Anouk, Anouk, Esmée en Janka De Leerafdeling op de W.A. van Lieflandschool Even een introductie van wie wij zijn en wat we hier doen. Wij lopen hier stage binnen de Leerafdeling sinds de eerste schooldag. Wij zijn scholieren afkomstig van het Drenthe College te Assen. Wij zijn zowel eerste, tweede als derdejaars studenten van de volwassenen opleiding SAW. Wij lopen hier stage op de Leerafdeling binnen het VSO. Iedere student staat in een andere klas. De eerste en derdejaars studenten lopen hier stage op de maandag, dinsdag en woensdag, de tweedejaars studenten lopen stage op de woensdag, donderdag en vrijdag. Op woensdagmiddag hebben wij de Leerafdelinglessen. Dan zijn alle studenten aanwezig. Dan komt er een leerkracht vanuit het Drenthe College om intervisie met ons te doen, een vragen rondje hoe de stage is, maar ook krijgen wij deze middag gastlessen over allerlei onderwerpen uit het werkveld. De voortgangsgesprekken vinden ook op de woensdagmiddag plaats en wij kunnen de dingen waar wij 8

9 tegenaan lopen dan ook met haar bespreken. Wij doen hier binnen het VSO van alles. De eerste weken hebben we vooral mee gekeken met de leerkracht van onze eigen groep. Daarna kregen we allen onze eigen taken zoals: de SO-stage, meelopen bij techniek of kunst, mee gaan naar de kaarsenmakerij of lessen voorbereiden. Wij proberen hier te leren waar het kan, het is echt leren in de praktijk. Tot nu toe hebben wij het allen ontzettend naar onze zin, hier stagelopen is voor ons allen een hele andere ervaring, omdat we allen in een andere klas stage lopen. In januari zullen wij van klas wisselen. Om toch meer kanten van de doelgroep te kunnen zien en nog weer meer ervaring op te doen. Wij hopen dat u met deze informatie op de hoogte bent gesteld van wie wij zijn en wat wij hier doen. Groeten, Alle studenten van de Leerafdeling, Sanne, Max, Jonathan, Aisha, Bram, René, Miranda, Roelfina, Bastiaan, Rosanne, Fatima 9

10 Leerafdeling o.b.s. Valkenhorst Even voorstellen. Wij zijn een groep stagiaires van het Drenthe College die stage lopen op o.b.s. Valkenhorst. Elke woensdag ochtend hebben wij leerafdeling op deze school. Hier worden wij begeleid door Karin Stoffers, zij is onze studieloopbaanbegeleidster van het Drenthe College en door Annechien de Vries, oplis van o.b.s. Valkenhorst. In de leerafdeling houden wij vergaderingen, bespreken wij onze opdrachten, bespreken onze voortgang als stagiaire in de groep, houden wij intervisiegesprekken en organiseren wij activiteiten voor de kinderen van o.b.s. Valkenhorst. Wij doen veel dingen op onze stage. We hebben de laatste tijd veel activiteiten georganiseerd en opdrachten uitgevoerd. Twee stagiaires van de leerafdeling hebben een aantal ochtenden met de kinderen van groep 1 en 2 appelflappen gebakken. Dit was een groot succes. Aan de hand van een recept konden de kleuters zelf de appelflappen maken. Wat is een recept eigenlijk? Wat moet je doen en wat heb je nodig? Dat waren een aantal belangrijke vragen voor de kinderen. Uiteraard speelde ook de motoriek een grote rol. De kinderen beleefden veel plezier aan het maken van de appelflappen en het resultaat was zeer geslaagd. Als beloning mochten ze smikkelen van hun eigengemaakte appelflappen! Ook hebben wij met de leerafdeling het kabouterpad georganiseerd voor de kleuters. Als voorbereiding op het organiseren hebben wij zelf met meester Jan een geschiedkundige en biologische tocht gemaakt door Valkenstijn. De week voor het kabouterpad hebben we Het Kabouterbos van kabouter Pim geïntroduceerd in de kleuterklassen. 10

11 Woensdag 16 oktober zijn wij verkleed als kabouters, een elf en een trol naar het Valkenstijnbos gegaan om ons voor te bereiden op de enthousiaste kinderen. Een eerstejaars groep OA van het DC heeft ons geholpen. De kleuters liepen onder begeleiding van ouders langs de verschillende opdrachten in het bos. Het kabouterpad is bedacht om de woordenschat van de kleuters t.a.v. het thema herfst te vergroten. Spelenderwijs, leerden ze de woorden kennen middels ervaringen en spelletjes die wij als kabouters met ze hebben gedaan. Dit pad wordt elk jaar georganiseerd door de stagiaires 11

12 Als leerafdeling helpen wij individueel bij de maandshows in de groepen. We helpen bij de voorbereiding en het instuderen van de stukjes. Op de dag van de uitvoering helpen we bij het schminken en verkleden van de kinderen. Ook ondersteunen we tijdens de voorstelling bij het wisselen van acts. Vervolgens ruimen we samen met de kinderen alles op en evalueren we samen met de leerkracht de voorstelling. Op een ochtend kwam de intern begeleidster Wanda Folkersma bij ons in de leerafdeling. Zij heeft ons verteld wat haar functie als Ib-er op school inhoudt. Het dyslexieprotocol heeft ze met ons besproken. Na haar verhaal vroeg ze of wij de DMT en PI-dictees als leermoment bij een aantal kinderen wilden afnemen onder begeleiding van Annechien. Wij zijn hier mee aan de slag gegaan en hebben het als zeer leerzaam ervaren. Als traditie bakken wij rond Kerst als leerafdeling kniepertjes. Dit brengt veel gezelligheid met zich mee. We zijn met veel studenten, dat betekent dus veel kniepertjes. We verkopen ze in de laatste 2 weken voor de kerstvakantie. Het opgehaalde bedrag doen wij in een potje, hiervan doen we als groep iets leuks. Prettige feestdagen en een gelukkig 2014! Stagiaires DC, Joyce Druyf, Muriel Snepvanger, Chantalle Dik, Josien Kluiver, Elisa Keen, Marit Meijer en Hanne Rozenveld De Leerafdeling op obs Het Sterrenschip (Sport en bewegen) Pietengym op obs Het Sterrenschip In de week voorafgaand aan het grote Sinterklaasfeest werd er door de studenten van het Drenthe College Sport en Bewegen een les pietengym gegeven aan de kinderen van het Sterrenschip. De studenten hadden in de gymzaal een prachtige opstelling neergezet, waar de kinderen konden oefenen om uiteindelijk het pietendiploma 2013 te behalen. Er werd geoefend in het lopen langs de dakgoot en daken om een cadeautje in de schoorsteen te kunnen gooien. De kinderen moesten met een touw de daken beklimmen. Er werd gezwierd en gezwaaid. Gedanst op muziek. 12

13 De groepjes kinderen werden begeleid door 2 studenten en bij elke activiteit waren er studenten die een handje meehielpen. Geweldig was het om te zien hoe de studenten de kinderen aanspoorden, complimenteerden en ervoor zorgden dat de gezichtjes alleen maar blij en lachend keken. Om het geheel echt in de sinterklaassfeer te brengen, kwamen er ook nog echte studenten zwarte pieten langs. Aan het eind kregen de kinderen allemaal een diploma uitgereikt. Obs Het Sterrenschip wil alle studenten, begeleiders van de opleiding Sport en Bewegen hartelijk bedanken voor de onvergetelijke pietengym activiteiten. De kinderen hebben genoten van elke minuut. 13

14 BUREAU PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN. adresgegevens en samenstelling Bezoekadres : Obrechtlaan 3B, 9402 TB Assen Postadres : Postbus 136, 9400 AC Assen Telefoon/Fax : / Algemeen Directeur Dhr. P. Moltmaker Telefoon/ Aanwezig : maandag t/m vrijdag Taakvelden Controller Dhr. G. Visser Telefoon/ Aanwezig Taakvelden : - ondersteuning/advisering bestuurscommissie (vorming, uitvoering, evaluatie van het beleid). - vertegenwoordiger van de bestuurscommissie bij interne en externe contacten. - advies aan de schooldirecties - het vragen van verantwoording aan schooldirecties over gevoerd beleid. - functionerings- en beoordelingsgesprekken met de schooldirecteuren en leidinggevende stafbureau : / : maandag t/m vrijdag : - periodieke rapportages en jaarrekening - financieel advies en beleid - planning- en controlcyclus Personeelsadviseur Mw. P. Pelupessy Telefoon/ Aanwezig : maandag t/m vrijdag Taakvelden : - werving en selectie - personeelsadvies - mobiliteit / (over-/her-)plaatsing personeel - bedrijfsgezondheidszorg - ziekteverzuim Onderwijskundig beleidsmedewerker(s) Mw. R. Schenk Telefoon/ Aanwezig : dinsdag en donderdag Taakvelden : - kwaliteitsbeleid en kwaliteitszorg Mw. A. Molleman (tijdelijk) Telefoon/ Aanwezig : donderdag + flexibel Taakvelden : - Weer Samen Naar School - Passend Onderwijs Adviseur huisvesting Dhr. J.J. van den Broecke Telefoon/ Aanwezig : donderdag. Taakvelden : - huisvesting Adviseur formatie en rechtspositie Dhr. J. Franken Telefoon/ Aanwezig : maandag t/m donderdag Taakvelden : - formatieplanning - toepassing rechtspositionele regelingen en CAO (aanvragen ouderschapsverlof, etc) - juridische advisering - personeelsadministratie/contactpersoon OSG Financieel medewerker/assistent-controller Dhr. W. Voermans Telefoon/ Aanwezig : dinsdag t/m donderdag Taakvelden : - financiële werkzaamheden (rapportages e.d.) - boekhouding, debiteuren/crediteuren - subsidiestromen - jaarrekening 14

15 Secretariaat Mw. H. Tuik Telefoon/ Aanwezig Mw. A. Prakken Telefoon/ Aanwezig Taakvelden : : maandag t/m woensdagmorgen : : woensdagmiddag t/m vrijdag. : - secretariaat voor bureau onderwijs, bestuurscommissie, directieberaad en (ged.) GMR. - notulering vergaderingen bestuurscommissie en directieberaad. - redactie Nieuwsbulletin. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Postadres: Postbus 136, 9400 AC Assen 15

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 13, nr. 1 DATUM: 25

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 14, nr. 1 DATUM: 17

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 10, nr. 4. DATUM: 24

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 9, nr. 3.a. DATUM: 11

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 9, nr. 2 DATUM: 7 oktober

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 9, nr. 9 DATUM: 12 mei

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Schoolgids o.b.s De Hietweide

Schoolgids o.b.s De Hietweide Schoolgids o.b.s De Hietweide Schooljaar 2013-2014 Schoolgids 2013 2014 VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2013 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van o.b.s. De Hietweide. Basisschool De

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 locatie Giessen: Tweezalmenstraat 5 postbus 11 0183-441730 4283 HC Giessen 4284 ZG Rijswijk locatie Rijswijk: Enghweg 1 postbus 6 0183-441983 4284 EM Rijswijk 4284 ZG Rijswijk INHOUD

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

Nieuws. jaargang 8 nr 1 februari 2013 Informatief Magazine Nieuws is een uitgave van De Twentse Zorgcentra

Nieuws. jaargang 8 nr 1 februari 2013 Informatief Magazine Nieuws is een uitgave van De Twentse Zorgcentra Nieuws jaargang 8 nr 1 februari 2013 Informatief Magazine Nieuws is een uitgave van De Twentse Zorgcentra VB Raad van Bestuur Colofon de twentse zorgcentra 088 430 4000 Postbus 2112, 7500 CC Enschede info@detwentsezorgcentra.nl

Nadere informatie

Voorwoord: De Eerste Leidse Schoolvereniging: Al 90 jaar voor elkaar!

Voorwoord: De Eerste Leidse Schoolvereniging: Al 90 jaar voor elkaar! Voorwoord: De Eerste Leidse Schoolvereniging: Al 90 jaar voor elkaar! Deze schoolgids is een bron van informatie voor ouders die zich oriënteren op een passende school voor hun kind en voor ouders van

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

VOOR IEDEREEN EEN PLEK

VOOR IEDEREEN EEN PLEK ( ( impuls Jaargang 7 Nr. 24 Zomer 2013 VOOR IEDEREEN EEN PLEK Collega in de schijnwerpers Schakelen tussen 4 scholen PASSEND ONDERWIJS Wat betekent dat voor de leerkracht? LB-leerkrachten Verschillen

Nadere informatie

Januari 2015 Jaargang 20, nummer 1

Januari 2015 Jaargang 20, nummer 1 Nieuwsbrief Januari 2015 Jaargang 20, nummer 1 Beste ouders, verzorgers, vrienden en vriendinnen van De Globe, beste leerkrachten, beste Ib-ers, conciërges, administratieve krachten en vrijwilligers, beste

Nadere informatie

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Beste Ouders Dit is de schoolgids en kalender van Kbs de Wisselaar. Hierin vindt u informatie over onze school: over hoe wij werken

Nadere informatie

DALTONWIJS. Verleg je grenzen bij Lentiz Dalton MAVO. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Nummer 3 januari 2015. Beste ouder(s) en verzorger(s),

DALTONWIJS. Verleg je grenzen bij Lentiz Dalton MAVO. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Nummer 3 januari 2015. Beste ouder(s) en verzorger(s), Voorwoord Beste ouder(s) en verzorger(s), Zowel aan het einde van 2014 als bij de start van 2015 hebben veel leerlingen zich van hun beste kant laten zien. Rond 5 december organiseerde de school een Sinterklaasfeest

Nadere informatie

13. Procedure van de schoolgids

13. Procedure van de schoolgids Inhoudsopgave Een woord vooraf 1. Onze school 13. Procedure van de schoolgids 14. Bijlagen 2. Waar wij als school voor staan 3. De organisatie van ons onderwijs 4. De leraren 5. Meer dan kennis alleen

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen...

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... 7 De school beschikt verder over:... 7 DEEL A... 8 1. WAAR DE

Nadere informatie

Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830. Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830. Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Directie: Carin Bais Chantal van de Kamp : directeur : teamleider Bestuur: Bestuurscommissie : Stichting Ronduit Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830 Schooltijden:

Nadere informatie

EEN WOORD VOORAF. Wat staat er in deze schoolgids

EEN WOORD VOORAF. Wat staat er in deze schoolgids EEN WOORD VOORAF Voor u ligt de schoolgids 2015-2016 van De Piramide te Gennep. Met deze gids willen we u informatie geven over onze school. Onze school is een speciale school voor basisonderwijs (SBO).

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016

Schoolgids 2015-2016 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD pagina 3 2 WIE ZIJN WIJ? ALGEMENE INFORMATIE pagina 4 3 WELKE SCHOOLTIJDEN HANTEREN WIJ? pagina 7 4 WIE WERKEN ER OP DE HORIZON? pagina 9 5 WAAROM KIEST U

Nadere informatie

Schoolgids. Samen in ontwikkeling. Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel.

Schoolgids. Samen in ontwikkeling. Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel. Schoolgids Samen in ontwikkeling Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel.nl Welkom Voor u ligt de schoolgids van basisschool Sionsheuvel in Groesbeek.

Nadere informatie

INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1.

INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1. SCHOOLGIDS 2014-2015 1 INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1.05 Afdelingsraad... 5 1.06 Medezeggenschapsraad...

Nadere informatie

Montessorischool Buiten Adres: M.J. Granpre Molièrestraat 72 1333 KE Almere Buiten Tel. : 0365321204 e-mail:

Montessorischool Buiten Adres: M.J. Granpre Molièrestraat 72 1333 KE Almere Buiten Tel. : 0365321204 e-mail: Montessorischool Buiten Adres: M.J. Granpre Molièrestraat 72 1333 KE Almere Buiten Tel. : 0365321204 e-mail: directie@montessorischoolbuiten.asg-almere.nl Schoolgids Montessori School Buiten Inhoudsopgave

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

GOEDE OPKOMST INFORMATIEAVOND

GOEDE OPKOMST INFORMATIEAVOND GOEDE OPKOMST INFORMATIEAVOND Tiende jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2014-2015. Nummer: 02 Datum: 5-9-2014 Allereerst dank voor jullie aanwezigheid afgelopen dinsdag avond tijdens de algemene informatieavond

Nadere informatie

SCHOOLgids 2015-2016. St. Antoniusschool. KORTEnHOEF

SCHOOLgids 2015-2016. St. Antoniusschool. KORTEnHOEF SCHOOLgids 2015-2016 St. Antoniusschool KORTEnHOEF SCHOOLgids 2015-2016 Zuidsingel 50 1241 HC Kortenhoef 035-656 10 67 info@antonius-kortenhoef.nl www.antonius-kortenhoef.nl Voorwoord Geachte ouders/verzorgers,

Nadere informatie