Oefeningen m.b.t. onroerende inkomsten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oefeningen m.b.t. onroerende inkomsten"

Transcriptie

1 Oefeningen m.b.t. onroerende inkomsten Bereken het netto belastbaar onroerend inkomen in volgende gevallen: Een docent (fiscaal alleenstaande) is eigenaar van een woning met een niet-geïndexeerd KI van 1 800,00 EUR. Hij betrekt die woning zelf. Hij gebruikt echter 10 % van die woning beroepsmatig als bureauruimte (voorbereiding lessen, corrigeren examens ). Voor de aankoop van die woning heeft hij in 2013 nog een hypothecaire lening lopen die hij heeft aangegaan in 2004, waarvan 2 000,00 EUR kunnen gelden als privé-interesten. Geval 2 Zelfde geval als bij 1 maar de lening dateert van Geval 3 Een alleenstaande belastingplichtige is naast zijn eigen woonhuis (niet-geïndexeerd KI 1 200,00 EUR; m.b.t. dat woonhuis dat hij zelf betrekt met zijn gezin loopt geen lening meer in 2013) nog eigenaar van een appartement (niet-geïndexeerd KI van 800,00 EUR) dat hij gedurende gans het jaar 2013 verhuurt voor 400,00 EUR per maand aan een koppeltje dat dit appartement puur privé gebruikt. M.b.t. dat appartement loopt er geen aankooplening meer in Geval 4 Een alleenstaande belastingplichtige is eigenaar van een opslagplaats met een nietgeïndexeerd KI van 2 000,00 EUR. Die opslagplaats wordt gedurende gans het jaar 2013 verhuurd aan een vennootschap voor 1 000,00 EUR per maand. Geval 5 Idem geval 4 maar verhuurd voor 1 500,00 EUR per maand. Bovendien is hij ook nog eigenaar van een loods (niet-geïndexeerd KI 1 000,00) die hij gedurende gans het jaar 2013 verhuurt aan een garagist (beroepshandelaar) voor 250,00 EUR per maand. Geval 6 Een alleenstaande belastingplichtige verhuurt zijn tweede eigendom (een woning met een niet-geïndexeerd KI van 700,00 EUR) aan het OCMW van Gent dat het zal onderverhuren aan een kansarm gezin als woonst. In 2013 ontving de belastingplichtige van het OCMW Gent 4 200,00 EUR als huur. Geval 7 Fred en Anouk worden gemeenschappelijk belast voor aanslagjaar Ze bezitten volgende onroerende goederen: a een appartement (KI 1 000,00) dat door henzelf wordt bewoond. Dit appartement behoort aan elk toe voor 50 %; b een stuk grond (KI 5,00) dat door hen zelf wordt gebruikt als moestuin. De tuin behoort tot het eigen vermogen van Fred; c een studio (KI 375,00) die verhuurd wordt aan een arbeider voor 300,00 EUR/maand. De huurder gebruikt de studio niet beroepsmatig. De studio behoort tot het eigen vermogen van Anouk;

2 d een woning (KI 1 500,00) die verhuurd wordt aan een vennootschap voor 1 250,00 EUR/maand. De vennootschap stelt die woning gratis ter beschikking aan haar zaakvoerder die de woning volledig privé bewoont. De woning behoort aan elk toe voor 50 %. Er zijn geen openstaande leningen in 2013 voor deze onroerende goederen.

3 Oefeningen m.b.t. roerende inkomsten Oefening 1 Ivan en Tanja zijn gehuwd in In 2013 hebben ze de volgende netto inkomsten genoten: 400,00 EUR van dividenden uit Belgische aandelen (na 25 % roerende voorheffing) gekocht met gemeenschappelijk geld; 300,00 EUR van dividenden uit buitenlandse aandelen rechtstreeks geïnd in het buitenland, aandelen zijn eigendom van Ivan; 500,00 EUR inkomsten uit de verhuring van schilderijen die door een suikertante aan Tanja geschonken werden (eigen goed van Tanja); 600,00 EUR inkomsten uit een obligatie die Ivan voor het huwelijk had aangekocht (eigen goed van Ivan); 1 500,00 EUR interesten op spaardeposito op naam van zowel Ivan en Tanja. Ivan en Tanja zijn gehuwd volgens het stelsel van scheiding van goederen Geval 2 Ivan en Tanja zijn gehuwd volgens het wettelijk stelsel Bij wie zijn die roerende inkomsten in principe belastbaar? Betreft het hier verplicht aan te geven roerende inkomsten of facultatief aan te geven inkomsten? Tegen welk tarief zijn die roerende inkomsten belastbaar? Oefening 2 Een gezin heeft de volgende netto-interesten geïnd van gewone spaardeposito s: 3 000,00 EUR netto-interesten op spaardeposito A op naam van zowel man als vrouw; 1 950,00 EUR netto-interesten op spaardeposito B op naam van de man alleen (eigen goed van man); 1 580,00 EUR netto-interesten op spaardeposito C op naam van de vrouw alleen (eigen goed van vrouw); 1 630,00 EUR netto-interesten op spaardeposito D van kind < 18 jaar. De financiële instellingen hebben telkens het correcte bedrag aan RV ingehouden, rekening houdend met het vermogensrecht. Bij wie zijn die roerende inkomsten in principe belastbaar? Betreft het hier verplicht aan te geven roerende inkomsten of facultatief aan te geven inkomsten? Tegen welk tarief zijn die roerende inkomsten belastbaar?

4 Geval 2 Wat indien het kind een meerderjarige student is die geen andere inkomsten heeft genoten dan die interesten?

5 Oefeningen m.b.t. beroepsinkomsten Oefening 1 Zijn de volgende inkomsten belastbare beroepsinkomsten? 1. de wettelijke kinderbijslag 2. het leefloon dat iemand ontvangt van het OCMW 3. de bezoldiging die een zwaar gehandicapte persoon verwerft in een beschutte werkplaats 4. de vergoeding van 15,00 EUR die men wekelijks van de voetbalclub ontvangt (als vrijwilliger) om de truitjes te wassen van de voetbalclub waartoe uw zoon behoort. 5. het inkomen van 2 000,00 EUR bruto dat men verwerft als jobstudent 6. de inkomsten die men behaalt uit de verkoop van groene stroomcertificaten die men als particulier verwerft uit de groene stroom van de zonnepanelen op zijn privéwoning 7. de onderhoudsuitkering die men als kind ontvangt van één van zijn ouders 8. de studiebeurs die men ontvangt 9. het vakantiegeld dat men als arbeider jaarlijks ontvangt van de jaarlijkse kas van het vakantiegeld 10. de ontvangen werkloosheidsvergoedingen 11. de vergoeding van 0,22 EUR per afgelegde km tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling die men ontvangt van de werkgever 12. het gratis ter beschikking krijgen van een fiets (kostprijs van de fiets 500,00 EUR) van de werkgever om zich daarmee van thuis naar het werk mee te verplaatsen. 13. het gratis ter beschikking krijgen van een firmawagen waarmee men zich onder andere mee verplaatst van thuis naar het werk 14. de tussenkomst van de werkgever in het internetabonnement van de werknemer voor zijn pc-privé (eigendom van de werknemer) thuis 15. de tussenkomst van de werkgever in het treinabonnement om zich te verplaatsen van zijn woonst naar het werk 16. stakingsvergoeding ontvangen van de vakbond Oefening Een werknemer rijdt van zijn woonplaats met zijn eigen wagen naar het station, daar neemt hij de trein (+ nog stukje te voet) naar zijn vaste werkplaats. Hij krijgt voor zijn woon-werkverplaatsingen de volgende vergoedingen van zijn werkgever: voor het traject met zijn eigen wagen: 400,00 EUR als tussenkomst in zijn treinabonnement 2de klasse: 700,00 EUR Hoeveel van die tussenkomst van de werkgever is belastbaar bij die werknemer als hij zijn kosten niet bewijst, maar gebruikmaakt van het kostenforfait?

6 2.2 Een andere werknemer krijgt van diezelfde werkgever voor zijn woonwerkverplaatsingen de volgende vergoedingen terugbetaald: voor het traject met zijn eigen wagen: 150,00 EUR tussenkomst in het traject met de bus (10 rittenkaarten): 800,00 EUR Hoeveel van die tussenkomst van de werkgever is belastbaar bij die werknemer als hij zijn kosten niet bewijst, maar gebruikmaakt van het kostenforfait? Oefening 3 Een werknemer rijdt gedurende 200 dagen met de fiets naar zijn werk (enkele afstand is 5 km) en krijgt daarvoor een tussenkomst van zijn werkgever voor inkomstenjaar 2013 van: 200 (aantal gewerkte dagen dat hij met de fiets naar het werk kwam) x 5 km x 2 (heen en terug) x 0,22 EUR. Hoeveel van die tussenkomst van de werkgever is belastbaar bij die werknemer - als hij zijn kosten niet bewijst, maar gebruik maakt van het kostenforfait - als hij zijn kosten bewijst. Oefening 4 1) Een werknemer beschikt gedurende het hele jaar 2013 over een firmawagen: een Audi A4 2,0 Tdi, 1ste inschrijving , CO 2 -uitstoot 149 gram per km. Nieuwprijs incl. btw EUR. Hij woont op 13 km van zijn werk. Die personenwagen gebruikt hij onder andere om zich naar het werk te verplaatsen. Uiteraard rijdt hij er ook zuivere privékilometers mee. Aantal dagen gewerkt in 2013 = ) Een werknemer beschikt gedurende gans het jaar 2013 over een firmawagen: een BMW X5 3,0 Turbo diesel, 1ste inschrijving , CO 2 -uitstoot 195 gram per km. Nieuwprijs incl. btw: ,00 EUR. Hij woont op 28 km van zijn werk. Uiteraard rijdt hij er ook zuivere privékilometers mee. Aantal dagen gewerkt in 2013 = 205. Wat is belastbaar voordeel voor elk van die werknemers en hoeveel van dat voordeel wordt vrijgesteld als zij hun kosten niet bewijzen? Oefening 5 Sara is fiscaal alleenstaande. Als bediende genoot zij in 2013 van haar werkgever een bruto belastbare bezoldiging (in geld) van ,00 EUR, waarop 4 600,00 bedrijfsvoorheffing werd ingehouden en 25 EUR BBSZ.

7 Als tussenkomst in het woon-werkverkeer met haar eigen wagen werd een vergoeding toegekend door de werkgever van 600,00 EUR. Daarenboven kon ze in 2013 genieten van volgende voordelen : 1. één maaltijdcheque van 7,00 EUR per gewerkte dag waarbij er 1,09 EUR per cheque van haar nettoloon werd ingehouden. In 2013 heeft ze er zo 180 ontvangen voor 180 gewerkte dagen. 2. een loonbonus van 1 200,00 EUR die elke werknemer heeft ontvangen naar aanleiding van het collectief bereiken van een vooraf geformuleerde doelstelling : het aantal ziektedagen verminderen met 10%. 3. tussenkomst van 500,00 EUR in een laptop (= eigendom van Sara die ze thuis privé gebruikt) in het kader van het PC-privé plan van de werkgever (eerste tussenkomst ooit); ,00 EUR sportcheques die ze ontving bij haar verjaardag Sara is aangesloten bij het onafhankelijk ziekenfonds. Bereken haar nettoberoepsinkomen van 2013, wetende dat ze haar beroepskosten niet bewijst. Oefening 6 Een bediende (alleenstaande) heeft in 2013 een belastbare brutobezoldiging van ,00 EUR genoten; waarop ,00 EUR bedrijfsvoorheffing werd ingehouden. Als tussenkomst voor de verplaatsing woonplaats- vaste plaats van tewerkstelling ontving de bediende van zijn werkgever een vergoeding van 1 500,00 EUR. Aantal gewerkte dagen in 2013 = 180. De afstand tussen zijn woonplaats en het kantoorgebouw waar hij op werkt, bedraagt 102 km enkel. Als die bediende zijn beroepskosten niet bewijst, op welke forfaitaire kosten heeft hij dan recht? Wat is zijn netto gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen? Geval 2 Als die bediende zijn beroepskosten bewijst (woon-werkverplaatsing met eigen wagen), wat is dan het bedrag van zijn aftrekbare beroepskosten? Wat is zijn netto gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen? Geval 3 Als die bediende zijn beroepskosten bewijst (woon-werkverplaatsing met trein) met toepassing van 0,15 EUR/km (toepassing art. 66bis WIB92). Wat is zijn netto gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen?

8 Oefening 7 Meneer Lejeune heeft in de loop van 2013 de volgende beroepsinkomsten genoten: gewone bezoldiging: ,00 achterstallige bezoldiging: 3 000,00 (n.a.v. geschil met werkgever) tussenkomst woon-werkverkeer (andere dan openbaar vervoer en georganiseerd gemeenschappelijk vervoer): 450,00 Hij is aangesloten bij de Christelijke mutualiteit. Gemiddelde aanslagvoet vorig jaar: 18,0 % Bereken het bedrag van de netto belastbare beroepsinkomsten en bepaal het tarief waartegen ze worden belast, wetende dat de heer Lejeune fiscaal alleenstaande is, zijn beroepskosten niet bewijst en op minder dan 75 km van zijn werk woont. Geval 2 Bereken het bedrag van de netto belastbare beroepsinkomsten en bepaal het tarief waartegen ze worden belast, wetende dat de heer Lejeune gehuwd is sinds 2005 met mevrouw Boom. Meneer Lejeune bewijst zijn beroepskosten niet en woont op minder dan 75 km van zijn werk. Mevrouw Boom heeft geen eigen beroepsinkomsten. Oefening 8 Alleenstaande Koen Merckx geniet beroepsinkomsten voor 176 gewerkte dagen. Brutobelastbare bezoldiging: ,00 EUR Tussenkomst werkgever in woon-werkverkeer treinabonnement: 1 400,00 EUR Ingehouden bedrijfsvoorheffing: 5 000,00 EUR BBSZ: 20,00 EUR Hij woont op 60 km van zijn vaste werkplaats. De verplaatsing doet hij met de trein en te voet. Hij is aangesloten bij het onafhankelijk ziekenfonds en wil zijn bijdrage aftrekken van zijn wedde als werknemer. Hij twijfelt wat betreft de aftrek van zijn beroepskosten: werkelijke beroepskosten (met forfait van 0,15 EUR per km; toepassing art. 66bis WIB92) of het kostenforfait (art. 51 WIB92)? Wat is voor hem het voordeligst?

9 Oefening 9 Mijnheer Peters (werknemer) doet in 2013 met zijn eigen personenwagen volgende verplaatsingen: km zuivere privé-verplaatsingen km woon-werkverplaatsingen (220 werkdagen, 15 km enkel) km beroepsverplaatsingen. Zowel voor zijn woon-werkverplaatsingen als zijn beroepsverplaatsingen, krijgt hij een vergoeding van 0,10 EUR/km van zijn werkgever Hij kan volgende bewijsstukken voorleggen i.v.m. zijn autokosten (totaalbedrag): Aankoopfactuur (2010, afschrijving over 5 jaar) Verzekering Verkeersbelasting Onderhoudsfacturen ,00 EUR (incl. btw) 420,00 EUR 410,00 EUR 500,00 EUR (incl. btw) Gemiddelde brandstofprijs voor 2012 (bij gebrek aan 2013) (incl. btw) = 1,5318 EUR per liter. Gemiddeld verbruik van zijn wagen 6 liter/100 km. De belastingplichtige bewijst zijn werkelijke beroepskosten. Bereken zijn werkelijke beroepskosten. Oefening 10 Van een gehuwd koppel dat gemeenschappelijk wordt belast heeft de man in 2013 een bruto belastbare bezoldiging genoten van ,00 EUR. Zijn vrouw heeft geen beroepsinkomsten ontvangen. De man wil de volgende kosten die betrekking hebben op zijn beroepswerkzaamheid (waarvoor hij de bezoldiging geniet) bewijzen: Autokosten: - Aankoopprijs personenwagen: ,00 (incl. 21 % btw), nieuw aangeschaft in Economische levensduur van die wagen: 5 jaar. - Interesten autolening: 1 000,00 - Verkeersbelasting: 420,00 - Onderhouds- en herstellingskosten: 250,00 - Verzekering: 580,00 - Boete (te snel rijden op weg naar bezoek klant): 150,00 - Brandstof: 1 200,00 Met die wagen heeft de man in de loop van km gereden, waarvan: - Woon-werkverkeer: km - Zuivere beroepsverplaatsingen: km - Privé-verkeer: km

10 Van zijn werkgever ontvangt hij voor de zuivere beroepskilometers een vergoeding van 0,10 EUR/km. Bureaukosten: 10 % van zijn woning heeft hij ingericht als bureau: - Aankoopprijs woning: ,00 EUR (excl ,00 EUR grondwaarde en 15% bijkomende aankoopkosten) aangeschaft in De levensduur mag op 33 jaar worden geraamd. - Interest hypothecaire lening: 4 000,00 - Onroerende voorheffing: 800,00 - Brandverzekering: 300,00 - Provinciebelasting: 37,50 - Elektriciteit en verwarming (inclusief 21 % btw): 1 100,00 Het beroepsmatig gedeelte mag ook op 10 % geraamd worden. - Vakliteratuur: 86,25 - Aankoop computer + printer: 1 000,00 (incl. 21 % btw), aangekocht op De levensduur mag op 5 jaar geraamd worden en het beroepsmatige gebruik op 80 %. Bereken het bedrag van de aftrekbare beroepskosten van meneer en bepaal de netto belastbare beroepsinkomsten van beide echtgenoten.

11 Oefeningen m.b.t. diverse inkomsten Bepaal in volgende oefeningen telkens de aard van het divers inkomen, hun belastbaar bedrag en het tarief waartegen ze worden belast. 1 Marc Deceuster huurt ongemeubileerd een herenhuis en betaalt hiervoor 800,00 EUR per maand. Omdat de woning voor hem alleen te groot is, verhuurt hij de bovenste verdieping en de zolderkamer gemeubileerd aan een paar voor 600,00 EUR per maand. Het gedeelte dat hij onderverhuurt mag worden geraamd op 30 % van de totale oppervlakte. Om een gedeelte van de woning te kunnen onderverhuren, heeft hij een advertentie geplaatst in de plaatselijke krant. De advertentiekosten bedragen 20,00 EUR. 2 Mijnheer en mevrouw zijn sinds 2004 gehuwd. Mijnheer verleent vanaf aan een vennootschap het gebruiksrecht over een gedeelte van een muur van zijn woning (100 % eigenaar) om er reclame op aan te brengen. Hij ontvangt op een éénmalige vergoeding van 5 000,00 EUR voor de concessie van dit recht voor 5 jaar. Hij kan geen werkelijke kosten aantonen die verbonden zijn aan het verkrijgen van een dergelijke vergoeding. Beide echtgenoten geven hun schriftelijk en onherroepelijk akkoord dat het vooruitbetaalde bedrag mag worden verdeeld over de periode waarop de betaling betrekking heeft. mijnheer en mevrouw zijn gehuwd onder het wettelijk stelsel Geval 2 mijnheer en mevrouw zijn gehuwd met scheiding van goederen 3 Katia Robyns verkoopt op 25 februari 2013 een stuk bouwgrond (gelegen in Antwerpen) voor ,00 EUR. Om deze grond te verkopen, betaalde zij 125,00 EUR publiciteitskosten. Dit stuk grond heeft zij op 20 december 2005 aangekocht voor , 00 EUR. De waarde van de grond werd voor de heffing van de registratierechten echter vastgelegd op ,00 EUR. Hierop betaalde zij 7 800,00 EUR registratie- en notariskosten. Katia heeft sinds de aankoop volgende werken laten uitvoeren (alle bedragen zijn inclusief 21 % btw): afsluitingswerken: 605,00 EUR; aanplantingswerken: 302,00 EUR; tuinhuis: 907,00 EUR.

12 4 Een alleenstaande kocht op (datum van authentieke akte) een gebouw aan voor ,00 EUR. Op (datum compromis) verkocht hij dat gebouw voor ,00 EUR (notariële akte: ). Bij de verkoop werd een makelaar ingeschakeld, die 3 % commissieloon vroeg. De registratierechten werden op de overeengekomen prijzen geheven. 5 Petrus Waterslagers heeft op 15 mei 2005 een stuk bouwgrond aangekocht voor ,00 EUR. De registratie- en notariskosten bedroegen 5 625,00 EUR. Op 18 november 2007 zijn de bouwwerken voor zijn nieuwe woning begonnen. Voor de bouw betaalde hij ,00 EUR, exclusief ,00 btw. Op 1 december 2008 neemt hij zijn intrek in zijn nieuwe woning. Op 10 maart 2013 verkoopt hij deze woning voor ,00 EUR (datum verkoopcompromis: ; datum verlijden van de akte: ). Om de verkoop te bespoedigen, schakelde hij een makelaarskantoor in dat hem 9 000,00 EUR commissie aanrekende. tot 14 april 2013 is Petrus in deze woning blijven wonen Geval 2 die woning betreft het tweede verblijf van Petrus

13 Oefening op aftrekbare onderhoudsuitkering en uitgaven die in aanmerking komen voor belastingvermindering Een gehuwd koppel dat gemeenschappelijk wordt belast (beiden met beroepsinkomen boven ,00 EUR) voor aanslagjaar 2014 deden onder meer de volgende uitgaven in 2013: giften 12,50 EUR aan Kom op tegen Kanker 20,00 EUR aan Parochiale werken Sint-Niklaas 175,00 EUR aan de vzw Moeders voor moeders 2 500,00 EUR aan de Koning Boudewijnstichting onderhoudsuitkeringen De man betaalde in 2013 maandelijks 250,00 EUR onderhoudsuitkering aan zijn moeder. Het bedrag werd bij gerechtelijke beslissing vastgesteld. kinderopvang De vrouw betaalt in 2013 een totaal bedrag van 2 250,00 EUR voor de opvang van het jongste zoontje. Dat bedrag is de dagprijs die een zelfstandige onthaalmoeder onder toezicht van Kind en Gezin, zonder door deze laatste gesubsidieerd te zijn, aanrekende voor 15 maandelijkse oppasdagen aan 12,50 EUR per dag. De oudste zoon verbleef in de naschoolse opvang in december 2013: op 6 december 2013: kostprijs 2,00 EUR betaald op 20 december 2013; op 13 december 2013: kostprijs 2,00 EUR betaald op 13 januari 2014; op 20 december 2013: kostprijs 2,00 EUR betaald op 13 januari pensioensparen - 500,00 in hoofde van de man via een pensioenspaarrekening - 400,00 in hoofde van mevrouw via een pensioenspaarverzekering Op welke fiscale voordelen van het type aftrekbare besteding of belastingvermindering heeft dit gezin recht?

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2010 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep ambtenaren van de Federale Overheidsdienst (FOD) FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011 BIBF Stage Seminarie 4 februari 2012 Personenbelasting Aanslagjaar 2011 Spreker: M. VAN WETTERE Teamchef Afdeling Geschillen CC Dendermonde 1 SCHULDENAARS VAN DE PB. 1. alle rijksinwoners, d.w.z.: a) Natuurlijke

Nadere informatie

F I S C A AL MEMENT O

F I S C A AL MEMENT O EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN F I S C A AL MEMENT O Nr. 24 2012 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning VOORWOORD BIJ DE UITGAVE VAN JANUARI

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO. Nr. 23 (update) 2011. Studie- en Documentatiedienst

Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO. Nr. 23 (update) 2011. Studie- en Documentatiedienst EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 23 (update) 2011 Studie- en Documentatiedienst INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF 1 DEEL I DE DIRECTE BELASTINGEN 7 HOOFDSTUK 1 DE PERSONENBELASTING

Nadere informatie

EEN OVERZICHT VAN ALLE VOORDELIGE ALTERNATIEVE VERLONINGSVORMEN

EEN OVERZICHT VAN ALLE VOORDELIGE ALTERNATIEVE VERLONINGSVORMEN EEN OVERZICHT VAN ALLE VOORDELIGE ALTERNATIEVE VERLONINGSVORMEN INHOUDSTAFEL 1. VERVOER 1.1. Woon-werkverkeer 1.2. Beroepsmatige verplaatsingskosten 1.3. Bedrijfswagen 1.4. Tankkaart 1.5. Bedrijfsfiets

Nadere informatie

FISCAAL INFORMATIEF. Praktijkgerichte, thematische informatie op fiscaal, vennootschapsrechtelijk, boekhoudrechtelijk en bedrijfseconomisch vlak

FISCAAL INFORMATIEF. Praktijkgerichte, thematische informatie op fiscaal, vennootschapsrechtelijk, boekhoudrechtelijk en bedrijfseconomisch vlak FISCAAL INFORMATIEF FISCAAL INFORMATIEF Praktijkgerichte, thematische informatie op fiscaal, vennootschapsrechtelijk, boekhoudrechtelijk en bedrijfseconomisch vlak Jaargang 11 I nr 3 Juni 2012 Verschijnt

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep ambtenaren van de Federale Overheidsdienst (FOD) FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 1 VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 WETGEVING INZAKE DE JAARREKENING 15 PUNTEN Vraag 1 / 4 punten De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid XYZ heeft de volgende balans-

Nadere informatie

Nieuw! Fiscaal voordeel van woonkredieten :Sterk vereenvoudigd

Nieuw! Fiscaal voordeel van woonkredieten :Sterk vereenvoudigd HOE AANGIFTE PERSONENBELASTING OPTIMALISEREN? Inhoudsopgave Nieuw! Fiscaal voordeel van woonkredieten :Sterk vereenvoudigd...1 Ook fiscaal voordeel voor ouderopvang!...3 Welk fiscaal voordeel levert huishoudelijke

Nadere informatie

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS

NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS Sinds 1 januari 2012 is een nieuwe regeling voor de berekening van het voordeel van alle aard op bedrijfswagens van kracht. De berekeningsformule

Nadere informatie

Verwarming aj. 2012 aj. 2013 aj. 2014 leidinggevend personeel en bedrijfsleiders 1.640 EUR 1.820 EUR 1.870 EUR anderen 820 EUR 820 EUR 840 EUR

Verwarming aj. 2012 aj. 2013 aj. 2014 leidinggevend personeel en bedrijfsleiders 1.640 EUR 1.820 EUR 1.870 EUR anderen 820 EUR 820 EUR 840 EUR E. Niet bedoelde gevallen Wanneer een vennootschap, die noch eigenaar noch huurder is van het gebouw, de huurgelden betaalt die de bedrijfsleider zelf verschuldigd is aan de eigenaar overeenkomstig het

Nadere informatie

Voor bepaalde types voertuigen werd een forfaitaire waardering ingevoerd door de wetgever.

Voor bepaalde types voertuigen werd een forfaitaire waardering ingevoerd door de wetgever. Bij het uitvoeren van het regeerakkoord heeft de federale regering onder druk van budgettaire beperkingen heel wat maatregelen genomen die impact hebben op de arbeidsmarkt. Zowel de snelheid en hoeveelheid

Nadere informatie

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014 CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014 Ci. D 28/632.837 Bijlage Art. WIB 92 Omschrijving Aj. 2012 Aj. 2013 Aj. 2014 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 3,97 4,10

Nadere informatie

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Vak VIII Intresten en kapitaalaflossingen van leningen en premies van individuele levensverzekeringen die recht

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE PROEF 17 NOVEMBER 2007

SCHRIFTELIJKE PROEF 17 NOVEMBER 2007 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 SCHRIFTELIJKE PROEF Algemene Instructies

Nadere informatie

1. Persoonlijke Informatie

1. Persoonlijke Informatie V R A G E N L I J S T B E L G I S C H E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R B L I J F H O U D E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 0 L U C H T S C H I P L A A N 8 1 1 7 0 B R U S S E L W W W. T A X

Nadere informatie

Samenvattende tabel inzake PB. Bedragen die gelden voor de aj. 2009, 2010 en 2011.

Samenvattende tabel inzake PB. Bedragen die gelden voor de aj. 2009, 2010 en 2011. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci. D 28/609.136 (AAFisc Nr. 20/2011) dd 04.04.2011 Personenbelasting Jaarlijkse indexering Aanslagjaar 2009 Aanslagjaar

Nadere informatie

Inkomensbelasting: Personenbelasting

Inkomensbelasting: Personenbelasting Inkomensbelasting: Personenbelasting Toepassingsgebied van personenbelasting Art. 3 WIB Rijksinwoners zijn onderworpen aan de personenbelasting Art. 2, 1, 1 WIB Wie zijn rijksinwoners? - Bij de beoordeling

Nadere informatie

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf 1 8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf De gelijktijdige combinatie tijdens hetzelfde jaar en bij dezelfde belastingplichtige van enerzijds de aftrek voor enige eigen woning en anderzijds de belastingvermindering

Nadere informatie

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 18/2013

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 18/2013 CIRCULAIRE AAFisc Nr. 18/2013 Ci.D.28/625.374 Bijlage Art. WIB 92 Omschrijving Aj. 2011 Aj. 2012 Aj. 2013 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 3,87 3,97

Nadere informatie

Deel 1: Fiscale Actualiteit. Deel 2: Praktijkcase. Academiejaar 2013-2014. Scriptie voorgedragen door TAMARA VANDORMAEL

Deel 1: Fiscale Actualiteit. Deel 2: Praktijkcase. Academiejaar 2013-2014. Scriptie voorgedragen door TAMARA VANDORMAEL Academiejaar 2013-2014 Deel 1: Fiscale Actualiteit Deel 2: Praktijkcase Scriptie voorgedragen door TAMARA VANDORMAEL Tot het behalen van het diploma van Postgraduaat Fiscaliteit Promotor: Dhr. L. De Greef

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent 0484 18743 www.boekhouder.be

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent 0484 18743 www.boekhouder.be Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent 0484 18743 ALTERNATIEVE BELONINGSVORMEN Inleiding...1 1.Het verschaffen van maaltijden...2 2. Maaltijdcheques...2 3.Geschenken in natura

Nadere informatie

www.advocaatonline.be

www.advocaatonline.be 1/42 INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN Indexering kadastraal inkomen : 1,5461 1,5461 1,5790 1,6349 16, 4 (oud) Woningaftrek : - basisbedrag : - verhoging : 4.638,00 387,00 4.638,00 387,00 4.737,00 395,00

Nadere informatie

Newsletter mei 2014 BTW VRIJSTELLINGSREGELING KLEINE ONDERNEMINGEN. Geachte lezer,

Newsletter mei 2014 BTW VRIJSTELLINGSREGELING KLEINE ONDERNEMINGEN. Geachte lezer, Newsletter mei 2014 Geachte lezer, In deze nieuwsbrief wordt stilgestaan bij de recentste ontwikkelingen in de fiscale wetgeving. We behandelen de nieuwe BTW vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen,

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 24 NOVEMBER 2012

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 24 NOVEMBER 2012 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

BELASTINGGIDS Aanslagjaar 2011 Inkomsten 2010

BELASTINGGIDS Aanslagjaar 2011 Inkomsten 2010 Belastinggids 2011 BELASTINGGIDS Aanslagjaar 2011 Inkomsten 2010 4 Inleiding Ondanks de informatisering van de belastingberekening, blijft de Belastinggids van het ABVV een uiterst nuttig en belangrijk

Nadere informatie