Oefeningen m.b.t. onroerende inkomsten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oefeningen m.b.t. onroerende inkomsten"

Transcriptie

1 Oefeningen m.b.t. onroerende inkomsten Bereken het netto belastbaar onroerend inkomen in volgende gevallen: Een docent (fiscaal alleenstaande) is eigenaar van een woning met een niet-geïndexeerd KI van 1 800,00 EUR. Hij betrekt die woning zelf. Hij gebruikt echter 10 % van die woning beroepsmatig als bureauruimte (voorbereiding lessen, corrigeren examens ). Voor de aankoop van die woning heeft hij in 2013 nog een hypothecaire lening lopen die hij heeft aangegaan in 2004, waarvan 2 000,00 EUR kunnen gelden als privé-interesten. Geval 2 Zelfde geval als bij 1 maar de lening dateert van Geval 3 Een alleenstaande belastingplichtige is naast zijn eigen woonhuis (niet-geïndexeerd KI 1 200,00 EUR; m.b.t. dat woonhuis dat hij zelf betrekt met zijn gezin loopt geen lening meer in 2013) nog eigenaar van een appartement (niet-geïndexeerd KI van 800,00 EUR) dat hij gedurende gans het jaar 2013 verhuurt voor 400,00 EUR per maand aan een koppeltje dat dit appartement puur privé gebruikt. M.b.t. dat appartement loopt er geen aankooplening meer in Geval 4 Een alleenstaande belastingplichtige is eigenaar van een opslagplaats met een nietgeïndexeerd KI van 2 000,00 EUR. Die opslagplaats wordt gedurende gans het jaar 2013 verhuurd aan een vennootschap voor 1 000,00 EUR per maand. Geval 5 Idem geval 4 maar verhuurd voor 1 500,00 EUR per maand. Bovendien is hij ook nog eigenaar van een loods (niet-geïndexeerd KI 1 000,00) die hij gedurende gans het jaar 2013 verhuurt aan een garagist (beroepshandelaar) voor 250,00 EUR per maand. Geval 6 Een alleenstaande belastingplichtige verhuurt zijn tweede eigendom (een woning met een niet-geïndexeerd KI van 700,00 EUR) aan het OCMW van Gent dat het zal onderverhuren aan een kansarm gezin als woonst. In 2013 ontving de belastingplichtige van het OCMW Gent 4 200,00 EUR als huur. Geval 7 Fred en Anouk worden gemeenschappelijk belast voor aanslagjaar Ze bezitten volgende onroerende goederen: a een appartement (KI 1 000,00) dat door henzelf wordt bewoond. Dit appartement behoort aan elk toe voor 50 %; b een stuk grond (KI 5,00) dat door hen zelf wordt gebruikt als moestuin. De tuin behoort tot het eigen vermogen van Fred; c een studio (KI 375,00) die verhuurd wordt aan een arbeider voor 300,00 EUR/maand. De huurder gebruikt de studio niet beroepsmatig. De studio behoort tot het eigen vermogen van Anouk;

2 d een woning (KI 1 500,00) die verhuurd wordt aan een vennootschap voor 1 250,00 EUR/maand. De vennootschap stelt die woning gratis ter beschikking aan haar zaakvoerder die de woning volledig privé bewoont. De woning behoort aan elk toe voor 50 %. Er zijn geen openstaande leningen in 2013 voor deze onroerende goederen.

3 Oefeningen m.b.t. roerende inkomsten Oefening 1 Ivan en Tanja zijn gehuwd in In 2013 hebben ze de volgende netto inkomsten genoten: 400,00 EUR van dividenden uit Belgische aandelen (na 25 % roerende voorheffing) gekocht met gemeenschappelijk geld; 300,00 EUR van dividenden uit buitenlandse aandelen rechtstreeks geïnd in het buitenland, aandelen zijn eigendom van Ivan; 500,00 EUR inkomsten uit de verhuring van schilderijen die door een suikertante aan Tanja geschonken werden (eigen goed van Tanja); 600,00 EUR inkomsten uit een obligatie die Ivan voor het huwelijk had aangekocht (eigen goed van Ivan); 1 500,00 EUR interesten op spaardeposito op naam van zowel Ivan en Tanja. Ivan en Tanja zijn gehuwd volgens het stelsel van scheiding van goederen Geval 2 Ivan en Tanja zijn gehuwd volgens het wettelijk stelsel Bij wie zijn die roerende inkomsten in principe belastbaar? Betreft het hier verplicht aan te geven roerende inkomsten of facultatief aan te geven inkomsten? Tegen welk tarief zijn die roerende inkomsten belastbaar? Oefening 2 Een gezin heeft de volgende netto-interesten geïnd van gewone spaardeposito s: 3 000,00 EUR netto-interesten op spaardeposito A op naam van zowel man als vrouw; 1 950,00 EUR netto-interesten op spaardeposito B op naam van de man alleen (eigen goed van man); 1 580,00 EUR netto-interesten op spaardeposito C op naam van de vrouw alleen (eigen goed van vrouw); 1 630,00 EUR netto-interesten op spaardeposito D van kind < 18 jaar. De financiële instellingen hebben telkens het correcte bedrag aan RV ingehouden, rekening houdend met het vermogensrecht. Bij wie zijn die roerende inkomsten in principe belastbaar? Betreft het hier verplicht aan te geven roerende inkomsten of facultatief aan te geven inkomsten? Tegen welk tarief zijn die roerende inkomsten belastbaar?

4 Geval 2 Wat indien het kind een meerderjarige student is die geen andere inkomsten heeft genoten dan die interesten?

5 Oefeningen m.b.t. beroepsinkomsten Oefening 1 Zijn de volgende inkomsten belastbare beroepsinkomsten? 1. de wettelijke kinderbijslag 2. het leefloon dat iemand ontvangt van het OCMW 3. de bezoldiging die een zwaar gehandicapte persoon verwerft in een beschutte werkplaats 4. de vergoeding van 15,00 EUR die men wekelijks van de voetbalclub ontvangt (als vrijwilliger) om de truitjes te wassen van de voetbalclub waartoe uw zoon behoort. 5. het inkomen van 2 000,00 EUR bruto dat men verwerft als jobstudent 6. de inkomsten die men behaalt uit de verkoop van groene stroomcertificaten die men als particulier verwerft uit de groene stroom van de zonnepanelen op zijn privéwoning 7. de onderhoudsuitkering die men als kind ontvangt van één van zijn ouders 8. de studiebeurs die men ontvangt 9. het vakantiegeld dat men als arbeider jaarlijks ontvangt van de jaarlijkse kas van het vakantiegeld 10. de ontvangen werkloosheidsvergoedingen 11. de vergoeding van 0,22 EUR per afgelegde km tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling die men ontvangt van de werkgever 12. het gratis ter beschikking krijgen van een fiets (kostprijs van de fiets 500,00 EUR) van de werkgever om zich daarmee van thuis naar het werk mee te verplaatsen. 13. het gratis ter beschikking krijgen van een firmawagen waarmee men zich onder andere mee verplaatst van thuis naar het werk 14. de tussenkomst van de werkgever in het internetabonnement van de werknemer voor zijn pc-privé (eigendom van de werknemer) thuis 15. de tussenkomst van de werkgever in het treinabonnement om zich te verplaatsen van zijn woonst naar het werk 16. stakingsvergoeding ontvangen van de vakbond Oefening Een werknemer rijdt van zijn woonplaats met zijn eigen wagen naar het station, daar neemt hij de trein (+ nog stukje te voet) naar zijn vaste werkplaats. Hij krijgt voor zijn woon-werkverplaatsingen de volgende vergoedingen van zijn werkgever: voor het traject met zijn eigen wagen: 400,00 EUR als tussenkomst in zijn treinabonnement 2de klasse: 700,00 EUR Hoeveel van die tussenkomst van de werkgever is belastbaar bij die werknemer als hij zijn kosten niet bewijst, maar gebruikmaakt van het kostenforfait?

6 2.2 Een andere werknemer krijgt van diezelfde werkgever voor zijn woonwerkverplaatsingen de volgende vergoedingen terugbetaald: voor het traject met zijn eigen wagen: 150,00 EUR tussenkomst in het traject met de bus (10 rittenkaarten): 800,00 EUR Hoeveel van die tussenkomst van de werkgever is belastbaar bij die werknemer als hij zijn kosten niet bewijst, maar gebruikmaakt van het kostenforfait? Oefening 3 Een werknemer rijdt gedurende 200 dagen met de fiets naar zijn werk (enkele afstand is 5 km) en krijgt daarvoor een tussenkomst van zijn werkgever voor inkomstenjaar 2013 van: 200 (aantal gewerkte dagen dat hij met de fiets naar het werk kwam) x 5 km x 2 (heen en terug) x 0,22 EUR. Hoeveel van die tussenkomst van de werkgever is belastbaar bij die werknemer - als hij zijn kosten niet bewijst, maar gebruik maakt van het kostenforfait - als hij zijn kosten bewijst. Oefening 4 1) Een werknemer beschikt gedurende het hele jaar 2013 over een firmawagen: een Audi A4 2,0 Tdi, 1ste inschrijving , CO 2 -uitstoot 149 gram per km. Nieuwprijs incl. btw EUR. Hij woont op 13 km van zijn werk. Die personenwagen gebruikt hij onder andere om zich naar het werk te verplaatsen. Uiteraard rijdt hij er ook zuivere privékilometers mee. Aantal dagen gewerkt in 2013 = ) Een werknemer beschikt gedurende gans het jaar 2013 over een firmawagen: een BMW X5 3,0 Turbo diesel, 1ste inschrijving , CO 2 -uitstoot 195 gram per km. Nieuwprijs incl. btw: ,00 EUR. Hij woont op 28 km van zijn werk. Uiteraard rijdt hij er ook zuivere privékilometers mee. Aantal dagen gewerkt in 2013 = 205. Wat is belastbaar voordeel voor elk van die werknemers en hoeveel van dat voordeel wordt vrijgesteld als zij hun kosten niet bewijzen? Oefening 5 Sara is fiscaal alleenstaande. Als bediende genoot zij in 2013 van haar werkgever een bruto belastbare bezoldiging (in geld) van ,00 EUR, waarop 4 600,00 bedrijfsvoorheffing werd ingehouden en 25 EUR BBSZ.

7 Als tussenkomst in het woon-werkverkeer met haar eigen wagen werd een vergoeding toegekend door de werkgever van 600,00 EUR. Daarenboven kon ze in 2013 genieten van volgende voordelen : 1. één maaltijdcheque van 7,00 EUR per gewerkte dag waarbij er 1,09 EUR per cheque van haar nettoloon werd ingehouden. In 2013 heeft ze er zo 180 ontvangen voor 180 gewerkte dagen. 2. een loonbonus van 1 200,00 EUR die elke werknemer heeft ontvangen naar aanleiding van het collectief bereiken van een vooraf geformuleerde doelstelling : het aantal ziektedagen verminderen met 10%. 3. tussenkomst van 500,00 EUR in een laptop (= eigendom van Sara die ze thuis privé gebruikt) in het kader van het PC-privé plan van de werkgever (eerste tussenkomst ooit); ,00 EUR sportcheques die ze ontving bij haar verjaardag Sara is aangesloten bij het onafhankelijk ziekenfonds. Bereken haar nettoberoepsinkomen van 2013, wetende dat ze haar beroepskosten niet bewijst. Oefening 6 Een bediende (alleenstaande) heeft in 2013 een belastbare brutobezoldiging van ,00 EUR genoten; waarop ,00 EUR bedrijfsvoorheffing werd ingehouden. Als tussenkomst voor de verplaatsing woonplaats- vaste plaats van tewerkstelling ontving de bediende van zijn werkgever een vergoeding van 1 500,00 EUR. Aantal gewerkte dagen in 2013 = 180. De afstand tussen zijn woonplaats en het kantoorgebouw waar hij op werkt, bedraagt 102 km enkel. Als die bediende zijn beroepskosten niet bewijst, op welke forfaitaire kosten heeft hij dan recht? Wat is zijn netto gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen? Geval 2 Als die bediende zijn beroepskosten bewijst (woon-werkverplaatsing met eigen wagen), wat is dan het bedrag van zijn aftrekbare beroepskosten? Wat is zijn netto gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen? Geval 3 Als die bediende zijn beroepskosten bewijst (woon-werkverplaatsing met trein) met toepassing van 0,15 EUR/km (toepassing art. 66bis WIB92). Wat is zijn netto gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen?

8 Oefening 7 Meneer Lejeune heeft in de loop van 2013 de volgende beroepsinkomsten genoten: gewone bezoldiging: ,00 achterstallige bezoldiging: 3 000,00 (n.a.v. geschil met werkgever) tussenkomst woon-werkverkeer (andere dan openbaar vervoer en georganiseerd gemeenschappelijk vervoer): 450,00 Hij is aangesloten bij de Christelijke mutualiteit. Gemiddelde aanslagvoet vorig jaar: 18,0 % Bereken het bedrag van de netto belastbare beroepsinkomsten en bepaal het tarief waartegen ze worden belast, wetende dat de heer Lejeune fiscaal alleenstaande is, zijn beroepskosten niet bewijst en op minder dan 75 km van zijn werk woont. Geval 2 Bereken het bedrag van de netto belastbare beroepsinkomsten en bepaal het tarief waartegen ze worden belast, wetende dat de heer Lejeune gehuwd is sinds 2005 met mevrouw Boom. Meneer Lejeune bewijst zijn beroepskosten niet en woont op minder dan 75 km van zijn werk. Mevrouw Boom heeft geen eigen beroepsinkomsten. Oefening 8 Alleenstaande Koen Merckx geniet beroepsinkomsten voor 176 gewerkte dagen. Brutobelastbare bezoldiging: ,00 EUR Tussenkomst werkgever in woon-werkverkeer treinabonnement: 1 400,00 EUR Ingehouden bedrijfsvoorheffing: 5 000,00 EUR BBSZ: 20,00 EUR Hij woont op 60 km van zijn vaste werkplaats. De verplaatsing doet hij met de trein en te voet. Hij is aangesloten bij het onafhankelijk ziekenfonds en wil zijn bijdrage aftrekken van zijn wedde als werknemer. Hij twijfelt wat betreft de aftrek van zijn beroepskosten: werkelijke beroepskosten (met forfait van 0,15 EUR per km; toepassing art. 66bis WIB92) of het kostenforfait (art. 51 WIB92)? Wat is voor hem het voordeligst?

9 Oefening 9 Mijnheer Peters (werknemer) doet in 2013 met zijn eigen personenwagen volgende verplaatsingen: km zuivere privé-verplaatsingen km woon-werkverplaatsingen (220 werkdagen, 15 km enkel) km beroepsverplaatsingen. Zowel voor zijn woon-werkverplaatsingen als zijn beroepsverplaatsingen, krijgt hij een vergoeding van 0,10 EUR/km van zijn werkgever Hij kan volgende bewijsstukken voorleggen i.v.m. zijn autokosten (totaalbedrag): Aankoopfactuur (2010, afschrijving over 5 jaar) Verzekering Verkeersbelasting Onderhoudsfacturen ,00 EUR (incl. btw) 420,00 EUR 410,00 EUR 500,00 EUR (incl. btw) Gemiddelde brandstofprijs voor 2012 (bij gebrek aan 2013) (incl. btw) = 1,5318 EUR per liter. Gemiddeld verbruik van zijn wagen 6 liter/100 km. De belastingplichtige bewijst zijn werkelijke beroepskosten. Bereken zijn werkelijke beroepskosten. Oefening 10 Van een gehuwd koppel dat gemeenschappelijk wordt belast heeft de man in 2013 een bruto belastbare bezoldiging genoten van ,00 EUR. Zijn vrouw heeft geen beroepsinkomsten ontvangen. De man wil de volgende kosten die betrekking hebben op zijn beroepswerkzaamheid (waarvoor hij de bezoldiging geniet) bewijzen: Autokosten: - Aankoopprijs personenwagen: ,00 (incl. 21 % btw), nieuw aangeschaft in Economische levensduur van die wagen: 5 jaar. - Interesten autolening: 1 000,00 - Verkeersbelasting: 420,00 - Onderhouds- en herstellingskosten: 250,00 - Verzekering: 580,00 - Boete (te snel rijden op weg naar bezoek klant): 150,00 - Brandstof: 1 200,00 Met die wagen heeft de man in de loop van km gereden, waarvan: - Woon-werkverkeer: km - Zuivere beroepsverplaatsingen: km - Privé-verkeer: km

10 Van zijn werkgever ontvangt hij voor de zuivere beroepskilometers een vergoeding van 0,10 EUR/km. Bureaukosten: 10 % van zijn woning heeft hij ingericht als bureau: - Aankoopprijs woning: ,00 EUR (excl ,00 EUR grondwaarde en 15% bijkomende aankoopkosten) aangeschaft in De levensduur mag op 33 jaar worden geraamd. - Interest hypothecaire lening: 4 000,00 - Onroerende voorheffing: 800,00 - Brandverzekering: 300,00 - Provinciebelasting: 37,50 - Elektriciteit en verwarming (inclusief 21 % btw): 1 100,00 Het beroepsmatig gedeelte mag ook op 10 % geraamd worden. - Vakliteratuur: 86,25 - Aankoop computer + printer: 1 000,00 (incl. 21 % btw), aangekocht op De levensduur mag op 5 jaar geraamd worden en het beroepsmatige gebruik op 80 %. Bereken het bedrag van de aftrekbare beroepskosten van meneer en bepaal de netto belastbare beroepsinkomsten van beide echtgenoten.

11 Oefeningen m.b.t. diverse inkomsten Bepaal in volgende oefeningen telkens de aard van het divers inkomen, hun belastbaar bedrag en het tarief waartegen ze worden belast. 1 Marc Deceuster huurt ongemeubileerd een herenhuis en betaalt hiervoor 800,00 EUR per maand. Omdat de woning voor hem alleen te groot is, verhuurt hij de bovenste verdieping en de zolderkamer gemeubileerd aan een paar voor 600,00 EUR per maand. Het gedeelte dat hij onderverhuurt mag worden geraamd op 30 % van de totale oppervlakte. Om een gedeelte van de woning te kunnen onderverhuren, heeft hij een advertentie geplaatst in de plaatselijke krant. De advertentiekosten bedragen 20,00 EUR. 2 Mijnheer en mevrouw zijn sinds 2004 gehuwd. Mijnheer verleent vanaf aan een vennootschap het gebruiksrecht over een gedeelte van een muur van zijn woning (100 % eigenaar) om er reclame op aan te brengen. Hij ontvangt op een éénmalige vergoeding van 5 000,00 EUR voor de concessie van dit recht voor 5 jaar. Hij kan geen werkelijke kosten aantonen die verbonden zijn aan het verkrijgen van een dergelijke vergoeding. Beide echtgenoten geven hun schriftelijk en onherroepelijk akkoord dat het vooruitbetaalde bedrag mag worden verdeeld over de periode waarop de betaling betrekking heeft. mijnheer en mevrouw zijn gehuwd onder het wettelijk stelsel Geval 2 mijnheer en mevrouw zijn gehuwd met scheiding van goederen 3 Katia Robyns verkoopt op 25 februari 2013 een stuk bouwgrond (gelegen in Antwerpen) voor ,00 EUR. Om deze grond te verkopen, betaalde zij 125,00 EUR publiciteitskosten. Dit stuk grond heeft zij op 20 december 2005 aangekocht voor , 00 EUR. De waarde van de grond werd voor de heffing van de registratierechten echter vastgelegd op ,00 EUR. Hierop betaalde zij 7 800,00 EUR registratie- en notariskosten. Katia heeft sinds de aankoop volgende werken laten uitvoeren (alle bedragen zijn inclusief 21 % btw): afsluitingswerken: 605,00 EUR; aanplantingswerken: 302,00 EUR; tuinhuis: 907,00 EUR.

12 4 Een alleenstaande kocht op (datum van authentieke akte) een gebouw aan voor ,00 EUR. Op (datum compromis) verkocht hij dat gebouw voor ,00 EUR (notariële akte: ). Bij de verkoop werd een makelaar ingeschakeld, die 3 % commissieloon vroeg. De registratierechten werden op de overeengekomen prijzen geheven. 5 Petrus Waterslagers heeft op 15 mei 2005 een stuk bouwgrond aangekocht voor ,00 EUR. De registratie- en notariskosten bedroegen 5 625,00 EUR. Op 18 november 2007 zijn de bouwwerken voor zijn nieuwe woning begonnen. Voor de bouw betaalde hij ,00 EUR, exclusief ,00 btw. Op 1 december 2008 neemt hij zijn intrek in zijn nieuwe woning. Op 10 maart 2013 verkoopt hij deze woning voor ,00 EUR (datum verkoopcompromis: ; datum verlijden van de akte: ). Om de verkoop te bespoedigen, schakelde hij een makelaarskantoor in dat hem 9 000,00 EUR commissie aanrekende. tot 14 april 2013 is Petrus in deze woning blijven wonen Geval 2 die woning betreft het tweede verblijf van Petrus

13 Oefening op aftrekbare onderhoudsuitkering en uitgaven die in aanmerking komen voor belastingvermindering Een gehuwd koppel dat gemeenschappelijk wordt belast (beiden met beroepsinkomen boven ,00 EUR) voor aanslagjaar 2014 deden onder meer de volgende uitgaven in 2013: giften 12,50 EUR aan Kom op tegen Kanker 20,00 EUR aan Parochiale werken Sint-Niklaas 175,00 EUR aan de vzw Moeders voor moeders 2 500,00 EUR aan de Koning Boudewijnstichting onderhoudsuitkeringen De man betaalde in 2013 maandelijks 250,00 EUR onderhoudsuitkering aan zijn moeder. Het bedrag werd bij gerechtelijke beslissing vastgesteld. kinderopvang De vrouw betaalt in 2013 een totaal bedrag van 2 250,00 EUR voor de opvang van het jongste zoontje. Dat bedrag is de dagprijs die een zelfstandige onthaalmoeder onder toezicht van Kind en Gezin, zonder door deze laatste gesubsidieerd te zijn, aanrekende voor 15 maandelijkse oppasdagen aan 12,50 EUR per dag. De oudste zoon verbleef in de naschoolse opvang in december 2013: op 6 december 2013: kostprijs 2,00 EUR betaald op 20 december 2013; op 13 december 2013: kostprijs 2,00 EUR betaald op 13 januari 2014; op 20 december 2013: kostprijs 2,00 EUR betaald op 13 januari pensioensparen - 500,00 in hoofde van de man via een pensioenspaarrekening - 400,00 in hoofde van mevrouw via een pensioenspaarverzekering Op welke fiscale voordelen van het type aftrekbare besteding of belastingvermindering heeft dit gezin recht?

Oefeningen m.b.t. onroerende inkomsten

Oefeningen m.b.t. onroerende inkomsten Oefeningen m.b.t. onroerende inkomsten Bereken het netto belastbaar onroerend inkomen in volgende gevallen: Geval 1 Een docent (fiscaal alleenstaande) is eigenaar van een woning met een niet-geïndexeerd

Nadere informatie

Praktisch belastingrecht

Praktisch belastingrecht Praktisch belastingrecht 2016 Deel 2 Personenbelasting: Oefeningen Oefeningen Personenbelasting 1 UDB Oefeningen m.b.t. onroerende inkomsten Opgave Bereken het netto belastbaar onroerend inkomen in volgende

Nadere informatie

Oefeningen m.b.t. onroerende inkomsten

Oefeningen m.b.t. onroerende inkomsten Oefeningen m.b.t. onroerende inkomsten Bereken het netto belastbaar onroerend inkomen in volgende gevallen: Geval 1 Een docent (fiscaal alleenstaande) is eigenaar van een woning met een niet-geïndexeerd

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

OPLOSSINGEN: Praktisch personenbelasting aj. 2013

OPLOSSINGEN: Praktisch personenbelasting aj. 2013 OPLOSSINGEN: Praktisch personenbelasting aj. 2013 Vak II Persoonlijke gegevens en gezinslasten pag. 68-69 oefeningen 2.11 1. Mr. Wachters heeft het hoogste gezamelijke belastbaar inkomen, dus zullen alle

Nadere informatie

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro 1. Belastingschalen in de personenbelasting Aanslagjaar 2018 in euro 0,00 1.070,00 0,00 25,00% 11.070,00 12.720,00 2.767,50 30,00% 12.720,00 21.190,00 3.262,50 40,00% 21.190,00 38.830,00 6.650,50 45,00%

Nadere informatie

OPLOSSINGEN: Praktisch personenbelasting aj. 2014

OPLOSSINGEN: Praktisch personenbelasting aj. 2014 OPLOSSINGEN: Praktisch personenbelasting aj. 2014 Vak II Persoonlijke gegevens en gezinslasten oefeningen 2.11 p. 69-70 1. Mr. Wachters heeft het hoogste gezamenlijke belastbaar inkomen, dus zullen alle

Nadere informatie

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Juli 2016 Onderwerp: Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be www.claeysengels.be Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 mogelijkheden tot indiening van de aangifte Evelyn Decruyenaere Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 Papieren aangifte TOW wijzigingen nieuw aangifteformulier code bestaat nu uit

Nadere informatie

beroepskosten 1 BBB info ajr KOSTEN forfaitaire beroepskosten bezoldigingen werknemers forfaitaire beroepskosten bezoldigingen werknemers

beroepskosten 1 BBB info ajr KOSTEN forfaitaire beroepskosten bezoldigingen werknemers forfaitaire beroepskosten bezoldigingen werknemers KOSTEN bewezen kosten (art. 49WIB92) of het forfait (automatisch toegekend) supplementair forfait verre verplaatsingen : - enkel mogelijk voor niet kostenbewijzers een speciaal forfait is van toepassing

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Gezamenlijk belastbaar inkomen INKOMSTENSCHIJF BELASTING OP VORIGE INK13 AJ14 0,00 8 590,00 25 % 8 590,00 12 220,00 30 % 2 147,50 12 220,00 20 370,00 40 % 3 236,50 20 370,00

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be VERPLAATSINGSKOSTEN TUSSEN DE WOONPLAATS EN DE VASTE PLAATS VAN TEWERKSTELLING www.iuslaboris.com

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518 Omschrijving WONINGAFTREK (oud stelsel) Forfaitaire aftrek eigen woning: - verhoging persoon ten laste: - maximumbedrag netto-inkomen woningaftrek: BEROEPSINKOMSTEN Artikel WIB (16 - aj. 2005) 518 Basisbedrag

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

Aanslagjaar Inkomsten 2015

Aanslagjaar Inkomsten 2015 Aanslagjaar 2017 - Inkomsten 2015 Teneinde uw aangifte zo voordelig mogelijk in te vullen, vragen wij u volgende vragenlijst aandachtig te lezen en VOLLEDIG in te vullen. Ontbrekende elementen kunnen de

Nadere informatie

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf ENKELE FISCALE CIJFERS Pb. Tarieven Inkomensschijven inkomsten 2016 - aanslagjaar 2017 Inkomensschijf Tarief Op volle schijven Per schijf 0,00 tot 10.860,00 25% 2.715,00 2.715,00 10.860,00 tot 12.470,00

Nadere informatie

Wat is een voordeel van alle aard?

Wat is een voordeel van alle aard? Wat is een voordeel van alle aard? Een voordeel van alle aard is een voordeel dat een onderneming toekent aan een personeelslid of aan één van zijn leidinggevenden (b.v. een bedrijfswagen, een ter beschikking

Nadere informatie

2. VILLAVENNOOTSCHAP: TEGENVOORBEELD TRENDS

2. VILLAVENNOOTSCHAP: TEGENVOORBEELD TRENDS 2. VILLAVENNOOTSCHAP: TEGENVOORBEELD TRENDS BESCHRIJVING Het is een heel eenvoudig voorbeeld waarbij de aankoop van een huis en een beperkt aantal kosten in verband hiermee worden bekeken. De kostprijs

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

Bij de aankoop voor 125.000,00 EUR in 2003 van een onroerend goed heeft de vennootschap geboekt :

Bij de aankoop voor 125.000,00 EUR in 2003 van een onroerend goed heeft de vennootschap geboekt : Algemene herhalingsoefening NV BRUG Samenstelling en evolutie rekening kapitaal : De NV Brug werd in 1935 opgericht met een in geld gestort kapitaal van 25.000,00 EUR. In 1987 werd het kapitaal verhoogd

Nadere informatie

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland.

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland. uitgangspunt bij de belastbare grondslag Vak III België Kadastraal Inkomen Brutohuur Buitenland inkomsten van onroerende goederen Brutohuur Brutohuurwaarde Hoe wordt het kadastraal inkomen betekend? Elk

Nadere informatie

1. VILLAVENNOOTSCHAP: CIJFERVOORBEELD SP.A

1. VILLAVENNOOTSCHAP: CIJFERVOORBEELD SP.A 1. VILLAVENNOOTSCHAP: CIJFERVOORBEELD SP.A BESCHRIJVING Het is een heel eenvoudig voorbeeld waarbij de aankoop van een huis en een beperkt aantal kosten in verband hiermee worden bekeken. De kostprijs

Nadere informatie

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 MOBIFIS_DO_13001.book Page 3 Thursday, May 2, 2013 8:54 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Verminder of neutraliseer als bedrijfsleider de belasting op het voordeel van uw firmawagen Datum 4 juni 2013 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN Zaventem, 22 januari 2013 Een nieuw jaar betekent ook weer een nieuwe regelgeving. Na lange discussies en overlegperiodes met de beroepsfederaties is de kogel uiteindelijk door de kerk. In haar Addendum

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 0 - A A N S L A G J A A R 2 0 1 1 D E Z E V R A G E N T L I J S T I S E

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1 A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 3 A A N S L A G J A A R 2 0 1 4 N A A M : D E Z E V R A G E N T L I J S

Nadere informatie

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 De Federale Overheidsdienst Financiën heeft in haar Addendum dd 11 december 2012 (BTW-beslissing E.T. 119.650/3) de nieuwe regelgeving vrijgegeven rond de BTW-aftrek

Nadere informatie

Oefeningen Fiscaal recht (2015-2016)

Oefeningen Fiscaal recht (2015-2016) Oefeningen Fiscaal recht (2015-2016) 1. Duid de correcte stelling aan A. Met zetel van fortuin wordt de plaats bedoeld waar het vermogen van een persoon zich bevindt. B. Een persoon die in België in het

Nadere informatie

Wat kost DI RUPO I u?

Wat kost DI RUPO I u? Wat kost DI RUPO I u? 29 02 2012 Opmerking: sommige zaken zijn nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en dus nog voor wijziging vatbaar. De komende dagen worden er nieuwe besparingen verwacht!

Nadere informatie

* Gehuwd dus code aankruisen * 2 niet-gehandicapte kinderen ten laste (één van 10 jaar en één van 1 jaar) dus in code vermelden : 2

* Gehuwd dus code aankruisen * 2 niet-gehandicapte kinderen ten laste (één van 10 jaar en één van 1 jaar) dus in code vermelden : 2 Oplossingen globale oefeningen pag. 617-624 Globale oefening 1 pag. 617-618 Vak II : Persoonlijke gegevens * Gehuwd dus code 1002-65 aankruisen * 2 niet-gehandicapte kinderen ten laste (één van 10 jaar

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Rubriek fiscaliteit De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Het aangifteformulier heeft een nieuw uitzicht dit jaar. De belastingplichtige die nog gebruikt maakt van het papieren formulier,

Nadere informatie

Fiscale handleiding voor de carpooler

Fiscale handleiding voor de carpooler Inkomsten 2014 Aangifte 2015 Fiscale handleiding voor de carpooler Met deze handleiding helpen wij jou aan het fiscale voordeel waar je als carpooler recht op hebt. We overlopen met jou de verschillende

Nadere informatie

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Gelieve deze checklist te overlopen en in te vullen waar nodig en de nodige attesten bij te voegen. Deel 1 Bankrekeningnr. Indien verschillend

Nadere informatie

Lieven Van Belleghem

Lieven Van Belleghem Praktische Belastingservice voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2018 aj. 2019 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2018 = 1,7761

Nadere informatie

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2017 aj. 2018 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2017 =

Nadere informatie

Kan ik zomaar alle gemaakte kosten aftrekken in mijn belastingen?

Kan ik zomaar alle gemaakte kosten aftrekken in mijn belastingen? Kan ik zomaar alle gemaakte kosten aftrekken in mijn belastingen? Je boekhouding is goud waard! Zaterdag 29 november 2014 Griet Pelgrims Account Manager Voorzitter Medici@Vandelanotte Belastingplichtige?

Nadere informatie

Vak III: onroerende inkomsten

Vak III: onroerende inkomsten invloed van de BFW op vak III (O.I.) vanaf het aanslagjaar 2015 worden in vak III alleen de volgende inkomsten aangegeven: Belgische inkomsten andere dan van de eigen woning: De onroerende goederen (of

Nadere informatie

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005)

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005) Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders (inkomsten van het jaar 2005) 1 Personenbelasting In de personenbelasting kan het verrichten van studentenarbeid

Nadere informatie

Fiscale en andere nieuwtjes.

Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscus int boete via loon, huur of bankrekening. Vanaf 1 februari 2017 zal de fiscus de openstaande boetes innen door een betere opvolging via een computer die systematisch

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en 2011 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar

Nadere informatie

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014 I. Titel II van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Coëfficiënt art. 178, 1 en 2, WIB 92: 1,7073) Art. 131, 1 ste lid, 1 Grensbedrag : 15.220 25.990 Belastingvrije som : 4.260 7.270 1 ste lid,

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities 15 1.1.1. Vervoermiddelen 15 1.1.2. Landvoertuigen 16 1.1.3.

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden aannemer: inhoudingsplicht... 2 Jaarrekening: omvangcriteria voor kmo-vennootschappen....

Nadere informatie

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2012)

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2012) WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2012) Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015 - inkomstenjaar 2014 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

DE VRUCHTGEBRUIKCONSTRUCTIE

DE VRUCHTGEBRUIKCONSTRUCTIE DE VRUCHTGEBRUIKCONSTRUCTIE Aan de hand van een voorbeeld wordt de veel gebruikte vruchtgebruikconstructie geïllustreerd. Een vennootschap en haar zaakvoerder besluiten samen een oud herenhuis aan te kopen,

Nadere informatie

Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer

Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer BTW - Gemengd gebruik personenwagen INLEIDING I. Inleiding Nieuw artikel 45 1 Quinquies 1quinquies. Ten aanzien van de uit hun aard onroerende goederen

Nadere informatie

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL pagina 1 van 6 Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting CIRC 05.02.04/1 Circulaire nr. Ci.RH.241/561.364 (AOIF 8/2004) dd. 05.02.2004 BEDRIJFSVOORHEFFING Inkomen

Nadere informatie

Verschillende geldigheidsperiodes zijn hierbij mogelijk: 1 week, 1, 3 of 12 maanden voor traject- en nettreinkaarten. 15 dagen voor Railflex.

Verschillende geldigheidsperiodes zijn hierbij mogelijk: 1 week, 1, 3 of 12 maanden voor traject- en nettreinkaarten. 15 dagen voor Railflex. Bijkomende toelichting bij de CAO van 12 januari 2010 inzake het woonwerkverkeer en de financiële bijdrage door de werkgever in de vervoerkosten van de werknemers in de sociale werkplaatsen. 1. Woonwerkverkeer

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 juli 2014)

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 juli 2014) WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 juli 2014) Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen

Nadere informatie

basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs

basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs Fiscale en boekhoudkundige basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs Inhoud DE BOEKHOUDING en FISCALE AANGIFTE VAN EEN ZELFSTANDIGE VERPLEEGKUNDIGE KIEZEN VOOR EEN VENNOOTSCHAP SBB Accountants & Adviseurs

Nadere informatie

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014 CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014 Ci. D 28/632.837 Bijlage Art. WIB 92 Omschrijving Aj. 2012 Aj. 2013 Aj. 2014 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 3,97 4,10

Nadere informatie

MOBILITEIT EN VERPLAATSINGSKOSTEN VOOR DE BOUWVAKARBEIDERS NIEUWE REGELING VANAF 1 OKTOBER 2007

MOBILITEIT EN VERPLAATSINGSKOSTEN VOOR DE BOUWVAKARBEIDERS NIEUWE REGELING VANAF 1 OKTOBER 2007 MOBILITEIT EN VERPLAATSINGSKOSTEN VOOR DE BOUWVAKARBEIDERS NIEUWE REGELING VANAF 1 OKTOBER 2007 Vanaf 1 oktober 2007 wordt de regeling van de mobiliteitsvergoeding in de bouw flink gewijzigd. De mobiliteitsvergoeding

Nadere informatie

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen Forum for the Future - November 2017 - Maurice De Mey De cruciale vraag Is op het moment van betaling van interest, kapitaal en/of premie van de individuele

Nadere informatie

BTW EN AFTREKBARE KOSTEN IN 2013?

BTW EN AFTREKBARE KOSTEN IN 2013? BTW EN AFTREKBARE KOSTEN IN 2013? WAT TREFT DE ONDERNEMER? Uitgelicht Update Di-Rupo Facturatieregels BTW BTW-aftrek op gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen Aftrekbare kosten Aanslag geheime commissielonen

Nadere informatie

Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk?

Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk? Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk? Al naargelang van de aard van de wijziging, gaat de wijzigingsprocedure gepaard met één, twee, drie of vier notariële akten. De kleine wijziging:

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

Aftrekbare kosten éénmanszaak

Aftrekbare kosten éénmanszaak Aftrekbare kosten éénmanszaak Ann Verhoeven Accountant Inkomsten Inkomsten Alle inkomsten m.b.t. beroepsactiviteit Erelonen Achterstallige erelonen Recuperatie verzekeringen Financiële opbrengsten Meerwaarde

Nadere informatie

Indexering aj. 2016 aj. 2017

Indexering aj. 2016 aj. 2017 Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering aj. 2016 aj. 2017 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2016 = 1,7321 / aj.2017

Nadere informatie

Verhoogde belasting vrije som voor personen met beperkt inkomen: 7.380,00 euro (7.350,00)

Verhoogde belasting vrije som voor personen met beperkt inkomen: 7.380,00 euro (7.350,00) De geïndexeerde bedragen voor aanslagjaar 2016 werden door de Federale Overheidsdienst Financiën bekendgemaakt en gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Wij geven u een overzicht van de belangrijkste

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten U ontvangt/ontving in de loop van de maand april/mei van KBC een jaaroverzicht van dividenden en interesten, eventueel samen met de eigenlijke

Nadere informatie

Page 1 of 6 Home > FAQ Deeleconomie Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting FAQ - Deeleconomie ALGEMEEN 1. Wat is deeleconomie? 2.

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

Vermijd verloren uitgaven en optimaliseer fiscale aftrekposten

Vermijd verloren uitgaven en optimaliseer fiscale aftrekposten Actuasessie NEEM JE AFTREKBARE BEROEPSKOSTEN ONDER DE LOEP! Vermijd verloren uitgaven en optimaliseer fiscale aftrekposten Unizo Inhoud actuasessie 1. Inleiding 2. Werkelijke kosten of kostenforfait? 3.

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Diensten en diverse goederen

Hoofdstuk 3 Diensten en diverse goederen Hoofdstuk 3 Diensten en diverse goederen Afdeling 1. Huur onroerende goederen 1. Huur en huurlasten De periodiek verschuldigde huurprijs en huurlasten voor de bedrijfsgebouwen worden aangemerkt als beroepskosten,

Nadere informatie

Zodra een onroerend goed in een vennootschap zit, kan het niet zonder fiscale kleerscheuren uit de vennootschap worden gehaald.

Zodra een onroerend goed in een vennootschap zit, kan het niet zonder fiscale kleerscheuren uit de vennootschap worden gehaald. TIPS EN ADVIES Nr 68 Vastgoed in een vennootschap: de goede jaren zijn voorbij Jarenlang adviseerden fiscale specialisten om woningen, gronden en bedrijfsgebouwen aan te kopen via een vennootschap. Maar

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 1) Belastbaar voordeel voor bedrijfswagens Vanaf 1 januari 2012 worden de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend op

Nadere informatie

Niet betalen RSZ, BV, BTW: aansprakelijkheid bestuurder

Niet betalen RSZ, BV, BTW: aansprakelijkheid bestuurder Niet betalen RSZ, BV, BTW: aansprakelijkheid bestuurder De programmawet van 20/07/2006 voorziet in een uitbreiding van de bevoegdheden en de aansprakelijkheid van de bestuurders van een vennootschap. Niet

Nadere informatie

personalia BBB info ajr De Taxshift: Wet houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht (BS

personalia BBB info ajr De Taxshift: Wet houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht (BS De Taxshift: Wet 26.12.2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht (BS 30.12.2015) Aj. 2016: basisbedrag 4095 4260 euro (NG) Ajr 2017: basisbedrag 4095 4260 euro (NG) Aj.

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009 Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009 NV KIKKERHOF BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA 20/28 478 145,00 314 750,00 Materiële vaste activa 5.1.2

Nadere informatie

De 100 meest begeerde fiscale tips!

De 100 meest begeerde fiscale tips! De 100 meest begeerde fiscale tips! Voor al wie belastingontwijking een mensenrecht vindt, 100 haalbare en praktische fiscale tips. Iven De Hoon Inhoudsopgave DEEL 1 Twintig tips voor elke Belg, ook de

Nadere informatie

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci.D.28/635.754

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci.D.28/635.754 BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci.D.28/635.754 Art. WIB 92 Omschrijving Aj. 2013 Aj. 2014 Aj. 2015 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 4,10 4,19 4,23 518,

Nadere informatie

DI RUPO 1 BEGROTING 2012

DI RUPO 1 BEGROTING 2012 DI RUPO 1 BEGROTING 2012 Ingrijpende maatregelen in personenbelasting Jef Wellens, Kluwer Kluwer Opleidingen www.kluweropleidingen.be DI RUPO 1 - Ingrijpende maatregelen in PB Afschaffing belastingvermindering

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 1) Bedrijfswagens worden strenger aangepakt Vanaf 2012 zullen de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne info@consius.be Tel: 03/325.49.87 Fax: 03/326.12.94 Van:

Nadere informatie

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2017)

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2017) WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2017) Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

Aankoop van onroerend

Aankoop van onroerend Aankoop van onroerend Financieel/fiscaal/successie advies dhr. Niko Keters Amjak, uw wealth & Corporate Finance specialist Programma 1. Verschillende manieren van aankoop 1. Volle eigendom 2. Naakte eigendom

Nadere informatie

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven Het federale regeerakkoord heeft heel wat fiscale gevolgen. In de personenbelasting wil de regering een verschuiving van de belasting op arbeid naar andere belastingen. In de vennootschapsbelasting wordt

Nadere informatie

1. De spelregels voor privé-uitgaven met uw vennootschap... 1

1. De spelregels voor privé-uitgaven met uw vennootschap... 1 Inhoudstafel 1. De spelregels voor privé-uitgaven met uw vennootschap... 1 1.1. De vennootschapsrechtelijke regels... 1 1.1.1. Kunt u met uw vennootschap eigenlijk wel privé-uitgaven doen?... 1 1.1.2.

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

Loonsverhoging : Effecten Verhouding netto voor de werknemer tov kost voor de werkgever Voorbeeld : bediende gehuwd zonder personen ten laste

Loonsverhoging : Effecten Verhouding netto voor de werknemer tov kost voor de werkgever Voorbeeld : bediende gehuwd zonder personen ten laste Loonsverhoging : Effecten Verhouding netto voor de werknemer tov kost voor de werkgever Voorbeeld : bediende gehuwd zonder personen ten laste nettoloon per maand brutoloon per maand kostprijs Bedrijf verhoging

Nadere informatie

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise Federale Overheidsdienst FINANCIEN Afz.: Ontvangkantoor Londerzeel Stationsstraat 90 B 2 1840 Londerzeel Algemene administratie van de FISCALITEIT CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan

Nadere informatie

DE VRIJE BEROEPER Al uw aftrekbare beroepskosten op een ritje!

DE VRIJE BEROEPER Al uw aftrekbare beroepskosten op een ritje! DE VRIJE BEROEPER Al uw aftrekbare beroepskosten op een ritje! adviseurs loods programmeurs journalisten paramedici notarissen tekstschrijvers advocaten architecten dierenartsen belastingadviseurs ingenieurs

Nadere informatie

Fiscale Handleiding voor de Carpooler

Fiscale Handleiding voor de Carpooler 1 Fiscale Handleiding voor de Carpooler 2 Fiscale handleiding voor carpooling voor werknemers Ter promotie van carpoolen als vorm van duurzaam woon-werkverkeer heeft de federale overheid een fiscaal voordeel

Nadere informatie

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci. 705.247 Art. WIB 92 Omschrijving 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 4,19 4,23 4,23 518, derde lid, en 16, Woningaftrek

Nadere informatie

WETSVOORSTEL. tot wijziging van art. 36 W.I.B.92. (ingediend door de Heer Dirk Van der Maelen) SAMENVATTING

WETSVOORSTEL. tot wijziging van art. 36 W.I.B.92. (ingediend door de Heer Dirk Van der Maelen) SAMENVATTING WETSVOORSTEL tot wijziging van art. 36 W.I.B.92 (ingediend door de Heer Dirk Van der Maelen) SAMENVATTING Dit wetsvoorstel heeft tot doel de gelijke fiscale behandeling te bewerkstelligen van belastingplichtigen

Nadere informatie