Gebruiksaanwijzing en Medische productenboek. Videomatic RP

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiksaanwijzing en Medische productenboek. Videomatic RP"

Transcriptie

1 Gebruiksaanwijzing en Medische productenboek Videomatic RP

2 Reinecker Reha-Technik GmbH Sandwiesenstraße 19 D Alsbach-Hähnlein Tel / Fax / 2561 Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt We declare under our sole responsibility that the product Videomatic RP Versionsnummer V4.0 auf das sich diese Erklärung bezieht, mit der /den folgenden Normen oder normatischen Dokumenten übereinstimmt. to which this declaration relates is in conformity with the following guidelines. Es entspricht damit den Bestimmungen der folgenden Richtlinie: it corresponds to the rules of the following guidelines Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juli 1993 über Medizinprodukte Klasse I nach Anhang VII Guideline 93/42/EWG of The Council of 14th June 1993 about medical products Class I / Annexe VII Die CE Kennzeichnung auf dem Gerät dokumentiert diese Übereinstimmung. The CE mark on the system points out this accordance. Alsbach-Hähnlein, Ort und Datum der Ausstellung Place and date of issue M. Reinecker Geschäftsführerin M. Reinecker President, CEO... Name und Unterschrift des Befugten Name and signature of the authorized person 1

3 Inhoud Gebruiksaanwijzing aandachtig lezen a.u.b.! 3 Combinatie met andere medische apparatuur 3 Voorzorgsmaatregelen bij verandering in de werking van het apparaat 4 Herinzet/installatie en onderhoud 4 Veiligheidscontroles 4 Milieuvriendelijke afvoer volgens EU-richtlijn 2002/96/EG 4 Speciale aanwijzingen voor transport en opslag 4 Productbeschrijving 5 Doelstelling 5 Levensduur 5 Veiligheidsklasse / classificatie type B 5 Installatievoorschrift 5 Plaatsing van het apparaat 5 Aansluiting van het leessysteem 6 Bedieningspaneel op voorzijde apparaat 7 Infrarood afstandsbediening 8 Beschrijving van de menu-instellingen 9 Hoofdmenu beeldinstellingen 10 Hoofdmenu resolutie 12 Hoofdmenu kleurinstellingen 12 Hoofdmenu Preset-instellingen 13 Hoofdmenu taalkeuze 14 Toepassingsvoorbeeld 15 Toewijzen van afstandbediening aan een bepaald apparaat 16 2

4 Gebruiksaanwijzing aandachtig lezen a.u.b.! Aanwijzingen ten aanzien van de elektromagnetische verdraagzaamheid (EMV) Het opto-elektronische leessysteem is voor gebruik in ruimten geschikt als woonruimte en die ruimten, welke rechtstreeks zijn aangesloten op het openbare stroomnet, waarvan de stroom wordt afgenomen voor alle gebouwen, welke voor bewoning worden gebruikt. Het opto-elektronische leessysteem is voor gebruik in de aangegeven elektromagnetische omgeving bestemd. De gebruiker dient zich er vooraf van te overtuigen, dat het apparaat daadwerkelijk in de omschreven ruimte wordt gebruikt. Het opto-elektronische leessysteem gebruikt HF-energie uitsluitend voor het eigen functioneren. Daardoor is hoogfrequente storing zeer gering en is de mogelijkheid dat apparaten, welke in de nabijheid worden gebruikt, hierdoor worden gestoord, zeer onwaarschijnlijk. Desondanks moet men er rekening mee houden, dat gebruik van het apparaat tezamen met andere apparaten tot storing van één van de apparaten kan leiden. Daarom dient erop gelet te worden, dat het apparaat niet direct naast of op een ander apparaat wordt geplaatst. Indien de plaatsing van het opto-elektronische leessysteem in directe nabijheid van medische, analoge meetapparatuur niet te vermijden is moet de gebruiker van deze meetapparatuur erop gewezen worden, dat de werking van deze apparatuur in deze opstelling grondig getest dient te worden. Elektronische apparaten zijn gevoelig voor electrische ontlading en hoogfrequente elektromagnetische velden. Om storingen van het apparaat door HF-energie te vermijden, dient de gebruiker een minimale afstand tot draagbare en mobiele HF-telecommunicatie apparatuur van een meter aan te houden. Combinatie met andere medische apparatuur Indien het bedrijf resp. de gebruiker het opto-elektronische camerasysteem in combinatie met een ander medisch product wil gebruiken, dan dient hij vooraf schriftelijke toestemming bij Reinecker Reha-Technik Nederland B.V. te vragen. 3

5 Voorzorgsmaatregelen bij verandering in de werking van het apparaat Indien er zich technische veranderingen bij het apparaat voordoen, dient men het apparaat uit te schakelen (stekker uit stopcontact!). Het leessysteem mag in deze toestand niet meer worden gebruikt! Neemt u a.u.b. direct contact op met Reinecker Reha-Technik Nederland B.V. Herinzet/installatie en onderhoud De apparaten mogen alleen door een medewerker van Reinecker Reha-Technik nagekeken en afleveringsklaar worden gemaakt. Een herinzet mag alleen na veiligheidscontrole door Reinecker Reha-Technik plaatsvinden. Onderhoud en veiligheidscontroles moeten volgens de norm DIN VDE worden uitgevoerd. Installatie en onderhoud moeten EMV-vakbekwaam worden uitgevoerd. Gedetailleerde opgaven zijn afhankelijk van het apparaat. Veiligheidscontroles ( 6 MP-bedrijf V): De veiligheidscontroles mogen uitsluitend door Reinecker Reha-Technik of door een door deze gemachtigd bedrijf worden uitgevoerd. Reinecker Reha- Technik schrijft geen termijn voor de veiligheidscontroles voor. De in 6 van het Medische producten-gebruikersvoorschrift gedane uitspraken over termijnen - minstens 1 keer per 2 jaar - worden aanbevolen. De beoordeling ten aanzien van de veiligheid van het apparaat vindt plaats door middel van een veiligheidscontrole volgens de norm VDE Milieuvriendelijke afvoer volgens EU-richtlijn 2002/96/EG Het apparaat bevat elektronische onderdelen. Om risico s of bedreigingen voor het milieu door een niet vakbekwame afvoer te voorkomen, moet de afvoer van het apparaat, met inbegrip van de toebehoren, aan de geldende richtlijnen voldoen. Speciale aanwijzingen voor transport en opslag: Dit apparaat mag om veiligheidsredenen alleen in de originele verpakking worden vervoerd. De opslag mag alleen in gesloten en droge ruimten in de originele verpakking plaatsvinden. De volgende opslag- en transport-voorwaarden dienen te worden aangehouden. temperatuurbereik 10 tot + 50 relatieve luchtvochtigheid 30% tot 80% luchtdruk hPa 4

6 Productbeschrijving Opto-elektronische leessystemen vergroten teksten en afbeeldingen. Deze worden door de geïntegreerde camera opgenomen en op een aangesloten beeldscherm weergegeven. Doelstelling: Een opto-elektronisch leessysteem is een medisch hulpmiddel voor het lezen van teksten en het bekijken van afbeeldingen. Slechtziende mensen compenseren daarmee hun slechtziendheid. Levensduur 7 Jaar vanaf fabricagedatum bij het nakomen van het voorgeschreven onderhoud. Beveiliging/classificatie type B De apparaten zijn als type B geclassificeerd. Installatievoorschrift: Het apparaat is niet voor gebruik in explosiegevaarlijke ruimten bestemd. Het apparaat mag alleen in gesloten, droge ruimten geplaatst en gebruikt worden. Het is een apparaat van veiligheidsklasse I. Het apparaat mag alleen op een goedgekeurd electriciteitsnet worden aangesloten. De openingen in de behuizing zorgen voor voldoende koeling en mogen niet worden afgedekt. Er mogen geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen. Plaatsing van het apparaat: Het opto-elektronische leessysteem wordt door een productspecialist geleverd en geplaatst, waarna de bediening duidelijk wordt uitgelegd. Handleiding voor het camera-leessysteem Videomatic RP V4.0 Leveringsset: - apparaat - afstandsbediening - gebruiksaanwijzing 5

7 Aansluiting van het leessysteem Aansluitingspaneel onder op de rechterzijde van het apparaat Links: netstekker apparaat Rechts: netstekker monitor VGA aansluiting - aansluiting voor 15-polige VGA stekker op de CRT of TFTmonitor Opmerking ten behoeve van de afstandsbediening - werkt op 2 batterijen van het type AA 1,5V Ingebruikname Het apparaat op een goedgekeurd stopcontact aansluiten, met de netschakelaar op de voorzijde aanzetten, het apparaat is nu gebruiksklaar. 6

8 Bedieningspaneel op voorzijde apparaat : Draaiknop monochroomkleuren/full color Vanaf links met de klok mee full color zwart/wit negatief zwart/wit positief groen/zwart negatief geel/zwart negatief geel/blauw negatief 2: Zoom-draaiknop voor het regelen van vergroting en activering van de camerafocus 3: Knop voor het regelen van de helderheid / oriëntatielijn Knop ingedrukt: voor het regelen van de helderheid Knop uitgetrokken: voor het activeren van de oriëntatielijn, welke met deze knop naar boven of naar beneden kan worden bewogen 4: Netschakelaar (apparaat aan/uit) Bediening van de leestafel : Leestafel in alle richtingen vrij te bewegen 2: Leestafel alleen naar rechts of links te bewegen 3: Leestafel is geblokkeerd, bijv. om te schrijven of tijdens transport Waarschuwing: de leestafel mag uitsluitend voor lectuur worden gebruikt Er mogen zich geen voorwerpen binnen het schuifbereik van de leestafel bevinden, omdat u deze dan kunt omduwen! 7

9 Infrarood-afstandsbediening: Opmerking: Afstandsbediening werkt met infrarood - bij het gebruik van de afstandsbediening deze altijd in de richting van de sensor richten Functies van de afstandsbediening volgens afbeelding: Knoppen 1 2 en 3 : functieknoppen (vooraf ingesteld) Knop oriëntatielijn aan/uit Menuknop aan/uit Omschakeling tussen full color en monochroom kleuren Omschakeling positief/negatief van de monochroomkleuren Omschakeling monochroomkleuren Minder helderheid in full color stand Meer helderheid in full colorstand Minder contrast in monochroomweergave Minder kleurverzadiging in full color Afdekking minder in afdekstand Meer contrast in monochroomweergave Meer kleurverzadiging in full color Afdekking meer in afdekstand beeldlijn omhoog beeldlijn omlaag 8

10 Beschrijving van de menu-instellingen (Knop ) Toekenning van de functieknoppen : Menuknop Door op deze knop te drukken, wordt het menu in- en uitgeschakeld na indrukken menuknop verschijnt het menu in beeld met de volgende keuzemogelijkheden: - Beeldinstellingen - Resolutie bijv. XGA 75Hz - Preset-instellingen - Taal - Sluiten Opmerking: indien het beeldscherm wegens een foutief ingestelde resolutie (TFT-monitoren mogen niet met een hogere dan de gebruikelijke resolutie worden gebruikt) zwart blijft, drukt u dan op de resetknop van de afstandsbediening (zie ook blz. 8 a.u.b.). Hierbij dient de knop omschakeling van full color naar monochroomkleuren minstens 4 seconden ingedrukt te worden gehouden houden. Navigatie in het menu - Het menu is actief - Naar beneden in menu met knop - Naar boven met knop - Naar rechts met knop - Naar links met knop Verlaten van het hoofdmenu: - via de keuze `sluiten` en door te drukken op de knop - Of door direct uitschakelen met de menuknop AAN/UIT Navigatie vanuit submenu s terug naar het hoofdmenu - In het submenu op keuze `terug` 9

11 Hoofdmenu: beeldinstellingen Submenu: stand van de monitor - Stand monitor: is standaard 0, gedraaid +90 Scherpte verhogen - 0 tot +15, standaardinstelling: 10 Maximale digitale zoom: - De optische zoom van de camera bedraagt 12 keer en 4 keer digitaal. Voorbeeld: Bij een 19 TFT en een resolutie van 1024*768 60Hz komt dit overeen met een vergroting van 2,4 keer tot 105 keer Afdekking: Aan/Uit - Indien de functie afdekking geactiveerd is, kan de mate van afdekking in 3 stappen van 50% tot 100% met de knoppen worden aangepast Mate van afdekking sterker Mate van afdekking zwakker Oriëntatie afdekking: Boven/Onder - Rechts/Links - Hiermee kunt u de afdekking instellen van onder en boven of van links en rechts. Opmerking: De functie afdekking kan via de afstandsbediening met de knop en met de pijltjesknoppen rechts en links worden geregeld. Deze functie dient ter begrenzing van het zichtbare veld om irritaties bij bepaalde vormen van slechtziendheid en contrastverhoudingen te voorkomen. 10

12 De autofocus-opties, voor beide beschikbare camera-modi afzonderlijk instelbaar AF lezen Lectuurhoogte Halfautomatisch + zoom Nadat het beeld is scherpgesteld, wordt het beeld niet meer automatisch nageregeld. Draaien aan de vergrotingsknop zorgt voor opnieuw scherpstellen. Voortdurend Autofocus is blijvend actief en stelt het beeld na iedere beweging van het onderwerp opnieuw scherp. Halfautomatisch Nadat het beeld is scherpgesteld, wordt het beeld niet meer automatisch Nageregeld. De autofocus moet worden geactiveerd om het beeld scherp te stellen 4cm, 8cm Om een optimale scherpstelling van het beeld te garanderen kan het systeem aan een lectuurhoogte tot maximaal 4 cm of maximaal 8 cm worden aangepast. 11

13 Hoofdmenu: resolutie Pagina 1 tonen Pagina 2 tonen Hier worden de resoluties getoond, waarin het leessysteem ingesteld kan worden. De resoluties kunnen afhankelijk van de aangesloten monitor worden uitgekozen. Hierbij dient er wel op te worden gelet, dat de resolutie UXGA 1600x1200 niet voor een 19 TFT monitor geschikt is. De actueel gekozen resolutie wordt altijd in het hoofdmenu onder de menu-optie resolutie weergegeven. Automatisch Maximale resolutie van de monitor wordt automatisch overgenomen Achtergrondkleur Tekstkleur Hoofdmenu: Kleurinstelling Met deze optie is het mogelijk om een door de gebruiker zelf uitgekozen monochroomkleurencombinatie in te stellen. Belangrijk: deze functie is alleen beschikbaar, wanneer met de draaiknop monochroomkleuren/full color (zie pagina 7) de kleurkeuze geel/blauw negatief gekozen is (knop helemaal naar rechts gedraaid). - U dient hiervoor naar de modus door gebruiker gekoze monochroomkleur te gaan - Gaat u nu naar het hoofdmenu - Hier dient u de menu-optie kleurinstellingen aan te kiezen - Nu zijn de opties achtergrondkleur en tekstkleur naar keuze in te stellen, waarbij uit 8 kleuren gekozen kan worden: turkoois, wit, zwart, rood, groen, geel, blauw en magenta. - Nadat u de gewenste kleurencombinatie heeft ingesteld, sluit u het menu om in de leesmodus door gebruiker gekozen monochroomkleur terug te keren. 12

14 Hoofdmenu Preset-instellingen Functie 1: Functie 2: Functie3: Zoom Tele Auto - Focus Zoom - Wide Preset-functies zijn: De bovengenoemde functies zijn op de fabriek reeds aan deze sneltoetsen gekoppeld. ZOOM TELE AFDEKKING (AAN/UIT) MAXIMALE - ZOOM WIDE MONITOR DRAAIEN OBJECTHOEK AUTO FOCUS (AAN/UIT)) Deze functies kunnen aan de sneltoetsen toegekend: - Sneltoets of aankiezen als volgt worden - Preset-functie met knop activeren - Menu verlaten met knop 13

15 Standaardinstellingen activeren: - Met cursor naar standaardinstelling - Op knop drukken - Menu verlaten Alternatieve instelling instellen en activeren: Deze functie maakt het opslaan van verschillende sneltoetsfuncties mogelijk zodat met det de sneltoetsen snel kan worden omgeschakeld. Sneltoets opslaan: - Met cursor naar alternatieve instellingen - Met knop bevestigen - Menu verlaten met - Gewenste sneltoets zolang indrukken (ca. 4 seconden) tot de melding Preset opgeslagen op het beeldscherm verschijnt Op deze wijze kunnen nog meer sneltoetsen als volgt worden ingesteld: - Menu inschakelen met knop - Overeenkomstig submenu activeren - Verandering van de functie met bevestigen - Menu verlaten met knop - De functieknop, waaronder de gewenste apparaatinstelling (Pre-set) opgeslagen moet worden, zolang indrukken (ca. 4 seconden) tot de melding Preset opgeslagen verschijnt. Hoofdmenu talen - Deutsch, Francais, Nederlands, English 14

16 Voorbeeld: Vergrotingsinstelling toekennen aan sneltoets Aan de sneltoetsen kunnen als volgt vaste vergrotingen worden gekoppeld Voorbeeld: Preset 1: 5-keer Zoom Preset 2: 20-keer Zoom - Menu-optie Preset-instellingen aankiezen - Submenu met knop 3 activeren - Preset 1 (zoom tele) aan sneltoets 1 toewijzen - Preset 2 (zoom wide) aan sneltoets 2 toewijzen - Met knop menu verlaten Preset 1: 5-keer Zoom - Met Zoomknop op camerakop de vergroting op 5x instellen (aanduiding in monitorbeeld) - Functieknop 1 zolang indrukken tot op het beeldscherm de melding Preset opgeslagen verschijnt Preset 2: 20-keer Zoom - Met de Zoomknop op camera de vergroting op 20x instellen - Functieknop 2 zolang indrukken tot op het beeldscherm de melding Preset opgeslagen verschijnt - Door op de knop te drukken stelt de camera de vergroting op 5-keer En door op de knop te drukken op 20-keer. 15

17 Afstandsbediening aan specifiek apparaat toewijzen Om meerdere apparaten van het type Videomatic RP V4.0 in één ruimte te kunnen gebruiken, bestaat de mogelijkheid om aan de afstandsbediening verschillende coderingen toe te wijzen. De instellingen kunnen met de volgende knoppen worden gemaakt: Telkens in combinatie met de knoppen Zet de Videomatic RP aan en zorg dat de andere apparaten uitstaan. U drukt als code één van de drie bovenste combinaties in samen met een functietoets (1, 2 of 3). Zorg dat deze combinatie niet bij één van de andere apparaten gebruikt is. De betreffende code wordt bevestigd door éénmaal de knop helderheidsregeling/oriëntatielijn (zie pag. 7) op het bedieningspaneel aan de voorzijde uit te trekken en aansluitend weer in te drukken. De communicatie tussen de Videomatic RP en de afstandbediening is nu gecodeerd, zodat u met deze afstandbediening alleen nog dit apparaat kunt bedienen. Opmerking: Attentie: Bij het vervangen van de batterijen van de afstandsbediening wordt de standaardinstelling weer actief. Bij de inzet van meerdere apparaten moet de eerder toegewezen code dus opnieuw worden ingesteld. Indien de afstandsbediening opeens niet functioneert wordt aanbevolen om de code van de afstandsbediening te controleren en zo nodig opnieuw toe te wijzen. 16

18 Apparatenboek Typ: Videomatic RP V4.0 Serien-Nr: Fabrikant: Reinecker Reha-Technik GmbH Leverancier: Aankoopjaar: * Gebruiker: Eindcontrole: Leverings-/verzenddatum: Stroomaansluiting: Opgenomen vermogen:: Beeldschermgrootte:: VAC 50/60 Hz ca. 62 Watt 19 : B=380mm H=300mm 20 : B=410mm H=310mm Geplaatst door: ** Eerste veiligheidscontrole: * ** Attentie: bij wisseling van de gebruiker, dient dit in het apparatenboek te worden geregistreerd Bij herinzet is een nieuwe veiligheidscontrole vereist 17

19 Garantiebepalingen alleen geldig in Nederland 1. De garantietermijn bedraagt 24 maanden en gaat in op het moment van eerste levering. Het tijdstip van levering wordt door ondertekening van de leveringsbon resp. door de in de gebruiksaanwijzing vermelde gegevens bepaald 2. De bij een reparatie of update uitgewisselde onderdelen worden eigendom van Reinecker Reha-Technik Nederland B.V. 3. De garantie geldt niet voor schade, welke is ontstaan door onzorgvuldige behandeling of door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing 4. De garantie vervalt indien reparatie is uitgevoerd door een niet door Reinecker Reha-Technik Nederland B.V. gemachtigd bedrijf, zover de schade een oorzakelijk gevolg is van deze reparatie 5. Uitgesloten van de garantie zijn de gloeilampen voor de verlichting van de leestafel en andere onderdelen, die aan normale slijtage onderhevig zijn 6. Bij een reparatie of garantie dient het apparaat in de originele kartonnen verpakking gezonden te worden naar het servicecenter van Reinecker Reha-Technik Nederland B.V. Oudenhof 2 d 4191 NW Geldermalsen Telefoonnummer: Porto-, verpakkings- en verzekeringskosten worden door ons niet vergoed. Verder zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing. 20

20 Version 1.4, Stand 01/2008, Art. Nr.:

SmartView Synergy. Gebruikershandleiding. Een product van Verdeeld door

SmartView Synergy. Gebruikershandleiding. Een product van Verdeeld door SmartView Synergy Gebruikershandleiding Een product van Verdeeld door Handleiding Revision 2-20100415 vertaald door Sensotec nv Handleiding SmartView Synergy Copyright 2010 HumanWare Limited, vertaling

Nadere informatie

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2 ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001 Handleiding Version 1.2 en over deze handleiding Nederlands Deze handleiding hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

LEICA DIGILUX 2. Gebruiksaanwijzing. Afbeeldingen op de binnenkant van de voor- en achterflappen

LEICA DIGILUX 2. Gebruiksaanwijzing. Afbeeldingen op de binnenkant van de voor- en achterflappen LEICA DIGILUX 2 Gebruiksaanwijzing Afbeeldingen op de binnenkant van de voor- en achterflappen Voorwoord Wij wensen u veel plezier en succes bij het fotograferen met uw nieuwe LEICA DIGILUX 2. Het groothoekzoomobjectief

Nadere informatie

FP72E LCD Kleurenmonitor 17,0" LCD Beeldscherm Gebruikershandleiding

FP72E LCD Kleurenmonitor 17,0 LCD Beeldscherm Gebruikershandleiding FP72E LCD Kleurenmonitor 17,0" LCD Beeldscherm Gebruikershandleiding i Copyright Copyright 2006 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag zonder de voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

LCD-TV 17" DVD BENUTZERHANDBUCH USER MANUAL MANUEL D UTILISATION GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES MANUAL DEL USUARIO MANUALE PER L'UTENTE

LCD-TV 17 DVD BENUTZERHANDBUCH USER MANUAL MANUEL D UTILISATION GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES MANUAL DEL USUARIO MANUALE PER L'UTENTE IT ES EN FR PT DE LCD-TV 17" DVD BENUTZERHANDBUCH USER MANUAL MANUEL D UTILISATION GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES MANUAL DEL USUARIO MANUALE PER L'UTENTE Inhoud 1 Veiligheidsvoorschriften...

Nadere informatie

Uitgebreide handleiding voor de. WebRadio. Software versie 1.07.226

Uitgebreide handleiding voor de. WebRadio. Software versie 1.07.226 Uitgebreide handleiding voor de WebRadio Software versie 1.07.226 1 BELANGRIJKE AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBRADIO... 3 1.1 OVERIGE INFORMATIE... 3 1.2 AFWIJKINGEN... 3 2 ALGEMEEN... 4 2.1 OVERZICHT

Nadere informatie

ECON D2. IP x4 D. Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing. Made in Germany. Druck Nr. 29344326nl/ - 27.12

ECON D2. IP x4 D. Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing. Made in Germany. Druck Nr. 29344326nl/ - 27.12 ECON D2 Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing Made in Germany IP x4 D Druck Nr. 29344326nl/ - 27.12 1 Nederlands Inhoudsopgave Inhoud levering...4 Technische gegevens...4 Algemene instructies bij saunabaden...5

Nadere informatie

Montage- en gebruikershandleiding. Draadloze alarmcentrale HM-Sec-Cen HM-Sec-Cen-B

Montage- en gebruikershandleiding. Draadloze alarmcentrale HM-Sec-Cen HM-Sec-Cen-B Montage- en gebruikershandleiding Draadloze alarmcentrale HM-Sec-Cen HM-Sec-Cen-B 2 1. Uitgave Nederlands 03/2009 Documentatie 2008 eq-3 Ltd., Hong Kong Alle rechten voorbehouden. Zonder schriftelijke

Nadere informatie

High Performance HD LED Monitor

High Performance HD LED Monitor High Performance HD LED Monitor UML-463-90 nl Gebruikershandleiding High Performance HD LED Monitor Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Veiligheid 4 1.1 Belangrijke veiligheidsinstructies 4 1.2 Veiligheidsmaatregelen

Nadere informatie

ECON D1. IP x4 D. Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing. Made in Germany. Druck Nr. 29344322nl/ - 28.12

ECON D1. IP x4 D. Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing. Made in Germany. Druck Nr. 29344322nl/ - 28.12 ECON D1 Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing Made in Germany IP x4 D Druck Nr. 29344322nl/ - 28.12 1 Nederlands Inhoudsopgave Leveringsomvang...4 Technische gegevens...4 Algemene instructies bij saunabaden...5

Nadere informatie

Lcd-scherm Gebruikershandleiding GL940/GL940A GL941/GL941A GL2040/GL2040A GL2240/GL2240A

Lcd-scherm Gebruikershandleiding GL940/GL940A GL941/GL941A GL2040/GL2040A GL2240/GL2240A Lcd-scherm Gebruikershandleiding GL940/GL940A GL941/GL941A GL2040/GL2040A GL2240/GL2240A Welkom Copyright Copyright 2010 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag zonder

Nadere informatie

G2411HD/G2412HD LCD Kleurenmonitor Gebruikershandleiding

G2411HD/G2412HD LCD Kleurenmonitor Gebruikershandleiding G2411HD/G2412HD LCD Kleurenmonitor Gebruikershandleiding Copyright i Copyright 2009 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

LED-televisie 80cm (32 ) Téléviseur LED 80cm (32 )

LED-televisie 80cm (32 ) Téléviseur LED 80cm (32 ) LED-televisie 80cm (32 ) Téléviseur LED 80cm (32 ) MEDION LIFE P15105 (MD 30338) Handleiding Mode d emploi Apparaatoverzicht Voorkant NL FR 7 ON/OFF 5 6 1 2 3 4 1) : het volume aanpassen of navigeren door

Nadere informatie

! apparaat verkeerd kan gaan functioneren

! apparaat verkeerd kan gaan functioneren WN 020621-45-5-32 01/07 Inhoudsopgave Algemeen - Instructies met betrekking tot de veiligheid - Verklaring van de symbolen - Arbeidsveiligheid - Gevaren die van het product kunnen uitgaan - Reserve-onderdelen

Nadere informatie

W1300 Digital Projector Home Cinema Series Gebruikershandleiding

W1300 Digital Projector Home Cinema Series Gebruikershandleiding W1300 Digital Projector Home Cinema Series Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Kenmerken van de projector... 7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van de projector...9

Nadere informatie

Lcd-scherm Gebruikershandleiding GL2440HM

Lcd-scherm Gebruikershandleiding GL2440HM Lcd-scherm Gebruikershandleiding GL2440HM Welkom Copyright Copyright 2010 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing Draadloze telefoon Gebruiksaanwijzing Inhoud 1. Welkom 6 2. De telefoon leren kennen 7 2.1 De inhoud van de verpakking controleren 7 2.2 Werking van de telefoon 8 2.3 Verklaring van de onderdelen 9 2.4

Nadere informatie

SH915/SW916 Digital Projector Gebruikershandleiding

SH915/SW916 Digital Projector Gebruikershandleiding SH915/SW916 Digital Projector Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...9 Buitenkant van de projector...10

Nadere informatie

All-In-One PC/ Entertainment Center met Touchscreen. MEDION Akoya. Handleiding

All-In-One PC/ Entertainment Center met Touchscreen. MEDION Akoya. Handleiding All-In-One PC/ Entertainment Center met Touchscreen MEDION Akoya Handleiding POS Beschrijving van het componente kijk Blz A Aan/uit-schakelaar 18 B Helderheid van het scherm instellen 25 C Aan/uit-schakelaar

Nadere informatie

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar deze handleiding, zodat u deze later kunt raadplegen.

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar deze handleiding, zodat u deze later kunt raadplegen. Beknopte gebruiksaanwijzing Digitale Camera/ Lenskit/Hoofdgedeelte Model Nr. DMC-GX7C/DMC-GX7K DMC-GX7 Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar deze handleiding, zodat

Nadere informatie

GGL/GGU INTEGRA GGL/GGU Solar CVP KMX 100 / KMX 200 / KSX 100 / KLR 100. Gebruiksaanwijzing

GGL/GGU INTEGRA GGL/GGU Solar CVP KMX 100 / KMX 200 / KSX 100 / KLR 100. Gebruiksaanwijzing GGL/GGU INTEGRA GGL/GGU Solar CVP KMX 00 / KMX 00 / KSX 00 / KLR 00 Gebruiksaanwijzing NEDERLANDS VAS 56-07 Inhoud Gefeliciteerd met uw nieuwe VELUX product Om optimaal gebruik te maken van dit product

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Accu Chek Insight insulinepomp

Gebruiksaanwijzing Accu Chek Insight insulinepomp De merknaam en logo s Bluetooth zij n geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merken door Roche is een licentie verkregen. Alle overige handelsmerken en handelsnamen

Nadere informatie

SafetyPAT 3140 Inhoudsopgave

SafetyPAT 3140 Inhoudsopgave SafetyPAT 3140 Inhoudsopgave 1. Garantie & aansprakelijkheid 2. Verwijdering van oud product 3. Conformiteitsverklaring 4. Beoogd gebruik 5. Veiligheidsaanwijzingen 6. Accessoires 6.1 Standaard accessoires

Nadere informatie

Lcd-scherm Gebruikershandleiding V2220H/V2220HP V2420H/V2420HP V2320H/VW2420H

Lcd-scherm Gebruikershandleiding V2220H/V2220HP V2420H/V2420HP V2320H/VW2420H Lcd-scherm Gebruikershandleiding V2220H/V2220HP V2420H/V2420HP V2320H/VW2420H Welkom Copyright Copyright 2010 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag zonder de voorafgaande

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Tobii C-serie C8 C12 C15 CEye

Gebruikershandleiding Tobii C-serie C8 C12 C15 CEye Gebruikershandleiding Tobii C-Series Gebruikershandleiding Tobii C-serie C8 C12 C15 CEye Celebrating Communication s De inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de website van Tobii,

Nadere informatie

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814 Regina Plus 40T Regina Plus 90T A190146 A190196 V1/0814 A190146 420 Ø 220 A190196 312 Ø 270 460 360 1 2 3 9 4 8 7 5 6 10 13 11 12 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor

Nadere informatie

MS619ST/MX620ST/MW621ST Digital Projector Gebruikershandleiding

MS619ST/MX620ST/MW621ST Digital Projector Gebruikershandleiding MS619ST/MX620ST/MW621ST Digital Projector Gebruikershandleiding Inhoud Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van

Nadere informatie

Handleiding Mode d emploi MEDION LIFE P15138 (MD 30681)

Handleiding Mode d emploi MEDION LIFE P15138 (MD 30681) 80 cm/32 Smart-TV met LED-backlight, HD DVB-T/-C Tuner, WiFi & internetbrowser Smart TV de 80 cm/32 avec rétro-éclairage LED, tuner HD DVB-T/C, WiFi & navigateur Web MEDION LIFE P15138 (MD 30681) Handleiding

Nadere informatie

XL2411T Gebruikershandleiding

XL2411T Gebruikershandleiding XL2411T Gebruikershandleiding Copyright Copyright 2012 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BenQ Corporation

Nadere informatie