Gebruiksaanwijzing en Medische productenboek. Videomatic RP

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiksaanwijzing en Medische productenboek. Videomatic RP"

Transcriptie

1 Gebruiksaanwijzing en Medische productenboek Videomatic RP

2 Reinecker Reha-Technik GmbH Sandwiesenstraße 19 D Alsbach-Hähnlein Tel / Fax / 2561 Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt We declare under our sole responsibility that the product Videomatic RP Versionsnummer V4.0 auf das sich diese Erklärung bezieht, mit der /den folgenden Normen oder normatischen Dokumenten übereinstimmt. to which this declaration relates is in conformity with the following guidelines. Es entspricht damit den Bestimmungen der folgenden Richtlinie: it corresponds to the rules of the following guidelines Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juli 1993 über Medizinprodukte Klasse I nach Anhang VII Guideline 93/42/EWG of The Council of 14th June 1993 about medical products Class I / Annexe VII Die CE Kennzeichnung auf dem Gerät dokumentiert diese Übereinstimmung. The CE mark on the system points out this accordance. Alsbach-Hähnlein, Ort und Datum der Ausstellung Place and date of issue M. Reinecker Geschäftsführerin M. Reinecker President, CEO... Name und Unterschrift des Befugten Name and signature of the authorized person 1

3 Inhoud Gebruiksaanwijzing aandachtig lezen a.u.b.! 3 Combinatie met andere medische apparatuur 3 Voorzorgsmaatregelen bij verandering in de werking van het apparaat 4 Herinzet/installatie en onderhoud 4 Veiligheidscontroles 4 Milieuvriendelijke afvoer volgens EU-richtlijn 2002/96/EG 4 Speciale aanwijzingen voor transport en opslag 4 Productbeschrijving 5 Doelstelling 5 Levensduur 5 Veiligheidsklasse / classificatie type B 5 Installatievoorschrift 5 Plaatsing van het apparaat 5 Aansluiting van het leessysteem 6 Bedieningspaneel op voorzijde apparaat 7 Infrarood afstandsbediening 8 Beschrijving van de menu-instellingen 9 Hoofdmenu beeldinstellingen 10 Hoofdmenu resolutie 12 Hoofdmenu kleurinstellingen 12 Hoofdmenu Preset-instellingen 13 Hoofdmenu taalkeuze 14 Toepassingsvoorbeeld 15 Toewijzen van afstandbediening aan een bepaald apparaat 16 2

4 Gebruiksaanwijzing aandachtig lezen a.u.b.! Aanwijzingen ten aanzien van de elektromagnetische verdraagzaamheid (EMV) Het opto-elektronische leessysteem is voor gebruik in ruimten geschikt als woonruimte en die ruimten, welke rechtstreeks zijn aangesloten op het openbare stroomnet, waarvan de stroom wordt afgenomen voor alle gebouwen, welke voor bewoning worden gebruikt. Het opto-elektronische leessysteem is voor gebruik in de aangegeven elektromagnetische omgeving bestemd. De gebruiker dient zich er vooraf van te overtuigen, dat het apparaat daadwerkelijk in de omschreven ruimte wordt gebruikt. Het opto-elektronische leessysteem gebruikt HF-energie uitsluitend voor het eigen functioneren. Daardoor is hoogfrequente storing zeer gering en is de mogelijkheid dat apparaten, welke in de nabijheid worden gebruikt, hierdoor worden gestoord, zeer onwaarschijnlijk. Desondanks moet men er rekening mee houden, dat gebruik van het apparaat tezamen met andere apparaten tot storing van één van de apparaten kan leiden. Daarom dient erop gelet te worden, dat het apparaat niet direct naast of op een ander apparaat wordt geplaatst. Indien de plaatsing van het opto-elektronische leessysteem in directe nabijheid van medische, analoge meetapparatuur niet te vermijden is moet de gebruiker van deze meetapparatuur erop gewezen worden, dat de werking van deze apparatuur in deze opstelling grondig getest dient te worden. Elektronische apparaten zijn gevoelig voor electrische ontlading en hoogfrequente elektromagnetische velden. Om storingen van het apparaat door HF-energie te vermijden, dient de gebruiker een minimale afstand tot draagbare en mobiele HF-telecommunicatie apparatuur van een meter aan te houden. Combinatie met andere medische apparatuur Indien het bedrijf resp. de gebruiker het opto-elektronische camerasysteem in combinatie met een ander medisch product wil gebruiken, dan dient hij vooraf schriftelijke toestemming bij Reinecker Reha-Technik Nederland B.V. te vragen. 3

5 Voorzorgsmaatregelen bij verandering in de werking van het apparaat Indien er zich technische veranderingen bij het apparaat voordoen, dient men het apparaat uit te schakelen (stekker uit stopcontact!). Het leessysteem mag in deze toestand niet meer worden gebruikt! Neemt u a.u.b. direct contact op met Reinecker Reha-Technik Nederland B.V. Herinzet/installatie en onderhoud De apparaten mogen alleen door een medewerker van Reinecker Reha-Technik nagekeken en afleveringsklaar worden gemaakt. Een herinzet mag alleen na veiligheidscontrole door Reinecker Reha-Technik plaatsvinden. Onderhoud en veiligheidscontroles moeten volgens de norm DIN VDE worden uitgevoerd. Installatie en onderhoud moeten EMV-vakbekwaam worden uitgevoerd. Gedetailleerde opgaven zijn afhankelijk van het apparaat. Veiligheidscontroles ( 6 MP-bedrijf V): De veiligheidscontroles mogen uitsluitend door Reinecker Reha-Technik of door een door deze gemachtigd bedrijf worden uitgevoerd. Reinecker Reha- Technik schrijft geen termijn voor de veiligheidscontroles voor. De in 6 van het Medische producten-gebruikersvoorschrift gedane uitspraken over termijnen - minstens 1 keer per 2 jaar - worden aanbevolen. De beoordeling ten aanzien van de veiligheid van het apparaat vindt plaats door middel van een veiligheidscontrole volgens de norm VDE Milieuvriendelijke afvoer volgens EU-richtlijn 2002/96/EG Het apparaat bevat elektronische onderdelen. Om risico s of bedreigingen voor het milieu door een niet vakbekwame afvoer te voorkomen, moet de afvoer van het apparaat, met inbegrip van de toebehoren, aan de geldende richtlijnen voldoen. Speciale aanwijzingen voor transport en opslag: Dit apparaat mag om veiligheidsredenen alleen in de originele verpakking worden vervoerd. De opslag mag alleen in gesloten en droge ruimten in de originele verpakking plaatsvinden. De volgende opslag- en transport-voorwaarden dienen te worden aangehouden. temperatuurbereik 10 tot + 50 relatieve luchtvochtigheid 30% tot 80% luchtdruk hPa 4

6 Productbeschrijving Opto-elektronische leessystemen vergroten teksten en afbeeldingen. Deze worden door de geïntegreerde camera opgenomen en op een aangesloten beeldscherm weergegeven. Doelstelling: Een opto-elektronisch leessysteem is een medisch hulpmiddel voor het lezen van teksten en het bekijken van afbeeldingen. Slechtziende mensen compenseren daarmee hun slechtziendheid. Levensduur 7 Jaar vanaf fabricagedatum bij het nakomen van het voorgeschreven onderhoud. Beveiliging/classificatie type B De apparaten zijn als type B geclassificeerd. Installatievoorschrift: Het apparaat is niet voor gebruik in explosiegevaarlijke ruimten bestemd. Het apparaat mag alleen in gesloten, droge ruimten geplaatst en gebruikt worden. Het is een apparaat van veiligheidsklasse I. Het apparaat mag alleen op een goedgekeurd electriciteitsnet worden aangesloten. De openingen in de behuizing zorgen voor voldoende koeling en mogen niet worden afgedekt. Er mogen geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen. Plaatsing van het apparaat: Het opto-elektronische leessysteem wordt door een productspecialist geleverd en geplaatst, waarna de bediening duidelijk wordt uitgelegd. Handleiding voor het camera-leessysteem Videomatic RP V4.0 Leveringsset: - apparaat - afstandsbediening - gebruiksaanwijzing 5

7 Aansluiting van het leessysteem Aansluitingspaneel onder op de rechterzijde van het apparaat Links: netstekker apparaat Rechts: netstekker monitor VGA aansluiting - aansluiting voor 15-polige VGA stekker op de CRT of TFTmonitor Opmerking ten behoeve van de afstandsbediening - werkt op 2 batterijen van het type AA 1,5V Ingebruikname Het apparaat op een goedgekeurd stopcontact aansluiten, met de netschakelaar op de voorzijde aanzetten, het apparaat is nu gebruiksklaar. 6

8 Bedieningspaneel op voorzijde apparaat : Draaiknop monochroomkleuren/full color Vanaf links met de klok mee full color zwart/wit negatief zwart/wit positief groen/zwart negatief geel/zwart negatief geel/blauw negatief 2: Zoom-draaiknop voor het regelen van vergroting en activering van de camerafocus 3: Knop voor het regelen van de helderheid / oriëntatielijn Knop ingedrukt: voor het regelen van de helderheid Knop uitgetrokken: voor het activeren van de oriëntatielijn, welke met deze knop naar boven of naar beneden kan worden bewogen 4: Netschakelaar (apparaat aan/uit) Bediening van de leestafel : Leestafel in alle richtingen vrij te bewegen 2: Leestafel alleen naar rechts of links te bewegen 3: Leestafel is geblokkeerd, bijv. om te schrijven of tijdens transport Waarschuwing: de leestafel mag uitsluitend voor lectuur worden gebruikt Er mogen zich geen voorwerpen binnen het schuifbereik van de leestafel bevinden, omdat u deze dan kunt omduwen! 7

9 Infrarood-afstandsbediening: Opmerking: Afstandsbediening werkt met infrarood - bij het gebruik van de afstandsbediening deze altijd in de richting van de sensor richten Functies van de afstandsbediening volgens afbeelding: Knoppen 1 2 en 3 : functieknoppen (vooraf ingesteld) Knop oriëntatielijn aan/uit Menuknop aan/uit Omschakeling tussen full color en monochroom kleuren Omschakeling positief/negatief van de monochroomkleuren Omschakeling monochroomkleuren Minder helderheid in full color stand Meer helderheid in full colorstand Minder contrast in monochroomweergave Minder kleurverzadiging in full color Afdekking minder in afdekstand Meer contrast in monochroomweergave Meer kleurverzadiging in full color Afdekking meer in afdekstand beeldlijn omhoog beeldlijn omlaag 8

10 Beschrijving van de menu-instellingen (Knop ) Toekenning van de functieknoppen : Menuknop Door op deze knop te drukken, wordt het menu in- en uitgeschakeld na indrukken menuknop verschijnt het menu in beeld met de volgende keuzemogelijkheden: - Beeldinstellingen - Resolutie bijv. XGA 75Hz - Preset-instellingen - Taal - Sluiten Opmerking: indien het beeldscherm wegens een foutief ingestelde resolutie (TFT-monitoren mogen niet met een hogere dan de gebruikelijke resolutie worden gebruikt) zwart blijft, drukt u dan op de resetknop van de afstandsbediening (zie ook blz. 8 a.u.b.). Hierbij dient de knop omschakeling van full color naar monochroomkleuren minstens 4 seconden ingedrukt te worden gehouden houden. Navigatie in het menu - Het menu is actief - Naar beneden in menu met knop - Naar boven met knop - Naar rechts met knop - Naar links met knop Verlaten van het hoofdmenu: - via de keuze `sluiten` en door te drukken op de knop - Of door direct uitschakelen met de menuknop AAN/UIT Navigatie vanuit submenu s terug naar het hoofdmenu - In het submenu op keuze `terug` 9

11 Hoofdmenu: beeldinstellingen Submenu: stand van de monitor - Stand monitor: is standaard 0, gedraaid +90 Scherpte verhogen - 0 tot +15, standaardinstelling: 10 Maximale digitale zoom: - De optische zoom van de camera bedraagt 12 keer en 4 keer digitaal. Voorbeeld: Bij een 19 TFT en een resolutie van 1024*768 60Hz komt dit overeen met een vergroting van 2,4 keer tot 105 keer Afdekking: Aan/Uit - Indien de functie afdekking geactiveerd is, kan de mate van afdekking in 3 stappen van 50% tot 100% met de knoppen worden aangepast Mate van afdekking sterker Mate van afdekking zwakker Oriëntatie afdekking: Boven/Onder - Rechts/Links - Hiermee kunt u de afdekking instellen van onder en boven of van links en rechts. Opmerking: De functie afdekking kan via de afstandsbediening met de knop en met de pijltjesknoppen rechts en links worden geregeld. Deze functie dient ter begrenzing van het zichtbare veld om irritaties bij bepaalde vormen van slechtziendheid en contrastverhoudingen te voorkomen. 10

12 De autofocus-opties, voor beide beschikbare camera-modi afzonderlijk instelbaar AF lezen Lectuurhoogte Halfautomatisch + zoom Nadat het beeld is scherpgesteld, wordt het beeld niet meer automatisch nageregeld. Draaien aan de vergrotingsknop zorgt voor opnieuw scherpstellen. Voortdurend Autofocus is blijvend actief en stelt het beeld na iedere beweging van het onderwerp opnieuw scherp. Halfautomatisch Nadat het beeld is scherpgesteld, wordt het beeld niet meer automatisch Nageregeld. De autofocus moet worden geactiveerd om het beeld scherp te stellen 4cm, 8cm Om een optimale scherpstelling van het beeld te garanderen kan het systeem aan een lectuurhoogte tot maximaal 4 cm of maximaal 8 cm worden aangepast. 11

13 Hoofdmenu: resolutie Pagina 1 tonen Pagina 2 tonen Hier worden de resoluties getoond, waarin het leessysteem ingesteld kan worden. De resoluties kunnen afhankelijk van de aangesloten monitor worden uitgekozen. Hierbij dient er wel op te worden gelet, dat de resolutie UXGA 1600x1200 niet voor een 19 TFT monitor geschikt is. De actueel gekozen resolutie wordt altijd in het hoofdmenu onder de menu-optie resolutie weergegeven. Automatisch Maximale resolutie van de monitor wordt automatisch overgenomen Achtergrondkleur Tekstkleur Hoofdmenu: Kleurinstelling Met deze optie is het mogelijk om een door de gebruiker zelf uitgekozen monochroomkleurencombinatie in te stellen. Belangrijk: deze functie is alleen beschikbaar, wanneer met de draaiknop monochroomkleuren/full color (zie pagina 7) de kleurkeuze geel/blauw negatief gekozen is (knop helemaal naar rechts gedraaid). - U dient hiervoor naar de modus door gebruiker gekoze monochroomkleur te gaan - Gaat u nu naar het hoofdmenu - Hier dient u de menu-optie kleurinstellingen aan te kiezen - Nu zijn de opties achtergrondkleur en tekstkleur naar keuze in te stellen, waarbij uit 8 kleuren gekozen kan worden: turkoois, wit, zwart, rood, groen, geel, blauw en magenta. - Nadat u de gewenste kleurencombinatie heeft ingesteld, sluit u het menu om in de leesmodus door gebruiker gekozen monochroomkleur terug te keren. 12

14 Hoofdmenu Preset-instellingen Functie 1: Functie 2: Functie3: Zoom Tele Auto - Focus Zoom - Wide Preset-functies zijn: De bovengenoemde functies zijn op de fabriek reeds aan deze sneltoetsen gekoppeld. ZOOM TELE AFDEKKING (AAN/UIT) MAXIMALE - ZOOM WIDE MONITOR DRAAIEN OBJECTHOEK AUTO FOCUS (AAN/UIT)) Deze functies kunnen aan de sneltoetsen toegekend: - Sneltoets of aankiezen als volgt worden - Preset-functie met knop activeren - Menu verlaten met knop 13

15 Standaardinstellingen activeren: - Met cursor naar standaardinstelling - Op knop drukken - Menu verlaten Alternatieve instelling instellen en activeren: Deze functie maakt het opslaan van verschillende sneltoetsfuncties mogelijk zodat met det de sneltoetsen snel kan worden omgeschakeld. Sneltoets opslaan: - Met cursor naar alternatieve instellingen - Met knop bevestigen - Menu verlaten met - Gewenste sneltoets zolang indrukken (ca. 4 seconden) tot de melding Preset opgeslagen op het beeldscherm verschijnt Op deze wijze kunnen nog meer sneltoetsen als volgt worden ingesteld: - Menu inschakelen met knop - Overeenkomstig submenu activeren - Verandering van de functie met bevestigen - Menu verlaten met knop - De functieknop, waaronder de gewenste apparaatinstelling (Pre-set) opgeslagen moet worden, zolang indrukken (ca. 4 seconden) tot de melding Preset opgeslagen verschijnt. Hoofdmenu talen - Deutsch, Francais, Nederlands, English 14

16 Voorbeeld: Vergrotingsinstelling toekennen aan sneltoets Aan de sneltoetsen kunnen als volgt vaste vergrotingen worden gekoppeld Voorbeeld: Preset 1: 5-keer Zoom Preset 2: 20-keer Zoom - Menu-optie Preset-instellingen aankiezen - Submenu met knop 3 activeren - Preset 1 (zoom tele) aan sneltoets 1 toewijzen - Preset 2 (zoom wide) aan sneltoets 2 toewijzen - Met knop menu verlaten Preset 1: 5-keer Zoom - Met Zoomknop op camerakop de vergroting op 5x instellen (aanduiding in monitorbeeld) - Functieknop 1 zolang indrukken tot op het beeldscherm de melding Preset opgeslagen verschijnt Preset 2: 20-keer Zoom - Met de Zoomknop op camera de vergroting op 20x instellen - Functieknop 2 zolang indrukken tot op het beeldscherm de melding Preset opgeslagen verschijnt - Door op de knop te drukken stelt de camera de vergroting op 5-keer En door op de knop te drukken op 20-keer. 15

17 Afstandsbediening aan specifiek apparaat toewijzen Om meerdere apparaten van het type Videomatic RP V4.0 in één ruimte te kunnen gebruiken, bestaat de mogelijkheid om aan de afstandsbediening verschillende coderingen toe te wijzen. De instellingen kunnen met de volgende knoppen worden gemaakt: Telkens in combinatie met de knoppen Zet de Videomatic RP aan en zorg dat de andere apparaten uitstaan. U drukt als code één van de drie bovenste combinaties in samen met een functietoets (1, 2 of 3). Zorg dat deze combinatie niet bij één van de andere apparaten gebruikt is. De betreffende code wordt bevestigd door éénmaal de knop helderheidsregeling/oriëntatielijn (zie pag. 7) op het bedieningspaneel aan de voorzijde uit te trekken en aansluitend weer in te drukken. De communicatie tussen de Videomatic RP en de afstandbediening is nu gecodeerd, zodat u met deze afstandbediening alleen nog dit apparaat kunt bedienen. Opmerking: Attentie: Bij het vervangen van de batterijen van de afstandsbediening wordt de standaardinstelling weer actief. Bij de inzet van meerdere apparaten moet de eerder toegewezen code dus opnieuw worden ingesteld. Indien de afstandsbediening opeens niet functioneert wordt aanbevolen om de code van de afstandsbediening te controleren en zo nodig opnieuw toe te wijzen. 16

18 Apparatenboek Typ: Videomatic RP V4.0 Serien-Nr: Fabrikant: Reinecker Reha-Technik GmbH Leverancier: Aankoopjaar: * Gebruiker: Eindcontrole: Leverings-/verzenddatum: Stroomaansluiting: Opgenomen vermogen:: Beeldschermgrootte:: VAC 50/60 Hz ca. 62 Watt 19 : B=380mm H=300mm 20 : B=410mm H=310mm Geplaatst door: ** Eerste veiligheidscontrole: * ** Attentie: bij wisseling van de gebruiker, dient dit in het apparatenboek te worden geregistreerd Bij herinzet is een nieuwe veiligheidscontrole vereist 17

19 Garantiebepalingen alleen geldig in Nederland 1. De garantietermijn bedraagt 24 maanden en gaat in op het moment van eerste levering. Het tijdstip van levering wordt door ondertekening van de leveringsbon resp. door de in de gebruiksaanwijzing vermelde gegevens bepaald 2. De bij een reparatie of update uitgewisselde onderdelen worden eigendom van Reinecker Reha-Technik Nederland B.V. 3. De garantie geldt niet voor schade, welke is ontstaan door onzorgvuldige behandeling of door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing 4. De garantie vervalt indien reparatie is uitgevoerd door een niet door Reinecker Reha-Technik Nederland B.V. gemachtigd bedrijf, zover de schade een oorzakelijk gevolg is van deze reparatie 5. Uitgesloten van de garantie zijn de gloeilampen voor de verlichting van de leestafel en andere onderdelen, die aan normale slijtage onderhevig zijn 6. Bij een reparatie of garantie dient het apparaat in de originele kartonnen verpakking gezonden te worden naar het servicecenter van Reinecker Reha-Technik Nederland B.V. Oudenhof 2 d 4191 NW Geldermalsen Telefoonnummer: Porto-, verpakkings- en verzekeringskosten worden door ons niet vergoed. Verder zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing. 20

20 Version 1.4, Stand 01/2008, Art. Nr.:

topolino smart Gebruiksaanwijzing en medische productenboek

topolino smart Gebruiksaanwijzing en medische productenboek Gebruiksaanwijzing en medische productenboek topolino smart NL Om schade aan het apparaat te vermijden, dient u voor ingebruikname de gebruikaanwijzing goed door te lezen. 2 Inhoud I. Algemeen...5 1. Aanwijzingen

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

RUIMTEREGELAAR MET STOOKLIJN- VERSTELLING

RUIMTEREGELAAR MET STOOKLIJN- VERSTELLING Installatie- en gebruikershandleiding NL RUIMTEREGELAAR MET STOOKLIJN- VERSTELLING Afstandsbediening voor warmtepompen met koeling RFV-DK Vertaling van de originele handleiding Alpha-InnoTec GmbH A.u.b.

Nadere informatie

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten,

Nadere informatie

HD-CVI Verkorte handleiding

HD-CVI Verkorte handleiding HD-CVI Verkorte handleiding model 5104D-5208D-5216D Version 2.0.0 2015 HDCVI DVR Verkorte handleiding Welkom Dank u voor de aankoop van onze DVR! Deze verkorte handleiding helpt u wegwijs met onze DVR

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS A C B 1 2 1 2 G D E A: LED-indicator B: Kinderbeveiliging C: LED-indicator D: Aan/uit-toetsen E: Groeptoets (kanaal 1 en

Nadere informatie

AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN

AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product.

Nadere informatie

Energiekosten-meetapparaat energy control 230

Energiekosten-meetapparaat energy control 230 G E B R U I K S A A N I J Z I N G Bestnr.: 12 06 00 12 06 18 Energiekosten-meetapparaat energy control 230 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

IDPF-700 HANDLEIDING

IDPF-700 HANDLEIDING IDPF-700 HANDLEIDING Kenmerken product: Resolutie: 480x234 pixels Ondersteunde media: SD/ MMC en USB-sticks Fotoformaat: JPEG Foto-effecten: kleur, mono, en sepia Zoomen en draaien van afbeeldingen Meerdere

Nadere informatie

TPC-200. Draadloos schakelen via de PC. Handleiding voor de KlikAan-KlikUit TPC-200 PC gestuurde zender en timer

TPC-200. Draadloos schakelen via de PC. Handleiding voor de KlikAan-KlikUit TPC-200 PC gestuurde zender en timer TPC-200 Draadloos schakelen via de PC Handleiding voor de KlikAan-KlikUit TPC-200 PC gestuurde zender en timer Inleiding De TPC-200 is een computergestuurde zender en timer voor het KlikAan-KlikUit systeem

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-1000 INBOUWSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-1000 INBOUWSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-1000 INBOUWSCHAKELAAR Verlichting: Aan / Uit A B C D * E F * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Verbind-knop B: Indicator (spannings- en verbindstatus) C: Zekeringhouder

Nadere informatie

EM8622 Draadloos bedieningspaneel

EM8622 Draadloos bedieningspaneel EM8622 Draadloos bedieningspaneel 2 NEDERLANDS EM8622 - Draadloos bedieningspaneel Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 3 1.1 Inhoud van de verpakking... 3 1.2 Voorkant bedieningspaneel... 3 1.3 Binnenkant

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CallBarrier

Gebruiksaanwijzing CallBarrier Gebruiksaanwijzing CallBarrier INHOUD blz Inleiding... 3 Werking van de CallBarrier... 4 Installatie van de CallBarrier... 5 Omschrijving toets en indicaties CallBarrier... 6 Uitleg van de opties... 7

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-300 INBOUWDIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-300 INBOUWDIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-300 INBOUWDIMMER/SCHAKELAAR Verlichting: Aan / Uit / Dimmen A B C D * E F * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Verbind-knop B: Indicator (spannings- en verbindstatus)

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ELEKTRISCHE AUTO KRIK

GEBRUIKSAANWIJZING ELEKTRISCHE AUTO KRIK GEBRUIKSAANWIJZING ELEKTRISCHE AUTO KRIK BJ 2007 Lees voor gebruik van de krik om veiligheidsredenen deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. STEBER C.B. Techniek www.gaswinkel.com TECHNISCHE GEGEVENS

Nadere informatie

Nederlands Hoofdstuk 1: Inleiding TVGo A31 TVGo A31 1.1 Inhoud van de verpakking

Nederlands Hoofdstuk 1: Inleiding TVGo A31 TVGo A31 1.1 Inhoud van de verpakking 81 Nederlands Hoofdstuk 1: Inleiding Deze nieuwe Genius TVGo A31 is het ideale medium om tv of video of naar uw TFT/LCD/CRT te kijken in tot 1280 x 1024 pixels. Met deze TV/Video-box kunt u om het even

Nadere informatie

Toepassingsvoorbeeld: Bestaand alarmsysteem met e- Domotica koppelen

Toepassingsvoorbeeld: Bestaand alarmsysteem met e- Domotica koppelen Toepassingsvoorbeeld: Bestaand alarmsysteem met e- Domotica koppelen NL Toepassingsvoorbeeld: Bestaand alarmsysteem met e-domotica koppelen Inhoudsopgave 2 NEDERLANDS 1.0 Introductie...2 1.1 Koppelen met

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Video endoscoop FVE 100

Gebruikershandleiding. Video endoscoop FVE 100 Gebruikershandleiding Video endoscoop FVE 100 SET BESTAAT UIT: FVE 100 (Artikelnr. 999420) Video-endoscoop, zwanenhals 100 cm, Video-kabel, USB kabel, Li-Ion-batterijen, oplader, (hulpsetje; magneet, haak,

Nadere informatie

Het Keypad (met segmenten)

Het Keypad (met segmenten) Het Keypad (met segmenten) Het JABLOTRON 100 systeem kan worden gebruikt met verschillende type keypads waarmee het systeem kan worden bediend, en die informatie geven omtrent de status van het systeem

Nadere informatie

Electronische loep "One"

Electronische loep One Electronische loep "One" Eenvoudige, betaalbare, elektronische loep voor mensen met visuele beperkingen Deze draagbare elektronische loep geeft een scherp beeld en hoog contrast met een vergroting van

Nadere informatie

DIGITALE SCREEN VIEWER MET 3,5 INCH BEELDSCHERM ARTIKELNUMMER 39704

DIGITALE SCREEN VIEWER MET 3,5 INCH BEELDSCHERM ARTIKELNUMMER 39704 DIGITALE SCREEN VIEWER MET 3,5 INCH BEELDSCHERM ARTIKELNUMMER 39704 1: cameralens (kijkhoek 170 graden) 2: niet storen LED indicator (knippert in de niet storen stand elke paar seconden) 3: bel-knop 1.

Nadere informatie

ACDB-7000BC DEURBEL MET DRUKKNOPZENDER

ACDB-7000BC DEURBEL MET DRUKKNOPZENDER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.3 ACDB-7000BC DEURBEL MET DRUKKNOPZENDER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen OMSCHRIJVING Deze deurbel ontvanger kan worden gebruikt

Nadere informatie

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60 Professional Supplies Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050 CaterChef 120 CaterChef 60 CaterChef 30 GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. 688050-51-52

Nadere informatie

PERFECTCOOL Gebruikershandleiding

PERFECTCOOL Gebruikershandleiding PERFECTCOOL Gebruikershandleiding Gelieve deze handleiding zorgvuldig door te nemen voor ingebruikname of installatie van uw mobiele airconditioner. Bewaar deze handleiding goed voor hulp bij onderhoud

Nadere informatie

[6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender

[6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender [6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender Druk met een puntig voorwerp kort op de Zend met de KlikAanKlikUit zender een AAN - verbindknop. De LED-indicator gaat knipperen signaal. Druk bijvoorbeeld op

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER APCR-2300 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen STEKKERBLOK SCHAKELAAR Lees

Nadere informatie

Universele Werklamp GT-AL-02

Universele Werklamp GT-AL-02 Universele Werklamp GT-AL-02 GEBRUIKSAANWIJZING V/09/09 Lees deze handleiding voor het eerste gebruik van deze werklamp door en leef voor uw eigen bescherming in ieder geval de veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Versie 4.4.3 RTD Het Dorp B.V. Juni 2009. Handleiding SeeTech Oogbesturing

Versie 4.4.3 RTD Het Dorp B.V. Juni 2009. Handleiding SeeTech Oogbesturing Versie 4.4.3 RTD Het Dorp B.V. Juni 2009 Handleiding SeeTech Oogbesturing Technische gegevens Specificaties Processor Pentium processor met 1,5 GHz Geheugen 1 GB RAM Besturingssysteem Windows XP Aansluitingen

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES

INSTALLATIE INSTRUCTIES Scherm min. 5 kg DQ Regular 1000 DQ Regular 700 INSTALLATIE INSTRUCTIES INHOUD: 1. Belangrijke veiligheidsinstructie s. 2. Specificaties en afmetingen. 3. Anti-afknel / Auto-omkeer functie. 4. Meegeleverde

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Jablotron 100 serie

Gebruikers handleiding Jablotron 100 serie Gebruikers handleiding Jablotron 100 serie 1.1 Bediening en informatie van uw beveiligingssysteem Het JABLOTRON 100 systeem kan worden bedient met verschillende soorten bediendelen, die tevens informatie

Nadere informatie

VALIO XP KLOKTHERMOSTAAT

VALIO XP KLOKTHERMOSTAAT De VALIO XP opbouw klokthermostaat is ontwikkeld om elektrische- en conventionele verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde temperatuur en tijd. Mogelijkheden en voordelen

Nadere informatie

Handleiding - Nederlands

Handleiding - Nederlands Handleiding - Nederlands Index Introductie Algemeen 3 Kenmerken van het telefoontoestel 3 Leveringsomvang 3 Service 3 CE-keuring 3 Garantie 4 Telefoon installatie Het installeren van uw telefoontoestel

Nadere informatie

SmartLife Veilig Gebruikershandleiding programma s beheren

SmartLife Veilig Gebruikershandleiding programma s beheren SmartLife Veilig Gebruikershandleiding programma s beheren Wat is KPN SmartLife? KPN SmartLife is er op gericht je leven makkelijker te maken met diensten voor in- en om het huis die je bedient met je

Nadere informatie

EM6552 e-domotica Schakelaar met meetfunctie

EM6552 e-domotica Schakelaar met meetfunctie EM6552 e-domotica Schakelaar met meetfunctie EM6552 e-domotica Schakelaar met meetfunctie 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie...2 1.1 Functies en kenmerken...2 1.2 Inhoud van de verpakking...2 2.0

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AILS-3500 OPBOUWSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AILS-3500 OPBOUWSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AILS-3500 OPBOUWSCHAKELAAR Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U heeft een kwalitatief hoogwaardig product in handen, waarvan u veel plezier en comfort

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AEX-701 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE SIGNAALREPEATER Lees

Nadere informatie

EM8621 Afstandsbediening

EM8621 Afstandsbediening EM8621 Afstandsbediening 2 NEDERLANDS EM8621 Afstandsbediening Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Voorkant afstandsbediening... 3 3.0 Alarm inschakelen... 3 4.0 Alarm

Nadere informatie

Draadloze bussysteem Draadloze handzender comfort. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Best.nr. : 0527 00

Draadloze bussysteem Draadloze handzender comfort. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Best.nr. : 0527 00 Best.nr. : 0527 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet wordt opgevolgd,

Nadere informatie

Bestnr. 86 00 01 weinberger Professionele ultrasoonreiniger

Bestnr. 86 00 01 weinberger Professionele ultrasoonreiniger Bestnr. 86 00 01 weinberger Professionele ultrasoonreiniger Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding

DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu 1. Aan de slag: Het uiterlijk bekijken: Sensor voor afstandsbediening 2. Knoppen en aansluitingen: (1). Menu/Terug;

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 ACDB-6600AC DRAADLOZE DEURBEL EN DRUKKNOP

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 ACDB-6600AC DRAADLOZE DEURBEL EN DRUKKNOP GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 ACDB-6600AC DRAADLOZE DEURBEL EN DRUKKNOP OMSCHRIJVING Omdat deze deurbel op batterijen werkt, kunt u de gong eenvoudig meenemen naar een andere kamer of mee naar buiten nemen

Nadere informatie

Verkorte werkwijze eerste gebruik 1. Installatie (3) 2. Gebruik Televiewer (4)

Verkorte werkwijze eerste gebruik 1. Installatie (3) 2. Gebruik Televiewer (4) Verkorte werkwijze eerste gebruik 1. Installatie (3) 2. Gebruik Televiewer (4) Hoofdstuk! 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de Trust Televiewer 1610 RC. Hiermee kunt u op eenvoudige

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Parkinson Thuis Probleemoplossing

Parkinson Thuis Probleemoplossing Parkinson Thuis Probleemoplossing Probleemoplossing Fox Inzicht App In sommige gevallen kan er een handeling van uw kant nodig zijn om ervoor te zorgen dat de apps altijd ingeschakeld zijn. Dit zal voornamelijk

Nadere informatie

Ondersteuning en garantie www.tts-group.co.uk feedback@tts-group.co.uk

Ondersteuning en garantie www.tts-group.co.uk feedback@tts-group.co.uk Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Vermijd dat de Easi-View in contact komt met water of andere vloeistoffen. Elektrostatische ontlading kan de werking van de Easi-View nadelig beïnvloeden.

Nadere informatie

TYRECONTROL A-186. Gebruikershandleiding (NL)

TYRECONTROL A-186. Gebruikershandleiding (NL) TYRECONTROL A-186 Gebruikershandleiding (NL) 2 Uitvoering De TYRECONTROL dient speciaal voor de controle op de banden van uw voertuig. De TYRECONTROL heeft de volgende functies: - Het meten en opslaan

Nadere informatie

ES-S6A Binnensirene. www.etiger.com

ES-S6A Binnensirene. www.etiger.com ES-S6A Binnensirene www.etiger.com NL Kenmerken De ES-S6A kan als extra sirene worden verbonden met het alarmsysteem of kan als losse sirene worden verbonden met een afstandsbediening en/of draadloze detector.

Nadere informatie

Programmeerbare plug-in thermostaat HT-600

Programmeerbare plug-in thermostaat HT-600 Deze plug-in thermostaat is bestemd voor gebruik in elektrische verwarmingselementen en soortgelijke apparatuur. Knop Functie Stroom aan/uit Temp. omhoog of temp. instellen Temp. omlaag of temp. instellen

Nadere informatie

UB 64. O Spann elektrische deken. Gebruiksaanwijzing...2. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com. 06.0.

UB 64. O Spann elektrische deken. Gebruiksaanwijzing...2. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com. 06.0. UB 64 NL 06.0.43510 Hohenstein O Spann elektrische deken Gebruiksaanwijzing...2 BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com Inhoud Nederlands 1. Leveringsomvang... 3 1.1 Beschrijving

Nadere informatie

FC 65. O Gezichtsborstel Gebruiksaanwijzing... 2. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com

FC 65. O Gezichtsborstel Gebruiksaanwijzing... 2. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com FC 65 O Gezichtsborstel Gebruiksaanwijzing... 2 BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com NEDERLANDS Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik,

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AWMR-230 MINI INBOUW SCHAKELAAR

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AWMR-230 MINI INBOUW SCHAKELAAR GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AWMR-230 MINI INBOUW SCHAKELAAR D A C * B * Afbeelding van de AYCT-102 (niet inbegrepen) A: Zoekmodus-knop B: Aansluiting wandschakelaar C: Aansluiting verlichting D: Indicator

Nadere informatie

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu Dutch V1.0 1 Waarschuwingen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud Alleen voor gebruik binnenshuis Stel het apparaat niet bloot aan vocht of

Nadere informatie

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers)

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) Vooraf: De Olympia EKM2100 is oorspronkelijk bedoeld als meetinstrument voor het meten van het verbruik van energie van uw apparaten. De EKM2100

Nadere informatie

EM6551 - e-domotica dimmer

EM6551 - e-domotica dimmer EM6551 - e-domotica dimmer 2 NEDERLANDS EM6551 - e-domotica dimmer Waarschuwingen en aandachtspunten Als gevolg van Europese regelgeving kan een draadloos product in sommige Europese lidstaten onderwerp

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Digitale Deur Spion deurvideo kit

Gebruiksaanwijzing Digitale Deur Spion deurvideo kit Gebruiksaanwijzing Digitale Deur Spion deurvideo kit MDL-35160/B Voor deuren van 40 tot 100mm dik TYPE: MDL-35160/B TOTALE VEILIGHEID Zien wie er voor uw deur staat DIGITALE DEUR SPION Type MDL-35160/B

Nadere informatie

Friedland Draadloze libra zender + 200m ontvanger/bel

Friedland Draadloze libra zender + 200m ontvanger/bel G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 02 08 Friedland Draadloze libra zender + 200m ontvanger/bel Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

Alarmsirene. Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Alarmsirene. Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36 Alarmsirene Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

ACD-200 STEKKERDOOS DIMMER MULTI

ACD-200 STEKKERDOOS DIMMER MULTI GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACD-200 STEKKERDOOS DIMMER MULTI *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

COPYRIGHT GARANTIEBEPERKINGEN

COPYRIGHT GARANTIEBEPERKINGEN COPYRIGHT SLC BV 1996. All rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgebracht, opgeslagen in een opslagsysteem of doorgegeven in welke vorm of op welke manier ook - elektronisch,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 YCT-102 AFSTANDSBEDIENING

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 YCT-102 AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 YCT-102 AFSTANDSBEDIENING A * B E C Verlichting: Aan / Uit / Dimmen Electrische zonwering / garagedeur etc.: Open / Dicht / Stoppen * Afbeelding van een willekeurige KlikAanKlikUit-ontvanger

Nadere informatie

AEX-701 SIGNAALVERSTERKER

AEX-701 SIGNAALVERSTERKER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 AEX-701 SIGNAALVERSTERKER *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen COMPATIBILITEIT Deze signaalversterker werkt met alle KlikAanKlikUit zenders

Nadere informatie

BE 1000 Brand BEDIENINGS INSTRUCTIE INHOUDSOPGAVE 30.0221.9535 A3

BE 1000 Brand BEDIENINGS INSTRUCTIE INHOUDSOPGAVE 30.0221.9535 A3 BEDIENINGS INSTRUCTIE BE 1000 Brand 30.0221.9535 A3 INHOUDSOPGAVE Inleiding en aanwijzingen voor de veiligheid............. 2 Toelichting weergave en bedieningselementen Display en toetsen.....................................

Nadere informatie

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

KERN YKB-01N Versie 2.1 09/2009 NL

KERN YKB-01N Versie 2.1 09/2009 NL KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Gebruiksaanwijzing Thermische Printer KERN YKB-01N

Nadere informatie

EM8621 Afstandsbediening

EM8621 Afstandsbediening EM8621 Afstandsbediening 2 NEDERLANDS EM8621 - Afstandsbediening Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 2.0 Voorkant afstandsbediening... 3 3.0 Alarm inschakelen... 3 4.0 Alarm uitschakelen... 4 5.0 Thuis

Nadere informatie

Video Intercom Systeem

Video Intercom Systeem Video Intercom Systeem VM-320 VM-670 VM-372M1 VM-670M1 / VM-670M4 AX-361 GEBRUIKERS HANDLEIDING 2 Functies VM-320 VM-670 VM-372M1 VM-670M1 / VM-670M4 AX-361 1 Microfoon 8 Luidspreker 2 Indicatie-led s

Nadere informatie

Toepassingsvoorbeeld: Personen alarm instellen

Toepassingsvoorbeeld: Personen alarm instellen Toepassingsvoorbeeld: Personen alarm instellen NL 2 NEDERLANDS Toepassingsvoorbeeld: Personen alarm instellen Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Voordelen van het personen alarm... 2 1.2 Te gebruiken

Nadere informatie

WAARSCHUWING: STIKGEVAAR: kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen tot 3 jaar. Waarschuwingen

WAARSCHUWING: STIKGEVAAR: kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen tot 3 jaar. Waarschuwingen WAARSCHUWING: STIKGEVAAR: kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen tot 3 jaar. Waarschuwingen Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Easi-Scope 2 bevat een ingebouwde oplaadbare

Nadere informatie

VOLTCRAFT Schakelnetvoeding 5-24V / 5A

VOLTCRAFT Schakelnetvoeding 5-24V / 5A Versie 11/03 Bestnr. 51 05 00 VOLTCRAFT Schakelnetvoeding 5-24V / 5A Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Handleiding. Versie 2.0 www.qwiek.nl

Handleiding. Versie 2.0 www.qwiek.nl Handleiding Versie 2.0 www.qwiek.nl Onverhoopt problemen met uw Qwiek.melody? www.qwiek.eu/faq Lees deze voorschriften voor het aansluiten en gebruiken van de Qwiek.up aandachtig door. Algemeen Lees deze

Nadere informatie

Gebruikershandleiding (NL)

Gebruikershandleiding (NL) PROcross V2 A-106 Gebruikershandleiding (NL) 2 PROcross V2 A-106 Aansluiten van de sensoren Achterkant: Infrarood / magnetisch Temperatuur 1 batterij (type: CR2450) RPM (extra gevoelig) RPM (normaal) Vervangen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Volledig automatische horizontale en verticale laser waterpas FL 240HV FLG 240HV-Green

Gebruikershandleiding. Volledig automatische horizontale en verticale laser waterpas FL 240HV FLG 240HV-Green Gebruikershandleiding Volledig automatische horizontale en verticale laser waterpas FL 240HV FLG 240HV-Green Set bestaat uit FL 240HV (Artikelnr. 831707) Roterende laser waterpas 240HV FL, FR45 met baakklem,

Nadere informatie

Positie-aflezing. - LED of LCD-aflezing - met geïntegreerde microprocessor. Walda Impuls b.v. Delta 60 6825 MS Arnhem Tel 026-3638302 Fax 026-3638304

Positie-aflezing. - LED of LCD-aflezing - met geïntegreerde microprocessor. Walda Impuls b.v. Delta 60 6825 MS Arnhem Tel 026-3638302 Fax 026-3638304 SERIE Z-54 Positie-aflezing - LED of LCD-aflezing - met geïntegreerde microprocessor Walda Impuls b.v. Delta 60 6825 MS Arnhem Tel 026-3638302 Fax 026-3638304 ELGO - ELECTRIC GmbH D - 78239 Rielasingen,

Nadere informatie

Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display

Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display Copyright RETEG b.v. Bedieningshandleiding voor de Display s 1 Rev 2.0, 06-07-2006 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 INTRODUCTIE... 3 2.1 BEVEILIGING...

Nadere informatie

Uitschakelen in noodgevallen Doe de touch-key kort in de opening op het bedieningspaneel. Het alarm zal uitgaan.

Uitschakelen in noodgevallen Doe de touch-key kort in de opening op het bedieningspaneel. Het alarm zal uitgaan. Basis handeling Het systeem inschakelen Kort op de grote (in-/uitschakelen) knop drukken. Alarm klinkt eenmaal kort. Voortentlamp gaat 30 seconden aan. Het duurt 15 seconden voordat het alarm op beweging

Nadere informatie

Analoog telefoontoestel

Analoog telefoontoestel Gebruikershandleiding Analoog telefoontoestel COMfort 200 Hoorn Basiseenheid Toetsenklavier Haak Krulsnoer Aansluiting krulsnoer Lijnsnoer Aansluiting lijnsnoer Eerste gebruik Verbindt het krulsnoer met

Nadere informatie

Inhoudsopgave STANLEY TLM65 1

Inhoudsopgave STANLEY TLM65 1 Inhoudsopgave Instrument Instellen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Overzicht - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Display - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan Halogeen lampenset Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

2.0 Een nieuwe RFID-tag aanmelden

2.0 Een nieuwe RFID-tag aanmelden EM8620 RFID-Tag 2 NEDERLANDS EM8620 RFID-Tag Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Een nieuwe RFID-tag aanmelden... 2 3.0 RFID-tag... 3 4.0 Uitschakelen via de RFID-tag...

Nadere informatie

Armbandhorloge met geïntegreerde camera

Armbandhorloge met geïntegreerde camera Armbandhorloge met geïntegreerde camera nr. 200-434 Hartelijk dank dat u het polshorloge met geïntegreerde camera hebt gekocht. Lees, voordat u het apparaat gebruikt, deze handleiding aandachtig door a.u.b.

Nadere informatie

Bestnr. 37 07 52 BLITZ TFT-LCD-monitor BZFD-1417

Bestnr. 37 07 52 BLITZ TFT-LCD-monitor BZFD-1417 Bestnr. 37 07 52 BLITZ TFT-LCD-monitor BZFD-1417 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Systeem-schakelversterkers REG 1 kanaals Art.Nr. 0850 00. Systeem-schakelversterkers REG 2 kanaals Art.Nr. 0851 00

Systeem-schakelversterkers REG 1 kanaals Art.Nr. 0850 00. Systeem-schakelversterkers REG 2 kanaals Art.Nr. 0851 00 1 kanaals Art.Nr. 0850 00 2 kanaals Art.Nr. 0851 00 Functioneringsprincipe De systeemschakelunit REG 1 kanaals en de systeemschakelunit REG 2 kanaals zijn nieuwe komponenten voor het observersysteem. De

Nadere informatie

EM65X0 - e-domotica schakelaar

EM65X0 - e-domotica schakelaar EM65X0 - e-domotica schakelaar 2 NEDERLANDS EM65X0 - e-domotica schakelaar Waarschuwingen en aandachtspunten Als gevolg van Europese regelgeving kan een draadloos product in sommige Europese lidstaten

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO MES-221 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2321283

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO MES-221 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2321283 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LENCO MES-221. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LENCO MES-221 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Elektronische jaloezieinbouwschakelaar

Elektronische jaloezieinbouwschakelaar Bestnr. 62 00 09 Elektronische jaloezieinbouwschakelaar Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G. Bestnr. 19 07 39. Roboraptor

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G. Bestnr. 19 07 39. Roboraptor G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr. 19 07 39 Roboraptor Inhoudsopgave Pagina Overzicht Roboraptor 3 Overzicht afstandsbediening 4 Toelichting over de batterijen 5 Basishandelingen bediening 6 Bediening

Nadere informatie

KOBA VISION. 5 HD beeldschermloep. Handleiding

KOBA VISION. 5 HD beeldschermloep. Handleiding NL KOBA VISION 5 HD beeldschermloep Handleiding 1. Inhoud van de verpakking Draagbare beeldschermloep 5 HD SD kaart Adapter Draagzakje Handleiding Polsbandje TV-out kabel Microvezel doekje voor het reinigen

Nadere informatie

HEART RATE MONITOR KCAL PC 22.13. Woman / Man

HEART RATE MONITOR KCAL PC 22.13. Woman / Man HEART RATE MONITOR NL Zone Indicator KCAL PC 22.13 Woman / Man NEDERLANDS Inhoud 1 Knoppentoewijzing 3 2 De PC 22.13 activeren 3 3 Overzicht van weergavefuncties 4 4 Basisinstellingen van de PC 22.13 4

Nadere informatie

e-domotica toepassingsvoorbeeld: Woonkamer in- en uitschakelen

e-domotica toepassingsvoorbeeld: Woonkamer in- en uitschakelen e-domotica toepassingsvoorbeeld: Woonkamer in- en uitschakelen 2 NEDERLANDS e-domotica Woonkamer in- en uitschakelen Inhoudsopgave 1.0 Introductie...2 1.1 Te gebruiken accessoires...2 2.0 Instellen van

Nadere informatie

Switch. Handleiding 200.106.110117

Switch. Handleiding 200.106.110117 Switch Handleiding 200.106.110117 Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze uitbreiding van uw Plugwise systeem. Met de Switch kunt u draadloos de elektrische stroom naar de apparaten in uw Plugwise netwerk

Nadere informatie

Inhoud: KLANTENSERVICE... 7 Eerste hulp bij storingen... 7 Hebt u meer ondersteuning nodig??... 8

Inhoud: KLANTENSERVICE... 7 Eerste hulp bij storingen... 7 Hebt u meer ondersteuning nodig??... 8 Inhoud: VEILIGHEID EN ONDERHOUD... 1 Veiligheid... 1 Plaats van opstelling... 1 Omgevingstemperatuur... 2 Elektromagnetische comptabiliteit... 2 Reparaties... 2 Reiniging... 2 Inhoud pakket... 3 Specificaties...

Nadere informatie

Elmasonic S. Ultrasoonreinigingsapparaat. MSK Tel: 088-0067600 Email: info@msk.nl www.msk.nl

Elmasonic S. Ultrasoonreinigingsapparaat. MSK Tel: 088-0067600 Email: info@msk.nl www.msk.nl Gebruiksaanwijzing Elmasonic S Ultrasoonreinigingsapparaat MSK Tel: 088-0067600 Email: info@msk.nl www.msk.nl Lees aandachtig de bijgevoegde handleiding en bewaar deze voor de service na verkoop. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AWST-8802 DRAADLOZE DUBBELE WANDSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AWST-8802 DRAADLOZE DUBBELE WANDSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AWST-8802 DRAADLOZE DUBBELE WANDSCHAKELAAR OMSCHRIJVING Deze draadloze wandschakelaar kan op iedere gewenste plaats bevestigd worden, zonder gedoe met draden of hoge spanning.

Nadere informatie

Bestnr. 95 62 56 Hyundai video pen VP 02 HD8

Bestnr. 95 62 56 Hyundai video pen VP 02 HD8 Bestnr. 95 62 56 Hyundai video pen VP 02 HD8 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Shanny SN600C-RF Speedlite. Review van de Shanny SN600C-RF met SN-E3-RF radio trigger

Shanny SN600C-RF Speedlite. Review van de Shanny SN600C-RF met SN-E3-RF radio trigger Shanny SN600C-RF Speedlite Review van de Shanny SN600C-RF met SN-E3-RF radio trigger STEPHAN HOEK 26-01-2015 SHANNY SN600C-RF & SN-E3-RF REVIEW Chinese fabrikant Shanny heeft een nieuwe flitser met radio

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Sauna Softdamp Infrarood Timer Langegolf Kleurenunit. Leisure Line

Gebruiksaanwijzing. Sauna Softdamp Infrarood Timer Langegolf Kleurenunit. Leisure Line Gebruiksaanwijzing Sauna Softdamp Infrarood Timer Langegolf Kleurenunit Leisure Line 1 Algemeen 3 Sauna.. 7 Softdamp. 9 Infrarood.. 11 Timer 14 Langegolf 16 Kleurenunit.. 19 Optie. 21 Sauna tijdklok. 22

Nadere informatie

Straightener. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8297. Gebruiksaanwijzing

Straightener. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8297. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 NL Gebruiksaanwijzing a b cd e g f h i Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING TECHNISCHE HANDLEIDING TIMER SCHAKELAAR Sleutelschakelaar met timerfunctie 230/380V / 4 x 10 Amp - 1 x 2 AMP inschakelbaar incl. LED controle, uitvoering opbouw ASW BV 2011 Technische Handleiding Documentversie

Nadere informatie