topolino smart Gebruiksaanwijzing en medische productenboek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "topolino smart Gebruiksaanwijzing en medische productenboek"

Transcriptie

1 Gebruiksaanwijzing en medische productenboek topolino smart NL Om schade aan het apparaat te vermijden, dient u voor ingebruikname de gebruikaanwijzing goed door te lezen.

2 2

3 Inhoud I. Algemeen Aanwijzingen ten aanzien van de elektromagnetische verdraagzaamheid (EMV) Gebruik van het apparaat in combinatie met andere apparaten Productbeschrijving Doelstelling Levensduur Installatievoorschrift Reiniging van het apparaat Speciale aanwijzingen voor transport en opslag Herinzet /installatie en veiligheidscontroles Veiligheidscontroles ( 6 MP-bedrijf V) Voorzorgsmaatregelen bij verandering in de werking van het apparaat Milieuvriendelijke afvoer volgens EU-richtlijn 2002/96/EG Het bewaren van de gebruiksaanwijzing...7 II. Handleiding ten behoeve van het leessysteem topolino smart Leveringsset Opbouw van het systeem Aansluitingen van het leessysteem Netaansluiting (12V DC 2,5A) VGA-aansluiting USB-aansluiting Beschrijving van de bedieningsknoppen Bedieningsknoppen op de bovenzijde van het systeem Helderheid...11 Kleurverzadiging/contrast...11 Kleurenstand...11 Monochroomkleuren...12 Resolutie...12 Verlichting...12 Netschakelaar aan/uit...12 Opslaan van de laatst gebruikte instellingen Bedieningsknoppen op de achterzijde van de camera...13 Autofocus...13 Overzichtsmodus...13 Zoom + / Beeld spiegelen

4 5. Ingebruikname van de topolino smart Gebruik op het lichtnet Gebruik met accu...14 Accu laden...14 Gebruiks- en laadtijden Automatische omschakeling van accugebruik naar gebruik op het lichtnet Behandeling van de accu...15 Gebruik van de accu...15 Vervangen van de accu...15 Garantie op de accu Headline...16 Position Lesekamera...16 Position Raumkamera Het leessysteem als leescamera met CRT- of TFTmonitor gebruiken Gebruik van het leessysteem, aangesloten op PC of notebook topolino smart op een computer aansluiten Installatie van de software op de PC of notebook Bediening van het systeem door middel van de topolino-software...22 Beschrijving van de software-menulijst Beschrijving van de symbolen Technische gegevens Apparatenpas Werking apparaat controleren 2. Instructies Veiligheidscontroles Onderhoudsoverzicht Storingen in de bediening of herhaaldelijk gelijksoortige bedieningsfouten Garantiebepalingen Internationale garantiebepalingen

5 I. Algemeen Belangrijke aanwijzingen voor het gebruik van het leessysteem topolino smart! Deze aanwijzingen voor gebruik van het apparaat eerst lezen a.u.b. 1. Aanwijzingen ten aanzien van de elektromagnetische verdraagzaamheid (EMV) Aanwijzingen ten aanzien van de elektromagnetische verdraagzaamheid (EMV) Het leessysteem is voor gebruik in alle woonruimten geschikt, mits de stroom van het openbare net wordt afgenomen. De gebruiker dient zich er vooraf van te overtuigen, dat dit apparaat daadwerkelijk in de beschreven omgeving wordt gebruikt. Het leessysteem gebruikt hoogfrequente energie uitsluitend voor het eigen functioneren. Daardoor is de hoogfrequente storing zeer gering en is de kans dat apparaten, welke in de nabijheid worden gebruikt, hierdoor worden gestoord zeer onwaarschijnlijk. Desondanks kan het mogelijk zijn, dat gebruik van het apparaat tezamen met andere apparaten tot storing van één van de apparaten leidt. Daarom mag het apparaat niet direct naast of op een ander apparaat worden geplaatst. Indien de plaatsing van het leessysteem in directe nabijheid van medische, analoge meetapparatuur niet te vermijden is, moet de gebruiker van deze meetapparatuur erop gewezen worden, dat de werking van deze apparatuur in deze opstelling grondig getest dient te worden. Elektronische apparaten zijn gevoelig voor elektrische ontlading en hoogfrequente elektromagnetische velden. Om storingen van het apparaat door hoogfrequente energie te vermijden, dient de gebruiker een minimale afstand van een meter tot draagbare en mobiele hoogfrequente telecommunicatie-apparatuur aan te houden. 2. Gebruik van het apparaat in combinatie met andere apparaten Waarschuwing: het leessysteem mag niet direct naast of op een ander apparaat worden geplaatst. Bij gebruik in de directe nabijheid van een ander apparaat dient de werking van deze apparatuur grondig getest te worden om het gebruik van de apparatuur in de gekozen opstelling te garanderen. 3. Productbeschrijving topolino smart is een opto-elektronisch leessysteem voor het vergroten van teksten en afbeeldingen. Deze worden door de geïntegreerde camera opgenomen en op een direct aangesloten monitor of op een aangesloten PC of notebook weergegeven. 4. Doelstelling Het opto-elektronische leessysteem is een medisch hulpmiddel voor het vergroten van teksten en afbeeldingen. Zeer slechtziende mensen compenseren daarmee hun slechtziendheid. 5

6 5. Levensduur 7 Jaar vanaf fabricagedatum, bij het nakomen van het voorgeschreven onderhoud. 6. Installatievoorschrift topolino smart mag alleen in gesloten en droge ruimten geplaatst en gebruikt worden. Topolino smart mag niet in combinatie met andere medische apparaten, die dienen tot instandhouding van het leven, op dezelfde netgroep worden aangesloten. Topolino smart is niet voor gebruik in explosiegevaarlijke ruimten bestemd. Het leessysteem mag alleen op een goedgekeurd elektriciteitsnet worden aangesloten. Het is een apparaat van veiligheidsklasse II. De openingen op de behuizing zorgen voor voldoende koeling en mogen niet worden afgedekt. 7. Reiniging van het apparaat Voor het reinigen van de topolino smart dient de netstekker uit het stopcontact te worden verwijderd. Bij het reinigen mogen geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen. 8. Speciale aanwijzingen voor transport en opslag Voor opslag en transport dient een temperatuurbereik van minus 10 C tot plus 50 C te worden aangehouden. De relatieve luchtvochtigheid dient tussen 30% en 80% te liggen, bij een luchtdruk van 700 tot 1000 Hectopascal. 9. Herinzet /installatie en veiligheidscontroles De apparaten mogen alleen door een medewerker van Reinecker Reha-Technik Nederland B.V. nagekeken en afleveringsklaar worden gemaakt. Een herinzet mag alleen na reiniging, desinfectie en veiligheidscontrole plaatsvinden. 10. Veiligheidscontroles ( 6 MP-bedrijf V) De veiligheidscontroles mogen uitsluitend door een medewerker van Lexima Reinecker Vision of door een door deze gemachtigd bedrijf worden uitgevoerd! Reinecker Reha-Technik GmbH schrijft geen termijnen voor de veiligheidscontroles voor. De in 6 van het Medische producten-gebruikersvoorschrift vastgelegde termijnen - minstens 1 keer per 2 jaar - worden aanbevolen. De beoordeling ten aanzien van de veiligheid van het apparaat vindt plaats door middel van een veiligheidscontrole volgens de norm VDE

7 11. Voorzorgsmaatregelen bij verandering in de werking van het apparaat Indien er zich technische veranderingen bij het apparaat voordoen, dient men het apparaat uit te schakelen en de netstekker uit het stopcontact te verwijderen. Neemt u a.u.b. direct contact op met de servicedienst van Lexima Reinecker Vision. Opmerking: gebruik van andere dan de aangegeven accessoires kan tot verhoogde emissie en/of gereduceerde immuniteit leiden. 12. Milieuvriendelijke afvoer volgens EU-richtlijn 2002/96/EG topolino smart bevat elektronische onderdelen. Om risico s of bedreigingen voor het milieu door niet vakbekwame afvoer te voorkomen, moet de afvoer van het apparaat, met inbegrip van de toebehoren, aan de geldende richtlijnen voldoen. 13. Het bewaren van de gebruiksaanwijzing De gebruiksaanwijzing is een onderdeel van het leessysteem. Deze moet dan ook zorgvuldig worden bewaard. 7

8 II. Handleiding ten behoeve van het leessysteem topolino smart 1. Leveringsset Basisapparaat topolino 2 Tas incl. draagband (kan in de hand en over de schouder worden gedragen) 3 Netvoeding 12V DC 2,5A Adapter 5 USB-kabel 6 Software 7 Gebruiksaanwijzing / software Garantie Service Information 2. Opbouw van het systeem Het leessysteem dient uit de tas te worden genomen en volgens de weergegeven stappen te worden opgebouwd. Verlichting Camera Vergrendelknop Paneel Verbindingen Ingeklapte topolino smart in transportstand Camerastatief schuin omhoog zetten tot een klik hoorbaar is en het blokkadeknopje (zie afbeelding) naar buiten springt, waardoor de arm vastklikt 8

9 Camerakop 180 naar boven draaien Om de camera in de uiteindelijke leespositie te brengen, moet de camera nog, zoals in bovenstaande afbeelding, 270 naar boven worden gedraaid en op de lectuur worden gericht. 9

10 3. Aansluitingen Anschlüsse des van Lesesystems het leessysteem Steckernetzgerät Adapter Netvoeding Schukosteckdose Monitor PC PC Stopcontact Adapter Notebook 3.1 Netaansluiting Netzanschluss (12V DC 2,5A) Steckernetzgerät Netvoeding in een in goedgekeurd eine dem Stand stopcontact der Technik steken entsprechende Schuko- oder Eurosteckdose DC-stekker met stecken de 12V DC-aansluiting verbinden Attentie: DC Stecker alleen mit de der meegeleverde 12V DC Buchse netvoeding verbinden mag worden gebruikt. Bij gebruik van een Achtung: andere Nur netvoeding das mitgelieferte vervalt de Steckernetzgerät garantie. verwenden. Bei Verwendung eines Fremdgerätes erlischt die Sachmangelhaftung. 3.2 VGA-aansluiting Aansluiting 3.2 VGA-Anschluss voor 15-polige VGA-stekker voor CRT- of TFT-monitor. Anschluss für 15-poligen VGA Stecker zum CRT- oder TFT-Monitor. 3.3 USB-aansluiting Aansluiting 3.3 USB-Anschluss voor USB-stekker (mini USB) ten behoeve van PC/notebook. Anschluss für USB-Stecker (Mini-USB) zum PC/Notebook. Opmerking: De Hinweis: aansluiting op het openbare lichtnet wordt opgeheven door de stekker uit het stopcontact Eine Netzverbindung te trekken, ist maar immer trek durch nooit das aan Ziehen de netkabel! am Anschluss-Stecker und nicht durch das Ziehen am Kabel zu lösen! 10

11 4. Beschrijving van de bedieningsknoppen 4.1 Bedieningsknoppen op de bovenzijde van het systeem Helderheid Kleurverzadiging/contrast Door op deze knoppen te drukken regelt u de helderheid (lichtintensiteit) van de beeldweergave. In de ruimteweergave kan door gelijktijdig op beide knoppen te drukken, de auto-iris (auto-exposure) in- resp. uitgeschakeld worden. Auto-iris actief: de helderheid van het camerabeeld wordt automatisch aan de verlichtingsverhoudingen binnen het beeld aangepast. Auto-iris niet actief: de helderheid van het camerabeeld wordt niet automatisch aan de verlichtingsverhoudingen binnen het beeld aangepast. Kleurverzadiging/contrast Door op één van deze knoppen te drukken wordt het beeldcontrast resp. de kleurverzadiging veranderd. In de kleurenstand: regeling van de kleurverzadiging In de monochroomstand: regeling van het beeldcontrast Kleurenstand Omschakeling tussen full color en monochroomkleuren. 11

12 Monochroomkleuren Omschakeling van de monochroomkleuren Beschikbare kleurcombinaties: zwart/wit negatief, zwart/wit positief, groen/ zwart negatief, geel/zwart negatief, geel/blauw negatief Resolutie Omschakeling van de beeldschermresolutie is mogelijk tussen 1440 x 900, 1280 x 1024, 1600 x 1200 en 1680 x 1050 pixel Opmerking: de beeldschermresolutie wordt na verandering van de instelling in het beeld weergegeven als de weergave direct op een monitor is. Verlichting Statiefverlichting aan/uit: door op de knop van de statiefverlichting te drukken wordt de verlichting in- resp. uitgeschakeld. Wanneer de camera van ruimtenaar leesstand wordt gewisseld, wordt de verlichting automatisch weer ingeschakeld Netschakelaar aan/uit Hiermee wordt het systeem in- resp. uitgeschakeld Opslaan van de laatst gebruikte instellingen Bij het inschakelen van topolino smart verschijnt het beeld met de laatst gebruikte instellingen en vergrotingen 12

13 4.2 Bedieningsknoppen op de achterzijde van de camera Autofocus Met de knop AUTOFOCUS wordt de autofocus van de camera in- resp. uitgeschakeld. De status van de autofocus-functie wordt gedurende ca. 4 seconden rechts onder in het beeld getoond. Bij ingeschakelde autofocus wordt het beeld automatisch scherp gesteld. Overzichtsmodus Indien u met een hoge vergroting werkt en niet meer weet welk gedeelte van de tekst resp. van de ruimte u heeft vergroot, dan biedt deze functie u een overzicht van hetgeen, waar u naar kijkt. Houdt u bij een hoge vergroting de autofocus-knop ingedrukt tot links onder in het beeld de melding Modus overzicht verschijnt en het beeld op de monitor wordt verkleind. Het kruis in het midden van het beeld geeft aan, welk gedeelte van het overzichtsbeeld op dat moment vergroot zal worden weergegeven. Indien u de autofocus-knop weer loslaat, keert u naar de normale modus met de laatst ingestelde vergroting terug. Zoom + / - De vergroting kan met de knoppen + / - traploos worden ingesteld. Beeld spiegelen De beeldweergave op de monitor kan verticaal worden gespiegeld. Daartoe dient u de knoppen Zoom + en Zoom in te drukken tot de melding Beeld spiegelen AAN kort in het beeld verschijnt en het beeld gespiegeld wordt. Wanneer u weer naar de normale modus terug wilt keren, dan houdt u de beide knoppen weer ingedrukt tot de melding Beeld spiegelen UIT in het beeld verschijnt en het beeld weer normaal wordt weergegeven. 13

14 5. Ingebruikname van de topolino smart 5.1 Gebruik op het lichtnet Het apparaat dient, zoals eerder beschreven, op het lichtnet te worden aangesloten en met de netschakelaar te worden ingeschakeld, het groene LED-lampje gaat branden, het systeem is nu gebruiksklaar. 5.2 Gebruik met accu U dient erop te letten dat de netvoeding niet aangesloten is en de accu geladen is. door op de netschakelaar te drukken, wordt het systeem ingeschakeld rode LED-lampje brandt, de resterende gebruikstijd van de accu is ca. 10 minuten rode LED-lampje knippert: accu wordt uitgeschakeld, geen accugebruik mogelijk; de accu dient te worden opgeladen Accu laden rode LED-lampje brandt netvoeding aansluiten systeem gedurende het laden uitschakelen of zonder verlichting gebruiken gele LED-lampje brandt Accu wordt geladen, indien volledig geladen dooft het gele LED-lampje Leessysteem is weer gereed om met accu te gebruiken Gebruiks- en laadtijden Gebruikstijd met verlichting bij volledig geladen accu ca. 4 uur Laadtijd ca. 3,5 uur 5.3 Automatische omschakeling van accugebruik naar gebruik op het lichtnet Wanneer topolino smart op een stopcontact wordt aangesloten, schakelt het systeem naar gebruik op het lichtnet ook wanneer het systeem bij aansluiting met de accu wordt gebruikt. Attentie: U dient voor de topolino smart altijd de meegeleverde netvoeding te gebruiken! 14

15 5.4 Behandeling van de accu Gebruik van de accu Attentie: voorwaarde voor een lange levensduur van de accu is het correct nakomen van de aanwijzing over het gebruik en laden van de accu (pagina 14): Het laden van de accu mag pas worden beëindigd wanneer alle LED-lampjes gedoofd zijn. Indien topolino smart langere tijd niet wordt gebruikt, dan dient de accu volledig te worden opgeladen, daar de accu ook wanneer topolino smart is uitgeschakeld zijn lading verliest en dit tot een diepontlading van de accu kan leiden. Dit dient te worden voorkomen, daar de accu hierdoor wordt geschaad. U dient regelmatig de laadstand van de accu te controleren en de accu zo nodig, zoals onder accu laden op pagina 15 beschreven, op te laden! Vervangen van de accu De accu mag alleen door een medewerker van Lexima Reinecker Vision worden vervangen. Er mag alleen een originele accu worden gebruikt. Deze is onder artikelnummer bij Lexima Reinecker Vision te bestellen. Het gebruik van een andere accu kan het leesssysteem onherstelbare schade toebrengen. Hierbij vervalt de garantie op topolino smart. Garantie op de accu Accu s zijn aan slijtage onderhevig en zijn daarom van de garantie uitgesloten. 15

16 5.5 Omschakeling van lees- naar ruimtemodus Positie leescamera De camerakop loodrecht zetten, zodat de camera in de richting van het leesplateau wijst. Deze camerapositie is geschikt voor het lezen en het bekijken van afbeeldingen. De statiefverlichting wordt automatisch ingeschakeld. Positie ruimtecamera De camerakop horizontaal zwenken. De statiefverlichting wordt automatisch uitgeschakeld. Opmerking: Het zwenkbereik van de camera bedraagt in de lees- en in de ruimtemodus

17 6. Het leessysteem als leescamera met CRT- of TFTmonitor gebruiken Opbouw van het camerastatief zoals onder opbouw van het systeem op pagina 8 beschreven Buizen- of TFT-monitor op VGA-ingang aansluiten, monitor inschakelen Leessysteem met netstekker op 230 V lichtnet aansluiten of met accu gebruiken Leessysteem inschakelen Lectuur op leestafel leggen Al naar behoefte verlichting van het leessysteem in- of uitschakelen Lectuur wordt op monitor vergroot weergegeven topolino smart kan via de knoppen op het systeem worden bediend 7. Gebruik van het leessysteem, aangesloten op PC of notebook De gegevens van het leessysteem worden via USB aan de computer doorgegeven. De bediening vindt via de knoppen op het systeem plaats of via de software. Om de optimale beeldweergave bij bewegende objecten te bereiken, worden de volgende minimale systeemeisen aanbevolen: Processor Intel P4 3 Ghz Werkgeheugen 512 MB RAM CD- of DVD-speler Grafische kaart van 32 MB en overlay Besturingssysteem Windows XP, Windows 2000, Windows Vista of Windows topolino smart op een computer aansluiten u dient de topolino software te installeren, zoals omschreven in het volgende hoofdstuk Leessysteem met netvoeding op 230 V lichtnet aansluiten of met accu gebruiken Start uw computer op Verbind de topolino smart met de computer door middel van de meegeleverde USB-kabel zet uw leessysteem topolino smart aan start op uw computer de topolino-software via Start\Programma s\topolino op Nu kunt u uw lectuur resp. uw blik in de ruimte op de monitor van uw computer bekijken en het systeem zowel met de betreffende knoppen op het systeem (zie ook beschrijving van de bedieningknoppen) als via de geïnstalleerde topolino-software gebruiken. 17

18 7.2 Installatie van de software op de PC of notebook Om de software op uw PC of notebook te installeren legt u de bij de levering ontvangen CD in de CD-speler van uw computer. In geval de CD niet automatisch wordt geopend, kiest u op uw computer de CD-speler aan om de CD te openen. Om de software te installeren start u het bestand setup. Opmerking: indien er een waarschuwing van de leverancier van deze software in het beeld verschijnt, bevestigt u deze met ja. Eerst verschijnt er een venster, waarin de taal voor de installatie en het gebruik van de software kan worden gekozen. Indien u een taal heeft uitgekozen en uw keuze met OK heeft bevestigd, volgt een begroeting door de installatie-assistent. Klikt u a.u.b. op Volgende om met de installatie door te gaan. 18

19 In het volgende venster dient u aan te geven waar de software geïnstalleerd moet worden. Standaard wordt de schijf C:\Program Files\topolino gekozen. Wanneer u echter de software in een andere map wilt installeren, klikt u op Bladeren en kiest u de gewenste map uit of maakt u een nieuwe aan door op nieuwe map maken te klikken. Door op Volgende te klikken gaat u met de installatie door. Opmerking: links onder in dit venster wordt de benodigde opslagruimte evenals de beschikbare ruimte getoond. Controleert u a.u.b. of er voldoende opslagruimte voor de installatie beschikbaar is. In het volgende venster wordt een map aangelegd, waarin de snapshots worden opgeslagen. Wanneer u Nieuwe Map aanmaken aanvinkt, wordt er een submap in de standaard map aangemaakt. Door op Volgende te klikken gaat u met de installatie door. 19

20 In het volgende venster kan de opnamemogelijkheid van videobeelden worden ingeschakeld. Deze functie wordt geactiveerd indien u Activeren aanvinkt. Door op Volgende te klikken gaat u met de installatie door. Bij de volgende stap wordt aan de map in het startmenu onder Windows XP een naam gegeven. Wij adviseren u om de naam topolino te blijven gebruiken om verwisselingen te voorkomen. Door op Installeren te klikken gaat de installatie van start. Wanneer de installatie is afgesloten, volgt de bevestiging dat de installatie is voltooid. 20

21 Door op Volgende te klikken komt u bij de volgende stap terecht. Ter afsluiting verlaat u de installatie-assistent, indien u op Voltooien drukt. Daarmee is de installatie van de topolino-software compleet en kan het programma via het Windows-menu Start\Programma s\topolino worden opgestart. 21

22 7.3 Bediening van het systeem door middel van de topolino-software Beschrijving van de software-menulijst Bestand Beeld opslaan: via deze menu-optie kan het actuele monitorbeeld als beeldbestand worden opgeslagen. Deze beelden kunnen zowel in een standaard map als in een speciaal aangemaakte map worden opgeslagen. Afdrukken: via deze menu-optie kan het actuele monitorbeeld worden afgedrukt. Beëindigen: via deze menu-optie kan het programma worden afgesloten. Camera Zoom: via deze menu-optie kunt u op het beeld in- resp. uitzoomen. Focus: via deze menu-optie kunt u de autofocus inschakelen of via de + en toets zelf scherpstellen. Menu korte tijd op beeldscherm weergeven: deze menu-optie is niet actief. 90 links roteren: 90 links roteren: via deze menu-optie kunt u de beeldweergave op de monitor 90 naar links draaien. Indien u opnieuw op deze optie klikt, wordt het beeld nogmaals 90 gedraaid. 22

23 Monochroomkleuren: via deze menu-optie kunnen monochroomkleuren geactiveerd resp. gedeactiveerd worden. Als deze optie geactiveerd is, dan kunnen de actuele tekst- en achtergrondkleuren via Inverteren worden gewisseld. Met kleurmodus omschakelen wordt naar de eerstvolgende monochroomkleurcombinatie omgeschakeld. Cameramodus: functie gedeactiveerd, daar het omschakelen tussen ruimte- en leesstand bij topolino smart automatisch bij verandering van de positie van de camera plaatsvindt. Onderlijning/beeldafdekking: via de menu-optie Modus Omschakelen kunt u de optie beeldafdekking activeren. Indien Modus Omschakelen opnieuw wordt aangeklikt, dan wordt de optie beeldafdekking gedeactiveerd en de optie onderlijning geactiveerd. Met verwijderen/terugkeren keert u naar de normale modus terug. Beeldmodus: via deze menu-optie kunt u uit meerdere resoluties kiezen. Beeldinstellingen: via deze menu-optie kunnen de instellingen voor de beeldhelderheid, kleurverzadiging en contrast worden geregeld. Instellingen Toolbar tonen: via deze menu-optie kunt u de werkbalk onder de menulijst in het beeld laten weergeven. Framerate tonen: via deze menu-optie kunt u de ingestelde beeldfrequentie (fps) in de rechter bovenhoek van de monitor laten weergeven. Grote toetsen / grote tekst: via deze menu-optie kunnen de menutekst en de pictogrammen klein resp. groot worden weergegeven. Steeds op voorgrond: wanneer deze optie geactiveerd is, blijft de topolino-software steeds op de voorgrond in beeld, ook wanneer andere toepassingen worden gestart. Beeldschaal 1:1, aan venstergrootte aanpassen, aan vensterbreedte aanpassen: via deze menu-optie kan de beeldweergave op de monitor naar wens worden ingesteld. 23

24 Taal: via deze menu-optie kan uit vier menutalen worden gekozen (Engels, Duits, Frans, Nederlands). Directshow CSC: via deze menu-optie kunt u uit vier mogelijkheden van beeldoverdracht kiezen (Auto, AVI Decompressor, Color Space Converter, None). Wij raden u aan om de beeldoverdracht op automatisch Auto te zetten. Help Sneltoetsen: via deze menu-optie kunt u de lijst met sneltoetscombinaties (shortcuts) oproepen. Bij gebruik van deze sneltoetscombinaties bent u sneller bij de gewenste functie resp. opdracht. Info : via deze menu-optie krijgt u informatie over het produkt, de gebruikte software-versie alsmede informatie over de fabrikant van het systeem en diens adres. 7.4 Beschrijving van de symbolen Beeld opslaan: het getoonde camerabeeld wordt als beeldbestand op geslagen. Deze afbeeldingen kunnen zowel in een standaard map als in een map naar keuze worden opgeslagen. Opname starten: neem een videofilm op. Opmerking: deze functie is alleen actief wanneer tijdens de installatie de optie Opname is geactiveerd! Om op te nemen klikt u op het symbool en kiest u de bestandsnaam en locatie waar u op wilt slaan. Opmerking: gedurende de opname knippert de knop. U beëindigt de opname door opnieuw op het symbool te klikken. Zoom plus/zoom minus: vergroten/verkleinen van de beeldweergave. Autofocus: via het symbool Autofocus kunt u de regeling van de beeldsche rpte op automatisch instellen. Dan wordt automatisch de optimale beeldscherpte ingesteld. Bij een maximale vergroting beschikt u in de leesstand bij een lectuurhoogte van ca. 8 cm. automatisch over een scherp beeld. 24

25 Focus plus, Fokus minus: als alternatief kan de beeldscherpte met de knoppen Focus plus en Focus minus handmatig worden ingesteld. Monochroomkleuren/full color: omschakeling tussen monochroomkleuren en full color. Inverteren (alleen in de monochroomstand actief): verwisselen van vooren achtergrondkleur. Kleurmodus omschakelen (alleen in de monochroomstand actief): wisselen naar de eerstvolgende monochroomkleuren-combinatie. Cameramodus: functie gedeactiveerd, daar het omschakelen tussen ruimteof leesstand bij de topolino smart automatisch bij verandering van de camerapositie paatsvindt. Onderlijnings-/beeldafdekkings-modus omschakelen: inschakelen/wisselen tussen de opties onderlijning verticaal, onderlijning horizontaal, beeldafdekking verticaal en beeldafdekking horizontaal. Onderlijning/beeldafdekking terugzetten: deactiveren van onderlijning en beeldafdekking. Onderlijning/beeldafdekking naar links/naar beneden, onderlijning/ beeldafdekking naar rechts/naar boven: bewegen van de onderlijning resp. de beeldafdekking (regelafdekking) horizontaal en verticaal. Camerabeeld aan/uit: met deze knop kunt u de weergave van het camerabeeld in- resp. uitschakelen. 8. Technische gegevens Vergroting: 19"W TFT-monitor, resolutie 1440 x 900 pixels: ca. 2,0-65 keer 22"W TFT-monitor, resolutie 1440 x 900 pixels: ca. 2,8-76 keer 22 W TFT-monitor, resolutie 1680 x 1050 pixels: ca. 2,8-57 keer 24"W TFT-monitor, resolutie 1440 x 900 pixels: ca. 2,6-86 keer 24"W TFT-monitor, resolutie 1680 x 1050 pixels: ca. 3,2-64 keer Gewicht: ca. 2,3 kg Afmetingen (l x b x h): opgebouwd: 45 x 19 x 45 cm ingeklapt: 36 x 19 x 10 cm Stroomaansluiting: input: VAC 50/60 Hz / 700mA, output: 12 VDC 2,5 A (met gebruik van netvoeding) Capaciteit: ca. 20 Watt Accu: li-ion 7,2 V 6600 mah, type: LCR Accu-laadtijd: ca. 3,5 uur Accu-gebruikstijd (met verlichting): ca. 4 uur Video-opname: ca. 6 MB per seconde bij een resolutie van 1920 x 1072 pixels 25

26 9. Apparatenpas Type apparaat: topolino smart Serienummer: Fabrikant: Reinecker Reha-Technik GmbH Leverancier: Aankoopjaar: * Gebruiker: Eindcontrole: Leverings-/verzenddatum: Stroomaansluiting: met netvoeding: Capaciteit: 100 Vac 240 Vac 50/60 Hz 12 VDC 2,5 A typ: FW7362M/12 ca. 20 Watt Geplaatst door: **Eerste veiligheidscontrole: 26 * Attentie: bij wisseling van de gebruiker de nieuwe gebruiker in het schema registreren. ** Bij opnieuw inzetten is een nieuwe veiligheidscontrole vereist!

27 10. Garantiebepalingen (gelden alleen binnen Nederland) 1. De garantietermijn bedraagt 24 maanden en gaat in op het moment van eigendomsoverdracht, bepaald door de ondertekening van de leveringsbon. 2. Bij garantie of reparatie uitgewisselde onderdelen worden eigendom van Lexima Reinecker Vision. 3. De garantie geldt niet voor schade, ontstaan door onzorgvuldig gebruik of door niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing. 4. De garantie vervalt indien reparatie is uitgevoerd door derden, voor zover de schade een oorzakelijk gevolg is van deze reparatie. 5. Uitgesloten van garantie zijn de lampen, welke voor de verlichting van de lectuur op de leestafel dienen, andere aan slijtage onderhevige onderdelen en uitwendige kabels. 6. Bij een garantie of reparatie dient het apparaat in de originele verpakking gezonden te worden naar het servicecenter van Lexima Reinecker Vision Kastanjelaan AN Leusden Tel Porto-, verpakkings- en verzekeringskosten worden door Lexima Reinecker Vision niet vergoed. Bij in het buitenland gekochte apparaten dient u zich voor service ook tot deze leverancier te wenden. Verder zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing. 27

28 Verkoop en service Lexima Reinecker Vision Kastanjelaan AN Leusden Tel.: Fax: Producent Reinecker Reha-Technik GmbH Sandwiesenstraße Alsbach-Hähnlein Tel.: Fax: International Contact Reinecker Reha-Technik GmbH sales department, customer relations: Sandwiesenstraße 19 DE Alsbach- Hähnlein customer service: Am Eichwald 14 DE Alsbach-Hähnlein Tel.: Fax: In Nederland dient u bij vragen of service contact met Lexima Reinecker Vision in Leusden op te nemen. In case service is necessary, please contact your authorized distributor. Versie V 1.2NL, uitgave 01/12 Art.nr:

Gebruiksaanwijzing en medische productenboek. Videomatic EDU

Gebruiksaanwijzing en medische productenboek. Videomatic EDU Gebruiksaanwijzing en medische productenboek Videomatic EDU NL Inhoud Belangrijke aanwijzingen voor het gebruik van de Videomatic EDU 5 Productbeschrijving 5 Doelstelling 5 Levensduur 5 Installatievoorschrift

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing en Medische productenboek. Videomatic RP

Gebruiksaanwijzing en Medische productenboek. Videomatic RP Gebruiksaanwijzing en Medische productenboek Videomatic RP Reinecker Reha-Technik GmbH Sandwiesenstraße 19 D- 64665 Alsbach-Hähnlein Tel. 06257 / 9311-0 Fax 06257 / 2561 Wir erklären in alleiniger Verantwortung,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing L N

Gebruiksaanwijzing L N Gebruiksaanwijzing NL 2 Inhoud 1. Inhoud verpakking...4 2. Aanwijzingen voor ingebruikname...4 3. Bediening van de minimax...4 3.1 De accu in het apparaat leggen...4 3.2 In-/uitschakelen...5 4. Bedieningsknoppen...5

Nadere informatie

WAARSCHUWING: STIKGEVAAR: kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen tot 3 jaar. Waarschuwingen

WAARSCHUWING: STIKGEVAAR: kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen tot 3 jaar. Waarschuwingen WAARSCHUWING: STIKGEVAAR: kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen tot 3 jaar. Waarschuwingen Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Easi-Scope 2 bevat een ingebouwde oplaadbare

Nadere informatie

Electronische loep "One"

Electronische loep One Electronische loep "One" Eenvoudige, betaalbare, elektronische loep voor mensen met visuele beperkingen Deze draagbare elektronische loep geeft een scherp beeld en hoog contrast met een vergroting van

Nadere informatie

Ondersteuning en garantie www.tts-group.co.uk feedback@tts-group.co.uk

Ondersteuning en garantie www.tts-group.co.uk feedback@tts-group.co.uk Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Vermijd dat de Easi-View in contact komt met water of andere vloeistoffen. Elektrostatische ontlading kan de werking van de Easi-View nadelig beïnvloeden.

Nadere informatie

Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen.

Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Handleiding WAARSCHUWING Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Open de behuizing van uw Trevler nooit, om

Nadere informatie

Versie 4.4.3 RTD Het Dorp B.V. Juni 2009. Handleiding SeeTech Oogbesturing

Versie 4.4.3 RTD Het Dorp B.V. Juni 2009. Handleiding SeeTech Oogbesturing Versie 4.4.3 RTD Het Dorp B.V. Juni 2009 Handleiding SeeTech Oogbesturing Technische gegevens Specificaties Processor Pentium processor met 1,5 GHz Geheugen 1 GB RAM Besturingssysteem Windows XP Aansluitingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Video endoscoop FVE 100

Gebruikershandleiding. Video endoscoop FVE 100 Gebruikershandleiding Video endoscoop FVE 100 SET BESTAAT UIT: FVE 100 (Artikelnr. 999420) Video-endoscoop, zwanenhals 100 cm, Video-kabel, USB kabel, Li-Ion-batterijen, oplader, (hulpsetje; magneet, haak,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1220726

Uw gebruiksaanwijzing. NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1220726 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R 2 0 1 6 0 8 2 4 INHOUDSOPGAVE 1. Software in 3 stappen geïnstalleerd...1 Stap 1: Downloaden van de software...1 Stap 2: Starten met de installatie...2

Nadere informatie

Gebruikshandleiding 1

Gebruikshandleiding 1 Gebruikshandleiding 1 Dank u voor de aanschaf van de GoXtreme WiFi actiecamera. Lees alvorens dit product in gebruik te nemen deze gebruikshandleiding zorgvuldig door om het gebruik te optimaliseren en

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. celexon Laser-Presenter Expert LP250

Gebruiksaanwijzing. celexon Laser-Presenter Expert LP250 Gebruiksaanwijzing celexon Laser-Presenter Expert LP250 Hartelijk dank voor de aanschaf van een kwaliteitsproduct van celexon Lees voordat u de preseneter gebruikt deze aanwijzing aandachtig door en bewaar

Nadere informatie

Bestnr. 95 62 56 Hyundai video pen VP 02 HD8

Bestnr. 95 62 56 Hyundai video pen VP 02 HD8 Bestnr. 95 62 56 Hyundai video pen VP 02 HD8 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Bestnr Mini DVR in zaklampbehuizing

Bestnr Mini DVR in zaklampbehuizing Bestnr. 75 20 12 Mini DVR in zaklampbehuizing Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Easi-View. Garantie & ondersteuning. Technische ondersteuning

Easi-View. Garantie & ondersteuning. Technische ondersteuning Garantie & ondersteuning Dit product wordt geleverd met een eenjarige garantie voor problemen die bij normaal gebruik worden ondervonden. Verkeerd omgaan met de Easi-View of het openen van de unit maakt

Nadere informatie

4 Installatie van het stuurprogramma

4 Installatie van het stuurprogramma 1 Introductie Bedankt voor het aanschaffen van de Trust 100MB Speedshare PCI Card. De Trust 100MB Speedshare PCI card stelt u in staat om uw PC aan te sluiten op een Local Access Network (LAN) en/of een

Nadere informatie

handleiding beeldschermloep Basic Simpleview. (zie voor foto s de originele Engelstalige handleiding)

handleiding beeldschermloep Basic Simpleview. (zie voor foto s de originele Engelstalige handleiding) Gebruiksaanwijzing 409038 handleiding beeldschermloep Basic Simpleview Belangrijk (zie voor foto s de originele Engelstalige handleiding) Lees de handleiding aandachtig door. Als u de kabels aansluit,

Nadere informatie

AXIWI. Gebruiksaanwijzing AXIWI AT-320. Digitaal Draadloos Audio Systeem

AXIWI. Gebruiksaanwijzing AXIWI AT-320. Digitaal Draadloos Audio Systeem AXIWI Digitaal Draadloos Audio Systeem AXIWI AT-320 Gebruiksaanwijzing Veiligheidsinstructie: Neem het onderstaande in acht: Vermijd opslag en gebruik in te warme en vochtige plaatsen. Het gebruik in zulke

Nadere informatie

Armbandhorloge met geïntegreerde camera

Armbandhorloge met geïntegreerde camera Armbandhorloge met geïntegreerde camera nr. 200-434 Hartelijk dank dat u het polshorloge met geïntegreerde camera hebt gekocht. Lees, voordat u het apparaat gebruikt, deze handleiding aandachtig door a.u.b.

Nadere informatie

HD-CVI Verkorte handleiding

HD-CVI Verkorte handleiding HD-CVI Verkorte handleiding model 5104D-5208D-5216D Version 2.0.0 2015 HDCVI DVR Verkorte handleiding Welkom Dank u voor de aankoop van onze DVR! Deze verkorte handleiding helpt u wegwijs met onze DVR

Nadere informatie

Archive Player Divar Series. Bedieningshandleiding

Archive Player Divar Series. Bedieningshandleiding Archive Player Divar Series nl Bedieningshandleiding Archive Player Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Bediening 5 2.1 Het programma starten 5 2.2 Inleiding tot het hoofdvenster 6 2.3 Knop

Nadere informatie

Head Pilot v Gebruikershandleiding

Head Pilot v Gebruikershandleiding Head Pilot v1.1.3 Gebruikershandleiding Inhoud 1 Installatie... 4 2 Head Pilot Gebruiken... 7 2.2 Werkbalk presentatie... 7 2.3 Profielen beheren... 13 2.3.1 Maak een profiel... 13 2.3.2 Verwijder een

Nadere informatie

Deze handleiding geeft uitleg over de installatie van hard- en software van HTvision V.O.F.

Deze handleiding geeft uitleg over de installatie van hard- en software van HTvision V.O.F. Introductie Deze handleiding geeft uitleg over de installatie van hard- en software van HTvision V.O.F. Belangrijke tekstgedeelten worden aangegeven doormiddel van dit soort kaders Handelingen die stap

Nadere informatie

USB Tablet. Installatiegids

USB Tablet. Installatiegids USB Tablet Installatiegids Inhoudsopgave Inleiding...3 Kenmerken...3 Veiligheidsinstructies...4 Controleer de inhoud van de verpakking...4 Hoofdstuk 1: Installatie...5 Software...5 Installatieprocedure:...5

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. MP3-speler. Modelnummer: MP755 *ANY PROBLEM OR QUESTIONS, CALL SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL)

Gebruikshandleiding. MP3-speler. Modelnummer: MP755 *ANY PROBLEM OR QUESTIONS, CALL SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL) Gebruikshandleiding MP3-speler Modelnummer: MP755 *ANY PROBLEM OR QUESTIONS, CALL SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL) *VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL) *BEI FRAGEN ODER PROBLEMEN

Nadere informatie

Würth-scanner 5.0 USB

Würth-scanner 5.0 USB Würth-scanner 5.0 USB Gebruiksaanwijzing 1. Beschrijving van de Würth-scanner 5.0 USB 2. Beknopte gebruiksaanwijzing 3. Uitlezen van de scanner en gegevensoverdracht 4. Beschrijving van de leds op de Würth-scanner

Nadere informatie

KOBA VISION. 5 HD beeldschermloep. Handleiding

KOBA VISION. 5 HD beeldschermloep. Handleiding NL KOBA VISION 5 HD beeldschermloep Handleiding 1. Inhoud van de verpakking Draagbare beeldschermloep 5 HD SD kaart Adapter Draagzakje Handleiding Polsbandje TV-out kabel Microvezel doekje voor het reinigen

Nadere informatie

4 Installatie van het stuurprogramma

4 Installatie van het stuurprogramma 1 Introductie Bedankt voor het aanschaffen van de Trust 100MB Speedshare USB adapter. De Trust 100MB Speedshare USB adapter biedt een eenvoudige installatie zonder het te hoeven openen van uw PC en verkrijgt

Nadere informatie

Handleiding Nero ImageDrive

Handleiding Nero ImageDrive Handleiding Nero ImageDrive Nero AG Informatie over copyright en handelsmerken De handleiding van Nero ImageDrive en de volledige inhoud van de handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom

Nadere informatie

Bestnr. 87 90 69 ODYS Internettablet noon 9_7

Bestnr. 87 90 69 ODYS Internettablet noon 9_7 Bestnr. 87 90 69 ODYS Internettablet noon 9_7 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Inleiding. Inhoud van de verpakking. Specificaties. Systeemeisen. Nederlandse versie. IP002 Sweex USB Internet Phone

Inleiding. Inhoud van de verpakking. Specificaties. Systeemeisen. Nederlandse versie. IP002 Sweex USB Internet Phone Inleiding IP002 Sweex USB Internet Phone Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Sweex USB Internet Phone. Met deze eenvoudig aan te sluiten telefoon kun je telefoongesprekken voeren via het

Nadere informatie

1. Onderdelen en functies

1. Onderdelen en functies Inhoud 1. Onderdelen en functies... 2 1.1 Bicycle Interface... 2 1.2 Koppelstukken voor Fietsaansluiting van Bicycle Interface... 3 1.2.1 Koppelstuk Li-ion Laderplugaansluiting... 3 1.2.2 Koppelstuk NiMH

Nadere informatie

1. Introductie 2. Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2. 2. Algemeen 3

1. Introductie 2. Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2. 2. Algemeen 3 HANDLEIDING Digitale Harddisk Recorder DVR DigitAll CCTV Doornseweg 2a Tel.: 0183-4016346 1. Introductie 2 Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2 2. Algemeen 3 Opstarten systeem 3

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Draadloze USB video-ontvanger. Model BRD10

Gebruikershandleiding. Draadloze USB video-ontvanger. Model BRD10 Gebruikershandleiding Draadloze USB video-ontvanger Model BRD10 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech BRD10 Draadloze USB video-ontvanger voor gebruik met het assortiment van Extech Boroscopen.

Nadere informatie

Doe het zelf installatiehandleiding

Doe het zelf installatiehandleiding Doe het zelf installatiehandleiding Inleiding Deze handleiding helpt u bij het installeren van KSYOS TeleDermatologie. De installatie duurt maximaal 30 minuten, als u alle onderdelen van het systeem gereed

Nadere informatie

Handleiding Icespy MR software

Handleiding Icespy MR software Handleiding Icespy MR software Versie 4.40.04 Wij danken u voor de aanschaf van deze IceSpy producten en adviseren u om deze handleiding goed door te nemen. 2 INHOUDSOPGAVE: 1. Installeren van de software...

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor e.dentifier2 software

Installatiehandleiding voor e.dentifier2 software Installatiehandleiding voor e.dentifier software De e.dentifier is los en gekoppeld aan de pc met een USB-kabel te gebruiken. Voor gekoppeld gebruik is installatie van software voorwaardelijk. Met het

Nadere informatie

Innovative Growing Solutions. Datalogger DL-1. software-versie: 1.xx. Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL

Innovative Growing Solutions. Datalogger DL-1. software-versie: 1.xx. Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL Innovative Growing Solutions Datalogger DL-1 software-versie: 1.xx Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL DL-1 Datalogger gebruikershandleiding Bedankt voor het aanschaffen van de TechGrow

Nadere informatie

3.5'' Digitale Fotolijst

3.5'' Digitale Fotolijst 3.5'' Digitale Fotolijst PL-DPF 351B User Manual Dank u voor het kiezen en kopen van deze digitale fotolijst. Leest u vooral eerst deze ebruikershandleiding zorgvuldig door, zodat mogelijke fouten en storingen

Nadere informatie

EMXXXX Product Title from CMS EW1228 Webcamera 2.0 megapixel met microfoon

EMXXXX Product Title from CMS EW1228 Webcamera 2.0 megapixel met microfoon EMXXXX Product Title from CMS EW1228 Webcamera 2.0 megapixel met microfoon 2 NEDERLANDS EW1228 Webcamera 2.0 megapixel met microfoon Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2

Nadere informatie

F-Series Desktop Gebruikershandleiding

F-Series Desktop Gebruikershandleiding F-Series Desktop Gebruikershandleiding F20 nl Nederlands Inhoudsopgave Toets naar iconen in tekst...3 Wat is F-Series Desktop?...4 Hoe installeer ik F-Series Desktop op mijn computer?...4 Hoe abonneer

Nadere informatie

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Pagina 1 van 56 Inhoud van deze help 1. Algemeen 1.1 Inhoud van deze box. 1.2 Minimum systeemvereisten 2.

Nadere informatie

HANDLEIDING Windows XP Deel 1

HANDLEIDING Windows XP Deel 1 HANDLEIDING Windows XP Deel 1 Bureaublad en Beeldscherm aanpassen Gemaakt door: De Spanjehelpdesk http://www.spanjehelpdesk.nl Voorwoord Windows XP is het besturingssyteem van uw PC. Het besturingssysteem

Nadere informatie

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT TELEFOON ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español

Nadere informatie

Toebehoren SUNNY MATRIX ADMIN TOOL

Toebehoren SUNNY MATRIX ADMIN TOOL Toebehoren SUNNY MATRIX ADMIN TOOL Gebruiksaanwijzing MatrixAdmin-BNL100510 Versie 1.0 NL Inhoudsopgave SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave 1 Toelichting bij deze handleiding..................... 3 1.1

Nadere informatie

DB-2180 Binocular LCD DigiCam Product informatie D E B C

DB-2180 Binocular LCD DigiCam Product informatie D E B C DB-2180 Binocular LCD DigiCam Product informatie F D E L K J A B C G I NL H A: Verrekijker lens (8 x vaste vergroting) B: Digitale camera lens (8 x vaste vergroting) C: Digitale camera focus draaiknop

Nadere informatie

EW1015 R3 USB naar IDE / SATA Converter

EW1015 R3 USB naar IDE / SATA Converter EW1015 R3 USB naar IDE / SATA Converter 2 NEDERLANDS EW1015 R3 - USB naar IDE / SATA Converter Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking... 3 1.3 Aansluitingen

Nadere informatie

Voedingsbank 10000 mah

Voedingsbank 10000 mah Voedingsbank 10000 mah Handleiding 31883 I. Inleiding Dit product is een lichtgewicht, stijlvolle en milieuvriendelijke mobiele voedingsbak met een hoge capaciteit voor de meeste draagbare apparaten en

Nadere informatie

Easi-Speak gebruiksaanwijzing

Easi-Speak gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Easi-Speak bevat een ingebouwde oplaadbare batterij die niet kan worden vervangen. Probeer de batterij niet te verwijderen. Vermijd dat de Easi-Speak

Nadere informatie

De Windows-installatie - stap voor stap

De Windows-installatie - stap voor stap Leveringsomvang Controleer a.u.b. eerst de volledigheid van het door uw aangeschafte pakket. De leveromvang van de DMX 6Fire USB omvat ten minste: 1 DMX 6Fire USB (hardware) 1 netvoedingsadapter 1 adapter

Nadere informatie

Bestnr. 94 14 14 TechniSat Installatiehandleiding PCI/PCIe/USB 2.0 producten

Bestnr. 94 14 14 TechniSat Installatiehandleiding PCI/PCIe/USB 2.0 producten Bestnr. 94 14 14 TechniSat Installatiehandleiding PCI/PCIe/USB 2.0 producten Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Snel beginnen Starter System 3.2

Snel beginnen Starter System 3.2 3.2 Inhoudsopgave ii / 12 Inhoudsopgave 1 Leveromvang... 3 2 Voorwaarden... 4 3 De eerste stappen... 5 4 Informatie en hulp... 12 1 Leveromvang 3 / 12 1 Leveromvang Voor de bediening van het sluitsysteem

Nadere informatie

Energiekosten-meetapparaat energy control 230

Energiekosten-meetapparaat energy control 230 G E B R U I K S A A N I J Z I N G Bestnr.: 12 06 00 12 06 18 Energiekosten-meetapparaat energy control 230 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

Installatiehandleiding release ADOMI 2014.1 ASD 6.10

Installatiehandleiding release ADOMI 2014.1 ASD 6.10 Installatiehandleiding release ADOMI 2014.1 ASD 6.10 Heeft u vragen over deze tekst, dan kunt u e-mailen naar support@tweesnoeken.nl. Algemeen Zorg ervoor dat u als beheerder (administrator) van de pc

Nadere informatie

IVS-Basic 4.4 IVS-Professional 4.4 IVS-PowerPoint 1.1

IVS-Basic 4.4 IVS-Professional 4.4 IVS-PowerPoint 1.1 Handleiding IVS-Basic 4.4 IVS-Professional 4.4 IVS-PowerPoint 1.1 Toevoeging aansluiten USB Lite Base Station 1213 2 Inhoud Inhoud... 3 Het Lite Base Station aansluiten op de USB-poort... 4 Voorgeïnstalleerde

Nadere informatie

Intergas Verwarming B.V. 2013 - Wijzigingen voorbehouden.

Intergas Verwarming B.V. 2013 - Wijzigingen voorbehouden. 884.467-00 Intergas Verwarming B.V. 2013 - Wijzigingen voorbehouden. Intergas Verwarming BV Europark Allee 2 Postbus 6 7740 AA Coevorden t (0524) 512 345 f (0524) 516 868 e info@intergasverwarming.nl i

Nadere informatie

Nederlands. BT-02N Gebruikershandleiding

Nederlands. BT-02N Gebruikershandleiding BT-02N Gebruikershandleiding 1 Index 1. Overzicht.....3 2. Aan de slag....5 3. Uw Bluetooth hoofdtelefoon aansluiten...5 4. Het gebruik van uw Bluetooth hoofdtelefoon..... 9 5. Technische specificaties

Nadere informatie

Van start gaan. Inhoudsopgave. Quick User Guide - Nederlands

Van start gaan. Inhoudsopgave. Quick User Guide - Nederlands Van start gaan Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan TM Anywhere Wifi. Lees deze handleiding aandachtig door voor u deze scanner en de bijbehorende software in gebruik

Nadere informatie

EM3971 - Universele Laptoplader

EM3971 - Universele Laptoplader E EM3971 - Universele Laptoplader 2 NEDERLANDS EM3971 - Universele Laptoplader Waarschuwingen en aandachtspunten Het openen van het product en/of de producten kan leiden tot ernstige verwondingen! Laat

Nadere informatie

De Roger Pen in een pennenstreek

De Roger Pen in een pennenstreek De Roger Pen in een pennenstreek Proficiat met uw keuze voor de Roger Pen! U heeft gekozen voor de Roger Pen, het Zwitserse kwaliteitsproduct dat met de grootste zorg is ontwikkeld om de slechthorende

Nadere informatie

1-uurs snellader-set UFC-2

1-uurs snellader-set UFC-2 Versie 05/03 Bestnr. 51 20 43 1-uurs snellader-set UFC-2 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

Easi-View Deel het werk met de hele klas, geef 3D-objecten weer en maak foto's en video's

Easi-View Deel het werk met de hele klas, geef 3D-objecten weer en maak foto's en video's Easi-View Deel het werk met de hele klas, geef 3D-objecten weer en maak foto's en video's GEBRUIKERS-HANDLEIDING www.tts-shopping.com Belangrijke informatie n Omdat zij belangrijke informatie bevatten,

Nadere informatie

TPC-200. Draadloos schakelen via de PC. Handleiding voor de KlikAan-KlikUit TPC-200 PC gestuurde zender en timer

TPC-200. Draadloos schakelen via de PC. Handleiding voor de KlikAan-KlikUit TPC-200 PC gestuurde zender en timer TPC-200 Draadloos schakelen via de PC Handleiding voor de KlikAan-KlikUit TPC-200 PC gestuurde zender en timer Inleiding De TPC-200 is een computergestuurde zender en timer voor het KlikAan-KlikUit systeem

Nadere informatie

Divar - Archive Player. Bedieningshandleiding

Divar - Archive Player. Bedieningshandleiding Divar - Archive Player NL Bedieningshandleiding Divar Archiefspeler Gebruiksaanwijzing NL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Archiefspeler Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave Aan de slag..................................................

Nadere informatie

4 functies in 1, te gebruiken als oplader voor diverse apparaten, om de auto of motorfiets te starten als starthulp en als lamp.

4 functies in 1, te gebruiken als oplader voor diverse apparaten, om de auto of motorfiets te starten als starthulp en als lamp. GEBRUIKSAANWIJZING Gefeliciteerd met de aanschaf van uw mini jumpstarter/lader. Dit product wordt geleverd met 1 jaar garantie. Let op de garantie vervalt in volgende gevallen doch kan worden hersteld

Nadere informatie

811.1. Gebruiksaanwijzing WTW PC-software

811.1. Gebruiksaanwijzing WTW PC-software 811.1 Gebruiksaanwijzing WTW PC-software Inhoudsopgave 1 FUNCTIONELE SPECIFICATIES........................................................................... 1 2 INSTALLATIE.............................................................................................

Nadere informatie

EM6511 e-domotica afstandsbediening

EM6511 e-domotica afstandsbediening E EM6511 e-domotica afstandsbediening 2 NEDERLANDS EM6511 e-domotica afstandsbediening Waarschuwingen en aandachtspunten Het openen van het product en/of de producten kan leiden tot ernstige verwondingen!

Nadere informatie

Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP

Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP Inhoudsopgave Fase 1: maak een backup... 3 Fase 2: Installatie TouchSpeak 10 op PC... 5 Fase 3: Updaten TouchSpeak 10 op PC... 6 Fase 4: TouchSpeak

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Veiligheid. 3 Installatie TRUST TELEVIEWER 1600

1 Inleiding. 2 Veiligheid. 3 Installatie TRUST TELEVIEWER 1600 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de Trust Televiewer 1600. Hiermee kunt u op eenvoudige wijze het monitorbeeld van uw computer omzetten naar TV-beeld. De Televiewer werkt volledig

Nadere informatie

EM6551 - e-domotica dimmer

EM6551 - e-domotica dimmer EM6551 - e-domotica dimmer 2 NEDERLANDS EM6551 - e-domotica dimmer Waarschuwingen en aandachtspunten Als gevolg van Europese regelgeving kan een draadloos product in sommige Europese lidstaten onderwerp

Nadere informatie

Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan Book 3 scanner.

Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan Book 3 scanner. Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan Book 3 scanner. Deze scanner wordt geleverd met de softwaretoepassingen Readiris Pro 12 en IRIScan Direct (enkel Windows). De bijbehorende

Nadere informatie

2. Uw digitale fotocamera en de computer

2. Uw digitale fotocamera en de computer 67 2. Uw digitale fotocamera en de computer Fotograferen met een digitale fotocamera is vandaag de dag erg populair. Het voordeel van een digitale camera is dat u de foto s direct kunt bekijken op uw camera.

Nadere informatie

Dit kunt u vinden op internet via deze link: http://www.adobe.com/nl/products/digitaleditions/help/

Dit kunt u vinden op internet via deze link: http://www.adobe.com/nl/products/digitaleditions/help/ BELANGRIJKE NOOT OVER e-books: e-books in epub formaat, zijn beveiligd met DRM (Digital Rights Management) Om digitale E-Books te downloaden en lezen op uw ereader, epub formaat, heeft u het programma

Nadere informatie

Cijfers 1 t/m 4,8,16 hiermee kunt u van kanaal wisselen. Gebruik deze iconen om naar een split screen terug te gaan.

Cijfers 1 t/m 4,8,16 hiermee kunt u van kanaal wisselen. Gebruik deze iconen om naar een split screen terug te gaan. Inhoudsopgave 1. Belangrijke veiligheidsinstructies... 2 2. Mee geleverde producten voor de DVR... 2 3. Uitleg bedieningspaneel... 2 4. Uitleg afstandsbediening... 3 5. Aan de slag met de DVR... 3 5.1

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Systeemvereisten... 3 3. Installeren van de software... 4 4. Programma instellingen... 5 5. Importeren van een

Nadere informatie

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Inhoudsopgave. Over deze handleiding.... 3 Inleiding... 4 1. Installatie Windows XP/Vista/7/2000/2003 of 2008... 5 2. Backupset maken... 11 3. Extra Backupset

Nadere informatie

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 8

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T

Nadere informatie

ResponseCard AnyWhere Display

ResponseCard AnyWhere Display ResponseCard AnyWhere Display ResponseCard AnyWhere Display-gebruiksaanwijzing Productoverzicht....................... 1 Technische vereisten.................... 2 Installatie in drie minuten................

Nadere informatie

DIT PROGRAMMA EN EEN ADOBE ID DIENT TE GEBEUREN VOORDAT U BOEKEN KOOPT!

DIT PROGRAMMA EN EEN ADOBE ID DIENT TE GEBEUREN VOORDAT U BOEKEN KOOPT! BELANGRIJKE NOOT OVER e-books: e-books in epub formaat, zijn beveiligd met DRM (Digital Rights Management) Om digitale E-Books te kopen, downloaden en lezen op uw ereader, epub formaat, heeft u het programma

Nadere informatie

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Instructies voor het bijwerken van uw USB driver voor Smartinterfaces

Instructies voor het bijwerken van uw USB driver voor Smartinterfaces Instructies voor het bijwerken van uw USB driver voor Smartinterfaces Instructies voor het bijwerken van de driver onder Windows 7 Windows installeert automatisch de betreffende driver nadat u uw Smartinterface

Nadere informatie

Handleiding GPS tracker.

Handleiding GPS tracker. Handleiding GPS tracker. Hartelijk dank voor het huren van een GPS-tracker voor uw geadopteerde hondje. INHOUD: 1. Wat wordt er allemaal geleverd bij de GPS-Tracker. 2. Opladen van de Batterij. 3. In en

Nadere informatie

Foto s kopiëren van de camera

Foto s kopiëren van de camera 1 Foto s kopiëren van de camera Er zijn twee manieren om foto s vanaf een digitale fotocamera op uw computer te zetten: met behulp van een kabeltje tussen de camera en de computer of vanaf de geheugenkaart

Nadere informatie

Van oude naar nieuwe PC 1

Van oude naar nieuwe PC 1 Van oude naar nieuwe PC Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail: d.grooters@home.nl Van oude naar nieuwe PC 1 Wat gaan we meenemen naar de nieuwe PC?...1 Voorbereidingen...2

Nadere informatie

Examenmode op de HP Prime

Examenmode op de HP Prime HP Prime Graphing Calculator Examenmode op de HP Prime Meer over de HP Prime te weten komen: http://www.hp-prime.nl De Examenmode In deze bundel een beschrijving van de stappen die nodig zijn voor het

Nadere informatie

Installatiehandleiding HDN Certificaat

Installatiehandleiding HDN Certificaat Installatiehandleiding HDN Certificaat HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 599 M: helpdesk@hdn.nl 1 Inhoudsopgave Installatiehandleiding Inleiding - Het HDN certificaat, uw digitale paspoort...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing GPS car cam

Gebruiksaanwijzing GPS car cam Gebruiksaanwijzing GPS car cam productomschrijving Dit product is ontwikkeld met de nieuwste wetenschap en technologie om een high- definition camcorder te ontwerpen. Het wordt niet alleen gebruikt als

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Huistelefoon / lader voor GSM. Gebruiksaanwijzing

Huistelefoon / lader voor GSM. Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Huistelefoon / lader voor GSM 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN 1.1 Belangrijk Het niet naleven van deze handleiding kan leiden tot ernstig letsel of beschadiging van het toestel.

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Informatie voor de gebruiker: HD (High Definition) en HFR (High Frame Rate) video-opname apparaten, zijn een zware belasting voor geheugenkaarten. Afhankelijk van de gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

Handleiding 1/6. Numeriek toetsenblok Oortelefoon Draagtasje Handleiding

Handleiding 1/6. Numeriek toetsenblok Oortelefoon Draagtasje Handleiding Handleiding INHOUD VAN DE VERPAKKING Optische draadloze minimuis Twee oplaadbare batterijen (Ni-MH AAA type, 1,2 V) RF-zender/ontvanger Kabel voor opladen minimuis USB-verlengkabel Numeriek toetsenblok

Nadere informatie

Controleer voor aanvang van de installatie of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de doos dienen de volgende onderdelen aanwezig te zijn:

Controleer voor aanvang van de installatie of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de doos dienen de volgende onderdelen aanwezig te zijn: BT100 - Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van de Sweex Bluetooth Adapter. Met deze adapter kun je probleemloos

Nadere informatie

USB 2.0 DRAADLOZE WEBCAM

USB 2.0 DRAADLOZE WEBCAM USB 2.0 DRAADLOZE WEBCAM Gebruikershandleiding DA-71814 Inleiding Dank u voor het gebruiken van de nieuwe generatie draadloze camera. Het kan worden gebruikt worden, zodra deze is geplaatst. Het is het

Nadere informatie

MM002 Sweex USB DVB-T Dongle. Belangrijk! Installeer eerst de driver voordat de Sweex USB DVB-T Dongle wordt aangesloten.

MM002 Sweex USB DVB-T Dongle. Belangrijk! Installeer eerst de driver voordat de Sweex USB DVB-T Dongle wordt aangesloten. MM002 Sweex USB DVB-T Dongle Inleiding Stel de Sweex USB DVB-T Dongle niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte nabijheid van verwarmingselementen.

Nadere informatie

Snel op weg met e.dentifier2

Snel op weg met e.dentifier2 Snel op weg met e.dentifier2 U kunt uw e.dentifier2 gekoppeld of los gebruiken. De verschillen tussen beide methoden leggen we hier uit. Ook vindt u hier antwoord op de veelgestelde vragen. Gekoppeld gebruik

Nadere informatie