topolino smart Gebruiksaanwijzing en medische productenboek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "topolino smart Gebruiksaanwijzing en medische productenboek"

Transcriptie

1 Gebruiksaanwijzing en medische productenboek topolino smart NL Om schade aan het apparaat te vermijden, dient u voor ingebruikname de gebruikaanwijzing goed door te lezen.

2 2

3 Inhoud I. Algemeen Aanwijzingen ten aanzien van de elektromagnetische verdraagzaamheid (EMV) Gebruik van het apparaat in combinatie met andere apparaten Productbeschrijving Doelstelling Levensduur Installatievoorschrift Reiniging van het apparaat Speciale aanwijzingen voor transport en opslag Herinzet /installatie en veiligheidscontroles Veiligheidscontroles ( 6 MP-bedrijf V) Voorzorgsmaatregelen bij verandering in de werking van het apparaat Milieuvriendelijke afvoer volgens EU-richtlijn 2002/96/EG Het bewaren van de gebruiksaanwijzing...7 II. Handleiding ten behoeve van het leessysteem topolino smart Leveringsset Opbouw van het systeem Aansluitingen van het leessysteem Netaansluiting (12V DC 2,5A) VGA-aansluiting USB-aansluiting Beschrijving van de bedieningsknoppen Bedieningsknoppen op de bovenzijde van het systeem Helderheid...11 Kleurverzadiging/contrast...11 Kleurenstand...11 Monochroomkleuren...12 Resolutie...12 Verlichting...12 Netschakelaar aan/uit...12 Opslaan van de laatst gebruikte instellingen Bedieningsknoppen op de achterzijde van de camera...13 Autofocus...13 Overzichtsmodus...13 Zoom + / Beeld spiegelen

4 5. Ingebruikname van de topolino smart Gebruik op het lichtnet Gebruik met accu...14 Accu laden...14 Gebruiks- en laadtijden Automatische omschakeling van accugebruik naar gebruik op het lichtnet Behandeling van de accu...15 Gebruik van de accu...15 Vervangen van de accu...15 Garantie op de accu Headline...16 Position Lesekamera...16 Position Raumkamera Het leessysteem als leescamera met CRT- of TFTmonitor gebruiken Gebruik van het leessysteem, aangesloten op PC of notebook topolino smart op een computer aansluiten Installatie van de software op de PC of notebook Bediening van het systeem door middel van de topolino-software...22 Beschrijving van de software-menulijst Beschrijving van de symbolen Technische gegevens Apparatenpas Werking apparaat controleren 2. Instructies Veiligheidscontroles Onderhoudsoverzicht Storingen in de bediening of herhaaldelijk gelijksoortige bedieningsfouten Garantiebepalingen Internationale garantiebepalingen

5 I. Algemeen Belangrijke aanwijzingen voor het gebruik van het leessysteem topolino smart! Deze aanwijzingen voor gebruik van het apparaat eerst lezen a.u.b. 1. Aanwijzingen ten aanzien van de elektromagnetische verdraagzaamheid (EMV) Aanwijzingen ten aanzien van de elektromagnetische verdraagzaamheid (EMV) Het leessysteem is voor gebruik in alle woonruimten geschikt, mits de stroom van het openbare net wordt afgenomen. De gebruiker dient zich er vooraf van te overtuigen, dat dit apparaat daadwerkelijk in de beschreven omgeving wordt gebruikt. Het leessysteem gebruikt hoogfrequente energie uitsluitend voor het eigen functioneren. Daardoor is de hoogfrequente storing zeer gering en is de kans dat apparaten, welke in de nabijheid worden gebruikt, hierdoor worden gestoord zeer onwaarschijnlijk. Desondanks kan het mogelijk zijn, dat gebruik van het apparaat tezamen met andere apparaten tot storing van één van de apparaten leidt. Daarom mag het apparaat niet direct naast of op een ander apparaat worden geplaatst. Indien de plaatsing van het leessysteem in directe nabijheid van medische, analoge meetapparatuur niet te vermijden is, moet de gebruiker van deze meetapparatuur erop gewezen worden, dat de werking van deze apparatuur in deze opstelling grondig getest dient te worden. Elektronische apparaten zijn gevoelig voor elektrische ontlading en hoogfrequente elektromagnetische velden. Om storingen van het apparaat door hoogfrequente energie te vermijden, dient de gebruiker een minimale afstand van een meter tot draagbare en mobiele hoogfrequente telecommunicatie-apparatuur aan te houden. 2. Gebruik van het apparaat in combinatie met andere apparaten Waarschuwing: het leessysteem mag niet direct naast of op een ander apparaat worden geplaatst. Bij gebruik in de directe nabijheid van een ander apparaat dient de werking van deze apparatuur grondig getest te worden om het gebruik van de apparatuur in de gekozen opstelling te garanderen. 3. Productbeschrijving topolino smart is een opto-elektronisch leessysteem voor het vergroten van teksten en afbeeldingen. Deze worden door de geïntegreerde camera opgenomen en op een direct aangesloten monitor of op een aangesloten PC of notebook weergegeven. 4. Doelstelling Het opto-elektronische leessysteem is een medisch hulpmiddel voor het vergroten van teksten en afbeeldingen. Zeer slechtziende mensen compenseren daarmee hun slechtziendheid. 5

6 5. Levensduur 7 Jaar vanaf fabricagedatum, bij het nakomen van het voorgeschreven onderhoud. 6. Installatievoorschrift topolino smart mag alleen in gesloten en droge ruimten geplaatst en gebruikt worden. Topolino smart mag niet in combinatie met andere medische apparaten, die dienen tot instandhouding van het leven, op dezelfde netgroep worden aangesloten. Topolino smart is niet voor gebruik in explosiegevaarlijke ruimten bestemd. Het leessysteem mag alleen op een goedgekeurd elektriciteitsnet worden aangesloten. Het is een apparaat van veiligheidsklasse II. De openingen op de behuizing zorgen voor voldoende koeling en mogen niet worden afgedekt. 7. Reiniging van het apparaat Voor het reinigen van de topolino smart dient de netstekker uit het stopcontact te worden verwijderd. Bij het reinigen mogen geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen. 8. Speciale aanwijzingen voor transport en opslag Voor opslag en transport dient een temperatuurbereik van minus 10 C tot plus 50 C te worden aangehouden. De relatieve luchtvochtigheid dient tussen 30% en 80% te liggen, bij een luchtdruk van 700 tot 1000 Hectopascal. 9. Herinzet /installatie en veiligheidscontroles De apparaten mogen alleen door een medewerker van Reinecker Reha-Technik Nederland B.V. nagekeken en afleveringsklaar worden gemaakt. Een herinzet mag alleen na reiniging, desinfectie en veiligheidscontrole plaatsvinden. 10. Veiligheidscontroles ( 6 MP-bedrijf V) De veiligheidscontroles mogen uitsluitend door een medewerker van Lexima Reinecker Vision of door een door deze gemachtigd bedrijf worden uitgevoerd! Reinecker Reha-Technik GmbH schrijft geen termijnen voor de veiligheidscontroles voor. De in 6 van het Medische producten-gebruikersvoorschrift vastgelegde termijnen - minstens 1 keer per 2 jaar - worden aanbevolen. De beoordeling ten aanzien van de veiligheid van het apparaat vindt plaats door middel van een veiligheidscontrole volgens de norm VDE

7 11. Voorzorgsmaatregelen bij verandering in de werking van het apparaat Indien er zich technische veranderingen bij het apparaat voordoen, dient men het apparaat uit te schakelen en de netstekker uit het stopcontact te verwijderen. Neemt u a.u.b. direct contact op met de servicedienst van Lexima Reinecker Vision. Opmerking: gebruik van andere dan de aangegeven accessoires kan tot verhoogde emissie en/of gereduceerde immuniteit leiden. 12. Milieuvriendelijke afvoer volgens EU-richtlijn 2002/96/EG topolino smart bevat elektronische onderdelen. Om risico s of bedreigingen voor het milieu door niet vakbekwame afvoer te voorkomen, moet de afvoer van het apparaat, met inbegrip van de toebehoren, aan de geldende richtlijnen voldoen. 13. Het bewaren van de gebruiksaanwijzing De gebruiksaanwijzing is een onderdeel van het leessysteem. Deze moet dan ook zorgvuldig worden bewaard. 7

8 II. Handleiding ten behoeve van het leessysteem topolino smart 1. Leveringsset Basisapparaat topolino 2 Tas incl. draagband (kan in de hand en over de schouder worden gedragen) 3 Netvoeding 12V DC 2,5A Adapter 5 USB-kabel 6 Software 7 Gebruiksaanwijzing / software Garantie Service Information 2. Opbouw van het systeem Het leessysteem dient uit de tas te worden genomen en volgens de weergegeven stappen te worden opgebouwd. Verlichting Camera Vergrendelknop Paneel Verbindingen Ingeklapte topolino smart in transportstand Camerastatief schuin omhoog zetten tot een klik hoorbaar is en het blokkadeknopje (zie afbeelding) naar buiten springt, waardoor de arm vastklikt 8

9 Camerakop 180 naar boven draaien Om de camera in de uiteindelijke leespositie te brengen, moet de camera nog, zoals in bovenstaande afbeelding, 270 naar boven worden gedraaid en op de lectuur worden gericht. 9

10 3. Aansluitingen Anschlüsse des van Lesesystems het leessysteem Steckernetzgerät Adapter Netvoeding Schukosteckdose Monitor PC PC Stopcontact Adapter Notebook 3.1 Netaansluiting Netzanschluss (12V DC 2,5A) Steckernetzgerät Netvoeding in een in goedgekeurd eine dem Stand stopcontact der Technik steken entsprechende Schuko- oder Eurosteckdose DC-stekker met stecken de 12V DC-aansluiting verbinden Attentie: DC Stecker alleen mit de der meegeleverde 12V DC Buchse netvoeding verbinden mag worden gebruikt. Bij gebruik van een Achtung: andere Nur netvoeding das mitgelieferte vervalt de Steckernetzgerät garantie. verwenden. Bei Verwendung eines Fremdgerätes erlischt die Sachmangelhaftung. 3.2 VGA-aansluiting Aansluiting 3.2 VGA-Anschluss voor 15-polige VGA-stekker voor CRT- of TFT-monitor. Anschluss für 15-poligen VGA Stecker zum CRT- oder TFT-Monitor. 3.3 USB-aansluiting Aansluiting 3.3 USB-Anschluss voor USB-stekker (mini USB) ten behoeve van PC/notebook. Anschluss für USB-Stecker (Mini-USB) zum PC/Notebook. Opmerking: De Hinweis: aansluiting op het openbare lichtnet wordt opgeheven door de stekker uit het stopcontact Eine Netzverbindung te trekken, ist maar immer trek durch nooit das aan Ziehen de netkabel! am Anschluss-Stecker und nicht durch das Ziehen am Kabel zu lösen! 10

11 4. Beschrijving van de bedieningsknoppen 4.1 Bedieningsknoppen op de bovenzijde van het systeem Helderheid Kleurverzadiging/contrast Door op deze knoppen te drukken regelt u de helderheid (lichtintensiteit) van de beeldweergave. In de ruimteweergave kan door gelijktijdig op beide knoppen te drukken, de auto-iris (auto-exposure) in- resp. uitgeschakeld worden. Auto-iris actief: de helderheid van het camerabeeld wordt automatisch aan de verlichtingsverhoudingen binnen het beeld aangepast. Auto-iris niet actief: de helderheid van het camerabeeld wordt niet automatisch aan de verlichtingsverhoudingen binnen het beeld aangepast. Kleurverzadiging/contrast Door op één van deze knoppen te drukken wordt het beeldcontrast resp. de kleurverzadiging veranderd. In de kleurenstand: regeling van de kleurverzadiging In de monochroomstand: regeling van het beeldcontrast Kleurenstand Omschakeling tussen full color en monochroomkleuren. 11

12 Monochroomkleuren Omschakeling van de monochroomkleuren Beschikbare kleurcombinaties: zwart/wit negatief, zwart/wit positief, groen/ zwart negatief, geel/zwart negatief, geel/blauw negatief Resolutie Omschakeling van de beeldschermresolutie is mogelijk tussen 1440 x 900, 1280 x 1024, 1600 x 1200 en 1680 x 1050 pixel Opmerking: de beeldschermresolutie wordt na verandering van de instelling in het beeld weergegeven als de weergave direct op een monitor is. Verlichting Statiefverlichting aan/uit: door op de knop van de statiefverlichting te drukken wordt de verlichting in- resp. uitgeschakeld. Wanneer de camera van ruimtenaar leesstand wordt gewisseld, wordt de verlichting automatisch weer ingeschakeld Netschakelaar aan/uit Hiermee wordt het systeem in- resp. uitgeschakeld Opslaan van de laatst gebruikte instellingen Bij het inschakelen van topolino smart verschijnt het beeld met de laatst gebruikte instellingen en vergrotingen 12

13 4.2 Bedieningsknoppen op de achterzijde van de camera Autofocus Met de knop AUTOFOCUS wordt de autofocus van de camera in- resp. uitgeschakeld. De status van de autofocus-functie wordt gedurende ca. 4 seconden rechts onder in het beeld getoond. Bij ingeschakelde autofocus wordt het beeld automatisch scherp gesteld. Overzichtsmodus Indien u met een hoge vergroting werkt en niet meer weet welk gedeelte van de tekst resp. van de ruimte u heeft vergroot, dan biedt deze functie u een overzicht van hetgeen, waar u naar kijkt. Houdt u bij een hoge vergroting de autofocus-knop ingedrukt tot links onder in het beeld de melding Modus overzicht verschijnt en het beeld op de monitor wordt verkleind. Het kruis in het midden van het beeld geeft aan, welk gedeelte van het overzichtsbeeld op dat moment vergroot zal worden weergegeven. Indien u de autofocus-knop weer loslaat, keert u naar de normale modus met de laatst ingestelde vergroting terug. Zoom + / - De vergroting kan met de knoppen + / - traploos worden ingesteld. Beeld spiegelen De beeldweergave op de monitor kan verticaal worden gespiegeld. Daartoe dient u de knoppen Zoom + en Zoom in te drukken tot de melding Beeld spiegelen AAN kort in het beeld verschijnt en het beeld gespiegeld wordt. Wanneer u weer naar de normale modus terug wilt keren, dan houdt u de beide knoppen weer ingedrukt tot de melding Beeld spiegelen UIT in het beeld verschijnt en het beeld weer normaal wordt weergegeven. 13

14 5. Ingebruikname van de topolino smart 5.1 Gebruik op het lichtnet Het apparaat dient, zoals eerder beschreven, op het lichtnet te worden aangesloten en met de netschakelaar te worden ingeschakeld, het groene LED-lampje gaat branden, het systeem is nu gebruiksklaar. 5.2 Gebruik met accu U dient erop te letten dat de netvoeding niet aangesloten is en de accu geladen is. door op de netschakelaar te drukken, wordt het systeem ingeschakeld rode LED-lampje brandt, de resterende gebruikstijd van de accu is ca. 10 minuten rode LED-lampje knippert: accu wordt uitgeschakeld, geen accugebruik mogelijk; de accu dient te worden opgeladen Accu laden rode LED-lampje brandt netvoeding aansluiten systeem gedurende het laden uitschakelen of zonder verlichting gebruiken gele LED-lampje brandt Accu wordt geladen, indien volledig geladen dooft het gele LED-lampje Leessysteem is weer gereed om met accu te gebruiken Gebruiks- en laadtijden Gebruikstijd met verlichting bij volledig geladen accu ca. 4 uur Laadtijd ca. 3,5 uur 5.3 Automatische omschakeling van accugebruik naar gebruik op het lichtnet Wanneer topolino smart op een stopcontact wordt aangesloten, schakelt het systeem naar gebruik op het lichtnet ook wanneer het systeem bij aansluiting met de accu wordt gebruikt. Attentie: U dient voor de topolino smart altijd de meegeleverde netvoeding te gebruiken! 14

15 5.4 Behandeling van de accu Gebruik van de accu Attentie: voorwaarde voor een lange levensduur van de accu is het correct nakomen van de aanwijzing over het gebruik en laden van de accu (pagina 14): Het laden van de accu mag pas worden beëindigd wanneer alle LED-lampjes gedoofd zijn. Indien topolino smart langere tijd niet wordt gebruikt, dan dient de accu volledig te worden opgeladen, daar de accu ook wanneer topolino smart is uitgeschakeld zijn lading verliest en dit tot een diepontlading van de accu kan leiden. Dit dient te worden voorkomen, daar de accu hierdoor wordt geschaad. U dient regelmatig de laadstand van de accu te controleren en de accu zo nodig, zoals onder accu laden op pagina 15 beschreven, op te laden! Vervangen van de accu De accu mag alleen door een medewerker van Lexima Reinecker Vision worden vervangen. Er mag alleen een originele accu worden gebruikt. Deze is onder artikelnummer bij Lexima Reinecker Vision te bestellen. Het gebruik van een andere accu kan het leesssysteem onherstelbare schade toebrengen. Hierbij vervalt de garantie op topolino smart. Garantie op de accu Accu s zijn aan slijtage onderhevig en zijn daarom van de garantie uitgesloten. 15

16 5.5 Omschakeling van lees- naar ruimtemodus Positie leescamera De camerakop loodrecht zetten, zodat de camera in de richting van het leesplateau wijst. Deze camerapositie is geschikt voor het lezen en het bekijken van afbeeldingen. De statiefverlichting wordt automatisch ingeschakeld. Positie ruimtecamera De camerakop horizontaal zwenken. De statiefverlichting wordt automatisch uitgeschakeld. Opmerking: Het zwenkbereik van de camera bedraagt in de lees- en in de ruimtemodus

17 6. Het leessysteem als leescamera met CRT- of TFTmonitor gebruiken Opbouw van het camerastatief zoals onder opbouw van het systeem op pagina 8 beschreven Buizen- of TFT-monitor op VGA-ingang aansluiten, monitor inschakelen Leessysteem met netstekker op 230 V lichtnet aansluiten of met accu gebruiken Leessysteem inschakelen Lectuur op leestafel leggen Al naar behoefte verlichting van het leessysteem in- of uitschakelen Lectuur wordt op monitor vergroot weergegeven topolino smart kan via de knoppen op het systeem worden bediend 7. Gebruik van het leessysteem, aangesloten op PC of notebook De gegevens van het leessysteem worden via USB aan de computer doorgegeven. De bediening vindt via de knoppen op het systeem plaats of via de software. Om de optimale beeldweergave bij bewegende objecten te bereiken, worden de volgende minimale systeemeisen aanbevolen: Processor Intel P4 3 Ghz Werkgeheugen 512 MB RAM CD- of DVD-speler Grafische kaart van 32 MB en overlay Besturingssysteem Windows XP, Windows 2000, Windows Vista of Windows topolino smart op een computer aansluiten u dient de topolino software te installeren, zoals omschreven in het volgende hoofdstuk Leessysteem met netvoeding op 230 V lichtnet aansluiten of met accu gebruiken Start uw computer op Verbind de topolino smart met de computer door middel van de meegeleverde USB-kabel zet uw leessysteem topolino smart aan start op uw computer de topolino-software via Start\Programma s\topolino op Nu kunt u uw lectuur resp. uw blik in de ruimte op de monitor van uw computer bekijken en het systeem zowel met de betreffende knoppen op het systeem (zie ook beschrijving van de bedieningknoppen) als via de geïnstalleerde topolino-software gebruiken. 17

18 7.2 Installatie van de software op de PC of notebook Om de software op uw PC of notebook te installeren legt u de bij de levering ontvangen CD in de CD-speler van uw computer. In geval de CD niet automatisch wordt geopend, kiest u op uw computer de CD-speler aan om de CD te openen. Om de software te installeren start u het bestand setup. Opmerking: indien er een waarschuwing van de leverancier van deze software in het beeld verschijnt, bevestigt u deze met ja. Eerst verschijnt er een venster, waarin de taal voor de installatie en het gebruik van de software kan worden gekozen. Indien u een taal heeft uitgekozen en uw keuze met OK heeft bevestigd, volgt een begroeting door de installatie-assistent. Klikt u a.u.b. op Volgende om met de installatie door te gaan. 18

19 In het volgende venster dient u aan te geven waar de software geïnstalleerd moet worden. Standaard wordt de schijf C:\Program Files\topolino gekozen. Wanneer u echter de software in een andere map wilt installeren, klikt u op Bladeren en kiest u de gewenste map uit of maakt u een nieuwe aan door op nieuwe map maken te klikken. Door op Volgende te klikken gaat u met de installatie door. Opmerking: links onder in dit venster wordt de benodigde opslagruimte evenals de beschikbare ruimte getoond. Controleert u a.u.b. of er voldoende opslagruimte voor de installatie beschikbaar is. In het volgende venster wordt een map aangelegd, waarin de snapshots worden opgeslagen. Wanneer u Nieuwe Map aanmaken aanvinkt, wordt er een submap in de standaard map aangemaakt. Door op Volgende te klikken gaat u met de installatie door. 19

20 In het volgende venster kan de opnamemogelijkheid van videobeelden worden ingeschakeld. Deze functie wordt geactiveerd indien u Activeren aanvinkt. Door op Volgende te klikken gaat u met de installatie door. Bij de volgende stap wordt aan de map in het startmenu onder Windows XP een naam gegeven. Wij adviseren u om de naam topolino te blijven gebruiken om verwisselingen te voorkomen. Door op Installeren te klikken gaat de installatie van start. Wanneer de installatie is afgesloten, volgt de bevestiging dat de installatie is voltooid. 20

21 Door op Volgende te klikken komt u bij de volgende stap terecht. Ter afsluiting verlaat u de installatie-assistent, indien u op Voltooien drukt. Daarmee is de installatie van de topolino-software compleet en kan het programma via het Windows-menu Start\Programma s\topolino worden opgestart. 21

22 7.3 Bediening van het systeem door middel van de topolino-software Beschrijving van de software-menulijst Bestand Beeld opslaan: via deze menu-optie kan het actuele monitorbeeld als beeldbestand worden opgeslagen. Deze beelden kunnen zowel in een standaard map als in een speciaal aangemaakte map worden opgeslagen. Afdrukken: via deze menu-optie kan het actuele monitorbeeld worden afgedrukt. Beëindigen: via deze menu-optie kan het programma worden afgesloten. Camera Zoom: via deze menu-optie kunt u op het beeld in- resp. uitzoomen. Focus: via deze menu-optie kunt u de autofocus inschakelen of via de + en toets zelf scherpstellen. Menu korte tijd op beeldscherm weergeven: deze menu-optie is niet actief. 90 links roteren: 90 links roteren: via deze menu-optie kunt u de beeldweergave op de monitor 90 naar links draaien. Indien u opnieuw op deze optie klikt, wordt het beeld nogmaals 90 gedraaid. 22

23 Monochroomkleuren: via deze menu-optie kunnen monochroomkleuren geactiveerd resp. gedeactiveerd worden. Als deze optie geactiveerd is, dan kunnen de actuele tekst- en achtergrondkleuren via Inverteren worden gewisseld. Met kleurmodus omschakelen wordt naar de eerstvolgende monochroomkleurcombinatie omgeschakeld. Cameramodus: functie gedeactiveerd, daar het omschakelen tussen ruimte- en leesstand bij topolino smart automatisch bij verandering van de positie van de camera plaatsvindt. Onderlijning/beeldafdekking: via de menu-optie Modus Omschakelen kunt u de optie beeldafdekking activeren. Indien Modus Omschakelen opnieuw wordt aangeklikt, dan wordt de optie beeldafdekking gedeactiveerd en de optie onderlijning geactiveerd. Met verwijderen/terugkeren keert u naar de normale modus terug. Beeldmodus: via deze menu-optie kunt u uit meerdere resoluties kiezen. Beeldinstellingen: via deze menu-optie kunnen de instellingen voor de beeldhelderheid, kleurverzadiging en contrast worden geregeld. Instellingen Toolbar tonen: via deze menu-optie kunt u de werkbalk onder de menulijst in het beeld laten weergeven. Framerate tonen: via deze menu-optie kunt u de ingestelde beeldfrequentie (fps) in de rechter bovenhoek van de monitor laten weergeven. Grote toetsen / grote tekst: via deze menu-optie kunnen de menutekst en de pictogrammen klein resp. groot worden weergegeven. Steeds op voorgrond: wanneer deze optie geactiveerd is, blijft de topolino-software steeds op de voorgrond in beeld, ook wanneer andere toepassingen worden gestart. Beeldschaal 1:1, aan venstergrootte aanpassen, aan vensterbreedte aanpassen: via deze menu-optie kan de beeldweergave op de monitor naar wens worden ingesteld. 23

24 Taal: via deze menu-optie kan uit vier menutalen worden gekozen (Engels, Duits, Frans, Nederlands). Directshow CSC: via deze menu-optie kunt u uit vier mogelijkheden van beeldoverdracht kiezen (Auto, AVI Decompressor, Color Space Converter, None). Wij raden u aan om de beeldoverdracht op automatisch Auto te zetten. Help Sneltoetsen: via deze menu-optie kunt u de lijst met sneltoetscombinaties (shortcuts) oproepen. Bij gebruik van deze sneltoetscombinaties bent u sneller bij de gewenste functie resp. opdracht. Info : via deze menu-optie krijgt u informatie over het produkt, de gebruikte software-versie alsmede informatie over de fabrikant van het systeem en diens adres. 7.4 Beschrijving van de symbolen Beeld opslaan: het getoonde camerabeeld wordt als beeldbestand op geslagen. Deze afbeeldingen kunnen zowel in een standaard map als in een map naar keuze worden opgeslagen. Opname starten: neem een videofilm op. Opmerking: deze functie is alleen actief wanneer tijdens de installatie de optie Opname is geactiveerd! Om op te nemen klikt u op het symbool en kiest u de bestandsnaam en locatie waar u op wilt slaan. Opmerking: gedurende de opname knippert de knop. U beëindigt de opname door opnieuw op het symbool te klikken. Zoom plus/zoom minus: vergroten/verkleinen van de beeldweergave. Autofocus: via het symbool Autofocus kunt u de regeling van de beeldsche rpte op automatisch instellen. Dan wordt automatisch de optimale beeldscherpte ingesteld. Bij een maximale vergroting beschikt u in de leesstand bij een lectuurhoogte van ca. 8 cm. automatisch over een scherp beeld. 24

25 Focus plus, Fokus minus: als alternatief kan de beeldscherpte met de knoppen Focus plus en Focus minus handmatig worden ingesteld. Monochroomkleuren/full color: omschakeling tussen monochroomkleuren en full color. Inverteren (alleen in de monochroomstand actief): verwisselen van vooren achtergrondkleur. Kleurmodus omschakelen (alleen in de monochroomstand actief): wisselen naar de eerstvolgende monochroomkleuren-combinatie. Cameramodus: functie gedeactiveerd, daar het omschakelen tussen ruimteof leesstand bij de topolino smart automatisch bij verandering van de camerapositie paatsvindt. Onderlijnings-/beeldafdekkings-modus omschakelen: inschakelen/wisselen tussen de opties onderlijning verticaal, onderlijning horizontaal, beeldafdekking verticaal en beeldafdekking horizontaal. Onderlijning/beeldafdekking terugzetten: deactiveren van onderlijning en beeldafdekking. Onderlijning/beeldafdekking naar links/naar beneden, onderlijning/ beeldafdekking naar rechts/naar boven: bewegen van de onderlijning resp. de beeldafdekking (regelafdekking) horizontaal en verticaal. Camerabeeld aan/uit: met deze knop kunt u de weergave van het camerabeeld in- resp. uitschakelen. 8. Technische gegevens Vergroting: 19"W TFT-monitor, resolutie 1440 x 900 pixels: ca. 2,0-65 keer 22"W TFT-monitor, resolutie 1440 x 900 pixels: ca. 2,8-76 keer 22 W TFT-monitor, resolutie 1680 x 1050 pixels: ca. 2,8-57 keer 24"W TFT-monitor, resolutie 1440 x 900 pixels: ca. 2,6-86 keer 24"W TFT-monitor, resolutie 1680 x 1050 pixels: ca. 3,2-64 keer Gewicht: ca. 2,3 kg Afmetingen (l x b x h): opgebouwd: 45 x 19 x 45 cm ingeklapt: 36 x 19 x 10 cm Stroomaansluiting: input: VAC 50/60 Hz / 700mA, output: 12 VDC 2,5 A (met gebruik van netvoeding) Capaciteit: ca. 20 Watt Accu: li-ion 7,2 V 6600 mah, type: LCR Accu-laadtijd: ca. 3,5 uur Accu-gebruikstijd (met verlichting): ca. 4 uur Video-opname: ca. 6 MB per seconde bij een resolutie van 1920 x 1072 pixels 25

26 9. Apparatenpas Type apparaat: topolino smart Serienummer: Fabrikant: Reinecker Reha-Technik GmbH Leverancier: Aankoopjaar: * Gebruiker: Eindcontrole: Leverings-/verzenddatum: Stroomaansluiting: met netvoeding: Capaciteit: 100 Vac 240 Vac 50/60 Hz 12 VDC 2,5 A typ: FW7362M/12 ca. 20 Watt Geplaatst door: **Eerste veiligheidscontrole: 26 * Attentie: bij wisseling van de gebruiker de nieuwe gebruiker in het schema registreren. ** Bij opnieuw inzetten is een nieuwe veiligheidscontrole vereist!

27 10. Garantiebepalingen (gelden alleen binnen Nederland) 1. De garantietermijn bedraagt 24 maanden en gaat in op het moment van eigendomsoverdracht, bepaald door de ondertekening van de leveringsbon. 2. Bij garantie of reparatie uitgewisselde onderdelen worden eigendom van Lexima Reinecker Vision. 3. De garantie geldt niet voor schade, ontstaan door onzorgvuldig gebruik of door niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing. 4. De garantie vervalt indien reparatie is uitgevoerd door derden, voor zover de schade een oorzakelijk gevolg is van deze reparatie. 5. Uitgesloten van garantie zijn de lampen, welke voor de verlichting van de lectuur op de leestafel dienen, andere aan slijtage onderhevige onderdelen en uitwendige kabels. 6. Bij een garantie of reparatie dient het apparaat in de originele verpakking gezonden te worden naar het servicecenter van Lexima Reinecker Vision Kastanjelaan AN Leusden Tel Porto-, verpakkings- en verzekeringskosten worden door Lexima Reinecker Vision niet vergoed. Bij in het buitenland gekochte apparaten dient u zich voor service ook tot deze leverancier te wenden. Verder zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing. 27

28 Verkoop en service Lexima Reinecker Vision Kastanjelaan AN Leusden Tel.: Fax: Producent Reinecker Reha-Technik GmbH Sandwiesenstraße Alsbach-Hähnlein Tel.: Fax: International Contact Reinecker Reha-Technik GmbH sales department, customer relations: Sandwiesenstraße 19 DE Alsbach- Hähnlein customer service: Am Eichwald 14 DE Alsbach-Hähnlein Tel.: Fax: In Nederland dient u bij vragen of service contact met Lexima Reinecker Vision in Leusden op te nemen. In case service is necessary, please contact your authorized distributor. Versie V 1.2NL, uitgave 01/12 Art.nr:

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2 ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001 Handleiding Version 1.2 en over deze handleiding Nederlands Deze handleiding hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. MEDION AKOYA E6215 MD 97466 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4567907

Uw gebruiksaanwijzing. MEDION AKOYA E6215 MD 97466 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4567907 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor MEDION AKOYA E6215 MD 97466. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de MEDION AKOYA E6215 MD 97466 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

SafetyPAT 3140 Inhoudsopgave

SafetyPAT 3140 Inhoudsopgave SafetyPAT 3140 Inhoudsopgave 1. Garantie & aansprakelijkheid 2. Verwijdering van oud product 3. Conformiteitsverklaring 4. Beoogd gebruik 5. Veiligheidsaanwijzingen 6. Accessoires 6.1 Standaard accessoires

Nadere informatie

Tips voor deze handleiding. Doelgroep. Persoonlijk

Tips voor deze handleiding. Doelgroep. Persoonlijk Tips voor deze handleiding Hou deze handleiding steeds binnen handbereik in de buurt van uw PC. Bewaar deze gebruikshandleiding zorgvuldig om ze in geval van doorverkoop aan de nieuwe eigenaar te kunnen

Nadere informatie

FP72E LCD Kleurenmonitor 17,0" LCD Beeldscherm Gebruikershandleiding

FP72E LCD Kleurenmonitor 17,0 LCD Beeldscherm Gebruikershandleiding FP72E LCD Kleurenmonitor 17,0" LCD Beeldscherm Gebruikershandleiding i Copyright Copyright 2006 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag zonder de voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

SmartView Synergy. Gebruikershandleiding. Een product van Verdeeld door

SmartView Synergy. Gebruikershandleiding. Een product van Verdeeld door SmartView Synergy Gebruikershandleiding Een product van Verdeeld door Handleiding Revision 2-20100415 vertaald door Sensotec nv Handleiding SmartView Synergy Copyright 2010 HumanWare Limited, vertaling

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Digitale telefoonbeantwoorder met nummerweergave. tiptel 215 plus

Gebruiksaanwijzing Digitale telefoonbeantwoorder met nummerweergave. tiptel 215 plus Gebruiksaanwijzing Digitale telefoonbeantwoorder met nummerweergave (NL/B) tiptel 215 plus Veiligheidsaanwijzingen Veiligheidsaanwijzingen Let bij het plaatsen, het aansluiten en de bediening van de tiptel

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Tobii C-serie C8 C12 C15 CEye

Gebruikershandleiding Tobii C-serie C8 C12 C15 CEye Gebruikershandleiding Tobii C-Series Gebruikershandleiding Tobii C-serie C8 C12 C15 CEye Celebrating Communication s De inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de website van Tobii,

Nadere informatie

All-In-One PC/ Entertainment Center met Touchscreen. MEDION Akoya. Handleiding

All-In-One PC/ Entertainment Center met Touchscreen. MEDION Akoya. Handleiding All-In-One PC/ Entertainment Center met Touchscreen MEDION Akoya Handleiding POS Beschrijving van het componente kijk Blz A Aan/uit-schakelaar 18 B Helderheid van het scherm instellen 25 C Aan/uit-schakelaar

Nadere informatie

Eycasa deur & huis draadloos videosysteem

Eycasa deur & huis draadloos videosysteem Eycasa deur & huis draadloos videosysteem Gebruikershandleiding Versie 09/2014 Nederlands vertaling van de originele Duitse handleiding. Bewaren voor toekomstig gebruik! 1 Inleiding Geachte klant, Hartelijk

Nadere informatie

Gigaset SL75 WLAN. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset SL75 WLAN. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to availability.

Nadere informatie

Tips voor deze handleiding. Doelgroep. Persoonlijk

Tips voor deze handleiding. Doelgroep. Persoonlijk Tips voor deze handleiding Hou deze handleiding steeds binnen handbereik en in de buurt van uw PC. Bewaar deze gebruikshandleiding zorgvuldig om ze in geval van doorverkoop aan de nieuwe eigenaar te kunnen

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING RUGGED RAID

GEBRUIKERSHANDLEIDING RUGGED RAID GEBRUIKERSHANDLEIDING RUGGED RAID Klik hier voor toegang tot een up-to-date online versie van dit document. Daar vindt u de meest recente inhoud en ook uitvouwbare illustraties, eenvoudigere navigatie

Nadere informatie

DL-reeks Lcd-scherm Gebruikershandleiding

DL-reeks Lcd-scherm Gebruikershandleiding DL-reeks Lcd-scherm Gebruikershandleiding Copyright Copyright 2013 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BenQ

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0

GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0 KLIK HIER OM DE ACTUELE ONLINE VERSIE van dit document te openen voor de meest recente inhoud en functies zoals uitvouwbare illustraties, eenvoudigere navigatie en zoekmogelijkheden.

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Blu-ray Disc TM speler

Bedieningshandleiding Blu-ray Disc TM speler Bedieningshandleiding Blu-ray Disc TM speler BluTechVision 3D 233 34466.010 Korte handleiding Voorbereiding TV-modus BluTech Vision-modus Kort indrukken Overige functies Menu oproepen Menu beëindigen Toestel

Nadere informatie

Inhoud:... 1. Systeemeisen... 9. Specificaties... 10. Afbeeldingen... 11

Inhoud:... 1. Systeemeisen... 9. Specificaties... 10. Afbeeldingen... 11 Inhoud: Inhoud:... 1 Veiligheid en Onderhoud... 3 Veiligheidsadviezen... 3 In deze handleiding gebruikte symbolen en signaalwoorden... 3 Reglementair gebruik... 3 Voorzichtig! Let op de bedrijfsveiligheid!...

Nadere informatie

LEICA DIGILUX 2. Gebruiksaanwijzing. Afbeeldingen op de binnenkant van de voor- en achterflappen

LEICA DIGILUX 2. Gebruiksaanwijzing. Afbeeldingen op de binnenkant van de voor- en achterflappen LEICA DIGILUX 2 Gebruiksaanwijzing Afbeeldingen op de binnenkant van de voor- en achterflappen Voorwoord Wij wensen u veel plezier en succes bij het fotograferen met uw nieuwe LEICA DIGILUX 2. Het groothoekzoomobjectief

Nadere informatie

BEBOOK E-READER GEBRUIKERSHANDLEIDING. Bevat Adobe Reader Mobile. 2008-2009 Endless Ideas B.V.

BEBOOK E-READER GEBRUIKERSHANDLEIDING. Bevat Adobe Reader Mobile. 2008-2009 Endless Ideas B.V. BEBOOK E-READER Bevat Adobe Reader Mobile GEBRUIKERSHANDLEIDING 2008-2009 Endless Ideas B.V. Welkom... En gefeliciteerd met uw BeBook elektronische reader. Helder, papierachtig display voor perfecte leesbaarheid,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Lees a.u.b. eerst deze handleiding voordat u de scanner gaat gebruiken. Bewaar deze handleiding na het lezen goed om eventueel in de toekomst te kunnen raadplegen. Internationaal

Nadere informatie

Monitoring van meetgegevens met testo Saveris Small Business Edition. Gebruiksaanwijzing

Monitoring van meetgegevens met testo Saveris Small Business Edition. Gebruiksaanwijzing Monitoring van meetgegevens met testo Saveris Small Business Edition Gebruiksaanwijzing 2 1 Inhoud 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Veiligheid en milieu... 7 2.1. Bij dit document... 7 2.2. Veiligheid garanderen...

Nadere informatie

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op.

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op. AAN DE SLAG HET EERSTE GEBRUIK Controleer de inhoud van de verpakking VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Voor uw veiligheid: Lees deze richtlijnen. Het niet opvolgen ervan kan gevaarlijk en/of (bij wet) verboden zijn.

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide. LG-D405n. www.lg.com MFL68143341 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide. LG-D405n. www.lg.com MFL68143341 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-D405n MFL68143341 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken

Nadere informatie

FP241W 24" breedbeeld LCD-monitor Gebruikershandleiding

FP241W 24 breedbeeld LCD-monitor Gebruikershandleiding FP241W 24" breedbeeld LCD-monitor Gebruikershandleiding Copyright i Copyright 2006 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

EM6250 Easy Pro View IP camera

EM6250 Easy Pro View IP camera EM6250 Easy Pro View IP camera 2 NEDERLANDS EM6250 Easy Pro View IP camera Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 3 1.1 Inhoud van de verpakking... 4 1.2 Wat heb je nodig om de camera te benaderen... 4 1.3 Hardware

Nadere informatie

BURY Time Suite. Inleiding 2. 1. Algemene opmerkingen 2. Installatie en gebruik 3

BURY Time Suite. Inleiding 2. 1. Algemene opmerkingen 2. Installatie en gebruik 3 BURY Time Suite Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Algemene opmerkingen 2 Installatie en gebruik 3 2. Technische vereisten 3 3. Installatie van de software 3 4. Erste Nutzung der BURY Time Suite 5 5. Installatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding - 1

Gebruikershandleiding - 1 Gebruikershandleiding - 1 2-2013 Alle rechten voorbehouden. Iconia W4 Gebruikershandleiding Deze handleiding behandelt: Iconia W4-820 Deze uitgave: 12/2013 Meld u aan voor een Acer ID en schakel Acer externe

Nadere informatie

Eurofon E 1535. Gebruiksaanwijzing. Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V.

Eurofon E 1535. Gebruiksaanwijzing. Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V. Eurofon E 1535 Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V.1 2 1 Inhoudsopgave Eurofon E 1535 1 Inhoudsopgave...3 2 Garantie

Nadere informatie

dlan LiveCam The Network Innovation

dlan LiveCam The Network Innovation dlan LiveCam The Network Innovation devolo dlan LiveCam 2012 devolo AG Aken (Duitsland) Alle informatie in deze documentatie is na zorgvuldige controle samengesteld, geldt echter niet als toezegging van

Nadere informatie