M A A N D E L I J K S I N F O B L A D V A N D E G E M E E N T E

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "M A A N D E L I J K S I N F O B L A D V A N D E G E M E E N T E"

Transcriptie

1 J A A R G A N G 9 N R. 6 J U N I M A A N D E L I J K S I N F O B L A D V A N D E G E M E E N T E K e r k h o f m u u r S i n t - D e n i j s - B o e k e l p a g. 3 P a s o p v o o r r e u z e n b e r e n k l a u w p a g. 6 T i p s o m gezo n d o p re i s t e g a a n p a g. 8 A l l e s ove r h e t s p e e l p l e i n zo m e r v a k a n t i e p a g. 13 Nieuw: gemeentelijke subsidies voor buurtcomités pag. 16 AED-toestel in de sporthal pag. 20

2 PRIKBORD Coverbeeld De 41ste editie van de avondmarkt op en rond de Zuidlaan in Munkzwalm was opnieuw een schot in de roos. Het zonnetje was net op tijd van de partij en de drukte werd als vanouds gezellig en aangenaam. Lachende gezichtjes alom. Dat zag ook fotograaf Luc Van Moorleghem. Hij bekeek vanuit zijn invalshoek de vrolijke gezichten en bont gekleurde mensenmassa. Jouw foto in de Zwalmse Post? Ook jouw foto s zijn zeer welkom in onze Zwalmse Post! Heb jij een leuke foto over Zwalm of een gebeurtenis in Zwalm? Misschien kunnen jouw dorpsgenoten dan meegenieten. Vernoem zeker ook de naam van de fotograaf als je iets instuurt en zorg ervoor dat de foto zeker 2 megabyte groot is. Stuur je foto naar: of neem contact op via Volgende zaterdagopeningen op zaterdagen 4 juli en 1 augustus 2015 Dit zijn de diensten waarvoor je voortaan elke eerste zaterdag van de maand naar het gemeentehuis kan komen: - Afdeling grondgebiedszaken Diensten milieu en ruimtelijke ordening: afgeven van documenten (in gesloten omslag, met duidelijke vermelding van bestemmeling) kopen van PMD-zakken en luierzakken kopen van een compostvat kopen stickers voor afvalzakken voor verenigingen afhalen afvalkalender inkijken dossiers openbaar onderzoek - Afdeling burgerzaken aanvragen en afhalen: elektronische identiteitskaart kids-id internationaal paspoort rijbewijs aangifte van adreswijziging aanvragen van uittreksels burgerlijke stand en bevolking (bv. akte van geboorte, akte van huwelijk, akte van overlijden, ) Huiskamergrote oude foto s Zuidlaan te koop Het gemeentebestuur beschikt in het gemeentehuis over twee huiskamergrote oude foto s. Beide oude ansichtkaarten van de Zuidlaan zijn gedrukt op een formaat van ongeveer 1 bij 2 meter en dienden ooit ter decoratie van het gemeentehuis. Voor enig toekomstig gebruik in gemeentelijke infrastructuur zijn deze decoratieve kaders niet meer geschikt door aanzienlijke verfschade van het bedrukte canvas. Het gemeentebestuur besliste deze foto s te koop aan te bieden. Jij kan je bod onder gesloten omslag overmaken aan het college van burgemeester en schepenen, met vermelding bod oude foto s op de buitenkant. Dit uiterlijk tegen 1 juli. De minimum waarde voor beide foto s (de twee foto s samen) wordt vastgelegd op 5,00. Wil je de foto s eerst even komen bekijken? Neem contact op met de dienst interne zaken van de gemeente Zwalm ). Sluitingsdag gemeentediensten Op dinsdag 21 juli 2015 (Nationale feestdag) zullen alle gemeentediensten gesloten zijn. Sluitingsdagen containerpark en bib zomervakantie Tijdens de zomervakantie zullen het containerpark en de bib gesloten zijn op zaterdag 11 juli 2015 en zaterdag 15 augustus Volgende gemeenteraadszitting De volgende zitting van de gemeenteraad zal plaatshebben op donderdag 27/08 om 20 u. in de grote raadzaal van het gemeentehuis (Zuidlaan Zwalm). Volgende editie van de Zwalmse Post De volgende editie van ons gemeentelijk informatieblad wordt voorzien rond 20/08/2015. Verenigingen die een evenement in deze editie willen aankondigen (activiteiten september), dienen dit te doen via de voor woensdag 5 augustus. Opgepast in juli verschijnt er geen Zwalmse Post, zoals reeds aangekondigd op de prikbordpagina van editie mei. Inwoners die een weetje of nieuwtje hebben om te delen met hun Zwalmse buren kunnen een berichtje sturen naar en dit ook voor 05/08/2015. Colofon De Zwalmse Post redactieadres: Zuidlaan Zwalm Contact: v.u. College van Burgemeester en schepenen Redactie: Gemeentediensten Zwalm Eindredactie en coördinatie: Dienst Communicatie Zwalm onder de bevoegdheid van de burgemeester Fotorechten: Luc Van Moorleghem, gemeente Zwalm, Steinzeug-Keramo, (wijlen) Mark de Vilder, Instituut voor Tropische Geneeskunde, provincie West-Vlaanderen, 2Be, Freddy Flamand/Nieuwsblad, Kim Serlippens, Mola, Huize Roborst. Gemeente Zwalm kiest voor milieuvriendelijk drukwerk. 2

3 Restauratie kerkhofmuur Sint-Denijs-Boekel Een verhaal van lange adem De wankele en gevaarlijke kerkhofmuur van Sint-Denijs-Boekel. Waarom staan er al jaren veiligheidshekken rond en gebeurt er niets? Het is een vraag die onze diensten al meermaals dienden te beantwoorden. Al in 2010 werd het dossier opgestart. En toch is er niet niets gebeurd Het verhaal kent immers ook twee belangrijk verschillende gezichten. Een gewone muur Op 25 mei 2011 nam de toenmalige gemeenteraad de beslissing een ontwerper aan te stellen om de kerkhofmuur van Sint-Denijs-Boekel, eigendom van de gemeente Zwalm, net als de kerk en het kerkhof te laten restaureren. Wanneer de aannemer op het punt stond aangesteld te worden, maakten de diensten van het ministerie van Onroerend Erfgoed het gemeentebestuur duidelijk dat de minister de volledige kerkhofmuur, samen met de kerk wilde klasseren als monument. Een geklasseerde muur Dat veranderde het dossier aanzienlijk. Het restauratiebedrag dat oploopt tot en volledig door het gemeentebestuur dient bekostigd te worden, kan in geval van een klassering met 80% gesubsidieerd worden met overheidssubsidies. Het toenmalig gemeentebestuur besliste dan ook om te wachten met de werken. Verscheidene maanden later, in maart 2012 kwam de kerkhofmuur op de lijst van erkenningen en op 20 februari 2013 werd de beslissing van erkenning als beschermd monument gepubliceerd in het Staatsblad. Pas vanaf dat moment kon het restauratiedossier aan zijn tweede leven beginnen en werd het overgemaakt aan het Agentschap Onroerend Erfgoed. Een restauratiedossier dat ter subsidiëring wordt voorgelegd aan de Vlaamse Overheid is op zijn beurt ook weer een paar jaar onderweg. Zo ook dat van de kerkhofmuur. Op 9 februari 2015 kreeg het gemeentebestuur het bericht van de minister dat het restauratiedossier van de kerkhofmuur volledig en ontvankelijk wordt verklaard. Gedeeltelijke restauratie De minister kent echter nog niet de volledige subsidie toe. Dat zal op een later tijdstip (termijn onbekend) worden bekend gemaakt. Het Agentschap Onroerend Erfgoed beschikt nog niet over voldoende middelen om de beloofde subsidies te kunnen voorzien. Wel werd door het Agentschap meegegeven dat de gemeente reeds 20% van de werken kan laten uitvoeren zonder afstand te doen van de mogelijkheid om subsidies te ontvangen. Omdat de kerkhofmuur zich ter hoogte van de toegangstrap ondertussen in verschrikkelijk slechte toestand bevindt en zelfs een gevaar voor weggebruikers betekent, besliste het bestuur van deze 20% voorafname gebruik te maken om het slechtste stuk reeds te herstellen. Hiervoor wordt het bestek ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van juni en zal deze zomer een prijsvraag worden georganiseerd om in het najaar het ergst getroffen deel van de muur te laten herstellen. Deze werken worden geraamd op ,40 (incl. BTW). Na toekenning van de subsidie kan de gemeente voor dit deel van de werken voor ,80 (incl. BTW) subsidies bekomen. De overige 80% van de werken zullen pas worden uitgevoerd na definitieve goedkeuring en toekenning van de subsidies door Onroerend Erfgoed en de bevoegde minister. In welk jaartal dit zal zijn, is momenteel niet gekend. Meer info bij de dienst grondgebiedszaken Mieke Dries Wonen en leefomgeving/patrimonium en infrastructuur 3

4 Gevolgen dienstverlening De Lijn rioleringswerken De riolerings- en wegeniswerken aan de Heufkensstraat en Huttegemstraat hebben ook gevolgen voor de dienstregeling van De Lijn. Rijkelijk laat (op 28 mei) en daarna verspreid in stukjes bereikte de communicatie van wijzigingen in de dienstverlening van De Lijn het gemeentebestuur. Wij bundelen graag de verschillende aanpassingen: Alle haltes van de lijnbus in Sint-Denijs-Boekel tussen Boekelbaan en Latemdreef werden door De Lijn gedurende de duurtijd van de werken aan de Heufkensstraat afgeschaft. Er zijn twee tijdelijke extra haltes ingesteld (station Munkzwalm en kerk Sint-Blasius-Boekel). De belbus rijdt wel binnen het parcours van de grote omleiding wegens de werken in de Heufkensstraat. Tijdelijke halte station Munkzwalm Aangezien door de werkzaamheden in de Heufkensstraat de bussen van De Lijn, die normaal Vredesplein, Heufkensstraat en station Sint-Denijs-Boekel aandoen, nu allemaal Zuidlaan, Noordlaan-Latemdreef nemen om zo van en naar Oudenaarde te rijden, zal er ook tijdelijk een halte voorzien worden aan het station in Munkzwalm. Deze halte is in gebruik gegaan vanaf 11 juni. Tijdelijke halte kerk Sint-Blasius-Boekel De lijn vanuit Zottegem die aan kruispunt Den Os links afdraait richting Brakel, wordt door De Lijn nu rechtdoor gestuurd tot aan de kerk van Sint-Blasius-Boekel. Van daaruit rijdt de bus naar de Marlboroughstraat om zo, via Boekelstraat (grondgebied Horebeke) terug naar de grote baan richting Brakel te rijden. Door deze wijziging zal de halte Hooglaan-Heuvelgem niet bediend worden en dit gedurende de ganse periode van de werken (tot eind september volgens de planning onder voorbehoud). Haltes Roborst kerk en Roborst Kloosterstraat Door de werken in de Huttegemstraat worden de haltes 'Roborst Kerk' en 'Roborst Kloosterstraat' gedurende deze werken niet bediend. De bus zal in Roborst rechtdoor via de Zottegemsesteenweg rijden. De lijn geeft als reden de combinatie van deze werken in de Huttegemstraat met de zware omleiding die hun bussen moeten volgen gedurende fase 2 en 3 van de werken Heufkensstraat. Aangezien zij vertragingen van zo n 15 minuten verwachten, worden beide haltes in Roborst opgeschort. Door de doortocht in Roborst via de Zottegemsesteenweg te voorzien, hoopt De Lijn deze grote vertragingen gedeeltelijk op te vangen en kunnen zij een aanvaardbaar alternatief bieden voor de reizigers van Sint-Blasius-Boekel richting Oudenaarde die naar de halte 'Den Os' kunnen gaan. Reizigers van de haltes 'Roborst Kerk' en 'Roborst Kloosterstraat' die richting Zottegem gaan, kunnen ook gebruik maken van de belbus 420 Zwalm-Zottegem. Voortdurend op de hoogte van wijzigingen? Reizigers kunnen zich per gemeente inschrijven om via mail op de hoogte gebracht te worden van wijzigingen. Ga hiervoor naar https://www.delijn.be/nl/gemeenten/gemeente/zwalm Hierbij de instructies: - Als je op onderstaande link klikt, kom je op de pagina van gemeente Zwalm. - Hier zie je 2 tabbladen nl. nieuws en lijnen. - Als je tabblad lijnen neemt, zie je al de lijnen die zwalm aandoen. - Als je een lijn aanklikt zie je rechtsboven de zwarte knop bewaar lijn. - Je maakt een account aan en bevestigt voor registratie. Spoorwegovergangen Roborst en Sint-Denijs-Boekel tijdelijk gesloten De Belgische spoorwegbeheerder Infrabel liet het gemeentebestuur weten dat er werken gepland zijn aan de spoorwegovergangen van Roborst en Sint-Denijs-Boekel. Spoorwegovergang Roborst (= Borstekouterstraat) afgesloten vanaf donderdagmorgen 25 juni tot en met dinsdagavond 30 juni. Spoorwegovergang Sint-Denijs-Boekel (= Stationsstraat) afgesloten vanaf dinsdagmorgen 30 juni tot vrijdagavond 3 juli. De Aquafinwerken in de Heufkensstraat en nu ook nog de werken van Infrabel erbij; het zorgt voor de nodige ongemakken op de rijweg. Infrabel is hiervan door het gemeentebestuur op de hoogte gebracht, maar laat weten dat de werken hoogdringend zijn en niet kunnen uitgesteld worden. De spoorwegbeheerder detecteerde fouten aan de spoorstaven die kunnen leiden tot breuken. Deze spoorstaven dienen dus dringend vervangen te worden. De werken aan de spoorlijn zullen s nachts gebeuren en zullen telkens vier dagen in beslag nemen. Wegomleidingen In Roborst zal het autoverkeer dat van de Paddestraat komt en naar Roborst wil, moeten omrijden via Knutsegemstraat, Kluisstraat zo naar Zottegemsesteenweg en vandaar via Machelgemstraat terug naar Borstekouterstraat. De bestuurders die via Borstekouterstraat naar Paddestraat willen moeten de omgekeerde weg volgen. De wegomleiding om de spooroverweg in de Stationsstraat te kunnen oversteken, is bij het opmaken van deze editie van de Zwalmse post nog niet gekend. Van zodra deze omleiding definitief gekend is, zal het gemeentebestuur deze via haar site, Facebook en Twitter bekendmaken 4 Wonen en leefomgeving/mobiliteit

5 Veelgestelde vragen werken Heufkensstraat/Huttegemstraat Waarom wordt de elektriciteit in de Heufkensstraat niet ondergronds gelegd? De kostprijs voor de gemeente om de kabels van de elektriciteitsvoorziening ondergronds te brengen bedraagt per 100 lopende meter. Dit impliceert immers ook een totale vernieuwing van de openbare verlichting. De totale lengte van de Heufkensstraat is 1,5 km. Om het totale kostplaatje voor dit ondergronds brengen te kunnen bekostigen, zijn de beschikbare middelen van de gemeente Zwalm ontoereikend. Waarom is er geen fietspad voorzien op de Heufkensstraat? Voor een volledig en comfortabel aangelegd fietspad is de Heufkensstraat niet breed genoeg. Fietssuggestiestroken worden in de gegeven omstandigheden niet geacht de situatie voor de fietsers veiliger te maken. De Heufkensstraat is zone 50 en daarin wordt de fietser geacht perfect op de rijweg te passen. Waarom wordt er gebruik gemaakt van gresbuizen en gresputten? Gres is een materiaal dat uit klei wordt gebakken. De keramieke buizen en putten worden niet toevallig in onze streek gebruikt. Doordat de omgeving van Zwalm heuvelachtig is moeten bij de uitbouw van het rioleringsstelsel ook enkele pompstations gebouwd worden om het water via persleidingen naar de zuiveringsstations te brengen. Het betreft vuil en agressief afvalwater waarvan de dampen het beton aantasten. Bij de uitloop van zo n persleiding treedt dan vaak corrosie op waardoor waterstofsulfide wordt gevormd. Door bacteriële omzetting van die sulfiden ontstaat zwavelzuur. En het is net dat zuur dat buizen vaak aantast en hun duur doet slinken. De gresputten hebben daarenboven een 10 cm dikke wand die chemisch bestand is tegen water van om het even welke zuurtegraad. Dankzij de keuze voor gres stijgt de levensduur van de nieuwe Zwalmse rioleringen dus drastisch. Geen brol rond de glasbol! Uit steekproeven blijkt dat onze gemeentelijke glasbolsites vaak geteisterd worden door zwerf- en sluikafval. Hoewel zwerfvuil achterlaten en sluikstorten strafbaar zijn, vormen de glasbolsites toch vaak een aanlokkelijke locatie om allerlei afval achter te laten. De glasbollen worden wekelijks gecontroleerd op sluikstort en geledigd. Merk je dat de glasbol vol is, verwittig dan de milieudienst ( of De glasbollen bestaan uit twee compartimenten: één voor wit en één voor gekleurd glas. Zo krijgen we een betere recyclage want enkel van kleurloze glazen flessen en bokalen kan nieuw kleurloos glas gemaakt worden, idem dito voor gekleurd glas. Het glas kan opnieuw als hoogwaardige grondstof ingezet worden. Respecteer de rust van de omwonenden en gooi geen glas in de glasbol tussen 22 u. s avonds en 7 u. s ochtends. Wonen en leefomgeving/beheer van afvalwater en afval 5

6 Pas op voor reuzenberenklauw en wees voorzichtig bij het bestrijden Elke zomer krijgt het Antigifcentrum in de maanden mei, juni en juli een groot aantal oproepen binnen in verband met huidletsels veroorzaakt door de reuzenberenklauw. Wie bv. via de stengel of het blad met het sap van de reuzenberenklauw in aanraking komt, kan zware brandwonden oplopen. Niet enkel mensen, maar ook paarden kunnen er huidirritatie, blaren of zelfs brandwonden aan overhouden. De reuzenberenklauw kan in de lente in een paar maanden tijd tot 5 meter hoog uitgroeien en heeft klauwvormige bladeren die meer dan één meter lang worden. Het eerste jaar blijft de plant laag. Deze groeit dan tot zo n 50 cm hoogte. Het jaar erop is de plant meestal volgroeid en bloeit hij van juni tot augustus. De plant krijgt witte bloemetjes en de tot 10 cm dikke stengel is bezet met stijve, op rode knobbeltjes ingeplante haren, die bij aanraking gemakkelijk afbreken waardoor plantensap vrijkomt. Bedreiging biodiversiteit Sinds enkele jaren wordt reuzenberenklauw in toenemende mate als een probleem ervaren. De plant komt voornamelijk voor op zonnige tot licht beschaduwde plaatsen, in bermen en op vochtige en voedselrijke grond. De toenemende verwildering van reuzenberenklauw zorgt er bovendien voor dat de plant momenteel sterk in expansie is langs autowegen, langs spoorwegen en in verwaarloosde tuinen en bossen. De grote bladen van de reuzenberenklauw werpen heel wat schaduw op de bodem, waardoor de onderliggende fauna en flora onderdrukt wordt. Dit vormt een groot risico voor de biodiversiteit. Hoe kan je reuzenberenklauw bestrijden? Snel ingrijpen is bij deze soort de boodschap. Kleine populaties zijn met beperkte inspanningen op relatief korte termijn te bestrijden. Best kunnen de planten met een boomspade worden uitgestoken tot op een diepte van minimum 30 cm om hergroei te vermijden. De wortels moeten zo volledig mogelijk worden verwijderd. Gezien deze soort massaal zaden produceert is het niet mogelijk om de soort via eenmalig beheer onder controle te houden. Het is dan ook zaak de bestrijding vol te houden tot de soort volledig verdwenen is. Wat te doen bij een vermiste kat? Regelmatig ontvangt de gemeente meldingen van vermiste katten. Een kattenliefhebster bezorgde ons een aantal tips en adressen die we graag met de kattenbaasjes willen delen. Ook preventief kan je heel wat doen: - Zorg dat je een aantal goede foto s hebt van je huisdier waarop het goed herkenbaar is en maak een lijstje van speciale uiterlijke details (bv. een litteken op rechteroor). - Verder kan je je huisdier laten chippen. Dan moet je er wel voor zorgen dat je adreswijzigingen steeds doorgeeft. Doe je huisdier een halsbandje om waarop je gegevens staan. Zorg er wel voor dat je dier zich hieraan niet kan ophangen! Er zijn speciale halsbandjes die meerekken of breken als het dier in nood is. Is je huisdier vermist? - Er zijn verschillende websites waarop je de gegevens van je vermiste huisdier kan plaatsen zoals De volledige lijst met mogelijke sites vind je terug op de gemeentelijke website (verder klikken naar milieu/ dieren). Ook Facebook is heel handig om een vermiste kat aan te geven. Op de gemeentelijke website vind je een lijstje met pagina s die daarvoor geschikt zijn. - Maak een verdwijning zo ruim mogelijk bekend (buren, winkels, politie, asielen, dierenartsen ). Dit kan je doen door posters of flyers te verspreiden, advertenties te plaatsen in huis aan huis bladen, een berichtje achter te laten op prikborden in drukbezochte winkels en scholen,... - Wees voorzichtig met het uitloven van een beloning, vermeld in ieder geval niet de grootte van de beloning! - Contacteer regelmatig de asielen in de buurt en stuur hen een foto door. Verder kan je de dichtstbijzijnde opvanginitiatieven contacteren bv. Kitten in nood Brakel (www.kitteninnood.be ) en Vzw Lucky stars Ronse (vzwtheluckystars.weebly.com ). Nog een paar zoektips: - Het beste tijdstip om te gaan zoeken is bij valavond, het is dan al stiller buiten en zo kan je het dier beter horen als het antwoordt op je geroep. - Zoek in keldergaten, kelders, tuinhuisjes, garages, leegstaande woningen, magazijnen, onder struiken, in hoge bomen, Regelmatig zitten er poezen in een boom en durven ze er zelf niet meer uit! - Vraag aan de mensen in de buurt of je zelf mag komen kijken op die plaatsen. Je kat reageert sneller op jouw stem dan op een vreemde stem. Een poes die bang is reageert niet, maar blijft stil zitten! Meer info opwww.zwalm.be klik door naar bestuur & diensten, gemeentediensten, milieu. 6 Wonen en leefomgeving/milieu- en dierenbescherming

7 Vijf tips voor duurzaam toerisme 1.Dichtbij is beter Vervoer is goed voor 75% van de milieu-impact van een reis. Daarom is het belangrijk om te kiezen voor een vakantie dicht bij huis. Of waarom niet meedoen met de nieuwe trend van staycations? Gewoon op vakantie in je eigen huis en tuin met eventueel enkele dagtrips. 2.Duurzaam op weg Naast de afstand is ook het voertuig van groot belang. Het meest ecologisch is wandelen of fietsen naar je bestemming of waarom geen zeilboot. Trein, boot of auto zijn goede alternatieven. Als je toch met het vliegtuig reist, compenseer je CO2-uitstoot dan. Raadpleeg bv. eens de website 3.Kies voor een ecologisch verblijf Na je reisweg, heeft het verblijf zelf een grote milieu-impact en dit voor 21% van de reis. Campings, hotels en jeugdverblijven die een ambitieus milieubeleid voeren, herken je aan de Groene Sleutel. Je vindt deze verblijven op of wereldwijd op Maak het jezelf nog gemakkelijker door bijvoorbeeld te boeken via bookdifferent.com. Hier kan je selecteren op Green Key hotels en tegelijkertijd kun je een goed doel naar keuze ondersteunen. 4.Neem je goede gewoonten mee Thuis gooi je je afval in de vuilnisbak. Neem die goede gewoonte mee als je in de natuur op stap bent. Als je er in slaagt een vol blikje cola mee te sleuren, zal het gewicht van het lege blikje niet doorwegen. Draag het mee tot je een vuilnisbak tegenkomt. Of nog beter neem je drank in een hervulbare fles mee. Denk er ook aan als je ramen en deuren in hotelkamers openzet de airco of verwarming uit te zetten. Dit zou je thuis ook doen. 5.Zuinig met water Drinkbaar water is schaars in vele toeristische regio s. Ga er dus ook op vakantie spaarzaam mee om. Neem een douche in plaats van een bad, meld lekkende kranen aan de receptie, drink kraantjes water waar het kan en kies bij voorkeur voor stranden, zwemvijvers of jachthavens waar de Blauwe Vlag wappert, dan ben je zeker van een uitstekende waterkwaliteit. Je vindt deze milieuvriendelijke badplaatsen en jachthavens op of internationaal op Zin om je eigen gemeente al wandelend te ontdekken? De toeristische dienst van de gemeente Zwalm bundelde 8 wandelingen, je gepresenteerd samen met partners als Natuurpunt en Toerisme Vlaamse Ardennen. Ook 2 fietsroutes staan op het menu. Wandel langs de Zwalmbeek in Munkzwalm, Sint-Maria-Latem en Nederzwalm. Langsheen de waterkersgrachten in Roborst. Aan het Mijnwerkerspad in Rozebeke. Over de vallei van de Boekelbeek in Sint-Denijs-Boekel en Sint-Blasius- Boekel. Tussen Schelde en kasteel Ten Biezen in Paulatem en Beerlegem. In de oude Scheldearm van Meilegem. Of in de Munkbosbeekvallei in Dikkele. Fietsen kan je langs een korte bierroute of een langere watermolenroute. Wandelen in eigen streek is gezond en wie weet ontdek en zie je dingetjes die je eerder nog niet zag. Wil je de gratis wandelfolder of heb je interesse in de fietsroutes? Neem contact op met de toeristische dienst van Zwalm ) Wonen en leefomgeving/milieubescherming 7

8 Zwalm Gezonde gemeente. Ook jij? Sinds 2014 heeft Zwalm de titel van Gezonde gemeente. Zwalm werd daarmee beloond door het ministerie van Volksgezondheid voor de diverse acties die jouw gemeente ondernam om gezondheidsthema s bij de Zwalmenaren aan te kaarten. Deze erkenning neemt het gemeentebestuur nu te baat om nog meer te communiceren over gezondheid naar haar bewoners. Gebeten door gezondheid? Daar kan toch niets mis mee zijn! In de Zwalmse Post willen we je in een reeks maandelijkse afleveringen nuttige tips, websites en onderbouwde adviezen over preventieve gezondheidsthema s als gezonde voeding, beweging, mentale gezondheid en milieu meegeven. Gezond op reis, bezint eer je begint! Vakantie doet ons denken aan plezier, ontspanning en avontuur. Ziek worden daar denken we liever niet aan. Maar wie op reis gaat naar het buitenland doet er goed aan zich tijdig voor te bereiden en zich te informeren over de nodige vaccinaties. Dichtbij of veraf Of je nu kiest voor een bestemming dichtbij of veraf, het is steeds nuttig om advies te vragen aan je arts of apotheker over infectieziekten en mogelijke vaccinaties. De gezondheidsrisico's op reis zijn uiteraard afhankelijk van de bestemming, de duur van het verblijf en de manier van reizen (zaken, toerisme, avontuur) en de eigen gezondheidstoestand. Denk er ook aan dat reisvaccinaties nuttig kunnen zijn voor verplaatsingen die misschien niet echt aanvoelen als vakantie zoals bezoek aan familie en vrienden in het buitenland of je land van herkomst. Waar vaccineren? Voor een aantal vaccinaties kun je terecht bij je huisarts. Sommigen, zoals het vaccin tegen gele koorts, worden enkel gegeven in een erkend vaccinatiecentrum. Het instituut voor tropische geneeskunde is één van de zes erkende centra in Vlaanderen. Doe het tijdig! Het is belangrijk dat je je tijdig informeert en tijdig kan starten met de vaccinatie. Een aantal vaccins moet meerdere keren worden toegediend om een optimale bescherming tegen de ziekte te verkrijgen. De termijn tussen twee injecties is afhankelijk van het soort vaccin, maar kan meerdere maanden bedragen. Terugbetaling Bij sommige ziekenfondsen krijg je een financiële tussenkomst voor bepaalde reisvaccinaties. Wanneer je het vaccin aankoopt vraag je een speciaal attest aan je apotheker dat je vervolgens indient bij je ziekenfonds. Vraag dit dus zeker na bij je ziekenfonds of consulteer hun website alvorens je het vaccin aankoopt. Meer informatie Wil je naast het advies van je huisarts of apotheker graag meer weten over reisvaccinaties, vaccinaties in het algemeen of wil je weten waar je een erkend vaccinatiecentrum kan raadplegen? Ga naar of Je kan er per land de gezondheidsen vaccinatieadviezen bekijken. 8 Leven en welzijn/gezondheidspromotie en sociaal beleid

9 J U N I Jouw activiteit op en in de Zwalmse Post Iedereen die in Zwalm een activiteit organiseert, kan dit bekend maken via de Zwalmse Post. Dit doe je door je activiteit in te voeren op Activiteiten die via deze UiTdatabank worden ingevoerd, verschijnen op en in de Zwalmse Post. Verschillende soorten activiteiten zijn toegelaten: eetfestijn, feest, sport, cursus, concert,... alleen in bepaalde gevallen worden activiteiten niet gepubliceerd, zowel online als in de Zwalmse Post. Meer info over de gebruiksvoorwaarden kan je opvragen bij de dienst communicatie: Het is uiteraard belangrijk om je activiteiten tijdig in te voeren. De Zwalmse Post verschijnt elke maand rond de 20ste. Jij voert je activiteiten best in ten laatste de 5de dag van die maand. Hoe eerder hoe beter. Vanaf het ogenblik dat je promotie wil maken voor je evenement kan je het laten verschijnen op en op de gemeentelijke website. Meer info? Dienst Communicatie Zwalm: Op vrijdag 22 mei streken jongerenzenders Jim tv en Studio Brussel zowaar neer in Zwalm. Daarmee kwam een feestelijk hoogtepunt van een huzarenstukje die de klanten en zaakvoeders van Café Ysebaert in Munkzwalm op 3 dagen tijd hadden opgezet. Op 19 mei s avonds kondigde Studio Brussel aan dat de vrienden uit Zwalm voor vrijdagavond zoveel mogelijk stemmen dienden te verzamelen om de Britse top-dj DJ Fresh te strikken voor een gratis mini-concert. In deze laatste fase van de wedstrijd, georganiseerd door Jupiler en de radiozender, zaten ook nog twee andere café s in Vlaanderen. Of de Britse top-act naar Zwalm zou komen bleef nagelbijten tot de rode Jeep met de wedstrijdprijs die vrijdagavond de in der haast aangelegde festivalsite achter het OCMW-gebouw opreed. Een massa van honderden mensen was getuige hoe de Britse top-act en bedenker van hits als Gravity en Hot right now uit de wagen kwam, meteen omringd door de nationale pers. Even mocht Zwalm zich Werchter wanen. Een avondje om niet snel te vergeten. Goesting om een uitje te beleven in onze gemeente? Meer info over al de activiteiten in deze UiT-kalender en op Vrije tijd 9

10 Sportkampen tijdens de zomervakantie Van 1 t.e.m. 3 juli We starten de zomervakantie met een driedaags sportkamp. 6 tot 9 jaar: sportkamp turnen en dans 9 tot 14 jaar: sportkamp paardrijden. Deze kampen worden telkens gecombineerd met omnisport in de namiddag. Van 6 t.e.m. 10 juli Avonturensportkamp 11 tot 18 jaar: het avonturensportkamp in Durbuy. De sportdienst van Zwalm trekt met een groep tieners het avontuur tegemoet in de Ardennen. Sporten zoals boogschieten, dagtocht, deathride, hoogteparcours, hindernissenparcours, kajak, klettersteig, quiz, rappel, speleologie, touwenparcours, viking cub en zwemmen staan steevast op het programma. Er zijn nog plaatsen vrij. Er kan dus nog voor ingeschreven worden. Van 13 t.e.m. 17 juli 4 tot 6 jaar: sportkamp balplezier. Hier wordt balvaardigheid, coördinatie, snelheid en behendigheid geoefend. 6 tot 9 jaar: sportkamp ropeskipping - omnisport 9 tot 14 jaar: sportkamp recreatie omnisport. Van 3 t.e.m. 7 augustus 6 tot 9 jaar: zwemkkriebel omnisport 9 tot 14 jaar: dans - omnisport of tennis omnisport Van 10 t.e.m. 14 augustus 6 tot 9 jaar: sportkamp judokriebel omnisport 9 tot 14 jaar: circustechnieken of balsporten omnisport Van 24 t.e.m. 28 augustus 4 tot 6 jaar: sportkamp gymnastiekland omnisport. 6 tot 9 jaar: sportkamp danskriebel - omnisport en balkriebel omnisport. 9 tot 14 jaar: sportkamp slagbalsporten gecombineerd met omnisport. Praktische info Bij sportspecifieke kampen worden deze sportdisciplines 3 uur per dag geïnitieerd zodat de kinderen technisch beter onderlegd worden in deze sporten. In de namiddag bij omnisport, wordt er op een speelse manier gesport en gespeeld. Hier laten we de kinderen kennismaken met gekende en minder gekende sporten. Het sportkamp start elke dag om 9 u. en eindigt om 16 u. De gratis voor- en naopvang van de kinderen wordt in de feestzaal de Zwalmparel georganiseerd vanaf 7.30 u. en tot 18 u. Prijzen - Voor het 3 daags kamp betaal je 27 als inwoner van de gemeente en 30 als je er buiten woont. Het kamp paardrijden kost voor elke deelnemer Een gewoon sportkamp kost 45 voor inwoners van Zwalm, anderen betalen Er wordt een korting van 5 gegeven vanaf het derde kind uit hetzelfde gezin, woonachtig in Zwalm. - Houders van een vrijetijdspas krijgen 75 % korting op alle kampen. Meer info hierover op de sportdienst, Sportlaan 1 te 9630 Zwalm of Inschrijven kan via dezelfde kanalen. TUINFEEST BSGO DE ZONNEWIJZER Basisschool De Zonnewijzer gooit de deuren open. Vanaf 10 u. zijn er workshops en rondleidingen. Vanaf 15 u. starten in de tent de optredens van de leerlingen. Tussen 17 en 20 u. is er BBQ. Volwassenen betalen 15. Kinderen betalen 7. Vegi kan enkel op bestelling. Doorlopend kan je genieten van de diverse spelactiviteiten, springkastelen volgens leeftijd en een schminkstand. Welkom! Wanneer: za 27/06, van 10 tot 21 u. Waar: Basisschool De Zonnewijzer, Zwalmlaan 3, 9630 Munkzwalm Prijs: gratis Contact: APERITIEFGESPREK 100 JAAR GROOTE OORLOG N-VA ZWALM Gastspreker Patrick Buysse brengt er het persoonlijk verhaal van zijn grootvader Albert Coorevits die meevocht in de eerste wereldoorlog. Bij een drankje kan je er kennismaken met het leven in de loopgraven van deze grenadier, die er onder andere de eerste gasaanval meemaakte. Wanneer: zo 28/06, van 11 tot 13 u. Waar: Feestzaal Poezenelle, Brouwerijstraat 7, 9630 Dikkele Prijs: gratis Website: EIGENTIJDSE GARAGEVERKOOP KVLV-MUNKZWALM Kom je ook van garage tot garage in de straten van Munkzwalm snuisteren en eventueel een hebbeding kopen? Buurtbewoners hebben misschien zelfs juist datgene te koop dat je al lang zoekt. Betalen doe je cash, rechtstreeks aan de verkoper. KVLV is geen tussenpersoon en is ook niet verantwoordelijk. Deelnemerslijsten per straat en routeplannetje vind je vanaf 1 juni op onze website. Wanneer: zo 28/06, van 14 tot 19 u. Waar: diverse locaties in Munkzwalm Info: BOEMBEKEFEESTEN BOEMBEKE vzw De jaarlijkse feesten aan de Boembekemolen zijn er weer. Vanaf 14 u. staat de bar ter beschikking en is er voor de kleinsten een springkasteel. Om 14 u. start een wandeling met Natuurpunt Zwalmvallei. Einde omstreeks 16 u. Voorzie je van stevig schoeisel. Elke laatste zondag van de maand waarbinnen de molen geopend is, gaan we trouwens vanuit de molen op zoek naar mooie plekjes en dingen. Vanaf 17 u. verwachten we jullie voor het aperitief en tegen 18 u. voor de barbecue. Wanneer: zo 28/06, vanaf 14 u. Waar: Boembekemolen, Boembeke 18, 9630 Brakel Info: - An De Schrijver Vrije tijd

11 BUURTFEEST LATEM BUURTCOMITE LATEMS De buren van de beide Latems nodigen elkaar en jou uit voor een uitgebreid ontbijt in de kerk van Paulatem. Kaarten zijn te verkrijgen bij leden, Chris, Eddy, Erwin, Freddy en Johan. Wanneer: zo 28/06, van 8.30 tot 11 u. Waar: Kerk Paulatem, Paulatemstraat 57, 9630 Paulatem Prijs: 10 / kinderen van 5 tot 10 jaar: 6, Reservatie: Ode aan de ode ste last post Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen zal met alle brandweerposten deelnemen! De provincie West-Vlaanderen en de Last Post Association willen dat zo veel mogelijk mensen van over de hele wereld gezamenlijk de ste Last Post live herdenken. De provincie en de Last Post Association stelden voor deze herdenking acteur Wim Opbrouck als intendant aan. Hij kwam met het idee om bij de ste Last Post een Ode aan de ode brengen. Het is namelijk een traditie dat de klaroeners van de Last Post Association gerekruteerd worden bij de lokale brandweer en aldus ook het brandweeruniform dragen. Een ode aan de klaroeners die al keer hun ode hebben gebracht aan de gesneuvelden, en een ode aan de wereldwijde solidariteit onder brandweerlieden. Op donderdag 9 juli 2015 zal onder de Menenpoort voor de ste keer de Last Post doorgaan. Onder begeleiding van de GoneWest en de Last Post Association zal in tal van brandweerkazernes - waaronder ook de kazernes van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen - over de hele wereld op datzelfde moment hulde gebracht worden aan de "pompiers" die hier dagelijks voor instaan. Het (voorlopige) lokale programma (brandweer Zottegem Meengracht Zottegem): 18 u.: deuren van de kazernes open voor het publiek: mogelijkheid tot bezoek kazerne + fototentoonstelling over WO 1 in onze streek u.: iedereen neemt plaats voor het grote scherm u.: verwelkoming u.: lokale historische reflectie u.: start uitzending op scherm u: einde uitzending; buiten verzamelen waar de brandweersirenes loeien gedurende 1 minuut. 23 u.: einde Iedereen van harte welkom! SAMEN NAAR WERELDFESTIVAL FOLKLOREDANS KVLV-MUNKZWALM Van 2 tot 7 juli 2015 zal de Izegemse regio opnieuw bruisen van culturele activiteit met het 24ste Wereldfestival Izegem. Veel buitenlandse artiesten zullen ons verwennen en ons het beste bieden uit hun volkscultuur: muziek en dans uit alle continenten en van wereldklasse. We kunnen er vreemde culturen en tradities ontdekken en waarderen. Geïnteresseerd? Wanneer: vr 03/07, om 15 u. Waar: KVLV-Munkzwalm, Zuidlaan 11, 9630 Munkzwalm Prijs: 14 Reservatie: ZOMERFEEST 2015 vzw DE BOLSTER Naar jaarlijkse gewoonte organiseert vzw De Bolster tijdens het eerste weekend van juli haar zomerfeest in de vestiging Zwalm. De opbrengst van het zomerfeest wordt aangewend voor renovatiewerken aan de woongelegenheden in het gebouw 'de Boskant'. Vzw De Bolster zet haar deuren open voor iedereen die op zoek is naar een leuke namiddag met muziek, plezier en een stukje taart. Wanneer: za 04/07, van tot u. & zo 05/07, van 11 tot u. Waar: vzw De Bolster, Kerkstraat 2, 9630 Beerlegem Info: DAGUITSTAP NAAR ZEELAND LANDELIJKE GILDE MUNKZWALM-HUNDELGEM Onze jaarlijkse reis gaat naar Zeeland. In de voormiddag maken we een rondrit in de Zak van Zuid Beveland met bezoek aan de hoeve Veldzicht. Na het middagmaal bezoeken we kaasboerderij Schellach en is er vrije tijd op de Boulevard te Vlissingen. Terugrit naar Zwalm met stop onderweg voor het avondmaal. Schrijf je in voor 28 juni! In de prijs inbegrepen: vervoer per luxe autocar, gidsen, warm middagmaal en avondmaal, toegangen. Wanneer: za 04/07, van 7.30 tot 21 u. Waar: vertrekpunt Duc d Orleans, Hoofd 1, 9630 Munkzwalm Prijs: 60 / niet-leden: 65 Reservatie: (Goossens André) AVONTURENKAMP VRIENDENKRING SK MUNKZWALM Tijdens de zomermaanden organiseert de vriendenkring van Munkzwalm, naast de gewone zomerkampen, ook nog een avonturenkamp voor jongeren tussen 13 en 17 jaar. Activiteiten omvatten o.a. fietsen, zwemmen, watersporten, terreinspelen en gaan door op verschillende locaties zoals de Gavers in Geraardsbergen, de Donk in Oudenaarde, het Kluisbos in Kluisbergen en overdekte zwembaden dit alles uiteraard onder begeleiding van ervaren monitoren. Wanneer: van 06 tot 10/07 en van 17 tot 21/08 Waar: kantine SK Munkzwalm, Rekegemstraat Prijs: 125 per week. In de kostprijs zijn de opvang, activiteiten, maaltijden en verzekering inbegrepen. Inschrijvingen: rubriek zomerkampen. Info: (Marleen Denijs) Vrije tijd 11

12 Vlaanderen Feest - Paardenommegang Rozebeke Op zondag 12 juli 2015 gaat naar jaarlijkse traditie de paardenommegang door in Rozebeke. De paardenwijding zelf is voorzien om 15 u. Daarna vertrekken de ruiters voor hun tocht doorheen Zwalm. In de tussentijd (van tot 17 u.) barst het plein in Rozebeke muzikaal los. En Davidsfonds Zwalm zorgt voor volksspelen! Onder begeleiding van de Zwalmfanfare FV verwelkomen we de ruiters om 17 u. terug op het Rozebekeplein voor de ommegang. Kom langs voor een drankje, een dansje of een babbel met de buren! Nieuwsgierig? Binnenkort vind je het programma op onze website Voor meer informatie kan je terecht bij de cultuurdienst ( of bij de verantwoordelijke van de ruiters Antoine De Clercq ( ) OPENDEURDAG / TENTOONSTELLING DEN ARTISTJEE Chris stelt permanent zijn collectie keramiek tentoon in Den Artistjee. Naast zijn gekende kevers en bloemen in alle mogelijke afmetingen en kleuren worden ook zijn flashy muurtegels, juweeltjes en meubeltjes in recupmaterialen tentoongesteld. Dit samen met de werken van Romine. Haar werken zijn schilderijen met warme kleuren in acryl- en olieverf op doek. Wanneer: zo 05/07 & zo 02/08, telkens van 14 tot 18 u. Waar: Den Artistjee, Meilegemstraat 67, 9630 Meilegem Prijs: gratis Contact: of Info: AVONDWANDELING: IJZERKOTMOLEN EN ZWALMBEEK 55-PLUS WANDELINGEN ZWALM Deze eerste zomeravondwandeling vertrekt stipt om u. op de parking van de historische IJzerkotmolen in St-Maria- Latem, gelegen Galerijpad 2. Afstand 6,8 km over een golvend parcours dat voor 85% verhard is. Deze wandeling toont ons de schoonheid in en om de site van de IJzerkotmolen en de kronkelende Zwalmrivier. Bij eerste deelname, vooraf inschrijven. Wanneer: ma 06/07, om u. Waar: Parking café IJzerkotmolen, Galerijpad 2, 9630 Sint- Maria-Latem Prijs: 1 (deelname in de verzekeringskosten) Reservatie: FACEBOOK AAN DE KEUKENTAFEL KVLV-MUNKZWALM Iedereen die Facebook wil leren kennen en vertrouwd is met de beginselen van het internet komt zeker aan zijn trekken op de workshop Facebook aan de keukentafel. Wil je meer weten? Schrijf je dan zeker in vóór 30 juni. Maar let op, er mogen maximum 8 deelnemers aan de slag! Meer info zie verder. Wanneer: vr 10/07, van tot 16 u. & van tot 22 u. Waar: Marchand-Van der Donck, Zuidlaan 169, 9630 Munkzwalm Prijs: 7, drankje bij de pauze inbegrepen / leden KVLV-Munkzwalm: 5 Reservatie: LIVE OPTREDEN VAN GILLES SIMOENS CAFE DE NIEUWEN OSSE Wegens groot succes op 1 mei jongstleden organiseren we opnieuw een spetterend Liveoptreden van dit jong zangtalent uit Oudenaarde! Voor en na-programma wordt verzorgd door Helmut's Keyboardshow! Dit mag je niet missen! Wanneer: vr 10/07, om 20 u. Waar: Cafe Den nieuwe osse, Boekelbaan 153, 9630 Sint-Blasius-Boekel. Prijs: gratis Contact: de WIJKFEEST ZWALMLAAN BUURTCOMITE 2004 Met vanaf 8 u. rommelmarkt. Vanaf 10 u. Zwalmfanfare met met aperitiefconcert, intrede reus Munkie. Voor de kinderen: stoepkrijttekenen, grime (tussen 10 en 13 u.) en springkasteel, optredens van 'Studio Van Den Bulcke' en 'Leo's live band'. Vanaf 20 u. openwagenspel door de 'Munckghesellen' en verrassingsact. Vanaf 21 u. samenzang met de aanwezigen 'Zwalm zingt'. Om 23 u. spetterend vuurwerk. Wanneer: za 11/07, vanaf 8 u. Waar: Zwalmlaan, ter hoogte van Zwalmlaan 42, 9630 Munkzwalm. Prijs: gratis Contact: THE BELGIAN QUO BAND LIVE KRAAI Een nieuw liveconcert in café De Kraai. Ter gelegenheid van de zomerkermis doen we nog eens onze rocking shoes aan met de grootste hits van het legendarische Status Quo! Live on stage: the Belgian Quo Band! Wanneer: za 18/07, om 20 u. Waar: De Kraai, Zuidlaan 68, 9630 Munkzwalm Contact: DAGUITSTAP NAAR BERGEN/MONS DE ZWALMSE SENIOREN Inbegrepen in de reis: koffie en croissant, gegidste rondleiding doorheen de culturele hoofdstand van Europa met o.a. bezoek aan historische stadskern, stadhuis, belfort, labyrinth met 8000 zonnebloemen, middagmaal, bezoek aan Cuesmes (woonplaats van Vincent Van Gogh), terrasje, belegde boterham,... Plaatsen beperkt. Voor 17 juli storten op BE met vermelding 'Mons/Bergen'. Wanneer: do 23/07, van 8 tot u. Waar: Vertrekpunt Feestzaal De Zwalmparel, Sportlaan 1, 9630 Zwalm. Prijs: 56 Contact: Edith De Temmerman Vrije tijd

13 Speelplein zomervakantie 2015 De gemeentelijke speelpleinwerking opent deze zomer zijn deuren van maandag 13 juli tot en met vrijdag 14 augustus en van 24 tot 28 augustus. Wanneer voor wie? - Voor de kleuters is er die hele periode werking. - Voor kinderen van 6 tot 9 is er werking van 20 juli tot en met 14 augustus. - Voor de tieners hebben we werking van 20 juli tot en met 31 juli. Voor hen hebben we ook een aparte tienerdag in Ninove voorzien op donderdag 16 juli. Praktisch Het speelplein start telkens om 9 u. en stopt om 16 u. Er is middagpauze (met toezicht) van 12 u. tot 13 u. Opvang is voorzien vanaf 7.30 u. en tot 18 u. De kinderen brengen hun eigen lunchpakket mee en eventueel een drankje. Er is steeds water ter beschikking voor de dorstigen. Onze animatoren werken leuke activiteiten uit voor de ganse week. De speelpleinwerking wordt georganiseerd vanuit de Zwalmparel (Sportlaan 1). Tarieven Prijs voor kinderen van Zwalm bedraagt 5 per dag, vanaf het 3de kind uit hetzelfde gezin wordt 3 per dag betaald. Kinderen met een vrijetijdspas betalen slechts 1,25 per dag. Vraag ernaar op de dienst sociale zaken van de gemeente of de sociale dienst van het OCMW. Kinderen van buiten Zwalm betalen 7 per dag. Inschrijven Inschrijvingen moeten vooraf gebeuren! Dit kan via het e-loket (op of via telefoon of mail. Je ontvangt nadien een factuur ter bevestiging van je inschrijving. voor alle ouders, grootouders, tantes, nonkels, buren enzovoort. We verwelkomen jullie graag om kennis te maken met ons en onze werking op zondag 12 juli, van 14 tot 18 u. We voorzien zoals we gewoon zijn allerlei activiteiten voor de kinderen (aangepast aan de leeftijd), maar ouders mogen zeker ook eens een gek dansje plaatsen of meedoen aan onze estafette of voor hen die het wat rustiger aan willen doen: café speelplein zal ook geopend zijn! Eén adres dus op zondag 12 juli: feestzaal de Zwalmparel, Sportlaan 1 te Zwalm. Deelname is gratis. Tienerdag speelpleinwerking op donderdag 16 juli Op donderdag 16 juli gaan we met de tieners (9 tot 14 jaar) op uitstap naar Ninove om daar samen met de speelpleinwerkingen van de regio het spel Beste Foute Vrienden te spelen. Zoals gewoonlijk starten we onze dag om 9 u. in de Zwalmparel, we vertrekken samen naar Ninove en nemen onze lunch mee. We zijn terug in Zwalm tegen u. Inschrijven kan via het e-loket of via mail aan deelnameprijs bedraagt 5. Meer info Vicky Van Ooteghem, of Openspeelpleindag op zondag 12 juli Voor de allereerste keer zwieren de animatoren van speelpleinwerking Zwalm de deuren open voor iedereen! Dus ja ook Vrije tijd 13

14 Viering van onze Nationale Feestdag Naar aanleiding van onze Nationale Feestdag op dinsdag 21 juli 2015 worden traditioneel plechtigheden georganiseerd in Zwalm. We nodigen iedereen graag uit op het feest: oudstrijders en hun familie en kennissen, maar ook alle andere Zwalmenaren. Het programma ziet er uit als volgt: 10 u. - Eucharistieviering in de St.-Mattheüskerk te Munkzwalm met zegening door de priester en toespraak aan het monument, neerlegging van een bloemenkrans door de burgemeester en de voorzitter van de oudstrijdersvereniging aan het monument van de gesneuvelden. De Zwalmfanfare brengt het Te velde, het Belgisch en het Vlaamse volkslied. Daarna trekken we dan naar het gemeentehuis waar het gemeentebestuur een receptie aanbiedt. Ter gelegenheid van onze nationale feestdag mag iedereen trouwens aan het feest deelnemen door de straten en pleinen op te vrolijken met onze nationale driekleur. GILDEFEESTEN LANDELIJKE GILDE BEERLEGEM Met vanaf 9 u. rondrit voor oldtimertractoren. Van tot 14 u. buffet wereldkeuken. Om 15 u. einde rondrit en static show oldtimertractoren. Doorlopend: springkasteel voor de kinderen - wandelen of fietsen met routebeschrijving ter plaatse te verkrijgen - cavabar - randanimatie. Wanneer: zo 26/07, van 9 tot 18 u. Waar: zaal De Beekmeers, Gaverstraat, 9630 Beerlegem Prijs: buffet wereldkeuken volwassene: 18 kind: 8 / rondrit oldtimertractoren volwassene: 28 kind 16 - deze prijs omvat het ontbijt - hapje + drankjes onderweg buffet Reservatie en info: Website: AVONDWANDELING: STILTEGEBIEDEN IN DE MUNKBOSBEEK- VALLEI 55-PLUS WANDELINGEN ZWALM Deze groepsavondwandeling start stipt om u. aan de St- Pietersbandenkerk van Dikkele/Zwalm in de Brouwerijstraat. Afstand 6 km en een vlak/lichtgolvend en volledig verhard parcours. Deze wandeling leidt ons over het grondgebied van 4 dorpen en laat ons genieten van een paar stiltegebieden in de Munkbosbeekvallei. Bij eerste deelname, vooraf inschrijven. Wanneer: ma 27/07, om u. Waar: St-Pietersbandenkerk, Brouwerijstraat 23, 9630 Dikkele Prijs: 1 (deelname in de verzekeringskosten) Reservatie: ZOMER VOETBALSTAGE WIK BOEKEL WIK Boekel organiseert zijn tweede voetbalstage voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar in de zomervakantie. Iedereen is welkom, ook niet voetballers... Kijk voor meer info op Een leuke manier om sportief je zomervakantie door te brengen! Wanneer: van 27/07 tot 31/07, telkens van 9 tot 16 u. Waar: WIK Boekel, Boekelbaan zn, 9630 Sint-Blasius-Boekel Prijs: 85 (indien 2 kinderen uit hetzelfde gezin: 150) Info: UITSTAP NAAR VERRASSEND BERGEN DE ZWALMVRIENDEN, ANDERSVALIDEN, SENIOREN EN EENZA- MEN Het bestuur van de 'Zwalmvrienden' nodigt je uit op zijn jaarlijkse busreis, deze keer naar een verrassend Bergen (Henegouwen). In deze reis zitten vervat: ontbijt, middag- en avondmaal, inkomgelden, de bus, zang en plezier... Wij vertrekken aan de sporthal stipt om 8 u. Terugkeer omstreeks u. Rolstoelgebruikers hebben op de bus een lift. Betaling op BE , voor 20 juli. Wanneer: za 01/08, van 8 tot u. Waar: Sporthal Zwalm, Sportlaan /, 9630 Munkzwalm Prijs: 50 (niet-leden: 55) Contact: Lieve Bostyn ( ), Patrick Van De Wiele ( ) JAARLIJKSE KERMIS MEILEGEM Van 10 tot 2 u. is er de jaarlijkse kermis van Meilegem in de parochiezaal. Wij organiseren ook een wielerwedstrijd: W.A.O.D Categorie D + E + Vrouwen, C + B, A + T. De eerste koers gaat van start om u.. Inschrijvingen kan je doen in de parochiezaal te Meilegem (Meilegemstraat 43). Contactpersoon: Roland De Raeve ( ) Wanneer: ma 03/08, om 12 u. Waar: Parochiezaal Meilegem, Meilegemstraat 43, 9630 Meilegem Contact: (Roland De Raeve) WORKSHOP BARBECUEËN: KLASSIEKER UIT ONS KOOKBOEK KVLV-MUNKZWALM We maken samen met de gastheer en gastvrouw het aperitief, voorgerecht, hoofdgerecht en dessert op de BBQ! Beperkt tot 14 deelnemers Wie eerst betaalt, eerst maalt. Reserveer nu reeds bij Annie Van der Donck, of Betaal cash of schrijf over op rekening van KVLV- Munkzwalm BE BBQ. Wanneer: za 08/08, van 16 tot 21 u. Waar: Bram Polfliet, Stationsstraat 12, 9630 Zwalm Prijs: 30 / KVLV-leden van Munkzwalm of gezinsleden: 25 Alles inbegrepen; van het aperitiefdrankje tot en met de koffie. Reservatie: AVONDWANDELING: DE SCHELDEMEERSEN IN ZINGEM EN ASPER 55-PLUS WANDELINGEN ZWALM Vertrek aan de kerk te Munkzwalm om u. richting Zingem, waar de avond- en groepswandeling stipt om u. start op de parking van visvijver De Steenputvissers in de Damstraat te Zingem. Carpoolen mogelijk. Afstand 6,5 km over een vlak en 50% verhard parcours. Natuurwandeling door de Zingemse Scheldemeersen en het frisgroene Wannelappersbos. Bij eerste deelname, vooraf inschrijven. Wanneer: ma 10/08, om u. Waar: Parking St-Mattheuskerk Munkzwalm, Zuidlaan 18, 9630 Munkzwalm Prijs: 1 (deelname in de verzekeringskosten) Reservatie: Vrije tijd

15 WORKSHOP BLOEMSCHIKKEN KVLV-MUNKZWALM We maken bij Hilde van Fine Fleurs een decoratief canvas voor aan de muur. t Zal "IN" zijn. Keitof! Breng een knipmesje, lijmpistool en schaar mee. Schrijf in bij Carine Walraet. Geef ook het gewenste uur op. Betaal cash of op rekening van KVLV- Munkzwalm BE met vermelding "decoratief canvas Fine Fleurs. Betaling geldt als inschrijving. Wie toch niet kan komen, zoekt een vervanger. Wanneer: di 18/08, van 14 tot u. & van 19 tot u. Waar: Fine Fleurs, Zwalmlaan 42, 9630 Munkzwalm Prijs: 25 / KVLV-leden: 22 Reservatie: ZOMERSE FIETSTOCHT "STRAFFE TOEREN" PASAR ZWALM Deze ontspannende gezinsfietstocht brengt ons langs fijne en landelijke plekjes. Het gezapig tempo en de bescheiden afstand maakt deze rit voor iedereen toegankelijk en staat open voor jong en oud. Er is een rustpauze voorzien. De tocht is licht heuvelachtig en maximaal 30 km, langs de Munkboshoeven, jeneverstokerij Van Damme en het zuiveringsstation, waar we telkens eventjes pauzeren. Iedereen welkom! Wanneer: zo 23/08, om 14 u. Waar: Vertrekpunt - de Zwalmparel, Sportlaan 1, 9630 Munkzwalm Prijs: Pasar leden: 1 / niet leden: 2 Contact: Info: ZWALMSE MEEZINGAVOND LANDELIJKE GILDEN BEERLEGEM Een zingende en swingende avond vol bekende meezingers. Een uitgebreid repertoire van Nederlandstalige, Engelstalige en Franstalige liedjes en chansons komt aan bod. Wens je niet te zingen, kom dan gewoon swingen. Ambiance verzekerd! Wanneer: za 29/08, van 20 u. tot middernacht. Waar: Zaal Beekmeers Gaverstraat, 9630 Beerlegem Prijs: 5 Contact: Info: BARBECUE SK MUNKZWALM Traditioneel organiseert SK Munkzwalm zijn jaarlijkse BBQ het laatste weekend van augustus. Naar goede gewoonte is er keuze uit een rijk assortiment vlees en dit door eigen mensen klaargemaakt en aan democratische prijzen. Kaarten zijn te bekomen bij de spelers van SK, bij de bestuursleden of de dag zelf aan de inkom. Van harte welkom! Wanneer: za 29/08, om u. & zo 30/08, om u. Waar: Kantine SK Munkzwalm, Rekegemstraat /, 9630 Munkzwalm Prijs: 15 / Kinderen: 8 Contact: RETROKOERS ALLEZ FREDDY VRIENDEN VAN DE ZWALMSE DORPEN Retro Wielerkoers in Roborst. Op zondag 30 augustus vinden folklore en vintage mekaar in 15 ronden van 3 km rond de kerktoren van Roborst. Start om 15 u. op het kerkplein. Iedereen kan deelnemen. Vooraf inschrijven via Wedstrijdreglement en meer zie Facebookpagina Allez Freddy. Wanneer: zo 30/08, vanaf 15 u. Waar: Borstekouterstraat, 9630 Roborst Prijs: gratis Contact: 45ste BOEKELSE SPELEN DE BOEKELSE SPELEN Volksspelen voor jong en oud ter gelegenheid van kermismaandag te Sint-Blasius-Boekel, ingedeeld volgens geslacht en ouderdom. Inschrijven voor de jeugdreeksen vanaf 14 u. Inkom en inschrijving zijn gratis. Meer dan 2000 aan prijzen. Trofee of ereprijs voor de winnaars van iedere reeks. Elke deelnemer heeft een prijs ter waarde van minimum 6. Springkastelen voor de kinderen t.e.m. 12 jaar. Wanneer: ma 31/08, vanaf u. Waar: Voetbalplein WIK Boekel, Boekelbaan, 9630 Sint-Blasius-Boekel Prijs: gratis Contact: ZOEKERTJES SK Munkzwalm zoekt jeugdspelers en trainers Jeugdspelers die interesse hebben om bij SK te voetballen zijn steeds welkom. Volgend seizoen gaat SK Munkzwalm een samenwerking aan met Olsa Brakel om de huidige jeugdwerking nog verder uit te bouwen en de talentrijke spelers reeds tijdens het seizoen de kans te geven om te proeven van het interprovinciale niveau. Voor het seizoen is SK nog op zoek naar jeugdtrainers voor zowel onder- als bovenbouw. Er kan gewerkt worden in een familiale sfeer, een degelijke omkadering en tegen een eerlijke verloning. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Marleen Denijs (voorzitster van de jeugd ) of Stijn Taveirne (jeugdcoördinator ) Volleybalclub Zwalm vzw zoekt sportieve mannen voor beide herenteams VC Zwalm neemt deel aan een recreatieve competitie (Vobog), overkoepeld door de Vlaamse Volleybalbond, met een damesploeg en twee herenteams. Deze competitie omvat binnen Oost-Vlaanderen meer dan 200 ploegen. VC Zwalm is dringend op zoek naar sportieve mannen om onze beide herenteams te vervolledigen. Twijfel of drempelvrees is totaal overbodig. Aangezien wij 2 herenteams hebben, kan je sowieso ingepast worden in één van beide teams, met garantie op veel speelgelegenheid. Iedereen vanaf 16 jaar (tot ) met enkele noties van volleybal kan bij ons terecht. Heb je vroeger volleybal gespeeld in competitie, maar zie je op tegen de veelvuldige trainingen en de opoffering van het weekend voor de wedstrijden of heb je gewoon zin om volleybalwedstrijden te spelen, dan ben je bij ons aan het goede adres. Wij trainen of spelen onze thuiswedstrijden op dinsdagavond van tot u. in de sporthal te Zwalm. De competitie start half september en eindigt eind maart, maar wij starten half augustus en bollen uit tot eind mei voor de vrijwilligers. Wacht niet tot augustus, maar contacteer ons nu! Vrije tijd 15

16 PRIKBORD Nieuw: gemeentelijk reglement ter ondersteuning van buurtcomités belangrijk is. Hieruit bleek dat de noden van de comités uiteenlopend zijn en werd er gekozen voor een subsidiereglement. Het reglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad van mei. Activiteiten in Zwalm waar minimaal 25 buurtbewoners aan deelnemen, komen in aanmerking. Familie of privéfeesten uiteraard niet. De subsidieaanvraag moet worden ingediend door minstens twee buurtbewoners (wonend op een verschillend adres). Na goedkeuring van de aanvraag, dien je na de activiteit een financieel verslag in te dienen. Elk buurtcomité kan maximum 300,00 ontvangen. Uitzonderlijk werkt dit reglement dit jaar ook met terugwerkende kracht: buurtcomités die activiteiten organiseerden in het voorjaar van 2015, kunnen dit nu nog indienen. De gemeente trekt jaarlijks een budget uit van voor de ondersteuning van onze buurtcomités. Op een bijeenkomst met verschillende buurtcomités werd besproken welke gemeentelijke ondersteuning voor hen Je vindt het reglement en het aanvraagformulier op onze website (www.zwalm.be doorklikken naar toerisme en cultuur, dienst cultuur, ondersteuning buurtcomités ). Of vraag het aan via de de dienst Vrije Tijd ). Daar kan je ook terecht voor allerlei vragen en info. Nog meer kansen op financiële ondersteuning van jouw buurtproject Buurten op den buiten Zoek je ook buitengemeentelijke financiële steun voor jouw buurtproject. Het kan. Voor projecten van bewoners voor hun buurt of dorp in een landelijke omgeving hebben de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse minister van Landbouw en Plattelandsbeleid via de Vlaamse Landmaatschappij beide per jaar ter beschikking gesteld voor de campagne Buurten op den buiten. Waarover gaat het? In deze bewonersprojecten voor hun buurt of dorp gaat het vooral om: - projecten die de kwaliteit van het (samen)leven in een buurt of dorp verbeteren. - de contacten bevorderen tussen een ruime en diverse groep van bewoners. - Projecten die alle buurt- of dorpsbewoners aanspreken Jouw project kan tot 5000 steun bekomen. Voor wie? Buurtbewoners die zich verenigd hebben in een formele vereniging of een informele groep (feitelijke vereniging, burengroep, buurtcomité, ); Lokale organisaties of verenigingen (buurthuizen, jeugdhuizen, sociaal-culturele verenigingen, ) Hierbij is het cruciaal dat het om een activiteit gaat die niet beperkt blijft tot de leden, maar de actieve betrokkenheid van andere bewoners garandeert. Hoe je aanvraag indienen? Ga naar Hier kan je het online aanvraagformulier downloaden. Niet vertrouwd met computers? Bel of mail dan het contactcentrum : of 16 Vrije tijd

17 Zwalmse scholen vallen in de prijzen! Basisschool De Zonnewijzer en de Vrije Basisschool, afdeling Decoenestraat Munkzwalm namen deel aan het project WO I dat door de Provincie Oost-Vlaanderen uitgeschreven werd voor alle scholen lager onderwijs van de provincie Oost-Vlaanderen. Deze twee Zwalmse scholen haalden de top 10 en vielen daardoor in de prijzen. Een straffe toer! Dinsdag 26 mei werden leerlingen van de derde graad samen met hun leerkrachten en directies uitgenodigd om de school te vertegenwoordigen. De prijzen werden uitgereikt door Peter Hertog, gedeputeerde bevoegd voor onderwijs die benadrukte aangenaam verrast te zijn van de hoogstaande kwaliteit van de inzendingen. De prijsuitreiking in Gent werd opgeluisterd door een stukje uit de oversteek, een muzikaal theaterstuk rond De Groote Oorlog, dat de Zwalmse scholen in 2014 aangeboden kregen door het gemeentebestuur en de intergemeentelijke bibliotheeksamenwerking Zovla. Naast de welverdiende cheque kregen de scholen eveneens een receptie aangeboden. Beide scholen wensen bij deze ook een woord van dank te richten aan de gemeente Zwalm en haar partners zoals de Heemkundekring en de lokale kunstenaars die een bron van inspiratie waren door de diverse activiteiten rond WO I (grote tentoonstelling, theater, kunstklas, ) die in de loop van 2014 aan de scholen aangeboden werden in dit toch memorabele herdenkingsjaar. Basisschool De Zonnewijzer Kom erfgoedtafelen! Kom 'Erfgoedtafelen' elke tweede zondag van de maand in het Provinciaal Erfgoedcentrum in Ename. Erfgoedtafelen? Dat is eten en drinken met een verhaal, en erfgoed als dessert. Tegelijk kom je ook veel te weten over het culinaire erfgoed van onze Vlaamse Ardennen. Wie reeds deelnam aan de sneukeltochten van de gemeente Zwalm weet dat onze streek zich liet en laat smaken. Noteer alvast deze vier zondagen in je agenda: - zondag 12 juli 2015, u.: Werelddorp i.s.m. Erfgoedcel Leie-Schelde en i.s.m. Edgar Gevaert-Minne. - zondag 9 augustus 2015, u.: culinair erfgoedtestament Vlaamse Ardennen. - zondag 13 september 2015, u.: aan tafel met een monument i.s.m. Gust De Smet en tentoonstelling '#collectievissen in kunstenaarswoningen en -ateliers'. Vrije Basisschool Munkzwalm - zondag 11 oktober 2015, u.: Oorlogskeuken i.v.m. tentoonstelling '#collectievissen in oorlogstijd'. Inschrijven? via op of telefoon op (van woensdag tot en met zondag) of (kantooruren). Waar? Provinciaal Erfgoedcentrum, Lotharingenstraat 1, 9700 Oudenaarde (Ename) Een ideale gelegenheid om dat grote, voor velen nog onbekende, maar ongekende dienstverlenend centrum eens een bezoekje te brengen. Zo dichtbij en zo boeiend! Zwalmse spreekwoorden Da ès nue zakevulder e. Dat is een zakkenvulder. Dat is een profiteur. Beter zat dan zot, het duurt zue lenke niet. Beter zat dan zot, het duurt zo lang niet. Zat gezeid is nugter gepeist. Zat gezegd is nuchter gedacht. Zat debiteert men soms wat men nuchter heeft gedacht. Aan t zelfde zil trek n. Aan het zelfde zeel trekken. Elkaar door dik en dun steunen. Hé ès nog zot nog wijs. Hij is noch zot noch wijs. Wordt gezegd van iemand die soms labiele perioden heeft. (Met dank aan wijlen Michel Duprez en Johan Duprez) Vrije tijd/cultureel erfgoed 17

18 Zwalm vroeger en nu De oude foto toont ons de bocht van de Zwalmbeek ter hoogte van het kruispunt van de Gaverbosdreef met de Zijpgrachtstraat. Op dit idyllisch plaatje spelevaren Zottegemse toeristen. Het water glinstert van helderheid en van de Gaverbosdreef is op dat moment nog geen sprake. Vandaag zien we een rubberbootje op de Zwalm, niet ver van de Zwalmmolen. Het is een snapshot uit de kinder- en jeugdfilm De Molenbeker. Deze spannende fictiefilm werd gemaakt in het kader van het Leaderproject 'Vlaanderens mooiste landschap door de ogen van de molenaar', met als promotoren o.a. het Provinciaal Molencentrum Mola en Toerisme Vlaamse Ardennen en vertelt het verhaal van de vijf molenaars van het geheime Broederschap van Sint-Victor. De molenaars beslissen dat hun uitzonderlijke kerkschat verborgen moet worden. Zij krijgen elk een deel van de sleutel tot de schat. Maar oorlog drijft het broederschap uiteen. Naast de site en de molenaars van de Zwalmmolen herken je in de film ook de Buysemolen Sint-Antelinks (Herzele), de Kasteelmolen Schorisse (Maarkedal), de Boembekemolen Michelbeke (Brakel), de Huisekoutermolen Huise (Zingem) en de Klepmolen Balegem (Oosterzele). De film is alleen te zien in Mola - Provinciaal Molencentrum (domein Puyenbroeck Wachtebeke), maar kan je sinds kort ook ontlenen in de bibliotheek van Zwalm. Exclusief! Vraag er dus naar! (Met dank aan de publicatie Dorpsbeelden uit het verleden van Guy De Noyette en Marcel Hoebeke (1994) en Mola provinciaal molencentrum (Walter Van Den Branden en Ide Manteleers)) 18 Vrije tijd/cultureel erfgoed

19 Nieuws uit het zorgnetwerk ZwaZo Het zorgnetwerk ZwaZo heeft voor de eerste keer een Zwalmse Babbel georganiseerd. Op 28 mei kwamen mensen luisteren naar het infomoment Hoe blijf jij fit in je hoofd? van Logo gezond+. We waren uiteraard zeer blij dat jullie deelnamen aan de Zwalmse Babbel! De mensen kregen de 10 tips Fit blijven in je hoofd mee naar huis. Na het infomoment hebben we nog gezellig nagepraat over de 10 tips en over het verdere verloop van het zorgnetwerk ZwaZo. ZwaZo wil jullie, inwoners van Zwalm met een zorgvraag, informeren en adviseren. We willen duidelijkheid scheppen in de wirwar van mogelijke dienstverlening. Samen gaan we de noden van de mensen detecteren en signaleren. Om zo het sociaal isolement te doorbreken en netwerken rondom mensen te creëren. Zonder vrijwilligers kan een zorgnetwerk niet ontstaan en bestaan. ZwaZo rekent op jullie hulp, als vrijwilligers: Heb je een hart voor jouw buurt en wil je ouderen in je buurt helpen, laat het ons weten. Kom langs op de sociale dienst van de gemeente (OCMW) Zuidlaan Zwalm (1ste verdieping) of bel of mail ons via onderstaande gegevens. We gaan van start met de verjaardagbezoeken. Wil je hieraan meewerken? Laat het ons weten. Heb je oudere mensen in jouw buurt wonen? Hebben zij hulp nodig? Laat het ons weten. Samen zoeken we naar een oplossing. Contactgegevens: Freya De Vuyst Netwerkcoördinator zorgnetwerk Wil je meer te weten komen over zorgnetwerken? Kijk alvast eens op Benieuwd hoe we dit verder in Zwalm aanpakken? Wordt vervolgd in een volgende Zwalmse Post In samenwerking met en met steun van Voorjaarsontmoeting in Woonzorgcentrum Huize Roborst Op maandag 1 juni organiseerde Huize Roborst een voorjaarsontmoeting voor alle bewoners en hun familie. Op deze mini-beurs konden familieleden kennismaken met de werking van het Zwalmse woonzorgcentrum aan de hand van verschillende standen. Naast het kennismaken heeft deze eerste editie en de volgende edities van de voorjaarsontmoeting ook als doel de gebruikersraad uit te breiden naar de families van de bewoners. De gebruikersraad van Huize Roborst vormt een advies- en overlegorgaan voor alle aspecten van de dagelijkse werking van het woonzorgcentrum. Om de werking van het woonzorgcentrum beter af te stemmen op de noden en wensen van onze bewoners, heeft het centrum immers de inbreng nodig van zowel familieleden als bewoners. Vier maal per jaar zal er dus een vernieuwde gebruikersraad plaatsvinden waar zowel bewoners als hun familie tips kunnen geven, suggesties kunnen doen en/of overleg plegen rond thema s die alle betrokkenen aanbelangen. De eerstvolgende ontmoeting zal plaatsvinden op maandag 6 juli 2015 in Huize Roborst met als thema overleg/brainstormen rond toekomstige animatie activi teiten. Meer info: WZC Huize Roborst - Kloosterstraat Zwalm - Timothy Lamiroy Leven en welzijn/sociaal beleid 19

20 Gemeente Zwalm schaft AED-toestel aan Begin juni werd de inkomhal van de sporthal-bib uitgerust met een AED toestel of automatisch externe defibrillator. Elk jaar sterven duizenden mensen door een plotselinge hartstilstand. Bij veel noodgevallen is gebleken dat de overlevingskans dankzij vroegtijdige defibrillatie vergroot. Zo n AED-toestel is dus geen overbodige luxe. Vooral als het kan aangewend worden door personen die het eerste bij het slachtoffer zijn. De gemeente Zwalm neemt hiermee haar verantwoordelijkheid en kiest voor veiligheid in recreatieve openbare ruimtes. De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen. Het AED-toestel geeft gesproken instructies. Het leidt de hulpverlener door de reanimatie tot professionele hulpverleners het van hem overnemen. Is een AED veilig? Het toestel bepaalt volledig autonoom of een elektrische schok het slachtoffer kan helpen. Kan een schok niet helpen, dan schokt het toestel niet. Het is dus onmogelijk om het toestel verkeerd of onnodig te gebruiken. Hoe werkt een AED? Een AED is heel eenvoudig te bedienen. De toestellen hebben maar een beperkt aantal knoppen. Iedereen mag het toestel ook gebruiken. Vroeger mochten alleen artsen en speciaal opgeleide verpleegkundigen een defibrillator bedienen. Sinds 2007 mag iedereen een AED-toestel categorie 1 gebruiken. Wat is een AED? Een automatisch externe defibrillator of AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. Met het Zwalmse toestel aan de slag? In eerste instantie zullen de medewerkers van de vrijetijdsdiensten van de gemeente Zwalm met dit toestel leren werken. Bij de opstart van het nieuwe sportseizoen, na de zomervakantie, zullen de sportclubs die gebruikmaken van de sportaccommodatie uitgenodigd worden voor een korte opleiding over de werking van het AED toestel. Heb je hierover vragen of wil jij als sporter in Zwalm zeker een opleiding volgen? Neem dan contact op met de sportdienst Varen of zwemmen op of in de Zwalm, een goed idee? De foto s op pag. 18 van deze Zwalmse Post doen ook bij jou misschien vragen rijzen over zwemmen of varen in de Zwalm. Hoe zit dat nu eigenlijk in elkaar? De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) is bevoegd voor het beheer van de onbevaarbare waterlopen van 1e categorie, waartoe de Zwalmbeek behoort. De algemene richtlijn van de VMM raadt recreatie af in onbevaarbare waterlopen. Deze richtlijn is gebaseerd op verschillende argumenten: - De onbevaarbare waterlopen zijn niet ingericht om te bevaren. - Er kunnen zich tal van gevaarsituaties voordoen ter hoogte van pompgemalen en stuwen en ook bij perioden van hoogwater of bij onderhoudswerken. - Het betreden van ecologisch kostbare oeverzones kan voor grote schade zorgen. - Je houdt best rekening met de mogelijke aanwezigheid van schadelijke bacteriën in het water. of zwemmen ook niet onmogelijk. Denken we maar aan de verschillende edities van The Big Jump. Vooraleer je aan je organisatie begint, dien je wel eerst contact op te nemen met de Vlaamse Milieumaatschappij om aan een aantal voorwaarden te kunnen voldoen en om afspraken te maken. Meer info en contact: Vlaamse Milieumaatschappij Koen Van Driessen Toch is een evenement organiseren op het water, varen 20 Algemeen bestuur/openbare orde en veiligheid

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, Het schooljaar loopt stilaan op zijn einde, de vakantie komt om het hoekje piepen en begin augustus is er natuurlijk weer ons spetterende zomerkamp! Onze leiding is al maandenlang

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. april 2015

Uitvliegerskrant. april 2015 De Uitvliegerskrant april 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 4 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout!

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! VAKANTIEGIDS VAKANTIEGIDS 2,5 18 jaar 2015 Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! V.U.: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout 1/8 Gelieve mij

Nadere informatie

INFO MEI 2014. Gezelschapsspellen spelen. In t kort

INFO MEI 2014. Gezelschapsspellen spelen. In t kort INFO MEI 2014 In t kort Ma. 5 en 19 mei mei Za. 17 mei Zo. 8 juni Vr., za. en zo.. 13, 14 en 15 juni Gezelschapsspellen spelen Waar gaat wandelclub kwb-heist-statie wandelen? Eet- en dansfestijn Dagfietstocht

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, Het schooljaar loopt stilaan op zijn einde, de vakantie komt om het hoekje piepen en begin augustus is er natuurlijk weer ons spetterende zomerkamp! Onze leiding is al maandenlang

Nadere informatie

ZOMERKAMPEN. Hof Ter Couter

ZOMERKAMPEN. Hof Ter Couter ZOMERKAMPEN Hof Ter Couter 2015 Beste ouder, Ook in 2015 staat Hof Ter Couter alweer met zomerkampen klaar. In deze brochure stellen we alle kampen even aan u voor. Paardrijden is een mooie sport, waarbij

Nadere informatie

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE OPGEPAST! Enkele wijzigingen ALGEMENE INFO PETOETER & GRABBELPAS NIEUW! Het grabbelpasje wordt vervangen door de UiTPAS. Om deel te nemen

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

Groen Duffel informeert.

Groen Duffel informeert. Groen Duffel informeert. Beste leden en sympathisanten, Graag brengen we jullie op de hoogte van nieuws uit (Groen-)Duffel. In dit nummer: * Verkiezingen zondag 25 mei * Zin in een (gegidst) bezoek aan

Nadere informatie

Secretariaat: gezinsbond9050@gmail.com 09 231 42 09. Voorzitter: voorzitter.gezinsbond9050@gmail.com 09 231 73 15

Secretariaat: gezinsbond9050@gmail.com 09 231 42 09. Voorzitter: voorzitter.gezinsbond9050@gmail.com 09 231 73 15 Secretariaat: gezinsbond9050@gmail.com 09 231 42 09 Voorzitter: voorzitter.gezinsbond9050@gmail.com 09 231 73 15 Kinderoppasdienst: kinderoppas.gezinsbond9050@gmail.com 0473 97 85 24 Gezinsspaarkaart:

Nadere informatie

VAKANTIEWERKINGEN 2015

VAKANTIEWERKINGEN 2015 VAKANTIEWERKINGEN 2015 Voorwoord 1. speelpleinwerking 2. sportkampen 3. creatief atelier 4. krokusvakantie 5. paasvakantie 6. zomervakantie 7. herfstvakantie 8. inschrijven 9. terugbetalingen/korting Een

Nadere informatie

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud April 2014 30/08 30ste jaargang. nr 08 korte inhoud Wat voorbij is... Inbraakpreventie Wat komt... KWB in vuur en vlam... Let s barbecue... Samenaankoop stookolie... Workshop keramiek... Lommel zonder

Nadere informatie

Ruimte voor jezelf. Coaching met paarden op Château Montchoix 16 tot en met 23 juni 2014. Vakantie met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling

Ruimte voor jezelf. Coaching met paarden op Château Montchoix 16 tot en met 23 juni 2014. Vakantie met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling Château Montchoix & Caballo Consultancy Ruimte voor jezelf Vakantie met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling Coaching in Frankrijk Een kasteel, bossen, paarden, zon. Ruimte en tijd voor jezelf, voor

Nadere informatie

Daguitstappen en arrangementen voor groepen

Daguitstappen en arrangementen voor groepen Daguitstappen en arrangementen voor groepen 100 jaar Groote Oorlog 2014-18 In Oostduinkerke, te midden van de duinen en slechts op enkele minuten van het strand nodigt u uit voor een heerlijk verblijf

Nadere informatie

VAKANTIEWERKINGEN 2016

VAKANTIEWERKINGEN 2016 VAKANTIEWERKINGEN 2016 Voorwoord 1. speelpleinwerking 2. sportkampen 3. Kids Kriebels 4. muziekfabriek 5. krokusvakantie 6. paasvakantie 7. zomervakantie 8. herfstvakantie 9. inschrijven 10. terugbetalingen/korting

Nadere informatie

Arrangementen en Daguitstappen voor groepen

Arrangementen en Daguitstappen voor groepen Arrangementen en Daguitstappen voor groepen 100 jaar Groote Oorlog 2014-18 Op een steenworp van Dinant, niet ver van de Lessevallei, nodigt u uit om zijn unieke toeristische omgeving te ontdekken en om

Nadere informatie

Vrijetijdsaanbod krokus- en paasvakantie 2014

Vrijetijdsaanbod krokus- en paasvakantie 2014 VAKANTIEOPVANG BIJ KINDEROPVANG PINKELTJE Vrijetijdsaanbod krokus- en paasvakantie 2014 - Kinderopvang op vakantiedagen doorlopend van 07.00 uur tot 18.30 uur. - Voor- en naopvang op vakantiedagen voor

Nadere informatie

Najaar uitstap LEUVEN, stad aan de Dijle zaterdag 10 oktober 2015

Najaar uitstap LEUVEN, stad aan de Dijle zaterdag 10 oktober 2015 Najaar uitstap LEUVEN, stad aan de Dijle zaterdag 10 oktober 2015 Op zaterdag 10 oktober 2015 organiseert de Vriendenkring een rondleiding in de universiteitsstad Leuven. Je hoeft niet steeds ver te reizen

Nadere informatie

Stads strand. Winkelcentrum Het Rond Houten. 27 juni t/m 26 juli elke dag open!

Stads strand. Winkelcentrum Het Rond Houten. 27 juni t/m 26 juli elke dag open! Stads strand Winkelcentrum Het Rond Houten 27 juni t/m 26 juli elke dag open! Heerlijk zand, mooie strandtent en te gekke events! ACTIVITEITEN OVERZICHT Stadsstrand 2015 Het is weer zover: het Stadsstrand

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

NIET TE MISSEN! JULI 2013

NIET TE MISSEN! JULI 2013 14 NIET TE MISSEN! JULI 2013 Dinsdag 2 juli: Markt in Beveren met afdeling Robijn en Smaragd Om 9u vertrekt het regenboogbusje richting Beveren voor een bezoek aan de markt. Bewoners die graag meegaan

Nadere informatie

pottendraaien januari - maart grabbelpas krokus sportkampen krokus

pottendraaien januari - maart grabbelpas krokus sportkampen krokus pottendraaien januari - maart grabbelpas krokus sportkampen krokus INITIATIELESSEN POTTENDRAAIEN Wil je leren pottendraaien met klei op een echte draaischijf? In 5 lessen maken we tasjes, schaaltjes of

Nadere informatie

Naar jaarlijkse gewoonte kan er met Hezof terug op reis gegaan worden.

Naar jaarlijkse gewoonte kan er met Hezof terug op reis gegaan worden. Zottegem, 2 februari 2015 Afzender : FOD FINANCIEN -Eerste BTW-Controle Heilig Hartplein 34 9620 Zottegem Lidnummer : Jaarlijkse reis Beste leden Naar jaarlijkse gewoonte kan er met Hezof terug op reis

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli-augustus-september 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

DETAILHANDELSONDERZOEK OOST-VLAANDEREN

DETAILHANDELSONDERZOEK OOST-VLAANDEREN AdviesBureau voor Marketing & Onderzoek Afdeling van VEKMO nv Onderzoek en advies detailhandel Ruimtelijk-economisch Distributie-planologisch Sociaal-economisch Marketing DETAILHANDELSONDERZOEK OOST-VLAANDEREN

Nadere informatie

IN HET KORT... VOORWOORD 3 SPORTDIENST 4 BIBLIOTHEEK 14 SPEELPLEIN ROLLEBOLLE 20 SPEELPLEIN BOKAL 22 BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG 24 JEUGDDIENST 26

IN HET KORT... VOORWOORD 3 SPORTDIENST 4 BIBLIOTHEEK 14 SPEELPLEIN ROLLEBOLLE 20 SPEELPLEIN BOKAL 22 BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG 24 JEUGDDIENST 26 IN HET KORT... VOORWOORD 3 SPORTDIENST 4 Paassportkampen 5 Omnisportkamp 6 Kindersportkamp 6 Zomersportkampen 7 Tennis- en /of avonturensportkamp 8 Omnisportkamp 9 Kindersportkamp 9 Kindersport- en knutselkamp

Nadere informatie

ALGEMENE INFO. Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2015 organiseert K.F.C. Vrasene de 15de editie van haar traditionele voetbal/sportkamp.

ALGEMENE INFO. Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2015 organiseert K.F.C. Vrasene de 15de editie van haar traditionele voetbal/sportkamp. ALGEMENE INFO Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2015 organiseert K.F.C. Vrasene de 15de editie van haar traditionele voetbal/sportkamp. We kozen opnieuw voor de schitterende accommodatie van BLOSO

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

LUOSTO WINTERSAFARI S 2015-2016 Kom zoals je bent, wij zorgen voor de rest!

LUOSTO WINTERSAFARI S 2015-2016 Kom zoals je bent, wij zorgen voor de rest! LUOSTO WINTERSAFARI S 2015-2016 Kom zoals je bent, wij zorgen voor de rest! 1. SNEEUWSCOOTERSAFARI NAAR DE WILDERNIS (16:30-18:30) di, wo, vr en zo De beste manier om de natuur te verkennen. Tijdens deze

Nadere informatie

Wintersport 2016 naar Oostenrijk

Wintersport 2016 naar Oostenrijk Wintersport 2016 naar Oostenrijk Dit jaar organiseren Jan Broekman en Annemiek Paulussen weer de wintersportvakantie van De Wissel. We vertrekken op vrijdag 11 maart en komen we op zondag 20 maart met

Nadere informatie

nummer 1 I JAARGANG 1 Wie zijn wij?

nummer 1 I JAARGANG 1 Wie zijn wij? nummer 1 I JAARGANG 1 Wie zijn wij? ACTIES Evenementen Friends time schoon madammen avonden Bachelorette day Are you ready to get married Hoge hakken avond Thema weekends Wie zijn wij Het Corbie team,

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Januari-februari-maart 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Januari-februari-maart 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Januari-februari-maart 2016 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Valentijn in het dienstencentrum ddienenstencentrum Sinterklaas, kerstfeest, nieuwjaar,. het ligt

Nadere informatie

Activiteitenkalender JANUARI FEBRUARI 2016

Activiteitenkalender JANUARI FEBRUARI 2016 www.ocmwgeraardsbergen.be Gasthuisstraat 26 9500 GERAARDSBERGEN Tel 054 43 20 02 Gsm 0479 73 85 19 Een organisatie van het Activiteitenkalender JANUARI FEBRUARI 2016 ALLE ACTIVITEITEN en UITSTAPPEN dienen

Nadere informatie

(te) Gekke Kerk Festival Nieuwsbrief 2

(te) Gekke Kerk Festival Nieuwsbrief 2 (te) Gekke Kerk Festival Nieuwsbrief 2 20 mei 2015 www.tegekkekerk.nl www.facebook.com/gekkekerk info@tegekkekerk.nl Een weekend vol optredens, workshops, inspiratie, dichters, maaltijden, verdieping en

Nadere informatie

HET IS EEN FEEST MET, VOOR EN DOOR ONS ALLEN SAMEN!

HET IS EEN FEEST MET, VOOR EN DOOR ONS ALLEN SAMEN! Ruien Feeste zou er niet zijn zonder de vele vrijwilligers. Wij kunnen het niet genoeg hernalen: HET IS EEN FEEST MET, VOOR EN DOOR ONS ALLEN SAMEN! Dit jaar alvast de 15de editie en telkens een groot

Nadere informatie

zaterdag 1 en zondag 2 juni 2013, haar ondertussen zeer gewaardeerde

zaterdag 1 en zondag 2 juni 2013, haar ondertussen zeer gewaardeerde Herentals, 5 maart 2013 Mevrouw, Mijnheer, Voor de vijftiende keer reeds organiseert Kiwanis Herentals op vrijdag 31 mei, zaterdag 1 en zondag 2 juni 2013, haar ondertussen zeer gewaardeerde jumping. Dat

Nadere informatie

NIEUWS flash april 2013

NIEUWS flash april 2013 NIEUWS flash april 2013 Goed nieuws! De prijzen voor de busreis Rochefort en de vierdaagse busreis Friesland zijn bekend. Check onze site WWW.LBGB.BE voor foto's of meer informatie over activiteiten! Wanneer

Nadere informatie

KERMIS EN JAARMARKT BELSELE

KERMIS EN JAARMARKT BELSELE KERMIS EN JAARMARKT BELSELE PROGRAMMA november 2013 Beste Belselenaar, Beste lezer, Elf november, 11.11.11 en de winterjaarmarkt, drie begrippen in Belsele, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Elf november

Nadere informatie

April juni 2016. Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender

April juni 2016. Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender April juni 2016 Lokaal dienstencentrum De Maretak Groteweg 27B 9500 GERAARDSBERGEN Tel. 054 43 38 36 dienstencentrum@ocmwgeraardsbergen.be www.ocmwgeraardsbergen.be

Nadere informatie

GRABBELPAS & SPORTKAMPEN HERFSTVAKANTIE 2015

GRABBELPAS & SPORTKAMPEN HERFSTVAKANTIE 2015 GRABBELPAS & SPORTKAMPEN HERFSTVAKANTIE 2015 GRABBELPAS Hutselknutselstraat Grabbelpas kan je vergelijken met een uitgebreide menukaart. Met een grabbelpasje kan je kiezen uit verschillende gerechtjes:

Nadere informatie

Handleiding Online webshop Vrije Tijd Gemeente Zulte

Handleiding Online webshop Vrije Tijd Gemeente Zulte Handleiding Online webshop Vrije Tijd Gemeente Zulte Geachte gebruiker, Deze handleiding is bedoeld voor de mensen die zichzelf of hun kinderen online willen inschrijven voor één of meerdere gemeentelijke

Nadere informatie

Handleiding UiTdatabank Agenda GoneWest

Handleiding UiTdatabank Agenda GoneWest Handleiding UiTdatabank Agenda GoneWest 1 Surf naar www.uitdatabank.be Om in te voeren in UiTdatabank, moet je aanmelden via UiTiD. Heb je nog geen UiTiD, maak er dan snel één aan (je kan bv jouw Facebook-account

Nadere informatie

LOKEREN RAPENCROSS. Zondag 3 JANUARI. Cyclocross - Categorie B. Start- en aankomst: Park Ter Beuken - Lokeren

LOKEREN RAPENCROSS. Zondag 3 JANUARI. Cyclocross - Categorie B. Start- en aankomst: Park Ter Beuken - Lokeren Zondag 3 JANUARI LOKEREN Cyclocross - Categorie B Start- en aankomst: Park Ter Beuken - Lokeren 1 ste Editie Rapencross Lokeren - Zondag 3 januari 2016 Cyclocross. Bij zowat elke Vlaming - jong en oud,

Nadere informatie

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam Buurtwerking in de Damwijk Editie november 201 4 Inhoud Voorwoord 2 Vrijwilligers 3 Quiz 4 Sinterklaasfeest 5 Feesten 6 Sorteerstraatjes 7 Spelnamiddag 8 Programma spelnamiddag

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. December 2014

Uitvliegerskrant. December 2014 De Uitvliegerskrant December 2014 Maandelijks tijdschrift - jaargang 15, nr. 10 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking Gemeentebestuur Pittem Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Gemeentelijke tienerwerking Huishoudelijk Reglement Tienerwerking V. U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

Sport- en jeugdkampen Herk-de-Stad

Sport- en jeugdkampen Herk-de-Stad Sport- en jeugdkampen Herk-de-Stad Schrijf je in voor een fijn vakantiekamp! Binnenkort is het weer paasvakantie en niet veel later breekt de zomervakantie aan. Misschien vraag je je nu al af hoe je die

Nadere informatie

Wat Doelgroep Waar en wanneer Kostprijs Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur 6 euro

Wat Doelgroep Waar en wanneer Kostprijs Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur 6 euro Heuvelland Grabbelpas - de Kersteditie Maandag 21/12. Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur knutselactiviteit Sneeuwballengevecht - 6-12 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur We gaan

Nadere informatie

Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS. PALMZONDAG in onze parochies

Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS. PALMZONDAG in onze parochies Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS PALMZONDAG in onze parochies Laat ons als weleer de kinderen der Joden een zegeweg bereiden voor de Heer, en met palmen in de hand Hem tegemoet gaan. Laat ons juichen

Nadere informatie

Samenaankoop voor beginners

Samenaankoop voor beginners 4. Zelfde groot voordeel vanaf 500 liter Samenaankoop voor beginners Begin april 2008 betaalden we voor 1 liter stookolie 0,8238 euro! Een historisch record. Wie kan dat nog betalen? Tientallen kwb-afdelingen

Nadere informatie

Basiscursus voor monitoren

Basiscursus voor monitoren Basiscursus voor monitoren 2015 V.U. Vakantiewerking Scherpenheuvel-Zichem, August Nihoulstraat 13-15, 3270 Scherpenheuvel Voor wie? Ben je minimum 16 jaar of word je nog 16 in de loop van 2015? Kan je

Nadere informatie

Concentra Selfservice. Veel gestelde vragen 1 ALGEMEEN... 3. Welke internet browser gebruiken?... 3 2 REGISTRATIE EN MIJN KLANTGEGEVENS...

Concentra Selfservice. Veel gestelde vragen 1 ALGEMEEN... 3. Welke internet browser gebruiken?... 3 2 REGISTRATIE EN MIJN KLANTGEGEVENS... Concentra Selfservice Veel gestelde vragen 1 ALGEMEEN... 3 Welke internet browser gebruiken?... 3 2 REGISTRATIE EN MIJN KLANTGEGEVENS... 4 Mijn straat is niet gekend... 4 De knop bevestig postcode werkt

Nadere informatie

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE Kortekeerstraat 1 NIEUW weeg- en registratiesysteem op het recyclagepark Vanaf 1 december 2015 heb je jouw identiteitskaart nodig om toegang te krijgen tot het nieuwe recyclagepark

Nadere informatie

Aanbod Zomervakantie 2015

Aanbod Zomervakantie 2015 Aanbod Zomervakantie 2015 Beste ouders, Met enige trots stellen wij u graag deze gloednieuwe zomervakantiebrochure van Wachtebeke voor. Deze brochure richt zich naar ouders van schoolgaande kinderen van

Nadere informatie

Recreatie en opvang voor kinderen en jongeren

Recreatie en opvang voor kinderen en jongeren Recreatie en opvang voor kinderen en jongeren Zomers bewegen! Zat je het voorbije schooljaar in het lager onderwijs en hou je van een sportieve uitdaging? Dan zijn onze zomerkampen zeker iets voor jou!

Nadere informatie

Schoolkrantje maart - april 2014. 1. Nieuwe zonnekindjes

Schoolkrantje maart - april 2014. 1. Nieuwe zonnekindjes Schoolkrantje maart - april 2014 1. Nieuwe zonnekindjes Arno, die in de loop van februari in L2 erbij kwam, heeft het al helemaal naar zijn zin in de klas bij juf Annik! Na de krokusvakantie verwelkomen

Nadere informatie

WELKOM INFO VERGADERING U23 SENIORS MASTERS 2016

WELKOM INFO VERGADERING U23 SENIORS MASTERS 2016 WELKOM INFO VERGADERING U23 SENIORS MASTERS 2016 Programma 1. Nieuwe toekomstplannen 3Together project Stand van zaken Impact 2. From zero to hero 2016 3. Competitie 2016 4. Stages & workshops 5. T³ Series

Nadere informatie

UiTPAS. De handleiding voor verenigingen in 3 pagina s

UiTPAS. De handleiding voor verenigingen in 3 pagina s UiTPAS De handleiding voor verenigingen in 3 pagina s UiTPAS is een spaarkaart voor vrijetijdsactiviteiten. Met UiTPAS kan iedereen UiTpunten sparen en ze omruilen voor een korting, cadeau of ander voordeel.

Nadere informatie

Woonzorg Activiteitenoverzicht April 2015

Woonzorg Activiteitenoverzicht April 2015 Infonamiddag brandpreventie Jaarlijks vallen er ongeveer 100 dodelijke slachtoffers bij woningbranden. De brandweer wil het aantal woningbranden beperken door advies te verlenen. Dankzij praktische tips

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN GEMEENTELIJK MATERIAAL

GEBRUIKERSREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN GEMEENTELIJK MATERIAAL GEBRUIKERSREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN GEMEENTELIJK MATERIAAL 1. ALGEMEEN Artikel 1: Het gemeentebestuur Zulte leent, ter ondersteuning en ter stimulatie van het verenigingsleven, gemeentelijk materiaal

Nadere informatie

www.kwbkattenbos.be www.kattenbos.tk info@kwbkattenbos.be

www.kwbkattenbos.be www.kattenbos.tk info@kwbkattenbos.be Oktober 2012 29/02 29ste jaargang. nr 02 korte inhoud Wat voorbij is... Het ABC van de sociale media...... Kattenbosserjoging Wat komt... 50+ en gezond blijven!... Dropping... Samenaankoopstookolie...

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond

Uitnodiging infoavond Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 20632A infoavond juni 2015 3 + folder contactpersoon tel. e-mail Rik Spanhove 03 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in Sint-Kruis-Winkel:

Nadere informatie

In april was het de beurt aan José en Frida. In juli was Griet ter plaatse en september en oktober zijn ook reeds ingepland.

In april was het de beurt aan José en Frida. In juli was Griet ter plaatse en september en oktober zijn ook reeds ingepland. Nieuwsbrief Augustus 2014 nummer 4 We zijn er weer! Velen onder U hebben waarschijnlijk al genoten van een welverdiende vakantie en anderen stellen dit nog even uit. Voor ons is september een feestmaand

Nadere informatie

Activiteiten Kemados.

Activiteiten Kemados. Activiteiten Kemados. Zaterdag 23 januari: Jaarlijkse feestbanket + 90 jaar bestaat kemados Onze jaarlijkse viering ter ere van priester zaliger De L Elpée. We nodigen u daarvoor op zaterdag 23 januari

Nadere informatie

Programma Parijsreis 2013

Programma Parijsreis 2013 Beste ouders, beste leerlingen Met deze brief willen we jullie op de hoogte brengen van het programma van de boeiende Parijsreis die voor de deur staat Programma Parijsreis 2013 Uren zijn richttijden.

Nadere informatie

W W W. K MK G - M R A H. B E E C D @ K M K G. B E

W W W. K MK G - M R A H. B E E C D @ K M K G. B E E D U C A T I E V E & C U L T U R E L E D IE N S T T E L + 3 2 ( 0 ) 2 7 4 1 7 3 0 3 F A X + 3 2 ( 0 ) 2 7 3 3 4 6 4 7 R E S E R V E R I N G E N + 3 2 ( 0 ) 2 7 4 1 7 2 1 4 m a - d i - d o - v r 9. 3 0-1

Nadere informatie

Nieuwsbrief mei 2014

Nieuwsbrief mei 2014 Tafeltennisclub TTC Flyer.be Ninove Nieuwsbrief mei 2014 Beste lezers, Het competitieseizoen 2013-2014 loopt ten einde. Voor het eerst in ons bestaan (5j jawel, jawel, houten jubileumjaar is op komst)

Nadere informatie

DE MAX! Ontdek wat je tijdens de paasvakantie 2015 in Ingelmunster kan beleven!

DE MAX! Ontdek wat je tijdens de paasvakantie 2015 in Ingelmunster kan beleven! DE MAX! Ontdek wat je tijdens de paasvakantie 2015 in Ingelmunster kan beleven! INHOUDSTAFEL 03 De Max! 04 Activiteiten jeugddienst 06 Sportkampen 08 Inschrijvingen 09 Buitenspeeldag 10 Bibliotheek 11

Nadere informatie

Jannemanneke. Nummer 13 9 maart 2015. Inhoud. Voorwoord. Schooljaar 2014-2015. Beste ouders,

Jannemanneke. Nummer 13 9 maart 2015. Inhoud. Voorwoord. Schooljaar 2014-2015. Beste ouders, Schooljaar 2014-2015 Jannemanneke Nummer 13 9 maart 2015 Inhoud Voorwoord 1. Voorwoord door Mári Kokke 2. Algemeen nieuws 3. Mededelingen groepen 5. Jarig in maart 6. Hulp gevraagd, agenda, post/bijlage

Nadere informatie

Daguitstappen en arrangementen voor groepen

Daguitstappen en arrangementen voor groepen Daguitstappen en arrangementen voor groepen Domein Westhoek 100 jaar Groote Oorlog 2014-18 In Oostduinkerke, te midden van de duinen en slechts op enkele minuten van het strand nodigt Domein Westhoek u

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 8 Wegeniswerken te Zingem

NIEUWSBRIEF 8 Wegeniswerken te Zingem NIEUWSBRIEF 8 Wegeniswerken te Zingem. Wegeniswerken uitvoeren zorgt voor onvermijdelijke hinder voor de bewoners en passanten. Maar we zijn ervan overtuigd dat een intense communicatie kan helpen deze

Nadere informatie

Belangrijk bericht van uw kabelmaatschappij. Op 17 april krijgen enkele TV-zenders een nieuwe frequentie op uw TV.

Belangrijk bericht van uw kabelmaatschappij. Op 17 april krijgen enkele TV-zenders een nieuwe frequentie op uw TV. Belangrijk bericht van uw kabelmaatschappij Op 17 april krijgen enkele TV-zenders een nieuwe frequentie op uw TV. Beste TV-kijker, In de nacht van vrijdag 16 op zaterdag 17 april verschuiven een aantal

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour?

1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour? FAQ BIKETOUR 2015 1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour? 2. Hoe kan ik mijn profielpagina delen met anderen? 3. Hoe kan ik mijn profielfoto wijzigen? 4. Hoe kan ik de naam

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO ALG 09 - /5-09-203 BO Hoofdzetel Locatie buitenschoolse opvang: Essen Kapellen Brecht Hofstraat 4 Kapelsestraat 37 Leopoldstraat 5 290 Essen 2950 Kapellen 2960 St Lenaarts 03/664.87.23 GSM 0470 0 80 55

Nadere informatie

A-Sport. Boek uw Antwerpse sportplek in enkele klikken

A-Sport. Boek uw Antwerpse sportplek in enkele klikken A-Sport Boek uw Antwerpse sportplek in enkele klikken Inhoud Wat is A-Sport? Vanaf wanneer kan ik A-Sport gebruiken? Hoe dien ik een reservatieaanvraag in via A-Sport? Hoe gaat het verder? Eerste Hulp

Nadere informatie

Iris Ladies Soccer School ASBL-VZW

Iris Ladies Soccer School ASBL-VZW Van vrijdag 10 juli t/m zondag 19 juli 2015 Door het blijvend succes van onze stages in Norcia (Italië) hebben we beslist om de bestemming niet te veranderen. Dus gaan we voor de achtste maal terug naar

Nadere informatie

PRESENTATIE PRESENTATIE DE BLOESEMRING. SMB ORGANISATION Site Stayen (Blok C) Tiensesteenweg 168 bus 201 B-3800 Sint-Truiden

PRESENTATIE PRESENTATIE DE BLOESEMRING. SMB ORGANISATION Site Stayen (Blok C) Tiensesteenweg 168 bus 201 B-3800 Sint-Truiden PRESENTATIE PRESENTATIE DE BLOESEMRING SMB ORGANISATION Site Stayen (Blok C) Tiensesteenweg 168 bus 201 B-3800 Sint-Truiden INTRODUCTIE Enkele relevante gegevens uit het verleden Wij rekenen jaarlijks

Nadere informatie

Handleiding Online Inschrijven

Handleiding Online Inschrijven Handleiding Online Inschrijven Kijk voor extra uitleg ook steeds naar de tekstvakken op de website! Inhoudsopgave 1. Aanmelden... 2 2. Gebruikersmenu... 2 2.1. Home... 2 2.2. Kalender... 2 2.3. Inschrijven...

Nadere informatie

KRAAMAFDELING. Kraamafdeling 051/425 260 Sint-Andriesziekenhuis vzw Krommewalstraat 11 8700 Tielt 051/425 111

KRAAMAFDELING. Kraamafdeling 051/425 260 Sint-Andriesziekenhuis vzw Krommewalstraat 11 8700 Tielt 051/425 111 KRAAMAFDELING Kraamafdeling 051/425 260 Sint-Andriesziekenhuis vzw Krommewalstraat 11 8700 Tielt 051/425 111 www.sintandriestielt.be materniteit@sintandriestielt.be Foto : Norbert Maes Mei 2012 12 1 2

Nadere informatie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie 2 0 1 2 Narrenparade op het ijs Doe eens zot! Het Middeleeuwse avontuur Kleutercarnaval Vliegen en duikelen Allemaal beestjes Run & fun Circuskunsten Waag je

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. juni 2015

Uitvliegerskrant. juni 2015 De Uitvliegerskrant juni 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 6 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Juli 2015 Gezondheidsconsult Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum aanwezig. Het gezondheidsconsult

Nadere informatie

Reisprogramma Wit-Rusland 10 dagen via Praag (groep min. van 8 persoon).

Reisprogramma Wit-Rusland 10 dagen via Praag (groep min. van 8 persoon). Reisprogramma Wit-Rusland 10 dagen via Praag (groep min. van 8 persoon). 1 dag (woensdag) 09.15-14.30 uur. Vlucht Amsterdam Praag - Minsk (excl.). 15.30-16.30 uur. Transfer vliegveld Minsk - hotel «Planeta»***

Nadere informatie

Naast de vaste activiteiten kan er ook iets speciaals aangekondigd worden! *Tromgeroffel*

Naast de vaste activiteiten kan er ook iets speciaals aangekondigd worden! *Tromgeroffel* In deze derde nieuwsbrief worden alle activiteiten voor de maanden januari, februari en maart aangekondigd. Zo lees je welke activiteiten er in deze maanden op de zaterdagavond en zondagmiddag plaatsvinden,

Nadere informatie

januari 1 dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 31 Nieuwjaar 1 2 3 4 5 Kerstvakantie 2013

januari 1 dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 31 Nieuwjaar 1 2 3 4 5 Kerstvakantie 2013 Kalender 2014 januari 1 COVER: Wouter Pattyn Naturalight.be Kleine Hoofdgracht - Netevallei BOVEN: Wouter Pattyn Naturalight.be Latemse Meersen maandag 30 Kerstvakantie 2013 dinsdag woensdag donderdag

Nadere informatie

VRIENDEN WEEKEND. Prachtige natuur, gezellige locaties, heerlijke barbecue en avontuurlijke activiteiten. Echt even lekker een weekendje weg!

VRIENDEN WEEKEND. Prachtige natuur, gezellige locaties, heerlijke barbecue en avontuurlijke activiteiten. Echt even lekker een weekendje weg! VRIENDEN WEEKEND Prachtige natuur, gezellige locaties, heerlijke barbecue en avontuurlijke activiteiten. Echt even lekker een weekendje weg! Centraal gelegen in de Belgische Ardennen op slechts 2,5 uur

Nadere informatie

www.77ste.be Wij vliegen er met veel goesting in en verwelkomen jullie graag op onze eerste activiteit, de jaarmarkt!!

www.77ste.be Wij vliegen er met veel goesting in en verwelkomen jullie graag op onze eerste activiteit, de jaarmarkt!! Liefste leden en ouders, Een nieuw scoutsjaar staat weer voor de deur. Wellicht is er enorm genoten van een verlof met temperatuurstijgingen en -dalingen, maar de leden hebben vooral genoten van het fantastische

Nadere informatie

Welkom in de bruisende stad Oostende Stad aan zee! Neutralia ligt op wandelafstand van de winkelstraten en de zeedijk!

Welkom in de bruisende stad Oostende Stad aan zee! Neutralia ligt op wandelafstand van de winkelstraten en de zeedijk! Welkom in de bruisende stad Oostende Stad aan zee! Neutralia ligt op wandelafstand van de winkelstraten en de zeedijk! 3. Vakantiecentrum Neutralia 3.1. Kamertypes 48 3.2. Kamertarieven 49 3.3. Restaurant

Nadere informatie

scholen, socio-economische en sportverenigingen kunnen ten vroegste drie maanden voor de geplande datum definitief boeken.

scholen, socio-economische en sportverenigingen kunnen ten vroegste drie maanden voor de geplande datum definitief boeken. boekingsprocedure voorrangsregeling jeugdgroepen hebben een onbeperkt voorrangsboekingsrecht. scholen, socio-economische en sportverenigingen kunnen ten vroegste drie maanden voor de geplande datum definitief

Nadere informatie

E-mailkrantje - Computerwerkgroep - 50-plus

E-mailkrantje - Computerwerkgroep - 50-plus Inhoud: MEI 2015 Planning 2015 2016 Dag van de buren Bezoek aan domein Schorpion te Vliermaal Fototips voor de iphone- en ipad-camera. Planning 2015-2016 De cursussen van dit werkjaar lopen ten einde.

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 2. Inloggen Je komt via onze website www.letshetgooi.nl in Local Exchange (LEX) door te klikken op Ledenmenu.

Inhoudsopgave: 2. Inloggen Je komt via onze website www.letshetgooi.nl in Local Exchange (LEX) door te klikken op Ledenmenu. Lets t Gooi HANDLEIDING ADMINISTRATIEPROGRAMMA LOCAL EXCHANGE Met het programma Local Exchange, afgekort LEX, kun je zelf je vraag en aanbod wijzigen. Ook kun je knikkers overschrijven. Het is een geweldige

Nadere informatie

SPORT ACTIEF. De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie

SPORT ACTIEF. De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie SPORT ACTIEF NAJAAR 2015 De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie Sporten met Sport Actief onder begeleiding van bekwame

Nadere informatie

Vlaamse Hockey Liga vzw op facebook

Vlaamse Hockey Liga vzw op facebook NIEUWSBRIEF N 4 : NAJAAR 2013 Het hockeyseizoen is weer van start gegaan. Nieuwe spelers (jong en wat ouder) schreven zich in, trainers laten weer het beste van zichzelf zien en de competitie is weer volop

Nadere informatie

FACILITEITEN ACCOMMODATIE

FACILITEITEN ACCOMMODATIE JH Antwerpen Nergens vindt men een wereldstad die gemoedelijker en gastvrijer is dan de Scheldestad. In Antwerpen valt altijd wat te beleven. De stad is niet alleen wijd en zijd vermaard om zijn wereldhaven,

Nadere informatie

Vrijetijdskrant WVA. November 2015. k w a l i t i j d. Maandelijks tijdschrift - jaargang 16 nr. 9 - P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1

Vrijetijdskrant WVA. November 2015. k w a l i t i j d. Maandelijks tijdschrift - jaargang 16 nr. 9 - P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Vrijetijdskrant WVA November 2015 k w a l i t i j d Maandelijks tijdschrift - jaargang 16 nr. 9 - P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De Vrijetijdskrant is een maandelijkse uitgave van Westhoek Vrijetijd

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Belangrijk :

Nadere informatie