Informatie uit en over de eigen leefomgeving, een uitgave van Wijkraad Centrum. door Hans Holtman en Bert de Groot Brandweer inspecteert binnenstad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie uit en over de eigen leefomgeving, een uitgave van Wijkraad Centrum. door Hans Holtman en Bert de Groot Brandweer inspecteert binnenstad"

Transcriptie

1 r Wijkraad Centrum Apeldoorn Voor een schone, veilige en gezonde binnenstad A p e 5 3 l d o o r n 53. r n m a a t Informatie uit en over de eigen leefomgeving, een uitgave van Wijkraad Centrum Uitnodiging Wij nodigen u graag uit voor onze jaarvergadering van Deze wordt maandag 22 april 2013 a.s. gehouden in CODA, Vosselmanstraat 299 te Apeldoorn. Aanvang om uur, de zaal is vanaf uur open. Rond uur is de afronding voorzien. Voor de pauze behandelen wij de huishoudelijke agenda, waaronder het verslag van de kascontrolecommissie en aansluitend de calamiteitenvoorbereiding Binnenstad door de brandweer. Na de pauze starten wij met de actuele stand van zaken betreffende de luchtkwaliteitsmetingen. Vervolgens gaan wij in op de leefbaarheidsindicatoren Verkeersoverlast en Kwaliteit van de leefomgeving. In eerste instantie groepsgewijs en aansluitend in plenaire vorm. In de uitgave van december van t Stadsmidden werden deze onderwerpen al nader toegelicht. Deze leefbaarheidsindicatoren vormen de aftrap voor volgende bijeenkomsten met andere onderwerpen. Twee van die bijeenkomsten staan gepland voor 2013 en drie voor WIJ GAAN VOOR EEN GEZONDE, VEILIGE BINNENSTAD. U TOCH OOK? Het bestuur door Hans Holtman en Bert de Groot Brandweer inspecteert binnenstad Met ingang van februari 2013 is de brandweer het project binnenstad gestart. Met dit één jaar lopende project brengt de brandweer de binnenstad van Apeldoorn in beeld. Dit is nodig, omdat in de binnenstad veel gebouwen staan die ofwel de nodige complexiteit in zich dragen, ofwel andere bijzonderheden bezitten. Het werk van de hedendaagse brandweer bestaat uit meer dan alleen brandbestrijding en hulpverlening. De maatschappij is kwetsbaar en ingewikkeld geworden. Branden in (complexe) binnensteden kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor de aanwezige bewoners en niet te vergeten de bedrijfscontinuïteit voor de winkeliers. Ook de maatschappij heeft bepaalde verwachtingen bij de brandweer in geval van een incident. Maar is dat ook terecht? Kan de brandweer aan die verwachting voldoen? Weten wij voldoende van de gebouwen in ons verzorgingsgebied? Is elke basis inzettactiek voldoende of moeten we ons prepareren op specifieke omstandigheden? Weten wij welke gevaren er op ons pad komen bij het bestrijden van een brand in een binnenstad? Om antwoorden op deze vragen te kunnen geven, zullen we komend jaar de binnenstad van Apeldoorn actief moeten bezoeken en analyseren. Hierdoor moet het mogelijk worden om tijdig en adequaat in te kunnen grijpen in geval van een incident. In dit nummer o.m. Van uw Wijkraad... 3 Heel Apeldoorn Rein... 5 Identiteitscrisis Hou ogen en oren open!... 7 Dreigende sluiting Sportfondenbad... 8 De ondernemer spreekt... 9 Opknapbeurt voor het Stationsplein Uw mening telt Jaarverslag 2012 Wijkraad Jaarrekening Met de burgermeester de buurt in Van dit, van dat, van alles wat... 19

2 Uw Wijkraad Voorzitter Bert de Groot Beurtvaartstraat MR Apeldoorn tel. (055) P.l.v. voorzitter Perry Bakker Hoofdstraat 31h 7311 JT Apeldoorn tel. (055) Secretaris Ria Krul Molenstraat-Centrum XN Apeldoorn tel. (055) Penningmeester Harm Haan Hoofdstraat 31f 7311 JT Apeldoorn tel. (055) m : Buurtcommissie Noord Voorzitter Jan Frijlink C. van Reesstraat AR Apeldoorn tel. (055) Lex Everaars C. van Reesstraat AR Apeldoorn tel. (055) Luc Markies Paslaan 9-A 7311 AH Apeldoorn tel. (055) Willy Gout Kapelstraat 1-b 7311 BK Apeldoorn tel Buurtcommissie Noord-West Vacant 2 Buurtcommissie West Voorzitter Joop de Ridder Van Galenstraat HE Apeldoorn tel. (055) Frank Huibers Mariastraat HH Apeldoorn tel. (055) Hans Ketelaar Mariastraat HH Apeldoorn tel. (055) Buurtcommissie Oost Voorzitter Bert de Groot Beurtvaartstraat MR Apeldoorn tel. (055) Edith Wachelder Beurtvaartstraat MR Apeldoorn Steven Nijhof Beurtvaartstraat MR Apeldoorn Buurtcommissie Midden Voorzitter Dick van Deventer Brinklaan LA Apeldoorn tel. (055) Coen de Moor Raadhuisplein 14b 7311 LK Apeldoorn Buurtcommissie Zuid-Oost Voorzitter Ria Krul Molenstraat-Centrum XN Apeldoorn tel. (055) Berthus Smit Havenweg PM Apeldoorn m Met elkaar, voor elkaar, wederzijds betrokken! Hulp nodig? Geen recht op beroepszorg, toch hulp of zorg nodig? Vrijwilliger worden? Wilt u zich vrijwillig inzetten voor een ander? Mantelzorger? Bij De Kap kunt u altijd terecht voor verhelderend gesprek. Neem contact met ons op, of De Kap financieel steunen? Giro t.n.v. Stichting Vrienden van De Kap Contactgegevens bestuurs- en commissieleden Jaap Buren Molendwarsstraat PV Apeldoorn tel.( 055) Peter Bijlsma Sophialaan 7b 7311 PB Apeldoorn tel. (055) Buurtcommissie Zuid-West Voorzitter Perry Bakker Hoofdstraat 31h 7311 JT Apeldoorn tel. (055) Anita Brinkman Agathastraat RC Apeldoorn tel. (055) Harriët Jansen Nieuwendijk RP Apeldoorn tel. (055) Postadres Wijkraad Centrum: Wijkraad Centrum Postbus GJ Apeldoorn Website: Colofon 15de jaargang nr. 1 (editienr. 53, mrt. 2013) Hoofdredactie Bestuur Wijkraad Centrum Redactie Perry Bakker, Joop de Ridder, Jaap Buren, Bert de Groot Joost Houtappels (eindredactie) adres Fotografie Joop de Ridder e.a. Vormgeving & DTP HieroSign, grafisch ontwerpbureau, Apeldoorn Druk B+K Repro-service, Apeldoorn Zonder toestemming van Wijkraad Centrum mag niets uit deze uitgave worden overgenomen.

3 Van uw Wijkraad In april doet Koningin Beatrix afstand van de troon en zal Prins Willem-Alexander onze nieuwe koning worden. Geen Koninginnedag meer op 30 april, maar op 27 april (hoewel de eerste Koningsdag in 2014 op 26 april zal zijn, omdat de 27e een zondag is). Dat wordt even wennen voor alle jarigen op 30 april. Een memorabele periode. Deze troonswisseling heeft plaats in het 25e jaar van het bestaan van Wijkraad Apeldoorn Centrum. Als wijkraad gaan wij meer de nadruk leggen op realiteitszin. Het scheiden van zin en onzin, haalbaarheid in plaats van luchtfietserij, afspraak is afspraak, handhaven in plaats van ontduiking. Deze pragmatische houding is ons inziens een goede basis van waaruit verbeteringen en vernieuwingen kunnen worden gerealiseerd. Tijdens het bezoek van burgemeester John Berends en stadsdeelmanager Corine Kapenga aan onze wijk, hebben wij vast een voorschot genomen op die insteek. In juli 2012 was er een stevige brand in de Hoofdstraat. Wat in eerste instantie op een bescheiden brandje leek, bleek al gauw een bredere inzet van meer brandweerlieden te vragen, inclusief een hoogwerker. Uiteindelijk werd er opgeschaald van een middel brand naar een zeer grote brand. Wilt u weten hoe dat in uw leefomgeving geregeld is? Tijdens onze jaarvergadering zal de brandweer hier op ingaan en haar voorbereidingen in het Apeldoornse stadscentrum toelichten. In deze editie van t Stadsmidden wordt al een tipje van de sluier opgelicht (zie voorpagina). Er is al veel geregeld, maar veel ook niet. Afhankelijk van wat er in een buurt speelt, kan het van belang zijn om te weten wat er al geregeld is en wat er nog moet gebeuren. Mocht zich iets aandienen, dan kan iedereen dat voor zichzelf uitzoeken, maar men zou ook in overleg met de buurtcommissie kunnen treden. Dat is de start van bundeling van krachten. Voorbeelden daarvan uit 2012 zijn te vinden in de jaarverslagen van de buurtcommissies. Actuele, nog lopende voorbeelden zijn de ontwikkeling van het Brinkpark en het Caterplein. Theorie en praktijk U weet het vast wel: je mag met z n tweeën naast elkaar fietsen als de verkeerssituatie dat toelaat. Een andere: Apeldoorn is fietsstad. Nog een andere: de fietsassen van Apeldoorn. Als de verkeerssituatie dat niet toelaat, moet je achter elkaar fietsen. Hoe doe je dat nou op de Deventerstraat vanaf de markt, met je 5-jarige kind dat nog altijd aan de binnenkant, relatief veilig, naast je fietst? Vele stukken fietspad en/of fietsstrook voldoen ongetwijfeld aan de theoretische maatvoering, maar zijn minder praktisch in de praktijk. Soms ronduit levensgevaarlijk. In maart haalde het onderwerp vrije sluitingstijden horeca ook weer het plaatselijke nieuws. Dat is een onderwerp dat wij als wijkraad bespreken binnen het overlegplatform Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) waarin o.a. de Caterpleinvereniging, Koninklijke Horecabond, gemeente, politie, brandweer, ambulancedienst, JT Bioscoop, Gigant en de taxibranche participeren. Zoals door verschillende partijen onderkent, kunnen de Praktijk niet alleen op het papier, maar ook op het netvlies (Foto: Joop de Ridder). sluitingstijden aanleiding geven tot overlast door het uitgaanspubliek. Niet alleen overlast tussen de bezoekers onderling, maar ook in relatie tot de omwonenden. Vandaar dat dit onderwerp binnen het KVU wordt besproken en daar een goede balans is gevonden tussen een levendige binnenstad en een leefbare binnenstad. Als wijkraad zijn wij tegen het loslaten van vastgestelde sluitingstijden. Dit en nog meer hopen wij de komende maanden met u duidelijk te krijgen tijdens de discussies over de Leefbaarheidsindicatoren. In de vorige uitgave van t Stadsmidden zijn deze indicatoren benoemd en tijdens de jaarvergaderingen gaan we de eerste twee behandelen. Bestuur Wijkraad Centrum Apeldoorn 3

4 Belangrijke telefoonnummers Spoedeisend alarm: Ambulance, Brandweer en Politie Niet spoedeisend alarm: Ambulance Brandweer Politie... (0900) 8844 ( 0,14 p/min.) Gelre Ziekenhuis: Gezondheidsdienst: GGD Gelre-IJssel, (088) Huisartsenpost Hulpdiensten: SOS MD Veluwe (voorheen Stichting Alert)... (0900) Stichting de Kap (vrijwilligers en mantelzorgers ) Lokaal totaal informatienummer Nummerinformatie ( 0,60 p/min.) Advies-, meld- en steunpunten: Buurtbemiddeling Discriminatie Kindermishandeling... (0900) Huiselijk Geweld... (0900) Loverboys/Jeugdprostitutie... (0900) Het Verenigingsburo (voor vrijwilligers, verenigingen, stichtingen en clubs) Dierenambulance... (0900) ( 0,45 p/min.) Red een dier Gemeente Apeldoorn: Algemeen, w.o. Buitenlijn Lokaal totaal informatienummer... (0900) 1889 Waar u zich ook bevindt... 1,30 per gesprek. Belangrijke websites Politie nodig? Bel of bij spoed De politie wil weten wat er leeft en speelt in uw wijk. Daarom steken agenten dagelijks hun voelhoorns uit. Zij zijn zichtbaar aanwezig, praten met mensen, controleren, reageren op meldingen, bekeuren overtreders en houden nieuwe ontwikkelingen in de gaten. Politieagenten gaan dus zoveel mogelijk de straat op. Dat wil niet zeggen dat de telefonische opvang van meldingen en vragen minder belangrijk is. Sinds enkele jaren kennen we daarom het servicenummer Geen spoed, wel politie? Een verloren portemonnee, de vernieling van een autospiegel of een vraag om preventieadvies valt niet onder spoed. In dit soort gevallen belt u het algemene politienummer: U krijgt snel en vakkundig een antwoord. In bijzondere gevallen wordt u doorverbonden met het betreffende politieteam of bijvoorbeeld uw wijkagent. Het nummer belt u ook als u een afspraak wilt maken voor het doen van aangifte bij spoed Als u de politie dringend nodig heeft, belt u 112. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een ernstig ongeluk, het betrappen van een inbreker of dief op heterdaad, geweld, een overval of andere ernstige delicten. Uw telefoontje komt direct binnen op de politiemeldkamer. Die zorgt ervoor dat zo snel mogelijk politie naar u toe komt. Aangifte doen / openingstijden Alle politiebureaus in de regio Noord- en Oost- Gelderland zijn van maandag tot en met vrijdag geopend van tot uur. U kunt dan terecht op het politiebureau voor vragen en informatie, maar niet voor het doen van aangifte. Maakt u voor het doen van aangifte altijd eerst een afspraak. Dit kan via U wordt dan op de afgesproken tijd snel en goed geholpen. U kunt ook aangifte doen via internet. Kijk hiervoor op of vraag de flyer op het politiebureau. Meld Misdaad Anoniem Het nummer is een landelijk nummer waar u anoniem een melding van een ernstig misdrijf kunt doen. Dan kunt u denken aan moord- en doodslag, geweld op straat, overvallen, beroving, autodiefstal of drugshandel. Meer hierover kunt u lezen op het internet: Slijterij René Wij bezorgen gratis in Apeldoorn. 4 Het adres voor alle dranken en wijnen. Brinklaan LA Apeldoorn Tel. (055)

5 Om tafel met Corine Kapenga (Fotobron: Imre Csany) Heel Apeldoorn Rein voor een schonere (binnen)stad Ze zullen u ongetwijfeld opgevallen zijn: de posters met daarop de tekst Ik ben Rein (of Ik ben Reina, met de extra a dus). Op 25 februari is het project Heel Apeldoorn is Rein van start gegaan. Dit project is een initiatief van de gemeente Apeldoorn en hieraan wordt meegewerkt door de woningbouwcorporaties en Circulus. Dit project wordt onder meer ondersteund door stichting Gemeente Schoon. Er is bovendien een campagne aan verbonden. Verschillende partijen in Apeldoorn zetten zich in voor een schone leefomgeving. Daarbij moet gedacht worden aan partijen zoals de woningbouwcorporaties, Circulus, de wijkraden en daarnaast ook individuele bewoners. Partijen zoeken vaak contact met de gemeente met het verzoek om de acties die zij organiseren te ondersteunen. Hieruit is het idee ontstaan om een project op te zetten dat afzonderlijke activiteiten/inspanningen beter zichtbaar maakt en met elkaar verbindt. Daarnaast wil de gemeente laten zien hoeveel goede initiatieven er al zijn. Ook biedt project Heel Apeldoorn is Rein meer ruimte om maatwerk te leveren op acties en verzoeken. Begin maart zijn uitnodigingen verstuurd voor een bijeenkomst waarin nader wordt ingegaan op het project en een aantal successen zullen worden gedeeld met de aanwezigen. Ook hoort de gemeente dan graag welke mogelijkheden en kansen iedereen ziet om hieraan bij te dragen. Heel Apeldoorn Rein krijgt ook aandacht in de lokale media, op billboards, op de gemeentelijke website (www.apeldoorn.nl/ rein) en via Facebook (Apeldoorn Rein). Voor vragen kunnen belangstellenden terecht bij Esther Hoogendoorn, te bereiken via tel of via Wie vragen, opmerkingen, tips, of suggesties wil sturen naar Corine Kapenga, kan deze richten aan Met dit project willen de deelnemende partijen, zoals de woningbouwcorporaties en Circulus, inwoners enthousiasmeren en meer betrekken bij het opruimen/schoonhouden van de eigen omgeving. Doel is dat mensen zich ervan bewust worden dat zij met een relatief kleine inzet veel kunnen betekenen voor een schonere buurt. annelieshaarmode.nl Schotweg Apeldoorn Annelies Haarmode De kapsalon voor het hele gezin! 5

6 Identiteitscrisis door Perry Bakker Na enige jaren ongebruikt in de kast te hebben gestaan, had ik behoefte om toch de Dikke van Dale weer eens door te bladeren. Woorden die zo vanzelfsprekend zijn, krijgen in een politieke discussie een lading, die ik toch ook feitelijk eens nader zou willen beschouwen. Laten we dan maar eens beginnen met de titel van deze rubriek. Identiteitscrisis, oftewel onzekerheid over wie of wat men is. Daar gaat het dus om. Maar wat is dan die onzekerheid? In het geval van Apeldoorn betreft het een vaak gevoerde discussie, die recent weer is opgelaaid. Namelijk de vraag: is Apeldoorn een dorp of een stad? De Dikke geeft aan dat een dorp een groep woningen is kleiner dan een stad. Een stad daarentegen is een uitgebreid, samenhangend geheel van huizen en gebouwen. Dat geeft mijns inziens wel richting aan de discussie, maar echt overtuigd dat dit tot een feitelijk juist antwoord leidt, ben ik nog niet. Misschien ligt het antwoord ook wel niet in de Van Dale, maar heeft het iets met stadsrechten te maken. Dan maar even kijken in de Wikipedia. Stadsrechten waren in het middeleeuwse Europa bijzondere rechten en privileges die aan een plaats werden toegekend, nadat de Romeinse politieke structuur was weggevaagd. Hoewel hier vaak meerdere rechten onder worden verstaan, zoals marktrecht, tolrecht en het recht om stadsmuren te bouwen, ging het in essentie om het recht van de stad op een eigen rechtspraak in plaats van rechtspraak door de landheer. Met het verdwijnen van het feodaal stelsel en de intrede van de centrale rechtsstaat, verdween de noodzaak van Stadsrechten. Nu heeft Apeldoorn een markt en had ook rechtspraak in het kantongerecht aan de Stationsstraat, waaruit al blijkt dat die noodzaak om Apeldoorn stadsrechten te geven er niet meer was. Wordt de discussie over dorp of stad dan gevoerd vanuit een beperkt budget? Dat lijkt mij feitelijk geen juiste discussie. Of zegt het iets over de aard van de bewoners, zoals ook de Van Dale suggereert. Geeft dorps- (bekrompenheid, benepenheid, kleingeestigheid, kruideniersmentaliteit, pietluttigheid, provincialisme) of stadsmentaliteit (onpersoonlijk, anoniem, hard en zakelijk) dan het antwoord op de vraag? Wat mij betreft is er feitelijk geen juist antwoord te vinden en voel ik mij wel prettig in die identiteitscrisis. Laten we vooral de goede zaken die een stad of dorp met zich meebrengt in Apeldoorn verenigen. Misschien maakt dat Apeldoorn wel uniek. De politiek lijkt er uit te zijn. Maar wat betekent deze discussie voor de titel van dit blad? t Stadsmidden, t Dorpsmidden of gewoon Apeldoorn? Zegt u het maar! Tekst en foto s: Joop de Ridder Werk in Buurt West Naar aanleiding van een schouw met Marty van Ruiten en Corine Kapenga van de gemeente Apeldoorn in oktober 2012, zijn vorige maand en deze maand werkzaamheden uitgevoerd om de stoepen weer goed begaanbaar te maken. Scheefliggende, verzakte of losliggende tegels zijn weer opnieuw gelegd. Daar kan nu niet meer over gestruikeld worden. In de Van Galenstraat zijn hele stukken stoep opnieuw aangelegd. 6

7 Hou ogen en oren open! In gesprek met de wijkagent door Joost Houtappels De bewoners van de binnenstad voelen zich veilig. Volgens wijkagent Ben Hendriks zijn er vooral positieve signalen te zien en voelen omtrent de leefbaarheid in het stadscentrum van Apeldoorn. Al kan het natuurlijk altijd beter.,,laat je horen en zien!, is de boodschap die Hendriks iedereen wil meegeven. Hij doelt dan in het bijzonder op de hondenbezitters uit de buurt.,,want zij zijn s avonds laat vaak nog op pad. Als je op zo n moment iets verdachts ziet of hoort: bel ons! Naast deze oproep verspreidt de politie zeer binnenkort ook een folder waarin aandacht wordt gevraagd voor de oplettendheid van de mensen op straat. En natuurlijk houden de wijkagenten zelf de boel scherp in de gaten. Volgens Hendriks is er op dit moment vooral aandacht voor het probleem bedelaars.,,dan heb ik het niet over straatmuzikanten of mensen die de straatkrant verkopen, maar over personen die andere mensen lastigvallen. Bijvoorbeeld door hard te schreeuwen op straat of door zich aan te bieden als glazenwasser op het moment dat mensen in hun auto willen stappen. We zijn daar al aardig ver mee. In relatie tot verkeerscirculatie en overlast in het Apeldoornse centrum verwijst Hendriks naar het 30 kilometerbord dat is geplaatst op de hoek van de Vosselmanstraat, bij de ingang van de CODA-bibliotheek.,,Dat bord is daar neergezet nadat bewoners vorig jaar hadden geklaagd, aldus Hendriks. Hij maakt fietsers en automobilisten er en passant op attent dat de Nieuwstraat voorlopig dicht zit vanwege riolerings- en bestratingswerkzaamheden. Het is de bedoeling dat vanaf het Caterplein een groot voetgangersgebied komt, waar tijdens winkeltijden niet meer mag worden gefietst. Hoe dat precies vormgegeven wordt, weet Hendriks nog niet.,,daarover is de gemeente volgens mij nog in conclaaf. Het politieteam dat de belangen van het Apeldoornse centrum behartigt gaat sinds 1 januari j.l. door het leven als Robuust Team Apeldoorn. Dit als gevolg van de nationale herindeling van de politieregio s en daaronder vallende teams. Voorlopig is het team nog steeds gevestigd aan de Vosselmanstraat, maar daar komt in de toekomst verandering in. Op termijn verhuizen Hendriks en zijn collega s naar Apeldoorn-Zuid.,,Maar dat kan nog wel een paar jaar duren, verduidelijkt Hendriks.,,In 2013 zullen we zeker nog aan de Vosselmanstraat blijven zitten. Als aanspreekpunt blijft het kantoor in het centrum hoe dan ook gehandhaafd voor de bewoners. Na de verhuizing kunnen mensen nog steeds aan de Vosselmanstraat binnenlopen voor informatie. Dat zal dan wel gaan op basis van beperkte openingstijden. Wijkraad Centrum Apeldoorn Voor een schone, veilige en gezonde binnenstad GROOT, GROTER OF GROOTS? 55-plussers hebben vaak de wens om kleiner, leuker of unieker te wonen. Met al deze woonwensen bent u welkom. Wij helpen ervaren zoekers met volwassen woonwensen menninkmakelaars.nl 7

8 Dreigende sluiting Sportfondsenbad raakt mensen,,het is hier gewoon gezellig! Elke maandagochtend zitten Jan ten Have (87), Frans Jirka (68), Jan Heidenveld (80) en Gerda Jirka (66) na het zwemmen bij te komen aan een tafeltje op het terras van het Sportfondsenbad. De zwemtijden zijn voor hen erg gunstig. Zwemmen verhoogt de conditie en zij beginnen daarna fit aan de dag. Bijna elke ochtend zwemmen ze samen in het Sportfondsenbad. Jan ten Have is een zwemmer van het eerste uur en haalde in 1939(!) al zijn zwemdiploma.,,wij zwemmen bij het Sportfondsenbad, omdat het personeel erg aardig is en er hangt een leuke sfeer. Voor ons is het lastig om nog te sporten, maar zwemmen is een onbelaste training. Dit is wat we nog kunnen doen. En daarnaast is het makkelijk parkeren en hoef je geen trappen op om je om te kleden. Iedereen heeft een speciale herinnering aan het bad. Zo was het vroeger mogelijk om voor 10 cent te zwemmen. Veel mensen die van het Sportfondsenbad gebruik maken, hebben zwemles gehad bij het Sportfondsenbad. Zo ook Jan Heidenveld. Zijn vader werkte op een boot en hij mocht alleen mee varen als hij zijn zwemdiploma haalde. De ochtendzwemmers vinden het verschrikkelijk dat het Sportfondsenbad gaat sluiten.,,dit bad is dichtbij en de voorzieningen zijn heel erg goed. Het wordt straks moeilijk een nieuwe locatie te vinden, maar gelukkig hoeven we hier nog even niet aan te denken. Het Sportfondsenbad sluit pas op 1 januari 2015, dus we hebben nog bijna twee jaar de tijd om te zwemmen. Aanbod sportfondsenbad Wilt u ook uw conditie verbeteren en onbelast trainen? En daarnaast s ochtends nakletsen bij een kopje koffie? Informeer naar de zwemtijden en overige bewegingsmogelijkheden bij het Sportfondsenbad. Naast baantjes zwemmen kunt u bij het Sportfondsenbad ook terecht voor Aquasport-activiteiten zoals baby-, peuteren kleuterzwemmen en AquaFit (Meer Bewegen voor Ouderen) en zwemlessen. Meer informatie kunt u vinden op 8

9 DE ONDERNEMER SPREEKT: Grand Café De Notaris door Bert de Groot Grand café De Notaris is gelegen aan het Raadhuisplein 1. Eén van de gezelligste pleinen van Apeldoorn, waar u onder het genot van een drankje of een kop koffie een heerlijke lunch of een heerlijk diner kunt nuttigen. Daarnaast biedt De Notaris u de mogelijkheid een ruimte af te huren, de Notaris Kamer, die ruimte biedt aan 25 personen. Te gebruiken voor borrels, vergaderingen, trainingen, workshops, besloten diners en feestjes. Grand café De Notaris bestaat inmiddels 19 jaar. Door de jaren heen is er natuurlijk het een en ander veranderd. Niet alleen het interieur, maar ook op het gebied van de economische ontwikkelingen is De Notaris onderhevig geweest aan veranderingen. Heden ten dage heeft de economische teruggang ook zijn weerslag op ons bedrijf. Dat neemt niet weg dat we er alles aan doen om bij te blijven met de huidige trends en innovatief omgaan met de crisis. Gezien onze positie en ervaring op het gebied van horeca, kunnen wij u melden dat we gelukkig een gezond bedrijf zijn. Wat de toekomst betreft, willen we het gezonde klimaat in ons bedrijf behouden door actief bezig te zijn met opleiding en vorming van ons personeel en te kijken naar nieuwe mogelijkheden binnen het bedrijf op het gebied van eten, trends en marketing. Zo hebben wij medio februari een specifieke gratis app ontwikkeld voor de smartphone waarop men informatie kan vinden over de kaart en online kan reserveren. Tevens zijn we actief op Facebook, waar u de laatste informatie kunt vinden en ontwikkelingen kunt volgen. Wij zijn op maandag tot en met zaterdag geopend vanaf 9.00 uur en op zondag vanaf uur. Tevens kunt u genieten van een heerlijk diner in de avond. alle tijd en aandacht all round Leo Kok onroerend goed ondernemingsrecht estate planning Willem van Rozen personen- en familierecht Anja Hansma familierecht estate planning Ineke Schuijt onroerend goed Tony Ling ondernemingsrecht Paslaan AL Apeldoorn Postbus GL Apeldoorn T (055) F (055) E 9

10 Opknapbeurt voor het Stationsplein Wijkbeheerder Centrum, Martie van Ruiten, signaleerde al sinds enige tijd een aantal tekortkomingen aan het Stationsplein. Ook ontving hij diverse meldingen van bewoners en de wijkraad. Het was hen ook niet ontgaan dat bijvoorbeeld de rode boomparterre op het plein minder goed in de verf zat. Dit gaf aanleiding voor Martie en mij om met de aannemer die het plein destijds heeft gerealiseerd om tafel te gaan. Dit positieve gesprek heeft erin geresulteerd dat in gezamenlijkheid diverse probleempunten zijn opgepakt. Sommige werkzaamheden zullen u niet zijn ontgaan, andere werkzaamheden waren misschien minder zichtbaar. Waarschijnlijk heeft u wel gezien dat sinds begin 2012 tot en met het afgelopen najaar gewerkt is aan het plein. Hieronder staan de klussen die we hebben opgepakt: - Alle bomen op het plein, die deze plek zo bijzonder maken, worden via een bevloeiingssysteem voorzien van water. Dit systeem haperde en is hersteld. Sproeikoppen zijn aangepast, zodat deze minder snel dichtslibben. - Boomroosters rond de bomen zijn aangepast, omdat door onder meer scheefgroei als gevolg van wind stammen van bomen tegen de roosters aan groeiden. De bomen hebben nu weer volop groeiruimte. - Lichtmasten die scheef stonden, omdat ze onvoldoende verankerd waren, zijn vastgezet. - De rode parterre (het rode boomrooster) rond de plataan is geheel ontdaan van verf en opnieuw gecoat en geverfd. Het Stationsplein, een belangrijk visitekaartje binnen onze gemeente, kan er weer even tegen! Foto s: Joop de Ridder Sandra Hofmeijer, Stadsdeelbeheerder Centrum GROOT, GROTER OF GROOTS? menninkmakelaars.nl 10

11 Uw Mening Telt FIETSPAD MOET VEILIGER Al meerdere malen zijn er werkzaamheden aan het voetpad en fietspad tussen het Activerium aan de Deventerstraat tot en met de Baron Sloetkade geweest. Tot mijn grote verbazing is daarbij nooit de veiligheid van het fietspad vergroot. Vandaar dat ik deze melding maar eens wil maken. Vanuit Welgelegen fietsen wij wekelijks meerdere keren met onze kinderen naar het centrum. Op de heenweg is dit een gevaarlijk stuk vanaf de Shell benzinepomp. Op de terugweg vinden wij het stuk helemaal smal en gevaarlijk vanaf de Griftstraat tot over de brug aan de Deventerstraat. Bij het Activerium draai je moeilijk de Deventerstraat op. Het trottoir is daar zeer breed. Het fietspad is er te smal om fatsoenlijk naast je kind te blijven fietsen. Pas bij het stoplicht wordt het fietspad breder. Zou daar niet een stuk trottoir aan het fietsdeel toegevoegd kunnen worden? Op de brug is het voetpad hoger. Misschien zou het fietspad daar ook verhoogd kunnen worden, zodat daar eveneens het fietspad verbreed kan worden door een deel van het trottoir erbij te nemen. Pas ná de Baron Sloetkade is het fietspad gescheiden van de drukke weg. Het zou fijn zijn als jullie je hier hard voor kunnen maken, zodat de toegankelijkheid van het centrum op de fiets vergroot wordt. Apeldoorn moet een goede fietsstad blijven! Marion Liebregts, Bongerdpad 6 REACTIE VAN DE WIJKRAAD Inmiddels heeft de briefschrijfster samen met een vertegenwoordiger van de gemeente de situatie bekeken en vastgesteld dat deze niet optimaal is. Maar omdat het fietspad voldoet aan de wettelijke eisen, er nog geen ongevallen zijn gebeurd en er slechts een beperkt budget is, zal de als onveilig ervaren situatie vooralsnog niet worden aangepakt. Als Wijkraad betreuren wij dit en wij zullen de situatie in de gaten houden. Tevens is de wijkwethouder erop gewezen bij de schouw die gezamenlijk met Buurtcommissie Oost in januari heeft plaatsgevonden. Het fietspad langs de Deventerstraat: te smal om veilig te kunnen fietsen (Foto: Joop de Ridder). Structuurvisie In de eerste helft van 2011 is in de gemeente Apeldoorn de Structuurvisie gestart. De Structuurvisie is een beleidsnota die gaat over de toekomst van Apeldoorn in heel brede zin. Sinds de start is hier elk half jaar een openbare discussieavond over gevoerd waar allerlei thema s aan de orde komen, zoals comfortabele gezinsstad, toeristisch toplandschap, veelzijdige economie, lokale duurzaamheid enzovoorts. Bij Wijkraad Centrum gaat de aandacht vooral uit naar ontwikkelingen in het centrum. Daar moet het niet alleen aantrekkelijk zijn voor recreanten en toeristen, maar ook voor de eigen inwoners. En hoe aantrekkelijk is de binnenstad nu? Mede door internetwinkels ontstaat daar veel leegstand. Zou het een oplossing zijn kansen te bieden aan startende ondernemers? Het moet aangenaam vertoeven zijn in ons centrum en dat moet vooral verbeterd worden door meer verblijfskwaliteit te realiseren. Dit zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren door vergroening en het maken van plezierige openbare ruimte. Er zijn lelijke, open plekken in het centrum. De sloop van het PGEM-gebouw slaat ook weer zo n gat. Wat gaat daar gebeuren en wanneer? Zijn daar oude schoenen weggegooid en kan men nu geen nieuwe kopen door de crisis? Waarschijnlijk zijn er creatieve oplossingen te vinden bij de bewoners. De verantwoordelijke wethouder voor de structuurvisie heeft verklaard dat de gemeente graag in gesprek wil blijven met initiatiefnemers. Wie gaat de uitdaging aan? Jaap Van Buren Wijkraad Centrum Apeldoorn Voor een schone, veilige en gezonde binnenstad KORENSTRAAT 21 APELDOORN T:

12 aangeleverd door de diverse buurtcommissies Jaarverslag 2012 van Wijkraad Centrum JAARVERSLAGEN VAN DE BUURTCOMMISSIES Voorwoord Met het in deze editie opgenomen Jaarverslag 2012 leggen wij verantwoording af over de activiteiten die wij dit jaar hebben ontplooid en de financiële uitgaven die daar mee gepaard zijn gegaan. Omdat wij het niet alleen kunnen, dankt het bestuur een ieder die een bijdrage heeft geleverd aan de behaalde resultaten. Samenstelling bestuur Het afgelopen jaar is er een aantal wisselingen geweest in de samenstelling van het bestuur van de Wijkraad en de buurtcommissies. Na een periode zonder voorzitter hebben we in november vanuit het bestuur Bert de Groot als voorzitter gekozen. Verder heeft de buurtcommissie Midden versterking gekregen met Coen de Moor. Hans Nieuwveld (BC Oost) en Hans Koelemeijer (BC Noord-West) zijn gestopt met hun werkzaamheden voor de buurtcommissies. Wij zijn op zoek naar versterking van de buurtcommissie Zuid-West, Midden en Noord-West. Activiteiten De basis voor de activiteiten van het bestuur is vastgelegd in het beleidsplan dat t.b.v. het afgelopen jaar weer op basis van actualiteit is bijgesteld. Vergaderingen en overleg - Dagelijks bestuur (frequentie 1 x per 14 dagen, wisselend een themabijeenkomst en een regulier overleg) - Plenaire vergaderingen met buurtcommissies (1x per maand) - Jaarvergadering - Bewonersbijeenkomsten (o.a. milieumetingen) - Schouw met de gemeente - Bewonersbijeenkomsten van buurtcommissies met buurtbewoners - Redactievergaderingen t.b.v. t Stadsmidden - Gesprekken met vertegenwoordigers van politieke partijen - Organisatie Straatspeeldag - Afstemming dorps- en wijkraden - Integraal horecaoverleg - Overleg met Milieudefensie Overleggen met de gemeente - KVU-overleg (van project naar regulier overleg) - Milieumetingen - Structuuroverlegbijeenkomsten - Inloopsessies stadsdeelmanager - Inspreken PMA - Stadsdeel platform - Zorgfuncties t.b.v. het centrum - Omnizorg - Overleg met wijkwethouder en stadsdeelmanager Huisvesting De Wijkraad kan nog steeds tegen gunstige voorwaarden gebruikmaken van het gebouw van de voormalige Stadsbank aan de Kanaalstraat 13. Communicatiekanalen De communicatie met de leden gaat steeds meer ook per mail, mits de mailadressen van de leden bekend zijn. Verder zien we een groeiende belangstelling voor de website van de Wijkraad, die voorziet in actuele informatie, verslagen van de plenaire en ledenvergadering en t Stadsmidden, dat ook nog steeds een belangrijke huis-aan-huis informatiebron is voor de bewoners van het centrum. ICT Wat betreft informatie- en communicatietechnologie heeft de Wijkraad op meerdere gebieden een stap voorwaarts gezet. Zo is de website verder uitgebouwd met o.a. rapportages op het gebied van Luchtkwaliteit en Verkeer. Voor het eerst hebben ook de adverteerders een eigen plek gekregen. Naast de reeds gebruikte mail is ook Twitter als communicatiekanaal in gebruik genomen. Kijkend naar de nabije toekomst kan de Wijkraad nog stappen zetten. De kantooradministratie is verouderd met de aanwezige oude Inkjet all-in-one printer. Een laser all-in-one kan zowel bij het incidentele printen als het veelvuldige kopiëren van meerwaarde zijn. Bij de vele eigen bijeenkomsten en de bijeenkomsten met derden zoals gemeente, woningbouw en Omnizorg wordt nog steeds gebruik gemaakt van geprinte documenten. De beschikbaarheid van een tablet kan voor de bestuursleden de voorbereiding en uitvoering van dergelijke bijeenkomsten (ongeveer 50 op jaarbasis) een stuk vereenvoudigen. NOORD De buurtcommissie heeft in het verslagjaar eenmaal officieel vergaderd, daarnaast hebben de leden vaak vooroverleg, met name voordat de plenaire vergadering van de Wijkraad plaatsvindt. Ook zijn enkele leden op incidentele basis betrokken geweest bij diverse overleggen met de gemeente en/of ondernemers. In het voor- en najaar is er overleg geweest met de wijkagenten van de Apeldoornse binnenstad. BC Noord is van mening dat, mede door dit overleg, een goede verstandhouding is opgebouwd met onze wijkagenten en er korte communicatielijnen zijn ontstaan tussen bewoners en politie. Ook het maandelijkse spreekuur met onze stadsdeelmanager werkt positief, diverse zaken kunnen snel worden afgehandeld of kunnen onder de aandacht van betreffende deskundigen worden gebracht. De BC heeft in maart samen met de gemeente een schouw uitgevoerd in buurt Noord op zeven meetlocaties om de kwaliteit van de omgevingsfactoren in kaart te brengen. Het voormalige CWI-gebouw op de hoek Kerklaan/Paslaan dreigde in de zomer ten prooi te vallen aan vandalisme. Dankzij snel optreden van gemeente, buurtcommissie en beheerder van het gebouw zijn voorzieningen getroffen die het moeilijk maken het complex binnen te dringen. Een aandachtspunt blijft het rommelhoekje in het Van Huutsteegje (het gangetje tussen de Van Huutstraat en Hoofdstraat-Noord). Regelmatig staan op die locatie dagenlang overvolle vuilcontainers, geen fraai aanzien voor omwonenden en passanten. Na een schoonmaakactie gaat het dan weer een tijdje goed, maar dan herhaalt het patroon zich. Dit heeft gelukkig wel de aandacht van diverse instanties. 12

13 Wonen in de binnenstad heeft soms als nadeel dat sprake kan zijn van (over)last. In het afgelopen jaar heeft zich bijna geen overlast voor bewoners voorgedaan. Dit is mede te danken aan het uitoefenen van goed toezicht en handhaving door politie, binnenstadteam en de inzet van portiers van horecagelegenheden. In november is alweer voor de derde keer door de kinderen (en ouders) enthousiast meegedaan aan de lampionnenoptocht ter ere van Sint Maarten. De (grote) groep kinderen kreeg als beloning voor het zingen van het fraaie Sint Maartenlied allerlei lekkers toegestopt. BC Noord heeft zich samen met BC Noord- West en de gemeente bezig gehouden met het al dan niet verplaatsen van de bankjes voor een appartement aan het Beekpark; het zitten op die bankjes zou voor de nodige overlast zorgen. De meningen over het wel/ niet verplaatsen liepen bij de bewoners nogal uiteen. Uiteindelijk is er voor gekozen de bewuste banken in het park te plaatsen ter vervanging van een aantal kleinere. In het najaar is voortvarend gestart met de herinrichting van het Caterplein e.o. Zowel Hoofdstraat-Noord (tussen Vosselmanstraat en Beekpark) als het Caterplein is voorzien van een geheel nieuw riool. Ook de bestrating is opnieuw gelegd en het geheel heeft een prettige uitstraling gekregen. Een mooi De authentieke lantaarn op de kop Hoofdstraat/Vosselmanstraat (Foto: Joop de Ridder). moment is geweest het plaatsen van de fraaie, monumentale, vierarmige Roosmale Nepveulantaarn op de kop van Hoofdstraat- Noord en de Vosselmanstraat. Na jaren in een gemeentelijk depot te hebben gestaan, is de lantaarn na een grondige restauratie in volle glorie weer te zien op een prachtige locatie. Ook is in het najaar het riool in een deel van de Paul Krügerstraat en in de gehele Cath. van Reesstraat vervangen. Ook hier zijn de trottoirs geheel vernieuwd met een bestratingstype dat aansluit bij de bestrating van de Kerklaan en het (toekomstige) voetgangersdomein van het Caterplein. Beide straten zijn eveneens voorzien van een nieuwe asfaltlaag. De werkzaamheden zijn uitgevoerd met een minimum aan overlast voor bewoners en ondernemers. Er is een informatiepunt ingericht aan de Nieuwstraat waar omwonenden (en andere belangstellenden) binnen kunnen lopen met hun mogelijke vragen. In de Van Kinsbergenstraat hebben de uitbaters van de restaurants en cafés in december opnieuw de handen ineengeslagen om een gezellig Preuvement te organiseren. Ondanks het niet al te mooie weer was er een geanimeerde sfeer. Het aanwezige publiek kon proeven en genieten van heerlijke hapjes en drankjes. De Van Kinsbergenstraat heeft haar alias als t Proefstraatje ook in 2012 waargemaakt. Afgelopen jaar hebben zich in het winkelgebied Hoofdstraat-Noord, Korenstraat en Kapelstraat veranderingen voorgedaan. Een grote brand heeft in de Hoofdstraat-Noord veel materiële schade aan diverse panden veroorzaakt, herstel van deze panden is in gang gezet. Er zijn enkele winkels verdwenen en er zijn andere voor in de plaats gekomen. In genoemde straten staan enkele panden leeg; ondanks deze leegstand maken deze locaties (gelukkig) nog geen desolate indruk. Door de grote diversiteit in het winkelaanbod en door de toename van enkele daghorecavestigingen is het voor het (winkelend) publiek een aantrekkelijk verblijfsgebied. OOST In 2012 kon de buurt de resultaten overzien van alle opbrekingen en werkzaamheden van de afgelopen jaren. Met uitzondering van de vernieuwing van de Deventerstraat waren er geen ingrijpende projecten. De buurtcommissie heeft afscheid genomen van Hans Nieuwveld. Deze senior heeft na jarenlange inzet zich teruggetrokken om anderen de kans te geven om te participeren in de buurtcommissie. Informatie en/of aanmelding kan bij Edith, Steven of Bert. Naast alle schouwingen heeft de buurtcommissie wederom een bewonersavond georganiseerd waarbij het aantal bezoekers tegenviel, maar de betrokkenheid en inzet van de aanwezigen maakte alles goed. Klasse! De Sint Maarten-optocht was een vrolijke activiteit met veel kinderen en ouders. Hier leek meer animo voor dan de Straatspeeldag/Buitenspeeldag. Beide activiteiten zijn met name voor de kinderen en helpen hen in contact te komen met andere buurtkinderen en buurtbewoners. Het is ook hun leefomgeving waar zij zich veilig en vertrouwd moeten voelen. Het grootse Drakenbootfestival ligt weer achter ons. Veel gezelligheid op en rond het kanaal. De Grift is aanleiding voor veel Beurtvaartstraatbewoners om zitjes te maken aan de voorzijde van de huizen. Het blijkt een echte trekpleister voor veel buurtbewoners. Het speelterrein aan de Wiepkingstraat is uitgebreid met een speeltuig. Een leuk terrein om de jongere kinderen te laten spelen en met de andere ouders op het bankje even bij te kletsen. De Deventerstraat is vernieuwd en ligt er weer fraai bij. Nu nog aandacht voor de veiligheid van fietsers. De Griftstraat heeft nieuwe straatverlichting gekregen, een eerste stap naar verbeteringen in deze straat met mooie oude stadswoningen. Aandachtspunten voor deze buurt zijn er zeker. Wat te denken van de verwarrende parkeersituaties langs Kanaal Noord, de Griftstraat en de Wiepkingstraat? Het toekomstige gebruik van de voormalige Gasfabriek is onzeker. De smalle fietsstroken langs de Deventerstraat en Kanaal Noord leveren onnodige irritatie en gevaarlijke situaties op. Het brede trottoir voor Woondrome wordt als fietspad gebruikt. Misschien een voorbode van de aanpassing van de te smalle fietsstrook? Korenstraat 122 Apeldoorn Tel

14 ZUID-OOST Het afgelopen jaar kwam een aantal plannen in onze buurt tot een afronding. Op de hoek van de Veldhuisstraat/Sophialaan is na afbraak van een woning het parkje uitgebreid. De rode boomspiegel op het Stationsplein is gerenoveerd en ziet er nu weer als nieuw uit. De Stadskade, richting de parkeergarage, is nu met twee paaltjes afgesloten voor doorgaand verkeer. Aan het kanaal ter hoogte van Dirk van den Broek zijn geen ondergrondse containers geplaatst, dit in verband met de aanwezige ondergrondse leidingen, dus daarom is er gekozen voor bovengrondse afvalcontainers. Containers aan het kanaal (Foto: Ria Krul). Ook in 2012 hebben we twee keer een buurtschouw gehouden en één extra schouw met de burgemeester om te kijken hoe onze buurt er bij ligt en wat er beter kan. De buurtschouw wordt gedaan door Jaap Buren, buurtcommissielid van Zuid-Oost, samen met iemand van openbare werken/onderhoud van de gemeente. Zaken die ze tegen komen voor verbetering worden dan direct doorgezet naar de gemeente voor eventueel onderhoud of een reparatie. Close-up van de bewuste containers (Foto: Ria Krul). Ons grote project, een veiliger oversteek op de Molenstraat bij de Welgelegenbrug en de aanpak van het trottoir aan het Kanaal richting supermarkten, met tevens een parkeerverbod aan deze zijde, is in het afgelopen jaar helaas niet gerealiseerd. Dit project wordt nu in één keer aangepakt en zit in de planning voor juni De buurtcommissie wordt bij de voortgang van dit project betrokken. We gaan ervoor! Verder houden wij de vinger aan de pols wat Trottoir aan het Kanaal Noord (Foto: Ria Krul). De oversteek aan Molenstraat-Centrum (Foto: Ria Krul). betreft het Stationsplein. Overlast van zwervers, foutparkeerders, verontreiniging van stoepen en zwerfvuil worden bij de betreffende afdelingen gemeld en indien mogelijk direct aangepakt. De poging om met de bewoners van onze buurt in gesprek te gaan is door gebrek aan belangstelling niet doorgegaan. We zijn nog op zoek naar een idee hoe het dusdanig aantrekkelijk te maken, dat daar wel belangstelling voor is. WEST Brinkgarage en park In oktober 2011 is de bouw van de parkeergarage gestart. Eind december 2012 was deze bijna af. Alleen binnen moest nog het een en ander afgewerkt worden, zoals schilderwerk en het aanleggen van leidingen. Op 31 januari 2013 is het werk overgedragen aan de gemeente en op 1 februari is er een persexcursie geweest om de parkeergarage onder de aandacht van pers en bewoners te brengen. De werkzaamheden aan de Brinklaan Openingstijden: Maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 tot uur Donderdag van 8.30 tot uur Vrijdag van 8.30 tot uur Zaterdag van 8.30 tot uur Koopzondagen 7 april, 5 mei, 2 juni en 7 juli. Werkplaats open uur 14

15 zijn inmiddels ook afgerond. De ingang van de parkeergarage is aan de Brinklaan en de uitgang is aan de Prins Willem-Alexanderlaan gesitueerd. Eind december 2012 is begonnen met de aanleg van het park en de Grift. Ook de Prins Willem-Alexanderlaan zal gereconstrueerd worden. Door middel van brieven heeft aannemer BAM-Civiel de bewoners tijdens de bouw goed geïnformeerd over alle werkzaamheden. Dit was een positieve ervaring. Wij zien er naar uit dat alles gerealiseerd is. Van start tot finish: de bouw van de parkeergarage (Foto s: Joop de Ridder). Buitenspeeldag (Foto: Joop de Ridder). Buitenspeeldag De Buitenspeeldag op woensdag 13 juni op het Leienplein was weer een groot succes. Mede dankzij het goede weer en de inbreng van verschillende sponsoren. Frank Huibers was hierbij de grote initiator. Wij bedanken alle vrijwilligers die een steentje hebben bijgedragen. Fantastisch om al die kinderen zo te zien genieten. Wij hopen dat de volgende Buitenspeeldag, die in juni wordt gehouden, weer heel veel plezier zal opleveren en hopen eveneens dat de sponsoren weer groots hun portemonnee zullen trekken. ZUID-WEST Voor Zuid-West was het een relatief rustig jaar. Punt van zorg blijft het aantal parkeervergunningen dat wordt uitgegeven om te parkeren aan het korte stukje van de Nieuwendijk. De gemeente heeft aangegeven te verwachten dat de overlast gedaan is als de parkeergarage in het Brinkpark in 2013 wordt opgeleverd. Wij zullen dit dan ook nauwlettend in de gaten houden. Ook dit jaar weer wat strubbelingen tussen buren, waarvoor het nodig was hulp van buiten te vragen om tot een oplossing te komen. Als buurtcommissie worden we steeds meer betrokken bij vergunningverleningen indien panden een andere bestemming krijgen. Dat wordt door de bewoners op prijs gesteld. Een punt van zorg is de doorgang bij de stoplichten voor de Kalverstraat naar het Rosariumhof. Regelmatig wordt troep achtergelaten en het ziet er onverzorgd uit. Bewoners voelen zich onveilig als ze gebruik maken van deze doorgang, omdat zich hier regelmatig ongenode gasten ophouden. Het blijkt niet mogelijk te zijn de doorgang af te sluiten, wel zal gekeken worden naar de inrichting en zal een oogje in het zeil worden gehouden. Een punt van aandacht blijft het drukke verkeer in de Kalverstraat. Een bewoner aan de Kalverstraat heeft meegedaan aan de milieumeting die geïnitieerd is door de Wijkraad. In 2013 zullen de resultaten van deze metingen beschikbaar komen. Verder is er duidelijkheid dat de beloofde herinrichting van Hoofdstraat-Zuid, gezien het achterblijven van projectontwikkelaars en de economische recessie, vooralsnog niet zal worden uitgevoerd. Zoals gebruikelijk zijn er in 2012 weer enkele activiteiten georganiseerd zoals een burendag en de viering van Sint Maarten. In samenwerking met andere buurtcommissies is weer een straatspeeldag georganiseerd aan het Leienplein. In samenwerking met de gemeente is er een stoepenschouw gehouden op basis waarvan slechte plekken worden hersteld. Aan het eind van het jaar is ook met de wijkwethouder een schouw gedaan in de buurt, waarin niet alleen aandacht is gevraagd voor leegstand en genoemde knelpunten, maar ook is aangegeven welke positieve zaken zijn bereikt. Philadelphia heeft aan de Stationsdwarsstraat een ruimte beschikbaar gesteld op de woensdag- en vrijdagmiddag, waar bewoners uit de buurt elkaar kunnen ontmoeten (koffie drinken, spelletje doen of hobby uitoefenen). Tot op heden is er helaas weinig animo. In 2013 gaan we kijken of we dit nieuw leven in kunnen blazen. Op deze locatie is een inloopbijeenkomst georganiseerd van het buurtpreventieteam met Ons Huis. Weinig bewoners hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid om met ons in gesprek te gaan over hun beleving in de buurt. Het buurtpreventieteam is nog steeds actief in de buurt, hoewel dit op een lager pitje staat gezien het feit dat de voorzitter vaak afwezig is gezien het werk. Ook dit jaar was er weer sprake van een goede ondersteuning vanuit de politie, gemeente en Ons Huis. We blijven op zoek gaan naar bewoners die de buurtcommissie of de buurtpreventie willen ondersteunen. Parkeren aan de Nieuwendijk: het blijft zorgen voor overlast. 15

16 JAARREKENING 2012 Wijkraad Centrum Postbus GJ Apeldoorn Exploitatie 2012 / Begroting 2013 LASTEN Werkelijk Begroting Werkelijk Begroting Bestuurskosten: Vergaderkosten Administratiekosten Vergoedingen bestuurs- en buurtcie. Leden Telefoon/porti Onderhoud apparatuur/software Reis- en verblijfkosten Kamer v. Koophandel Opleidingskosten (deskundigh. Bevordering) Diverse organisatiekosten Totaal Huisvestingskosten: Huur en inrichting kantoor Onderhoudskosten Verzekeringskosten Totaal Aktiviteiten: Activiteitenkosten (bijv. straatspeeldag/div.) ICT/Website Periodiek 't Stadsmidden Drukkosten - Bewonersbrieven Bewonersavonden Administratiekosten incl. jaarverslag Totaal Personeelskosten: Kosten vrijwilligers Administratiekosten- Onderst. Secretariaat Totaal Totaal Lasten BATEN Subsidies en overige ontvangsten: Gemeente Apeldoorn subsidie Gemeente Apeldoorn overige subsidies Advertenties Stadsmidden Rente Totaal Baten Resultaat

17 Wijkraad Centrum Postbus GJ Apeldoorn Balans per 31 december Activa Passiva ABN-Amro, rekening courant Algemene reserve ABN-Amro, spaarrekening Reserve projecten Nog te ontvangen Nog te betalen Toelichting De totale lasten en baten waren in dit verslagjaar nagenoeg in evenwicht (slechts een klein nadelig saldo ad. 251,- resteerde. Ten opzichte van de begroting 2012 verschillen enkele kostensoorten echter beduidend met de werkelijke uitgaven. Dit was onder meer het geval bij de huur van ons kantoor. Over 2011 diende namelijk 541,- te worden betaald aan servicekosten. Onder activiteitskosten is 1525,- begrepen voor de analysekosten van de dit jaar gehouden metingen van de luchtkwaliteit in de binnenstad. Van de gemeente mochten wij hiervoor eenzelfde bedrag als subsidie ontvangen, welke bij de baten is opgenomen. Ten behoeve van de ICT/website werd een nieuwe computer aangeschaft, hetgeen de meerkosten verklaart. Bij het indienen van de begroting 2012 werd er vanuit gegaan, dat t Stadsmidden nog slechts driemaal per jaar zou verschijnen. Bij een latere afweging waren vier uitgaven per jaar toch mogelijk door op enkele andere posten te minderen. Zo werd de ureninzet van de secretariaatsondersteuning naar beneden bijgesteld. Door de advertentie acquisitie te intensiveren werd een hogere opbrengst bereikt dan begroot. De in de balans opgenomen reserveprojecten zijn voorbestemd ter dekking van kosten die t.z.t. gemaakt dienen te worden bij het betrekken van de huisvesting van de Wijkraad op een permanente locatie. De begroting voor 2013 is eveneens in het hier naast staande overzicht opgenomen. Kascommissie Hierbij verklaren wij de financiële administratie van Wijkraad Centrum over het boekjaar 2012 te hebben nagezien en in orde bevonden. Wij stellen de vergadering voor de penningmeester c.q. het bestuur in dezen te dechargeren. De kascommissieleden: Dhr. G. Altena Dhr. W. Licher Dhr. G. Zeijl Rustenburgstraat 202 Koningshaven 74 Kanaalstraat 25B (handtekening) (handtekening) (handtekening) Apeldoorn, 8 Februari

18 Met de burgemeester de buurt in Donderdagmiddag 24 januari stond de schouwing met burgemeester John Berends en stadsdeelmanager Corine Kapenga van onze besneeuwde wijk op de agenda. Deze dag ging het met name om de buurten Oost en ZuidWest. De voorgaande maanden was er vaker contact geweest over onderwerpen die onze wijk betreffen. Dus geheel onvoorbereid was de burgervader niet. Bij zo n rondgang door de wijk overheerst een gevoel van tevredenheid. Een mooie gevarieerde wijk. Om die mooie, gevarieerde wijk in stand te houden ontkom je er niet aan om vooral de verbeterpunten te benadrukken. Als eerste werd de Griftstraat onder de loep genomen. Deze mooie, oude Apeldoornse straat kent een mooie diversiteit aan bewoners en ondernemers. Fraai gerestaureerde en opgeknapte panden. Helaas is het gebruik van deze straat regelmatig aanleiding tot irritatie of misverstanden. Parkeermeters ter hoogte van de Stationsstraat zorgen vaak voor onnodige opstoppingen en de verplichte rijrichting wordt nogal eens aan de laars gelapt. Een jaar eerder toegezegde wijziging in de parkeersituatie is nog niet uitgevoerd maar lijkt nu aanstaande. Bij de Grift kon niet anders geconstateerd worden dan dat dit een aanwinst voor Apeldoorn April ma 1 april Paasvlooienmarkt za. 6 en zo. 7 april Museumweekend za. 6 en zo 7 april Springfestijn zo. 7 april Koopzondag za. 20 april t/m za. 27 april Nationale Sportweek za. 27 april Paleisconcert wo. 24 april t/m 2 mei Koninginnekermis ma. 29 april Stationsdance ma. 29 april Prinsennacht di. 30 april Koninginnedag di. 30 april Oranjefestijn Mei zo. 5 mei vr. 10 mei za. 18 mei / zo. 19 mei Zo. 19 mei ma 20 mei ma 20 mei za. 25 mei Vr. 31 mei Juni zo. 2 juni zo. 2 juni zo. 2 juni za. 8 juni za. 8 juni za 22 juni is. Goed uitgevoerd project, het wekt veel belangstelling en de omwonenden zitten op een zomerse avond graag aan de Grift. Dat was jaren geleden wel anders. Aangekomen bij de Deventerstraat werd de aanwezige fietsstrook besproken. De geringe breedte is een punt van zorg. Ook langs Kanaal Noord is dat duidelijk te zien. Zoals wel vaker het geval is ook hier voldaan aan de wettelijke eisen, maar dat wil niet zeggen dat dit wenselijk en veilig is. De promenade en de steiger langs het kanaal zijn aanwinsten, maar het braakliggend terrein tegenover Woondrôme zorgt dan weer voor een domper. De voormalige Gasfabriek is ook zo n punt van aandacht. Wat wordt de vervolgbestemming van dit fraaie pand? Al lopend naar de Stationsdwarsstraat werd de rotte kies van Apeldoorn bekeken. Tja, wat moet je nog zeggen of schrijven over de hoek Hofstraat/Hoofdstraat? En alsof dat al niet erg genoeg is wordt de breedte van de Hoofdstraat op deze hoogte grotendeels in beslag genomen door her en der geplaatste fietsen. Dit is een veel voorkomend beeld waarbij het voor de fietsers en voetgangers elke keer weer een kunst is om hier te passeren. Aangekomen bij het station wordt direct de aandacht getrokken door de lege stadstuin. Evenementenkalender Koopzondag Centrum Apeldoorn Walter van der Belt straatvoetbaltoernooi Marktplein Apeldoorn Open Atelierroute Apeldoorn Diverse locaties in Apeldoorn Pinkstervlooienmarkt Americahal European Bike en Harley festival Centrum Apeldoorn Landelijke dag van het kasteel Paleis Het Loo Paleisconcert Paleis Het Loo Jazz en Popfestival Leienplein, Raadhuisplein en Caterplein Koopzondag Apeldoorn Zingt Vlooienmarkt Apeldoorn dineert Culturele pleinmarkt International Steelband festival Americahal Musea apeldoorn e.o Oranjepark Oranjepark Marktplein en Omnisport Paleis Het Loo Marktplein Stationsplein Apeldoorn Horeca Apeldoorn Centrum Apeldoorn Stationsplein Apeldoorn Centrum Apeldoorn Diverse locaties in Apeldoorn Americahal Paleis Het Loo In en om Orpheus Oranjepark door Bert de Groot ApeldoornCentrum2013 Cafés & poppodia Film Theater Sport vr. 28 juni Kids Exposities Evenementen Weekendtips vr. 28 juni za. 29 t/m zo. 30 juni Wat is er geworden van dat grootse initiatief? Lopend langs de Nieuwendijk wordt de parkeersituatie betreffende de dubbelrol voor betaald parkeren en vergunninghouders besproken. Er zijn door de hele binnenstad parkeervakken aanwezig die tijdens de winkelopeningstijden uitsluitend beschikbaar zijn voor betaald parkeren en buiten die tijden alleen maar voor vergunninghouders. Een hele kromme situatie die menig bezoeker een onbedoelde prent oplevert. Omdat dit ook al aangekaart is voor het gebied Wiepkingstraat / Kanaal Noord is afgesproken dat daar een pilot gaat draaien waarbij buiten de winkelopeningstijden gratis geparkeerd mag worden door iedereen (vergunninghouders en bezoekers). Het speelveldje ligt er prima bij, hetgeen ook gesteld kan worden voor de andere speelveldjes in de binnenstad. Meestal is dat op basis van een goede samenwerking tussen omwonenden en gemeente. En dan kom je bij Centraal Beheer. Wat een mooi gebouw. Wat zou je hier allemaal mee kunnen doen? Een hele belangrijke vraag anno Er moet alles in het werk worden gesteld om hier een vervolggebruik aan te geven. Er is al teveel leegstand. Van dit mooie gebouw is het een kleine stap naar het Brinkpark. Een jarenlang, veel bespro- Grolsch Drakenbootfestival in concert Openlucht Paleisconcert Grolsch Drakenbootfestival Bakkenesterrein Paleis Het Loo Kanaaloevers Centrum Deze kalender is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen, toevoegingen en of afgelastingen. Voor het actuele evenementenaanbod kunt u terecht op UITinapeldoorn.nl een initiatief van 18

19 ken project. Onder andere de wijkraad en gemeente hebben daar vele jaren over gesteggeld. Wel een park, geen park, wel parkeerplaatsen, geen asfalt, enzovoort. Uiteindelijk wordt er nu de laatste hand gelegd aan een parkeer- en parkvoorziening waarmee we allemaal blij mogen zijn. Ter vervolmaking wordt een deel van de Grift ook door het Brinkpark geleid Aangekomen bij de bestuurskamer aan de Kanaalstraat bleek Ria Krul het gezelschap al op te wachten. Onder het genot van frisdrank werd de besproken onderwerpen samengevat en een aantal omgevormd tot actie- of aandachtspunten voor de gemeente. Een schouwing als deze zorgt er voor dat de aandacht voor onze wijk niet alleen op het gemeentelijk papier staat maar ook op het netvlies van de burgervader. Zowel de vele mooie locaties alsook de minder fraaie. Van dit, van dat, van alles wat door Joost Houtappels te loodsen. Maar ook een dorp als Loenen en cultureel centrum Gigant kregen een pluim. Gigant zag zijn bezoekersaantal stijgen het afgelopen jaar. En gaat zijn café fors uitbreiden, kondigde hij aan. (Bron: De Stentor) Schillenboer verdwijnt De schillenboer verdwijnt uit het Apeldoornse straatbeeld. Het experiment is mislukt. De Apeldoornse politiek concludeerde begin dit jaar dat het niet lukt om mensen die wonen in hoogbouw aan het scheiden van groen en grijs afval te krijgen. De schillenboer die langskomt, heeft daardoor eigenlijk nauwelijks klandizie. Afschaffen bespaart de gemeente per jaar 3,5 ton. Overal groene containers neerzetten heeft ook geen zin, want mensen gooien er dan zomaar restafval bij, omdat dit goedkoper is. Stads- en dorpsfeest Gigant Met circa 500 bezoekers was het vierde Stadsfeest in Gigant, dat voor deze gelegenheid de toevoeging Dorpsfeest had gekregen, vrijdagavond een stuk drukker dan vorig jaar. In de foyer die de kern van het feest vormde, was er op zeker moment geen doorkomen aan. Er hing een gezellige, ongedwongen sfeer. In de foyer speelde pianovirtuoos Jeroen Sweers boogie woogie, blues en evergreens. En zorgde het Smartlappenkoor voor meedeinmuziek. Blaas of Glory experimenteerde in de popzaal met moderne muziekvormen op uiteenlopende instrumenten. In de theaterzaal staken burgemeester John Berends en de wethouders Nathan Stukker, Johan Kruithof, Olaf Prinsen en Paul Blokhuis de loftrompet over Apeldoorn. Met zijn innovatieve bedrijven, met zijn residentiële uitstraling. De wethouders wijdden zelfs een gezamenlijk gedicht aan stad en dorpen. De burgemeester prees de gemeenteraad die eendrachtig moeilijke besluiten had genomen om Apeldoorn door een zware periode heen Midwintermarathon visitekaartje voor Apeldoorn De eindzege in de Centraal Beheer Achmea Midwinter Marathon ging op de valreep naar Mulugeta Serbesa. De Tsjech van Ethiopische afkomst achterhaalde kort voor de meet de Keniaan Emmanuel Biwott, die lange tijd op kop liep. Serbesa zegevierde in 2.28,29 uur, Biwott werd tweede in 2.29,00. De Marokkaan Hicham Alaoui werd derde in 2.30,31. Bij de vrouwen won Petra Kaminkova de marathon. De meervoudig winnares uit Tsjechië legde het parcours af in 2.53,20 uur. Mini Marathon Andrea Deelstra maakte eerder op de dag haar favorietenrol waar. De Apeldoornse won de Hollander Techniek Mini Marathon met overmacht. Deelstra kwam na 18,5 kilometer in 1.06,49 uur over de finish. Heleen Plaatzer werd tweede in 1.08,32.Bij de mannen kwam de zege in buitenlandse handen. De Georgiër Boris Ogurtsov won voor nummer twee Jeroen van Damme. CBA Marathon Vorig jaar won Imo Muller de Centraal Beheer Achmea Marathon en ook in de jubileumeditie 2013 van de Midwinter Marathon sloeg de geboren Apeldoorner toe. Muller schreef zondag de Helicon Asselronde op zijn naam. Zijn Kapelstraat winnende eindtijd in de loop over 27,5 kilometer was 1.35,20 uur. Bij de vrouwen won Arenda Abbink de Asselronde. Zij finishte in 1.49,20. Acht van Apeldoorn De acht van Apeldoorn werd tijdens de 40ste editie van de Midwinter Marathon een puur Apeldoornse aangelegenheid. Dennis Licht won bij de mannen, Jip Vastenburg bij de vrouwen. Licht won De Acht voor de derde keer op rij en vestigde bovendien een nieuw parcoursrecord: minuten. Vastenburg liet noteren. (Bron: De Stentor) 19

20 PER DIRECT BESCHIKBAAR Penthouse Vanaf netto maandlast 825,- Corridorwoning netto maandlast 530,- Appartement netto maandlast 560,- Nieuwbouwwoningen op loopafstand van het centrum van Apeldoorn Stadswoning Stadswoning (hoek) netto maandlast 620,- netto maandlast 660,- Aantrekkelijke Vanaf verkoopprijzen: uw balkon Tweelaagse corridorwoningen v.o.n. 3-kamer-appartementen v.o.n. Royale stadswoningen met vier slaapkamers v.o.n. genieten Penthouses met fantastisch vrij van uitzicht vanaf het v.o.n. uitzicht EgginkMaalderink Garantiemakelaars Thoma TBB Woningmakelaars over het kanaal! Wordt dit uw nieuwe uitzicht? Maak een afspraak met de makelaar om de woning van uw voorkeur te bezichtigen. 20 welgelegen park - de boog

jaargang 7 nummer 6 december 2013 wijk krant zuid oost

jaargang 7 nummer 6 december 2013 wijk krant zuid oost jaargang 7 nummer 6 december 2013 wijk krant zuid oost Voor woonruimte in Enschede Woonwinkel Enschede Weth. Beversstraat 175 bezoekadres ma t/m vr 8.30 tot 17.00 uur openingstijden 0900-9678 (lokaal tarief)

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan

Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan wijkkrant Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan Sinds de zomer van 2009 wordt in Stadsdennen door bewoners, instellingen en gemeente samen gewerkt aan een nog beter Stadsdennen. In september werden ongeveer

Nadere informatie

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk In dit nummer onder meer: Verslag algemene ledenvergadering Bewonersvereniging Klapwijk 5,6,7+8 Van de voorzitter Jos Arends 9 Het begon met een setje waterverf

Nadere informatie

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Pag. 2 Colofon Pag. 3 Voorwoord van de voorzitter Pag. 4 25 jaar aandacht voor wijken/plantenbakken Pag. 5 Opening nieuwbouw Hartekampgroep

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

woonvenster Helvoirt en Haaren maken zich op voor nieuwbouw van Leyenhof en Haarensteyn Wateroverlast door regen Puzzel 9 4 2 2 1 5 www.puzzelpro.

woonvenster Helvoirt en Haaren maken zich op voor nieuwbouw van Leyenhof en Haarensteyn Wateroverlast door regen Puzzel 9 4 2 2 1 5 www.puzzelpro. Adressen en openingstijden Bezoekadres Afrikalaan 92, 5152 MD Drunen Postadres Postbus 127, 5150 AC Drunen T 0416-37 87 80 F 0416-37 32 76 E info@woonveste.nl www.woonveste.nl Openingstijden Maandag t/m

Nadere informatie

Street Moves Indische Buurt een groot succes!

Street Moves Indische Buurt een groot succes! Jaargang 12, Herfst, 2011 Onthulling Ontmoetingstafel Indische Buurt Pagina 3 Verslag start Swolsche Vrouwen Academie Pagina 5 Kinderactiviteiten Dieze en Indische Buurt Pagina 11 Feestelijke afsluiting

Nadere informatie

Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015

Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015 Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Wijkgericht werken in Kersenboogerd... 4 2. Terugblik vorig wijkplan... 5 3. De Kersenboogerd en ontwikkelingen.... 5 4. Resultaten bewonersenquête...

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

Het Hoogste Woerd. Buurtcomité Hogewoerd e.o. Stichting. Juni 2015. Buurtfeest op zondag 28 juni 2015, van 15.00u tot 18.00u in het Plantsoen! nr.

Het Hoogste Woerd. Buurtcomité Hogewoerd e.o. Stichting. Juni 2015. Buurtfeest op zondag 28 juni 2015, van 15.00u tot 18.00u in het Plantsoen! nr. Buurtcomité Hogewoerd e.o. Het Hoogste Woerd Stichting Juni 2015 Buurtfeest op zondag 28 juni 2015, van 15.00u tot 18.00u in het Plantsoen! nr. 81 Rob Erdbrink Voorzitter buurtcomité Kraaierstraat 2/a

Nadere informatie

Een gewaarschuwd mens telt voor twee!!

Een gewaarschuwd mens telt voor twee!! 45e jaargang nummer 10 29 juni 2013 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van de Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met de WIJKRAAD RUWAARD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

jaargang 9 nummer 2 april 2015 1www.wijkraadzuidoostenschede.nl

jaargang 9 nummer 2 april 2015 1www.wijkraadzuidoostenschede.nl jaargang 9 nummer 2 april 2015 1 2 jaargang 9 uitgave 2 april 2015 De meest complete thuiszorg. Altijd in de buurt. Bij Livio kunt u met elke zorgvraag terecht, ook als het gaat om complexe zorg. Met onze

Nadere informatie

Elandkrant. Tijd voor het Zeeheldenfestival! Bewonersorganisatie De Groene Eland. Zeeheldenfestival zoekt enthousiaste vrijwilligers!

Elandkrant. Tijd voor het Zeeheldenfestival! Bewonersorganisatie De Groene Eland. Zeeheldenfestival zoekt enthousiaste vrijwilligers! Wijkkrant voor het Zeeheldenkwartier Jaargang 38 - nr. 4 - juni 2012 Tijd voor het Zeeheldenfestival! Het is bijna zover vanaf woensdagmiddag 27 juni tot en met zondagochtend 1 juli is het weer Zeeheldenfestival!!!

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN DOOR RAAD VAN STATE VERNIETIGD

BESTEMMINGSPLAN DOOR RAAD VAN STATE VERNIETIGD MET O.A. 2 BESTEMMINGSPLAN VERNIETIGD. 4 KONINGINNEBUURT DUURZAMER. 6 BERICHTEN VAN DE GEMEENTE. 7 SNEEUW RUIMEN EN WONEN AAN DIACONESSENPLEIN WORDT NOG LEUKER. 10 SLOOP PROVINCIEHUIS. 11 TOEKOMSTVISIE

Nadere informatie

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014.

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014. D E V E U R B O D E Wijkkrant voor Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014 Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Activiteitenagenda wijkcentrum Bericht van wijkagent

Nadere informatie

Ik wil van het gebied van stille, verborgen armoede meer een speerpunt maken

Ik wil van het gebied van stille, verborgen armoede meer een speerpunt maken Wijkkrant e Klarendal Wijkkrant voor groot Klarendal Jaargang 36, 2009 nr. 2 Oplage 4300 www.klarendal.nl In deze lente editie: Een moskee in Klarendal pag. 3 Keurmerk Veilig Ondernemen pag. 4 Buiten Gewoon

Nadere informatie

Van Ostadeschool krijgt predicaat Excellent. Opening ondernemershuis 2.0 door Salim Bouadi NR: 2, JAARGANG 4, APRIL 2013

Van Ostadeschool krijgt predicaat Excellent. Opening ondernemershuis 2.0 door Salim Bouadi NR: 2, JAARGANG 4, APRIL 2013 schilders wijkkrant NR: 2, JAARGANG 4, APRIL 2013 Startbijeenkomst Schilderswijk Festival Op woensdagavond 13 februari vond in theater De Vaillant (voormalig Culturalis theater) de startbijeenkomst plaats

Nadere informatie

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt De Boomgaard Kerst Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt 27e jaargang nummer 4 december 2009 In dit nummer o.a.: Jaaroverzicht 4 Op zoek naar meer straatvertegenwoordigers 7 De Vereniging

Nadere informatie

Waalwijk werkt. ...aan de Wet maatschappelijke ondersteuning

Waalwijk werkt. ...aan de Wet maatschappelijke ondersteuning Waalwijk werkt.. Mensen uitdagen om actief mee te doen en mee te denken Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning () ingevoerd. -wethouder Peter van Dongen is enthousiast over de eerste

Nadere informatie

4 WSW: huur sociale sector stijgt komende 15

4 WSW: huur sociale sector stijgt komende 15 - verenigingsblad Prettige vakantie! Stationsplein Auteur: onbekend Bron: Gemeentearchief Middelheimmuseum Antwerpen 3 Nieuwe exploitant Zwembad Zuid 14 Kunstwerk Land van Ris 3 Schieveste 14 Aanwijzingsbesluit

Nadere informatie

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is...

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Wijkkrant Hatert Jaargang 8, nummer 4, augustus 2013 HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Colofon De wijkkrant is een uitgave

Nadere informatie

WIJKKRANT. De Mijlp aal MMV. Wa t e r i n g s e Ve l d DE MIJLPAAL DOORSTART BEWONERSPLATFORM

WIJKKRANT. De Mijlp aal MMV. Wa t e r i n g s e Ve l d DE MIJLPAAL DOORSTART BEWONERSPLATFORM WIIKKRANT WIJKKRANT Wa t e r i n g s e Ve l d De Mijlp aal MMV DE MIJLPAAL Nr. 1 APRIL 2005 De Romeinen gingen ons voor en woonden lang vóór de tuinders in het gebied Parkbuurt Oosteinde; Romeinse boeren

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Jaarverslag 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

wijkkrant Inhoud september 2010-1e jaargang, nummer 3

wijkkrant Inhoud september 2010-1e jaargang, nummer 3 wijkkrant september 2010-1e jaargang, nummer 3 Inhoud Voorwoord van de redactie 2 Instellingen en organisaties in Stadsdennen 2 Vondelpark is van ons allemaal 3 Nieuws van de wijkvereniging Stadsdennen

Nadere informatie

nr. 1 2015 RUN OP DE TUIN TANJA VAN DE KNUTSELCLUB GROENE MIENT OP DE KAART

nr. 1 2015 RUN OP DE TUIN TANJA VAN DE KNUTSELCLUB GROENE MIENT OP DE KAART nr. 1 2015 RUN OP DE TUIN TANJA VAN DE KNUTSELCLUB GROENE MIENT OP DE KAART De VruchtenPers nr. 1 - maart 2015 Inhoud 7 RUN OP DE TUIN 14 ONS RESTAFVAL DAGELIJKS ONDERGRONDS 21 EEN WELKOME NIEUWKOMER

Nadere informatie

De reis naar Malawi, het warme hart van Afrika. zomer 2015

De reis naar Malawi, het warme hart van Afrika. zomer 2015 De reis naar Malawi, het warme hart van Afrika zomer 2015 Werken en afscheid In het voorjaarsnummer van Margazine schreef de heer Plessius het belang en de betekenis van werk. Op dat moment wisten wij

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. Nieuw huis, nieuw dorp. Erg zuinig. 2 Extreem energiezuinige woningen krijgen het PEPhuis-label. 4 U kunt inbraken helpen voorkomen!

Inhoud. Colofon. Nieuw huis, nieuw dorp. Erg zuinig. 2 Extreem energiezuinige woningen krijgen het PEPhuis-label. 4 U kunt inbraken helpen voorkomen! Inhoud PEPhuis maakt huu 2 Extreem energiezuinige woningen krijgen het PEPhuis-label 4 U kunt inbraken helpen voorkomen! 5 Wat gaan we allemaal in uw wijk doen? 6 Welk onderhoud moet u als huurder zelf

Nadere informatie

Groninger Huis neemt haar lokale verantwoordelijkheid 7 LIMOR, hulp in de buurt 10

Groninger Huis neemt haar lokale verantwoordelijkheid 7 LIMOR, hulp in de buurt 10 Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No7 Jaargang 4 juli 2012 Buurtsuper Special! Met onder andere: interview met Auke Oosterhoff, regiomanager van MKB

Nadere informatie