Technische service. Verkoopondersteuning. Onze ideeën, uw succes. Verlichting. Elektronica. Hella werklampen: De productiviteitsfactor.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technische service. Verkoopondersteuning. Onze ideeën, uw succes. Verlichting. Elektronica. Hella werklampen: De productiviteitsfactor."

Transcriptie

1 Verlichting Elektra Elektronica Thermomanagement Verkoopondersteuning Technische service Onze ideeën, uw succes Hella werklampen: De productiviteitsfactor.

2 Wat voor nut hebben goede werklampen? Goed beschouwd leveren ze geld op. Want ze zorgen voor een grotere doortastendheid, nauwkeuriger manoeuvreren, sneller reageren, meer arbeidsveiligheid. Wat kosten goede werklampen? Gemiddeld minder dan één enkele tankvulling. De voordelen ervan daarentegen worden vele jaren lang terugverdiend. Waar vindt men zijn optimale uitrusting? In deze brochure. Deze laat zien, welke werklamp voor welke gebruiker aan welk voertuig in welke positie het gewenste licht afgeeft. 2

3 Inhoud Wetenswaardigheden Waarom werklampen? Wettelij ke voorschriften Werking, kosten en dergelij ke: vier technologieën ter vergelij king Informatie over lichttechnologie Wetenswaardigheden over de hellingshoek Daarom zij n Hella werklampen hun geld meer dan waard GGVSEB en IP-afdichtingsnorm Welke werklampen voor welke toepassing? Landbouw Bouwwezen Commercieel Gemeentelij ke diensten Vorkheftruckgebruikers Overzicht Hella werklampen Halogeen H3 Klassieker H3 Halogeen H9 Xenon LED Wettelijke voorschriften Volgens het Reglement Voertuigen (mei 2009) mogen alle meersporige voertuigen met één of meerdere werklampen worden uitgerust. Werklampen mogen niet tijdens het rijden (op de openbare weg) worden gebruikt, maar bij bij stilstaande voertuigen, b.v. om te laden en te lossen. Uitzonderingen zijn voertuigen, die dienen voor de aanleg, het onderhoud en de reiniging van wegen of voor de vuilnisafvoer, wanneer het langzaam rijden deel uitmaakt van de werkpocedure. Werklampen mogen alleen worden ingeschakeld wanneer ze andere verkeersdeelnemers niet verblinden. Werklampen moeten onafhankelijk van alle andere schijnwerpers of lampen kunnen worden ingeschakeld, b.v. de elektrische schakeling in combinatie met het achteruitrijlicht is niet toegestaan. Hiervoor biedt Hella speciale achteruitrijlampen aan. Er bestaan geen bijzondere voorschriften voor de toelating, b.v. volgens ECE of EG, omdat werklampen tijdens het rijden alleen buiten de openbare weg mogen worden gebruikt. 3

4 Werking, kosten en meer: Vier technologieën vergeleken. Halogeen H3 Halogeen H9 Waarom biedt Hella werklampen in vier technologietypen aan? Opdat iedere gebruiker voor zij n specifi eke toepassing een optimale prij s-product-verhouding kan realiseren. De vier vergelij kingsfoto s laten voorbeeldig zien, welke verlichtingen en lichtkleuren er met de verschillende technieken kunnen worden gerealiseerd. Andere besluitvormingscriteria zij n de te verlichten arbeidszone en de positie aan het voertuig. Vanaf pagina 12 laat Hella hieromtrent zeer concrete aanbevelingen zien. Lichtvermogen Levensduur Laag stroomverbruik Lage onderhoudskosten 12 Volt toepassing 24 Volt toepassing Hoge trillingsbestendigheid Bestand tegen hogedrukreiniger Lage investeringskosten 4

5 Xenon LED Halogeen H3 Halogeen H9 Xenon LED 5

6 Informatie over de lichttechnologie. LED Werklampen met LED-licht zij n absoluut onderhoudsvrij. De nieuwste generatie realiseert lichtopbrengsten die zich kunnen meten met xenon-werklampen. De kleurtemperatuur van Kelvin lij kt zeer veel op het daglicht. Wie onder dergelij ke lichtomstandigheden werkt, blij ft langer fi t. LED-voordelen Hoge lichtopbrengst Laag stroomverbruik Onderhoudsvrij Extreem lange levernsduur Multivolt geschikt 100% water- en stofdicht Hoge trillingsbestendigheid Lage temperatuur aan het lampglas Achtergrondkennis 1. De keuze van de LED s, hun stroomvoorziening en het thermomanagement van de schij nwerper zij n belangrij ke factoren voor het realiseren van een optimale lichtopbrengst (lumen). De kwaliteit van de door Hella gebruikte componenten zorgt er bij voorbeeld voor dat de lichtopbrengst ook bij hoge omgevevingstemperaturen constant is. Alle voordelen van de moderne LED-lichttechnologie worden door Hella optimaal benut. 2. LED-fabrikanten geven altij d lichtvermogens aan die gebaseerd zij n op een zeer lage impulsstroomvoorziening zonder tem- peratuurinvloed. De specifi caties van de lampen komen echter geenszins overeen met het effectieve lichtvermogen van de kant en klare schij nwerper. 3. Het is misleidend om het lichtvermogen van de afzonderlij ke LED s te vermenigvuldigen met het aantal ingebouwde LED s. Dit leidt tot een onrealistisch hoge weergave van het lichtvermogen. Hella duidt dergelij ke gegevens aan als calculated lumen (clm). 4. De lumen-gegevens van de Hellawerklampen zij n altij d gebaseerd op lichtmeettechnisch vastgestelde waarden. Ze komen overeen met het licht dat effectief uit de schij nwerper naar buiten komt. 5. De vermindering van het LED-lichtvermogen ontstaat hoofdzakelij k door temperatuurinvloed. Alleen een goed thermomanagementvan de werklamp garandeert een lange levensduur van de LED. Hella zet bij de productontwikkeling geavanceerde simulatieprogramma s in om door de constructie van de ommanteling de optimale warmteafvoer te garanderen. Hella LED-werklampen zij n uitgerust met een thermosensor, die de LED s betrouwbaar beschermt tegen oververhitting. Alleen op die manier kan de extreem lange levensduur worden gerealiseerd. 6

7 Xenon Halogeen Hella xenon-werklampen benutten de voordelen van de xenon-lichttechnologie. Daardoor ontstaan er zichtbare lichttechnische voordelen in vergelij king met halogeen-werklampen. Xenon-voordelen Heldere en royalere verlichting van de werkomgeving in vergelijking met halogeen H3 Met daglicht te vergelijken verlichting Geen plotselinge lichtuitval schokbestendige lichtboog in plaats van een breukgevoelige gloeispiraal Tot vijfmaal zo lange levensduur in vergelijking met een halogeen-gloeilamp Constante lichtsterkte ook bij dalende boordspanning Geringere belasting van het boordnet door geringe vermogenopname Informaties over de nieuwe serie X-Powerpack 1. De nieuwe xenon-werklampen uit de serie X-Powerpack zij n perfect beschermd tegen de interne storende straling van de elektronica. De EMC-klasse 5 (hoogste eisenprofi el) volgens CISPR 25 wordt doorlopend gehaald. Storingen van radio s en andere elektronische apparaten door de werklamp zij n principieel uitgesloten. 2. De apparaten zij n absoluut waterdicht (IP 6K9K en IP 67) en trillingsbestendig. 3. De serie X-Powerpack is met 41 W vermogen en als powervariant met 50 W leverbaar. Het 50 W systeem biedt 30% meer licht dan traditionele xenonoplossingen. Aanwijzingen t.a.v. de installatie van xenon-werklampen 1. Om er voor te zorgen dat het voorschakelapparaat van de xenonlamp in ieder geval aanslaat, mag de leidingweerstand tussen auto-accu en xenon-voorschakelapparaat bij 12 V niet meer dan 150 mω en bij 24 V niet meer dan 300 mω bedragen. 2. Om een optimale levensduur van de xenonlamp te garanderen, mag de helling van de schij nwerper niet meer dan ± 35 bedragen. In Hella-werklampen worden H3- evenals H9-gloeilampen ingezet. Voordelen H9 in vergelijking met H3 1,5 keer zo hoge lichtopbrengst door grotere lichtstroom Directe toegang door van buitenaf toegankelijke gloeilamp Eenvoudige vervanging van gloeilampen zonder de de behuizing van de lamp te openen Werklampen met H9-gloeilamp zijn alleen als 12 V versie leverbaar 7

8 Wetenswaardigheden over de hellingshoek. De werklamp heeft tot taak om een bepaalde werkomgeving te verlichten. Om de juiste lamp te kunnen kiezen, moet men vijf vragen beantwoorden: 1. Waar wordt licht gebruikt? Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen dichtbij -verlichting, verreikende verlichting en terreinverlichting. 2. Hoe intensief moet het licht zij n? Hier komen de technologieën H3, H9, xenon en LED ter sprake. 3. Hoe lang en breed dient de lichtbundel te zij n? Hiervoor bestaan verschillende schij nwerpertypen. 4. Waar kan de werklamp worden gemonteerd? 5. In welke hellingshoek wordt de werklamp gemonteerd? Bij de beantwoording van de eerste vier vragen en de keuze van de schij nwerper helpt het naar toepassingsgroepen onderverdeelde gedeelte vanaf pagina 12. Het antwoord op vraag vij f vergemakkelij kt de afbeelding van deze pagina. Hier wordt als voorbeeld getoond welke gevolgen verschillende hellingshoeken op de vorm van de lichtbundel hebben. 8

9 13 3 Tips De hellingshoek wordt op het montagepunt van de schijnwerper onder het horizontale vlak gemeten. Grote hellingshoek: de lichtbundel ligt dichter bij het voertuig. Hoe groter de hellingshoek, des te intensiever het licht in de kern resp. aan het begin van de lichtbundel. Kleine hellingshoek: de lichtbundel is in de verte gericht. Hoe kleiner de hellingshoek, des te groter wordt de lichtkegel in de verte. Door de combinatie van meerdere, ook verschillende werklampen kan er een individuele verlichting van de omgeving worden bereikt. 9

10 10

11 Daarom zijn Hella werklampen hun geld meer dan waard. Hella weet dat werklampen in de praktij k niets cadeau krij gen. Daarom worden alle werklampmodellen tij dens de ontwikkeling en ook tij dens de productie (!) gericht ten aanzien van de hoge kwaliteitseisen van Hella getest. Het begint met twee tests voor het vastleggen van de IP-afdichtingsnormen. De spatwatertest informeert over hoe een werklamp regen, waterspetters, modder en de hogedrukreiniger uithoudt. Daarnaast wordt de schij nwerper in een afgesloten kamer ononderbroken als door een hogedrukreiniger met water gestraald. Bij de stofbeschermingstest wordt getest in welke omvang een werklamp tegen het binnendringen van vaste vreemde voorwerpen, met inbegrip van stof, beschermd is. Daarvoor wordt het testonderdeel een bepaalde tij d lang in een kamer blootgesteld aan een stroom met lucht-/stof-mengsel. Nu volgen er nog drie stations op het marteltraject. Tweedelige thermische test: deel 1 is de 24-uren-test. Gedurende deze periode blij ft de werklamp ononderbroken ingeschakeld. In het tweede gedeelte wordt de werklamp vervolgens een uur lang aan een temperatuur van 50 C blootgesteld. Een waarde die bij het gebruik in de zomer snel bereikt kan worden. Schudtest en trillingstest: Hier wordt het gedrag van de schij nwerpers bij het rij den gesimuleerd. Werklampen die deze test doorstaan, branden altij d correct. Bedauwingstest: In de bedauwingstest controleert Hella, hoe de werklamp met binnengedrongen vocht omgaat. Verdwij nt de bedauwing in een voorgeschreven korte tij dseenheid, dan is de schij nwerper in orde. GGVSEB en IP-afdichtingsnormen: GGVSEB betekent verordening gevaarlij ke stoffen op de weg. Op die manier aangegeven werklampen zij n goedgekeurd voor de montage aan transportvoorzieningen, die voldoen aan de bepalingen van GGV- SEB/ADR B Rn en Rn voor elektrische uitrusting. IP-afdichtingsnormen geven veiligheid bij de aankoop. Hoe goed is een product beschermd tegen omgevingsinvloeden? Werklampen zij n b.v. blootgesteld aan stof en water. De IP-afdichtingsnorm geeft aan hoe sterk de weerstand van het product is. De klassen worden volgens DIN deel 9 bepaald. Bij Hella-werklampen worden deze beschermingsnormen toegepast: Afdichtingsnorm IP 5K4K Stof mag slechts in een hoeveelheid binnendringen, zodat de werking en de veiligheid niet nadelig worden beïnvloed. Water, dat vanuit iedere richting met verhoogde druk tegen het huis spuit, mag geen schadelij ke werking hebben; Waterdruk ca. 4 bar. Afdichtingsnorm IP 5K9K Stof mag slechts in een dergelij ke hoeveelheid binnendringen dat de werking en de veiligheid niet nadelig worden beinvloed. Water dat met hogedruk-/stoomstraalreiniging tegen het huis gericht is, mag geen schadelij ke werking hebben; waterdruk ca. 80 bar. Afdichtingsnorm IP 6K4K Stof mag niet binnendringen. Water, dat vanuit iedere richting met verhoogde druk tegen het huis spuit, mag geen schadelij ke gevolgen hebben; waterdruk ca. 4 bar. Afdichtingsnorm IP 6K7 Stof mag niet binnendringen. Zelfs bij tij delij k onderdompelen mag er geen water binnendringen. Afdichtingsnorm IP 6K9K Stof mag niet binnendringen. Water dat met hogedruk-/stoomstraalreiniging op het huis gericht is, mag geen schadelij ke werking hebben; waterdruk ca. 80 bar. 11

12 12

13 Slagvaardigheid was en blij ft het sleutelwoord voor succesvolle landbouwers en loonbedrij ven. Kostendruk jammer genoeg eveneens. Een van de meest voordelige middelen ter vergroting van de slagvaardigheid wordt daarbij vaak over het hoofd gezien: beter werklicht. De optimalisatie kan bij nieuwe en bij tweedehands voertuigen binnen de kortste keren worden gerealiseerd. Van het resultaat kan men meteen en gedurende een lange tij d profi - teren: meer zien, nauwkeuriger werken, minder stress, rondom meer veiligheid. Landbouw 13

14 Tractor: cabinedak voor. Hella adviseert: Ver zicht Verlichting van de zone voor de tractor Aanbouw/inbouw/ombouw 1 Oval 100 H3 Double Optimale HH: 12 pagina 47 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 2 Mega Beam H3 Optimale HH: 13 pagina 49 3 Oval 100 H9 Optimale HH: 3 pagina 53 4 Oval 100 X-Powerpack Optimale HH: 12 pagina 55 Tractor: cabinedak achter. 5 Power Beam 1000 pagina 59 Gericht op de werkruimte beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 6 Power Beam 2000 Optimale HH: 12 pagina 59 HH = hellingshoek 14

15 Tractor: spatbord achter. Hella adviseert: Gericht op de werkmachine 1 Mega Beam H3 Optimale HH: 13 pagina 49 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 2 Oval 100 H3 Optimale HH: 12 pagina Module 70 H3 pagina 49 4 Module 70 H9 pagina 54 Tractor: opstapverlichting voor het verlichten van de opstap 5 Power Beam 1000 pagina 59 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED P21W 6 Power Beam 2000 Optimale HH: 12 pagina 59 7 ECO 21 pagina 50 HH = hellingshoek 15

16 Tractor: spiegelhouder. Hella adviseert: als spoorvolglicht 1 Mega Beam H3 Optimale HH: 13 pagina 49 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 2 Module 70 H9 pagina 54 3 Module 70 LED pagina 58 Hella adviseert: Maaidorser: cabinedak voor. voor ver zicht in open terrein en voor het verlichten van de zone voor de tractor 1 Oval 100 H9 Optimale HH: 3 pagina 53 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 2 AS 200 Xenon Optimale HH: 5 pagina 56 3 Power Beam 2000 Optimale HH: 12 pagina HH = hellingshoek

17 Maaidorser: cabine onder/zijkant. Hella adviseert: naar beneden gericht op de maaibalk 1 Ultra Beam H3 Optimale HH: 15 pagina 46 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 2 Mega Beam H3 Optimale HH: 13 pagina 49 3 Oval 100 H3 Optimale HH: 12 pagina Oval 100 H3 Double Optimale HH: 12 pagina 47 Maaidorser: spiegelhouder. 5 Ultra Beam H9 Optimale HH: 2 pagina 53 Schuin naar voren gericht naar het uiteinde van de maaibalk 6 Module 70 H9 pagina 54 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 7 Oval 100 H9 Optimale HH: 3 pagina 53 8 Oval 100 X-Powerpack Optimale HH: 12 pagina 55 HH = hellingshoek 9 Power Beam 2000 Optimale HH: 12 pagina 59 17

18 Maaidorser: cabine voor/onder. Hella adviseert: Over de maaibalk heen gericht op het maaiveld 1 Ultra Beam H3 Optimale HH: 15 pagina 46 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 2 Oval 100 H3 Optimale HH: 12 pagina Ultra Beam H9 Optimale HH: 2 pagina 53 4 Module 70 H9 pagina 54 Maaidorser: zijwand boven. Verlichting van de omgeving en verlichting uitwerpbuis 5 Oval 100 H9 Optimale HH: 3 pagina 53 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 6 Power Beam 1000 pagina 59 7 Power Beam 2000 Optimale HH: 12 pagina 59 HH = hellingshoek 18

19 Maaidorser: achterwand. Hella adviseert: Voor onderhoudswerk en omgevingsverlichting 1 Ultra Beam H3 Optimale HH: 15 pagina 46 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 2 Mega Beam H3 Optimale HH: 13 pagina 49 3 Oval 100 H3 Optimale HH: 12 pagina Module 70 H3 pagina 49 Maaidorser: op de graanbunker. Verlichting uitwerpbuis 5 Ultra Beam H9 Optimale HH: 2 pagina 53 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 6 Oval 100 H9 Optimale HH: 3 pagina 53 7 Power Beam 1000 pagina 59 8 Power Beam 2000 Optimale HH: 12 pagina 59 HH = hellingshoek 19

20 Maaidorser: In de graancontainer en onderhoudswerklamp. Hella adviseert: Voor onderhoudswerkzaamheden en ter controle van het vulpeil in de graancontainer 1 Module 70 H3 pagina 49 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED P21W 2 ECO 21 pagina 50 3 Mega Beam LED Optimale HH: 8 pagina 58 4 Module 70 LED Optimaler HH: 10 pagina 58 Maaidorser: opstap. HH = hellingshoek Voor het verlichten van de opstap beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 20

21 Zwaailampen KL Rotaflex FL KLX JuniorPlus FL KL JuniorPlus FL Xenon 2RL , 12 V 2XD , 12 V 2RL ,12 V Accessoires voor Hella werklampen Opsteeksteun Magneetsteun Op het veld aangekomen, kan de zwaailamp worden verwij derd Met de magneetsteun kan de werklamp fl exibel op iedere plaats aan het voertuig worden gebruikt, bij voorbeeldvoor onderhoudswerkzaamheden. 8HG Draaibare buissteun en er kan een passende werklamp worden opgestoken. Met deze steun buizen kunnen werklampen zonder grote moeite b. v. aan spiegelstangen worden bevestigd. 8HG HG Deze aanbevelingen vormen slechts een samenvatting van ons gehele zwaailampenprograma. Het volledige programma vindt u in de actuele Hella-hoofdcatalogus en in de actuele zwaailampenbrochure. 21

22 22

23 Tij dsdruk, tij dsdruk, tij dsdruk. Regenbuien, beslagen ruiten, verblinding door verlichting van bouwplaatsen, drukke collega s, plotseling een kabel voor de tand van de laadschop Beter werklicht is balsem voor het concentratievermogen van de machinist, de veiligheid op de bouwplaats en de kostencalculatie. Bouwwezen 23

24 Minigraafmachine: Dak voor/ achter. Hella adviseert: Gericht op de werkzone voor en achter 1 Module 70 H3 pagina 49 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 2 Mega Beam H3 Optimale HH: 13 pagina 49 3 Oval 100 H3 Optimale HH: 12 pagina Oval 100 H3 Double Optimale HH: 12 pagina 47 Bouwmachines: Dak voor/ achter. 5 Module 70 Xenon pagina 56 Gericht op de werkzone voor en achter beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 6 Oval 100 X-Powerpack Optimale HH: 12 pagina 55 7 Ultra Beam X-Powerpack pagina 55 8 AS 400 Xenon pagina HH = hellingshoek 9 Power Beam 2000 Optimale HH: 12 pagina 59

25 Bouwmachines/ minigraafmachines: graafarm voor/achter. Gericht op de schop 1 Hella adviseert: Module 70 H3 pagina 49 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 2 Mega Beam LED Optimale HH: 8 pagina 58 HH = hellingshoek Zwaai-, flitslampen en combinatielampen K-LED FO, vaste montage, multivoltage KLX 7000 F KL Rotafix M LED Xenon 2XD RL , 12 V 2RL , 24 V 2RL , 12 V 2RL , 24 V C220 schijnwerper Deze aanbevelingen vormen slechts een samenvatting van ons gehele zwaailampenlampenprograma. Het volledige programma vindt u in de actuele Hella-hoofdcatalogus en in de actuele zwaailampenampenbrochure. 1EE , 12 V 25

26 26

27 Servo-bekrachtiging, automatische versnellingsbak, comfortabele cabines: trucks van vandaag bieden techniek in optima forma. Maar b.v. bij het aankoppelen op de centimeter nauwkeurig manoeuvreren: absoluut inspannend en gevaarlij k met werklampen wordt dit een normale routine. Ondernemers met visie en chauffeurs weten het; iedere zinvol ingezette werklamp meer aan truck en trailer vermindert het schade- en ongevallenrisico. Commercieel 27

28 Bedrijfsauto: cabine boven. Hella adviseert: Gericht op de laadbak 1 Module 70 H3 pagina 49 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED P21W 2 Oval 100 H3 Double Optimale HH: 12 pagina 47 3 Ultra Beam H3 Optimale HH: 15 pagina 46 4 Power Beam 1000 pagina 59 Bedrijfsauto: cabine onder. Gericht op de koppeling 5 ECO 21 pagina 50 HH = hellingshoek beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 28

29 Bedrijfsauto: voertuig achter/ zijkant. Hella adviseert: Achteruitrijlamp ter oriëntatie bij manoeuvreren 1 Ultra Beam H3 Optimale HH: 15 pagina 46 Het pictogram laat de lichtverdeling zien bij een montagehoogte van 1,2 m. H3 H9 Xenon LED P21W 2 Ultra Beam H3 achteruitrijlamp pagina 47 3 ECO 21 achteruitrijlamp pagina 50 Bedrijfsauto: cabine voor. Werklamp op spiegelstang voor het verlichten naar keuze naar voren of naar achteren HH = hellingshoek beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 29

30 Afsleepvoertuig: cabine boven. Hella adviseert: Naar achteren gericht (laadzone en laadbak) Gericht naar zijkant (werkzone naast het voertuig) 1 Module 70 H3 pagina 49 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 2 Ultra Beam H3 met opsteekbevestiging optimale HH: 15 pagina 46 3 Ultra Beam H9 met greep Optimale HH: 2 pagina 46 Afsleepvoertuig: Laadbak onder. 4 AS 200 Xenon met int. handgreep pagina 56 Gericht op de laadbak 5 Power Beam 1000 pagina 59 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED HH = hellingshoek 30

31 Afsleepvoertuig: voertuig achter/ zijkant. Hella adviseert: Achteruitrijlamp ter oriëntatie bij manoeuvreren 1 Ultra Beam H3 met greep en schakelaar Optimale HH: 15 pagina 46 Het pictogram laat de lichtverdeling zien bij een montagehoogte van 1,2 m. H3 H9 Xenon LED 2 Ultra Beam H3 achteruitrij lampu pagina 47 Afsleepvoertuig: cabine midden. Werklamp voor meer licht bij het laden en lossen beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED HH = hellingshoek 31

32 Zwaailampen en optische waarschuwingssystemen Rotaflex FL in flex-montage KLX 7000 F KL 8000 F Xenon 2RL , 12 V 2RL , 24 V 2RL , 24 V 2RL , 24 V K-LED FO flexibele opsteekbevestiging, multivoltage BSN-LED Frontflitser LED LED 2XD V/24 V, Blauw 2XD OWS-QS OWS-MR (Multireflector) Verschillende lengten, lichtsystemen en extra opties leverbaar. Nadere informatie ontvangt u in de Hellacatalogi en op aanvraag. Verschillende lengtes, lichtsystemen en extra opties leverbaar. Nadere informatie ontvangt u in de Hellacatalogi en op aanvraag. Deze aanbevelingen vormen slechts een samenvatting van ons gehele zwaailampenprograma. Het volledige programma vindt u in de actuele Hella-hoofdcatalogus en in de actuele zwaailampenbrochure. 32

33 Achteruitrijlamp: blindganger of stralend zicht? Sinds mei 2009 geldt een nieuwe wet voor de uitrusting van de verlichting bij nieuw gekeurde bedrijfswagens en trailers: Er zijn drie varianten mogelijk: 1. Twee extra achteruitrij lampen aan de achterzij de. 2. Een extra achteruitrij lamp per zij de. 3. Twee extra achteruitrij lampen aan de achterzij de plus telkens een extra achteruitrij lamp aan de zij kant. In totaal zijn vier achteruitrijlampen toegestaan: Twee achteruitrij lampen aan de achterkant en een achteruitrij - lamp aan elke zij kant. De montage van goedgekeurde typen achteruitrijverlichting is toegestaan. Toegestaan is per voertuigzijde het aanbrengen van een extra achteruitrijlamp. Verboden is de vroeger toegestane montage van mistlampen aan de achterzijde. Verboden blijft het gebruik van werklampen als achteruitrijlampen. Hella achteruitrij lampen vindt u op pagina 47 (Ultra Beam H3 achteruitrij lamp) en op pagina 50 (Eco 21 achteruitrij lamp). Ook voor achteruitrijlampen geldt: Waar Hella op staat, daar zit ook Hella in! Typekeurmerk: 00 AR staat voor achteruitrij lamp Typekeuringnummer ECE-keurmerk met nationaal kenteken (b.v. 1 = Duitsland) Optisch gelijk technisch anders. Achteruitrij lampen van Hella zien er weliswaar van buiten uit als traditonele mist- resp. werklampen. Het verschil zit echter in de details. Hella-achteruitrij lampen hebben een andere lichtverdeling en zij n speciaal gekeurd. Alleen de van een desbetreffende keurmerk voorziene achteruitrij lampen zij n toegestaan voor de extra montage op de bedrij fsauto en trailer. 33

34 34

35 De zon schij nt niet altij d als er reinigingsvoertuigen op kruipsnelheid door nauwe straatjes laveren of wanneer bij een brandweeractie iedere seconde van levensbelang kan zij n. Wanneer alles wordt opgehouden, omdat men plotseling tussen geparkeerde auto s vastzit. Wanneer iedere beslissing van de bestuurder een administratieve rompslomp kan veroorzaken. Bovendien schij nt de zon niet in de openbare kas. Maar vooral daarom is het nadenken over werklampen de moeite waard: lage investeringen duurzame werking. Gemeenten 35

36 Gemeentedienstvoertuig 24 V: opbouw achter/ voor. Hella adviseert: Gericht op het werkveld 1 Ultra Beam H3 Optimale HH: 15 pagina 46 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED P21W 2 Oval 100 H3 Optimale HH: 12 pagina Module 70 H3 pagina 49 4 Mega Beam LED Optimale HH: 8 pagina 58 Gemeentedienstvoertuig 24 V: voertuigzijde onder. Gericht op de werkmachine 5 Power Beam 1000 pagina 59 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 6 Power Beam 2000 Optimale HH: 12 pagina 59 7 ECO 21 pagina 50 HH = hellingshoek 36

37 Gemeentedienstvoertuig 24 V: voertuigzijde achter/zijkant. Hella adviseert: Achteruitrijlamp ter oriëntatie bij manoeuvreren 1 Oval 100 H3 Double Optimale HH: 12 pagina 47 Het pictogram laat de lichtverdeling zien bij een montagehoogte van 1,2 m. H3 H9 Xenon LED 2 Ultra Beam H3 achteruitrij lampu pagina 47 3 Module 70 H9 pagina 54 4 Ultra Beam H9 Optimale HH: 2 pagina 53 Gemeentedienstvoertuig 12 V: dak boven. naar achteren gericht (laadzone en laadbak) Gericht naar zijkant (werkzone naast het voertuig) 5 Power Beam 1000 pagina 59 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED HH = hellingshoek 37

38 Calamiteitenvoertuig: cabine voor. Hella adviseert: Gericht naar voren op het werk-/zoekveld 1 Ultra Beam H3 Optimale HH: 15 pagina 46 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 2 AS 200 Xenon Optimale HH: 5 pagina 56 3 AS 400 Xenon pagina 57 4 Oval 100 X-Powerpack Optimale HH: 12 pagina 55 Calamiteitenvoertuig: Montage zijkant boven/ voertuig achter. 5 Power Beam 1000 pagina 59 Gericht op het werkveld beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 6 Power Beam 2000 Optimale HH: 12 pagina 59 HH = hellingshoek 38

39 Calamiteitenvoertuig: achter-/zijkant. Hella adviseert: Achteruitrijlamp ter oriëntatie bij manoeuvreren 1 Ultra Beam H3 met opsteekbevestiging optimale HH: 15 pagina 46 Het pictogram laat de lichtverdeling zien bij een montagehoogte van 1,2 m. H3 H9 Xenon LED 2 Ultra Beam H3 achteruitrij licht pagina 47 3 AS 200 Xenon Optimale HH: 5 / 10 pagina 56 Calamiteitenvoertuig: voertuigdak of mobiel op statief. 4 AS 200 Xenon met magneetvoet Optimale HH: 5 /10 pagina 56 Verlichting op reddingvoertuig 5 Power Beam 2000 Optimale HH: 12 pagina 59 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED HH = hellingshoek 39

40 Zwaai- en flitslampen en optische waarschuwingssystemen KL 7000 F KLX 7000 F KLX 7000 Xenon Xenon 2RL , 12 V 2RL , 24 V 2RL , 24 V 2RL , 12 V 2RL , 24 V KLX JuniorPlus FL KL 8000 KL 8000 F Xenon 2XD , 12 V 2RL , 12 V 2RL , 24 V 2RL , 12 V 2RL , 24 V KL Rotaflex FL K-LED FO flexibele buisnozzlebevestiging, multivoltage BSN-LED frontflitser LED LED 2RL , 24 V 2XD V/24 V, Blauw 2XD Deze aanbevelingen vormen slechts een samenvatting van ons gehele zwaailampenprograma. Het volledige programma vindt u in de actuele Hella-hoofdcatalogus en in de actuele zwaailampenbrochure. 40

41 OWS-QS RTK-QS Verschillende lengtes, lichtsystemen en extra opties leverbaar. Nadere informatie ontvangt u in de Hellacatalogi en op aanvraag. Verschillende lengtes, lichtsystemen en extra opties leverbaar. Nadere informatie ontvangt u in de Hella-catalogi en op aanvraag. OWS-MR (multreflector) RTK 7 Verschillende lengtes, lichtsystemen en extra opties leverbaar. Nadere informatie ontvangt u in de Hellacatalogi en op aanvraag. Verschillende lengtes, lichtsystemen en extra opties leverbaar. Nadere informatie ontvangt u in de Hellacatalogi en op aanvraag. Werklamp en accessoires AS 200 Xenon met magneethouder Magneethouder Het maximum aan fl exibiliteit door magneethouder, 2,5 m aansluitkabel met 2-pol. stekker en aan-/uitschakelaar. Mobiele werklamp. Voor fl exibel gebruik van de werklamp overal op het voertuig. 1GA HG

42 42

43 Hoe gemakkelij k is het werk als vorkheftruckrij der? Je neemt een lepel, loopt een donkere ruimte binnen, legt daar het derde rauwe ei van links uit de op een na laatste rij op de lepel, loopt dan door de stralend lichte gang naar het halfdonkere terras en legt het ei voorzichtig in een slanke, hoge vaas. En dat acht uur lang. Zo gemakkelij k is het werk als vorkeftruckrij der. Probeer het maar eens! Omdat je als vorkheftruckrij der niet altij d en overal het licht kunt aandoen en omdat er vaak ook helemaal geen goed licht beschikbaar is, neemt de heftruck het licht nu gewoon mee: zij n werklampen. Die ontzien de bestuurder dag in dag uit en verminderen jaar in jaar uit de verzekeringskosten. Heftruckchauffeur 43

44 Heftruck: dak voor/ achter. Hella adviseert: Gericht op de heftrucklading ter oriëntatie naar voren/achteren 1 Module 70 H3 pagina 49 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 2 Ultra Beam H3 Optimale HH: 15 pagina 46 3 Oval 100 FL pagina 48 4 Module 70 H9 pagina 54 Heftruck: heftruckcabine voor. Gericht op de lading 5 Module 70 LED pagina 58 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 6 Mega Beam LED Optimale HH: 8 pagina 58 7 Power Beam 1000 pagina 59 HH = hellingshoek 44

45 Zwaai- en flitslampen en combinatielampen KLX 1 Multivolt van 9 92 V * Xenon 2XD , oranje 2XD , rood * Zonder ECE-goedkeuring. Gebruik slechts voor zover wettelijk toegestaan. In de Bondsrepubliek Duitsland niet toegelaten voor het wegverkeer. K-LED FO flexibele opsteekbevestiging, multivoltage LED 2XD FLC-lamp ECE-goedkeuring 1BR , 12 V 1BR , 24 V 45

46 Producten Halogeen H3 Ultra Beam H3: De klassieke standaardwerklamp Montage staand + hangend door de refl ectorgroep te draaien (schij nwerpergebruik) / FF refl ector / Gehard lampglas / Zeer goed licht met betrekking tot de grootte / Vele varianten / Geschikt voor 12 V/24 V H3 gloeilamp 1GA GA GA GA GA V gloeilamp inclusief Verreikende verlichting Verlichting nabij Handgreep Draaivoet 4-puntsbevestiging Trillingsdemping Heavy Duty Opsteekbevestiging AMP-connector IP 6K9K bestand tegen hogedrukstraal Goedgekeurd volgens GGVSEB/ADR Ultra Beam H3 met handgreep en schakelaar: Ergonomisch vormgegeven handgreep geïntegreerde aan-/uitschakelaar met rubberen afdekking ter bescherming tegen stof en water Transparant lampglas stralend uiterlij k / trillingsdemping Heavy Duty / 4-punts bevestiging / AMP-connector / geschikt voor 12 V/24 V H3 gloeilampen / H3-gloeilamp niet inclusief 1GA

47 Producten Halogeen H3 Ultra Beam H3 achteruitrijlamp: goedgekeurde speciale verlichting als achteruitrijlamp 00AR Voor voertuig-achterzij de en -zij kant / 24 V / 70 W / GGVSEB/ ADR Hellinghoek 15 (E ) Hellinghoek 12 (E ) 2ZR ZR Oval 100 H3 12 V: Extreem brede en homogene verlichting 4-punts bevestiging / draaivoet / AMPconnector / H3-gloeilamp inclusief / IP 5K9K hogedrukreiniging 1GA Verlichting nabij Verreikende verlichting Montage staand + hangend Montage aan zij kant Geprofi leerd lampglas Transparant lampglas Eenkamer-refl ector Double Beam Gedetailleerde informatie vindt u in de korte info s van de producten en op 47

48 Producten Halogeen H3 Oval 100 H3 24 V: Extreem brede en homogene verlichting Montage staand en hangend door te draaien aan de refl ectorgroep 1GA Verlichting nabij Verreikende verlichting H3-gloeilamp niet inclusief Gestructureerd lampglas Transparant lampglas Eenkamer-refl ector Double Beam IP 5K9K hogedrukreiniging 4-puntsbevestiging Draaivoet Trillingsdemping Heavy Duty AMP-connector Kabelinvoer met doorvoertule Oval 100 FL H3: dubbel FF-reflectorsysteem Kabelinvoer met doovoertule / kabelgroepgroep / helder lampglas / verlichting: dichtbij + hoge stelling / gloeilamp inclusief 1GN V 24 V 48

49 Producten Halogeen H3 Mega Beam H3: hoge lichtopbrengst compacte afmetingen Geschikt voor 12 V/24 V H3 gloeilamp / FF-technologie / -051 tot -091 helder lampglas / -171 tot -371 geprofi leerd lampglas / handgreep alleen -241 / IP 5K9K hogedrukreiniging (behalve -091) / 12 V/24 V / goedgekeurd volgens GGVSEB/ ADR (behalve ) 1GM Verlichting nabij Terreinverlichting Verreikende verlichting Montage staand + hangend. rechts links Montage aan zij kant Montage 4-punts bevestiging + draaivoet Trillingsdemping Heavy Duty Kabelinvoer met doorvoertule AMP-connector Module 70 H3: compact geringe montageruimte Vrij e ruimte technologie / transparant lampglas / IP 5K9K hogedrukreiniging / geschikt voor 12 V/ 24 V H3 gloeilamp 1GO Verlichting nabij Verreikende verlichting Montage staand Montage Draaivoet Draaischarnier Gedetailleerde informatie vindt u in de korte info s van de producten en op 49

50 Producten Halogeen H3 ECO 21: laag stroomverbruik gereduceerde lichtopbrengst Lichtbron P21 W gloeilamp / hoogglansrefl ector / helder lampglas / IP 5K9K hogedrukreiniging 1GA V 24 V ECO 21 achteruitrijlamp: Toegelaten speciale verlichting als achteruitrijlamp 00AR Optimale prij s-prestatieverhouding / Gering stroomverbruik door 21 Watt gloeilamp / Lage temperatuur aan het lampglas / Toegelaten als achteruitrij lamp / Voor achterzij de en zij kant van voertuig / Veel licht door helder lampglas / 24 V / 21 W gloeilamp / aansluitkabel 0,5 m / IP 6K9K 2ZR

51 Klassieker Halogeen H3 Matador H3: Optimale verlichting voor dichtbij Verlichting voor dichtbij / geschikt voor 12 V / 24 V H3-gloeilamp / handgreep / lampglas / IP 5K4K bestand tegen spatwater 1G V gloeilamp inclusief Montage staand Montage hangend 4-puntsbevestiging Opsteekbevestiging Beschermrooster Aan-/uitschakelaar Kabelinvoer met doorvoertule Master H3: Klassieke verlichting met paraboolreflector Geschikt voor 12 V / 24 V H3 gloeilamp / montage staand + hangend / geprofi leerd lampglas / kabelinvoer met doorvoertule / IP 5K4K bestand tegen spatwater Verlichting nabij Verreikende verlichting 1GA Gedetailleerde informatie vindt u in de korte info s van de producten en op 51

52 Klassieker Halogeen H3 Picador H3: Intensieve verlichting van het werkveld voor dichtbij FF-technologie / verlichting dichtbij / geschikt voor 12 V/24 V H3 gloeilamp / geprofi leerd lampglas / kabelinvoer met doorvoertule / IP 5K4K bestand tegen spatwater 1GA GA GA Montage aan zij kant Montage staand + hangend Draaivoet Double Beam H3: Dubbel intensief licht door dubbele reflector geschikt voor transport van gevaarlijke stoffen Geschikt voor 12 V/24 V / H3 gloeilamp / montage staand + hangend / 4-punts bevestiging / draaivoet / aansluitkabel / kabelinvoer met doorvoertule / IP 5K4K bestand tegen spatwater / goedgekeurd volgens GGVSEB/ADR 1GA Bodemverlichting Verlichting nabij Verreikende verlichting Geprofi leerd lampglas Helder lampglas Handgreep 52

53 Producten Halogeen H9 Ultra Beam H9: lichtvermogen zeer hoog en efficiënt Royale terreinverlichting / FF-technologie / montage staand / lampglas / IP 5K9K bestand tegen hogedrukstraal / 12 V 1GA punts bevestiging + draaivoet Opsteekbevestiging Handgreep AMP-connector H9-connector met beschermkap Aansluitkabel Oval 100 H9 12 V: Extreem brede en homogene verlichting Montage staand / 4-punts bevestiging / IP 5K9K hogedrukreiniging / terreinverlichting / trillingsdemping Heavy Duty / aansluitkabel 1GA Gedetailleerde informatie vindt u in de korte info s van de producten en op 53

54 Producten Halogeen H9 Module 70 H9: compact geringe montageruimte FF-technologie / helder lampglas / IP 5K9K hogedrukreiniging / 12 V 1GO Verlichting nabij Verreikende verlichting Inbouw Montage staand Montage hangend Draaivoet Aansluitkabel 54

55 Producten Xenon Ultra Beam X-Powerpack: Xenon-technologie D1S in compact lamphuis zeer goed, homogeen en breed lichtvermogen / geïntegreerd voorschakelapparaat in het huis / verlichting voor dichtbij / voldoet aan EMC-klasse 5 volgens CISPR25 / IP 6K9K hogedrukreiniging / IP 6K7 waterdicht / 4-punts bevestiging + draaivoet / verstelbare beugel wordt meegeleverd / 500 mm kabelboom / AMP-connector 1GA V 24 V Montage hangend Montage staand Oval 100 X-Powerpack: Xenon-technologie D1S in compact lamphuis Helder lampglas en multifacetten-refl ector voor schitterend design / geïntegreerd voorschakelapparaat in het huis / verlichting voor dichtbij / voldoet aan EMC-klasse 5 volgens CISPR25 / IP 6K9K hogedrukreiniging / IP 6K7 waterdicht / 4-punts-bevestiging + draaivoet / verstelbare beugel wordt meegeleverd / 500 mm kabelboom / AMP-connector 1GA V 24 V Montage hangend Montage staand Gedetailleerde informatie vindt u in de korte info s van de producten en op 55

56 Producten Xenon Module 70 Xenon: compact de kleinste Hella xenon-werklamp Inclusief extern voorschakelapparaat en van de werklamp te scheiden vergemakkelij kt de montage / helder lampglas met multifacetten-refl ector / verlichting voor dichtbij / FFtechnologie / IP 5K9K hogedrukreiniging / 12 V Montage Montage staand Draaivoet Draaischarnier 1GO AS 200 Xenon: Hella xenontechnologie met D2S-xenonlamp In het huis geintegreerd voorschakelapparaat / geïntegreerde greepuitsparing / montage staand / IP 5K9K 1GA V-voorschakelunit 24V-voorschakelunit 230V-voorschakelunit Opbouwversie Mobiele versie met magneetvoet Opbouwversie voor gebruik met transformator 230 V Verlichting nabij Verreikende verlichting Aan-/uitschakelaar 4-puntsbevestiging AMP-connector Aansluitkabel 3,1 m met relais en zekering Aansluitkabel 2,5 m Aansluitkabel 10 m met randaardestekker 56

57 Producten Xenon AS 400 Xenon: Geavanceerde Hella xenontechnologie met D1Sxenonlamp voor heavy-duty-gebruik robuust! Verlichting voor dichtbij / 24 V / In het lamphuis geïntegreerd voorschakelapparaat 42 W / montageversie staand voor heavy-duty-gebruik / Robuust spuitgegoten aluminium huis / Geïntegreerde greepuitsparing / schij nwerpervoet van roestvast staal / Hoogwaardige trillingsdemping voor extreme stooten trillingsbelastingen / DEUTSCH-stekker en 20 cm aansluitkabel / IP 6K9K 1GA Gedetailleerde informatie vindt u in de korte info s van de producten en op 57

58 Producten LED Mega Beam LED generatie II: zeer laag stroomverbruik (15 Watt) Op daglicht lij kende lichtkleur / verlichting voor dichtbij / 4 high performance LEDs / 15 W / IP 6K9K hogedrukreiniging / IP 6K7 waterdicht / beschemring tegen ompoling / aansluitkabel 1GM Multivoltage V Multivoltage 9-33 V Multivoltage V (Generatie I) 600 Lumen 230 Lumen Montage staand Montage hangend Oververhittingsbescherming Module 70 LED generatie II: compacte constructie Op daglicht lij kende lichtkleur / verlichting voor dichtbij / 4 high performance LED s / 600 Lumen / 15 W / Multivoltage 9-33 V / bescherming tegen ompoling / oververhittingsbescherming / IP 6K9K hogedrukreiniging / IP 6K7 waterdicht 1GO Montage staand Montage hangend Draaivoet Aansluitkabel 58

59 Producten LED Power Beam 1000 LED: Heavy-Duty-gebruik Sterke trillingsbestendigheid / nauwelij ks temperatuurontwikkeling aan het lampglas / op daglicht lij kende lichtkleur / verlichting voor dichtbij / 6 high performance LED s / 850 Lumen / 1000 clm / 18 W / Multivoltage 9-33 V / Montage staand + hangend / DEUTSCH-stekker / bescherming tegen ompoling / oververhittingsbescherming / LED-storingoverbrugging / IP 6K9K hogedrukreiniging / IP 6K7 waterdicht 1GA Lampglas Kunststof lampglas Heavy-Duty omloopbeugel UL-conformiteit Power Beam 2000 LED: Extreem sterk lichtvermogen Speciaal ontwikkeld thermomanagement met oververhittingsbescherming / op daglicht lij kende lichtkleur / verlichting voor dichtbij / 16 high performance LED s / 2000 lm / 2600 clm / 40 Watt / Multivoltage 9 33 V / Geïntegreerde DEUTSCHstekker / bescherming tegen ompoling / LED-storingoverbrugging / IP 6K9K hogedrukreiniging / IP 6K7 waterdicht Leverbaar vanaf april GA Gedetailleerde informatie vindt u in de korte info s van de producten en op 59

60 Hella BV Celsiusbaan 2, Postbus BJ Nieuwegein Tel.: Telefax: Internet: Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt 9Z FR/01.10/4.0 Printed in Germany

Hella productoverzicht: 24V-trailers. Kwaliteit bewijst zich in de praktijk. Onze ideeën, uw succes. Individuele systemen

Hella productoverzicht: 24V-trailers. Kwaliteit bewijst zich in de praktijk. Onze ideeën, uw succes. Individuele systemen Innovatieve technologieën Individuele systemen Intensieve ondersteuning Onze ideeën, uw succes Hella productoverzicht: 24V-trailers Kwaliteit bewijst zich in de praktijk Ideeën voor de auto van de toekomst

Nadere informatie

Onderdelen en accessoires voor. truck en trailer. Thermo. Verkoopondersteuning. Technische service. Onze ideeën, uw succes. Verlichting.

Onderdelen en accessoires voor. truck en trailer. Thermo. Verkoopondersteuning. Technische service. Onze ideeën, uw succes. Verlichting. Verlichting Elektriciteit Elektronica Thermo Management Verkoopondersteuning Technische service Onze ideeën, uw succes Onderdelen en accessoires voor truck en trailer Ideeën voor de auto van de toekomst

Nadere informatie

Een actueel technisch inzicht in innovaties in de auto-industrie maakt nieuwe technologieën transparant 2

Een actueel technisch inzicht in innovaties in de auto-industrie maakt nieuwe technologieën transparant 2 Een actueel technisch inzicht in innovaties in de auto-industrie maakt nieuwe technologieën transparant 2 in dit nummer Automobielverlichting: LED & Xenon technologie 1 Accutests kunnen belangrijkste oorzaken

Nadere informatie

DOSSIER LED VERLICHTEN MET EEN NIEUWE LICHTBRON

DOSSIER LED VERLICHTEN MET EEN NIEUWE LICHTBRON DOSSIER LED VERLICHTEN MET EEN NIEUWE LICHTBRON uitgave 2, december 2011 Voorwoord De opkomst van leds zorgt voor ingrijpende veranderingen in de verlichtingswereld. De led als nieuwe lichtbron brengt

Nadere informatie

FC- 16 Boat `n Truck 40 MHz 6/8/1 nr. F4044

FC- 16 Boat `n Truck 40 MHz 6/8/1 nr. F4044 GEBRUIKSA ANWIJZING FC- 16 Boat `n Truck 40 MHz 6/8/1 nr. F4044 INHOUDSWEERGAVE Veiligheidsvoorschriften, beslist in acht nemen...3 Veiligheidsvoorschriften...3 Verzekering...3 1 Inhoud van de set...4

Nadere informatie

Truma Campingwereld 2015. Meer comfort voor onderweg

Truma Campingwereld 2015. Meer comfort voor onderweg Truma Campingwereld 2015 Meer comfort voor onderweg 20 Kamperen met ultiem comfort De sterkste kanten van Truma Camper Caravan Inhoudsopgave VERWARMINGSSYSTEMEN Algemene informatie 8 Digitaal bedieningspaneel

Nadere informatie

Optimale werkomgeving creëren

Optimale werkomgeving creëren Optimale werkomgeving creëren Verlichtingsoplossingen voor industriële omgevingen 2 Zie wat licht voor u kan doen Licht heeft een diepgaand effect op hoe we ons voelen en speelt een essentiële rol bij

Nadere informatie

OSRAM ACTUEEL. www.osram-benelux.com. April 2014

OSRAM ACTUEEL. www.osram-benelux.com. April 2014 www.osram-benelux.com April 2014 OSRAM ACTUEEL FUTURISTISCH VOETBALSTADION SÃO PAULO COMPLEET UITGELICHT MET OSRAM LICHTOPLOSSINGEN PAGINA 3 HIGHLIGHTS LIGHT+BUILDING 2014 PAGINA 4-5 Light is OSRAM APRIL

Nadere informatie

Brighter Lighting. Catalogus

Brighter Lighting. Catalogus Brighter Lighting Catalogus Aura Light levert intelligente verlichting: duurzaam, met een lange levensduur, kostenbesparend en van hoge kwaliteit. Wij noemen het Brighter Lighting. Onze lichtoplossingen

Nadere informatie

Compendium. The Future of Solar Technology

Compendium. The Future of Solar Technology NL Compendium The Future of Solar Technology Sunny FaMIly 2011/2012 Medium Power Solutions Medium Power Solutions In deze catalogus ontdekt u alle producten en diensten voor de planning en het ontwerp

Nadere informatie

Oyster - Comfort van extra klasse

Oyster - Comfort van extra klasse Oyster - Comfort van extra klasse Innovative Mobile Technology 2 Inhoudsopgave Onze assortiment 2014 / 2015 Onderneming 4-5 Productoverzicht 6-7 Oyster 8-9 Oyster Internet HDTV Cytrac DX Oyster TV - apparaten

Nadere informatie

HydroLux 1000 FF-verstraler

HydroLux 1000 FF-verstraler Nieuw! HydroLux 1000 FF-verstraler Door professionals voor professionals ontwikkeld de professionele extra verstraler voor extreme gebruiksomstandigheden! Europese primeur! Waterbestendig tot een waterdiepte

Nadere informatie

Actiekrant Hella 2011

Actiekrant Hella 2011 Verlichting Elektriciteit Elektronica Thermo Management Verkoopondersteuning Technische service Onze ideeën, uw succes Actiekrant Hella 2011 Geldig van 14 februari tot en met 31 mei 2011 -uitrusting en

Nadere informatie

De Atego. De Arocs. Bouwtransport. 7,5 tot 41 ton. Zwaar transport. Tot 250 ton.

De Atego. De Arocs. Bouwtransport. 7,5 tot 41 ton. Zwaar transport. Tot 250 ton. De Atego. De Arocs. Bouwtransport. 7,5 tot 41 ton. Zwaar transport. Tot 250 ton. RoadStars: stap in, het loont de moeite. RoadStars. RoadStars is het nieuwe, interactieve communicatieplatform van Mercedes-Benz

Nadere informatie

Alles over gloeibougies

Alles over gloeibougies Ontstekingstechnologie Diesel koude start-technologie Koeling Sensoren Alles over gloeibougies Technische Informatie Nr. 04 Perfection built in 2 Inhoudsopgave De dieselmotor 3 Functie 3 Koude start 3

Nadere informatie

Comfort van extra klasse

Comfort van extra klasse Comfort van extra klasse Innovative Mobile Technology Welkom Een druk op de knop is voldoende Of satellietontvangst of zonnemodus al onze procucten bieden u met één druk op de knop het gewenste comfort.

Nadere informatie

2070 CX LP 2070 CX 2070 CX LP T 2070 CX T. Wielladers, die de toekomst tegemoetkomen. Ideaal voor binnen en buiten.

2070 CX LP 2070 CX 2070 CX LP T 2070 CX T. Wielladers, die de toekomst tegemoetkomen. Ideaal voor binnen en buiten. 070 2070 CX LP 2070 CX 2070 CX LP T 2070 CX T Wielladers, die de toekomst tegemoetkomen. Ideaal voor binnen en buiten. Vermogen op hoog niveau. 2070 JOKER. Compact, wendbaar, sterk en als Tele met een

Nadere informatie

Fronius DATCOM Detail. Bedieningshandleiding. Datacommunicatie 42,0410,1147 012009

Fronius DATCOM Detail. Bedieningshandleiding. Datacommunicatie 42,0410,1147 012009 Fronius DATCOM Detail NL Bedieningshandleiding Datacommunicatie 42,0410,1147 012009 Geachte lezer, Inleiding Wij danken u voor het vertrouwen dat u ons schenkt en feliciteren u met uw technisch hoogwaardige

Nadere informatie

HUSQVARNA AUTOMOWER 305 GEBRUIKSAANWIJZING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305 GEBRUIKSAANWIJZING HUSQVARNA AUTOMOWER 305 GEBRUIKSAANWIJZING INHOUDSOPGAVE 1. Introductie en veiligheid... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Symbolen op het product... 6 1.3 Symbolen in de gebruiksaanwijzing... 7 1.4 Veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV NL Bedieningshandleiding Gelijkrichter voor netgekoppelde fotovoltaïsche installaties 42,0410,0898

Nadere informatie

M.KO gesloten motorwagenopbouw. De distributielogistiek Succesmodellen in het city-gebruik.

M.KO gesloten motorwagenopbouw. De distributielogistiek Succesmodellen in het city-gebruik. M.KO gesloten motorwagenopbouw De distributielogistiek Succesmodellen in het city-gebruik. 2 Inhoud. Het overzicht. 3 Inleiding 3 De oplossingen voor uw transporttaken. 4 Het modulaire systeem 4 Overzicht

Nadere informatie

Energie van de zon - gratis aan huis geleverd

Energie van de zon - gratis aan huis geleverd Energie van de zon 2/3 Energie van de zon - gratis aan huis geleverd Wie vandaag in een nieuwe verwarmingsinstallatie investeert, plant best meteen een aanvulling met een zonne-systeem in. Daardoor profiteert

Nadere informatie

6R serie trekkers. 92 tot 177 kw (125 tot 240 pk) 97/68EC met Intelligent Power Management

6R serie trekkers. 92 tot 177 kw (125 tot 240 pk) 97/68EC met Intelligent Power Management 6R serie trekkers 92 tot 177 kw (125 tot 240 pk) 97/68EC met Intelligent Power Management 2 6R serie trekkers Introductie Richtlijnen opstellen John Deere s meest succesvolle compacte trekkerserie, de

Nadere informatie

Winkhaus bluesmart ins en outs

Winkhaus bluesmart ins en outs Winkhaus bluesmart ins en outs Voor installateurs, eindgebruikers en Winkhaus dealers Algemene informatie en installatievoorschriften voor Winkhaus bluesmart elektronica en software Versie 19-12-14_AHT

Nadere informatie

Metro -inzamelsystemen

Metro -inzamelsystemen Systeembeschrijving - versie 6 november 2012 Metro -inzamelsystemen AAN DE INZAMELING VAN INDUSTRIEEL EN HUISHOUDELIJK AFVAL WORDEN STEEDS HOGERE EISEN GESTELD. WIJ KENNEN DE PRAKTIJK EN BIEDEN ONDER DE

Nadere informatie

Beter licht met minder energie. Utiliteitsgebouwen. Doe de slim licht scan!

Beter licht met minder energie. Utiliteitsgebouwen. Doe de slim licht scan! Beter licht met minder energie Utiliteitsgebouwen Doe de slim licht scan! 1 Inhoud Inleiding...3 Nieuwe kansen voor energiebesparing...4 Ontwerpen met licht...7 Lampen en voorschakelapparaten... 10 Armaturen...

Nadere informatie

Algemene informatie brochure zonnepanelen Hartog Totaal Installatie Veenendaal

Algemene informatie brochure zonnepanelen Hartog Totaal Installatie Veenendaal Algemene informatie brochure zonnepanelen Hartog Totaal Installatie Veenendaal 1 2 1) Inleiding / Over ons 4 2) Waarom zonnepanelen 5 a) Zonnepanelen voor een beter milieu b) Investeren in de toekomst

Nadere informatie

Discreet. Flexibel. Hemisferisch.

Discreet. Flexibel. Hemisferisch. NL 12/12 FlexMount camera S14 The HiRes Video Company Discreet. Flexibel. Hemisferisch. 2 HiRes-180 -panorama 6 MEGA dubbele Hemispheric-camera voor ononderbroken overzicht Discrete miniatuursensormodule

Nadere informatie

Energiezuinige Verlichting voor: onderwijs instellingen

Energiezuinige Verlichting voor: onderwijs instellingen Energiezuinige Verlichting voor: onderwijs instellingen Relevante organisaties en instellingen NSVV Professional Lightning Designer s Association (PLDA) ISSO UNETO-VNI TVVL Agentschap NL Taskforce Verlichting

Nadere informatie

PERFECT DAY LIGHT 2 LUCTRA

PERFECT DAY LIGHT 2 LUCTRA PERFECT DAY LIGHT 2 LUCTRA Iedere mens heeft zijn eigen persoonlijke bioritme. Hoe nauwkeuriger onze dagelijkse routine op dit ritme is afgestemd, des te beter we ons voelen en presteren. Daglicht is de signaalgenerator

Nadere informatie