Technische service. Verkoopondersteuning. Onze ideeën, uw succes. Verlichting. Elektronica. Hella werklampen: De productiviteitsfactor.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technische service. Verkoopondersteuning. Onze ideeën, uw succes. Verlichting. Elektronica. Hella werklampen: De productiviteitsfactor."

Transcriptie

1 Verlichting Elektra Elektronica Thermomanagement Verkoopondersteuning Technische service Onze ideeën, uw succes Hella werklampen: De productiviteitsfactor.

2 Wat voor nut hebben goede werklampen? Goed beschouwd leveren ze geld op. Want ze zorgen voor een grotere doortastendheid, nauwkeuriger manoeuvreren, sneller reageren, meer arbeidsveiligheid. Wat kosten goede werklampen? Gemiddeld minder dan één enkele tankvulling. De voordelen ervan daarentegen worden vele jaren lang terugverdiend. Waar vindt men zijn optimale uitrusting? In deze brochure. Deze laat zien, welke werklamp voor welke gebruiker aan welk voertuig in welke positie het gewenste licht afgeeft. 2

3 Inhoud Wetenswaardigheden Waarom werklampen? Wettelij ke voorschriften Werking, kosten en dergelij ke: vier technologieën ter vergelij king Informatie over lichttechnologie Wetenswaardigheden over de hellingshoek Daarom zij n Hella werklampen hun geld meer dan waard GGVSEB en IP-afdichtingsnorm Welke werklampen voor welke toepassing? Landbouw Bouwwezen Commercieel Gemeentelij ke diensten Vorkheftruckgebruikers Overzicht Hella werklampen Halogeen H3 Klassieker H3 Halogeen H9 Xenon LED Wettelijke voorschriften Volgens het Reglement Voertuigen (mei 2009) mogen alle meersporige voertuigen met één of meerdere werklampen worden uitgerust. Werklampen mogen niet tijdens het rijden (op de openbare weg) worden gebruikt, maar bij bij stilstaande voertuigen, b.v. om te laden en te lossen. Uitzonderingen zijn voertuigen, die dienen voor de aanleg, het onderhoud en de reiniging van wegen of voor de vuilnisafvoer, wanneer het langzaam rijden deel uitmaakt van de werkpocedure. Werklampen mogen alleen worden ingeschakeld wanneer ze andere verkeersdeelnemers niet verblinden. Werklampen moeten onafhankelijk van alle andere schijnwerpers of lampen kunnen worden ingeschakeld, b.v. de elektrische schakeling in combinatie met het achteruitrijlicht is niet toegestaan. Hiervoor biedt Hella speciale achteruitrijlampen aan. Er bestaan geen bijzondere voorschriften voor de toelating, b.v. volgens ECE of EG, omdat werklampen tijdens het rijden alleen buiten de openbare weg mogen worden gebruikt. 3

4 Werking, kosten en meer: Vier technologieën vergeleken. Halogeen H3 Halogeen H9 Waarom biedt Hella werklampen in vier technologietypen aan? Opdat iedere gebruiker voor zij n specifi eke toepassing een optimale prij s-product-verhouding kan realiseren. De vier vergelij kingsfoto s laten voorbeeldig zien, welke verlichtingen en lichtkleuren er met de verschillende technieken kunnen worden gerealiseerd. Andere besluitvormingscriteria zij n de te verlichten arbeidszone en de positie aan het voertuig. Vanaf pagina 12 laat Hella hieromtrent zeer concrete aanbevelingen zien. Lichtvermogen Levensduur Laag stroomverbruik Lage onderhoudskosten 12 Volt toepassing 24 Volt toepassing Hoge trillingsbestendigheid Bestand tegen hogedrukreiniger Lage investeringskosten 4

5 Xenon LED Halogeen H3 Halogeen H9 Xenon LED 5

6 Informatie over de lichttechnologie. LED Werklampen met LED-licht zij n absoluut onderhoudsvrij. De nieuwste generatie realiseert lichtopbrengsten die zich kunnen meten met xenon-werklampen. De kleurtemperatuur van Kelvin lij kt zeer veel op het daglicht. Wie onder dergelij ke lichtomstandigheden werkt, blij ft langer fi t. LED-voordelen Hoge lichtopbrengst Laag stroomverbruik Onderhoudsvrij Extreem lange levernsduur Multivolt geschikt 100% water- en stofdicht Hoge trillingsbestendigheid Lage temperatuur aan het lampglas Achtergrondkennis 1. De keuze van de LED s, hun stroomvoorziening en het thermomanagement van de schij nwerper zij n belangrij ke factoren voor het realiseren van een optimale lichtopbrengst (lumen). De kwaliteit van de door Hella gebruikte componenten zorgt er bij voorbeeld voor dat de lichtopbrengst ook bij hoge omgevevingstemperaturen constant is. Alle voordelen van de moderne LED-lichttechnologie worden door Hella optimaal benut. 2. LED-fabrikanten geven altij d lichtvermogens aan die gebaseerd zij n op een zeer lage impulsstroomvoorziening zonder tem- peratuurinvloed. De specifi caties van de lampen komen echter geenszins overeen met het effectieve lichtvermogen van de kant en klare schij nwerper. 3. Het is misleidend om het lichtvermogen van de afzonderlij ke LED s te vermenigvuldigen met het aantal ingebouwde LED s. Dit leidt tot een onrealistisch hoge weergave van het lichtvermogen. Hella duidt dergelij ke gegevens aan als calculated lumen (clm). 4. De lumen-gegevens van de Hellawerklampen zij n altij d gebaseerd op lichtmeettechnisch vastgestelde waarden. Ze komen overeen met het licht dat effectief uit de schij nwerper naar buiten komt. 5. De vermindering van het LED-lichtvermogen ontstaat hoofdzakelij k door temperatuurinvloed. Alleen een goed thermomanagementvan de werklamp garandeert een lange levensduur van de LED. Hella zet bij de productontwikkeling geavanceerde simulatieprogramma s in om door de constructie van de ommanteling de optimale warmteafvoer te garanderen. Hella LED-werklampen zij n uitgerust met een thermosensor, die de LED s betrouwbaar beschermt tegen oververhitting. Alleen op die manier kan de extreem lange levensduur worden gerealiseerd. 6

7 Xenon Halogeen Hella xenon-werklampen benutten de voordelen van de xenon-lichttechnologie. Daardoor ontstaan er zichtbare lichttechnische voordelen in vergelij king met halogeen-werklampen. Xenon-voordelen Heldere en royalere verlichting van de werkomgeving in vergelijking met halogeen H3 Met daglicht te vergelijken verlichting Geen plotselinge lichtuitval schokbestendige lichtboog in plaats van een breukgevoelige gloeispiraal Tot vijfmaal zo lange levensduur in vergelijking met een halogeen-gloeilamp Constante lichtsterkte ook bij dalende boordspanning Geringere belasting van het boordnet door geringe vermogenopname Informaties over de nieuwe serie X-Powerpack 1. De nieuwe xenon-werklampen uit de serie X-Powerpack zij n perfect beschermd tegen de interne storende straling van de elektronica. De EMC-klasse 5 (hoogste eisenprofi el) volgens CISPR 25 wordt doorlopend gehaald. Storingen van radio s en andere elektronische apparaten door de werklamp zij n principieel uitgesloten. 2. De apparaten zij n absoluut waterdicht (IP 6K9K en IP 67) en trillingsbestendig. 3. De serie X-Powerpack is met 41 W vermogen en als powervariant met 50 W leverbaar. Het 50 W systeem biedt 30% meer licht dan traditionele xenonoplossingen. Aanwijzingen t.a.v. de installatie van xenon-werklampen 1. Om er voor te zorgen dat het voorschakelapparaat van de xenonlamp in ieder geval aanslaat, mag de leidingweerstand tussen auto-accu en xenon-voorschakelapparaat bij 12 V niet meer dan 150 mω en bij 24 V niet meer dan 300 mω bedragen. 2. Om een optimale levensduur van de xenonlamp te garanderen, mag de helling van de schij nwerper niet meer dan ± 35 bedragen. In Hella-werklampen worden H3- evenals H9-gloeilampen ingezet. Voordelen H9 in vergelijking met H3 1,5 keer zo hoge lichtopbrengst door grotere lichtstroom Directe toegang door van buitenaf toegankelijke gloeilamp Eenvoudige vervanging van gloeilampen zonder de de behuizing van de lamp te openen Werklampen met H9-gloeilamp zijn alleen als 12 V versie leverbaar 7

8 Wetenswaardigheden over de hellingshoek. De werklamp heeft tot taak om een bepaalde werkomgeving te verlichten. Om de juiste lamp te kunnen kiezen, moet men vijf vragen beantwoorden: 1. Waar wordt licht gebruikt? Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen dichtbij -verlichting, verreikende verlichting en terreinverlichting. 2. Hoe intensief moet het licht zij n? Hier komen de technologieën H3, H9, xenon en LED ter sprake. 3. Hoe lang en breed dient de lichtbundel te zij n? Hiervoor bestaan verschillende schij nwerpertypen. 4. Waar kan de werklamp worden gemonteerd? 5. In welke hellingshoek wordt de werklamp gemonteerd? Bij de beantwoording van de eerste vier vragen en de keuze van de schij nwerper helpt het naar toepassingsgroepen onderverdeelde gedeelte vanaf pagina 12. Het antwoord op vraag vij f vergemakkelij kt de afbeelding van deze pagina. Hier wordt als voorbeeld getoond welke gevolgen verschillende hellingshoeken op de vorm van de lichtbundel hebben. 8

9 13 3 Tips De hellingshoek wordt op het montagepunt van de schijnwerper onder het horizontale vlak gemeten. Grote hellingshoek: de lichtbundel ligt dichter bij het voertuig. Hoe groter de hellingshoek, des te intensiever het licht in de kern resp. aan het begin van de lichtbundel. Kleine hellingshoek: de lichtbundel is in de verte gericht. Hoe kleiner de hellingshoek, des te groter wordt de lichtkegel in de verte. Door de combinatie van meerdere, ook verschillende werklampen kan er een individuele verlichting van de omgeving worden bereikt. 9

10 10

11 Daarom zijn Hella werklampen hun geld meer dan waard. Hella weet dat werklampen in de praktij k niets cadeau krij gen. Daarom worden alle werklampmodellen tij dens de ontwikkeling en ook tij dens de productie (!) gericht ten aanzien van de hoge kwaliteitseisen van Hella getest. Het begint met twee tests voor het vastleggen van de IP-afdichtingsnormen. De spatwatertest informeert over hoe een werklamp regen, waterspetters, modder en de hogedrukreiniger uithoudt. Daarnaast wordt de schij nwerper in een afgesloten kamer ononderbroken als door een hogedrukreiniger met water gestraald. Bij de stofbeschermingstest wordt getest in welke omvang een werklamp tegen het binnendringen van vaste vreemde voorwerpen, met inbegrip van stof, beschermd is. Daarvoor wordt het testonderdeel een bepaalde tij d lang in een kamer blootgesteld aan een stroom met lucht-/stof-mengsel. Nu volgen er nog drie stations op het marteltraject. Tweedelige thermische test: deel 1 is de 24-uren-test. Gedurende deze periode blij ft de werklamp ononderbroken ingeschakeld. In het tweede gedeelte wordt de werklamp vervolgens een uur lang aan een temperatuur van 50 C blootgesteld. Een waarde die bij het gebruik in de zomer snel bereikt kan worden. Schudtest en trillingstest: Hier wordt het gedrag van de schij nwerpers bij het rij den gesimuleerd. Werklampen die deze test doorstaan, branden altij d correct. Bedauwingstest: In de bedauwingstest controleert Hella, hoe de werklamp met binnengedrongen vocht omgaat. Verdwij nt de bedauwing in een voorgeschreven korte tij dseenheid, dan is de schij nwerper in orde. GGVSEB en IP-afdichtingsnormen: GGVSEB betekent verordening gevaarlij ke stoffen op de weg. Op die manier aangegeven werklampen zij n goedgekeurd voor de montage aan transportvoorzieningen, die voldoen aan de bepalingen van GGV- SEB/ADR B Rn en Rn voor elektrische uitrusting. IP-afdichtingsnormen geven veiligheid bij de aankoop. Hoe goed is een product beschermd tegen omgevingsinvloeden? Werklampen zij n b.v. blootgesteld aan stof en water. De IP-afdichtingsnorm geeft aan hoe sterk de weerstand van het product is. De klassen worden volgens DIN deel 9 bepaald. Bij Hella-werklampen worden deze beschermingsnormen toegepast: Afdichtingsnorm IP 5K4K Stof mag slechts in een hoeveelheid binnendringen, zodat de werking en de veiligheid niet nadelig worden beïnvloed. Water, dat vanuit iedere richting met verhoogde druk tegen het huis spuit, mag geen schadelij ke werking hebben; Waterdruk ca. 4 bar. Afdichtingsnorm IP 5K9K Stof mag slechts in een dergelij ke hoeveelheid binnendringen dat de werking en de veiligheid niet nadelig worden beinvloed. Water dat met hogedruk-/stoomstraalreiniging tegen het huis gericht is, mag geen schadelij ke werking hebben; waterdruk ca. 80 bar. Afdichtingsnorm IP 6K4K Stof mag niet binnendringen. Water, dat vanuit iedere richting met verhoogde druk tegen het huis spuit, mag geen schadelij ke gevolgen hebben; waterdruk ca. 4 bar. Afdichtingsnorm IP 6K7 Stof mag niet binnendringen. Zelfs bij tij delij k onderdompelen mag er geen water binnendringen. Afdichtingsnorm IP 6K9K Stof mag niet binnendringen. Water dat met hogedruk-/stoomstraalreiniging op het huis gericht is, mag geen schadelij ke werking hebben; waterdruk ca. 80 bar. 11

12 12

13 Slagvaardigheid was en blij ft het sleutelwoord voor succesvolle landbouwers en loonbedrij ven. Kostendruk jammer genoeg eveneens. Een van de meest voordelige middelen ter vergroting van de slagvaardigheid wordt daarbij vaak over het hoofd gezien: beter werklicht. De optimalisatie kan bij nieuwe en bij tweedehands voertuigen binnen de kortste keren worden gerealiseerd. Van het resultaat kan men meteen en gedurende een lange tij d profi - teren: meer zien, nauwkeuriger werken, minder stress, rondom meer veiligheid. Landbouw 13

14 Tractor: cabinedak voor. Hella adviseert: Ver zicht Verlichting van de zone voor de tractor Aanbouw/inbouw/ombouw 1 Oval 100 H3 Double Optimale HH: 12 pagina 47 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 2 Mega Beam H3 Optimale HH: 13 pagina 49 3 Oval 100 H9 Optimale HH: 3 pagina 53 4 Oval 100 X-Powerpack Optimale HH: 12 pagina 55 Tractor: cabinedak achter. 5 Power Beam 1000 pagina 59 Gericht op de werkruimte beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 6 Power Beam 2000 Optimale HH: 12 pagina 59 HH = hellingshoek 14

15 Tractor: spatbord achter. Hella adviseert: Gericht op de werkmachine 1 Mega Beam H3 Optimale HH: 13 pagina 49 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 2 Oval 100 H3 Optimale HH: 12 pagina Module 70 H3 pagina 49 4 Module 70 H9 pagina 54 Tractor: opstapverlichting voor het verlichten van de opstap 5 Power Beam 1000 pagina 59 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED P21W 6 Power Beam 2000 Optimale HH: 12 pagina 59 7 ECO 21 pagina 50 HH = hellingshoek 15

16 Tractor: spiegelhouder. Hella adviseert: als spoorvolglicht 1 Mega Beam H3 Optimale HH: 13 pagina 49 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 2 Module 70 H9 pagina 54 3 Module 70 LED pagina 58 Hella adviseert: Maaidorser: cabinedak voor. voor ver zicht in open terrein en voor het verlichten van de zone voor de tractor 1 Oval 100 H9 Optimale HH: 3 pagina 53 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 2 AS 200 Xenon Optimale HH: 5 pagina 56 3 Power Beam 2000 Optimale HH: 12 pagina HH = hellingshoek

17 Maaidorser: cabine onder/zijkant. Hella adviseert: naar beneden gericht op de maaibalk 1 Ultra Beam H3 Optimale HH: 15 pagina 46 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 2 Mega Beam H3 Optimale HH: 13 pagina 49 3 Oval 100 H3 Optimale HH: 12 pagina Oval 100 H3 Double Optimale HH: 12 pagina 47 Maaidorser: spiegelhouder. 5 Ultra Beam H9 Optimale HH: 2 pagina 53 Schuin naar voren gericht naar het uiteinde van de maaibalk 6 Module 70 H9 pagina 54 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 7 Oval 100 H9 Optimale HH: 3 pagina 53 8 Oval 100 X-Powerpack Optimale HH: 12 pagina 55 HH = hellingshoek 9 Power Beam 2000 Optimale HH: 12 pagina 59 17

18 Maaidorser: cabine voor/onder. Hella adviseert: Over de maaibalk heen gericht op het maaiveld 1 Ultra Beam H3 Optimale HH: 15 pagina 46 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 2 Oval 100 H3 Optimale HH: 12 pagina Ultra Beam H9 Optimale HH: 2 pagina 53 4 Module 70 H9 pagina 54 Maaidorser: zijwand boven. Verlichting van de omgeving en verlichting uitwerpbuis 5 Oval 100 H9 Optimale HH: 3 pagina 53 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 6 Power Beam 1000 pagina 59 7 Power Beam 2000 Optimale HH: 12 pagina 59 HH = hellingshoek 18

19 Maaidorser: achterwand. Hella adviseert: Voor onderhoudswerk en omgevingsverlichting 1 Ultra Beam H3 Optimale HH: 15 pagina 46 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 2 Mega Beam H3 Optimale HH: 13 pagina 49 3 Oval 100 H3 Optimale HH: 12 pagina Module 70 H3 pagina 49 Maaidorser: op de graanbunker. Verlichting uitwerpbuis 5 Ultra Beam H9 Optimale HH: 2 pagina 53 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 6 Oval 100 H9 Optimale HH: 3 pagina 53 7 Power Beam 1000 pagina 59 8 Power Beam 2000 Optimale HH: 12 pagina 59 HH = hellingshoek 19

20 Maaidorser: In de graancontainer en onderhoudswerklamp. Hella adviseert: Voor onderhoudswerkzaamheden en ter controle van het vulpeil in de graancontainer 1 Module 70 H3 pagina 49 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED P21W 2 ECO 21 pagina 50 3 Mega Beam LED Optimale HH: 8 pagina 58 4 Module 70 LED Optimaler HH: 10 pagina 58 Maaidorser: opstap. HH = hellingshoek Voor het verlichten van de opstap beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 20

21 Zwaailampen KL Rotaflex FL KLX JuniorPlus FL KL JuniorPlus FL Xenon 2RL , 12 V 2XD , 12 V 2RL ,12 V Accessoires voor Hella werklampen Opsteeksteun Magneetsteun Op het veld aangekomen, kan de zwaailamp worden verwij derd Met de magneetsteun kan de werklamp fl exibel op iedere plaats aan het voertuig worden gebruikt, bij voorbeeldvoor onderhoudswerkzaamheden. 8HG Draaibare buissteun en er kan een passende werklamp worden opgestoken. Met deze steun buizen kunnen werklampen zonder grote moeite b. v. aan spiegelstangen worden bevestigd. 8HG HG Deze aanbevelingen vormen slechts een samenvatting van ons gehele zwaailampenprograma. Het volledige programma vindt u in de actuele Hella-hoofdcatalogus en in de actuele zwaailampenbrochure. 21

22 22

23 Tij dsdruk, tij dsdruk, tij dsdruk. Regenbuien, beslagen ruiten, verblinding door verlichting van bouwplaatsen, drukke collega s, plotseling een kabel voor de tand van de laadschop Beter werklicht is balsem voor het concentratievermogen van de machinist, de veiligheid op de bouwplaats en de kostencalculatie. Bouwwezen 23

24 Minigraafmachine: Dak voor/ achter. Hella adviseert: Gericht op de werkzone voor en achter 1 Module 70 H3 pagina 49 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 2 Mega Beam H3 Optimale HH: 13 pagina 49 3 Oval 100 H3 Optimale HH: 12 pagina Oval 100 H3 Double Optimale HH: 12 pagina 47 Bouwmachines: Dak voor/ achter. 5 Module 70 Xenon pagina 56 Gericht op de werkzone voor en achter beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 6 Oval 100 X-Powerpack Optimale HH: 12 pagina 55 7 Ultra Beam X-Powerpack pagina 55 8 AS 400 Xenon pagina HH = hellingshoek 9 Power Beam 2000 Optimale HH: 12 pagina 59

25 Bouwmachines/ minigraafmachines: graafarm voor/achter. Gericht op de schop 1 Hella adviseert: Module 70 H3 pagina 49 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 2 Mega Beam LED Optimale HH: 8 pagina 58 HH = hellingshoek Zwaai-, flitslampen en combinatielampen K-LED FO, vaste montage, multivoltage KLX 7000 F KL Rotafix M LED Xenon 2XD RL , 12 V 2RL , 24 V 2RL , 12 V 2RL , 24 V C220 schijnwerper Deze aanbevelingen vormen slechts een samenvatting van ons gehele zwaailampenlampenprograma. Het volledige programma vindt u in de actuele Hella-hoofdcatalogus en in de actuele zwaailampenampenbrochure. 1EE , 12 V 25

26 26

27 Servo-bekrachtiging, automatische versnellingsbak, comfortabele cabines: trucks van vandaag bieden techniek in optima forma. Maar b.v. bij het aankoppelen op de centimeter nauwkeurig manoeuvreren: absoluut inspannend en gevaarlij k met werklampen wordt dit een normale routine. Ondernemers met visie en chauffeurs weten het; iedere zinvol ingezette werklamp meer aan truck en trailer vermindert het schade- en ongevallenrisico. Commercieel 27

28 Bedrijfsauto: cabine boven. Hella adviseert: Gericht op de laadbak 1 Module 70 H3 pagina 49 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED P21W 2 Oval 100 H3 Double Optimale HH: 12 pagina 47 3 Ultra Beam H3 Optimale HH: 15 pagina 46 4 Power Beam 1000 pagina 59 Bedrijfsauto: cabine onder. Gericht op de koppeling 5 ECO 21 pagina 50 HH = hellingshoek beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 28

29 Bedrijfsauto: voertuig achter/ zijkant. Hella adviseert: Achteruitrijlamp ter oriëntatie bij manoeuvreren 1 Ultra Beam H3 Optimale HH: 15 pagina 46 Het pictogram laat de lichtverdeling zien bij een montagehoogte van 1,2 m. H3 H9 Xenon LED P21W 2 Ultra Beam H3 achteruitrijlamp pagina 47 3 ECO 21 achteruitrijlamp pagina 50 Bedrijfsauto: cabine voor. Werklamp op spiegelstang voor het verlichten naar keuze naar voren of naar achteren HH = hellingshoek beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 29

30 Afsleepvoertuig: cabine boven. Hella adviseert: Naar achteren gericht (laadzone en laadbak) Gericht naar zijkant (werkzone naast het voertuig) 1 Module 70 H3 pagina 49 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 2 Ultra Beam H3 met opsteekbevestiging optimale HH: 15 pagina 46 3 Ultra Beam H9 met greep Optimale HH: 2 pagina 46 Afsleepvoertuig: Laadbak onder. 4 AS 200 Xenon met int. handgreep pagina 56 Gericht op de laadbak 5 Power Beam 1000 pagina 59 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED HH = hellingshoek 30

31 Afsleepvoertuig: voertuig achter/ zijkant. Hella adviseert: Achteruitrijlamp ter oriëntatie bij manoeuvreren 1 Ultra Beam H3 met greep en schakelaar Optimale HH: 15 pagina 46 Het pictogram laat de lichtverdeling zien bij een montagehoogte van 1,2 m. H3 H9 Xenon LED 2 Ultra Beam H3 achteruitrij lampu pagina 47 Afsleepvoertuig: cabine midden. Werklamp voor meer licht bij het laden en lossen beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED HH = hellingshoek 31

32 Zwaailampen en optische waarschuwingssystemen Rotaflex FL in flex-montage KLX 7000 F KL 8000 F Xenon 2RL , 12 V 2RL , 24 V 2RL , 24 V 2RL , 24 V K-LED FO flexibele opsteekbevestiging, multivoltage BSN-LED Frontflitser LED LED 2XD V/24 V, Blauw 2XD OWS-QS OWS-MR (Multireflector) Verschillende lengten, lichtsystemen en extra opties leverbaar. Nadere informatie ontvangt u in de Hellacatalogi en op aanvraag. Verschillende lengtes, lichtsystemen en extra opties leverbaar. Nadere informatie ontvangt u in de Hellacatalogi en op aanvraag. Deze aanbevelingen vormen slechts een samenvatting van ons gehele zwaailampenprograma. Het volledige programma vindt u in de actuele Hella-hoofdcatalogus en in de actuele zwaailampenbrochure. 32

33 Achteruitrijlamp: blindganger of stralend zicht? Sinds mei 2009 geldt een nieuwe wet voor de uitrusting van de verlichting bij nieuw gekeurde bedrijfswagens en trailers: Er zijn drie varianten mogelijk: 1. Twee extra achteruitrij lampen aan de achterzij de. 2. Een extra achteruitrij lamp per zij de. 3. Twee extra achteruitrij lampen aan de achterzij de plus telkens een extra achteruitrij lamp aan de zij kant. In totaal zijn vier achteruitrijlampen toegestaan: Twee achteruitrij lampen aan de achterkant en een achteruitrij - lamp aan elke zij kant. De montage van goedgekeurde typen achteruitrijverlichting is toegestaan. Toegestaan is per voertuigzijde het aanbrengen van een extra achteruitrijlamp. Verboden is de vroeger toegestane montage van mistlampen aan de achterzijde. Verboden blijft het gebruik van werklampen als achteruitrijlampen. Hella achteruitrij lampen vindt u op pagina 47 (Ultra Beam H3 achteruitrij lamp) en op pagina 50 (Eco 21 achteruitrij lamp). Ook voor achteruitrijlampen geldt: Waar Hella op staat, daar zit ook Hella in! Typekeurmerk: 00 AR staat voor achteruitrij lamp Typekeuringnummer ECE-keurmerk met nationaal kenteken (b.v. 1 = Duitsland) Optisch gelijk technisch anders. Achteruitrij lampen van Hella zien er weliswaar van buiten uit als traditonele mist- resp. werklampen. Het verschil zit echter in de details. Hella-achteruitrij lampen hebben een andere lichtverdeling en zij n speciaal gekeurd. Alleen de van een desbetreffende keurmerk voorziene achteruitrij lampen zij n toegestaan voor de extra montage op de bedrij fsauto en trailer. 33

34 34

35 De zon schij nt niet altij d als er reinigingsvoertuigen op kruipsnelheid door nauwe straatjes laveren of wanneer bij een brandweeractie iedere seconde van levensbelang kan zij n. Wanneer alles wordt opgehouden, omdat men plotseling tussen geparkeerde auto s vastzit. Wanneer iedere beslissing van de bestuurder een administratieve rompslomp kan veroorzaken. Bovendien schij nt de zon niet in de openbare kas. Maar vooral daarom is het nadenken over werklampen de moeite waard: lage investeringen duurzame werking. Gemeenten 35

36 Gemeentedienstvoertuig 24 V: opbouw achter/ voor. Hella adviseert: Gericht op het werkveld 1 Ultra Beam H3 Optimale HH: 15 pagina 46 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED P21W 2 Oval 100 H3 Optimale HH: 12 pagina Module 70 H3 pagina 49 4 Mega Beam LED Optimale HH: 8 pagina 58 Gemeentedienstvoertuig 24 V: voertuigzijde onder. Gericht op de werkmachine 5 Power Beam 1000 pagina 59 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 6 Power Beam 2000 Optimale HH: 12 pagina 59 7 ECO 21 pagina 50 HH = hellingshoek 36

37 Gemeentedienstvoertuig 24 V: voertuigzijde achter/zijkant. Hella adviseert: Achteruitrijlamp ter oriëntatie bij manoeuvreren 1 Oval 100 H3 Double Optimale HH: 12 pagina 47 Het pictogram laat de lichtverdeling zien bij een montagehoogte van 1,2 m. H3 H9 Xenon LED 2 Ultra Beam H3 achteruitrij lampu pagina 47 3 Module 70 H9 pagina 54 4 Ultra Beam H9 Optimale HH: 2 pagina 53 Gemeentedienstvoertuig 12 V: dak boven. naar achteren gericht (laadzone en laadbak) Gericht naar zijkant (werkzone naast het voertuig) 5 Power Beam 1000 pagina 59 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED HH = hellingshoek 37

38 Calamiteitenvoertuig: cabine voor. Hella adviseert: Gericht naar voren op het werk-/zoekveld 1 Ultra Beam H3 Optimale HH: 15 pagina 46 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 2 AS 200 Xenon Optimale HH: 5 pagina 56 3 AS 400 Xenon pagina 57 4 Oval 100 X-Powerpack Optimale HH: 12 pagina 55 Calamiteitenvoertuig: Montage zijkant boven/ voertuig achter. 5 Power Beam 1000 pagina 59 Gericht op het werkveld beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 6 Power Beam 2000 Optimale HH: 12 pagina 59 HH = hellingshoek 38

39 Calamiteitenvoertuig: achter-/zijkant. Hella adviseert: Achteruitrijlamp ter oriëntatie bij manoeuvreren 1 Ultra Beam H3 met opsteekbevestiging optimale HH: 15 pagina 46 Het pictogram laat de lichtverdeling zien bij een montagehoogte van 1,2 m. H3 H9 Xenon LED 2 Ultra Beam H3 achteruitrij licht pagina 47 3 AS 200 Xenon Optimale HH: 5 / 10 pagina 56 Calamiteitenvoertuig: voertuigdak of mobiel op statief. 4 AS 200 Xenon met magneetvoet Optimale HH: 5 /10 pagina 56 Verlichting op reddingvoertuig 5 Power Beam 2000 Optimale HH: 12 pagina 59 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED HH = hellingshoek 39

40 Zwaai- en flitslampen en optische waarschuwingssystemen KL 7000 F KLX 7000 F KLX 7000 Xenon Xenon 2RL , 12 V 2RL , 24 V 2RL , 24 V 2RL , 12 V 2RL , 24 V KLX JuniorPlus FL KL 8000 KL 8000 F Xenon 2XD , 12 V 2RL , 12 V 2RL , 24 V 2RL , 12 V 2RL , 24 V KL Rotaflex FL K-LED FO flexibele buisnozzlebevestiging, multivoltage BSN-LED frontflitser LED LED 2RL , 24 V 2XD V/24 V, Blauw 2XD Deze aanbevelingen vormen slechts een samenvatting van ons gehele zwaailampenprograma. Het volledige programma vindt u in de actuele Hella-hoofdcatalogus en in de actuele zwaailampenbrochure. 40

41 OWS-QS RTK-QS Verschillende lengtes, lichtsystemen en extra opties leverbaar. Nadere informatie ontvangt u in de Hellacatalogi en op aanvraag. Verschillende lengtes, lichtsystemen en extra opties leverbaar. Nadere informatie ontvangt u in de Hella-catalogi en op aanvraag. OWS-MR (multreflector) RTK 7 Verschillende lengtes, lichtsystemen en extra opties leverbaar. Nadere informatie ontvangt u in de Hellacatalogi en op aanvraag. Verschillende lengtes, lichtsystemen en extra opties leverbaar. Nadere informatie ontvangt u in de Hellacatalogi en op aanvraag. Werklamp en accessoires AS 200 Xenon met magneethouder Magneethouder Het maximum aan fl exibiliteit door magneethouder, 2,5 m aansluitkabel met 2-pol. stekker en aan-/uitschakelaar. Mobiele werklamp. Voor fl exibel gebruik van de werklamp overal op het voertuig. 1GA HG

42 42

43 Hoe gemakkelij k is het werk als vorkheftruckrij der? Je neemt een lepel, loopt een donkere ruimte binnen, legt daar het derde rauwe ei van links uit de op een na laatste rij op de lepel, loopt dan door de stralend lichte gang naar het halfdonkere terras en legt het ei voorzichtig in een slanke, hoge vaas. En dat acht uur lang. Zo gemakkelij k is het werk als vorkeftruckrij der. Probeer het maar eens! Omdat je als vorkheftruckrij der niet altij d en overal het licht kunt aandoen en omdat er vaak ook helemaal geen goed licht beschikbaar is, neemt de heftruck het licht nu gewoon mee: zij n werklampen. Die ontzien de bestuurder dag in dag uit en verminderen jaar in jaar uit de verzekeringskosten. Heftruckchauffeur 43

44 Heftruck: dak voor/ achter. Hella adviseert: Gericht op de heftrucklading ter oriëntatie naar voren/achteren 1 Module 70 H3 pagina 49 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 2 Ultra Beam H3 Optimale HH: 15 pagina 46 3 Oval 100 FL pagina 48 4 Module 70 H9 pagina 54 Heftruck: heftruckcabine voor. Gericht op de lading 5 Module 70 LED pagina 58 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 6 Mega Beam LED Optimale HH: 8 pagina 58 7 Power Beam 1000 pagina 59 HH = hellingshoek 44

45 Zwaai- en flitslampen en combinatielampen KLX 1 Multivolt van 9 92 V * Xenon 2XD , oranje 2XD , rood * Zonder ECE-goedkeuring. Gebruik slechts voor zover wettelijk toegestaan. In de Bondsrepubliek Duitsland niet toegelaten voor het wegverkeer. K-LED FO flexibele opsteekbevestiging, multivoltage LED 2XD FLC-lamp ECE-goedkeuring 1BR , 12 V 1BR , 24 V 45

46 Producten Halogeen H3 Ultra Beam H3: De klassieke standaardwerklamp Montage staand + hangend door de refl ectorgroep te draaien (schij nwerpergebruik) / FF refl ector / Gehard lampglas / Zeer goed licht met betrekking tot de grootte / Vele varianten / Geschikt voor 12 V/24 V H3 gloeilamp 1GA GA GA GA GA V gloeilamp inclusief Verreikende verlichting Verlichting nabij Handgreep Draaivoet 4-puntsbevestiging Trillingsdemping Heavy Duty Opsteekbevestiging AMP-connector IP 6K9K bestand tegen hogedrukstraal Goedgekeurd volgens GGVSEB/ADR Ultra Beam H3 met handgreep en schakelaar: Ergonomisch vormgegeven handgreep geïntegreerde aan-/uitschakelaar met rubberen afdekking ter bescherming tegen stof en water Transparant lampglas stralend uiterlij k / trillingsdemping Heavy Duty / 4-punts bevestiging / AMP-connector / geschikt voor 12 V/24 V H3 gloeilampen / H3-gloeilamp niet inclusief 1GA

47 Producten Halogeen H3 Ultra Beam H3 achteruitrijlamp: goedgekeurde speciale verlichting als achteruitrijlamp 00AR Voor voertuig-achterzij de en -zij kant / 24 V / 70 W / GGVSEB/ ADR Hellinghoek 15 (E ) Hellinghoek 12 (E ) 2ZR ZR Oval 100 H3 12 V: Extreem brede en homogene verlichting 4-punts bevestiging / draaivoet / AMPconnector / H3-gloeilamp inclusief / IP 5K9K hogedrukreiniging 1GA Verlichting nabij Verreikende verlichting Montage staand + hangend Montage aan zij kant Geprofi leerd lampglas Transparant lampglas Eenkamer-refl ector Double Beam Gedetailleerde informatie vindt u in de korte info s van de producten en op 47

48 Producten Halogeen H3 Oval 100 H3 24 V: Extreem brede en homogene verlichting Montage staand en hangend door te draaien aan de refl ectorgroep 1GA Verlichting nabij Verreikende verlichting H3-gloeilamp niet inclusief Gestructureerd lampglas Transparant lampglas Eenkamer-refl ector Double Beam IP 5K9K hogedrukreiniging 4-puntsbevestiging Draaivoet Trillingsdemping Heavy Duty AMP-connector Kabelinvoer met doorvoertule Oval 100 FL H3: dubbel FF-reflectorsysteem Kabelinvoer met doovoertule / kabelgroepgroep / helder lampglas / verlichting: dichtbij + hoge stelling / gloeilamp inclusief 1GN V 24 V 48

49 Producten Halogeen H3 Mega Beam H3: hoge lichtopbrengst compacte afmetingen Geschikt voor 12 V/24 V H3 gloeilamp / FF-technologie / -051 tot -091 helder lampglas / -171 tot -371 geprofi leerd lampglas / handgreep alleen -241 / IP 5K9K hogedrukreiniging (behalve -091) / 12 V/24 V / goedgekeurd volgens GGVSEB/ ADR (behalve ) 1GM Verlichting nabij Terreinverlichting Verreikende verlichting Montage staand + hangend. rechts links Montage aan zij kant Montage 4-punts bevestiging + draaivoet Trillingsdemping Heavy Duty Kabelinvoer met doorvoertule AMP-connector Module 70 H3: compact geringe montageruimte Vrij e ruimte technologie / transparant lampglas / IP 5K9K hogedrukreiniging / geschikt voor 12 V/ 24 V H3 gloeilamp 1GO Verlichting nabij Verreikende verlichting Montage staand Montage Draaivoet Draaischarnier Gedetailleerde informatie vindt u in de korte info s van de producten en op 49

50 Producten Halogeen H3 ECO 21: laag stroomverbruik gereduceerde lichtopbrengst Lichtbron P21 W gloeilamp / hoogglansrefl ector / helder lampglas / IP 5K9K hogedrukreiniging 1GA V 24 V ECO 21 achteruitrijlamp: Toegelaten speciale verlichting als achteruitrijlamp 00AR Optimale prij s-prestatieverhouding / Gering stroomverbruik door 21 Watt gloeilamp / Lage temperatuur aan het lampglas / Toegelaten als achteruitrij lamp / Voor achterzij de en zij kant van voertuig / Veel licht door helder lampglas / 24 V / 21 W gloeilamp / aansluitkabel 0,5 m / IP 6K9K 2ZR

51 Klassieker Halogeen H3 Matador H3: Optimale verlichting voor dichtbij Verlichting voor dichtbij / geschikt voor 12 V / 24 V H3-gloeilamp / handgreep / lampglas / IP 5K4K bestand tegen spatwater 1G V gloeilamp inclusief Montage staand Montage hangend 4-puntsbevestiging Opsteekbevestiging Beschermrooster Aan-/uitschakelaar Kabelinvoer met doorvoertule Master H3: Klassieke verlichting met paraboolreflector Geschikt voor 12 V / 24 V H3 gloeilamp / montage staand + hangend / geprofi leerd lampglas / kabelinvoer met doorvoertule / IP 5K4K bestand tegen spatwater Verlichting nabij Verreikende verlichting 1GA Gedetailleerde informatie vindt u in de korte info s van de producten en op 51

52 Klassieker Halogeen H3 Picador H3: Intensieve verlichting van het werkveld voor dichtbij FF-technologie / verlichting dichtbij / geschikt voor 12 V/24 V H3 gloeilamp / geprofi leerd lampglas / kabelinvoer met doorvoertule / IP 5K4K bestand tegen spatwater 1GA GA GA Montage aan zij kant Montage staand + hangend Draaivoet Double Beam H3: Dubbel intensief licht door dubbele reflector geschikt voor transport van gevaarlijke stoffen Geschikt voor 12 V/24 V / H3 gloeilamp / montage staand + hangend / 4-punts bevestiging / draaivoet / aansluitkabel / kabelinvoer met doorvoertule / IP 5K4K bestand tegen spatwater / goedgekeurd volgens GGVSEB/ADR 1GA Bodemverlichting Verlichting nabij Verreikende verlichting Geprofi leerd lampglas Helder lampglas Handgreep 52

53 Producten Halogeen H9 Ultra Beam H9: lichtvermogen zeer hoog en efficiënt Royale terreinverlichting / FF-technologie / montage staand / lampglas / IP 5K9K bestand tegen hogedrukstraal / 12 V 1GA punts bevestiging + draaivoet Opsteekbevestiging Handgreep AMP-connector H9-connector met beschermkap Aansluitkabel Oval 100 H9 12 V: Extreem brede en homogene verlichting Montage staand / 4-punts bevestiging / IP 5K9K hogedrukreiniging / terreinverlichting / trillingsdemping Heavy Duty / aansluitkabel 1GA Gedetailleerde informatie vindt u in de korte info s van de producten en op 53

54 Producten Halogeen H9 Module 70 H9: compact geringe montageruimte FF-technologie / helder lampglas / IP 5K9K hogedrukreiniging / 12 V 1GO Verlichting nabij Verreikende verlichting Inbouw Montage staand Montage hangend Draaivoet Aansluitkabel 54

55 Producten Xenon Ultra Beam X-Powerpack: Xenon-technologie D1S in compact lamphuis zeer goed, homogeen en breed lichtvermogen / geïntegreerd voorschakelapparaat in het huis / verlichting voor dichtbij / voldoet aan EMC-klasse 5 volgens CISPR25 / IP 6K9K hogedrukreiniging / IP 6K7 waterdicht / 4-punts bevestiging + draaivoet / verstelbare beugel wordt meegeleverd / 500 mm kabelboom / AMP-connector 1GA V 24 V Montage hangend Montage staand Oval 100 X-Powerpack: Xenon-technologie D1S in compact lamphuis Helder lampglas en multifacetten-refl ector voor schitterend design / geïntegreerd voorschakelapparaat in het huis / verlichting voor dichtbij / voldoet aan EMC-klasse 5 volgens CISPR25 / IP 6K9K hogedrukreiniging / IP 6K7 waterdicht / 4-punts-bevestiging + draaivoet / verstelbare beugel wordt meegeleverd / 500 mm kabelboom / AMP-connector 1GA V 24 V Montage hangend Montage staand Gedetailleerde informatie vindt u in de korte info s van de producten en op 55

56 Producten Xenon Module 70 Xenon: compact de kleinste Hella xenon-werklamp Inclusief extern voorschakelapparaat en van de werklamp te scheiden vergemakkelij kt de montage / helder lampglas met multifacetten-refl ector / verlichting voor dichtbij / FFtechnologie / IP 5K9K hogedrukreiniging / 12 V Montage Montage staand Draaivoet Draaischarnier 1GO AS 200 Xenon: Hella xenontechnologie met D2S-xenonlamp In het huis geintegreerd voorschakelapparaat / geïntegreerde greepuitsparing / montage staand / IP 5K9K 1GA V-voorschakelunit 24V-voorschakelunit 230V-voorschakelunit Opbouwversie Mobiele versie met magneetvoet Opbouwversie voor gebruik met transformator 230 V Verlichting nabij Verreikende verlichting Aan-/uitschakelaar 4-puntsbevestiging AMP-connector Aansluitkabel 3,1 m met relais en zekering Aansluitkabel 2,5 m Aansluitkabel 10 m met randaardestekker 56

57 Producten Xenon AS 400 Xenon: Geavanceerde Hella xenontechnologie met D1Sxenonlamp voor heavy-duty-gebruik robuust! Verlichting voor dichtbij / 24 V / In het lamphuis geïntegreerd voorschakelapparaat 42 W / montageversie staand voor heavy-duty-gebruik / Robuust spuitgegoten aluminium huis / Geïntegreerde greepuitsparing / schij nwerpervoet van roestvast staal / Hoogwaardige trillingsdemping voor extreme stooten trillingsbelastingen / DEUTSCH-stekker en 20 cm aansluitkabel / IP 6K9K 1GA Gedetailleerde informatie vindt u in de korte info s van de producten en op 57

58 Producten LED Mega Beam LED generatie II: zeer laag stroomverbruik (15 Watt) Op daglicht lij kende lichtkleur / verlichting voor dichtbij / 4 high performance LEDs / 15 W / IP 6K9K hogedrukreiniging / IP 6K7 waterdicht / beschemring tegen ompoling / aansluitkabel 1GM Multivoltage V Multivoltage 9-33 V Multivoltage V (Generatie I) 600 Lumen 230 Lumen Montage staand Montage hangend Oververhittingsbescherming Module 70 LED generatie II: compacte constructie Op daglicht lij kende lichtkleur / verlichting voor dichtbij / 4 high performance LED s / 600 Lumen / 15 W / Multivoltage 9-33 V / bescherming tegen ompoling / oververhittingsbescherming / IP 6K9K hogedrukreiniging / IP 6K7 waterdicht 1GO Montage staand Montage hangend Draaivoet Aansluitkabel 58

59 Producten LED Power Beam 1000 LED: Heavy-Duty-gebruik Sterke trillingsbestendigheid / nauwelij ks temperatuurontwikkeling aan het lampglas / op daglicht lij kende lichtkleur / verlichting voor dichtbij / 6 high performance LED s / 850 Lumen / 1000 clm / 18 W / Multivoltage 9-33 V / Montage staand + hangend / DEUTSCH-stekker / bescherming tegen ompoling / oververhittingsbescherming / LED-storingoverbrugging / IP 6K9K hogedrukreiniging / IP 6K7 waterdicht 1GA Lampglas Kunststof lampglas Heavy-Duty omloopbeugel UL-conformiteit Power Beam 2000 LED: Extreem sterk lichtvermogen Speciaal ontwikkeld thermomanagement met oververhittingsbescherming / op daglicht lij kende lichtkleur / verlichting voor dichtbij / 16 high performance LED s / 2000 lm / 2600 clm / 40 Watt / Multivoltage 9 33 V / Geïntegreerde DEUTSCHstekker / bescherming tegen ompoling / LED-storingoverbrugging / IP 6K9K hogedrukreiniging / IP 6K7 waterdicht Leverbaar vanaf april GA Gedetailleerde informatie vindt u in de korte info s van de producten en op 59

60 Hella BV Celsiusbaan 2, Postbus BJ Nieuwegein Tel.: Telefax: Internet: Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt 9Z FR/01.10/4.0 Printed in Germany

Interieurverlichting Truck & Trailer. Light up Life

Interieurverlichting Truck & Trailer. Light up Life Interieurverlichting Truck & Trailer Light up Life Productcatalogus 2010 Heldere zaken voor Trailers, Trucks en meer Bij HELLA is het traditie om nieuwe trends in de lichttechnologie in gang te zetten

Nadere informatie

PRODUCTOVERZICHT LANDBOUWMACHINES BOUWMACHINES BOSBOUWMACHINES HEFTRUCKS

PRODUCTOVERZICHT LANDBOUWMACHINES BOUWMACHINES BOSBOUWMACHINES HEFTRUCKS PRODUCTOVERZICHT LANDBOUWMACHINES BOUWMACHINES BOSBOUWMACHINES HEFTRUCKS INTRO INHOUD Intro 4 Meer creatieve vrijheid dankzij LED's................................................... 4 Uw op maat gemaakte

Nadere informatie

Wettelijke voorschriften voor extra verlichting volgens ECE-regeling 48

Wettelijke voorschriften voor extra verlichting volgens ECE-regeling 48 EXTRA VERLICHTING OP DE VRACHTWAGEN Wettelijke voorschriften voor extra verlichting volgens ECE-regeling 48 4 5 Wat is er wettelijk toegestaan bij verstralers? 6 7 Wat vertelt het referentiegetal ons wat

Nadere informatie

PRODUCT-INFO 90 mm LED-MODULE L4060

PRODUCT-INFO 90 mm LED-MODULE L4060 PRODUCT-INFO 90 mm LED-MODULE L4060 Eerste aanbieder voor alle 5 de functies van het voorlicht in LED met 2 koplampen Voor de meest uiteenlopende toepassingen en de hoogste eisen Maximale vrijheid bij

Nadere informatie

RTK 7 Optisch en akoestisch waarschuwingssysteem. Productinfo. Aerodynamisch Flexibel Internationaal Productkenmerken. Waarschuwingssysteem

RTK 7 Optisch en akoestisch waarschuwingssysteem. Productinfo. Aerodynamisch Flexibel Internationaal Productkenmerken. Waarschuwingssysteem RTK 7 Optisch en akoestisch waarschuwingssysteem Productinfo Waarschuwingssysteem Aerodynamisch Flexibel Internationaal Productkenmerken Aerodynamica Het extreem vlakke design van de behuizing draagt bij

Nadere informatie

energiebundels Hier komen de voor uw motorvoertuigprofessionelen.

energiebundels Hier komen de voor uw motorvoertuigprofessionelen. energiebundels Hier komen de voor uw motorvoertuigprofessionelen. De LED-krachtpakketten van brennenstuhl Unieke lichtkracht voor werkplaatsen met onze LED-accu-handlampen. Als handelaar voor accessoires

Nadere informatie

SCHILTZ N1061 BUISARMATUUR MACH LED PLUS IP 67 WWW.SCHILTZ.BE

SCHILTZ N1061 BUISARMATUUR MACH LED PLUS IP 67 WWW.SCHILTZ.BE SCHILTZ BUISARMATUUR MACH LED PLUS IP 67 25 A 70 MQAL 84 S Measurement meetafstand distance 100100 cm cm 80 60 40 1300 1200 1100 1000 900 20 0 0 20 40 60 E [lx] 80 1 Deze verlichting beantwoordt uitstekend

Nadere informatie

Opbouw dienstwagens en speciale opbouw.

Opbouw dienstwagens en speciale opbouw. Verlichting Elektriciteit Elektronica Thermo Management Verkoopondersteuning Technische service Onze ideeën, uw succes Veilig, betrouwbaar, hoge kwaliteit! Opbouw dienstwagens en speciale opbouw. Ideeën

Nadere informatie

Sensor-led-spot voor buitenshuis

Sensor-led-spot voor buitenshuis 58 Sensor-led-spot voor buitenshuis Power-led-spot XLed 10 XLed 25 XLed-SL 10 XLed-SL 25 Onmiddellijk op daglicht lijkend licht met moderne, hoge energie-efficiëntie. onderscheiden voor: innovatie design

Nadere informatie

Tuinpaal LED buiten design grafiet of zilver 7W LED IP65 ARM-243 Hoogte : 400mm Breedte : 100mm Diepte : 50mm IP Waarde : IP 65

Tuinpaal LED buiten design grafiet of zilver 7W LED IP65 ARM-243 Hoogte : 400mm Breedte : 100mm Diepte : 50mm IP Waarde : IP 65 Tuin en opritverlichting laatste update 11/12/2015 Tuinverlichting kan een mooie, intieme sfeer creëren. Met een minimum aan licht geeft u uw tuin al een heel andere uitstraling. Met een timer kan u de

Nadere informatie

LED-BARS Cargo. Electrische specificaties. Watt 36. Ampère 2.2/1.2. Fysieke specificaties. Materiaal/kap. Materiaal/huis. 2 polen Man/ vrouw

LED-BARS Cargo. Electrische specificaties. Watt 36. Ampère 2.2/1.2. Fysieke specificaties. Materiaal/kap. Materiaal/huis. 2 polen Man/ vrouw Verstralers: -BARS Cargo C172092 Watt 36 Ampère 2.2/1.2 88 + btw Gietaluminium LENGTE : 206 mm LUMEN : 3240 Dichtheidsnorm IP 69K Lumen 3240 206x86.5x78.5 Ja ECE R112 12 C172093 Watt 72 140+ btw Ampère

Nadere informatie

E-LINE LED VAN OUD NAAR NIEUW IN 44 SECONDEN

E-LINE LED VAN OUD NAAR NIEUW IN 44 SECONDEN 2 VAN OUD NAAR NIEUW IN 44 SECONDEN 3 Industriële verlichtingsinstallaties bieden vaak een aanzienlijk verbeteringspotentieel op het gebied van energieefficiëntie en lichtkwaliteit. Hoewel een renovatie

Nadere informatie

Product naam: MM02673

Product naam: MM02673 Product naam: MM02673 Specificaties MM02673: Levensduur L90: 20000u Lengte: 74 mm Wattage: 7.00W Diameter: 50 mm Kleur: 2800K Gewicht: 82 gr Lumen: 750 lm Spanning: 230 V Cd: 320 cd Beschermingsklasse:

Nadere informatie

Flare. Comfort en rendement met leds

Flare. Comfort en rendement met leds Flare Comfort en rendement met leds Flare Downlights en spots met ledtechnologie Flare, een uniek designconcept Mun* product design Flare is een compleet gamma van ronde downlights en spots. Zij verzekeren

Nadere informatie

y Verwarming op brandstof 87

y Verwarming op brandstof 87 Klimat 5 1 y Verwarming op brandstof 87 912-B, 912-D Op. no. 87516 01- Benzine 30618 095-1 Diesel 3730 340-1 20000 excl. automaat Benzine 30618 095-1 Er is een nieuwe generatie verwarming geïntroduceerd

Nadere informatie

pak uw voordeel met r65 flitsers van intertruck

pak uw voordeel met r65 flitsers van intertruck pak uw voordeel met r65 flitsers van intertruck Intertruck merk: When quality matters Voor u ligt de brochure met de nieuwe LED Flitsers van het Intertruck merk. In dit assortiment treft u zowel reguliere

Nadere informatie

KENMERKEN SCHIJNWERPERS VOORDELEN OPTIES BESCHRIJVING AFMETINGEN BEVESTIGINGEN. terra. Reflectoren 1659 1782 1872. natriumdamplamp. keramische brander

KENMERKEN SCHIJNWERPERS VOORDELEN OPTIES BESCHRIJVING AFMETINGEN BEVESTIGINGEN. terra. Reflectoren 1659 1782 1872. natriumdamplamp. keramische brander LAMPen Reflectoren KENMERKEN SCHIJNWERPERS Dichtheid: IP 67 (*) Schokweerstand (glas): - IK 10 (**) - IK 10 (**) - Roma IK 07 (**) Statische belastingsweerstand: - 4000 kg (*) - 3000 kg (*) Torsiesterkte:

Nadere informatie

SCHITTERENDE PERSPECTIEVEN COMPRESSORKOELKASTEN MET RVS-LOOK FRONT

SCHITTERENDE PERSPECTIEVEN COMPRESSORKOELKASTEN MET RVS-LOOK FRONT 50 Compressorkoelkasten 5 4 Geschikt voor de tropen! Uitstekende koelprestaties bij een buitentemperatuur van +43 C 3 1 2 6 SCHITTERENDE PERSPECTIEVEN COMPRESSORKOELKASTEN MET RVS-LOOK FRONT De exclusieve

Nadere informatie

ZWAAILAMPEN EN OPTISCHE WAARSCHU WINGSSYSTEMEN

ZWAAILAMPEN EN OPTISCHE WAARSCHU WINGSSYSTEMEN ZWAAILAMPEN EN OPTISCHE WAARSCHU WINGSSYSTEMEN www.hella.com/municipal INTRO www.hella.com/municipal 02 03 INHOUDSOPGAVE INTRO PAGINA OPTISCHE WAARSCHUWINGSSYSTEMEN PAGINA Kwaliteit is traditie bij HELLA

Nadere informatie

Norse Light Zoeklichten

Norse Light Zoeklichten Norse Light Zoeklichten Norse Light Suez Kanaal zoeklichten type SH 510 Suez Ontworpen naar de toepassingseisen voor de zeevaart. Gecertificeerd in overeenstemming met de Suez Canal Authorities. Water-

Nadere informatie

PRODUCTOVERZICHT MAGNEETCONTACTEN

PRODUCTOVERZICHT MAGNEETCONTACTEN PRODUCTOVERZICHT MAGNEETCONTACTEN Alarmtech Sweden AB is een bedrijf met meer dan 30 jaar ervaring in het ontwikkelen en vervaardigen van hoogwaardige beveiligingsproducten. Om optimale betrouwbaarheid

Nadere informatie

Product naam: MM02274

Product naam: MM02274 Product naam: MM02274 Specificaties MM02274: Levensduur: 30000u Lengte: 93 mm Wattage: 15.00W Diameter: 111 mm Kleur: 2800K Gewicht: 290 gr Cd: 18000 cd Spanning: 230 V RA: 85 Beschermingsklasse: IP20

Nadere informatie

Verhelderende antwoorden voor. klanten die in het duister tasten!

Verhelderende antwoorden voor. klanten die in het duister tasten! Verlichting Elektra Elektronica Thermomanagement Verkoopondersteuning Technische service Onze ideeën, uw succes Verhelderende antwoorden voor klanten die in het duister tasten! Alles over licht & verlichting!

Nadere informatie

Product naam: MM03676

Product naam: MM03676 Product naam: MM03676 Specificaties MM03676: Levensduur: 25000u Lengte: 118 mm Wattage: 9.00W Spanning: 230 V Kleur: 4000K (koelwit) Beschermingsklasse: IP20 Lumen: 600 lu Te vervangen lamp: RA: 80 Lamp

Nadere informatie

P4Product Informatie LED Lichtlijn TAUREO

P4Product Informatie LED Lichtlijn TAUREO Om ons concept van intelligente lichtoplossingen voor o.a. de industrie te completeren, heeft onze fabriek met het nieuwe LED-lichtlijnsysteem Taureo het thema halverlichting aangenomen. Als modulair systeem

Nadere informatie

ABB i-bus KNX Magneetcontact EnOcean, 868 MHz MKE/A 1.868.1, 2CDG 120 048 R0011

ABB i-bus KNX Magneetcontact EnOcean, 868 MHz MKE/A 1.868.1, 2CDG 120 048 R0011 Technische gegevens 2CDC508163D3101 ABB i-bus KNX Productbeschrijving Het Magneetcontact EnOcean is een opbouwapparaat voor de montage op ramen en deuren. en herkent wanneer ramen of deuren geopend of

Nadere informatie

LED VERLICHTING INNOVATIEVE OPLOSSINGEN. T +32 (0)51 22 41 11 F +32 (0)51 22 94 06 info@dcdf.be www.dcdf.be

LED VERLICHTING INNOVATIEVE OPLOSSINGEN. T +32 (0)51 22 41 11 F +32 (0)51 22 94 06 info@dcdf.be www.dcdf.be LED VERLICHTING INNOVATIEVE OPLOSSINGEN Deceuninck - Deforce nv Lodewijk De Raetlaan 28 8870 Kachtem T +32 (0)51 22 41 11 F +32 (0)51 22 94 06 info@dcdf.be www.dcdf.be LED STRIPS Ledstrips 120 Leds SMD3528

Nadere informatie

Product naam: MM05240

Product naam: MM05240 Product naam: MM05240 Specificaties MM05240: Levensduur: 35000u Diameter: 111 mm Wattage: 12.00W Spanning: 36 V Kleur: 2800-1800K (Dim to WARM) Beschermingsklasse: IP20 Lumen: 850 lu Te vervangen lamp:

Nadere informatie

Goed verlicht aan het werk!

Goed verlicht aan het werk! Verlichting en de verplichtingen van de ARBO-wet (NEN 3140) Klasse I Klasse II Voor een permanente opstelling boven de 2,50 m aan wand of muur. Aansluiting op het net d.m.v. een 3-aderige aansluitkabel

Nadere informatie

weinor accessoires Licht en warmte, wanneer u dat maar wilt

weinor accessoires Licht en warmte, wanneer u dat maar wilt weinor accessoires Licht en warmte, wanneer u dat maar wilt www.weinor.nl Lichtbalk Lux, verwarmingssysteem Tempura Ook s-avonds schijnt de zon! Met de weinor accessoires kunt u heerlijk en optimaal beschermd

Nadere informatie

Spatwaterdichte en waterdichte opbouw- en inbouwprogramma s

Spatwaterdichte en waterdichte opbouw- en inbouwprogramma s Ik wil een mooie toekomst. Spatwaterdichte en waterdichte opbouw- en inbouwprogramma s Opbouwschakelaar ocean www.busch-jaeger.com Busch-Jaeger Elektro GmbH En de toekomst wordt werkelijkheid. Opbouw-

Nadere informatie

Product naam: MM01919

Product naam: MM01919 Product naam: MM01919 Specificaties MM01919: Levensduur: 25000u Wattage: 7.00W Kleur: 2800K Cd: 600 cd RA: 85 Bundelbreedte: 35 graden Lamp soort: PAR16 Lampvoet: E14 Lengte: Diameter: Gewicht: Spanning:

Nadere informatie

Slanghouders. Klaptafelsteun

Slanghouders. Klaptafelsteun Toebehoren bott vario Toebehoren Slanghouders Gegoten aluminium Inclusief Bevestigingsmateriaal Type 190 x 70 x 160 Type 1 140 50 001 250 x 100 x 210 Type 2 140 50 002 350 x 140 x 260 Type 3 140 50 003

Nadere informatie

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK VEILIGHEIDSINSTRUCTIES De fabrikant adviseert een juiste toepassing van de verlichtingsarmaturen!

Nadere informatie

Opel Movano dubbele cabine. perfecte combinatie van personen en lading

Opel Movano dubbele cabine. perfecte combinatie van personen en lading Opel Movano dubbele cabine perfecte combinatie van personen en lading Inhoud Snoeks dubbele cabines 4 Comfort dubbele cabine 6 Elegance dubbele cabine 8 Accessoires 10 Beschikbaarheid en Maatvoering 14

Nadere informatie

Zo kiest u de juiste lampen voor uw woning

Zo kiest u de juiste lampen voor uw woning verlichting Zo kiest u de juiste lampen voor uw woning Overzicht soorten lampen Uitleg over informatie verpakking Welke gloeilamp waardoor vervangen Lampen brengen sfeer Met lampen verandert de sfeer van

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE EN SPECIALE VOERTUIGEN

GEMEENTELIJKE EN SPECIALE VOERTUIGEN GEMEENTELIJKE EN SPECIALE VOERTUIGEN www.hella.com/municipal INTRO 2 3 INHOUD Intro... 2 Intro... 4 Kwaliteit is traditie bij HELLA....8 IP-beschermingsgraad.... 10 Doelgroepen... 14 Vuilniswagens....

Nadere informatie

MY 1 MY 2 VOORDELEN BESCHRIJVING KENMERKEN

MY 1 MY 2 VOORDELEN BESCHRIJVING KENMERKEN MY 1 MY 2 VOORDELEN Waterdichte verlichtingstoestellen (IP 67) Grootte kan worden aangepast aan de gebruikte lamp Talrijke bevestigingswijzen MY 1: aluminium en polycarbonaat: degelijkheid MY 2: aluminium

Nadere informatie

4 ASSIGE SEMI TRAILER// MULTI INZETBAAR // 4 ASSEN HYDRAULISCHE GESTUURD // UITSCHUIFBAAR 14,8m // 43 T LAADVERMOGEN//2 koppelhoogtes 1250 & 1150 mm

4 ASSIGE SEMI TRAILER// MULTI INZETBAAR // 4 ASSEN HYDRAULISCHE GESTUURD // UITSCHUIFBAAR 14,8m // 43 T LAADVERMOGEN//2 koppelhoogtes 1250 & 1150 mm Ref nr: 103247 MCOS-58-04V 1-5 4 ASSIGE SEMI TRAILER// MULTI INZETBAAR // 4 ASSEN HYDRAULISCHE GESTUURD // UITSCHUIFBAAR 14,8m // 43 T LAADVERMOGEN//2 koppelhoogtes 1250 & 1150 mm Ref nr: 103247 MCOS-58-04V

Nadere informatie

Power Led Lights. Power Led Lights, Simply Better. NEOS NOX XPG-4S WALL. De perfecte LED armatuur

Power Led Lights. Power Led Lights, Simply Better. NEOS NOX XPG-4S WALL. De perfecte LED armatuur PLB Power Led Lights NEOS NOX XPG-4S WALL Klassevol en zeer decoratief Passend bij elke bouwstijl Schittert aan elke muur Page 2 Strak en perfect gevormd samenspel van rond en vierkant Statig en prominent

Nadere informatie

Verlichting. 1 Inleiding... 1. 2 Gewenste lichtsterkte... 2. 3 Verlichtingssystemen... 3

Verlichting. 1 Inleiding... 1. 2 Gewenste lichtsterkte... 2. 3 Verlichtingssystemen... 3 1 Inleiding... 1 2 Gewenste lichtsterkte... 2 3 Verlichtingssystemen... 3 3.1 Lichtbronnen... 3 3.2 Voorschakelapparaten (ballasten)... 4 3.3 Verlichtingsarmaturen... 4 4 Regelingen... 5 1 Inleiding i

Nadere informatie

NIEUW EENVOUDIG. E-Line LED

NIEUW EENVOUDIG. E-Line LED NIEUW Licht EENVOUDIG EFFICIËNT HOEHOOGISUW BESPARINGSPOTENTIEEL? PUREEFFICIENTIE VOORNIEUWBOUW ENRENOVATIE Efficiënt licht voor productiehallen. Om energie te kunnen besparen is veelal een renovatie van

Nadere informatie

Werklamp balk. Speciaal voor heftrucks # 02. LED Werklampen nu eveneens met 3 meter kabel. E-gekeurde ZOMER-ACTIE! Cabinebekleding COMFY - LINE

Werklamp balk. Speciaal voor heftrucks # 02. LED Werklampen nu eveneens met 3 meter kabel. E-gekeurde ZOMER-ACTIE! Cabinebekleding COMFY - LINE LD Werklampen nu eveneens met 3 meter kabel Speciaal voor heftrucks ZOMR-ACTI! -gekeurde Vanaf 29 Werklamp balk 295 135 LD ZIJMARKRINGS- /POSITILICHTN ZOMR-ACTI! Cabinebekleding COMFY - LIN Online Webshop

Nadere informatie

ELEGANT. RUBUUST. DUURZAAM.

ELEGANT. RUBUUST. DUURZAAM. ELEGANT. RUBUUST. DUURZAAM. DE NIEUWE GENERATIE ZONNEPANELEN MADE IN GERMANY PERFECTE COMBINATIE: MEER STROOM, HOGERE BETROUWBAARHEID EN MOOIE VORMGEVING. De nieuwe generatie zonnepanelen van Solarwatt

Nadere informatie

BETONBEWERKING INDEX TELEFOON (0499) 47 46 22

BETONBEWERKING INDEX TELEFOON (0499) 47 46 22 INDEX 1 TRILNAALDEN HANDSTOKTRILNAALD P14........... 2 LHF HOOGFREQUENT TRILNAALD....... 3 HS HOOGFREQUENT TRILNAALD....... 3 OMVORMERS HFO OMVORMER.................. 4 PLEISTERMACHINES PLEISTERMACHINE

Nadere informatie

VELUX daglichtspots Daglicht overal waar u het maar nodig heeft!

VELUX daglichtspots Daglicht overal waar u het maar nodig heeft! VELUX daglichtspots Daglicht overal waar u het maar nodig heeft! Daglichtspots met stugge buis = meer daglicht Accessoires Daglicht op plaatsen waar u dat niet voor mogelijk had gehouden Ieder huis heeft

Nadere informatie

Citroën Jumpy dubbele cabine. perfecte combinatie van personen en lading

Citroën Jumpy dubbele cabine. perfecte combinatie van personen en lading Citroën Jumpy dubbele cabine perfecte combinatie van personen en lading Inhoud Snoeks dubbele cabines 4 Standaard dubbele cabine 6 Luxe dubbele cabine 8 Accessoires 10 Beschikbaarheid en Maatvoering 14

Nadere informatie

BASISKENNIS DRAAILICHTEN & FLITSLAMPEN

BASISKENNIS DRAAILICHTEN & FLITSLAMPEN BASISKENNIS DRAAILICHTEN & FLITSLAMPEN www.hella.com/municipal HET A,B,C VAN DRAAILICHTEN EN FLITSLAMPEN Deze nieuwe brochure is bedoeld voor iedereen die direct of indirect met signalisatieverlichting

Nadere informatie

Hydro Booster Silent DAB

Hydro Booster Silent DAB Hydro Booster Silent DAB De meest geruisarme meercellige zelfaanzuigende pomp ter wereld (67dB), voor huishoudelijke bevoorrading van regenwater (huis, tuin) met elektronische sturing. De pomp is uitgerust

Nadere informatie

Xenonconversie voor de Opel Speedster

Xenonconversie voor de Opel Speedster Xenonconversie voor de Opel Speedster Inleiding Bij de Speedster is het dimlicht een lampunit met projectielens en een H1-fitting. Het grootlicht is een reflectorunit met H7-fitting. Omdat de lichtopbrengst

Nadere informatie

Product naam: MM03375

Product naam: MM03375 Product naam: MM03375 Specificaties MM03375: Levensduur L90: 25000u Lengte: 133 mm Wattage: 16.00W Diameter: 121 mm Kleur: 2800K (warmwit) Spanning: 230 V Lumen: 950 lm Beschermingsklasse: IP54 Cd: 6000

Nadere informatie

Montagehandleiding. Panel met lamp en drie lege units 1339 26/27/28

Montagehandleiding. Panel met lamp en drie lege units 1339 26/27/28 Montagehandleiding Panel met lamp en drie lege units 1339 26/27/28 Inhoudsopgave Apparatuurbeschrijving... 4 Montage... 4 Panel aansluiten... 5 Vrije plaatsen in gebruik nemen... 5 Afdekkingen sluiten...

Nadere informatie

We... maken! -25% kunnen. willen. Made in. Germany

We... maken! -25% kunnen. willen. Made in. Germany We... willen kunnen maken! -25% Superbasic LED Downlights 2014 Made in Germany Zeer efficiënt en duurzaam armatuur Modulair connector systeem Hoog rendement tot 89 lumen per watt DL200 superbasic met 16W

Nadere informatie

ZIEN EN BELEVEN. Textiel Frames. Poortakker 5 5625 SM Eindhoven T +31(0)40-284 28 23 F +31(0)40-284 28 29 E info@combifex.info. www.combifex.

ZIEN EN BELEVEN. Textiel Frames. Poortakker 5 5625 SM Eindhoven T +31(0)40-284 28 23 F +31(0)40-284 28 29 E info@combifex.info. www.combifex. ZIEN EN BELEVEN Textiel Frames Poortakker 5 5625 SM Eindhoven T +31(0)40-284 28 23 F +31(0)40-284 28 29 E info@combifex.info www.combifex.info Textielframes: geeft een hoogwaardige uitstraling. Het heeft

Nadere informatie

CPD 10/15/18/20/25/30/35 H-B

CPD 10/15/18/20/25/30/35 H-B CPD 10/15/18/20/25/30/35 CPD 30 H-C elektrisch TOEGEPASTE ERGONOMIE Bij het ontwerpen van de H2000 trucks heeft de ergonomische wetenschap centraal gestaan en zorgt voor een efficiënte werkplek Batterij

Nadere informatie

Flyer_NL:Layout 1 22.03.2010 6:30 Uhr Seite 1

Flyer_NL:Layout 1 22.03.2010 6:30 Uhr Seite 1 Flyer_NL:Layout 1 22.03.2010 6:30 Uhr Seite 1 Infrarood verwarming Flyer_NL:Layout 1 22.03.2010 6:30 Uhr Seite 2 Voorsprong door technologische ontwikkeling Duurzame ontwikkeling en milieubewustheid zijn

Nadere informatie

Badkamer verlichting

Badkamer verlichting Badkamerverlichting Productinformatie... 12.3 Lavanto badkamerverlichting... 12.4 Led'save badkamerverlichting... 12.4 } } Badkamerverlichting Productinformatie Ledverlichting De afkorting led staat voor

Nadere informatie

VERLICHTINGSWIZARD Bespaar energie met de juiste lamp!

VERLICHTINGSWIZARD Bespaar energie met de juiste lamp! VRLIHTINGSWIZR espaar energie met de juiste lamp! Per 1 september 2012 is de import van energie- en milieu onvriendelijke lampen stopgezet. Hierdoor is de gloeilamp langzaam maar zeker uit de schappen

Nadere informatie

Product naam: MM03939

Product naam: MM03939 Product naam: MM03939 Specificaties MM03939: Levensduur L90: 25000u Wattage: 7.50W Kleur armatuur: Wit Power factor: 0.90 > Bedrijfstemperatuur: -30 tot + 40 graden Aantal lampen: 1 Lamp soort: LED Geintegreerd

Nadere informatie

THE ULTIMATE POWER SOURCE LANDBOUW BOUWMACHINES GENERATOREN REDDINGSVOERTUIGEN

THE ULTIMATE POWER SOURCE LANDBOUW BOUWMACHINES GENERATOREN REDDINGSVOERTUIGEN THE ULTIMATE POWER SOURCE LANDBOUW BOUWMACHINES GENERATOREN REDDINGSVOERTUIGEN Tot drie keer sneller opladen Tot vijftien keer hogere schokvastheid DUAL-POWER BATTERIJEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK OPTIMA

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

P4Product Informatie Keuken systemen

P4Product Informatie Keuken systemen moderne integratie van stroom in keukens 1 Plug in in een wereld vol mogelijkheden TWIST stroom outside the box De TWIST is de ideale stroomvoorziening voor keukens. Met dit compacte design en zeer lage

Nadere informatie

TRP Accu's Betrouwbaar, optimale prestaties en een lange levensduur

TRP Accu's Betrouwbaar, optimale prestaties en een lange levensduur TRP Accu's Betrouwbaar, optimale prestaties en een lange levensduur TRP Lucht-, Elektroen EBS-spiralen TRP biedt een compleet assortiment accu s van hoge kwaliteit. TRP accu's zijn ontworpen, getest en

Nadere informatie

kenmerken verlichtingstoestellen

kenmerken verlichtingstoestellen falco+ando falco LAMPen Reflectoren Design: Michel Tortel kenmerken verlichtingstoestellen Dichtheid optisch blok: IP 66 Sealsafe (*) Dichtheid voorschakelapparatuurruimte: IP 66 (*) Schokweerstand: IK

Nadere informatie

ELEKTRA INDEX TELEFOON (0499) 47 46 22

ELEKTRA INDEX TELEFOON (0499) 47 46 22 INDEX 1 HOOFDAANSLUITKASTEN BOUWAANSLUITKAST BOS MASTER..... 2 BOUWAANSLUITKAST BOS MEGAEBOX.. 2 BOUWAANSLUITKAST UG (STAAL)...... 3 BOUWAANSLUITKAST UG (POLYESTER)... 3 VERDEELKASTENKASTEN VERDEELKASTEN

Nadere informatie

Product naam: MM03594

Product naam: MM03594 Product naam: MM03594 Specificaties MM03594: Levensduur: 25000u Wattage: 8W Kleur: 2800K Lumen: 400 lu Cd: 1700 cd RA: 82 Bundelbreedte: 24 graden Lamp soort: PAR16 Lampvoet: GU10 Lengte: 70 mm Diameter:

Nadere informatie

ECO-TL besparingset. De belangrijkste voordelen op een rij:

ECO-TL besparingset. De belangrijkste voordelen op een rij: ECO-TL besparingset De belangrijkste voordelen op een rij: 40 tot 50% besparing op uw energiekosten De T5 TL lamp gaat tot 3x langer mee dan de oude T8 TL lamp Zeer korte terugverdientijd Prettiger licht

Nadere informatie

Drukknopschakelaar 32.5926. 3-knops met dubbel Maak contact LxBxH = 134 x 68 x 64 mm. Drukknopschakelaar t.b.v. laadklep. Drukknopschakelaar 32.

Drukknopschakelaar 32.5926. 3-knops met dubbel Maak contact LxBxH = 134 x 68 x 64 mm. Drukknopschakelaar t.b.v. laadklep. Drukknopschakelaar 32. s t.b.v. laadklep Telemecanicque 32.5926 3-knops met dubbel Maak contact LxBxH = 134 x 68 x 64 mm t.b.v. laadklep Mafelec 32.7400 2-knops met enkele Maak contacten LxBxH = 111 x 62 x 53 mm 32.7401 2-knops

Nadere informatie

P4Product Informatie Bureau LED armatuur PARA.MI

P4Product Informatie Bureau LED armatuur PARA.MI Vele opties en maar één armatuur 1 Het kantoor wordt tegenwoordig gekenmerkt door flexibiliteit, mobiliteit en nieuwe technologieën van vandaag. Adequate lichtconcepten moeten daarbij oplossingen voor

Nadere informatie

Badkamer verlichting

Badkamer verlichting Badkamerverlichting Productinformatie... 12.3 Lavanto badkamerverlichting... 12.4 Led'save badkamerverlichting... 12.4 } } Badkamerverlichting Productinformatie Ledverlichting De afkorting led staat voor

Nadere informatie

Op alle overeenkomsten zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht.

Op alle overeenkomsten zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Oosterberg

Nadere informatie

Accessoires Verpleging

Accessoires Verpleging Accessoires Verpleging Accessoires Vanwege de liefde voor details Lampen In de ouderenzorg gaat het om de menselijke omgang tussen verplegend personeel en bewoners. Bij wissner-bosserhoff hebben we begrepen

Nadere informatie

LAMPEN. 1. Looplampen. 2. Stationaire lampen. 3. Speciale lampen P20-22. 4. Einde reeksen (zolang de voorraad strekt) P23-24 1-1.

LAMPEN. 1. Looplampen. 2. Stationaire lampen. 3. Speciale lampen P20-22. 4. Einde reeksen (zolang de voorraad strekt) P23-24 1-1. 1. Looplampen LAMPEN 1-1. LED P2-3 1-2. LED bevestigbaar P4-6 1-3. LED hoofdlamp P7 1-4. Hallogeen P8 1-5. Hallogeen bevestigbaar P9 1-6. Xenon P10-11 1-7. TL P12-13 2. Stationaire lampen 2-1. Led P14

Nadere informatie

VAC= Wisselstroom VDC= Gelijkstroom

VAC= Wisselstroom VDC= Gelijkstroom Elektriciteit LED lampen werken op 12 Vdc /Ac tot ca. 38 Vdc/ac. Dit is laagspanning. Er zijn dus lampen die alleen op gelijkstroom (DC) werken of op wisselstroom (AC) Maar ook zijn er LED lampen die zowel

Nadere informatie

LUMISSION licht met een missie

LUMISSION licht met een missie Catalogus 2011/2012 LUMISSION licht met een missie LUMISSION IS EEN NIEUW NEDERLANDS VERLICHTINGSBEDRIJF OPGERICHT DOOR EEN TEAM VAN ERVAREN LICHT PROFESSIONALS. WIJ ONTWIKKELEN, PRODUCEREN EN LEVEREN

Nadere informatie

Zonnescherm Opal Design/Lux De juiste verlichting bij uw huis

Zonnescherm Opal Design/Lux De juiste verlichting bij uw huis Zonnescherm Opal Design/Lux De juiste verlichting bij uw huis www.weinor.nl Zonnescherm Opal Design/Lux Fascinerend mooie zonwering: de paradepaardjes van weinor Met de Opal Design komt het hele gezin

Nadere informatie

Het unieke ergonomische ladderlaadsysteem voor elke opdracht.

Het unieke ergonomische ladderlaadsysteem voor elke opdracht. Het unieke ergonomische ladderlaadsysteem voor elke opdracht. ErgoRack wordt altijd bediend vanaf de grond. Dat minimaliseert de belasting op uw onderrug en schouders en voorkomt dat u zware lasten boven

Nadere informatie

PRODUCTCATALOGUS DEENS ONTWERP GEPRODUCEERD IN DE EU

PRODUCTCATALOGUS DEENS ONTWERP GEPRODUCEERD IN DE EU PRODUCTCATALOGUS DEENS ONTWERP GEPRODUCEERD IN DE EU M 80 DWANGMENGER (80 L) De Baron M80 is een krachtige en efficiënte menger. De M80 zorgt voor een optimale mengkwaliteit voor verschillende samenstellingen

Nadere informatie

BETER ZIEN. LED-VERLICHTING IN DE INDUSTRIEHAL.

BETER ZIEN. LED-VERLICHTING IN DE INDUSTRIEHAL. BETER ZIEN. LED-VERLICHTING IN DE INDUSTRIEHAL. TAUREO EEN OVERSTAP DIE DE MOEITE WAARD IS. Als u het verlichtingssysteem in uw productiehallen, logistieke centra of magazijnen wilt vervangen, is het LEDlichtlijnsysteem

Nadere informatie

301.4C. Hydraulische minigraafmachine. Motor. Gewicht Transportgewicht met overkapping Transportgewicht met cabine

301.4C. Hydraulische minigraafmachine. Motor. Gewicht Transportgewicht met overkapping Transportgewicht met cabine 301.4C Hydraulische minigraafmachine Motor Brutovermogen Gewicht Transportgewicht met overkapping Transportgewicht met cabine 17,9 kw 1380 kg 1470 kg Veelzijdigheid Eenvoudig te transporteren en betere

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

MADE IN HOLLAND. Lambda LED buizen. Algemene informatie. 42 serie

MADE IN HOLLAND. Lambda LED buizen. Algemene informatie. 42 serie Lambda LED buizen. Algemene informatie. 42 serie 20-10-2012 Teneinde tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar hoogwaardige energiebesparende led verlichting, worden de Lambda LED buizen geassembleerd

Nadere informatie

1. Productnaam. 100 LED Projector. 2. Productcode 21206. 3. Kleur wit

1. Productnaam. 100 LED Projector. 2. Productcode 21206. 3. Kleur wit 1. Productnaam 100 LED Projector 2. Productcode 21206 3. Kleur wit 4. Korte beschrijving Deze compacte, draagbare kleine projector is nuttig voor gebruik in kleine ruimtes. Het geeft weinig warmte af,

Nadere informatie

Architectural LED Modular Lighting System

Architectural LED Modular Lighting System Architectural LED Modular Lighting System 2 juni 2009 1 Architectural Led Modular Lighting System Tronix presenteert het Architectural LED Modular Lighting System, bestemd voor: Woningen Winkels Horeca

Nadere informatie

Persinformatie. Elektromobiliteit: Laadzuilen voor elke toepassing

Persinformatie. Elektromobiliteit: Laadzuilen voor elke toepassing Elektromobiliteit: Laadzuilen voor elke toepassing Mennekes, de ontwikkelaar van het genormeerd laadcontactmateriaal Type 2, heeft een uniek programma aan laadstations voor elke toepassing ontwikkeld.

Nadere informatie

FLoor F-LINE. V l a k k e O p l e g g e r s SOLID AS A ROCK M E M B E R O F T H E N O O T E B O O M G R O U P

FLoor F-LINE. V l a k k e O p l e g g e r s SOLID AS A ROCK M E M B E R O F T H E N O O T E B O O M G R O U P FLoor F-LINE V l a k k e O p l e g g e r s FLoor F-LINE FLO-18-27 3-assige vlakke oplegger De Floor F-LINE vlakke oplegger is de ideale transportoplossing voor vervoerders die zowel zware deelbare lading

Nadere informatie

GEMAAKT OM TE LEVEREN DRIVEN BY QUALITY

GEMAAKT OM TE LEVEREN DRIVEN BY QUALITY GEMAAKT OM TE LEVEREN DRIVEN BY QUALITY TRUCKS PARTS FINANCE WWW.DAF.COM DE NIEUWE LF EURO 6, GEMAAKT OM TE LEVEREN De nieuwe LF biedt alles wat u mag verwachten van een moderne distributietruck. Hij is

Nadere informatie

Premium Quality LED Tubes

Premium Quality LED Tubes Brightfit Premium Quality LED Tubes 1 LED product brochure Inhoudsopgave Introductie BrightFit 3 BrightFit BF05G 5 BrightFit BF05G-GT 6 BrightFit BF05G-DM 7 BrightFit BF05GD-CCT 8 BrightFit BF05G-I33V

Nadere informatie

ilook_move Art.-Nr. 03507/320601 Broschüre ilook_move, niederländisch, 04/13

ilook_move Art.-Nr. 03507/320601 Broschüre ilook_move, niederländisch, 04/13 ilook_move KEUCO GmbH & Co. KG Postfach 1365 D-58653 Hemer Telefoon +49 2372 904-0 Telefax +49 2372 904-236 info@keuco.de www.keuco.de Art.-Nr. 03507/320601 Broschüre ilook_move, niederländisch, 04/13

Nadere informatie

Besparen op z'n slimst! Tot 67% besparen op uw verlichtingsenergierekening. Investering veelal tussen 1 & 3 jaar terugverdiend

Besparen op z'n slimst! Tot 67% besparen op uw verlichtingsenergierekening. Investering veelal tussen 1 & 3 jaar terugverdiend Tot 67% besparen op uw verlichtingsenergierekening Investering veelal tussen 1 & 3 jaar terugverdiend Gratis LED TL s door besparing te gebruiken voor aanschaf Introductie: Missie: Prijs/kwaliteit: iqleds

Nadere informatie

Product naam: MM04402

Product naam: MM04402 Product naam: MM04402 Specificaties MM04402: Levensduur L90: 25000u Wattage: 5.50W Kleur: 2800K (warmwit) Lumen: 470 lm RA: 80 Bundelbreedte: 360 graden Bedrijfstemperatuur: -30 tot + 40 graden Lamp soort:

Nadere informatie

Caddy Touran T5 Crafter. met bott bedrijfswageninrichtingen. voor service en transport

Caddy Touran T5 Crafter. met bott bedrijfswageninrichtingen. voor service en transport Caddy Touran T5 Crafter VW met bott bedrijfswageninrichtingen voor service en transport Vertrouwd, competent en ervaren, Bedrijfswageninrichtingen van bott. Overtuigend in ieder detail Een gedraaide kast

Nadere informatie

Offerte OPTIE 2. Oranje middenpaneel vervangen door 6 LED panelen 1/9. Fysio praktijk Medichain. t.a.v. de Praktijkhouder. Zoetermeer, 15.09.

Offerte OPTIE 2. Oranje middenpaneel vervangen door 6 LED panelen 1/9. Fysio praktijk Medichain. t.a.v. de Praktijkhouder. Zoetermeer, 15.09. Rokkeveenseweg 49 2712 PJ Zoetermeer T: +31 79 3435020 E: info@lycalux.nl Fysio praktijk Medichain t.a.v. de Praktijkhouder Zoetermeer, 15.09.2011 Offerte OPTIE 2 Oranje middenpaneel vervangen door 6 LED

Nadere informatie

LICHT & LUCHT AGRILIGHT

LICHT & LUCHT AGRILIGHT LICHT & LUCHT AGRILIGHT Goed licht in de stal stimuleert de melkproductie en zorgt voor een prettige werkomgeving van de veehouder. Door een dag/nachtregime van 16 uur licht en 8 uur donker toe te passen

Nadere informatie

Arien van den Berg & Zn. Haal de warmte van de zon binnen!

Arien van den Berg & Zn. Haal de warmte van de zon binnen! Arien van den Berg & Zn. exclusieve infrarood verwarming Haal de warmte van de zon binnen! Met infrarood warmtepanelen lij kt het of de zon schij nt, doordat de gelij kmatige warmte weldadig aanvoelt Unieke

Nadere informatie

BUVA. Deurdrangers. Voor woningbouw, appartementen en. - voor enkele en dubbele deuren - voor brand- en rookwerende deuren

BUVA. Deurdrangers. Voor woningbouw, appartementen en. - voor enkele en dubbele deuren - voor brand- en rookwerende deuren Deurdrangers BUVA Voor woningbouw, appartementen en - voor enkele en dubbele deuren - voor brand- en rookwerende deuren BUVA Deurdrangers De BUVA deurdrangers worden sinds 1930 in Noord-Europa geproduceerd

Nadere informatie

Met de introductie van onze de I-BEAM led-armatuur is er nu een perfect alternatief voor fluorescentieverlichting op de markt.

Met de introductie van onze de I-BEAM led-armatuur is er nu een perfect alternatief voor fluorescentieverlichting op de markt. I-Beam LED Met de introductie van onze de I-BEAM led-armatuur is er nu een perfect alternatief voor fluorescentieverlichting op de markt. De nieuwe I-BEAM LED biedt een betrouwbare verlichtingsoplossing

Nadere informatie

Elektrische hulpaandrijving. Simpelweg mobiel. Klein. Licht. Wendbaar. www.alber.nl

Elektrische hulpaandrijving. Simpelweg mobiel. Klein. Licht. Wendbaar. www.alber.nl Simpelweg mobiel. Elektrische hulpaandrijving Klein. Licht. Wendbaar. www.alber.nl Weer meer dingen samen doen, daar hebben we naar uitgekeken. Geniet van meer mobiliteit Van handbewogen naar elektrisch

Nadere informatie

Kortegolf. Terrasverwarmers. Auria. Auria. de warmte van de toekomst. Het hele jaar door een warm terras, dat kan! * Geen installatie

Kortegolf. Terrasverwarmers. Auria. Auria. de warmte van de toekomst. Het hele jaar door een warm terras, dat kan! * Geen installatie * Geen installatie * Veilig in gebruik * Modern design * Min. 60% besparing * Garantie op de lamp Auria Kortegolf Terrasverwarmers Waar let u op bij het kopen van een infrarood terrasverwarming? Doorgaans

Nadere informatie

voor service en transport

voor service en transport Partner Expert Boxer PEUGEOT met bott bedrijfswageninrichtingen voor service en transport Vertrouwd, competent en ervaren, Bedrijfswageninrichtingen van bott Overtuigend in ieder detail Een gedraaide kast

Nadere informatie