Technische service. Verkoopondersteuning. Onze ideeën, uw succes. Verlichting. Elektronica. Hella werklampen: De productiviteitsfactor.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technische service. Verkoopondersteuning. Onze ideeën, uw succes. Verlichting. Elektronica. Hella werklampen: De productiviteitsfactor."

Transcriptie

1 Verlichting Elektra Elektronica Thermomanagement Verkoopondersteuning Technische service Onze ideeën, uw succes Hella werklampen: De productiviteitsfactor.

2 Wat voor nut hebben goede werklampen? Goed beschouwd leveren ze geld op. Want ze zorgen voor een grotere doortastendheid, nauwkeuriger manoeuvreren, sneller reageren, meer arbeidsveiligheid. Wat kosten goede werklampen? Gemiddeld minder dan één enkele tankvulling. De voordelen ervan daarentegen worden vele jaren lang terugverdiend. Waar vindt men zijn optimale uitrusting? In deze brochure. Deze laat zien, welke werklamp voor welke gebruiker aan welk voertuig in welke positie het gewenste licht afgeeft. 2

3 Inhoud Wetenswaardigheden Waarom werklampen? Wettelij ke voorschriften Werking, kosten en dergelij ke: vier technologieën ter vergelij king Informatie over lichttechnologie Wetenswaardigheden over de hellingshoek Daarom zij n Hella werklampen hun geld meer dan waard GGVSEB en IP-afdichtingsnorm Welke werklampen voor welke toepassing? Landbouw Bouwwezen Commercieel Gemeentelij ke diensten Vorkheftruckgebruikers Overzicht Hella werklampen Halogeen H3 Klassieker H3 Halogeen H9 Xenon LED Wettelijke voorschriften Volgens het Reglement Voertuigen (mei 2009) mogen alle meersporige voertuigen met één of meerdere werklampen worden uitgerust. Werklampen mogen niet tijdens het rijden (op de openbare weg) worden gebruikt, maar bij bij stilstaande voertuigen, b.v. om te laden en te lossen. Uitzonderingen zijn voertuigen, die dienen voor de aanleg, het onderhoud en de reiniging van wegen of voor de vuilnisafvoer, wanneer het langzaam rijden deel uitmaakt van de werkpocedure. Werklampen mogen alleen worden ingeschakeld wanneer ze andere verkeersdeelnemers niet verblinden. Werklampen moeten onafhankelijk van alle andere schijnwerpers of lampen kunnen worden ingeschakeld, b.v. de elektrische schakeling in combinatie met het achteruitrijlicht is niet toegestaan. Hiervoor biedt Hella speciale achteruitrijlampen aan. Er bestaan geen bijzondere voorschriften voor de toelating, b.v. volgens ECE of EG, omdat werklampen tijdens het rijden alleen buiten de openbare weg mogen worden gebruikt. 3

4 Werking, kosten en meer: Vier technologieën vergeleken. Halogeen H3 Halogeen H9 Waarom biedt Hella werklampen in vier technologietypen aan? Opdat iedere gebruiker voor zij n specifi eke toepassing een optimale prij s-product-verhouding kan realiseren. De vier vergelij kingsfoto s laten voorbeeldig zien, welke verlichtingen en lichtkleuren er met de verschillende technieken kunnen worden gerealiseerd. Andere besluitvormingscriteria zij n de te verlichten arbeidszone en de positie aan het voertuig. Vanaf pagina 12 laat Hella hieromtrent zeer concrete aanbevelingen zien. Lichtvermogen Levensduur Laag stroomverbruik Lage onderhoudskosten 12 Volt toepassing 24 Volt toepassing Hoge trillingsbestendigheid Bestand tegen hogedrukreiniger Lage investeringskosten 4

5 Xenon LED Halogeen H3 Halogeen H9 Xenon LED 5

6 Informatie over de lichttechnologie. LED Werklampen met LED-licht zij n absoluut onderhoudsvrij. De nieuwste generatie realiseert lichtopbrengsten die zich kunnen meten met xenon-werklampen. De kleurtemperatuur van Kelvin lij kt zeer veel op het daglicht. Wie onder dergelij ke lichtomstandigheden werkt, blij ft langer fi t. LED-voordelen Hoge lichtopbrengst Laag stroomverbruik Onderhoudsvrij Extreem lange levernsduur Multivolt geschikt 100% water- en stofdicht Hoge trillingsbestendigheid Lage temperatuur aan het lampglas Achtergrondkennis 1. De keuze van de LED s, hun stroomvoorziening en het thermomanagement van de schij nwerper zij n belangrij ke factoren voor het realiseren van een optimale lichtopbrengst (lumen). De kwaliteit van de door Hella gebruikte componenten zorgt er bij voorbeeld voor dat de lichtopbrengst ook bij hoge omgevevingstemperaturen constant is. Alle voordelen van de moderne LED-lichttechnologie worden door Hella optimaal benut. 2. LED-fabrikanten geven altij d lichtvermogens aan die gebaseerd zij n op een zeer lage impulsstroomvoorziening zonder tem- peratuurinvloed. De specifi caties van de lampen komen echter geenszins overeen met het effectieve lichtvermogen van de kant en klare schij nwerper. 3. Het is misleidend om het lichtvermogen van de afzonderlij ke LED s te vermenigvuldigen met het aantal ingebouwde LED s. Dit leidt tot een onrealistisch hoge weergave van het lichtvermogen. Hella duidt dergelij ke gegevens aan als calculated lumen (clm). 4. De lumen-gegevens van de Hellawerklampen zij n altij d gebaseerd op lichtmeettechnisch vastgestelde waarden. Ze komen overeen met het licht dat effectief uit de schij nwerper naar buiten komt. 5. De vermindering van het LED-lichtvermogen ontstaat hoofdzakelij k door temperatuurinvloed. Alleen een goed thermomanagementvan de werklamp garandeert een lange levensduur van de LED. Hella zet bij de productontwikkeling geavanceerde simulatieprogramma s in om door de constructie van de ommanteling de optimale warmteafvoer te garanderen. Hella LED-werklampen zij n uitgerust met een thermosensor, die de LED s betrouwbaar beschermt tegen oververhitting. Alleen op die manier kan de extreem lange levensduur worden gerealiseerd. 6

7 Xenon Halogeen Hella xenon-werklampen benutten de voordelen van de xenon-lichttechnologie. Daardoor ontstaan er zichtbare lichttechnische voordelen in vergelij king met halogeen-werklampen. Xenon-voordelen Heldere en royalere verlichting van de werkomgeving in vergelijking met halogeen H3 Met daglicht te vergelijken verlichting Geen plotselinge lichtuitval schokbestendige lichtboog in plaats van een breukgevoelige gloeispiraal Tot vijfmaal zo lange levensduur in vergelijking met een halogeen-gloeilamp Constante lichtsterkte ook bij dalende boordspanning Geringere belasting van het boordnet door geringe vermogenopname Informaties over de nieuwe serie X-Powerpack 1. De nieuwe xenon-werklampen uit de serie X-Powerpack zij n perfect beschermd tegen de interne storende straling van de elektronica. De EMC-klasse 5 (hoogste eisenprofi el) volgens CISPR 25 wordt doorlopend gehaald. Storingen van radio s en andere elektronische apparaten door de werklamp zij n principieel uitgesloten. 2. De apparaten zij n absoluut waterdicht (IP 6K9K en IP 67) en trillingsbestendig. 3. De serie X-Powerpack is met 41 W vermogen en als powervariant met 50 W leverbaar. Het 50 W systeem biedt 30% meer licht dan traditionele xenonoplossingen. Aanwijzingen t.a.v. de installatie van xenon-werklampen 1. Om er voor te zorgen dat het voorschakelapparaat van de xenonlamp in ieder geval aanslaat, mag de leidingweerstand tussen auto-accu en xenon-voorschakelapparaat bij 12 V niet meer dan 150 mω en bij 24 V niet meer dan 300 mω bedragen. 2. Om een optimale levensduur van de xenonlamp te garanderen, mag de helling van de schij nwerper niet meer dan ± 35 bedragen. In Hella-werklampen worden H3- evenals H9-gloeilampen ingezet. Voordelen H9 in vergelijking met H3 1,5 keer zo hoge lichtopbrengst door grotere lichtstroom Directe toegang door van buitenaf toegankelijke gloeilamp Eenvoudige vervanging van gloeilampen zonder de de behuizing van de lamp te openen Werklampen met H9-gloeilamp zijn alleen als 12 V versie leverbaar 7

8 Wetenswaardigheden over de hellingshoek. De werklamp heeft tot taak om een bepaalde werkomgeving te verlichten. Om de juiste lamp te kunnen kiezen, moet men vijf vragen beantwoorden: 1. Waar wordt licht gebruikt? Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen dichtbij -verlichting, verreikende verlichting en terreinverlichting. 2. Hoe intensief moet het licht zij n? Hier komen de technologieën H3, H9, xenon en LED ter sprake. 3. Hoe lang en breed dient de lichtbundel te zij n? Hiervoor bestaan verschillende schij nwerpertypen. 4. Waar kan de werklamp worden gemonteerd? 5. In welke hellingshoek wordt de werklamp gemonteerd? Bij de beantwoording van de eerste vier vragen en de keuze van de schij nwerper helpt het naar toepassingsgroepen onderverdeelde gedeelte vanaf pagina 12. Het antwoord op vraag vij f vergemakkelij kt de afbeelding van deze pagina. Hier wordt als voorbeeld getoond welke gevolgen verschillende hellingshoeken op de vorm van de lichtbundel hebben. 8

9 13 3 Tips De hellingshoek wordt op het montagepunt van de schijnwerper onder het horizontale vlak gemeten. Grote hellingshoek: de lichtbundel ligt dichter bij het voertuig. Hoe groter de hellingshoek, des te intensiever het licht in de kern resp. aan het begin van de lichtbundel. Kleine hellingshoek: de lichtbundel is in de verte gericht. Hoe kleiner de hellingshoek, des te groter wordt de lichtkegel in de verte. Door de combinatie van meerdere, ook verschillende werklampen kan er een individuele verlichting van de omgeving worden bereikt. 9

10 10

11 Daarom zijn Hella werklampen hun geld meer dan waard. Hella weet dat werklampen in de praktij k niets cadeau krij gen. Daarom worden alle werklampmodellen tij dens de ontwikkeling en ook tij dens de productie (!) gericht ten aanzien van de hoge kwaliteitseisen van Hella getest. Het begint met twee tests voor het vastleggen van de IP-afdichtingsnormen. De spatwatertest informeert over hoe een werklamp regen, waterspetters, modder en de hogedrukreiniger uithoudt. Daarnaast wordt de schij nwerper in een afgesloten kamer ononderbroken als door een hogedrukreiniger met water gestraald. Bij de stofbeschermingstest wordt getest in welke omvang een werklamp tegen het binnendringen van vaste vreemde voorwerpen, met inbegrip van stof, beschermd is. Daarvoor wordt het testonderdeel een bepaalde tij d lang in een kamer blootgesteld aan een stroom met lucht-/stof-mengsel. Nu volgen er nog drie stations op het marteltraject. Tweedelige thermische test: deel 1 is de 24-uren-test. Gedurende deze periode blij ft de werklamp ononderbroken ingeschakeld. In het tweede gedeelte wordt de werklamp vervolgens een uur lang aan een temperatuur van 50 C blootgesteld. Een waarde die bij het gebruik in de zomer snel bereikt kan worden. Schudtest en trillingstest: Hier wordt het gedrag van de schij nwerpers bij het rij den gesimuleerd. Werklampen die deze test doorstaan, branden altij d correct. Bedauwingstest: In de bedauwingstest controleert Hella, hoe de werklamp met binnengedrongen vocht omgaat. Verdwij nt de bedauwing in een voorgeschreven korte tij dseenheid, dan is de schij nwerper in orde. GGVSEB en IP-afdichtingsnormen: GGVSEB betekent verordening gevaarlij ke stoffen op de weg. Op die manier aangegeven werklampen zij n goedgekeurd voor de montage aan transportvoorzieningen, die voldoen aan de bepalingen van GGV- SEB/ADR B Rn en Rn voor elektrische uitrusting. IP-afdichtingsnormen geven veiligheid bij de aankoop. Hoe goed is een product beschermd tegen omgevingsinvloeden? Werklampen zij n b.v. blootgesteld aan stof en water. De IP-afdichtingsnorm geeft aan hoe sterk de weerstand van het product is. De klassen worden volgens DIN deel 9 bepaald. Bij Hella-werklampen worden deze beschermingsnormen toegepast: Afdichtingsnorm IP 5K4K Stof mag slechts in een hoeveelheid binnendringen, zodat de werking en de veiligheid niet nadelig worden beïnvloed. Water, dat vanuit iedere richting met verhoogde druk tegen het huis spuit, mag geen schadelij ke werking hebben; Waterdruk ca. 4 bar. Afdichtingsnorm IP 5K9K Stof mag slechts in een dergelij ke hoeveelheid binnendringen dat de werking en de veiligheid niet nadelig worden beinvloed. Water dat met hogedruk-/stoomstraalreiniging tegen het huis gericht is, mag geen schadelij ke werking hebben; waterdruk ca. 80 bar. Afdichtingsnorm IP 6K4K Stof mag niet binnendringen. Water, dat vanuit iedere richting met verhoogde druk tegen het huis spuit, mag geen schadelij ke gevolgen hebben; waterdruk ca. 4 bar. Afdichtingsnorm IP 6K7 Stof mag niet binnendringen. Zelfs bij tij delij k onderdompelen mag er geen water binnendringen. Afdichtingsnorm IP 6K9K Stof mag niet binnendringen. Water dat met hogedruk-/stoomstraalreiniging op het huis gericht is, mag geen schadelij ke werking hebben; waterdruk ca. 80 bar. 11

12 12

13 Slagvaardigheid was en blij ft het sleutelwoord voor succesvolle landbouwers en loonbedrij ven. Kostendruk jammer genoeg eveneens. Een van de meest voordelige middelen ter vergroting van de slagvaardigheid wordt daarbij vaak over het hoofd gezien: beter werklicht. De optimalisatie kan bij nieuwe en bij tweedehands voertuigen binnen de kortste keren worden gerealiseerd. Van het resultaat kan men meteen en gedurende een lange tij d profi - teren: meer zien, nauwkeuriger werken, minder stress, rondom meer veiligheid. Landbouw 13

14 Tractor: cabinedak voor. Hella adviseert: Ver zicht Verlichting van de zone voor de tractor Aanbouw/inbouw/ombouw 1 Oval 100 H3 Double Optimale HH: 12 pagina 47 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 2 Mega Beam H3 Optimale HH: 13 pagina 49 3 Oval 100 H9 Optimale HH: 3 pagina 53 4 Oval 100 X-Powerpack Optimale HH: 12 pagina 55 Tractor: cabinedak achter. 5 Power Beam 1000 pagina 59 Gericht op de werkruimte beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 6 Power Beam 2000 Optimale HH: 12 pagina 59 HH = hellingshoek 14

15 Tractor: spatbord achter. Hella adviseert: Gericht op de werkmachine 1 Mega Beam H3 Optimale HH: 13 pagina 49 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 2 Oval 100 H3 Optimale HH: 12 pagina Module 70 H3 pagina 49 4 Module 70 H9 pagina 54 Tractor: opstapverlichting voor het verlichten van de opstap 5 Power Beam 1000 pagina 59 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED P21W 6 Power Beam 2000 Optimale HH: 12 pagina 59 7 ECO 21 pagina 50 HH = hellingshoek 15

16 Tractor: spiegelhouder. Hella adviseert: als spoorvolglicht 1 Mega Beam H3 Optimale HH: 13 pagina 49 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 2 Module 70 H9 pagina 54 3 Module 70 LED pagina 58 Hella adviseert: Maaidorser: cabinedak voor. voor ver zicht in open terrein en voor het verlichten van de zone voor de tractor 1 Oval 100 H9 Optimale HH: 3 pagina 53 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 2 AS 200 Xenon Optimale HH: 5 pagina 56 3 Power Beam 2000 Optimale HH: 12 pagina HH = hellingshoek

17 Maaidorser: cabine onder/zijkant. Hella adviseert: naar beneden gericht op de maaibalk 1 Ultra Beam H3 Optimale HH: 15 pagina 46 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 2 Mega Beam H3 Optimale HH: 13 pagina 49 3 Oval 100 H3 Optimale HH: 12 pagina Oval 100 H3 Double Optimale HH: 12 pagina 47 Maaidorser: spiegelhouder. 5 Ultra Beam H9 Optimale HH: 2 pagina 53 Schuin naar voren gericht naar het uiteinde van de maaibalk 6 Module 70 H9 pagina 54 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 7 Oval 100 H9 Optimale HH: 3 pagina 53 8 Oval 100 X-Powerpack Optimale HH: 12 pagina 55 HH = hellingshoek 9 Power Beam 2000 Optimale HH: 12 pagina 59 17

18 Maaidorser: cabine voor/onder. Hella adviseert: Over de maaibalk heen gericht op het maaiveld 1 Ultra Beam H3 Optimale HH: 15 pagina 46 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 2 Oval 100 H3 Optimale HH: 12 pagina Ultra Beam H9 Optimale HH: 2 pagina 53 4 Module 70 H9 pagina 54 Maaidorser: zijwand boven. Verlichting van de omgeving en verlichting uitwerpbuis 5 Oval 100 H9 Optimale HH: 3 pagina 53 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 6 Power Beam 1000 pagina 59 7 Power Beam 2000 Optimale HH: 12 pagina 59 HH = hellingshoek 18

19 Maaidorser: achterwand. Hella adviseert: Voor onderhoudswerk en omgevingsverlichting 1 Ultra Beam H3 Optimale HH: 15 pagina 46 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 2 Mega Beam H3 Optimale HH: 13 pagina 49 3 Oval 100 H3 Optimale HH: 12 pagina Module 70 H3 pagina 49 Maaidorser: op de graanbunker. Verlichting uitwerpbuis 5 Ultra Beam H9 Optimale HH: 2 pagina 53 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 6 Oval 100 H9 Optimale HH: 3 pagina 53 7 Power Beam 1000 pagina 59 8 Power Beam 2000 Optimale HH: 12 pagina 59 HH = hellingshoek 19

20 Maaidorser: In de graancontainer en onderhoudswerklamp. Hella adviseert: Voor onderhoudswerkzaamheden en ter controle van het vulpeil in de graancontainer 1 Module 70 H3 pagina 49 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED P21W 2 ECO 21 pagina 50 3 Mega Beam LED Optimale HH: 8 pagina 58 4 Module 70 LED Optimaler HH: 10 pagina 58 Maaidorser: opstap. HH = hellingshoek Voor het verlichten van de opstap beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 20

21 Zwaailampen KL Rotaflex FL KLX JuniorPlus FL KL JuniorPlus FL Xenon 2RL , 12 V 2XD , 12 V 2RL ,12 V Accessoires voor Hella werklampen Opsteeksteun Magneetsteun Op het veld aangekomen, kan de zwaailamp worden verwij derd Met de magneetsteun kan de werklamp fl exibel op iedere plaats aan het voertuig worden gebruikt, bij voorbeeldvoor onderhoudswerkzaamheden. 8HG Draaibare buissteun en er kan een passende werklamp worden opgestoken. Met deze steun buizen kunnen werklampen zonder grote moeite b. v. aan spiegelstangen worden bevestigd. 8HG HG Deze aanbevelingen vormen slechts een samenvatting van ons gehele zwaailampenprograma. Het volledige programma vindt u in de actuele Hella-hoofdcatalogus en in de actuele zwaailampenbrochure. 21

22 22

23 Tij dsdruk, tij dsdruk, tij dsdruk. Regenbuien, beslagen ruiten, verblinding door verlichting van bouwplaatsen, drukke collega s, plotseling een kabel voor de tand van de laadschop Beter werklicht is balsem voor het concentratievermogen van de machinist, de veiligheid op de bouwplaats en de kostencalculatie. Bouwwezen 23

24 Minigraafmachine: Dak voor/ achter. Hella adviseert: Gericht op de werkzone voor en achter 1 Module 70 H3 pagina 49 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 2 Mega Beam H3 Optimale HH: 13 pagina 49 3 Oval 100 H3 Optimale HH: 12 pagina Oval 100 H3 Double Optimale HH: 12 pagina 47 Bouwmachines: Dak voor/ achter. 5 Module 70 Xenon pagina 56 Gericht op de werkzone voor en achter beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 6 Oval 100 X-Powerpack Optimale HH: 12 pagina 55 7 Ultra Beam X-Powerpack pagina 55 8 AS 400 Xenon pagina HH = hellingshoek 9 Power Beam 2000 Optimale HH: 12 pagina 59

25 Bouwmachines/ minigraafmachines: graafarm voor/achter. Gericht op de schop 1 Hella adviseert: Module 70 H3 pagina 49 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 2 Mega Beam LED Optimale HH: 8 pagina 58 HH = hellingshoek Zwaai-, flitslampen en combinatielampen K-LED FO, vaste montage, multivoltage KLX 7000 F KL Rotafix M LED Xenon 2XD RL , 12 V 2RL , 24 V 2RL , 12 V 2RL , 24 V C220 schijnwerper Deze aanbevelingen vormen slechts een samenvatting van ons gehele zwaailampenlampenprograma. Het volledige programma vindt u in de actuele Hella-hoofdcatalogus en in de actuele zwaailampenampenbrochure. 1EE , 12 V 25

26 26

27 Servo-bekrachtiging, automatische versnellingsbak, comfortabele cabines: trucks van vandaag bieden techniek in optima forma. Maar b.v. bij het aankoppelen op de centimeter nauwkeurig manoeuvreren: absoluut inspannend en gevaarlij k met werklampen wordt dit een normale routine. Ondernemers met visie en chauffeurs weten het; iedere zinvol ingezette werklamp meer aan truck en trailer vermindert het schade- en ongevallenrisico. Commercieel 27

28 Bedrijfsauto: cabine boven. Hella adviseert: Gericht op de laadbak 1 Module 70 H3 pagina 49 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED P21W 2 Oval 100 H3 Double Optimale HH: 12 pagina 47 3 Ultra Beam H3 Optimale HH: 15 pagina 46 4 Power Beam 1000 pagina 59 Bedrijfsauto: cabine onder. Gericht op de koppeling 5 ECO 21 pagina 50 HH = hellingshoek beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 28

29 Bedrijfsauto: voertuig achter/ zijkant. Hella adviseert: Achteruitrijlamp ter oriëntatie bij manoeuvreren 1 Ultra Beam H3 Optimale HH: 15 pagina 46 Het pictogram laat de lichtverdeling zien bij een montagehoogte van 1,2 m. H3 H9 Xenon LED P21W 2 Ultra Beam H3 achteruitrijlamp pagina 47 3 ECO 21 achteruitrijlamp pagina 50 Bedrijfsauto: cabine voor. Werklamp op spiegelstang voor het verlichten naar keuze naar voren of naar achteren HH = hellingshoek beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 29

30 Afsleepvoertuig: cabine boven. Hella adviseert: Naar achteren gericht (laadzone en laadbak) Gericht naar zijkant (werkzone naast het voertuig) 1 Module 70 H3 pagina 49 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 2 Ultra Beam H3 met opsteekbevestiging optimale HH: 15 pagina 46 3 Ultra Beam H9 met greep Optimale HH: 2 pagina 46 Afsleepvoertuig: Laadbak onder. 4 AS 200 Xenon met int. handgreep pagina 56 Gericht op de laadbak 5 Power Beam 1000 pagina 59 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED HH = hellingshoek 30

31 Afsleepvoertuig: voertuig achter/ zijkant. Hella adviseert: Achteruitrijlamp ter oriëntatie bij manoeuvreren 1 Ultra Beam H3 met greep en schakelaar Optimale HH: 15 pagina 46 Het pictogram laat de lichtverdeling zien bij een montagehoogte van 1,2 m. H3 H9 Xenon LED 2 Ultra Beam H3 achteruitrij lampu pagina 47 Afsleepvoertuig: cabine midden. Werklamp voor meer licht bij het laden en lossen beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED HH = hellingshoek 31

32 Zwaailampen en optische waarschuwingssystemen Rotaflex FL in flex-montage KLX 7000 F KL 8000 F Xenon 2RL , 12 V 2RL , 24 V 2RL , 24 V 2RL , 24 V K-LED FO flexibele opsteekbevestiging, multivoltage BSN-LED Frontflitser LED LED 2XD V/24 V, Blauw 2XD OWS-QS OWS-MR (Multireflector) Verschillende lengten, lichtsystemen en extra opties leverbaar. Nadere informatie ontvangt u in de Hellacatalogi en op aanvraag. Verschillende lengtes, lichtsystemen en extra opties leverbaar. Nadere informatie ontvangt u in de Hellacatalogi en op aanvraag. Deze aanbevelingen vormen slechts een samenvatting van ons gehele zwaailampenprograma. Het volledige programma vindt u in de actuele Hella-hoofdcatalogus en in de actuele zwaailampenbrochure. 32

33 Achteruitrijlamp: blindganger of stralend zicht? Sinds mei 2009 geldt een nieuwe wet voor de uitrusting van de verlichting bij nieuw gekeurde bedrijfswagens en trailers: Er zijn drie varianten mogelijk: 1. Twee extra achteruitrij lampen aan de achterzij de. 2. Een extra achteruitrij lamp per zij de. 3. Twee extra achteruitrij lampen aan de achterzij de plus telkens een extra achteruitrij lamp aan de zij kant. In totaal zijn vier achteruitrijlampen toegestaan: Twee achteruitrij lampen aan de achterkant en een achteruitrij - lamp aan elke zij kant. De montage van goedgekeurde typen achteruitrijverlichting is toegestaan. Toegestaan is per voertuigzijde het aanbrengen van een extra achteruitrijlamp. Verboden is de vroeger toegestane montage van mistlampen aan de achterzijde. Verboden blijft het gebruik van werklampen als achteruitrijlampen. Hella achteruitrij lampen vindt u op pagina 47 (Ultra Beam H3 achteruitrij lamp) en op pagina 50 (Eco 21 achteruitrij lamp). Ook voor achteruitrijlampen geldt: Waar Hella op staat, daar zit ook Hella in! Typekeurmerk: 00 AR staat voor achteruitrij lamp Typekeuringnummer ECE-keurmerk met nationaal kenteken (b.v. 1 = Duitsland) Optisch gelijk technisch anders. Achteruitrij lampen van Hella zien er weliswaar van buiten uit als traditonele mist- resp. werklampen. Het verschil zit echter in de details. Hella-achteruitrij lampen hebben een andere lichtverdeling en zij n speciaal gekeurd. Alleen de van een desbetreffende keurmerk voorziene achteruitrij lampen zij n toegestaan voor de extra montage op de bedrij fsauto en trailer. 33

34 34

35 De zon schij nt niet altij d als er reinigingsvoertuigen op kruipsnelheid door nauwe straatjes laveren of wanneer bij een brandweeractie iedere seconde van levensbelang kan zij n. Wanneer alles wordt opgehouden, omdat men plotseling tussen geparkeerde auto s vastzit. Wanneer iedere beslissing van de bestuurder een administratieve rompslomp kan veroorzaken. Bovendien schij nt de zon niet in de openbare kas. Maar vooral daarom is het nadenken over werklampen de moeite waard: lage investeringen duurzame werking. Gemeenten 35

36 Gemeentedienstvoertuig 24 V: opbouw achter/ voor. Hella adviseert: Gericht op het werkveld 1 Ultra Beam H3 Optimale HH: 15 pagina 46 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED P21W 2 Oval 100 H3 Optimale HH: 12 pagina Module 70 H3 pagina 49 4 Mega Beam LED Optimale HH: 8 pagina 58 Gemeentedienstvoertuig 24 V: voertuigzijde onder. Gericht op de werkmachine 5 Power Beam 1000 pagina 59 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 6 Power Beam 2000 Optimale HH: 12 pagina 59 7 ECO 21 pagina 50 HH = hellingshoek 36

37 Gemeentedienstvoertuig 24 V: voertuigzijde achter/zijkant. Hella adviseert: Achteruitrijlamp ter oriëntatie bij manoeuvreren 1 Oval 100 H3 Double Optimale HH: 12 pagina 47 Het pictogram laat de lichtverdeling zien bij een montagehoogte van 1,2 m. H3 H9 Xenon LED 2 Ultra Beam H3 achteruitrij lampu pagina 47 3 Module 70 H9 pagina 54 4 Ultra Beam H9 Optimale HH: 2 pagina 53 Gemeentedienstvoertuig 12 V: dak boven. naar achteren gericht (laadzone en laadbak) Gericht naar zijkant (werkzone naast het voertuig) 5 Power Beam 1000 pagina 59 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED HH = hellingshoek 37

38 Calamiteitenvoertuig: cabine voor. Hella adviseert: Gericht naar voren op het werk-/zoekveld 1 Ultra Beam H3 Optimale HH: 15 pagina 46 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 2 AS 200 Xenon Optimale HH: 5 pagina 56 3 AS 400 Xenon pagina 57 4 Oval 100 X-Powerpack Optimale HH: 12 pagina 55 Calamiteitenvoertuig: Montage zijkant boven/ voertuig achter. 5 Power Beam 1000 pagina 59 Gericht op het werkveld beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 6 Power Beam 2000 Optimale HH: 12 pagina 59 HH = hellingshoek 38

39 Calamiteitenvoertuig: achter-/zijkant. Hella adviseert: Achteruitrijlamp ter oriëntatie bij manoeuvreren 1 Ultra Beam H3 met opsteekbevestiging optimale HH: 15 pagina 46 Het pictogram laat de lichtverdeling zien bij een montagehoogte van 1,2 m. H3 H9 Xenon LED 2 Ultra Beam H3 achteruitrij licht pagina 47 3 AS 200 Xenon Optimale HH: 5 / 10 pagina 56 Calamiteitenvoertuig: voertuigdak of mobiel op statief. 4 AS 200 Xenon met magneetvoet Optimale HH: 5 /10 pagina 56 Verlichting op reddingvoertuig 5 Power Beam 2000 Optimale HH: 12 pagina 59 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED HH = hellingshoek 39

40 Zwaai- en flitslampen en optische waarschuwingssystemen KL 7000 F KLX 7000 F KLX 7000 Xenon Xenon 2RL , 12 V 2RL , 24 V 2RL , 24 V 2RL , 12 V 2RL , 24 V KLX JuniorPlus FL KL 8000 KL 8000 F Xenon 2XD , 12 V 2RL , 12 V 2RL , 24 V 2RL , 12 V 2RL , 24 V KL Rotaflex FL K-LED FO flexibele buisnozzlebevestiging, multivoltage BSN-LED frontflitser LED LED 2RL , 24 V 2XD V/24 V, Blauw 2XD Deze aanbevelingen vormen slechts een samenvatting van ons gehele zwaailampenprograma. Het volledige programma vindt u in de actuele Hella-hoofdcatalogus en in de actuele zwaailampenbrochure. 40

41 OWS-QS RTK-QS Verschillende lengtes, lichtsystemen en extra opties leverbaar. Nadere informatie ontvangt u in de Hellacatalogi en op aanvraag. Verschillende lengtes, lichtsystemen en extra opties leverbaar. Nadere informatie ontvangt u in de Hella-catalogi en op aanvraag. OWS-MR (multreflector) RTK 7 Verschillende lengtes, lichtsystemen en extra opties leverbaar. Nadere informatie ontvangt u in de Hellacatalogi en op aanvraag. Verschillende lengtes, lichtsystemen en extra opties leverbaar. Nadere informatie ontvangt u in de Hellacatalogi en op aanvraag. Werklamp en accessoires AS 200 Xenon met magneethouder Magneethouder Het maximum aan fl exibiliteit door magneethouder, 2,5 m aansluitkabel met 2-pol. stekker en aan-/uitschakelaar. Mobiele werklamp. Voor fl exibel gebruik van de werklamp overal op het voertuig. 1GA HG

42 42

43 Hoe gemakkelij k is het werk als vorkheftruckrij der? Je neemt een lepel, loopt een donkere ruimte binnen, legt daar het derde rauwe ei van links uit de op een na laatste rij op de lepel, loopt dan door de stralend lichte gang naar het halfdonkere terras en legt het ei voorzichtig in een slanke, hoge vaas. En dat acht uur lang. Zo gemakkelij k is het werk als vorkeftruckrij der. Probeer het maar eens! Omdat je als vorkheftruckrij der niet altij d en overal het licht kunt aandoen en omdat er vaak ook helemaal geen goed licht beschikbaar is, neemt de heftruck het licht nu gewoon mee: zij n werklampen. Die ontzien de bestuurder dag in dag uit en verminderen jaar in jaar uit de verzekeringskosten. Heftruckchauffeur 43

44 Heftruck: dak voor/ achter. Hella adviseert: Gericht op de heftrucklading ter oriëntatie naar voren/achteren 1 Module 70 H3 pagina 49 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 2 Ultra Beam H3 Optimale HH: 15 pagina 46 3 Oval 100 FL pagina 48 4 Module 70 H9 pagina 54 Heftruck: heftruckcabine voor. Gericht op de lading 5 Module 70 LED pagina 58 beste lichtverdeling bij een montagehoogte van 2,5 m. H3 H9 Xenon LED 6 Mega Beam LED Optimale HH: 8 pagina 58 7 Power Beam 1000 pagina 59 HH = hellingshoek 44

45 Zwaai- en flitslampen en combinatielampen KLX 1 Multivolt van 9 92 V * Xenon 2XD , oranje 2XD , rood * Zonder ECE-goedkeuring. Gebruik slechts voor zover wettelijk toegestaan. In de Bondsrepubliek Duitsland niet toegelaten voor het wegverkeer. K-LED FO flexibele opsteekbevestiging, multivoltage LED 2XD FLC-lamp ECE-goedkeuring 1BR , 12 V 1BR , 24 V 45

46 Producten Halogeen H3 Ultra Beam H3: De klassieke standaardwerklamp Montage staand + hangend door de refl ectorgroep te draaien (schij nwerpergebruik) / FF refl ector / Gehard lampglas / Zeer goed licht met betrekking tot de grootte / Vele varianten / Geschikt voor 12 V/24 V H3 gloeilamp 1GA GA GA GA GA V gloeilamp inclusief Verreikende verlichting Verlichting nabij Handgreep Draaivoet 4-puntsbevestiging Trillingsdemping Heavy Duty Opsteekbevestiging AMP-connector IP 6K9K bestand tegen hogedrukstraal Goedgekeurd volgens GGVSEB/ADR Ultra Beam H3 met handgreep en schakelaar: Ergonomisch vormgegeven handgreep geïntegreerde aan-/uitschakelaar met rubberen afdekking ter bescherming tegen stof en water Transparant lampglas stralend uiterlij k / trillingsdemping Heavy Duty / 4-punts bevestiging / AMP-connector / geschikt voor 12 V/24 V H3 gloeilampen / H3-gloeilamp niet inclusief 1GA

47 Producten Halogeen H3 Ultra Beam H3 achteruitrijlamp: goedgekeurde speciale verlichting als achteruitrijlamp 00AR Voor voertuig-achterzij de en -zij kant / 24 V / 70 W / GGVSEB/ ADR Hellinghoek 15 (E ) Hellinghoek 12 (E ) 2ZR ZR Oval 100 H3 12 V: Extreem brede en homogene verlichting 4-punts bevestiging / draaivoet / AMPconnector / H3-gloeilamp inclusief / IP 5K9K hogedrukreiniging 1GA Verlichting nabij Verreikende verlichting Montage staand + hangend Montage aan zij kant Geprofi leerd lampglas Transparant lampglas Eenkamer-refl ector Double Beam Gedetailleerde informatie vindt u in de korte info s van de producten en op 47

48 Producten Halogeen H3 Oval 100 H3 24 V: Extreem brede en homogene verlichting Montage staand en hangend door te draaien aan de refl ectorgroep 1GA Verlichting nabij Verreikende verlichting H3-gloeilamp niet inclusief Gestructureerd lampglas Transparant lampglas Eenkamer-refl ector Double Beam IP 5K9K hogedrukreiniging 4-puntsbevestiging Draaivoet Trillingsdemping Heavy Duty AMP-connector Kabelinvoer met doorvoertule Oval 100 FL H3: dubbel FF-reflectorsysteem Kabelinvoer met doovoertule / kabelgroepgroep / helder lampglas / verlichting: dichtbij + hoge stelling / gloeilamp inclusief 1GN V 24 V 48

49 Producten Halogeen H3 Mega Beam H3: hoge lichtopbrengst compacte afmetingen Geschikt voor 12 V/24 V H3 gloeilamp / FF-technologie / -051 tot -091 helder lampglas / -171 tot -371 geprofi leerd lampglas / handgreep alleen -241 / IP 5K9K hogedrukreiniging (behalve -091) / 12 V/24 V / goedgekeurd volgens GGVSEB/ ADR (behalve ) 1GM Verlichting nabij Terreinverlichting Verreikende verlichting Montage staand + hangend. rechts links Montage aan zij kant Montage 4-punts bevestiging + draaivoet Trillingsdemping Heavy Duty Kabelinvoer met doorvoertule AMP-connector Module 70 H3: compact geringe montageruimte Vrij e ruimte technologie / transparant lampglas / IP 5K9K hogedrukreiniging / geschikt voor 12 V/ 24 V H3 gloeilamp 1GO Verlichting nabij Verreikende verlichting Montage staand Montage Draaivoet Draaischarnier Gedetailleerde informatie vindt u in de korte info s van de producten en op 49

50 Producten Halogeen H3 ECO 21: laag stroomverbruik gereduceerde lichtopbrengst Lichtbron P21 W gloeilamp / hoogglansrefl ector / helder lampglas / IP 5K9K hogedrukreiniging 1GA V 24 V ECO 21 achteruitrijlamp: Toegelaten speciale verlichting als achteruitrijlamp 00AR Optimale prij s-prestatieverhouding / Gering stroomverbruik door 21 Watt gloeilamp / Lage temperatuur aan het lampglas / Toegelaten als achteruitrij lamp / Voor achterzij de en zij kant van voertuig / Veel licht door helder lampglas / 24 V / 21 W gloeilamp / aansluitkabel 0,5 m / IP 6K9K 2ZR

51 Klassieker Halogeen H3 Matador H3: Optimale verlichting voor dichtbij Verlichting voor dichtbij / geschikt voor 12 V / 24 V H3-gloeilamp / handgreep / lampglas / IP 5K4K bestand tegen spatwater 1G V gloeilamp inclusief Montage staand Montage hangend 4-puntsbevestiging Opsteekbevestiging Beschermrooster Aan-/uitschakelaar Kabelinvoer met doorvoertule Master H3: Klassieke verlichting met paraboolreflector Geschikt voor 12 V / 24 V H3 gloeilamp / montage staand + hangend / geprofi leerd lampglas / kabelinvoer met doorvoertule / IP 5K4K bestand tegen spatwater Verlichting nabij Verreikende verlichting 1GA Gedetailleerde informatie vindt u in de korte info s van de producten en op 51

52 Klassieker Halogeen H3 Picador H3: Intensieve verlichting van het werkveld voor dichtbij FF-technologie / verlichting dichtbij / geschikt voor 12 V/24 V H3 gloeilamp / geprofi leerd lampglas / kabelinvoer met doorvoertule / IP 5K4K bestand tegen spatwater 1GA GA GA Montage aan zij kant Montage staand + hangend Draaivoet Double Beam H3: Dubbel intensief licht door dubbele reflector geschikt voor transport van gevaarlijke stoffen Geschikt voor 12 V/24 V / H3 gloeilamp / montage staand + hangend / 4-punts bevestiging / draaivoet / aansluitkabel / kabelinvoer met doorvoertule / IP 5K4K bestand tegen spatwater / goedgekeurd volgens GGVSEB/ADR 1GA Bodemverlichting Verlichting nabij Verreikende verlichting Geprofi leerd lampglas Helder lampglas Handgreep 52

53 Producten Halogeen H9 Ultra Beam H9: lichtvermogen zeer hoog en efficiënt Royale terreinverlichting / FF-technologie / montage staand / lampglas / IP 5K9K bestand tegen hogedrukstraal / 12 V 1GA punts bevestiging + draaivoet Opsteekbevestiging Handgreep AMP-connector H9-connector met beschermkap Aansluitkabel Oval 100 H9 12 V: Extreem brede en homogene verlichting Montage staand / 4-punts bevestiging / IP 5K9K hogedrukreiniging / terreinverlichting / trillingsdemping Heavy Duty / aansluitkabel 1GA Gedetailleerde informatie vindt u in de korte info s van de producten en op 53

54 Producten Halogeen H9 Module 70 H9: compact geringe montageruimte FF-technologie / helder lampglas / IP 5K9K hogedrukreiniging / 12 V 1GO Verlichting nabij Verreikende verlichting Inbouw Montage staand Montage hangend Draaivoet Aansluitkabel 54

55 Producten Xenon Ultra Beam X-Powerpack: Xenon-technologie D1S in compact lamphuis zeer goed, homogeen en breed lichtvermogen / geïntegreerd voorschakelapparaat in het huis / verlichting voor dichtbij / voldoet aan EMC-klasse 5 volgens CISPR25 / IP 6K9K hogedrukreiniging / IP 6K7 waterdicht / 4-punts bevestiging + draaivoet / verstelbare beugel wordt meegeleverd / 500 mm kabelboom / AMP-connector 1GA V 24 V Montage hangend Montage staand Oval 100 X-Powerpack: Xenon-technologie D1S in compact lamphuis Helder lampglas en multifacetten-refl ector voor schitterend design / geïntegreerd voorschakelapparaat in het huis / verlichting voor dichtbij / voldoet aan EMC-klasse 5 volgens CISPR25 / IP 6K9K hogedrukreiniging / IP 6K7 waterdicht / 4-punts-bevestiging + draaivoet / verstelbare beugel wordt meegeleverd / 500 mm kabelboom / AMP-connector 1GA V 24 V Montage hangend Montage staand Gedetailleerde informatie vindt u in de korte info s van de producten en op 55

56 Producten Xenon Module 70 Xenon: compact de kleinste Hella xenon-werklamp Inclusief extern voorschakelapparaat en van de werklamp te scheiden vergemakkelij kt de montage / helder lampglas met multifacetten-refl ector / verlichting voor dichtbij / FFtechnologie / IP 5K9K hogedrukreiniging / 12 V Montage Montage staand Draaivoet Draaischarnier 1GO AS 200 Xenon: Hella xenontechnologie met D2S-xenonlamp In het huis geintegreerd voorschakelapparaat / geïntegreerde greepuitsparing / montage staand / IP 5K9K 1GA V-voorschakelunit 24V-voorschakelunit 230V-voorschakelunit Opbouwversie Mobiele versie met magneetvoet Opbouwversie voor gebruik met transformator 230 V Verlichting nabij Verreikende verlichting Aan-/uitschakelaar 4-puntsbevestiging AMP-connector Aansluitkabel 3,1 m met relais en zekering Aansluitkabel 2,5 m Aansluitkabel 10 m met randaardestekker 56

57 Producten Xenon AS 400 Xenon: Geavanceerde Hella xenontechnologie met D1Sxenonlamp voor heavy-duty-gebruik robuust! Verlichting voor dichtbij / 24 V / In het lamphuis geïntegreerd voorschakelapparaat 42 W / montageversie staand voor heavy-duty-gebruik / Robuust spuitgegoten aluminium huis / Geïntegreerde greepuitsparing / schij nwerpervoet van roestvast staal / Hoogwaardige trillingsdemping voor extreme stooten trillingsbelastingen / DEUTSCH-stekker en 20 cm aansluitkabel / IP 6K9K 1GA Gedetailleerde informatie vindt u in de korte info s van de producten en op 57

58 Producten LED Mega Beam LED generatie II: zeer laag stroomverbruik (15 Watt) Op daglicht lij kende lichtkleur / verlichting voor dichtbij / 4 high performance LEDs / 15 W / IP 6K9K hogedrukreiniging / IP 6K7 waterdicht / beschemring tegen ompoling / aansluitkabel 1GM Multivoltage V Multivoltage 9-33 V Multivoltage V (Generatie I) 600 Lumen 230 Lumen Montage staand Montage hangend Oververhittingsbescherming Module 70 LED generatie II: compacte constructie Op daglicht lij kende lichtkleur / verlichting voor dichtbij / 4 high performance LED s / 600 Lumen / 15 W / Multivoltage 9-33 V / bescherming tegen ompoling / oververhittingsbescherming / IP 6K9K hogedrukreiniging / IP 6K7 waterdicht 1GO Montage staand Montage hangend Draaivoet Aansluitkabel 58

59 Producten LED Power Beam 1000 LED: Heavy-Duty-gebruik Sterke trillingsbestendigheid / nauwelij ks temperatuurontwikkeling aan het lampglas / op daglicht lij kende lichtkleur / verlichting voor dichtbij / 6 high performance LED s / 850 Lumen / 1000 clm / 18 W / Multivoltage 9-33 V / Montage staand + hangend / DEUTSCH-stekker / bescherming tegen ompoling / oververhittingsbescherming / LED-storingoverbrugging / IP 6K9K hogedrukreiniging / IP 6K7 waterdicht 1GA Lampglas Kunststof lampglas Heavy-Duty omloopbeugel UL-conformiteit Power Beam 2000 LED: Extreem sterk lichtvermogen Speciaal ontwikkeld thermomanagement met oververhittingsbescherming / op daglicht lij kende lichtkleur / verlichting voor dichtbij / 16 high performance LED s / 2000 lm / 2600 clm / 40 Watt / Multivoltage 9 33 V / Geïntegreerde DEUTSCHstekker / bescherming tegen ompoling / LED-storingoverbrugging / IP 6K9K hogedrukreiniging / IP 6K7 waterdicht Leverbaar vanaf april GA Gedetailleerde informatie vindt u in de korte info s van de producten en op 59

60 Hella BV Celsiusbaan 2, Postbus BJ Nieuwegein Tel.: Telefax: Internet: Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt 9Z FR/01.10/4.0 Printed in Germany

12V & 24V breedstraler 30 cm 42.1GA

12V & 24V breedstraler 30 cm 42.1GA AP10 Voltage Lichtpatroon Kabel Artikelnummer 12V & 24V breedstraler 30 cm 42.1GA.011.7.041» 4 x Power» Afmeting: 130 x 183 x 46 mm» Zwenkvoet» M10 bevestingingsbout AS 0 FF 12V & 24V breedstraler AMP

Nadere informatie

WERKLAMPEN. www.hella.com/agriculture

WERKLAMPEN. www.hella.com/agriculture WERKLAMPEN www.hella.com/agriculture 02 INHOUD Inhoud...02 Werkverlichtng... 04 Advieswijzer... 06 Het technische lichtconcept... 08 Rendement... 09 Lichtintensiteit dichtbij... 10 Lichtintensiteit veraf...

Nadere informatie

WERKLAMPEN. Het complete productassortiment, inclusief accessoires 45 toepassingsvoorbeelden Verlichtingstechnologie in realtime en 3D.

WERKLAMPEN. Het complete productassortiment, inclusief accessoires 45 toepassingsvoorbeelden Verlichtingstechnologie in realtime en 3D. WERKLAMPEN Het complete productassortiment, inclusief accessoires 45 toepassingsvoorbeelden Verlichtingstechnologie in realtime en 3D www.hella.com INHOUDSOPGAVE Verlichtingstechnologie - dit moet u weten!

Nadere informatie

Thermomanagement. Technische service. Onze ideeën, uw succes. Hella. Inbouwschakelaars. Ideeën voor de auto van de toekomst

Thermomanagement. Technische service. Onze ideeën, uw succes. Hella. Inbouwschakelaars. Ideeën voor de auto van de toekomst Verlichting Elektra Elektronica Thermomanagement Verkoopondersteuning Technische service Onze ideeën, uw succes Hella Inbouwschakelaars Ideeën voor de auto van de toekomst Nieuwe generatie inbouwschakelaars

Nadere informatie

68, 50 NETTO 38, 90 NETTO VERLICHTING LED-WERKLAMPEN. Jansen Onderdelen. Brede voorveldverlichting

68, 50 NETTO 38, 90 NETTO VERLICHTING LED-WERKLAMPEN. Jansen Onderdelen.  Brede voorveldverlichting Jansen Onderdelen VERLICHTING. 29.2.7 LED-WERKLAMPEN Verreikend strijklicht Serie: TRILLIANT26 Lichtopbrengst: 2.6 Lumen* 68, Volt: - 48 V Aantal LED s: 2 Stroomverbruik: 8 W Lichtkleur:.478 Kelvin Radio

Nadere informatie

Interieurverlichting Truck & Trailer. Light up Life

Interieurverlichting Truck & Trailer. Light up Life Interieurverlichting Truck & Trailer Light up Life Productcatalogus 2010 Heldere zaken voor Trailers, Trucks en meer Bij HELLA is het traditie om nieuwe trends in de lichttechnologie in gang te zetten

Nadere informatie

PRODUCT-INFO L 5570 bi-led module 2e generatie

PRODUCT-INFO L 5570 bi-led module 2e generatie PRODUCT-INFO L 5570 bi-led module e generatie PRODUCTKENMERKEN De bi-led module van de e generatie verenigt dim- en grootlicht en overtuigt door ver ontwikkelde licht- /elektronica. Optiekvrij projecteert

Nadere informatie

PRODUCTOVERZICHT LANDBOUWMACHINES BOUWMACHINES BOSBOUWMACHINES HEFTRUCKS

PRODUCTOVERZICHT LANDBOUWMACHINES BOUWMACHINES BOSBOUWMACHINES HEFTRUCKS PRODUCTOVERZICHT LANDBOUWMACHINES BOUWMACHINES BOSBOUWMACHINES HEFTRUCKS INTRO INHOUD Intro 4 Meer creatieve vrijheid dankzij LED's................................................... 4 Uw op maat gemaakte

Nadere informatie

Product Info. OWS het volledige systeem. De voordelen in een oogopslag. Dakverlichting

Product Info. OWS het volledige systeem. De voordelen in een oogopslag. Dakverlichting OWS het volledige systeem De voordelen in een oogopslag 4 verschillende breedtevarianten en 3 verschillende lichtsystemen in 12 of 24 V voor elk voertuigdak een passend systeem Technische tekening Breed

Nadere informatie

aan/uit Uitvoering: opbouw Afmeting:165 x 35 x 25 mm Montagepatroon: Ø - Ø 130 mm 12V & 24V

aan/uit Uitvoering: opbouw Afmeting:165 x 35 x 25 mm Montagepatroon: Ø - Ø 130 mm 12V & 24V 001.330 serie aan/uit 42.2JA.001.330.001 42.2JA.001.330.031 Afmeting:165 x 35 x 25 mm Montagepatroon: Ø - Ø 130 mm 001.331 serie Afmeting: 217 x x 3 mm Montagepatroon: 4-gats Met verchroomde rand 42.2JA.001.331.011

Nadere informatie

F-7761_C ( ) Productpresentatie OWS 7

F-7761_C ( ) Productpresentatie OWS 7 F-7761_C (2011-06) Productpresentatie OWS 7 Inhoudsopgave I. Productvoordelen OWS 7 II. III. IV. Technische gegevens Moduleoverzicht Montagesystemen V. Accessoires VI. Bediening - verschillende schakelaars

Nadere informatie

Wettelijke voorschriften voor extra verlichting volgens ECE-regeling 48

Wettelijke voorschriften voor extra verlichting volgens ECE-regeling 48 EXTRA VERLICHTING OP DE VRACHTWAGEN Wettelijke voorschriften voor extra verlichting volgens ECE-regeling 48 4 5 Wat is er wettelijk toegestaan bij verstralers? 6 7 Wat vertelt het referentiegetal ons wat

Nadere informatie

PRODUCT-INFO LED-extra koplampen Light Bar 350

PRODUCT-INFO LED-extra koplampen Light Bar 350 Met ECE-typegoedkeuring PRODUCT-INFO LED-extra koplampen Light Bar 350 Met kunststof houder Met universele houder PRODUCTKENMERKEN LED-grootlicht in vorm van een compacte lichtrail Lage bouwhoogte en gering

Nadere informatie

LANDBOUW PRODUCT HIGHLIGHTS 2016

LANDBOUW PRODUCT HIGHLIGHTS 2016 LANDBOUW PRODUCT HIGHLIGHTS 2016 Product highlights Technologieën Technische service 2 TECHNISCHE INNOVATIES Gemaakt voor extreme arbeidsomstandigheden! Dankzij moderne, met OE-knowhow ontwikkelde technologieën

Nadere informatie

PRODUCT-INFO 90 mm LED-MODULE L4060

PRODUCT-INFO 90 mm LED-MODULE L4060 PRODUCT-INFO 90 mm LED-MODULE L4060 Eerste aanbieder voor alle 5 de functies van het voorlicht in LED met 2 koplampen Voor de meest uiteenlopende toepassingen en de hoogste eisen Maximale vrijheid bij

Nadere informatie

PRODUCT-INFO Extra verlichting LED Light Bar 350 en 470

PRODUCT-INFO Extra verlichting LED Light Bar 350 en 470 Met ECE-typegoedkeuring PRODUCT-INFO Extra verlichting LED Light Bar 350 en 470 Versie: LED Light Bar 350 met kunststof houder of universele houder Versie: LED Light Bar 470 met universele houder PRODUCTKENMERKEN

Nadere informatie

WERKLAMPEN PRAKTIJKKENNIS

WERKLAMPEN PRAKTIJKKENNIS WERKLAMPEN PRAKTIJKKENNIS www.hella.com/agriculture 2 PRAKTIJKKENNIS EEN OPTIMAAL ZICHT Een optimaal zicht Lumen in de praktijk-test Wat zeggen de voor werklampen aangegeven lumenwaarden in feite over

Nadere informatie

RTK 7 Optisch en akoestisch waarschuwingssysteem. Productinfo. Aerodynamisch Flexibel Internationaal Productkenmerken. Waarschuwingssysteem

RTK 7 Optisch en akoestisch waarschuwingssysteem. Productinfo. Aerodynamisch Flexibel Internationaal Productkenmerken. Waarschuwingssysteem RTK 7 Optisch en akoestisch waarschuwingssysteem Productinfo Waarschuwingssysteem Aerodynamisch Flexibel Internationaal Productkenmerken Aerodynamica Het extreem vlakke design van de behuizing draagt bij

Nadere informatie

1 / 10. Magnetische: S\LEDLMB020. Staafbeveiliging (din): S\LEDLMB puntsbeveiliging: S\LEDLMB050. Staafbeveiliging flexi din: S\LEDLMB040

1 / 10. Magnetische: S\LEDLMB020. Staafbeveiliging (din): S\LEDLMB puntsbeveiliging: S\LEDLMB050. Staafbeveiliging flexi din: S\LEDLMB040 1 / 10 Ledflitser - Amber - Dubbele voltage 12/24 V - 3 gebruiker selecteerbare Flash Patterns-roterende, dubbele flits & Quad Flash - EMC goedgekeurd (ECE R10) 35,50 euro/stuk excl. btw Magnetische: S\LEDLMB020

Nadere informatie

Portable lampen (0182) Naturalight Smart lamp D20. Daylight Foldi oplaadbaar taaklamp (led) wit

Portable lampen (0182) Naturalight Smart lamp D20. Daylight Foldi oplaadbaar taaklamp (led) wit Naturalight Smart lamp D20 Naturalight Smart lamp D20 met ledverlichting (6 watt). Deze Naturalight Smart lamp D20 geeft bij een meetafstand van 30 cm, 930 lux en 300 lumen. De Smart lamp kan van kleurtemperatuur

Nadere informatie

MODULAIRE SCHAKELAARS

MODULAIRE SCHAKELAARS MODULAIRE SCHAKELAARS Meer informatie vindt u op: www.hella.com/switch INLEIDING 2 3 De modulaire schakelaarseries van HELLA worden uitgebreid met de nieuwe waterdichte serie 3100 NIEUW De nieuwe generatie

Nadere informatie

Werklampen www.hella.com/agriculture 02 Inhoud Inhoud........................................ 02 Werkverlichtng........................................ 04 Advieswijzer..........................................

Nadere informatie

NOVATE VELA SERIE

NOVATE VELA SERIE - Energiezuinig led schijnwerper - 1 op 1 oplossing voor bestaande conventionele verlichting - Uitzonderlijk hoge levensduur - Efficiënte lichtsturing doormiddel van led optieken - Water- en stofdicht

Nadere informatie

energiebundels Hier komen de voor uw motorvoertuigprofessionelen.

energiebundels Hier komen de voor uw motorvoertuigprofessionelen. energiebundels Hier komen de voor uw motorvoertuigprofessionelen. De LED-krachtpakketten van brennenstuhl Unieke lichtkracht voor werkplaatsen met onze LED-accu-handlampen. Als handelaar voor accessoires

Nadere informatie

Serie 7L - LED-lampen

Serie 7L - LED-lampen Serie - LED-lampen SERIE LED - lampen voor schakelkasten Energiebesparend door LED-techniek Opgenomen vermogen van 5 W Lichtstroom komt overeen met een 75 W gloeilamp Magneet- of schroefbevestiging Met

Nadere informatie

Serie 7L - LED-lampen

Serie 7L - LED-lampen Serie - LED-lampen SERIE LED - lampen voor schakelkasten Energiebesparend door LED-techniek Opgenomen vermogen van 5 W Lichtstroom komt overeen met een 75 W gloeilamp Magneet-, schroef- of clipbevestiging

Nadere informatie

De kwaliteit van onze LED-techniek

De kwaliteit van onze LED-techniek LED-informatie Als vooruitziende fabrikant met een groot verantwoordelijkheidsbesef hebben wij al vele tientallen jaren oog voor elke nieuwe lichttechnische ontwikkeling. Telkens zorgvuldig afwegen of

Nadere informatie

12/24 3. LED Werklamp Moon Mini SQ - flood - 4x 3 watt LED s (12 watt) lumen - 71x98x40 mm incl. voet - polycarbonaat lens ,50

12/24 3. LED Werklamp Moon Mini SQ - flood - 4x 3 watt LED s (12 watt) lumen - 71x98x40 mm incl. voet - polycarbonaat lens ,50 Werkverlichting 1 LED Werklamp KM - flood - vierkant - 9x 3 watt LED s (27 watt) - 2200 lumen - 11x13 cm hoog incl. voet - verbruik 1,5 Ah bij 13,8 volt 361089925 30 cm kabel 29,75 361089925K 400 cm kabel

Nadere informatie

Product naam: MM05294

Product naam: MM05294 Product naam: MM05294 Specificaties MM05294: Groep Armatuur Lumen/Watt 100.00 lm/watt Levensduur L70 50.000u Soort LUSTER LED Wattage * 110W RA Spanning * 220-240V Straalhoek 60 graden Lichtkleur K (koelwit)

Nadere informatie

Modulaire LED hybride trailerverlichting 2VP 340 960-... / 2VP 340 961-...

Modulaire LED hybride trailerverlichting 2VP 340 960-... / 2VP 340 961-... Achterverlichting PRODUCT INFO Modulaire LED hybride trailerverlichting 2VP 340 960-... / 2VP 340 961-... Modulaire multifunctionele achterverlichting 24 V Volledige LED-versie, hoge levensduur en een

Nadere informatie

SCHILTZ N1061 BUISARMATUUR MACH LED PLUS IP 67 WWW.SCHILTZ.BE

SCHILTZ N1061 BUISARMATUUR MACH LED PLUS IP 67 WWW.SCHILTZ.BE SCHILTZ BUISARMATUUR MACH LED PLUS IP 67 25 A 70 MQAL 84 S Measurement meetafstand distance 100100 cm cm 80 60 40 1300 1200 1100 1000 900 20 0 0 20 40 60 E [lx] 80 1 Deze verlichting beantwoordt uitstekend

Nadere informatie

LED PACK Low Bay CE CLI CLII

LED PACK Low Bay CE CLI CLII LED PACK Low Bay De LED PACK Low Bay is een LED verlichtingssysteem dat speciaal is ontworpen voor commerciële en industriële lichttoepassingen. Te denken valt aan koel- en vrieshuizen, magazijnverlichting,

Nadere informatie

Sensor-led-spot voor buitenshuis

Sensor-led-spot voor buitenshuis 58 Sensor-led-spot voor buitenshuis Power-led-spot XLed 10 XLed 25 XLed-SL 10 XLed-SL 25 Onmiddellijk op daglicht lijkend licht met moderne, hoge energie-efficiëntie. onderscheiden voor: innovatie design

Nadere informatie

NOVATE CYGNUS SERIE

NOVATE CYGNUS SERIE - Hoog vermogen energiezuinig led schijnwerper - 1 op 1 oplossing voor bestaande conventionele verlichting - Uitzonderlijk hoge levensduur - Efficiënte lichtsturing doormiddel van led optieken - Komt in

Nadere informatie

Product naam: MM03676

Product naam: MM03676 Product naam: MM03676 Specificaties MM03676: Groep LED Soort Levensduur L90 25.000u RA 80 Wattage 9W Beschermingsgraad IP20 Spanning 230V Lengte 118mm Lichtkleur 4000K (koelwit) Breedte 55mm Lampsoort

Nadere informatie

World Trade Company B.V.

World Trade Company B.V. LED verlichting In ons assortiment hebben we diverse soorten verlichting op basis van LED, rechtstreeks van de fabrikant en direct naar de afnemer. Vooral bij deze producten wordt in de tussenhandel veel

Nadere informatie

Tuinpaal LED buiten design grafiet of zilver 7W LED IP65 ARM-243 Hoogte : 400mm Breedte : 100mm Diepte : 50mm IP Waarde : IP 65

Tuinpaal LED buiten design grafiet of zilver 7W LED IP65 ARM-243 Hoogte : 400mm Breedte : 100mm Diepte : 50mm IP Waarde : IP 65 Tuin en opritverlichting laatste update 11/12/2015 Tuinverlichting kan een mooie, intieme sfeer creëren. Met een minimum aan licht geeft u uw tuin al een heel andere uitstraling. Met een timer kan u de

Nadere informatie

Product naam: MM03590

Product naam: MM03590 Product naam: MM03590 Specificaties MM03590: Groep LED Lumen/Watt 64.00 lm/watt Levensduur L90 25.000u Soort Wattage 7W RA 80 Spanning 230V Beschermingsgraad IP20 Lichtkleur 2800K (warmwit) Lengte 83mm

Nadere informatie

Winterpromotie 2015. Winterpromotie 2015. Winterpromotie 2015

Winterpromotie 2015. Winterpromotie 2015. Winterpromotie 2015 0474941 Winterpromotie 2015 Winterpromotie 2015 Winterpromotie 2015 Mobiele COB straler veiligheidsklasse II SPECIAL ROBUST IP 65 5 m Mobiele Chip-LED-lamp ML CN 110 SK II IP 65 Voor gebruik binnen- en

Nadere informatie

Product naam: MM07277

Product naam: MM07277 Product naam: MM07277 Specificaties MM07277: Groep LED Lumen/Watt 125.00 lm/watt Levensduur L90 25.000u Soort Wattage 8W RA 80 Spanning 230V Beschermingsgraad IP20 Lichtkleur 2800K (warmwit) Lengte 118mm

Nadere informatie

Product naam: MM07579

Product naam: MM07579 Product naam: MM07579 Specificaties MM07579: Groep Armatuur Lumen/Watt 103.00 lm/watt Levensduur 50.000u Soort DINO Wattage 63W RA 80 Lichtkleur 4000K (koelwit) Licht rondom 330 graden Dimbaar NEE Beschermingsgraad

Nadere informatie

Opbouw dienstwagens en speciale opbouw.

Opbouw dienstwagens en speciale opbouw. Verlichting Elektriciteit Elektronica Thermo Management Verkoopondersteuning Technische service Onze ideeën, uw succes Veilig, betrouwbaar, hoge kwaliteit! Opbouw dienstwagens en speciale opbouw. Ideeën

Nadere informatie

De kwaliteit van onze LED-techniek

De kwaliteit van onze LED-techniek LED-Information NL De kwaliteit van onze LED-techniek Na onze decennialange ervaring kennen wij zeer hoge kwaliteitseisen toe aan onze armaturen. Deze kennis leidt tot een voortdurende verbetering van

Nadere informatie

Product naam: MM02673

Product naam: MM02673 Product naam: MM02673 Specificaties MM02673: Levensduur L90: 20000u Lengte: 74 mm Wattage: 7.00W Diameter: 50 mm Kleur: 2800K Gewicht: 82 gr Lumen: 750 lm Spanning: 230 V Cd: 320 cd Beschermingsklasse:

Nadere informatie

Product naam: MM05285

Product naam: MM05285 Product naam: MM05285 Specificaties MM05285: Groep Armatuur Lumen/Watt 76.00 lm/watt Levensduur L70 50.000u Soort RENZO Levensduur L90 25.000u RA 80 Wattage * 14,5W Licht rondom 110 graden Spanning * 230V

Nadere informatie

Product naam: MM07645

Product naam: MM07645 Product naam: MM07645 Specificaties MM07645: Groep Armatuur Lumen/Watt 77.00 lm/watt Levensduur L90 25.000u Soort RICO & ZEKI Wattage * 6,5W Straalhoek 36 graden Spanning * 16-21V Beschermingsgraad IP44

Nadere informatie

Maximale prestaties voor het orderverzamelen Middelhoge orderpicker EPL 100

Maximale prestaties voor het orderverzamelen Middelhoge orderpicker EPL 100 Maximale prestaties voor het orderverzamelen Middelhoge orderpicker EPL 100 24 /7 service wereldwijd netwerk orderpickers EPL In iedere interne logistieke operatie onderscheiden wij vier basis intern transport

Nadere informatie

Materiaal : metaal Beschikbare kleuren : antieke messing of satijn nikkel

Materiaal : metaal Beschikbare kleuren : antieke messing of satijn nikkel Bureaulamp: laatste update 22/05/2017 Bureaulamp hout design LED 5W 365mm hoog (bureau -01) Lengte arm : 570mm Diameter voet : 190mm + hout Beschikbare kleur : metaal in zwart, hout in walnoot Type lamp

Nadere informatie

Product naam: MM08254

Product naam: MM08254 Product naam: MM08254 Specificaties MM08254: Groep LED Lumen 90 grdn cone 850 lm Levensduur L90 40.000u Lumen/Watt 70.80 lm/watt Wattage 13W Soort Reflector AR111 Spanning 12V RA 82 Lichtkleur 2800K (warmwit)

Nadere informatie

Daylight Foldi oplaadbaar Taak LED-lamp wit. Kleurtemperatuur Lux Artikelnummer Prijs 6500-k ,00

Daylight Foldi oplaadbaar Taak LED-lamp wit. Kleurtemperatuur Lux Artikelnummer Prijs 6500-k ,00 Daylight Foldi oplaadbaar Taak LED-lamp wit Aanbieding: van 125,00 voor 99,00 Neem het fantastische licht van Daylight met u mee, waar u het ook nodig hebt. De unieke draagbare lamp Foldi van Daylight

Nadere informatie

Top. LED straatverlichting en LED Floodlights Xsafelights

Top. LED straatverlichting en LED Floodlights Xsafelights LED straatverlichting en LED Floodlights Xsafelights De Xsafelightshigh power LED straatverlichting is speciaal ontwikkeld voor het verlichten van snelwegen provinciale wegen, stads- en dorpsstraten, parkeerplaatsen,

Nadere informatie

P4Product Informatie LED Lichtlijn TAUREO

P4Product Informatie LED Lichtlijn TAUREO Om ons concept van intelligente lichtoplossingen voor o.a. de industrie te completeren, heeft onze fabriek met het nieuwe LED-lichtlijnsysteem Taureo het thema halverlichting aangenomen. Als modulair systeem

Nadere informatie

Product naam: MM03675

Product naam: MM03675 Product naam: MM03675 Specificaties MM03675: Levensduur: 25000u Lengte: 118 mm Wattage: 9.00W Spanning: 230 V Kleur: 2800K (warmwit) Inbouwmaat: 118 mm Lumen: 600 lu Beschermingsklasse: IP20 RA: 80 Te

Nadere informatie

Product naam: MM03075

Product naam: MM03075 Product naam: MM03075 Specificaties MM03075: Levensduur: 25000u Lengte: Wattage: 6.00W Diameter: Kleur: 2400K (Mellow Light de LED Gewicht: flame kleur) Cd: 600 cd Spanning: RA: 82 Stroom uit: Bundelbreedte:

Nadere informatie

Product naam: MM07927

Product naam: MM07927 Product naam: MM07927 Specificaties MM07927: Groep LED Lumen/Watt 77.00 lm/watt Levensduur L70 50.000u Soort RICO en ZEKI 50 & 111 Levensduur L90 25.000u RA 80 Wattage * 6W Beschermingsgraad IP44 Spanning

Nadere informatie

Product naam: MM07927

Product naam: MM07927 Product naam: MM07927 Specificaties MM07927: Groep LED Lumen/Watt 77.00 lm/watt Levensduur L70 50.000u Soort RICO & ZEKI Levensduur L90 25.000u RA 80 Wattage * 6W Beschermingsgraad Spanning * 16-21V Hoogte

Nadere informatie

Product naam: MM07302

Product naam: MM07302 Product naam: MM07302 Specificaties MM07302: Groep Armatuur Soort ZEKI 50 & 111 en RICO Dimbaar U-DIM Beschermingsgraad IP44 Hoogte 35mm Diameter 80.00mm Inbouwmaat 68mm Draaihoek 360 grdn Fotometrische

Nadere informatie

Product naam: MM07469

Product naam: MM07469 Product naam: MM07469 Specificaties MM07469: Groep LED Lumen 90 grdn cone 420 lm Levensduur L90 25.000u Lumen/Watt 83.00 lm/watt Wattage 7W Soort Reflector PAR16/20 Spanning 230V RA 95 Lichtkleur Straalhoek

Nadere informatie

E-LINE LED VAN OUD NAAR NIEUW IN 44 SECONDEN

E-LINE LED VAN OUD NAAR NIEUW IN 44 SECONDEN 2 VAN OUD NAAR NIEUW IN 44 SECONDEN 3 Industriële verlichtingsinstallaties bieden vaak een aanzienlijk verbeteringspotentieel op het gebied van energieefficiëntie en lichtkwaliteit. Hoewel een renovatie

Nadere informatie

Product naam: MM06664

Product naam: MM06664 Product naam: MM06664 Specificaties MM06664: Groep Armatuur Lumen/Watt 74.30 lm/watt Levensduur 25.000u Soort SIENA Wattage * 10,5W RA 80 Spanning * 220-240V Straalhoek 90 graden Lichtkleur 4000K (koelwit)

Nadere informatie

Goliath LED. Op sommige momenten schijnt de zon niet. Daarom hebben we de Goliath LED-werklampen ontwikkeld.

Goliath LED. Op sommige momenten schijnt de zon niet. Daarom hebben we de Goliath LED-werklampen ontwikkeld. Goliath LED Op sommige momenten schijnt de zon niet. Daarom hebben we de Goliath LED-werklampen ontwikkeld. Professioneel daglicht - 24/7 Voor grote projecten, kleine klusjes en alles daar tussenin. Profiteer

Nadere informatie

Product naam: MM07300

Product naam: MM07300 Product naam: MM07300 Specificaties MM07300: Groep Armatuur Soort ZEKI 50 & 111 en RICO Spanning 220-240V Beschermingsgraad IP44 Lampsoort Armatuur In/opbouw Hoogte 35mm Dimbaar U-DIM Diameter 80.00mm

Nadere informatie

Noviteitenflyer Nr.: BE_005-13 FL Geldig: September - November 2013. Herfstactie 2013

Noviteitenflyer Nr.: BE_005-13 FL Geldig: September - November 2013. Herfstactie 2013 Herfstactie 2013-1 - Noviteitenflyer Nr.: BE_005-13 FL Solar stralers en lampen met stijl Geldig: September - November 2013 1 2 green energy IP 44 INCLUSIVE NiMH 320 Lumen 10m 180 1 2 Solar-LED-schijnwerper

Nadere informatie

Product naam: MM07277

Product naam: MM07277 Product naam: MM07277 Specificaties MM07277: Groep LED Lumen/Watt 125.00 lm/watt Levensduur 25.000u Soort R7s Wattage 8W RA 80 Spanning 230V Beschermingsgraad IP20 Lichtkleur 2800K (warmwit) Lengte 118mm

Nadere informatie

pak uw voordeel met r65 flitsers van intertruck

pak uw voordeel met r65 flitsers van intertruck pak uw voordeel met r65 flitsers van intertruck Intertruck merk: When quality matters Voor u ligt de brochure met de nieuwe LED Flitsers van het Intertruck merk. In dit assortiment treft u zowel reguliere

Nadere informatie

Product naam: MM07360

Product naam: MM07360 Product naam: MM07360 Specificaties MM07360: Groep Armatuur Lumen/Watt 105.00 lm/watt Levensduur 50.000u Soort SIENA Wattage 19W RA 80 Spanning 230V Straalhoek 90 graden Lichtkleur 2800K (warmwit) UGR

Nadere informatie

FLEXIBEL, DUURZAAM EN KRACHTIG BLACKTIPS, VEELZIJDIGE WERKLICHTEN MET KWALITEIT

FLEXIBEL, DUURZAAM EN KRACHTIG BLACKTIPS, VEELZIJDIGE WERKLICHTEN MET KWALITEIT FLEXIBEL, DUURZAAM EN KRACHTIG BLACKTIPS, VEELZIJDIGE EN MET KWALITEIT EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN Corrosiebescherming op marine niveau De polyesterbasis poedercoating is speciaal samengesteld voor het harde

Nadere informatie

Product naam: MM03943

Product naam: MM03943 Product naam: MM03943 Specificaties MM03943: Groep Armatuur Lumen/Watt 76.00 lm/watt Levensduur 25.000u Soort SIENA Wattage * 20,5W RA 80 Spanning * 230V Straalhoek 90 graden Lichtkleur 2800K (warmwit)

Nadere informatie

Product naam: MM03375

Product naam: MM03375 Product naam: MM03375 Specificaties MM03375: Groep LED Soort Reflector PAR30/38 Levensduur L90 25.000u RA 80 Wattage 16W Straalhoek 25 graden Spanning 230V Beschermingsgraad IP54 Lichtkleur 2800K (warmwit)

Nadere informatie

Product naam: MM02274

Product naam: MM02274 Product naam: MM02274 Specificaties MM02274: Levensduur: 30000u Lengte: 93 mm Wattage: 15.00W Diameter: 111 mm Kleur: 2800K Gewicht: 290 gr Cd: 18000 cd Spanning: 230 V RA: 85 Beschermingsklasse: IP20

Nadere informatie

FLEXIBEL, DUURZAAM EN KRACHTIG BLACKTIPS, VEELZIJDIGE WERKLICHTEN MET KWALITEIT

FLEXIBEL, DUURZAAM EN KRACHTIG BLACKTIPS, VEELZIJDIGE WERKLICHTEN MET KWALITEIT FLEXIBEL, DUURZAAM EN KRACHTIG BLACKTIPS, VEELZIJDIGE EN MET KWALITEIT EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN Corrosiebescherming op marine niveau De polyesterbasis poedercoating is speciaal samengesteld voor het harde

Nadere informatie

KENMERKEN SCHIJNWERPERS VOORDELEN OPTIES BESCHRIJVING AFMETINGEN BEVESTIGINGEN. terra. Reflectoren 1659 1782 1872. natriumdamplamp. keramische brander

KENMERKEN SCHIJNWERPERS VOORDELEN OPTIES BESCHRIJVING AFMETINGEN BEVESTIGINGEN. terra. Reflectoren 1659 1782 1872. natriumdamplamp. keramische brander LAMPen Reflectoren KENMERKEN SCHIJNWERPERS Dichtheid: IP 67 (*) Schokweerstand (glas): - IK 10 (**) - IK 10 (**) - Roma IK 07 (**) Statische belastingsweerstand: - 4000 kg (*) - 3000 kg (*) Torsiesterkte:

Nadere informatie

Product naam: MM01916

Product naam: MM01916 Product naam: MM01916 Specificaties MM01916: Groep LED Levensduur L90 30.000u Wattage 15W Spanning 230V Lichtkleur 4000K (koelwit) Lampsoort PAR30 Fitting E27 Dimbaar NEE Lumen 336 lm Cd 3200 cd Soort

Nadere informatie

Product naam: MM03676

Product naam: MM03676 Product naam: MM03676 Specificaties MM03676: Levensduur: 25000u Lengte: 118 mm Wattage: 9.00W Spanning: 230 V Kleur: 4000K (koelwit) Beschermingsklasse: IP20 Lumen: 600 lu Te vervangen lamp: RA: 80 Lamp

Nadere informatie

y Verwarming op brandstof 87

y Verwarming op brandstof 87 Klimat 5 1 y Verwarming op brandstof 87 912-B, 912-D Op. no. 87516 01- Benzine 30618 095-1 Diesel 3730 340-1 20000 excl. automaat Benzine 30618 095-1 Er is een nieuwe generatie verwarming geïntroduceerd

Nadere informatie

Product naam: MM05285

Product naam: MM05285 Product naam: MM05285 Specificaties MM05285: Groep Armatuur Lumen/Watt 76.00 lm/watt Levensduur L70 50.000u Soort RENZO Levensduur L90 25.000u RA 80 Wattage * 14,5W Straalhoek 110 graden Spanning * 220-240V

Nadere informatie

LED-BARS Cargo. Electrische specificaties. Watt 36. Ampère 2.2/1.2. Fysieke specificaties. Materiaal/kap. Materiaal/huis. 2 polen Man/ vrouw

LED-BARS Cargo. Electrische specificaties. Watt 36. Ampère 2.2/1.2. Fysieke specificaties. Materiaal/kap. Materiaal/huis. 2 polen Man/ vrouw Verstralers: -BARS Cargo C172092 Watt 36 Ampère 2.2/1.2 88 + btw Gietaluminium LENGTE : 206 mm LUMEN : 3240 Dichtheidsnorm IP 69K Lumen 3240 206x86.5x78.5 Ja ECE R112 12 C172093 Watt 72 140+ btw Ampère

Nadere informatie

Spatwaterdichte en waterdichte opbouw- en inbouwprogramma s

Spatwaterdichte en waterdichte opbouw- en inbouwprogramma s Ik wil een mooie toekomst. Spatwaterdichte en waterdichte opbouw- en inbouwprogramma s Opbouwschakelaar ocean www.busch-jaeger.com Busch-Jaeger Elektro GmbH En de toekomst wordt werkelijkheid. Opbouw-

Nadere informatie

Product naam: MM07362

Product naam: MM07362 Product naam: MM07362 Specificaties MM07362: Groep LED Lumen/Watt 90.00 lm/watt Levensduur L90 25.000u Soort R7s Wattage 9W RA 80 Spanning 230V Beschermingsgraad IP20 Lichtkleur 2800K (warmwit) Lengte

Nadere informatie

Product naam: MM02272

Product naam: MM02272 Product naam: MM02272 Specificaties MM02272: Levensduur: 30000u Lengte: 93 mm Wattage: 15W Diameter: 111 mm Kleur: 2800K Gewicht: 244 gr Cd: 1440 cd Spanning: 230 V Bundelbreedte: 45 graden Beschermingsklasse:

Nadere informatie

Product naam: MM05289

Product naam: MM05289 Product naam: MM05289 Specificaties MM05289: Levensduur L90: 25000u Diameter: 298 mm Levensduur L70: 45000u Gewicht: 745 gr Wattage: 10.50W Spanning: 230 V Kleur: 4000K (koelwit) Beschermingsgraad: IP66

Nadere informatie

Productsheet. LED bars / TL vervangers

Productsheet. LED bars / TL vervangers LED bars / TL vervangers Deze LED bars zijn prima TL verangers en hebben minimale inbouwmaten en hoge licht opbrengst. Levensduur van de strip is ca 25000 tot 30000 branduren. Small Wide Corner (Hoek)

Nadere informatie

Product naam: MM04449

Product naam: MM04449 Product naam: MM04449 Specificaties MM04449: Groep LED Lumen 90 grdn cone 550 lm Levensduur L90 35.000u Lumen/Watt 57.00 lm/watt Wattage 11W Soort Reflector AR111 Spanning 12V RA 80 Lichtkleur 2800K (warmwit)

Nadere informatie

LED VERLICHTING INNOVATIEVE OPLOSSINGEN. T +32 (0)51 22 41 11 F +32 (0)51 22 94 06 info@dcdf.be www.dcdf.be

LED VERLICHTING INNOVATIEVE OPLOSSINGEN. T +32 (0)51 22 41 11 F +32 (0)51 22 94 06 info@dcdf.be www.dcdf.be LED VERLICHTING INNOVATIEVE OPLOSSINGEN Deceuninck - Deforce nv Lodewijk De Raetlaan 28 8870 Kachtem T +32 (0)51 22 41 11 F +32 (0)51 22 94 06 info@dcdf.be www.dcdf.be LED STRIPS Ledstrips 120 Leds SMD3528

Nadere informatie

Product naam: MM04447

Product naam: MM04447 Product naam: MM04447 Specificaties MM04447: Groep LED Lumen/Watt 55.00 lm/watt Levensduur L90 35.000u Soort Reflector AR111 Wattage 11W RA 80 Spanning 12V Straalhoek 24 graden Lichtkleur 2800K (warmwit)

Nadere informatie

weinor accessoires Licht en warmte, wanneer u dat maar wilt

weinor accessoires Licht en warmte, wanneer u dat maar wilt weinor accessoires Licht en warmte, wanneer u dat maar wilt www.weinor.nl Lichtbalk Lux, verwarmingssysteem Tempura Ook s-avonds schijnt de zon! Met de weinor accessoires kunt u heerlijk en optimaal beschermd

Nadere informatie

Product naam: MM07359

Product naam: MM07359 Product naam: MM07359 Specificaties MM07359: Groep Armatuur Lumen/Watt 101.00 lm/watt Levensduur 50.000u Soort SIENA Wattage * 15,5W RA 80 Spanning * 230V Straalhoek 90 graden Lichtkleur 4000K (koelwit)

Nadere informatie

Product naam: MM07469

Product naam: MM07469 Product naam: MM07469 Specificaties MM07469: Groep LED Lumen 90 grdn cone 420 lm Levensduur L90 25.000u Lumen/Watt 97.00 lm/watt Wattage 6W Soort Reflector PAR16/20 Spanning 230V RA 95 Lichtkleur Straalhoek

Nadere informatie

Product naam: MM08255

Product naam: MM08255 Product naam: MM08255 Specificaties MM08255: Groep LED Lumen 90 grdn cone 680 lm Levensduur L90 40.000u Lumen/Watt 68.20 lm/watt Wattage 11W Soort Reflector AR111 Spanning 12V RA 82 Lichtkleur 2800K (warmwit)

Nadere informatie

Product naam: MM05240

Product naam: MM05240 Product naam: MM05240 Specificaties MM05240: Levensduur: 35000u Diameter: 111 mm Wattage: 12.00W Spanning: 36 V Kleur: 2800-1800K (Dim to WARM) Beschermingsklasse: IP20 Lumen: 850 lu Te vervangen lamp:

Nadere informatie

Verhelderende antwoorden voor. klanten die in het duister tasten!

Verhelderende antwoorden voor. klanten die in het duister tasten! Verlichting Elektra Elektronica Thermomanagement Verkoopondersteuning Technische service Onze ideeën, uw succes Verhelderende antwoorden voor klanten die in het duister tasten! Alles over licht & verlichting!

Nadere informatie

Veilig op weg op straat en off-road

Veilig op weg op straat en off-road Veilig op weg op straat en off-road Activeride en Saferide LED fi etsverlichting LED fietsverlichting van lichtexperts Als internationale marktleider in autoverlichting gebruiken we onze jarenlange ervaring

Nadere informatie

PRIMA T8 Waterdichte, Ballast: T8 Gebruik:

PRIMA T8 Waterdichte, Ballast: T8 Gebruik: PRM 8 Waterdichte, stofdichte en schokbestendige verlichtingsarmatuur Ballast: 8 magnetisch, elektronisch of dimbaar elektronisch voorschakelapparaat industriële binnen- en buitenruimtes, sportvelden,

Nadere informatie

Norse Light Zoeklichten

Norse Light Zoeklichten Norse Light Zoeklichten Norse Light Suez Kanaal zoeklichten type SH 510 Suez Ontworpen naar de toepassingseisen voor de zeevaart. Gecertificeerd in overeenstemming met de Suez Canal Authorities. Water-

Nadere informatie

Product naam: MM03374

Product naam: MM03374 Product naam: MM03374 Specificaties MM03374: Levensduur: 25000u Lengte: 47 mm Wattage: 4W Diameter: 50 mm Kleur: 2800K (warmwit) Gewicht: 37 gr Cd: 260 cd Spanning: 12 V RA: 80 Beschermingsklasse: IP20

Nadere informatie

Product naam: MM02273

Product naam: MM02273 Product naam: MM02273 Specificaties MM02273: Levensduur: 30000u Lengte: 93 mm Wattage: 15W Diameter: 111 mm Kleur: 4000K (koelwit) Gewicht: 244 gr Cd: 1440 cd Spanning: 230 V RA: 93 Beschermingsklasse:

Nadere informatie

Product naam: MM01919

Product naam: MM01919 Product naam: MM01919 Specificaties MM01919: Levensduur: 25000u Wattage: 7.00W Kleur: 2800K Cd: 600 cd RA: 85 Bundelbreedte: 35 graden Lamp soort: PAR16 Lampvoet: E14 Lengte: Diameter: Gewicht: Spanning:

Nadere informatie

ZWAAILAMPEN EN OPTISCHE WAARSCHU WINGSSYSTEMEN

ZWAAILAMPEN EN OPTISCHE WAARSCHU WINGSSYSTEMEN ZWAAILAMPEN EN OPTISCHE WAARSCHU WINGSSYSTEMEN www.hella.com/municipal INTRO www.hella.com/municipal 02 03 INHOUDSOPGAVE INTRO PAGINA OPTISCHE WAARSCHUWINGSSYSTEMEN PAGINA Kwaliteit is traditie bij HELLA

Nadere informatie

Onze LED-verlichtingsoplossingen Uw optimale zichtbaarheid en veiligheid

Onze LED-verlichtingsoplossingen Uw optimale zichtbaarheid en veiligheid Onze LED-verlichtingsoplossingen Uw optimale zichtbaarheid en veiligheid Your Expert in Parts Ons verlichtingsprograa - Your Bright Business HC-CARGO biedt een breed assortiment innovatieve verlichtingsproducten

Nadere informatie

Product naam: MM02672

Product naam: MM02672 Product naam: MM02672 Specificaties MM02672: Groep LED Soort Reflector PAR16/20 Levensduur L90 20.000u RA 80 Wattage 7W Straalhoek 35 graden Spanning 230V Beschermingsgraad IP20 Lichtkleur 2800K Lengte

Nadere informatie