OSCAR Nederlandse benchmark voor servicekosten van kantoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OSCAR 2010 - Nederlandse benchmark voor servicekosten van kantoren"

Transcriptie

1 OSCAR Nederlandse benchmark voor servicekosten van kantoren De gemiddelde servicekosten van Nederlandse kantoorgebouwen lagen in 2010 op ongeveer 35,-per m² vvo. Deze servicekosten bestaan voor bijna de helft uit energiekosten (47%). De gemiddelde servicekosten zijn de afgelopen vijf jaar nauwelijks gestegen. Wel zijn de kosten van energieverbruik, installaties en schoonmaak sterk toegenomen. Gebouwen met een beter energielabel blijken geen lagere energie- en servicekosten te hebben. Dit komt onder meer door een hoger serviceniveau en intensiever gebruik per m² vvo van deze (nieuwere) gebouwen. In een greenlease contract kunnen huurder en verhuurder afspraken maken over duurzaam gebruik van het gebouw om de energiepotentie van het gebouw beter te benutten.

2 2 On Point OSCAR 2012 Voorwoord De Office Service Charge Analysis Report (OSCAR) is een van de meest populaire onderzoeksrapporten van Jones Lang LaSalle. Dit weerspiegelt het belang van servicekosten in de bedrijfsvoering van zowel eigenaren als gebruikers. Eindgebruikers kijken momenteel kritischer dan ooit naar hun totale huisvestingskosten. Deze kostenpost is, na personeel en IT, de grootste op de winsten verliesrekening van organisaties. Binnen die totale huisvestingskosten vormen de servicekosten, naast de directe huurlasten, de grootste post. Inzicht in de opbouw ervan is dus zeer gewenst om mogelijke besparingen te kunnen bepalen. Met behulp van kengetallen over de servicekosten kunnen eigenaren de performance van hun eigen objecten afzetten tegen de gemiddelde performance van objecten met dezelfde kenmerken. Hierdoor kunnen zowel eigenaren als gebruikers beter en bewuster sturen op kosten. Naast de kengetallen zelf, geven wij in dit rapport ook onze visie op de toekomstige ontwikkeling van de servicekosten. In het Verenigd Koninkrijk geeft Jones Lang LaSalle de OSCAR al 25 jaar uit. Dit is de derde keer dat de OSCAR in Nederland wordt uitgebracht. Deze OSCAR geeft een beeld van de servicekosten in de jaren 2006 tot en met De afrekening van 2010 bevat de meest recente cijfers omdat de servicekostenafrekening over een bepaald jaar meestal pas definitief rond is in juli van het daarop volgende jaar. Dit onderzoek geeft een analyse van de servicekosten over de afgelopen jaren naar kostencomponent en naar gebouwkenmerken zoals bouwjaar, grootte, aantal verdiepingen en locatie. Voor het eerst hebben wij ook een vergelijking gemaakt tussen energielabels. Ook andere variabelen beïnvloeden de kosten in belangrijke mate zoals de openingstijden, het niveau van beveiliging en receptiediensten, het aantal liften en niet onbelangrijk, de kwaliteit van het management. Dit zijn belangrijke factoren om rekening mee te houden bij vergelijking van de eigen kosten met deze benchmark. Dit jaar konden we bovendien gebruikmaken van een grotere database doordat ook CBRE Global Investors en MVGM hun servicekostengegevens beschikbaar hebben gesteld voor de productie van deze OSCAR. Wij zijn van mening dat besparing op energie in de toekomst steeds belangrijker wordt, zowel vanuit kostenperspectief als vanuit maatschappelijk bewustzijn. Eigenaren en gebruikers kunnen hier beter op sturen door in een greenlease prestatieafspraken te maken. Een greenlease is een overeenkomst tussen huurder en verhuurder waarin concrete afspraken en financiële prikkels worden vastgelegd over energiegebruik en besparingen en over duurzaamheid. Een toelichting hierop geven wij in het laatste hoofdstuk. Wij zijn er van overtuigd dat deze derde Nederlandse OSCAR-publicatie, die door de samenwerking met CBRE Global Investors en MVGM een nog breder beeld geeft, bijdraagt aan meer duidelijkheid over de opbouw van de servicekosten. Jac Bressers Director Investor Property Management Michael Hesp Head of Research

3 On Point OSCAR OSCAR OSCAR Dit Office Service Charge Analysis Report (OSCAR) geeft inzicht in de hoogte en de samenstelling van servicekosten van kantoorgebouwen. OSCAR biedt een benchmark van kostenkengetallen waarmee het mogelijk wordt de performance van een bepaald gebouw af te zetten tegen de performance van de markt. Binnen de servicekostenanalyse is een onderverdeling gemaakt in verschillende kostencomponenten op basis van de NL-SfBcodering 2. Voor het overzicht is een aantal kostengroepen samengevoegd. De begrippenlijst achter in deze publicatie geeft een toelichting op deze kostencomponenten. De volgende kostencomponenten zijn uitgelicht: Gebruikerskosten Als het om gebruikerskosten voor vastgoed gaat, ligt de focus vaak op de directe huurlasten die circa 55% van de totale huisvestingskosten vormen. Men had vaak weinig aandacht voor de overige gebruikerskosten van het vastgoed, zoals de servicekosten. Niet geheel terecht, want deze maken circa 20 à 25% van de totale gebruikerskosten uit. Tegenwoordig zien we dat de aandacht bij gebruikers voor servicekosten toeneemt. In figuur 1 is een gemiddelde opbouw van de gebruikerskosten weergegeven 1. In deze OSCAR heeft de analyse betrekking op de servicekosten om zo meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van deze kosten voor huurders en eigenaren/verhuurders. Elektra Verwarming Water ICT Onderhoud Installaties Schoonmaak Vuilafvoer Onderhoud terrein Huismeester Beveiliging Verzekeringen Gemeentelijke heffingen Figuur 1: Opbouw gebruikerskosten huurders 6% 17% 22% 55% Naast een specificatie naar kostencomponent, zijn de servicekosten op basis van vijf verschillende aspecten geanalyseerd: Het bouwjaar van het gebouw De grootte van het gebouw De hoogte van het gebouw De geografische ligging van het gebouw Het energielabel van het gebouw Huur en belasting Servicekosten Facilitaire kosten Overige kosten Opbouw analyse Deze publicatie belicht de servicekosten over de periode Het jaar 2010 is er specifiek uitgelicht omdat dit het meest recente jaar is waarvan de servicekosten zijn afgerekend. Voor de ontwikkeling van de verschillende kostencomponenten in de servicekosten over de jaren en over gebouwcategorieën worden daarbij verklaringen gegeven. Alle bedragen zoals opgenomen in deze publicatie zijn exclusief BTW en hebben betrekking op het verhuurbaar vloeroppervlak (vvo). Daarnaast zijn de servicekosten inclusief administratiekosten. 1 Facilitaire kosten zijn bijvoorbeeld kosten van de werkplekinrichting, ICTvoorzieningen en facilitaire organisatie. 2 Momenteel wordt er gewerkt aan de Europese norm EN , waarin facilitaire voorzieningen worden gestandaardiseerd. Wij hebben er in deze 2 Momenteel wordt er gewerkt aan de Europese norm EN , waarin facilitaire voorzieningen worden gestandaardiseerd. Wij hebben er in deze publicatie voor gekozen om aan te sluiten bij de NL-SfB-codering.

4 4 On Point OSCAR 2012 OSCAR OSCAR Database In het verleden is de kantorenportefeuille die Jones Lang LaSalle Nederland in beheer heeft en de kantorenportefeuille van CBRE GI als uitgangspunt genomen voor de OSCAR. Dit jaar is voor het eerst ook de kantorenportefeuille van MVGM meegenomen in deze analyse. Hierdoor is de database gegroeid tot 272 objecten met een totaal verhuurbaar vloeroppervlak van bijna 2,15 miljoen m² over het boekjaar De toevoeging van deze objecten verhoogt de betrouwbaarheid van deze benchmark. Resultaten uit deze OSCAR zijn door de verandering in de database niet te vergelijken met de resultaten uit eerdere OSCAR-publicaties. In deze OSCAR is een servicekostencomponent van een object alleen meegenomen in de analyse als deze dienst in het desbetreffende jaar ook is afgenomen. Welke diensten een verhuurder levert, kunnen namelijk variëren en deze staan vermeld in het huurcontract. Het pakket aan services kan ook worden gewijzigd tijdens de looptijd van een contract. Bij een single-tenant gebouw gebeurt dat direct in overleg met de huurder. Bij een multi-tenant gebouw kan dat tijdens een huurdersoverleg worden besproken en na goedkeuring van de verhuurder worden aangepast. In tabel 1 is de omvang van de database weergegeven per kostencomponent. Bepaalde operationele aspecten zoals leegstand, openingstijden, beveiligingsniveau, dienstverlening van de centrale receptie en de kwaliteit van het beheer, kunnen een grote invloed hebben op de hoogte van de servicekosten. Afhankelijk van deze aspecten kunnen servicekosten in specifieke gevallen hoger of lager uitvallen. Tabel 1: omvang database per kostencomponent Kostencomponent Aantal objecten in database (2010) TOTAAL 272 Elektra 184 Verwarming 176 Water 166 ICT 144 Onderhoud 204 Installaties 224 Schoonmaak 197 Vuilafvoer 130 Onderhoud terrein 164 Huismeester 44 Beveiliging 110 Verzekeringen 76 Gemeentelijke heffingen 118 De portefeuilles van Jones Lang LaSalle, CBRE GI en MVGM zijn door de jaren heen niet constant. Door het afstoten en toevoegen van objecten verandert de omvang en samenstelling van de portefeuille jaarlijks. De portefeuilles kennen echter weinig dynamiek en daarbij is de totale omvang van de benchmark groot. Toch is het niet uit te sluiten dat uitkomsten niet worden veroorzaakt door marktmechanismen, maar door veranderingen in de portefeuilles.

5 On Point OSCAR Servicekosten per kostencomponent Servicekosten per kostencomponent In 2010 waren de gemiddelde servicekosten in de benchmark 34,57 per vierkante meter vvo per jaar. Tijdens de onderzochte periode zijn de totale servicekosten jaarlijks, met uitzondering van het jaar 2008 vrij stabiel gebleven. In tabel 2 is een gedetailleerd overzicht opgenomen van de diverse servicekostencomponenten gediversifieerd naar boekjaar. Onder de tabel zijn de kosten ook grafisch weergegeven in figuur 2. Tabel 2: Gemiddelde servicekosten per component naar jaar van afrekening Servicekosten per m² vvo Verandering Elektra 9,52 10,07 9,06 10,42 9,99 5,0% Verwarming 5,68 5,41 5,60 6,08 6,20 9,1% Water 0,40 0,48 0,40 0,39 0,43 6,6% ICT 0,19 0,15 0,16 0,17 0,19 1,1% Onderhoud 0,69 0,86 0,55 0,60 0,63-9,3% Installaties 4,45 4,48 4,39 5,35 5,51 23,9% Schoonmaak 3,04 2,88 3,19 3,26 3,61 18,8% Vuilafvoer 1,27 1,26 1,14 1,22 1,09-13,8% Onderhoud terrein 0,76 0,75 0,75 0,93 0,97 27,6% Huismeester 4,79 3,74 2,57 2,60 2,65-44,7% Beveiliging 2,59 3,04 2,81 2,45 2,22-14,3% Verzekeringen 0,41 0,42 0,41 0,36 0,39-5,2% Gemeentelijke heffingen 0,63 0,47 0,71 0,69 0,72 14,4% Totale kosten 34,42 34,03 31,73 34,50 34,57 Verandering Y-o-Y ( ) - -0,38-2,30 2,77 0,07 0,15 Verandering Y-o-Y (%) - -1,1% -6,8% 8,7% 0,2% 0,4% Figuur 2: Servicekosten naar kostencomponent

6 6 On Point OSCAR 2012 Servicekosten per kostencomponent Servicekosten per kostencomponent Over de gehele periode zijn de servicekosten met circa 0,4% gestegen. Dit komt overeen met een stijging van 0,15 per vierkante meter vvo. De stijging van de servicekosten blijft hiermee achter bij de inflatie. Die bedroeg in dezelfde periode 6,7%. Over de afgelopen jaren zijn de servicekosten dus relatief goedkoper geworden. Dit komt doordat contracten voor de verschillende componenten regelmatig aanbesteed worden en het economisch klimaat daarmee tot uitdrukking komt in de prijzen. Figuur 4: Servicekosten 2010 naar omvang Per kostencomponent bestaan grote verschillen. De kosten voor energie zijn over de betreffende periode voor elektra en verwarming respectievelijk 5,0% en 9,1% gestegen. Grotendeels wordt dit veroorzaakt door de ontwikkeling van de energieprijzen. In figuur 3 zijn de gemiddelde tarieven voor elektriciteit en aardgas afgezet tegen de ontwikkeling van de energiekosten in de benchmark. Figuur 3: Ontwikkeling energietarieven versus energiekosten benchmark Wanneer we de componenten rangschikken naar omvang (figuur 4) zien we dat het grootste deel van de servicekosten bestaat uit energiekosten, oftewel de kosten voor verwarming en elektra. In 2010 vertegenwoordigden deze kosten circa 47% van de totale servicekosten. Andere grote kostencomponenten zijn (mechanische en elektrische) installaties en schoonmaakkosten. Figuur 5 geeft de procentuele omvang van de kostencomponenten weer. Figuur 5: Servicekosten 2010 naar kostencomponent Bron: CBS en Jones Lang LaSalle Uit bovenstaande figuur is af te lezen dat de kosten van elektra de trend volgen van de elektriciteitsprijs. De kosten van verwarming volgen grotendeels de trend van de aardgasprijs, met uitzondering van het jaar Dat jaar had een relatief koude winter waardoor er meer moest worden verwarmd.

7 On Point OSCAR bouwjaar bouwjaar van gebouw Binnen OSCAR is onderzocht in hoeverre de hoogte van de servicekosten afhankelijk is van het bouwjaar van een gebouw. De objecten zijn onderverdeeld in vijf perioden: gebouwen ontwikkeld voor de jaren 70 gebouwen uit de jaren gebouwen uit de jaren gebouwen uit de jaren gebouwen die ontwikkeld zijn vanaf het jaar 2000 In figuur 6 is de onderverdeling van servicekosten per periode weergegeven. Figuur 6: Servicekosten naar bouwjaar van gebouw 2010 De nieuwste gebouwen, gebouwd na 2000, kennen de hoogste gemiddelde servicekosten. Een reden hiervoor is dat nieuwere gebouwen over het algemeen een hoger serviceniveau hebben en vaker gebruikmaken van hoogwaardige voorzieningen. Te denken valt aan beveiliging en receptiediensten maar ook geavanceerde klimaatsystemen waardoor de hier aan gerelateerde servicekosten hoger uitvallen. De kosten voor installaties bedragen bij gebouwen na 2000 bijvoorbeeld 7,27 per m² vvo, terwijl deze kosten 3,68 per m² vvo bedragen bij gebouwen van voor De kosten voor energie laten een gevarieerd beeld zien over de categorieën. Hier zijn twee tegengestelde bewegingen zichtbaar. Ten eerste zijn nieuwe gebouwen in de regel energiezuiniger gebouwd dan oudere gebouwen. Door een steeds strenger wordend bouwbesluit nemen de isolatiewaarde van gebouwen toe. Ook zijn bij nieuwe gebouwen vaker energiebesparende technische innovaties toegepast zoals verlichting met aanwezigheidsdetectie. Daartegenover staat dat in nieuwe gebouwen vaker Het Nieuwe Werken (HNW) wordt toegepast. Een belangrijk kenmerk van HNW is dat niet iedereen een eigen werkplek heeft, maar dat deze gedeeld worden met collega s. Dat betekent een hogere productiviteit per m² vvo omdat werkplekken vaker bezet zijn en dus intensiever gebruikt worden. Dit drukt de kosten voor huisvesting per fte, maar heeft consequenties voor het energieverbruik per m² vvo. Wat verder opvalt is dat de kosten voor gemeentelijke heffingen bij nieuwere gebouwen gemiddeld hoger zijn. Dat hangt voornamelijk samen met de gemiddeld hogere WOZ-waarden van nieuwe gebouwen waardoor de onroerendezaakbelasting hoger uitvalt. De kosten voor verzekeringen zijn het hoogst voor de oudste gebouwen. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat in deze categorie een aantal monumenten zijn die hoge verzekeringskosten kennen. Bij de kosten voor water, ICT, schoonmaak en vuilafvoer bestaat weinig verschil tussen de verschillende categorieën.

8 8 On Point OSCAR 2012 gebouwgrootte gebouwgrootte In de OSCAR-benchmark is een onderverdeling gemaakt in vijf verschillende oppervlaktecategorieën waarvoor de servicekosten zijn geanalyseerd: tot 2.500m² van tot 4.999m² van tot 9.999m² van tot m² vanaf m² In figuur 7 zijn de servicekosten per categorie weergegeven. Figuur 7: Servicekosten naar gebouwgrootte 2010 De hoogte van de servicekosten in relatie tot de gebouwgrootte geeft een diffuus beeld. In 2010 hadden de relatief kleine (< m² vvo) en middelgrote gebouwen (5.000 tot m² vvo) de hoogste servicekosten. Over het algemeen kan wel gesteld worden dat de servicekosten voor grote gebouwen iets onder het gemiddelde liggen. Schaalvoordelen zijn de voornaamste oorzaak van relatief lagere servicekosten bij grote gebouwen. Bij grote gebouwen zijn schaalvoordelen te behalen op posten zoals installaties, schoonmaak, vuilafvoer en ICT. De kosten voor installaties liggen bij de kleinste gebouwen op gemiddeld 6,50 per m² vvo, terwijl dit bij grote gebouwen ligt op 5,62 per m² vvo. Bij grotere gebouwen worden de kosten van één installatie over meerdere meters verdeeld. De kosten voor schoonmaak liggen bij kleine gebouwen op 4,41 per m² vvo en bij grote gebouwen op 3,36 per m² vvo. De kosten voor vuilafvoer bedragen 1,24 per m² vvo bij kleine gebouwen tegen 0,59 per m² vvo bij grote gebouwen. Ook bij de kosten van ICT zijn schaalvoordelen te behalen. Deze kostenpost is in alle gevallen echter zeer klein. De kosten van verwarming, water, onderhoud, verzekeringen en gemeentelijke heffingen zijn voor alle groottecategorieën vrijwel gelijk. De kosten voor beveiliging nemen bij grote gebouwen toe. Grote gebouwen hebben gemiddeld 3,77 per m² aan beveiligingskosten, terwijl kleine gebouwen niet meer dan 1,33 aan beveiliging besteden. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat beveiliging in kleine gebouwen vaak door de huurder zelf wordt geregeld. Grotere gebouwen hebben vaak meerdere huurders zodat beveiliging wordt georganiseerd door de eigenaar. De kosten voor elektra en de huismeester varieert sterk over de categorieën. Het is onduidelijk welke factoren hieraan ten grondslag liggen.

9 On Point OSCAR gebouwhoogte gebouwhoogte Er is een duidelijk verband tussen de hoogte van een gebouw en de hoogte van de servicekosten. In de OSCAR-benchmark is onderscheid gemaakt in drie categorieën met betrekking tot het aantal verdiepingen: laagbouw (minder dan 5 verdiepingen) middelhoogbouw (tussen 5 en 9 verdiepingen) hoogbouw (vanaf 10 verdiepingen) In figuur 8 zijn de servicekosten naar gebouwhoogte weergegeven. Figuur 8: Servicekosten naar gebouwhoogte 2010 Het is belangrijk te vermelden dat gebouwhoogte niet direct in relatie staat tot gebouwomvang. Binnen de categorie laagbouw (tot 5 verdiepingen) vallen zowel gebouwen met een omvang van minder dan m² vvo, als gebouwen van meer dan m² vvo. Wel neemt de gemiddelde gebouwgrootte toe naarmate het aantal verdiepingen toeneemt. De servicekosten nemen duidelijk toe naarmate een gebouw hoger is. Bij hogere gebouwen zijn vooral de kosten voor verwarming, installaties en beveiliging hoger. De kosten voor installaties zijn hoger, omdat er meer verticaal transport noodzakelijk is in hoge gebouwen. In lage gebouwen bedragen deze kosten 5,44 per m² vvo. In hoge gebouwen is dat 7,24 per m² vvo. De kosten voor beveiliging bedragen in lage gebouwen 1,27 per m² vvo, in hoge gebouwen 6,61per m² vvo. De hogere kosten voor beveiliging worden onder andere veroorzaakt doordat dergelijke diensten in hoge gebouwen minder vaak door de huurder zelf worden geregeld, omdat gebouwen met meerdere verdiepingen vaak ook meerdere huurders hebben. De kosten voor terreinonderhoud zijn bij hoge gebouwen gemiddeld lager, namelijk 0,48 per m² vvo tegen 1,25 per m² vvo bij lage gebouwen. Dit wordt veroorzaakt doordat de verhouding van het terrein ten opzichte van het aantal m² vvo doorgaans kleiner is bij hoge gebouwen dan bij lage. Er zitten geen aantoonbare verschillen tussen de kosten van elektra, water, ICT, onderhoud, schoonmaak, vuilafvoer, verzekering en gemeentelijke heffingen.

10 10 On Point OSCAR 2012 geografische ligging geografische ligging Binnen OSCAR is een verdeling gemaakt naar zes verschillende geografische gebieden: Amsterdam Rotterdam Den Haag Utrecht Randstad overig Buiten Randstad In figuur 9 is de onderverdeling van deze locaties in een grafiek weergegeven. Figuur 9: Servicekosten naar locatie 2010 De kosten van de meeste componenten in de servicekostenrekening zijn min of meer stabiel over de verschillende locaties. Dit toont aan dat de locatie niet van wezenlijke invloed is op de hoogte van de servicekosten. Dat klinkt logisch, immers in heel Nederland liggen de kosten van energie, water en diverse dienstverlening op hetzelfde prijsniveau. Verschil in de hoogte van servicekosten zal dan ook geen belangrijke reden zijn voor de vestigingskeuze van een huurder. De verschillen in huurniveau zijn vele malen groter tussen de diverse locaties. De kosten voor verwarming zijn in Amsterdam het hoogst met 7,33 per m² vvo, maar ook Rotterdam en Utrecht kennen relatief hoge kosten voor verwarming, respectievelijk 6,80 en 6,42 per m² vvo. Voor die laatste twee steden is dit verklaarbaar door de vrij hoge kosten van stadsverwarming in deze steden. Het is interessant om te kijken naar de hoogte van de gemeentelijke heffingen voor de verschillende locaties, omdat een direct verband bestaat tussen de locatie en de heffing. De kosten zijn per locatie als volgt: Amsterdam 0,64 Rotterdam 0,76 Den Haag 0,35 Utrecht 1,09 Randstad overig 0,83 Buiten Randstad 0,59 De kosten in Utrecht zijn duidelijk hoger dan in andere gemeenten. De kosten in Den Haag zijn het laagst. Verschillen in de servicekosten worden veroorzaakt door een ander serviceniveau van de gebouwen. In Den Haag zien we bijvoorbeeld vrij hoge kosten voor de huismeester, 7,41 per m² vvo tegen 2,65 per m² vvo in de gehele benchmark. Dat komt doordat relatief veel gebouwen in Den Haag een huismeester hebben. Ook de kosten van beveiliging verschillen sterk per locatie. Ook hier duidt dat op een verschil in het serviceniveau van de beveiliging over de diverse locaties in de benchmark.

11 On Point OSCAR energielabels van gebouw energielabels van gebouw Slechts een beperkt aantal van de onderzochte objecten beschikte in 2010 over een energielabel, namelijk 75 van de 272 (28%). Het is opvallend dat slechts een kwart van de gebouwen een energielabel heeft, terwijl de vastgoedmarkt inmiddels een sterke focus heeft op duurzaamheid. Het aantal onderzochte objecten per energielabelcategorie ziet er als volgt uit: A: 9 gebouwen B: 5 gebouwen C: 10 gebouwen D: 12 gebouwen E: 11 gebouwen F: 8 gebouwen G: 20 gebouwen In figuur 10 zijn de resultaten per energielabelcategorie weergegeven. De categorieën zijn geclusterd, omdat slechts een beperkt deel van de gebouwen is gelabeld. Wij hebben een onderscheid gemaakt in gebouwen met minimaal energielabel C (Sinds 1 januari 2010 huurt de Rijksoverheid alleen kantoren met minimaal energielabel C) en energielabel D t/m G. Zeer opvallend is dat de energiekosten toenemen naarmate het label beter is. Kosten voor elektra en verwarming zijn respectievelijk 10,85 en 6,80 voor gebouwen met label A t/m C en 9,17 en 6,36 voor gebouwen met label D t/m G. Dat is tegenstrijdig met het idee dat gebouwen met een beter label energiezuiniger zijn. Toch kan dit worden verklaard met hetzelfde argument dat wij al gebruikten bij de analyse op basis van het bouwjaar van de gebouwen. Gebouwen met een beter energielabel zijn doorgaans nieuwere gebouwen op bereikbare locaties. In deze gebouwen wordt vaker Het Nieuwe Werken toegepast. De intensiteit waarmee de gebouwen worden gebruikt ligt dan hoger, waardoor ook de energiekosten per m² vvo hoger liggen. Om dezelfde reden liggen de huisvestingskosten per fte echter aanzienlijk lager. Een andere verklaring is dat duurzaam gebouwde gebouwen niet per definitie ook duurzaam worden gebruikt. Het gebruik is veel bepalender voor het energieverbruik. Vergelijk dit met een zuinige auto waarmee hard en sportief wordt gereden. Het verbruik zal een stuk hoger liggen dan bij een minder zuinige auto waar de chauffeur Het Nieuwe Rijden toepast. Figuur 10: Servicekosten 2010 naar energielabel Ook de kosten van de installaties liggen hoger bij gebouwen met een beter energielabel. De kosten bedragen 7,13 per m² vvo bij label A t/m C en 5,93 per m² vvo bij label D t/m G. Om een goed label te verkrijgen zijn meer en innovatieve installaties noodzakelijk die hogere servicekosten met zich meebrengen. Waar milieuvriendelijke gebouwen goed scoren is op watergebruik. De kosten bij label A t/m C gebouwen bedragen 0,28 per m² vvo en bij label D t/m G gebouwen 0,36. Dit kan duiden op minder watergebruik, bijvoorbeeld door waterbesparende toiletten.

12 12 On Point OSCAR 2012 Greenlease Greenlease Uit onze analyse blijkt dat gebouwen met een energielabel uit een hogere categorie geen lagere energiekosten hebben. Een verklaring is dat in deze gebouwen vaker Het Nieuwe Werken wordt toegepast. Dat betekent een hogere gebruiksintensiteit van werkplekken en daarmee hogere energiekosten per m² vvo, maar tegelijkertijd ook lagere huisvestingslasten per fte. Wel kan de potentie van de gebouwen beter worden benut wanneer ook intelligent wordt omgegaan met het gebruik van het gebouw. Dat kan als eigenaar en gebruiker in een greenlease afspraken vastleggen over het gebruik. Elke greenlease bevat gezamenlijke prestatieafspraken zodat het gebouw niet alleen duurzaam wordt gebouwd of gerenoveerd door de belegger, maar ook duurzaam wordt gebruikt door de huurder. In ruil voor een hoog opleveringsniveau conformeert de huurder zich aan bepaalde gebruiksregels om de duurzaamheidspotentie daadwerkelijk te gaan benutten. Vaak is een huurder alleen bereid om een hogere huur te betalen als de verhuurder een besparing op de energiekosten kan garanderen. Maar een verhuurder kan dat alleen garanderen als de gebruiker zich conformeert aan bepaalde gebruiksregels. Simpel gezegd moet er bijvoorbeeld worden voorkomen dat de gebruiker het raam openzet als het te warm is in het gebouw in plaats van de verwarming lager zetten. Om te zorgen dat afspraken tussen eigenaar en gebruiker over de verduurzaming, de gebruiksregels en de financiële verdeling van de splitincentive duidelijk zijn vastgelegd, zal tussen beide partijen een greenlease gesloten moeten worden. Er zijn voorbeelden dat een gebruiker afspreekt dat overwerken alleen mogelijk is op de begane grond van het gebouw zodat er wordt bespaard op verwarming en verlichting van de andere etages. Vaak wordt met een bonus-malusregeling ook financieel gestimuleerd dat de huurder zich aan de gebruiksregels houdt. Verduurzaming van de gebouwenvoorraad is een belangrijke trend in de vastgoedsector. Eerder onderzoek van Jones Lang LaSalle (Duurzaam Gebruikersonderzoek 2010) toont aan dat kantoorgebruikers in toenemende mate gehuisvest willen zijn in duurzame gebouwen omdat dit bijdraagt aan een positief imago. Dat helpt hen in de War for Talent en bij hun streven naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Eigenaren van vastgoed moeten aan deze veranderende vraag van gebruikers invulling geven. Vaak hanteren ook eigenaren een beleid dat erop is gericht hun portefeuilles te verduurzamen. Uit de Dutch Capital Markets Outlook 2010 van Jones Lang LaSalle bleek dat 85% van de institutionele vastgoedbeleggers en vastgoedfondsen een doelstelling heeft op het gebied van MVO. Treffend voorbeeld is de intentieverklaring tussen CBRE GI en vijftien property managers om concrete stappen te zetten naar duurzaam beheerde gebouwen. Omdat elke situatie verschillend is wat betreft de verhuursituatie (single- of multi-tenant), de gebouwsituatie (bestaande bouw of nieuwbouw) en de duurzaamheidsambities in het beleid van zowel eigenaar als gebruiker, bestaan er op dit moment vele vormen van greenleases. De greenlease kan een allonge zijn op het bestaande huurcontract of dit in zijn geheel vervangen. De komende jaren zal veel worden geëxperimenteerd met greenleases. Daardoor zal op termijn een nieuwe standaard ontstaan die de huidige huurcontracten vervangt. Een greenlease is een belangrijke voorwaarde voor verduurzaming. Bij een duurzame renovatie ontstaat namelijk een split-incentive dilemma omdat de eigenaar investeringen doet in het gebouw die voor de gebruiker lagere energielasten kan opleveren. Soms beslist de eigenaar dat de investering noodzakelijk is om de huurder te behouden en leegstand te voorkomen, maar liever zal hij de huur verhogen nadat duurzaamheidsinvesteringen zijn doorgevoerd.

13 On Point OSCAR Conclusie en vooruitblik Greenlease Servicekosten maken een belangrijk deel uit van de totale huisvestingskosten van een kantoorgebruiker. De OSCARbenchmark biedt eigenaren en gebruikers de mogelijkheid om op deze kosten te sturen. De gemiddelde servicekosten bedroegen in ,57 per m² vvo. Energiekosten zijn met 47% de belangrijkste kostencomponent. Het bouwjaar, de grootte, het aantal verdiepingen en de locatie zijn belangrijke factoren die de hoogte en samenstelling van de servicekosten bepalen. Energielabels lijken vooralsnog geen goede indicatie voor de te verwachten servicekosten. Dit heeft te maken met het feit dat duurzame gebouwen niet per definitie ook duurzaam worden gebruikt. Een tweede factor is dat in duurzame kantoren vaker Het Nieuwe Werken wordt toegepast wat gekenmerkt wordt door een intensiever gebruik van werkplekken en daarmee een hoger energieverbruik. Om toch de potentie van een duurzaam gebouw te benutten moeten huurder en verhuurder in een greenlease afspraken maken over duurzaam gebruik en daarmee sturen op een reductie van energieverbruik en kosten. Ook een aantal andere factoren bepaalt in belangrijke mate de servicekosten, zoals de openingstijden, het niveau van beveiliging en receptiediensten, het aantal liften en met name de kwaliteit van het management. Dit zijn belangrijke factoren om rekening mee te houden bij vergelijking van de eigen kosten met deze benchmark. De prijs voor aardgas is in het afgelopen jaar nog gestegen, maar lijkt zich nu te stabiliseren. De kosten voor verwarming zijn verder voor een groot deel afhankelijk van het aantal graaddagen, met andere woorden de strengheid van de winter. Hier zit een grotere onzekerheid in waardoor verbruik en dus kosten moeilijk zijn te voorspellen. Ook hier geldt dat de toegenomen focus op het inzichtelijk maken en besparen van verbruik de energiekosten moet verlagen. De kosten van installaties zullen de komende jaren stabiliseren. De afgelopen jaren stegen de prijzen omdat de installaties in gebouwen steeds geavanceerder worden en hoger gekwalificeerd personeel nodig is om deze installaties te onderhouden en beheren. Door toenemende concurrentie staan prijzen onder druk en verwachten wij geen verdere prijsstijgingen. De kosten voor schoonmaak en beveiliging zullen de komende jaren stijgen. Wij zien hier weinig mogelijkheden voor performanceverbetering en prijzen zullen de gebruikelijke indexen volgen. De grootste besparingen op de servicekosten zijn mogelijk in de energiekosten. Duurzame renovaties en afspraken over het gebruik van gebouwen kunnen leiden tot significant lagere energiekosten. Een greenlease is een voorwaarde om de financiële afspraken vast te leggen tussen eigenaar en gebruiker. Vooruitblik Wij verwachten dat de servicekosten de komende jaren een lichte stijging zullen vertonen. Hieronder geven wij een toelichting op de ontwikkeling van de grootste posten in de servicekosten op de korte tot middellange termijn ( ). De verwachting is dat de prijs van elektriciteit in Nederland op hetzelfde niveau blijft of wellicht lager uitvalt. Bovendien hebben veel eigenaren en beheerders elektriciteit ingekocht voor de komende jaren tegen vaste prijzen. Eigenaren, gebruikers en vastgoedmanagers focussen zich steeds vaker op het verkrijgen van inzicht in het energieverbruik om daar vervolgens op te kunnen besparen. De focus op het besparen van verbruik levert de grootste bijdrage in het op peil houden c.q. verlagen van energiekosten.

14 14 On Point OSCAR 2012 Begrippenlijst Gebruikerskosten: de kosten voor de betreffende huurder, die gepaard gaan met het in eigendom hebben of benutten van een vastgoedobject. Onder de gebruikerskosten vallen de huurlasten, de servicekosten die de verhuurder aan de huurder doorbelast en de overige facilitaire kosten. Facilitaire kosten: de aan de facilitaire organisatie toe te rekenen kosten bij de uitvoering van het facilitymanagementbeleid. Volgens de NEN 2748 vallen onder de facilitaire kosten de volgende kostencategorieën: huisvesting, diensten en middelen, ICT, externe voorzieningen en facilitair management. Een deel van de facilitaire kosten wordt via de servicekosten aan de huurder toegerekend. Servicekosten: de kosten van de contractueel overeengekomen te leveren diensten en producten of te verrichten inspanningen door de verhuurder ten gunste van de huurder. Afhankelijk van wat is afgesproken in het lopende contract, bevatten de servicekosten de volgende kostencategorieën: Huismeester: de kosten ten behoeve van de huismeester, waaronder: salariskosten, vergoedingen, kantoorkosten, telefoonkosten, parkmanagement en overige kosten. Beveiliging: de aansluitkosten van de communicatieapparatuur, kosten voor alarmopvolging, keyholding, brand- en sluitronde en portiersdiensten. Verzekeringen: hieronder vallen onder meer de kosten voor de glasverzekering. Gemeentelijke heffingen: de kosten voor diverse gemeentelijke heffingen en gebruikersvergunningen. Verhuurbaar vloeroppervlak (vvo): het voor verhuur bestemde vloeroppervlak van een vastgoedobject, exclusief de oppervlakten voor verticaal verkeer (liftschachten en trappenhuizen) en sanitaire ruimten. Randstad: ring van verstedelijking rondom het meer landelijke gebied, het Groene Hart. De Randstad is het grootste stedelijke gebied in Nederland, waarbinnen ook de vier grootste steden Amsterdam, Utecht, Rotterdam en Den Haag liggen. Elektra: zowel de individuele als de algemene kosten voor het verbruik van elektriciteit. Verwarming: zowel de individuele als de algemene kosten voor het verbruik van gas of stadsverwarming. Water: zowel de individuele als de algemene kosten voor het verbruik van water. ICT: de kosten voor telefoon, internet en de CAI-kosten. Onderhoud: de kosten voor bovenbouw, afbouw en afwerkingen. Installaties: de kosten voor onderhoud van mechanische en elektrische installaties. Onder installaties vallen ook de vaste inrichtingen. Schoonmaak: kosten voor schoonmaak algemene ruimte, glasbewassing, gevelreiniging en schoonmaak buitenterrein, maar ook de kosten voor ongediertebestrijding en sanitaire schoonmaakartikelen. Vuilafvoer: de kosten voor vuilafvoer van papier/karton en restafval. Onderhoud terrein: dit zijn de kosten voor onderhoud van het terrein, zoals reparaties, slagboominstallatie en de kosten voor groenvoorziening.

15 Jones Lang LaSalle Contacten Business Contact Jac Bressers Investor Property Management Jones Lang LaSalle Rotterdam +31 (0) Report Contact Michael Hesp Head of Research Jones Lang LaSalle Amsterdam +31 (0) OSCAR 2012 February 2012 On Point reports from Jones Lang LaSalle include quarterly and annual highlights of real estate activity, performance and specialised surveys and forecasts that uncover emerging trends. COPYRIGHT JONES LANG LASALLE IP, INC All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means without prior written consent of Jones Lang LaSalle. It is based on material that we believe to be reliable. Whilst every effort has been made to ensure its accuracy, we cannot offer any warranty that it contains no factual errors. We would like to be told of any such errors in order to correct them. Printing information: paper, inks, printing process, recycle directive.

Nederlandse benchmark voor servicekosten van kantoren

Nederlandse benchmark voor servicekosten van kantoren OSCAR 2010 Nederlandse benchmark voor servicekosten van kantoren De servicekosten van Nederlandse kantoorgebouwen bedragen gemiddeld ruim 37 per vierkante meter verhuurbaar vloeroppervlak De gemiddelde

Nadere informatie

Te huur kantoorruimte te De Meern Rijnzathe 7

Te huur kantoorruimte te De Meern Rijnzathe 7 Te huur kantoorruimte te De Meern Rijnzathe 7 Locatie Dit eigentijdse kantoorgebouw met een herkenbare en zeer representatieve uitstraling biedt de mogelijkheid om kantoorruimte op maat te huren tegen

Nadere informatie

Special huurprijzen winkelmarkt

Special huurprijzen winkelmarkt januari 2016 Special huurprijzen winkelmarkt Huurprijsdaling zet zich gestaag door in 2015 Voor de Nederlandse winkelmarkt geldt, zoals ook zichtbaar binnen de andere commerciële vastgoedsectoren, dat

Nadere informatie

te AMSTERDAM Gatwickstraat 1

te AMSTERDAM Gatwickstraat 1 Te huur GATWICK te AMSTERDAM Gatwickstraat 1 Locatie Bereikbaarheid Auto Het object is per auto uitstekend bereikbaar. Het is gelegen tussen de ringweg A10 en de rijksweg A15 bij knooppunt IJmuiden. Openbaar

Nadere informatie

Oversteen Rijswijk. Laan van Zuidhoorn 14

Oversteen Rijswijk. Laan van Zuidhoorn 14 Oversteen Rijswijk Laan van Zuidhoorn 14 Kantoorgebouw Oversteen Het in 2001 gerealiseerde gebouw Oversteen betreft een tijdloos en stijlvol kantoorgebouw dat comfortabele huisvesting biedt aan bedrijven

Nadere informatie

Te huur Deulpoort te Zwijndrecht H.A. Lorentzstraat 1a

Te huur Deulpoort te Zwijndrecht H.A. Lorentzstraat 1a Te huur Deulpoort te Zwijndrecht H.A. Lorentzstraat 1a Locatie Kantoorgebouw Deulpoort is gesitueerd op een prominente zichtbare locatie aan de entree van bedrijventerrein Develpoort in het hart van de

Nadere informatie

DE MOLEN 13 HOUTEN.

DE MOLEN 13 HOUTEN. DE MOLEN 13 HOUTEN www.demolen13-15.nl Omschrijving Algemeen: het representatieve kantoorgebouw, bestaande uit drie bouwlagen, met parkeerterrein en groenstrook is gelegen op het kantorenpark De Molenzoom

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Industrieweg 134 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Industrieweg 134 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Industrieweg 134 te Rotterdam Object Voor de verhuur is een bedrijfsobject beschikbaar van in totaal circa 2.442 m² v.v.o. bestaande uit bedrijfs-/ en kantoorruimte

Nadere informatie

TE HUUR Lange Dreef 11. te Vianen

TE HUUR Lange Dreef 11. te Vianen TE HUUR Lange Dreef 11 te Vianen Algemeen Het betreft een representatief kantoorgebouw gelegen in kantorenpark La Palissade. Het gebouw heeft een moderne uitstraling. De omgeving is parkachtig opgezet

Nadere informatie

Te Huur Laan van Malkenschoten 40, Apeldoorn Volledig gerenoveerd kantoorgebouw Energielabel A FizzionParc biedt hoog serviceniveau www.rodenburg.

Te Huur Laan van Malkenschoten 40, Apeldoorn Volledig gerenoveerd kantoorgebouw Energielabel A FizzionParc biedt hoog serviceniveau www.rodenburg. Laan van Malkenschoten 40, Apeldoorn Volledig gerenoveerd kantoorgebouw Energielabel A FizzionParc biedt hoog serviceniveau Sequoia Building is gebouwd in de jaren '80 van de vorige eeuw en heeft een totale

Nadere informatie

Uiterst hoogwaardige kantoorruimte op TOPlocatie gelegen aan het Kennedyplein 200 te Eindhoven

Uiterst hoogwaardige kantoorruimte op TOPlocatie gelegen aan het Kennedyplein 200 te Eindhoven Uiterst hoogwaardige kantoorruimte op TOPlocatie gelegen aan het Kennedyplein 200 te Eindhoven Het object Het kantorencomplex Kennedy Toren heeft een unieke uitstraling en maakt onderdeel uit van het Kennedy

Nadere informatie

HOUTTUINLAAN 14 WOERDEN

HOUTTUINLAAN 14 WOERDEN HOUTTUINLAAN 14 WOERDEN www.houttuinlaan14woerden.nl Omschrijving Algemeen: het betreft een representatief, totaal gerenoveerd, vrijstaand kantoorgebouw gelegen op het bedrijventerrein Middelland te Woerden.

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE VRIJBLIJVENDE INFORMATIE Stadion Galgenwaard, Herculesplein 353, 3584 AA Utrecht Postbus 85379, 3508 AJ Utrecht T (030) 23 22 303 F (030) 23 69 003 E bedrijven@ansdewijn.nl www.ansdewijn.nl KvK Utrecht

Nadere informatie

Huur kantoorruimte op Zaagmolenlaan 4 te Woerden 250 per maand

Huur kantoorruimte op Zaagmolenlaan 4 te Woerden 250 per maand Huur kantoorruimte op Zaagmolenlaan 4 te Woerden 250 per maand Aanbiedende partij: Kantoorruimtevinden.nl Email: - Telefoon:. Website: www.kantoorruimtevinden.nl Omschrijving 35-959 m² kantoor / showroom

Nadere informatie

Projectinformatie. Hoofdweg 667. Hoofddorp

Projectinformatie. Hoofdweg 667. Hoofddorp Projectinformatie Hoofdweg 667 Hoofddorp VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE Object Te huur, diverse recent vernieuwde kantoorunits gelegen aan de Hoofdweg 667 te Hoofddorp. Locatie Het object ligt aan de

Nadere informatie

Q-PORT AMSTERDAM KINGSFORDWEG AMSTERDAM SLOTERDIJK

Q-PORT AMSTERDAM KINGSFORDWEG AMSTERDAM SLOTERDIJK Q-PORT AMSTERDAM KINGSFORDWEG 43-117 AMSTERDAM SLOTERDIJK TE HUUR 2.990 m 2 1 LOCATIE & BEREIKBAARHEID kingsfordweg 43-117 AMSTERDAM SLOTERDIJK Het gebouw heeft een centrum locatie in het kantorenpark

Nadere informatie

Te huur K.P. van der Mandelelaan 50 te Rotterdam

Te huur K.P. van der Mandelelaan 50 te Rotterdam Te huur K.P. van der Mandelelaan 50 te Rotterdam Locatie Het kantoorgebouw ligt op Brainpark I. Dit is één van de meest prestigieuze en tegelijkertijd dynamische locaties van Rotterdam. Op Brainpark I

Nadere informatie

Te huur The HeadQuarter Den Haag. Wilhelmina van Pruisenweg 104

Te huur The HeadQuarter Den Haag. Wilhelmina van Pruisenweg 104 Te huur The HeadQuarter Den Haag Wilhelmina van Pruisenweg 104 Locatie The HeadQuarter is gelegen in het Beatrixkwartier. Het Beatrixkwartier is een voorbeeld van een ambitieuze gebiedsontwikkeling, waar

Nadere informatie

Te huur Prinses Margrietlaan 3 Alphen aan den Rijn

Te huur Prinses Margrietlaan 3 Alphen aan den Rijn Te huur Prinses Margrietlaan 3 Alphen aan den Rijn Locatie Het kantoorgebouw is gelegen op een representatieve locatie in Alphen aan de Rijn op het bedrijventerrein Rijnhaven (oost). In dit gebied zijn

Nadere informatie

Te huur Bredewater 24 Zoetermeer

Te huur Bredewater 24 Zoetermeer Te huur Bredewater 24 Zoetermeer Locatie Zeer representatieve, hoogwaardige en ruim opgezette kantoorruimte gelegen in de kantorenwijk Meerzicht te Zoetermeer nabij de rijksweg en het centrum van Zoetermeer.

Nadere informatie

Te huur Haagse Hoge Huis Den Haag. Waldorpstraat 60

Te huur Haagse Hoge Huis Den Haag. Waldorpstraat 60 Te huur Haagse Hoge Huis Den Haag Waldorpstraat 60 Locatie Het Haagse Hoge Huis is gelegen in stadsdeelgebied Nieuw Laakhaven. Dit centraal gelegen gebied is uitstekend bereikbaar en omvat een grote diversiteit

Nadere informatie

Vrijblijvende informatie BOUWLINGPLEIN 30 OOSTERHOUT

Vrijblijvende informatie BOUWLINGPLEIN 30 OOSTERHOUT Vrijblijvende informatie BOUWLINGPLEIN 30 OOSTERHOUT VRIJBLIJVENDE INFORMATIE BOUWLINGPLEIN 30 OOSTERHOUT Algemeen : Centraal in de Benelux, midden in het hart van Brabant ligt Oosterhout. Oosterhout

Nadere informatie

Kranenburgweg 140-143

Kranenburgweg 140-143 Kranenburgweg 140-143 Den Haag Scheveningen TE HUUR HOOGWAARDIGE KANTOORRUIMTE BEGANE GROND: CIRCA 410 M² 1 E VERDIEPING: CIRCA 145 M² 2 E VERDIEPING: CIRCA 218 M² HUURPRIJS: 160,- PER M² PER JAAR, TE

Nadere informatie

Meer kosten dan service? WHITE PAPER OVER SERVICEKOSTEN

Meer kosten dan service? WHITE PAPER OVER SERVICEKOSTEN Meer kosten dan service? WHITE PAPER OVER SERVICEKOSTEN 1. Inleiding Servicekosten zijn een raar fenomeen. Ze maken integraal deel uit van de huisvestingslasten, maar ze worden tijdens huurcontractonderhandelingen

Nadere informatie

Te huur Terminal Noord Den Haag Schedeldoekshaven 131

Te huur Terminal Noord Den Haag Schedeldoekshaven 131 Te huur Terminal Noord Den Haag Schedeldoekshaven 131 Locatie Het Wijnhavenkwartier is het gebied tussen het Centraal Station en het winkelgebied Spuimarkt. Het is de entree tot de stad en de poort naar

Nadere informatie

MKB-index april 2017

MKB-index april 2017 MKB-index april 2017 Zoetermeer, 4 mei 2017 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en

Nadere informatie

HUIZERMAATWEG HUIZEN

HUIZERMAATWEG HUIZEN HUIZERMAATWEG 560-592 HUIZEN www.huizermaatweg560-592.nl Omschrijving Algemeen: het zeer representatieve kantoorgebouw Huizerpoort met eigen parkeerterrein en groenstrook is gelegen aan de Huizermaatweg,

Nadere informatie

Bestaand Vastgoed. Hoe beweging krijgen in verduurzaming? Vincent Swinkels Mei 2011. DHV 2011 All rights reserved Openbaar

Bestaand Vastgoed. Hoe beweging krijgen in verduurzaming? Vincent Swinkels Mei 2011. DHV 2011 All rights reserved Openbaar Bestaand Vastgoed Hoe beweging krijgen in verduurzaming? Vincent Swinkels Mei 2011 DHV 2011 All rights reserved Openbaar Wat is er aan de hand? Circa 1/3 energiegebruik NL zit in gebouwde omgeving Focus

Nadere informatie

Te huur: Tramsingel 27 te Breda. Nassau Wallon 2-6

Te huur: Tramsingel 27 te Breda. Nassau Wallon 2-6 Te huur: Tramsingel 27 te Breda Nassau Wallon 2-6 Locatie Parkeren Aantal parkeerplaatsen bij object: 37. Parkeren op eigen terrein, terrein is afgesloten middels slagboom met intercom. Dit kantoorgebouw

Nadere informatie

Adres: Rivium 4e straat 1, 2909 LJ Capelle Aan Den IJssel Huurprijs 109,00 per vierkante meter per jaar

Adres: Rivium 4e straat 1, 2909 LJ Capelle Aan Den IJssel Huurprijs 109,00 per vierkante meter per jaar Adres: Rivium 4e straat 1, 2909 LJ Capelle Aan Den IJssel Huurprijs 109,00 per vierkante meter per jaar Omschrijving Hoogwaardig afwerking Kantoor / bedrijfsbestemming Parkeren onder het gebouw Dit markante

Nadere informatie

Aanbieding: Kantoorruimte

Aanbieding: Kantoorruimte Aanbieding: Kantoorruimte Nieuwe Steen 3 Hoorn Nette kantoorruimte te huur in markant kantoorgebouw direct naast het gemeentehuis van Hoorn. Circa 945 m² kantoorruimte verdeeld over 3 verdiepingen te benutten

Nadere informatie

Demmersweg 66, 7556 BN Hengelo

Demmersweg 66, 7556 BN Hengelo Demmersweg 66, 7556 BN Hengelo Omschrijving Demmersweg 66, 7556 BN Hengelo Omschrijving: Op het bedrijventerrein Westermaat Zuidoost in Hengelo (Ov.) is gelegen een modern en representatief kantoorpand.

Nadere informatie

Building Information

Building Information Building Information Paviljoensgracht 1-3 te Den Haag PROPERTY INFORMATION Project code PAV PROPERTY M² Available Project name Paviljoensgracht Project Address Paviljoensgracht 1-3 ground floor 1285.2

Nadere informatie

Breguetlaan 2 Oude Meer BUILDING INFORMATION

Breguetlaan 2 Oude Meer BUILDING INFORMATION Breguetlaan 2 Oude Meer Een bedrijvencomplex bestaande uit een kantoor met drie bouwlagen en een bedrijfshal met twee bouwlagen. Het bedrijvencomplex is nagenoeg verhuurdechter kan er 480 m² kantoorruimte

Nadere informatie

Het effect van technische duurzaamheid op de huurprijs van kantoorgebouwen.

Het effect van technische duurzaamheid op de huurprijs van kantoorgebouwen. Het effect van technische duurzaamheid op de huurprijs van kantoorgebouwen. Een onderzoek naar de effecten van technische duurzaamheidaspecten op de huurprijs van kantoorgebouwen. 08-04-2014 Thijs leijen

Nadere informatie

PLOTTERWEG 31 AMERSFOORT

PLOTTERWEG 31 AMERSFOORT PLOTTERWEG 31 AMERSFOORT www.plotterweg31.nl Omschrijving Algemeen: het representatieve object is gelegen op het bedrijvenpark De Hoef, aan de noordoostelijke zijde van Amersfoort, in het verlengde van

Nadere informatie

Te huur Wassenaarseweg 220 Den Haag

Te huur Wassenaarseweg 220 Den Haag Te huur Wassenaarseweg 220 Den Haag Locatie Op een unieke locatie aan de rand van het rustig gelegen park Clingendael ligt het ANWB-complex. Op een kleine afstand van de Haagse binnenstad en uitstekend

Nadere informatie

Servicekosten. Inhoud. Servicekosten...2 wijzigingen...2 Administratiekosten, leegstandskosten en huurtoeslag...3

Servicekosten. Inhoud. Servicekosten...2 wijzigingen...2 Administratiekosten, leegstandskosten en huurtoeslag...3 Servicekosten Inhoud Servicekosten...2 wijzigingen...2 Administratiekosten, leegstandskosten en huurtoeslag...3 De belangrijkste servicekosten op een rij...4 Begrippenlijst...6 Wilt u meer weten?...6 Servicekosten

Nadere informatie

Te huur Maanplein DEN HAAG Maanplein1,7,20,128,138 en146

Te huur Maanplein DEN HAAG Maanplein1,7,20,128,138 en146 Te huur Maanplein DEN HAAG Maanplein1,7,20,128,138 en146 Locatie Bereikbaarheid Zes representatieve kantoorgebouwen gelegen rondom een park met diverse waterpartijen en terrassen. Het totaal voor verhuur

Nadere informatie

Marconistraat 16, 14e etage, 3029 AK Rotterdam Huurprijs 115,00 per vierkante meter per jaar

Marconistraat 16, 14e etage, 3029 AK Rotterdam Huurprijs 115,00 per vierkante meter per jaar Marconistraat 16, 14e etage, 3029 AK Rotterdam Huurprijs 115,00 per vierkante meter per jaar Omschrijving KANTOORRUIMTE MET EEN UNIEK UITZICHT Het betreft een kantoorruimte van ca. 800m2 vvo op de 14e

Nadere informatie

EUCLIDESLAAN 1 UTRECHT

EUCLIDESLAAN 1 UTRECHT EUCLIDESLAAN 1 UTRECHT www.yinyangbuilding.nl Omschrijving Algemeen: YinYang biedt gebruikers een uniek kantoor aan de oostzijde van Utrecht. Verhuurder heeft het gebouw en het buitengebied volledig gerenoveerd,

Nadere informatie

Te huur Berlage Office Den Haag. Hofweg 9D

Te huur Berlage Office Den Haag. Hofweg 9D Te huur Berlage Office Den Haag Hofweg 9D Locatie Kantoor 'Berlage Office' is van origine een pand van het voormalige modehuis Meddens, die in 1914 opdracht heeft gegeven aan architect H.P. Berlage om

Nadere informatie

PLESMANSTRAAT 2 LEUSDEN

PLESMANSTRAAT 2 LEUSDEN PLESMANSTRAAT 2 LEUSDEN www.plesmanstraat2.nl Omschrijving Algemeen: het kantoorgebouw is gelegen op het kantorenpark De Horst te Leusden. Dit door groen omgeven kantorenpark heeft een eigentijdse en zakelijke

Nadere informatie

Huur kantoorruimte op Industrieweg 134 te Rotterdam (prijs op aanvraag)

Huur kantoorruimte op Industrieweg 134 te Rotterdam (prijs op aanvraag) Huur kantoorruimte op Industrieweg 134 te Rotterdam (prijs op aanvraag) Aanbiedende partij: Goud Bedrijfshuisvesting B.V. Email: richard@goud-bhv.nl Telefoon: 0180 318222 Website: http://www.goud-bhv.nl

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE VRIJBLIJVENDE INFORMATIE Kantoorruimte Huizerpoort Huizermaatweg 560-592 te Huizen Stadion Galgenwaard, Herculesplein 353, 3584 AA Utrecht Postbus 85379, 3508 AJ Utrecht T (030) 23 22 303 F (030) 23 69

Nadere informatie

Huur kantoorruimte op Liendertseweg 112 te Amersfoort 85 per vierkante meter per jaar

Huur kantoorruimte op Liendertseweg 112 te Amersfoort 85 per vierkante meter per jaar Huur kantoorruimte op Liendertseweg 112 te Amersfoort 85 per vierkante meter per jaar Aanbiedende partij: MVGM Bedrijfshuisvesting Email: jwa.koevermans@mvgm.nl Telefoon: 033-4605300 Website: http://www.mvgm.nl

Nadere informatie

Te huur Sirius Den Haag. Fluwelen Burgwal 58

Te huur Sirius Den Haag. Fluwelen Burgwal 58 Te huur Sirius Den Haag Fluwelen Burgwal 58 Locatie 'Sirius' is gelegen in De Resident, een nieuw stukje binnenstad in Den Haag. Dit gebied wordt omsloten door de Turfmarkt, Fluwelen Burgwal, Herengracht

Nadere informatie

KONINGINNEGRACHT 12 DEN HAAG

KONINGINNEGRACHT 12 DEN HAAG KANTOORRUIMTE 792 M2 (UNITS V.A. 380 M2) HUURPRIJS: # 155 /M2/JR COG MAKELAARS BV - POSTBUS 82033-2508 EA - TELEFOON 070 306 60 50 - INFO@COGMAKELAARS.NL - WWW.COGMAKELAARS.NL KAART COG MAKELAARS BV -

Nadere informatie

Te huur Willemswerf te Rotterdam. Boompjes 40

Te huur Willemswerf te Rotterdam. Boompjes 40 Te huur Willemswerf te Rotterdam Boompjes 40 Locatie Oppervlakte Verdieping Omschrijving m² Beschikbaar 1e verd. Kantoorruimte Ca. 2.250 m² In overleg 2 e verd. Kantoorruimte Ca. 2.250 m² Per direct 3

Nadere informatie

Projectinformatie. Opaallaan 1180. Hoofddorp

Projectinformatie. Opaallaan 1180. Hoofddorp Projectinformatie Opaallaan 1180 Hoofddorp VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE Object Te huur, turn-key kantoorruimte op de bovenste verdieping van een kantoorgebouw gelegen aan de Opaallaan 1180 te Hoofddorp

Nadere informatie

BENELUXLAAN 2 UTRECHT

BENELUXLAAN 2 UTRECHT BENELUXLAAN 2 UTRECHT www.beneluxlaan2-6.nl Omschrijving Algemeen: het kantoorgebouw De Hoogt is gelegen in Utrecht-Zuid. De omgeving biedt volop voorzieningen en is zowel met openbaar vervoer als eigen

Nadere informatie

Huur bedrijfspand op Modemweg 7 te Amersfoort per jaar

Huur bedrijfspand op Modemweg 7 te Amersfoort per jaar Huur bedrijfspand op Modemweg 7 te Amersfoort 20000 per jaar Aanbiedende partij: MVGM Bedrijfshuisvesting Email: jwa.koevermans@mvgm.nl Telefoon: 033-4605300 Website: http://www.mvgm.nl Omschrijving Algemeen

Nadere informatie

Te huur Atoomweg 51 te Utrecht

Te huur Atoomweg 51 te Utrecht Te huur Atoomweg 51 te Utrecht Locatie Aan de Atoomweg, op het bedrijventerrein Lage Weide is het bedrijfscomplex gelegen van C. van Heezik B.V. Op deze locatie zijn meerdere ondernemingen gevestigd en

Nadere informatie

Projectinformatie. Kruisweg 583-587. Hoofddorp

Projectinformatie. Kruisweg 583-587. Hoofddorp Projectinformatie Kruisweg 583-587 Hoofddorp VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE Object Te huur, kantoorruimte in het solitair gelegen kantoorgebouw Jager op een prominente zichtlocatie op bedrijventerrein

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie bedrijfsruimte met kantoor Henricuskade 59a Bedrijventerrein Henricushof te Den Haag/Ypenburg

Vrijblijvende objectinformatie bedrijfsruimte met kantoor Henricuskade 59a Bedrijventerrein Henricushof te Den Haag/Ypenburg Vrijblijvende objectinformatie Bedrijfsruimte met kantoor 1 Algemeen : gelegen in het uiterst representatief en kleinschalig bedrijventerrein Henricushof te Ypenburg in een rijtje van diverse bedrijfsunits

Nadere informatie

Te huur. Atelier / kantoorruimte Gebouw KB

Te huur. Atelier / kantoorruimte Gebouw KB Te huur Atelier / kantoorruimte Gebouw KB Industriepark Kleefse Waard real estate B.V. visit: Westervoortsedijk 73 6827 AV Arnhem post: PO Box 5197 6802 ED Arnhem T +31 (0)26 384 46 46 F +31 (0)26 384

Nadere informatie

Te huur: Logistiek Centrum Doornhoek 4200 te Veghel

Te huur: Logistiek Centrum Doornhoek 4200 te Veghel Te huur: Logistiek Centrum Doornhoek 4200 te Veghel Nieuw te ontwikkelen distributiecentrum met kantoorruimte Locatie Op industrieterrein De Doornhoek zijn zowel lokale als (inter)nationale bedrijven gevestigd.

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE VRIJBLIJVENDE INFORMATIE Stadion Galgenwaard, Herculesplein 353, 3584 AA Utrecht Postbus 85379, 3508 AJ Utrecht T (030) 23 22 303 F (030) 23 69 003 E bedrijven@ansdewijn.nl www.ansdewijn.nl KvK Utrecht

Nadere informatie

Te huur Maximus te Utrecht Van Deventerlaan 20

Te huur Maximus te Utrecht Van Deventerlaan 20 Te huur Maximus te Utrecht Van Deventerlaan 20 Locatie Op een zichtlocatie vanaf het verkeersplein Oudenrijn aan de rand van de kantorenlocatie Papendorp te Utrecht staat het kantoorgebouw Maximus. Het

Nadere informatie

Te huur Castellum Den Haag. Loire 162

Te huur Castellum Den Haag. Loire 162 Te huur Castellum Den Haag Loire 162 Locatie Kantoorunits en archiefruimte gelegen in multi tenant kantorencomplex aan de rand van Den Haag in deelgebied Leidschenveen. In dit gebied zijn diverse kantoorgebruikers

Nadere informatie

PARKSTRAAT 99 TE DEN HAAG

PARKSTRAAT 99 TE DEN HAAG PARKSTRAAT 99 TE DEN HAAG TE HUUR CIRCA 936 M² VVO KANTOORRUIMTE + 8 VANAF 150 M² GELEGEN IN HET CENTRUM VAN DEN HAAG INFO@HEERENVANSTEEN.NL 070 262 91 44 WWW.HEERENVANSTEEN.NL ALGEMEEN: Het betreft een

Nadere informatie

MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: 27 mei 2014 Opdrachtgever: Gemeente Maasdriel Auteur: Wendie Hardeman en Edwin van de Voort

MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: 27 mei 2014 Opdrachtgever: Gemeente Maasdriel Auteur: Wendie Hardeman en Edwin van de Voort MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: Opdrachtgever: Auteur: 27 mei 2014 Gemeente Maasdriel Wendie Hardeman en Edwin van de Voort Inleiding In de periode februari mei 2014 is door en

Nadere informatie

Te huur Monarch Tower Den Haag Prinses Beatrixlaan 5

Te huur Monarch Tower Den Haag Prinses Beatrixlaan 5 Te huur Monarch Tower Den Haag Prinses Beatrixlaan 5 Locatie Hoogwaardige kantoorruimte en in het hart van het Beatrixkwartier in het Central Business District, rechts van de Monarch-CAK en naast het conservatorium.

Nadere informatie

Projectinformatie: North Sea Building. Gevers Deynootweg 93 Den Haag. Vrijblijvende huurinformatie 8 oktober 2015

Projectinformatie: North Sea Building. Gevers Deynootweg 93 Den Haag. Vrijblijvende huurinformatie 8 oktober 2015 Kantoorgebouw North Sea Building is gesitueerd op een uitstekende locatie in Scheveningen op 100 meter van het strand. Dit markante kantoorgebouw is gelegen pal tegenover het Kurhaus en direct achter het

Nadere informatie

Te huur Zuidstede. te Nieuwegein. Zadelstede 1-10

Te huur Zuidstede. te Nieuwegein. Zadelstede 1-10 Te huur Zuidstede te Nieuwegein Zadelstede 1-10 Locatie Het representatieve kantoorgebouw "Zuidstede" is gelegen in het stadscentrum van Nieuwegein, nabij het winkelcentrum City Plaza. In het stadscentrum

Nadere informatie

Besparen op servicekosten? De visie van huurdersorganisaties. Rapportage van onderzoek

Besparen op servicekosten? De visie van huurdersorganisaties. Rapportage van onderzoek Besparen op servicekosten? De visie van huurdersorganisaties Rapportage van onderzoek 8 oktober 2012 Inleiding Als opmaat voor de actieweek servicekosten van 8 tot 13 oktober 2012 heeft de Woonbond de

Nadere informatie

Check Je Kamer Rapportage 2014

Check Je Kamer Rapportage 2014 Check Je Kamer Rapportage 2014 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt April 2015 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

Projectinformatie. Zutphenseweg 51 Deventer

Projectinformatie. Zutphenseweg 51 Deventer Projectinformatie Zutphenseweg 51 Deventer Zonnestaete Zutphenseweg 51 te Deventer NIEUW!! TE HUUR KANTOORRUIMTE VOOR 375,- PER MAAND EXCL. BTW ALL-IN EN INCLUSIEF PARKEERPLAATS NIEUW!! TE HUUR Zutphenseweg

Nadere informatie

Te Huur Office Park Rijswijk Rijswijk. De Bruyn Kopsstraat 15 / Verrijn Stuartlaan 1 / Burgemeester Elsenlaan 170

Te Huur Office Park Rijswijk Rijswijk. De Bruyn Kopsstraat 15 / Verrijn Stuartlaan 1 / Burgemeester Elsenlaan 170 Te Huur Office Park Rijswijk Rijswijk De Bruyn Kopsstraat 15 / Verrijn Stuartlaan 1 / Burgemeester Elsenlaan 170 Locatie Het object is gelegen in kantoren/bedrijvengebied de Plaspoelpolder. De Plaspoelpolder

Nadere informatie

WILHELMINA VAN PRUISENWEG 104 DEN HAAG

WILHELMINA VAN PRUISENWEG 104 DEN HAAG KANTOORRUIMTE 3.843 M2 (UNITS V.A. 229 M2) HUURPRIJS: # 165 /M2/JR COG MAKELAARS BV - POSTBUS 82033-2508 EA - TELEFOON 070 306 60 50 - INFO@COGMAKELAARS.NL - WWW.COGMAKELAARS.NL KAART COG MAKELAARS BV

Nadere informatie

PROJECT HUURINFORMATIE. Flemingweg 20 te Alphen aan den Rijn

PROJECT HUURINFORMATIE. Flemingweg 20 te Alphen aan den Rijn PROJECT HUURINFORMATIE Flemingweg 20 te Alphen aan den Rijn Object : Representatief kantoorgebouw staande en gelegen op zichtlocatie langs de N11. De beschikbare kantoorruimte is recent gerenoveerd tot

Nadere informatie

Algemene toelichting servicekosten (juni 2016)

Algemene toelichting servicekosten (juni 2016) Algemene toelichting servicekosten (juni 2016) Administratiekosten (type: verrekenbaar) In het Besluit Servicekosten zijn de administratiekosten als volgt beschreven: De administratiekosten van het verwerken

Nadere informatie

Kantoor. 150,- per m² /Jaar. Stationsstraat 79 te Amersfoort* Bestemming. Hoofdbestemming. Bouwjaar. Energie. Energielabel

Kantoor. 150,- per m² /Jaar. Stationsstraat 79 te Amersfoort* Bestemming. Hoofdbestemming. Bouwjaar. Energie. Energielabel Stationsstraat 79 3811 MH Amersfoort 150,- per m² / jaar Contactpersoon Ans de Wijn bedrijven@ansdewijn.nl 030 232 2303 Stationsstraat 79 te Amersfoort* Kenmerken Bestemming Huurprijs 150,- per m² /Jaar

Nadere informatie

Huizermaatweg 1-5 Huizen

Huizermaatweg 1-5 Huizen Huizermaatweg 1-5 Huizen Deze informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij

Nadere informatie

PARKSTRAAT 99 TE DEN HAAG

PARKSTRAAT 99 TE DEN HAAG PARKSTRAAT 99 TE DEN HAAG TE HUUR CIRCA 1.580 M² KANTOORRUIMTE + 10 VANAF 150 M² HUURPRIJS: 175,- PER M² PER JAAR, TE VERMEERDEREN MET BTW GELEGEN IN HET CENTRUM VAN DEN HAAG INFO@HEERENVANSTEEN.NL 070

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE Stadion Galgenwaard, Herculesplein 353, 3584 AA Utrecht Postbus 85379, 3508 AJ Utrecht T (030) 23 22 303 F (030) 23 69 003 E bedrijven@ansdewijn.nl www.ansdewijn.nl KvK Utrecht nr. 30 10 42 03 Rabobank

Nadere informatie

Te Huur. Galvanistraat 14-3 Ede

Te Huur. Galvanistraat 14-3 Ede Te Huur Galvanistraat 14-3 Ede Zeer representatieve kantoorruimte welke onderdeel uitmaakt van een prachtig vrijstaand kantoorgebouw gelegen op bedrijventerrein de Frankeneng. Diverse metrages beschikbaar.

Nadere informatie

Steenbokstraat 21. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Steenbokstraat 21. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Steenbokstraat 21 Apeldoorn Steenbokstraat 21 te Apeldoorn Kenmerken Te huur Huurprijs BTW Kantoorruimte 70,- per m² per jaar BTW belast Oppervlakte Circa 600m² In units vanaf Circa 200m² Ligging Bedrijventerrein

Nadere informatie

Te huur Haagse Veste IV Den Haag Regulusweg 1

Te huur Haagse Veste IV Den Haag Regulusweg 1 Te huur Haagse Veste IV Den Haag Regulusweg 1 Locatie Blok 2 Verdieping Omschrijving Begane grond 1010 1e 755 2e 755 3e 755 4e 755 5e 748 6e Totaal beschikbaar Het gebouw is gelegen nabij de hoek van de

Nadere informatie

ARCHIMEDESBAAN 16 NIEUWEGEIN

ARCHIMEDESBAAN 16 NIEUWEGEIN ARCHIMEDESBAAN 16 NIEUWEGEIN www.archimedesbaan16-18.nl Omschrijving Algemeen: het zelfstandige kantoorgebouw is gelegen aan de rand van Nieuwegein op een fraaie zichtlocatie langs de Plettenburgerbaan,

Nadere informatie

JUPITERSTRAAT MEER INFORMATIE:

JUPITERSTRAAT MEER INFORMATIE: JUPITERSTRAAT 51-69 MEER INFORMATIE: WWW.JUPITERSTRAAT51-69.NL Deze informatie is geheel vrijblijvend, uitsluitend voor geadresseerde bestemd en niet bedoeld als aanbod. Ten aanzien van de juistheid kan

Nadere informatie

Schapenkamp 2-12 Hilversum

Schapenkamp 2-12 Hilversum Schapenkamp 2-12 Hilversum Schapenkamp 2-12 te Hilversum Algemeen: Het moderne kantoorgebouw Silverpoint is gelegen in het centrum van Hilversum. De bereikbaarheid is uitstekend te noemen vanwege de ligging

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE KLAPROZENWEG 75 AMSTERDAM

PROJECTINFORMATIE KLAPROZENWEG 75 AMSTERDAM TE HUUR TURN-KEY KANTOORRUIMTE VOLLEDIG GERENOVEERD GEBOUW HUURPRIJS 30.000,- PER JAAR 200 M² + PARKEERPLAATSEN PROJECTINFORMATIE KLAPROZENWEG 75 AMSTERDAM Klaprozenweg 75 te Amsterdam ALGEMEEN De beschikbare

Nadere informatie

VERHUURINFORMATIE Betreft Locatie en Bereikbaarheid Voorzieningen

VERHUURINFORMATIE Betreft Locatie en Bereikbaarheid Voorzieningen VERHUURINFORMATIE Betreft Voor de verhuur is een bedrijfsobject beschikbaar van in totaal circa 3.549 m 2 v.v.o. bestaande uit bedrijfs-/ en kantoorruimte verdeeld over 3 verdiepingen aan de Industrieweg

Nadere informatie

UTRECHTSEWEG 1 ZONNEHOF

UTRECHTSEWEG 1 ZONNEHOF UTRECHTSEWEG 1 ZONNEHOF www.deutrechtschepoort.nl Omschrijving Algemeen: zeer markant representatief kantoorgebouw "De Utrechtsche Poort" bestaande uit 7 verdiepingen op de rand van het centrum van Amersfoort

Nadere informatie

Te huur Dutch Port Zoetermeer. Engelandlaan

Te huur Dutch Port Zoetermeer. Engelandlaan Te huur Dutch Port Zoetermeer Engelandlaan 192-262 Locatie Het betreft een opvallend markant en multi-tenant kantoorgebouw met een moderne uitstraling, gelegen nabij het centrum van Zoetermeer. Kantoor

Nadere informatie

PROJECT HUURINFORMATIE. Stationsplein 9 te Gouda

PROJECT HUURINFORMATIE. Stationsplein 9 te Gouda PROJECT HUURINFORMATIE Stationsplein 9 te Gouda Object : In het kantoorgebouw Gouwespoor worden diverse turn-key kantoorunits aangeboden. Vloeroppervlakte : Begane grond : verhuurd Eerste verdieping :

Nadere informatie

Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking

Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking Erik van der Steen HYS legal 1 HYS Legal Inleiding Triodos Bank: Waarom we graag duurzaam vastgoed financieren Jones

Nadere informatie

Te huur Leiden Innovation Center te Leiden

Te huur Leiden Innovation Center te Leiden Leiden Innovation Center te Leiden De Heyderweg 1 Locatie Kantoorruimte Het Leiden Innovation Center is een uniek nieuw te ontwikkelen kantoorgebouw van hoogstaande kwaliteit gelegen aan de Heyderweg 1

Nadere informatie

Beleggen in duurzaam vastgoed

Beleggen in duurzaam vastgoed Beleggen in duurzaam vastgoed Beleggers kunnen via Triodos Vastgoedfonds in duurzaam vastgoed investeren. Het fonds belegt voornamelijk in kantoren die duurzaam gebouwd zijn en duurzaam beheerd worden.

Nadere informatie

Te huur Lichtenauerlaan te Rotterdam

Te huur Lichtenauerlaan te Rotterdam te Rotterdam Locatie Het kantoorgebouw is gelegen op het kantorenpark Brainpark II te Rotterdam. Businesspark Brainpark II is het best bereikbare kantorenpark van Rotterdam, uitstekend gelegen direct aan

Nadere informatie

Huisvestingsplan 8298,00 775, ,90

Huisvestingsplan 8298,00 775, ,90 Huisvestingsplan Gebruik vastgoed In overleg tussen de kwartiermaker van de GR Het Flevolands Archief en de directie van Batavialand is vastgesteld welke delen van het huidige gebouw van de GR Nieuw Land

Nadere informatie

Vrijblijvende projectinformatie. Focus Building Meander 825 te Arnhem

Vrijblijvende projectinformatie. Focus Building Meander 825 te Arnhem Vrijblijvende projectinformatie Focus Building Meander 825 te Arnhem TE HUUR Focus Building Meander 825 te Arnhem - 2 - Adres: Meander 825 te Arnhem, Focus Building Algemeen: Focus Building is een markant

Nadere informatie

Impact Convenant Aanpak Leegstand Kantoren

Impact Convenant Aanpak Leegstand Kantoren Impact Convenant Aanpak Leegstand Kantoren Impact Convenant Aanpak Leegstand Kantoren juli 2012 Op 27 juni 2012 tekenden overheid en diverse brancheorganisaties het Convenant Aanpak Leegstand Kantoren.

Nadere informatie

Te huur Spuiboulevard 100 te Dordrecht

Te huur Spuiboulevard 100 te Dordrecht te Dordrecht Locatie Kantoorruimte Functionele kantoorruimte in het kantoorgebouw gelegen aan de Spuiboulevard 100 te Dordrecht, tegen het oude sfeervolle historische centrum van Dordrecht. Verdieping

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie bedrijfsruimte op begane grond Henricuskade 59a Bedrijventerrein Henricushof te Den Haag/Ypenburg

Vrijblijvende objectinformatie bedrijfsruimte op begane grond Henricuskade 59a Bedrijventerrein Henricushof te Den Haag/Ypenburg Vrijblijvende objectinformatie Bedrijfsruimte op begane grond 1 Algemeen : gelegen in het uiterst representatief en kleinschalig bedrijventerrein Henricushof te Ypenburg in een rijtje van diverse bedrijfsunits

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE Stadion Galgenwaard, Herculesplein 353, 3584 AA Utrecht Postbus 85379, 3508 AJ Utrecht T (030) 23 22 303 F (030) 23 69 003 E bedrijven@ansdewijn.nl www.ansdewijn.nl KvK Utrecht nr. 30 10 42 03 Rabobank

Nadere informatie

HARDWAREWEG 5 AMERSFOORT

HARDWAREWEG 5 AMERSFOORT HARDWAREWEG 5 AMERSFOORT www.hardwareweg5.nl Omschrijving Algemeen Op de eerste verdieping van dit modern vormgegeven kantoorgebouw aan de Hardwareweg 5 op bedrijventerrein de Hoef is 235 m² kantoor te

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. "Kantoor Rocket Building" Barbizonlaan 1 te Capelle aan den IJssel

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Kantoor Rocket Building Barbizonlaan 1 te Capelle aan den IJssel VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR "Kantoor Rocket Building" Barbizonlaan 1 te Capelle aan den IJssel Object Rocket Building is een representatief kantoorgebouw gelegen aan de Barbizonlaan 1 en gesitueerd

Nadere informatie

ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED. Professioneel beheer voor beter rendement

ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED. Professioneel beheer voor beter rendement ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED Professioneel beheer voor beter rendement Een veranderende financiële omgeving vraagt om ander vastgoedbeheer Het onderwijsvastgoed, het zorgvastgoed, het gemeentelijk

Nadere informatie