Autobrief 2.0; een nieuw autobeleidsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Autobrief 2.0; een nieuw autobeleidsplan"

Transcriptie

1 De complexe wereld van autobelastingen ( ) Het kabinet is voornemens het stelsel van autobelastingen eenvoudiger te gaan maken. Met alle jaarlijkse aanpassingen en uitzonderingen is het behoorlijk onoverzichtelijk en complex geworden. De aanpassingen en wijzigingen worden veroorzaakt door het daverende succes van de verlaagde bijtellingspercentages voor de (zeer) zuinige auto s. Als gevolg hiervan is de afgelopen jaren besloten om de verschillende schijven te heroverwegen en de daarbij behorend CO2-drempels in de jaren daarna te verscherpen. Dit onder het mom van verbeterde technieken op milieugebied. Onderstaande tabel laat treffend zien wat er zoal in de afgelopen jaren is gewijzigd. Tabel 1: ontwikkeling bijtelling Bijtelling Per 1 januari 2012 Per 1 juli Diesel 0% % 0 0 7% >0-50 > % 95 >50-95 >50-91 >50-88 >50-85 > % > > > > > > % >116 >116 >114 >112 >111 >110 35%: auto s 15 jaar* >116 >116 >114 >112 >111 >110 1 Overig 0% % 0 0 7% >0-50 > % >0-110 > > >50-95 >50-88 > % > > > > > > % >140 >140 >132 >124 >117 >110 35%: auto s 15 jaar* >140 >140 >132 >124 >117 >110 * de bijtelling voor auto s ouder dan 35 jaar wordt niet berekend over de catalogusprijs, maar over de waarde in het economische verkeer 60 maanden termijn: Met ingang van 1 juli 2012 werden elk half jaar de CO2-grenzen aangescherpt. Tot 1 januari 2015 was nog sprake van een onderscheid tussen dieselauto s en auto s met andere brandstoffen. Vanaf 1 januari 2015 wordt dat onderscheid niet meer gemaakt.

2 Ook geldt dat vanaf 1 juli 2012 de bijtelling gekoppeld wordt aan een termijn van maximaal 60 maanden. Het percentage en de looptijd van 60 maanden geldt vanaf het moment dat de auto voor het eerst op kenteken te naam wordt gesteld. De situatie wijzigt dus niet als de auto van eigenaar wisselt of aan een andere werknemer ter beschikking wordt gesteld. Voorbeeld: Peter krijgt van zijn werkgever begin 2015 een benzineauto ter beschikking die voor het eerst op kenteken te naam is gesteld op 1 januari De auto heeft een CO2-uitstoot van 112 g/km. Op basis van het CO2-gebruik zou een bijtelling van 25% toegepast moeten worden in In 2012 gold echter voor deze auto nog een bijtelling van 20%. Omdat de auto voor het eerst op kenteken is gesteld op mag de bijtelling van 20% gedurende 60 maanden toegepast worden. Dat betekent dus dat er 20% mag worden bijgeteld tot Concluderend kunnen we vaststellen dat dit alles heeft bijgedragen tot een behoorlijk complexe regeling ten aanzien van de auto. De salarisadministrateurs in den lande hebben er de nodige tijd aan besteed de afgelopen jaren! Autobrief 2.0: leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker (en mogelijk duurder) Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft een plan opgesteld, beter bekend als de Autobrief 2.0. Deze brief is op 19 juni 2015 naar de Tweede Kamer verstuurd. In deze brief geeft hij een voorzet voor een wetswijziging in de autobelastingen die later dit jaar verder behandeld gaat worden in het Parlement. 2 Met de nieuwe autobrief wil het kabinet de autobelastingen vereenvoudigen tussen 2017 en Daarnaast richt het kabinet op een stabiele stroom aan belastinginkomsten en is er meer aandacht voor het milieu. Belangrijkste punten uit de Autobrief 2.0 zijn : verlaging van de aanschafbelasting personenauto s en motorrijwielen (bpm) voor 2020 met in totaal 12%; verlaging van 2% van de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor alle personenvoertuigen; verhoging van de mrb voor vervuilende dieselpersonenvoertuigen en dieselbestelauto s; de marktverstoring in de bijtelling wordt aangepakt door in een afbouwscenario de bijtellingscategorieën (nu 7%, 14%, 21% en 25%) naar één tarief van 22% te brengen; versterking van de fiscale stimulering van volledig elektrische auto s door middel van het behoud van de 4% bijtellingscategorie; vermindering van de fiscale stimulering van plug-in hybrideauto s (deze gaan vallen onder de 22% bijtelling). Tabel 2 geeft overzichtelijk aan hoe de voorgenomen aanpassingen in de komende jaren plaats moeten gaan vinden.

3 Tabel 2: voorstel bijtelling Bron: Rijksoverheid Fiscale stimulans voor vol-elektrische auto s Uit tabel 2 komt duidelijk naar voren dat de bijtelling voor vrijwel alle leaseauto s geleidelijk naar 22% gaat. Alleen volledig elektrische auto s krijgen een extra stimulans door een bijtelling van 4%. Hier moet wel een kanttekening bij geplaatst worden: de bijtelling van 4% wordt afgetopt op Daarboven is het tarief van 22% van toepassing. 3 Voorbeeld: Paul heeft van zijn werkgever een Tesla S 60D ter waarde van ter beschikking gekregen. Deze auto is volledig elektrisch aangedreven. De bijtelling vanaf 2019 zal als volgt berekend worden: Tot wordt 4% berekend. Daarboven wordt de resterende belast met 22%. Per saldo wordt de bijtelling per jaar. Dit komt neer op een gemiddelde bijtelling van ruim 9%. Het model Tesla S P85D, die een waarde heeft van ruim , zou kosten, wat zou neerkomen op een gemiddelde bijtelling van 14%. Voor de huidige Plug-in hybride auto s zijn de voordelige bijtellingstarieven definitief voorbij. Het kabinet vindt dat deze auto s niet meer passen binnen het beleid om deze fiscaal te stimuleren. Het beleid is immers ingehaald door de techniek, aldus het kabinet. De belastingvoordelen voor deze groep auto s wordt dan ook geleidelijk afgebouwd, zodat vanaf 2019 voor plug-in auto s dezelfde regels (lees : toepassen van 22% bijtelling) gaan gelden als voor de normale auto s. Wat ook heeft meegespeeld, en wat ook blijkt uit de autobrief, is dat er een beeld wordt geschetst dat in de praktijk hybride auto s te veel op de benzinemotor en te weinig op de batterij rijden, waardoor er wel belastingkorting wordt genoten, maar het beoogde vergroeningseffect niet bereikt wordt. Het moge duidelijk zijn dat er met dit voorstel perk en paal gesteld wordt aan deze situatie!

4 Zwaardere belasting auto s zonder roetfilter Oude dieselauto s die meer fijnstof uitstoten dan de nieuwe modellen, gaan meer betalen. Voor deze vervuilende diesels zonder roetfilter gaat de mrb per 2019 met 15% omhoog (inclusief opcenten). Eigenaren van een vervuilende diesel hebben dus nog een paar jaar de tijd om een schonere auto aan te schaffen. Bpm tot 2020 met 12% verlaagt Het kabinet wil de aanschafbelasting (bpm) stapsgewijs afbouwen met in totaal 12% in 2020 (t.o.v. 2017). Dit moet een eerste stap zijn naar een volledige afbouw van de bpm in de periode na De huidige BPM is als volgt opgebouwd. Naast een vast starttarief van 175 (in 2015) wordt binnen bepaalde bandbreedtes, de zogenaamde schijven, voor elke gram CO2-uitstoot een tarief in rekening gebracht, waarbij voor elke opvolgende schijf een hoger tarief geldt. In de komende jaren tot 2020 zijn de plannen als volgt: het vaste deel gaat omhoog van 175 naar 300; de CO2-grenswaarden worden verder aangescherpt tussen ; de tarieven van de schijven (met de verschillende CO2 bandbreedtes) worden aangepast: o het tarief (in de laagste schijven) voor auto s die weinig CO2 uitstoten gaat omlaag; o stijging van het tarief voor auto s die veel CO2 uitstoten. 4 Zuinige personenauto s in het kleine en middensegment krijgen hierdoor een extra voordeel. Per saldo zal hierdoor de bpm uiteindelijk met 12% dalen in het jaar 2020 ten opzichte van de huidige bpm belasting. Hoe de bpm-afbouw er uiteindelijk precies gaat uitzien weet Staatssecretaris Wiebes nog niet, daarvoor moeten we wachten op Prinsjesdag. Bovenstaand verhaal is dus nog onder voorbehoud! Verlaging van de mrb met 2% De mrb (motorrijtuigenbelasting) voor alle auto s gaat met 2% omlaag. Dieselauto s die niet aan de Euro V-norm (5 mg fijnstof/km) voldoen gaan echter vanaf 2019 een mrb-boete betalen van 15% inclusief de opcenten. Voor plug-ins blijft tot en met 2018 een mrb-korting gelden van 50%. Vanaf 2019 betalen ze de volle mep, maar krijgen ze wel 300 kilo korting op de mrb. Dit in verband met de aanwezige accu s. Ook voor deze plannen geldt dat we geduldig moeten wachten op wat gaat komen op Prinsjesdag! Het tussenjaar 2016 Het beleid uiteengezet in de Autobrief 2.0 kan niet eerder ingaan dan per 1 januari De wetgeving kan niet eerder dan die datum aangepast worden. Enkele fiscaal gunstige maatregelen voor (zeer) zuinige auto s eindigen echter automatisch met ingang van 1 januari Dat maakt 2016 tot een tussenjaar waarvoor enkele wijzigingen in de autobelastingen noodzakelijk zijn.

5 De bijtellingspercentages per 1 januari 2016 voor nieuwe auto s zijn: Bron: Rijksoverheid Excessief privé gebruik auto Een belangrijk punt van aandacht is dat de diverse bijtellingspercentages, die genoemd worden, niet altijd een vast gegeven zijn, maar in bepaalde situaties af kunnen wijken! In artikel 13bis Wet op de loonbelasting 1964 wordt o.a. het volgende omschreven: Indien ook voor privédoeleinden een auto ter beschikking is gesteld, wordt het voordeel op kalenderjaarbasis gesteld op ten minste: [ ] 5 Het venijn zit m in de laatste twee woorden van deze volzin van dit artikel. Als namelijk blijkt dat het werkelijk voordeel van het privégebruik meer dan 25% van de catalogusprijs bedraagt, dan is er sprake van een zogenoemd excessief privégebruik (lees: buitensporig privégebruik) en is de werkelijke waarde van het privégebruik belast. Over de werkelijke waarde mag een percentage van de catalogusprijs van de auto in mindering worden gebracht. Dit percentage is gelijk aan het verschil tussen 25% en het verlaagde percentage bijtelling dat voor de auto geldt. Voorbeeld 1: Rob heeft van zijn werkgever een auto ter beschikking gekregen met een catalogusprijs van Het bijtellingspercentage is 14%. Nu blijkt Rob de auto van zaak hoofdzakelijk voor privédoeleinden te gebruiken. De auto wordt nauwelijks voor zakelijke ritten gebruikt. Hij woont namelijk op een steenworp afstand van zijn werk. Bovendien heeft hij een kantoorbaan en bezoekt in de regel geen klanten. De Belastingdienst is het, bij boekencontrole, ook opgevallen dat Rob de auto vrijwel alleen privé gebruikt. De Belastingdienst weet aannemelijk te maken dat de werkelijke kosten per jaar bedragen. Hiervan is 95% toe te rekenen aan privégebruik. De werkelijke waarde van het privégebruik is derhalve (95% van 7.500). De bijtelling op basis van het werkelijke privégebruik is nu /- 11% [25% -/- 14%] van ) =

6 Voorbeeld 2: Stel dat de auto in het voorbeeld een bijtelling heeft van 0%. In dat geval wordt de berekening: /- 25% [25% - /- 0%] van = 875. Belangrijk te vermelden is dat de Belastingdienst het hogere privégebruik aannemelijk zal moeten maken. De Belastingdienst moet dus bewijzen dat het privégebruik hoger lag dan de gebruikelijke bijtelling die van toepassing is bij de betreffende auto. In de praktijk is dat niet altijd eenvoudig aan te tonen. Een bijtelling op basis van (hoger) werkelijk privégebruik komt niet heel vaak voor. Autobrief II maar hoe zit het nu eigenlijk bij een motor van de zaak? Welke gevolgen heeft de Autobrief mogelijk voor werknemers die geen auto van de zaak hebben, maar bijvoorbeeld een motor van de zaak? Als de werkgever een ander vervoermiddel dan een personen- of bestelauto aan de werknemer ter beschikking stelt, geldt een andere fiscale regeling. Rijdt een werknemer dus met een motor, brommer of zelfs een quad van de zaak, dan moet de werkgever één en ander anders berekenen. Het privévoordeel is ook bij zulke voertuigen loon in natura. De waarde in het economische verkeer van het privégebruik is loon voor de loonheffingen. Dit kan als volgt berekend worden: de waarde bedraagt het aantal privékilometers vermenigvuldigd met de werkelijke kilometerprijs verminderd met de bijdrage die de werknemer aan de werkgever betaald voor privégebruik (eigen bijdrage). Deze waarde kan per saldo niet negatief zijn. De werkelijke kilometerprijs omvat alle kosten van het vervoermiddel. Niet alleen de brandstofkosten zijn hierin verwerkt maar ook de verzekeringskosten, afschrijvingskosten, reparaties en dergelijke. 6 Voorbeeld: Karin rijdt op een motor die door haar werkgever ter beschikking is gesteld. Zij heeft gekozen voor de motor om zo de dagelijkse file voorbij te kunnen rijden. In haar vrije tijd mag Karin graag een tourrit maken met de motor. Dit privégebruik is loon in natura. Voor het privégebruik betaalt Karin een eigen bijdrage van 50 per maand aan haar werkgever. Gemiddeld rijdt zij maandelijks 300 privékilometers. De werkelijke kilometerprijs, waarin alle kosten zijn verwerkt, bedraagt 0,35. De waarde van het privévoordeel is dus (300 x 0,35) -/- 50 = 55 per maand. Dit bedrag moet haar werkgever bij haar loon optellen. Autobrief 2.0 in de kern samengevat: De Autobrief 2.0 is nog een beleidsvoornemen. Hierin schetst het kabinet hoe zij van 2017 tot 2020 de autobelastingen beter wil laten aansluiten bij deze tijd. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Wiebes van Financiën ingestemd met de Autobrief II. De Autobrief II is op 19 juni 2015 aan de Tweede Kamer aangeboden. De Tweede en Eerste Kamer moeten de voorstellen eerst goedkeuren voordat de wijzigingen ingaan.

7 Het jaar 2016 is een tussenjaar waarbij de percentages en CO2-normen nog verder zijn aangescherpt. Het besluit ten aanzien van de aanpassingen voor 2016 zijn definitief (Belastingplan 2015). Uit de autobrief 2.0 blijkt klip en klaar dat de gunstige fiscale behandeling van plug-in hybride auto s voorgoed verleden tijd wordt als het aan het kabinet ligt. Voor deze auto s zal 22% bijgeteld moeten gaan worden. Uit sommige commentaren op internet wordt al gesteld dat de markt voor plug-in hybride auto s dood is. De toekomst zal het leren. Alleen de volledige elektrische auto s ontspringen de dans, want die krijgen een bijtellingspercentage van 4%, zolang de catalogusprijs niet boven de valt natuurlijk. Daarboven dient gewoon 22% gerekend te worden. Als compensatie zal de aanschafbelasting op auto s (bpm) en de motorrijtuigenbelasting verlaagd worden, tenzij er sprake is van een vervuilende oude dieselauto. Daarvoor moet fors meer betaald gaan worden. Tip: Schaft u in 2015 nog een nieuwe auto van de zaak aan, dan profiteert u de komende vijf jaar gegarandeerd van een lage bijtelling! 7 Wenst u naar aanleiding van bovenstaande een persoonlijk gesprek of heeft u vragen, neemt u dan contact op met uw HLB-adviseur of L.A. (Leo) Huisman Telefoon:

HET FISCALE PAKKET VOOR MOBILITEIT IN 2014

HET FISCALE PAKKET VOOR MOBILITEIT IN 2014 HET FISCALE PAKKET VOOR MOBILITEIT IN 2014 DE MAATREGELEN, DE GEVOLGEN EN DE ADVIEZEN Het fiscale pakket voor mobiliteit in 2014 Naast de aanpassingen ten aanzien van elektrische en semielektrische auto

Nadere informatie

HET FISCALE PAKKET VOOR MOBILITEIT IN 2013 DE MAATREGELEN, DE GEVOLGEN EN DE ADVIEZEN

HET FISCALE PAKKET VOOR MOBILITEIT IN 2013 DE MAATREGELEN, DE GEVOLGEN EN DE ADVIEZEN HET FISCALE PAKKET VOOR MOBILITEIT IN 2013 DE MAATREGELEN, DE GEVOLGEN EN DE ADVIEZEN Het fiscale pakket voor mobiliteit in 2013 Het belastingplan 2012 heeft geleid tot een behoorlijke verandering van

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2011

Auto en fiscus in 2011 Auto en fiscus in 2011 Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2012

Auto en fiscus in 2012 Auto en fiscus in 2012 Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Auto in 2015, 2016, 2017 en verder Versie: 9 juli 2015 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl W www.sra.nl SRA-Vaktechniek

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2010

Auto en fiscus in 2010 Auto en fiscus in 2010 Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2013

Auto en fiscus in 2013 VNA-brochure Auto en fiscus, versie 9 januari 2013 Auto en fiscus in 2013 EXCLUSIEF VOOR VNA-LEDEN Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk

Nadere informatie

Fiscaliteiten autobelastingen in 2009

Fiscaliteiten autobelastingen in 2009 Fiscaliteiten autobelastingen in 2009 Afbouw BPM, slurptax, vrijstelling BPM voor zuinige auto's, wijzigingen in de motorrijtuigenbelasting (MRB). Ook in 2009 gaat er veel veranderen op het gebied van

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2014. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2014. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2014 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 10 1.1 De bijtelling in 2014 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

Kluwer Online Research Belastingadvies Actualiteiten auto in de inkomsten- en loonbelasting

Kluwer Online Research Belastingadvies Actualiteiten auto in de inkomsten- en loonbelasting Belastingadvies Actualiteiten auto in de inkomsten- en loonbelasting CO 2 -differentiatie: de regels met ingang van 1 januari 2012 Het kabinet stimuleert het rijden van een schonere auto van de zaak via

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2014

Auto en fiscus in 2014 Auto en fiscus in 2014 Marconistraat 12 4004 JM Tiel T 0344-638070 info@almn.nl www.almn.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 10 1.1 De bijtelling in 2014 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken

Nadere informatie

DOSSIER AUTO VAN DE ZAAK

DOSSIER AUTO VAN DE ZAAK INHOUD 1 Algemene zaken 2 secundaire arbeidsvoorwaarde leaseauto selectie werknemers 2 Voordeel is loon in natura 4 loonbelasting bijtelling bijtellingspercentages tijdsevenredig eigen bijdrage grondslag

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2015 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 6 1.1 De bijtelling in 2015 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) Nr. 8 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Autobrief. Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen

Autobrief. Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen Autobrief Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 4 Hoofdstuk 2. De autogerelateerde belastingen

Nadere informatie

De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus

De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus AUTO & FISCUS De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus - editie 2011 - Disclaimer / copyright Hoewel aan het samenstellen van de inhoud van dit boek de uiterste zorg is besteed, aanvaarden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 211 212 33 7 Wijziging van de Wet op de belasting van personenauto s en motorrijwielen 1992, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en enige andere wetten

Nadere informatie

De eindejaar tips van Wil Sierat

De eindejaar tips van Wil Sierat De eindejaar tips van Wil Sierat Het is weer zo ver. Per 1 januari 2012 worden er weer talloze wijzigingen aangebracht in diverse belastingwetten die voor u van belang kunnen zijn. Aan de hand van de onderstaande

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Taxtueel. nummer 3 2015. De EU is watching us

Taxtueel. nummer 3 2015. De EU is watching us Taxtueel. nummer 3 2015 De EU is watching us Inhoudsopgave 4 14 24 32 3 Voorwoord 4 Belastingherziening: komt het er nog van? 8 Autobrief II: minder vergroening 10 Vennootschapsbelasting voor overheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 800 Maatregelen op het gebied van autobelastingen («Autobrief») Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Antwoorden van de staatssecretaris van Financiën op vragen gesteld op 9 juli 2015 over de Autobrief II van 19 juni 2015.

Antwoorden van de staatssecretaris van Financiën op vragen gesteld op 9 juli 2015 over de Autobrief II van 19 juni 2015. Antwoorden van de staatssecretaris van Financiën op vragen gesteld op 9 juli 2015 over de Autobrief II van 19 juni 2015. Vraag 1 Kunt u een inschatting geven van de aantallen elektrische auto s (volledig

Nadere informatie

Green Tax Battle electric. Beoordeling van de vijf voorstellen

Green Tax Battle electric. Beoordeling van de vijf voorstellen Green Tax Battle electric Beoordeling van de vijf voorstellen Rapport Delft, april 2015 Opgesteld door: A. (Arno) Schroten (CE Delft) H.P. (Huib) van Essen (CE Delft) N.E. (Niels) Muller (Loyens & Loeff)

Nadere informatie

Nieuwsflits 2014. Handige eindejaartips op de valreep van 2014!

Nieuwsflits 2014. Handige eindejaartips op de valreep van 2014! Nieuwsflits 2014 Handige eindejaartips op de valreep van 2014! Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen 1 Betaal uw lijfrentepremie 2013 uiterlijk 31 december a.s. 2 Klassiekervrijstelling MRB van de baan 3 Investeer nog

Nadere informatie

Belastingdienst. Bijlage bij de Nieuwsbrief Loonheffingen 2012

Belastingdienst. Bijlage bij de Nieuwsbrief Loonheffingen 2012 Belastingdienst Bijlage bij de Nieuwsbrief Loonheffingen 2012 Uitgave december 2011 Bijlage bij de Nieuwsbrief Loonheffingen 2012 U vindt in deze Bijlage bij de Nieuwsbrief Loonheffingen 2012 het laatste

Nadere informatie

Belastingkortingen voor zuinige auto s: afwegingen voor fiscaal beleid. Beleidsstudie

Belastingkortingen voor zuinige auto s: afwegingen voor fiscaal beleid. Beleidsstudie Belastingkortingen voor zuinige auto s: afwegingen voor fiscaal beleid Beleidsstudie Belastingkortingen voor zuinige auto s: afwegingen voor fiscaal beleid Belastingkortingen voor zuinige auto s: afwegingen

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2013 november 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Wekelijks wordt hier een vraag behandeld die betrekking heeft op financiële situaties van de 50- plusser.

Wekelijks wordt hier een vraag behandeld die betrekking heeft op financiële situaties van de 50- plusser. Vraag en antwoord Wekelijks wordt hier een vraag behandeld die betrekking heeft op financiële situaties van de 50- plusser. Overzicht van laatst gestelde vragen: Waardering van geërfde woning in box 3

Nadere informatie