Agro & Food-machinebouw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agro & Food-machinebouw"

Transcriptie

1 Agro & Food-machinebouw reldwijd we xport ee 3% ijde expo dw rt el ouwma ndb ch la 6% w er es in 1% ldecon ere w ie om AGRO FOOD & TECHNOLOGY ijde expor tf dw l e achines dm oo 11% we r Groeiambities van een sterke exportsector

2 Solide sector met enorme exportkracht Sterke positie in agro & food heeft ook geleid tot toppositie in agro & food-machinebouw Nederland staat bekend als sterk agro & food-land. Zo is Nederland wereldwijd agro-exporteur nummer 2 en behoort het kennisniveau op dit terrein tot de wereldtop. De hier aanwezige landbouw en verwerkende industrie heeft er ook toe geleid dat er een sterke toeleverende keten van machinebouwers is ontstaan. De 335 producenten** van landbouw- en voedselverwerkingsmachines realiseren dit jaar een omzet van naar schatting 4,2 miljard. Producten variëren van melkrobots, voersystemen en aardappelrooiers tot groentesnijlijnen, verpakkingslijnen of eiersorteermachines. De machinebouw heeft een geweldig (export)potentieel. In tegenstelling tot veel foodproducten, waarvan de export vaak beperkt is tot Europa, vinden machines hun weg naar alle uithoeken van de wereld. Inmiddels is twee derde van de productie bestemd voor export Nederlandse productie van landbouwmachines* naar bestemming MILJOENEN EURO S * excl. tractors Binnenlandse afzet Export Nederlandse productie van machines voor de voedingsindustrie naar bestemming JAAR MILJOENEN EURO S Binnenlandse afzet 2500 Export JAAR Bron: CBS, ING Economisch Bureau ** excl. zzp-ers 2

3 Nederland 3 e exporteur van foodmachines 11% aandeel in wereldwijde export van foodmachines Deels wordt de potentie van de Nederlandse machinebouw al benut: Nederland heeft een aandeel van 11% in de wereldexport van foodmachines en is daarmee de derde exporteur na Duitsland (20%) en Italië (14%). Ook op het gebied van de landbouw machines is het aandeel met 6% relatief hoog. Opkomst China niet ten koste van positie Nederland De afgelopen tien jaar is China ook in de wereld van de landbouw- en foodmachines belangrijker geworden. Het aandeel in de wereldwijde export is toegenomen van 2 tot circa 6%. De groei van China is echter niet ten koste gegaan van de positie van de Nederlandse machine-export. Verlies in aandeel is met name opgetreden bij Italië, België en Frankrijk. In het geval van machines voor de voedingsindustrie heeft ook Duitsland terrein verloren. Nederland in de wereld 1,1% 3,2% Top 7 exporteurs landbouwmachines (excl. tractors) TOP 7 Gem. wereldjaarexport : 29 mld. Top 7 exporteurs foodmachines Gem. wereldjaarexport : 12 mld. Ruim 1% van de wereldeconomie Ruim 3% van de wereldwijde export gemiddelde gemiddelde gemiddelde gemiddelde ,8% DUI DUI 18,3% 20,0% DUI DUI 17,4% 16,5% VS VS 16,1% 14,3% ITA ITA 14,1% 10,6% ITA ITA 7,7% 11,3% NED NED 11,4% 6,8% FRA 5,7% BEL NED CHI 6,3% 6,2% 7,4% VS 5,7% ZWI VS 6,7% CHI 5,7% 6,2% 11,1% 5,6% NED 2,2% CHI FRA BEL 5,0% 4,8% 5,7% FRA 1,6% CHI ZWI 4,9% FRA 3,9% Ruim 6% van de wereldwijde export van landbouwmachines Ruim 11% van de wereldwijde export van foodmachines Bron: CBS, ING Economisch Bureau 3

4 Emerging markets winnen aan exportbelang voor Nederland Top-5 Snelst groeiende exportbestemmingen afgelopen tien jaar* (t/m 2013) Export machines voor voedingsindustrie naar opkomende markten groeit sterk; exportbestemmingen landbouwmachines vrij stabiel Agro- en foodmachines uit Nederland weten de verschillende regio s in de wereld goed te vinden. Met name bouwers van foodmachines profiteren van de opkomende economieën. Het exportaandeel van Azië bedraagt inmiddels 18%, en ook Latijns-Amerika en Afrika groeien als afzetgebied. De twee belangrijkste afzetlanden van landbouwmachines (2013) zijn Duitsland en Frankrijk, van foodmachines Rusland en de VS. De export naar Rusland krijgt in 2014 echter een forse tik met een exportdaling van 40 tot 50%. Turkije Nigeria Brazilië Brazilië Noorwegen Saoedi-Arabië Polen Turkije Rusland VS / Canada 75% 76% 61% 58% Azië 10% 9% 9% 8% 16% 9% 14% 18% VISUAL Lat. Amerika Afrika Oceanië 2% 3% 3% 2% 2% 2% 4% 7% 2% 5% 3% 3% Bron: CBS, ING Economisch Bureau 4 *Alleen landen uit de top-30 van exportbestemmingen Rusland *Alleen landen uit de top-30 van exportbestemmingen Nederlandse export landbouw- en foodmachines naar Azië enorm gestegen Europa

5 Meeste bedrijven zoeken groei in Europa en Azië Onderzoek onder ruim 100 bedrijven uit de agro&food high-tech toelevering De sector heeft verdere groeiplannen. In samenwerking met het FME Agro & Food-cluster heeft ING Economisch Bureau 114 (technologische) toeleveranciers gevraagd naar groeiplannen, investeringen en samenwerking. Groei gezocht in Europa en Azië De meeste bedrijven hebben voor zichzelf een groeidoelstelling neergezet (86%). De binnenlandse markt blijft belangrijk voor veel bedrijven, 61% noemt Nederland, ondanks het volwassen karakter van de markt, als één van de belangrijkste groei regio s. Ook Azië (32%), Duitsland (26%) en overig Europa (36%) worden regelmatig genoemd. Duidelijk is dat de grotere bedrijven (50 of meer medewerkers) die vaker al voet aan de grond hebben in verre landen, daar hun positie willen uitbouwen. Voor bijna de helft van deze groep is Azië één van de belangrijkste regio s om verder te groeien. 86% 86% van de ondervraagde bedrijven heeft een groeidoelstelling Waar wilt u groeien met uw bedrijf?* 61% 36% 32% 26% 18% 18% 10% 6% 2% NEDERLAND EUROPA (exl. NL, DUI en VK) AZIË DUITSLAND LATIJNS - AMERIKA VS / CANADA AFRIKA VK OCEANIË Bron: Enquête FME / ING Economisch Bureau *Respondenten konden maximaal 3 antwoorden geven 5

6 Groei in concurrerende markt vereist investeringen Concurrentie neemt toe, vaak door Nederlandse concullega s Er is sprake van flinke concurrentiedruk in de voedingssector en dat is ook te merken bij de technologische toeleveranciers. Ruim 80% van de bedrijven ervaart de laatste jaren een toenemende concurrentiedruk. Dit komt vaker vanuit andere Nederlandse bedrijven dan van buitenlandse bedrijven. Ook vanuit de afnemer wordt deze druk gevoeld. Tweederde van de bedrijven geeft aan dat de afnemer bij de aanschaf van een nieuwe machines of installatie toch vooral naar een lagere aanschafprijs kijkt. Daarnaast signaleert een vergelijkbare groep de eis van een steeds kortere terugverdientijd. Als het gaat om machine-eigenschappen dan zijn, na de aanschafprijs, de efficiency, energieverbruik en onderhoudskosten de voornaamste zaken waar een klant naar kijkt. R&D en sales speerpunten van investeringen Om de beoogde groei in een competitieve markt te realiseren, zijn investeringen nodig op tal van terreinen. Productontwikkeling en sales zijn echter de voornaamste en dit zijn ook de speerpunten bij de ondervraagde bedrijven. Bijna zes op de tien bedrijven wil de investeringen in R&D de komende jaren opvoeren en ruim de helft de verkoopinspanningen. Een derde speerpunt is personeel. De komende jaren zal de industrie een verdere transitie ondergaan door nieuwe mogelijkheden die ICT biedt, vaak aangeduid als smart industry. Dit betekent onder meer een verschuiving in competenties die medewerkers moeten hebben. Veel bedrijven (bijna 80%) onderkennen dit. Qua investeringen in de komende jaren geeft een substantieel deel aan meer te willen investeren in robots (vooral grotere bedrijven) en ICT voor de bedrijfsprocessen. TOP 5 Waarin wilt u de komende jaren extra investeren om onderscheidend/concurrerend te blijven?* 58% 51% 43% 23% 22% R&D SALES PERSONEEL ROBOTS ICT bedrijfsprocessen Bron: Enquête FME / ING Economisch Bureau *Respondenten konden maximaal 3 antwoorden geven 6

7 Productinnovatie vraagt om steeds meer samenwerking Helft ondervraagde bedrijven werkt bij productontwikkeling zelfstandig Van de ondervraagde bedrijven geeft ongeveer de helft (51%) aan dat zij nieuwe producten hoofdzakelijk zelfstandig ontwikkelen. Dit is niet per definitie verkeerd, maar vraagt meer van de R&Dinspanningen en van de mensen in de organisatie. Aan de andere kant is er meer regie. De bedrijven die hoofd zakelijk zelfstandig werken in de productontwikkeling geven in het onderzoek vaker aan de R&D-uitgaven te willen opschroeven. Wel zoekt men naar een hechtere samenwerking met derden, vooral met afnemers (43%). Toenemende technische complexiteit dwingt toeleveranciers tot nauwere samenwerking in productontwikkeling Veel bedrijven geven aan dat R&D bovenaan staat op de investering sagenda. Er wordt steeds meer gevraagd van agro & foodbedrijven, onder meer op het vlak van veiligheid en traceerbaarheid van voeding. Dit werkt door in de keten en dus krijgen ook hightech toeleveranciers met steeds hogere eisen te maken. Daarbij zorgt technologische vooruitgang voor nieuwe mogelijk heden, vaak complexer doordat meerdere technologieën (bv. software, mechatronica, optische en sensortechnologie) gecombineerd worden. Dit vraagt om meer samenwerking tussen gespecialiseerde partijen, eventueel in wisselende samenstelling, die samen innovatiestappen maken en kunnen voldoen aan de hogere eisen van (verschillende) eindklanten. Meer samenwerking tussen toeleveranciers met verschillende eindfabrikanten s met diverse specialismen werken nauwer samen in de productontwikkeling / Specialist 1 / Specialist 2 / Specialist 3 / Specialist 4 / Specialist 5 / Specialist etc OEM 1 OEM 2 OEM 3 7

8 Innovatie op basis van samenwerking vraagt om andere werkwijze Proactiviteit, transparantie, betrokkenheid en vertrouwen sleutelbegrippen Een hechtere vorm van ketensamenwerking, zowel horizontaal als verticaal in de keten (en in toenemende mate ook tussen sectoren), vraagt om een andere werkwijze van bedrijven. Verantwoordelijkheden worden meer gedeeld, toeleveranciers zijn eerder in het ontwikkelproces betrokken en de samenwerking is gebaseerd op vertrouwen en transparantie. Vanzelfsprekend vormen goede afspraken, over onder meer risicoverdeling, beloningen en IP-rechten, de basis. Samenwerking met OEM-er en tussen toeleveranciers betekent een andere werkwijze op meerdere terreinen* Verantwoordelijkheid Iedereen voor zich Beperkt (bv. alleen uitvoeren productie volgens specificatie) Innovatie door samenwerking Uitgebreider (bv. kenniscreatie, product lifecycle management, etc.) OEM werkt samen met: Groot aantal verschillende leveranciers Kleiner aantal sleutelleveranciers Betrokkenheid Laat in het proces Vroeg en diepgaand Transparantie Beperkte kennisdeling Uitgebreide kennisdeling IP Bij OEM-er Kansen voor toeleveranciers om IP op te bouwen door specialisatie op bepaald terrein Risico en beloning Hoofdzakelijk bij OEM-er Delen van risico s en winst Werkhouding (Af)wachtend op opdracht Proactief en in partnership * o.b.v. BOM, Brainport Industries 8

9 High-tech sector speelt bepalende rol in transitie foodsector Technologie gaat transitie in foodsector teweegbrengen De mate van productinnovatie, en bovenal de implementatie van de nieuwste technologieën, zal bepalend zijn voor het toekomstig succes van de agro & food-machinebouw. Maar ook in de rest van de foodketen, tot en met de consument, zal technologie de komende jaren voor een verandering zorgen. Meer kennis van voeding en ICT als enabler om informatie veel sneller te kunnen delen (tussen consumenten en in de keten), zullen de foodsector meer vraaggestuurd moeten maken. Dit gaat ook de high-tech toelevering raken. In 2015 zal ING Economisch Bureau een uitgebreide studie over dit onderwerp uitbrengen. Vast staat dat ook de machinebouw, vanuit haar huidige sterke mondiale positie, in deze transitie een rol moet spelen om toonaangevend en concurrerend te blijven. 9

10 Meer weten: kijk op ING.nl/kennis ING Sectormanagement Industrie Arnold Koning Bert Woltheus ING Lease Ger Oomen Tom Wennink ING Economisch Bureau Jurjen Witteveen Disclaimer De informatie in dit rapport geeft de persoonlijke mening weer van de analist(en) en geen enkel deel van de beloning van de analist(en) was, is, of zal direct of indirect gerelateerd zijn aan het opnemen van specifieke aanbevelingen of meningen in dit rapport. De analisten die aan deze publicatie hebben bijgedragen voldoen allen aan de vereisten zoals gesteld door hun nationale toezichthouders aan de uitoefening van hun vak. Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie van haar cliënten. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in dit rapport heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in dit rapport kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. ING Bank N.V. noch één of meer van haar directeuren of werknemers aanvaardt enige aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade voortkomend uit het gebruik van (de inhoud van) deze publicatie alsmede voor druk- en zetfouten in deze publicatie. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. In Nederland is ING Bank N.V. geregistreerd bij en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. De tekst is afgesloten op 24 november

Nederlandse automotive toelevering Sterk in export, sterk in innovatie

Nederlandse automotive toelevering Sterk in export, sterk in innovatie Nederlandse automotive toelevering Sterk in export, sterk in innovatie 44% van de totale export Omvang Nederlandse automotive toelevering 9,2 miljard 88% bestemd voor export Automotive-industrie mondiaal:

Nadere informatie

Nederland Handelsland

Nederland Handelsland Nederland Handelsland Herziening ranglijst belangrijkste exportlanden voor Nederland 10 10% Verenigd Koninkrijk Zweden 9 Rusland Verenigde staten 10% % België % Frankrijk Duitsland 1% % Spanje ING Economisch

Nadere informatie

Samen smart De Nederlandse industrie naar een hoger groeipad. Publicatie uitgebracht t.g.v. de IndustrieTOP Smart Industry 3 maart 2015

Samen smart De Nederlandse industrie naar een hoger groeipad. Publicatie uitgebracht t.g.v. de IndustrieTOP Smart Industry 3 maart 2015 Samen smart De Nederlandse industrie naar een hoger groeipad Publicatie uitgebracht t.g.v. de IndustrieTOP Smart Industry 3 maart 2015 Buitenlandse vraag hield Nederlandse industriemotor goed draaiende

Nadere informatie

Economie Utrecht komt verder op stoom

Economie Utrecht komt verder op stoom Economie Utrecht komt verder op stoom De Utrechtse economie heeft de opgaande lijn duidelijk te pakken. Onder impuls van sectoren als de zakelijke dienstverlening en de ICT groeit de economie naar verwachting

Nadere informatie

Nederland Handelsland Een nadere blik op de top-3 handelspartners buiten de eurozone. 2 e editie, maart 2015

Nederland Handelsland Een nadere blik op de top-3 handelspartners buiten de eurozone. 2 e editie, maart 2015 Nederland Handelsland Een nadere blik op de top-3 handelspartners buiten de eurozone 2 e editie, maart 2015 VK, VS en China handelspartners nummer 2, 3 en 4 VK, VS en China heel belangrijk voor Nederlandse

Nadere informatie

AGF handel op zoek naar gezonde toekomst Toenemend belang internet vraagt om investeringen

AGF handel op zoek naar gezonde toekomst Toenemend belang internet vraagt om investeringen Sectorvisie AGF Groothandel ING Economisch Bureau AGF handel op zoek naar gezonde toekomst Toenemend belang internet vraagt om investeringen Voor handelaren in aardappels, groente en fruit blijft de prijsdruk

Nadere informatie

Mobiel ondernemen heeft de toekomst Meerderheid mkb heeft geen mobiele strategie

Mobiel ondernemen heeft de toekomst Meerderheid mkb heeft geen mobiele strategie ING Economisch Bureau Mobiel ondernemen heeft de toekomst Meerderheid mkb heeft geen mobiele strategie Mobiel internet is in Nederland aan een opmars bezig. De verwachting is dat de bestedingen via smartphones

Nadere informatie

Mobiel ondernemen heeft de toekomst

Mobiel ondernemen heeft de toekomst ING Economisch Bureau Mobiel ondernemen heeft de toekomst Meerderheid mkb heeft geen mobiele strategie Mobiel internet is in Nederland aan een opmars bezig. De verwachting is dat de bestedingen via smartphones

Nadere informatie

Hotel 2020. Kansen voor ondernemers met ambitie en visie. Mei 2012 0

Hotel 2020. Kansen voor ondernemers met ambitie en visie. Mei 2012 0 Hotel 2020 Kansen voor ondernemers met ambitie en visie Mei 2012 0 Inhoud 1 Voorwoord & Inleiding 2 3 4 De wereld in 2020 Conclusie Hoteltrends Colofon Auteur Stef Bais Redactieraad Jan van der Doelen

Nadere informatie

Groter handelsvolume, blijvende prijsdruk

Groter handelsvolume, blijvende prijsdruk Groothandel Groter handelsvolume, blijvende prijsdruk De groothandel kampt al drie jaar met dalende omzetten. Dit was in 2014 vooral te wijten aan (fors) lagere prijzen van olie en agrarische producten.

Nadere informatie

Stapje terug voor foodservice groothandel Afnemers omarmen internet

Stapje terug voor foodservice groothandel Afnemers omarmen internet Sectorvisie Foodservice ING Economisch Bureau Stapje terug voor foodservice groothandel Afnemers omarmen internet Sinds 2011 krimpt de markt voor foodservice groothandels. Voor veel afnemers van foodservice

Nadere informatie

Meerderheid zelfstandigen bouwt geen pensioen op Een derde verwacht onvoldoende

Meerderheid zelfstandigen bouwt geen pensioen op Een derde verwacht onvoldoende ZZP ING Economisch Bureau Meerderheid zelfstandigen bouwt geen pensioen op Een derde verwacht onvoldoende pensioeninkomen te hebben Meer dan de helft van de zelfstandige zonder personeel (zzp ers) bouwt

Nadere informatie

Metaal zoekt meerwaarde in duurzaam ondernemen

Metaal zoekt meerwaarde in duurzaam ondernemen MKB Metaal ING Economisch Bureau Metaal zoekt meerwaarde in duurzaam ondernemen Ondernemers in de metaalbewerking gaan steeds duurzamer te werk. Voor de komende tien jaar wordt duurzaamheid in de metaalbewerking,

Nadere informatie

Vastgoed verder in dal

Vastgoed verder in dal Kwartaalbericht Vastgoed ING Economisch Bureau Vastgoed verder in dal De vooruitzichten voor 212 zijn allerminst positief voor commercieel vastgoed. De verwachte economische krimp zorgt op de gebruikersmarkten

Nadere informatie

Sturen op cijfers en ketensamenwerking voor een hoger rendement

Sturen op cijfers en ketensamenwerking voor een hoger rendement Kledingbranche ING Economisch Bureau Sturen op cijfers en ketensamenwerking voor een hoger rendement Sinds de tweede helft van 2005 lag de focus bij kledingzaken veelal op omzetgroei. Door de economische

Nadere informatie

Succes voor accountantskantoren

Succes voor accountantskantoren Sectorvisie Accountantskantoren ING Economisch Bureau Succes voor accountantskantoren ondanks moeilijke tijden Er zijn nog altijd succesvolle accountantskantoren, ondanks een structurele krimp van de markt.

Nadere informatie

Economie Noord-Nederland scoort matig, maar heeft wel groeipotentie

Economie Noord-Nederland scoort matig, maar heeft wel groeipotentie Economie Noord-Nederland scoort matig, maar heeft wel groeipotentie De ontwikkeling van de noordelijke economie blijft in 2015 en 2016 achter bij de nationale groei. Dit geldt ook voor de arbeids- en woningmarkt.

Nadere informatie

Stappen vooruit in credit management Verplichte invoering van één Europees betalingssysteem (SEPA) biedt bedrijven ook kansen

Stappen vooruit in credit management Verplichte invoering van één Europees betalingssysteem (SEPA) biedt bedrijven ook kansen Trends in werkkapitaal Stappen vooruit in credit management Verplichte invoering van één Europees betalingssysteem (SEPA) biedt bedrijven ook kansen Door een combinatie van schaarser werkkapitaal en grotere

Nadere informatie

Vertrouwen binnenlandse belegger neemt toe

Vertrouwen binnenlandse belegger neemt toe ING kwartaalbericht vastgoed ING Economisch Bureau & ING Real Estate Finance Vertrouwen binnenlandse belegger neemt toe Over de eerste drie kwartalen van 2014 steeg het totale beleggingsvolume ten opzichte

Nadere informatie

Softwaresector Nieuwe groeifase vraagt om andere organisatie. mobile. cloud. social. analytics

Softwaresector Nieuwe groeifase vraagt om andere organisatie. mobile. cloud. social. analytics Softwaresector Nieuwe groeifase vraagt om andere organisatie mobile cloud social analytics ING Economisch Bureau / Juli 2015 Voorwoord Wij zitten in een tijdperk waar grote en ooit succesvolle bedrijven

Nadere informatie

Steeds groter wordende groep debiteuren betaalt te laat

Steeds groter wordende groep debiteuren betaalt te laat Trends in werkkapitaal Steeds groter wordende groep debiteuren betaalt te laat Nederlandse trend steekt ongunstig af tegen die in de ons omringende landen In de tweede helft van 2011 is het aandeel debiteuren

Nadere informatie

Bouwsector bereikt de bodem in 2013

Bouwsector bereikt de bodem in 2013 Kwartaalbericht Bouw ING Economisch Bureau Bouwsector bereikt de bodem in 213 Ook in 213 zal de bouwproductie nog dalen. De krimp zal naar verwachting echter kleiner zijn dan in. De woningbouw blijft gebukt

Nadere informatie

Flexibilisering arbeidsmarkt biedt uitdaging flexbranche Strategische keuzes noodzakelijk voor het bedrijfsmodel

Flexibilisering arbeidsmarkt biedt uitdaging flexbranche Strategische keuzes noodzakelijk voor het bedrijfsmodel Sectorvisie ING Economisch Bureau Flexibilisering arbeidsmarkt biedt uitdaging Strategische keuzes noodzakelijk voor het bedrijfsmodel Na de groei in 2011 neemt als gevolg van de oplopende werkloosheid

Nadere informatie

Met innovatie naar een succesvolle toekomst voor de groothandel. Investeringen in ICT en mensen nodig voor nieuwe groei

Met innovatie naar een succesvolle toekomst voor de groothandel. Investeringen in ICT en mensen nodig voor nieuwe groei Met innovatie naar een succesvolle toekomst voor de groothandel Investeringen in ICT en mensen nodig voor nieuwe groei Colofon Auteur Rico Luman ING Economisch Bureau rico.luman@ing.nl 06-83648954 Redactieraad

Nadere informatie

Internationalisering vraagt om aanpassingen financiering Export naar landen buiten Europa met 80% toegenomen

Internationalisering vraagt om aanpassingen financiering Export naar landen buiten Europa met 80% toegenomen Trends in werkkapitaal Internationalisering vraagt om aanpassingen financiering Export naar landen buiten Europa met 80% toegenomen De huidige marktomstandigheden vragen veel van Nederlandse ondernemers.

Nadere informatie

Hand in hand naar energie neutrale gebouwen

Hand in hand naar energie neutrale gebouwen Energiealert Woningcorporaties, vastgoed en bouw ING Economisch Bureau Hand in hand naar energie neutrale gebouwen Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 30% van het totale energieverbruik. De bouwsector

Nadere informatie

Innovatiepotentieel niet in alle provincies benut

Innovatiepotentieel niet in alle provincies benut Kwartaalbericht Regio's ING Economisch Bureau Innovatiepotentieel niet in alle provincies benut Zuid-Holland en Flevoland hebben het meest te winnen In een sneller veranderende wereld staat innovatie steeds

Nadere informatie

Transport groeit door op volume

Transport groeit door op volume Transport en Logistiek Vooruitzicht Transport groeit door op volume Volumegroei Transport en Logistiek 2% 2014 2,7% 2015 Wegvervoer profiteert het meest van de herstellende binnenlandse markt 110 100 9

Nadere informatie

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Zakelijke Dienstverlening ING Economisch Bureau Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Het gebruik van sociale media binnen de zakelijke dienstverlening neemt langzaam maar zeker toe, ook binnen

Nadere informatie

Woonboulevard 2.0. Vernieuwing noodzaak in woninginrichting -2,0%

Woonboulevard 2.0. Vernieuwing noodzaak in woninginrichting -2,0% Sectorvisie Woninginrichting ING Economisch Bureau Woonboulevard 2.0 Vernieuwing noodzaak in woninginrichting Zwakke economische omstandigheden met een stilstaande woningmarkt, dalende koopkracht en een

Nadere informatie