Verhoging toegevoegde. Intensivering partnerships. Internationale ontwikkelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verhoging toegevoegde. Intensivering partnerships. Internationale ontwikkelingen"

Transcriptie

1 Kostenverlaging versus flexibiliteit Verhoging toegevoegde waarde Intensivering partnerships Toenemende productie lagelonenlanden Internationale ontwikkelingen One-stop-providership Toenemende vraag naar SMOI Jaarverslag 2008

2

3 inhoud Voorwoord van de Raad van Bestuur 2 Businessmodel 4 Ondernemingsprofiel 7 Kerncijfers en kengetallen 8 Verslag van de Raad van Bestuur 9 - Het jaar 2008 in vogelvlucht 9 - Vooruitzichten 10 - Financiële ontwikkelingen 12 - Operationele ontwikkelingen 16 - Organisatie en medewerkers 23 - Maatschappelijk verantwoord ondernemen 26 - Marktontwikkelingen en concurrentiepositie 28 Bestuurlijke informatie 30 - Organisatiestructuur 30 - Samenstelling bestuur en management 31 - Strategie en doelstellingen 32 - Corporate governance 36 - Risicofactoren en risicobeheersing 41 - Aandeelhoudersinformatie 44 Bestuursverklaring inzake financiële verslaggeving 46 Bericht van de Raad van Commissarissen 48 Jaarrekening 52 - Geconsolideerde balans 52 - Geconsolideerde winst- en verliesrekening 54 - Geconsolideerd kasstroomoverzicht 55 - Geconsolideerd mutatie-overzicht van het eigen vermogen 56 - Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 57 - Vennootschappelijke jaarrekening (voor winstbestemming) 93 - Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening 94 Overige gegevens 96 - Accountantsverklaring 96 - Gebeurtenissen na balansdatum 98 - Handelsregister 98 - Statutaire winstverdelingsregeling 98 - Voorstel winstverdeling 98 - Adresgegevens 100 A copy of this report in English is available on request.

4 2 Voorwoord van de Raad van Bestuur Bij Neways draait het om inzet en teamgeest. Een recordjaar als 2007 vieren we gezamenlijk. Maar ook in 2008, waarin de wereld er totaal anders is gaan uitzien en de resultaten van een andere orde zijn, blijft dit een teamprestatie. Het afgelopen jaar heeft ook Neways de gevolgen ondervonden van de financiële crisis in Europa. De omzet daalde met 13,6% naar EUR 242,8 miljoen. Dit was met name het gevolg van de daling in de halfgeleiderindustrie. De omzet in andere sectoren waarin Neways actief is liep in 2008 op zich goed door. Deze ontwikkelingen hebben geresulteerd in sterk wisselende resultaten bij de verschillende Newayswerkmaatschappijen. Zo zijn er werkmaatschappijen geweest die het ontzettend druk hebben gehad in 2008, extra personeel hebben moeten inhuren en mooie resultaten hebben kunnen boeken. Andere werkmaatschappijen liepen aan tegen een tegenvallende orderintake, onderbezetting, hoge kosten en daardoor tegenvallende resultaten. Per saldo resulteerde dit over 2008 in een nettowinst van 3,1 miljoen exclusief bijzondere lasten, welke volledig is aangewend voor het vormen van voorzieningen voor reorganisaties, waardoor uiteindelijk een nettoverlies is gerealiseerd van 0,5 miljoen. De vraaguitval en de impact hiervan op de winstgevendheid heeft echter geen gevolgen voor de verdere invulling van de enkele jaren geleden ingezette strategie. Deze strategie die lange termijn is georiënteerd, richt zich ondermeer op versterking van de positionering van Neways als one-stop-provider en het streven naar hogere toegevoegde waarde van de activiteiten. Hierbij draagt het gezamenlijk benaderen van potentiële klanten bij aan intensievere samenwerking tussen de Neways-werkmaatschappijen. Als one-stop-provider heeft Neways voordeel bij de toenemende vraag van klanten naar life cycle management. De vraag naar elektronische (besturings)systemen van OEM s (Original Equipment Manufacturers) wordt steeds meer specialistisch en complex. De groeiende vraag naar SMOI (Supplier Managed Owned Inventory) zorgt daarbij voor een verdere intensivering van partnerships en klantrelaties. Maar ook op andere strategische speerpunten is in 2008 goede vooruitgang geboekt. Zo is met de overname van i-products geïnvesteerd in kennis en toegevoegde waarde door uitbreiding van de ontwikkel- en engineeringactiviteiten.

5 voorwoord van de raad van bestuur 3 Neways heeft ook dit jaar haar klantenbasis verder uitgebreid en heeft meer grote, internationaal opererende opdrachtgevers aan zich weten te binden. Hiermee is ook de diversiteit ten aanzien van de marktsegmenten duidelijk toegenomen, waarmee het fundament van de onderneming stabieler is geworden. In de aanloop naar het tweede halfjaar, het moment dat de vraag van klanten in de halfgeleidersector fors terug ging lopen, is Neways direct gestart met het aanpassen van de productiecapaciteit. In de tweede helft van het jaar, toen de financiële crisis in alle hevigheid losbarstte, is dit beleid voortgezet. Er zijn in dit kader diverse efficiëntieverbeteringen en kostenbesparende maatregelen doorgevoerd, die hebben geresulteerd in een structurele verlaging van de kostenbasis. Het jaar 2009 zal een jaar worden waarin Neways snel en adequaat zal moeten inspelen op veranderende marktomstandigheden. Teamgeest wordt daarbij nog belangrijker dan het al was. In 2008 is goed als team samengewerkt en is weer eens aangetoond dat Neways-medewerkers ook in mindere tijden beschikken over strijdlust, daadkracht en flexibiliteit. Die mentaliteit hopen we in 2009 weer te zien. En dat is nodig want het wordt, zoals het er nu naar uitziet, geen makkelijk jaar. Neways zal daarbij vasthouden aan de strategie en blijven investeren in de organisatie, om gebruik te kunnen blijven maken van nieuwe kansen die zich ook juist in zo n jaar weer zullen voordoen. Huub van der Vrande Vincent de Bok

6 4 BusinessModel Businessmodel WEST EUROPA Toegevoegde waarde Mate re-engineering Serie-volume Serie-compexiteit Mate-automatisering Logistieke planning Afzetmarkt Hoog Vaak Laag-mid Hoog Hoog Complex Korte levertijden West-Europa Neways heeft werkmaatschappijen in Nederland en Duitsland. De activiteiten van deze werkmaatschappijen kenmerken zich door een relatief hoge kenniscomponent. De West- Europese werkmaatschappijen vervullen een belangrijke rol in het uitdragen van de strategie van Neways als one-stop-provider. Zowel in het contact met klanten als in geografisch opzicht staan werkmaatschappijen dicht bij afnemers uit de maakindustrie. De werkzaamheden van de werkmaatschappijen in West-Europa lopen uiteen van ontwikkeling, prototyping, engineering tot hoogwaardige en specialistische serieproductie van complexe elektronische componenten, systeembouw, after sales service en onderhoud. De componenten en systemen kenmerken zich vaak door een complexe planning en korte levertijden, waarbij een hoge mate van flexibiliteit geboden is. Door een unieke positionering binnen de Neways-Groep kunnen alle Newayswerkmaatschappijen optimaal profiteren van onderlinge samenwerking. Ultimo 2008 werkten in totaal medewerkers in West-Europa voor Neways.

7 5 Businessmodel West Europa Oost Europa A B C China D Klanten Toeleveranciers Dienstverleners OOST EUROPA Toegevoegde waarde Mate re-engineering Serie-volume Mate-automatisering Serie-compexiteit Logistieke planning Afzetmarkt Mid Minder vaak Mid-Hoog Mid Mid Minder complex West-Europa Azië Toegevoegde waarde Mate re-engineering Serie-volume Mate-automatisering Serie-compexiteit Logistieke planning Afzetmarkt Laag Stabiel product Mid-Hoog Laag/veel handwerk Hoog Eenvoudig West-Europa & Azië Vanuit Slowakije is Neways actief op het gebied van serieproducties van elektronische componenten en systemen die zijn doorontwikkeld. Deze componenten en systemen zijn meer uitontwikkeld en zijn daardoor meer stabiel waardoor ze geschikt zijn voor productie in landen waar Neways significante kostenvoordelen weet te realiseren. Neways Slovakia is gespecialiseerd in elektronica-assemblage van printplaten en de productie van kabels en kabelsystemen. In 2008 is de faciliteit voor de productie uitgebreid met een deel van de productieactiviteiten van Neways Cable & Wire Solutions. De investering in een cleanroom voor de productie van kabels en kabelbundels heeft bijgedragen aan de invulling van de toenemende kwaliteitseisen van klanten. De investeringen die in de afgelopen jaren zijn gedaan hebben de basis gelegd voor toekomstige groei en uitbreiding van activiteiten en kennisgebieden. De samenwerking met de Neways-werkmaatschappijen in West-Europa kan door deze investeringen, zowel in termen van kwantiteit als kwaliteit verder worden uitgebreid. In Oost-Europa werkten ultimo medewerkers voor Neways. Neways is vanuit China actief op het gebied van serie-productie, voornamelijk in opdracht van Neways-werkmaatschappijen in West-Europa. De productie in Azië is gericht op stabiele elektronische componenten en systemen met een relatief lage automatiseringsgraad. Neways Wuxi richt zich daarbij op de elektronica-assemblage van vrijwel volledig uitontwikkelde en minder technologisch geavanceerde series printplaten. Productie vindt voor een belangrijk deel handmatig plaats. Neways Micro Electronics richt zich hoofdzakelijk op serieproductie van in Nederland ontworpen hybriden en micro-elektronica die bedoeld zijn voor West-Europese klanten. Daarnaast vindt op beperkte schaal ontwikkeling en productie plaats voor de lokale Chinese hybride markt. Passend binnen het centrale inkoopbeleid van Neways, vindt vanuit deze werkmaatschappijen in toenemende mate inkoop van componenten plaats op de lokale Chinese markt. Per ultimo 2008 bedroeg het totale aantal medewerkers in China 390.

8 One-stop-providership Het gezamenlijk benaderen van (potentiële) klanten en het versterken van de positionering van Neways als one-stop-provider Plaats in businessmodel Intensieve samenwerking en duidelijke communicatie tussen de verschillende Neways-werkmaatschappijen maakt dat klanten optimaal worden bediend. Het contact loopt via een vast aanspreekpunt, de klant kan terecht bij één loket. Het streven van Neways naar hogere toegevoegde waarde van de activiteiten resulteert in een toenemende vraag van klanten naar life cycle management van producten. Met het one-stop-providership wordt succesvol ingespeeld op de steeds complexere vraag naar (besturings)systemen. Klanten Toeleveranciers Dienstverleners West Europa Oost Europa China

9 Ondernemingsprofiel 7 Neways Electronics International N.V. (NYSE Euronext Amsterdam; NEWN) is een internationale one-stop-provider voor geavanceerde en geïntegreerde elektronische componenten, samenstellingen en systemen. Daarbij gaat het om oplossingen op het gebied van ontwikkeling, engineering, testen en productie van kleine tot middelgrote, technologisch geavanceerde en kwalitatief hoogwaardige series van (micro-)elektronica, printed circuit boards (PCBs; printplaten) en kabels tot complete elektronische box-built systemen. Neways is actief in de Electronic Manufacturing Services (EMS)-markt. Belangrijke klanten zijn de multinationale producenten van eindproducten (Original Equipment Manufacturers; OEM s), zoals Philips en ASML. Daarnaast werkt Neways in opdracht van een breed scala aan kleinere industriële toeleveranciers. Oplossingen van de onderneming worden onder meer toegepast in de industriële sector, de automotive sector, de halfgeleiderindustrie, de medische sector en in de defensie- en telecommunicatie-industrie. Vaak gaat het om besturings- of bedieningssystemen, deelsystemen of specifieke elektronische componenten van dergelijke systemen. Door middel van ondersteunende diensten zoals service & onderhoud en re-engineering kan Neways het complete life cycle management van elektronische componenten en systemen voor haar klanten verzorgen. Neways kan zowel voorzien in de technische behoeften als middels logistiek management, in de eisen en wensen van klanten ten aanzien van deze systemen. Daarmee is Neways in staat het volledige projectmanagement voor haar rekening te nemen. Hieronder vallen zowel complete projecten van ontwikkeling, prototyping en engineering tot en met 0-series, als ook bredere one-stop-provider projecten waarbij meerdere werkmaatschappijen binnen de Neways-Groep met elk hun eigen specifieke competentie betrokken zijn bij de bouw van complete elektronische systemen. Het hoofdkantoor van Neways is gevestigd op het Science Park Eindhoven in Son. De onderneming heeft werkmaatschappijen in Nederland, Duitsland, Slowakije en China. Om een zo hoog mogelijke toegevoegde waarde te kunnen bieden, opereren de werkmaatschappijen in West-Europa zo dicht mogelijk bij en zo nauw mogelijk samen met de klant. De werkmaatschappijen van Neways in Oost-Europa en Azië richten zich primair op de productie van grotere, minder complexe, stabiele series, veelal in opdracht van hun zusterbedrijven in West-Europa. Dit stelt de onderneming in staat om tegen een betere kostprijs te produceren en daarmee de concurrentiepositie te verbeteren. Neways wereldwijd Neways realiseerde in 2008 een omzet van 242,8 miljoen (2007: 281,0 miljoen). Van deze omzet werd 55,4% behaald binnen Nederland, 40,6% in andere landen binnen de Europese Unie, en 4,0% in landen buiten de Europese Unie. Eind 2008 werkten bij Neways in totaal (2007: 2.238) medewerkers (FTE s), waarvan in Nederland en Duitsland en 769 in Slowakije en China.

10 8 Kerncijfers & Kengetallen Bedragen x tenzij anders vermeld Omzet 242,8 281,0 238,6 207,9 189,7 Brutomarge 99,5 114,1 98,6 84,3 78,9 Bedrijfsresultaat excl. bijzondere baten en lasten ***) 5,9 21,0 16,7 9,5 9,3 Bedrijfsresultaat 1,4 21,0 16,7 9,0 9,8 Nettoresultaat excl. bijzondere baten en lasten ***) 3,1 14,5 11,2 5,4 4,5 Nettoresultaat -0,5 14,5 11,2 5,1 4,7 Netto cashflow *) 6,5 4,0 4,6 11,5-4,4 Eigen vermogen 46,2 48,9 37,6 23,7 18,0 Garantievermogen **) 46,2 52,3 43,3 35,1 30,9 Balanstotaal 102,1 119,3 105,8 87,9 102,0 Geactiveerde Goodwill 0,8 0,7 0,7 0,6 0,0 Interest coverage ratio***) 3,4 12,1 9,9 6,7 5,4 Debt/EBITDA ratio ***) 0,9 0,5 0,7 1,6 2,4 Solvabiliteit Eigen vermogen als % van het balanstotaal 45,3 41,0 35,5 27,0 17,6 Garantievermogen als % van het balanstotaal 45,3 43,9 41,0 40,0 30,3 Rentabiliteitsratio s ***) Rentabiliteit op het eigen vermogen 6,6 29,6 29,7 22,7 24,8 Bedrijfsresultaat in % van de omzet 2,4 7,5 7,0 4,6 4,9 Nettoresultaat in % van de omzet 1,3 5,2 4,7 2,6 2,3 Bedrijfsresultaat in % van geinvesteerd vermogen 12,0 39,7 36,8 28,2 26,0 Gegevens per medewerker Aantal medewerkers (gemiddeld in FTE) Omzet per medewerker (x 1.000) Brutomarge per medewerker (x 1.000) Gegevens per gewoon aandeel in euro s (o.b.v. aantal aandelen per ultimo) Nettowinst -0,05 1,56 1,21 0,59 0,56 Nettowinst ***) 0,32 1,56 1,21 0,63 0,52 Eigen vermogen 4,79 5,26 4,08 2,78 2,11 Netto cashflow 0,67 0,43 0,50 1,35-0,51 Dividend 0,00 0,47 0,36 0,10 0,00 Dividend in % van de nettowinst 0,00 30,0 30,0 16,8 0,00 Aantal aandelen per ultimo x Hoogste koers 12,95 15,50 9,75 6,80 5,41 Laagste koers 3,75 9,75 6,26 5,05 2,40 Slotkoers per 31 december 5,00 12,70 9,75 6,20 5,05 *) onder netto cashflow wordt verstaan: kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, plus kasstroom uit investeringsactiviteiten. In 2004 inclusief verwerving activa en passiva van Stork Electronics ad. 13,3 miljoen. **) inclusief achtergestelde leningen van kredietinstellingen. ***) Kengetallen zijn gebaseerd op cijfers zonder rekening te houden met bijzondere baten en lasten.

11 Verslag van de Raad van Bestuur 9 In 2008 is de wereld er ook voor Neways anders gaan uitzien. Na een recordresultaat in 2007 is in het jaar 2008 een resultaat geboekt dat sterk negatief werd beïnvloed door een kentering in de markt, met name bij de halfgeleidersector. In de eerste helft van 2008 kon de omzetdaling in de halfgeleidersector gedeeltelijk worden gecompenseerd door een hogere omzet in andere marktsectoren, zoals defensie, automotive en telecom. In de tweede helft van 2008 is, onder invloed van de financiële crisis die toen in volle hevigheid losbarstte, de ontwikkeling van de vraag vanuit de halfgeleidersector verder verslechterd. Daarnaast zag Neways richting het einde van het jaar ook meer voorzichtigheid bij klanten in andere marktsectoren. Over heel 2008 realiseerde Neways een netto-omzet van 242,8 miljoen, een daling van 13,6 % ten opzichte van Het bedrijfsresultaat exclusief bijzondere lasten kwam uit op 5,9 miljoen ten opzichte van 21,0 miljoen in Het nettoresultaat daalde naar -0.5 miljoen verlies in vergelijking met 14,5 miljoen winst vorig jaar. In dit resultaat is 4,5 miljoen aan bijzondere lasten opgenomen. Ondanks de gedaalde omzet en resultaat bleef de financiële positie van Neways onverminderd sterk. De solvabiliteit steeg naar 45,3% (2007: 43,9%) en de netto kasstroom bedroeg 6,5 miljoen. Het jaar 2008 in vogelvlucht De sterke daling van de vraag uit met name de halfgeleidersector heeft een onmiskenbare invloed gehad op de omzet en winstgevendheid van Neways. In de aanloop naar het tweede halfjaar, op het moment dat de vraag van klanten terug ging lopen, is Neways direct gestart met het aanpassen van de productiecapaciteit van de organisatie. In de tweede helft van het jaar is dit beleid voortgezet. Er zijn diverse efficiencyverbeteringen en kostenbesparende maatregelen doorgevoerd, waarbij de flexibele schil van medewerkers die Neways hanteert gedeeltelijk is afgebouwd. In november is in dit kader ook ingegrepen bij de productieactiviteiten van Neways Electronic Assemblies in Son. Door de reorganisatie zijn in totaal circa 70 arbeidsplaatsen komen te vervallen. De herstructurering heeft geresulteerd in een sterke en structurele verlaging van de kostenbasis. Naar verwachting zal op jaarbasis vanaf 2009 circa 3,5 miljoen worden bespaard. Los van de vraaguitval en de impact hiervan op de winstgevendheid is in 2008 op veel gebieden verder invulling gegeven aan de enkele jaren geleden ingezette strategie die ondermeer is gericht op haar positionering als one-stop-provider en het streven naar hogere toegevoegde waarde van de activiteiten. In dit kader is in juli de overname bekendgemaakt van i-products, waarmee de ontwikkel- en engineeringcapaciteit van Neways verder is versterkt. Daarnaast is er goede vooruitgang geboekt met de intensivering van de samenwerking tussen de Neways-werkmaatschappijen en een meer gezamenlijke benadering van potentiële klanten. Het afgelopen boekjaar is de nieuwbouw voor de productievestigingen van Neways Leeuwarden en Neways Kassel afgerond. Deze vestigingen voldoen nu volledig aan de eisen en wensen die Neways stelt aan alle werkmaatschappijen. Bovendien wordt hiermee beter aangesloten bij de gewenste positionering van Neways als groep. Het blijft voor Neways een strategische prioriteit om stap voor stap de organisatie zodanig in te richten dat de rendementontwikkeling meer stabiel wordt voor marktfluctuaties. In dit kader hebben de activiteiten in met name de defensiesector het afgelopen jaar weer veel aandacht gehad. Ten grondslag hieraan ligt de enkele

12 10 Vooruitzichten jaren terug ingezette actieve marktbewerking van de defensiesector. Eind 2008 heeft dit bovendien geleid tot een nieuwe grote en meerjarige opdracht voor de ontwikkeling en productie van elektronische onderdelen voor het Groot Pantser Wielvoertuig (BOXER) voor de Duitse en Nederlandse landmacht. In november heeft Neways een intentieverklaring getekend voor de overname van een deel van de activiteiten van Bosch Security Systems, onderdeel van de Bosch groep. De voorgenomen transactie heeft betrekking op activiteiten op het gebied van ontwikkeling, engineering en productie van elektronische systemen op het gebied van communicatie. Daarnaast zullen er in beperkte mate materiële vaste activa en voorraden worden overgenomen. De activiteiten zullen opgaan in de werkmaatschappij Neways Advanced Applications in Son. Neways zal hiermee deze activiteiten voortzetten en als preferred supplier gaan fungeren voor Bosch, een van de grootste internationale technologiebedrijven. Vooruitzichten Net als in de afgelopen jaren heeft Neways in 2008 de financiële positie aanzienlijk versterkt en is veel aandacht besteed aan verbetering van de onderlinge samenwerking tussen de Neways werkmaatschappijen en het naar de markt toe uitdragen van het one-stop-provider concept. Neways heeft daarmee haar klantenbasis uitgebreid en meer grote internationaal opererende opdrachtgevers aan zich weten te binden, waarbij ook de diversiteit qua marktsectoren duidelijk is toegenomen. Daarmee is het fundament van de onderneming verder verstevigd en is de afhankelijkheid van de sterk cyclische halfgeleidersector teruggebracht. Dit heeft echter niet kunnen voorkomen dat over de eerste twee maanden van het jaar het resultaat negatief was. Neways beschikt over een modern machinepark en heeft de middelen en financiële slagkracht om haar organisatie indien nodig aan te passen aan een verdere verzwakking van de EMS-markt. Vanwege de kenmerkende wederzijdse afhankelijkheid tussen leveranciers, Neways en haar klanten wordt onder de huidige onzekere marktomstandigheden transparantie in de keten van nog groter belang om snel en adequaat te kunnen blijven reageren. Neways ziet geen aanleiding om de ingezette langetermijnstrategie aan te passen, aangezien deze mede gebaseerd is op een aantal duurzame trends in de EMS-markt. Implementatie van de strategie zal met in achtneming van de onzekere vooruitzichten in 2009 derhalve verder worden voortgezet. Ontwikkeling orderportefeuille In miljoen 31 december ,3 31 december ,8 31 december ,9 31 december ,9 Op dit moment is het moeilijk om vooruit te kijken, maar zeker is dat de wereldwijde financiële crisis ook in 2009 niet aan Neways voorbijgaat. De totale orderportefeuille is ten opzichte van ultimo 2007 gedaald met 23,4% naar 57,3 miljoen per ultimo Neways heeft tot op heden dit orderniveau weten te handhaven. Wel komt de omzet in de eerste maanden van 2009 op een substantieel lager niveau uit dan in de vergelijkbare periode in 2008 en is deze verder gedaald ten opzichte van de laatste maanden van Middels ingezette extra kostenbesparingen, een interne reorganisatie, een onverminderd strikt werkkapitaalbeheer en een behoudend investeringsbeleid, wordt de impact van de vraaguitval op de resultaten zoveel mogelijk gedempt.

13 Kostenverlaging versus flexibiliteit Kostprijsverlaging in combinatie met het flexibel omgaan met de wensen van klanten, de formule voor een (ver)beter(d)e concurrentiepositie Plaats in businessmodel In de afgelopen jaren heeft er binnen Neways een heroriëntatie en herinrichting van de organisatie plaatsgevonden. Dit heeft onder andere geleid tot een verlaging van de kostenbasis waarbij op diverse gebieden de focus op voortgaande kostenbeheersing is aangescherpt. De productie van meer stabiele en uitontwikkelde elektronische producten en systemen in Oost-Europa en China in combinatie met productie van meer complexe systemen in West-Europa geeft Neways de flexibiliteit die klanten optimale service biedt. Klanten Toeleveranciers Dienstverleners West Europa Oost Europa China

14 12 Financiële ontwikkelingen Verkorte geconsolideerde resultatenrekening (excl. bijzondere lasten) In miljoen Netto-omzet 242,8 281,0 238,6 Brutomarge 99,5 114,1 98,6 Bedrijfsresultaat 5,9 21,0 16,7 Resultaat voor belastingen 4,2 19,5 15,2 Nettoresultaat 3,1 14,5 11,2 Bruto-omzet vs netto-omzet In miljoen Bruto-omzet 267,2 309,7 258,7 Interne omzet 24,4 28,7 20,1 Netto-omzet 242,8 281,0 238,6 De bruto-omzet daalde met 14% tot 267,2 miljoen (2007: 309,7 miljoen). De interne omzet is weliswaar met 15% afgenomen ten gevolge van de gedaalde omzet, maar het aandeel in de omzet is met 9% gelijk gebleven aan Dit toont aan dat Neways voor klanten opereert als one-stop-provider. Op jaarbasis daalde de netto-omzet met 13,6% tot 242,8 miljoen. De daling werd met name veroorzaakt door een afname van de vraag vanuit de halfgeleidersector. De automotive sector, eveneens zwaar getroffen door de huidige crisis, liet aan het einde van het jaar ook een dalende omzetontwikkeling zien. In andere marktsegmenten daalde de vraag minder, bleef deze nagenoeg gelijk of steeg deze ten opzichte van Met name de ontwikkelingen bij telecom en defensie stemmen tot tevredenheid. Neways acht verdere groei in met name de defensie- en medische sector van strategisch belang in het streven naar een meer evenwichtige omzetverdeling, waarmee tegelijkertijd de gevoeligheid voor de meer cyclische bewegingen van de halfgeleidersector verder wordt gereduceerd. Omzetverdeling per marktsector In miljoen Industrieel Medisch Halfgeleider Automotive Defensie Telecom 12 8 Overige 7 11 Totaal Omzetverdeling naar competenties In percentages PCBA Systeembouw Kabelassemblage Micro elektronica Engineering en ontwikkeling Service en repair Brutomarge De brutomarge is in 2008 afgenomen met 13% tot 99,5 miljoen (2007: 114,1 miljoen). Als percentage van de omzet steeg deze van 40,6% naar 41,0%. De verschuiving in de productmix naar meer hoge toegevoegde waarde activiteiten, zoals ontwikkeling, prototyping en engineering, heeft zich in 2008 voortgezet. Daarnaast was er sprake van relatief meer projectwerk waarin de verschillende disciplines van Neways worden gecombineerd. Operationele kosten De operationele kosten betreffen voor een belangrijk deel de personeelslasten die in absolute bedragen een afname lieten zien, maar als percentage van de bruto-omzet stegen van 22,4% naar 25,8%. Dit is met name het gevolg van een aanzienlijk lagere bezetting en toegenomen loonkosten per werknemer. Het aantal medewerkers in Oost-Europa en China bleef in 2008 met 867 nagenoeg gelijk. In zijn totaliteit is 40% van de Neways-medewerkers hier werkzaam. De overige kosten, bestaande uit onder meer huisvestings-, productie-, verkoop- en advieskosten zijn nagenoeg gelijk gebleven, maar lieten een stijging zien als percentage van de bruto-omzet van 6,5% naar 7,6%. In de overige kosten is voor 4,5 miljoen aan bijzondere lasten opgenomen die betrekking hebben op reorganisaties en verplaatsing van activiteiten.

15 13 Afschrijvingen Het afschrijvingsniveau is in het boekjaar is met 4,4 miljoen 18% toegenomen. Deze toename is met name het gevolg van hogere investeringen in materiële vaste activa. Bedrijfsresultaat en operationele marge Het bedrijfsresultaat exclusief bijzondere lasten kwam uit op 5,9 miljoen ten opzichte van 21,0 miljoen in Daarmee daalde de operationele marge van 7,5% in 2007 naar 2,4% in Inclusief de bijzondere lasten van 4,5 miljoen kwam het bedrijfsresultaat uit op 1,4 miljoen. Financieringskosten De financieringskosten stegen met 15% ten opzichte van 2007 naar 1,8 miljoen. Het aanzienlijk gestegen rentepercentage heeft een nadelig effect gehad op de financieringskosten. Nettoresultaat en winst per aandeel Het nettoresultaat inclusief bijzondere lasten kwam uit op een verlies van 0,5 miljoen terwijl in 2007 een nettowinst werd behaald van 14,5 miljoen. Het nettoresultaat per aandeel daalde over 2008 naar -0,05 ten opzichte van 1,56 in Door uitoefening van opties en omzetting van de converteerbare lening in aandelen steeg het totaal aantal uitstaande gewone aandelen van per ultimo 2007 tot per ultimo Dividend Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gelet op het gerealiseerde nettoresultaat, voorgesteld geen dividend uit te keren. Verkorte geconsolideerde balans In miljoen Eigen vermogen 46,2 48,9 37,6 Garantievermogen 46,2 52,3 43,3 Balanstotaal 102,1 119,3 105,8 Eigen vermogen, garantievermogen en solvabiliteit Ondanks de omzetting van de nog resterende achtergestelde converteerbare obligatielening in aandelen is het eigen vermogen afgenomen met 6% tot 46,2 miljoen (2007: 48,9 miljoen). Deze afname is volledig toe te schrijven aan het uitgekeerde dividend over 2007 en het gerealiseerde verlies. Het garantievermogen (eigen vermogen plus achtergesteld vermogen) nam af tot 46,2 miljoen en is door de omzetting van de nog resterende achtergestelde converteerbare obligatielening gelijk aan het eigen vermogen. De solvabiliteit (garantievermogen/ balanstotaal) kwam per ultimo 2008 uit op 45,3% (eind 2007: 43,9%). Gecorrigeerd voor de uitgestelde belastingvorderingen en goodwill bedroeg de solvabiliteit 43,7%, ruim boven de minimale doelstelling van 35%. Netto schuldpositie en rentedekking De rentedragende langlopende schulden en kortlopende schulden zijn in totaal met 3,2 miljoen afgenomen tot respectievelijk 1,2 miljoen en 8,6 miljoen. Na aftrek van geldmiddelen en kasequivalenten resulteert dit in een gezonde netto schuldpositie van 9,4 miljoen (eind 2007: 12,8 miljoen). De schuld/ebitda ratio, incl. bijzondere lasten, kwam uit op 1,7 bij een maximale doelstelling van 3,0. De rentedekking is gedaald naar 0,8 ten opzichte van 12,1 in De gehanteerde minimale norm bedraagt 1,5. Voor het per 31 december 2008 niet voldoen aan de in de kredietovereenkomst opgenomen bepaling dat de rentedekkingsratio ten minste 1,5 dient te zijn, hebben de banken ontheffing verleend. In aanvulling hierop is de bestaande kredietovereenkomst herzien, waarbij de omvang van het ter beschikking gestelde rekeningcourant krediet is teruggebracht tot 25 miljoen. De opslagfactor op de rentevergoeding is verhoogd tot Euribor + 1,8%. In deze kredietovereenkomst zijn geen voorwaarden meer gesteld inzake de schuld/ebitda ratio en rentedekkingsratio. Beoordeling vindt in 2009 plaats op basis van resultaat- en kasstroomontwikkeling.

16 14 Werkkapitaal Het werkkapitaal (voorraden plus vorderingen minus handelsschulden en overige te betalen posten) nam af met 17% tot 40,0 miljoen (eind 2007: 48,4 miljoen). De voorraadpositie en de uitstaande vorderingen daalden door een afname van de omzet en het aantal orders. De voorraad, gemeten in dagen van de omzet, kwam eind 2008 uit op 76 dagen (eind 2007: 64 dagen). De doelstelling is een omloopsnelheid van de voorraad van 60 dagen van de omzet. Het aantal uitstaande debiteurendagen kwam eind 2008 uit op 55 (eind 2007: 53 dagen). De totale voorziening voor dubieuze debiteuren bedraagt per eind ,4 miljoen (eind 2007: 1,2 miljoen) af tot 12,0% (2007: 39,7%). Financieringskasstroom en netto liquiditeitspositie De kasstroom uit financieringsactiviteiten was 2,1 miljoen lager dan vorig jaar. De negatieve kasstroom is met name het gevolg van aflossingen op langlopende leningen en uitkering van dividend. De netto liquiditeitspositie nam per saldo toe met 0,3 miljoen. Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht In miljoen Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 12,9 11,0 9,9 Kasstroom uit investeringsactiviteiten -6,4-7,0-5,3 Netto kasstroom 6,5 4,0 4,6 Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie in geldmiddelen en kasequivalenten -6,2-4,1-4,4 0,3-0,1-0,2 De netto kasstroom (nettowinst plus afschrijvingen gecorrigeerd voor investeringen en mutaties in voorzieningen en werkkapitaal) was positief en bedroeg in ,5 miljoen (2007: 4,0 miljoen). Door het sterk gestegen werkkapitaal en het hogere investeringsniveau was in de eerste helft van 2008 nog sprake van een negatieve netto kasstroom van 6,2 miljoen. Investeringen en rendement op investeringen In navolging van 2007 is in 2008 stevig geïnvesteerd. Naast de noodzakelijke vervangingsinvesteringen, is gericht geïnvesteerd in uitbreiding van testapparatuur en SMD-technologie. Daarnaast werd geïnvesteerd in de nieuwe productiefaciliteiten van Neways Leeuwarden en Neways Kassel. De totale investeringen in materiële en immateriële vaste activa bedroegen 6,5 miljoen (2007: 5,5 miljoen). Het rendement op geïnvesteerd vermogen (bedrijfsresultaat als percentage van het geïnvesteerd vermogen) nam in

17 Klanten Intensivering partnerships Ontwikkelen in intensieve samenwerking met de klant, partnerships op basis van wederzijds vertrouwen Plaats in businessmodel Neways treedt naar klanten steeds vaker op als tactische en strategische partner voor de hele bedrijfsketen. Zowel met leveranciers als met klanten ligt de nadruk op het ontwikkelen van een stevigere relatie en verbeterde afspraken. In de samenwerking met leveranciers wordt gestreefd naar integrale kostenverlaging door middel van preferred suppliership. Zowel voor klanten als leveranciers zijn kwaliteit, flexibiliteit en leverbetrouwbaarheid de belangrijkste criteria. Toeleveranciers Dienstverleners West Europa Oost Europa China

18 16 Operationele ontwikkelingen West-Europa Neways is in West-Europa actief vanuit twee landen, Nederland en Duitsland. De werkmaatschappijen kunnen door hun unieke positionering binnen de Neways-Groep optimaal profiteren van onderlinge samenwerking; onderlinge concurrentie is hierbij uitgesloten. De activiteiten van de West-Europese werkmaatschappijen kenmerken zich door een relatief hoge kenniscomponent en hoge toegevoegde waarde. Activiteiten lopen uiteen van ontwikkeling, prototyping, engineering, hoogwaardige en specialistische serieproductie van complexe elektronische componenten, systeembouw en after sales service en onderhoud. Binnen de Neways-Groep hebben de West-Europese werkmaatschappijen een belangrijke klantrelatie- en servicefunctie. Mede daarvoor zijn ze ook in geografisch opzicht dicht bij klanten uit de maakindustrie gevestigd. Bij de werkmaatschappijen in West-Europa werkten ultimo medewerkers (FTE s), een afname van 16% in vergelijking met De bruto-omzet bedroeg in het boekjaar 258,6 miljoen, 97% van de totale omzet van Neways. Het bedrijfsresultaat excl. bijzondere lasten van de gezamenlijke werkmaatschappijen in West-Europa bedroeg in totaal 5,8 miljoen, 98% van het totale bedrijfsresultaat. Neways Electronics Echt Neways Electronics Echt (NEE) is sinds 1 januari 2008 de nieuwe naam van Evic Electronics. NEE is gespecialiseerd in het ontwikkelen, assembleren en testen van hoogwaardige industriële besturingselektronica. Producten van NEE worden onder andere toegepast in elektronische industriële besturingen zoals deurmanagementsystemen, gebouwautomatisering, gaschromatografie, beveiligingen en motorsturingen. NEE is gevestigd in Echt, het aantal medewerkers per ultimo 2008 bedroeg 111 (2007: 112 medewerkers). In het afgelopen jaar is een omzet van 16,7 miljoen gerealiseerd, een stijging van 7% in vergelijking met In het afgelopen jaar heeft de toename van activiteiten voor bestaande klanten een goede groei laten zien. In samenwerking met diverse klanten is NEE in 2008 zeer actief geweest in de ontwikkeling van nieuwe producten en de re-engineering van bestaande producten. Om de kwaliteit van deze producten te waarborgen en te verbeteren is een speciale werkgroep samengesteld, en is er een introductie geweest van AOI-uitrusting (Automatic Optical Inspection), waarmee automatische visuele eindcontrole van de producten kan plaatsvinden. De uitbouw van de Electronic Mechanical Repair (EMR) activiteiten gebeurt op een selectieve wijze en zal ook in 2009 kritisch benaderd worden als een service-activiteit naar de klant. In 2008 zijn ook de eerste voorbereidingen getroffen voor het opstarten van productie bij Neways Wuxi in China. De prijsdruk in de markt waarop NEE actief is, ontwikkelt zich op een dusdanige wijze dat uitbesteding aan China steeds meer noodzakelijk wordt. Op dit gebied zullen in 2009 verdere stappen worden ondernomen. Neways Advanced Applications Neways Advanced Applications (NAA) is gespecialiseerd in ontwikkeling, productverbetering, assemblage en onderhoud van printpanelen, hoogwaardige functionele modules, (sub)systemen en hoogwaardige cleanroomassemblage. In de vestiging op het Science Park Eindhoven werken meer dan 250 professionals aan high-mix, low/mid-volume elektronische samenstellingen die door wereldwijd opererende Original Equipment Manufacturers (OEM) worden verkocht. Het aantal medewerkers, een groot deel bestaat uit tijdelijk personeel, is afgebouwd om de door klanten gewenste flexibiliteit te bieden, daarnaast is uitbesteding aan de productievestiging van Neways in Slowakije verder toegenomen. Ultimo 2008 werkten er 250 medewerkers, ultimo 2007 waren dit circa 320 medewerkers. In 2008 is een omzet gerealiseerd van 65,7 miljoen, een forse daling ten opzichte van 2007 ( 93,6 miljoen). Deze daling werd met name veroorzaakt door een afname in de halfgeleidersector. Door adequate bedrijfsvoering en door gebruik te maken van de flexibele schil van tijdelijk personeel is dit opgevangen. In 2008 was de focus van NAA met name gericht op kwaliteit en technologische inbreng gedurende de levenscyclus van een product. Er is geïnvesteerd in nieuwe productiemachines, optische inspectiesystemen en bijbehorende organisatie en processen. Deze investeringen zijn in lijn met de wens om vooruitstrevend

19 17 te zijn in de productieprocessen gericht op technologie, kwaliteit, logistiek en kosten. In samenwerking met Neways Technologies zijn de ontwikkel- en DFx (design for excellence) processen, zowel op het gebied van tooling als organisatie verder verbeterd. Dit heeft bijgedragen aan een intensievere samenwerking met klanten bij de introductie van nieuwe producten. De intensivering van de samenwerking met Neways Wuxi in China heeft geleid tot een stevig fundament. In samenwerking met klanten en het competentiecenter in Nederland zijn diverse projecten uitgevoerd voor de productie in China, ondersteund door een lokaal opgebouwde logistieke keten. Deze samenwerking zal in 2009 verder worden uitgebreid; waar mogelijk zal de opgebouwde supply chain ook door andere werkmaatschappijen in Europa gebruikt gaan worden. In 2009 zal NAA op zoek gaan naar verdere intensivering van NPI (new product introduction) processen bij potentiële en bestaande klanten en meer verantwoording nemen in deze processen. Extra tijd zal worden vrijgemaakt om een probleemloze integratie van de voorgenomen overname van Bosch Security Systems af te ronden. De voorgenomen overname betekent een substantiële uitbreiding van Neways bestaande activiteiten op het gebied van communicatie- en databeveiliging. Bovendien kenmerken de activiteiten zich door een laag cyclisch karakter waarmee de balans in de totale activiteitenportefeuille van Neways verder wordt verbeterd. Neways Cable & Wire Solutions Neways Cable & Wire Solutions (NCWS) richt zich op de ontwikkeling, productie en verkoop van elektrische kabels en kabelsystemen. Producten worden onder meer toegepast in röntgen- en MRI-apparaten, systemen ten behoeve van defensie en apparatuur voor halfgeleiderfabricage. NCWS positioneert zich als een full service provider op het gebied van kabels en kabelsystemen voor de industriële en professionele markt. NCWS opereert vanuit Sittard, met 110 professionals, tevens als een kennis- en expertisecentrum voor ontwikkelingen, het testen en vervaardigen van prototypes. Door de flexibele inzet van personeel heeft het personeelsbestand ten opzichte van ultimo 2007 een daling van 30% laten zien. NCWS wordt reeds in een vroegtijdig stadium door de klant betrokken in het ontwikkelproces. Prototypes worden getest en doorontwikkeld. De feitelijke serieproductie vindt voor het grootste deel plaats bij de werkmaatschappij Neways Slovakia. De omzet bedroeg in ,4 miljoen, een daling van 19% in vergelijking met Deze daling is met name veroorzaakt door de sterk afgenomen vraag naar machines voor de halfgeleiderindustrie. NCWS heeft haar positie in de medische markt in 2008 verder uitgebreid. De intensievere samenwerking met klanten heeft geleid tot een stabiele basis van inkomsten in deze markt. De toename van orders onderstreept tevens de goede samenwerking en het vertrouwen dat in NCWS wordt gesteld. De verdere uitbreiding in de militaire marktsector heeft zijn vruchten afgeworpen in onder andere de verwerving van een langjarige opdracht van het Duitse Rheinmetall Landsysteme voor de productie en levering van complexe kabelsystemen ten behoeve van het nieuwe Groot Pantser Wielvoertuig (BOXER) van de Nederlandse en Duitse Landmacht. De leveringen zullen van start gaan in 2009 en lopen vervolgens circa zeven jaar door. De markt voor elektronische kabelsystemen zorgt voor een continue orderstroom van diverse klanten. Het merendeel betreft dit grote industriële klanten waar leverbetrouwbaarheid en kwaliteit hoog in het vaandel staan. De extra aandacht die in 2008 besteed is aan de kwaliteit van de performance van NCWS heeft dan ook geresulteerd in een toegenomen klanttevredenheid. In 2009 zal meer nadruk worden gelegd op het kunnen bieden van gewenste flexibiliteit en efficiency. Daarnaast staat het aanbrengen van verdere organisatorische verbeteringen in de samenwerking met het productieteam van Neways Slovakia hoog op de agenda. Neways Electronic Assemblies Neways Electronics Assemblies (NEA) is gespecialiseerd in oplossingen op het gebied van elektronicaontwikkeling, -redesigns en -assemblage. Dit betreft printplatenassemblage, apparatenbouw en module- en systeembouw. NEA richt zich daarbij met name op marktsectoren als medisch, industrie (beveiligings- en verkeerssystemen), automotive, en de halfgeleiderindustrie.

20 18 NEA is gevestigd in Son en levert hoogwaardige lage en middelgrote series elektronische compenten zowel rechtstreeks aan de markt als aan andere Newayswerkmaatschappijen. Ontwikkeling vindt met name plaats in samenwerking met Neways Technologies. In het afgelopen jaar heeft NEA de omzet als gevolg van de verslechterende marktomstandigheden in de halfgeleiderindustrie zien teruglopen tot 19,3 miljoen. Als gevolg hiervan was NEA in het laatste kwartaal van 2008 genoodzaakt om het aantal medewerkers terug te brengen naar 80 medewerkers in vergelijking tot 151 medewerkers ultimo In de huidige vorm is NEA beter in staat om slagvaardig om te gaan met de veranderingen in de markt. De interne organisatie is flexibeler geworden en er is sprake van directe, korte lijnen in de communicatie. De focus van NEA zal in 2009 gericht blijven op eerdergenoemde marktsectoren. Hierbij wordt extra prioriteit gegeven aan het leggen van een sterk fundament per marktsector middels een aantal potentieel grotere klanten. Door over te gaan van een regionale naar een wereldwijde focus is NEA in staat grotere klanten te bedienen in samenwerking met de andere werkmaatschappijen uit de gehele Neways-keten. Tevens zal er in toenemende mate outsourcing naar Neways Wuxi in China dienen te worden gerealiseerd. Neways Electronics Production Kassel Neways Electronics Production (NEK) is een fabrikant van printplaatmodules en -systemen die met name bedoeld zijn voor de medische sector, de transportindustrie en energievoorziening. Toegepaste processen zijn engineering, inkoop, logistieke verwerking en het productieproces. In 2008 is NEK verhuisd naar een nieuw pand in Kassel. Bij het ontwerp van het gebouw is rekening gehouden met alle hedendaagse eisen en wensen, het voldoet geheel aan alle moderne richtlijnen voor industriële architectuur. Het pand is voorzien van ultramoderne faciliteiten voor de productie, logistiek en administratie. Faciliteiten zoals de airconditioned productieruimte en een speciale ESD-vloer zorgen ervoor dat NEK als partij op hoog niveau mee kan in de ontwikkelingen in de industrie. Het aantal medewerkers nam per ultimo 2008 af tot 139, een daling van 12% ten opzichte van ultimo 2007 (158 medewerkers). In 2008 is een omzet gerealiseerd van 29,0 miljoen, hetgeen nagenoeg gelijk is aan 2007 (29,1 miljoen). Voortdurende verbeteringen en veranderingen zijn onlosmakelijk verbonden met de organisatiestructuur van NEK. Deze stellen de organisatie in staat zo goed mogelijk in te spelen op de wensen en behoeften van klanten. Tevens draagt het bij aan de kwalitatieve ontwikkeling van de omzet. Voorbeelden van belangrijke recente verbeteringen zijn onder andere een geoptimaliseerde indeling van de productieruimte waardoor ook de focus kan worden gericht op kleine partijen met een hoge graad van complexiteit. Dit geeft de mogelijkheid in alle opzichten concurrerende aanbiedingen te doen. De ingevoerde FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) stelt NEK nog beter in staat voortdurend verbetering van producten en processen toe te passen op het gebied van kwaliteit, kosten en leveringsprestaties. FMEA is een techniek, waarbij op systematische wijze wordt onderzocht welke mogelijke problemen zich met een proces of product in de toekomst kunnen voordoen. In 2009 zal het integreren van deze doorlopende verbeteringsprogramma s in alle processen worden doorgevoerd, om op deze manier bestaande en nieuwe opdrachtgevers zo efficiënt mogelijk hoge kwaliteit en service te kunnen bieden. Neways Industrial Systems Neways Industrial Systems (NIS) is gespecialiseerd in het ontwikkelen, leveren en testen van complete elektronische modules en systemen voor de halfgeleiderindustrie en de industriële sector. De belangrijkste kennis- en expertisegebieden zijn ontwikkeling van elektronische systemen en testprotocollen, engineering en systeembouw. Producten van NIS worden toegepast in hoogwaardige microscopen, in apparatuur ten behoeve van halfgeleiderfabricage en in hoogwaardige besturingselektronica voor de (medische) analyse-/ test- en meetindustrie. Omdat NIS het gehele projectmanagement op zich kan nemen, fungeert ze naar klanten toe vaak als businesspartner in outsourcing en lifecycle management van producten.

21 19 NIS is gevestigd in Son, ultimo 2008 was het aantal medewerkers 114, een afname van 10% ten opzichte van ultimo Deze daling heeft met name te maken met de ontwikkeling van de omzet. Door de flexibele schil, waarbij gedeeltelijk gebruik wordt gemaakt van tijdelijke medewerkers, kan NIS goed inspelen op een veranderende vraag in de markt. In 2008 is een omzet van 23,8 miljoen gerealiseerd, een afname van 24% in vergelijking met Deze daling was met name het gevolg van de afname van de vraag uit de halfgeleiderindustrie. De klantenbasis is in het afgelopen jaar binnen Europa (Duitsland, Zwitserland, Groot Brittannië en Italië) en in de Verenigde Staten behoorlijk uitgebreid. Met name voor de analyse/medische markt, de halfgeleidermarkt en de aerospace- en solarmarkt. Deze diversiteit in markten en klantenportefeuille draagt zorg voor een sterke risicospreiding. Door actief te zijn in en zich te richten op een grote diversiteit aan markten fungeert NIS als initiator van de Neways-organisatie en draagt zij bij aan nieuwe klanten voor de verschillende Neways-werkmaatschappijen. Daarnaast fungeert NIS voor zowel bestaande als voor toekomstige klanten als ervaren speler in product(ie) transfers. Daarbij zijn de systeembouwactiviteiten met name in Neways Slovakia aanzienlijk uitgebreid. In samenwerking met de klant richt NIS zich op zaken als ontwikkeling bij de klant, de strategie inzake het uitbestedingbeleid en de rol die Neways kan spelen bij de ontwikkeling. Dat vertaalt zich in diverse redesign- en ontwikkeltrajecten, het overnemen van componentmanagement activiteiten en het overbrengen van de productie naar Slowakije en China. Als competence center geeft NIS inhoud aan het businessmodel van de Neways-organisatie, hierbij zorgt NIS voor de uitvoering van de prototypes en de 0-series. Na goedkeuring hiervan is NIS verantwoordelijk voor de serieproductie. De hiervoor benodigde projectorganisatie ontwikkelt met haar professionele projectmanagement een steeds duidelijker profiel. De serieproductie wordt vervolgens uitgevoerd door Neways Slovakia of Neways Wuxi in China. Om een bredere toegevoegde waarde aan klanten te kunnen bieden, heeft NIS de samenwerking met partners in de markt verder ontwikkeld. Met name op het gebied van mechanica, software (-ontwikkeling) en power solutions. Het jaar 2009 zal voor NIS in het teken staan van de verdere uitbouw van de bestaande en relatief nieuwe klanten; voordeel opdoen van de wereldwijd opgebouwde aanwezigheid in de verschillende landen en markten en het professionaliseren van de ontwikkelde systeembouwactiviteiten bij de werkmaatschappijen Neways Slovakia en Neways Wuxi in China. Neways Leeuwarden Neways Leeuwarden richt zich op syteembouw en op de ontwikkeling, (re-)engineering en elektronica-assemblage van printplaten. In maart 2008 is de verhuizing afgerond naar een nieuwbouwpand in Leeuwarden. Dit heeft bijgedragen aan een optimale indeling van de organisatie waarbij de focus is gericht op drie pijlers: industrie, telecom en defensie. Producten van Neways Leeuwarden worden toegepast in apparatuur ten behoeve van tele/ datacom applicaties, besturingssystemen en industriële apparatuur. Het magazijn is ingericht op basis van moderne logistieke principes, tevens is het machinepark sterk vernieuwd en uitgebreid. Naast een compleet nieuwe SMD-lijn (productielijn), is geïnvesteerd in twee nieuwe testmachines: een WEE-tester en een flyingprobe tester. De WEE-tester is een testmachine om gecomputeriseerd backplanes (contactplaten) te testen. De flyingprobe machine wordt ingezet om kleinere series ICT (in circuit) te testen zonder dat daar een (dure) testmal voor nodig is. De investering in deze testmachines stelt ons in staat om onze klanten een meer toegesneden testfaciliteit te bieden, waardoor de gemiddelde testkosten kunnen dalen. Bij het ontwerp en de bouw van het kantoorgedeelte is rekening gehouden met de meest actuele ergonomische en esthetische denkwijzen. Eind 2008 telde Neways Leeuwarden 124 medewerkers (waarvan 27 op tijdelijke basis), een stijging van 10% ten opzichte van ultimo De omzet heeft na de spectaculaire stijging van 40% in 2007 een verdere groei in 2008 laten zien van 19% tot 31,7 miljoen. Deze omzetgroei werd onder

Amsterdam, 26 augustus 2008

Amsterdam, 26 augustus 2008 Toelichting Halfjaarcijfers 2008 Amsterdam, 26 augustus 2008 Raad van Bestuur Vincent de Bok Huub van der Vrande Hoofdpunten H1 2008 Omzet met 6% gedaald naar 130,0 mln Vraag halfgeleidersegment sterk

Nadere informatie

Amsterdam, 26 februari 2008

Amsterdam, 26 februari 2008 Toelichting Jaarcijfers 2007 Amsterdam, 26 februari 2008 Raad van Bestuur Vincent de Bok Huub van der Vrande Hoofdpunten 2007 2007 fantastisch jaar! * Omzet en winst naar nieuwe recordhoogte Omzet nagenoeg

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T. Hogere omzet en winst in eerste halfjaar 2011

P E R S B E R I C H T. Hogere omzet en winst in eerste halfjaar 2011 PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST DATUM: VANDAAG, WOENSDAG 24 AUGUSTUS 2011 TIJD: 13.00 uur LOCATIE: Citigate First Financial - Assumburg 152a AMSTERDAM P E R S B E R I C H T NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2011

Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 Amsterdam, 24 augustus 2011 Raad van Bestuur Vincent de Bok Huub van der Vrande Hoofdpunten H1-11 Hogere omzet en winst in eerste halfjaar Omzet met 22,7% gestegen naar 143,5m (H1-10:

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST DATUM: VANDAAG, DINSDAG 3 MAART 2009 TIJD: 13.00 uur LOCATIE: Citigate First Financial - Assumburg 152a - AMSTERDAM P E R S B E R I C H T NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL

Nadere informatie

PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST: VANDAAG, WOENSDAG 26 AUGUSTUS 2015 START: 10.30 uur - LOCATIE: Hotel Casa 400 (Eerste Ringdijk 4, AMSTERDAM)

PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST: VANDAAG, WOENSDAG 26 AUGUSTUS 2015 START: 10.30 uur - LOCATIE: Hotel Casa 400 (Eerste Ringdijk 4, AMSTERDAM) 26 augustus 2015 Herstel omzet en resultaat Neways in eerste halfjaar 2015 PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST: VANDAAG, WOENSDAG 26 AUGUSTUS 2015 START: 10.30 uur - LOCATIE: Hotel Casa 400 (Eerste

Nadere informatie

Jaarcijfers Amsterdam, 1 maart 2011 Raad van Bestuur. Vincent de Bok Huub van der Vrande

Jaarcijfers Amsterdam, 1 maart 2011 Raad van Bestuur. Vincent de Bok Huub van der Vrande Jaarcijfers 2010 Amsterdam, 1 maart 2011 Raad van Bestuur Vincent de Bok Huub van der Vrande Hoofdpunten 2010 Sterk herstel omzet en resultaat Omzet met 35% gestegen naar 254,5m (2009: 188,4m) Herstel

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST DATUM: VANDAAG, WOENSDAG 25 AUGUSTUS 2010 TIJD: 13.00 uur LOCATIE: Citigate First Financial - Assumburg 152a - AMSTERDAM P E R S B E R I C H T NEWAYS ELECTRONICS

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T. Stijging omzet en resultaat Neways in lijn met verwachting Hoge volatiliteit EMS-markt houdt aan

P E R S B E R I C H T. Stijging omzet en resultaat Neways in lijn met verwachting Hoge volatiliteit EMS-markt houdt aan PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST: VANDAAG, WOENSDAG 27 AUGUSTUS 2014 TIJD: 10.30 uur LOCATIE: Citigate First Financial - Assumburg 152a - AMSTERDAM P E R S B E R I C H T NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Cables bundles, harnesesses, complex electronics, Integrated electronics racks & cabinets, micro electronics

Jaarverslag 2009. Cables bundles, harnesesses, complex electronics, Integrated electronics racks & cabinets, micro electronics Jaarverslag 2009 d e v e l o p m e n t & e n g e n e e r i n g m a r k e t s : s e m i c o n d u c t o r m e d i c a l t e l e c o m a u t o m o t i v e d e f e n c e j a n u a r y f e b r u a r i m a

Nadere informatie

I n h o u d. Ondernemingsprofiel 3. Kerncijfers en kengetallen 4

I n h o u d. Ondernemingsprofiel 3. Kerncijfers en kengetallen 4 I n h o u d Ondernemingsprofiel 3 Kerncijfers en kengetallen 4 Verslag van de Raad van Bestuur 5 - Het jaar 2006 in vogelvlucht 5 - Financiële ontwikkelingen 7 - Operationele ontwikkelingen 10 - Organisatie,

Nadere informatie

Neways realiseert sterke omzetgroei

Neways realiseert sterke omzetgroei PERSBERICHT Halfjaarresultaten Neways realiseert sterke omzetgroei Son, 29 augustus 2017 Neways Electronics International N.V. (Euronext: NEWAY) ( Neways ofwel de Onderneming ) maakt vandaag haar resultaten

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Jaar verslag 2011

Jaarverslag 2011 Jaar verslag 2011 Jaarverslag 2011 Creating electronic solutions for Human demands Jaarverslag 2011 / 1 inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord van de Raad van Bestuur 4 Businessmodel 8 Ondernemingsprofiel 10 Kerncijfers

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Aanhoudende volatiliteit EMS-Markt drukt resultaten Neways

Aanhoudende volatiliteit EMS-Markt drukt resultaten Neways 26 februari 2013 Aanhoudende volatiliteit EMS-Markt drukt resultaten Neways PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST DATUM: VANDAAG, DINSDAG 26 FEBRUARI 2013 TIJD: 10:30 uur LOCATIE: Citigate First Financial

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2004 Agenda Resultaten 2003 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Omzet per kwartaal

Nadere informatie

ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005

ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005 ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005 V0.3 Inhoud presentatie Highlights Cijfers IFRS Personeel & Organisatie Operationele gang van zaken Aandachtspunten en vooruitzichten 2 Highlights 2005 Omzet gestegen

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Up to the next level JAARVERSLAG 2014

Up to the next level JAARVERSLAG 2014 Up to the next level JAARVERSLAG 2014 Up to the next level Jaarverslag 2014 / 1 inhoudspagina Inhoudsopgave Voorwoord van de Raad van Bestuur 4 Ondernemingsprofiel 6 Kerncijfers en kerngetallen 8 Businessmodel

Nadere informatie

half jaarbericht 2003

half jaarbericht 2003 halfjaarbericht 2003 Productinnovaties en kostenmaatregelen leiden tot sterk herstel resultaat TKH eerste helft 2003 Omzet eerste halfjaar 2003 met 190 miljoen nagenoeg gelijk aan omzet eerste halfjaar

Nadere informatie

Persbericht 2 maart 2015

Persbericht 2 maart 2015 Persbericht 2 maart 2015 Neways realiseert hogere omzet en winst PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST DATUM: VANDAAG, MAANDAG 2 MAART 2015 TIJD: 10.30 uur LOCATIE: Citigate First Financial - Assumburg

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST DATUM: VANDAAG, DINSDAG 23 FEBRUARI 2016 TIJD: 10.30 uur LOCATIE: Hotel Casa 400 (Eerste Ringdijk 4, AMSTERDAM) P E R S B E R I C H T NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST DATUM: VANDAAG, MAANDAG 2 MAART 2015 TIJD: 10.30 uur LOCATIE: Citigate First Financial - Assumburg 152a - AMSTERDAM P E R S B E R I C H T NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL

Nadere informatie

Meer winst voor Super de Boer

Meer winst voor Super de Boer Halfjaarcijfers 2008 Super de Boer (week 1-24) Meer winst voor Super de Boer Amersfoort, 27 augustus 2008 Jan Brouwer, Directievoorzitter Super de Boer N.V.: Super de Boer laat in het eerste halfjaar van

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST Datum: Vandaag, dinsdag 30 augustus 2005 Tijd: 13.30 uur Locatie: Citigate First Financial, Assumburg 152a Amsterdam (Buitenveldert) P E R S B E R I C H T NEWAYS

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 21 mei 2008

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 21 mei 2008 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 21 mei 2008 Inhoud presentatie Cijfers Operationele gang van zaken Aandachtspunten en vooruitzichten 2 Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening (x 1000) 2007 2006

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Uw verwachting is onze missie

Uw verwachting is onze missie Uw verwachting is onze missie jaarverslag 2013 Uw verwachting is onze missie Jaarverslag 2013 / 1 inhoudspagina Inhoudsopgave Voorwoord van de Raad van Bestuur 4 Ondernemingsprofiel 6 Kerncijfers 8 Businessmodel

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

inhoud Voorwoord van de Raad van Bestuur 2 Ondernemingsprofiel 5 Kerncijfers en kengetallen 6

inhoud Voorwoord van de Raad van Bestuur 2 Ondernemingsprofiel 5 Kerncijfers en kengetallen 6 Jaarverslag 2007 inhoud Voorwoord van de Raad van Bestuur 2 Ondernemingsprofiel 5 Kerncijfers en kengetallen 6 Verslag van de Raad van Bestuur 7 - Het jaar 2007 in vogelvlucht 7 - Vooruitzichten 8 - Financiële

Nadere informatie

Durf te doen! Jaarverslag 2012

Durf te doen! Jaarverslag 2012 Durf te doen! Jaarverslag 2012 Durf te doen! Jaarverslag 2012 / 1 inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord van de Raad van Bestuur 4 Ondernemingsprofiel 6 Kerncijfers 9 Businessmodel 10 Verslag van de Raad

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

Uw verwachting is onze missie

Uw verwachting is onze missie Uw verwachting is onze missie jaarverslag 2013 Uw verwachting is onze missie Jaarverslag 2013 / 1 inhoudspagina Inhoudsopgave Voorwoord van de Raad van Bestuur 4 Ondernemingsprofiel 6 Kerncijfers 8 Businessmodel

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 Uden, 8 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2012.. 3 2. Geconsolideerde balans. 9 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 10 4.

Nadere informatie

NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL N.V.

NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL N.V. NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL N.V. HALFJAARVERSLAG 2010 Gebeurtenissen in het eerste halfjaar Neways Electronics International N.V. (Neways) heeft in de eerste helft van 2010 een volledig autonome stijging

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Presentatie halfjaarcijfers 2012 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2012 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2012 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2007

Halfjaarcijfers 2007 Halfjaarcijfers 2007 Inhoud presentatie Cijfers Operationele gang van zaken Personeel en organisatie Vooruitzichten 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 1e halfjaar 1e halfjaar Mutatie (x 1000)

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2013

Presentatie halfjaarcijfers 2013 Presentatie halfjaarcijfers 2013 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2013 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2013 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003 Agenda Resultaten 2002 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Winst- & verliesrekening

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2008 Agenda Resultaten 2007 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2007 Eerste kwartaal 2008 Omzet per kwartaal Euro *

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2010 Agenda Resultaten 2009 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2009 Eerste kwartaal 2010 Omzet per kwartaal EUR x

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 Uden, 13 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2014.. 3 2. Geconsolideerde balans. 8 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 9 4.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Inhoud presentatie. Highlights. Cijfers. Personeel & Organisatie. Operationele gang van zaken. Aandachtspunten en vooruitzichten

Inhoud presentatie. Highlights. Cijfers. Personeel & Organisatie. Operationele gang van zaken. Aandachtspunten en vooruitzichten Jaarcijfers 2008 Inhoud presentatie Highlights Cijfers Personeel & Organisatie Operationele gang van zaken Aandachtspunten en vooruitzichten 1 Highlights 2008 Omzet gestegen met 10,4% tot 97,5 mln Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5 PERSBERICHT HOLLAND COLOURS FINANCIEEL RESULTAAT 2014/2015 HOGERE OMZET - STABIEL NETTORESULTAAT Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken koers 13/14 Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT EERSTEKWARTAALCIJFERS 2013

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT EERSTEKWARTAALCIJFERS 2013 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT EERSTEKWARTAALCIJFERS 2013 Uden, 8 mei 2013 Contents 1. Persbericht eerstekwartaalcijfers 2013.. 3 2. Geconsolideerde balans..... 7 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.....

Nadere informatie

PERSBERICHT aantal pagina s: 9

PERSBERICHT aantal pagina s: 9 PERSBERICHT aantal pagina s: 9 Dordrecht, 13 maart 2006 BLUE FOX REORGANISEERT EN VERWACHT WINST IN 2006 2005 2004 Netto-omzet 52,4 mln 45,4 mln Resultaat vóór belasting -1,8 mln -13,2 mln Resultaat vóór

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013. Amsterdam, 24 februari 2014

Jaarcijfers 2013. Amsterdam, 24 februari 2014 Jaarcijfers 2013 Amsterdam, 24 februari 2014 Hoofdpunten 2013 Goede ontwikkeling omzet en orderportefeuille; positieve trend EMS-markt houdt aan Netto-omzet daalt in 2013 met 3,4% naar 265,0m (2012: 274,3m)

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

HALFJAARCIJFERS ICT AUTOMATISERING N.V.

HALFJAARCIJFERS ICT AUTOMATISERING N.V. HALFJAARCIJFERS ICT AUTOMATISERING N.V. 8 september 2006 0 Inhoud presentatie Cijfers Operationele gang van zaken Personeel en organisatie Vooruitzichten 1 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 1e

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Sharing our DNA

Jaarverslag 2015. Sharing our DNA Jaarverslag 2015 Sharing our DNA Sharing our DNA 2 Inhoudsopgave Voorwoord van de CEO 4 Over Neways Ondernemingsprofiel 8 Businessmodel 10 Overzicht activiteiten per werkmaatschappij 12 Strategie samengevat

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2013 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2013 2012 Opbrengsten 4,3 4,5 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL N.V.

NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL N.V. NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL N.V. HALFJAARVERSLAG 2011 Gebeurtenissen in het eerste halfjaar Neways Electronics International N.V. (Neways) heeft in de eerste helft van 2011 een omzetstijging van 23%

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V. DERDEKWARTAALCIJFERS. Uden, 26 oktober 2012

BETER BED HOLDING N.V. DERDEKWARTAALCIJFERS. Uden, 26 oktober 2012 BETER BED HOLDING N.V. DERDEKWARTAALCIJFERS 2012 Uden, 26 oktober 2012 Inhoudsopgave 1. Persbericht derdekwartaalcijfers 2012. 3 2. Geconsolideerde balans. 6 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening..

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009 Jan Aalberts & John Eijgendaal Organisatie AALBERTS INDUSTRIES N.V. AALBERTS INDUSTRIES N.V. Gedecentraliseerde managementstructuur Operationele

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Page 1 sur 12 11 september 2003 - Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Ingrijpende reorganisatie werpt vruchten af. Ballast Nedam weer op de goede weg: EBIT Euro 6 mln (halfjaar 2002 : Euro 93 mln verlies)

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Persbericht investor relations

Persbericht investor relations Persbericht investor relations Bedrijfsresultaat Koninklijke Ten Cate (KTC) bijna verdubbeld in eerste kwartaal 2005 Koninklijke Ten Cate (technisch textiel en technische componenten) boekte over het eerste

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Presentatie jaarcijfers 2011

Presentatie jaarcijfers 2011 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie jaarcijfers 2011 Amsterdam, Agenda Kerncijfers 2011 Operationele gang van zaken Financiële gang van

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Analisten conference call

Analisten conference call Analisten conference call 31 augustus 2012 Financiële kernpunten H1 2012 Geconsolideerde omzet: stijging met 6,7% naar 110,5 miljoen (H1 2011: 103,6 miljoen) Autonome omzetgroei 6,4% Omzet in het groene

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl Jaarverslag 2016 Foto: Coen Schilderman - Sportfoto van het jaar 2016 (Emma Oosterwegel) Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer 0570-503939 sportbedrijfdeventer.nl Financieel economisch verslag Voor

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedragen in miljoenen euro's Eerste halfjaar 2009 Eerste halfjaar 2008 1 Gehele jaar 2008 Doorlopende bedrijfsactiviteiten Netto-omzet uit hoofde van leveringen

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2011 - I

Eindexamen m&o vwo 2011 - I Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Het Nederlandse bedrijf Cross nv is onderverdeeld in drie divisies: Cross Aerospace, Cross Technical Services en Cross Food Systems (zie

Nadere informatie

Resultaten eerste kwartaal 2009

Resultaten eerste kwartaal 2009 Resultaten eerste kwartaal 2009 - Netto resultaat van 1,34 miljoen Euro verlies (1,52 miljoen Euro winst in 2008) - Omzetdaling van 65,5 miljoen Euro in 2008 naar 48,9 mijoen Euro EMBARGO tot 28 april

Nadere informatie

ess release - Persbericht - Press release - Persb

ess release - Persbericht - Press release - Persb ATHLON STELT WINSTVERWACHTING NAAR BOVEN BIJ Hoofddorp, 10 november Hoofdpunten negen maanden Omzetstijging van 5,6% tot 737 mln Fraaie stijging resultaat voor belasting (+18%) Operationele nettowinst

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2014

VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2014 VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2014 - Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode eindigend op 30 juni

Nadere informatie

Presentatie jaarcijfers 2009

Presentatie jaarcijfers 2009 Presentatie jaarcijfers Okura Hotel, Amsterdam 26 februari 2010 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 26 augustus 2010

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 26 augustus 2010 Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers 2010 Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 26 augustus 2010 Stabiele prestaties bij lagere opbrengsten Nettoresultaat eerste halfjaar 2010: 50,6 mio (2009: 41,9

Nadere informatie

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30 Voortgezette Studie Boekhouden 12.1 a De functie van het kasstroomoverzicht is een bijdrage leveren aan de beoordeling door gebruikers van het vermogen van de onderneming om geldmiddelen en kasequivalenten

Nadere informatie