JAARVERSLAG 2013 Conform artikel 397 BW 2 CADAC GROUP HOLDING B.V. HEERLEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2013 Conform artikel 397 BW 2 CADAC GROUP HOLDING B.V. HEERLEN"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013

2 JAARVERSLAG 2013 Conform artikel 397 BW 2 CADAC GROUP HOLDING B.V. HEERLEN 3 juni 2014

3 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1 Profiel Cadac Group 1.2 Personalia 2. Kerncijfers Bericht van de Raad van Commissarissen 4. Verslag van de Directie 4.1 Gang van zaken in Overige ontwikkelingen 4.3 Resultaten Bespreking van de financiële positie 4.5 Verwachtingen Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde winst- en verliesrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Toelichting algemeen 5.5 Toelichting op de geconsolideerde balans 5.6 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 6. Vennootschappelijke jaarrekening Vennootschappelijke balans per 31 december Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over Toelichting 7. Groepsmaatschappijen 8. Overige gegevens 8.1 Resultaatbestemming 8.2 Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum 8.3 Accountantsverklaring -1-

4 1. ALGEMEEN 1.1 Profiel Cadac Group Cadac Group is al meer dan 25 jaar gespecialiseerd in automatiseringsoplossingen voor het creëren, beheren en delen van digitale ontwerpinformatie. Daarnaast ontwikkelt Cadac Group zelfstandig en onafhankelijk software voor het verbeteren en optimaliseren van ontwerpprocessen, documentbeheer en projectcommunicatie. Met ca. 200 medewerkers en meer dan 14 vestigingen wereldwijd is Cadac Group voor haar klanten een betrouwbare en pragmatische partner. Cadac Group is Autodesk en Microsoft Partner. Cadac Group werd als CAD Advies Centrum in 1986 opgericht door de toen 20-jarige Jan Baggen tijdens zijn studie bouwkunde aan Zuyd Hogeschool in Heerlen. Onder zijn leiding, in 1998 bekroond met een Manager van het Jaar award, groeide het bedrijf uit tot de huidige internationaal georiënteerde organisatie met vestigingen in Europa, de Verenigde Staten en Australië en een jaaromzet van circa 32.5 miljoen euro. -2-

5 1.2 Personalia CADAC GROUP HOLDING B.V. Nieuw Eyckholt DJ HEERLEN Telefoon RAAD VAN COMMISSARISSEN DIRECTIE F.J.A.M. Pistorius RA voorzitter Ing. J.J.M. Baggen Drs. Th.M.A.J. Verhagen VESTIGINGEN Cadac Group Benelux HEERLEN MEPPEL Nieuw Eyckholt 282 Blankenstein DJ Heerlen 7943 PE Meppel GOUDA HASSELT Westbaan 260 Luikersteenweg 167 Bus MC Moordrecht 3500 Hasselt (B) AMSTERDAM GENT Teleport Towers Gaston Crommenlaan 4 Bus 501 Kingsfordweg e etage, Gebouw A 1043 GR Amsterdam 9050 Gent (B) VIANEN KORTRIJK Laanakkerweg 8 Doorniksestraat 63/o 4131 PA Vianen 8500 Kortrijk (B) -3-

6 NedGraphics VIANEN Laanakkerweg PA Vianen Cadac Group Americas HOUSTON 4801 Woodway drive, ste 300E Houston, TX United States Cadac Group EMEA HEERLEN STOCKHOLM Nieuw Eyckholt 282 Solna Strandväg DJ Heerlen Solna [Stockhom] Nederland Sweden FRANKFURT COPENHAGEN Platz der Einheit 1 Lautruphøj Frankfurt 2750 Ballerup [Copenhagen] Germany Denmark LONDON Portland House, 16 th Floor Bressenden Place SW1E 5RS London United Kingdom Cadac Group APAC SYDNEY NSW 2000 Level 39 2 Park ST Australia -4-

7 2. KERNCIJFERS 2013 Hieronder worden de belangrijkste kerncijfers (in 1.000,-) weergegeven voor de laatste 2 jaren Resultaten Bedrijfsresultaat Resultaat voor belastingen Resultaat na belastingen Cash flow Medewerkers Gemiddeld aantal fte s Per 31 december Balansgegevens Eigen vermogen Balanstotaal (totaal vermogen) Vlottende activa Kortlopende schulden Ratio s Rentabiliteit eigen vermogen: Resultaat na belastingen / gemiddeld eigen vermogen 43,1% 44,9% Solvabiliteit: Eigen vermogen / totaal vermogen 42,0% 41,7% Current ratio: Vlottende activa / kortlopende schulden 1,2 1,1-5-

8 3. BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN De Raad heeft de begroting 2013 goedgekeurd en heeft toezicht uitgeoefend op het beleid in De Raad heeft in deze verslagperiode regelmatig vergaderd met de directie. Vaste punten op de agenda waren de ontwikkeling van de resultaten ten opzichte van de begroting, de algemene gang van zaken, organisatorische aanpassingen en omgevingsfactoren zoals marktontwikkelingen en de arbeidsmarkt. Daarnaast is aandacht besteed aan mogelijke besparingen. Wij bieden u hierbij het opgemaakte jaarverslag over het jaar 2013 van de Cadac Group Holding B.V. aan. Aan de jaarrekening is toegevoegd de verklaring van HLB van Daal & Partners. HLB van Daal & Partners heeft de jaarrekening gecontroleerd en heeft deze van een goedkeurende verklaring voorzien. De Raad heeft de jaarrekening in zijn vergadering van 3 juni 2014 besproken en goedgekeurd en legt deze aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor ter vaststelling. De vaststelling zal tevens strekken tot decharge van de Directie voor het door haar in 2013 gevoerde beleid en tot decharge van de Raad van Commissarissen voor het door haar uitgeoefende toezicht. De Raad van Commissarissen kan zich vinden in het door de directie gedane voorstel tot resultaatbestemming. Gaarne spreken wij onze waardering uit jegens de directie en medewerkers voor de over 2013 geleverde prestaties. Heerlen, 3 juni 2014 De Raad van Commissarissen F.J.A.M. Pistorius RA (voorzitter) Drs. Th.M.A.J. Verhagen -6-

9 4. VERSLAG VAN DE DIRECTIE 4.1 Gang van zaken in 2013 ALGEMEEN Cadac Group Holding BV heeft haar bedrijfsresultaat na belasting in 2013 gehandhaafd ten opzichte van Het resultaat na belasting bedraagt in 2013 circa 1,79 miljoen euro. De EBITDA is in 2013 iets gestegen ten opzichte van 2012 en bedraagt circa 4.29 miljoen euro. De omzet is met circa 6 procent gestegen tot bijna 32.5 miljoen euro. De grootste omzetgroei is door Cadac Group Holding BV gerealiseerd in de Benelux. Cadac Group is gespecialiseerd in het bieden van automatiseringsoplossingen voor het creëren, beheren en delen van digitale ontwerpinformatie op basis van Autodesk en Microsoft software. De stijging van de omzet is vooral te danken aan de toename van omzet op het gebied van Autodesk software. Deze trend van toenemende software- en service omzet lijkt zich in 2014 te stabiliseren. Cadac Group holding heeft in 2013 veel schade geleden door wanbetaling als gevolg van faillissementen, in het bijzonder in het bouwkundige en installatietechnische marktsegment. Cadac Organice software heeft opnieuw een aanzienlijke winstbijdrage geleverd. Cadac Organice is een software suite voor Engineering Document Management & Document Control, en is volledig gebaseerd op Microsoft SharePoint. De commerciële activiteiten met betrekking tot Cadac Organice software zijn in 2013 sterk geïntensiveerd. Voor 2014 wordt weer een verdere omzet en winstgroei verwacht. Zowel het aantal bedrijven dat Cadac Organice software gebruikt alsook het aantal gebruikers is in 2013 sterk toegenomen. NedGraphics heeft in 2013 een beter resultaat dan in 2012 gerealiseerd. NedGraphics is gespecialiseerd in de verkoop van, in eigen huis ontwikkelde, software gerelateerd aan wetgeving bij de lokale overheid. Door bezuinigingen bij de lokale overheid daalde de omzet vanaf 2012 en heeft NedGraphics hier direct geanticipeerd waardoor de positieve trend voor wat betreft resultaat in 2013 weer is opgepakt. In 2013 heeft de Cadac Group Holding BV veel bereikt. In 2013 is het initiatief tot overname van de CAD-activiteiten van Detron CAD Solutions gestart, per zijn deze volledig en succesvol geïntegreerd in onze business units te Vianen. Cadac Group heeft op basis van onder andere haar hoge klanttevredenheid de hoogste partnerstatus bij Autodesk verworven. Daarnaast hebben wij vanaf 2014 ons kantoor te Sydney uitgebreid met een team van drie medewerkers. Hierdoor kunnen wij in deze groeiregio onze Cadac Organice software optimaal promoten, leveren en ondersteunen. De schaalgrootte en kennis van de bedrijfsprocessen waarover Cadac Group Holding BV binnen haar marktsegmenten beschikt, zijn een uitstekende waarborg voor de continuïteit en de verdere winst en omzetgroei van de Cadac Group Holding BV. -7-

10 4.2 Overige ontwikkelingen CADAC GROUP AEC Nadat wij het overgangsjaar 2012, in een toch al moeilijk bouwkundig marktsegment, positief wisten af te sluiten, hebben wij in 2013 met Cadac Group AEC een aanzienlijke omzet- en winstgroei gerealiseerd. Dit, ondanks het gegeven dat juist deze divisie zwaar is geraakt door het grote aantal faillissementen waardoor software onderhoudscontracten niet betaald en vaak slechts ten dele bij een doorstart gereactiveerd werden. Cadac Group AEC heeft een doorbraak voor BIM in de installatiesector gerealiseerd. Wij presenteerden als eerste partij in Nederland een proof of concept de technische haalbaarheid van een uitbreiding van de ETIM classificatiestandaard voor technische producten met aanvullende parameters die nodig zijn voor reken- en tekentoepassingen. Een belangrijke voorwaarde voor echt integraal samenwerken, ofwel BIM. Omdat dit proof of concept een uniforme structuur oplevert voor uitwisseling van de objectinformatie, willen fabrikanten echter een stap verder gaan. Fabrikanten hebben een grote behoefte aan een centrale 3D productenbibliotheek, waardoor zij hun productmodellen niet meer in verschillende versies up-to-date hoeven te houden voor diverse CAD software pakketten. Vooruitlopend op deze ontwikkeling heeft Cadac Group de Content LAB ontwikkeld, ofwel de Content Library Access Button. Hiermee krijgen Revit gebruikers via een handige button direct toegang tot deze centrale 3D producentbibliotheek, volledig volgens de nieuwe, verrijkte ETIM classificatie. NEDGRAPHICS In 2013 heeft NedGraphics net als haar collega leveranciers aan de publieke en de grond-, wegen watersector, nog steeds te maken gehad met de consequenties van de alsmaar voortdurende economische crisis. De orderintake en de omzet lieten in 2013 dan ook nog geen herstel zien. Echter, door de directie in 2012 genomen organisatorische maatregelen, is zowel het werkkapitaal en het netto resultaat in 2013 significant gestegen. Het laatste in 2013 met circa 65%. NedGraphics is - ook in blijven investeren in marktverbreding en nieuwe software producten en diensten. Dit, om hiermee voor te sorteren op een economisch herstel, welke vanaf medio 2014 wordt verwacht. Op de valreep van het jaar 2013 heeft NedGraphics en haar dochter Cadac Group AEC een acquisitie gedaan. Namelijk, de overname van de concurrent Detron CAD Solutions (voorheen ISSUE CAD Solutions) uit Rotterdam. NedGraphics verwacht, dat de orderintake en omzet in 2014 met ruim 20% zullen stijgen en gaan bijdragen aan een positief resultaat. In de periode 2007 tot en met 2009 heeft NedGraphics geprofiteerd van de groei in de e-overheid. Zo heeft zij veel werk gegenereerd uit de nieuwe wet op de Ruimtelijke Ordening, de Basisregistratie voor Adressen en Gebouwen en de Wet Informatievoorziening Ondergrondse Infrastruc- -8-

11 tuur. De werkzaamheden verband houdend met voornoemde wet- en regelgeving zijn in belangrijke mate afgerond. Zoals door de directie in 2011 was geprognosticeerd, heeft de overheid ook in 2012 nog niet massaal geïnvesteerd in de BGT. Hierdoor had NedGraphics voor het derde jaar in rij te maken met een substantieel lagere orderintake. Hierdoor was er in 2012 sprake van een structurele werkvermindering voor het jaar 2012 en heeft NedGraphics een aantal functies laten vervallen. De luchtvaartactiviteit van NedGraphics betreft de marketing en verkoop van smartglobe, een door NedGraphics ontwikkeld product voor kartering van vliegroutes. In 2010 zijn een aantal grote verbeteringen doorgevoerd in het product en is met succes de relatie met strategische klanten uitgebouwd. De Aviation activiteit heeft in 2013 een belangrijke bijdrage geleverd aan het totale operationele resultaat van NedGraphics. Daarnaast versterkt de luchtvaartactiviteit met haar grote internationale klanten het imago van NedGraphics als GIS-deskundige. CADAC ORGANICE De Cadac Organice activiteiten waren in 2013 wederom winstgevend. In 2013 hebben wij het winstniveau verder weten te verhogen. In 2012 waren wij gestart met de ontwikkeling van de derde generatie Cadac Organice software. De Cadac Organice Document Control Solution is gebaseerd op onze ervaringen met eerdere generaties van Cadac Organice software en intensieve gesprekken met bestaande klanten en strategische prospects. Cadac Organice DCS is gereleased medio april Gelijktijdig met het uitbrengen van onze nieuwste Cadac Organice software hebben wij de organisatie geprofessionaliseerd. Hierdoor zijn wij in staat om een volgende stap te maken en nog efficiënter onze software te leveren waardoor wij onze omzet kunnen verhogen en tegelijkertijd de implementatiekosten van onze software bij onze klanten reduceren. Ultimo december 2013 concluderen wij dat het introduceren van een nieuwe generatie Cadac Organice software en geprofessionaliseerde organisatie geslaagd is. Geslaagde projecten bij (inter) nationale multinationals vormen hiervoor het bewijs. Cadac Group Holding heeft bijna een van haar doelstellingen bereikt voor wat betreft omzet verdeling. Wij streven naar een gelijke verhouding tussen de omzet van Autodesk software, Cadac/NedGraphics software en dienstverlening. Met name omzetgroei op het gebied van Cadac/NedGraphics software is strategisch van groot belang. Momenteel bedraagt het aandeel van Cadac/NedGraphics software circa 25 procent van de totale omzet. ORGANISATIE STRUCTUUR Vanaf 2 januari 2012 heeft Cadac Group Holding een gewijzigde organisatie structuur. De naam van Cadac Group MSD is veranderd in Cadac Group MFG (ManuFacturinG). De naam van Cadac Group BSD is veranderd in Cadac Group AEC (Architecture Engineering Construction). Daarnaast heeft Cadac Group Beheer 70% van de aandelen van Cadac Group BSD BV verkocht aan NedGraphics. Met ingang van 2012 heeft Cadac de scheiding tussen een centrale verkooporganisatie Cadac Group BV en de zogenaamde personeelsvennootschappen beëindigd. Elke Ca- -9-

12 dac vennootschap heeft nu eigen producten, diensten en werknemers. Er wordt, op een enkele uitzondering na, niet meer via Cadac vennootschappen intern werknemers gedetacheerd. Met ingang van 2013 hebben wij een verandering doorgevoerd in organisatie structuur om beter te kunnen anticiperen op de behoefte die bij onze klanten ontstaat op het gebied van Product- en Asset Lifecycle Management. Deze trajecten vergen een compleet andere benadering dan de min of meer gestandaardiseerde verkoop van ontwerpsystemen. Dit soort trajecten kent vaak een langere doorlooptijd, zijn klant specifiek en er dient meestal een maatoplossing gebouwd te worden. Daarom hebben wij twee extra businessunits opgericht die gelieerd zijn aan Cadac Group AEC en MFG, zij leveren maatwerk en projectmanagent op het gebied Asset en Product Lifecycle Management. In de loop van 2013 hebben wij echter gemerkt dat de slagkracht van zowel Cadac Group ALM en PLM afzonderlijk te gering is. Wij hebben daarom vanaf 2014 besloten beide organisaties operationeel samen te voegen met als handelsnaam Cadac Group LCM Solutions (LifeCycle Management). Vanaf 2014 kennen wij het volgende organisatorische schema: -10-

13 KLANTTEVREDENHEID Bij Cadac Group hechten we veel waarde aan een hoge klanttevredenheid. Om ons op alle gebieden te blijven verbeteren en structureel feedback van klanten te ontvangen over onze diensten en service, is onderzoek naar klanttevredenheid sinds 2011 gestandaardiseerd en geprofessionaliseerd. De feedback geeft ons de gelegenheid om beter te weten wat onze relaties belangrijk vinden, om hen vervolgens nog beter van dienst te kunnen zijn. Deze focus op het bereiken van een hoger niveau van klanttevredenheid werpt zijn vruchten af, want als resultaat van het klanttevredenheidsonderzoek van Autodesk eind 2013, bleek dat meer dan 98% van de ondervraagde klanten tevreden zijn met onze service! 29% beoordeelt Cadac Group op diverse gebieden met achten of zevens en bijna 69% uitsluitend met negens en tienen. De Net Promoter Score (NPS) is een krachtige indicator om aan te geven hoe klanten onze diensten waarderen. Deze score geeft weer in welke mate klanten onze producten en diensten aanbevelen aan anderen. Cadac Group had zich als doel gesteld een score van minimaal 56 te behalen en behaalde in december 2013 een score van 68. Dat ligt ruim boven het gemiddelde in de Benelux en ook boven het gemiddelde in EMEA. Daarnaast is ook de response rate van circa 30% uitzonderlijk hoog in vergelijking met deze gebieden. -11-

14 CADAC GROUP, AUTODESK PLATINUM PARTNER Cadac Group is bevorderd tot de eerste en voorlopig enige Platinum Partner van het Amerikaanse softwarebedrijf Autodesk in de Benelux. Daarmee treden wij vanaf één februari 2013 toe tot het selecte gezelschap van de circa twintig beste partners van Autodesk wereldwijd, van wie een tiental in Europa. Autodesk met haar hoofdkantoor in California levert wereldwijd via circa duizend partners. De beste partners kunnen de Platinum status verwerven. Daarvoor is behalve een bepaalde minimumomzet en certificeringen de klanttevredenheid bepalend. Middels de Platinum status erkent Autodesk de cruciale rol van Cadac Group bij het leveren van toonaangevende ontwerpoplossingen, producten en diensten. CADAC GROUP, SNELST GROEIENDE AUTODESK PARTNER IN BENELUX Cadac Group is als snelst groeiende Autodesk Partner in de Benelux verkozen tot Autodesk Benelux Partner of the Year en treedt daarmee toe tot de prestigieuze Autodesk Platinum Club. Dit is een select gezelschap van de meest succesvolle Autodesk Partners wereldwijd. In mei 2013 is Cadac Group dankzij een uitmuntende klanttevredenheid bevorderd tot Autodesk Platinum Partner. Met het toetreden tot de Platinum Club heeft Cadac Group zich nu ook bewezen als best verkopende Autodesk Partner in de Benelux. -12-

15 MARKTSITUATIE Cadac ervaart dat de marktsituatie sterk verschilt bij haar verschillende doelgroepen. In het AEC marktsegment en in het bijzonder in de installatiebranche was de markt in 2013 moeilijk. Toch heeft de acquisitie van NPQ CAD Solutions en het bundelen van bouwkundige activiteiten en kennis een positieve impact op het resultaat gehad. Na het overgangsjaar 2012 zien wij dat de omzet en winst in 2013 een duidelijk stijgende tendens vertoond. Deze tendens zet versterkt door in In het Manufacturing marktsegment is de markt evenals in 2012 nog steeds goed. Het boekjaar 2013 was voor de Cadac Group Manufacturing afdeling zeer succesvol. Momenteel lijkt de omzet in Manufacturing marktsegment te stabiliseren. NedGraphics heeft in 2012 een achteruitgang van omzet en resultaat gerealiseerd. Door direct te anticiperen op deze en andere relevante ontwikkelingen is de positieve trend in 2013 weer opgepakt. De vooruitzichten van Cadac Organice zijn goed. Bij Cadac Organice Internationaal groeit het omzetniveau maar ook het aantal prospects. -13-

16 RESULTAAT EN OMZET ANALYSE Het resultaat na belastingen bedraagt De omzet is in 2013 toegenomen ten opzichte van Splitsen wij de omzet in product- en diensten verkoop dan valt duidelijk de omzetstijging bij de softwareverkoop op. De omzet eigen software laat bij NedGraphics een daling zien. De oplossingen die de Cadac Group verkoopt worden steeds veelzijdiger. Daarnaast worden de oplossingen voor onze klanten steeds bedrijfskritischer (bijv. Cadac Organice). Klanten verlangen daarom van ons een aanzienlijke pre sales inspanning. Ten opzichte van voorgaande jaren is in 2013 evenals in 2012 de balans tussen pre sales en sales beter in verhouding. Een duidelijke groei van het aantal geleverde diensten is daardoor vanaf 2007 waarneembaar. Het niveau van de afschrijvingen is in 2013 gestegen met circa tot De investeringen in 2013 betreffen investeringen in in eigen beheer ontwikkelde software, de IT infrastructuur alsmede het wagenpark. De personeelskosten zijn in 2013 min of meer gelijk gebleven. Onder de overige personeelskosten is een voorziening voor de kosten van een reorganisatie bij NedGraphics opgenomen. -14-

17 4.3 Resultaten 2013 Een vergelijking tussen de boekjaren 2013 en 2012 geeft het volgende beeld (in duizenden euro s) Bruto marge Kosten Salarissen Sociale lasten Afschrijvingen materiële en immateriële vaste activa en R&D Overige bedrijfskosten Som der kosten Bedrijfsresultaat Rentelasten (8) - Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting Vennootschapsbelasting (422) (428) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting Resultaat deelnemingen (220) (134) Resultaat na belasting

18 4.4 Bespreking van de financiële positie De financiële positie volgens de balans per 31 december 2013 kan in vergelijking met 31 december 2012 als volgt worden weergegeven. (in duizenden euro s) Beschikbaar: Groepsvermogen Derdenbelang Voorzieningen Langlopende schulden Totaal lang vermogen Waarvan vastgelegd op lange termijn Werkkapitaal Samenstelling werkkapitaal: Voorraden - 4 Vorderingen Liquide middelen Kortlopende schulden Uit het voorgaande blijkt dat het werkkapitaal is toegenomen met tot positief. -16-

19 4.5 Verwachtingen 2014 In het eerste kwartaal van 2013 heeft Cadac Group het beste resultaat ooit behaald. Wij hebben vanaf het tweede kwartaal van 2013 veel nieuwe medewerkers aangenomen die zich dienden in te werken, hierdoor is het resultaat in het tweede en derde kwartaal 2013 lager uitgevallen. Momenteel is iedereen ingewerkt, echter het eerste kwartaal van 2014 was goed, maar niet zo goed als de vergelijkbare periode vorig jaar, echter het tweede kwartaal zal zodanig voor wat betreft resultaat en omzet zijn waardoor wij per 1 juli 2014 een gelijkwaardige performance realiseren als in Indien de verwachtingen met betrekking tot onze (inter)nationale Cadac Organice forecast gerealiseerd worden verwachten wij een EBIT van circa drie miljoen te realiseren. Ondanks het feit dat onze technische- en verkoop consultants momenteel een goede bezettingsgraad en omzetniveau hebben dienen wij onze interne organisatie verder te professionaliseren. Uit onze klant- en medewerker tevredenheidsonderzoeken zijn een aantal aspecten blootgelegd waarop wij nog beter en klantvriendelijker kunnen handelen. Voor het begin van 2015 dienen een aantal strategische bedrijfsprocessen geïntroduceerd of vernieuwd te worden. (prolongatie onderhoudscontracten, CRM 2.0, Cadac Portal ten behoeve van onze relaties). De in 2013 opgeleverde ICT infrastructuur vormt een belangrijke schakel hierin. De Cadac Group producten (Cadac Organice, TheModus, NXTdim en NedInfra) en de daarmee samenhangende proceskennis voor het optimaliseren van bouwkundige, werktuigbouwkundige en civiel technisch georiënteerde bedrijven hebben Cadac Group, breder dan andere Autodesk partners, binnen deze doelgroep gepositioneerd. Door het internationale netwerk dat Cadac Group momenteel aan het opbouwen is verwacht zij naast Cadac Organice software in de toekomst ook andere Cadac software aangevuld met proceskennis internationaal te verkopen. De schaalgrootte waarover de Cadac Group beschikt, de kennis van de bedrijfsprocessen in de verschillende vakgebieden en het vermogen om hierop te anticiperen met onze Cadac consultants zijn een uitstekende waarborg voor de continuïteit en verdere groei van de Cadac Group. Heerlen, 3 juni 2014 Chief Executive Officer Ing. J.J.M. Baggen -17-

20 5. GECONSOLIDEERDE Jaarrekening Geconsolideerde balans 5.2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 5.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 5.4 Toelichting algemeen 5.5 Toelichting op de geconsolideerde balans 5.6 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening -18-

21 5.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (voor resultaatbestemming) A c t i v a Vaste activa Immateriële vaste activa Research & Development Concessies, vergunningen en rechten van Intellectuele eigendom Goodwill Materiële vaste activa IT-infrastructuur Inventaris en kantooraanpassingen Vervoermiddelen Financiële vaste activa (1) Leningen u/g personeel Belastinglatentie Vlottende activa Voorraden Vorderingen Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal activa

22 P a s s i v a Groepsvermogen Derdenbelang Voorzieningen (2) Overige voorzieningen Langlopende schulden (3) Overige leningen Kortlopende schulden (4) Aflossingsverplichting langlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen Overige schulden en overlopende passiva Totaal passiva

23 5.2 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER Bruto marge Kosten Salarissen (5) Sociale lasten (6) Afschrijvingen materiële en immateriële vaste activa en R&D (7) Overige bedrijfskosten Som der kosten Bedrijfsresultaat Financiële baten minus lasten (8) (8.441) 180 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting Vennootschapsbelasting ( ) ( ) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting Derdenbelang deelnemingen (9) ( ) ( ) Resultaat na belasting

24 5.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2013 Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat na belastingen Aanpassingen: Afschrijvingen op materiële en immateriële vaste activa en R&D Toename/afname belastinglatentie (18.256) Mutatie reserve koersverschil (33.934) Toename/toename debiteuren (72.626) ( ) Afname/afname overige vorderingen ( ) Afname/toename voorraden (1.134) Afname/toename voorzieningen (49.689) Afname/toename crediteuren ( ) Afname/toename overige schulden ( ) Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Mutatie deelnemingen ( ) Investeringen in immateriële vaste activa ( ) ( ) Investeringen in materiële vaste activa ( ) ( ) Desinvesteringen in materiële vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten ( ) ( ) ( ) ( ) Kasstroom uit financieringsactiviteit Toegekende dividenduitkering ( ) ( ) Verstrekte leningen Aflossing leningen ( ) - Kasstroom uit financieringsactiviteiten ( ) ( ) Toename/afname geldmiddelen (inclusief schulden aan kredietinstellingen) in boekjaar ( ) -22-

25 5.4 Toelichting algemeen Structuur Met ingang van 1 januari 1998 participeert N.V. Industriebank LIOF voor 25% in de Cadac Group Holding B.V. Als gevolg van de participatie heeft de oude groepsholding een naamswijziging ondergaan en participeert sedert 1 januari 1998 als Twinport Geleendal Beheer B.V. nog voor 75% in de Cadac Group Holding B.V. (voorheen Cadac Group B.V., voorheen Hard en Software B.V.). Deze vennootschap fungeert met ingang van 1 januari 1998 als hoofd van de groep. In 1998 heeft Twinport Geleendal Beheer B.V. circa 5% van haar belang in de Cadac Group Holding B.V. beschikbaar gesteld om om niet over te dragen aan een aantal keymedewerkers. In 2001 heeft Twinport Geleendal Beheer B.V aandelen om niet aan NV Industriebank LIOF overgedragen en aandelen om niet overgedragen aan Cadac Group Holding B.V. Deze laatste aandelen zijn met name bedoeld ten behoeve van de toekomstige uitgifte om niet aan sleutelfunctionarissen. De huidige aandelenverhouding is als volgt: Twinport Geleendal Beheer BV stuks NV Industriebank LIOF stuks Cadac Personeel stuks Eigen gehouden aandelen stuks Groepsverwevenheid Het onroerend goed wordt gehuurd van de participant Twinport Geleendal Beheer B.V. Sedert 1998 betreft dit het kantoorpand TwinPort, Nieuw Eyckholt. In maart 2000 is de tweede fase van het kantoorpand Twinport gerealiseerd dat gedeeltelijk door de Cadac Group wordt gehuurd. Alle roerende vaste activa zijn in het bezit van Cadac Group Holding B.V. Vanuit deze vennootschap worden de betreffende kosten doorberekend aan de andere vennootschappen overeenkomstig het gebruik van de betreffende goederen/diensten. De overige intercompany doorbelastingen zijn gebaseerd op de mate waarin over en weer diensten zijn verleend c.q. werkzaamheden zijn verricht. -23-

26 Grondslagen Grondslagen van de consolidatie In de geconsolideerde jaarrekening worden de financiële gegevens opgenomen van Cadac Group Holding B.V. en van de groepsmaatschappijen waarin Cadac Group Holding B.V. direct of indirect meer dan de helft van het stemgerechtigde kapitaal houdt anders dan op tijdelijke basis. De activa, passiva en de resultaten van deze ondernemingen worden vanaf het moment van verwerving voor 100% in de consolidatie opgenomen. In voorkomend geval wordt het belang van derden in het groepsvermogen en -resultaat afzonderlijk vermeld. Ten behoeve van de consolidatie worden door de groepsondernemingen dezelfde grondslagen van waardering en resultaatbepaling toegepast. Intercompany-verhoudingen worden geëlimineerd; resultaten op intercompany-transacties worden geëlimineerd. De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van: Cadac Group Holding B.V. te Heerlen Cadac Group Beheer B.V. te Heerlen Cadac Group MFG B.V. te Heerlen Cadac Group MFG Flexpool B.V. te Heerlen Cadac Group AEC B.V. * te Heerlen Cadac Group PLM Solutions B.V. te Heerlen Cadac Group Services B.V. te Heerlen Cadac Group N.V. te Hasselt, België Cadac Professional Resources B.V. te Heerlen Cadac Group ISV B.V. te Heerlen Cadac Group ALM Solutions B.V. te Heerlen Cadac Group EMEA B.V. te Heerlen Cadac Group Americas Inc. te Houston, USA NedGraphics B.V. * te Vianen Het belang van Cadac Group Holding B.V. in de genoemde vennootschappen bedraagt 100%. Uitzondering hierop vormen de met een * aangegeven vennootschappen. Het belang in Cadac Group AEC B.V. bedraagt 30%, het belang in NedGraphics B.V. bedraagt 60%. NedGraphics heeft een belang van 70% in Cadac Group AEC BV, hierdoor is het indirecte belang van Cadac Group Holding B.V. in Cadac Group AEC B.V. 72%. -24-

27 Grondslagen van valuta-omrekening Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de valutakoers per balansdatum met uitzondering van Intercompany bedragen, deze zijn omgerekend tegen de koers van dat moment. Koersverschillen worden in de reserve omrekeningsverschillen als onderdeel van het eigen vermogen verwerkt. Financiële instrumenten De financieringen zijn gemiddeld genomen aangetrokken tegen marktconforme condities. Deze in de balans opgenomen financiële instrumenten worden derhalve gewaardeerd tegen de nominaal verschuldigde bedragen. Grondslagen van waardering Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met lineaire afschrijvingen gebaseerd op de verwachte economische levensduur. Afschrijving vindt plaats na ingebruikname van het betreffende vast actief. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt tijdsgelang afgeschreven. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met lineaire afschrijvingen gebaseerd op de verwachte economische levensduur per categorie eventueel rekening houdend met een eventuele restwaarde. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt tijdsgelang afgeschreven. Financiële vaste activa Deelnemingen in groepsmaatschappijen De deelnemingen worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode met als grondslag de nettovermogenswaarde. De waardering is nooit lager dan nihil. Actieve belastinglatentie Onder de financiële vaste activa is een actieve belastinglatentie begrepen. De actieve belastinglatentie zal naar verwachting binnen enkele jaren worden gerealiseerd. De latentie is gevormd tegen het vigerende tarief. Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs dan wel lagere marktwaarde. Met een voorziening voor incourantheid wordt rekening gehouden. -25-

28 Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voorzover nodig wordt rekening gehouden met een voorziening voor oninbaarheid. Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. Voorzieningen Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter. De voorziening jubileumuitkeringen is bij NedGraphics B.V. gevormd inzake toekomstige uit te keren bedragen bij het behalen van een diensttijd jubileum. De voorziening huurkorting is bij NedGraphics B.V. en Cadac Group AEC B.V. gevormd inzake de verkregen huurkorting en valt vrij over de gehele periode van het huurcontract. De voorziening reorganisatie is bij NedGraphics B.V. gevormd en heeft betrekking op de kosten in verband met de reorganisatie van activiteiten en wordt gevormd indien een feitelijke of juridische verplichting is ontstaan. Overige activa en passiva Onderhanden projecten De onderhanden projecten in opdracht van derden worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde projectkosten vermeerderd met de toegerekende winst en verminderd met verwerkte verliezen en gedeclareerde termijnen. Indien het resultaat op een onderhanden project niet op betrouwbare wijze kan worden ingeschat wordt geen winst toegerekend. De projectkosten omvatten direct op het project betrekking hebbende kosten, de kosten die toerekenbaar zijn aan projectactiviteiten in het algemeen en toewijsbaar zijn aan het project en andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend. Projectopbrengsten en projectkosten uit hoofde van de onderhanden projecten worden als opbrengsten en kosten verwerkt in de winst- en verliesrekening bij afronding van het project. Op balansdatum wordt de omvang van het onderhanden werk bepaald n.a.v. de mate waarin de prestaties zijn verricht in verhouding tot de geschatte totale projectkosten/inspectie van het uitgevoerde deel van het project/de voltooiing van een fysiek onderscheidbaar projectonderdeel. -26-

29 Onderhanden projecten waarvan het saldo een debetstand vertoont, worden gesaldeerd met de projecten die een creditstand vertonen en worden gepresenteerd onder de kortlopende schulden. Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voorzover niet anders vermeld. Grondslagen van resultaatbepaling Onder omzet wordt verstaan de opbrengst uit levering van goederen/diensten onder aftrek van kortingen en dergelijke en over de omzet geheven belastingen. Onder kostprijs van de omzet wordt verstaan de direct aan de omzet toe te rekenen ingekochte goederen en diensten onder aftrek van kortingen en dergelijke en exclusief omzetbelasting. De kosten worden zoveel mogelijk toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin ze gerealiseerd zijn. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De afschrijvingen worden lineair berekend op basis van de onder de grondslagen van waardering vermelde levensduur. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt tijdsgelang afgeschreven. De rentebaten en lasten betreffen de over de verslagperiode van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde intrest. De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het vigerende tarief rekening houdend met fiscale faciliteiten. Er wordt rekening gehouden met het feit dat een deel van de winst in de octrooibox valt. Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, de kortlopende schulden aan kredietinstellingen en de vlottende effecten. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de valutakoers per balansdatum met uitzondering van intercompany bedragen, deze zijn omgerekend tegen de koers van dat moment. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. -27-

30 5.5 Toelichting op de geconsolideerde balans Financiële vaste activa (1) Leningen u/g personeel De leningen zijn door Cadac Group Holding B.V. om niet (agiostorting) verkregen van de participant Twinport Geleendal Beheer B.V. in samenhang met het aandeelhoudersbesluit uit november De leningen zijn verstrekt in het kader van aandelenuitgifte aan medewerkers. Het rentepercentage op deze leningen bedraagt volgens de overeenkomsten 5% (in 2013: 2,5%). Als zekerheid voor de leningen gelden de aandelen in bezit van de medewerkers in Cadac Group Holding B.V. De looptijd is naar verwachting 1 tot 5 jaar. Voorzieningen (2) Overige voorzieningen Reorganisatievoorziening Reservering huurkorting Voorziening jubileumuitkeringen Reorganisatievoorziening De reorganisatievoorziening heeft betrekking op de kosten van het afvloeien van personeel van NedGraphics B.V. op basis van een gedetailleerd reorganisatieplan. Reservering huurkorting De reservering huurkorting heeft betrekking op de huurvrije periode bij de in 2012 nieuw aangegane huurcontracten. De huurkorting wordt verdeeld over de looptijd van het huurcontract, die 10 jaar bedraagt. Per balansdatum heeft een bedrag van een kortlopend karakter. Dit bedrag zal in 2013 worden verrekend met de huurtermijnen. Per balansdatum heeft een bedrag van een looptijd van langer dan 5 jaar. Voorziening jubileumuitkeringen De voorziening jubileumuitkeringen is bij NedGraphics B.V. gevormd inzake toekomstige uit te keren bedragen bij het behalen van een diensttijd jubileum. -28-

31 Langlopende schulden (3) De lening betreft een 5-jarige renteloze financiering van de investering in het wagenpark. De aflossingsverplichting voor het komend boekjaar is opgenomen onder de kortlopende schulden. Kortlopende schulden (4) Schulden aan kredietinstellingen Aan de tot de groep behorende besloten vennootschappen zijn de navolgende kredietfaciliteiten toegekend: rekening-courantkrediet ; acquisitie faciliteit ; obligokrediet Als zekerheid geldt een pandrecht op de vorderingen. Zolang en voor zover het garantievermogen van de groep kleiner is dan 37,5% van het balanstotaal zullen geen winstuitkeringen in welke vorm dan ook worden gedaan. Ultimo 2013 is het rekening courantkrediet voor aangesproken. Ultimo 2013 is voor een bedrag van bankgaranties verstrekt. Deels is hiervoor het obligokrediet aangesproken, voor het resterende deel wordt het rekening-courantkrediet aangesproken. -29-

32 Niet uit de balans blijkende verplichtingen Leaseverplichtingen De vennootschap is lease-overeenkomsten aangegaan waarvan de totale resterende last van deze verplichtingen bedraagt. Een bedrag van hiervan vervalt binnen 1 jaar. De gemiddeld resterende looptijd van de lease-overeenkomsten bedraagt nog 2 jaar. Huurverplichtingen onroerende zaken Door dochterondernemingen van Cadac Group Holding B.V. worden kantoorpanden gehuurd te Heerlen, Gouda, Meppel, Vianen en Hasselt. Cadac Group AEC is per 1 juli 2012 verhuisd naar een nieuw pand in Vianen, de huurverplichting vangt aan op 1 juli 2013 voor een termijn van 9 jaar. Per 1 juli 2012 is ook NedGraphics verhuisd naar een nieuw pand in Vianen, de huurverplichting vangt aan op 1 januari 2013 voor een termijn van 10 jaar. De jaarlijkse huurlasten bedragen De gemiddeld resterende looptijd van de huurovereenkomsten bedraagt nog 5 jaar. Pensioenvoorziening De pensioenregelingen van Cadac zijn ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij. Deze regeling is naar haar aard een toegezegde bijdrageregeling. Fiscale eenheid Cadac Group Holding B.V. staat aan het hoofd van de fiscale eenheid waarvan onderstaande groepsmaatschappijen deel uit maken: Cadac Group Holding B.V. Cadac Group Beheer B.V. Cadac Group MFG B.V. Cadac Group MFG Flexpool B.V. Cadac Group PLM Solutions B.V. Cadac Group Services B.V. Cadac Professional Resources B.V. Cadac Group ISV B.V. Cadac Group ALM Solutions B.V. Cadac Group EMEA B.V. Elke vennootschap is hoofdelijk aansprakelijk voor belastingschulden uit hoofde van vennootschapsbelasting van de fiscale eenheid. -30-

33 5.6 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening Omzet De netto omzet is in 2013 ten opzichte van 2012 met 6% gestegen. Salarissen (5) Salarissen Af: ontvangen ziekengeld (4.654) - loonkostensubsidie (21.872) (71.983) Af: geactiveerde loonkosten tbv R&D ( ) ( ) Af: doorbelaste loonkosten (46.517) (3.504) Sociale lasten (6) Sociale lasten Bedrijfsvereniging Ziekengeldverzekering Premie WAO gat Pensioenlasten Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt in 2013: 192 (2012: 187). De vergoeding voor commissarissen bedraagt in (2012: ). De vergoeding voor bestuurders bedraagt in ( ). Het betreft de management fee voor meerdere bestuurders. -31-

34 Het gemiddeld aantal werknemers is als volgt onderverdeeld: Directie 4 4 Verkoop & Marketing Consultants & Ontwikkeling Administratie, receptie, automatisering Bedrijfsbureau Afschrijvingen (7) Afschrijving immateriële vaste activa Afschrijving materiële vaste activa Resultaat verkochte activa (4.801) (41.267) Financiële baten minus -lasten (8) Bankrente en -kosten (1.386) Rente aandeelhouders Rente fiscus (5.182) (5.844) Overige rentebaten minus lasten (6.334) 670 (8.441) 180 Derdenbelang deelneming (9) Derdenbelang deelneming NedGraphics B.V. (40%) ( ) ( ) ( ) ( ) -32-

35 6 VENNOOTSCHAPPELIJKE JAARREKENING Vennootschappelijke balans 6.2 Vennootschappelijke winst- en verliesrekening 6.3 Toelichting -33-

36 6.1 VENNOOTSCHAPPELIJKE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (voor resultaatbestemming) A c t i v a Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa (10) Deelneming in groepsmaatschappij Leningen u/g personeel Belastinglatentie Vlottende activa Vorderingen Rekening courant groepsmaatschappijen Debiteuren Belastingen Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal activa

37 P a s s i v a Eigen vermogen (11) Geplaatst kapitaal Agio reserve Wettelijke reserves Overige reserves Reserve onverdeeld resultaat Reserve omrekeningsverschillen (6.805) Langlopende schulden Overige leningen Kortlopende schulden Aflossingsverplichting langlopende schulden Rekening-courant groepsmaatschappijen Overige schulden en overlopende passiva Totaal passiva

38 6.2 VENNOOTSCHAPPELIJKE WINST- EN VERLIESREKENING OVER Resultaat na belasting Resultaat deelneming Netto resultaat

39 6.3 Toelichting Grondslagen Grondslagen van de financiële verslaggeving De grondslagen voor de vennootschappelijke jaarrekening zijn dezelfde als die voor de geconsolideerde jaarrekening. Voor een uiteenzetting van deze grondslagen verwijzen wij naar de toelichting behorende bij de geconsolideerde jaarrekening. Toelichting op de vennootschappelijke balans Financiële vaste activa (10) Deelneming De deelneming betreft een 100% deelneming in Cadac Group Beheer B.V. te Heerlen Geplaatst aandelenkapitaal Overige reserves - - Reserve omrekeningsverschillen (6.805) Eigen vermogen Het verloop is als volgt: Stand 1 januari Bij: resultaat Af: omrekenigsverschillen buitenlandse deelneming (33.934) Af: interim dividenduitkering 2013 ( ) Stand 31 december

40 Eigen vermogen (11) Geplaatst kapitaal Het maatschappelijk kapitaal bedraagt Geplaatst en volgestort zijn gewone aandelen van elk nominaal 0,4538. Hiervan worden gehouden door Cadac Group Holding B.V. Agioreserve De agioreserve is ontstaan uit het omzetten van de langlopende schulden met Twinport Geleendal Beheer B.V. en Industriebank LIOF N.V. in 2001 alsmede de overdracht van de lening personeel om niet door Twinport Geleendal Beheer B.V. aan Cadac Group Holding B.V. in De aandeelhouders zijn overeengekomen om na twee winstjaren die gepaard zijn gegaan met dividenduitkering het door aandeelhouders gestorte agio zodanig geheel of jaarlijks gedeeltelijk pro rato van het aandelenbezit aan aandeelhouders uit te keren, dat het risicodragend vermogen, zijnde het balansintrinsiek vermogen, vermeerderd met eventuele achtergestelde leningen na bedoelde agio-uitkering tenminste gelijk zal zijn aan 45% van het balanstotaal aan het eind van betreffende boekjaar. Wettelijke reserves Een wettelijke reserve is gevormd terzake de geactiveerde ontwikkelkosten eigen software. Het verloop is als volgt: Stand 1 januari Bij: overgebracht vanuit de overige reserves Stand 31 december Overige reserves Stand 1 januari Bij: netto resultaat vorig boekjaar Af: dividenduitkering over vorig boekjaar ( ) ( ) Af/bij: overdracht naar wettelijke reserve ( ) ( ) Af: verkrijgingsprijs eigen gehouden aandelen - - Stand 31 december

41 De eigen gehouden aandelen in Cadac Group Holding B.V. zijn om niet verkregen van de participant Twinport Geleendal Beheer B.V. in samenhang met het aandeelhoudersbesluit uit november Deze aandelen zijn met name bestemd voor uitgifte om niet aan huidige of toekomstige sleutelfunctionarissen. Gezien bovenstaande zijn de aandelen op nihil gewaardeerd. Aandeelhouders zijn overeengekomen om met ingang van het boekjaar 2003, jaarlijks minimaal 50% van de geconsolideerde winst onder aftrek van belastingen volgens het nominale tarief die uit de door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgestelde geconsolideerde jaarrekening blijkt op de aandelen uit te keren, mits het risicodragend vermogen, zijnde het balansintrinsiek vermogen, vermeerderd met eventuele achtergestelde leningen na bedoelde dividenduitkering tenminste gelijk zal zijn aan 37,5% van het balanstotaal aan het eind van betreffende boekjaar. Onverdeeld resultaat Stand 1 januari Af: resultaatbestemming vorig boekjaar ( ) ( ) - - Bij: resultaat boekjaar Af: dividenduitkering boekjaar ( ) ( ) Stand 31 december Reserve omrekeningsverschillen Betreffen koersverschillen van de buitenlandse deelneming Cadac Organice Americas Inc. -39-

42 Toelichting op de vennootschappelijke winst- en verliesrekening De vennootschappelijke winst- en verliesrekening is opgesteld overeenkomstig artikel 402 van Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Personeelsbestand Gedurende het verslagjaar 2013 was evenals in 2012 geen personeel in dienst. Vastgesteld in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 3 juni W.g. De directie, J.J.M. Baggen -40-

43 7 GROEPSMAATSCHAPPIJEN Aandeelhouders Cadac Group Holding B.V. heeft de volgende aandeelhouders: Twinport Geleendal Beheer B.V. 63,9% N.V. Industriebank LIOF 28,6% Cadac Personeel 7,5% Dochtermaatschappijen Cadac Group Holding B.V. heeft de volgende dochtermaatschappijen: Cadac Group Beheer B.V. Heerlen 100% Kleindochters Cadac Group Holding B.V. heeft de volgende kleindochters: Cadac Group MFG B.V. Heerlen 100% Cadac Group MFG Flexpool B.V. Heerlen 100% Cadac Group AEC B.V. Heerlen 72% Cadac Group PLM Solutions B.V. Heerlen 100% Cadac Group Services B.V. Heerlen 100% Cadac Group N.V. Hasselt 100% Cadac Professional Resources B.V. Heerlen 100% Cadac Group ISV B.V. Heerlen 100% Cadac Group ALM Solutions B.V. Heerlen 100% Cadac Group EMEA B.V. Heerlen 100% Cadac Group Americas Inc. Boston 100% NedGraphics B.V. Vianen 60% Nevenvestigingen Cadac Group B.V. heeft de volgende nevenvestigingen: Cadac Group Gouda Cadac Group Meppel Cadac Group Amsterdam Cadac Group Vianen Cadac Group N.V. heeft de volgende nevenvestigingen: Cadac Group Gent Cadac Group Kortrijk Moordrecht Meppel Amsterdam Vianen Gent Kortrijk -41-

JAARVERSLAG 2012 Conform artikel 397 BW 2 CADAC GROUP HOLDING B.V. HEERLEN

JAARVERSLAG 2012 Conform artikel 397 BW 2 CADAC GROUP HOLDING B.V. HEERLEN JAARVERSLAG 2012 Conform artikel 397 BW 2 CADAC GROUP HOLDING B.V. HEERLEN 29 mei 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1 Profiel Cadac Group 1.2 Personalia 2. Kerncijfers 2012 3. Bericht van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 Conform artikel 397 BW 2 CADAC GROUP HOLDING B.V. HEERLEN

JAARVERSLAG 2011 Conform artikel 397 BW 2 CADAC GROUP HOLDING B.V. HEERLEN JAARVERSLAG 2011 Conform artikel 397 BW 2 CADAC GROUP HOLDING B.V. HEERLEN 21 mei 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1 Profiel Cadac Group 1.2 Personalia 2. Kerncijfers 2011 3. Bericht van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Jan van der Togt te Amstelveen Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten-en-lasten over 2014 4 Grondslagen

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2016 / 30-06-2016 voor publicatiedoeleinden van te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2016 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2014 / 30-06-2014 voor publicatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Tussentijdse cijfers Balans per 30 juni 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam Publicatiestukken 2014 van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 7 BALANS PER

Nadere informatie

Xior Group NL B.V. te Antwerpen

Xior Group NL B.V. te Antwerpen Xior Group NL B.V. te Antwerpen Publicatierapport over de periode 1 oktober 2015 tot en met 10 december 2015 Opmerking: De vennootschap is per 11 december 2015 verdwenen als gevolg van een fusie met Xior

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden

Inmaxxa BV te Naarden Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2011 29 juli 2011 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2011 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 4 Balans per 30

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 141.403 83.813 Vlottende activa Vorderingen 56.120 115.269 Liquide middelen

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel CiRoPack Holding B.V. gevestigd te Heiloo Publicatiestukken 2014 Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 37119367 Inhoudsopgave Pagina Enkelvoudige publicatiestukken Enkelvoudige balans per 31 december

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 JAARREKENING 2011 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2011 31-12-2010 activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 MATERIËLE VASTE ACTIVA 62.018 26.274 FINANCIËLE

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2013 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 6

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012 , SOEST inzake de jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2012 2 Winst- en verliesrekening over 2012 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013 Stichting Jan van der Togt te Amstelveen Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2013 2 Staat van baten-en-lasten over 2013 4 Grondslagen

Nadere informatie

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014 DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Fiscale positie 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Interim Jaarrekening 2016

Interim Jaarrekening 2016 Interim Jaarrekening 2016 BrightPensioen Coöperatief U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 65983351 Rapport inzake de interim jaarrekening december 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 64108503 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Pagina 1 INHOUD 1 Balans op 31 december 2014 (na resultaatverdeling) 2 Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015 Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam Halfjaarcijfers 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 30 juni 3 Winst- en Verliesrekening over 4 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 5 Toelichting

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2017 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2017 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014

Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014 Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

STICHTING MAITREYA INSTITUUT VOOR WIJSHEIDSCULTUUR, LOENEN FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994

STICHTING MAITREYA INSTITUUT VOOR WIJSHEIDSCULTUUR, LOENEN FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994 Pagina 1 van 7 FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG 2012 HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994 Pagina 2 van 7 FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina A - Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016 3 BALANS 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2012 Stichting Jan van der Togt te Amstelveen Publicatierapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Staat van baten-en-lasten over 2012 4 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2014

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2014 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49.

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49. JAARREKENING 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2014 ---------------- 31-12-2013 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30 Voortgezette Studie Boekhouden 12.1 a De functie van het kasstroomoverzicht is een bijdrage leveren aan de beoordeling door gebruikers van het vermogen van de onderneming om geldmiddelen en kasequivalenten

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Pagina Rapport Balans per 30 juni 2015 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46.

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46. JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2013 ---------------- 31-12-2012 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen gevestigd te Wijchen. Balans per 31 december 2016 ACTIEF

Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen gevestigd te Wijchen. Balans per 31 december 2016 ACTIEF Balans per 31 december 2016 ACTIEF (in euro's) Toelichting 31 december 2016 31 december 2015 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en terreinen 656.749 656.749 656.749 656.749 VLOTTENDE

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie