J AARVERSLAG Koninklijke Boskalis Westminster nv. We move the earth to a better place

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "J AARVERSLAG 2001. Koninklijke Boskalis Westminster nv. We move the earth to a better place"

Transcriptie

1 J AARVERSLAG 2001 Koninklijke Boskalis Westminster nv We move the earth to a better place

2 Jaarverslag 2001 Koninklijke Boskalis Westminster nv We move the earth to a better place 3

3 Coastway De nieuwste aanwinst van Boskalis: midsize hopper Coastway (4.900 m 3 ). Dit schip werd in februari 2002 in gebruik genomen en is speciaal ontworpen om met een geringe diepgang en een groot laadvermogen, in ondiepe wateren vooroever en strandsuppletie, alsmede bagger en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Veelal gaat het dan om het baggeren van slib, zand, grint en zachte klei. Het baggeren van zwaar gepakte grondsoorten is mogelijk doordat het schip met een zware jetinstallatie is uitgerust. Daarnaast is de Coastway voorbereid voor ontzilting van zeezand. 4

4 Inhoudsopgave Bedrijfsprofiel 6 Missie, doelstellingen en strategie 8 Uitgangspunten van het ondernemingsbeleid 10 Personalia 16 Kerncijfers 18 Investor Relations 20 Bericht aan aandeelhouders 24 Verslag van de Raad van Bestuur over Bericht van de Raad van Commissarissen 40 Jaarrekening Grondslagen voor de waardering en de bepaling van het resultaat 45 Geconsolideerde balans na voorgestelde winstbestemming 48 Geconsolideerde winst en verliesrekening 49 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 50 Toelichting bij de geconsolideerde balans en winst en verliesrekening 51 Vennootschappelijke balans na voorgestelde winstbestemming 58 Vennootschappelijke winst en verliesrekening 59 Toelichting bij de vennootschappelijke balans en winst en verliesrekening 60 Overige gegevens 63 Statutaire bepalingen omtrent resultaatbestemming 63 Voorstel winstbestemming 64 Accountantsverklaring 64 Stichting Continuïteit KBW 65 Verslag 65 Onafhankelijkheidsverklaring 65 Tien jaar Boskalis 66 We move the earth to a better place: Milieubewust baggeren 9 Het draait om mensen 15 International Dredging Academy 19 Zorgen voor de wereld van morgen 23 Milieu, veiligheid en economie 29 Het milieu vraagt creativiteit en flexibiliteit 39 Ruimte voor de natuur 43 Organisatie 67 Juridische Structuur 70 De wereld van Boskalis 71 Adressen van de werkmaatschappijen 72 Materieeloverzicht 75 Begrippenlijst 76 Alle bedragen in dit verslag zijn in euro s ( ), tenzij anders vermeld. Een aantal van de in dit verslag vermelde projecten is uitgevoerd in samenwerking met andere ondernemingen. Van dit verslag is een Engelse vertaling beschikbaar. The Annual Report is available in an English translation. 5

5 Bedrijfsprofiel We move the earth to a better place. Boskalis, een internationaal toonaangevend bedrijf met een unieke marktpositie Koninklijke Boskalis Westminster nv is een internationale dienstverlener op het gebied van maritieme infrastructuur, waarvan de kernactiviteiten zich richten op aanleg en onderhoud van havens en waterwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Daarnaast is het bedrijf in tal van thuismarkten werkzaam in een breed scala van aanverwante activiteiten zoals zand en grindwinning, droog grondverzet, milieuactiviteiten, marine offshore services, munitieberging en tunnelbouw. Boskalis is internationaal zeer gespreid. Het bedrijf heeft een unieke marktpositie met tien thuismarkten die tezamen circa 60% van de omzet genereren. Daarnaast wordt gewerkt in meer dan 50 landen verspreid over vijf continenten. De onderneming is in het afgelopen decennium gegroeid met gemiddeld meer dan 10% per jaar. Deze groei werd deels autonoom gerealiseerd en deels door overname van en of deelname in andere maatschappijen. Ervan uitgaande dat de wereldhandel zich ook in de komende jaren in stijgende lijn zal ontwikkelen, streeft Boskalis naar handhaving van dit groeitempo. De onderneming heeft een solide financiële basis en een gezonde kasstroom. Kernactiviteiten Aanleg en onderhoud van havens en waterwegen. Door het groeiende wereldhandelsvolume stijgt de behoefte aan havens langs de internationale scheepvaartroutes. Niet alleen worden de havens groter en dieper door schaalvergroting van onder andere containerschepen, ook het aantal havens groeit, doordat steeds meer landen deelnemen aan de mondiale productie en uitwisseling van goederen. Daarbij concurreren de gevestigde havens met elkaar om regionale leiderschapsposities, bijvoorbeeld in Azië (Singapore, Hong Kong), WestEuropa (Rotterdam, Antwerpen, Hamburg, Felixstowe) en NoordAmerika (New York, Halifax). Daarnaast worden havens aangelegd of verbeterd in tal van landen die zich industrieel ontwikkelen, bijvoorbeeld India, Maleisië en Mexico. Met de stijgende vraag naar grotere en diepere havens groeit ook de noodzaak om deze op diepte te houden, hetgeen resulteert in stijgende onderhoudsvolumes, in het bijzonder in gebieden met sterke stroming of getijdenverschillen. Creatie van land in water. De wereldbevolking groeit nog steeds en economische centra kampen met congestie en overbevolking. Oplossingen voor de groeiende schaarste aan land worden gezocht in de aanleg van nieuwe gebieden. Boskalis speelt hierbij een prominente rol. Een bijzonder voorbeeld hiervan is het meerjarige ontwikkelingsprogramma van Singapore, waar de kostprijs van een m2 nieuw opgespoten land zich gunstig verhoudt ten opzichte van de commerciële waarde. Bescherming van kusten en oevers. Ook hier ziet Boskalis voortgaande marktgroei, door de mondiaal toenemende aandacht voor milieubescherming en de voortdurende groei van het toerisme. Sterke groei containerhavendoorvoer (in miljoenen TEU) 600 ZuidAmerika 500 NoordAmerika 400 Australazië 300 Oost Azië 200 Afrika 100 Midden Oosten / Indisch subcontinent 0 ZuidEuropa / Middellandse Zee NoordEuropa 6

6 Aanverwante activiteiten Naast deze kernactiviteiten heeft Boskalis nog een breed scala van aanverwante activiteiten, zoals offshorediensten, zandhandel, droog grondverzet, milieuactiviteiten, munitieberging, rotsfragmentatie onder water en aanleg van pijpleidingen. Deze activiteiten vormen een verbreding van het dienstenpakket met doorgaans aantrekkelijke marges. Markten De wereldbaggermarkt bestaat uit vele deelmarkten, die elk hun eigen ontwikkeling kennen, waardoor de markt als geheel heterogeen is en verschillen in dynamiek met zich meebrengt. De jaarlijkse omzet op de wereldbaggermarkt bedraagt circa I 7 mrd en groeit gestaag met circa 5% per jaar. De helft daarvan (circa I 3,5 mrd) wordt in vrij toegankelijke markten behaald. Deze vrije markten worden voor circa 60% bediend door vijf grote WestEuropese baggerbedrijven, terwijl circa 40% van de vrije omzet door talrijke kleinere regionale en lokale spelers wordt behaald. Boskalis is met een aandeel van circa 20% marktleider in het segment van de vrije markten. In de minder toegankelijke markten wordt het baggerwerk veelal door lokale spelers of staatsbedrijven uitgevoerd en bestaat voor private internationale baggerbedrijven zoals Boskalis geen ruimte. Het afgelopen decennium kende omvangrijke liberalisering van de wereldhandel en economische ontwikkeling van traditioneel gesloten markten. Hierdoor is de vrije markt gegroeid ten gunste van professionele baggerbedrijven, die schaalgrootte en concurrerende kostenniveaus hebben. Belangrijke toetredingsdrempels tot de wereldbaggermarkt zijn schaalgrootte, professionele medewerkers, technische kennis, een breed inzetbare vloot, cost leadership en financiële slagkracht. Door haar grote geografische spreiding kan een wereldspeler als Boskalis zich evenwichtig ontwikkelen. De belangrijkste opdrachtgevers van Boskalis zijn te vinden bij overheden (nationaal, regionaal en lokaal), exploitanten van havens, internationale projectontwikkelaars, oliemaatschappijen, mijnbouwondernemingen en andere aannemingsmaatschappijen. Boskalis biedt haar opdrachtgevers kwalitatief hoogwaardige producten en diensten tegen concurrerende prijzen. Thuismarkten. Boskalis volgt al vele jaren een thuismarktstrategie, waarmee zij zich onderscheidt van haar concurrenten. Een thuismarkt geeft Boskalis permanente aanwezigheid in landen waar dat commercieel aantrekkelijk is. De kracht van het concept is gelegen in de stabiele stroom van opdrachten en de mogelijkheid tot verbreding van het activiteitenpakket. Een thuismarktorganisatie heeft een lokaal commercieel gezicht, een eigen vloot en infrastructuur en weet zich gesteund door de financiële en technische kracht van de mondiale Boskalis organisatie. Vooral in de thuismarkten bestaat de mogelijkheid om met aanverwante activiteiten extra marges te genereren. Boskalis heeft inmiddels tien thuismarkten in Europa en daarbuiten die tezamen ongeveer 60% van de concernomzet realiseren: Nederland, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Finland, Zweden, Portugal, Nigeria, Verenigde Staten, Mexico en Brazilië. In sommige thuismarkten werkt Boskalis samen met sterke lokale partners. De thuismarkten vormen een stabiele en gezonde basis voor het concern. Internationale projectenmarkt. Circa 40% van de omzet is afkomstig van de internationale projectenmarkt, die zich vooral richt op baggeren, kust en oeverwerken. Het gaat daarbij vaak om grotere investeringswerken voor nieuwbouw en/of uitbreiding. Daarbij wordt op projectbasis regelmatig in combinatie met derden gewerkt, enerzijds om klanten optimaal te kunnen bedienen, anderzijds om risico s te delen. Specialistische niche markten. Ongeveer 5% van de omzet is afkomstig uit specialistische niche markten, waar Boskalis uitsluitend aanverwante activiteiten aanbiedt, zoals de offshore markt en de markt voor rotsfragmentatie onder water. 7

7 Missie, doelstellingen en strategie Transparant, consistent en resultaatgericht Missie Alle inspanningen van Boskalis zijn gericht op handhaving en versterking van haar leidende positie in de wereldmarkt van baggerdiensten. De onderneming wil daarbij excelleren in winstgevendheid en waardecreatie voor haar aandeelhouders. Boskalis wil een aantrekkelijke werkgever zijn, de eerste keuze van de klant en een goed burger in die landen waar het concern werkzaam is. Doelstellingen De centrale doelstelling van Boskalis is groei. De onderneming stelt zich voor de komende jaren ten doel om de nettowinst jaarlijks met gemiddeld 10% te laten groeien en een rentabiliteit op het geïnvesteerd vermogen te behalen van tenminste 15%. Strategie Groei in de thuismarkten door: waar mogelijk uitbreiding van het aantal thuismarkten; verbreding van het dienstenpakket met baggerplus activiteiten, die bovengemiddelde waardecreatie bieden; versterking van bestaande posities in lokale markten. Groei op de internationale projectenmarkt door: sterke fundamentals en Boskalis mondiale aanwezigheid; vooruitstrevend investeringsbeleid in vlootvernieuwing en procestechnologie; inspelen op opening van traditioneel gesloten markten door globalisering van de wereldhandel en privatiseringsprocessen; versterking van de positie door concentratie in de bedrijfstak, zo mogelijk via overnames en/of allianties. Om haar groeidoelstelling te kunnen bereiken heeft Boskalis de beschikking over: een wereldwijd netwerk van thuismarktorganisaties, kantoren, agenten en werkplaatsen; ervaren, betrokken en professionele medewerkers; een omvangrijke en gevarieerde vloot; hoogstaande technische kennis; goede kwaliteitszorg en informatietechnologie; een sterke financiële structuur; een inventieve en ondernemende bedrijfscultuur. Deze elementen dragen bij aan het onderscheidend positioneren van de onderneming in de markt. Er wordt continu gewerkt aan versterking van de concurrentiepositie. Boskalis zal blijven investeren in mensen en middelen door: training en opleiding van medewerkers, verdere vlootoptimalisatie, verbetering van productieprocessen (gesteund door onderzoek) en ontwikkeling en versterking van organisatiestructuren met behulp van onder meer kwaliteitssystemen en netwerken op het gebied van de informatie en communicatietechnologie (ICT). Boskalis streeft bij het aanbieden van haar diensten naar een optimale balans tussen de functionaliteit van haar werkwijzen en de gevolgen daarvan voor het milieu. 8

8 W E MOVE THE EARTH TO A BETTER PLACE M ILIEUBEWUST BAGGEREN Milieubewust baggeren is een belangrijk begrip dat diverse ladingen heeft. Sinds eeuwen hebben de Nederlanders hun activiteiten afgestemd op de aanwezigheid van het water, maar ook omgekeerd de loop van het water aan hun wensen aangepast. Met dijken, kaden en kribben is in het verleden het water steeds verder in een keurslijf gedwongen. Dit is waterbouw in haar essentie, aanpassing van het (natte) milieu, ten faveure van de instandhouding of verbetering van leefomstandigheden. In meer recente jaren heeft milieubewust baggeren betekenis gekregen voor het opruimen van verontreinigde waterbodems of gronden, waarbij overheden investeren in herstel van originele omstandigheden. Daarnaast worden baggertechnieken voortdurend aangepast om nadelige effecten op het milieu te minimaliseren. Daarbij wordt Boskalis gedreven door zowel de eisen van haar klanten als wetgeving en haar eigen kwaliteitsnormen. Om in deze ontwikkeling mee te kunnen groeien heeft Boskalis bewust gekozen voor een consistente aanpak. Boskalis heeft haar organisatie onderworpen aan kwaliteitsgerichte internationale standaarden zoals ISO en ISM, waarin milieuverantwoord handelen een vanzelfsprekendheid is. Dit komt ondermeer tot uiting in het aanpassen van een groot deel van de vloot aan strenge regels betreffende afvalstoffenbehandeling, een proactieve opstelling in de uitvoering van milieugevoelige projecten en een bijzondere aandacht voor saneringsprojecten. Boskalis is tevens een actieve gesprekspartner met diverse overheden ten behoeve van de technische onderbouwing van internationale regelgeving op het gebied van milieubewust baggeren en berging van baggerspecie. In dit jaarverslag wordt milieubewust baggeren en het milieubewust uitvoeren van werken door Boskalis geïllustreerd met enkele spraakmakende projecten: in het Ketelmeer, aan de oostzijde van het IJsselmeer, Nederland, wordt een groot waterbodemsaneringsproject uitgevoerd, waarbij de modernste milieubagger en surveytechnieken worden toegepast; op het land heeft Boskalis Dolman, Nederland, een aantal installaties in operatie, waar een schonere grond weer een plaats op de aarde krijgt; bij het baggeren van grond nabij Ruwais, Qatar, is door actieve bewaking en verantwoord procesbeheer vermeden dat naburig waardevol koraal nadelig beïnvloed zou worden door de werkzaamheden; in de Biesbosch, Nederland, is ter compensatie van bij rivierbeheersmaatregelen verloren gegane natuurwaarden een nieuw gebied ontsloten voor natuurlijke ontwikkeling en voor recreatieve doeleinden. Realisatie van vrijwel al deze projecten is mogelijk geworden dankzij een actieve bijdrage van Boskalis, mede op basis van langjarig onderzoek en creatieve planontwikkeling. 9

9 Boskalis: Uitgangspunten van het ondernemingsbeleid De belangrijkste succesfactoren voor een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van maritieme infrastructuur zijn: ondernemerschap en risicobeheersing; transparantie in Corporate Governance; slagvaardigheid van het personeel; kennis en kunde op vakgebied; een brede en veelzijdige vloot; efficiënte organisatie en communicatiestructuren. Doeltreffend scoren op bovenstaande factoren bepaalt het succes van de onderneming. Ondernemerschap en risicobeheersing Ondernemerschap is het dagelijks werken met onzekerheden, kansen en risico s. Het internationale ondernemerschap is bij Boskalis hoog ontwikkeld en wordt vanuit de top van het bedrijf via het adagium vrijheid in gebondenheid gestimuleerd. Verregaande decentralisatie met betrekking tot marktbewerking en het aannemen van werken is gekoppeld aan regelmatige terugkoppeling, coördinatie en rapportage. De risico s die verbonden zijn aan het internationale baggerbedrijf, waar Boskalis dagelijks rekening mee dient te houden, kunnen in drie categorieën worden ingedeeld, te weten: Economische en marktrisico s. De markten van Boskalis zijn heterogeen en vertonen vaak verschillende ontwikkelingen. Door een wereldwijde spreiding van haar activiteiten, haar brede, veelzijdige en internationaal gespreide vloot en door het bezit van sterke thuismarktposities, is Boskalis goed in staat in te spelen op zowel positieve als negatieve ontwikkelingen op individuele deelmarkten. Bovendien is de baggerindustrie voor een groot deel gericht op onderhoud en ontwikkeling van infrastructuur, zodat economische ontwikkelingen op langere termijn van grotere betekenis zijn dan kortstondige economische fluctuaties. 10

10 De baggerindustrie is een kapitaalintensieve bedrijfstak met hoge toetredingsdrempels. Op grote projecten wordt vaak sterk op prijs geconcurreerd. Costleadership is een belangrijke succesfactor waaraan zowel qua investeringsbeleid als speerpunt in de bedrijfsvoering veel aandacht geschonken wordt. Operationele risico s. Bij het maken van kostprijscalculaties en het uitvoeren van werken bestaan verschillende risico s, variërend van afwijkende grondcondities en wisselende weersomstandigheden tot en met problemen met de technische inzetbaarheid van het materieel. Boskalis richt zich op de beheersing van die risico s, door grondige werkvoorbereiding en maatregelen, zoals grondonderzoek, het bijhouden van goed toegankelijke databases van historische ervaringen, het gebruik van gedetailleerde risicoanalysetechnieken, enzovoorts. Daarnaast wordt uitgebreid aandacht besteed aan het (bij)scholen en trainen van medewerkers, het uitvoeren van een gecertificeerd Quality Assurance programma en het onderhouden van materieel. Voorts worden risico s waar mogelijk verzekerd. De kern van de bekwaamheden en het vakmanschap van Boskalis ligt in de capaciteit om met deze risico s goed en verantwoord om te gaan. Financiële risico s. Met betrekking tot politieke en betalingsrisico s hanteert Boskalis een strikt acceptatie en dekkingsbeleid. In principe worden betalingsrisico s door middel van bankgaranties, verzekeringen, e.d. afgedekt, tenzij sprake is van kredietwaardige eersteklas debiteuren. Een groot deel van de opdrachten wordt gecontracteerd in vreemde valuta. Posities in vreemde valuta worden in principe volledig afgedekt, meestal door middel van valutatermijncontracten. Financiële derivaten (valutatermijncontracten, opties, renteswaps, etc.) worden niet gebruikt voor zover geen sprake is van onderliggende reële transacties. Zoals in de aannemerij gebruikelijk is staan ook bij Boskalis grote bedragen uit in de vorm van bankgaranties, voornamelijk ten gunste van opdrachtgevers. Omdat het voor een ongestoorde bedrijfsvoering essentieel is dat voldoende ruime krediet en vooral bankgarantiefaciliteiten ter beschikking blijven staan, voert Boskalis een behoudend financieringsbeleid. Per einde 2001 kon de vennootschap beschikken over zeer ruime, grotendeels niet gebruikte krediet en bankgarantiefaciliteiten. Transparantie in Corporate Governance Duidelijkheid en openheid in toezicht en verantwoording beschouwt Boskalis als hoekstenen van goed bestuur en ondernemerschap. De onderneming kent daartoe een degelijk systeem van Corporate Governance. Zoals uit dit jaarverslag blijkt, zijn de doelstellingen duidelijk gedefinieerd en heeft de onderneming een heldere strategie. De toekomstperspectieven en daaraan verbonden risico s zijn zo volledig mogelijk in kaart gebracht. De belangen van alle bij de onderneming betrokkenen dienen gewaarborgd te zijn. Veel aandacht wordt besteed aan Investor Relations en de omgang met aandeelhouders. 11

11 Slagvaardigheid van het personeel Boskalis plaatst de medewerkers centraal. Zij vormen de kritische succesfactor van de onderneming, die in haar dagelijkse bedrijfsvoering wisselende omstandigheden en uitdagende operationele situaties kent. Het bedrijf werkt wereldwijd met hoogwaardige technische productiemiddelen en heeft daarbij te maken met zeer uiteenlopende fysieke en culturele omstandigheden. Naast Nederlanders zijn er ook veel andere nationaliteiten werkzaam, zowel aan de wal als op de vloot. Het is van groot belang dat in zo n complexe omgeving mensen kunnen samenwerken en zich kunnen ontplooien. Boskalis streeft naar een aantrekkelijke werkomgeving waar de kwaliteiten van medewerkers optimaal worden benut. Daarvoor is een actief personeelsbeleid noodzakelijk waarbij de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers voorop staat. Het beleid is gebaseerd op een continue afstemming van de behoeftes van de onderneming en de aanwezige kwaliteit van de medewerkers. Hiertoe dient een samenhangend programma van Human Resource Development dat bestaat uit toekomstverkenning, planning, ontwikkeling, training en beloning. Een belangrijk HR instrument daarbij is het Competentiemanagement programma, dat gericht is op een systematische ontwikkeling van medewerkers langs de lijnen van hun talenten en competenties. Kennis en kunde op vakgebied Onderzoek en ontwikkeling. Een essentieel onderdeel van het bedrijfsproces vormt de ontwikkeling van technologische kennis en kunde. Boskalis beschikt daartoe over een uitgebreide R&Dafdeling, die onderzoeks en ontwikkelingswerk uitvoert door middel van computersimulaties in eigen laboratoria, op de werken in binnen en buitenland en aan boord van de schepen. Doelstelling is het vergroten van het inzicht in baggerprocessen en het verbeteren van materieel, productiemodellen en rekennormen. Engineering capaciteit. In toenemende mate worden grote infrastructurele werken als Design & Construct projecten aanbesteed, waarbij de engineering capaciteit van Boskalis en het eigen ingenieursbureau Hydronamic bv van groot belang zijn. Deze worden zowel ingezet tijdens ontwerp en aanbestedingsfasen van werken als tijdens de uitvoeringsfasen. Door al in de ontwerpfase rekening te houden met werkmethoden en mogelijkheden van het ter beschikking staande materieel, kunnen wat kostprijs en uitvoeringsduur betreft efficiënte oplossingen worden voorgesteld. Een brede en veelzijdige vloot Boskalis beschikt over een omvangrijke en veelzijdige vloot. Alle soorten baggermaterieel zijn aanwezig, zodat wereldwijd het juiste werktuig kan worden ingezet. Door middel van vlootvernieuwing en aanpassing van bestaande eenheden wordt gewerkt aan modernisering van de vloot. Vlootautomatisering is daarbij sterk ontwikkeld. Vloot en hulpmaterieel worden nauwgezet onderhouden en waar nodig gemoderniseerd en verbeterd. Met uitzondering van het basismaterieel in de thuismarkten, wordt al het materieel van Boskalis centraal beheerd door de afdeling Materieelbeheer in Papendrecht. Materieelbeheer opereert als reder die zijn eenheden beschikbaar stelt ten behoeve van de werkmaatschappijen in binnen en buitenland. De kwaliteit van de dienstverlening van Materieelbeheer krijgt grote aandacht. De organisatie is gecertificeerd volgens ISMCode. Een Plant Management Systeem draagt zorg voor een optimale inzet en een gestructureerd beheer van de schepen. Binnen het vlootmanagement speelt de zorg voor de veiligheid van schepen en bemanningen een grote rol. 12

12 Efficiënte organisatie en communicatiestructuren Gezondheid, veiligheid en milieu. Het beleid van Boskalis is erop gericht dat alle medewerkers hun werk uitvoeren onder gezonde, veilige en milieuvriendelijke omstandigheden. Het voorkomen van gevaarlijke en/of ongezonde omstandigheden geldt voor alle medewerkers, inclusief die van onderaannemers en toeleveranciers als belangrijke doelstelling. Dit uitgangspunt wordt verwoord in de door Boskalis gehanteerde slogan Safety is in your hands. Teneinde het veiligheidsbewustzijn en de kennis van veiligheidsrisico s te vergroten, organiseert Boskalis trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten, zowel op kantoor als op de werken. Daarnaast worden risico s geïnventariseerd als aanzet tot de vermindering ervan. Zorg voor de bescherming van het milieu is een onderdeel van de kwaliteitszorg en het dagelijks denken en doen bij Boskalis. Voortdurend doet het bedrijf onderzoek naar de mogelijkheden van milieuvriendelijkere baggerprocessen. In dat kader worden technieken ontwikkeld die bijdragen aan het voorkomen van onnodige belasting van het milieu bij de uitvoering van baggerwerken. Deze activiteiten leiden tot een structurele, systematische en inzichtelijke aanpak op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Gezond, veilig en milieuvriendelijk werken vereist samenwerking en communicatie, niet alleen onderling binnen het bedrijf, maar ook met derden, partners en dienstverlenende instanties. Kwaliteitsborging. Uitgangspunten van de kwaliteitszorg bij Boskalis zijn zowel het willen voldoen aan de eisen van de klant, volgens plan en op efficiënte wijze, als het verder professionaliseren van de interne organisatie. Er worden veel inspanningen geleverd om doorlopend verbeteringen aan te brengen in zowel de kwaliteit van de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van werken als de materieelstelling en de personeelsplanning en begeleiding: zij vertegenwoordigen kritische succesfactoren. De ingevoerde kwaliteitssystemen zijn opgebouwd rondom het primaire proces van Boskalis: het aannemen en uitvoeren van bagger en baggergerelateerde werken. Deze systemen zijn gecertificeerd volgens ISO9001 en deels volgens ISO9002. Informatie en communicatietechnologie. Behalve een instrument voor efficiencyverbetering en verzorging van bestuurlijke informatie beschouwt Boskalis informatie en communicatietechnologie (ICT) als een gereedschap dat het werk kan faciliteren, maar bovenal als een middel om slagvaardiger in de markt te kunnen opereren. Boskalis werkt aan een integraal ICTsysteem dat de volledige bedrijfsvoering omspant, wereldwijd op alle niveaus in de organisatie; van projecten via landenorganisaties naar het hoofdkantoor in Papendrecht. Het gebruik van moderne, standaard software, hardware en communicatietechnieken is daarvoor essentieel. Om zorg te dragen voor een doeltreffende invoering van de nieuwe standaard, worden intern opleidingen voor medewerkers georganiseerd. 13

13 Jurong Tuas, Singapore, een grootschalig project waarbij teamwork tussen alle partijen heel belangrijk is. 14

14 H ET DRAAIT OM MENSEN K ERNCOMPETENTIES VOOR SUCCES: P ROFESSIONALITEIT, S AMENWERKING, ONDERNEMERSCHAP Groot geworden door inzet en vakmanschap, verder groeien door professionaliteit, samenwerking en ondernemerschap. Daarmee geeft Boskalis vorm aan het personeelsbeleid. Het opstellen van de kerncompetenties was snel gedaan. Voor de invoering ervan is een stevige marsroute uitgezet. Peter Berdowski: Boskalis heeft altijd een sterke eigen cultuur gehad. Een grote homogeniteit onder de mensen die er werkten; dat gaf het bedrijf een heel krachtige uitstraling. In het verleden heeft die sterke eigen cultuur het bedrijf gered toen het slecht ging. In het midden van de jaren tachtig, toen de hele baggerwereld in een diep dal zat, is Boskalis er dankzij de loyaliteit en de knokkersmentaliteit van de eigen mensen weer bovenop gekomen. Dat waren toen onze kernkwaliteiten: inzet en vakmanschap vormden de kurk waarop het bedrijf bleef drijven. Inmiddels zijn we in een tijdperk aangeland dat om andere sleutelbegrippen vraagt. Inzet en vakmanschap zijn nog altijd belangrijk, maar het zijn niet meer alleen de begrippen waar het bedrijf op draait. Zowel binnen als buiten het bedrijf zijn allerlei elementen een rol gaan spelen waar we vroeger op een heel andere manier mee omgingen. Het kwaliteitsmanagement bijvoorbeeld, en de grote aandacht die er is voor het trio health, safety & environment. Dat heeft consequenties voor ons arbobeleid, maar op een aantal punten ook voor hoe we werken opzetten, projecten voorbereiden, aannemen en uitvoeren. In de contractsfeer speelt het concept van publiekprivate samenwerking een steeds grotere rol. Daarbij hoort ook dat je uitzoekt en laat zien wat de maatschappelijke en milieutechnische impact van ons werk is. Het is een groter complex geworden, waar we rekening mee moeten en willen houden. Zoals onze mensen in het verleden vorm hebben gegeven aan dat ondernemerschap, was het vooral een aangelegenheid van individuen. Managers die een totaaloverzicht hadden, en die van daaruit de markt bewerkten. Dat is verleden tijd. Er zijn teveel terreinen om door één man bespeeld te kunnen worden. Wij hebben nu teamspelers nodig. Mensen die kunnen samenwerken: niet alleen met hun collega s binnen Boskalis, maar ook met disciplines daarbuiten. Voor grote contracten wordt in toenemende mate met meerdere contractors gewerkt. Dat stelt hoge eisen aan de vaardigheid om samen te kunnen werken. Professionaliteit betekent anno nu een optimale contractvoorbereiding en een optimaal management. Teamwerkers ontstaan niet zomaar; die moet je opleiden, trainen. Bij een professioneel personeelsbeleid hoort bovendien dat je je mensen inzet op die plekken waar ze tot hun recht komen. Dus zullen we veel meer moeten kijken naar individuele mogelijkheden, en wegen vrijmaken om die tot hun recht te laten komen. Voor de Raad van Bestuur betekent dat, dat competentiemanagement hoog op de agenda staat. We zijn gericht aan de slag om dat ondernemerschap, die samenwerkingsvaardigheid en die professionaliteit bij onze mensen te ontwikkelen. En we verwachten dat dat een wisselwerking op gang brengt. Onze medewerkers zullen zich dus bewust moeten worden van hun eigen competentieprofiel. Vaak zal dat inhouden dat ze kwaliteiten waarover ze nu in onvoldoende mate beschikken, gaan ontwikkelen. En op het moment dat die behoefte er is om zich daar in te ontwikkelen, moeten er mogelijkheden voor zijn. Daar zorgen we voor. Daarbij hecht ik eraan te benadrukken dat competentiemanagement geen doel op zich is, of een middel om mensen op een bepaalde functie vast te pinnen; integendeel. Het gaat er juist om dat het bedrijf en de medewerkers elkaar vinden in de optimale invulling van een carrière. En daar werken we hard aan. 15

15 Personalia Raad van Commissarissen ir. S.D. de Bree, voorzitter (64) oudvoorzitter Raad van Bestuur DSM N.V. voorzitter Raad van Commissarissen Stork N.V. voorzitter Raad van Commissarissen Parenco B.V. lid Raad van Commissarissen Fondation Maison de la Chimie, Parijs director of Entergy Corp, New Orleans, USA eerste benoeming: 1998, lopende termijn: drs. M.W. Dekker (63) voormalig algemeen directeur NPM Capital N.V. lid Raad van Commissarissen Algemeen Trust Kantoor N.V., Amsterdam lid Raad van Commissarissen Arklow Shipping Ltd, Ierland lid Raad van Commissarissen Creyf s Interim N.V.SA, Antwerpen voorzitter Raad van Commissarissen Dutch Flower Group B.V. lid raad van Commissarissen FinAce B.V. lid Raad van Commissarissen Fugro N.V. lid Raad van Commissarissen IHC Holland N.V. lid Raad van Commissarissen JSI N.V. lid Raad van Commissarissen F. van Lanschot Bankiers N.V. lid Raad van Commissarissen Macintosh N.V. eerste benoeming: 1989, lopende termijn: M. van der Vorm MBA (43) voorzitter Raad van Bestuur HAL Holding N.V. lid Raad van Commissarissen Anthony Veder Group N.V. lid Raad van Commissarissen Koninklijke Vopak N.V. eerste benoeming: 1993, lopende termijn: mr. A.A. Westerlaken (47) voorzitter Raad van Bestuur s Heeren Loo Zorggroep lid Raad van Toezicht van de Vrije Universiteit (VU) en VU Medisch Centrum lid Raad van Toezicht Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) lid Raad van Toezicht Stichting Algemeen Christelijk ROCASA eerste benoeming: 1999, lopende termijn: J. Aalberts (62) voorzitter Raad van Bestuur Aalberts Industries N.V. lid Raad van Commissarissen Stork N.V. lid Raad van Commissarissen Van der Moolen Holding N.V. eerste benoeming: 2001, lopende termijn: Alle leden van de Raad van Commissarissen hebben de Nederlandse nationaliteit. Zij bezitten geen aandelen Koninklijke Boskalis Westminster nv of hierop betrekking hebbende optierechten. 16

16 Raad van Bestuur ing. R. van Gelder BA, voorzitter (56) lid Raad van Bestuur sinds 1985 voorzitter Raad van Bestuur sinds 1993 lid Raad van Commissarissen Delta Lloyd Investment Fund lid Raad van Commissarissen HES Beheer N.V. lid Raad van Commissarissen Brunel International N.V. voorzitter International Association of Dredging Contractors lid Adviesraad ABN AMRO Bank N.V. bestuurslid Nederland Maritiem Land dr. P.A.M. Berdowski, vicevoorzitter (44) lid Raad van Bestuur sinds 1997 vicevoorzitter Raad van Bestuur sinds 2001 lid Raad van Commissarissen Amega Holding B.V. lid Raad van Commissarissen Scope Publishing B.V. voormalig Managing Partner Krekel Van der Woerd Wouterse V.l.n.r: ing. K.G. van Nes, ing. R. van Gelder BA, dr. P.A.M. Berdowski ing. K.G. van Nes (57) lid Raad van Bestuur sinds 2000 voormalig directievoorzitter Boskalis bv te Rotterdam diverse vroegere bestuursfuncties bij CB, CSB, NVWB en CUR Secretaris mr. M.M.A. van den Berg (40) Bovenstaande gegevens gelden per 12 maart

17 Kerncijfers 1) (bedragen x J 1 miljoen, tenzij anders vermeld) Omzet verricht werk Omzet opgeleverd werk Orderportefeuille (nog te verrichten werk) 2) EBIT (= Bedrijfsresultaat) 3) 97,7 84,4 EBITDA 4) 159,9 139,6 Nettoresultaat 77,7 67,2 Afschrijvingen 62,2 55,2 Cashflow 139,9 122,4 Eigen vermogen 2) 345,0 300,3 Aantal uitstaande aandelen (x 1.000) 2/8) Aantal medewerkers 2) Kengetallen (in procenten) Bedrijfsresultaat in % van de omzet 9,0 9,6 Rentabiliteit geïnvesteerd vermogen 5) 16,9 15,9 *) Rentabiliteit eigen vermogen 6) 24,1 23,7 Solvabiliteit 2/7) 35,2 34,4 Gegevens per aandeel (bedragen x 1,00) Winst per aandeel 8/9) 3,00 2,61 Cashflow 8) 5,40 4,75 Eigen vermogen 2/8) 13,32 11,65 Dividend per aandeel 1,20 1,05 Koersinformatie Euronext Amsterdam (Certificaten van) aandelen (bedragen x 1,00) Laagste/hoogste koers 25,15/37,15 16,50/30,50 Slotkoers per einde jaar 30,10 26,30 Koers/winst verhouding 10,0 10,1 1) Ontleend aan de desbetreffende jaarrekeningen. 2) Per 31 december. 3) Bestaat uit het resultaat voor interest, resultaat nietgeconsolideerde deelnemingen en belastingen. 4) Bestaat uit het resultaat voor interest, resultaat nietgeconsolideerde deelnemingen, belastingen en afschrijvingen. 5) Nettoresultaat + rentelasten in % van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen (vaste activa + vlottende activa kortlopende schulden). 6) Nettoresultaat in % van het gemiddeld eigen vermogen. 7) Eigen vermogen in % van balanstotaal (vaste activa + vlottende activa). 8) Gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen onder aftrek van de voorraad ingekochte eigen aandelen. 9) Tot en met het boekjaar 2001 is het verwateringseffect vrijwel nihil. *) Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden 18

18 I NTERNATIONAL D REDGING A CADEMY ZEKERHEID VOOR DE TOEKOMST In een bedrijf dat zo snel groeit als Boskalis, is het vinden van goed personeel een voortdurende zorg. Nederland blijft daarvoor bronland nummer één, maar met het oog op de toekomst wordt ook elders gezocht. Boskalis nam een opmerkelijk initiatief door een eigen opleidingsinstituut voor vlootpersoneel te creëren. Mensen opleiden aan boord, dat doen we al zo lang we bestaan. In Nederland is er ook een baggerschool, daar kwamen in het verleden veel schoolverlaters vandaan. Het opleiden gebeurde aan boord maar een gestructureerde eigen Boskalis opleiding was er niet, de noodzaak daarvoor ontbrak. Nu is dat anders, we moeten mensen meer planmatig gaan opleiden. Personeelsmanager DirkJan van Leeuwen, samen met collega Peter Tijmes verantwoordelijk voor de nieuwe opleiding, vertelt er graag over. Een exclusieve opleiding. Boskalis heeft een flinke stap gezet: een opleiding gecreëerd die exclusief voor Boskalis mensen opleidt voor de vloot. Juist dat exclusieve is bijzonder. Boskalis maakte daarvoor afspraken met het STC, het Scheepvaart en Transport College. De buitenlandse en Nederlandse studenten die aan deze studie deelnemen hebben een goede nautische opleiding achter de rug en voor hen is de opleiding een introductie in het baggeren, een opleiding, die volgens ons noodzakelijk is om ze in de toekomst eventueel een officiersfunctie aan boord te laten vervullen. Onze opleiding biedt tevens de mogelijkheid om Nederlanders die niet uit de baggerbranche komen een vakopleiding te bieden. Dit verruimt ook onze mogelijkheden op de Nederlandse arbeidsmarkt. Tijmes: In bijeenkomsten voor scheepsofficieren bereiden we iedereen voor op de toekomst. We schetsen de achtergronden van de opleiding en van de keuzes die we hebben gemaakt om naast de Nederlandse bronnen, die er altijd zullen blijven, nu ook mensen uit het buitenland aan te trekken. Ook de structuur en de inhoud van de opleiding krijgen aandacht. Op die manier hopen we iedereen mee te nemen, en betrokkenheid te kweken bij de zittende mensen, want zij zijn het tenslotte, die uiteindelijk de loopbaan van de nieuwe collega s moeten faciliteren. Het STC heeft de International Dredging Academy exclusief voor Boskalis ontwikkeld. Het STC ontwierp het studiemateriaal, dat werd getoetst door een commissie, bestaande uit een kapitein, een hoofdschipper en een hoofdwerktuigkundige en drie baggerspecialisten van Boskalis. De lesstof werd door Boskalis vastgesteld. 19

19 Investor relations Boskalis hecht veel waarde aan goede communicatie met bestaande en potentiële aandeelhouders, institutionele beleggers en financiële analisten. Hoofddoelstelling is daarbij om helderheid te geven over het proces van waardecreatie binnen de onderneming, opdat de waardering van het aandeel Boskalis zoveel mogelijk in overeenstemming is met de ontwikkelingen en vooruitzichten van de markten en de prestaties van Boskalis daarin. Intensieve communicatie met media en beleggers Boskalis voert een actief Investor Relations beleid met een open communicatie met analisten, aandeelhouders, beleggers en media. Door middel van een regelmatige informatiestroom wordt beleggers inzicht verschaft in zowel de dagelijkse gang van zaken als de strategie, de business drivers en de kritische succesfactoren van de onderneming. Boskalis richt zich in haar communicatie met name op beleggers die geïnteresseerd zijn in het lange termijn potentieel van small cap groeifondsen. Daarbij wordt naast institutionele beleggers ook veel aandacht besteed aan particuliere beleggers. Het aandeel Boskalis wordt internationaal met veel belangstelling gevolgd en regelmatig worden nieuwe contacten gelegd met beleggers in Europa, de Verenigde Staten en Canada. Boskalis heeft een eigen website op het internet ( waarop naast financiële informatie ook informatie te vinden is over de ontwikkeling van het bedrijf in algemene zin, vacatures, de vloot, projecten en de laatste persberichten. Ook de presentaties aan analisten worden op de site gepubliceerd. De website wordt voortdurend onderhouden en verder ontwikkeld. Koers gestegen met 14% Tegen een achtergrond van negatieve koersontwikkelingen op de beurs in het algemeen, vervolgde het aandeel Boskalis zijn groei. Na de koersstijging van 47% in 2000 groeide het aandeel in 2001 van I 26,30 naar I 30,10, een stijging van ruim 14%. Beleggers zagen het aandeel Boskalis als een stabiele factor in hun portefeuilles en veel analisten kwalificeerden het aandeel als koopwaardig. Aandelen Koninklijke Boskalis Westminster nv zijn genoteerd aan de Euronext Amsterdam. 40 Ontwikkeling aandelenkoers in euro s, tegen slotkoersen (1 januari 1999 t/m 31 december 2001) Evenals in 1999 en 2000 overtrof de performance van het Boskalis aandeel in 2001 die van de leidende marktindices: Boskalis koers: +14% +47% +30% AEXindex: 20% 5% 25% Midkapindex: 20% 8% +1% Het dividendrendement op aandelen Boskalis bedroeg in 2001 circa 3,5% (I 1,05 per aandeel), waarmee het totale rendement in 2001 ruim 18% bedroeg. Aandeelhouderswaarde gegroeid Deze statistieken illustreren dat de in het verslagjaar gecreëerde bedrijfswaarde zich heeft vertaald in aandeelhouderswaarde; de marktkapitalisatie van de vennootschap steeg van I 677 miljoen naar I 780 miljoen, terwijl ruim I 27 miljoen contant dividend werd uitgekeerd. Het beleid is gericht op verdere groei van de aandeelhouderswaarde. 20

20 Aandelenbelang Bij Boskalis zijn per 12 maart 2002 de volgende aandeelhouders met een belang van meer dan 5% bekend: HAL Holding N.V. 29% Commercial Union Assurance PLC 5% Naast deze vaste aandeelhouders is het grootste deel van de Boskalis aandelen in buitenlandse handen, naar schatting 20% in de Verenigde Staten en Canada, 25% in het Verenigd Koninkrijk en de rest in een twaalftal landen in Europa. Dividendbeleid Het uitgangspunt van het dividendbeleid van Boskalis is het beschikbaarstellen van 30% tot 40% van het nettoresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor uitkering in de vorm van dividend. Onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening zal aan aandeelhouders over het jaar 2001 een contant dividend worden uitgekeerd van I 1,20. Euronext notering Het aandeel Boskalis maakt op de Euronext beurs deel uit van de Next 150 Index en wordt daar continu verhandeld. Boskalis is van mening dat fondsen die in de Next 150 Index zijn opgenomen ook in Amsterdam een Midkap kwalificatie behoren te hebben. Aandelen gedecertificeerd Op voorstel van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen is op 9 mei 2001 het besluit genomen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders tot decertificering van de aandelen in het kapitaal van de vennootschap. Vrijwel alle aandelen in administratie van de Stichting Administratiekantoor Koninklijke Boskalis Westminster zijn inmiddels ten titel van royement overgedragen aan de betreffende certificaathouders. Financiële agenda Agenda in maart Publicatie voorlopige jaarcijfers mei Algemene Vergadering van Aandeelhouders 16 mei Aandeel noteert exdividend 21 mei Betaalbaarstelling dividend over augustus Publicatie halfjaarcijfers 2002 Informatie Investor Relations Drs. R.T. Berends RA Telefoon Telefax Internet 21

21 Boven: Het depot IJsseloog, wakend over haar omgeving. Onder: De speciaal ontwikkelde milieuschijfcutter De Vecht. 22

22 Z ORGEN VOOR DE WERELD VAN MORGEN MET DE TECHNIEK VAN VANDAAG In het Nederlandse Ketelmeer, dat weer geschikt wordt gemaakt voor de watersportrecreatie, wordt m 3 vervuild slib afgegraven, een laag variërend in dikte van twintig centimeter tot drie meter. Dankzij speciaal ontwikkelde geavanceerde apparatuur kan Boskalis dit tot op de centimeter nauwkeurig. Frank Stikkel, projectleider: Meten, meten, meten, dat is belangrijk in dit werk. Wij werken hier vaak met minimaal tien, maar veelal vijftig metingen per vierkante meter om onszelf te controleren. Die metingen worden uitgevoerd met een multibeam echolood. Dankzij deze peilplaatjes van de bodem kunnen wij onze voortgang nauwkeurig volgen. En dat is nodig, want de eisen zijn streng. Om te voorkomen dat er verontreinigd slib achterblijft of dat we juist schone grond weghalen, moeten wij ons bij het baggeren bewegen tussen een smalle bandbreedte van + 1,5 centimeter en 3,5 centimeter. Twintig jaar geleden was dat op deze schaal ondenkbaar geweest. Maar dankzij de ontwikkelingen in de high tech kunnen wij het nu wel. Roeland Neelissen, Research & Development: Speciaal voor dit soort werk hebben wij de milieuschijfcutter De Vecht ontwikkeld. Een uniek baggerschip dat dankzij geavanceerde computersystemen aan boord enorm nauwkeurig werkt. De constructie van de schijfcutter en zuigmond zorgt er bovendien voor dat er nauwelijks vertroebeling van het water optreedt tijdens het baggeren. Het slib wordt via leidingen rechtstreeks naar het depot geperst. Dit depot, in het midden van het meer, is mede door Boskalis aangelegd. IJsseloog heet het heel toepasselijk: wakend over haar omgeving. 23

23 Bericht aan aandeelhouders Dames en heren aandeelhouders, In een bewogen jaar, waarin economische stagnatie, internationale politieke spanningen en teruglopende aandelenbeurzen de boventoon voerden, heeft Koninklijke Boskalis Westminster nv uitstekende resultaten weten te behalen. De omzet steeg met 13% tot ruim boven de b 1 miljard grens en de winst per aandeel met 15% tot b 3,00. De koers van ons aandeel noteerde aan het einde van het jaar 14% hoger dan aan het begin, terwijl zowel de AEX als de AMXindex met circa 20% terugliepen. Uw onderneming is gericht op duurzame groei en die hebben we ook in het turbulente jaar 2001 weten te realiseren. Het op duurzame groei gerichte beleid dat de afgelopen jaren consequent is gevoerd en ook voor de komende jaren onverminderd wordt voortgezet, vindt haar grondslag enerzijds in de lange termijn vooruitzichten op de internationale baggermarkten die wij kansrijk achten, en anderzijds in de brede positie die wij op die markten innemen in combinatie met het vermogen daarin succesvol te opereren. Maar ook voor de meer concrete kortere termijn zijn wij vertrouwensvol gestemd. De orderportefeuille is goed gevuld en voor 2002 mag naar verdere groei van onze activiteiten en resultaten worden uitgekeken. Evenals in het afgelopen jaar kunnen onze inspanningen de komende periode kort worden samengevat als een synthese van zaaien en oogsten. In de wereld van het mondiale baggerbedrijf gaat de zon nooit onder. Succes draait daarbij om: professionele mensen, stateoftheart materieel en geavanceerde systemen. De organisatie is daarbij continu in beweging. Het zaaien is vooral gericht op allereerst opleiding en ontwikkeling van onze medewerkers en de recrutering van jonge professionals. Daarnaast worden aanzienlijke bedragen geïnvesteerd in vernieuwing en uitbreiding van belangrijke vlootsegmenten. Last but not least worden veel energie en middelen gestoken in de ontwikkeling en implementatie van ICT, kwaliteitsborgings en veiligheidssystemen. Bovenstaande elementen vormen tezamen met kansrijke marktvooruitzichten, de basis voor onze groeikansen. Ten aanzien van het oogsten zijn de speerpunten van het beleid vooral gericht op optimalisatie en uitbreiding van onze thuismarktposities, succesvolle uitvoering van de grotere internationale projecten en de realisatie van goede bezettingsgraden en resultaten van onze voornaamste vlooteenheden. Groei en ontwikkeling staan bij Boskalis centraal en zijn van vitaal belang voor onze medewerkers en hun ontplooiingsmogelijkheden, maar ook voor de kwaliteit waarmee we onze klanten en markten kunnen bedienen. Succes in termen van groei van activiteiten en bedrijfsresultaten zal vooral ook moeten worden vertaald naar groei van aandeelhouderswaarde. Uw onderneming is het enige ter beurze genoteerde baggerbedrijf op de wereld en dient daarbij niet alleen haar eigen bedrijf, maar tevens de gang van zaken op de wereldbaggermarkt zo transparant mogelijk te maken. In dit verband verwijzen wij (voor u wellicht ten overvloede) naar de regelmatige berichtgeving in de media, analistenrapporten van vrijwel alle belangrijke financiële instellingen, onze eigen website, voordrachten op tal van investeringsbijeenkomsten en de relevante hoofdstukken in ons jaarverslag. Boskalis handhaaft onverkort haar doelstelling om over een langere periode jaarlijks de nettowinst met gemiddeld 10% te laten groeien en daarbij een rentabiliteit op het geïnvesteerd vermogen van tenminste 15% te behalen. Mede gezien de samenstelling van de orderportefeuille en de goede positie die Boskalis op de meeste van haar markten inneemt, verwacht de Raad van Bestuur voor 2002 een groei van de nettowinst van 510%. Met genoegen stellen wij u voor het dividend uit de resultaten te verhogen naar b 1,20 per aandeel (2000: b 1,05 per aandeel). 24

24 Vraag naar baggerdiensten blijft stevig De vraag naar baggerdiensten is in 2001 onverminderd stevig gebleven. Infrastructuur in het algemeen en maritime infrastructuur voor zowel de ontwikkelde als de in ontwikkeling zijnde regio s vormen de ruggengraat voor toekomstige economische groei en ontwikkeling. Lange termijn vooruitzichten bepalend voor gunstig marktklimaat Ondanks stagnatie van de economische groei op dit moment, blijven de vooruitzichten ten aanzien van de wereldeconomie en het daaraan gerelateerde wereldhandelsvolume op langere termijn gunstig. De wereldbevolking groeit, er is tekort aan ruimte in dichtbevolkte kustgebieden, internationale markten blijven hun grenzen verleggen en de vraag naar vervoer, of dat nu over water, op de weg of door de lucht gebeurt, neemt alleen maar toe. Onze producten en markten zijn aan deze factoren direct gerelateerd. Het verlenen van baggerdiensten en het werken aan de maritieme infrastructuur van morgen is een wereldvak met toekomst. Schuivende panelen vragen mondiale capability en geven per saldo goed werkaanbod Een brede mondiale spreiding geeft Boskalis de gelegenheid in te spelen op de schuivende panelen van het wereldpodium. Het werkaanbod in Europa en Noord Amerika is de afgelopen jaren gespreid en licht stijgend. Veel werk is op dit moment onderhanden in Singapore en Hong Kong en zal zich naar verwachting ook de komende jaren op dit niveau zo handhaven. De marktsituatie in ZuidAmerika is de afgelopen tijd verzwakt; herstel dient zich nog niet aan. Afrika is en blijft matig, maar in het MiddenOosten zal de komende jaren aanzienlijk meer werk worden uitgevoerd dan in de afgelopen jaren. Per saldo een levendig marktbeeld met goede kansen (vooral ook voor Boskalis). Thuismarkten en regionale allianties basis voor unieke marktpositie Boskalis heeft in het afgelopen decennium een reeks van thuismarktposities en regionale allianties opgebouwd die de basis vormt van haar hedendaagse unieke marktpositie. Naast onze armada voor de grote internationale projecten geven de thuismarktposities ons de gelegenheid in te spelen op een meer continue stroom van middelgrote en kleinere projecten met locale kennis, materieel en kostenstructuur dicht bij de klant. Alliantie Archirodon Afgelopen jaar hebben we de positie in het MiddenOosten verder uit kunnen breiden middels het verwerven van een 30%participatie in Archirodon; een positie die ons in staat stelt goed in te spelen op het verhoogde activiteitenniveau dat wij voor de komende jaren verwachten in de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Bahrein en het NoordAfrikaanse en Middellandse Zee gebied. Consolidatie gunstig voor markt en investeringsdiscipline Evenals in 2000 hebben wij in het afgelopen jaar initiatieven genomen met het oogmerk tot verdere consolidatie in onze bedrijfstak te komen. In mei brachten wij een bod uit op HAM, dat echter in het najaar fuseerde met Ballast Nedam Baggeren. De hiermee tot stand gekomen consolidatie is gunstig voor de markt en investeringsdiscipline in de industrie. Wij blijven alert op andere consolidatiemogelijkheden. 25

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Examen VWO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 13.30 16.

Examen VWO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 13.30 16. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Examen VWO Boekje met informatie Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 13.30 16.30 uur 20 01 100019 42A Begin Formuleblad Te gebruiken

Nadere informatie

Papendrecht, 12 maart 2015

Papendrecht, 12 maart 2015 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. Postbus 43 3350 AA Papendrecht 1 5 PERSBERICHT Boskalis boekt recordwinst van EUR 490 miljoen Papendrecht, 12 maart 2015 HOOFDPUNTEN 2014 Omzet: EUR 3,2 miljard (+1%)

Nadere informatie

Papendrecht, 20 augustus 2015

Papendrecht, 20 augustus 2015 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. Postbus 43 3350 AA Papendrecht PERSBERICHT Boskalis: Zeer druk eerste halfjaar met historisch hoge winst Papendrecht, 20 augustus 2015 1 5 HOOFDPUNTEN EERSTE HALFJAAR

Nadere informatie

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen PERSBERICHT Rotterdam, 20 april 2010 Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen Nettowinst 10,5 miljoen (2008: 8,7 miljoen) Voorstel slotdividend

Nadere informatie

Koninklijke Boskalis Westminster nv International Dredging Contractors

Koninklijke Boskalis Westminster nv International Dredging Contractors Koninklijke Boskalis Westminster nv International Dredging Contractors Postbus 43, 3350 AA Papendrecht Telefoon 078 6969 000, telefax 078 6969 555 Datum 13 maart 2006 Boskalis: Sterke uitgangspositie Goed

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009 Jan Aalberts & John Eijgendaal Organisatie AALBERTS INDUSTRIES N.V. AALBERTS INDUSTRIES N.V. Gedecentraliseerde managementstructuur Operationele

Nadere informatie

Boskalis: 17-11-2010. Introductie in het bedrijf: Jurjen. Door: het bestuur

Boskalis: 17-11-2010. Introductie in het bedrijf: Jurjen. Door: het bestuur Boskalis: 17-11-2010 Door: het bestuur Introductie in het bedrijf: Jurjen Koninklijke Boskalis Westminster NV is een Nederlands bedrijf en één van de grootste baggermaatschappijen van de wereld. De belangrijkste

Nadere informatie

12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei

12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei Page 1 sur 12 12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei Het in 2000 ingezette verbeteringsproces leidt zichtbaar tot resultaten. Ballast Nedam is op weg naar verdere winstgroei.

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers

Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers RBW-621-L Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers Januari 2014 Pagina 1 van 6 Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers 1. Missie Koninklijke Boskalis Westminster

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2012 3 Enkelvoudige balans per 31 december 2012 6 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2012 7 Overige gegevens

Nadere informatie

René J. Takens/CEO 11 februari 2004

René J. Takens/CEO 11 februari 2004 1 René J. Takens/CEO 11 februari 2004 2 Introductie Accell Group is Europa s grootste fiets- en fitness fabrikant Ongeveer 800.000 fietsen en 60.000 fitness apparaten 2002: EUR 259,4 miljoen omzet (EUR

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland

Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland Punch Graphix AVA 15/05/2008, Eede, Nederland Herman olde Bolhaar (Voorzitter RvC) OPENING 3 AGENDA Opening Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2007 Bespreking Jaarrekening 2007 Trading update

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN

JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN INHOUD Blz. 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen.. 3 1.2 Financiële administratie 4 1.3 Kostenvergoeding. 4 1.4 Bestuur van de Stichting... 4 2. Jaarrekening 2.1 Balans

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS JAARVERSLAG 2015 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People N.V. alsook een

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S Algemeen Het beleid van Imtech N.V. is gericht op de continuïteit van de onderneming als een winstgevende organisatie, die met haar bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Die zal worden gehouden op donderdag 12 mei 2016, vanaf 14.00 uur, in het Hilton Amsterdam hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam. 1. Toespraak

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Page 1 sur 12 11 september 2003 - Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Ingrijpende reorganisatie werpt vruchten af. Ballast Nedam weer op de goede weg: EBIT Euro 6 mln (halfjaar 2002 : Euro 93 mln verlies)

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen*

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

Examen HAVO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 9.00 12.

Examen HAVO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 9.00 12. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Boekje met informatie Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 9.00 12.00 uur 20 01 100020 28A Begin Formuleblad Te gebruiken formules

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Colofon. Afdeling Corporate Communications. Samenstelling en coördinatie Koninklijke Boskalis Westminster nv. Ontwerp en realisatie

Colofon. Afdeling Corporate Communications. Samenstelling en coördinatie Koninklijke Boskalis Westminster nv. Ontwerp en realisatie Jaarverslag 2003 We move the earth to a better place Colofon Samenstelling en coördinatie Koninklijke Boskalis Westminster nv Afdeling Corporate Communications Ontwerp en realisatie Handelskade, Rotterdam

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Profiel. Vindingrijk en veelzijdig. Baggeren en infrastructuur

Profiel. Vindingrijk en veelzijdig. Baggeren en infrastructuur Profiel Vindingrijk en veelzijdig Baggeren en infrastructuur Profiel Havenuitbreiding Maasvlakte 2 bij Rotterdam Van Oord Nederland is een toonaangevende aannemer van bagger-, waterbouwkundige en infrastructurele

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

Een introductie. Een introductie René Takens

Een introductie. Een introductie René Takens Een introductie Een introductie René Takens 3 X Goud 1 X Zilver Fiets van het jaar 2001 De meest toonaangevende Europese fietsgroep The Premier European Cycle Group Design, ontwikkeling, productie, marketing

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 3 maart 2011

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 3 maart 2011 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2010 Persbijeenkomst Amsterdam, 3 maart 2011 BAM sluit verslagjaar 2010 af met nettoresultaat van 15 miljoen Goede prestaties sectoren Bouw, Infra en Consultancy en

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van aandeelhouders. 11 maart 2010

Buitengewone vergadering van aandeelhouders. 11 maart 2010 Buitengewone vergadering van aandeelhouders 11 maart 2010 Agenda 1. Opening 2. Besluit/Stemming : Aankoop 75% belangen in Timmerije ( Holding) BV en Euro BV 3. Besluit/Stemming : 4. Sluiting Statutenwijzigingen

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam Agenda Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden op donderdag, 19 mei 2016 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

Zwakke start 2010 als verwacht; eerste tekenen verbetering orderportefeuille

Zwakke start 2010 als verwacht; eerste tekenen verbetering orderportefeuille Grontmij N.V. De Bilt, 18 mei 2010 Persbericht De Holle Bilt 22 3732 HM De Bilt Postbus 203 3730 AE De Bilt T +31 30 220 79 11 F +31 30 220 01 74 www.grontmij.com - Grontmij eerste kwartaal 2010 trading

Nadere informatie

PERSBERICHT. Boskalis operationeel jaarresultaat 2016 conform verwachting

PERSBERICHT. Boskalis operationeel jaarresultaat 2016 conform verwachting Koninklijke Boskalis Westminster N.V. Postbus 43 3350 AA Papendrecht 1 5 PERSBERICHT Boskalis operationeel jaarresultaat 2016 conform verwachting Papendrecht, 8 maart 2017 HOOFDPUNTEN 2016 Omzet: EUR 2,60

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2010

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2010 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2010 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Enkelvoudige balans per 30 juni 2010 5 Enkelvoudige winst- en

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

Jaarverslag 2004. 1 Koninklijke Boskalis Westminster nv

Jaarverslag 2004. 1 Koninklijke Boskalis Westminster nv Jaarverslag 2004 We move the earth to a better place Jaarverslag 2004 1 Koninklijke Boskalis Westminster nv Werken aan de groeiende wereld Een goede infrastructuur is essentieel voor een groeiende wereld.

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Boskalis Westminster N.V., te houden op woensdag 12 mei 2010, aanvang om 14.30 uur, ten kantore

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2012 Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 BAM realiseert verwacht operationeel resultaat in moeilijke thuismarkten 2012 nettoverlies 187 miljoen door bijzondere

Nadere informatie

C O N C E P T A G E N D A

C O N C E P T A G E N D A C O N C E P T A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op vrijdag 7 mei 2010 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 12 april 2012 op het KPN Hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

Samen met vertrouwen naar de toekomst

Samen met vertrouwen naar de toekomst Samen met vertrouwen naar de toekomst Als integraal dienstverlener op het gebied van comfort, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid slaagde Unica er voor het tweede jaar op rij in om een forse groei te

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Te verspreiden op donderdag 2 november 2006 P E R S B E R I C H T DOCdata N.V. maakt vandaag nadere gegevens bekend omtrent de voorgenomen acquisitie van Braywood Holdings Limited ten behoeve van de op

Nadere informatie

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda De jaarstukken over

Nadere informatie

remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012

remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 2 inhoudsopgave 3 4 Introductie 6 Beloningsbeleid Raad van Bestuur 9 Uitvoering beloningsbeleid 2012 10 Beloningsbeleid Raad van Commissarissen 4 Introductie

Nadere informatie

DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders

DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Amsterdam, 23 april 2015 Disclaimer Bepaalde uitspraken in deze presentatie betreffen prognoses aangaande de toekomstige financiële conditie en resultaten

Nadere informatie

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74%

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Kernpunten eerste kwartaal 2006 Verwaterde nettowinst per gewoon aandeel* in Q1 met 83% gestegen tot 0,44 (vóór aan

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Koninklijke Boskalis Westminster nv International Dredging Contractors

Koninklijke Boskalis Westminster nv International Dredging Contractors Koninklijke Boskalis Westminster nv International Dredging Contractors Postbus 43, 3350 AA Papendrecht Telefoon 078 6969 000, telefax 078 6969 555 Datum 15 maart 2007 Boskalis: 2006 was een topjaar, in

Nadere informatie

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5 PERSBERICHT HOLLAND COLOURS FINANCIEEL RESULTAAT 2014/2015 HOGERE OMZET - STABIEL NETTORESULTAAT Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken koers 13/14 Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 26 augustus 2010

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 26 augustus 2010 Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers 2010 Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 26 augustus 2010 Stabiele prestaties bij lagere opbrengsten Nettoresultaat eerste halfjaar 2010: 50,6 mio (2009: 41,9

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Goede groei elektronische omzet Succesvol tijdschriftenarchief Pensioenen naar verzekeraar Interne organisatie afgerond IT outsourcing en start

Goede groei elektronische omzet Succesvol tijdschriftenarchief Pensioenen naar verzekeraar Interne organisatie afgerond IT outsourcing en start 2008 Goede groei elektronische omzet Succesvol tijdschriftenarchief Pensioenen naar verzekeraar Interne organisatie afgerond IT outsourcing en start invoer nieuw systeem Consolidatie leveranciers Brill

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2011 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2011 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina. Doelstelling, aandeelhouders en directie 3. Bericht aan aandeelhouders 4. Verslag van de directie 5

Inhoudsopgave. Pagina. Doelstelling, aandeelhouders en directie 3. Bericht aan aandeelhouders 4. Verslag van de directie 5 Inhoudsopgave Pagina Doelstelling, aandeelhouders en directie 3 Bericht aan aandeelhouders 4 Verslag van de directie 5 Balans per 31 december 1998 8 Toelichting op de balans 10 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Algemene Gedragscode voor Bedrijfsvoering Algemene Gedragscode voor Bedrijfsvoering

Algemene Gedragscode voor Bedrijfsvoering Algemene Gedragscode voor Bedrijfsvoering Augustus 2017 Pagina 1 van 6 1. Missie Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ( Boskalis ) is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme

Nadere informatie

Spirit AeroSystems Holdings Inc.

Spirit AeroSystems Holdings Inc. TIP 3: Spirit AeroSystems Holdings Inc. Beurs Land Ticker Symbol ISIN Code Sector New York Stock Exchange Verenigde Staten SPR US8485741099 Industrial Goods - Aerospace/Defense Products & Services Spirit

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Persbericht Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Zeist, 26 augustus 2011 Ondanks het moeilijke klimaat voor beleggen is het volume

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS

Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS 1 Executive summary Executive summary Verwerving van 15% van SGS voor 2 miljard Investering sluit aan bij de strategie van GBL en voldoet aan haar strategische en financiële

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Halfjaarcijfers 2015 Amsterdam, 24 juli 2015 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Agenda 1. Accell Group in H1 2015 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel 4. Vooruitzichten 24 juli 2015 Accell

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro PERSBERICHT Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro Op 19 oktober 2008 is bekend gemaakt dat ING haar kapitaal verder heeft versterkt met behulp van de Nederlandse overheid. De solvabiliteit,

Nadere informatie

The Premier European Cycle Group

The Premier European Cycle Group Presentatie jaarcijfers 2000 Amsterdam, 16 februari 2001 René Takens Wino de Jong Algemene gang van zaken Eerste jaarhelft Prijsverhogingen door dollar en yen Invloed logistieke verstoringen 1999 Afronding

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2010 VAN 432 MILJOEN (+24%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 1.205 MILJOEN (+26%)

Persbericht NETTOWINST OVER 2010 VAN 432 MILJOEN (+24%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 1.205 MILJOEN (+26%) Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2010 VAN 432 MILJOEN (+24%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 1.205 MILJOEN (+26%) De nettowinst over 2010 bedroeg 432,1 miljoen, overeenkomend met 6,69 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%)

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) De nettowinst over 2008 bedroeg 383,1 miljoen, overeenkomend met 6,03 per aandeel, vergeleken met

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie