MVO. Gedurende haar 25 jarige. Beste relatie,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MVO. Gedurende haar 25 jarige. Beste relatie,"

Transcriptie

1 m a g a z i n e n u m m e r 6

2 2 MAASSTEDE VASTGOED ONTWIKKELING INTRODUCTIE Beste relatie, Hierbij presenteren wij u alweer het zesde Maasstede Magazine, waarin wij u een beeld geven over de huidige en toekomstige activiteiten van de Maasstede Groep. In dit magazine vindt u een kleine greep uit de door ons gerealiseerde projecten, maar ook nieuwe vastgoedconcepten, zoals SecuPark, worden aan u gepresenteerd. Gedurende haar 25 jarige bestaan is Maasstede een betrouwbare partner gebleken bij het ontwikkelen van commercieel vastgoed en woningen. Zowel voor bedrijven als voor gemeenten. Van al onze ontwikkelingen zijn kwaliteit en innovatie belangrijke kenmerken, en natuurlijk ontwikkelen wij met het oog op de toekomst. De bedrijfsruimtemarkt wordt al jaren gekenmerkt door aanzienlijke leegstand. De leegstand betreft echter voornamelijk het verouderde vastgoed dat door het specifieke opleveringsniveau slechts een kleine doelgroep kent. Een zichtbare trend op dit moment is dat huidige gebruikers steeds meer neigen naar hoogwaardig nieuw vervaardigd vastgoed. Met name in de logistieke sector is de vraag naar uitbreiding gericht op nieuwe hoogwaardige locaties. Door de toenemende kwaliteit en duurzaamheid van nieuwbouw bedrijfsruimte, hebben (institutionele) beleggers de afgelopen jaren vernieuwde interesse gekregen in deze markt. Dit is te zien aan de dalende aanvangsrendementen. Met onze bedrijfsruimtelocatie in Bleiswijk, van ca. 40 hectare uitgeefbaar, kunnen wij op deze vraag in spelen. De kantorenmarkt blijft vooralsnog grotendeels beheerst door de vervangingsvraag. Voor verouderd commercieel vastgoed dient naar onze mening een alternatieve bestemming worden gezocht, aangezien dit vastgoed niet meer kan voldoen aan de eisen van de moderne kantoorgebruiker. Ondanks de huidige situatie op de vastgoedmarkt blijft er vraag naar hoge kwaliteit en flexibiliteit. Dit geldt bijvoorbeeld ten aanzien van de inrichting, de huurvoorwaarden en de mogelijkheid tot turn-key oplevering. De kwaliteit van het kantoorgebouw, de omgeving en de bijbehorende voorzieningen, zoals bijvoorbeeld glasvezel, zullen ons inziens nog nadrukkelijker de doorslag geven bij een succesvolle ontwikkeling. Wij blijven ook investeren in Brazilië. Samen met Rusland, India en China vormt Brazilië de zogenaamde BRIC landen, de landen in de wereld met grote economieën waar voor de komende 20 jaar substantiële en langdurige economische groei wordt voorspeld. In Brazilië is Maasstede reeds 10 jaar vertegenwoordigd met grootschalige gebiedsontwikkelingen in land- en bosbouw. Sinds kort zijn wij ook begonnen met kleinschalige vastgoedontwikkelingen in Saô Paulo en Rio de Janeiro. Zoals u leest hebben wij niet stil gezeten. De afgelopen periode hebben wij gebruikt om diverse concepten uit te werken en is Maasstede, zoals altijd, klaar voor de toekomst! rob nederlof ceo maasstede MVO Toekomstontwikkeling 6 Prisma Bedrijvenpark 9 Value for Money 10 SecuPark 12 Brainpark III, gebouw PiXeL 14 IKEA 15 Wijnhaven/Lange Voorhout 16 Korte introductie 18 CityPort

3 MAASSTEDE VASTGOED ONTWIKKELING INTRODUCTION 3 Dear business relation, We are pleased to present our sixth issue of Maasstede Magazine, in which we give you a glimpse of some current and future projects of the Maasstede Group. You ll read about projects we ve recently completed and the developments of the future, such as SecuPark. For 25 years, Maasstede has been a reliable partner for businesses and municipalities in the development of commercial and residential properties. In all of our developments, quality and innovation are important features, but, of course, we always develop in a sustainable way - with concern for the future. The commercial property market has suffered from excess capacity for years. But the vacancies are namely in outdated properties for which there is little demand. Tenants are increasingly leaning towards high-quality, new facilities. This is especially true for the logistics sector, which is expanding rapidly. The office market remains primarily a replacement market. For outdated commercial property, alternatives need to be found, as the locations can no longer meet the needs of the modern office user. Despite the current situation in the real estate market, there remains a demand for high quality and flexibility in regard to the interior, the lease conditions and the option of turnkey delivery. The emphasis on quality of the office building, the environment and its features, such sophisticated telecommunications options, is increasing, and is helping us fill space. We continue to invest in Brazil. It s one of the key BRIC countries - Brazil, Russia, India and China - with large economies where substantial and long-term economic growth is predicted in the next 25 years. Maasstede has been active with agricultural developments in Brazil for 10 years already. Recently we have also initiated some small-scale property developments in Sao Paulo and Rio de Janeiro. So, as you can see, we have not been sitting idle. We have been developing several new concepts and are, as always, ready for the future! rob nederlof ceo maasstede Mr. R. A. Nederlof, CEO Maasstede verantwoording nemen, verantwoording dragen MWO COLOFON ARTIKELEN MOGEN OVERGENOMEN WORDEN MITS MET TOESTEMMING VAN MAAS- STEDE CONCEPT-COPY-PRODUKTIE PR FORCE HAARLEM MICHELLE MULDER RICHARD NEVE ONTWERP & VORMGEVING STUDIO RENÉ BAKKER AMSTERDAM EIND-REDACTIE MAASSTEDE DRUK PLANTIJN CASPARIE UTRECHT FOTOGRAFIE ROGER VAN DER KRAAN PAUL MARTENS PETER MOLKENBOER RIEN VAN RIJTHOVEN HAN VAN SENUS 19 Interview Ed Libeton DGA 21 Creativiteit, durf- en daadkracht 27 Samenwerking Braziliaans Architectenbureau 28 Deloitte & Touche 29 Mato Grosso 31 Piaui

4 4 MAASSTEDE VASTGOED ONTWIKKELING TOEKOMSTONTWIKKELING Conceptmatig inspelen op ontwikkelingen in de maatschappij 1 Het Nederlandse ontwikkelingsklimaat is sterk in beweging. Landelijk gezien is er veel leegstand van kantoor- en bedrijfsruimten. De vastgoedmarkt is echter veelomvattend en kan onderverdeeld worden in bijvoorbeeld de kantoren-, bedrijfsruimten-, winkel-, beleggingsmarkt, etc. Deze deelmarkten verschillen onderling door regionale en lokale omstandigheden met hun eigen karakteristiek en dynamiek. Vervolgens kunnen deze deelmarkten weer onderverdeeld worden in verschillende regionale en lokale markten, met elk hun eigen karakteristiek en dynamiek. Om hier als onderneming succesvol op in te spelen, is een gedegen kennis van deze verschillen in markten en regio s essentieel. Maasstede Vastgoed Ontwikkeling kent de markten en regio s waarin het actief is door en door. Hierdoor weet zij waaraan er in een specifieke regio behoefte is en hoe deze behoefte zo ingevuld kan worden dat hij perfect aansluit bij de wensen van de gebruiker. Door de gedegen kennis van de regio en markt, opgebouwde ervaring en met name het meedenken met en luisteren naar klanten kan Maasstede niet alleen inspelen op de actuele vraag, maar ook op toekomstige behoeften. Ontwikkelen is volgens Maasstede niet het sec op elkaar stapelen van stenen, stelt Coen Kerkhoven, directeur Maasstede Vastgoed Ontwikkeling. Bij succesvol ontwikkelen draait het om het vervullen van behoeften en vraag. Om dit succesvol te kunnen doen, moet je de dialoog met verschillende partijen aangaan en de problematiek die zij aansnijden vertalen naar nieuwe concepten en producten die hierin voorzien. Dit gaat dus veel verder dan het realiseren van nieuwbouw alleen. heersende problematiek Maatschappelijk gezien zijn veiligheid en mobiliteit vraagstukken die spelen. In toenemende mate wordt Nederland minder veilig en slibt de Randstad dicht. Onze klanten worden dagelijks geconfronteerd met deze vraagstukken. Door de toenemende criminaliteit moeten bedrijven verregaande en dure maatregelen nemen op het gebied van beveiliging van de opslag van goederen en producten. De mate waarin een bedrijfsterrein toegankelijk en bereikbaar is, heeft grote invloed op de logistieke en financiële efficiency van een onderneming. Door te luisteren naar onze klanten en partijen waarmee we samenwerken en hun bedreigingen en uitdagingen te herkennen en te erkennen, kunnen we als ontwikkelaar een significante meerwaarde bieden. Niet alleen wanneer we in opdracht aan een project werken, maar ook wanneer we in eigen beheer en voor eigen risico nieuwbouw realiseren. Zo is Maasstede momenteel bezig met de realisatie van een tweetal concepten waarbij oplossingsgericht rekening wordt gehouden met maatschappelijke ontwikkelingen, te weten Secu- Park en CityPort. SecuPark is een groot, centraal in de Randstad gelegen bedrijventerrein waarbinnen de beveiliging van het terrein centraal is geregeld. Het concept CityPort voorziet voor grote steden en in de periferie daarvan in een locatie waar gemak en mobiliteit samenkomen. In de periferie van grote steden zouden daarom Cityports moeten komen: een goed bereikbare locatie waar de (auto)mobilist gemakkelijk kan parkeren en/of overstappen op andere vervoersmodaliteiten en tegelijkertijd van allerlei services gebruik kan maken zoals horeca, pompstation, gemakswinkel, etc. sleutelklaar opleveren De meerwaarde van Maasstede ligt niet alleen in het conceptmatig meedenken. De onderneming stelt de wensen en behoeften van de klant centraal. Steeds meer bedrijven zijn bij de realisatie van nieuwbouw op zoek naar partners die hen in het gehele huisvestingstraject kunnen begeleiden; vanaf het eerste schetsontwerp tot aan het verzorgen van de inrichting en de inhuizing. Uiteraard met een zo goed mogelijk eindresultaat als doel. Er is een toenemende behoefte aan het sleutelklaar opleveren van nieuwbouw zodat de nieuwe bewoner het pand direct kan betrekken. Maasstede Vastgoed Ontwikkeling beschikt over veel expertise in het begeleiden van bedrijven naar nieuwe passende huisvesting. De Kubus wordt gekenmerkt door het ontwerp waarbij is uitgegaan van een perfecte kubus van 28,8 m x 28,8 m x 28,8 m. De vier gevels zijn opgebouwd uit ieder vier vlakken, waarvan één vlak zicht begeeft op de vide van de begane grond tot en met de 3e verdieping en gespiegeld op de 4e tot en met de 8e verdieping.

5 MAASSTEDE VASTGOED ONTWIKKELING DEVELOPMENTS 5 Drs. C. A. Kerkhoven, directeur Maasstede Vastgoed Ontwikkeling Anticipating societal developments (inter)nationale focus Maasstede Vastgoed Ontwikkeling is traditioneel sterk vertegenwoordigd in de regio Groot-Rotterdam. Over de afgelopen jaren is de regio waarin Maasstede actief is,echter steeds ruimer geworden. Dit komt doordat de partners waarmee Maasstede samenwerkt ook elders in Nederland willen terugvallen op de expertise van Maasstede. Coen Kerkhoven verwacht dat deze trend zich ook de komende jaren nog verder zal doorontwikkelen. Wij streven er naar om samen met klanten of in eigen beheer innovatieve projecten te ontwikkelen die voorzien in een duidelijke behoefte. Deze behoefte hoeft zich dus niet tot de regio Groot-Rotterdam te beperken. Daarom verleggen we langzaamaan onze focus ook naar andere regio s binnen maar ook buiten Nederland. Zo zijn wij bijvoorbeeld actief in Brazilië en gaan wij ook andere buitenlandse kansen niet uit de weg. Voor de buitenlandse markten geldt echter exact hetzelfde als voor de binnenlandse markten: om kansen te kunnen zien en grijpen, is een gedegen lokale marktkennis randvoorwaarde nummer 1.Wij zullen met name de internationale markten dan ook met voorzichtigheid tegemoet treden, maar deze ambitie is zeker wel aanwezig! coen kerkhoven directeur maasstede vastgoed ontwikkeling 1 Artist impression De Kubus 2 Schetsontwerp De Kubus 3 Vide De Kubus 4 Zicht op entree SecuPark The property development sector in the Netherlands is going through a transition period. All over the country, there is a great deal of empty office and business space. The diverse market can be divided into discrete segments including office, business, shop and investment markets. These markets can in turn be divided into distinct regional and local markets with each one having its own characteristics and dynamic. To be a successful property developer, you have to have a solid understanding of the various regions and markets. Maastede knows all of these markets through and through. Through this knowledge they know where there s a need for development and what the exact need is for. In other words, Maasstede is more than able to meet and satisfy the demands of the end user. This strong knowledge, coupled with the extensive experience as a developer that listens to and partners with the client, Maasstede can meet existing needs and anticipate future demands. Development is more than just the sum of its parts, states Coen Kerkhoven, director Maasstede Development. Successful development relies on meeting the needs and wishes of clients. To do this, you have to have an open and honest dialogue with all the parties and come up with new concepts and products that resolve any issues. It s far more than simply constructing buildings. societal pressures Safety and mobility are two key societal concerns today. The Netherlands is becoming less safe and the Randstad is becoming more congested. Our clients are confronted on a daily base with these problems. Due to rising crime, businesses are forced to adopt stringent and encumbering security measures to protect their goods and premises. But these measures also cut off the business premises from the outside world, impairing the company s logistical infrastructure. Through listening to the concerns of our clients and partners, and recognising and addressing these business threats, we can add extensive value to the development of a project. Both when we are constructing a project for a client or when we are initiating our own projects. At the moment we are involved with the development of two major projects that takes these societal pressures into account: SecuPark and CityPort. SecuPark is a large business park, located in the centre of the Randstad, where security is paramount. CityPort offers a way around the increasing inaccessibility of large cities. The outskirts of large cities are weak points in terms of accessibility, so Maastede is working to win various modes of both public and private transport. In this magazine, you will read about these and other innovative concepts. turnkey delivery The added value of Maastede lies not only in our cooperative working style. We always aim to meet your wishes and needs in every possible way. More and more businesses are seeking one partner for the complete development of their housing project, from the actual realisation of the building to the interior design. Naturally, it s our goal to provide you with the best possible deliverable of your new property. There is a growing demand for new properties in which the owner can simply move in without the need for additional modifications. Maasstede Development has a lot of expertise in the area of new housing and turnkey delivery, and is ready to put this experience to work for you. (inter)national focus Maasstede Development is well represented in the greater Rotterdam region. During the last few years, however, the region where the company is active, has become much larger. This is because our partners have projects elsewhere in the Netherlands and they call on us for our expertise for those projects. We expect that trend to continue. Our goal is both with our clients and in our own projects to develop innovative projects that fill an identified need. These needs exist not only in the greater Rotterdam area. Therefore, we are expanding our focus to other regions with the Netherlands and abroad. For example, we are working in Brazil and we don t rule out other foreign projects. The same holds true for the international market as in the Dutch market: in order to take advantage of opportunities, strong local market knowledge is the top requirement. We will therefore tread carefully in the international market, but the ambition is there nonetheless! coen kerkhoven director maasstede development

6 6 MAASSTEDE VASTGOED ONTWIKKELING PRISMA BEDRIJVENPARK BLEISWIJK Gebruiker staat centraal bij te ontwikkelen nieuw grootschalig bedrijventerrein in Randstad In de directe omgeving van Rotterdam ligt één van de laatste grote, te ontwikkelen bedrijventerreinen van de Randstad: Prisma Bedrijvenpark. En dat terwijl er juist in deze regio veel vraag naar bedrijfsruimte is. Maasstede Vastgoed Ontwikkeling is naast het Bedrijvenschap Hoefweg (een samen-werkingsverband tussen Gemeente Bleiswijk en Zoetermeer) en Fortis eigenaar van een aanzienlijk deel van het terrein. Na een periode van overleg over de opzet en invulling van het terrein, zal binnenkort met de ontwikkeling van het terrein worden gestart Aanzicht bedrijfsverzamelcomplex Kavel 4. 2 Zicht op entree Prisma Bedrijvenpark. 3 Hoofd infrastructuur Prisma Bedrijvenpark.

7 MAASSTEDE VASTGOED ONTWIKKELING PRISMA BEDRIJVENPARK BLEISWIJK 7 3 Prisma Bedrijvenpark heeft een omvang van ongeveer 85 hectare netto uitgeefbaar terrein. Centraal in het gebied heeft Maasstede een perceel ter grootte van circa 32 hectare netto uitgeefbaar. Daarnaast is Maasstede samen met Fortis eigenaar van een deelgebied van circa 15 hectare netto uitgeefbaar terrein direct grenzend aan de A12. Op het terrein, één van de laatste grote nieuwe bedrijventerreinen binnen de Randstad, zullen zowel kleine als grootschalige distributiecentra gevestigd kunnen worden. infrastructurele vraagstukken Maasstede is reeds langere tijd in gesprek met de gemeente Bleiswijk voor de invulling van dit gebied, vertelt Misja Bakker, projectontwikkelaar bij Maasstede Vastgoed Ontwikkeling. Met name het vinden van oplossingen voor de infrastructurele vraagstukken met betrekking tot het efficiënt en veilig ontsluiten van het bedrijventerrein, vormden een complexe uitdaging. Uiteindelijk is besloten het bedrijventerrein te ontsluiten door de reconstructie van de A12 en de capaciteit van de provinciale verbindingsweg te vergroten waardoor het terrein optimaal wordt ontsloten. Met het doorlopen van de procedures van een dergelijk ingrijpend besluit is veel tijd gemoeid. We zijn nu echter Op 7 februari 2006 heeft de ondertekening plaatsgevonden van de samenwerkingsovereenkomst tussen Maasstede, Fortis Vastgoed Ontwikkeling en het Bedrijvenschap Hoefweg (samenwerking tussen Gemeente Bleiswijk en Zoetermeer) ten aanzien van de gezamenlijke ontwikkeling van Prisma Bedrijvenpark te Bleiswijk. Van links naar rechts, de heer R.A. Nederlof, de heer C.A. Kerkhoven, de heer J.W.J.Wolf (Burgemeester Bleiswijk), de heer B. Emmens (wethouder Zoetermeer), de heer N.A. Boedhoe (wethouder Bleiswijk) en de heer H. Danes (Fortis Vastgoed Ontwikkeling).

8 8 MAASSTEDE VASTGOED ONTWIKKELING PRISMA BEDRIJVENPARK BLEISWIJK Prisma: conveniently close to Rotterdam and The Hague Bij het project in Bleiswijk is de vermaarde architect en stedenbouwkundige Kees Christiaanse (KCAP) intensief betrokken. Christiaanse: KCAP probeert op onderscheidende wijze ontwerpen te realiseren op het grensvlak tussen stedenbouw en architectuur. Daarbij is de architectuur belangrijk, maar de sociale en ruimtelijke aspecten spelen eveneens een belangrijke rol. Er wordt immers ontwikkeld voor de mensen die de gebouwen en openbare ruimte gebruiken. Maasstede heeft dezelfde filosofie en dus is het geen wonder dat wij op prettige wijze gezamenlijk projecten ontwikkelen. Kees Christiaanse vindt het belangrijk dat voor het project Bleiswijk er verder wordt gekeken dan alleen naar de vierkante en kubieke meters. Christiaanse: Het moet er mooi uit zien, maar belangrijk is dat de inrichting van het gebied aansluit bij de wensen van de gebruikers. aanbeland in de fase waarin er concrete stappen worden gezet: binnenkort zullen wij kunnen starten met het bouwrijp maken van onze locatie. Prisma Bedrijvenpark wordt een hoogwaardig bedrijventerrein met veel groen en water. Het is een regulier bedrijventerrein met een duidelijk accent op transport, logistiek, verwerking en opslag. De bedrijfsruimten variëren van 100 m2 tot m2 groot. Specifiek aangewezen locaties zijn bestemd voor kantoren en overige functies zoals horeca, een wasstraat, pompstation, etc. De entree tot het gebied krijgt een facilitaire zone met bedrijfsactiviteiten als een kinderdagverblijf met buitenruimte, een hotelaccommodatie, kleinschalige detailhandel, diverse horecagelegenheden en andere voorzieningen voor de gebruikers van het bedrijventerrein. Van glasvezelnetwerk tot kinderopvang De uitdaging voor Maasstede ligt in het feit dat we nu een volledig bedrijventerrein kunnen ontwikkelen, aldus Coen Kerkhoven, directeur Maasstede Vastgoed Ontwikkeling. We besteden dan ook veel aandacht aan het realiseren van het wegennet en het voorzieningenniveau door bijvoorbeeld al tijdens het bouwrijp maken een glasvezelnetwerk aan te leggen. Voor bedrijven die hebben aan gegeven zich op het terrein te willen vestigen, kunnen op basis van het programma van eisen turn-key projecten worden opgeleverd. Close to Rotterdam lies one the last biggest undeveloped business area s of the urban agglomeration namely, Business area/park Prisma. In this region there is a big demand for business space. Maasstede Real Estate Development owns, next to business park Hoefweg and Fortis, a significant part of the Prisma business area. After a period of consultation about the construction and planning of the area, the developments will start shortly. On the business area small as well as big distribution centre s can be established. Finding solutions to infrastructural matters concerning the efficient and safe disclosure of the business park, formed a complex challenge in particular according to Maasstede. Ultimately the business area will be disclosed by a reconstruction of the A12 highway and enlarging the capacity of the regional connecting roads. Business area Prisma will be developed into a high quality business park with a lot of green and water. It is a regular business area with a distinct emphasis on transport, logistics, processing and depository. Specific locations of the area are reserved for office space and other purposes such as catering industry, carwash, petrol station etc. The entrance to the business park will offer a facility zone with business activities such as a child daycare, hotel accomodation, small scale retail, several places to go out and other facilities for the users of the business park. Maasstede spends a lot of attention on the realisation of the roadsystem and the standard of service by means of constructing a fibreglass network during building. For businesses who want to be established on the business park can, on a basis of the program of demands of turn-key projects be produced. Prisma Bedrijvenpark in vogelvlucht.

9 MAASSTEDE VASTGOED ONTWIKKELING G4S 9 Value for money! Voor Maasstede Vastgoed Ontwikkeling is G4S Cash Services, voorheen Geldnet bepaald geen onbekende. Immers werden in de afgelopen jaren de ultramoderne en op de hoogste standaard beveiligde distributiecentra in Capelle aan den IJssel, Eindhoven, Hoogeveen, Nieuwegein en Haarlem ontwikkeld. Voor 2006 staat een nieuw prestigieus project op het programma; de bouw van het nieuwe hoofdkantoor voor deze marktleider op het gebied van geld- en waardelogistiek. En waarom het bekende logo van Geldnet hierbij plaats zal maken voor het internationale neon van G4S (Group 4 Securicor), wordt door algemeen directeur drs. P.A. Verzendaal hieronder toegelicht. Braziliaans natuursteen, de hoge en iets terugliggende ramen en landschappelijke setting geven dit hoofdkantoor van G4S de gewenste kwaliteit en uitstraling. Medio 2007 verhuist G4S naar Papendorp. MULTIFUNCTIONALITEIT Als iemand mij 10 jaar geleden had voorspeld dat wij binnen een decennium uit ons jasje zouden groeien, had ik diegene smakelijk uitgelachen. Ik moet nu bekennen dat die voorspelling geheel is uitgekomen. Door de sterke groei van onze organisatie en de recente overname door Group 4 Securicor puilt ons aanvankelijk zo ruime en moderne hoofdkantoor aan de Computerweg in Utrecht, inmiddels uit en voldoen de voorzieningen niet meer aan de eisen van deze tijd. Geconfronteerd met deze situatie hebben wij in de afgelopen maanden de diverse mogelijkheden uitgebreid geïnventariseerd en geëvalueerd. Ondanks de huidige overcapaciteit aan kantoorruimte is besloten voor het laten ontwikkelen van een geheel nieuw kantoorgebouw in het Utrechtse Papendorp, nabij het verkeersplein Oude Rijn. Centraal in het land, optimale uitvalswegen, nóg dichter bij het centrum en met de beschikking over optimale parkeerfaciliteiten. Daarbij kunnen we het nieuwe hoofdkantoor geheel naar eigen inzicht ontwikkelen en vormgeven. We hebben samen met Maasstede Vastgoed Ontwikkeling de mogelijkheid geschapen in het hoofdkantoor een soort bedrijfsgebouw te integreren. Een gebouw, waarin we bijvoorbeeld technische voorzieningen kunnen inbouwen, maar van waaruit we, om maar iets te noemen, ook onze uniformen e.d. centraal kunnen distribueren. Eén en ander biedt nieuwe mogelijkheden onze dienstverlening te stroomlijnen en verder te optimaliseren. GELDNET WORDT G4S Vanaf eind 2005 zal onze naam en het logo van Geldnet geleidelijk plaatsmaken voor G4S, één van de grootste organisaties ter wereld op het gebied van beveiliging en waardelogistiek, met maar liefst medewerkers in dienst en actief in méér dan 110 landen. Binnen deze groep neemt onze organisatie een vooraanstaande rol in met betrekking tot efficiency en productiviteit op het gebied van cash management. Deze rol hebben wij zeker niet in de laatste plaats te danken aan de optimale faciliteiten die in goede harmonie met Maasstede Vastgoed Ontwikkeling in de loop van de jaren zijn ontwikkeld. De oplevering van het nieuwe hoofdkantoor staat gepland voor juni Hoewel wij altijd bescheiden zijn gebleven, zal een fraai nieuw hoofdkantoor tevens een positieve bijdrage leveren aan onze internationale uitstraling. Value for money!

10 10 MAASSTEDE VASTGOED ONTWIKKELING SECUPARK BLEISWIJK SecuPark, beveiliging met meerwaarde De realiteit van vandaag is dat beveiliging en veiligheid veel tijd en geld van ondernemingen vragen. Met name bedrijven die waardevolle goederen vervoeren en/of op voorraad hebben, worden continu met de neus op de feiten gedrukt. Maasstede heeft een toekomstgerichte oplossing ontwikkeld voor dit zorgenkind van het bedrijfsleven: het concept SecuPark. Het centrale idee van Secu- Park is heel eenvoudig: een strikt toegangsbeleid gekoppeld aan een pakket strenge beveiligingsmaatregelen zorgen voor bescherming van de gebruikers en goederen op het bedrijventerrein. Het resultaat is een beveiligde omgeving waar bedrijven op een ontspannen en veilige manier zaken kunnen doen. Onder andere G4S en Stork Worksphere zijn partners waarmee Maasstede bij de ontwikkeling en exploitatie van SecuPark samenwerkt. Door de kennis van deze specialisten te koppelen aan de ervaring van Maasstede, is een uniek marktconcept ontstaan. Vooral voor bedrijven in de logistieke branche is criminaliteit een grote zorg. Daarbij gaat het niet alleen om kleine vergrijpen, maar in toenemende mate ook om grootschalige delicten. Door op het bedrijventerrein een strenge, collectieve beveiliging te realiseren, is deze van een hogere kwaliteit dan wanneer de beveiliging individueel per bedrijf wordt geregeld. Door de collectiviteit is deze betere kwaliteit bovendien te realiseren tegen een aanvaardbaar kostenniveau. vele voordelen Ing. Maarten Vroombout van het Bureau Preventie Expertise van de Politie Rotterdam-Rijnmond: Vrijwel elke bedrijfsbeveiliging draait om toegangsbeheersing, of het nu een afgesloten terrein is of een inbraakwerende kast. Het idee van SecuPark biedt dan ook voordelen voor alle partijen. Door een gecontroleerde toe- en uitgang, kunnen ladingen niet meer zomaar verdwijnen. Het is bovendien ook mogelijk om snel onraad te signaleren. Het vertragen van daders, snelle alarmopvolging en het alleen inschakelen van politie als er echt iets aan de hand is, zijn ook belangrijke voordelen. bleiswijk Maasstede is van plan om in de gemeente Bleiswijk een eerste SecuPark te realiseren. Met dit superbeveiligde bedrijventerrein richt Maasstede zich naast organisaties uit logistieke branche ook op ondernemingen uit andere bedrijfstakken. De beveiliging zal van hoog niveau zijn en er wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de wensen en behoeften van toekomstige bedrijven. Op SecuPark zal de veiligheid dan ook niet ten koste gaan van efficiënte logistiek. SecuPark is voor Stork WorkSphere een uniek innovatieconcept op het gebied van beveiliging. Er wordt met open systemen ontworpen, zodat alle gebruikers hun systemen kunnen koppelen aan de beveiliging van het SecuPark. Dit innovatieve concept leidt een nieuwe generatie van beveiligen in, aldus Wilfred Derksen, vestigingsdirecteur Stork WorkSphere. 24 uur / 7 dagen per week De fysieke toegangscontrole van SecuPark is er niet alleen tijdens kantooruren. Alle beveiligingsmaatregelen worden 24 uur per dag, zeven dagen per week uitge- 1

11 MAASSTEDE VASTGOED ONTWIKKELING SECUPARK BLEISWIJK 11 SecuPark, value-added security voerd. Inmiddels is gebleken dat er vanuit het bedrijfsleven veel behoefte is aan het concept SecuPark. Essentieel is echter wel dat de kosten voor alle beveiligingsmaatregelen zich goed verhouden tot de kosten waarmee een individueel bedrijf wordt geconfronteerd in een standalone situatie. Onderzoek toont aan dat bij vestiging op een SecuPark zelfs kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd. veiligheid voor personeel G4S en Stork Worksphere spelen een belangrijke rol in het optimaal toepassen van alle beveiligingstechnieken. De kennis en ervaring van beide bedrijven heeft als gevolg dat SecuPark een omgeving is waar bedrijven zich zullen willen vestigen. Personeel zal er graag werken omdat het zich in de beschermde omgeving veilig voelt, zonder last te hebben van storende veiligheidsmaatregelen. Among the biggest and most expensive challenges facing business today are safety and security - safeguarding employees and preventing theft, vandalism and fire. The problem is especially acute for manufacturers of high-value goods and businesses engaged in logistics and transport. Maastede has therefore developed an innovative solution for this problem: SecuPark. The idea behind SecuPark is simple: we control all access to the park and implement a comprehensive safety policy to fully protect employees and goods. We are creating a safe environment where businesses can focus on their work, rather than their security. At SecuPark, all businesses are protected collectively, providing a higher quality of security, at a lower cost, than when individual businesses arrange their own security. SecuPark provides a controlled entrance and exit, so goods cannot simply disappear. Furthermore, at SecuPark, it s possible to sound an immediate alarm. In the event of criminal trespass, the police will be instantly alerted, says Maarten Vroombout, a crime prevention engineer with the Rotterdam- Rijnmond police. In addition to the 24-hour per day, 7-day per week security blanket over the entire park, state-of-theart technology is employed on each business premises, to form an additional layer of security. Maasstede has partnered with G4S and Stork Worksphere, which have a wealth of knowledge and experience in the area of security and will play a key role in custom-fitting security technology for tenants. the place to be Businesses will want to be based at SecuPark: located just outside of Rotterdam, it provides excellent access to the Port of Rotterdam and regional airports. Furthermore, it is in the centre of a transportation hub that links the markets of the Netherlands, Germany and Belgium. Competition for space is expected to be fierce as it s likely to be the last development of its kind for quite some time as there simply is not enough room in the densely developed centre of the Netherlands, known as the Randstad. Employees will gladly work there as their protection comes without cumbersome security procedures that can disrupt work. And perhaps the best news from a financial perspective: this top-to-bottom security costs, on average, no more than businesses typically spend for security. 1 1 Zicht op entree SecuPark

12 12 MAASSTEDE VASTGOED ONTWIKKELING KANTOORVILLA BRAINPARK III ROTTERDAM Gebouw PiXeL Realisatie kantoorvilla Brainpark III, Rotterdam Aan de oostkant van Rotterdam, tegenover Brainpark I en direct aan de A16, verrijst kantorenpark Brainpark III. Na het succes van Brainpark I en II zijn de verwachtingen voor dit nieuwe kantorenpark hooggespannen. Naast de nieuwbouw van PriceWaterhouseCoopers en KPMG zullen zes kantoorvilla s van ca m2 BVO worden gerealiseerd. Maasstede Vastgoed Ontwikkeling is ontwikkelaar van één van deze kantoorvilla s. 1 Hoewel er aan de ontwikkeling van Brainpark III een traditioneel beeldkwaliteitsplan ten grondslag ligt, zal het gebouw PiXeL zich hiervan op een positieve en bijzondere wijze onderscheiden. Dit wordt bereikt door een innovatief gevelontwerp, waarbij de gevel werkt als een huid met een monolitische kwaliteit. Hierbij worden drie verschillende materialen (doorzichtig glas, gezeefdrukt glas en natuursteen) zodanig gecombineerd dat het totaal en niet de afzonderlijke elementen opvallen. onderscheidend gevelontwerp Het ontwerp is afkomstig van projectarchitect Camilo Ridderplaat van Mei. Architecten en Stedenbouwers, een architectenbureau waarmee Maasstede al veel markante gebouwen heeft gerealiseerd. Juist omdat de gemeente strikte regels met betrekking tot de vormgeving heeft afgegeven, zijn wij op zoek gegaan naar een mogelijkheid om de kantoorvilla van Maasstede toch een eigen gezicht en karakter te geven, vertelt Camilo Ridderplaat. Wij hebben de oplossing hiervoor gevonden in het gevelontwerp. De materiaalkeuze voor natuursteen en glas in combinatie met de aparte opbouw, geven de gevel een uniek aanzicht. Doordat de gevel op de begane grond bijna volledig transparant is, zweeft de kantoorvilla als het ware boven het omliggende talud. Net als bij de andere projecten die wij voor Maasstede hebben gedaan, ligt ook bij dit object de nadruk op kwaliteit. Kwaliteit in materiaal, maar ook kwaliteit in de werkomgeving. In dit ontwerp komt dat bijvoorbeeld tot uiting in de flexibele indelingsmogelijkheden en een zeer comfortabel klimaatsysteem. De parkeerplaatsen worden verzonken onder het gebouw aangebracht, waardoor een talud ontstaat waarin geparkeerd kan worden. Door beplanting van dit talud wordt de kantoorvilla omgeven door een groene zoom. flexibiliteit voor eindgebruiker Maasstede kenmerkt zich door de creativiteit waarmee het nieuwbouwprojecten in de markt zet. De gebruiker mag meer verwachten van een projectontwikkelaar dan alleen de bouw en oplevering van een pand, stelt Misja Bakker, projectontwikkelaar bij Maasstede Vastgoed Ontwikkeling. Maasstede onderkent dit en zoekt steeds naar creatieve manieren om gebruiker(s) van een object optimaal te bedienen, variërend van het coördineren van de verhuizing en inrichting tot het organiseren van de bekabeling en de beveiliging. Het is ons doel om zorgen uit handen te nemen van de nieuwe gebruikers, aldus Bakker. 1 Artist impression gebouw PiXeL 2 Drs. M.P. Bakker, Projectontwikkelaar 3 Artist impression gebouw PiXeL bij nacht 4 Artist impression interieur gebouw PiXeL

13 MAASSTEDE VASTGOED ONTWIKKELING KANTOORVILLA BRAINPARK III ROTTERDAM 13 Brainpark III: top-of-the-line office environment After the succes of Brainpark I and II, business area Brainpark III arises on the East side of Rotterdam. The expectations for this business park are high. Next to Price Waterhouse Coopers and KPMG, six office villa s will be build and one of these villa s will be developed by Maasstede Real Estate Development. Initiallly the development of Brainpark III is planned to be build in a traditional construction, Building Pixel will distinguish itself in a positive and unique way. This will be realised by an innovative frontage (face) design, whereby the frontage functions as a wrapping cover with a (monolithic) quality. Three different materials are combined in a way that the building will catch the eye as a whole and not the separate elements. The design is developed by project architect Camilo Ridderplaat of Mei. Architects and Stedenbouwers, a bureau which Maasstede has constructed many buildings with. Because the local community gave strict rules for constructing the business park, they searched for possibilties to give the office villa of Maasstede a signature character. According to Camilio Ridderplaat, this can be accomplished with the frontage design. With materials like nature stone and glass in combination with the special construction will give the frontage a unique look. Because the frontage on the ground floor is almost entirely transparant, the villa almost seems to float above the surrounding talus. The emphises lies in the quality of material and quality in working ambiance. This comes foreward in the contruction of the parking space which is situated underneath the building, sunk into the ground. This area is decorated with planting which creates a green zone surrounding the building. Maasstede characterises themselves in the way they creatively put the new housing estate projects on the market. Maasstede continually searches for creative ways to serve users with in the best of their abillity, ranging from the coordination of the moving and decoration to the organisation of the wiring and security. It is their goal to take over all discomforts out of the hands of the new users.

14 14 MAASSTEDE VASTGOED ONTWIKKELING IKEA Synergie in samenwerking IKEA en Maasstede is basis voor succes Maasstede speaks IKEA s language Chris Kleijweg is als Property Manager IKEA Nederland actief op zoek naar locaties en objecten om de expansiestrategie van IKEA in Nederland te ontwikkelen en te realiseren. Voor advisering over locaties en procedures werkt IKEA nauw samen met Maasstede Vastgoed Ontwikkeling. Een samenwerking die zich de afgelopen jaren steeds verder heeft verdiept doordat IKEA en Maasstede dezelfde taal spreken. Toen IKEA in de omgeving van Rotterdam actief op zoek was naar een locatie om een vestiging te openen, is Chris Kleijweg door een relatie getipt over Maasstede Vastgoed Ontwikkeling. Wij hadden dringend behoefte aan een goede speler op de lokale markt die ons kon adviseren over de verschillende locaties en die ook in de contacten met de omgeving een belangrijke rol kon spelen, vertelt de heer Kleijweg. Samen met Maasstede hebben we diverse locaties onder de loep genomen alvorens we uiteindelijk kozen voor Barendrecht. Maasstede heeft hierin een duidelijke rol gespeeld doordat zij niet alleen de locaties goed kende, maar ook wist wie de belangrijkste spelers waren en nauw betrokken was bij de prijsonderhandelingen. Maasstede heeft zich in dit traject echt opgesteld als sparring partner in de breedste zin van het woord. sterker aan de onderhandeltafel Doordat de samenwerking in het Barendrecht-project zo goed is verlopen, heeft IKEA ook gebruik gemaakt van de knowhow en expertise van Maasstede bij de verwerving van het Sony Complex in de gemeente Haarlem. Daarnaast is Maasstede inmiddels ook actief betrokken bij de advisering rond andere locaties voor IKEA. Juist doordat Maasstede zelf ook als projectontwikkelaar optreedt, kan het vanuit die achtergrond goed meedenken met en anticiperen op ontwikkelingen. Kwaliteiten die aan de onderhandeltafel goed van pas komen. Met de aanschaf van locaties en objecten gaan grote investeringen gemoeid. Niet alleen wij, maar ook onze gesprekspartners laten zich dan adviseren door derden. Omdat de belangen zo groot zijn, is het belangrijk om samen te werken met een partner die toegevoegde waarde biedt. Dankzij de samenwerking met Maasstede hebben wij echt het gevoel sterker te staan. Dit uit zich bijvoorbeeld in de snelheid waarmee complexe projecten tot stand komen, maar ook in het meedenken en het optreden als sparring partner in de verschillende fases van het proces. Zo n proces heeft zich ook afgespeeld in Amersfoort. IKEA heeft daar, na enkele jaren van overleg en onderhandeling met de Gemeente, grond gekocht ten behoeve van de vestiging van een woonwarenhuis op het nieuwe bedrijventerrein Vathorst. degelijk vs innovatief Om goed beslagen ten ijs te komen, is het verstandig om de begeleiding in te roepen van een organisatie die je kent en vertrouwt. Voor IKEA is Maasstede zo n organisatie. De no-nonsense mentaliteit en de bedrijfscultuur spreken ons enorm aan. Maasstede is goed en degelijk en tegelijkertijd ook heel innovatief. Wij spreken dezelfde taal en zo lang dat zo is, zullen wij samen blijven werken in het complexe en uitdagende werkveld van het aanschaffen van terreinen en locaties. & When Chris Kleijweg, property manager of IKEA Nederland, was looking for properties to fulfil his expansion plan, he turned to Maasstede Vastgoed Ontwikkeling for advice. The relationship developed so well that IKEA and Maasstede now speak the same language. So, naturally, IKEA turned to Maasstede Vastgoed when it needed a new property in the Rotterdam area. We needed urgently a major player in the local market to advise us on locations and help us find our bearings, says Mr Kleijweg. IKEA ultimately chose a location in Barendrecht, after seeing many suitable ones. Maasstede s contribution was crucial:they were familiar with all the top locations and local decision-makers and even helped us haggle over price. They were a partner to us in the broadest sense, adds Mr Kleijweg. Maasstede s know-how was also valuable in the development of a new store in the former Sony Complex in Haarlem. Maasstede, as project developer, thought along with us, anticipating our needs and boosting our strength at the negotiating table. Our partners also benefitted from Maasstede s expertise, says Mr Kleijweg. Mr Kleijweg adds: We rely on Maasstede because of their no-nonsense mentality and way of working. They are good and solid as well as being innovative: we speak the same language.

15 MAASSTEDE VASTGOED ONTWIKKELING PROJECTEN ROTTERDAM - DEN HAAG 15 Bouwstijlen combineren Renovatie en nieuwbouw Wijnhaven Rotterdam Wonen & werken in prestigieuze omgeving Renovatie aan het Lange Voorhout in Den Haag Sinds de oplevering van de spoortunnel in 1994 bij de Rotterdamse Wijnhaven, stelt nu de gemeente Rotterdam hoge prioriteit aan de ontwikkeling van het omliggende terrein. De Wijnhaven maakt deel uit van de integrale ontwikkeling van NS Vastgoed, Maasstede en Blauwhoed. Op deze locatie realiseren de partijen een grootschalige combinatie van wonen en werken. Maasstede Vastgoed Ontwikkeling is eigenaar van een aantal volledig gerestaureerde panden aan de Wijnhaven en tevens van het perceel naast Wijnhaven 21. Maasstede heeft vergevorderde plannen voor het realiseren van nieuwbouw grenzend aan de bestaande panden aan de Wijnhaven. Deze nieuwbouw fungeert enerzijds als afsluiting van de oude, monumentale bebouwing. Anderzijds vormt het de overgang naar de woontoren van NS Vastgoed. De aanwezigheid van een spoortunnel die actief wordt gebruikt onder het perceel, is een zeer complicerende factor bij deze ontwikkeling. De betrokken ontwikkelaars en de gemeente Rotterdam werken nauw samen om eventuele risico s met betrekking tot het bouwen op een spoortunnel te beperken. MODERNE MATERIALEN Het terrein naast de Wijnhaven ligt al ruim tien jaar braak, vertelt Bob van Beek, architect bij GVB Architecten. Maasstede heeft de panden aan Wijnhaven in bezit alsook het aangrenzende perceel. Op dit perceel wordt pand nr. 23 gerealiseerd, een gebouw dat in vorm en materiaalkeuze aansluit bij de huidige bebouwing. In de nieuwbouw worden horeca- en kantoorruimten gerealiseerd met een directe toegang tot de naastgelegen parkeergarage. Naast diverse innovatieve toepassingen in het gebouw zal de buitenzijde een klassieke uitstraling krijgen die recht doet aan deze zeer Rotterdamse omgeving. Volgens de laatste planning wordt in het tweede kwartaal 2007 gestart met de werkzaamheden. Gelegen aan één van de meest prestigieuze lanen van s-gravenhage, direct naast Hotel Des Indes, ligt het monumentale pand Lange Voorhout 52. Maasstede Vastgoed Ontwikkeling, de nieuwe eigenaar van het pand, laat het volledig renoveren onder regie van GVB Architecten. Op de begane grond zal een galerie worden ingericht en op de eerste verdieping komt een moderne kantoorruimte voor eigen gebruik, terwijl op de twee bovenste lagen een luxe stadsappartement wordt gerealiseerd. De belangstelling voor de renovatie van het monumentale pand is groot. Hoewel het pand veel ouder is, dateren de meeste stijl kenmerken van begin negentiende eeuw, vertelt architect Bob van Beek. Met de renovatie concentreren we ons met name op het herstellen van de oude grandeur van het gebouw. Daar waar mogelijk worden oude elementen in ere hersteld, uiteraard met in achtname van de nieuwe bestemming van het pand. Aan het Lange Voorhout wordt een moderne werk- en leefomgeving gecreëerd, met hedendaagse faciliteiten, terwijl het authentieke karakter van het gebouw niet verloren gaat. De verwachtte einddatum van de renovatie is eerste kwartaal 2007.

16 16 MAASSTEDE VASTGOED ONTWIKKELING PROJECTEN NEDERLAND Korte introductie Maasstede Vastgoed Ontwikkeling realiseert commercieel onroerend goed vanuit een conceptgerichte aanpak. Met meer dan twintig jaar vastgoedexpertise initieert en realiseert Maasstede Vastgoed Ontwikkeling kantoor-, winkelen bedrijfsruimten, passend bij de huidige vraag en klaar voor de toekomst. Maasstede Vastgoed Ontwikkeling realiseert projecten zowel in opdracht als in eigen beheer. Kennis van de markt, creativiteit, overzicht en daadkracht zijn kernwoorden in de Maasstede-aanpak. Als onafhankelijk ontwikkelaar selecteert Maasstede met zorg de marktpartijen waar ze mee samenwerkt. Uiteenlopend van bouwbedrijven tot banken en beleggers. Per project wordt gekeken naar de beste partners voor dat specifieke project, met in acht name van het werkveld, expertise en specialisme van de samenwerkingspartners. Burger King Venlo LOCATIE: Columbusweg 51 te Venlo OPPERVLAKTE: 500 m 2 horecaruimte (2 lagen) met parkeergelegenheid BESCHRIJVING: Langs de A67 (Venlo-Eindhoven) heeft Maasstede een Burger King Drive Thru restaurant gerealiseerd. Korte Voorhout 1 LOCATIE: Korte Voorhout 1 te s-gravenhage OPPERVLAKTE: circa m 2 kantoorruimte BESCHRIJVING: Dit bijzondere rijksmonument, gelegen naast de koninklijke schouwburg en op één van de mooiste locaties van s-gravenhage, is in 2002 door Maasstede aangekocht en volledig gerenoveerd. Bij de renovatie zijn zoveel mogelijk originele details behouden. Het pand is in gebruik genomen door de school voor particulier onderwijs STEBO. Maasstede Vastgoed Ontwikkeling bouwt met het oog op de toekomst. Dat betekent dat we niet alleen gebruik maken van moderne technologieën en telematicavoorzieningen, maar dat we ook milieu en duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Projecten van onze hand worden gekenmerkt door innovatie en kwaliteit en passen perfect in de omgeving. LakeSide LOCATI E: Verheeskade 2 te s-gravenhage OPPERVLAKTE: circa m 2 kantoorruimte en 28 parkeerplaatsen BESCHRIJVING: Het nieuwe hoofdkantoor van Schindler Liften B.V. Het object is in belegging genomen door Verwaltung DSW Immobilien Fonds s-gravenhage GmbH, onderdeel van NordCapital.

17 MAASSTEDE VASTGOED ONTWIKKELING PROJECTEN NEDERLAND 17 Short introduction Burger King Wormerland LOCATIE: N516 (afrit 2 A7) te Wormerland OPPERVLAKTE: 400 m 2 horecaruimte met pakeergelegenheid BESCHRIJVING: Op het huidige Carpoolterrein zal door Burger King per eind 2006 het Burger King Drive Thru restaurant in gebruik worden genomen. Maasstede Vastgoed Ontwikkeling develops commercial property from our own unique approach from concept to design to final delivery. With more than 20 years expertise and a large degree of market knowledge, we develop office and shopping spaces that fit the present and future needs of occupants. Lange Voorhout 52 LOCATIE: Lange Voorhout 52 te s-gravenhage OPPERVLAKTE: 350 m 2 kantoorruimte BESCHRIJVING: Het monumentale pand is gelegen aan één van de meest prestigieuze lanen van s-gravenhage, direct naast Hotel Des Indes. Maasstede heeft het pand aangekocht voor renovatie. Op de begane grond zal een galerie worden gevestigd en op de eerste verdieping zal Maasstede bovendien kantoorruimte voor eigen gebruik realiseren. Op de twee bovenste lagen wordt een luxe stadsappartement gerealiseerd. Maasstede develops projects to order and under its own management. Knowledge of the market, creativity, overview and strength are core to the way we work. As an independent developer, Maasstede selects its partners with care, from construction companies to banks and investors. We choose the best partners for each specific project, taking into account their fields of expertise. Maasstede builds with a view to the future. Our properties are fitted with the latest in technological and telecom innovations demanded by today s businesses. Furthermore, we place a strong emphasis on care for the environment and sustainability. Our projects are characterised by innovation and quality and fit perfectly in their surroundings. Lange Vijverberg 12 LOCATI E: Lange Vijverberg 12 te s-gravenhage OPPERVLAKTE: ca. 750 m 2 kantoorruimte en 7 parkeerplaatsen BESCHRIJVING: Direct tegenover het Binnenhof ligt dit monument op één van de mooiste locaties van s-gravenhage. Na een grondige renovatie, met behoud van authentieke details, is het gebouw inmiddels in gebruik genomen door het Mauritshuis.

18 18 MAASSTEDE VASTGOED ONTWIKKELING CITYPORT CityPort speelt in op toenemende mobiliteit. Steeds meer betekent mobiliteit niet alleen het zich verplaatsen van A naar B maar ook het doen van zaken, het regelen van een boodschap, het ontmoeten van mensen en het bezoeken van horecagelegenheden. Daarom werkt Maasstede Vastgoed Ontwikkeling in de grote steden en in de periferie daarvan aan de ontwikkeling van een plek waar gemak en mobiliteit samen komen. De naam van dit innovatieve concept: CityPort. Jan Bovy, projectontwikkelaar Maasstede Vastgoed Ontwikkeling CityPort is erop gericht (auto)- mobilisten gemak te bieden in het bereiken van de grote steden door ze bijvoorbeeld ruime parkeergelegenheid en zeer goede overstapvoorzieningen te bieden. CityPort zal gelegen zijn aan de belangrijkste uitvalswegen van een stad en in de directe nabijheid van diverse vormen van openbaar vervoer. Tegelijkertijd biedt City- Port haar bezoekers de mogelijkheid van verschillende gemaksdiensten gebruik te maken. Zo zullen in een CityPort diverse horecagelegenheden zijn gevestigd, vergaderzalen, een kinderdagverblijf, een business center met allerlei communicatievoorzieningen, alle vervoersinformatie en informatie over de stad en/of streek waar het CityPort zich bevindt, een stomerij en een gemakswinkel. Inmiddels is duidelijk geworden dat er vanuit de gemeentelijke overheden veel interesse is voor CityPort. Het kan immers een bijdrage leveren aan oplossingen voor de parkeerproblematiek, de bereikbaarheid van een stad, stadsdeel of centrum én het is een private investering. Daarnaast bieden wij in het CityPort ook de mogelijkheid om een aantal overheidsdiensten, bijvoorbeeld ambulancediensten en rijkswaterstaat, te huisvesten. Zij kunnen in geval van een calamiteit op de belang - rijke hoofdwegen en autosnelwegen snel ter plaatse zijn. Maasstede treedt op als regisseur en eindbelegger van CityPort waardoor de risico s voor derden beperkt blijven. Daarnaast speelt de ontwikkelaar een actieve rol in de benadering van partijen voor wie participatie in een dergelijk concept aantrekkelijk zou kunnen zijn. Hierbij worden in eerste instantie bedrijven benaderd waarmee Maasstede reeds een relatie heeft. Een voorbeeld hiervan is Burger King waarvoor Maasstede Vastgoed Ontwikkeling op verschillende plaatsen langs belangrijke verkeersaders in Nederland Burger King Drive Thru restaurants ontwikkelt en realiseert. Op een CityPort locatie, met veel vervoersbewegingen, zal veel belangstelling zijn voor een snelle lunch of snack. Maasstede Vastgoed Ontwikkeling is momenteel met verschillende gemeenten en partners in gesprek om te komen tot de spoedige realisatie van de eerste CityPort.

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

Make a smart move+ WIJCHEN LOGISTICS CENTRE m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN

Make a smart move+ WIJCHEN LOGISTICS CENTRE m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN Make a smart move+ STRATEGISCHE LOCATIE,, A326 AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER 25.500 m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR WIJCHEN LOGISTICS CENTRE MODERNE LOGISTIEKE BEDRIJFSRUIMTE

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

TE KOOP BOUWGROND N201 VERMOGENWEG MIJDRECHT COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE KOOP BOUWGROND N201 VERMOGENWEG MIJDRECHT

TE KOOP BOUWGROND N201 VERMOGENWEG MIJDRECHT COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE KOOP BOUWGROND N201 VERMOGENWEG MIJDRECHT TE KOOP BOUWGROND N201 VERMOGENWEG MIJDRECHT COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE KOOP BOUWGROND N201 VERMOGENWEG MIJDRECHT COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE KOOP/ TE HUUR ADRES - PLAATS

Nadere informatie

TE HUUR P.CZN. HOOFTLAAN 14 EINDHOVEN

TE HUUR P.CZN. HOOFTLAAN 14 EINDHOVEN TE HUUR P.CZN. HOOFTLAAN 14 EINDHOVEN Accelerating success. COLLIERS INTERNATIONAL TE HUUR P.Czn. HOOFTLAAN 14 - EINDHOVEN OPPERVLAKTE GEBOUW Het gebouw is in totaliteit circa 2.600 m² groot. SURFACE BUILDING

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

TE HUUR EMMASINGEL EINDHOVEN

TE HUUR EMMASINGEL EINDHOVEN TE HUUR EMMASINGEL 33-35 EINDHOVEN Accelerating success. PROJECT OMSCHRIJVING DE EMMA In september 2016 is het startschot gegeven voor de grootschalige revitalisatie van het kantoorgebouw De Emma gelegen

Nadere informatie

TE HUUR MOLENWERF AMSTERDAM COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR MOLENWERF AMSTERDAM

TE HUUR MOLENWERF AMSTERDAM COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR MOLENWERF AMSTERDAM TE HUUR MOLENWERF 10-24 AMSTERDAM COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR MOLENWERF 10-24 AMSTERDAM Accelerating success COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE KOOP/ TE HUUR ADRES - PLAATS

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Working with Authorities

Working with Authorities Working with Authorities Finding the balance in the force field of MUSTs, SHOULDs, CANs, SHOULD-NEVERs, CANNOTs Jacques Schuurman SURFnet-CERT Amsterdam, 24 February 2006 Hoogwaardig internet voor hoger

Nadere informatie

Puurs Logistics Centre. 25,000 sqm built-to-suit development opportunity on the Antwerp-Brussels axis. build your future+

Puurs Logistics Centre. 25,000 sqm built-to-suit development opportunity on the Antwerp-Brussels axis. build your future+ Puurs Logistics Centre 25,000 sqm built-to-suit development opportunity on the Antwerp-Brussels axis build your future+ Puurs Logistics Centre Brabantstraat 2, 2870 Puurs Puurs Logistics Centre Brabantstraat

Nadere informatie

TE HUUR OVAL TOWER DE ENTREE AMSTERDAM ZUIDOOST COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR DE ENTREE TE AMSTERDAM ZUIDOOST

TE HUUR OVAL TOWER DE ENTREE AMSTERDAM ZUIDOOST COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR DE ENTREE TE AMSTERDAM ZUIDOOST TE HUUR OVAL TOWER DE ENTREE 123-136 AMSTERDAM ZUIDOOST COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR DE ENTREE 123-136 TE AMSTERDAM ZUIDOOST COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR DE ENTREE

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Venneppark N207 Valutaweg ong. NIEUW-VENNEP

Venneppark N207 Valutaweg ong. NIEUW-VENNEP Venneppark N207 Valutaweg ong. NIEUW-VENNEP INFORMATION WITHOUT OBLIGATION Project: "Venneppark N207" is a new high-quality business park in Nieuw-Vennep Zuid with building plots as of approx. 1.500 sq.m

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie

TE KOOP - FOR SALE Singaporestraat Lijnden

TE KOOP - FOR SALE Singaporestraat Lijnden TE KOOP - FOR SALE Singaporestraat 86 90 Lijnden 1 Singaporestraat 86 90 Lijnden Algemeen Modern bedrijfscomplex direct aan de A-9 in Lijnden/ Badhoevedorp. Het object bestaat uit ca. 2.907 m² verhuurbaar

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

TE HUUR DA VINCI LANGE KLEIWEG 6-28 RIJSWIJK COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR DA VINCI LANGE KLEIWEG 6-28 TE RIJSWIJK

TE HUUR DA VINCI LANGE KLEIWEG 6-28 RIJSWIJK COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR DA VINCI LANGE KLEIWEG 6-28 TE RIJSWIJK TE HUUR DA VINCI LANGE KLEIWEG 6-28 RIJSWIJK Accelerating success COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE KOOP/ TE HUUR ADRES - PLAATS OBJECT Kantoorgebouw Da Vinci, toegerust met EPC-A label, kenmerkt

Nadere informatie

TE HUUR STAMMERHOVE 13 DIEMEN COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR STAMMERHOVE 13 - DIEMEN

TE HUUR STAMMERHOVE 13 DIEMEN COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR STAMMERHOVE 13 - DIEMEN TE HUUR STAMMERHOVE 13 DIEMEN COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR STAMMERHOVE 13 - DIEMEN Accelerating success COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE KOOP/ TE HUUR ADRES - PLAATS OPPERVLAKTE

Nadere informatie

Lelystad, Mainport Park A6

Lelystad, Mainport Park A6 Lelystad, Mainport Park A6 kavels vanaf 0,5 tot 21 hectare building plots as of 5,000 up 21 hectares 100% bebouwbaar site coverage 100% direct aan luchthaven directly linked to airport centraal in Nederland

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Vvg. Kansen zien, kansen pakken! Leven in de stad van de toekomst. 13 november 2013

Vvg. Kansen zien, kansen pakken! Leven in de stad van de toekomst. 13 november 2013 Kansen zien, kansen pakken! Vvg 13 november 2013 Leven in de stad van de toekomst Louis Bekker City Account Manager Programma manager Onderwijs (PO/MO) Smart Concurrentie Leefbaar Groen Samenwerking Onze

Nadere informatie

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES Pieter Ballon, imec-smit, VUB PUBLIC Smart cities are places where information technology is combined with infrastructure, architecture, everyday objects and even our

Nadere informatie

Hendrik Figeeweg 3G-20 HAARLEM

Hendrik Figeeweg 3G-20 HAARLEM Hendrik Figeeweg 3G-20 HAARLEM IEDERE AANSPRAKELIJKHEID IS BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT IN HET BETREFFENDE GEVAL ONDER DE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING WORDT UITBETAALD. ALLE DOOR ONS VERSTREKTE INFORMATIE

Nadere informatie

TE HUUR. Denneweg 134 C 2514 CL Den Haag p.m. ex.

TE HUUR. Denneweg 134 C 2514 CL Den Haag p.m. ex. TE HUUR Denneweg 134 C 2514 CL Den Haag 1.250 p.m. ex. KENMERKEN Prijs 1.250 p.m. ex. Postcode 2514 CL Ligging In centrum Woningtype Tussenverdieping Woonruimte 50m² Inhoud 125m³ Kamers 2 Oplevering per

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

TE HUUR OOSTERDOKSSTRAAT 80 AMSTERDAM COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR OOSTERDOKSSTRAAT 80 TE AMSTERDAM

TE HUUR OOSTERDOKSSTRAAT 80 AMSTERDAM COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR OOSTERDOKSSTRAAT 80 TE AMSTERDAM TE HUUR OOSTERDOKSSTRAAT 80 AMSTERDAM COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR OOSTERDOKSSTRAAT 80 TE AMSTERDAM Accelerating success COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE KOOP/ TE HUUR ADRES

Nadere informatie

SMART(ER) GATES Multi use and multi functional HUB s. ADVIER Mobiliseert, NIO Architecten en OKRA landschapsarchitecten

SMART(ER) GATES Multi use and multi functional HUB s. ADVIER Mobiliseert, NIO Architecten en OKRA landschapsarchitecten SMART(ER) GATES Multi use and multi functional HUB s ADVIER Mobiliseert, NIO Architecten en OKRA landschapsarchitecten Background and team Contest City of Antwerp design contest for parking houses (P+R

Nadere informatie

AF-61 transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw interieur ontwerp opgeleverd december 2013

AF-61 transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw interieur ontwerp opgeleverd december 2013 AF-61 transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw interieur ontwerp opgeleverd december 2013 Een bestaand kantoorgebouw op het Schinkel terrein In Amsterdam wordt nieuw leven ingeblazen als bedrijfsverzamelgebouw.

Nadere informatie

Sky Park 8-14 OUDE MEER

Sky Park 8-14 OUDE MEER Sky Park 8-14 OUDE MEER INFORMATION WITHOUT OBLIGATION Project: A representative multi-functional office pavilion, if needed with warehouse space. Location: Sky Park is located near Schiphol Oost and near

Nadere informatie

Station Bijlmer. Metrohalte Bullewijk. Afrit 3 A 9

Station Bijlmer. Metrohalte Bullewijk. Afrit 3 A 9 H a a r l e r b e r g w e g - A m s t e r d a m - Z u i d o o s t Station Bijlmer Metrohalte Bullewijk Afrit 3 S111 ZUIDOOST A 9 2 N 5 RDZEEKANAAL WEG N202 NENBURG 19 HAARLEM/BEVERWIJK/ALKMAAR LEIDEN/DEN

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

TE HUUR VAALMUIDEN 7-9 AMSTERDAM COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR VAALMUIDEN AMSTERDAM

TE HUUR VAALMUIDEN 7-9 AMSTERDAM COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR VAALMUIDEN AMSTERDAM TE HUUR VAALMUIDEN 7-9 AMSTERDAM COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR VAALMUIDEN 7-9 - AMSTERDAM Accelerating success COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR VAALMUIDEN 7-9 - AMSTERDAM

Nadere informatie

BRAND NEW ID UTRECHT COMMUNICATIEPLATFORM CONCEPT UTRECHT COMMUNICATIEPLATFORM

BRAND NEW ID UTRECHT COMMUNICATIEPLATFORM CONCEPT UTRECHT COMMUNICATIEPLATFORM CONCEPT UTRECHT COMMUNICATIEPLATFORM 30.11.2016 THEMA STORY MERKWAARDEN Ons Utrecht DNA. Wat ons gedrag bepaalt. Bright Inspiring Welcoming Connecting slim, smart vitaal persoonlijk verbinden innovatief

Nadere informatie

TE HUUR VESTDIJK 45 EINDHOVEN

TE HUUR VESTDIJK 45 EINDHOVEN TE HUUR VESTDIJK 45 EINDHOVEN Accelerating success. COLLIERS INTERNATIONAL TE HUUR VESTDIJK 45 - EINDHOVEN OPPERVLAKTE GEBOUW Het gebouw is in totaliteit circa 816 m² groot. SURFACE BUILDING The total

Nadere informatie

De Levende Gevel. Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst

De Levende Gevel. Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst De Levende Gevel Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst A letter from nature Dear., Our life knows no boundaries, we live together. You live in me and I live in you! I not only

Nadere informatie

TE HUUR KENNEDYPLEIN 101 EINDHOVEN

TE HUUR KENNEDYPLEIN 101 EINDHOVEN TE HUUR KENNEDYPLEIN 101 EINDHOVEN Accelerating success. COLLIERS INTERNATIONAL TE HUUR KENNEDYPLEIN 101 - EINDHOVEN OPPERVLAKTE GEBOUW Het gebouw is in totaliteit circa 6.643 m² groot. SURFACE BUILDING

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

make a smart move+ Goodman Boom Logistics Centre m² om de wereld te veroveren Attractieve huurprijzen Strategische locatie As Antwerpen-Brussel

make a smart move+ Goodman Boom Logistics Centre m² om de wereld te veroveren Attractieve huurprijzen Strategische locatie As Antwerpen-Brussel make a smart move+ 28.000 m² om de wereld te veroveren Goodman Boom Logistics Centre Van 7.155 m² tot 28.000 m² strategisch gelegen logistieke magazijnen, nieuwbouw. Strategische locatie As Antwerpen-Brussel

Nadere informatie

TE HUUR. Denneweg CB Den Haag p.m. ex.

TE HUUR. Denneweg CB Den Haag p.m. ex. TE HUUR Denneweg 7 3 2514 CB Den Haag 2.000 p.m. ex. KENMERKEN Prijs 2.000 p.m. ex. Postcode 2514 CB Ligging In centrum Woningtype Bovenwoning Woonruimte 102m² Inhoud 300m³ Kamers 2 Oplevering per direct

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Kantoortransformatie, Waarom! Haal meer uit je data. Amsterdam, 8 maart 2017

Kantoortransformatie, Waarom! Haal meer uit je data. Amsterdam, 8 maart 2017 Kantoortransformatie, Waarom! Haal meer uit je data Amsterdam, 8 maart 2017 Toenemende verstedelijking - Groei steden 1 Bron: Planbureau voor de Leefomgeving 2017 Deloitte The Netherlands Rotterdam 1970

Nadere informatie

TULP & PIET BOON.

TULP & PIET BOON. 1 TULP & PIET BOON Het verhaal TULP TULP, Het verhaal van passie voor vuur. Genieten van mooie momenten, bij haarden met pure ontwerpen. Geloven in tijdloze ontwerpen. En altijd gaan voor vuur zoals vuur

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

OVERZICHT VAN VISUALISATIES

OVERZICHT VAN VISUALISATIES CONRAD KICKERT INTRODUCTIE Deze visualisaties zijn gemaakt voor professionele en academische projecten in de afgelopen vijf jaar. De mix van regionale conceptdiagrammen, stedenbouwkundige plankaarten en

Nadere informatie

Identity & Access Management & Cloud Computing

Identity & Access Management & Cloud Computing Identity & Access Management & Cloud Computing Emanuël van der Hulst Edwin Sturrus KPMG IT Advisory 11 juni 2015 Cloud Architect Alliance Introductie Emanuël van der Hulst RE CRISC KPMG IT Advisory Information

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de toeleveringswereld.

Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de toeleveringswereld. S H E E T M E T A L p a r t s a n d a s s e m b l i e s I n t r o d u c t i e Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Cycling in The Netherlands & The Hague

Cycling in The Netherlands & The Hague Cycling in The Netherlands & The Hague Inge Molenaar program manager for cycling City of The Hague Ottawa, december 2009 A few words about me Facts and points of interest about the municipality of the

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING WERKEN I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres

VOORAANKONDIGING WERKEN I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres . VOORAANKONDIGING WERKEN I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (Danish and Belgian info) Nationale identificatie:

Nadere informatie

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School De Blijberg International Department BRIN 14 HB Directeur Mrs L. Boyle Adres Graaf Florisstraat 56 3021CJ ROTTERDAM

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Uiverweg 2-6 SCHIPHOL AIRPORT

Uiverweg 2-6 SCHIPHOL AIRPORT Uiverweg 2-6 SCHIPHOL AIRPORT INFORMATION WITHOUT OBLIGATION Project: Office space in the DC-2 Building. Location: The complex is situated along the highway A4. It is within reach of the bus stop which

Nadere informatie

Save 25% on rent by driving 1 minute more?

Save 25% on rent by driving 1 minute more? Aalsmeer Logistics Centre Ca. 14.000 m² built-to-suit ontwikkeling gelegen in de Randstad van Nederland Save 25% on rent by driving 1 minute more? Aalsmeer Logistics Centre Japanlaan ong. Aalsmeer Aalsmeer

Nadere informatie

For Sale & For Rent Gerdesiaweg Rotterdam-Kralingen, the Netherlands

For Sale & For Rent Gerdesiaweg Rotterdam-Kralingen, the Netherlands For Sale & For Rent Gerdesiaweg 486-488 Rotterdam-Kralingen, the Netherlands Asking price: 1.100.000 k.k. Rental price: 95.000 per year www.reliplan.nl 2. Object Location The location is situated at Gerdesiaweg

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Daalmeerstraat 4-6 HOOFDDORP

Daalmeerstraat 4-6 HOOFDDORP Daalmeerstraat 4-6 HOOFDDORP INFORMATION WITHOUT OBLIGATION Project: Industrial complex with warehouse and offices located at industrial area "De Noord" at Hoofddorp. Location: The complex is located at

Nadere informatie

0227 Mediatheek, Delft Media library, Delft

0227 Mediatheek, Delft Media library, Delft 0227 Mediatheek, Delft 0227 Media library, Delft Photo: Arjen Schmitz CAI lift lift 60 60 DUURZAAMHEID DOOR TRANSFORMATIE SUSTAINABILITY BY TRANSFORMATION locatie: Vesteplein, Delft Het Hoogovenpand in

Nadere informatie

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Delft, 8 maart 2012 Realistic wall of water ir. F.C. (Floris) Boogaard, (020) 606 32 50/06-51 55 68 26 e-mail: f.c.boogaard@tudelft.nl/

Nadere informatie

LED LIGHTING FOR COLD STORAGE

LED LIGHTING FOR COLD STORAGE LED LIGHTING FOR COLD STORAGE Madrid, October 16 Maarten de Graaf Didyouknowthat? It takes 0.65KWh of air conditioning energy to cool down every 1 kwh of lighting heat. Didyouknowthat? Meaning that youernergybillforlightingis

Nadere informatie

Non-Obligatory information TO LET Shannonweg 15 Rotterdam Botlek

Non-Obligatory information TO LET Shannonweg 15 Rotterdam Botlek Non-Obligatory information TO LET Shannonweg 15 Rotterdam Botlek Pagina 1 Property Location To Let Shannonweg 15 in Rotterdam-Botlek. Distripark Botlek is excellently situated in the Rotterdam Port area.

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Ganzenhoef Cultural Educational Centre. Cultureel Educatief Centrum Ganzenhoef. Hans van Heeswijk architecten. Ertskade 111 1019 BB Amsterdam

Ganzenhoef Cultural Educational Centre. Cultureel Educatief Centrum Ganzenhoef. Hans van Heeswijk architecten. Ertskade 111 1019 BB Amsterdam Cultureel Educatief Centrum Ganzenhoef Ganzenhoef Cultural Educational Centre Ertskade 111 1019 BB Amsterdam t +3120 622 57 17 f +3120 623 82 84 e info@heeswijk.nl i www.heeswijk.nl Bouwblok over 4 tot

Nadere informatie

Concept development. Haga Hospital. 17 september 2015

Concept development. Haga Hospital. 17 september 2015 Concept development Haga Hospital 17 september 2015 Marije Talstra 2015 Healthcare consultant at fluent 2003-2015 Healthcare consultant at Twynstra Gudde TUDelft, real estate & housing, urban planning

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Urban future in the Netherlands Ready to cooperate, charge & go. Peter Vermeij Baerte de Brey

Urban future in the Netherlands Ready to cooperate, charge & go. Peter Vermeij Baerte de Brey Urban future in the Netherlands Ready to cooperate, charge & go Peter Vermeij Baerte de Brey 2 Dutch vision Why invest in electric vehicles? Contributes to the economic position of The Netherlands Energy

Nadere informatie

Schiphol Boulevard 207 Schiphol Airport

Schiphol Boulevard 207 Schiphol Airport Schiphol Boulevard 207 Schiphol Airport Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzerkering wordt uitbetaald. Alle door ons verstrekte

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

A4Kwartier fase 2 RIJSENHOUT

A4Kwartier fase 2 RIJSENHOUT A4Kwartier fase 2 RIJSENHOUT IEDERE AANSPRAKELIJKHEID IS BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT IN HET BETREFFENDE GEVAL ONDER DE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING WORDT UITBETAALD. ALLE DOOR ONS VERSTREKTE INFORMATIE

Nadere informatie

TE HUUR PARKLAAN 58 EINDHOVEN

TE HUUR PARKLAAN 58 EINDHOVEN TE HUUR PARKLAAN 58 EINDHOVEN Accelerating success. COLLIERS INTERNATIONAL TE HUUR PARKLAAN 58 - EINDHOVEN OPPERVLAKTE GEBOUW Het gebouw is in totaliteit circa 633 m² groot. SURFACE BUILDING The total

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Sky Park 67 OUDE MEER

Sky Park 67 OUDE MEER Sky Park 67 OUDE MEER INFORMATION WITHOUT OBLIGATION Project: Representative office space at the runway of Schiphol, located at Sky Park. Location: Sky Park is located near Schiphol Oost and near the motorways

Nadere informatie

9411 Monuta uitvaartcentum, Apeldoorn Monuta funeral centre, Apeldoorn

9411 Monuta uitvaartcentum, Apeldoorn Monuta funeral centre, Apeldoorn 9411 Monuta uitvaartcentum, 9411 Monuta funeral centre, Photo : Herman Zeinstra, Arjen Schmitz vosweide Eigen Afscheid family farewell locatie: programma: uitvaartcentrum architect: H. Zeinstra ontwerpteam:

Nadere informatie

Business as an engine for change.

Business as an engine for change. Business as an engine for change. In the end, the success of our efforts will be measured against how we answered what we have found to be the fundamental question: how do we love all the children, of

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

TE HUUR. Kazernestraat 31 D 2514 CR 's-gravenhage p.m. ex.

TE HUUR. Kazernestraat 31 D 2514 CR 's-gravenhage p.m. ex. TE HUUR Kazernestraat 31 D 2514 CR 's-gravenhage 2.750 p.m. ex. KENMERKEN Prijs 2.750 p.m. ex. Postcode 2514 CR Ligging In centrum Woningtype Penthouse Woonruimte 110m² Inhoud 330m³ Kamers 3 Oplevering

Nadere informatie

Work to Work mediation

Work to Work mediation Work to Work mediation Mobility Centre Automotive Theo Keulen 19-9-2008 Policy Context Flexibility,mobility and sustainable employability are key words in modern labour market policy Work to work arrangements

Nadere informatie

SUPPORT A NOBLE PROJECT

SUPPORT A NOBLE PROJECT Ecumenical Patriarchate Orthodox Metropolis of Belgium Exarchate of The Netherlands and Luxemburg SUPPORT A NOBLE PROJECT it s a unique opportunity AN ORTHODOX CHURCH FOR AMSTERDAM The Orthodox Metropolis

Nadere informatie

fast+flexible GOODMAN VENLO LOGISTICS CENTRE 8,555-19,183 M 2 1 KM VAN DE A67 EN DE A73 MULTIMODALE ONTSLUITINGEN BESCHIKBAAR VANAF DECEMBER 2017

fast+flexible GOODMAN VENLO LOGISTICS CENTRE 8,555-19,183 M 2 1 KM VAN DE A67 EN DE A73 MULTIMODALE ONTSLUITINGEN BESCHIKBAAR VANAF DECEMBER 2017 fastflexible 1 KM VAN DE A67 EN DE A73 MULTIMODALE ONTSLUITINGEN BESCHIKBAAR VANAF DECEMBER 2017 8,555-19,183 M 2 FLEXIBELE UNITS GOODMAN VENLO LOGISTICS CENTRE Goodman Venlo Logistics Centre Heierhoevenweg

Nadere informatie

room to grow+ PUURS LOGISTICS CENTRE 19,000 SQM 30,300 SQM AVAILABLE IMMEDIATELY STRATEGIC LOCATION 1 KM FROM A12 ATTRACTIVE LEASE RATES

room to grow+ PUURS LOGISTICS CENTRE 19,000 SQM 30,300 SQM AVAILABLE IMMEDIATELY STRATEGIC LOCATION 1 KM FROM A12 ATTRACTIVE LEASE RATES room to grow STRATEGIC LOCATION 1 KM FROM A12 ATTRACTIVE LEASE RATES IN-HOUSE DEDICATED SERVICES 19,000 SQM AVAILABLE IMMEDIATELY 30,300 SQM DEVELOPMENT OPPORTUNITY PUURS LOGISTICS CENTRE BUILT-TO-SUIT

Nadere informatie

Modern Land Consolidation in the Netherlands

Modern Land Consolidation in the Netherlands Modern Land Consolidation in the Netherlands Adri van den Brink Government Service for Land and Water Management Wageningen University, Land Use Planning Group Volvic, 10 September 2004 Contents Introduction

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Stadsvilla s Grienden. Puttershoek 1997-2004

Stadsvilla s Grienden. Puttershoek 1997-2004 Stadsvilla s Grienden Puttershoek 1997-2004 Stadsvilla s Grienden Puttershoek 1997-2004 nieuwbouw 46 woningen in de vrije huursector en medisch centrum in 2 fasen, Penningkruid, Puttershoek bouwsom ca.

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie