Jaarverslag en jaarrekening Op koers met. creëren van banen voor vrouwen op het Indiase platteland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag en jaarrekening 2011. Op koers met. creëren van banen voor vrouwen op het Indiase platteland"

Transcriptie

1 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Op koers met creëren van banen voor vrouwen op het Indiase platteland

2 Inhoudsopgave Voorwoord Al banen voor vrouwen in India 3 Hoofdstuk 1 Women on Wings in vogelvlucht 6 Hoofdstuk 2 Resultaten van Women on Wings in Hoofdstuk 3 Women on Wings kan niet zónder Hoofdstuk 4 Eén miljoen banen 17 Hoofdstuk 5 Jaarrekening Colofon Redactie: Ellen Tacoma, Maria van der Heijden, Ineke Bezembinder, Jacqueline Duerinck, Anke Rotink Tekst: ZINNIG, Marianne Kalkman Foto s: Women on Wings Vormgeving: Neus pop up team

3 Voorwoord Women on Wings in 2011: Al banen voor vrouwen in India Women on Wings ligt goed op koers: in 2011 hebben we opnieuw twee keer zoveel banen gecreëerd als in het jaar hiervoor. De grootste groei boekten onze klanten Fabric Plus, Krishna Weavers en DAH Jaipur. Ook RangSutra, en Jaipur Rugs deden het goed in het afgelopen jaar. Bedrijven met potentie, waar de leiding voortvarend aan de slag gaat met onze adviezen. Immers: het begint bij de ondernemers in India. Women on Wings neemt geen business over, maar levert consultancy. Toegevoegde kennis en ervaring op het gebied van management, marketing, productie, distributie, inkoop, ondernemerschap, communicatie en financiën. Onze Indiase klanten maken prachtige producten; vaak handgemaakt, thuis of lokaal gefabriceerd, met oog voor kwaliteit, traditie en omgeving. Maar de bedrijven weten hun producten niet altijd te vermarkten. Ondernemers op het platteland van India profiteren bovendien nog onvoldoende van de economische ontwikkeling die het bedrijfsleven in de steden doormaakt. Verbinden Women on Wings werkt met kansrijke bedrijven, die willen groeien. Met oog voor het ketendenken en het belang van duurzame werkgelegenheid voor vrouwen op het Indiase platteland. Samen met onze experts waaronder inmiddels drie consultants uit India zelf ontwikkelen deze ondernemers hun bedrijfsvoering en vinden ze een afzetmarkt voor hun kwaliteitsproducten. Kennis en kunde verbinden, zodat zij werk kunnen bieden aan de vrouwelijke beroepsbevolking. Want dát is waar we het voor doen: vrouwen en hun gezin een inkomen bieden, om zo de armoedespiraal te doorbreken. Business development Naast consultancy voor bestaande bedrijven, is Women on Wings in 2011 in de ontwikkeling van business gestapt. Samen met UNICEF, UNDP en de IKEA Foundation zijn we het sanitary pads-programma gestart, Girls Today, Women Tomorrow. Op het platteland van India ontwikkelen we een Business Support Centre voor de productie en verkoop van maandverband. Dubbele winst: het gebruik van maandverband stelt meisjes en vrouwen in staat de hele maand door naar school te gaan of te werken. Tegelijkertijd creëren we banen in productie, distributie en verkoop. Een omvangrijk en ambitieus programma, dat in deze startfase veel tijd en aandacht vraagt. Maar waarvan we iedere dag weer leren over zakendoen in India. 3

4 Organisatie 2011 was ook een belangrijk jaar voor Women on Wings, omdat wij in onze organisatie zelf een slag hebben gemaakt. Meer activiteiten en experts, meer omzet: dit vraagt om een professionele organisatie. Het kernteam (zie pag. 13) is daarom in 2011 uitgebreid. Het team kan zich zo nog beter focussen op de coördinatie en de ondersteuning van de experts op hun werkreizen naar India. Als oprichters van Women on Wings kijken wij vol trots terug op het afgelopen jaar. Omdat het ons opnieuw is gelukt het aantal banen voor vrouwen te verdubbelen. En omdat wij onszelf, sinds onze start in het najaar van 2007, zo duidelijk op de kaart hebben weten te zetten. We hebben bewezen wat we waard zijn en dat onze aanpak werkt. En investeerders en partners daarmee het vertrouwen gegeven dat wij onze ambities ook waarmaken. Zo zijn wij vereerd met het partnership met de IKEA Foundation, sinds dit jaar, voor het omvangrijke en ambitieuze sanitary pads-programma. Wij kijken uit naar een succesvolle samenwerking. Net als met de partners waarmee we al langer werken, zoals AkzoNobel, Cordaid en DHL Express. Vanuit deze terugblik bedanken wij graag: alle partners, bedrijven en relaties die in 2011 hebben bijgedragen aan ons werk en ons resultaat; het bestuur voor haar betrokkenheid, deskundigheid en kritische blik; alle experts die met hun enthousiaste, vrijwillige inzet van tijd en kennis hebben meegeholpen een stap dichterbij ons doel te komen: 1 miljoen banen voor vrouwen in India. en natuurlijk de overige kernteamleden, zonder wie wij dit nooit hadden kunnen bereiken. Wij hopen dat wij ook in 2012 weer op hun en uw samenwerking en inzet mogen rekenen! Maria van der Heijden en Ellen Tacoma, Oprichters en dagelijkse leiding Women on Wings 4

5 Jaipur Rugs: verhaal vertellen Jaipur Rugs, een familiebedrijf met vestigingen in India en de VS dat tapijten maakt en verkoopt, is klant sinds 2010., Women on Wings ondersteunt Jaipur Rugs onder meer bij het definiëren van zijn lange termijn managementdoelen en marketing & communicatie. De handgeknoopte tapijten worden geproduceerd door handwerklieden, verspreid door tien deelstaten in India. De komende vijf jaar moet hun aantal groeien naar Oprichter N.K. Chaudhary wil daarnaast een hoger inkomen realiseren voor zijn handwerklieden en daarmee het imago van het vak verbeteren en het vakmanschap behouden. Expert Nicolette Biessels adviseerde het bedrijf in november over zijn deelname aan de Domotex 2012, een internationale beurs in Hannover, Duitsland. Samen hebben we hun beurspresentatie en het perstraject voorbereid, inclusief de vertaling hiervan naar de website en de social media van Jaipur Rugs. Met de nieuwe collectie, ontworpen door de Australische designer Jenny Jones, profileert Jaipur Rugs zich in het hogere segment. De Indiase consultant Tanveen Ratti ontwierp een label voor aan de tapijten, dat de makers en het verhaal achter de tapijten onder de aandacht brengt. In 2012 gaan experts Miranda Noordenbos en Nicolette een traject in op om de communicatie tussen de twee managementlagen en de handwerklieden in het veld te stroomlijnen. Belangrijkste doel is vertrouwen te creëren bij de wevers. Wij zetten een format op waarmee het bedrijf zelf zijn mensen kan trainen en deze aanpak kan invoeren.

6 Hoofdstuk 1 Women on Wings in vogelvlucht Een baan betekent een beter bestaan India is een land met een enorme potentie: het is een grote en snel groeiende wereldeconomie. De middenklasse groeit mee. Maar de onderklasse zo n 700 tot 800 miljoen mensen leeft nog steeds van amper twee dollar per dag. Vooral op het platteland is er vaak weinig werk. Families ontberen een eigen inkomen en zijn voor hun bestaan afhankelijk van anderen. Women on Wings wil hier verandering in brengen. Deze organisatie, in 2007 opgericht door Maria van der Heijden en Ellen Tacoma, zet zich sindsdien in voor de ontwikkeling van bedrijven op het platteland van India en meer werkgelegenheid voor vrouwen. Missie en visie In 2018 willen we één miljoen banen hebben gecreëerd voor vrouwen op het platteland in India. Dit doen we door business te ontwikkelen met - en kennis beschikbaar te stellen aan - Indiase bedrijven die werkgelegenheid creëren voor vrouwen op het platteland. Een baan betekent inkomen voor deze vrouwen. Economische zelfstandigheid en ontsnappen uit de armoedespiraal. Hun kinderen kunnen naar school en vergroten zo hun kansen op een betere toekomst. Consultancy en business development Women on Wings creëert banen op het Indiase platteland door economische bedrijvigheid te stimuleren, te ontwikkelen en te verbeteren. Vaak liggen er genoeg zakelijke kansen, maar ontbreekt het lokaal aan expertise. Women on Wings brengt die expertise gericht in: Nederlandse experts verbinden zich tijdelijk aan een bedrijf en gaan samen met lokale partijen op zoek naar passende en realistische business-modellen. Investeren met menselijk kapitaal Human capital is de kern van onze dienstverlening. Women on Wings levert consultancy en kennis aan ondernemers in India. Onze experts stellen hun tijd -in Nederland en in India- vrijwillig ter beschikking. 6

7 JharCraft: groei mogelijk maken Een van de experts die in 2011 voor Women on Wings naar India reisden, is retailman Ronald van het Hof. Hij adviseert zijdeproducent Jharcraft. Naar verwachting levert dit bedrijf een aanzienlijk deel van de verwachte banengroei op voor Women on Wings. Een geweldige klant om mee te werken, met een zelfde kijk op economische ontwikkeling, ambitieus en leergierig. In november 2011 waren we er voor het eerst. Onze eerste suggesties voor winkelinrichting en visual merchandising hebben ze meteen in de praktijk gebracht. In plaats van de producten simpelweg op te stapelen, toont de winkelinrichting nu het verhaal achter de producten: handgemaakt, met aandacht voor kwaliteit en eeuwenoude tradities. Met storytelling en het creëren van beleving onderscheid je je van de concurrent. In amper twee maanden tijd blijkt de omzet verdubbeld. De directie van Jharcraft heeft forse ambities: het bedrijf biedt inmiddels aan vrouwen werk en verwacht komend jaar een groei van enige duizenden banen. De nadruk lag tot nu toe echter op productie, waardoor men met enorme voorraden bleef zitten. Samen bekijken we hoe Jharcraft zijn distributie, marketing en retail kan verbeteren. Met praktische maatregelen, maar ook met aanpassingen in organisatie en management, vervat in een roadmap voor : voor een stabiele organisatie die deze groei aankan, met de juiste mensen en competenties.

8 Hoofdstuk 2 Resultaten in 2011 meer banen, meer investeringen 2.1 Resultaat, niet-financieel (impact) Banen Eind 2011 hadden we banen gerealiseerd. Een verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor (eind 2010): 6434 banen. De grootste stijging was in 2011 te zien bij klanten Fabric Plus (3.000), Krishna Weavers (1.550) en DAH Jaipur (1.000). Hiermee ligt Women on Wings op koers: als deze jaarlijkse verdubbeling van het aantal banen doorzet, hebben we in miljoen banen gecreëerd voor vrouwen op het platteland van India. Groei banen Werkdagen In 2011 hebben 48 personen werkdagen gestoken in de groei van bedrijven in India. De 48 personen bestaan uit: Kernteam, vijf personen, waarvan twee personen fulltime en drie personen parttime Indiase consultants, drie personen parttime Veertig experts parttime Het kernteam en onze Indiase consultants ontvangen een vergoeding. De experts stellen hun kennis en tijd om niet beschikbaar. Met een gemiddeld dagtarief van euro, betekent dit een investering in menscapaciteit van meer dan 1,5 miljoen euro; ongeveer 50% meer dan in

9 Werkdagen Women on Wings Kernteam Indian consultants Experts Financieel resultaat De omzet van Women on Wings is bestemd voor de kantoorkosten in Nederland en de reis- en verblijfkosten van de experts op hun reizen naar India. De leden van het kernteam ontvangen sinds 2011 een vergoeding voor hun werk. Het grootste deel van de baten is besteed aan de doelstelling; het creëren van banen voor vrouwen in India. In 2011 is dit 75% (begroot was 79%, in 2010 was dit 73%). Het resultaat van 2011 zal toegevoegd worden aan de continuïteitsreserve, waarbij de omvang van de totale reserves euro bedraagt per einde boekjaar. Dit komt overeen met de jaarlijkse kosten van fondsenwerving en beheer en administratie. Deze reserve is aanwezig ter dekking van het kortetermijnrisico en verplichtingen van de stichting Women on Wings. De kosten van eigen fondsenwerving ten opzichte van de baten uit eigen fondsenwerving zijn 7% in 2011 (In 2010 en begroot: 12%). De kosten zijn in 2011 ongeveer verdubbeld ten opzichte van 2010 en daarmee conform de begroting. Echter de baten zijn aanzienlijk hoger uitgevallen dan vorig jaar (ongeveer driemaal zo hoog) en ook ruim euro hoger dan was begroot. 9

10 Samenvatting resultaten Bedragen in EUR Werkelijk 2011 Begroot 2011 Werkelijk 2010 Delta vs Begroot Delta vs 2010 Totaal Baten Friendship Wings Business Wings Premium Wings* Projecten Overige baten Totaal Lasten Besteed aan de doelstelling Reis- en verblijfkosten Voorlichting en publiciteit Personeelskosten & consultants India Algemene kosten Kosten eigen fondsenwerving Reis en verblijfkosten Voorlichting en publiciteit Personeelskosten Algemene kosten Kosten Beheer & Administratie Diverse kosten B&A Personeelskosten Resultaat Gecreëerde banen cumulatief n/a Consultancy dagen Kernteam Indiase consultants Experts *Totale bijdrage de IKEA Foundation 2011 is euro Gecreëerde banen Cumulatief gecreëerde banen Target

11 Sanitary pads: ontwikkeling voor vrouwen Patrick van Son (expert sales en distributie) werkte mee aan een blauwdruk voor de verkoop en distributie van maandverband in het sanitary pads-programma. In januari 2011 reisde hij naar Trichy, in het zuiden van India, met drie andere experts op het gebied van productie, awareness en communicatie. De producent in Trichy was in een eerdere analyse geïdentificeerd als een succesvol voorbeeld. Op basis van deze best practice hebben de experts een blauwdruk ontwikkeld; de basis voor een pilot in een productie-unit in Mirzapur medio Patrick: We hebben de manier van werken bekeken bij deze producent en distributeur van maandverband. Hoe richt je de productie in en hoe organiseer je vervolgens de verkoop en fysieke distributie? Ook de awareness is onderzocht: het gebruik van maandverband is op het platteland van India nog niet gewoon. Veel vrouwen nemen geen deel aan hun reguliere bezigheden als ze ongesteld zijn en kunnen in deze periode niet naar hun werk of naar school. Dat is zo mooi van dit programma: het schept werkgelegenheid voor vrouwen en helpt tegelijkertijd hun situatie te verbeteren. Van Son werkt al sinds 2008 voor Women on Wings. De pragmatische, actiegerichte manier van werken spreekt hem aan: Wat kunnen we morgen, volgende week, komende maand al doen?

12 Hoofdstuk 3 Women on Wings kan niet zónder 3.1 Organisatie Bestuur Willem Lageweg voorzitter Jef Keustermans penningmeester Maria van der Heijden & Ellen Tacoma managing founders Willem Lageweg voorzitter Women on Wings Vrouwen zijn in staat de wereldwijde vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Ik geloof in de energie en kracht van vrouwen. Met hun praktische manier van denken en werken zijn zij in staat bedrijfsmatige modellen te ontwikkelen die werken in een omgeving met weinig middelen en geld. Het team van Women on Wings werkt aan creatieve pragmatische oplossingen die dupliceerbaar en schaalbaar zijn. Governance De voorzitter en de penningsmeester zijn (onbezoldigd) meer op afstand betrokken bij Women on Wings en worden ingeschakeld afhankelijk van de vraag. De andere twee bestuursleden zijn verantwoordelijk voor de resultaten van de zakelijke activiteiten van de organisatie, van strategie tot implementatie. Als leden van het kernteam ontvangen zij sinds 2011 ook een vergoeding voor hun werk. In 2011 vergaderde het bestuur vijf keer: in februari, mei, juli, augustus en november. In juli 2011 is Joyce Deriga als penningmeester opgevolgd door Jef Keustermans. Joyce heeft zich drieënhalf jaar, sinds 2008, voor ons ingezet. Dagelijkse aansturing: kernteam Ellen Tacoma & Maria van der Heijden managing founders Ineke Bezembinder officemanager José van Aken hr Anke Rotink finance tot 1 mei 2012 José Verbeek finance vanaf 1 mei 2012 Jacqueline Duerinck communicatie vanaf 1 maart

13 3.2 Partners, klanten en Wings-netwerk Klanten: Sadhna sinds 2007 Seva Mandir sinds 2007 ACCESS Ode to Earth network sinds 2009 Desert Artisans Handicraft sinds 2010 RangSutra sinds 2008 Krishna Weavers sinds 2010 Dastkar sinds 2008 Kala Raksha sinds 2011 Udyogini sinds 2008 Khamir sinds 2011 Fabric Plus sinds 2009 Shrujan sinds 2011 The Ants sinds 2009 Jharcraft sinds 2011 Jaipur Rugs sinds 2009 Sandur sinds 2009 Indus Tree sinds

14 Ons Wings-netwerk bestaat uit: Partners die in onze aanpak geloven: Expert Wings Ondernemers en managers met minstens 15 jaar werkervaring, die hun kennis en kunde om niet inzetten voor ondernemers op het platteland in India. Ervaren marketeers, productiemanagers, distributiespecialisten, communicatiemanagers, financiële experts en retailspecialisten. Cordaid sinds 2008 AkzoNobel sinds juli 2009 DHL Express sinds december 2009 Friendship Wings Particulieren (waaronder familie, vrienden en kennissen) die ons werk van belang vinden en dit ook financieel ondersteunen met 100 euro per jaar. IKEA Foundation sinds mei 2011 Hyva vanaf januari 2012 Business Wings Bedrijven die hun diensten en producten beschikbaar stellen aan Women on Wings en daarmee indirect meewerken aan banen voor vrouwen in India. Premium Wings Bedrijven, bedrijfs- of private fondsen en financiers die zich minstens drie jaar lang als partner aan Women on Wings willen verbinden voor duurzame ontwikkeling van banen voor vrouwen op het Indiase platteland. Gecombineerd met doelstellingen die bijdragen aan het bedrijf of de organisatie. 14

15 3.3 Personeel Sinds 2011 werken Ellen Tacoma en Maria van der Heijden uit het kernteam fulltime voor Women on Wings. Een belangrijke stap in de professionalisering van de organisatie: het team kan zich zo nog beter focussen op de uitdagingen die er liggen bij klanten, de uitbreiding van het Women on Wings-netwerk -en de coördinatie- van Nederlandse experts en projecten in India. Werving en selectie Meer klanten, meer projecten, meer experts. In 2011 groeide het aantal experts van dertig naar vijftig mensen. Dit vergt ook een duidelijke aanpak voor werving en selectie en vervolgens voor binding en kennisoverdracht. Vanuit hun respectievelijke achtergrond leveren onze experts de know how en de inzet waaraan in de specifieke projecten van Women on Wings behoefte is. De experts komen bij Women on Wings terecht via ons netwerk. En steeds vaker ook via onze website waarmee wij gericht experts hebben geworven voor specifieke functies. Het afgelopen jaar hebben we met succes ook social media ingezet. In 2011 hebben we alle zeilen bijgezet om de benodigde expertise in huis te halen voor het sanitary pads-programma, waarvoor nu twintig experts werkzaam zijn. We beschikten al over deskundigen op het gebied van strategie, organisatie, finance en marketing, maar hebben nu ook experts vanuit legal, purchasing en manufacturing. Ook hier hebben we een professionaliseringslag gemaakt. De samenwerking met een expert wordt bijvoorbeeld vastgelegd in een overeenkomst. Kennis en verbinding Women on Wings investeert in haar human capital. Zo organiseerde zij afgelopen jaar voor de experts: Maandelijks een interne, digitale nieuwsbrief. De experts van Women on Wings ontmoeten elkaar vier keer per jaar in expertmeetings. Doel van deze bijeenkomsten is ervaringen te delen gerelateerd aan het advieswerk in India en daarmee gezamenlijk kennis te ontwikkelen. Twee of drie daarvan zijn vakbijeenkomsten over klanten en projecten. Andere bijeenkomsten hebben een meer sociaal karakter, waaronder de viering van de verjaardag van Women on Wings. In augustus 2011 deden twaalf experts mee aan de workshop Dance Scan. Jan Pieter van Lieshout gaf deelnemers middels dansoefeningen feedback op hun (non-)verbale communicatie en hun kwaliteiten en valkuilen. In september 2011 volgden kernteam en experts de eendaagse training Intercultural learning van The Intercultural Learning Experience (ILE) over de cultuurverschillen tussen Nederland en India. Deze wordt in 2012 herhaald. 15

16 Bewust van culturele verschillen Een deelnemer aan de ILE schrijft na afloop: In de training heb ik bevestigd gezien waar onze kwaliteiten maar vooral ook valkuilen liggen. Niet lang na de training ben ik weer vertrokken naar India. Daar heb ik bewust gelet op een aantal dingen: meer tijd en aandacht voor sociale netwerk en kennismaking met de familie, bijvoorbeeld. Flexibeler zijn in afspraken. Vaker onze contacten volgen in hun werktijden en het werktempo. Soms de kronkelweg van A naar B gevolgd, in plaats van de rechte weg. 3.4 Communicatie Op 9 augustus 2011 kreeg Women on Wings aandacht in diverse media. Experts Marischka Leenaers, Marlies Engelaar, Jan Engels, Matthijs Rosman en Annet Bol luidden de gong van de Amsterdam Exchange (AEX), de officiële opening van de beursdag. In Pur Sang, een publicatie van Van Lanschot Bankiers verscheen in maart 2011 een artikel over het werk van Women on Wings. Business Busters Noord publiceerde een artikel over ons werk in januari Maandelijks ontvangen 1600 geïnteresseerden onze digitale nieuwsbrief. (Zie voor een een totaaloverzicht) 3.5 MVO en arbeidsvraagstukken Women on Wings volgt de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en dat betekent onder andere: Betaling: Wij werken met organisaties samen die een faire prijs betalen voor het werk. Werktijden: De meeste vrouwen die via de klanten van Women on Wings werken, zijn niet in loondienst maar worden per stuk/opdracht betaald. Van tevoren wordt een faire prijs afgesproken, gerelateerd aan het aantal uren werk en de kwaliteit van het werk. Kinderarbeid: Women on Wings werkt samen met organisaties die vrouwen van 16 jaar en ouder inhuren. Sociaal ondernemen: Onze klanten in India hebben een sociale onderneming. De vrouwen worden geselecteerd op een specifieke vaardigheid als borduren, weven, etc. Achtergrond of religie speelt geen enkele rol. Sommige klanten richten zich speciaal op achtergestelde groepen. 16

17 Hoofdstuk 4 Looking forward Eén miljoen banen Van compassie naar zaken doen. Maria van der Heijden en Ellen Tacoma startten in 2007 met Women on Wings, vanuit de overtuiging dat Indiase bedrijven zélf de motor vormen voor economische groei en duurzame werkgelegenheid voor vrouwen. Als Westerse bedrijfskennis wordt gecombineerd met lokale expertise en ondernemerschap. Women on Wings is een organisatie waarbij de winst wordt uitgedrukt in de sociale en maatschappelijke opbrengst. Wij helpen de armoede op het Indiase platteland bestrijden met economische principes, vertelt Ellen Tacoma. Wij stellen kennis beschikbaar, waardoor ondernemers sneller kunnen groeien en meer banen kunnen creëren voor vrouwen. De experts die wij uitzenden zijn inspirator, adviseur, meewerkend voorman; afhankelijk van wat nodig en gewenst is. Ambitieus, concreet, meetbaar Eén miljoen banen voor vrouwen op het Indiase platteland creëren in 2018: dat is de stip aan de horizon voor Women on Wings. Met nog zeven jaar te gaan, liggen we mooi op koers, getuige de cijfers over De schaalvergroting van de organisatie en klanten sterkt ons in de overtuiging dat we onze missie gaan waarmaken. De financiële groei van 2010 zette door in Ook in 2012 zal dit weer het geval zijn, verwacht Ellen; met een verdubbeling aan banen én in financiële middelen. Een goede, maar ook wenselijke ontwikkeling om onze basisorganisatie professioneel te kunnen inrichten en versterken. Méér banen, méér klanten: daarvoor hebben we ook meer partners nodig. Mensen en bedrijven die geloven in onze strategie en aanpak. Wat maakt Women on Wings tot een interessante partij in zaken? Ellen: India is een enorme groeimarkt, waar Westerse bedrijven graag zouden willen instappen. Een land met een andere cultuur en wijze van zakendoen, zeker naarmate je verder van de hoofdstad komt. Wij beschikken over concrete kennis van de markt in India, dankzij onze samenwerking met inmiddels een groot aantal Indiase bedrijven. Investeerders maken hier graag gebruik van. Ook de concreetheid van ons werk spreekt hen aan: direct aan de slag. Geen hoogdravende rapporten, maar opgeknipt in realistische deelplannen, waarmee onze klanten in India uit de voeten kunnen. 17

18 ...dat is de stip aan de horizon Women on Wings weet ook steeds meer experts aan zich te binden. Bijzondere mensen, allen met een enorme bagage en een eigen manier van werken, vindt Maria. Ellen: Onze experts hebben hun sporen verdiend binnen hun vakgebied: professionals met minimaal 15 jaar werkervaring, die hun kennis en inzicht willen delen met Indiase bedrijven. Geen wereldverbeteraars of missionarissen, maar mensen die van aanpakken weten, met verstand van zaken. Eén miljoen banen voor vrouwen in 2018 En dán? Dan gaan we dóór met banen creëren, zegt Maria. De vrouwen op het platteland van India hebben nog veel in te halen. Met een eigen inkomen kunnen zij hun kinderen naar school sturen. Zodat de volgende generatie meer keuze en betere levensomstandigheden heeft dan hun moeders. En het platteland van India uiteindelijk economisch dezelfde kansen biedt als de rest van India en de wereld. 18

19 Jaarrekening 2011

20 Hoofdstuk 5 Jaarrekening Women on Wings 2011 Algemene informatie Bij akte van notaris mr. J.A. Kool te Zeist werd op 4 september 2007 opgericht de Stichting Women on Wings, gevestigd te Utrecht. De doelstelling van de stichting luidt: a. Inkomens vergroten van vrouwen in ontwikkelingslanden. b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn. De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door het adviseren van bedrijven op het gebied van management, marketing, communicatie en financiën. Het bestuur bestaat uit twee non-executives (voorzitter en penningmeester, onbezoldigd) en twee executives die een vergoeding ontvangen. Het bestuur is onder voorwaarden algeheel bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar is het bestuur verplicht de staat van baten en lasten en de balans vast te stellen. ANBI-status De stichting verkreeg van de Nederlandse Belastingdienst de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) per 1 januari Dit betekent dat, zolang gewerkt wordt conform de doelstelling van de stichting, donaties voor schenker en de stichting belastingvrij geschonken en ontvangen kunnen worden. De stichting Women on Wings is niet-btw-plichtig. Richtlijn 650 voor de jaarverslaggeving Gegeven de doelstelling van de Stichting en de ANBI-status die de Belastingdienst aan Women on Wings heeft verstrekt, wordt Richtlijn 650 voor de jaarverslaggeving gehanteerd. Uitgegaan wordt van de binnen de Richtlijn onderkende typen reserves. 20

21 Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening Waardering van activa en passiva Voorzover niet anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. De waardering van de activa en passiva geschiedt op basis van historische aanschafprijzen. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Financiële vaste activa Overige vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. Vorderingen en overlopende activa Dit betreffen posten met een resterende looptijd korter dan een jaar. Kas Liquide middelen in de vorm van kasgeld (INR) worden gewaardeerd tegen de wisselkoers op balansdatum, afgerond op hele centen. Transacties in vreemde valuta s gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de geldende koers op de datum van de transactie. De uit de omrekening per balansdatum voortvloeiende koersverschillen worden opgenomen in de staat van baten en lasten. Kortlopende schulden en overlopende passiva Dit betreffen posten met een resterende looptijd korter dan een jaar. Reserves Er wordt onderscheid gemaakt tussen een drietal typen reserves: 1. De continuïteitsreserve: ter dekking van korte termijn risico s en ter zekerstelling dat Women on Wings aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. Deze reserve bestaat per einde boekjaar uit een bedrag van ,-, rekening houdend met de toevoeging over De bestemmingsreserve: reserves die specifiek zijn bedoeld voor een bepaalde bestemming, zonder dat daarbij sprake is van een verplichting. 3. Overige reserves: algemene reserve zonder specifieke bestemming. Het beleid van het bestuur is dat reserves worden besteed aan het doel van de stichting. 21

22 Grondslagen van resultaat bepaling De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het maken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Als buitengewone baten en lasten worden de baten en lasten opgenomen, die niet uit de gewone bedrijfsuitoefening voortvloeien. Bedragen weergegeven in dit hoofdstuk zijn in euro, tenzij anders vermeld. Balans Activa Vaste Activa Materiële vaste activa (ICT HW) Vorderingen en overlopende activa Vooruitbetaalde kosten Nog te ontvangen bedragen Liquide middelen Totaal Activa Werkelijk Begroot Passiva Eigen vermogen Reserves Continuiteitsreserve Bestemmingsreserve Unicef Overige reserves Resultaat lopend boekjaar Totaal Eigen Vermogen Vlottende passiva Crediteuren Vooruitontvangen bedragen Nog te betalen bedragen Totaal Passiva Toelichting Balans Activa Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa, betreffende computerapparatuur, is als volgt: de computerapparatuur wordt afgeschreven in vijf jaar zonder restwaarde. 22

23 Materiële vaste activa Stand per 1 januari Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijving Boekwaarde Mutaties Investeringen Afschrijvingen Totaal mutaties Stand per 31 december Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijving Boekwaarde per 31 december Begroot Werkelijk Vooruitbetaalde kosten De vooruitbetaalde kosten bestaan uit een bedrag, betaald ten behoeve van een reis naar India in Nog te ontvangen bedragen De nog te ontvangen bedragen bestaan uit rente op de Rabo-telerekening over Liquide middelen Kas (INR in ) Rabo bank, verenigingspakket Rabo bank, bedrijfstelerekening Liquide middelen De liquide middelen bestaan uit drie onderdelen. Women on Wings heeft een betaalen spaarrekening bij de Rabobank. In kas liggen Indiase Rupees. Deze zijn per einde boekjaar gewaardeerd in euro s tegen een koers van 67 Indiase Rupee (INR) per euro. Nog te betalen bedragen en overlopende posten Kosten consultants India Bankkosten en debetrente Vergoedingen directie Diverse declaraties en vergoedingen Kosten internet Vakantiegeld Aflossing lening directie

24 Reserves De resterende bestemmingsreserve voor Unicef is in 2011 teruggebracht tot nul. Er zijn in 2011 geen bedragen ten laste van de continuïteitsreserve en overige reserves gebracht. Vooruit ontvangen bedragen Dit betreft een van de IKEA Foundation ontvangen bijdrage ( euro) ten behoeve van het sanitary pads-programma in 2012 en een bijdrage van Cordaid ( euro) voor een project in 2012 uit te voeren. Staat van baten en lasten Werkelijk 2011 Begroot 2011 Werkelijk 2010 Baten Friendship Wings Business Wings Premium Wings* Projecten Overige bijdragen Baten uit beleggingen Totaal Baten Lasten Besteed aan de doelstelling Sponsoring/bijdragen organisatie India Reis- en verblijfkosten Voorlichting en publiciteit Personeelskosten & consultants India Algemene kosten % t.o.v. baten ,3% ,8% ,6% Kosten eigen fondsenwerving Reis en verblijfkosten Voorlichting en publiciteit Personeelskosten Algemene kosten % t.o.v. baten uit eigen fondsenwerving ,5% ,2% ,1% Kosten van beleggingen Kosten Beheer & Administratie Diverse kosten B&A Personeelskosten % t.o.v. totale baten ,8% ,7% ,8% Totaal Lasten % eigen kosten t.o.v. totale baten ,5% ,9% ,8% Resultaat Resultaatsbestemming Toevoeging aan Continuïteitsreserve Toevoeging aan Bestemmingsreserve Toevoeging aan de Overige reserves *Totale bijdrage IKEA Foundation 2011 is euro 24

25 Toelichting op Staat van Baten en Lasten 2011 Baten uit eigen fondsenwerving De totale baten liggen euro hoger dan begroot. Dit komt met name door de bijdrage van de IKEA Foundation aan het sanitary pads-programma ( euro). Het aantal Premium Wings is ongewijzigd gebleven. Het aantal Premium Wings is met één gestegen ten opzichte van De Premium Wings betreffen Akzo Nobel, DHL, de IKEA Foundation en Cordaid. De bijdrage van Friendship Wings en Business Wings is ongeveer gelijk aan de begroting. Onder Business Wings worden de bijdragen van bedrijven en stichtingen vermeld. Onder Friendship Wings vallen de giften van particulieren, de 100 euro per jaar bijdrage van personen die een Friendship Wing zijn (121 personen per 2011 waarvan 53 nieuw in 2011) en de bijdrage van zowel particulieren als bedrijven tot 100 euro. Hieronder vallen ook de bijdragen aan de jaarlijkse verjaardag (2000 euro). Deze indeling is aangepast ten opzichte van 2010 en hiervoor zijn de 2010 cijfers in deze jaarrekening weergeven conform nieuwe indeling. Naast het sanitary pads-programma is er nog een aantal andere projecten uitgevoerd euro heeft betrekking op een project uitgevoerd voor Unicef en euro heeft betrekking op een project uitgevoerd voor de IKEA Foundation inzake sanitary pads in Kakuma. Lasten Een deel van de kosten wordt toegerekend aan de doelstelling, eigen fondsenwerving en/of beheer en administratie. Het gehanteerde percentage is gebaseerd op een vastgesteld percentage. Per 2011 is de verdeling voor de vergoeding van directie en office management aangepast op basis van de uren registratie van het eerste half jaar. fondsenwerving doelstelling beheer & administratie Directie 2010 Directie 2011 Office management 2010 Office management 2011 Ingehuurd personeel % 85% 50% 75% 75% 10% 10% 25% 13% 13% 5% 5% 25% 12% 12% 25

26 Kosten ingehuurd personeel (indirect) is een nieuwe post per Deze kostenpost bestaat uit kosten voor meerdere functies (HR, communicatie en finance). Per functie wijzigt de verdeling naar soort, maar gemiddeld komt deze verdeling overeen met de gekozen verdeling. De kosten die zijn gemaakt voor de doelstelling, ten opzichte van de totale baten, zijn 75% in Begroot was 79% en in 2010 was het percentage 73%. De kosten bedragen in euro. Dit zijn met name personeelskosten en reis- en verblijfskosten. Beide aanzienlijk hoger dan vorig jaar en dan begroot. In verband met de start van het sanitary pads-programma, de groei van Women on Wings in experts en klanten en omdat de baten dit toelieten, hebben de leden van het kernteam in 2011 een vergoeding ontvangen. Doordat de baten ten opzichte van de begroting een stuk hoger lagen, is het percentage kosten die gemaakt zijn voor de doelstelling iets lager. De kosten van eigen fondsenwerving ten opzichte van de baten uit eigen fondsenwerving, zijn 7% in 2011 In 2010 en begroot was dit 12%. Ook hierbij is het % iets lager door de hogere baten. Wel zijn in 2011 relatief meer personeelskosten toegerekend aan fondsenwerving. Dit is conform tijdsbesteding van met name directieleden aan fondsenwerving. De kosten voor beheer en administratie ten opzichte van de totale baten, zijn 8% in Ondanks de groei van de organisatie in baten en ook in vaste lasten om deze groei ook te kunnen ondersteunen, is de relatieve omvang beperkt gebleven. Personeelskosten Het grootste deel van de kosten heeft betrekking op personeelskosten. Hieronder de verdeling van de personeelskosten. De office manager is in 2011 in dienst van de organisatie getreden. Vanaf dat moment ontving zij een salaris. Tot dat moment factureerde ze haar kosten, deze worden gerapporteerd onder ingehuurd personeel. De office manager is in dienst bij Women on Wings voor 80% dienstverband. Onder ingehuurd personeel vallen ook de kosten van de kernteam leden met functiegebied HR (twee dagen per week april juli, drie dagen per week vanaf augustus) en finance (een dag per week vanaf juli). De directie bestaat uit twee directieleden die fulltime werken. De vergoeding gerelateerd aan consultants India betreft drie Indiase consultants, die gemiddeld één tot twee dagen per week voor Women on Wings werkzaam zijn. 26

27 2011 Bruto lonen Reservering vakantietoeslag Sociale lasten Ingehuurd personeel Vergoeding directie Vergoeding consultants India Overige personeelskosten Totaal personeelskosten Reis-en verblijfskosten In 2011 waren de reis- en verblijfskosten hoger dan begroot. In het kader van het sanitary pads-programma is euro besteed aan reis en verblijfskosten. Door meer experts en ook meer inzet van experts, zijn de reis- en verblijfskosten toegenomen. Algemene kosten Algemene kosten ( euro) bestaan uit huisvestingskosten (7000 euro), opstartkosten voor business development in India (7400), accountants- en advieskosten (6500 euro) en kantoorkosten (2500euro). Voorlichting en Publiciteit De kosten van voorlichting en publiciteit ( euro) zijn onder andere gerelateerd aan de website (3300 euro), vertaalwerk (2200 euro) en representatie (2200 euro). Toelichting Lastenverdeling Bestemming Doelstelling Werving baten Beheer & Administratie Werkelijk Begroot 2010 Eigen fondsen werving Beleggingen Totaal Totaal Totaal Lasten Bijdrage organisatie India Reis- en verblijfskosten Voorlichting en publiciteit Personeelskosten Algemene kosten Kosten van beleggingen Totaal

28 Women on Wings Woudenbergseweg AA Austerlitz The Netherlands Phone Rabobank K.v.K. Utrecht Job creating business models for women in rural india

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Succesvol bouwen aan een betere toekomst

Jaarverslag 2008. Succesvol bouwen aan een betere toekomst Jaarverslag 2008 Succesvol bouwen aan een betere toekomst Inhoudsopgave Voorwoord van de voorzitter Voorwoord van de voorzitter 2 1. Doelstelling 3 2. Uitwerking doelstelling 3 3. Missie 3 4. Geschiedenis

Nadere informatie

Day for Change Jaarverslag 2011

Day for Change Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Day for Change Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Hoofdstuk 1 Introductie 9 1.1. Stichting, CBF en statuten 9 1.2. Doelstellingen 9 1.3. Missie en Visie 10 1.4. Operationele doelstellingen

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

RAPPORT. Jaarstukken over 2012. Hulphond Nederland

RAPPORT. Jaarstukken over 2012. Hulphond Nederland RAPPORT Jaarstukken over 2012 Hulphond Nederland 25 januari 2012 Inhoud Pagina Algemeen 3 Verslag Raad van Toezicht 2012 5 Directieverslag 2012 7 Verantwoordingsverklaring Activiteitenverslag 2012 9 Toekomstvisie

Nadere informatie

Directieverslag en jaarrekening

Directieverslag en jaarrekening Directieverslag en jaarrekening 213 Directieverslag 213 Inhoud Directieverslag 213 3 Jaarrekening 213 13 Balans per 31 december 213 14 Staat van baten en lasten over 213 16 Kasstroomoverzicht 18 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland

Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland 2 Voorwoord De afweging om in het voorjaar van 2014 in te gaan op de uitnodiging om het bestuur van Oikocredit Nederland te versterken, was snel gemaakt. Ik heb me

Nadere informatie

Samen verschil maken DOSSIER 1500. STOPhersentumoren.nl financieel jaarverslag 2012 Pagina 1 van 49

Samen verschil maken DOSSIER 1500. STOPhersentumoren.nl financieel jaarverslag 2012 Pagina 1 van 49 DOSSIER 1500 JAARVERSLAG 1 januari 2012 t/m 31 december 2012 STOPhersentumoren.nl financieel jaarverslag 2012 Pagina 1 van 49 INHOUDSOPGAVE: BESTUURSVERSLAG... 3 1. INLEIDING...3 1.1 Voorwoord...3 1.2

Nadere informatie

Stichting De Upside van Down 's-hertogenbosch JAARREKENING 2013

Stichting De Upside van Down 's-hertogenbosch JAARREKENING 2013 's-hertogenbosch JAARREKENING 2013 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave Pagina 1. ACCOUNTANTSRAPPORT 1.1 Beoordelingsverklaring 3 1.2 Algemeen 4 1.3 Bestuursverslag 2013 5 2. JAARREKENING 2.1 Balans per

Nadere informatie

GEVEN IS NOG LEUKER DAN KRIJGEN

GEVEN IS NOG LEUKER DAN KRIJGEN JAARVERSLAG 2013 / 2014 GEVEN IS NOG LEUKER DAN KRIJGEN 1 INHOUDSOPGAVE 3 6 7 18 19 20 21 26 27 31 Voorwoord Verslag van de Raad van Toezicht Bestuursverslag Balans per 31 december 2014 Staat van baten-

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd

Jaarverslag 2013. brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd Jaarverslag 2013 brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd Inhoud >>>>>>>>>>> Uitgave Evangelische Omroep Postbus 21000 1202 BA Hilversum Drukwerk Drukkerij Practicum Soest Met medewerking van EO Metterdaad

Nadere informatie

Stichting Kalinga Jaarverslag 2014

Stichting Kalinga Jaarverslag 2014 Stichting Kalinga Dit rapport heeft 22 pagina s 1 Inhoudsopgave JAARVERSLAG... 3 ALGEMENE INFORMATIE... 3 GANG VAN ZAKEN GEDURENDE HET BOEKJAAR... 4 OP DE FILIPPIJNEN... 4 IN NEDERLAND... 4 BELEID NEDERLAND...

Nadere informatie

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG JAARVERSLAG 2003 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003 Hoofdstuk 1 De feiten pag. 5 Hoofdstuk 2 Doelstelling en doelgroep pag. 7 Hoofdstuk 3 Ontstaan van de Stichting pag. 8 Hoofdstuk 4 Profiel van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. sustainable water services

Jaarverslag 2013. sustainable water services Jaarverslag 2013 sustainable water services Colofon Uitgave van Vitens Evides International in samenwerking met de afdeling Communicatie Vitens en de afdeling Communicatie Evides Waterbedrijf. Tekst HubertNiessenVis

Nadere informatie

FINANCIEEL. Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013. P a g i n a 1

FINANCIEEL. Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013. P a g i n a 1 FINANCIEEL Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013 P a g i n a 1 Inhoudsopgave JAARREKENING 2012 3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 4 KASSTROOMOVERZICHT 5 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG CARRÉ FONDS 2014

JAARVERSLAG CARRÉ FONDS 2014 JAARVERSLAG CARRÉ FONDS 2014 Inhoud Voorwoord... 4 I.1 Inleiding... 5 I.2 Doelstelling... 5 I.3 Organisatie en bestuur... 6 I.4 Communicatie... 8 II. Activiteiten en besteding giften... 8 II.1 Theaterinnovaties

Nadere informatie

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Colofon Samenstelling en redactie: Alice de Koning Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Met bijdragen van: Nuestros Pequeños Hermanos International (NPHI), Bernd Grűn, Pauline Lemberger, Caroline

Nadere informatie

Good Thinking FINANCIEEL VERSLAG 2014. De Staffing Groep BV

Good Thinking FINANCIEEL VERSLAG 2014. De Staffing Groep BV Good Thinking FINANCIEEL VERSLAG 2014 De Staffing Groep BV Inhoudsopgave Pagina Kerngegevens 3 Verslag van de directie 1 Profiel en historie De Staffing Groep 4 2 Organisatie 4 3 Het jaar 2014 6 4 Toekomstverwachtingen

Nadere informatie

Inhoud. Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 2

Inhoud. Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 2 Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord blz. 3 Algemeen blz. 5 Jaarrekening 2014 blz. 7 Financieel verslag 2014 blz. 8 Projecten algemeen blz. 19 Project Accra (Ghana) blz. 20 Project Nkokonjeru (Oeganda) blz.

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Grip op de Toekomst. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood

Jaarverslag 2013. Grip op de Toekomst. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood Jaarverslag 2013 Grip op de Toekomst Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood 26 mei 2014 COLOFON DIT JAARVERSLAG IS EEN UITGAVE VAN Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood TEKST EN REDACTIE Sam s Kledingactie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE 1 COLOFON Opgericht 19 februari 1997. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 25 maart 2009. Verslagjaar Het verslagjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Nadere informatie

inhoud Voorwoord 20 Kengetallen 21 Jaarrekening 49 Overige gegevens 51 controleverklaring accountant 52 adressen

inhoud Voorwoord 20 Kengetallen 21 Jaarrekening 49 Overige gegevens 51 controleverklaring accountant 52 adressen jaarverslag inhoud 2 Voorwoord 2 Kengetallen 4 jaarverslag 21 Jaarrekening 4 Directieverslag 21 Geconsolideerde jaarrekening QNH Consulting Geconsolideerde balans per 31 december FastFlex Geconsolideerde

Nadere informatie

WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 2 DIT BEREIKTEN WE IN 2011-2012 19 3 VSO IN NEDERLAND: SAMEN ONTWIKKELEN 24

WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 2 DIT BEREIKTEN WE IN 2011-2012 19 3 VSO IN NEDERLAND: SAMEN ONTWIKKELEN 24 WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 1.1 Samen werken aan een wereld zonder armoede 6 1.2 VSO: wereldwijd netwerk van vakmensen 6 1.3 Acht focusgebieden 7 1.4 VSO Nederland 9 1.5 Interne organisatie 11 2 DIT BEREIKTEN

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2011 STICHTING VOORWERK EDE

JAARSTUKKEN 2011 STICHTING VOORWERK EDE JAARSTUKKEN 2011 STICHTING VOORWERK EDE Opmaakdatum: 12 juni 2012 1 2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 5 JAARVERSLAG 1 INLEIDING 7 2 BEDRIJFSVOERING 11 Personeel 11 Huisvesting en faciliteiten 12 Informatievoorziening

Nadere informatie