Jaarverslag en jaarrekening Op koers met. creëren van banen voor vrouwen op het Indiase platteland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag en jaarrekening 2011. Op koers met. creëren van banen voor vrouwen op het Indiase platteland"

Transcriptie

1 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Op koers met creëren van banen voor vrouwen op het Indiase platteland

2 Inhoudsopgave Voorwoord Al banen voor vrouwen in India 3 Hoofdstuk 1 Women on Wings in vogelvlucht 6 Hoofdstuk 2 Resultaten van Women on Wings in Hoofdstuk 3 Women on Wings kan niet zónder Hoofdstuk 4 Eén miljoen banen 17 Hoofdstuk 5 Jaarrekening Colofon Redactie: Ellen Tacoma, Maria van der Heijden, Ineke Bezembinder, Jacqueline Duerinck, Anke Rotink Tekst: ZINNIG, Marianne Kalkman Foto s: Women on Wings Vormgeving: Neus pop up team

3 Voorwoord Women on Wings in 2011: Al banen voor vrouwen in India Women on Wings ligt goed op koers: in 2011 hebben we opnieuw twee keer zoveel banen gecreëerd als in het jaar hiervoor. De grootste groei boekten onze klanten Fabric Plus, Krishna Weavers en DAH Jaipur. Ook RangSutra, en Jaipur Rugs deden het goed in het afgelopen jaar. Bedrijven met potentie, waar de leiding voortvarend aan de slag gaat met onze adviezen. Immers: het begint bij de ondernemers in India. Women on Wings neemt geen business over, maar levert consultancy. Toegevoegde kennis en ervaring op het gebied van management, marketing, productie, distributie, inkoop, ondernemerschap, communicatie en financiën. Onze Indiase klanten maken prachtige producten; vaak handgemaakt, thuis of lokaal gefabriceerd, met oog voor kwaliteit, traditie en omgeving. Maar de bedrijven weten hun producten niet altijd te vermarkten. Ondernemers op het platteland van India profiteren bovendien nog onvoldoende van de economische ontwikkeling die het bedrijfsleven in de steden doormaakt. Verbinden Women on Wings werkt met kansrijke bedrijven, die willen groeien. Met oog voor het ketendenken en het belang van duurzame werkgelegenheid voor vrouwen op het Indiase platteland. Samen met onze experts waaronder inmiddels drie consultants uit India zelf ontwikkelen deze ondernemers hun bedrijfsvoering en vinden ze een afzetmarkt voor hun kwaliteitsproducten. Kennis en kunde verbinden, zodat zij werk kunnen bieden aan de vrouwelijke beroepsbevolking. Want dát is waar we het voor doen: vrouwen en hun gezin een inkomen bieden, om zo de armoedespiraal te doorbreken. Business development Naast consultancy voor bestaande bedrijven, is Women on Wings in 2011 in de ontwikkeling van business gestapt. Samen met UNICEF, UNDP en de IKEA Foundation zijn we het sanitary pads-programma gestart, Girls Today, Women Tomorrow. Op het platteland van India ontwikkelen we een Business Support Centre voor de productie en verkoop van maandverband. Dubbele winst: het gebruik van maandverband stelt meisjes en vrouwen in staat de hele maand door naar school te gaan of te werken. Tegelijkertijd creëren we banen in productie, distributie en verkoop. Een omvangrijk en ambitieus programma, dat in deze startfase veel tijd en aandacht vraagt. Maar waarvan we iedere dag weer leren over zakendoen in India. 3

4 Organisatie 2011 was ook een belangrijk jaar voor Women on Wings, omdat wij in onze organisatie zelf een slag hebben gemaakt. Meer activiteiten en experts, meer omzet: dit vraagt om een professionele organisatie. Het kernteam (zie pag. 13) is daarom in 2011 uitgebreid. Het team kan zich zo nog beter focussen op de coördinatie en de ondersteuning van de experts op hun werkreizen naar India. Als oprichters van Women on Wings kijken wij vol trots terug op het afgelopen jaar. Omdat het ons opnieuw is gelukt het aantal banen voor vrouwen te verdubbelen. En omdat wij onszelf, sinds onze start in het najaar van 2007, zo duidelijk op de kaart hebben weten te zetten. We hebben bewezen wat we waard zijn en dat onze aanpak werkt. En investeerders en partners daarmee het vertrouwen gegeven dat wij onze ambities ook waarmaken. Zo zijn wij vereerd met het partnership met de IKEA Foundation, sinds dit jaar, voor het omvangrijke en ambitieuze sanitary pads-programma. Wij kijken uit naar een succesvolle samenwerking. Net als met de partners waarmee we al langer werken, zoals AkzoNobel, Cordaid en DHL Express. Vanuit deze terugblik bedanken wij graag: alle partners, bedrijven en relaties die in 2011 hebben bijgedragen aan ons werk en ons resultaat; het bestuur voor haar betrokkenheid, deskundigheid en kritische blik; alle experts die met hun enthousiaste, vrijwillige inzet van tijd en kennis hebben meegeholpen een stap dichterbij ons doel te komen: 1 miljoen banen voor vrouwen in India. en natuurlijk de overige kernteamleden, zonder wie wij dit nooit hadden kunnen bereiken. Wij hopen dat wij ook in 2012 weer op hun en uw samenwerking en inzet mogen rekenen! Maria van der Heijden en Ellen Tacoma, Oprichters en dagelijkse leiding Women on Wings 4

5 Jaipur Rugs: verhaal vertellen Jaipur Rugs, een familiebedrijf met vestigingen in India en de VS dat tapijten maakt en verkoopt, is klant sinds 2010., Women on Wings ondersteunt Jaipur Rugs onder meer bij het definiëren van zijn lange termijn managementdoelen en marketing & communicatie. De handgeknoopte tapijten worden geproduceerd door handwerklieden, verspreid door tien deelstaten in India. De komende vijf jaar moet hun aantal groeien naar Oprichter N.K. Chaudhary wil daarnaast een hoger inkomen realiseren voor zijn handwerklieden en daarmee het imago van het vak verbeteren en het vakmanschap behouden. Expert Nicolette Biessels adviseerde het bedrijf in november over zijn deelname aan de Domotex 2012, een internationale beurs in Hannover, Duitsland. Samen hebben we hun beurspresentatie en het perstraject voorbereid, inclusief de vertaling hiervan naar de website en de social media van Jaipur Rugs. Met de nieuwe collectie, ontworpen door de Australische designer Jenny Jones, profileert Jaipur Rugs zich in het hogere segment. De Indiase consultant Tanveen Ratti ontwierp een label voor aan de tapijten, dat de makers en het verhaal achter de tapijten onder de aandacht brengt. In 2012 gaan experts Miranda Noordenbos en Nicolette een traject in op om de communicatie tussen de twee managementlagen en de handwerklieden in het veld te stroomlijnen. Belangrijkste doel is vertrouwen te creëren bij de wevers. Wij zetten een format op waarmee het bedrijf zelf zijn mensen kan trainen en deze aanpak kan invoeren.

6 Hoofdstuk 1 Women on Wings in vogelvlucht Een baan betekent een beter bestaan India is een land met een enorme potentie: het is een grote en snel groeiende wereldeconomie. De middenklasse groeit mee. Maar de onderklasse zo n 700 tot 800 miljoen mensen leeft nog steeds van amper twee dollar per dag. Vooral op het platteland is er vaak weinig werk. Families ontberen een eigen inkomen en zijn voor hun bestaan afhankelijk van anderen. Women on Wings wil hier verandering in brengen. Deze organisatie, in 2007 opgericht door Maria van der Heijden en Ellen Tacoma, zet zich sindsdien in voor de ontwikkeling van bedrijven op het platteland van India en meer werkgelegenheid voor vrouwen. Missie en visie In 2018 willen we één miljoen banen hebben gecreëerd voor vrouwen op het platteland in India. Dit doen we door business te ontwikkelen met - en kennis beschikbaar te stellen aan - Indiase bedrijven die werkgelegenheid creëren voor vrouwen op het platteland. Een baan betekent inkomen voor deze vrouwen. Economische zelfstandigheid en ontsnappen uit de armoedespiraal. Hun kinderen kunnen naar school en vergroten zo hun kansen op een betere toekomst. Consultancy en business development Women on Wings creëert banen op het Indiase platteland door economische bedrijvigheid te stimuleren, te ontwikkelen en te verbeteren. Vaak liggen er genoeg zakelijke kansen, maar ontbreekt het lokaal aan expertise. Women on Wings brengt die expertise gericht in: Nederlandse experts verbinden zich tijdelijk aan een bedrijf en gaan samen met lokale partijen op zoek naar passende en realistische business-modellen. Investeren met menselijk kapitaal Human capital is de kern van onze dienstverlening. Women on Wings levert consultancy en kennis aan ondernemers in India. Onze experts stellen hun tijd -in Nederland en in India- vrijwillig ter beschikking. 6

7 JharCraft: groei mogelijk maken Een van de experts die in 2011 voor Women on Wings naar India reisden, is retailman Ronald van het Hof. Hij adviseert zijdeproducent Jharcraft. Naar verwachting levert dit bedrijf een aanzienlijk deel van de verwachte banengroei op voor Women on Wings. Een geweldige klant om mee te werken, met een zelfde kijk op economische ontwikkeling, ambitieus en leergierig. In november 2011 waren we er voor het eerst. Onze eerste suggesties voor winkelinrichting en visual merchandising hebben ze meteen in de praktijk gebracht. In plaats van de producten simpelweg op te stapelen, toont de winkelinrichting nu het verhaal achter de producten: handgemaakt, met aandacht voor kwaliteit en eeuwenoude tradities. Met storytelling en het creëren van beleving onderscheid je je van de concurrent. In amper twee maanden tijd blijkt de omzet verdubbeld. De directie van Jharcraft heeft forse ambities: het bedrijf biedt inmiddels aan vrouwen werk en verwacht komend jaar een groei van enige duizenden banen. De nadruk lag tot nu toe echter op productie, waardoor men met enorme voorraden bleef zitten. Samen bekijken we hoe Jharcraft zijn distributie, marketing en retail kan verbeteren. Met praktische maatregelen, maar ook met aanpassingen in organisatie en management, vervat in een roadmap voor : voor een stabiele organisatie die deze groei aankan, met de juiste mensen en competenties.

8 Hoofdstuk 2 Resultaten in 2011 meer banen, meer investeringen 2.1 Resultaat, niet-financieel (impact) Banen Eind 2011 hadden we banen gerealiseerd. Een verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor (eind 2010): 6434 banen. De grootste stijging was in 2011 te zien bij klanten Fabric Plus (3.000), Krishna Weavers (1.550) en DAH Jaipur (1.000). Hiermee ligt Women on Wings op koers: als deze jaarlijkse verdubbeling van het aantal banen doorzet, hebben we in miljoen banen gecreëerd voor vrouwen op het platteland van India. Groei banen Werkdagen In 2011 hebben 48 personen werkdagen gestoken in de groei van bedrijven in India. De 48 personen bestaan uit: Kernteam, vijf personen, waarvan twee personen fulltime en drie personen parttime Indiase consultants, drie personen parttime Veertig experts parttime Het kernteam en onze Indiase consultants ontvangen een vergoeding. De experts stellen hun kennis en tijd om niet beschikbaar. Met een gemiddeld dagtarief van euro, betekent dit een investering in menscapaciteit van meer dan 1,5 miljoen euro; ongeveer 50% meer dan in

9 Werkdagen Women on Wings Kernteam Indian consultants Experts Financieel resultaat De omzet van Women on Wings is bestemd voor de kantoorkosten in Nederland en de reis- en verblijfkosten van de experts op hun reizen naar India. De leden van het kernteam ontvangen sinds 2011 een vergoeding voor hun werk. Het grootste deel van de baten is besteed aan de doelstelling; het creëren van banen voor vrouwen in India. In 2011 is dit 75% (begroot was 79%, in 2010 was dit 73%). Het resultaat van 2011 zal toegevoegd worden aan de continuïteitsreserve, waarbij de omvang van de totale reserves euro bedraagt per einde boekjaar. Dit komt overeen met de jaarlijkse kosten van fondsenwerving en beheer en administratie. Deze reserve is aanwezig ter dekking van het kortetermijnrisico en verplichtingen van de stichting Women on Wings. De kosten van eigen fondsenwerving ten opzichte van de baten uit eigen fondsenwerving zijn 7% in 2011 (In 2010 en begroot: 12%). De kosten zijn in 2011 ongeveer verdubbeld ten opzichte van 2010 en daarmee conform de begroting. Echter de baten zijn aanzienlijk hoger uitgevallen dan vorig jaar (ongeveer driemaal zo hoog) en ook ruim euro hoger dan was begroot. 9

10 Samenvatting resultaten Bedragen in EUR Werkelijk 2011 Begroot 2011 Werkelijk 2010 Delta vs Begroot Delta vs 2010 Totaal Baten Friendship Wings Business Wings Premium Wings* Projecten Overige baten Totaal Lasten Besteed aan de doelstelling Reis- en verblijfkosten Voorlichting en publiciteit Personeelskosten & consultants India Algemene kosten Kosten eigen fondsenwerving Reis en verblijfkosten Voorlichting en publiciteit Personeelskosten Algemene kosten Kosten Beheer & Administratie Diverse kosten B&A Personeelskosten Resultaat Gecreëerde banen cumulatief n/a Consultancy dagen Kernteam Indiase consultants Experts *Totale bijdrage de IKEA Foundation 2011 is euro Gecreëerde banen Cumulatief gecreëerde banen Target

11 Sanitary pads: ontwikkeling voor vrouwen Patrick van Son (expert sales en distributie) werkte mee aan een blauwdruk voor de verkoop en distributie van maandverband in het sanitary pads-programma. In januari 2011 reisde hij naar Trichy, in het zuiden van India, met drie andere experts op het gebied van productie, awareness en communicatie. De producent in Trichy was in een eerdere analyse geïdentificeerd als een succesvol voorbeeld. Op basis van deze best practice hebben de experts een blauwdruk ontwikkeld; de basis voor een pilot in een productie-unit in Mirzapur medio Patrick: We hebben de manier van werken bekeken bij deze producent en distributeur van maandverband. Hoe richt je de productie in en hoe organiseer je vervolgens de verkoop en fysieke distributie? Ook de awareness is onderzocht: het gebruik van maandverband is op het platteland van India nog niet gewoon. Veel vrouwen nemen geen deel aan hun reguliere bezigheden als ze ongesteld zijn en kunnen in deze periode niet naar hun werk of naar school. Dat is zo mooi van dit programma: het schept werkgelegenheid voor vrouwen en helpt tegelijkertijd hun situatie te verbeteren. Van Son werkt al sinds 2008 voor Women on Wings. De pragmatische, actiegerichte manier van werken spreekt hem aan: Wat kunnen we morgen, volgende week, komende maand al doen?

12 Hoofdstuk 3 Women on Wings kan niet zónder 3.1 Organisatie Bestuur Willem Lageweg voorzitter Jef Keustermans penningmeester Maria van der Heijden & Ellen Tacoma managing founders Willem Lageweg voorzitter Women on Wings Vrouwen zijn in staat de wereldwijde vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Ik geloof in de energie en kracht van vrouwen. Met hun praktische manier van denken en werken zijn zij in staat bedrijfsmatige modellen te ontwikkelen die werken in een omgeving met weinig middelen en geld. Het team van Women on Wings werkt aan creatieve pragmatische oplossingen die dupliceerbaar en schaalbaar zijn. Governance De voorzitter en de penningsmeester zijn (onbezoldigd) meer op afstand betrokken bij Women on Wings en worden ingeschakeld afhankelijk van de vraag. De andere twee bestuursleden zijn verantwoordelijk voor de resultaten van de zakelijke activiteiten van de organisatie, van strategie tot implementatie. Als leden van het kernteam ontvangen zij sinds 2011 ook een vergoeding voor hun werk. In 2011 vergaderde het bestuur vijf keer: in februari, mei, juli, augustus en november. In juli 2011 is Joyce Deriga als penningmeester opgevolgd door Jef Keustermans. Joyce heeft zich drieënhalf jaar, sinds 2008, voor ons ingezet. Dagelijkse aansturing: kernteam Ellen Tacoma & Maria van der Heijden managing founders Ineke Bezembinder officemanager José van Aken hr Anke Rotink finance tot 1 mei 2012 José Verbeek finance vanaf 1 mei 2012 Jacqueline Duerinck communicatie vanaf 1 maart

13 3.2 Partners, klanten en Wings-netwerk Klanten: Sadhna sinds 2007 Seva Mandir sinds 2007 ACCESS Ode to Earth network sinds 2009 Desert Artisans Handicraft sinds 2010 RangSutra sinds 2008 Krishna Weavers sinds 2010 Dastkar sinds 2008 Kala Raksha sinds 2011 Udyogini sinds 2008 Khamir sinds 2011 Fabric Plus sinds 2009 Shrujan sinds 2011 The Ants sinds 2009 Jharcraft sinds 2011 Jaipur Rugs sinds 2009 Sandur sinds 2009 Indus Tree sinds

14 Ons Wings-netwerk bestaat uit: Partners die in onze aanpak geloven: Expert Wings Ondernemers en managers met minstens 15 jaar werkervaring, die hun kennis en kunde om niet inzetten voor ondernemers op het platteland in India. Ervaren marketeers, productiemanagers, distributiespecialisten, communicatiemanagers, financiële experts en retailspecialisten. Cordaid sinds 2008 AkzoNobel sinds juli 2009 DHL Express sinds december 2009 Friendship Wings Particulieren (waaronder familie, vrienden en kennissen) die ons werk van belang vinden en dit ook financieel ondersteunen met 100 euro per jaar. IKEA Foundation sinds mei 2011 Hyva vanaf januari 2012 Business Wings Bedrijven die hun diensten en producten beschikbaar stellen aan Women on Wings en daarmee indirect meewerken aan banen voor vrouwen in India. Premium Wings Bedrijven, bedrijfs- of private fondsen en financiers die zich minstens drie jaar lang als partner aan Women on Wings willen verbinden voor duurzame ontwikkeling van banen voor vrouwen op het Indiase platteland. Gecombineerd met doelstellingen die bijdragen aan het bedrijf of de organisatie. 14

15 3.3 Personeel Sinds 2011 werken Ellen Tacoma en Maria van der Heijden uit het kernteam fulltime voor Women on Wings. Een belangrijke stap in de professionalisering van de organisatie: het team kan zich zo nog beter focussen op de uitdagingen die er liggen bij klanten, de uitbreiding van het Women on Wings-netwerk -en de coördinatie- van Nederlandse experts en projecten in India. Werving en selectie Meer klanten, meer projecten, meer experts. In 2011 groeide het aantal experts van dertig naar vijftig mensen. Dit vergt ook een duidelijke aanpak voor werving en selectie en vervolgens voor binding en kennisoverdracht. Vanuit hun respectievelijke achtergrond leveren onze experts de know how en de inzet waaraan in de specifieke projecten van Women on Wings behoefte is. De experts komen bij Women on Wings terecht via ons netwerk. En steeds vaker ook via onze website waarmee wij gericht experts hebben geworven voor specifieke functies. Het afgelopen jaar hebben we met succes ook social media ingezet. In 2011 hebben we alle zeilen bijgezet om de benodigde expertise in huis te halen voor het sanitary pads-programma, waarvoor nu twintig experts werkzaam zijn. We beschikten al over deskundigen op het gebied van strategie, organisatie, finance en marketing, maar hebben nu ook experts vanuit legal, purchasing en manufacturing. Ook hier hebben we een professionaliseringslag gemaakt. De samenwerking met een expert wordt bijvoorbeeld vastgelegd in een overeenkomst. Kennis en verbinding Women on Wings investeert in haar human capital. Zo organiseerde zij afgelopen jaar voor de experts: Maandelijks een interne, digitale nieuwsbrief. De experts van Women on Wings ontmoeten elkaar vier keer per jaar in expertmeetings. Doel van deze bijeenkomsten is ervaringen te delen gerelateerd aan het advieswerk in India en daarmee gezamenlijk kennis te ontwikkelen. Twee of drie daarvan zijn vakbijeenkomsten over klanten en projecten. Andere bijeenkomsten hebben een meer sociaal karakter, waaronder de viering van de verjaardag van Women on Wings. In augustus 2011 deden twaalf experts mee aan de workshop Dance Scan. Jan Pieter van Lieshout gaf deelnemers middels dansoefeningen feedback op hun (non-)verbale communicatie en hun kwaliteiten en valkuilen. In september 2011 volgden kernteam en experts de eendaagse training Intercultural learning van The Intercultural Learning Experience (ILE) over de cultuurverschillen tussen Nederland en India. Deze wordt in 2012 herhaald. 15

16 Bewust van culturele verschillen Een deelnemer aan de ILE schrijft na afloop: In de training heb ik bevestigd gezien waar onze kwaliteiten maar vooral ook valkuilen liggen. Niet lang na de training ben ik weer vertrokken naar India. Daar heb ik bewust gelet op een aantal dingen: meer tijd en aandacht voor sociale netwerk en kennismaking met de familie, bijvoorbeeld. Flexibeler zijn in afspraken. Vaker onze contacten volgen in hun werktijden en het werktempo. Soms de kronkelweg van A naar B gevolgd, in plaats van de rechte weg. 3.4 Communicatie Op 9 augustus 2011 kreeg Women on Wings aandacht in diverse media. Experts Marischka Leenaers, Marlies Engelaar, Jan Engels, Matthijs Rosman en Annet Bol luidden de gong van de Amsterdam Exchange (AEX), de officiële opening van de beursdag. In Pur Sang, een publicatie van Van Lanschot Bankiers verscheen in maart 2011 een artikel over het werk van Women on Wings. Business Busters Noord publiceerde een artikel over ons werk in januari Maandelijks ontvangen 1600 geïnteresseerden onze digitale nieuwsbrief. (Zie voor een een totaaloverzicht) 3.5 MVO en arbeidsvraagstukken Women on Wings volgt de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en dat betekent onder andere: Betaling: Wij werken met organisaties samen die een faire prijs betalen voor het werk. Werktijden: De meeste vrouwen die via de klanten van Women on Wings werken, zijn niet in loondienst maar worden per stuk/opdracht betaald. Van tevoren wordt een faire prijs afgesproken, gerelateerd aan het aantal uren werk en de kwaliteit van het werk. Kinderarbeid: Women on Wings werkt samen met organisaties die vrouwen van 16 jaar en ouder inhuren. Sociaal ondernemen: Onze klanten in India hebben een sociale onderneming. De vrouwen worden geselecteerd op een specifieke vaardigheid als borduren, weven, etc. Achtergrond of religie speelt geen enkele rol. Sommige klanten richten zich speciaal op achtergestelde groepen. 16

17 Hoofdstuk 4 Looking forward Eén miljoen banen Van compassie naar zaken doen. Maria van der Heijden en Ellen Tacoma startten in 2007 met Women on Wings, vanuit de overtuiging dat Indiase bedrijven zélf de motor vormen voor economische groei en duurzame werkgelegenheid voor vrouwen. Als Westerse bedrijfskennis wordt gecombineerd met lokale expertise en ondernemerschap. Women on Wings is een organisatie waarbij de winst wordt uitgedrukt in de sociale en maatschappelijke opbrengst. Wij helpen de armoede op het Indiase platteland bestrijden met economische principes, vertelt Ellen Tacoma. Wij stellen kennis beschikbaar, waardoor ondernemers sneller kunnen groeien en meer banen kunnen creëren voor vrouwen. De experts die wij uitzenden zijn inspirator, adviseur, meewerkend voorman; afhankelijk van wat nodig en gewenst is. Ambitieus, concreet, meetbaar Eén miljoen banen voor vrouwen op het Indiase platteland creëren in 2018: dat is de stip aan de horizon voor Women on Wings. Met nog zeven jaar te gaan, liggen we mooi op koers, getuige de cijfers over De schaalvergroting van de organisatie en klanten sterkt ons in de overtuiging dat we onze missie gaan waarmaken. De financiële groei van 2010 zette door in Ook in 2012 zal dit weer het geval zijn, verwacht Ellen; met een verdubbeling aan banen én in financiële middelen. Een goede, maar ook wenselijke ontwikkeling om onze basisorganisatie professioneel te kunnen inrichten en versterken. Méér banen, méér klanten: daarvoor hebben we ook meer partners nodig. Mensen en bedrijven die geloven in onze strategie en aanpak. Wat maakt Women on Wings tot een interessante partij in zaken? Ellen: India is een enorme groeimarkt, waar Westerse bedrijven graag zouden willen instappen. Een land met een andere cultuur en wijze van zakendoen, zeker naarmate je verder van de hoofdstad komt. Wij beschikken over concrete kennis van de markt in India, dankzij onze samenwerking met inmiddels een groot aantal Indiase bedrijven. Investeerders maken hier graag gebruik van. Ook de concreetheid van ons werk spreekt hen aan: direct aan de slag. Geen hoogdravende rapporten, maar opgeknipt in realistische deelplannen, waarmee onze klanten in India uit de voeten kunnen. 17

18 ...dat is de stip aan de horizon Women on Wings weet ook steeds meer experts aan zich te binden. Bijzondere mensen, allen met een enorme bagage en een eigen manier van werken, vindt Maria. Ellen: Onze experts hebben hun sporen verdiend binnen hun vakgebied: professionals met minimaal 15 jaar werkervaring, die hun kennis en inzicht willen delen met Indiase bedrijven. Geen wereldverbeteraars of missionarissen, maar mensen die van aanpakken weten, met verstand van zaken. Eén miljoen banen voor vrouwen in 2018 En dán? Dan gaan we dóór met banen creëren, zegt Maria. De vrouwen op het platteland van India hebben nog veel in te halen. Met een eigen inkomen kunnen zij hun kinderen naar school sturen. Zodat de volgende generatie meer keuze en betere levensomstandigheden heeft dan hun moeders. En het platteland van India uiteindelijk economisch dezelfde kansen biedt als de rest van India en de wereld. 18

19 Jaarrekening 2011

20 Hoofdstuk 5 Jaarrekening Women on Wings 2011 Algemene informatie Bij akte van notaris mr. J.A. Kool te Zeist werd op 4 september 2007 opgericht de Stichting Women on Wings, gevestigd te Utrecht. De doelstelling van de stichting luidt: a. Inkomens vergroten van vrouwen in ontwikkelingslanden. b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn. De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door het adviseren van bedrijven op het gebied van management, marketing, communicatie en financiën. Het bestuur bestaat uit twee non-executives (voorzitter en penningmeester, onbezoldigd) en twee executives die een vergoeding ontvangen. Het bestuur is onder voorwaarden algeheel bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar is het bestuur verplicht de staat van baten en lasten en de balans vast te stellen. ANBI-status De stichting verkreeg van de Nederlandse Belastingdienst de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) per 1 januari Dit betekent dat, zolang gewerkt wordt conform de doelstelling van de stichting, donaties voor schenker en de stichting belastingvrij geschonken en ontvangen kunnen worden. De stichting Women on Wings is niet-btw-plichtig. Richtlijn 650 voor de jaarverslaggeving Gegeven de doelstelling van de Stichting en de ANBI-status die de Belastingdienst aan Women on Wings heeft verstrekt, wordt Richtlijn 650 voor de jaarverslaggeving gehanteerd. Uitgegaan wordt van de binnen de Richtlijn onderkende typen reserves. 20

21 Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening Waardering van activa en passiva Voorzover niet anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. De waardering van de activa en passiva geschiedt op basis van historische aanschafprijzen. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Financiële vaste activa Overige vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. Vorderingen en overlopende activa Dit betreffen posten met een resterende looptijd korter dan een jaar. Kas Liquide middelen in de vorm van kasgeld (INR) worden gewaardeerd tegen de wisselkoers op balansdatum, afgerond op hele centen. Transacties in vreemde valuta s gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de geldende koers op de datum van de transactie. De uit de omrekening per balansdatum voortvloeiende koersverschillen worden opgenomen in de staat van baten en lasten. Kortlopende schulden en overlopende passiva Dit betreffen posten met een resterende looptijd korter dan een jaar. Reserves Er wordt onderscheid gemaakt tussen een drietal typen reserves: 1. De continuïteitsreserve: ter dekking van korte termijn risico s en ter zekerstelling dat Women on Wings aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. Deze reserve bestaat per einde boekjaar uit een bedrag van ,-, rekening houdend met de toevoeging over De bestemmingsreserve: reserves die specifiek zijn bedoeld voor een bepaalde bestemming, zonder dat daarbij sprake is van een verplichting. 3. Overige reserves: algemene reserve zonder specifieke bestemming. Het beleid van het bestuur is dat reserves worden besteed aan het doel van de stichting. 21

22 Grondslagen van resultaat bepaling De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het maken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Als buitengewone baten en lasten worden de baten en lasten opgenomen, die niet uit de gewone bedrijfsuitoefening voortvloeien. Bedragen weergegeven in dit hoofdstuk zijn in euro, tenzij anders vermeld. Balans Activa Vaste Activa Materiële vaste activa (ICT HW) Vorderingen en overlopende activa Vooruitbetaalde kosten Nog te ontvangen bedragen Liquide middelen Totaal Activa Werkelijk Begroot Passiva Eigen vermogen Reserves Continuiteitsreserve Bestemmingsreserve Unicef Overige reserves Resultaat lopend boekjaar Totaal Eigen Vermogen Vlottende passiva Crediteuren Vooruitontvangen bedragen Nog te betalen bedragen Totaal Passiva Toelichting Balans Activa Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa, betreffende computerapparatuur, is als volgt: de computerapparatuur wordt afgeschreven in vijf jaar zonder restwaarde. 22

23 Materiële vaste activa Stand per 1 januari Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijving Boekwaarde Mutaties Investeringen Afschrijvingen Totaal mutaties Stand per 31 december Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijving Boekwaarde per 31 december Begroot Werkelijk Vooruitbetaalde kosten De vooruitbetaalde kosten bestaan uit een bedrag, betaald ten behoeve van een reis naar India in Nog te ontvangen bedragen De nog te ontvangen bedragen bestaan uit rente op de Rabo-telerekening over Liquide middelen Kas (INR in ) Rabo bank, verenigingspakket Rabo bank, bedrijfstelerekening Liquide middelen De liquide middelen bestaan uit drie onderdelen. Women on Wings heeft een betaalen spaarrekening bij de Rabobank. In kas liggen Indiase Rupees. Deze zijn per einde boekjaar gewaardeerd in euro s tegen een koers van 67 Indiase Rupee (INR) per euro. Nog te betalen bedragen en overlopende posten Kosten consultants India Bankkosten en debetrente Vergoedingen directie Diverse declaraties en vergoedingen Kosten internet Vakantiegeld Aflossing lening directie

24 Reserves De resterende bestemmingsreserve voor Unicef is in 2011 teruggebracht tot nul. Er zijn in 2011 geen bedragen ten laste van de continuïteitsreserve en overige reserves gebracht. Vooruit ontvangen bedragen Dit betreft een van de IKEA Foundation ontvangen bijdrage ( euro) ten behoeve van het sanitary pads-programma in 2012 en een bijdrage van Cordaid ( euro) voor een project in 2012 uit te voeren. Staat van baten en lasten Werkelijk 2011 Begroot 2011 Werkelijk 2010 Baten Friendship Wings Business Wings Premium Wings* Projecten Overige bijdragen Baten uit beleggingen Totaal Baten Lasten Besteed aan de doelstelling Sponsoring/bijdragen organisatie India Reis- en verblijfkosten Voorlichting en publiciteit Personeelskosten & consultants India Algemene kosten % t.o.v. baten ,3% ,8% ,6% Kosten eigen fondsenwerving Reis en verblijfkosten Voorlichting en publiciteit Personeelskosten Algemene kosten % t.o.v. baten uit eigen fondsenwerving ,5% ,2% ,1% Kosten van beleggingen Kosten Beheer & Administratie Diverse kosten B&A Personeelskosten % t.o.v. totale baten ,8% ,7% ,8% Totaal Lasten % eigen kosten t.o.v. totale baten ,5% ,9% ,8% Resultaat Resultaatsbestemming Toevoeging aan Continuïteitsreserve Toevoeging aan Bestemmingsreserve Toevoeging aan de Overige reserves *Totale bijdrage IKEA Foundation 2011 is euro 24

25 Toelichting op Staat van Baten en Lasten 2011 Baten uit eigen fondsenwerving De totale baten liggen euro hoger dan begroot. Dit komt met name door de bijdrage van de IKEA Foundation aan het sanitary pads-programma ( euro). Het aantal Premium Wings is ongewijzigd gebleven. Het aantal Premium Wings is met één gestegen ten opzichte van De Premium Wings betreffen Akzo Nobel, DHL, de IKEA Foundation en Cordaid. De bijdrage van Friendship Wings en Business Wings is ongeveer gelijk aan de begroting. Onder Business Wings worden de bijdragen van bedrijven en stichtingen vermeld. Onder Friendship Wings vallen de giften van particulieren, de 100 euro per jaar bijdrage van personen die een Friendship Wing zijn (121 personen per 2011 waarvan 53 nieuw in 2011) en de bijdrage van zowel particulieren als bedrijven tot 100 euro. Hieronder vallen ook de bijdragen aan de jaarlijkse verjaardag (2000 euro). Deze indeling is aangepast ten opzichte van 2010 en hiervoor zijn de 2010 cijfers in deze jaarrekening weergeven conform nieuwe indeling. Naast het sanitary pads-programma is er nog een aantal andere projecten uitgevoerd euro heeft betrekking op een project uitgevoerd voor Unicef en euro heeft betrekking op een project uitgevoerd voor de IKEA Foundation inzake sanitary pads in Kakuma. Lasten Een deel van de kosten wordt toegerekend aan de doelstelling, eigen fondsenwerving en/of beheer en administratie. Het gehanteerde percentage is gebaseerd op een vastgesteld percentage. Per 2011 is de verdeling voor de vergoeding van directie en office management aangepast op basis van de uren registratie van het eerste half jaar. fondsenwerving doelstelling beheer & administratie Directie 2010 Directie 2011 Office management 2010 Office management 2011 Ingehuurd personeel % 85% 50% 75% 75% 10% 10% 25% 13% 13% 5% 5% 25% 12% 12% 25

26 Kosten ingehuurd personeel (indirect) is een nieuwe post per Deze kostenpost bestaat uit kosten voor meerdere functies (HR, communicatie en finance). Per functie wijzigt de verdeling naar soort, maar gemiddeld komt deze verdeling overeen met de gekozen verdeling. De kosten die zijn gemaakt voor de doelstelling, ten opzichte van de totale baten, zijn 75% in Begroot was 79% en in 2010 was het percentage 73%. De kosten bedragen in euro. Dit zijn met name personeelskosten en reis- en verblijfskosten. Beide aanzienlijk hoger dan vorig jaar en dan begroot. In verband met de start van het sanitary pads-programma, de groei van Women on Wings in experts en klanten en omdat de baten dit toelieten, hebben de leden van het kernteam in 2011 een vergoeding ontvangen. Doordat de baten ten opzichte van de begroting een stuk hoger lagen, is het percentage kosten die gemaakt zijn voor de doelstelling iets lager. De kosten van eigen fondsenwerving ten opzichte van de baten uit eigen fondsenwerving, zijn 7% in 2011 In 2010 en begroot was dit 12%. Ook hierbij is het % iets lager door de hogere baten. Wel zijn in 2011 relatief meer personeelskosten toegerekend aan fondsenwerving. Dit is conform tijdsbesteding van met name directieleden aan fondsenwerving. De kosten voor beheer en administratie ten opzichte van de totale baten, zijn 8% in Ondanks de groei van de organisatie in baten en ook in vaste lasten om deze groei ook te kunnen ondersteunen, is de relatieve omvang beperkt gebleven. Personeelskosten Het grootste deel van de kosten heeft betrekking op personeelskosten. Hieronder de verdeling van de personeelskosten. De office manager is in 2011 in dienst van de organisatie getreden. Vanaf dat moment ontving zij een salaris. Tot dat moment factureerde ze haar kosten, deze worden gerapporteerd onder ingehuurd personeel. De office manager is in dienst bij Women on Wings voor 80% dienstverband. Onder ingehuurd personeel vallen ook de kosten van de kernteam leden met functiegebied HR (twee dagen per week april juli, drie dagen per week vanaf augustus) en finance (een dag per week vanaf juli). De directie bestaat uit twee directieleden die fulltime werken. De vergoeding gerelateerd aan consultants India betreft drie Indiase consultants, die gemiddeld één tot twee dagen per week voor Women on Wings werkzaam zijn. 26

27 2011 Bruto lonen Reservering vakantietoeslag Sociale lasten Ingehuurd personeel Vergoeding directie Vergoeding consultants India Overige personeelskosten Totaal personeelskosten Reis-en verblijfskosten In 2011 waren de reis- en verblijfskosten hoger dan begroot. In het kader van het sanitary pads-programma is euro besteed aan reis en verblijfskosten. Door meer experts en ook meer inzet van experts, zijn de reis- en verblijfskosten toegenomen. Algemene kosten Algemene kosten ( euro) bestaan uit huisvestingskosten (7000 euro), opstartkosten voor business development in India (7400), accountants- en advieskosten (6500 euro) en kantoorkosten (2500euro). Voorlichting en Publiciteit De kosten van voorlichting en publiciteit ( euro) zijn onder andere gerelateerd aan de website (3300 euro), vertaalwerk (2200 euro) en representatie (2200 euro). Toelichting Lastenverdeling Bestemming Doelstelling Werving baten Beheer & Administratie Werkelijk Begroot 2010 Eigen fondsen werving Beleggingen Totaal Totaal Totaal Lasten Bijdrage organisatie India Reis- en verblijfskosten Voorlichting en publiciteit Personeelskosten Algemene kosten Kosten van beleggingen Totaal

28 Women on Wings Woudenbergseweg AA Austerlitz The Netherlands Phone Rabobank K.v.K. Utrecht Job creating business models for women in rural india

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

Onze core business. banen creëren. voor vrouwen in India

Onze core business. banen creëren. voor vrouwen in India Onze core business banen creëren voor vrouwen in India Een vrouw met een baan besteedt haar inkomen aan onderwijs voor haar kinderen Want een baan betekent een beter bestaan India: een zeer grote en snel

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2013

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2013 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2013 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2013 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) ACTIVA Toe- 31 december 2015 lichting Vaste activa Materiële vaste activa 1 2.071 Vlottende activa Liquide middelen 66.919 68.990 PASSIVA Eigen vermogen

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vaste activa Toe- 31 december 2016 lichting Materiële vaste activa 1 1.268 Vlottende activa Vorderingen 2 15.066 Liquide middelen 58.955 PASSIVA

Nadere informatie

Stichting Present Den Haag

Stichting Present Den Haag FINANCIELE CIJFERS 2016 (verkort) Stichting Present Den Haag Balans (na resultaatbestemming) Activa 31 december 2016 31 december 2015 Vaste activa Materiële vaste activa 2.4.1 2.280 2.884 Vlottende activa

Nadere informatie

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening 2013. Uitgebracht aan

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening 2013. Uitgebracht aan RAPPORT Inzake Jaarrekening 2013 Uitgebracht aan Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp 1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking van het resultaat) ACTIVA 31 december 2013

Nadere informatie

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Jaarverslag Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE T.a.v. Mevr. H. Weisfelt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Voorburg, 30 september 2015 Geachte mevrouw Weisfelt Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 Stichting Toon Hermans Huis Roermond Balans per 31 december 2015 Activa Passiva Materiele vaste activa Stichtingsvermogen 180.094 55.446

Nadere informatie

Financieel Rapport 2013

Financieel Rapport 2013 Financieel Rapport 2013 Stichting Breath Capelle aan den IJssel Inhoudsopgave Balans per 31 december 2013... 2 Staat van baten en lasten over 2013... 3 Algemene toelichting... 4 Toelichting op de balans...

Nadere informatie

Stichting Burggravenlaan. ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden

Stichting Burggravenlaan. ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden 2015 07 01 Stichting Burggravenlaan te Leiden ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden Doelstelling De stichting heeft ten doel het verwerven en in stand houden van cultureel erfgoed in de gemeente

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 datum: juni 2014 Stichting Wij Allemaal 1 30-6-2014 Financieel verslag 2013 van Stichting WIJ Allemaal, gevestigd te Purmerend. INHOUD pagina Financieel verslag Staat van bezittingen

Nadere informatie

Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal. Rapport inzake de jaarstukken 2013

Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal. Rapport inzake de jaarstukken 2013 Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal Rapport inzake de jaarstukken 2013 Vendelier 4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Uitgeleend materieel - 251

Materiële vaste activa (1) Uitgeleend materieel - 251 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Uitgeleend materieel - 251 Vlottende activa Liquide middelen (2) 1.220 9.882 1.220 10.133

Nadere informatie

Stichting ADL gevestigd te Haarlem. Rapport inzake jaarstukken 2015

Stichting ADL gevestigd te Haarlem. Rapport inzake jaarstukken 2015 gevestigd te Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Jaarrekening Pagina 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4 Toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017 Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Rapport inzake jaarstukken 2016 30 juni 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 , te Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

IPMA Nederland. DEFINITIEF Jaarrekening 2016

IPMA Nederland. DEFINITIEF Jaarrekening 2016 IPMA Nederland DEFINITIEF, 25 februari 2017 IPMA-NL-1 Inhoud Blad Financieel verslag Jaarstukken 2016 Jaarrekening Balans per 31 december 2016 3 Winst- en verliesrekening over 2016 4 Toelichting 5 Overige

Nadere informatie

IPMA Nederland. DEFINITIEVE Jaarrekening 2015

IPMA Nederland. DEFINITIEVE Jaarrekening 2015 IPMA Nederland DEFINITIEVE Jaarrekening 2015, 27 januari 2016 IPMA-NL-1 Inhoud Blad Financieel verslag Jaarstukken 2015 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening over 2015 4

Nadere informatie

Stichting Warmte voor de Kinderen T.a.v. de heer R. Schellekens Lorentzkade 37 2313 GD Leiden. Pag.

Stichting Warmte voor de Kinderen T.a.v. de heer R. Schellekens Lorentzkade 37 2313 GD Leiden. Pag. JJJJ JJJJ JJJJ JJJJ ADMINISTRATIEKANTOOR Jacob Mosselstraat 35 2595 RE Den Haag Tel 070-3156050 Fax 070-3819554 E-mail in(o@administratiekanfooraro.nl K.v.K. 27107255 BTW nr. NL00686 1 2 1 080 1 Rabo NL69RAB0

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016 , te Rapport inzake jaarstukken 2015 1 maart 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012

Balans per 31 december 2012 Balans per 31 december 2012 Vaste activa Toelichting 31 december 2012 Materiële vaste activa 1 204.983 Vlottende activa Voorraden 2 7.510 Vorderingen 3 37.128 Liquide middelen 379.976 629.597 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting De SINTERKLAASBANK BUSSUM

Stichting De SINTERKLAASBANK BUSSUM Stichting De SINTERKLAASBANK BUSSUM 2015 INHOUDSOPGAVE Rapport 3 Opdracht 4 Algemeen 4 Resultaat 6 Fiscale positie 7 Jaarrekening 8 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 9 Staat

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 INHOUDSOPGAVE P a g i n a Jaarrekening Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330 Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330 Pagina 1 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na voorstel resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Materiële

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaat) 31.12.2013

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2014 (na verwerking resultaat) 31.12.2014

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013 Hilversum Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 2 Resultatenanalyse 3 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting. KLEURinCULTUUR

Stichting. KLEURinCULTUUR Stichting KLEURinCULTUUR 2013 INHOUDSOPGAVE Rapport 3 Opdracht 4 Algemeen 4 Bestuur 5 Fiscale positie 6 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2013 na (voorgestelde resultaatbestemming) 8 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1 Werkensedijk 45 4251 PR JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-06-2015-1 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Paginanummer 1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteitenverslag 4 1.3

Nadere informatie

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2015 van. Stichting Bijbel, Media & Samenleving. te Amerongen

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2015 van. Stichting Bijbel, Media & Samenleving. te Amerongen RAPPORT inzake de jaarrekening 2015 van Stichting Bijbel, Media & Samenleving te Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2013 Versie: openbaar Vastgesteld: 23 april 2014 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Stichting. KLEURinCULTUUR

Stichting. KLEURinCULTUUR Stichting KLEURinCULTUUR 2014 INHOUDSOPGAVE Rapport 3 Opdracht 4 Algemeen 4 Bestuur 5 Fiscale positie 6 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 na (voorgestelde resultaatbestemming) 8 Staat van baten

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen Balans per 31 december 2014 (na verwerking van het verlies) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) 31 december 2014 Onroerende zaken 300.365 315.307 Inventaris 3.061 4.925 Vervoermiddelen 500 725

Nadere informatie

Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe T.a.v. het Bestuur Asserbrink 11 7812 NJ EMMEN. Financieel overzicht 2014

Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe T.a.v. het Bestuur Asserbrink 11 7812 NJ EMMEN. Financieel overzicht 2014 Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe T.a.v. het Bestuur Asserbrink 11 7812 NJ EMMEN Financieel overzicht 2014 Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe T.a.v. het Bestuur Asserbrink 11 7812 NJ EMMEN Financieel

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2016 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2016 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting CGN Usselo. Enschede, juni 2017

JAARREKENING Stichting CGN Usselo. Enschede, juni 2017 JAARREKENING 2016 Stichting CGN Usselo Enschede, juni 2017 Postadres: IBAN: NL20 RABO 0129 6936 42 Postbus 369 BIC: RABONL2U 7500 AJ Enschede KvK Enschede: 41027732 Bezoekadres: Fiscaal nummer: 8066.29.708

Nadere informatie

Jaarrekening en financieel rapport. Vereniging AANEEN. te Amsterdam. over 2015 CONCEPT

Jaarrekening en financieel rapport. Vereniging AANEEN. te Amsterdam. over 2015 CONCEPT Jaarrekening en financieel rapport Vereniging AANEEN te Amsterdam over 2015 CONCEPT Inhoudsopgave Opdracht 2 Bestuursverslag 1. Naam en doesltelling 3 2. Bestuur 3 3. Activiteitenverslag 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn

Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn 1 INHOUD 1. Balans per 31 december 2015 3 2. Exploitatierekening 2015 4 3. Toelichting bij de balans en exploitatierekening 5-11 4. Controleverklaring 12 2 BALANS 2015

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Coöperatieve Vereniging Cultuurpers UA. Jaarrekening

Coöperatieve Vereniging Cultuurpers UA. Jaarrekening Coöperatieve Vereniging Cultuurpers UA Jaarrekening 2015 inhoud Samenstellingsverklaring Bedrijfsgegevens en grondslagen Balans Winst- en verliesrekening Samenstellingsverklaring: Rotterdam,2 november

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Wasven Boerderij Eindhoven

Financieel verslag Stichting Wasven Boerderij Eindhoven Financieel verslag 2016 Stichting Wasven Boerderij Eindhoven 2.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 A C T I V A Vaste activa Materiële vaste activa 272

Nadere informatie

Stichting Behoud Scheepstimmerwerf Middelharnis JAARRAPPORT 2014

Stichting Behoud Scheepstimmerwerf Middelharnis JAARRAPPORT 2014 Stichting Behoud Scheepstimmerwerf Middelharnis JAARRAPPORT 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening over 2014 4 Toelichting 5 OVERIGE GEGEVENS 7 Bestemming

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Toelichting behorende bij concept jaarrekening 2015 Algemeen De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2015 Versie: openbaar Vastgesteld: april 2016 Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012 Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Pagina 1. Balans per 31 december 2012 1 2. Staat van baten en lasten over 2012 2 3. Grondslagen voor

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Rapportage le halfjaar 2016 Stichting Vrienden van Convivio

Rapportage le halfjaar 2016 Stichting Vrienden van Convivio Rapportage le halfjaar 216 Stichting Vrienden van Convivio Rapport inzake le halfjaar 216 Stichting Vrienden van Convivio Inhoud Algemeen Balans per 3juni 216 Rekening van baten en lasten over jan-juni

Nadere informatie

STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015

STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015 STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 5 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2016 Versie: Openbaar Vastgesteld: juli 2017 Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2016 31-12-2015 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Page 1 5-2-2014 Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 2 Staat van baten en lasten over 2012 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2012

Nadere informatie

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING RIQQ TE DIEREN Rapport inzake jaarstukken 2014 Aan het bestuur van Stichting RIQQ Postbus 322 6950 AH Dieren Kenmerk Behandeld door Datum 001000 A.P.W. Oud 9 maart 2015 Geachte directie, Hierbij

Nadere informatie

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 Foto Peter H. Toxopeus INHOUDSOPGAVE PAGINA Verkorte jaarrekening Balans per 31 december 2016 1-2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

STICHTING MEDICAL MISSION INTERNATIONAL NEDERLAND HOOFDDORP RAPPORT INZAKE JAARSTUKKEN 2013

STICHTING MEDICAL MISSION INTERNATIONAL NEDERLAND HOOFDDORP RAPPORT INZAKE JAARSTUKKEN 2013 STICHTING MEDICAL MISSION INTERNATIONAL NEDERLAND HOOFDDORP RAPPORT INZAKE JAARSTUKKEN 2013 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 december 2013 31 december 2012 ACTIVA Vlottende

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2012 van uw

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

MISSIONAIR SERVICECENTRUM TILBURG

MISSIONAIR SERVICECENTRUM TILBURG MISSIONAIR SERVICECENTRUM TILBURG JAARREKENING 2012 Versie: openbaar Vastgesteld: 10 december 2013 Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2016 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

CHILDREN ASKING, H.I. AMBACHT /4.

CHILDREN ASKING, H.I. AMBACHT /4. CHILDREN ASKING, H.I. AMBACHT 18-06-2016/4. ALGEMENE TOELICHTING Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Richtlijn 650 Fondsenwervende

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2014

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 ` Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2014 6 Voorwoord

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Stichtingsgegevens. De stichting beoogt niet het maken van winst. Het bestuur bestaat in dit verslagjaar uit de volgende personen:

Stichtingsgegevens. De stichting beoogt niet het maken van winst. Het bestuur bestaat in dit verslagjaar uit de volgende personen: JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Stichtingsgegevens Balans Staat van baten en lasten Grondslagen Toelichting Toelichting Algemeen Balans Staat van baten en lasten Balans Staat van baten en lasten Specificatie

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

Financiële verantwoording 2016 van Stichting Sociaal/Medische hulpverlening aan Oost-Europa gevestigd te Meerssen INHOUD. Balans per 31 december 2016

Financiële verantwoording 2016 van Stichting Sociaal/Medische hulpverlening aan Oost-Europa gevestigd te Meerssen INHOUD. Balans per 31 december 2016 Financiële verantwoording 2016 van Stichting Sociaal/Medische hulpverlening aan Oost-Europa gevestigd te Meerssen INHOUD Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting BALANS PER

Nadere informatie

Stichting Woord en Daad Winkels Spijksedijk 16 E 4207 GN GORINCHEM. Activiteitenverslag Financiële verantwoording 2016

Stichting Woord en Daad Winkels Spijksedijk 16 E 4207 GN GORINCHEM. Activiteitenverslag Financiële verantwoording 2016 Stichting Woord en Daad Winkels Spijksedijk 16 E 4207 GN GORINCHEM Activiteitenverslag 2016 & Financiële verantwoording 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Activiteitenverslag 1 Financiële verantwoording Balans

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Page 1 Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Jaarrekening 2009 Balans per 31 december 2009 4 Staat van baten en lasten over 2009 5 Waarderingsgrondslagen 6 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING REACH OUT TOO WEESP

STICHTING REACH OUT TOO WEESP STICHTING REACH OUT TOO WEESP 2015 INHOUDSOPGAVE Rapport 3 Opdracht 4 Algemeen 5 Resultaat 6 Fiscale positie 7 Jaarrekening 8 Balans per 31 december 2015 na (voorgestelde resultaatbestemming) 9 Staat van

Nadere informatie

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer Publicatierapport 2015 Coöperatie Coöperatief Ondernemers Platform Veluwe U.A Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer 57197911 Vastgesteld door de Vergadering van de ledenraad

Nadere informatie

Mentelity foundation Baambrugge. Jaarrapport 2014

Mentelity foundation Baambrugge. Jaarrapport 2014 Baambrugge Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 3 Financiële positie 4 JAARREKENING OVERIGE GEGEVENS 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VAN STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG ACCOUNTANTSRAPPORT

Nadere informatie

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016 STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS Rapport inzake jaarstukken 2016 Roosendaal, 28 maart 2017 Dit rapport omvat 13 pagina's (exclusief specificaties) INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Bestuursverslag 4 1 BALANS

Nadere informatie

Stichting Betania Nederland. Jaarstukken 2013

Stichting Betania Nederland. Jaarstukken 2013 Stichting Betania Nederland Jaarstukken 2013 Datum, 30 januari 2015 Inhoud I Jaarverslag II Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie