Mei De maandbrieven zijn beschikbaar op onze website (www.finlescapitalmanagement.nl)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mei 2014. De maandbrieven zijn beschikbaar op onze website (www.finlescapitalmanagement.nl)"

Transcriptie

1 Mei 2014 Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief voor beleggers. Zoals u van ons gewend bent gaan wij in de nieuwsbrief in op de huidige macro-economische ontwikkelingen en geven wij ook onze visie op de diverse beleggingscategorieën. Zoals u weet publiceren wij als Beheerder tevens maandbrieven per Finles Fonds. De maandbrieven dienen om u te informeren over de resultaten en positionering van de Finles beleggingsfondsen. De maandbrieven zijn beschikbaar op onze website (www.finlescapitalmanagement.nl) We vangen deze nieuwsbrief zoals altijd aan met de column van Rob van Kuijk, directeur van Finles Capital Management. Column Rob van Kuijk Beleggen in 2014 We zijn 2014 gestart met een gepast optimisme over de wereldwijde macro-economische ontwikkelingen. Ook waren we gematigd positief over de kansen voor aandelen en hedge fondsen maar beduidend minder positief over obligaties. Nu, medio mei 2014 moeten we vaststellen dat obligaties het tot nu toe beter doen dan verwacht, terwijl aandelen en hedge fondsen teleurstelden. Ons obligatiefonds staat op een positief rendement van bijna 5%. Uiteraard zijn de politieke spanningen in Oost Europa van invloed op de resultaten van aandelen in negatieve zin en die van obligaties in positieve zin. Maar ook de tegenvallende macroeconomische ontwikkelingen in de Verenigde Staten en China helpen niet mee. In Europa lijkt de economie verder uit het dal te klimmen. Het herstel is echter zeer broos. Volgens economen wordt er in Frankrijk en Italië nog steeds onvoldoende gedaan om deze landen weer in het gareel te krijgen. Nederland scoort ook onvoldoende, terwijl Duitsland door de toename van de investeringen en consumptie de kartrekker van Europa is. In Azië zien we dit jaar een zeer wisselend beeld. Hoewel er inmiddels veel kritiek en scepsis is over de hervormingen (Abenomics) van de regering van Abe en de Japanse aandelenmarkt een flinke daling heeft doorgemaakt, gaat het economisch beter dan verwacht. De vraag is of dit doorzet. Per april dit jaar is het btw-tarief namelijk verhoogd. Wij blijven echter onverminderd positief over Japan. Naar onze mening heeft het land geen andere keuze dan doorgaan op de ingeslagen weg. Dit zal in onze optiek leiden tot hogere aandelenkoersen. Wereldwijd is er grote zorg over een groeivertraging in China. Wij zijn echter beduidend minder negatief. Het land wordt geleid door mensen die heel bewust de kredietgroei aan het afremmen zijn en veel belangrijke hervormingen doorvoeren. Een land om in de gaten te houden is India. De nu nieuw gekozen leider Modi heeft ambitieuze plannen en het land lijkt er klaar voor te zijn om eindelijk zaken echt constructief aan te pakken. Met alle fundamenteel positieve ontwikkelingen in Azië, waar veruit het grootste deel van de wereldbevolking leeft, is ons Lotus fonds goed gepositioneerd om van de groei te kunnen profiteren. Prestaties Finles Fondsen en Indices 2014 (van 1 jan 2014 tot 18 mei 2014) Subfonds Finles Collectief Beheer 0,09% Finles Lotus Fonds -4,51% Finles Liquid Macro Fund 0,64% Finles Fountain Fund Class A (inclusief schatting mei) 0,65% EMS Top-Rentefonds 4,91% AEX Index -0,41% MSCI World (in EUR) 0,94% Topix (in lokale valuta) -11,69% Dow Jones (in USD) -0,51% Russell 2000 (in USD) -5,22% JPMorgan Global Government Bond Index (in lokale valuta) 3,44% DBX Hedge Fund ETF -0,99%

2 FINANCIËLE MARKTEN Europa In Europa lijkt de economie verder aan te trekken in navolging van de laatste twee kwartalen van We zien dat bedrijven en consumenten meer vertrouwen hebben en ook dat bedrijven meer produceren. Het is daarbij wel zo dat het herstel zeer broos is. Er is een aantal positieve en daarmee hoopvolle signalen. Hiermee doelen we ook op de ontwikkelingen in een aantal landen in Zuid-Europa. Veel bedrijven in Zuid-Europa hebben diep gesneden in bijvoorbeeld de lonen van werknemers. Hierdoor zijn zij in staat om hun concurrentiepositie te verbeteren. Daarnaast is ook de kapitaalmarktrente van de landen in Zuid-Europa significant gedaald in de laatste anderhalf jaar. De 10-jaars kapitaalmarktrente van landen als Spanje en Italië is op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief lager dan 3%. Dit was meer dan 7,5% in augustus Op deze niveaus moeten investeerders zich natuurlijk weer wel afvragen of dat zij voldoende worden gecompenseerd voor de risico s die zij lopen. Bron: Bloomberg. 10-jaars kapitaalmarktrente Spanje. De schuldencrisis lijkt voor nu in de kiem te zijn gesmoord. Echter, zoals wij ook in eerdere nieuwsbrieven hebben geschreven verwachten wij dat de Europese schuldencrisis de financiële markten zal blijven beheersen de komende jaren. Veel landen hebben immers hun (begrotings) tekorten weten te verkleinen maar zijn nog niet begonnen met het daadwerkelijk verkleinen van hun bestaande schuldenlast. Dit laatste geldt overigens ook voor veel Europese banken. De Europese Centrale Bank, de ECB, voert een uitermate accomoderend beleid. In 2013 heeft de ECB de geldmarktrente in twee stappen verlaagd van 0,75% naar 0,25%. Dit is een historisch laag niveau. Een belangrijke reden om de rente te verlagen is de dalende inflatie. Deze beweegt al enige tijd ruim onder de doelstelling van 2 procent zoals gedefinieerd door de ECB. De angst voor een deflatoir scenario is dan ook groot. In landen als Griekenland en Cyprus is er spake van deflatie. Dit is mede het gevolg van de zware bezuinigingen en een sterke vermindering van uitgaven door bedrijven en consumenten. Door de rente te verlagen hoopt de ECB de economie te stimuleren. Met de renteverlaging kunnen banken goedkoper lenen en daarom ook goedkoper leningen verstrekken aan bijvoorbeeld bedrijven. Alleen als de banken de tarieven daadwerkelijk doorberekenen aan hun klanten dan hebben de maatregelen van de ECB mogelijk positieve gevolgen voor de economie. Vooralsnog zien we de kredietverlening van banken aan bedrijven en particulieren alleen nog maar verder teruglopen.

3 Voor veel Europese bedrijven en ook de ECB blijft de sterke euro een doorn in het oog. Vooral de zwakke broeders in Europa zijn zeer gebaat bij een zwakkere euro om zo hun exporten verder te stimuleren en daardoor weer competitief te worden. Momenteel worden door de ECB ook minder conventionele maatregelen overwogen zoals een negatieve depositorente voor banken die geld stallen bij de ECB. Ook deze maatregel zou de kredietverlening moeten aanwakkeren alsook de euro minder sterk moeten maken. Mogelijk wordt tijdens de juni vergadering van de ECB een besluit genomen over extra maatregelen. Een escalatie van het conflict tussen Oekraïne en Rusland of een burgeroorlog in Oekraïne is een bedreiging voor het broze herstel in de Eurozone. Het conflict zal in ieder geval zijn tol eisen op de economieën van beide landen waarbij de sancties die zijn afgekondigd om Rusland onder druk te zetten steeds nadrukkelijker voelbaar zullen zijn. In januari van 2014 is de Amerikaanse Centrale Bank, de Federal Reserve (FED), begonnen met het afbouwen van de kwantitatieve verruiming. Volgens de FED laat de economie nu voldoende positieve ontwikkelingen zien waardoor het gecontroleerd afbouwen van "QE3" gerechtvaardigd is. In de maanden januari t/m april werd de kwantitatieve verruiming met 10 miljard US Dollar per maand afgebouwd. Op moment van schrijven van deze nieuwsbrief koopt de FED nog voor 45 miljard US Dollar per maand aan Amerikaanse staatsobligaties en verpakte hypotheken. Als de FED in het huidige tempo doorgaat met het afbouwen van QE3 dan vinden er aan het einde van het derde kwartaal van 2014 geen nieuwe aankopen meer plaats door de FED. De FED zal Verenigde Staten Waar in Europa juist de macroeconomische indicatoren en sentimentsindicatoren in het eerste kwartaal van 2014 een verdere verbetering lieten zien was dat in de Verenigde Staten juist niet het geval. Zo kwam volgens de eerste prognoses de groei van de economie in het eerste kwartaal van 2014 uit op 0,1% (op jaarbasis). Dit terwijl veel economen rekening hadden gehouden met een groei van rond de 1,2%. Een zeer grote afwijking dus. Ook het herstel van de huizenmarkt kreeg een forse tik te verwerken. Als belangrijkste verklaring werd het barre winterweer in met name januari genoemd. De macro-economische data van de komende maanden moet uitwijzen of dit inderdaad het geval is of dat er sprake is van een fundamentele verzwakking van de Amerikaanse economie. Bron: JPMorgan Asset Management. Ontwikkeling activa Federal Reserve dan naar alle waarschijnlijkheid ook gaan beginnen met het afbouwen van hun immense balans. Een uitdaging waar niemand de uitkomsten van kent omdat er in het verleden nagenoeg geen operaties zijn geweest op soortgelijke schaal. De grafiek hierboven laat de balans van de FED zien. Deze is explosief gegroeid sinds Kredietrisico s zijn daarmee verschoven van de balansen van banken en andere private investeerders naar de balans van de centrale bank.

4 Ook zal de focus van investeerders meer en meer komen te liggen op mogelijke renteverhogingen. Dit ondanks het feit dat de voorzitter van de FED, Janet Yellen, heeft aangeven dat de geldmarkrente voorlopig niet zal worden verhoogd. De markt verwacht nu dat de FED de rente voor het eerst in het tweede kwartaal van 2015 zal gaan verhogen. Veel marktpartijen hebben de laatste jaren sterk geprofiteerd van de lage rentestanden en lage risico opslagen van vastrentende waarden. Een meer restrictief beleid zal het lenen van geld duurder maken. Desalniettemin blijven wij positief over de macroeconomische groeiperspectieven in de Verenigde Staten dit jaar. Azië De ontwikkelingen in Azië zijn niet eenduidig. In China zien we dat de industriële sector alsook de dienstensector het moeilijk heeft en zelfs krimp vertoont. Veel Chinese bedrijven hebben te maken met overcapaciteit. Ook is er de constante discussie over de schuldenlast van de private sector. Wij denken echter dat een groot deel van dit nieuws al is in geprijsd in markten. Daarnaast zijn de waarderingen van Chinese aandelen absoluut en relatief gezien goedkoop. zo de enorme schuldenlast te verkleinen. De verwachting is dat consumenten hierdoor minder zullen gaan besteden, echter dit was nu juist wel één van de componenten van de Japanse economie die echte tekenen van herstel liet zien in het laatste jaar. Daarnaast zien we dat de lonen in het land nauwelijks stijgen (reële basis). Een stijging van de lonen zou immers de negatieve impact van de belastingverhoging (deels) kunnen opheffen. De komende maanden moeten dus uitwijzen wat de daadwerkelijke impact gaat zijn op de economische groei van het land. Wij denken echter dat indien de economie een teruggang zal vertonen, de Japanse central bank zijn stimuleringsprogramma verder zal vergroten. De verwachting is dat de groei in landen in Zuidoost-Azië en India verder zal teruglopen. Daarnaast hebben landen als India, Thailand en Indonesië te maken hebben met een tekort op de lopende rekening, een begrotingstekort en blijft de inflatie in sommige landen oncomfortabel hoog. Daarnaast zijn er later dit jaar in een aantal van deze landen presidentsverkiezingen. Vaak zorgt dit voor extra volatiliteit op de financiële markten van deze landen. Hierna gaan wij in op de ontwikkelingen van de verschillende individuele beleggingscategorieën. Aandelen In de eerste 4 maanden van 2014 hadden aandelenmarkten het erg moeilijk waarbij markten scherpe bewegingen lieten zien. De hoogvlieger van 2013, de Japanse Nikkei-index daalde met meer dan -10% (in JPY). Een wereldwijde index voor aandelen, de MSCI World in local currency behaalde een rendement van +1% gedurende deze periode. Bron: JPMorgan Asset Management. Groei verwacht- ingen 2014 voor een aantal vooraanstaande opkomende landen. In Japan heeft premier Shinzo Abe nu voor het eerst, sinds aanvang van zijn regeerperiode, te maken met een aantal tegenslagen. Zo lijkt de economische groei te stabiliseren. Daarnaast is het btw-tarief per 1 april 2014 verhoogd van 5% naar 8%. De verhoging is nodig om de belastinginkomsten van het land te vergroten om Aan de moeilijke marktomstandigheden ligt een aantal redenen ten grondslag: 1: Start afbouwen van de kwantitatieve verruiming in de Verenigde Staten; 2: Afkoeling van de Chinese economie; 3: De fiscale gesteldheid van een aantal opkomende landen is nog steeds zorgelijk; 4: Geopolitieke spanningen in Oekraïne/Rusland; 5: Waarderingen van aandelenmarkten zijn de laatste 18 maanden sterk opgelopen.

5 Met name in maart en april was er een echte rotatie gaande van growth momentum aandelen naar value aandelen. Veel beleggers hadden grote moeite met deze rotatie en behaalden stevige verliezen op hun posities. Desalniettemin blijven wij gematigd positief over de kansen voor aandelen in de tweede helft van Zoals u ook in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen zijn wij van mening dat investeringen in aandelen zullen worden gedreven door de fundamenten van een bedrijf (zoals goedkope waardering, groeiverwachtingen, verbetering van marges, etc). De juiste selectie is daarom van zeer groot belang. Mocht de mondiale economie verder aantrekken dan zullen bedrijven hopelijk op een bredere schaal in staat zijn hun omzetten, winsten en marges te verbeteren. Tot nu is dat met name alleen in de Verenigde Staten en Japan gebeurd. In Japan is dit gedeeltelijk het gevolg geweest van de dalende Japanse Yen. Europese bedrijven hebben last van een dure euro, dus voor hen is het te hopen dat de euro verzwakt zodat zij hun concurrentiepositie kunnen verbeteren. In ons allocatiebeleid gaat de voorkeur uit naar aandelenmarkten in Europa, de Verenigde Staten, Japan en China. Aandelenmarkten van opkomende landen, exclusief China, achten wij minder interessant vanwege de fiscale problemen van een aantal belangrijke opkomende landen en de invloed die dit heeft op het bedrijfsleven. Obligaties Staatsobligaties zijn 2014 goed gestart, na het moeilijke jaar Koersen van obligaties van met name Westerse landen liepen op. Ook bedrijfsobligaties kenden een goed begin van Wij zien staatsobligaties echter nog steeds niet als een interessante beleggingspropositie. Integendeel zelfs. Hetzelfde geldt voor staatsobligaties van opkomende landen. In onze opinie blijft het effectieve rendement momenteel onvoldoende in vergelijking met de risico s in de huidige economische omgeving. Denkt u hierbij ook aan de geopolitieke risico s zoals op dit moment in de Oekraïne waar de kapitaalmarktrente sterk is gestegen en de koersen sterk gedaald. Bron: JPMorgan Asset Management. Ontwikkeling Rente 10-jarige staatsobligaties van Verenigde Staten, Ver- enigd Koninkrijk en Duitsland Wel zien wij selectief nog steeds kansen in bedrijfsobligaties met name in Europa. De focus ligt hierbij op zogenaamde High Yield Bonds ofwel obligaties van bedrijven met een lagere kredietwaardigheid. De juiste selectie van dit type obligaties is in onze opinie een belangrijkere component van het totaalrendement. Dit aangezien de zogenaamde risico-opslag in de laatste 18 maanden sterk is afgenomen. Onroerend goed Wij zijn minder negatief geworden over de Europese woningmarkt. De economische situatie is nog steeds fragiel waarbij de werkloosheid in een groot gedeelte van Europa nog steeds op loopt. Dit zorgt ervoor dat mensen terughoudend zijn. Mocht de economie verder aantrekken dan verwachten wij ook dat dit een positief effect zal hebben op de onroerend goed markt. Ook de dalende kapitaalmarktrente in veel delen van Europa zorgt ervoor dat de financieringskosten relatief laag zijn. Dit kan eveneens een extra impuls geven aan de woningmarkt. Desalniettemin dient eerst het herstel door te zetten alvorens wij onze gematigde negatieve visie verder zullen bijstellen.

6 Hedge Fondsen Wij blijven positief over de kansen voor hedge fondsen. De beste kansen zien wij momenteel voor de volgende hedge fondsen strategieën: Global Macro: De grootschalige monetaire en fiscale interventies wereldwijd bieden veel kansen voor gekwalificeerde macro fondsen. Verder denken wij dat indien de volatiliteit gaat stijgen macro fondsen daarvan kunnen profiteren. Bron: JPMorgan Asset Management. Ontwikkeling Europ- se woningprijzen (geïndexeerd). Over commercieel onroerend goed zijn wij nog steeds negatief. Dit door de hoge leegstand binnen met name de kantorenmarkt. Hierbij dient wel aangemerkt te worden dat de verschillen binnen Europa zeer groot zijn. Wij waren uitgesproken positief over de Amerikaanse woningmarkt maar de ontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2014 en de laatste maanden van 2013 maken ons minder optimistisch. In onze optiek is het zeer belangrijk dat de kapitaalmarktrente voorlopig op een laag niveau blijft. Een stijgende rente betekent immers dat kopers met hogere rentelasten te maken krijgen. Een stijging zal potentiële kopers afschrikken. Ook de verdere afbouw van de kwantitatieve verruiming is een bedreiging voor het herstel van de huizenmarkt in de Verenigde Staten. Event Driven: Event Driven is een brede hedge fondsen strategie. Onze voorkeur gaat momenteel uit naar zogenaamde Multi Strategy Event Driven fondsen. Deze fondsen richten zich op meer substrategieën zoals merger arbitrage en distressed securities. Wij verwachten een verdere toename van het aantal fusies en overnames wereldwijd. Hier kunnen dit type fondsen uitstekend op inspelen. Ook in distressed RMBS in de Verenigde Staten zien wij nog interessante mogelijkheden alsook in schuldpapier van bedrijven in Zuid-Europa (Spanje, Griekenland, Portugal). Long/short Equity: Binnen de aandelenmarkten zien wij de dispersies tussen aandelen en sectoren verder toenemen. Dit biedt in onze optiek kansen voor bottom-up stock pickers. Zij zijn hierdoor in staat om zowel long alsook short waarde toe te voegen op hun aandelenselectie. Grondstoffen Wij zijn over het algemeen niet positief over grondstoffen. De voornaamste redenen hiervoor zijn 1) Wereldwijde groeiperspectieven zijn laag; 2) In bepaalde segmenten van de grondstoffenmarkt is er meer aanbod dan vraag momenteel (denk hierbij aan bepaalde industriële grondstoffen); Wij blijven de voorkeur houden om de beleggingscategorie grondstoffen via hedge fondsen te bespelen. Hedge fondsen kunnen immers ook profiteren als prijzen dalen. Ook kunnen zij beter omgaan met complexe prijsstructuren.

7 MEDEDELINGEN Uitbesteding uitvoering van het beleggingsbeleid Subfonds Finles Collectief Beheer en het Finles Liquid Macro Fund De Beheerder, Finles N.V. heeft besloten de uitvoering van het beleggingsbeleid van het Subfonds Finles Collectief Beheer en het Liquid Macro Fund uit te besteden aan Qbasis Invest GmbH, te Oostenrijk. Finles en QBasis werken al geruime tijd samen. Deze uitbesteding betreft de directe uitvoering van het beleggingsbeleid conform het prospectus van de fondsen. Finles blijft toezien op de uitvoering van het beheer van de beleggingsfondsen en behoudt de eindverantwoordelijkheid voor het beheer van het Subfonds Finles Collectief Beheer en het Finles Liquid Macro Fund. Dit besluit is eerder gemeld in de maandbrieven van december 2013 en januari 2014, is opgenomen in het inlegvel van het prospectus van de fondsen, een brief die is verstuurd aan de participanten van betreffende fondsen en is eveneens gemeld aan de Autoriteit Financiële Markten. Het inlegvel van het prospectus is gepubliceerd op onze website. Nieuwe bewaarder Finles beleggingsfondsen De Beheerder, Finles N.V., heeft besloten om de huidige Bewaarder van de hierna genoemde door Finles beheerde beleggingsfondsen, KAS-Trust, te vervangen door een nieuwe Bewaarder, te weten, Circle Depositary Services. De aanleiding hiervoor is het van kracht worden van de nieuwe wetgeving, de Alternative Investment Fund Manager Directive, ofwel de AIFMD. De vervanging betreft de Bewaarders van de volgende beleggingsfondsen: - Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen: KAS- Trust Bewaarder Finles Collectief Beheer Fonds B.V. - Finles Lotus Fonds: KAS-Trust Bewaarder Finles Lotus Fonds B.V. - Finles EMS Top-Rente Fonds: KAS-Trust Bewaarder Finles EMS Top-Rente Fonds B.V. - Finles Liquid Macro Fund: KAS-Trust Bewaarder Finles Liquid Macro Fund B.V. - Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L.: KAS-Trust Bewaarder Finles Multi Strategy Hedge Fund B.V. Nieuwe website Finles Capital Management Finles Capital Management heeft onlangs een nieuwe website gelanceerd. Brengt u gerust een bezoek aan om het resultaat te bekijken. Jaarverslagen Finles fondsen De 2013 jaarverslagen van de Finles fondsen zijn gereed. Deze zijn beschikbaar op onze website (www.finlescapitalmanagement.nl). Mocht u een papieren versie willen ontvangen neemt u dan gerust contact met ons op of ). Wij hebben bij meerdere partijen een offerte opgevraagd voor de uitvoering van de nieuwe bewaarderstaken overeenkomstig de AIFMD wetgeving. Op basis van ervaringen met partijen en de hoogte van de kosten voor de AIFMD bewaarderstaken heeft de Beheerder besloten om Circle Depositary Services als Bewaarder van de beleggingsfondsen aan te stellen. Dit besluit is eveneens gemeld aan de Autoriteit Financiële Markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Finles N.V. is als beheerder van beleggingsinstellingen opgenomen in het register dat wordt ge- houden door de Autoriteit Financiële Markten. Informatie over de kosten en risico's van de Finles fondsen kunt u terugvinden in het prospectus en de essentiële beleggersinformatie (EBI) van het betreffende Finles fonds. Deze kunt u opvragen bij Finles N.V. te Utrecht of downloaden op

november 2014 is het echter veel te vroeg om over een mislukking van Abenomics te praten.

november 2014 is het echter veel te vroeg om over een mislukking van Abenomics te praten. november 2014 Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief voor beleggers. Zoals u van ons gewend bent gaan wij in de nieuwsbrief in op de huidige macro-economische ontwikkelingen en geven wij ook onze visie op de

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Vermelding koersen Finles beleggingsinstellingen alleen nog op de website Per 16 maart 2011 worden de koersen van het Subfonds

Nadere informatie

november 2015 De maandbrieven zijn beschikbaar op onze website

november 2015 De maandbrieven zijn beschikbaar op onze website november 2015 Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief voor beleggers. Zoals u van ons gewend bent gaan wij in de nieuwsbrief in op de huidige macro-economische ontwikkelingen en geven wij ook onze visie op de

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus van het Finles Liquid Macro Fund (29 juni 2010)

Inlegvel 1 Prospectus van het Finles Liquid Macro Fund (29 juni 2010) Inlegvel 1 Prospectus van het Finles Liquid Macro Fund (29 juni 2010) Kostenverlaging Finles Liquid Macro Fund De kostenstructuur van het Finles Liquid Macro Fund is per 1 juli 2010 als volgt: - Aankoopkosten

Nadere informatie

november 2012 De rente op diverse leningen

november 2012 De rente op diverse leningen november 2012 Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief voor beleggers. Zoals u van ons gewend bent gaan wij in de nieuwsbrief in op de huidige macro-economische ontwikkelingen en geven wij ook ons visie op de

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Samenvoeging Raad van Toezicht Finles beleggingsfondsen en Raad van Commissarissen Finles N.V. Op de jaarvergadering van de Finles

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007)

Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007) Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007) Gate per Finles Beleggingsfonds Om de belangen van beleggers te beschermen stelt de Beheerder voor om voor alle Finles Beleggingsfondsen een zogenoemde

Nadere informatie

november 2013 De maandbrieven zijn beschikbaar op onze website (www.finlescapitalmanagement.nl)

november 2013 De maandbrieven zijn beschikbaar op onze website (www.finlescapitalmanagement.nl) november 2013 Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief voor beleggers. Zoals u van ons gewend bent gaan wij in de nieuwsbrief in op de huidige macro-economische ontwikkelingen en geven wij ook onze visie op de

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

mei 2013 De maandbrieven zijn beschikbaar op onze website (www.finlescapitalmanagement.nl)

mei 2013 De maandbrieven zijn beschikbaar op onze website (www.finlescapitalmanagement.nl) mei 2013 Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief voor beleggers. Zoals u van ons gewend bent gaan wij in de nieuwsbrief in op de huidige macro-economische ontwikkelingen en geven wij ook onze visie op de diverse

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp.

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp. NOTULEN van de jaarlijkse algemene vergadering van Participanten van Steady Growth Fund, gevestigd en kantoorhoudende te Polarisavenue 97, 2132 JH Hoofddorp (de vennootschap) gehouden te Hoofddorp op 28

Nadere informatie

Mei 2012. Prestaties Finles Fondsen en Indices 2012 (van 1 januari 2012 tot 30 april 2012)

Mei 2012. Prestaties Finles Fondsen en Indices 2012 (van 1 januari 2012 tot 30 april 2012) 1 Mei 2012 Nieuwsbrief voor beleggers Een aantal malen per jaar schrijft de Beheerder een nieuwsbrief voor beleggers. Hierin wordt ingegaan op de ontwikkelingen van de financiële markten en de prestaties

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014 Samenvatting: dalende rente Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,6% naar 123,7% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Wijs & van Oostveen VISIE 2014 Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Driebergen - Rijsenburg, 22 januari 2014 Programma Visie 2013 - Programma Robert

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 Beleggingsdoelstelling Het BIF Active Multi Allocation Fund streeft naar een rendement gelijk aan of hoger dan zijn benchmark. Het investeringsproces

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Met het kompas op 2015

Met het kompas op 2015 17 December 2014 Met het kompas op 2015 Begin december hebben we het risico in de portefeuilles verder verlaagd. We zien toegenomen onzekerheid omdat er geen einde lijkt te komen aan de daling van de olieprijs.

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Kwartaalbericht Q2 2016. The beat goes on (1967), Sonny & Cher

Kwartaalbericht Q2 2016. The beat goes on (1967), Sonny & Cher The beat goes on (1967), Sonny & Cher Inleiding Zorgen over de houdbaarheid van de economische groei dicteerden de financiële markten in het eerste kwartaal van 2016. Wederom kwamen centrale banken met

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2016-1 oktober 2016 t/m 31 december 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 98,8% naar 105,7%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Vraag & antwoord Beurscorrectie

Vraag & antwoord Beurscorrectie ING Investment Office Publicatiedatum: 29 september 2015 (update van 2 september) Vraag & antwoord Beurscorrectie Beleggers beducht voor groeivertraging China September begon met een wereldwijde daling

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 Terugblik De aandelenmarkten presteerden het afgelopen kwartaal boven verwachting. De behaalde koerswinsten waren ongekend. Hiermee is het eerste kwartaal van 2015

Nadere informatie

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report 27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report Door Wim-Hein Pals, Head Robeco Emerging Markets Equities Vanwege hogere economische groei en sterkere financiële balansen, zijn de opkomende markten aantrekkelijker

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer de zon schijnt, maar centrale banken vinden het nog fris 2 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Bescherm u tegen het rentespook!

Bescherm u tegen het rentespook! Bescherm u tegen het rentespook! Een van de belangrijkste factoren voor beleggers in obligaties is op dit moment zonder twijfel de renteontwikkeling; een stijgende rente kan een grote, negatieve impact

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Samenvatting: dalende euro en dalende rente door monetair beleid De beleidsdekkingsgraad is gedaald

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Belegginsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles

Nadere informatie

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Heeft u vragen over dit beleggingsverslag of over de prepensioneringsregeling? Neemt u dan gerust contact op met onze Klantenservice. De contactgegevens

Nadere informatie

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Internationale Economie Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Wim Boonstra, 27 november 2014 Basisscenario: Magere groei wereldeconomie, neerwaartse risico s De wereldeconomie

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Positieve flow voor leningen opkomende landen

Positieve flow voor leningen opkomende landen Positieve flow voor leningen opkomende landen Opkomende markten hebben de afgelopen jaren het beste groeimomentum laten zien. De verbetering van de groei houdt naar verwachting ook de komende tijd aan.

Nadere informatie

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 14 april 2015 Update Rentevisie Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Na een voor obligatiebeleggers heel goed 2014 zijn de eerste

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2017-1 juli 2017 t/m 30 september 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,6% naar 116,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2013-1 oktober 2013 t/m 31 december 2013 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 120,6% naar 123,0% Reële

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief

Nadere informatie

Rapportage 2e kwartaal 2016

Rapportage 2e kwartaal 2016 Rapportage 2e kwartaal 2016 Economische ontwikkelingen Inleiding Markten worden geregeerd door de uitkomst van het referendum in Groot Brittannië (VK) eind juni. De keuze om de Europese Unie te verlaten

Nadere informatie

Beleggen in 2013. Maar hoe moet de gemiddelde belegger daar nou mee omgaan?

Beleggen in 2013. Maar hoe moet de gemiddelde belegger daar nou mee omgaan? Beleggen in 2013 1. Op 18 december publiceerden wij een gedachtewisseling over beleggen in 2013. Op basis hiervan hebben wij in ons team onze visie op beleggen voor het nieuwe jaar opgesteld. De Andreas

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen November 2015

Maandbericht Beleggen November 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 21 oktober 2015 Maandbericht Beleggen November 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Update januari 2015 Beleggen

Update januari 2015 Beleggen Update januari 215 Beleggen Waar is de Europese Centrale Bank (ECB) mee bezig? Dit was de titel van mijn column in de Update Beleggen van juli 214. Daarin schreef ik al dat er meer maatregelen zouden volgen

Nadere informatie

Obligatie. helpdesk SANDRA CROWL OLAF VAN DEN HEUVEL LARS DIJKSTRA SANDOR STEVERINK TRENDS

Obligatie. helpdesk SANDRA CROWL OLAF VAN DEN HEUVEL LARS DIJKSTRA SANDOR STEVERINK TRENDS Obligatie helpdesk Ze zijn de hoeksteen van vrijwel iedere beleggingsportefeuille: obligaties. Terecht, want vastrentende beleggingen hebben een fantastische bullmarkt beleefd. Maar wat gebeurt er met

Nadere informatie

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Samenvatting Hoofdpunten In het derde kwartaal zorgden twijfels over de houdbaarheid van de economische groei in China voor onrust op de financiële

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 5 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

Meer Rendement met Dividend

Meer Rendement met Dividend Meer Rendement met Dividend Veel beleggers onderschatten het belang van een stabiele dividenduitkering voor hun portefeuille. Koerswinst lijkt soms de Alfa en Omega van beleggen, maar op langere termijn

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

Update juli 2014 Beleggen

Update juli 2014 Beleggen Update juli 2014 Beleggen Waar is de Europese Centrale Bank (ECB) mee bezig? Op 5 juni heeft de Europese Centrale Bank (vanaf nu afgekort naar ECB) opnieuw drastische maatregelen aangekondigd. De rente

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Financial Markets weekly 17 oktober 2011

Financial Markets weekly 17 oktober 2011 Financial Markets weekly 17 oktober 2011 Algemeen Het herstel in de financiële markten zette zich ook in de voorbije week verder door. Onder beleggers was sprake van een grotere bereidheid tot meer risk

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder?

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Net als we vorig jaar meerdere keren hebben gezien, zijn de beurzen wederom bijzonder nerveus en vooral negatief. Op het moment van schrijven noteert de AEX 393

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2015

Maandbericht Beleggen April 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 22 april 2015 Maandbericht Beleggen April 2015 maart april + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Januari 2016

Maandbericht Beleggen Januari 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 24 december 2015 Maandbericht Beleggen Januari 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen September 2015

Maandbericht Beleggen September 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2015 Maandbericht Beleggen September 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten

De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten 1. Toen Ben Bernanke op 19 juni in een optimistische noot over de vooruitzichten van de VS economie de mogelijkheid opperde

Nadere informatie

MAAND JOURNAAL. Oktober 2014 PROFITEREN VAN HOGER DIVIDEND IN OPKOMENDE MARKTEN ING (L) RENTA FUND FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

MAAND JOURNAAL. Oktober 2014 PROFITEREN VAN HOGER DIVIDEND IN OPKOMENDE MARKTEN ING (L) RENTA FUND FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) Oktober 2014 MAAND JOURNAAL PROFITEREN VAN HOGER DIVIDEND IN OPKOMENDE MARKTEN ING (L) RENTA FUND FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) INVESTMENT MANAGEMENT Maandjournaal ING Investment Management NN

Nadere informatie

Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016

Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016 Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016 1. Rendement financiële markten Rendementen derde kwartaal 2016 In tabel 1 zijn de rendementen van de beleggingscategorieën over het derde kwartaal

Nadere informatie

25-01-2015, Jaargang 2, Editie 4. Mario Draghi slaagt voor zijn eerste examen

25-01-2015, Jaargang 2, Editie 4. Mario Draghi slaagt voor zijn eerste examen 25-01-2015, Jaargang 2, Editie 4 Mario Draghi slaagt voor zijn eerste examen Het is alweer ruim twee jaar geleden, dat Mario Draghi een verdere verdieping van de crisis in Europa afwendde. Hij deed dat

Nadere informatie

koers houden uitgave 2e kwartaal 2013 Beleggingsvisie

koers houden uitgave 2e kwartaal 2013 Beleggingsvisie koers houden uitgave 2e kwartaal 2013 Beleggingsvisie 2e kwartaal 2013 Ons nieuwe motto voor het tweede kwartaal van 2013 is koers houden. In de scheepvaart impliceert het ook dat er turbulente tijden

Nadere informatie

Jaarbericht ABC 2013

Jaarbericht ABC 2013 Jaarbericht ABC 2013 Terugblik De wereldeconomie maakte zich in 2013 op voor de tweede fase van groeiherstel na de crisis van 2008-2010. De groei van de wereldeconomie bedroeg over 2013 circa 3%, vergelijkbaar

Nadere informatie

B E L E G G I 2N G S V 0E R S L A 0G. P r e p e n s i o n e r i n g s r e g e l i n g. P r e p e n s i o n e r i n g s r e g e l i n g

B E L E G G I 2N G S V 0E R S L A 0G. P r e p e n s i o n e r i n g s r e g e l i n g. P r e p e n s i o n e r i n g s r e g e l i n g P r e p e n s i o n e r i n g s r e g e l i n g P H I L I P S P E N S I O E N F O N D S B E L E G G I 2N G S V 0E R S L A 0G 7 P r e p e n s i o n e r i n g s r e g e l i n g I n f o r m a t i e o v e

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie