NIEUWSBRIEF TL. info voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit klas R1C en R1D

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF TL. info voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit klas R1C en R1D"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF TL info voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit klas R1C en R1D januari- april 2013 ǀ teamleider: R. Th. Kleppe ǀ ǀ Tel. school: ǀ voor alle data geldt: D.V. ǀ dddd Geachte ouder(s) verzorger(s), Alstublieft, nieuwsbrief 2. De eerste periode van dit cursusjaar is afgesloten en we zijn nu al weer enkele weken bezig in periode 2. Wij vinden het steeds weer mooi om u als ouder(s) verzorger(s) een inkijkje te geven in het reilen en zeilen van klas R1C en R1D. Velen van u hebben wij inmiddels ontmoet tijdens de (pedagogische) ouderavond(en) Tijdens deze avonden hebben wij een grote mate van verbondenheid ervaren tussen de thuisbasis en onze school. Tijdens de gesprekrondes/statafelgesprekken zijn veel essentiële zaken besproken. U heeft ons veel input gegeven om dit verder uit te werken. Als TL- team doen we er alles aan om de drempel naar de school zo laag mogelijk te houden. Ik wil u er nogmaals op attenderen bij vragen en/of opmerkingen vooral niet te schromen om (telefonisch) contact met ons op te nemen. Bent u niet tevreden? vertel het ons. Bent u tevreden? Vertel het anderen. Cijferresultaten Met het afsluiten van iedere periode ontvangt uw kind een rapport van het in die periode behaalde resultaat. Zo ook het rapport dat uw kind voor de kerstvakantie heeft ontvangen. Het cijferresultaat van dit rapport (periode 1) telt één keer mee voor het overgangsrapport, terwijl periode 2 en 3 twee keer meetelt. Het gemiddelde van de drie periodes bepalen de overgang/niveaubepaling. Om een eerste indicatie te geven aan de hand van huidige resultaten heeft u naast de cijferlijst van ons een zogenaamde A/B/C- brief ontvangen. (Voor verdere info m.b.t. overgang en niveaubepaling zie de volgende bladzijde: overgangsnormen klas 1 en 2 TL ). Holmwoods Het is enige jaren geleden een directie- en sectiebesluit geweest om al onze leerlingen te faciliteren met een online- programma waarmee op zeer efficiënte wijze thuis en/of op school geoefend kan worden met de Engelse taal. Leerlingen kunnen zodoende veel werken aan de veelal gesignaleerde achterstanden voor het vak Engels. Met al onze leerlingen is afgesproken dat zij per rapportperiode minimaal 7 voldoendes scoren voor het onderdeel lezen en 7 voldoendes voor het onderdeel luisteren. Dit is zeer goed haalbaar Agenda januari- april 2013 Maandag 28 januari Haljaarlijkse roosterwissel; Nieuw lesrooster gaat in. Maandag 18- vrijdag 22 februari Voorjaarsvakantie. Maandag 18 maart Leerlingbespekingen; leerlingen vrij. Woensdag 3 en maandag 8 april Oudercontactavonden. Maandag 29 april- vrijdag 3 mei Meivakantie. aangezien iedere leerling werkt op eigen niveau. Hierbij vraag ik u om samen met ons uw kinderen aan te sporen tijdig de betreffende opdrachten af te ronden. Uw kind heeft een inlognaam en wachtwoord van ons gekregen. Met deze gegevens kunt u onder de knop mijn resultaten hun vorderingen volgen. Magister Graag brengen wij u nogmaals onder de aandacht dat u als ouder(s) verzorger(s) de mogelijkheid hebt om onder uw eigen inlognaam en wachtwoord (vermeld in toegezonden brief) kunt inloggen op Magister. Dit programma biedt u de mogelijkheid om diverse resultaten van uw kind te volgen. Hierbij valt te denken aan: cijfers, huiswerk en verzuim.

2 Overgangsnormen 1 en 2 TL Bij de laatste leerlingbespreking (einde cursusjaar) vindt het volgende plaats: Bepaling overgang (op basis van het gemiddelde van alle vakken) - Een leerling mag over met een gemiddelde van 6,0 of hoger en maximaal 1 punt te kort voor de ster- plus- Vakken. - Is het gemiddelde 6,0 en met 2 of 3 punten te kort voor de ster- plusvakken, vindt discussie plaats over wel of niet overgaan. - Is het gemiddelde 6,0 en met 4 of meer punten te kort voor de ster- plusvakken, dan kan er geen overgang Plaatsvinden. - Bij een gemiddelde van 5,5 tot 6,0 en een of geen punten te kort voor de ster- plusvakken, vindt discussie plaats over wel of niet overgaan. - Is het gemiddelde van 5,5 tot 6,0 maar met 2 of meer punten te kort voor de ster- plusvakken, dan kan er geen overgang plaatsvinden. - Overgang kan niet plaatsvinden wanneer het gemiddelde lager is dan 5,5. Bepaling niveau van de leerlingen die overgaan op basis van het gemiddelde resultaat bij de stervakken: - Gemiddeld 7,7 of hoger en geen punten tekort voor de ster- plusvakken: kan naar hoger niveau. - Gemiddeld 7,3 tot 7,7 en geen punten tekort voor de ster- plusvakken: discussie hoger of hetzelfde niveau. - Gemiddeld 6,3 tot 7,3: hetzelfde niveau, tenzij er sprake is van 2 of meer punten te kort voor de ster- plus- vakken: dan volgt er discussie over hetzelfde of lager niveau. - Gemiddeld 5,5 tot 6,3: discussie: lager of hetzelfde niveau. Opmerkingen: - Omdat het totale functioneren van de leerling (denk aan interesse, inzet zelfstandigheid) net zo goed een rol speelt bij het nemen van besluiten als het cijfergemiddelde, ligt de eindbeslissing in alle gevallen bij de docentenvergadering. Huiswerktips Woordjes leren kun je zo doen: Schrijven: Maak rijtjes van maximaal 10 woordjes (evt. 7). Het is handig om een vel papier in de lengte te vouwen en op de ene zijde de Nederlandse woorden en op de andere zijde de vertaling te schrijven. Ook kunnen de woorden op de computer ingetikt worden. Eerst alleen lezen. Dan meerdere malen hardop zeggen. Je gebruikt zo het visuele, motorische en het akoestische geheugen. Daarna jezelf overhoren: je maakt een apart lijstje van de woorden die je dan niet kent. Dit lijstje leer je nog een keer. Laat je door je ouders overhoren: vooral het lijstje met de woorden die je niet kende. Aandachtspunten: Leer niet vlak na het eten. Leer nooit langer dan 30 minuten achter elkaar woordjes (het rendement zakt dan aanzienlijk). Als je te veel woordjes voor 1 dag moet leren, spreid het dan over meerdere dagen uit. Herhaling is heel belangrijk (zet eens de wekker een half uurtje vroeger. Je bent dan nog erg fit). Leer de woordjes van Frans, Duits, Engels en de klassieke talen nooit achter elkaar Ga niet vlak voor een overhoring nog in de gang leren, dit verstoort meer dan het oplevert. Gouden tip: woordjes leren gaat beter als je vijf x 10 minuten leert, dan wanneer je een keer een uur leert.

3 Uit de mentorklassen R1C J.J. Lensink L.M. Ligtenberg R1D J. Kardux De kerstvakantie is voorbij en de eerste helft van het schooljaar zit er al weer op! Allereerst wensen we u als ouders en onze mentorleerlingen het allerbeste toe in 2013! We hopen dat de leerlingen ook in het komende jaar goede resultaten mogen halen op school, waarbij u, als ouders, uw kind helpt en ondersteunt waar dat nodig is. Verder hopen we dat de leerlingen in de komende periodes met plezier naar school gaan en plezierig met elkaar omgaan. We vonden het fijn om met de meeste ouders van onze mentorklas leerlingen kennis te maken tijdens de (pedagogische) ouderavond. We hebben het als zeer positief ervaren om met elkaar in gesprek te zijn over de klas in het algemeen en over uw kind in het bijzonder. We vinden het belangrijk om in open gesprekken, gezamenlijk de positieve en negatieve ervaringen van de leerlingen te bespreken. Hierin moeten we elkaars verschillen respecteren en ervaren. Er zijn in de klas enkele negatieve gebeurtenissen voorgevallen, maar deze zijn in alle openheid besproken. We merken dat uw invloed hierin ten goede komt aan de sfeer en houding van de leerlingen in de klas. De klas heeft aan het begin van de tweede periode een klassenkaart gekregen. Op de kaart staan de regels, waar de klas zich iedere les bijzonder aan moet houden. De docent bepaalt elk uur of hij daarover tevreden of ontevreden is. Aan het einde van de week controleren wij als mentoren de resultaten van deze kaart. Daarna gaan we met de klas de situaties bespreken en kijken we hoe we de situatie kunnen verbeteren. Vanaf deze week hebben we de algemene klassenkaart aangepast naar een kaart voor enkele leerlingen in het bijzonder. Als het gedrag positief blijft kan de klassenkaart weg. Dus het is aan de leerlingen zelf hoe ze daar mee omgaan! We hopen dat de tweede periode nog meer binding zal geven als klas en we waarderen de openheid en het contact met u als ouders! De klas zoals ik ze beschreef in de eerste nieuwsbrief herken je nauwelijks meer. De meeste leerlingen bewegen zich door de school alsof ze hier al jaren zitten. Ze hebben hun plekje in de groep gevonden en weten hoe de dingen op de Fruytier werken. Het eerste rapport is inmiddels een feit. De inburgeringsfase is achter de rug. Het huiswerk blijkt voor sommige leerlingen toch nog wel lastig. Hoe plan ik m n huiswerk? Hoe pak ik het leren aan? Hoe controleer ik of ik m n leerwerk ken? Belangrijk is om hoofd- en bijzaken tijdens het leren herkennen. Allemaal onderwerpen die nog de nodige aandacht vragen. Tijdens het mentoruur zijn we ook vaak bezig met het sociale aspect. We hebben het gehad over kwaliteiten, over pesten, over het geven van complimenten en kritiek en meer van zulke onderwerpen. De leerlingen vinden het soms lastig en ook wel een beetje raar om het daar over te hebben. Toch werkt het positief; de sfeer in de groep is goed. Op naar het tweede rapport. Met de inzet van alle betrokkenen moet dat zeker gaan lukken. Tenslotte: aarzel niet om contact op te nemen als er iets is. Hartelijke groet: J. Kardux En hartelijke groet vanuit de Jacobus Fruytier van mevr. Lensink en mevr. Ligtenberg

4 Docent over vak A.J. Jansen Lichamelijke opvoeding In klas R1C en R1D worden grotendeels dezelfde gymlessen gegeven. Want, u snapt het al, ik wil in dit stukje iets zeggen over de lessen in de sporthal aan de Stoekeld. Inmiddels zitten we een half jaar op de JF en de eerste verlegenheid is wel voorbij. Sterker nog, het wordt langzamerhand tijd op de rem er op te zetten. Want de dames en heren zijn niet alleen gewend hoe ze met de regels om moeten gaan, ze zijn er ook al aardig bedreven in om de regels te ontduiken. In de eerste gymles in september hebben collega Ten Bolscher en ik de gymkleren uitgedeeld. Even wennen, sommigen liepen er weinig flatteus bij, hun shirt leek wel een soepjurk. Maar alles is goed gekomen. Een mooi gezicht 20 leerlingen in schooluniform. En dan aan de gang in de sporthal. De meesten zijn al wat gewend op de basisschool, maar er komen ook kinderen binnen die nog nooit aan de ringen hebben gezwaaid en als je over een koprol begint hoor je ze al kraken. Zoek het maar uit als gymleraar. Gaandeweg het jaar worden ze wel zelfstandig. Niek en Arjen zijn twee jongens die altijd klaar staan om te helpen Remco wil altijd voetballen en velen met hem. Geralt komt de eerste les al vertellen dat hij van 'n dikkn Stoetn is. Anne- Marell loopt liever niet te hard. Sommige leerlingen zijn zo vergeetachtig dat ze de gymkleren op school mogen laten. Of de mentor die kleren ook uitwast...? Van verschillende jongens en meisjes heb ik de vader of moeder nog in de klas gehad - dan weet je welk vlees je in de kuip hebt... En zo valt er van iedereen wel wat te vertellen. En dan aan de gang. Ze moeten bijvoorbeeld vier onderdelen afsluiten: de opdrachten staan op een stencil en "geef jezelf maar een cijfer/of een bepaald niveau" Lastig? Jawel, maar na wat oefenen en vragen komen we er wel uit. Enkele programmaonderdelen die we gedaan hebben: Rollen op verhoogd vlak, ringzwaaien, hoogspringen en klimmen. De eerste week van januari hebben we samen de Shuttle- Runtest gedaan, ook wel de piepjestest of traplopen genoemd. De calorieën van de oliebollen moeten weer verbrand worden. Hoe staat het met de conditie? Grote verschillen: de één loopt trap 10, een ander haalt nauwelijks trap 3. En als dan ook nog blijkt dat het zwakke geslacht een punt extra krijgt zijn de verontwaardigde kreten niet van de lucht. Maar we helpen elkaar en slepen elkaar erdoor. En dat geeft weer een goede verstandhouding in de klas. Daar gaat het om en daar werken we voor. Niet iedereen is gelijk en hetzelfde, maar met die verschillen leren we rekening houden. En hopelijk gaan we samen sterker door. We hopen dat er nog een flink aantal plezierige lessen zal komen.

5 Docent over vak N. Adema Muziek Langs deze weg wil ik mijn ervaringen met de klassen R1C en R1D met u delen. Ik heb het grote voorrecht om samen met uw kinderen met het vak muziek bezig te mogen zijn. Wat moesten ze wennen aan dat vak! Op de basisschool waren ze bezig met het zingen van liederen, nu kwam er een tekstboek en werkboek bij. Ze luisteren nu veel naar muziek. Zo hebben we een heuse lessenserie gehad over het muziekstuk de Lente van de componist Vivaldi. Ook luisterden we naar het Gloria (de engelenzang) van de componist Rutter. Een moeilijk stuk, vooral omdat het in het Latijn gezongen werd. Gelukkig hadden we er wel een vertaling bij. Lichte paniek merkte ik bij enkele leerlingen toen ik de repetitie voor het eerste hoofdstuk opgaf. Kenmerkend was de reactie van een leerling: Meneer, ik dacht dat muziek alleen gezellig zingen en muziek luisteren was. De meeste leerlingen hadden de tips over hoe en wat je moest leren ter harte genomen. Dit resulteerde bij vrijwel de meeste leerlingen in een voldoende. Enkele leerlingen waren nog wel vergeten goed de notennamen te leren. Notennamen leren is voor het vak muziek belangrijk. Elke repetitie komen er enkele vragen over, daarnaast is het kunnen lezen van de notennamen belangrijk om de muziekstukken die we samen aanleren goed te kunnen spelen. Vorige week zijn we begonnen met een nieuw hoofdstuk. In dit hoofdstuk gaan we kennismaken met muziek van Schubert en Mozart. Ook ontdekken we dan contrasten (tegenstellingen) in de muziek. U kunt dan denken aan hard/zacht, snel/langzaam, hoog/laag etc. Ook leren we dan weer enkele nieuwe notennamen. Ik hoop op een goed, gezegend en muzikaal jaar. Een jaar waarin we de componist Bach mogen nazeggen: Soli Deo Gloria (alleen God de eer).

HUISWERKTIPS. Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud:

HUISWERKTIPS. Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud: HUISWERKTIPS Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud: Algemene tips voor werkruimte en aanpak Tips per vak Algemene Tips Werkplek Bekijk samen met uw kind wat

Nadere informatie

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Onderzoeksverslag Samenvatting Op het Greijdanus College VMBO wordt al een aantal jaren training gegeven aan leerlingen die last hebben

Nadere informatie

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015 Klassenkr@nt GROEP 8b 2014-2015 1. Inhoudsopgave 1.Inhoudsopgave 2. Voorwoord (door de leerkracht) 3. Inleiding 3a. leerkrachten stellen zich voor. 3b. Teamleiders 4. De groep 4a. Pedagogisch klimaat 4b.

Nadere informatie

Studietips leerjaar 1 (locatie Asten)

Studietips leerjaar 1 (locatie Asten) Studietips leerjaar 1 (locatie Asten) 2 Inhoud Inleiding... 4 Hoe maak ik een goede studieplanning?... 5 De inpaklijst... 8 Gebruik huiswerkschema... 10 Huiswerkschema... 11 Gebruik WRTS... 12 Hoe en wat

Nadere informatie

PA-NIEUWS jaargang 2011-2012 nummer 2-18 november 2011

PA-NIEUWS jaargang 2011-2012 nummer 2-18 november 2011 Van de rector De eerste periode zit erop. Er is hard gewerkt door leerlingen en docenten en ik hoop van harte dat deze PAnieuws vergezeld gaat met een mooi eerste rapport van uw kind. Als u volgende week

Nadere informatie

Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1

Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1 Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1 Je leest op dit moment versie 3.0 van het Gratis Ebook: Zelfvertrouwen Vergroten Bij Kinderen Geschreven door Scott de Jong. Download de allernieuwste versie

Nadere informatie

DEEL 1. BOUWSTEEN 2 Theorie Je Gedachten. 2015 Monique van Dam DEEL 1: YOU

DEEL 1. BOUWSTEEN 2 Theorie Je Gedachten. 2015 Monique van Dam DEEL 1: YOU DEEL 1 1 BOUWSTEEN 2 Theorie Je Gedachten BOUWSTEEN 2 Je Gedachten Inhoud 2 Introductie bouwsteen 2: Gedachten 3 ANDERS denken 4 Wist je dat? 5 2 Ezelsbruggetjes 10 Nieuwe kansen 12 Van toen naar nu 14

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie

nr. 1 - september 2014

nr. 1 - september 2014 Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer 0570-820225 info@ebsdeolijfboom.nl nr. 1 - september 2014 het Olijfblad www.ebsdeolijfboom.nl Beste ouders, Het nieuwe schooljaar is begonnen, het vierde jaar

Nadere informatie

Aanvang 10.45 uur; er zijn schoenhoesjes verkrijgbaar voor 0,50 per paar weeksluiting Erflanden: groep 1/2E-3C-5C

Aanvang 10.45 uur; er zijn schoenhoesjes verkrijgbaar voor 0,50 per paar weeksluiting Erflanden: groep 1/2E-3C-5C Prot.Chr.Daltonschool voor basisonderwijs Booijenverlaat 11 7908 EE Hoogeveen tel.0528-275571 Citroenvlinder 3 7908 XN Hoogeveen tel.0528-234054 e-mail: kofschip@pricoh.nl website : www.kofschip-hoogeveen.nl

Nadere informatie

Er bij horen. Vcfs Allemaal anders Er bij horen Lieve meiden en jongens Leven Vcfs Gewoon mens Toch een beperking Niemand die dat merkt Alleen

Er bij horen. Vcfs Allemaal anders Er bij horen Lieve meiden en jongens Leven Vcfs Gewoon mens Toch een beperking Niemand die dat merkt Alleen Wij en VCFS Er bij horen Vcfs Allemaal anders Er bij horen Lieve meiden en jongens Leven Vcfs Gewoon mens Toch een beperking Niemand die dat merkt Alleen Vcfs Goede vriendschap Er bij horen Wij zijn heel

Nadere informatie

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Niveau 1 Handleiding mentortraining voor docenten en trainers 1 2 Zeg het voort Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten

Nadere informatie

2013/2014 - nr. 6 4 maart 2014. Gereformeerde Basisschool Het Kompas Harlingen www.hetkompas-harlingen.nl e-mail: dir.kompas@noorderbasis.

2013/2014 - nr. 6 4 maart 2014. Gereformeerde Basisschool Het Kompas Harlingen www.hetkompas-harlingen.nl e-mail: dir.kompas@noorderbasis. 2013/2014 - nr. 6 4 maart 2014 Gereformeerde Basisschool Het Kompas Harlingen www.hetkompas-harlingen.nl e-mail: dir.kompas@noorderbasis.nl Van de directie Wisseling Met ingang van de voorjaarsvakantie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder november december 2014 In deze nieuwsbrief leest u onder andere over: * het Sinterklaasfeest * het Kerstfeest * het speelgoedmuseum van groep ¾ * het gedragsprotocol

Nadere informatie

"Als we iets in het kind willen veranderen, moeten we het eerst onderzoeken en kijken of het niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd.

Als we iets in het kind willen veranderen, moeten we het eerst onderzoeken en kijken of het niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd. "Als we iets in het kind willen veranderen, moeten we het eerst onderzoeken en kijken of het niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd." Carl Gustav Jung, Zwitsers psychiater (1875-1961) Ralph

Nadere informatie

3 havo/3 (4) vwo. Lesbrief 2012/2013. Qompas ProfielKeuze Dé online gids voor profielkeuze en loopbaanoriëntatie. www.qompas.nl

3 havo/3 (4) vwo. Lesbrief 2012/2013. Qompas ProfielKeuze Dé online gids voor profielkeuze en loopbaanoriëntatie. www.qompas.nl 3 havo/3 (4) vwo Lesbrief 2012/2013 Dé online gids voor profielkeuze en loopbaanoriëntatie www.qompas.nl Uitleg symbolen Voorwoord Voorbereiding Maak een account aan 4 Achteraf een EntryCardCode activeren

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

STUDIE- EN BEROEPSKEUZE- ADVIESBUREAU THEO GREVERS

STUDIE- EN BEROEPSKEUZE- ADVIESBUREAU THEO GREVERS STUDIE- EN BEROEPSKEUZE- ADVIESBUREAU THEO GREVERS Heb je moeite met de keuze van vakkenpakket, sector of profiel? Vind je het moeilijk een vervolgopleiding te kiezen? Heb je problemen met je opleiding

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3

Informatieboekje groep 3 Informatieboekje groep 3 Schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 3 Aansluitend aan de informatieavond geven wij u graag dit boekje mee. Hierin kunt u (bijna) alles lezen over hetgeen er speelt in groep

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

1. Voorwoord van de rector

1. Voorwoord van de rector Nassausingel 7, 4811 DE Breda 1. Voorwoord van de rector Geachte lezers, Hierbij stuur ik u de tweede digitale nieuwsbrief van onze school. De vorige is net voor de zomervakantie verschenen. Met deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Bijlage 1: HKA en ouders, een module van 3 bijeenkomsten

Bijlage 1: HKA en ouders, een module van 3 bijeenkomsten Bijlage 1: HKA en ouders, een module van 3 bijeenkomsten Doel Het doel van de verkorte module HKA en ouders is ouders beter toe te rusten bij het ondersteunen van de maatregel, opdat deze een grotere kans

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012

jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012 jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012 EEN MOOIE START! En vandaag ligt er alweer een verse nieuwsbrief voor u. Zo wensten wij elkaar een fijne vakantie en zo is een nieuw schooljaar begonnen. Waar

Nadere informatie

Beroepsproduct 1. De invloed van sociale media op het leren van leerlingen

Beroepsproduct 1. De invloed van sociale media op het leren van leerlingen Beroepsproduct 1 De invloed van sociale media op het leren van leerlingen Gemaakt door : Tristan van Leeuwen Stageschool : Altena College Sleeuwijk Begeleider : Peggy Winkelaar HU begeleider : Martin van

Nadere informatie

Een goede start na de vakantie

Een goede start na de vakantie Jaargang 5, nummer 1 Volgende: 11 september Een goede start na de vakantie Het is alweer de tweede week van het nieuwe schooljaar en we zijn goed gestart. De kinderen hebben zin in leren, zijn nieuwsgierig

Nadere informatie

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 -

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - Stageverslag ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - INHOUD 1. Voorwoord Pag. 03 2. Introductie Pag. 04 3. Taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de school Pag. 06 4. Werkdocumenten Pag. 08 5. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

Driejaarlijkse gids 2013-2016

Driejaarlijkse gids 2013-2016 Driejaarlijkse gids 2013-2016 Pagina 2 van 37 Patrimoniumschool Hervormde school voor basisonderwijs. Pagina 3 van 37 Woord vooraf. Geachte ouder/verzorger, Met genoegen presenteer ik u onze tweede driejaarlijkse

Nadere informatie

Lieven de Keylaan 58, 1222 LH Hilversum Tel. 035 683 15 57 E-mail: info@hilfertsheem.nl. Ga maar op weg

Lieven de Keylaan 58, 1222 LH Hilversum Tel. 035 683 15 57 E-mail: info@hilfertsheem.nl. Ga maar op weg Lieven de Keylaan 58, 1222 LH Hilversum Tel. 035 683 15 57 E-mail: info@hilfertsheem.nl Nummer 348 2011-2012 01 juli 2012 Eindredactie: Hanneke Strankinga Ga maar op weg Ga maar op weg met je kennis en

Nadere informatie

Vo or pubers met power

Vo or pubers met power 1 Vo or pubers met power Puber Power. Niet voor niets is dat de titel van dit boek. Of je het nu wilt of niet, de pubertijd is een heel bijzondere tijd. Het is een tijd waarin je begint te ontdekken wie

Nadere informatie