VZW NIEUWSBRIEF BELGIË BELGIQUE P.B. P.P. ASSE BC27196 ERKENNINGSNR P911340

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VZW NIEUWSBRIEF BELGIË BELGIQUE P.B. P.P. ASSE BC27196 ERKENNINGSNR P911340"

Transcriptie

1 VZW BELGIË BELGIQUE P.B. P.P. ASSE BC27196 NIEUWSBRIEF ERKENNINGSNR P BESTE STAKEHOLDERS VLAAMSE ENERGIELENING ALCOHOL- EN DRUGSPREVENTIE SERRISTEN IN DE DRUIVENSTREEK MONUMENTENPLOEG WOONBELEID NOORD 3WPLUS & SOLIDARITEIT VOOR HET GEZIN 3WPLUS VZW - BRUSSELSESTEENWEG ZELLIK DRIEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF - JAARGANG 6 - NR 1

2 beste stakeholders op de valreep van het begin van het nieuwe jaar wens ik u vooreerst een goede gezondheid toe. Meer dan ooit heeft u daar nood aan in deze tijden van griep, buikgriep, aankomende griep, griepvaccins die hun doel missen en andere ziekten. Ik spreek u aan met de term stakeholders omdat die iedereen en alle instanties verzamelt waarvoor wij werken. Onze lokale besturen rekenen op ons om dagelijks kwaliteit te bieden. Onze particuliere klanten rekenen op ons om hun tuintjes te onderhouden of hun kinderen op te vangen. De Lijn en zijn klanten rekenen op propere bussen. De Vlaamse gemeenschap rekent meer dan ooit op ons om haar projecten op een deftige manier aan te prijzen bij de bevolking. De provincie rekent nog altijd op ons om onze regio te onderhouden en het karakter van onze provincie te bewaren door het aanbieden van streekproducten. Onze omgeving rekent op ons om aandacht te besteden aan de CO 2 die we uitstoten, aan het aantal km dat we aanschuiven op de ring, maar ook aan het aantal daken dat we isoleren of het aantal mensen dat we overtuigen om lokaal te consumeren. Tenslotte rekent ook het personeel van 3wplus op haar werkgever om te zorgen voor stabiele tewerkstelling, een moderne werkomgeving, doorstroming enz. Kortom wij, zij en jullie rekenen op 3wplus om een meerwaarde te bieden en om continu te werken aan de verbetering van onze diensten, intern en extern. We gaan dat doen in een jaar van verandering. Zowat elk reglement en elke subsidie is aan herziening toe. alleen door het hoofd koel te houden, door loyaal en alert de veranderingen om te buigen in kansen en verbeteringen, gaan we van 2015 een mooi en succesvol jaar maken. Sociale werkplaats: implementatie van maatwerkdecreet, grote uitdaging die kansen biedt aan onze doelgroep; Kinderopvang: nieuw decreet, grote aanpassingen, kansen om uit te breiden maar ook de ideale gelegenheid om onze werkwijzen en processen te evalueren; Woonbeleid: gemeenten tonen veel vertrouwen in 3wplus; afwachten wat het nieuwe beleid wil en zal doen. Meer samenwerking en uitkijken naar nieuwe evoluties. Woonbeleid is nu al de specialiteit van 3Wplus en die kennis willen we verder blijven delen; frge: nieuwe regels, nieuwe kansen om dit project wat meer adem te geven, kansen voor vele inwoners om te besparen op energiekosten door het plaatsen van bvb. dakisolatie; Streekproducten: de nood aan middelen kunnen we ombuigen naar een kans om onze leveranciers meer te betrekken bij onze werking. enz We kijken 2015 vol vertrouwen en alertheid tegemoet. Het wordt een jaar vol kansen en verandering. Micheline de Mol, voorzitter

3 frge lening Wordt vlaamse energielening energie verbruiken neemt vandaag de dag een grote hap uit ons gezinsbudget. bepaalde maatregelen kunnen er voor zorgen dat we heel wat minder energie verbruiken en dat onze factuur drastisch daalt. Zo n maatregelen kosten uiteraard ook geld. Wie niet onmiddellijk over het nodige budget beschikt, kan goedkoop lenen om energiebesparende investeringen uit te voeren. Op 1 januari 2015 is het fonds ter reductie van de globale Energiekost opgehouden te bestaan. De Vlaamse regering, concreet het Vlaams Energieagentschap, neemt de taken en de werking over van het frge. Het VEa kent nu de energieleningen toe in plaats van het frge. Met een energielening kan je werken fi nancieren waardoor je energie zal besparen in je woning. je kan maximum euro lenen. Het geleende bedrag betaal je terug over een periode van maximaal 5 jaar. De intrest bedraagt 0% of 2%. 3Wplus Energie treedt op als Lokale Entiteit voor bijna alle gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde. Op enkele uitzonderingen na zijn alle gemeenten van dit grondgebied aangesloten bij 3Wplus. Het Vlaams gewest streeft ernaar om alle Vlaamse steden en gemeenten in dit project te betrekken. Vlaanderen zet immers hoog in op energiebesparingen. in principe bedraagt de intrest 2%. voor bepaalde (kwetsbare) doelgroepen, is de lening renteloos. dat wil zeggen dat de intrest 0% bedraagt. het gaat om volgende doelgroepen: personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds; personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen lager dan ,47 euro, verhoogd met 3.140,77 euro per gezinslid dat niet de aanvrager is (inkomensgrenzen op 1 september 2013); personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen; personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen; eigenaars die hun woning verhuren via een SVK (sociaal verhuurkantoor) aan mensen uit deze doelgroep. je kan een energielening krijgen voor volgende werken: isoleren van dak, vloer en muur; plaatsen van hoogrendementsglas of vervangen van ramen; vervangen van een oude verwarmingsketel door een condensatieketel of een warmtepomp; plaatsen van een zonneboiler; installeren van een geothermische warmtepomp; plaatsen van thermostatische kranen; plaatsen van een kamerthermostaat met programmeermogelijkheden; onderhoud van een verwarmingsketel; laten uitvoeren van een energie-audit. Heeft u interesse en wenst u meer informatie, neem contact op met de kredietbehandelaar KaTrIEN VErVLOET via het telefoonnummer of zend een naar

4 Alcohol- en drugspreventie in de scholen In 2015 wil het alcohol- en drugspreventieproject van 3Wplus, samen met 5 gemeenten en OCMW s, nauwer gaan samenwerken met de lokale (basis)scholen en sport- en jeugdverenigingen. Concreet kunnen ouders van kinderen uit het lager onderwijs deelnemen aan interactieve vormingen. Scholen die een alcohol- en drugsbeleid willen uitwerken, zullen kunnen rekenen op de steun van het preventieproject. Er zal eveneens een bevraging rond het ruimere thema welzijn worden ontwikkeld waarbij leerlingen van het vierde, vijfde en zesde jaar lager onderwijs onder meer worden bevraagd rond de manier waarop zij omgaan met hun eigen genotsmiddelen (i.e. frisdrank, videospelletjes, snoep, ) evenals hun eerste eventuele ervaringen met tabak, alcohol en drugs. Ten aanzien van de sport- en jeugdverenigingen wordt er een gericht aanbod gedaan op het vlak van bewustwording en sensibilisering door middel van educatieve spelvormen en aangepaste vormingen rond de thema s alcohol en drugs. Sociale werkplaats kiest jaarthema GEZONDHEID Op de personeelsvergadering van de sociale werkplaats, eind december 2014, mochten alle aanwezigen een jaarthema kiezen voor Het thema gezondheid kreeg de meeste stemmen. Een aantal workshops en andere activiteiten rond dit thema staan al gepland: Workshop over de voedseldriehoek en de samenstelling van een gezond en voedzaam lunchpakket Week van het fruit Week van de verse soep Kookworkshops rond soep maken, stoemp, spaghettisaus Sportnamiddag begeleid door een coach Het thema kadert in het kwaliteitsbeleid van de sociale werkplaats. Het draagt bij tot het persoonlijk welzijn van de deelnemers en stimuleert de kansen op doorstroming naar het reguliere arbeidscircuit.

5 Aantal serristen in de druivenstreek terug in stijgende lijn! Zaterdag 17 januari werd de nieuwe cursus Word serrist! succesvol afgetrapt door Druivenkoningin Ina in Overijse. Deze cursus wordt nu al voor het derde jaar op rij georganiseerd. Het is een initiatief van drie geëngageerde partners die het erfgoed en de kennis van het streekeigen druiven telen in serres willen verderzetten en met elkaar delen. Die partners zijn ten eerste de druivengemeenten Overijse, Hoeilaart, Tervuren en Huldenberg, ten tweede de Sterredruif, een vereniging van professionele serristen, en ten derde de sociale werkplaats 3WPlus. Net door het grote succes van de cursus, wordt hij dit jaar zelfs twee maal ingericht, zowel in Overijse als in Tervuren. Met 37 enthousiaste leerlingen en een groeiende wachtlijst als resultaat! Zes uitgebreide lesmomenten volgen stap voor stap het druivenseizoen, van knop tot schitterende tros. De aanpak daarbij is bijzonder praktisch en actief, waarbij de drie doorwinterde lesgever-serristen al hun kennis en kunde delen met hun leerlingen. Zo ging deze eerste les vooral over de bemesting en de snoei van de druivelaars. Later komen het op één zetten, het aanbinden, biologische ziektebestrijding, het fameuze uitkorrelen van de trossen, enz. aan bod. De enthousiaste cursisten kunnen straks aan een deskundige en begeleide verzorging van hun druivelaar beginnen. En wie thuis geen serre of tuin bezit, krijgt de zorg van een gehuurde druivelaar op de sites Solheide Overijse of Kelleveld Hoeilaart toebedeeld. De zoete en hopelijk ook rijkelijke opbrengst kunnen ze dan later zelf oogsten, iets waar velen onder hen nu al naar uitkijken Meer dan waarschijnlijk krijgt dit warme initiatief volgend jaar een vervolg. Maar goed ook: de wachtlijst met kandidaat cursisten voor de editie 2016 groeit immers nu al aan! Wie interesse heeft, kan altijd bijkomende inlichtingen verkrijgen via

6 Woonbeleid Noord doet er nog 3 jaar bij! De verderzetting van het project Woonbeleid Regio Noord heeft heel wat voeten in de aarde gehad. De gemeente Steenokkerzeel besliste om niet langer deel uit te maken van de intergemeentelijke samenwerking. De gemeenten Grimbergen, Kampenhout en Zemst zetten de samenwerking wel verder en blijven woonbeleid hoog in het vaandel dragen. Met ons project willen wij leegstand, verkrotting en woonkwaliteit blijven aanpakken en opvolgen. Bovendien willen wij de komende drie jaar verder werken aan de herziening van de gemeentelijke woonplannen, het organiseren van infomomenten, opvolgen van de actieprogramma s, uitwerken van gemeentelijke projecten, Uiteraard blijven onze woonconsulenten paraat aan het woonloket voor allerhande woonvragen. U kunt bij hun altijd terecht voor huurvragen, informatie over premies en subsidies, inschrijvingen voor sociale huisvesting. In de 3de periode van 3 jaar (van in totaal 9 werkingsjaren) kiest 3Wplus voor een doorgedreven samenwerking tussen de 3 woonprojecten in 15 gemeenten waarbij middelen en mensen efficiënter ingezet worden. Daarnaast zullen de raakpunten met de sociale werkplaats (daksisolatie, energiescans) en de Vlaamse Energielening verder uitgediept worden. coördinator woonbeleid Noord VACATURE Woonbeleid Noord-West Brabant zoekt Stedenbouwkundig adviseur woonbeleid (fulltime, opmaak en opvolging van woonbeleidsplannen, technisch advies, standplaats Zellik) Meer info bij Marieke Van Eyghen: of

7 Monumentenploeg Provinciale ondersteuning bij het onderhoud van waardevolle gebouwen en klein historisch erfgoed van openbare besturen De provincie wil de preventieve aanpak in het beheer van waardevolle gebouwen stimuleren. Daarom richtte ze Monumentenwacht Vlaams-Brabant op. Openbare besturen die beschermd of waardevol patrimonium in eigendom of beheer hebben, kunnen een beroep doen op diens deskundig advies. Monumentenwacht Vlaams-Brabant bepaalt de conditie van het patrimonium en onderzoekt of er maatregelen moeten genomen worden voor het behoud ervan. Als blijkt dat die noodzakelijk zijn, kunnen openbare besturen genieten van een financiële ondersteuning. Zo wil de provincie hen over de streep halen om ons waardevol erfgoed regelmatig te onderhouden. Voorwaarden Het gebouw of klein historisch erfgoed (KHE) moet waardevol zijn Voor het gebouw of KHE is er een lidmaatschap afgesloten bij Monumentenwacht Twee categorieën van financiële ondersteuning Categorie 1: - de provincie betaalt de werkuren tot een bedrag van max euro, incl. btw; - de aanvrager betaalt het verwerkte materiaal, het gebruikte materieel én de kost van de werkuren boven euro. Categorie 2: - de provincie subsidieert de werken met een kostprijs tussen euro en euro, incl. btw; - een subsidie bedraagt 30% op de eerste schijf tot euro en 15% op de tweede schijf van en euro; - een subsidiebedrag lager dan 750 euro en hoger dan euro wordt niet toegekend; - voor werken uitgevoerd in eigen beheer is er alleen een tegemoetkoming in het aankoopbedrag van de verwerkte materialen. Voor meer informatie over voorwaarden, aanvraagprocedure, werking van de Monumentenploeg of voor verdere afspraken kunt u terecht bij: Vzw 3Wplus Sociale Werkplaats - Tel. 02/ of 0496/ Kampenhout is een van de eerste gemeenten die gebruik maakt van het nieuwe subsidieregelement. 3Wplus neemt binnenkort de kapelletjes onder handen.

8 3Wplus gaat in zee met Solidariteit voor het gezin KIND Ziek en toch gaan werken? Dat kan! Ouders die willen gaan werken, maar wiens kind door plotse ziekte niet naar de opvang of de school kan, kunnen een beroep doen op thuisopvang. 3Wplus en Solidariteit voor het Gezin slaan hiervoor de handen in elkaar. De winter staat voor de deur en naar goede gewoonte worden veel kinderen ziek. Voor werkende of studerende ouders is het niet altijd gemakkelijk om dan opvang te vinden. Is een ouder alleenstaand of oefent hij of zij een zelfstandig beroep uit, dan is de situatie vaak nog moeilijker. Zieke kinderen mogen immers niet naar de crèche en ook oudere kinderen kunnen niet altijd alleen thuis blijven. In de regio Halle-Vilvoorde (meer bepaald in de gemeenten Asse, Beersel, Bever, Dilbeek, Galmaarden, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke en Pepingen) bestaat hiervoor een oplossing via de dienst thuisopvang zieke kinderen van 3Wplus. Een enthousiast team van ervaren oppassers staat elke weekdag klaar om op zieke kinderen te passen. Ouders kunnen op die manier hun kind of kinderen in goede handen thuis laten blijven. De oppassers volgen de hele dag de evolutie van de kinderen op. Speciale noden of aandachtspunten geven de ouders mee voor hun vertrek, en bij hun thuiskomst ontvangen ze een uitgebreid relaas over hoe de dag verlopen is. Binnenkort slaan 3Wplus en Solidariteit voor het Gezin de handen in elkaar om samen nóg meer ouders te helpen via thuisopvang van zieke kinderen. Solidariteit voor het Gezin is een zorgbedrijf met meer dan 35 jaar ervaring in Vlaanderen en Brussel. De organisatie vangt zelf ook zieke kinderen op en zal opvangvragen met 3Wplus uitwisselen om meer ouders te bereiken. 3Wplus en Solidariteit voor het Gezin staan voor kwaliteit, bereikbaarheid en flexibiliteit. Ouders bevestigen dit massaal in de tevredenheidsenquêtes die bij elke opvang meegegeven wordt. Concreet Wanneer een ouder vóór 18u30 belt naar het nummer , dan kan er afhankelijk van de beschikbaarheid de volgende dag al iemand aan huis komen voor opvang. Ook in het weekend of op feestdagen is er telefoonpermanentie. VZW Deze nieuwsbrief is een uitgave van vzw 3Wplus i.s.m. vzw 3Wplus Sociale werkplaats, 3Wplus energie en 3Wplus Kinderopvang. Gedelegeerd bestuurder: Martine Lemonnier - Voorzitter: Micheline De Mol - Verantwoordelijke uitgever: Erwin Cuyx, Brusselsesteenweg 617, 1731 Zellik - Algemene informatie:

1 INLEIDING... 5 2 ORGANOGRAM VZW OPBOUWWERK HAVILAND - OPBOUWWERK HAVILAND- W EN OPBOUWWERK HAVILAND-K... 6

1 INLEIDING... 5 2 ORGANOGRAM VZW OPBOUWWERK HAVILAND - OPBOUWWERK HAVILAND- W EN OPBOUWWERK HAVILAND-K... 6 2010 JAARVERSLAG Inhoud 1 INLEIDING... 5 2 ORGANOGRAM VZW OPBOUWWERK HAVILAND - OPBOUWWERK HAVILAND- W EN OPBOUWWERK HAVILAND-K... 6 3 REGIONALE COÖRDINATIE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG... 8 4 THUISOPVANG

Nadere informatie

wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse overheid van 2004 tot 2009 vlaanderen aan! Departement WVG Afdeling Welzijn en Samenleving

wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse overheid van 2004 tot 2009 vlaanderen aan! Departement WVG Afdeling Welzijn en Samenleving wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse overheid van 2004 tot 2009 vlaanderen aan! Departement WVG Afdeling Welzijn en Samenleving wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse

Nadere informatie

Vooraf. U vindt in deze brochure ook informatie rond lenen en verzekeren.

Vooraf. U vindt in deze brochure ook informatie rond lenen en verzekeren. Vooraf U vindt in deze brochure informatie over premies rond renoveren en aanpassen, met hun specifieke voorwaarden. Deze brochure is een hulpmiddel om u wegwijs te maken in de bestaande premies. Wij kunnen

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 1. WELKE STEDEN EN GEMEENTEN NEMEN DEEL AAN DEZE ACTIE?... 2 2. HOE KAN IK DEZE LENINGEN AANVRAGEN?... 2 3. WELKE DOCUMENTEN HEB IK NODIG OM EEN AANVRAAG

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

WONEN. 1. Zelfstandig wonen. 1.1 Eigen woning

WONEN. 1. Zelfstandig wonen. 1.1 Eigen woning 5 wonen WONEN De meeste mensen willen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig en in hun vertrouwde woning en omgeving blijven wonen. Naarmate u ouder wordt, is het mogelijk dat uw woning niet langer aangepast

Nadere informatie

Faq Duwolim 20100915-1

Faq Duwolim 20100915-1 1. Welke steden en gemeenten nemen deel aan deze actie? 2. Hoe kan ik deze leningen aanvragen? 3. Welke documenten heb ik nodig om een aanvraag te kunnen indienen? 4. Zijn er inkomensbeperkingen om in

Nadere informatie

Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen

Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen 1) Wat is het FRGE? 2) Waarom moet ik aankloppen bij wvi voor een lening bij het Fonds? 3) Welke rol speelt de stad/gemeente? 4) Welke gemeenten nemen deel aan

Nadere informatie

Beleidsbrief Wonen 2007-2012

Beleidsbrief Wonen 2007-2012 Beleidsbrief Wonen 2007-2012 Inhoud 1. Situering 2. Provinciaal woonbeleid 2.1.Ondersteuning lokaal woonbeleid en dienstverlening 2.1.1. Intergemeentelijke huisvestingsdiensten/woonwinkels 2.1.2. Provinciaal

Nadere informatie

Naar een (inter)gemeentelijk Woon-, Water- en Energieloket op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente.

Naar een (inter)gemeentelijk Woon-, Water- en Energieloket op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente. Naar een (inter)gemeentelijk Woon-, Water- en Energieloket op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente. Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw Steunpunt Turnhout Otterstraat 116, 2300

Nadere informatie

Naar een (inter)gemeentelijk aanspreekpunt wonen, water en energie op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente.

Naar een (inter)gemeentelijk aanspreekpunt wonen, water en energie op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente. Naar een (inter)gemeentelijk aanspreekpunt wonen, water en energie op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente. 1. Inleiding Het denken over lokale aanspreekpunten wonen, water en energie

Nadere informatie

INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG

INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Erwin De bruyn Stebo Joachim de Wijs Stebo INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Infrax als sociale netbeheerder Als netbedrijf vervult Infrax een belangrijke sociale rol. Zo

Nadere informatie

De zorg in beeld en cijfers. Jaarverslag

De zorg in beeld en cijfers. Jaarverslag De zorg in beeld en cijfers Jaarverslag 2010 Inhoud 3 Voorwoord 4 OCMW-beleid 6 Sociale Dienst 20 Ouderenzorg 34 Thuiszorg 40 Facilitaire Diensten 44 Personeel & Organisatie 54 Staf & Beleid 58 Financiële

Nadere informatie

voorwoord Martine De Regge voorzitter vzw regent schepen van openbare werken en mobiliteit stad gent

voorwoord Martine De Regge voorzitter vzw regent schepen van openbare werken en mobiliteit stad gent voorwoord Martine De Regge voorzitter vzw regent schepen van openbare werken en mobiliteit stad gent 2 De stad Gent heeft ver buiten haar stadsgrenzen het beeld van een warme en gezellige stad. En dat

Nadere informatie

Twee jaar werken aan Rationeel Energiegebruik in Gent 2008-2009

Twee jaar werken aan Rationeel Energiegebruik in Gent 2008-2009 Twee jaar werken aan Rationeel Energiegebruik in Gent 2008-2009 4 Martine De Regge Voorzitter vzw REGent Voorwoord Minder energie verbruiken is niet alleen goed voor het milieu maar vooral voor de portemonnee.

Nadere informatie

WOONPLAN OPWIJK. (2 november 2012_versie voor gemeenteraad) Woonplan Opwijk_ versie dd.02/11/2012 voor gemeenteraad 1

WOONPLAN OPWIJK. (2 november 2012_versie voor gemeenteraad) Woonplan Opwijk_ versie dd.02/11/2012 voor gemeenteraad 1 WOONPLAN OPWIJK (2 november 2012_versie voor gemeenteraad) Woonplan Opwijk_ versie dd.02/11/2012 voor gemeenteraad 1 Voorwoord Voor Opwijk is woonbeleid een beleidsoptie waar veel belang aan gehecht wordt.

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 FINALE VERSIE 25 april 2013 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid 2 Beleidstekst 2013 2018 Inhoud

Nadere informatie

Meetjesland Waas. Gent Dender. Deinze. Aalst-Ninove. Oudenaarde-Ronse. Geraardsbergen- Zottegem. Regiodossier. Wonen in het Meetjesland

Meetjesland Waas. Gent Dender. Deinze. Aalst-Ninove. Oudenaarde-Ronse. Geraardsbergen- Zottegem. Regiodossier. Wonen in het Meetjesland Meetjesland Waas Gent Dender Deinze Aalst-Ninove Oudenaarde-Ronse Geraardsbergen- Zottegem Regiodossier Wonen in het Meetjesland inhoud Voorwoord Freya 3 Inleiding 4 De Woonmarkt in het Meetjesland 5 -

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 8 mei 2014

JAARVERSLAG 2013. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 8 mei 2014 JAARVERSLAG 2013 Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 8 mei 2014 Duwolim CVBA met sociaal oogmerk Graaf van Loonstraat 15/1 3580 Beringen RPR Hasselt 0807.760.273 duwolim@sjk.woonnet.be Woord vooraf

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 JAARVERSLAG 2012 Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 Duwolim CVBA met sociaal oogmerk Marktplein 7 3550 Heusden-Zolder RPR Hasselt 0807.760.273 duwolim@sjk.woonnet.be Woord vooraf van

Nadere informatie

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27 Winters landschap Cauborre Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 2 Maart > April 2010 Jaargang 27 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790

Nadere informatie

Registratie van drempels inzake REG-toepassingen en

Registratie van drempels inzake REG-toepassingen en Registratie van drempels inzake REG-toepassingen en energiezuinige investeringen bij maatschappelijk kwetsbare huishoudens via bevraging tijdens huisbezoeken. Magda Hendrickx, Leen Smets en Ann Van der

Nadere informatie

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Voorwoord EEN ANDERE BRIL, EEN ANDERE KIJK Dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Beste lezer, Vele

Nadere informatie

WAAR KAN EEN ARME NOG WONEN?

WAAR KAN EEN ARME NOG WONEN? WAAR KAN EEN ARME NOG WONEN? Themadossier: Huisvesting Dynamo Limburg vzw WAAR KAN EEN ARME NOG WONEN? Themadossier: Huisvesting Dit dossier kwam tot stand door de bovenlokale themawerking van Dynamo Limburg

Nadere informatie

BELEIDSNOTA 2004-2009 Samenwerken voor een goed Vlaams bestuur in de Vlaamse rand

BELEIDSNOTA 2004-2009 Samenwerken voor een goed Vlaams bestuur in de Vlaamse rand BELEIDSNOTA 2004-2009 Samenwerken voor een goed Vlaams bestuur in de Vlaamse rand Frank Vandenbroucke Vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming. INHOUDSTABEL

Nadere informatie

ENERGIE-ARMOEDE: MAXIMAAL 10% VAN HET INKOMEN VOOR ENERGIE

ENERGIE-ARMOEDE: MAXIMAAL 10% VAN HET INKOMEN VOOR ENERGIE 105 9 GEEN ENERGIE-ARMOEDE: MAXIMAAL 10% VAN HET INKOMEN VOOR ENERGIE Energie-armoede ontstaat als de energiekost een te grote hap neemt uit het gezinsbudget, het houdt dus verband met het inkomen, de

Nadere informatie

Evaluatie van het preventiebeleid van de OCMW's inzake energie

Evaluatie van het preventiebeleid van de OCMW's inzake energie 2009 Evaluatie van het preventiebeleid van de OCMW's inzake energie Inhoud 1. Inleidend deel... 3 1.1 Doel van de studie en context... 3 1.2 Algemene vaststellingen... 4 1.3 Belang van preventie... 8 1.4

Nadere informatie

Beleidsnota 2004-2009 SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND. Frank Vandenbroucke

Beleidsnota 2004-2009 SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND. Frank Vandenbroucke Beleidsnota 2004-2009 Frank Vandenbroucke SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND Vice-minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Werk, Onderwijs en Vorming Inhoud

Nadere informatie

GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD

GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD DECEMBER 2014 GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD DILBEEK INFO WWW.DILBEEK.BE DILBEEK GROOT-BIJGAARDEN ITTERBEEK SCHEPDAAL SINT-MARTENS-BODEGEM SINT-ULRIKS-KAPELLE Inhoud ZONDAG 4 JANUARI 2015 VACATURE OFF & WE

Nadere informatie