Welkom. Open dag Coornhert Gymnasium

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom. Open dag 2015. Coornhert Gymnasium"

Transcriptie

1 Welkom Open dag 2015 Coornhert Gymnasium

2 Onze school Het Coornhert Gymnasium is een categorale school: er wordt maar één type onderwijs aangeboden. Er zijn in Nederland 38 categorale gymnasia. Het gymnasium is net als het atheneum een school voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) en leidt op tot een studie aan een hogeschool of universiteit. Het belangrijkste verschil tussen het atheneum en het gymnasium is dat op het gymnasium Grieks en Latijn worden gegeven en dat de leerling in minimaal één van deze vakken examen moet doen.

3 Onze missie Actief leren in een uitdagende en veilige omgeving Coornhert daagt je uit!

4 Het gymnasium Op een gymnasium volgen leerlingen altijd Latijn en Grieks. Dat betekent: 1. leren lezen van Griekse en Latijnse teksten 2. kennisnemen van de literaire en culturele achtergronden van de gelezen teksten. Kenmerkend voor het onderwijs in de klassieke talen zijn: bijdragen aan de culturele vorming verdiepen van historisch besef bieden van meer inzicht in het verschijnsel taal aanzetten tot wetenschappelijke vorming. Docenten maken gebruik van deze gezamenlijke achtergrond van de leerlingen: ook daaruit blijkt het gymnasiale karakter. Het gymnasium biedt een breed pakket maar samenhangend geheel van vakken. Gymnasiaal onderwijs betekent volgens ons ook ontplooiing in toneel, cabaret en muziek.

5 Een openbare school Het Coornhert Gymnasium is een openbare school: geen discriminatie op grond van godsdienst, politieke overtuiging, ras, geslacht, afkomst, seksuele voorkeur geen financiële drempels bij de toelating tot de school en bij activiteiten die door de school worden georganiseerd pluriformiteit: de school als ontmoetingsplaats voor mensen met allerlei opvattingen het vormen van de eigen mening en het respecteren van andere meningen een gevarieerd leerlingenbestand en docentenkorps medezeggenschap: gelijke democratische rechten voor allen veel aandacht voor activiteiten buiten lestijd, waardoor leerlingen met zoveel mogelijk aspecten van de samenleving in aanraking komen bevorderen van emancipatie en mondigheid.

6 Aanmeldingsprocedure Aanmelden alleen via de basisschool aanmeldingsformulier met de aangegeven documenten én DOD (= digitaal onderwijskundig rapport) Aanmeldingsformulieren zijn van de website te downloaden. (Oudere formulieren niet meer gebruiken!)

7 Data Aanmelding uiterlijk 15 maart 2015 alle documenten (incl. DOD) op school aanwezig Er is dit jaar geen loting gepland.

8 Toelating Het advies van de basisschool is leidend bij toelating: een vwo- of gymnasiumadvies moet het voor het Coornhert wel zijn. De basisschool ondersteunt haar advies onder andere met de gegevens uit de Plaatsingswijzer waarin de toetsresultaten van groep 6, 7 en 8 zijn verwerkt.

9 Wij verwachten vijf brugklassen.

10 Coornhert daagt uit verschillende manieren van leren verschillend in tempo en niveau verbreding en verdieping docent en leerling verantwoordelijk wat je kunt, doe je en wat je doet, doe je zo goed mogelijk Ontwikkeling eigen leermiddelen digitale presentatie

11 Latijn en Grieks:waarom? 1. Toegang tot bijna 25 eeuwen wetenschappelijke literatuur en literaire erfenis; 2. cultuurbesef: kennis, waardering van vreemde culturen en herkenning van het eigene in jaar oude beschavingen De oudheid is de OERKNAL van onze westerse samenleving; 3. taalvaardigheid, zowel actief als passief, in alle talen;profijt bij talenstudies niet alleen Romaanse of Indo-Europese talen door kennis van taalkundige verschijnselen en begrippen; 4. (internationale) woordenschat, bv. bij het leren van wetenschappelijk jargon en westerse talen i.h.b. Engels en de Romaanse talen; 5. bijzondere vaardigheden : systematische en analytische aanpak van problemen; 6. Doorzettingsvermogen.

12 Cambridge-certificate De mogelijkheden een studie in het buitenland te volgen zijn veel groter dan enkele jaren geleden en ook wordt het Engels op Nederlandse universiteiten steeds vaker gebruikt. Daarom biedt het Coornhert Gymnasium sinds cursus leerlingen de mogelijkheid mee te doen aan een intensiever programma dat hun kennis en gebruik van het Engels aanzienlijk vergroot. Als een leerling het gehele programma volgt en met succes het examen aflegt, dan leidt dat tot het Cambridge Advanced Certificate. Dit geeft rechtstreeks toegang tot Engelstalige universiteiten.

13 Cambridge voor iedereen Alle leerlingen Cambridge Engels Klas 1: drie lesuren per week met ondersteuning van native speaker Mogelijkheid van Cambridge High Level onderzocht in klas 1 Klas 2: 3 uur Engels, gedifferentieerd Cambridge High Level met steun van native speaker (bekostigd door ouders); reis naar Engeland voor allen

14 Cambridge Klas 3: aparte Cambridge High Levelklas(sen) met 3 i.p.v. 2 lesuren (kosten voor ouders). examens in kl 3 en 5 Extra les is ca 90,--

15 Onderzoeken, ontwerpen en.. uitvoeren! Het vak O&O, Onderzoeken en Ontwerpen, is een vak dat samen met het project Technisch ontwerpen al in de brugklas het verband legt tussen op de juiste wijze onderzoek doen, creatief denken en uitvoeren wat je bedenkt. De ontwerpcyclus wordt zodoende compleet doorlopen. Niet alleen voor bètagerichte leerlingen een belangrijk vak! Voor de uitvoering zijn er klassieke gereedschappen maar ook een 3D-printer en een lasercutter.

16 Differentiatie Omgaan met verschillen: leerstijl van meer- of hoogbegaafde leerling leidt tot andere didactiek. Naar een flexibel programma: compacter indien noodzakelijk; extra s zijn mogelijk afhankelijk van de leerling. Andere didactiek: de leerling leert bij voorkeur vanuit het geheel: een pittige vraagstelling, een omvangrijkere opdracht, daagt uit tot het verwerven van de stof (dus minder vanuit delen naar het geheel) Gedeelde verantwoordelijkheid voor het leerproces van docent en leerling

17 Differentiatie Resultaten van hersenonderzoek en de leerpsychologie laten steeds duidelijker zien dat leerlingen op verschillende manieren leren; ook verschil jongens-meisjes! Wij willen dat: leerlingen hun talenten volledig benutten leerlingen gemotiveerd blijven leerlingen niet onderpresteren (met risico op uitstroom).

18 Waar komen onze leerlingen vandaan? Herkomst leerlingen (niet alle plaatsen) Woonplaats Aantal leerlingen Woonplaats Aantal leerlingen Bergambacht 6 Nieuwerbrug 4 Bodegraven 44 Nieuwerkerk a/d IJssel 10 Boskoop 12 Ouderkerk a/d IJssel 1 Capelle a/d IJssel 1 Oudewater 17 Gouda 369 Reeuwijk 82 Gouderak 5 Schoonhoven 9 Haastrecht 15 Stolwijk 17 Hekendorp 4 Vlist 2 Kamerik 1 Waddinxveen 69 Moerkapelle 3 Woerden 18 Montfoort 4 Zevenhuizen 5 Moordrecht 40 Zwammerdam 1

19 Leerlingen per woonplaats

20 Afstanden

21 Schooltijden normaal: mini-uren: 1 e lesuur e lesuur pauze 3 e lesuur e lesuur pauze e lesuur pauze 6 e lesuur pauze 7 e lesuur e lesuur Het rooster van mini-uren wordt gebruikt op enkele vergaderdagen.

22 Fiets of openbaar vervoer? Woonplaats: Fietsen: Bus: Trein: Gouderak 30 minuten Haastrecht 25 à 30 minuten 15 minuten tot station Moerkapelle 45 à 50 minuten 35 à 40 min. tot ziekenhuis Moordrecht 20 à 25 minuten 15 à 20 min. tot station Nieuwerkerk 50 minuten 7 minuten tot station Schoonhoven 50 à 60 minuten 30 minuten tot station Waddinxveen 30 minuten 12 minuten tot station Woerden 60 à 65 minuten 12 minuten tot station Zevenhuizen 45 minuten 30 minuten tot station Vanaf het station is het een kwartiertje lopen tot school. Je kunt ook de stadsbus nemen. lijn 1: uitstappen Johan de Wittlaan, daarna is het nog 4 minuten lopen tot het hoofdgebouw. lijn 178 richting Bodegraven: uitstappen Heemskerckstraat, daarna is het nog 7 minuten lopen tot het hoofdgebouw.

23 Lessentabel onderbouw Vak/klas Nederlands Latijn/Grieks 3 Latijn 3 3 Grieks 3 3 Frans Duits 3 3 Engels Engels Cambridge High Level Geschiedenis Aardrijkskunde/economie Economie 1 Wiskunde Natuurkunde 2 3 Scheikunde 2 Biologie 2 2 Beeldende vormgeving Bewegingsonderwijs Studielessen Mentorles Onderzoeken en ontwerpen 1 1 Projecten (4, vakoverstijgend *) 4 Totaal Totaal Cambridge-klas

24 Kosten van het eerste leerjaar Op de website van de school vindt u de schoolkosten voor alle klassen onder downloads. In de informatiemap van de Open dag vindt u een overzicht van de kosten zoals wij die volgend jaar verwachten.

25 ICT 25

26 ICT: laptop Voorkeur in klas 1en 2: Huur/koop via één bedrijf geen ongelijkheid tussen leerlingen uitgebreid servicepakket makkelijker werken voor docenten en leerlingen Mogelijk: Eigen laptop die volledig voldoet aan bepaalde specificaties (site) 26

27 Leerlingenzorg onderbouw studieles (studievaardigheden en sociaal-emotionele aspecten) algemene (studie) en vakbegeleiding begeleiding op sociaal-emotioneel gebied faalangstreductietraining afname eerste dyslexietest (doorverwijzing mogelijk) dyslexieverklaring leidt tot verlenen van de benodigde faciliteiten Signalering: Geldergroep Schoolbeleving Vragenlijst onderzoek jeugdgezondheidszorg in klas 2 schoolmaatschappelijk werk orthopedagoge zorg adviesteam De mentor is de spil van de begeleiding en hét aanspreekpunt voor ouders. Verwijzing naar begeleiding kan plaatsvinden n.a.v. leerlingbesprekingen, maar ook op grond van signalen die docenten, ouders en leerling aan de mentor geven. De zorgcoördinator speelt een belangrijke rol bij de verwijzing.

28 De mentor De mentor is de spil van de begeleiding en het aanspreekpunt voor de ouders. Voor de eersteklassers is de mentor vergelijkbaar met de leerkracht groep acht. De eerste twee maanden zien brugklassers de mentor tussen de vier en acht uur per week. Het mentorenteam van een leerjaar stelt met de jaarlaagcoördinator het mentoraatprogramma vast. De mentor verzorgt de studie- of mentorlessen en voert gesprekken met individuele leerlingen of kleine groepjes van leerlingen.

29 Mentoren klas 1 in Kennismakingsprogramma Brugklaskamp Leren leren Sociale vaardigheden Individuele gesprekken Contact met ouders Volgen van resultaten Volgen sociaal-emotionele ontwikkeling dhr. M. Bronsgeest dhr. J. van Meurs dhr. Koper mw. L. van Vliet mw. M. Bos

30 Begeleiding klas 1 Voor alle leerlingen Studieles (leren leren en sociaalemotionele aspecten) door eigen mentor Voor sommigen extra hulp in kleine groepen of individueel door aparte begeleiders: studiebegeleiding Faalangstreductietraining Sociaal-emotionele begeleiding door leerlingbegeleider Screening dyslexie In het Zorg Adviesteam zijn GGD, Jeugdzorg, leerplicht en school vertegenwoordigd. Bij problemen die de school vanuit haar professionaliteit niet kan aanpakken wordt advies ingewonnen binnen deze groep. Dit gebeurt slechts met toestemming van ouders en kind.

31 Mentorprogramma klas 1 Kennismaken met de school en elkaar Studievaardigheden ( leren leren ): woordjes leren plannen samenvatten samenwerken Sociale vaardigheden wie ben ik omgaan met elkaar de klas en ik Voorbereiden projecten

32 Verbredingsprogramma Wij komen tegemoet aan de specifieke behoeften van meer- en hoogbegaafde leerlingen. Al vanaf 2002 kent het Coornhert Gymnasium voor leerlingen die naast het gewone programma nog meer aankunnen een verbredingsprogramma. Dat houdt in dat de school een extra aanbod doet, waarvoor soms een relatief kleine bijdrage gevraagd wordt Vanaf 2014 worden alle extra-activiteiten voor leerlingen én ouders en/of medewerkers uitgevoerd onder de vlag van de:

33 Voor leerlingen wordt in is als volgt georganiseerd: Klas 1/2: januari-maart keuze uit programmeren in java keramiek schilderen drama debat Klas 3: najaar/voorjaar Robotica, apps bouwen, Arabisch (of Spaans, industrieel ontwerpen) Klas 4, 5, 6: laptopp-project in Leiden (diverse vakgebieden); pre-universitycollege, college volgen aan verschillende universiteiten. Voor ouders: een introductiecursus Latijn (2014); lezingen en minicursussen (start 2015).

34 Verbreding voor basisschoolleerlingen Sinds 2003 bieden wij leerlingen groep acht die toe zijn aan nieuwe uitdagingen en eventueel lessen kunnen missen de mogelijkheid deel te nemen aan een cursus van de Stichting Vierkant voor Wiskunde of een cursus Chinese taal- en cultuur. Voorbeelden van cursussen: geheimschrift, magische vierkanten en figuren, fractals (het zgn. droste-effect), getallen voor gevorderden (o.a. getal pi). Dit jaar begeleiden onze eigen docenten, de heren Bronsgeest, Kooij en Van Gendt, groepen wiskunde. Mw. Schoemaker ontwikkelde de cursus Chinese taal- en cultuur en begeleidt deze ook dit schooljaar. In totaal zijn ca. 260 basisschoolleerlingen in februari maart op school.

35 Honours Programma Gymnasia Uitdaging voor lln kl 4-6: 100 uur per jaar Acht ontwikkellijnen: onderzoeken, kennis vergaren, denken, creëren, communiceren, samenwerken, reflecteren, projectkeuze Leerling kiest eigen weg om zich op die lijnen te ontwikkelen Dat gebeurt binnen het kader van een zelf gekozen project Leerlingen leggen rekenschap af van hun ontwikkeling ( examen ) Aparte vermelding diploma (waarde!)

36 Activiteiten Brugklasshow Debatclub Excursies in elk leerjaar Glamournight Kèrux Chruseos (=Schoolkrant) Licht- en geluidgroep Maatschappelijke stage MR Deelname aan Olympiades Ongewenst (=(muziek)theater) Rome-/Griekenlandreis klas 5 Schaken Schoolband Schoolfeesten Schoolorkest Sporttoernooien Sportclinics Theater: achter de schermen Toneel Utile Dulci Zaalvoetbaltoernooi

37 Resultaten

38 Tevredenheid

39 Resultaten.. https://blendle.com/i/elsevier/grieks-en- latijn-als-startkapitaal/bnl-elsevier _grieks_en_latijn_als_startkapitaal/r/s h-em Lees het artikel in Elsevier. Grieks en Latijn als startkapitaal ONDERWIJS / Gymnasiasten zijn zeer goed vertegenwoordigd in de top van bedrijfsleven, politiek en wetenschap. Ze hebben een voorsprong op mensen die atheneum deden. Een goede leider moet vele registers kunnen bespelen.

40 Informatie en formulieren Website:

gymnasium tweetalig vwo atheneum havo vmbo

gymnasium tweetalig vwo atheneum havo vmbo gymnasium tweetalig vwo atheneum havo vmbo Allroundklassen Cultuurklassen Tweetalig vwo Sportklassen Highschool L.O.O.T.-school SCHOOLGIDS 2008-2009 Colofon Tekst: Willy van Bunningen Dick Frantzen Jan

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN LOCATIE LASSUSLAAN. 2012/2013 Er valt wat te kiezen!

STUDIERICHTINGEN LOCATIE LASSUSLAAN. 2012/2013 Er valt wat te kiezen! STUDIERICHTINGEN LOCATIE LASSUSLAAN 2012/2013 Er valt wat te kiezen! 1 Algemeen locatie Lassuslaan 2 Tweetalig Atheneum en HAVO 3 Muziekstroom 4 ICT-stroom 5 Drama-stroom 6 Bèta-stroom 7 WERELDMAVO ALGEMEEN

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Naam school

Schoolondersteuningsprofiel. Naam school Schoolondersteuningsprofiel Naam school 1 INLEIDING 3 2 SCHOOLGEGEVENS 4 2.1 Contactgegevens 4 2.2 Onderwijsvisie/schoolconcept 4 2.3 Onderwijsaanbod 4 2.4 Kengetallen leerlingpopulatie 4 2.5 Gemiddeld

Nadere informatie

Mondriaan* 18 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren 2015 / 2016

Mondriaan* 18 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren 2015 / 2016 1 Mondriaan* 18 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren 2015 / 2016 18 VRAGEN 2 Fijn dat je er bent! Voorwoord Beste jongens en meisjes, beste ouders, Het Mondriaan College is een school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 VWO HAVO MAVO VMBO PRO WWW.IJSSELCOLLEGE.NL

SCHOOLGIDS 2014-2015 VWO HAVO MAVO VMBO PRO WWW.IJSSELCOLLEGE.NL SCHOOLGIDS 2014-2015 VWO HAVO MAVO VMBO PRO WWW.IJSSELCOLLEGE.NL Inhoud Inleiding 3 Missie en visie 4 Organisatie en locaties 6 Onderwijs 7 Leerlingbegeleiding 19 Veilige school 27 Bijzondere activiteiten

Nadere informatie

Sintermeertencollege

Sintermeertencollege Sintermeertencollege Schoolgids 2014-2015 v5_front11092014 Verleg je grenzen! 1 SINTERMEERTEN ABC, inhoudsopgave A B C D E F G H I J Academische Opleidingsschool (AOS) Adressen Afdelingsleider Bankrekeningnummer

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N ! schoolgids 2014-2015 emmauscollege SAMEN OP WEG! S A M E N O P W E G Emmauscollege r.k. scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium Het Emmauscollege bevindt zich op één locatie in een goed gefaciliteerd

Nadere informatie

regio arnhem het voortgezet onderwijs helder in beeld

regio arnhem het voortgezet onderwijs helder in beeld regio arnhem het voortgezet onderwijs helder in beeld Inhoudsopgave & colofon Voorwoord 2 Het Voortgezet Onderwijs: de feiten op een rij voor ouders van leerlingen in groep 8 3 Het Voortgezet Onderwijs:

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015 Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Aan onze leerlingen, hun ouders en andere belangstellenden, Elk jaar kiest de commissie identiteit een

Nadere informatie

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl.

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl. Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en vmbo (g/tl). De school

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

OBC Bemmel Een venster op de wereld

OBC Bemmel Een venster op de wereld OBC Bemmel Een venster op de wereld 12013-2014 Welkom Welkom op OBC Bemmel: dé school voor jou, welke opleiding je ook kiest. Veel jongeren uit de regio gaan bij ons naar VMBO-T, naar HAVO, tweetalig HAVO,

Nadere informatie

PiersonGids 2015/2016

PiersonGids 2015/2016 PiersonGids 2015/2016 1 Inhoudsopgave Woord vooraf... 3 Hoofdstuk 1 De school... 4 Opdracht en missie... 4 Profiel van de school... 4 De naam van de school... 4 Inrichting van de school... 4 Veilig klimaat...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 LOCATIE PIETER CALANDLAAN

SCHOOLGIDS 2014-2015 LOCATIE PIETER CALANDLAAN SCHOOLGIDS 2014-2015 LOCATIE PIETER CALANDLAAN Instemming van de medezeggenschapsraad ontvangen op 28 augustus 2014, vastgesteld door het bevoegd gezag op 4 september 2014. VOORWOORD Dit is de schoolgids

Nadere informatie

SCH OOL GIDS. Bonhoeffer College

SCH OOL GIDS. Bonhoeffer College SCH OOL GIDS 2014 2015 Bonhoeffer College Inhoud Welkom op het Bonhoeffer College...4 Het Bonhoeffer... 6 Waarom Bonhoeffer... 6 Doelstellingen van ons onderwijs... 8 Internationalisering en goed-doelacties...

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS 2011-2012

INFORMATIEGIDS 2011-2012 INFORMATIEGIDS 2011-2012 Picasso Lyceum Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer T: (079) 347 17 00 F: (079) 347 17 99 E: info@picasso-lyceum.nl I: www.picasso-lyceum.nl Inhoud Voorwoord 3 Het Lyceum 6 Talenten

Nadere informatie

HEESWIJK-DINTHER SCHOOLGIDS 2014-2015 INSPIREREN TALENTEN AANSPREKEN GRENZEN VERLEGGEN

HEESWIJK-DINTHER SCHOOLGIDS 2014-2015 INSPIREREN TALENTEN AANSPREKEN GRENZEN VERLEGGEN HEESWIJK-DINTHER SCHOOLGIDS 2014-2015 INSPIREREN TALENTEN AANSPREKEN GRENZEN VERLEGGEN Gymnasium Bernrode Abdijstraat 36 5473 AG Heeswijk-Dinther Tel: 0413-291342 Fax: 0413-294093 www.bernrode.nl administratie@bernrode.nl

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016. Vastgesteld door het bevoegd gezag op 9 juli 2015.

SCHOOLGIDS 2015-2016. Vastgesteld door het bevoegd gezag op 9 juli 2015. SCHOOLGIDS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op 9 juli 2015. VOORWOORD Dit is de schoolgids van het Calandlyceum voor het schooljaar 2015-2016. Een schoolgids is een manier om aan anderen duidelijk

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden Schoolgids 2013-2014 1 INHOUD Voorwoord 3 De school en adressen 4 Missie en doelstellingen van de school 5 Praktische informatie 6 Inrichting van het onderwijs 10 Leerlingbegeleiding 15 - Leerlingzorg

Nadere informatie

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL DEZWOLSE DE SCHOLEN SCHOLEN GIDS 2015 Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL Inhoudsopgave Inleiding 3 Meander College 4 Thomas a Kempis College 6 JenaXL 8 Carolus Clusius College

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

Mariënpoelstraat EXTRA. Bonaventuracollege. OPEN DAG za 10 januari 2015. Informatieavond do 15 januari 2015

Mariënpoelstraat EXTRA. Bonaventuracollege. OPEN DAG za 10 januari 2015. Informatieavond do 15 januari 2015 OPEN DAG za 10 januari 2015 12.30-15.30 uur Informatieavond do 15 januari 2015 19.30-22.00 uur Mariënpoelstraat Bonaventuracollege EXTRA TOPklassen ß-excellent Kunstplan Cambridge English gymnasium, atheneum

Nadere informatie

willem2.nl WAARIN BEN JIJ KONING?

willem2.nl WAARIN BEN JIJ KONING? willem2.nl WAARIN BEN JIJ KONING? VMBO-TL HAVO ATHENEUM GYMNASIUM 2 Een voorwoord. Elk kind heeft een talent. Het Koning Willem II College wil dat samen met de ouders ontdekken en verder laten groeien.

Nadere informatie

@het pallas. Schoolgids 2015-2016. Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo

@het pallas. Schoolgids 2015-2016. Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo @het pallas Schoolgids 2015-2016 Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo Welkom@het Pallas Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo Koekeltse Boslaan 21 Tel: 0318 624500 6715 CW Ede Fax:

Nadere informatie

GROEP8 BROCHURE. Geef je toekomst een plus!

GROEP8 BROCHURE. Geef je toekomst een plus! GROEP8 BROCHURE GEEF JE TOEKOMST EEN PLUS! CAROLUS IN HET KORT Leren in een veilige, rustige omgeving, met respect voor elkaar. Zo kun je de sfeer binnen het Carolus het beste omschrijven. Een school waar

Nadere informatie

Schoolgidsdeel Oosterweg 2015-2016

Schoolgidsdeel Oosterweg 2015-2016 Rapporten Het schooljaar is verdeeld in vier periodes; over iedere periode ontvangt uw kind een rapport. Oosterweg 1e rapport 4 december 2015 2e rapport 26 februari 2016 3e rapport (prognose) 22 april

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015

Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015 Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015 zwij150499_schoolgids_2014-2015.indd 1 11-05-15 11:14 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Hoofdstuk 1 Doelstellingen 8 Hoofdstuk 2 Het onderwijsconcept 12

Nadere informatie