JAARPROGRAMMA GROEP 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARPROGRAMMA GROEP 4"

Transcriptie

1 JAARPROGRAMMA GROEP 4 Taal Voor taal, spelling en woordenschat gebruiken we de methode Taalactief 4. Deze methode koppelt taal, spelling en woordenschat aan elkaar a.d.h.v. thema s. Kenmerken methode: 1. Werken op eigen niveau: elk lesdoel is op drie niveaus uitgewerkt. Voor de zeer taalbegaafde leerlingen heeft Taalactief een compact programma met een extra leerlijn via het plusboek. 2. Weet wat je leert: elke les begint met de instapkaart die de leerlingen informeert over wat ze gaan leren. ( dit ga je leren, dit moet je weten ) 3. Directe instructie 4. Veel oefenen: herhaling van themawoorden, herhaling van doelen, samenwerkend leren, extra oefenblad bij elke les taal verkennen. 5. Rijke context: de ankerverhalen zijn geschreven door bekende kinderboekenschrijvers. 6. Opbrengstgericht werken. Kenmerken taal; Iedere dag, lessen van 40 minuten en een woordenschatles van 60 minuten. thema start met ankerverhaal, dat is de rode draad van alle lessen van taal, spelling en woordenschat. leerlijnen; 1. Woordenschat 2. Spreken en luisteren: * Expressieve vaardigheden (vertellen, voordragen, opvoeren) * Informatieve vaardigheden (beschrijven, verslag doen, informatie opvragen en geven) * Instructieve vaardigheden (instructie geven, uitleggen) * Betogende vaardigheden (aanprijzen, verkopen, onderhandelen, discussiëren, debatteren) * contactuele vaardigheden (telefoneren, gevoelsgesprekken, conflictgesprekken) 3. Stellen: * verhalen schrijven (persoonlijk -, fantasie -, avonturenverhaal, dialoog, rollenspel) * Informatieve teksten (beschrijving, verslag, werkstuk, bericht) * Instructieve teksten (opdracht, toelichting, routebeschrijving, recept, draaiboek) * Betogende teksten (betoog, recensie, betogende brief, advertentie, reclametekst) * Poëtische teksten (elfje, limerick, haiku, acrostichon, gedichten zonder en met rijm)

2 4. Taal verkennen: * verkennen van letters, klanken en leestekens; * verkennen van woorden: woordvorming en woordbenoeming; * verkennen van zinnen: zinsvorming en zinsontleding; verkennen van taalgebruik: taalverschijnselen. Werken op eigen niveau (3 niveaus) en mogelijkheid tot Plusroute Methode kan remediëren en verrijken 8 thema s van 4 weken, na elke 2 thema s een parkeerweek Toets na elk thema Spelling Taal actief 4 spelling: Kenmerken methode: 1. Werken op eigen niveau: elk lesdoel is op drie niveaus uitgewerkt. 2. Weet wat je leert: elke les begint met de instapkaart die de leerlingen informeert over wat ze gaan leren. ( dit ga je leren, dit moet je weten ) 3. Directe instructie 4. Structureel herhalen en inoefenen. Elke les begint met een oefendictee waarin alle afspraken herhaalt worden. 5. Rijke context: de ankerverhalen zijn geschreven door bekende kinderboekenschrijvers. 6. Opbrengstgericht werken Kenmerken spelling: In de leerlijn spelling leren de kinderen om gericht strategieën toe te passen bij het schrijven van woorden. Drie hoofdstrategieën staan centraal: 1. Luisterstrategie: schrijf het woord op zoals je het hoort 2. Regelstrategie: pas de regel toe die bij dit probleem hoort. 3. Weetstrategie: leer het woord uit je hoofd. De leerlijn spelling is optimaal afgestemd op de leerlijnen van Taal Actief taal: 1. Het spellingprogramma volgt dezelfde thema s als het taalprogramma. 2. In de ankerverhalen zijn woorden uit het spellingprogramma verwerkt. Tijdens de introductie van de spellingles wordt een link gelegd met het ankerverhaal. 3. Woordenschatwoorden uit het taalprogramma zijn verwerkt in de spellinglessen. 4. In elke instructieles spelling is een woord van de dag opgenomen. Dit woord en de betekenis staat voor de kinderen afgebeeld in het werkboek en is gerelateerd aan het lesdoel of is in de opdracht verwerkt.

3 5. In de lessen schrijven wordt expliciet aandacht besteed aan het correct schrijven als onderdeel van de controlefase. Veel onderwerpen uit het spellingprogramma komen eerst in de lessen taal verkennen aan bod. In die lessen verkennen de leerlingen het taalverschijnsel, bijvoorbeeld de verkleinwoorden. De spellingles grijpt hier vervolgens op terug, met nadruk op de toepassing: het correct schrijven van de (werk)woorden Technisch lezen Technisch lezen: het foutloos lezen van een tekst in een vlot tempo. Dit leren we met behulp van de methode Leeshuis. Er wordt structureel geoefend met leuke aansprekende teksten en allerlei oefenvormen om de kwaliteit van het lezen te vergroten. Met de methodetoetsen wordt het niveau bijgehouden. Het jaarprogramma, van deze methode, is ingedeeld in 6 thema s uitgewerkt in de leesboekteksten, de werkboekopdrachten en de illustraties. De thema s zijn: - Lachen en huilen - Vechten en vangen - Bouwen en breken - Knikkeren en vliegeren - Geven en krijgen - Foppen en goochelen Er zijn twee soorten basislessen: leerkrachtgebonden lessen en zelfstandig werkenlessen. Deze basislessen zijn meestal als paren aan elkaar gekoppeld: afwisselend een leerkrachtgebonden les en een les zelfstandig werken. In zo n koppelles komen dezelfde doelen aan bod. In de leerkrachtgebonden les licht het accent op activiteiten waarbij de leerkracht een nadrukkelijke rol heeft bij de instructie, het inoefenen van (deel)vaardigheden en het samen lezen (het goede voorbeeld). In de zelfstandig werken lessen gaan de kinderen na een korte instructie geheel zelfstandig aan de slag. In elk thema zijn twee toetsmomenten opgenomen en na elke toets zijn er twee herhalings-/ verdiepingslessen. Tijdens de herhalings-/ verdiepingslessen maken de kinderen ook gebruik van leeskaarten. Hierop staat een tekst en een aantal vragen over de tekst.

4 Voordrachtslezen De tekst zo lezen dat de toehoorder ze begrijpt, erop kan reageren en geboeid kan raken. Aandacht voor intonatie, tempo en expressie is daarvoor nodig. Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip Bij begrijpend lezen kijken we naar de tekst en zijn inhoud. We gebruiken hiervoor de methode nieuwsbegrip. (www.nieuwsbegrip.nl ) Nieuwsbegrip is een aanpak waarbij leerlingen een tekst lezen over een actueel onderwerp. Aan de actuele tekst zijn woordenschat- en leesbegripoefeningen gekoppeld, die betrekking hebben op strategieën. Strategieën die aan bod komen zijn: - voorspellen: het voorspellen is een strategie die op verschillende momenten voor en tijdens het lezen van een tekst wordt uitgevoerd. Voorafgaand aan het lezen oriënteren de leerlingen zich op de tekst. Aan de hand van de uiterlijke kenmerken van een tekst vormen de leerlingen zich een beeld van het onderwerp en kunnen zij nagaan wat ze hierover al weten. Het voorspellen kan ook betrekking hebben op een alinea of het verloop van een tekst. Na het lezen van (een deel van) de tekst controleren de leerlingen hun voorspelling(en). - Ophelderen van onduidelijkheden : tijdens het lezen van een tekst komen de leerlingen vaak onduidelijkheden tegen: woorden die zij niet kennen, zinnen of alinea s die zij niet begrijpen, enz. Het ophelderen van deze onduidelijkheden is daarom een belangrijke strategie om tot begrip van een tekst te komen. - Samenvatten: Een belangrijke strategie in het begrijpend leesonderwijs is het samenvatten. Leerlingen vatten een alinea, een stukje van de tekst of een hele tekst samen. Ze stellen zichzelf vragen en halen de belangrijkste informatie uit de tekst. Op die manier wordt steeds opnieuw nagegaan of (een stukje van) de tekst begrepen is. - Vragen stellen: Tijdens het lezen van een tekst is het belangrijk dat de leerling zich bewust is van wat hij lees en of hij alles begrijpt. Het stellen van vragen speelt hierin een belangrijke rol. Door zichzelf vragen te stellen en goede vragen bij stukjes tekst te formuleren, kan de leerling de belangrijkste informatie uit een tekst samenvatten en controleren of hij alles begrepen heeft. - Relaties/verwijswoorden: Om tot goed begrip van een tekst te komen, is het belangrijk dat de leerling inzicht heeft in de structuur van een tekst en de relaties tussen woorden, zinnen en alinea s. Bij de teksten van groep 4 wordt er naast deze strategieën ook iedere week aandacht besteed aan technisch lezen.

5 De leerlingen werken ook met Nieuwsbegripxl (www.nieuwsbegripxl.nl) op de computer. Hier kunnen zij iedere week een stelling beantwoorden en hun mening geven, oefen teksten maken, woordenschat oefenen en toetsen, schrijfopdrachten maken. Alles in het verlengde van het behandelde onderwerp van de begrijpend lezen tekst. Vrij lezen/ stil lezen Het zelfstandig lezen en betekenis verlenen aan de tekst. De leerlingen mogen een eigen boek uitkiezen uit de boekenkast dat zij zelfstandig lezen. Als de leerlingen binnen komen dan pakken zij hun leesboek en gaan stil lezen. Boekbespreking Bij een boekbespreking vertel je, nadat je het boek hebt gelezen, het volgende: 1. De titel van het boek 2. De schrijver van het boek 3. Vertel in het kort waar het boek over gaat 4. Wat vond je het leukste uit het boek en waarom 5. Wat vond je minder leuk en waarom 6. Welk cijfer geef jij jouw boek. Daarna lezen ze een klein stukje voor. In groep 4 gaat het er vooral om dat ze leren om voor de klas te vertellen en dat ze goed kunnen vertellen wat ze hebben gelezen. Rekenen/Wiskunde We werken met de nieuwste versie van de Wereld in Getallen. De methode is opgedeeld in acht blokken van vier of vijf weken. In de eerste vier weken wordt de basisstof behandeld. Elk blok wordt afgesloten met een toets. In de week na de toets is er ruimte voor herhaling of verrijking. Ook in deze methode is elk lesdoel op drie niveaus uitgewerkt. Na de algemene instructie en opgave twee en drie, werken alle leerlingen zelfstandig aan de weektaak. Bij de methode hoort een computerprogramma. Voor zeer goede en zelfstandige rekenaars is er een Plusboek. Ook kunnen de Rekentijgers ingezet worden voor deze leerlingen.

6 Wat leren we zoal in groep 4? Getalbegrip: - Opzeggen van de telrij - Door- en terugtellen vanaf willekeurige getallen - Met sprongen door- en terugtellen vanaf willekeurige getallen - Met sprongen van bijvoorbeeld 10 en 1 op handige wijze naar een bepaald getal springen - Op volgorde plaatsen van een aantal getallen - Tellen en schatten van hoeveelheden - Precies en schattend plaatsen van getallen op de getallenlijn Basisvaardigheden: optellen en aftrekken: - Hoofdrekenen tot 20 - Optellen en aftrekken tot Verhaalsommen - Automatiseren Basisvaardigheden: vermenigvuldigen en delen: - Tafels - Het begrip delen Meten: - Meten van lengte - Meten van oppervlakte - Rekenen met geld - Meten van inhoud - Meten van gewicht - Meten van tijd (hele uren, halve uren en kwartieren (zowel analoog als digitaal, kalender) - Meten met grafieken (staafgrafieken) Meetkunde/ ruimtelijke oriëntatie: - Ruimtelijke beschrijvingen - Plattegronden - Standpuntbepaling - Spiegelen - Kaartlezen - Patronen - Vormen Verhoudingen, procenten en breuken: (voortgezet rekenen) - Vergroten en verkleinen - Relaties tussen grootheden, bijvoorbeeld tussen aantal en prijs

7 Engels Groep 4 heeft wekelijks een Engelse les vanuit de methode Take it easy. Het digibord staat centraal. De enthousiaste native speaking co-teachers helpen de Engelse lessen leuk en goed te maken. De leerlingen worden actief betrokken en krijgen eindeloos veel manieren aangeboden om zich de Engelse taal eigen te maken. Deze methode Engels dompelt leerlingen daarmee onder in de Engelse taal: van begin tot het einde van de Engelse les wordt Engels gesproken. Door onderdompeling en herhaling, stijgt het taalniveau van leerlingen snel. De thema s van groep 1-4 zijn hetzelfde, opbouwend in moeilijkheidsgraad. Schrijven We werken met de vernieuwde methode Handschrift. In groep 4 worden de hoofdletters aangeleerd. Bij het schrijven wordt ook aandacht besteed aan het ontspannen en een goede schrijfhouding. In groep 4 krijgen de leerlingen ook een vulpen van school. Identiteitsontwikkeling Voor identiteitsontwikkeling gebruiken we de methode Hemel en aarde. Dit is een leskatern die 5 keer per jaar uitkomt en een serie lessen rond een actueel thema behandeld. In elk katern staan de volgende vaardigheden centraal: Verwondering, zodat je je kunt laten verrassen door de gewone dingen van het leven. Verbondenheid met God, de mensen en de dingen om je heen. Vertrouwen Verbeelding, zodat je de religieuze taal, beelden en symbolen kunt verstaan. Ordenen, waardoor je zelfstandig kunt nadenken over dat wat er in de wereld gebeurt. Communicatie, zodat je met anderen kunt delen wat je in het leven ontdekt. Omgaan met traditie, zodat je je eigen religiositeit herkent in bestaande godsdiensten. De onderwerpen zijn steeds verschillend. Gebruiken, verhalen en symbolen uit allerlei godsdiensten komen aan de orde. Daarnaast maken we gebruik van een speciaal project in de Vastentijd. De behandelde thema s krijgen een afronding in de speciale gezinsvieringen van de parochie. U vindt de data daarvan in onze infokranten en in het parochieblad.

8 Eerste Communie De kinderen uit groep 4 kunnen om het jaar de eerste communie doen. Ze worden door de parochie uitgenodigd. De communielessen worden door school verzorgd. Een deel van de voorbereidingen zal op school, na schooltijd gebeuren. Kunstzinnige oriëntatie Beeldende vorming/ tekenen Diverse technieken komen aan de orde, n.a.v. een verhaal, een belangstellingsonderwerp, of de techniek zelf. We werken met de methode Uit de kunst, een methode die naast het bovengenoemde ook aandacht heeft voor kunstbeschouwing. Dans en drama In deze lessen trachten we de kinderen zich te laten uiten in voordracht, toneel en dansvormen. We werken op de leeftijd van groep 4 vooral belevend met deze materie n.a.v. muziek en verhalen. Muziek Muziek: Moet je doen! Zo heet ook de methode die we hanteren. De kinderen leren liedjes, leren luisteren naar hoogte en snelheid, maken muziek met lijf en instrumenten en we praten over muziek. Voor de drie voornoemde onderdelen van ons lesprogramma, maken we gebruik van Kunst Centraal, een steunpunt kunstzinnige vorming in onze regio, waar wij als school leskisten, projecten en workshops op allerlei deelgebieden van de kunst van gebruiken. En ook zullen we dit schooljaar weer deelnemen aan de activiteiten van de KUVO in Woerden. Wereldoriëntatie Diverse onderwerpen uit de maatschappij, geschiedenis, aardrijkskunde, levende en niet levende natuur komen aan de orde in de vorm van thema s. Onderwerpen sluiten nauw aan bij de belevingswereld van het jonge kind. Uitgangspunt is de methode Naut, Brandaan en Meander; de Blauwe Planeet en Bij de tijd. Daarnaast kunnen aspecten die door de kinderen zelf naar voren worden gebracht, aan de orde komen. Ook wordt er gebruik gemaakt van leskisten en excursies die in Kamerik en omstreken aangeboden worden. Wij kijken ook iedere week naar een aflevering van Huisje Boompje Beestje. Dit jaar wordt een start gemaakt met de nieuwe methode De blauwe planeet. Deze aardrijkskundemethode kent een doorgaande lijn van groep 3 t/m groep 8. Elk jaar komen de thema s aarde, stad, platteland, en

9 verbindingen twee keer aan bod. En ieder jaar diept de lesmethode deze thema s meer uit en biedt ze in een bredere context aan. In groep 3 t/m 5 blijven we in de directie omgeving van het kind. Natuur en Techniek We werken uit de methode Naut. Deze methode combineert biologie, natuur en techniek. Voor het vak techniek hebben we ook de PIT techniekdozen. Het concept biedt in de onderbouw o.a. PIT themadozen en projectdozen en Jegro materialen. De PIT Themadozen zijn o.a. gerelateerd aan lessen uit het SLO Bronnenboek Maak het Maar. De PIT projectdozen combineren techniek met natuurkundige verschijnselen, materialen en voorwerpen, weer en seizoenen en de eigen omgeving. Het voorbereidend techniekonderwijs omvat ondermeer Jegro ontwikkelings- en techniek materialen met aandacht voor trainen van vaardigheden op de grens van 'voorbereidend techniek onderwijs' en 'de algemene leervoorwaarden' en op de grens van techniek en aanvankelijke rekenen / wiskundig inzicht: - stimuleren van ruimtelijk inzicht en gevoel voor verhoudingen - verbanden leren leggen tussen plattegrond en ruimtelijke vormen - leren schematiseren en verschalen van de dagelijkse omgeving - het leren werken met symbolen en coördinaten - het leren associëren van tekeningen met ruimtelijke vormen - het leren onderscheiden van hoofdzaken en bijzaken - techniek en combinaties met aanvankelijk rekenen - techniek en wiskundig inzicht: leren werken met weergeven van 3 dimensionale en 2 dimensionale projecties, leren werken en rekenen met aanzichten en projecties, stimuleren van probleemoplossend denken. Bewegingsonderwijs Samen met de vakleerkracht trachten we het bewegen van de kinderen te beïnvloeden, zodat zij zich beter binnen de motorische wereld gaan bewegen. De kinderen leren hun grenzen te verleggen, verantwoordelijkheid voor zichzelf en elkaar te dragen. We maken gebruik van de methode: Bewegen samen regelen. Op dinsdag wordt er les gegeven door de vakleerkracht Danny van Ingen en op vrijdag door de groepsleerkracht. Het dragen van gymkleding is verplicht. De leerlingen dragen korte (sport) broek, een t-shirt en stevige sport- gymschoenen met lichte zool. Leerlijnen die aan bod komen: - balanceren - klimmen - zwaaien

10 - over de kop gaan - springen - hardlopen - mikken - jongleren - doelspelen - tikspelen - stoeispelen - bewegen op muziek Deze leerlijnen worden op verschillende niveaus aangeboden zodat elke leerling naar zijn niveau kan bewegen. In mei/ juni is er voor groep 3-4 altijd een sportdag. PAD leerplan, sociaal - emotionele opvoeding Het Padleerplan (Programma Alternatieve Denkstrategieën, oftewel probeer anders te denken) is in het schooljaar gestart. Het doel is om de sociale vaardigheden en het sociaal inzicht van de kinderen te vergroten, en onderwijskundige en sociale processen in de groep beter te laten verlopen. Het leerplan richt zich o.a. op de volgende concrete doelen: - Toenemende zelfcontrole: eerst denken dan doen - Gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen versterken. - Vaardig worden in het geven en ontvangen van complimenten. - Toenemend begrip en gebruik van woorden die betrekking hebben op gevoelens. - Beter de relatie zien tussen oorzaken en gevolgen. - Beter beseffen en begrijpen hoe je gedrag van anderen beïnvloedt. - Vaardiger worden in voorkomen en/of oplossen van problemen en conflicten. Verkeer In groep 4 werken we met het verkeersblad Stap Vooruit van Veilig Verkeer Nederland. Stap Vooruit is een verkeersblad, speciaal ontwikkeld voor groep 4 van het basisonderwijs. Ieder schooljaar verschijnen er van dit verkeerswerkblad acht nummers. Stap Vooruit bestaat uit vier werkpagina's. De pagina's zijn voorzien van een knipstrook met illustraties en doe - opdrachten. Stap Vooruit is geheel in kleur uitgevoerd. Er wordt gewerkt met foto's en

11 tekeningen. De aangeboden verkeerskennis en verkeerssituaties sluiten aan bij het gedrag van het kind als voetganger, speler, passagier én fietser. Ook de leerstof en het leesniveau sluiten aan bij kinderen van groep vier. Bij de foto's en tekeningen in Stap Vooruit horen opdrachten waarmee leerlingen direct, individueel of in groepjes, aan de slag kunnen. De opdrachten variëren van invullen, lijnen trekken, kleuren, knippen en plakken tot puzzelen en uitzoeken. De afspraken die in Stap Vooruit aan de orde komen zijn veelal niet de wettelijke verkeersregels. Die zijn vaak nog te moeilijk voor kinderen uit groep 4. De afspraken in Stap Vooruit zijn afgeleid van de wettelijke regels. Ze zijn geformuleerd in termen van gedrag zodat kinderen direct weten wat ze moeten doen. Thema s die aan bod komen: 1. Lopen - Wel of geen stoep - Bij een obstakel - Bij een uitrit - Borden als je loopt 2. Oversteken - Bij geparkeerde auto s - Bij een voetgangerslicht - Bij een zebrapad - Bij school 3. Spelen - Jouw buurt - Op straat - Op een speelterrein - Wat kan wel/niet 4. De fiets - Hoe ziet een fiets eruit? - Waarvoor gebruik je het - Opvallen met je fiets - Iets meenemen op je fiets 5. Fietsen - Afslaan (links- en rechtsaf) - Samen fietsen - Op de rijbaan of het fietspad - Borden als je fietst 6. Uitkijken en oversteken als je fietst - Bij een kruispunt - Bij een verkeerslicht

12 - Als iemand jou een teken geeft. 7. Met de bus en de trein - Bij de bushalte - In de bus - Kaartjes kopen - Op het station - In de trein 8. In mijn buurt - Allemaal buurten - Hoe is jouw buurt? - Wat is fijn en wat is lastig? - Hoe hoort het daar? Voor meer informatie Spreekbeurt Dit jaar houden de kinderen een spreekbeurt over een zelfgekozen onderwerp. Het doel hiervan is de kinderen kennis te laten maken met het spreken voor een groep. Dit zal plaatsvinden in de tweede helft van groep 4. Tot slot enkele praktische zaken - Om kwart voor 9 en om uur willen we op tijd beginnen. De deur gaat ca. 5 minuten voor tijd open. - Wilt u de spullen van uw kind inzien? Dat kan, maar dan om 12 uur of om uur. - Bij de kleuters was u gewend uw kind naar binnen te brengen, maar..uw kind wordt groter! En daarom: Na een paar weekjes, als de kinderen gewend zijn, gaan ze alleen naar binnen. Wilt u dan buiten afscheid nemen? Het is prettiger in de gang, waar we niet zoveel ruimte hebben, maar het is vooral belangrijk voor de zelfstandigheid van de kinderen. - Ieder kind komt eens in de zoveel maanden aan de beurt om een week lang na schooltijd de klas te vegen, het bord schoon te maken, enz. Dit vergt over het algemeen 10 tot 15 minuten. Uw kind is dan dus wat later uit school. Op vrijdag wordt steeds bekend gemaakt wie de weekbeurt heeft. - Op woensdag is het fruitdag. Alle leerlingen nemen dan fruit mee als tussendoortje. Als u nog vragen heeft of een afspraak met mij wilt maken, dan kan dat natuurlijk. De deur staat altijd voor u open!

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 8

JAARPROGRAMMA GROEP 8 JAARPROGRAMMA GROEP 8 Begrijpend lezen Bij begrijpend lezen kijken we naar de tekst en zijn inhoud. We gebruiken hiervoor de methode nieuwsbegrip. (www.nieuwsbegrip.nl ) Nieuwsbegrip is een aanpak waarbij

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 5

JAARPROGRAMMA GROEP 5 JAARPROGRAMMA GROEP 5 Technisch lezen De volgende leesvormen komen aan de orde: -Technisch lezen Het foutloos lezen van een tekst in een vlot tempo. Dit leren we met behulp van de methode Leeshuis. Er

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Groep 4 Basisschool de Peppel Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Groepsinformatie 3. Extra dit jaar 4. Huiswerk 5. Leerstofaanbod 6. LVS 7. Overige informatie

Nadere informatie

Programma van groep 4 Schooljaar 2013-2014

Programma van groep 4 Schooljaar 2013-2014 Programma van groep 4 Schooljaar 2013-2014 Even voorstellen Mijn naam is Lilian Swinkels. Ik ben op maandag en woensdag tot en met vrijdag aanwezig in groep 4. Op dinsdag staat Conan Verhoeven in de groep.

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5 Schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 5 Schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 5 Schooljaar 2015-2016 Beste ouders en leerlingen van groep 5 Dit informatieboekje brengt u op de hoogte van een aantal belangrijke zaken die in groep 5 aan bod komen in het schooljaar

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm Welkom De eerste schoolweken liggen alweer achter ons. In uw handen heeft u nu de infobrief van groep 5. Hier kunt u belangrijke informatie vinden over groep 5, voor uw kind. Wanneer u vragen / opmerkingen

Nadere informatie

Jaarplanner groep 6. Nederlands: Taal

Jaarplanner groep 6. Nederlands: Taal Jaarplanner groep 6 Nederlands: Taal De methode Taal Actief 4 is ingevoerd in groep 6. De methode bestaat uit de leerlijnen taal en spelling. Deze leerlijnen zijn op een aantal manieren aan elkaar gekoppeld.

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Groep 6 Basisschool de Peppel Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding In dit informatieboekje vindt u alles wat u moet weten over groep 6 op basisschool de Peppel.

Nadere informatie

JAARPLAN GROEP 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 LEERKRACHTEN: DENNIS VOORST NICO HEUVELMANS

JAARPLAN GROEP 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 LEERKRACHTEN: DENNIS VOORST NICO HEUVELMANS JAARPLAN GROEP 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 LEERKRACHTEN: DENNIS VOORST NICO HEUVELMANS Informatie m.b.t. de verschillende vakgebieden in groep 6: Taal: De groepen 4 t/m 8 maken gebruik van de taalmethode Taal

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4/5 Schooljaar

Informatieboekje groep 4/5 Schooljaar Informatieboekje groep 4/5 Schooljaar 2016-2017 Beste ouders en leerlingen van groep 4/5 Dit informatieboekje brengt u op de hoogte van een aantal belangrijke zaken die in groep 4/5 aan bod komen in het

Nadere informatie

Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 6 op de Haafakkers.

Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 6 op de Haafakkers. Groep 6-1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 6 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de

Nadere informatie

Informatieavond. Groep 7a

Informatieavond. Groep 7a Informatieavond Groep 7a Opbouw van de avond Vakinhoudelijke informatie Bijzonderheden groep 7: 2015-2016 Rekenen Nieuwe methode Wereld in Getallen 4 Hoofdrekenen Cijferen Breuken Meten, tijd en geld Opbouw

Nadere informatie

Wat maakt mijn kind allemaal mee op De Fontein. in groep 3?

Wat maakt mijn kind allemaal mee op De Fontein. in groep 3? Wat maakt mijn kind allemaal mee op De Fontein in groep 3? Informatieavond 1 september 2016 1 1 september 2016 Beste ouders / verzorgers van de kinderen uit groep 3 Voor u ligt het informatieboekje van

Nadere informatie

JAARPLAN GROEP 6 SCHOOLJAAR LEERKRACHT: NICO HEUVELMANS

JAARPLAN GROEP 6 SCHOOLJAAR LEERKRACHT: NICO HEUVELMANS JAARPLAN GROEP 6 SCHOOLJAAR 2016-2017 LEERKRACHT: NICO HEUVELMANS Informatie m.b.t. de verschillende vakgebieden in groep 6: Taal: De groepen 4 t/m 8 maken gebruik van de taalmethode Taal Actief. De methode

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond groep 7

Welkom. Informatieavond groep 7 Welkom Informatieavond groep 7 Wat komt vanavond ter sprake? Voorstellen Vakken en toetsing in groep 7 Rekenen Hoofdrekenen, herhaald aftrekken, metriek stelsel, breuken, procenten, zakrekenmachine. Er

Nadere informatie

INLEIDING. Beste ouder(s),

INLEIDING. Beste ouder(s), Groep 5-1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 5 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 6

Informatie. vakgebieden. Groep 6 Informatie vakgebieden Groep 6 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Jaarprogramma groep

Jaarprogramma groep Jaarprogramma groep 4 2017-2018 Even voorstellen In groep 4 krijgen de kinderen les van twee leerkracht. Op maandag, donderdag en vrijdag is Charlotte Gathier in groep 4 en op dinsdag en woensdag Thea

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Groep 5 Basisschool de Peppel Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding In dit informatieboekje vindt u alles wat u moet weten over groep 5 op basisschool de Peppel.

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Rekenen (methode Wereld in Getallen)

Rekenen (methode Wereld in Getallen) Informatie groep 7 cursusjaar 2017-2018 De leerstof in groep 7: In groep 7 stijgt het tempo en het niveau De leerstof is een stuk moeilijker Er komen extra vakken bij zoals Engels en Blitz (studievaardigheden)

Nadere informatie

Jaarprogramma. Algemeen

Jaarprogramma. Algemeen 1 Jaarprogramma Algemeen Binnen komen De kinderen van groep 4 tot en met 8 komen binnen nadat de schoolbel is gegaan. De inloop is vanaf groep 4 voorbij; het is ook niet meer de bedoeling dat ouders mee

Nadere informatie

INLEIDING. Beste ouder(s),

INLEIDING. Beste ouder(s), - 1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 7 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de ouderbezoeken,

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND GROEP 4 2013-2014

INFORMATIEAVOND GROEP 4 2013-2014 INFORMATIEAVOND GROEP 4 2013-2014 ALGEMEEN: We werken in groep 4 met een dag- en een weektaak. De dagtaak staat op het bord en de weektaak wordt op een vaste dag in de week uitgereikt op een blad. De weektaak

Nadere informatie

11 september 2014. Carin de Beijer Stieneke Bun

11 september 2014. Carin de Beijer Stieneke Bun 11 Carin de Beijer Stieneke Bun De juffen Juf Carin Maandag en dinsdag 16 woensdagen Juf Stieneke Donderdag en vrijdag 22 woensdagen 2 Weektaak Zelfstandig werken Verschillende vakken Eigen werk en tijd

Nadere informatie

Bij rekenen werken we met de met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster.

Bij rekenen werken we met de met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. Rekenen Bij rekenen werken we met de met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Basisarrangement. Groep: AGL fase 1 Leerjaar 1 Vak: Nederlandse taal. 5x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen

Basisarrangement. Groep: AGL fase 1 Leerjaar 1 Vak: Nederlandse taal. 5x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen Basis Groep: AGL fase 1 Leerjaar 1 Vak: Nederlandse taal 5x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen Deviant methode leer/werkboek VIA vooraf op weg naar 1F. De 8 thema s in het boek hebben terugkerende

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 5

Informatie. vakgebieden. Groep 5 Informatie vakgebieden Groep 5 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur Informatie middenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september 2016: 14.30 uur 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding

Nadere informatie

Informatie groep 3 en 4

Informatie groep 3 en 4 Informatie groep 3 en 4 Hierbij even wat informatie over de dingen waar uw kind dit schooljaar mee te maken krijgt. Dit kan u helderheid verschaffen over wat de kinderen leren in groep 3 en 4. En ook hoe

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 Schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 6 Schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 6 Schooljaar 2015-2016 Beste ouders en leerlingen van groep 5 Dit informatieboekje brengt u op de hoogte van een aantal belangrijke zaken die in groep 6 aan bod komen in het schooljaar

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 4

Informatie. vakgebieden. Groep 4 Informatie vakgebieden Groep 4 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Klassenbrief. Groep 3, Groep 6, Algemene informatie. De leerkrachten: Groep 6a Meester Ronald Groep 6/7 juf Floor

Klassenbrief. Groep 3, Groep 6, Algemene informatie. De leerkrachten: Groep 6a Meester Ronald Groep 6/7 juf Floor Groep 6, 2016-2017 Groep 3, 2015-2016 Algemene informatie De leerkrachten: Groep 6a Meester Ronald Groep 6/7 juf Floor In de klas gelden verschillende afspraken: - De kinderen begroeten de leerkracht bij

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

INLEIDING. Beste ouder(s),

INLEIDING. Beste ouder(s), Groep 4-1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 4 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de

Nadere informatie

Informatiefolder groep 3

Informatiefolder groep 3 Informatiefolder groep 3 Door middel van deze informatiefolder hopen wij u een beeld te geven van wat uw kind leert in groep 3 en welke methodes wij daarvoor gebruiken. Heeft u na het lezen van deze folder

Nadere informatie

Even voorstellen Groep 4a. Te bespreken onderwerpen: 1. Het groep 4 kind. 1. Kind in groep 4. Info- avond Groep 4a en 4b

Even voorstellen Groep 4a. Te bespreken onderwerpen: 1. Het groep 4 kind. 1. Kind in groep 4. Info- avond Groep 4a en 4b Info- avond Groep 4a en 4b Even voorstellen Groep 4a Juf Zahyra Vigdis Jonckheer Mensing College 6 sept. 2016-2017 Groep 4b Juf Corette Te bespreken onderwerpen: 1. Het groep 4 kind 2. Taal, Geletterdheid

Nadere informatie

Informatiefolder groep 7

Informatiefolder groep 7 Informatiefolder groep 7 Schooljaar 2014-2015 Welkom Beste ouders, In deze folder vindt u de basis-informatie die van belang is voor uw kind in groep 7. Aanvullende informatie zult u steeds terug kunnen

Nadere informatie

Omgang met regels Het hanteren van de klassen- en schoolregels waaronder de omgang met elkaar en het materiaal.

Omgang met regels Het hanteren van de klassen- en schoolregels waaronder de omgang met elkaar en het materiaal. Algemeen Zelfstandigheid Van uw kind wordt een bepaalde mate van zelfstandigheid in de groep verwacht. Kan uw kind zelfstandig aan het werk gaan, maar ook een bepaalde tijd zelfstandig aan een opdracht

Nadere informatie

Informatiefolder groep 5

Informatiefolder groep 5 Informatiefolder groep 5 Schooljaar 2014-2015 foto van de nieuwe groep! Beste ouders, In deze folder vindt u de basis- informatie die van belang is voor uw kind in groep 5. Aanvullende informatie zult

Nadere informatie

Op deze wijze houden we meer rekening met de verschillen in de groep en werken de kinderen op het voor hen meest geschikte niveau.

Op deze wijze houden we meer rekening met de verschillen in de groep en werken de kinderen op het voor hen meest geschikte niveau. 2014-2015 Groep 4 GROEP 4 1. GODSDIENSTIGE VORMING Wij werken met de godsdienstmethode Startpunt. De methode Startpunt werkt aan de hand van weekthema s die gebruikt kunnen worden voor de weekopeningen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2014 2015 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 4 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 4 schooljaar 2017-2018 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2017 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 4 en

Nadere informatie

Informatieboekje groep 7. Schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 7. Schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 7 Schooljaar 2015-2016 Beste ouders en leerlingen van groep 7 Dit informatieboekje brengt u op de hoogte van een aantal belangrijke zaken die in groep 7 aan bod komen in het schooljaar

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 3

Informatie. vakgebieden. Groep 3 Informatie vakgebieden Groep 3 Rekenen en wiskunde Gehanteerde methode: Wereld in getallen. Sinds een aantal jaren rekenen we met de nieuwe methode: De wereld in getallen. De inhoud van een rekenles bestaat

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Informatieboekje GROEP 7

Informatieboekje GROEP 7 Informatieboekje GROEP 7 Schooljaar 2015-2016 Voorwoord Voor u ligt het informatieboekje van uw kind in groep 7. We gaan samen met de kinderen fris een nieuw jaar in. Een jaar waarin er veel gebeurt en

Nadere informatie

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep.

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. INFORMATIE OVER GROEP 3 Uw kind zit in groep 3, maar wat doet het toch de hele dag? Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. VEILIG LEREN LEZEN Dit is de methode die we in

Nadere informatie

Informatie groep 5. Ook is er elke week een les uit Blits, een methode voor studievaardigheden. Dit krijgen de kinderen voor het eerst in groep 5.

Informatie groep 5. Ook is er elke week een les uit Blits, een methode voor studievaardigheden. Dit krijgen de kinderen voor het eerst in groep 5. Informatie groep 5 Taal en spelling We werken op school met de compleet vernieuwde methode: Taal Actief. Taal Actief heeft een basisprogramma van 32 weken per jaar, verdeeld in acht thema s van vier weken.

Nadere informatie

Informatiefolder groep 3

Informatiefolder groep 3 Informatiefolder groep 3 Door middel van deze informatiefolder hopen wij u een beeld te geven van wat uw kind leert in groep 3 en welke methodes wij daarvoor gebruiken. Heeft u na het lezen van deze folder

Nadere informatie

Informatie groep 4. 1.De verschillende vakken en methodes. Technisch lezen: Estafette en vrij lezen

Informatie groep 4. 1.De verschillende vakken en methodes. Technisch lezen: Estafette en vrij lezen 1.De verschillende vakken en methodes Technisch lezen: Estafette en vrij lezen Informatie groep 4 Het lezen wordt twee maal per jaar op tempo getoetst door een CITO toets (DMT), waarbij de leerling in

Nadere informatie

Informatieavond groep 3/4 september 2014

Informatieavond groep 3/4 september 2014 Informatieavond groep 3/4 september 2014 Welkom Voorstellen juf Marjolein meester Wim Doel van de avond Werkwijze in de klas Dagritme Zelfstandig werken Computer Hulp vragen Taakje in de klas Een aantal

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn 2015-2016

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn 2015-2016 Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2015-2016 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

Welkom in groep 4-5 EVEN VOORSTELLEN.

Welkom in groep 4-5 EVEN VOORSTELLEN. Welkom in groep 4-5 EVEN VOORSTELLEN. Groep 4 Wereld in getallen rekenen (snappet) Deze methode gaat uit van het dagelijks leven. Schema s en tekeningen worden hierbij gebruikt om de problematiek inzichtelijk

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Welkom. Voorstellen Hoe werkenwij in de klas? Vakken/ methodes Zorg Regels van de groep Praktische zaken Vragenrondje

Welkom. Voorstellen Hoe werkenwij in de klas? Vakken/ methodes Zorg Regels van de groep Praktische zaken Vragenrondje Groep 5 Welkom Voorstellen Hoe werkenwij in de klas? Vakken/ methodes Zorg Regels van de groep Praktische zaken Vragenrondje Voorstellen Groep 5A juf Fleur: maandag, dinsdag en woensdag juf Marijke: donderdag

Nadere informatie

LEERSTOF REKENEN/WISKUNDE

LEERSTOF REKENEN/WISKUNDE INLEIDING Inzet van leerkrachten en leerlingen is van groot belang. Hulp van ouders is zeer noodzakelijk. WELKOM Informatie-avond groep 7 Vigdis Jonckheer Mensing College GODSDIENST Rooms-katholieke school

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

INFORMATIE OVER GROEP 4/5.

INFORMATIE OVER GROEP 4/5. INFORMATIE OVER GROEP 4/5. Dagindeling: Het rooster van de dag staat op het bord. Zo kunnen de kinderen zien wat er op een dag gedaan wordt. Rekenen: Methode: De wereld in getallen. Er zijn blauwe taken.

Nadere informatie

leerlijnenpakket VSO 2012

leerlijnenpakket VSO 2012 leerlijnenpakket VSO 2012 Hoofdleergebied Leergebied Leerlijn Bewegen en Sport Culturele oriëntatie en creatieve expressie Engels uitstroom arbeid Leergebied overstijgend leren Bewegen en sport Culturele

Nadere informatie

Toelichting bij het rapport van groep 3 t/m 8

Toelichting bij het rapport van groep 3 t/m 8 Toelichting bij het rapport van groep 3 t/m 8 De volgende items vindt u terug in de rapporten van alle groepen 3 t/m 8 De cognitieve vakken zijn per groep aangegeven. SOCIALE VAARDIGHEDEN WERKHOUIDNG CITO-LOVS

Nadere informatie

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk!

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk! Taal Onze taalmethode heet Taalactief. Deze methode werkt met verschillende thema s, bijvoorbeeld vriendschap. De eerste 3 weken van een thema krijgen alle kinderen basisinstructie. Daarbij moeten ze een

Nadere informatie

Rekenen Methode: Wereld in Getallen. Taal Methode: Taal actief. Spelling

Rekenen Methode: Wereld in Getallen. Taal Methode: Taal actief. Spelling Welkom! Van harte welkom in groep 4. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Welkom op de informatie avond van groep 3b/4b

Welkom op de informatie avond van groep 3b/4b Welkom op de informatie avond van groep 3b/4b Even voorstellen maandag,donderdag en vrijdag: Anita dinsdag en woensdag: Marjon maandag-, dinsdag- en woensdagochtend: Lorenzo donderdag: Pabo-stagiaire Nelianne

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4-5 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 4-5 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 4-5 schooljaar 2016-2017 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2016 Informatieboekje voor groep 4/5 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke

Nadere informatie

OBS Stellegors schooljaar 2015/2016. Informatie groep 6. 1. De verschillende vakken en methodes. Technisch lezen: Estafette en vrij lezen.

OBS Stellegors schooljaar 2015/2016. Informatie groep 6. 1. De verschillende vakken en methodes. Technisch lezen: Estafette en vrij lezen. OBS Stellegors schooljaar 2015/2016 Informatie groep 6 1. De verschillende vakken en methodes Technisch lezen: Estafette en vrij lezen. Ter bevordering van het lezen werken we met de methode Estafette.

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5

Informatieboekje groep 5 Informatieboekje groep 5 Informatie groep 5 1 Dit is het informatieboekje van groep 5. Hierin kunt u informatie vinden over de methodes, de regels en andere specifieke zaken die bij groep 5 horen. Het

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Welkom in de groepen 4 Groep 4a Dimf van Balen dvbalen@bshofstee.nl Groep 4b Eveline Bindels ebindels@bshofstee.nl Vicky van Beckhoven vvbeckhoven@bshofstee.nl

Nadere informatie

Aan de ouders van groep 4 en 5

Aan de ouders van groep 4 en 5 Aan de ouders van groep 4 en 5 U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. In deze brief willen wij een aantal zaken op een

Nadere informatie

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven.

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven. Informatie groep 6 De Gouden weken: Aan het begin van groep 6 starten we met het project de Gouden weken. We zullen veel groepsspelletjes doen om elkaar beter te leren kennen. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje van groep 7. Hierin staat informatie over de vakken

Nadere informatie

Informatie groep 7 schooljaar 2015-2016 De groepsleerkrachten Groep 7:Gerda van Dijke en Jolanda Verbiest Klassenouders Groep 7:Sabine Kats

Informatie groep 7 schooljaar 2015-2016 De groepsleerkrachten Groep 7:Gerda van Dijke en Jolanda Verbiest Klassenouders Groep 7:Sabine Kats Informatie groep 7 schooljaar 2015-2016 De groepsleerkrachten Groep 7:Gerda van Dijke en Jolanda Verbiest Klassenouders Groep 7:Sabine Kats Rekenen Wij werken met Wereld in getallen. Deze methode kent

Nadere informatie

informatie groep 4 Beste ouders, 8 september 2015

informatie groep 4 Beste ouders, 8 september 2015 informatie groep 4 Kbs De Werft Raaimoeren 21 4824 KA Breda 076-5410515 www.dewerft.nl kbsdewerft_info@inos.nl Beste ouders, 8 september 2015 Uw kind zit ondertussen alweer enkele jaren op de basisschool.

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 3,

JAARPROGRAMMA GROEP 3, JAARPROGRAMMA GROEP 3, Even voorstellen Mijn naam is Bregje Das sta dit jaar in groep 3. Ik hoop er samen met de kinderen een heel gezellig en leerzaam schooljaar van te maken. Op dinsdag zien de kinderen

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 3, 2013-2014

JAARPROGRAMMA GROEP 3, 2013-2014 JAARPROGRAMMA GROEP 3, 2013-2014 Even voorstellen Mijn naam is Lejanne de Pater en dit schooljaar sta ik fulltime in groep 3. Eerst heb ik tien jaar lesgegeven in groep 1/2 en nu voor het derde jaar in

Nadere informatie

-INFO groep 5- Welkom

-INFO groep 5- Welkom Welkom De eerste schoolweken liggen alweer achter ons. In uw handen heeft u nu de infobrief van groep 5. Hier kunt u belangrijke informatie vinden over groep 5, voor uw kind. Wanneer u vragen / opmerkingen

Nadere informatie

Programma van groep 6

Programma van groep 6 Programma van groep 6 Schooljaar 2013-2014 Catechese We werken met de methode Hemel en aarde voor godsdienst en levensbeschouwing. Vijf keer per jaar is er een nieuw project (waaronder Kerstmis en Pasen)

Nadere informatie

We zitten in groep 3!

We zitten in groep 3! We zitten in groep 3! Juf Ginette Juf Marushka regels afspraken gewoontes Tassen en spulletjes Eten en drinken Tassen netjes buiten zetten Spullen + huiswerk in de klas Iets kwijt? Laat het ons weten!

Nadere informatie

Welkom in groep 4! schooljaar 2015 2016

Welkom in groep 4! schooljaar 2015 2016 Welkom in groep 4! schooljaar 2015 2016 De volgende juffen werken in de groepen 4: Groep 4a: juf Annemarie (ma di) en juf Esther (wo do vrij). Groep 4b: juf Linda (ma di wo) en juf Sandra (do vrij). Zwemtijden:

Nadere informatie

Even voorstellen Groep 4a Juf Zahyra

Even voorstellen Groep 4a Juf Zahyra Info- avond Groep 4a en 4b Even voorstellen Groep 4a Juf Zahyra Vigdis Jonckheer Mensing College 26 aug. 2014-2015 Groep 4b Juf Corette Te bespreken onderwerpen: 1. Het groep 4 kind 2. Taal, Geletterdheid

Nadere informatie

We zitten in groep 3!

We zitten in groep 3! We zitten in groep 3! Juf Ginette Juf Tusa regels afspraken gewoontes Tassen en spulletjes Tassen netjes buiten zetten Spullen + huiswerk in de klas Iets kwijt? Laat het ons weten! Eten en drinken Water

Nadere informatie

-Samen talig en talentvol de wereld in- Groep Court.vandersloot

-Samen talig en talentvol de wereld in- Groep Court.vandersloot -Samen talig en talentvol de wereld in- Groep 7 2017-2018 Court.vandersloot court.vandersloot@agora.nu Wat kunnen jullie verwachten dit schooljaar? Nieuwe rapporten Maandmail van de groep Opera uitvoering

Nadere informatie

Jaarprogramma groep 3

Jaarprogramma groep 3 Jaarprogramma groep 3 Aanvankelijk lezen Kinderen zijn van nature leergierig en komen al vroeg tot het inzicht dat je via geschreven taal kunt communiceren. Voor geschreven communicatie zijn schrijven

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 6 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 6 schooljaar 2016-2017 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2016 Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje van groep 6. Hierin staat informatie over de vakken

Nadere informatie

Groep 7, 2014-2015. Beste ouder(s)/verzorger(s),

Groep 7, 2014-2015. Beste ouder(s)/verzorger(s), Groep 7, 2014-2015 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hieronder volgt belangrijke informatie over de groep waarin uw kind nu zit. Wij willen u dan ook vragen dit thuis eens op het gemak door te nemen. Belangrijke

Nadere informatie

Lesbrief groep 5/6. Beste ouders,

Lesbrief groep 5/6. Beste ouders, Lesbrief groep 5/6 Beste ouders, De vakantie is weer voorbij en we gaan nu het laatste deel van het schooljaar in. Een periode waarin we bezig gaan met de laatste blokken van rekenen, taal en spelling.

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 8

Informatie. vakgebieden. Groep 8 Informatie vakgebieden Groep 8 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Informatie boekje groep 8

Informatie boekje groep 8 Informatie boekje groep 8 Groepsinformatie groep 8 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 8 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-7 schooljaar 2013-2014. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 5-7 schooljaar 2013-2014. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 5-7 schooljaar 2013-2014 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Het informatieboekje voor groep 5/7. In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke methodes we werken

Nadere informatie

Groep 7, 2015-2016. Beste ouder(s)/verzorger(s),

Groep 7, 2015-2016. Beste ouder(s)/verzorger(s), Groep 7, 2015-2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hieronder volgt belangrijke informatie over de groep waarin uw kind nu zit. Wij willen u dan ook vragen dit thuis eens op het gemak door te nemen. Belangrijke

Nadere informatie

Informatieavond groep 6

Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6 Via de schooltelefoon zijn we bereikbaar Ziekte/ afwezigheid even melden Tijdens het inloopkwartier s morgens korte boodschap 10 minuten avond Afspraken worden apart gemaakt en

Nadere informatie